Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet."

Transkript

1 Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar

2 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan lære mere ved at være en del af et fællesskab. Dette blev fastslået med ændringen af folkeskoleloven i Inklusion stiller nye krav til skolen, og på Ferslev Skole arbejder vi med at udvikle undervisningen, så den tager udgangspunkt i børnenes forskelligheder og giver dem mulighed for at udvikle sig både fagligt og socialt. Vi arbejder med udvikling af læringsmiljøet, så det tilgodeser alle elever. I den individuelle tilgang til børnene, vil der i perioder være behov for at vise nogle børn særlig opmærksomhed. Denne folder er udarbejdet af repræsentanter for forældre, medarbejdere og ledelse og beskriver, hvilke muligheder, der er for børn og forældre, når barnet har behov for ekstra fokus. Folderen vil løbende blive revideret, og ny udgave vil fremover findes på skolens hjemmeside. Faglige vanskeligheder Hvad gør skolen, hvis dit barn får faglige vanskeligheder? Klasselæreren informerer hjemmet om barnets faglige vanskeligheder. Årgangsteamet udarbejder en analyse af de faglige vanskeligheder. Forældrene indkaldes til ABC møde 1, hvor forskellige samarbejdspartnere deltager (klasselæreren, evt. inklusionsvejleder, PPR 2 ) Problematikken forelægges Forældrenes viden om barnet inddrages Der opstilles individuelle faglige mål for eleven 1 ABC møde: her deltager skolens psykolog, koordinator for skolens kompetencecenter, årgangsteamet og forældre se - folder om ABC møde. 2 PPR: Pædagogisk-psykologisk rådgivning 2

3 Der udarbejdes mål for den kommende periode Opfølgningsmøde aftales gerne indenfor en måned Det tætte skole-hjem samarbejde opretholdes, og klasselæreren er i løbende kontakt med forældrene i perioden På opfølgningsmøde vurderes og evt. justeres og nytænkes indsatsen. Hvis indsatsen ikke har den forventede effekt indkaldes til nyt ABC møde Elevens vanskeligheder drøftes med skolens psykolog / specialundervisningskonsulent Det videre forløb fastlægges Eventuelle nye mål og indsatser udarbejdes Der er mulighed for at lave indstilling til PPR med henblik på at inddrage flere samarbejdspartnere/fagfolk I sjældne tilfælde, hvor det skønnes, at eleven ikke profiterer af skolens undervisningstilbud hverken fagligt eller socialt, kan et andet undervisningstilbud komme på tale. Dette sker udelukkende i samarbejde med PPR. Hvad sker der i klassen? Årgangsteamet gør sig pædagogiske overvejelser over, hvordan undervisningen kan struktureres, således alle elever får det bedst mulige udbytte af undervisningen. Her kan inddrages inklusionsvejleder og kompetencecenter. 3

4 IT indtænkes i undervisningens tilrettelæggelse og mulighed for specielle it værktøjer til elever med faglige vanskeligheder vurderes. Årgangsteamet har fokus på klasseledelse og anvender varierede og differentierede materialer og undervisningsmetoder. I klassen er der åbenhed om elevernes forskellige kompetencer og dermed de individuelle tilgange, som er nødvendige. Hvad sker der for klassens forældre? Gennem et tæt skole/hjem samarbejde orienteres forældrene om de pædagogiske tanker, ideer og begrundelser, der ligger til grund for undervisningen og dens organisering. Forældre til børn med svære faglige vanskeligheder opfordres til åbenhed i forhold til de øvrige forældre. Forældrerådet og lærere omkring klassen arbejder inkluderende, så alle oplever sig som en del af fællesskabet For en vellykket inklusion kræves åbenhed og forståelse for alle elevers individuelle kompetencer og behov. Gennem indsigt, forståelse og accept kan den samlede forældregruppe bidrage til alle elevers trivsel i klassen. Ingen forældre må stå tilbage med en fornemmelse af, at deres børn mister noget, fordi andre elever i perioder har behov for øget opmærksomhed og hjælp. Den gode klasse er et velegnet forum til drøftelse af alle elevers trivsel. 4

5 Sociale og personlige vanskeligheder Hvad gør skolen, hvis dit barn får sociale eller personlige vanskeligheder? Klasselæreren informerer hjemmet om barnets vanskeligheder. Årgangsteamet udarbejder en samlet vurdering af elevens personlige og sociale status i skole og DUS. Her rettes opmærksomhed på faktorer, der fastholder eleven i den vanskelige situation, elevens almene situation (søvn, mad og evt. særlige forhold i hjemmet) og fysiske forhold (syn, hørelse m.m.). Skolens ledelse inddrages af årgangsteamet med henblik på at vurdere hvilke fora, der er relevant: trivselshøring 3, trivselsforum 4 eller ABC møde. Forældrene indkaldes til møde, hvor forskellige samarbejdspartnere deltager (klasselæreren, trivselsperson, evt. inklusionsvejleder, PPR) Problematikken forelægges Forældrenes viden om barnet inddrages, da forældrene er værdifulde medspillere Der skitseres mulige tiltag i form af handlinger dels i skole/dus og dels i hjemmet. Der opstilles individuelle mål for eleven. Opfølgningsmøde aftales gerne indenfor en måned. Det tætte skole-hjem samarbejde opretholdes, og klasselæreren er i løbende kontakt med forældrene i perioden. 3 Trivseslhøring: møde mellem elev, forældre, klasselærer, trivselsperson og skoleleder 4 Trivseslforum: møde med deltagelse af socialrådgiver, skolepsykolog, sundhedsplejerske, trivselsperson, forældre og skoleleder. Faste møder se 5

6 På opfølgningsmøde vurderes og evt. justeres og nytænkes indsatsen. Det tætte samarbejde med hjemmet fortsættes og er af afgørende betydning for forløbet. Hvis indsatsen ikke har den forventede effekt indkaldes til nyt møde PPR kan inddrages Det videre forløb fastlægges. Her kan indhentes sparring fra andre fagpersoner / grupper. 5 I sjældne tilfælde, hvor det skønnes, at eleven ikke profiterer af skolens undervisningstilbud enten fagligt eller socialt kan et andet undervisningstilbud komme på tale. Dette sker udelukkende i samarbejde med PPR 5 F.eks. inklusionsteam fra PPR relaterer sig til diagnosegrupper. 6

7 Hvad sker der i klassen? Der afholdes jævnlige børnemøder samt sociale tiltag i DUS. Årgangsteamet arbejder med forhold, som har udgangspunkt i klassens sociale liv. I de fleste tilfælde arbejdes der målrettet med åbenhed omkring elevens trivsel i klassen Samtlige elever og forældre har et medansvar for fællesskabsfølelse og skal dermed bidrage positiv hertil. Klasserådet og årgangsteamet arbejder støttende for læringsmiljøet, idet klassens sociale liv kan bidrage til den enkelte elevs trivsel. Trivselsperson eller inklusionsvejleder kan med fordel inddrages i arbejdet med klassen. Der kan sættes ekstra ressourcer ind f.eks. i frikvartererne bl.a. i forhold til voksenstyrede aktiviteter. Hvad sker der for klassens forældre? Gennem et tæt skole/hjem samarbejde orienteres forældrene om de pædagogiske indsatser, der er iværksat. Indsatserne forklares og begrundes. Skolen opfordrer til åbenhed omkring børn med personlige og / eller sociale vanskeligheder. Gennem gensidig forståelse og accept kan den samlede forældregruppe bidrage til alle elevers trivsel i klassen. Klasserådet indkalder til Den gode klasse møder efter behov. Skolen opfordrer til vidensdeling blandt forældrene, hvis der er forældre med særlig viden, erfaring eller indsigt på et givent område. 7

8 Klasserådet opfordres til at iværksætte aktiviteter både for børn og voksne, som kan fremme alle elevers trivsel. Sådan gør vi! Denne handleplan er en udmøntning af skolens inklusionspolitik, som findes på Spørgsmål kan rettes til skolens kontor på tlf

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere