Herlev Folkedanserforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev Folkedanserforening"

Transkript

1 Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt indberettet, og gik videre til valg af referent. Der blev henstillet til, at alle mobiltelefoner blev sat på lydløs eller slukket under generalforsamlingen. 2. Valg af referent Turid Preuss foreslået og valgt. 3. Formandens beretning (udsendt på forhånd) Morten Petersen: Ved generalforsamlingen i 2013 havde Nina Bodin og Søster Larsen valgt at træde tilbage. Sonja G. Nielsen blev valgt til ny kasserer og Troels Mortensen til nyt bestyrelsesmedlem. Vi har i den forløbne sæson afholdt ni bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet foreningen og dens fremtid og er kommet frem til, at vi skal være mere synlige. Vi begyndte med at vedtage fem visioner, som vi arbejder hen mod at opfylde: Alle i Herlev skal kende Herlev Folkedanserforening (HFF) som en stor og aktiv forening. HFF binder sine medlemmer sammen på tværs af generationer. HFF er et naturligt valg af fritidsaktivitet for alle aldersgrupper. HFF er en forening med en stærk foreningsånd, som nye medlemmer naturligt bliver en del af. HFF har et stærkt netværk nationalt, internationalt, og tværkulturelt. Internt opfordrede vi herefter medlemmerne til at melde sig til forskellige lav, som kunne hjælpe i arbejdet. Tak til jer, der har meldt jer til dette. Desuden bestræber vi os på at forbedre information og kommunikation ved hver måned at udsende et nyhedsbrev og desuden arrangere temaaftener på mandagene i skolernes efterårs- og vinterferie. Et tredje tiltag er Månedens Legestue, hvor vi blandt andet har besøgt Brønshøj, Herlev Spillefolk og Amager. Eksternt har vi sendt pressemeddelelser og indrykket annoncer i Herlev Bladet, opsat opslag rundt omkring i Herlev og tastet sæsonstart og arrangementer i Herlev kommunes elektroniske kalender. Den 15. juni 2013 holdt vi en hyggelig grillaften her på skolen. Grundet kraftig regn blev festen rykket fra atriumgården og ind i danselokalet, der i al hast blev pyntet med kulørte lamper. Vi fik samlet 23 glade mennesker. Også i 2013 deltog vi i Herlev Festuge med fællesdans med publikum. Det var hyggeligt, og vi fik uddelt en del brochurer, men har tilsyneladende ikke fået nye medlemmer på den konto. Vi planlægger derfor en anden slags arrangement med "udklædning" og fotografering i dragter. Andreas arrangerede igen en foreningsskovtur til Frilandsmuseet på Folkedansens Dag, tak for det. Ved sæsonstart i september var voksenholdet omkring tre kvadriller til mandagstræningerne. Henover sæsonen blev fremmødet som vanligt lidt mindre, på trods af at vi faktisk fik fire nye

2 medlemmer omkring nytår. Vi ved godt, at sygdom, uddannelse og flytning har forhindret nogle i at komme til dans, men undrer os over, hvorfor færre dukker op sidst på sæsonen. Vi hører gerne forslag til forbedringer, hvis vi kan rette op på noget. De tre gange to temaaftener gav god motion til lattermusklerne, hvor især engelskdansene var en spændende udfordring. Det blev kun til et enkelt familie-/børnehold i år, men det vil Troels fortælle mere om. Da familie-/børnehold 2 ikke blev til noget, foreslog Annette, at vi brugte tiden til et kursus i baldanse. I al hast fik vi arrangeret dette over otte søndage, hvor vi lærte Columbian Quadrilles og Cotillon Quadrille. Vi gentager kurserne med andre baldanse i fokus i næste sæson, hvor vi håber, at endnu flere vil komme og få nogle sjove timer med en lidt anden dansegenre. Fintællingen ved sæsonens udgang viser 35 aktive medlemmer, 28 støttemedlemmer og 12 børn. I november måtte vi desværre sige farvel til et af vores fire æresmedlemmer, Lilli, som var medlem af foreningen i mere end 50 år. I sæson har vi afholdt fire fester/legestuer. Efterårslegestuen i oktober var hyggelig, men tiltrak kun godt og vel 50 gæster. Cirka samme antal deltog i vores interne og meget hyggelige jule- og forårsfester, mens opvisningslegestuen nåede op på cirka 80 deltagere. Selv om flere gæster havde været rart, var det hyggelige aftener med god stemning og stor danselyst. Den nye tradition med natmad i foreningslokalet efter legestuerne har været en stor succes. I løbet af året har vi også talt om næste sæson, der kommer til at stå i foreningens 60 års jubilæums tegn. Det vil jubilæumslavet fortælle mere om senere. Hen mod slutningen af sæsonen fik formandsfrue Ninna konstateret brystcancer, så bestyrelsen har bevilget formand Morten orlov til at koncentrere sig om familien, indtil Ninna er på toppen igen. Kort om den nærmeste fremtid inden sæsonstart: Skovturslavet ved Andreas, Sanne og Sidsel arrangerer en skovtur til Dyrehaven den 18. maj. Landsstævnet afholdes i Frederikshavn og en lille gruppe fra Herlev deltager. Vi deltager i Herlev Festuge lørdag den 30. august, og hvis Folkedansens Dag bliver til noget, tager vi selvfølgelig på Frilandsmuseet den 31. august. Til sidst vil jeg blot sige tak til alle foreningens medlemmer, unge som gamle, der alle er med til at holde liv i vores gamle kulturarv og gøre Herlev Folkedanserforening til et rigtig hyggeligt sted at mødes. Tak! Morten tilføjede en ekstra tak til Sonja for assistance med udarbejdelse af formandsberetningen. Tom spurgte om der var noget der skulle uddybes -det var der ikke. Beretningen blev godkendt. 4. Beretninger i øvrigt a. Børne- og ungdomsarbejdet Troels Mortensen: Der har kun været et børnehold i år, men til gengæld har der været hele 12 par, som alle har været der stort set hver gang og der var en kvadriller til opvisningen (en mere end voksenholdet). Det har været hyggelige eftermiddage, hvor kagelavet også har sørget for, at folk er blevet hængende. En ekstra tak til Søster for at deltage, selv om hun ikke er B&U-repræsentant længere.

3 Vi regner med at hæve bundgrænsen for børneholdet fra 4 til 5 år denne sæson og til 6 år næste år, så der i stedet kan startes et nyt hold for de 4-5-årige. b. Regionsarbejdet Andreas Lorenzen: I Herlev har vi lagt lokaler til regionsmødet hvor der var en masse debat. Det mest omdiskuterede ud over små budgetpunkter har været regionsmesterskaberne, hvor det er svært at få nok deltagere med. Der har været en del til kurserne, men til selve mesterskaberne var der kun et par fra Hovedstaden og tre fra Sjælland, de to regioner holdt mesterskabet sammen. Der har været talt om, at det kan være, at den frie dans kan holde nogen væk, og at man måske skal skelne mere mellem kravene til regions- og danmarksmesterskaberne. Regionerne har ikke selv meget at skulle sige ift. regionsmesterskaberne. Der savnes også en mere uddybende vision i forhold til regionsarbejdet, ud over at der skal trækkes støttemidler ud af bl.a. DIF. Selvfølgelig har det været godt, at Region Hovedstaden har kunnet låne LDF af de opsparede midler, men det er jo ikke formålet med regionerne. Til regionsmesterskabet stillede Andreas og Sidsel op og vandt. For næste regionsmesterskab blev det foreslået, at der skal være en legestue i forbindelse med mesterskabet, så det også bliver mere attraktivt at komme som tilskuer, ligesom der gerne må være mere show over selve mesterskabshandlingen, f.eks. med en sprechstallmeister eller lignende. Der har også været en del diskussion over de øvrige regionsarrangementer. Der har været klaget over at der ikke holdes nok arrangementer fra regionsbestyrelse, og over passivitet fra regionernes side i forhold til samarbejde på tværs af regionerne. Der har også været diskuteret omkring de mere indbringende arrangementer, f.eks. bookingbureauet, men det har også virket som om, det mest har været misundelse. Dans på Frilandsmuseet: Der er ikke nok foreninger, der står for arrangementet, men på den anden side bliver foreningerne heller ikke opfordret. Samarbejdet med Nationalmuseet er ikke særlig velfungerende, og de er ikke særlig hjælpsomme, f. eks. har de ikke annonceret dansens dag på deres hjemmeside. De øvrige udvalg i regionen: Der er ikke så stor aktivitet. Måske kunne arbejdet tilrettelægges på en måde så de forskellige udvalgsarbejder målrettes mod et fælles arrangement med delelementer fra de forskellige områder men det løb lidt ud i sandet igen. Spørgsmål til regionsarbejdet: Hvordan har Region Hovedstaden fået alle de penge? Gennem bookingbureauet f.eks. nogle profitable arrangementer på CBS, stram økonomistyring, og samling af de opsparede midler fra hhv. KBH I og KBH II, Frederiksborg amt og Bornholm, og faktisk har der været en ret stor formue. Det blev kommenteret at det så ville være en god ide hvis man brugte noget af den opsparede formue på at højne kvaliteten af f.eks. musikken på folkedansens dag, og til det ringe arrangement i TIVOLI sidste år.

4 c. Landsarbejdet Andreas Lorenzen: Herlev har ikke været aktive i landsarbejdet i år, men man kan følge med i Trin og Toner og på LDFs hjemmeside. Bestyrelsen har tænkt at sende repræsentanter til årsmødet i LDF næste år. Der blev spurgt ind til, om der er hold i rygterne om, at kontingentet til LDF er hævet, men der er ikke oplyst om dette på LDFs hjemmeside. d. Jubilæumslavet Morten Lyngholm Preuss: Lavet har holdt tre møder, og som I har kunnet læse har vi planlagt føgende festligheder i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum, hvor vi vil gøre noget for at blive mere synlige i Herlev. Derfor vil vi indrykke annoncer og skrive til Herlev Bladet om os selv og vores arrangementer: Jubilæumslegestue 24. januar, hvor gamle medlemmer bliver inviteret lavet er i gang med at finde adresser på gamle medlemmer så vi kan sende invitationer ud, ligesom vi har slået en forvarsel op på foreningens facebookside. Fastelavnsarrangement for børn og barnlige sjæle i Herlev og omegn et åbent arrangement om eftermiddagen inden vores traditionelle forårsfest (sidste weekend i februar) Påskefestligheder med besøg fra vores udenlandske venskabsforeninger, og måske også fra en enkelt indenlandsk fjendskabsforening. Vi mangler stadig tilsagn fra medlemmer eller disses bekendte og naboer om værtskab for gæsterne. Hvis man ikke har plads til at have nogen boende, kan man hjælpe ved f.eks. at stå for noget af fællesmaden. Planen er at gæsterne skal komme langfredag, hvor vi starter med en hygge-legestue for gæster og værter. Lørdag er det tanken at vi skal vise os ude i lokalmiljøet med opvisninger og workshops ved både værter og gæster. Lørdag aften vil vi holde en festlig legestue for alle medlemmer og gæster. Søndag kan fordrives med en fællesudflugt til Frilandsmuseet inden gæsterne rejser hjem igen. Derudover vil vi markere jubilæet vil vores almindelige arrangementer og vi har talt med foreningens brygmester om at få fremstillet en særlig jubilæumsøl. Vi har regnet og talt på knapper og for lokaleleje, musik og spillemænd til alt det vi har planlagt + noget mad og sådan ligger budgettet på ca DKR. Vi savner stadig et lokale til jubilæumslegestuen i januar da medborgerhuset er optaget. Spørgsmål: Der blev henstillet til, at der tages hensyn til foreningens beskedne størrelse ift. hvor mange gæster der inviteres. Det vil der selvfølgelig blive taget hensyn til vi inviterer ikke gæsterne, før vi har fået indmeldinger om værtskaber.

5 Vi har også talt om at vi hører nogle af naboforeningerne, gamle KBH festival-værter, om de kunne have lyst til at have nogen boende. Måske kunne man også efterlyse via Herlev Bladet om der er nogle Herlevborgere der vil have nogen boende. Mht. selveste fødselsdagslegestuen i januar vil vi rigtig gerne have input om der er andre lokalemuligheder alternativt kan vi flytte til 17. eller 31. januar, hvor medborgerhuset er ledigt (og holdes reserveret til os af vores tidligere medlem Birgit indtil videre). Hvad med Klauzdal? Det undersøges! Hvor mange regner vi med ifm. jubilæumslegestuen forhåbentlig. Vi vil i løbet af maj/juni måned kontakte alle de gamle medlemmer i det omfang vi kan komme i kontakt med dem. Evt. Ryttergården i Pederstrup som legestuested? Kan også undersøges selv om det ikke er i Herlev. Det blev også foreslået at vi skal bruge borgmesteren han bliver inviteret så han kan holde tale, det har vi allerede tænkt på. Bestyrelsen har tidligere overvejet skoleindkvartering det er ikke så let, da vi skal dække brandvagter alle døgnets timer + det er et slid også med madlavning. Forslag om at kontakte Lion s Club ift. indkvartering. Fondsforslag: Husk Nordeafonden Badmintonklubben fik tilskud til deres jubilæum. Realia fonden (Realkredit Danmark Fonden) Kai Dige Bach e. Øvrige udvalg og lav PR-lavet, Sonja G. Nielsen: Lavet er ikke kommet rigtigt i gang endnu, men bestyrelsen har forsøgt sig med en mere offensiv strategi, hvor der er blevet produceret opslag til institutioner og indrykket annoncer i Herlev Bladet. Sonja har haft en snak med chefredaktøren, som har gjort det klart, at bladet ikke optager pressemeddelelser om arrangementer, hvor der opkræves entre, men gerne navnestof og gratisarrangementer. Vi har haft succes med notitser om ny bestyrelse, René og regionsmestrene. Henover sommeren vil pr-lavet forhåbentlig få gang i arbejdet med opdatering af diverse foldere og hjemmesiden samt få lagt en egentlig pr-strategi. Spørgsmål: Er det rigtigt at det er idrætsforeningen der styrer Herlev Bladet? Nej, men idrætsarrangementer er godt avisstof. Vi regner med at kunne få bragt noget om jubilæet, workshops ifm. jubilæet vil være gratis og kan derfor også gå med som artikelstof.

6 Vi kan altid sætte annoncer i, hvis vi vil betale for det. Skovturslav: Andreas Lorenzen: Der kommer i løbet af de næste 2-3 dage en invitation til 18. maj til en picnictur til Dyrehaven. Traditionen tro vil vi også tage til Folkedansens dag på Frilandsmuseet den sidste weekend i august. Udlandslav: Der arbejdes på at tage til Halle 1. maj næste år, hvor det er en fredag - i år kom deres invitation desværre temmelig kort tid inden (1½ måned før). Salzburgerne var også inviteret til Halle i år, men sagde også nej. Udvalget sender repræsentanter til Salzburg i år for at genoptage kontakten. Intet fra de øvrige lav Alle beretninger blev godkendt under ét. 5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter forbliver uændrede. a. Voksne: kr ,- b. Unge år: kr. 750,- c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 800,- d. Støttemedlemmer: kr. 250,- e. Børnehold Det første barn: kr. 500,- Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 250,- Regnskabet udviser overskud der var ingen spørgsmål til regnskabet. Budgettet for næste sæson blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud pga. udgifter til 60-års jubilæet. Tilskuddet til fritidsundervisning forventes højere næste år, da Baldanse-arrangementerne nok vil kunne komme ind under dette. Ekstra indtægter er primært fondsmidler ifm. jubilæet. Udgifter: Renter og gebyrer bliver mindre, da vi nu kun har én bank. Lønudgifterne er steget en smule. Gaveposten er øget lidt, da der måske skal bruges lidt ekstra til gaver ifm. jubilæet. Udstyr: Ekstra udgift til ny kuffert til højttalergrej. Annoncer er en ny post, men afspejler det forgangne års udgifter. Øvrige udgifter inkluderer bl.a. deltagelse i LDF-årsmøde Arrangementer inkluderer diverse til jubilæet, herunder f.eks. en jubilæumsmiddag (eller tilskud til én) Vi vil prøve at få jubilæumssæsonen til at blive et stort udstillingsvindue for foreningen, så vi forhåbentlig kan få nogle flere medlemmer. Mht. budgettet blev der spurgt ind til hvordan vi forholder os hvis der er hold i rygterne om at LDFs kontingent er blevet forhøjet pænt.

7 Formanden kommenterede, at så må vi dække det i foreningen, og så forholde os til det i næste års kontingent. Regnskab, budget og kontingenter blev godkendt med overvejende majoritet. (GF suspenderet i 5 min - PAUSE) 6. Valg a. Formanden, Morten Petersen modtager genvalg. b. Kassereren, Sonja G. Nielsen er ikke på valg. c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen modtager genvalg. d. To bestyrelsesmedlemmer, Troels Mortensen og Erling Pedersen er ikke på valg. e. Bestyrelsessuppleant, Sanne Skov på valg. f. En revisor, Lena Martens modtager genvalg. g. En revisor, Helle Lorenzen er ikke på valg. h. Revisorsuppleant, Nina Bodin modtager genvalg. Formanden gjorde opmærksom på at han gerne ville modtage genvalg, men altså holder orlov i øjeblikket jf. beretningen. Alle der var på valg blev genvalgt, bortset fra Sanne Skov, der ikke modtog genvalg. Nina Bodin deltog ikke i generalforsamlingen, men der forelå en fuldmagt om at hun gerne vil modtage genvalg. Der blev gjort opmærksom på, at suppleanten forventes at deltage i bestyrelsesarbejdet så længe formanden har orlov. Erling foreslog Tom Kristensen som suppleant Tom accepterede opstillingen og blev valgt. 7. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en ændring til 5 stk. 1, så ordet stemmeberettigede indsættes. Ordlyden vil herefter være: Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller er repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Bestyrelsen påpegede, at forslaget blot er en præcisering af praksis. Vi er p.t. 78 medlemmer, heraf er 63 stemmeberettigede. På generalforsamlingen var der 39 stemmeberettigede, enten til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Der var ingen der stemte imod forslaget Generalforsamlingen vedtog forslaget. 8. Eventuelt Hvorfor laver vi ikke legestuer med et konkurrenceelement? Så kan vi nemlig skrive i avisen at sidste gang vandt xxx legestuekonkurrencen. Vi har jo haft det til forårsfesterne det kunne være et forsøg værd. Det kunne oven i købet være med til at skaffe nye medlemmer.

8 Bestyrelsen tog tråden op fra formandens beretning om, hvad der kan gøres for at fastholde de aktive hele sæsonen? Annette har talt op og set på navne der har været et par par, der har været ustabile hele sæsonen, og tre par der har været sygdomsramte, så der er nok ikke grund til den helt store panik alligevel. Når man er mange på et hold, lægger man ikke så meget mærke til, hvis der er nogle, der tager på ferie eller er syge men når man er få, så er man mere sårbare for den slags udsving. Kan vi generelt gøre mere for at få en mere stabil deltagelse over hele sæsonen? Kunne man evt. bruge baldanse-søndagene til at trække nye med om mandagen? der har været nogle om søndagen (tidligere medlemmer) som måske kan overtales. Det er vigtigt at alle gør hvad de kan for at sprede budskabet, så vi kan få flere med. Der var lidt mere snak frem og tilbage om deltagelse på danseaftenerne. Temaer næste sæson: Første tema bliver vals og polka, hvis der skulle komme nogle nye, så de kan komme op i omdrejninger. Næste tema: nordiske danse, som måske kan appellere til lidt yngre mennesker, ligesom der er Nordlek i Danmark i 2015, hvor det kan være godt at være lidt opdateret. Noget af dét de mere succesfulde foreninger tjener penge på er ved at være aktive medhjælpere i lokale festivaler/loppemarkeder/andet. Det kan være vanskeligt nok at mobilisere medlemmerne til at være aktive i vores egne arrangementer så det kan måske nok være endnu vanskeligere til at hjælpe ved eksterne arrangementer. Tom fortalte at Skovlunde Byteater er medlem af Ballerup Kræmmerfestival, og selv om der lægges nogle (mange) timer, kan der også tjenes ca kr på en weekend (hvis festivalen ellers giver overskud ellers overføres indtjeningen til der kommer et år med overskud) Noget helt andet: Bod til festugen, hvor man kan få taget et billede af sig selv i dragt, og noget cd-musik, og noget levende hyggemusik. Der efterlyses frivillige medlemmer til at snakke med dem der kommer forbi. T-shirts: er bestilt, men trykkeriet har meldt tilbage at de er i restordre, så de er ikke klar til i aften alligevel. De bliver lavet i overmorgen, og kan så være klar f.eks. til skovturen. Man skal kontakte Erling for at aftale levering hvis man har bestilt en T-shirt. Ordet blev givet tilbage til formanden der takkede for en hyggelig aften, og for at det lykkedes at skaffe fuldmagter nok til vedtægtsændringerne. Tak til dirigenten og velkommen til det ny supplerende bestyrelsesmedlem. Turid Preuss 8. maj 2014

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere