Herlev Folkedanserforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev Folkedanserforening"

Transkript

1 Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt indberettet, og gik videre til valg af referent. Der blev henstillet til, at alle mobiltelefoner blev sat på lydløs eller slukket under generalforsamlingen. 2. Valg af referent Turid Preuss foreslået og valgt. 3. Formandens beretning (udsendt på forhånd) Morten Petersen: Ved generalforsamlingen i 2013 havde Nina Bodin og Søster Larsen valgt at træde tilbage. Sonja G. Nielsen blev valgt til ny kasserer og Troels Mortensen til nyt bestyrelsesmedlem. Vi har i den forløbne sæson afholdt ni bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet foreningen og dens fremtid og er kommet frem til, at vi skal være mere synlige. Vi begyndte med at vedtage fem visioner, som vi arbejder hen mod at opfylde: Alle i Herlev skal kende Herlev Folkedanserforening (HFF) som en stor og aktiv forening. HFF binder sine medlemmer sammen på tværs af generationer. HFF er et naturligt valg af fritidsaktivitet for alle aldersgrupper. HFF er en forening med en stærk foreningsånd, som nye medlemmer naturligt bliver en del af. HFF har et stærkt netværk nationalt, internationalt, og tværkulturelt. Internt opfordrede vi herefter medlemmerne til at melde sig til forskellige lav, som kunne hjælpe i arbejdet. Tak til jer, der har meldt jer til dette. Desuden bestræber vi os på at forbedre information og kommunikation ved hver måned at udsende et nyhedsbrev og desuden arrangere temaaftener på mandagene i skolernes efterårs- og vinterferie. Et tredje tiltag er Månedens Legestue, hvor vi blandt andet har besøgt Brønshøj, Herlev Spillefolk og Amager. Eksternt har vi sendt pressemeddelelser og indrykket annoncer i Herlev Bladet, opsat opslag rundt omkring i Herlev og tastet sæsonstart og arrangementer i Herlev kommunes elektroniske kalender. Den 15. juni 2013 holdt vi en hyggelig grillaften her på skolen. Grundet kraftig regn blev festen rykket fra atriumgården og ind i danselokalet, der i al hast blev pyntet med kulørte lamper. Vi fik samlet 23 glade mennesker. Også i 2013 deltog vi i Herlev Festuge med fællesdans med publikum. Det var hyggeligt, og vi fik uddelt en del brochurer, men har tilsyneladende ikke fået nye medlemmer på den konto. Vi planlægger derfor en anden slags arrangement med "udklædning" og fotografering i dragter. Andreas arrangerede igen en foreningsskovtur til Frilandsmuseet på Folkedansens Dag, tak for det. Ved sæsonstart i september var voksenholdet omkring tre kvadriller til mandagstræningerne. Henover sæsonen blev fremmødet som vanligt lidt mindre, på trods af at vi faktisk fik fire nye

2 medlemmer omkring nytår. Vi ved godt, at sygdom, uddannelse og flytning har forhindret nogle i at komme til dans, men undrer os over, hvorfor færre dukker op sidst på sæsonen. Vi hører gerne forslag til forbedringer, hvis vi kan rette op på noget. De tre gange to temaaftener gav god motion til lattermusklerne, hvor især engelskdansene var en spændende udfordring. Det blev kun til et enkelt familie-/børnehold i år, men det vil Troels fortælle mere om. Da familie-/børnehold 2 ikke blev til noget, foreslog Annette, at vi brugte tiden til et kursus i baldanse. I al hast fik vi arrangeret dette over otte søndage, hvor vi lærte Columbian Quadrilles og Cotillon Quadrille. Vi gentager kurserne med andre baldanse i fokus i næste sæson, hvor vi håber, at endnu flere vil komme og få nogle sjove timer med en lidt anden dansegenre. Fintællingen ved sæsonens udgang viser 35 aktive medlemmer, 28 støttemedlemmer og 12 børn. I november måtte vi desværre sige farvel til et af vores fire æresmedlemmer, Lilli, som var medlem af foreningen i mere end 50 år. I sæson har vi afholdt fire fester/legestuer. Efterårslegestuen i oktober var hyggelig, men tiltrak kun godt og vel 50 gæster. Cirka samme antal deltog i vores interne og meget hyggelige jule- og forårsfester, mens opvisningslegestuen nåede op på cirka 80 deltagere. Selv om flere gæster havde været rart, var det hyggelige aftener med god stemning og stor danselyst. Den nye tradition med natmad i foreningslokalet efter legestuerne har været en stor succes. I løbet af året har vi også talt om næste sæson, der kommer til at stå i foreningens 60 års jubilæums tegn. Det vil jubilæumslavet fortælle mere om senere. Hen mod slutningen af sæsonen fik formandsfrue Ninna konstateret brystcancer, så bestyrelsen har bevilget formand Morten orlov til at koncentrere sig om familien, indtil Ninna er på toppen igen. Kort om den nærmeste fremtid inden sæsonstart: Skovturslavet ved Andreas, Sanne og Sidsel arrangerer en skovtur til Dyrehaven den 18. maj. Landsstævnet afholdes i Frederikshavn og en lille gruppe fra Herlev deltager. Vi deltager i Herlev Festuge lørdag den 30. august, og hvis Folkedansens Dag bliver til noget, tager vi selvfølgelig på Frilandsmuseet den 31. august. Til sidst vil jeg blot sige tak til alle foreningens medlemmer, unge som gamle, der alle er med til at holde liv i vores gamle kulturarv og gøre Herlev Folkedanserforening til et rigtig hyggeligt sted at mødes. Tak! Morten tilføjede en ekstra tak til Sonja for assistance med udarbejdelse af formandsberetningen. Tom spurgte om der var noget der skulle uddybes -det var der ikke. Beretningen blev godkendt. 4. Beretninger i øvrigt a. Børne- og ungdomsarbejdet Troels Mortensen: Der har kun været et børnehold i år, men til gengæld har der været hele 12 par, som alle har været der stort set hver gang og der var en kvadriller til opvisningen (en mere end voksenholdet). Det har været hyggelige eftermiddage, hvor kagelavet også har sørget for, at folk er blevet hængende. En ekstra tak til Søster for at deltage, selv om hun ikke er B&U-repræsentant længere.

3 Vi regner med at hæve bundgrænsen for børneholdet fra 4 til 5 år denne sæson og til 6 år næste år, så der i stedet kan startes et nyt hold for de 4-5-årige. b. Regionsarbejdet Andreas Lorenzen: I Herlev har vi lagt lokaler til regionsmødet hvor der var en masse debat. Det mest omdiskuterede ud over små budgetpunkter har været regionsmesterskaberne, hvor det er svært at få nok deltagere med. Der har været en del til kurserne, men til selve mesterskaberne var der kun et par fra Hovedstaden og tre fra Sjælland, de to regioner holdt mesterskabet sammen. Der har været talt om, at det kan være, at den frie dans kan holde nogen væk, og at man måske skal skelne mere mellem kravene til regions- og danmarksmesterskaberne. Regionerne har ikke selv meget at skulle sige ift. regionsmesterskaberne. Der savnes også en mere uddybende vision i forhold til regionsarbejdet, ud over at der skal trækkes støttemidler ud af bl.a. DIF. Selvfølgelig har det været godt, at Region Hovedstaden har kunnet låne LDF af de opsparede midler, men det er jo ikke formålet med regionerne. Til regionsmesterskabet stillede Andreas og Sidsel op og vandt. For næste regionsmesterskab blev det foreslået, at der skal være en legestue i forbindelse med mesterskabet, så det også bliver mere attraktivt at komme som tilskuer, ligesom der gerne må være mere show over selve mesterskabshandlingen, f.eks. med en sprechstallmeister eller lignende. Der har også været en del diskussion over de øvrige regionsarrangementer. Der har været klaget over at der ikke holdes nok arrangementer fra regionsbestyrelse, og over passivitet fra regionernes side i forhold til samarbejde på tværs af regionerne. Der har også været diskuteret omkring de mere indbringende arrangementer, f.eks. bookingbureauet, men det har også virket som om, det mest har været misundelse. Dans på Frilandsmuseet: Der er ikke nok foreninger, der står for arrangementet, men på den anden side bliver foreningerne heller ikke opfordret. Samarbejdet med Nationalmuseet er ikke særlig velfungerende, og de er ikke særlig hjælpsomme, f. eks. har de ikke annonceret dansens dag på deres hjemmeside. De øvrige udvalg i regionen: Der er ikke så stor aktivitet. Måske kunne arbejdet tilrettelægges på en måde så de forskellige udvalgsarbejder målrettes mod et fælles arrangement med delelementer fra de forskellige områder men det løb lidt ud i sandet igen. Spørgsmål til regionsarbejdet: Hvordan har Region Hovedstaden fået alle de penge? Gennem bookingbureauet f.eks. nogle profitable arrangementer på CBS, stram økonomistyring, og samling af de opsparede midler fra hhv. KBH I og KBH II, Frederiksborg amt og Bornholm, og faktisk har der været en ret stor formue. Det blev kommenteret at det så ville være en god ide hvis man brugte noget af den opsparede formue på at højne kvaliteten af f.eks. musikken på folkedansens dag, og til det ringe arrangement i TIVOLI sidste år.

4 c. Landsarbejdet Andreas Lorenzen: Herlev har ikke været aktive i landsarbejdet i år, men man kan følge med i Trin og Toner og på LDFs hjemmeside. Bestyrelsen har tænkt at sende repræsentanter til årsmødet i LDF næste år. Der blev spurgt ind til, om der er hold i rygterne om, at kontingentet til LDF er hævet, men der er ikke oplyst om dette på LDFs hjemmeside. d. Jubilæumslavet Morten Lyngholm Preuss: Lavet har holdt tre møder, og som I har kunnet læse har vi planlagt føgende festligheder i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum, hvor vi vil gøre noget for at blive mere synlige i Herlev. Derfor vil vi indrykke annoncer og skrive til Herlev Bladet om os selv og vores arrangementer: Jubilæumslegestue 24. januar, hvor gamle medlemmer bliver inviteret lavet er i gang med at finde adresser på gamle medlemmer så vi kan sende invitationer ud, ligesom vi har slået en forvarsel op på foreningens facebookside. Fastelavnsarrangement for børn og barnlige sjæle i Herlev og omegn et åbent arrangement om eftermiddagen inden vores traditionelle forårsfest (sidste weekend i februar) Påskefestligheder med besøg fra vores udenlandske venskabsforeninger, og måske også fra en enkelt indenlandsk fjendskabsforening. Vi mangler stadig tilsagn fra medlemmer eller disses bekendte og naboer om værtskab for gæsterne. Hvis man ikke har plads til at have nogen boende, kan man hjælpe ved f.eks. at stå for noget af fællesmaden. Planen er at gæsterne skal komme langfredag, hvor vi starter med en hygge-legestue for gæster og værter. Lørdag er det tanken at vi skal vise os ude i lokalmiljøet med opvisninger og workshops ved både værter og gæster. Lørdag aften vil vi holde en festlig legestue for alle medlemmer og gæster. Søndag kan fordrives med en fællesudflugt til Frilandsmuseet inden gæsterne rejser hjem igen. Derudover vil vi markere jubilæet vil vores almindelige arrangementer og vi har talt med foreningens brygmester om at få fremstillet en særlig jubilæumsøl. Vi har regnet og talt på knapper og for lokaleleje, musik og spillemænd til alt det vi har planlagt + noget mad og sådan ligger budgettet på ca DKR. Vi savner stadig et lokale til jubilæumslegestuen i januar da medborgerhuset er optaget. Spørgsmål: Der blev henstillet til, at der tages hensyn til foreningens beskedne størrelse ift. hvor mange gæster der inviteres. Det vil der selvfølgelig blive taget hensyn til vi inviterer ikke gæsterne, før vi har fået indmeldinger om værtskaber.

5 Vi har også talt om at vi hører nogle af naboforeningerne, gamle KBH festival-værter, om de kunne have lyst til at have nogen boende. Måske kunne man også efterlyse via Herlev Bladet om der er nogle Herlevborgere der vil have nogen boende. Mht. selveste fødselsdagslegestuen i januar vil vi rigtig gerne have input om der er andre lokalemuligheder alternativt kan vi flytte til 17. eller 31. januar, hvor medborgerhuset er ledigt (og holdes reserveret til os af vores tidligere medlem Birgit indtil videre). Hvad med Klauzdal? Det undersøges! Hvor mange regner vi med ifm. jubilæumslegestuen forhåbentlig. Vi vil i løbet af maj/juni måned kontakte alle de gamle medlemmer i det omfang vi kan komme i kontakt med dem. Evt. Ryttergården i Pederstrup som legestuested? Kan også undersøges selv om det ikke er i Herlev. Det blev også foreslået at vi skal bruge borgmesteren han bliver inviteret så han kan holde tale, det har vi allerede tænkt på. Bestyrelsen har tidligere overvejet skoleindkvartering det er ikke så let, da vi skal dække brandvagter alle døgnets timer + det er et slid også med madlavning. Forslag om at kontakte Lion s Club ift. indkvartering. Fondsforslag: Husk Nordeafonden Badmintonklubben fik tilskud til deres jubilæum. Realia fonden (Realkredit Danmark Fonden) Kai Dige Bach e. Øvrige udvalg og lav PR-lavet, Sonja G. Nielsen: Lavet er ikke kommet rigtigt i gang endnu, men bestyrelsen har forsøgt sig med en mere offensiv strategi, hvor der er blevet produceret opslag til institutioner og indrykket annoncer i Herlev Bladet. Sonja har haft en snak med chefredaktøren, som har gjort det klart, at bladet ikke optager pressemeddelelser om arrangementer, hvor der opkræves entre, men gerne navnestof og gratisarrangementer. Vi har haft succes med notitser om ny bestyrelse, René og regionsmestrene. Henover sommeren vil pr-lavet forhåbentlig få gang i arbejdet med opdatering af diverse foldere og hjemmesiden samt få lagt en egentlig pr-strategi. Spørgsmål: Er det rigtigt at det er idrætsforeningen der styrer Herlev Bladet? Nej, men idrætsarrangementer er godt avisstof. Vi regner med at kunne få bragt noget om jubilæet, workshops ifm. jubilæet vil være gratis og kan derfor også gå med som artikelstof.

6 Vi kan altid sætte annoncer i, hvis vi vil betale for det. Skovturslav: Andreas Lorenzen: Der kommer i løbet af de næste 2-3 dage en invitation til 18. maj til en picnictur til Dyrehaven. Traditionen tro vil vi også tage til Folkedansens dag på Frilandsmuseet den sidste weekend i august. Udlandslav: Der arbejdes på at tage til Halle 1. maj næste år, hvor det er en fredag - i år kom deres invitation desværre temmelig kort tid inden (1½ måned før). Salzburgerne var også inviteret til Halle i år, men sagde også nej. Udvalget sender repræsentanter til Salzburg i år for at genoptage kontakten. Intet fra de øvrige lav Alle beretninger blev godkendt under ét. 5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter forbliver uændrede. a. Voksne: kr ,- b. Unge år: kr. 750,- c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 800,- d. Støttemedlemmer: kr. 250,- e. Børnehold Det første barn: kr. 500,- Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 250,- Regnskabet udviser overskud der var ingen spørgsmål til regnskabet. Budgettet for næste sæson blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud pga. udgifter til 60-års jubilæet. Tilskuddet til fritidsundervisning forventes højere næste år, da Baldanse-arrangementerne nok vil kunne komme ind under dette. Ekstra indtægter er primært fondsmidler ifm. jubilæet. Udgifter: Renter og gebyrer bliver mindre, da vi nu kun har én bank. Lønudgifterne er steget en smule. Gaveposten er øget lidt, da der måske skal bruges lidt ekstra til gaver ifm. jubilæet. Udstyr: Ekstra udgift til ny kuffert til højttalergrej. Annoncer er en ny post, men afspejler det forgangne års udgifter. Øvrige udgifter inkluderer bl.a. deltagelse i LDF-årsmøde Arrangementer inkluderer diverse til jubilæet, herunder f.eks. en jubilæumsmiddag (eller tilskud til én) Vi vil prøve at få jubilæumssæsonen til at blive et stort udstillingsvindue for foreningen, så vi forhåbentlig kan få nogle flere medlemmer. Mht. budgettet blev der spurgt ind til hvordan vi forholder os hvis der er hold i rygterne om at LDFs kontingent er blevet forhøjet pænt.

7 Formanden kommenterede, at så må vi dække det i foreningen, og så forholde os til det i næste års kontingent. Regnskab, budget og kontingenter blev godkendt med overvejende majoritet. (GF suspenderet i 5 min - PAUSE) 6. Valg a. Formanden, Morten Petersen modtager genvalg. b. Kassereren, Sonja G. Nielsen er ikke på valg. c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen modtager genvalg. d. To bestyrelsesmedlemmer, Troels Mortensen og Erling Pedersen er ikke på valg. e. Bestyrelsessuppleant, Sanne Skov på valg. f. En revisor, Lena Martens modtager genvalg. g. En revisor, Helle Lorenzen er ikke på valg. h. Revisorsuppleant, Nina Bodin modtager genvalg. Formanden gjorde opmærksom på at han gerne ville modtage genvalg, men altså holder orlov i øjeblikket jf. beretningen. Alle der var på valg blev genvalgt, bortset fra Sanne Skov, der ikke modtog genvalg. Nina Bodin deltog ikke i generalforsamlingen, men der forelå en fuldmagt om at hun gerne vil modtage genvalg. Der blev gjort opmærksom på, at suppleanten forventes at deltage i bestyrelsesarbejdet så længe formanden har orlov. Erling foreslog Tom Kristensen som suppleant Tom accepterede opstillingen og blev valgt. 7. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en ændring til 5 stk. 1, så ordet stemmeberettigede indsættes. Ordlyden vil herefter være: Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller er repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Bestyrelsen påpegede, at forslaget blot er en præcisering af praksis. Vi er p.t. 78 medlemmer, heraf er 63 stemmeberettigede. På generalforsamlingen var der 39 stemmeberettigede, enten til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Der var ingen der stemte imod forslaget Generalforsamlingen vedtog forslaget. 8. Eventuelt Hvorfor laver vi ikke legestuer med et konkurrenceelement? Så kan vi nemlig skrive i avisen at sidste gang vandt xxx legestuekonkurrencen. Vi har jo haft det til forårsfesterne det kunne være et forsøg værd. Det kunne oven i købet være med til at skaffe nye medlemmer.

8 Bestyrelsen tog tråden op fra formandens beretning om, hvad der kan gøres for at fastholde de aktive hele sæsonen? Annette har talt op og set på navne der har været et par par, der har været ustabile hele sæsonen, og tre par der har været sygdomsramte, så der er nok ikke grund til den helt store panik alligevel. Når man er mange på et hold, lægger man ikke så meget mærke til, hvis der er nogle, der tager på ferie eller er syge men når man er få, så er man mere sårbare for den slags udsving. Kan vi generelt gøre mere for at få en mere stabil deltagelse over hele sæsonen? Kunne man evt. bruge baldanse-søndagene til at trække nye med om mandagen? der har været nogle om søndagen (tidligere medlemmer) som måske kan overtales. Det er vigtigt at alle gør hvad de kan for at sprede budskabet, så vi kan få flere med. Der var lidt mere snak frem og tilbage om deltagelse på danseaftenerne. Temaer næste sæson: Første tema bliver vals og polka, hvis der skulle komme nogle nye, så de kan komme op i omdrejninger. Næste tema: nordiske danse, som måske kan appellere til lidt yngre mennesker, ligesom der er Nordlek i Danmark i 2015, hvor det kan være godt at være lidt opdateret. Noget af dét de mere succesfulde foreninger tjener penge på er ved at være aktive medhjælpere i lokale festivaler/loppemarkeder/andet. Det kan være vanskeligt nok at mobilisere medlemmerne til at være aktive i vores egne arrangementer så det kan måske nok være endnu vanskeligere til at hjælpe ved eksterne arrangementer. Tom fortalte at Skovlunde Byteater er medlem af Ballerup Kræmmerfestival, og selv om der lægges nogle (mange) timer, kan der også tjenes ca kr på en weekend (hvis festivalen ellers giver overskud ellers overføres indtjeningen til der kommer et år med overskud) Noget helt andet: Bod til festugen, hvor man kan få taget et billede af sig selv i dragt, og noget cd-musik, og noget levende hyggemusik. Der efterlyses frivillige medlemmer til at snakke med dem der kommer forbi. T-shirts: er bestilt, men trykkeriet har meldt tilbage at de er i restordre, så de er ikke klar til i aften alligevel. De bliver lavet i overmorgen, og kan så være klar f.eks. til skovturen. Man skal kontakte Erling for at aftale levering hvis man har bestilt en T-shirt. Ordet blev givet tilbage til formanden der takkede for en hyggelig aften, og for at det lykkedes at skaffe fuldmagter nok til vedtægtsændringerne. Tak til dirigenten og velkommen til det ny supplerende bestyrelsesmedlem. Turid Preuss 8. maj 2014

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011 Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011 1.Valg af dirigent Tom foreslået af bestyrelsen og valgt v/ akklamation 2. Valg af referent Turid foreslået af bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009

Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009 Referat fra Folkets Hus spillefolks generalforsamling 19. april 2009 Tilstede fra start: 18 Valg af Dirigent og referent: Dirigent: Inge B. Referent TrineW. Gf er lovligt indkaldt. 1. Formandens beretning.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Maj 2015 8. Årgang Nr. 2

Maj 2015 8. Årgang Nr. 2 Maj 2015 8. Årgang Nr. 2 Afslutningslegestue og Mortens 30 års jubilæum Husk: Træning til pinsetræf mandag den 18. maj kl. 19.30 i drengesalen på Løjtegårdsskolen 3 4 7 9 10 11 12 12 13 Indhold Bestyrelsens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 25. marts 2012 kl. 10.00 i Glostrup Hallen, mødelokalerne Referat Der var 16 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere