Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra"

Transkript

1 Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning for en række klasses ForældreIntra. Der kan fx oprettes en profil pr. afdeling eller pr. årgang. Profiler oprettes under Admin > ForældreIntra > Standardopsætning. Hver profil rummer: Navn på profil Liste over klasser, som er låst til profilen Elementer på klassernes forsider i ForældreIntra Skjulte menupunkter for de valgte klasser Beskedmodtagere i forældrenes beskedsystem Andre indstillinger for ForældreIntra i de berørte klasser Hvis man knytter en klasse til en profil, kan klassens lærere ikke længere selv ændre ovennævnte indstillinger, og ForældreIntra vil benytte profilens indstillinger i stedet for klasseteamets egne indstillinger. Fjerner man en klasse fra en profil, gælder klassens egne indstillinger igen. Klikker man på kopi-ikonet i oversigen over profiler, får man mulighed for at kopiere indstillingerne i en profil til en anden profil. Derved lettes oprettelse af profiler, som ligner hinanden med få afvigelser. Der er også mulighed for at kopiere en profils indstillinger til én eller flere klasser. Kopi-funktionen erstatter klassens egne indstillinger med indstillingerne i profilen uden at låse klassernes indstillinger. Det betyder, at klassens lærere selv kan finjustere indstillingerne efterfølgende. Man kan ikke fortryde en kopiering, idet kopieringen overskriver de oprindelige indstillinger. Administratorstyrede indstillinger i ElevIntra På samme måde som i ForældreIntra kan administrator nu oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning for en række klasses ElevIntra. Der kan fx oprettes en profil pr. afdeling eller pr. årgang. Profiler oprettes under Admin > ElevIntra > Standardopsætning. Hver profil rummer: Navn på profil Liste over klasser, som er låst til profilen Layout og menu Elementer på klassernes forsider i ElevIntra Skjulte menupunkter for de valgte klasser Beskedmodtagere i elevernes beskedsystem Indstillinger for klassekalender

2 Hvis man knytter en klasse til en profil, låses klassens indstillinger på samme måde som i ForældreIntra (se ovenfor). Forældrenes førstegangskoder Normalt skal forældre benytte deres cpr-nummer som kodeord ved første indlogning i ForældreIntra, hvis deres cpr-nummer er kendt i SkoleIntra. Fra og med version 5.8 bliver der mulighed for, at administrator under Admin > ForældreIntra > Login kan indstille, om forældrene skal benytte cpr-nummer eller en pinkode som password ved første login. Denne mulighed er primært indført for at løse et problem på skoler, hvor forældrenes cpr-numre ikke er registreret i elevadministrationsprogrammet, og hvor det administrative system har leveret opdigtede cpr-numre på forældre ved eksport til SkoleIntra.. Hvis skolen har valgt, at alle forældre skal logge ind med pinkode, bør man af sikkerhedshensyn undlade at sende loginoplysninger til forældre pr. sms, da sms en indeholder både brugernavn og pinkode. Nye muligheder i formularskabeloner Når man opretter eller tilpasser formularskabeloner - bl.a. til elevplaner - kan man nu: tilføje et link til skabelonen så den der udfylder formularen - og den der læser den udfyldte formular - kan skifte til en webside, der vises i et nyt faneblad. I formularskabelonbaserede elevplaner er der mulighed for øge overskueligheden ved at folde de enkelte afsnit ind og ud. I formularskabelonbaserede elevplaner kan man nu vælge mellem to formularbredder, når man redigerer.. Billedstørrelse i fotoalbum Standardstørrelsen på billeder i SkoleIntras fotoalbum er 500 x 400 pixels. Hvis man ønsker større billeder i fotoalbummet, kan administrator ændre standardindstillingen under Admin > Tilpasning > Billedstørrelse i fotoalbum. Store billeder ser bedre ud, men fylder mere og tager længere tid at uploade og vise. Det er derfor en balancegang at vælge en passende størrelse. Ændringerne gælder kun for nye billeder, der sendes til SkoleIntras fotoalbum. Dialogboksen som benyttes ved visning af billeder i fotoalbum tilpasser sig automatisk til den størrelse, som var gældende, da man sidst uploadede billeder til albummet.

3 Automatisk indmelding i team Når man tilføjer nye medarbejdere under Databaser > Personale > Personalekartotek, kan man nu i forbindelse med oprettelsen udpege de afdelingsteam og andre team, som medarbejderen skal være medlem af. Hvis det ønskes, kan man vente med at skabe teamtilknytninger til senere. Det er også blevet let at fjerne en medarbejder fra en, flere eller alle team. Besked til elever om masseoprettede klasselognoter Når man opretter klasselognoter, kan man sende information om noten til eleven. Det gøres ved at markere et felt i forbindelse med oprette af klasselognoten. Denne mulighed er nu også tilføjet på siden, hvor man masseindskriver klasselognoter for alle elever i en klasse.

4 Editoren er opdateret SkoleIntra benytter som bekendt CKeditor. I denne version af SkoleIntra opdateres editoren til version Man kan ikke umiddelbart se, at SkoleIntra benytter en nyere editor-version, men den nye editor rummer en række fejlrettelser, og det betyder bl.a. at editoren nu virker bedre på IPad end tidligere. Skemabaseret ugeplansredigering Der er tilføjet endnu en måde at redigere ugeplaner på. Hvis medarbejderen ønsker at skrive ugeplansnoter direkte i sit ugeskema, skal vedkommende klikke her for at åbne en redigerbart skema: Skemaet viser ugens lektioner samt evt. uddrag af eksisterende ugeplansnoter. Lektionsbetegnelserne er klikbare.

5 Noter indskrives i et pop-up vindue, hvor klasse og fag er forvalgt. Når man klikker på GEM, lukkes vinduet og et uddrag af noten (max 100 tegn) vises i skemaet. Hvis brugeren har flere lektioner i samme fag og samme klasse på samme dag, vil noten blive vist ved hver af disse lektioner, eftersom ugeplanen ikke er lektionsopdelt. Aktiviteter hen over midnat Det er blevet muligt at oprette aktiviteter i SkoleIntras aktivitetskalender, der går hen over midnat, fx nattevagter. I lister over dagens aktiviteter vises den del af gårsdagens natlige aktivitet, der ligger efter midnat. Her ses fx nattevagten for onsdag og torsdag nat på PersonaleIntras skoleforside:

6 Nemmere udpegning af kontaktelever Tildeling af kontaktelever sker under Databaser > Personale > Kontaktelever. To ændringer tjener til at gøre det nemmere for administrator at knytte kontaktelever til skolens medarbejdere: Der er tilføjet et filter, der giver mulighed for at indsnævre valgmuligheden til en enkelt afdeling eller klasse. Man kan skifte mellem medarbejdere og gemme evt. ændringer, uden at skulle forlade siden. Kombineret visning af skema og vikarskemaer, når personalet ser sit skema På fanebladet Min forside kan brugeren nu se sit eget skema kombineret med en visning af sit fravær og evt. vikartimer, der skal læses. Vikartimerne og fraværet vises med farvede celler i skemaet. De samme informationer vises, når brugeren vælger Koordination > Skemaer > Lærerskema. Her kan man også vælge mellem at se det rene ugeskema og det kombinerede skema. Visning af ringetider udvidet Visningen af ringetider i skemaet er udvidet til at omfatte stort set alle visninger inklusive ved vikardækningen. Der kan være usikkerhed omkring visningen af ringetider i visse læreres skemaer, hvis læreren har lektioner i fx. to afdelinger, der har forskellige ringetider. Her vises de såkaldte standardringetider. Grundskemaer med lektioner uden lærer, fag eller klasse. Det er nu muligt at oprette skemabrikker uden lærer, fag eller klasse. Sådanne brikker kan bruges, når man redigerer grundskemaet - og på den måde blive vist i skemaet. På samme måde tillades nu også lektioner uden lærer, fag eller klasse, når man importerer skemaer. Synkronisering af skema til kalender viser nu også feriedage og skemafrie perioder Når man overfører sit skema til en internetkalender vises skemaet ikke på feriedage og skemafrie perioder, som er defineret under Admin > Tilpasning > Feriedage og skemafrie perioder. I stedet vises feriedagens navn eller den skemafrie periodes betegnelse. Ændring i elevens kort I elevkartoteket under Databaser > Elever > Elevkartotek kan man klikke på en elevs navn og derved åbne elevens kort. Elevens kort en en samlet oversigt over de vigtigste oplysninger, som findes i SkoleIntra omkring eleven. Tidligere blev efterskoleoplysninger som elevnummer, værelsesnummer, linje og kontaktlærer vist i en selvstændig sektion under stamdata på elevens kort. Nu er disse oplysninger flyttet op i afsnittet Elev. Det er en naturlig konsekvens af, at også andre end efterskoler benytter elevnumre og kontaktlærere.

7 Oversættelse af ordet klasse SkoleIntras primære målgruppe er som bekendt grundskolen, men der er et ønske om også at kunne bruge SkoleIntra på førskoleområdet. Her er klasse-begrebet ikke relevant. I stedet ønsker man at kunne anvende termer som gruppe eller stue. SkoleIntra understøtter nu i begrænset omfang muligheden for at kunne oversætte ordet klasse. Oversættelsen defineres under Admin > Tilpasning > Oversættelse. Det er dog ikke alle forekomster af ordet, der ændres. Oversættelsen er i første omgang kun implementeret på udvalgte steder ud fra et skøn over, hvor det er mest relevant. Info om lånte biblioteksbøger i ForældreIntra Hvis man aktiverer webtjenesten Dantek biblioteksbøger eller DDELibra biblioteksbøger via Admin > Tilpasning > Webtjenester vil man på ForældreIntras forside nu kunne se informationer om de bøger eleven har lånt på skolebiblioteket.

8 Integration med Daycare i ForældreIntra via webtjeneste. Hvis man aktiverer webtjenesten DayCare via Admin > Tilpasning > Webtjenester vil man i ForældreIntras menu under SFO få adgang til DayCares komme og gå registrering for SFO. Advisering om forældres kommentarer til elevplan i Forældreintra Forældrene kan i nogle elevplaner give en kommentar til elevplanen, når den ses i ForældreIntra. Nu kan medarbejderne i oversigten over elevplaner se en markering af, om der findes en forældrekommentar. Der findes også en oversigt over alle elevplaner i en klasse, der er blev kommenteret. Den findes via Værktøj > Evaluering > Elevplaner > Planer med ulæste kommentarer Søg i Skolekoms nationale fora SkoleIntra rummer nu et link til en søgefunktioner, der kan finde forekomster af en søgestreng i Skolekoms natiale konferencer. Linket åbner en side fra Skolekom i et nyt vindue. Man finder linket i PersonaleIntra under Samarbejde > Elektronisk post. Ændret import af elevdata fra central server Al import af elevdata fra central server sker nu ved hjælp af en tjeneste kaldet WS17. Det berører primært skoler, som bruger TEA som elevadministrationssystem. Ændringen er ikke umiddelbart synlig i brugerfladen, men det betyder, at skolerne skal tillade overførsel af data fra Styrelsen for IT og Læring til itslearning i UNI-Login Brugeradministration.

9 Ny SkoleIntra afløser MobilIntra SkoleIntra 5.8 indeholder en ny udgave af MobilIntra, som vi kalder Ny SkoleIntra. Den nye udgave har samme indhold som tidligere, men benytter et nyt design og bygger på en moderne teknologisk platform. På sigt skal Ny SkoleIntra udbygges til at erstatte alle SkoleIntra-moduler på alle typer af enheder. Notifikationsapp I starten af 2015 udgives også en notifikationsapp til forældre, som giver hurtig overblik over nyt i ForældreIntra. Senere kommer der en tilsvarende app til personale og elever. Disse apps udvikles til IPhone og Android og vil kunne hentes fra App Store og Google Play.

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere