Deltagere: Lise Emborg, Søren Kragelund, Jørn Simonsen, Jens Damsgaard, Inge Pedersen og Mogens Fransen, Finn Hagedorn, Lillian Carstensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Lise Emborg, Søren Kragelund, Jørn Simonsen, Jens Damsgaard, Inge Pedersen og Mogens Fransen, Finn Hagedorn, Lillian Carstensen"

Transkript

1 Referat fra møde i Turistforum for Jammerbugt Kommune tirsdag den 27. marts kl på Hotel Søparken, Aabybro. Deltagere: Lise Emborg, Søren Kragelund, Jørn Simonsen, Jens Damsgaard, Inge Pedersen og Mogens Fransen, Finn Hagedorn, Lillian Carstensen Afbud fra: Bruno Jensen, Bente Glindvad, Helle Bak Andreasen, Svend Holst Nielsen og Jan Jepsen Dagsorden Pkt. 1. Godkendelse af referat af 15. februar Godkendt med ønsket om at der til næste møde blev fremlagt kort redegørelse for de turistmæssige samarbejdsrelationer Jammerbugt Kommune indgår i. Specielt VisitNordjylland. Finn Hagedorn fremlægger. Pkt. 2. Præsentation af samarbejdet BestofDenmark Finn Hagedorn redegjorde for dette samarbejde, og orienterede om, at der netop tidligere på dagen var afholdt møde med 24 virksomheder fra Jammerbugten, som alle er medlemmer af BestofDenmark. På medlemsmødet blev der orienteret om de fem hotspots og det fælles arbejdsgrundlag: Indsatsområderne generelt: Produktudvikling markedsføring uddannelse og virksomhedsudvikling. De to sidstnævnte områder i samarbejde med Erhvervscenter Jammerbugten. Produktområderne 2007: (Open Top Bus Sejlads på Limfjorden Cykling Denmark certificering Alle produkter har til formål at trække turisterne rundt i egne og hinandens oplevelsesområder. Messer 2007: Oslo (januar) samt Herning og Göteborg (marts). Finn Hagedorn foretager evaluering med de medlemsvirksomheder, der fra Jammerbugten har været deltagere. Annoncering: Er planlagt i en række medier i Danmark, Norge og Sverige. Finn Hagedorn vil bede markedsføringsbureauet i BestofDenmark om at lave et samlet katalog til brug for evaluering, når kampagnen er afsluttet. Webannoncering 2007: jp.dk ofir.dk msn.dk voresborn.dk AdWords.dk Pkt. 3. Administration af strandlodder til badehusene på stranden i Blokhus Finn Hagedorn redegjorde for det lidt snørklede system der ligger bag administrationen. Stranden (ejet af Staten) administreres af Statsskovdistriktet, som har indgået aftale med seks lejere af strandlodder (heriblandt Feriehotel Nordsøen og Pandrup Turistforening.) Resten er private personer). Der er i alt udlejet 47 strandlodder med brugsret til opstilling af et badehus for en sommersæson.

2 Hver af de 47 lejere af et strandlod, tilskrives om deres ønske for fortsættelse af lejemålet, med ret til at opstille et badehus. Ved ja betaler de et årligt beløb, pt. kr. 1650,-, til den af de seks lejere, som har indgået aftale med Statsskovdistriktet. Disse seks lejere afregner så igen et årligt beløb med Statskovdistriket. Differencen mellem de årlige afgifter giver et overskud til de seks lejere. Selve opkrævningen foretages af Jammerbugt Turistbureau / Blokhus, som har indgået en aftale med Statsskovdistriktet. For denne administration tilgår der årligt kr. 250,- pr. lod til Jammerbugt Turistbureau. Selve administrationen af opkrævningerne volder ingen vanskeligheder. Det gør derimod de af Statskovdistriket fastsatte regler for leje. Hver af de 47 lejere af et strandlod er et personligt leje. Når vedkommende dør bortfalder lejemålet, og der er ingen mulighed for at det lejede strandlod kan sælges, arves, overdrages. Det betyder, at en familie kan have haft et strandlod med badehus i en lang årrække, og når vedkommende der står registreret dør, så bortfalder en fortsat lejeret. Administrationen af ledige strandlodder ligger også ifølge aftale med Statskovdistriket hos Jammerbugt Turistbureau / Blokhus. Her forefindes en venteliste på ca. 150 personer, og ved ledige lejemål skal øverstplacerede person tilbydes et ledigt strandlod. For at stå på venteliste, har der tidligere været sendt opkrævninger ud på et årligt beløb på kr. 25,-. Denne opkrævning er dog sat i bero pr. sæson 2007, da omkostningerne ved administrationen langt overstiger det samlede gebyr. For at bekendtgøre de registrerede på venteliste, vil de i stedet modtage en årlig skrivelse, som bekræfter deres registrering. Aktuelt er der igangsat en retssag mellem en eller flere af de nuværende 47 lejere og Statskovdistriket. Ønsket er at få ændret lejemålene således, at børn kan arve et lejemål, hvorved familien kan fortsætte med at sætte sit badehus op på standen i Blokhus. Det er oplyst, overfor Jammerbugt Turistbureau, at der forefindes andre regler for leje af strandlodder i Løkken. Men indtil der fra Statsskovdistriktet gives besked om andre lejeforhold, vil der blive administreret efter de nuværende regler for Blokhus. Pkt. 4. Turistforum i forhold til diverse ansøgninger om turismetilskud fra lokale foreninger og lign. Efter en længere debat blev det fastlagt at: - Turistforum ikke har penge til at tilgodese forskellige ansøgninger - Turistforum ikke er det fremtidige forum for diverse udlodninger - Mogens Fransen og Finn Hagedorn finder løsning på, hvor evt. tilsendte ansøgninger skal kanaliseres hen i Jammerbugt Kommune - Inge Pedersen vil udarbejde nogle principper for uddeling

3 Under dette punkt blev det også drøftet, hvor de nuværende besluttede sommeraktiviteter skulle finde arrangører fra I 2007 ligger det i regi af Jammerbugt Turistbureau, da ingen havde fundet arrangørmæssigt ejerskab i forbindelse med kommunalreformen. Der er tale om arrangementerne på Bratskov (Levendegørelse og Sandskulpturkonkurrencen) og Sommersjov ved Slettestrand. Alle arrangementer som betales af Jammerbugt Kommune. Arrangementet Træfpunkt i Blokhus er i år udbredt til at omfatte aktiviteter i store dele af Jammerbugt Kommune, og til forskel for de andre, er Træfpunkt fuldt sponsoreret. Vedr. Kunst og Kunsthåndværkermessen på Bratskov er det aftalt, at denne overgår til Bratskov Turist- og Kulturforening fra Fra 2008 skal det lokale foreningsliv /lokale ildsjæle tilbydes arrangementerne, hvortil der evt. knyttes tilskud fra diverse fonde og lign. Mogens Fransen opfordrede de fire turistforeninger til at samle beboerforeninger/foreninger og ildsjæle til at forme aktivitetsønsker med anskueliggørelse af de økonomiske rammer. Dette vil lette arbejdet med ansøgning om tilskud. Pkt. 5. Hovedopgaver i Jammerbugt Turistbureau s tre afdelinger (Blokhus, Brovst og Fjerritslev). Finn Hagedorn gennemgik den opgavestruktur, han har påbegyndt i samarbejde med personalet. Målet er at skabe en aktiv og effektiv ressourceanvendelse som matcher markedet, som består af turister og turismeaktørerne (de private turismevirksomheder), og som kan indfri de politiske visioner for turismeudvikling i Jammerbugt Kommune. Antal personale Der er ansat to personer på hvert bureau. Hertil turistchefen. I sommersæsonen er der endvidere tilknyttet et antal sæsonansættelser. P.t. er der også tilknyttet tre personer. En som er i jobprøvning og to personer med løntilskud, som en del af sæsonpersonalet. Sæsonen Alm. sæson: 1/10 1/6 (planlægning/forberedelse/udvikling) Højsæson: 1/6 30/9 (ekspeditionstid). Viden på tværs En række opgaver har personale fra hvert af de tre bureauer, således hele den nye storkommune dækkes ind. Eksempler på nogle af de nye opgaveområder. Presseservice: Færdig udarbejdet database med alle danske medier. Færdige pressemeddelelse fra foreninger og arrangørgrupper kan gratis udsendes til en eller flere ønskede mediegrupper. Det samme system tilbydes alle turismeaktørerne.

4 Fremtid: at der ansættes en journalistisk medarbejder på Jammerbugt Turistbureau. Denne kunne medvirke til at skrive pressemeddelelser, vedligeholde mediedatabasen, samt indgå i kommende markedsføringsaktiviteter. Websiteopgaver: Der arbejdes på uddannelse, således at bureaupersonalet selv kan redigere de forskellige websites, som Jammerbugt Turistbureau ejer domænenavnene på. Der gennemføres kursus den 23. og 24. april i København, under ledelse af VisitDenmark, hvor Jammerbugt Turistbureau har købt sin portalløsning. Dette medfører at der er valgt design som alle øvrige i BestofDenmark, VisitNordjylland samt hovedparten af danske turistbureauer. Indretning af ekspeditionslokalerne på bureauerne Målet er en art butiksindretning, hvor ca. 50% af al hyldeplads omfatter ferietilbud fra Jammerbugten. Ca. 35% afsættes til det øvrige Nordjylland, og resten til det øvrige Danmark. Således opfyldes også kravet om at være autoriseret turistbureau. I forbindelse med butiksindretningen fastholdes registrering af antal besøgende. En lang række andre opgaver har tilsvarende fokus, og med en medarbejder fra hvert bureau. Det drejer sig bl.a. om: regnskab og kontoradministration, Limfjordsfortællinger, Levendegørelse, Træfpunkt Blokhus. Hertil kommunale systemer som tillidsmandsordning, arbejdsmiljø m.m. Specialydelser: I Blokhus er der indgået aftale med Post Danmark om etablering af posthus-funktion. Denne ydelse er nu analyseret således at: - Honorering fra P&T på årligt ca. kr , - der medgår 2/3 ansat til årligt ekspedition, hvilket medfører tab af turismearbejde i Blokhus (hvor det største antal turister besøger turistbureauet) - En samlet beregning lyder på, at det koster Jammerbugt Kommune, via Jammerbugt Turistbureau, ca. kr ,- årligt at have posthus-funktionen. Virksomhedsbesøg Der er igangsat en udadvendt kontakt fra Jammerbugt Turistbureau til turismeaktørerne. Målet er at sikre en god dialog, et fremtidigt gensidigt samarbejde, og ikke mindst at sikre at turismeaktørerne får viden og del i de muligheder markedet og samarbejdsrelationer kaster af sig. Det er bl.a. uddannelser, virksomhedsudvikling og netværk. Hertil kommer gennemgang af de gratisydelser som Jammerbugt Turistbureau yder i dag. Det er bl.a. Opdatering af Guide Denmark, medlemskabspleje i forhold til BestofDenmark, brochurerudveksling m.m. Endelig har virksomhedskontakten også til formål at styrke det fremtidige markedsføringssamarbejde. Såvel nationalt som lokalt. Turistvitaminer: Et nyt tiltag i form af et elektronisk inspirationsbrev med turistfakta om: Nyheder Aktuelt i BestofDenmark Tal & Tendenser Trends Lokale tiltag Møder & konferencer Kurser osv.

5 Pkt. 6. Jammerbugt Kommune s ansøgningsforløb som Udviklingspartner i nyt projekt fra VisitDenmark. Finn Hagedorn arbejder sammen med Mogens Fransen og Erhvervschef Povl Bjarne Jensen på en projektansøgning til VisitDenmark, hvis mål det er at udvikle helårsturismen. Ansøgningen skal være fremme senest udgangen af april måned 2007, og inden da have været til orientering i Turistforum samt vurdering i Kommunalbestyrelsen. Dette punkt udløste en lang og spændende debat om, hvordan der kan udvikles helårsturisme i Jammerbugt Kommune. Flere gæster hele året Wellness konferencer ålefiskeri på fjorden gallamiddage på Bratskov gode spisesteder som kan lægge sig op ad Svinkløvs koncept gæster er forskellige økonomi og sans gode butikker helårsbutikker. Blokhus er et dårligt eksempel for detailhandelsudvikling. Lønstrup er et godt eksempel. Sundhedskoncept Behandlinger Massage Ridning i Blokhus på islænderheste Fjerritslev er en forretningsby har ikke samme behov for at overleve om Blokhus. Motorcykeltræf/ferie Kunstens verden Niels Jensen Aksel P. Flytning af turistbureau fra det nuværende over i en længe på Strandgården. Eksempel med Asger Jorn i Silkeborg viser et fremragende eksempel. Kystturisme som vi er fælles om i hele Jammerbugten. Briketfabrikken Bygning af de gamle træskibe i tilknytning til historien om bugten/kysten. Anna Studsholt smukke akvareller - Bærende historie. Samarbejde med Aalborg Universitet. Hørt fra Göteborgmessen svenskerne mest interesseret i Limfjorden. Ideerne er mange, og vil indgå i det fremtidige arbejde i Turistforum, som også skal være omdrejningspunkt for koordination imellem turistforeningerne kommunen og turistbureauerne. Endvidere blev det besluttet at Turistforum arrangerer en årlig konference, hvor der dels gøres status for turismeudviklingen i Jammerbugten samt kigges ind i fremtiden. Første konference afholdes torsdag den 30. august. Sted, program m.v udarbejdes senere. Pkt. 7. Næste møde Onsdag den 13. juni 2007 kl på Svinkløv Badehotel. For referat Lillian Carstensen / Finn Hagedorn

Tanker og visioner for Slettestrand-området

Tanker og visioner for Slettestrand-området Temamøde i Turistforum inviterede gæster tirsdag den 16. Juni 2009 på Sanden Bjerggaard Tanker og visioner for Slettestrand-området Velkommen til Indledningsvis blev Kirsten Kronborg, Feriecenter Slettestrand

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl. 16.00 17.30 Deltagere Arne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere