Herlev Folkedanserforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev Folkedanserforening"

Transkript

1 Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt indberettet, og gik videre til valg af referent. Der blev henstillet til, at alle mobiltelefoner blev sat på lydløs eller slukket under generalforsamlingen. 2. Valg af referent Turid Preuss foreslået og valgt. 3. Formandens beretning (udsendt på forhånd) Morten Petersen: Ved generalforsamlingen i 2013 havde Nina Bodin og Søster Larsen valgt at træde tilbage. Sonja G. Nielsen blev valgt til ny kasserer og Troels Mortensen til nyt bestyrelsesmedlem. Vi har i den forløbne sæson afholdt ni bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet foreningen og dens fremtid og er kommet frem til, at vi skal være mere synlige. Vi begyndte med at vedtage fem visioner, som vi arbejder hen mod at opfylde: Alle i Herlev skal kende Herlev Folkedanserforening (HFF) som en stor og aktiv forening. HFF binder sine medlemmer sammen på tværs af generationer. HFF er et naturligt valg af fritidsaktivitet for alle aldersgrupper. HFF er en forening med en stærk foreningsånd, som nye medlemmer naturligt bliver en del af. HFF har et stærkt netværk nationalt, internationalt, og tværkulturelt. Internt opfordrede vi herefter medlemmerne til at melde sig til forskellige lav, som kunne hjælpe i arbejdet. Tak til jer, der har meldt jer til dette. Desuden bestræber vi os på at forbedre information og kommunikation ved hver måned at udsende et nyhedsbrev og desuden arrangere temaaftener på mandagene i skolernes efterårs- og vinterferie. Et tredje tiltag er Månedens Legestue, hvor vi blandt andet har besøgt Brønshøj, Herlev Spillefolk og Amager. Eksternt har vi sendt pressemeddelelser og indrykket annoncer i Herlev Bladet, opsat opslag rundt omkring i Herlev og tastet sæsonstart og arrangementer i Herlev kommunes elektroniske kalender. Den 15. juni 2013 holdt vi en hyggelig grillaften her på skolen. Grundet kraftig regn blev festen rykket fra atriumgården og ind i danselokalet, der i al hast blev pyntet med kulørte lamper. Vi fik samlet 23 glade mennesker. Også i 2013 deltog vi i Herlev Festuge med fællesdans med publikum. Det var hyggeligt, og vi fik uddelt en del brochurer, men har tilsyneladende ikke fået nye medlemmer på den konto. Vi planlægger derfor en anden slags arrangement med "udklædning" og fotografering i dragter. Andreas arrangerede igen en foreningsskovtur til Frilandsmuseet på Folkedansens Dag, tak for det. Ved sæsonstart i september var voksenholdet omkring tre kvadriller til mandagstræningerne. Henover sæsonen blev fremmødet som vanligt lidt mindre, på trods af at vi faktisk fik fire nye

2 medlemmer omkring nytår. Vi ved godt, at sygdom, uddannelse og flytning har forhindret nogle i at komme til dans, men undrer os over, hvorfor færre dukker op sidst på sæsonen. Vi hører gerne forslag til forbedringer, hvis vi kan rette op på noget. De tre gange to temaaftener gav god motion til lattermusklerne, hvor især engelskdansene var en spændende udfordring. Det blev kun til et enkelt familie-/børnehold i år, men det vil Troels fortælle mere om. Da familie-/børnehold 2 ikke blev til noget, foreslog Annette, at vi brugte tiden til et kursus i baldanse. I al hast fik vi arrangeret dette over otte søndage, hvor vi lærte Columbian Quadrilles og Cotillon Quadrille. Vi gentager kurserne med andre baldanse i fokus i næste sæson, hvor vi håber, at endnu flere vil komme og få nogle sjove timer med en lidt anden dansegenre. Fintællingen ved sæsonens udgang viser 35 aktive medlemmer, 28 støttemedlemmer og 12 børn. I november måtte vi desværre sige farvel til et af vores fire æresmedlemmer, Lilli, som var medlem af foreningen i mere end 50 år. I sæson har vi afholdt fire fester/legestuer. Efterårslegestuen i oktober var hyggelig, men tiltrak kun godt og vel 50 gæster. Cirka samme antal deltog i vores interne og meget hyggelige jule- og forårsfester, mens opvisningslegestuen nåede op på cirka 80 deltagere. Selv om flere gæster havde været rart, var det hyggelige aftener med god stemning og stor danselyst. Den nye tradition med natmad i foreningslokalet efter legestuerne har været en stor succes. I løbet af året har vi også talt om næste sæson, der kommer til at stå i foreningens 60 års jubilæums tegn. Det vil jubilæumslavet fortælle mere om senere. Hen mod slutningen af sæsonen fik formandsfrue Ninna konstateret brystcancer, så bestyrelsen har bevilget formand Morten orlov til at koncentrere sig om familien, indtil Ninna er på toppen igen. Kort om den nærmeste fremtid inden sæsonstart: Skovturslavet ved Andreas, Sanne og Sidsel arrangerer en skovtur til Dyrehaven den 18. maj. Landsstævnet afholdes i Frederikshavn og en lille gruppe fra Herlev deltager. Vi deltager i Herlev Festuge lørdag den 30. august, og hvis Folkedansens Dag bliver til noget, tager vi selvfølgelig på Frilandsmuseet den 31. august. Til sidst vil jeg blot sige tak til alle foreningens medlemmer, unge som gamle, der alle er med til at holde liv i vores gamle kulturarv og gøre Herlev Folkedanserforening til et rigtig hyggeligt sted at mødes. Tak! Morten tilføjede en ekstra tak til Sonja for assistance med udarbejdelse af formandsberetningen. Tom spurgte om der var noget der skulle uddybes -det var der ikke. Beretningen blev godkendt. 4. Beretninger i øvrigt a. Børne- og ungdomsarbejdet Troels Mortensen: Der har kun været et børnehold i år, men til gengæld har der været hele 12 par, som alle har været der stort set hver gang og der var en kvadriller til opvisningen (en mere end voksenholdet). Det har været hyggelige eftermiddage, hvor kagelavet også har sørget for, at folk er blevet hængende. En ekstra tak til Søster for at deltage, selv om hun ikke er B&U-repræsentant længere.

3 Vi regner med at hæve bundgrænsen for børneholdet fra 4 til 5 år denne sæson og til 6 år næste år, så der i stedet kan startes et nyt hold for de 4-5-årige. b. Regionsarbejdet Andreas Lorenzen: I Herlev har vi lagt lokaler til regionsmødet hvor der var en masse debat. Det mest omdiskuterede ud over små budgetpunkter har været regionsmesterskaberne, hvor det er svært at få nok deltagere med. Der har været en del til kurserne, men til selve mesterskaberne var der kun et par fra Hovedstaden og tre fra Sjælland, de to regioner holdt mesterskabet sammen. Der har været talt om, at det kan være, at den frie dans kan holde nogen væk, og at man måske skal skelne mere mellem kravene til regions- og danmarksmesterskaberne. Regionerne har ikke selv meget at skulle sige ift. regionsmesterskaberne. Der savnes også en mere uddybende vision i forhold til regionsarbejdet, ud over at der skal trækkes støttemidler ud af bl.a. DIF. Selvfølgelig har det været godt, at Region Hovedstaden har kunnet låne LDF af de opsparede midler, men det er jo ikke formålet med regionerne. Til regionsmesterskabet stillede Andreas og Sidsel op og vandt. For næste regionsmesterskab blev det foreslået, at der skal være en legestue i forbindelse med mesterskabet, så det også bliver mere attraktivt at komme som tilskuer, ligesom der gerne må være mere show over selve mesterskabshandlingen, f.eks. med en sprechstallmeister eller lignende. Der har også været en del diskussion over de øvrige regionsarrangementer. Der har været klaget over at der ikke holdes nok arrangementer fra regionsbestyrelse, og over passivitet fra regionernes side i forhold til samarbejde på tværs af regionerne. Der har også været diskuteret omkring de mere indbringende arrangementer, f.eks. bookingbureauet, men det har også virket som om, det mest har været misundelse. Dans på Frilandsmuseet: Der er ikke nok foreninger, der står for arrangementet, men på den anden side bliver foreningerne heller ikke opfordret. Samarbejdet med Nationalmuseet er ikke særlig velfungerende, og de er ikke særlig hjælpsomme, f. eks. har de ikke annonceret dansens dag på deres hjemmeside. De øvrige udvalg i regionen: Der er ikke så stor aktivitet. Måske kunne arbejdet tilrettelægges på en måde så de forskellige udvalgsarbejder målrettes mod et fælles arrangement med delelementer fra de forskellige områder men det løb lidt ud i sandet igen. Spørgsmål til regionsarbejdet: Hvordan har Region Hovedstaden fået alle de penge? Gennem bookingbureauet f.eks. nogle profitable arrangementer på CBS, stram økonomistyring, og samling af de opsparede midler fra hhv. KBH I og KBH II, Frederiksborg amt og Bornholm, og faktisk har der været en ret stor formue. Det blev kommenteret at det så ville være en god ide hvis man brugte noget af den opsparede formue på at højne kvaliteten af f.eks. musikken på folkedansens dag, og til det ringe arrangement i TIVOLI sidste år.

4 c. Landsarbejdet Andreas Lorenzen: Herlev har ikke været aktive i landsarbejdet i år, men man kan følge med i Trin og Toner og på LDFs hjemmeside. Bestyrelsen har tænkt at sende repræsentanter til årsmødet i LDF næste år. Der blev spurgt ind til, om der er hold i rygterne om, at kontingentet til LDF er hævet, men der er ikke oplyst om dette på LDFs hjemmeside. d. Jubilæumslavet Morten Lyngholm Preuss: Lavet har holdt tre møder, og som I har kunnet læse har vi planlagt føgende festligheder i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum, hvor vi vil gøre noget for at blive mere synlige i Herlev. Derfor vil vi indrykke annoncer og skrive til Herlev Bladet om os selv og vores arrangementer: Jubilæumslegestue 24. januar, hvor gamle medlemmer bliver inviteret lavet er i gang med at finde adresser på gamle medlemmer så vi kan sende invitationer ud, ligesom vi har slået en forvarsel op på foreningens facebookside. Fastelavnsarrangement for børn og barnlige sjæle i Herlev og omegn et åbent arrangement om eftermiddagen inden vores traditionelle forårsfest (sidste weekend i februar) Påskefestligheder med besøg fra vores udenlandske venskabsforeninger, og måske også fra en enkelt indenlandsk fjendskabsforening. Vi mangler stadig tilsagn fra medlemmer eller disses bekendte og naboer om værtskab for gæsterne. Hvis man ikke har plads til at have nogen boende, kan man hjælpe ved f.eks. at stå for noget af fællesmaden. Planen er at gæsterne skal komme langfredag, hvor vi starter med en hygge-legestue for gæster og værter. Lørdag er det tanken at vi skal vise os ude i lokalmiljøet med opvisninger og workshops ved både værter og gæster. Lørdag aften vil vi holde en festlig legestue for alle medlemmer og gæster. Søndag kan fordrives med en fællesudflugt til Frilandsmuseet inden gæsterne rejser hjem igen. Derudover vil vi markere jubilæet vil vores almindelige arrangementer og vi har talt med foreningens brygmester om at få fremstillet en særlig jubilæumsøl. Vi har regnet og talt på knapper og for lokaleleje, musik og spillemænd til alt det vi har planlagt + noget mad og sådan ligger budgettet på ca DKR. Vi savner stadig et lokale til jubilæumslegestuen i januar da medborgerhuset er optaget. Spørgsmål: Der blev henstillet til, at der tages hensyn til foreningens beskedne størrelse ift. hvor mange gæster der inviteres. Det vil der selvfølgelig blive taget hensyn til vi inviterer ikke gæsterne, før vi har fået indmeldinger om værtskaber.

5 Vi har også talt om at vi hører nogle af naboforeningerne, gamle KBH festival-værter, om de kunne have lyst til at have nogen boende. Måske kunne man også efterlyse via Herlev Bladet om der er nogle Herlevborgere der vil have nogen boende. Mht. selveste fødselsdagslegestuen i januar vil vi rigtig gerne have input om der er andre lokalemuligheder alternativt kan vi flytte til 17. eller 31. januar, hvor medborgerhuset er ledigt (og holdes reserveret til os af vores tidligere medlem Birgit indtil videre). Hvad med Klauzdal? Det undersøges! Hvor mange regner vi med ifm. jubilæumslegestuen forhåbentlig. Vi vil i løbet af maj/juni måned kontakte alle de gamle medlemmer i det omfang vi kan komme i kontakt med dem. Evt. Ryttergården i Pederstrup som legestuested? Kan også undersøges selv om det ikke er i Herlev. Det blev også foreslået at vi skal bruge borgmesteren han bliver inviteret så han kan holde tale, det har vi allerede tænkt på. Bestyrelsen har tidligere overvejet skoleindkvartering det er ikke så let, da vi skal dække brandvagter alle døgnets timer + det er et slid også med madlavning. Forslag om at kontakte Lion s Club ift. indkvartering. Fondsforslag: Husk Nordeafonden Badmintonklubben fik tilskud til deres jubilæum. Realia fonden (Realkredit Danmark Fonden) Kai Dige Bach e. Øvrige udvalg og lav PR-lavet, Sonja G. Nielsen: Lavet er ikke kommet rigtigt i gang endnu, men bestyrelsen har forsøgt sig med en mere offensiv strategi, hvor der er blevet produceret opslag til institutioner og indrykket annoncer i Herlev Bladet. Sonja har haft en snak med chefredaktøren, som har gjort det klart, at bladet ikke optager pressemeddelelser om arrangementer, hvor der opkræves entre, men gerne navnestof og gratisarrangementer. Vi har haft succes med notitser om ny bestyrelse, René og regionsmestrene. Henover sommeren vil pr-lavet forhåbentlig få gang i arbejdet med opdatering af diverse foldere og hjemmesiden samt få lagt en egentlig pr-strategi. Spørgsmål: Er det rigtigt at det er idrætsforeningen der styrer Herlev Bladet? Nej, men idrætsarrangementer er godt avisstof. Vi regner med at kunne få bragt noget om jubilæet, workshops ifm. jubilæet vil være gratis og kan derfor også gå med som artikelstof.

6 Vi kan altid sætte annoncer i, hvis vi vil betale for det. Skovturslav: Andreas Lorenzen: Der kommer i løbet af de næste 2-3 dage en invitation til 18. maj til en picnictur til Dyrehaven. Traditionen tro vil vi også tage til Folkedansens dag på Frilandsmuseet den sidste weekend i august. Udlandslav: Der arbejdes på at tage til Halle 1. maj næste år, hvor det er en fredag - i år kom deres invitation desværre temmelig kort tid inden (1½ måned før). Salzburgerne var også inviteret til Halle i år, men sagde også nej. Udvalget sender repræsentanter til Salzburg i år for at genoptage kontakten. Intet fra de øvrige lav Alle beretninger blev godkendt under ét. 5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter forbliver uændrede. a. Voksne: kr ,- b. Unge år: kr. 750,- c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 800,- d. Støttemedlemmer: kr. 250,- e. Børnehold Det første barn: kr. 500,- Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 250,- Regnskabet udviser overskud der var ingen spørgsmål til regnskabet. Budgettet for næste sæson blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud pga. udgifter til 60-års jubilæet. Tilskuddet til fritidsundervisning forventes højere næste år, da Baldanse-arrangementerne nok vil kunne komme ind under dette. Ekstra indtægter er primært fondsmidler ifm. jubilæet. Udgifter: Renter og gebyrer bliver mindre, da vi nu kun har én bank. Lønudgifterne er steget en smule. Gaveposten er øget lidt, da der måske skal bruges lidt ekstra til gaver ifm. jubilæet. Udstyr: Ekstra udgift til ny kuffert til højttalergrej. Annoncer er en ny post, men afspejler det forgangne års udgifter. Øvrige udgifter inkluderer bl.a. deltagelse i LDF-årsmøde Arrangementer inkluderer diverse til jubilæet, herunder f.eks. en jubilæumsmiddag (eller tilskud til én) Vi vil prøve at få jubilæumssæsonen til at blive et stort udstillingsvindue for foreningen, så vi forhåbentlig kan få nogle flere medlemmer. Mht. budgettet blev der spurgt ind til hvordan vi forholder os hvis der er hold i rygterne om at LDFs kontingent er blevet forhøjet pænt.

7 Formanden kommenterede, at så må vi dække det i foreningen, og så forholde os til det i næste års kontingent. Regnskab, budget og kontingenter blev godkendt med overvejende majoritet. (GF suspenderet i 5 min - PAUSE) 6. Valg a. Formanden, Morten Petersen modtager genvalg. b. Kassereren, Sonja G. Nielsen er ikke på valg. c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen modtager genvalg. d. To bestyrelsesmedlemmer, Troels Mortensen og Erling Pedersen er ikke på valg. e. Bestyrelsessuppleant, Sanne Skov på valg. f. En revisor, Lena Martens modtager genvalg. g. En revisor, Helle Lorenzen er ikke på valg. h. Revisorsuppleant, Nina Bodin modtager genvalg. Formanden gjorde opmærksom på at han gerne ville modtage genvalg, men altså holder orlov i øjeblikket jf. beretningen. Alle der var på valg blev genvalgt, bortset fra Sanne Skov, der ikke modtog genvalg. Nina Bodin deltog ikke i generalforsamlingen, men der forelå en fuldmagt om at hun gerne vil modtage genvalg. Der blev gjort opmærksom på, at suppleanten forventes at deltage i bestyrelsesarbejdet så længe formanden har orlov. Erling foreslog Tom Kristensen som suppleant Tom accepterede opstillingen og blev valgt. 7. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en ændring til 5 stk. 1, så ordet stemmeberettigede indsættes. Ordlyden vil herefter være: Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller er repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Bestyrelsen påpegede, at forslaget blot er en præcisering af praksis. Vi er p.t. 78 medlemmer, heraf er 63 stemmeberettigede. På generalforsamlingen var der 39 stemmeberettigede, enten til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Der var ingen der stemte imod forslaget Generalforsamlingen vedtog forslaget. 8. Eventuelt Hvorfor laver vi ikke legestuer med et konkurrenceelement? Så kan vi nemlig skrive i avisen at sidste gang vandt xxx legestuekonkurrencen. Vi har jo haft det til forårsfesterne det kunne være et forsøg værd. Det kunne oven i købet være med til at skaffe nye medlemmer.

8 Bestyrelsen tog tråden op fra formandens beretning om, hvad der kan gøres for at fastholde de aktive hele sæsonen? Annette har talt op og set på navne der har været et par par, der har været ustabile hele sæsonen, og tre par der har været sygdomsramte, så der er nok ikke grund til den helt store panik alligevel. Når man er mange på et hold, lægger man ikke så meget mærke til, hvis der er nogle, der tager på ferie eller er syge men når man er få, så er man mere sårbare for den slags udsving. Kan vi generelt gøre mere for at få en mere stabil deltagelse over hele sæsonen? Kunne man evt. bruge baldanse-søndagene til at trække nye med om mandagen? der har været nogle om søndagen (tidligere medlemmer) som måske kan overtales. Det er vigtigt at alle gør hvad de kan for at sprede budskabet, så vi kan få flere med. Der var lidt mere snak frem og tilbage om deltagelse på danseaftenerne. Temaer næste sæson: Første tema bliver vals og polka, hvis der skulle komme nogle nye, så de kan komme op i omdrejninger. Næste tema: nordiske danse, som måske kan appellere til lidt yngre mennesker, ligesom der er Nordlek i Danmark i 2015, hvor det kan være godt at være lidt opdateret. Noget af dét de mere succesfulde foreninger tjener penge på er ved at være aktive medhjælpere i lokale festivaler/loppemarkeder/andet. Det kan være vanskeligt nok at mobilisere medlemmerne til at være aktive i vores egne arrangementer så det kan måske nok være endnu vanskeligere til at hjælpe ved eksterne arrangementer. Tom fortalte at Skovlunde Byteater er medlem af Ballerup Kræmmerfestival, og selv om der lægges nogle (mange) timer, kan der også tjenes ca kr på en weekend (hvis festivalen ellers giver overskud ellers overføres indtjeningen til der kommer et år med overskud) Noget helt andet: Bod til festugen, hvor man kan få taget et billede af sig selv i dragt, og noget cd-musik, og noget levende hyggemusik. Der efterlyses frivillige medlemmer til at snakke med dem der kommer forbi. T-shirts: er bestilt, men trykkeriet har meldt tilbage at de er i restordre, så de er ikke klar til i aften alligevel. De bliver lavet i overmorgen, og kan så være klar f.eks. til skovturen. Man skal kontakte Erling for at aftale levering hvis man har bestilt en T-shirt. Ordet blev givet tilbage til formanden der takkede for en hyggelig aften, og for at det lykkedes at skaffe fuldmagter nok til vedtægtsændringerne. Tak til dirigenten og velkommen til det ny supplerende bestyrelsesmedlem. Turid Preuss 8. maj 2014

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere