Tanker og visioner for Slettestrand-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker og visioner for Slettestrand-området"

Transkript

1 Temamøde i Turistforum inviterede gæster tirsdag den 16. Juni 2009 på Sanden Bjerggaard Tanker og visioner for Slettestrand-området Velkommen til Indledningsvis blev Kirsten Kronborg, Feriecenter Slettestrand budt velkommen som nyt medlem i Turistforum, som afløser for Hanne Kragh, Yellow Hotel. Derefter velkommen til deltagerne i gæstepanelet Søren A. Nielsen næstformand i Han Herred Havbåde Thorbjørn Nørgaard, Skov og Naturstyrelsen / Thy - Povl Bjarne Jensen, Erhvervscenter Jammerbugt John Kronborg, Feriecenter Slettestrand Kell Agerbo, Teamleder Plan Jammerbugt Kommune Finn Jensen, Nybolig Fjerritslev. Fraværende med afbud: Freddy Dam Advokat - privat investorgruppe Øvrige deltagere fra Slettestrandgruppen: Leif Nielsen, Rønnes Hotel - Søren Grøn, Sanden Bjerggaard. Temamødet blev gennemført med korte indlæg fra paneldeltagere samt efterfølgende debat. Hovedkonklusioner/Indlæg: Turismen i vores område er vigtig og specielt i det kystnære område. Der skal være fokus på kvalitet frem for kvantitet. Vedr. rammevilkår findes der nu en 1300 sides oversigt i den nye helhedsplan for Jammerbugt Kommune. Hertil kan der indsendes bemærkninger frem til den 14. juli i år. Turismens rammevilkår, som de ser ud i dag, vil også være de samme i den nærmeste fremtid. Der er en national interesse for naturen og stranden. Dét er kvalitet der er vær at bygge på. Vi skal ikke nødvendigvis udvikle/opbygge flere hoteller, men i stedet koncentrere os om at se mulighederne i at forbedre på de eksisterende. Dét er vores bedste forudsætning for succes i Slettestrand-området. Idé til området kunne være at give turisterne noget at bruge penge på. Generelt set skal Slettestrand-gruppen sørger for at arbejde i samme retning, hvis området skal blive en stor succes. Povl Bjarne Jensen: Godt at kommunen og erhvervet kan lave arrangementer sammen. Det gavner alle. Til nye initiativer / investeringer er det muligt at låne penge i Lånefonden afdrag over 10 år første år afdragsfrit, lav rente. Projekter financeres på vanlig vis med kreditforeningslån, lån i pengeinstitut, lånefond og egenfinanciering. Han Herred Havbåde skal bruges i markedsføringen. Der skal fokus på cykelruterne langs Vesterhavet. Dét der skal ske i Slettestrand-området, skal ske i fællesskab og der skal finansieres i fællesskab. Ide til Slettestrand-gruppen er at deltage i et Plato-projekt, der går ud på at udarbejde egen strategi, virksomhederne deltager i gruppemøder, hvor man kan fremlægge en aktuel problemstilling til fælles analyse og drøftelse. Når projektet er afsluttet, står hver virksomhed med sin egen strategi og har klar ide om, hvor virksomheden skal hen. Ved de tidligere Platoforløb har de deltagende virksomheder dannet et stærkt netværk, som de har brugt til

2 sparring. Det er vigtigt, at vi ser turisterhvervet i Jammerbugt Kommune som en helhed, i denne helhed er Slettestrand en meget vigtig del. Thorbjørn Nørgaard: Vores kystnatur med klitter, klitheder og klitplantager er unik i national og international sammenhæng. De fleste klitter og klitheder er Natura 2000 områder. Det giver os et stort potentiale mht. formidling og markedsføring, men også store forpligtelser. Vi skal kunne benytte og beskytte naturen på samme tid. Det betyder også, at vi måske ikke kan tillade aktiviteter alle steder, men må overveje en form for zonering af de forskellige hensyn. Takkede Turistforum for initiativ til fremme af udviklingen i Slettestrandområdet. Området er inde i en aktiv og positiv udvikling med følgende nye tiltag: Havbådsprojektet og nyåbnet mountainbikesti. Et nyt projekt i samarbejde mellem lokalforeninger og Skov og Naturstyrelsen omfattende en kombineret motions- og legemiljøer. Samtidig passerer de internationale ruter, Vestkyststien og Nordsøstien, området. Bl.a. på baggrund af forslag fra Mogens Gade er igangsat et udviklingsprojekt vedr. etablering af alliancer mellem især overnatning, natur, kultur og oplevelsessektoren. Herudover er i samspil med Skov og Naturstyrelsen ansøgt om midler til at sikre tilgængelighed for kørestolsbrugere, barnevogne m.m. i forbindelse med ruten langs Slette-Å. Sanden Bjerggaard, Hotel Højgården, Rønnes Hotel, Feriecenter Slettestrand og Svinkløv Badehotel er alle inde i en positiv udvikling med mange gæster og arrangementer. Hertil kommer Pension Havblik, der er under udvikling med nye ejere. Virksomhederne har et forbilledligt samarbejde og forskellige koncepter, således at forskelligheden fremstår både som en individuel- og en fælles styrke. Samtidig repræsenterer samme virksomheder et kvalitetsbegreb, som tager afsæt i høj serviceringsgrad, høj beskæftigelse, stabilitet og et harmonisk samspil med lokalsamfundet og med den unikke natur. Man er således enige om, at eventuel tilførsel af et ikke dokumenteret behov for mange ekstra sengepladser er uforeneligt med grundlaget for hotellernes og lokalsamfundets bæredygtige eksistensgrundlag. I denne sammenhæng understreges, at "Resort euforien" bygger på forældede og ikke bæredygtige præmisser - ikke kun i forhold til Slettestrand, men i forhold til Jammerbugt kommunes område i øvrigt. De to kuldsejlede projekter omkring Klitrosen og omkring den tidligere købmandshandel er netop eksempler på forfejlet planlægning. På sigt anses det for hensigtsmæssigt at Rønnes Hotel overtager de arealer, som kan sikre sammensmeltning af de to hotelkomplekser. Købmandsgrunden kunne inddrages til et "Maritimt Oplevelsescenter" i sammenhæng med havbådsprojektet, til et helsehus for alternativ behandling eller til et værksteds- og handelskompleks for lokale kunsthåndværkere. Finn Jensen:

3 Slettestrand-området er centrum for os. Vi arbejde med fire projekter i Slettestrand-området: 1. Købmandsbutikken i Hjortdal, som er til salg. Endnu ingen køber til den, ellers i mange år veldrevne virksomhed. 2. Området v/ Perikumvej Hvordan udvikler vi det? 3. Indledt samarbejde med byggefirmaet F.A. Byg om hotellejlighedsprojektet på Købmandsgrunden (grund mellem Klitrosen og Feriecenter Slettestrand) 4. De seks bygge-sokler ved siden af Hotel Klitrosen, som nu er gået i stå. Vi skal tænke på at målgruppen af gæster til Slettestrand-området er bred, da tilgængeligheden til området er let og området ligger direkte ved kysten. Idé til fremtidig markedsføring er: Natur og kunst i Slettestrand-området. Søren A. Nielsen: I forbindelse med gennemførelse af sidste kommuneplan i den gamle Fjerritslev Kommune blev der gennemført et fremtidsværksted, hvor et af resultaterne var en arbejdsgruppe over emnet forskønnelse af Slettestrand og redning af Redningsstationen, gruppen var drevet af megen iver, men ærgerligt at den mislykkedes. En af tankerne var at oprette en lokal fond til at drive udviklingen fremad (arbejdstitlen Fonden den Sidste Redning ). Ved et tidligere salg af købmandsforretningen var der tanker om denne kunne kombineres med en samlet indkøbscentral til de eksisterende virksomheder i området. Kunne den gamle Købmandsgrund i Slettestrand-området evt. bruges til et genetableringsprojekt hvor det bevaringsværdige hus Brix blev genopført tillige med bygninger i samme stil som kan anvendes til lokale formål fx udlejes til butiksformål (købmand, hvis butikken i Hjortdal ender med at blive lukket) kunsthåndværk, eller fællesbygning for hotellerne og de lokale foreninger. Idé om at tilknytte vandrehjemmet v/stadion til Vestkystruten. For at planerne for Slettestrand-området skal lykkes, skal Jammerbugt Kommune holde fast i de besluttede lokalplaner og ikke lade dem udvande pga. spekulative projekter. Slettestrand-området skal være en helhed. Borgergruppen i Hjortdal/Slettestrand-området søger midler til en motions- /lejesti i Svinkløv plantage, det er tanken at dette projekt skal forankres i en nyetableret fond (egentligt den gamle fondsidé). Denne fond vil også kunne vedligeholde Naturskuret, som er indkøbt for nogle år tilbage i et projekt til brug for udendørsklasseværelse for skoleelever og andre interesserede.. Vi skal have grundejerforeningen ind over planerne i Slettestrand-området. De har hidtil ikke blandet sig, men de er meget ressourcestærke. Havbådeprojektet skal være bredt favnene. Pr. 1. november 2009 står det første bådværft klart på stranden. Toiletbygningen ved stranden forsvinder og vejene forbedres. Ser man 8 år frem i tiden vil der være endnu flere både på stranden, derfor skal der være fokus på kystkulturen. Freddy Dam v/ Vi har en åben holdning overfor brugen af Købmandsgrunden. Pengene skal ikke nødvendigvis bruges på bolig, da der er rigeligt af dette allerede. Ønsker gerne at indgå i dialog om andre anvendelsesmuligheder.

4 Efterfølgende debat i relation til paneldeltagernes indlæg: Helle Bak Andreasen (Turistforum, TF): Fint med John Kronborgs fælles forståelsesramme for Slettestrand-området. Slettestrand-området er inde i en positiv udvikling allerede. F.eks. mountainbike-ruten. Ros til de små projekter, der allerede er udført og skal udføres. Jan Jepsen (TF): Dejlig med en positiv indstilling fra hele panelet i Slettestrand-området Bruno Jensen (TF): Godt med den fælles positive holdning fra alle i gæstepanelet. Jens Damsgaard (TF): Glad for kvalitetsforøgelsen i Slettestrand. Man skal ikke være for pernitten i forhold til diverse fredninger. Til Finn Jensen: vi skal have fremstød overfor de ubebyggede grunde. Inge Pedersen (TF): Enig om kvalitet frem for kvantitet. Kvalitet er dog meget individuel, så vi skal være enige om stilen. Vi skal udvikle på det bestående og ikke ændre på den stil Slettestrand allerede har. Den skal blot finpudses. Der skal fokus på sundhed og bevægelse i naturen, og vi skal bruge naturen som legeplads. Efterlyste de gode historier om Slettestrand. Søren A Nielsen: Vi har bogen Tilbage til turismens rødder af Kirsten Monrad, Han Herred Havbåde. De gode historier skal da frem i lyset og fortælles. Glad for den positive fællesskabsfølelse, som Slettestrand-gruppen udviser. Povl Bjarne Jensen: Foreslog Helge Quistdorf som foredragsholder. Han er meget inspirerende og dygtig. Glad for at få belyst ideerne om Slettestrand. enighed om det bærende er godt, men vi skal tage ved lære af Slettestrands forfald og undgå samme fejl i fremtiden. Fokus skal være på kvalitet og ikke på volumen. Ole Stavad (TF): Godt med engagement. Vi skal holde fast ved værdierne i Slet og ikke lade det blive til et tivoli. Problemet med ral hvor er vi? Rallet er ikke et problem. Thorbjørn Nørgaard: Enig, rallet skal ses som en styrke. Hvert sted ved Vesterhavet har sin styrke/kendetegn. Kirsten Kronborg: Ral er ikke et problem for os. Vores gæster samler rallet og tager med hjem. Godt at vi har et fælles billede af Slettestrand s fremtid. Vores område skal gøre bedre til endagsturisterne. Der skal være noget for alle at komme efter. Her skal kommunen hjælpe.

5 Slettestrand gruppen: Leif Nielsen: Vi vil meget gerne videre i en fart, men forhandlinger og bevillinger skal altså på plads først, inden vi har mulighed for at gøre mere. Lægger vægt på det allerede stærke samenhold mellem virksomhederne i Slet. Søren Grøn: Hos Sanden Bjerggaard kvalitetssikrer vi gennem: -VisitDK (walking denmark & Cykling denmark) -Levnedsmiddelkontrol -Horesta Vi er unikke i Slettestrand. Jeg er stolt af mit eget hotel og af mine kollegers hoteller og vores fælles område. Der skal i grunden ikke meget til, før Slettestrand kan blive rigtig godt. Synergieffekten har flyttet nogle ting. De lokale s tiltag skal med og ikke kun virksomhederne. Der er nu lavet turistplaner sammen med den kommunale helhedsplan. Vi tænker nu fremad. Kommunesammenlægningen har været en medvirkende faktor til hastigheden i processen/processerne. For Slettestrand-området mangler vi en profil/koncept. Hvad kan Slettestrand finde sammen om? Povl Bjarne Jensen: Hvordan går det med projekterne? Kan vi være med til at bestemme Leif Nielsen: Dem med fiduserne har ingen penge. Vi mangler en stor sal til konferencer, overnatningen har vi. Når vi ikke har hånd i hanke med dem, der har de grunde, kan vi intet gøre. Vi var alle imod projekterne vedr. de 60 nye huse Leif Nielsen: Dog bedre med bebyggelse end tomme grunde. Dog er 60 nye huse i overkanten, men måske det halve kunne gå. Finn Jensen: Lad fortiden ligge og lad og kigge frem i tiden. Der er en velvillighed fra begge sider til at få noget ordentligt ud af Slettestrand. Søren A. Nielsen: Planer om en havmøllepark 20 km uden for Svinkløv Badehotel. Dette kunne gavne Slettestrand og trække endagsturister til. Planlægningen er i gang. Jævnstrømsforbindelse: Tilst-Bulbjern-Norge er allerede i gang.

6 Ønsker og planer om etablering af cykelsti fra Hjortdal til Slettestrand. Det er godt for både turister og lokalbefolkningen. Optimere de to ruter Vestkyststien og Nordsøruten Vi mangler cykelkort. Designskabelon til kort er under udarbejdelse. De sidste aftaler skal på plads og der skal laves en rutedatabase. Ensartet look på kortene og høj kvalitet et must. Ved slutningen af denne måned er skabelonen færdig. Jan Jepsen: Indtegnelse af hundeskov og mountainbike-ruten på kortene, så de bliver meget detaljerede. Søren Grøn: Regionen er i gang med at genoptrykke kortet Nordsøstien Finn Jensen: Turistkontorerne skal have længere åbningstider. F.eks. er kl på en lørdag i Fjerritslev ikke godt nok. Der skal være åben, når turisterne er her. Den fælles forståelsesramme skal kendes og bruges kommunalt. Kvalitet er videreudvikling og ikke ny-udvikling. Fra kommunens side skal der med det samme tages hånd om de små problemer. F.eks. Store sten ved stranden så kørsel på stranden undgås. F. eks sende grønne signaler med nye skraldespande. Kvalitet i Blokhus er måske ikke kvalitet i Slettestrand. Slettestrand-gruppen skal sætte sig sammen og i fællesskab definere kvalitetsbegrebet for området. Jan Jepsen (TF): Er det ikke ressort-tanken I allerede har gang i. Nej. Vores styrke er at vi er små enheder, der arbejder sammen. Helle Bak Andreasen: Hvordan markedsfører vi f.eks. outdoor-fitness området og mountainbike-ruten? Kan det eventuelt kobles sammen med visitnordjylland.dk og visitjammerbugte.dk? Vi er i gang med optimering af oplysninger på web-sitet, men det er en stor opgave. Til dels fordi der pt. er koblet vikarer på opgaven og sammensmeltning af 4 kommuners hjemmesider til éen.. Ole Stavad (TF): Turistforums opgave er at være sparringspartner til turistchefen og byrådet. Det er vigtigt, at få klar besked om hvad Turistforum kan gøre sammen med Slettestrand-gruppen. Helt konkrete opgaver.

7 Turismen har stor bevågenhed i vores kommune, det skal vi bruge. Afsluttende bemærkning: Panelet tilsendes referat.

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere