Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i SkoleIntra 4.9.5"

Transkript

1 Nyt i SkoleIntra Opdateret pr. 9/ LærerIntra Påmindelser Nu kan brugere selv vælge, hvad der skal vises i påmindelses-dialogen, og hvornår påmindelsesdialogen skal vises. Det sker under Admin > Mine indstillinger > Påmindelser Tilmelding af arrangementer for forældre Nu kan man få en oversigt over svarfordelingen på forældrenes tilmelding til arrangementer ved at gå ind under Admin > ForældreIntra > Tilmelding til arrangementer og klikke på linket Optæl svar på siden, som viser tilmeldinger. Flere aktivitetstyper i kalenderen Skolen kan nu tilføje egne aktivitetstyper som supplement til de 4 standardaktivitetstyper: Skoleaktiviteter, SFO-aktiviteter, personlige aktiviteter og klasseaktiviteter. Ekstra aktivitetstyper oprettes under Admin > Tilpasning > Aktivitetskalender > Aktivitetstyper. Møder og aktiviteter, som tilhører brugerdefinerede aktivitetstyper, oprettes og ses i LærerIntra under Koordination > Kalender. Eksport af aktivitetskalender Man kan nu kan eksportere kalenderdata på to måder: Alle personlige aktiviteter og møder man deltager i - eller alle skole- og SFO-aktiviteter. Denne ændring gælder alle tre eksportformater, der tilbydes ved eksport af kalender. Adgang til aktivitetskalender i Ical-format Man kan nu få adgang til en url, der henviser til et udtræk af aktivitetskalenderen i ICalformat med alle skoleaktiviteter og SFO-aktiviteter. En sådan url kan fx. indsættes i MS Outlook som en 'Internetkalender'. Det betyder, at MS Outlook selv vil hente kalenderdata fra intranettet og automatisk vise evt. ændringer. Ændringer i kalenderen i MS Outlook går dog ikke den anden vej - tilbage til intranettet. Vi havde håbet at dette Ical-format også kunne anvendes i Googles Kalender; men der er pt. nogle uafklarede tekniske omstændigheder, der forhindrer dette. Det er intentionen, at kalenderudtrækket i ICal-formatet skal kunne anvedes generelt i andre internetkalendre. Listen over RSS-feeds synkroniseres nu fra central server Under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester kan man pt. aktivere diverse rss-feeds, som kan vises forskellige steder i SkoleIntra. Nogle af disse rss-feeds er systemvedligeholdte, mens andre er brugerdefinerede. Hidtil har de systemvedligeholdte feeds kun kunne blive opdateret i forbindelse med en opdatering af programmet. Nu kan UNI-C i stedet oprette og redigere systemvedligholdte rss-feeds på en central server. En gang i døgnet vil tabellen over rss-feeds blive synkroniseret med data fra den centrale server. Man kan også under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester selv vælge at lave en synkronisering. Administrator skal stadig selv kigge på listen og vurdere hvilke rssfeeds, der skal gøres tilgængelige på skolens intranet.

2 Listen over webtjenester synkroniseres nu fra central server Under Admin > Indstillinger > Webtjenester kan man pt. aktivere en eller flere webtjenester, som skolen bruger fx. registrering af elevfravær fra KMD eller TEA, UNI- Server, mm. Hidtil har denne liste kun kunne udbygges via en af de halvårlige opdateringer - men fremover hentes listens data fra en central server. På den centrale server vedligeholder UNI-C en liste over webtjenester - og listen synkroniseres automatisk med de lokale data en gang i døgnet. Man kan også under Admin > Indstillinger > Webtjenester selv vælge at gennemføre en synkronisering. Det er skolen selv, der skal aktivere de tjenester, der er relevant for skolen. Alle webtjenester har nu også fået tilføjet en tekst, der beskriver, hvordan webtjenesten bliver synlig forskellige steder i SkoleIntra. Denne tekst vises også i LærerIntra under Links > Webtjenester. Afdelingsopslagstavler Der findes en side, som kan tilknyttes et faneblad, og som viser opslag til en afdeling. Denne side er forbedret på to måder: a) Nu kan man tilføje, redigere og slette opslag direkte fra denne side. b) Nu kan man fravælge kolonnerne Ejer og Afdeling Se vejledning til brug af afdelingsopslagstavler i den elektroniske hjælp til opslagstavlen. Vikarmodulet forbedret - under motorhjelmen Vi har ændret datastrukturen i vikardelen. Den tidligere datastruktur var ikke helt hensigtsmæssig. Ændringen betyder at alle vikardata konverteres til en ny tabel i forbindelse med opdateringen til version Denne ændring vil ikke være ret synlig i brugerfladen. På et enkelt punkt er der dog sket en forbedring. Ved import af data vil oplysninger om klassen også blive overført sammen med vikardata. Og når man opretter fraværende lærere manuelt vil der være et nyt felt 'Klasse' der udfyldes på baggrund af skematekstens oplysninger om 'Klasse'. Oplysningerne i feltet Klasse anvendes dels til at lave mere sikre udtræk, der viser skemaændringer for en klasse - og det anvendes også til en ny statistikmulighed, hvor man kan trække ud, hvor mange vikartimer en klasse har haft i et skoleår. Læs mere om feltet Klasse i den elektroniske hjælp til vikarskemaer. Vikarstatistik Vi har - som en konsekvens af den nye datastruktur i vikarmodulet - lavet en vikarstatistik. Det er her muligt at udpege en startdato og slutdato og få vist en optælling af de vikartimer lærere og vikarer har læst i den valgte periode. De læste vikartimer er optalt fordelt på de typebetegnelser man kan hæfte på en lektion, når man opretter et vikarskema - og der er beregnet en sum. Man kan i vikarstatistikken vælge at se alle vikarer - eller udvælge en enkelt vikar. Det er også muligt at få vist en specifikation af de vikartimer en lærer/vikar har læst i den valgte periode. Multiple Choice Tidligere har man kun kunnet skifte mellem spørgsmålene i en Multiple-choice test ved at blade med knapperne 'Næste' og 'Forrige'. Nu kan man også vælge at klikke på en knap med spørgsmålets nummer - og man kan således hoppe frit mellem alle opgaverne i en test. Når man har svaret på et spørgsmål, gemmes svaret, så hvis man vælger at vende tilbage til spørgsmålet, er det tidligere afgivne svar markeret. Dette har ikke tidligere været tilfældet. Eksport og import af en elevs data Det er nu muligt at eksportere elevrelaterede data til en zip-fil. Eksporten omfatter elevplaner, klasselognoter, private samlemapper, portfolioer, logbøger, linksamlinger, blogs, elevfoto samt forskellige elevvalgte indstillinger. Eksporten foretages under Admin > Import/eksport > Eksport af data > Eksporter en elevs data til zip-fil. Med zip-filen bliver det muligt at lade eleven beholde sine data på trods af skoleskift, idet zip-filen kan

3 importeres på den modtagende skole. Importen foregår under Admin > Import/eksport > Import af elevoplysninger > Importer en elevs data fra zip-fil. Før man videregiver en elevs data til den modtagende skole, skal man sikre sig forældrenes accept af, at oplysningerne videregives til tredjepart. Visning af kalenderdata fra Fællesnet og Områdenet Man kan nu se aktiviteter fra evt. Fællesnet og/eller Områdenet i LærerIntras kalender. Nederst i visningen af kalenderen for en dag, en uge eller en måned vises et udtræk af kalenderdata Fællesnettet og/eller Områdenettet. Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen 'Skoleaktivitet'. Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten efter oprettelse kopieres til Fællesnettet og/eller Områdenettet. På den måde kan den enkelte skole selv oprette aktiviteter på de fælles net og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har interesse for Fællesnettets og/eller Områdenettets brugere. Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Fællesnet/Områdenet. Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Fællesnet/Områdenet Historik i LærerIntras logbøger Der er tilføjet historik i LærerIntras logbøger, så man kan se, hvem der har læst hvilke noter, og så man får et rødt flag på Min forside, hvis der er ulæste noter i en logbog, som man abonnerer på. Signatur i beskeder Nu kan medarbejderne oprette en fast signatur/underskrift, som automatisk indsættes i deres beskeder, som sendes i SkoleIntras beskedsystem. Man opretter en signatur under Admin > Mine indstillinger > Signatur Vigtige dokumenter Elementet Vigtige dokumenter på forsiden af LærerIntra er forbedret på to måder: a) Nu vises kun de 10 nyeste. Hvis man ønsker flere eller færre dokumenter i listen, kan antallet ændres under Admin > Indstillinger > Forside > Andre forsideindstillinger. b) Der vises nu også links til dokumenter i undermapper, så man får mulighed for at organisere indholdet i mappen Vigtige efter emne. Skyd genvej til informationer og nyheder om folkeskolen På din forside er der nu kommet en ny fane i toppen af skærmen. Fanen hedder 'UVM', og hvis du klikker på den, kommer du til siderne om folkeskolen på Undervisningsministeriets side, uvm.dk. Her finder du de seneste nyheder og informationer om blandt andet love, bekendtgørelser, prøver, evaluering, elevplaner og specialundervisning. Når du klikker på UVM-fanen og navigerer på de forskellige sider på uvm.dk, har du samtidig nem adgang til resten af lærerintra. Siderne åbner nemlig inden for den samme ramme, du kender fra LærerIntra. Import af kalenderdata fra regneark Man kan nu importere kalenderdata fra et regneark i formatet Excel til aktivitetskalenderen i SkoleIntra. Regnearket skal overholde et format med 13 kolonner som specificeret i vejledningen. Det er muligt at importere aktiviteter af typen: Skole, SFO og Klasse. Man kan derimod ikke importere personlige aktiviteter. I regnearket kan man angive hvilke klasse(r) og lærere (eller evt. team angivet ved teamets ID), der deltager i aktiviteten, og man kan fastlægge, hvor aktiviteten skal offentliggøres: på Skoleporten, på ForældreIntra og på ElevIntra. Udvidet skemaoversigt

4 I skemaoversigten under Koordination > Skemaer > Skemaoversigt er der tilføjet en valgboks, hvor brugeren kan vælge mellem at få vist dagens lærer-, klasse- eller lokaleskemaer i tabelform. Navigation i nyhedsarkivet via seneste overskrifter Tidligere kunne man kun navigere mellem nyhederne i nyhedsarkivet (Databaser > Nyhedsarkiv) ved at blade med pile til højre og venstre. Nu kan man se overskrifterne på de seneste 30 nyheder og vælge en af disse - eller linket til Ældre nyheder, der viser en oversigt over samtlige nyheder i arkivet. Skjul portrætfotos af elever I elevkartoteket er der på den enkelte elevs stamkort i elevkartoteket mulighed for at fravælge, at elevens portrætbillede kan ses af elever og forældre. Hvis skolen har en generel politik om, at portrætbilleder af elever kun skal kunne ses i LærerIntra, kan administrator under Admin > Indstillinger > Beskyttelse af personoplysninger med en enkelt markering fravælge visning af portrætfotos i klasselister i ElevIntra og ForældreIntra. Elev- og uddannelsesplaner fra MinUddannelse UV-Data giver mulighed for, at elev- og uddannnelsesplaner fra MinUddannelse kan blive vist i SkoleIntra via en webservice. Hvis man abonnerer på denne service hos UV-Data, skal man gå ind under Admin > Indstillinger > Webtjenester og aktivere tjenesten MinUddannelse. Herefter har medarbejderne adgang til at se elev- og uddannelsesplaner fra MinUddannelse via links på siden Værktøj > Evaluering. Eleverne vil kunne se elevog uddannelsesplaner fra MinUddannelse i ElevIntra under Eleven > Elevplaner, og forældre kan se de samme planer i ForældreIntra under Dialog > Elevplaner. ElevIntra Fleksibel forside Nu er Klassens forside i ElevIntra også konfigurerbar på samme måde som de øvrige forsider i SkoleIntra. Under menupunktet Admin > Tilpasning > Klassens forside kan medarbejderne for hver klasse organisere forsidens elementer efter lyst og behov. Skiftende billeder Nu kan man også placere et slideshow med skiftende billeder på ElevIntras forside. Billeder kan uploades under Admin > Tilpasning > Klassens forside eller kopieres over fra skolens fotoalbum. Forside-elementer til alle klasser Administrator kan nu skubbe et eller flere elementer ud til alle klasser, så man sikrer sig, at alle elever ser de ønskede oplysninger på klassens forside i ElevIntra. Elementer skubbes ud via menupunktet Admin > Indstillinger > Forside-elementer til alle klasser Multiple Choice Tidligere har man kun kunnet skifte mellem spørgsmålene i en Multiple-choice test ved at blade med knapperne 'Næste' og 'Forrige'. Nu kan man også vælge at klikke på en knap med spørgsmålets nummer - og man kan således hoppe frit mellem alle opgaverne i en test. Når man har svaret på et spørgsmål, gemmes svaret. Hvis man vælger at vende tilbage til spørgsmålet, er det tidligere afgivne svar markeret. Dette har ikke tidligere været tilfældet.

5 Skoleporten Kontaktforældre Vi har tilføjet en ny dynamisk side i Skoleporten, der kan vise navn og klasse på kontaktforældre. ForældreIntra Dynamisk menu ForældreIntras menu er nu gjort dynamisk, så skolen selv kan tilføje, omdøbe og deaktivere menupunkter. Der er også mulighed for at ændre menupunkternes rækkefølge. Administrator lægger de grundlæggende rammer for ForældreIntras menu for alle klasser under Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu. Inden for disse rammer kan klasseteamet til- og fravælge menupunkter i de enkelte klassers ForældreIntra. Det gøres under Admin > ForældreIntra > Vis/skjul menupunkter. Nye muligheder på forsiden Man kan nu få vist aktuelle aktiviteter i klassen som et valgfrit element på ForældreIntras forside. Der vises max 5 aktiviteter på forsiden. Forside-elementer til alle forældre Administrator har fået mulighed for at skubbe et element ud til alle brugere af ForældreIntra, så man sikrer sig, at alle forældre ser de ønskede oplysninger på forside af ForældreIntra. Hvis elementet ikke findes i forvejen, tilføjes det øverst eller nederst i forsidens venstre eller højre spalte. Elementer skubbes ud via menupunktet Admin > ForældreIntra > Forside-elementer til alle. Nyhedstjeneste til forældrene Under Admin > ForældreIntra > Indstillinger... i LærerIntra kan man nu også vælge, at ForældreIntra skal give adgang til en eller flere nyhedstjenester (RSS-feeds). Navnet på den valgte nyhedstjenesten dukker automatisk op som et menupunkt i menuen Nyheder i ForældreIntra. Nyhedstjenesten kan evt. også aktiveres som et forside-element. Integration med Borger.dk Nu kan forældre gå direkte til ForældreIntra fra Borger.dk under fornyet indlogning. Historik i ugeplaner Det registreres nu, når en bruger åbner en ugeplan. Derved er der blevet mulighed for at markere ulæste ugeplaner med et rødt flag, så det er lettere for forældrene at se, om der er kommet en ny ugeplan. Flag for ulæste ugeplaner vises både på forsiden af ForældreIntra og på ugeplansoversigten under Information > Ugeplaner. MobilIntra MobilIntra har gennemgået en større revision. Menuerne er blevet ikonbaserede, så de er nemmere at betjene på telefoner med berøringsfølsom skærm. Der er tilføjet mange nye menupunkter, og de eksisterende funktioner er forbedret. LærerIntra Mobil Her har vi tilføjet en side, der giver adgang til en oversigt over dagsaktuelle oplysninger. Desuden er der nu også adgang til kontaktbøger og til vagtbogen fra LærerIntra Mobil. Der er tilføjet flere steder, hvor medarbejderne kan tilføje, ændre eller slette poster.

6 ElevIntra Mobil De nuværende sider er gjort mere brugervenlige, og layoutet er strammet op. Desuden er der tilføjet en side, der viser de 10 nyeste dokumenter i klassearkivet. ForældreIntra Mobil MobilIntra indeholder nu også en forældredel. Forældredelen rummer følgende elementer: Beskeder, Kontaktbog, Aktiviteter, Opslag, Dokumenter, Dagbøger, Ugeplaner, Skema, Skemaændringer og Fotoalbum. MobilIntra er optimeret til visning på IPhone, Android telefoner og tilsvarende. Infokiosk Det er nu muligt at få vist et RSS-feed i Infokiosken. Man kan vælge mellem de nyhedstjenester, som skolen har aktiveret i LærerIntra under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester. Områdenet Visning af kalenderdata fra Områdenet Man kan nu se aktiviteter fra Områdenet i kalenderen på skolernes intranet. Nederst i visningen af kalenderen for en dag, en uge eller en måned fremvises et udtræk af kalenderdata fra Områdenettet. Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen 'Skoleaktivitet'. Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten efter oprettelse kopieres Områdenettet. På den måde kan den enkelte skole selv oprette aktiviteter på Områdenettet og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har interesse for Områdenettets brugere. Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Områdenettet. Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Områdenettet NyhedsFeed Vi har lavet en ekstra kommunikationskanal, et Nyhedsfeed, som primært er beregnet til distribution af information fra Fællesnet/Områdenet til forældre, elever og lærere fordelt på flere skoler. Informationen distribueres via rss-feeds. Nyhedsfeedet skal dække et behov for at at man på sammenlagte skoler kan informere primært forældre, elever - men også lærere - på flere skoler. På Fællesnettet/Områdenettet indskriver man nyhederne via Arkiv > NyhedsFeed. Ved oprettelsen bestemmer man målgruppen og man kan også vedlægge et eller flere bilag samt angive et link til evt. ekstra information. Et nyhedsfeed kan vises på forsiden af ForældreIntra, LærerIntra, ElevIntra og på skoleporten. Det er skolerne selv, der via valg af forsideelementer, bestemmer om nyhedsfeed-visningen skal aktiveres. Rss-urlen til Nyhedsfeed kan også indsættes i en nyhedslæser. Fællesnet Advisering

7 Vi har implementeret en mulighed for, at man fra Fællesnettes beskedsystem kan sende adviseringsmails om nye beskeder. Adviseringen er valgfri, og der sendes kun til brugere, som er oprettet direkte på fællesnettet. Importerede brugere vil ikke modtage adviseringsmails, da de i forvejen bliver adviseret ved hjælp af påmindelsesdialogen i skolens intranet. Adviseringsmailen viser ikke beskedens emne eller indhold, men gør blot opmærksom på, at der er en ny besked på fællesnettet. Derved bliver det muligt for fx skolepsykologer og sundhedsplejersker at følge med i, om der kommer nye beskeder, selv om de ikke har som daglig rutine af åbne fællesnettet. Fælles resurser på ugebasis Der er sket flere mindre forbedringer af modulet med udlån af fælles resurser fra Fællesnettet. Man kan nu vælge visning af udlånsperiode med overlap, altså: jan-feb., feb.-marts, marts-april osv. Visningen kunne tidligere blive lidt uoverskuelig, hvis der var oprettet mange emner til udlån. Nu deles sidevisningen op, så der vises 20 emner af gangen. Man kan se det fulde navn på låneren ved at holde musen hen over initialerne ud for et booket materiale. Man kan skifte til en ugeoversigt ved at klikke på ugens nummer. Her man kan se en oversigt over alle de materialer, der er udlånt i den valgte uge - også med lånerens fulde navn. Det er også muligt at søge på alle emner og filtrere reservationer efter lånerens navn. Visning af kalenderdata fra Fællesnet Man kan nu se aktiviteter fra Fællesnet i kalenderen på skolernes intranet. Nederst i visningen af kalenderen for en dag, en uge eller en måned fremvises et udtræk af kalenderdata fra Fællesnettet. Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen 'Skoleaktivitet'. Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten efter oprettelse kopieres til Fællesnettet. På den måde kan den enkelte skole selv oprette aktiviteter på Fællesnettet og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har interesse for Fællesnettets brugere. Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Fællesnettet. Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Fællesnettet. NyhedsFeed Vi har lavet en ekstra kommunikationskanal, et Nyhedsfeed, som primært er beregnet til distribution af information fra Fællesnet/Områdenet til forældre, elever og lærere fordelt på flere skoler. Informationen distribueres via rss-feeds. Nyhedsfeedet skal dække et kommunalt/forvaltningsbehov for at kunne informere primært forældre, elever - men også lærere - på flere skoler. På Fællesnettet/Områdenettet indskriver man nyhederne via Arkiv > NyhedsFeed. Ved oprettelsen bestemmer man målgruppen og man kan også vedlægge et eller flere bilag samt angive et link til evt. ekstra information. Et nyhedsfeed kan vises på forsiden af ForældreIntra, LærerIntra, ElevIntra og på skoleporten. Det er skolerne selv, der via valg af forsideelementer, bestemmer om nyhedsfeed-visningen skal aktiveres. Rss-urlen til Nyhedsfeed kan også indsættes i en nyhedslæser.

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 11/10-2010 LærerIntra Flere aktivitetstyper i kalenderen Skolen kan nu tilføje egne aktivitetstyper som supplement til de 4 standard-aktivitetstyper: Skoleaktiviteter,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den 10-03-2013 Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 3.7.0

Nyt i SkoleIntra 3.7.0 Nyt i SkoleIntra 3.7.0 LærerIntra Generelt Nyt installationsprogram Fra og med version 3.7.0 benytter leveres SkoleIntra med et nyt og mere moderne installationsprogram. Ved installation af nye intranet

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets: Nyt i SkoleIntra 5.2 Generelt Brugerfladeforbedringer Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer, der bliver ikke fanget af pop-up-blokkere, og som virker bedre på mobile enheder. Ny dialogboks

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

ForældreIntra. Vedligeholdelse

ForældreIntra. Vedligeholdelse ForældreIntra ForældreIntra er en valgfri udvidelse af Skoleporten. I modsætning til de øvrige dele af Skoleporten, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Releasedato: 3. august 2016 SkoleIntra version 1.11.0 Nyheder Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Brugergrænsefladen Classic for ForældreIntra vil ikke længere være tilgængelig for

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5 Brugervejledning til LærerIntra Version 4.1.5 December 2005 1 1 Brugervejledning til LærerIntra...9 2 LærerIntras forside...12 2.1.1 Skolens forside...12 2.1.2 Min forside...14 2.2 Nyt fra......15 2.3

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012 Nyt i SkoleIntra 5.1 Sidst ændret den 28-01-2012 Generelt Debatforum for gruppe Det er nu muligt at oprette debatrum for grupper af brugere. Det kan være tværgående grupper, idet deltagere kan være forældre

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.14

Nyt i SkoleIntra 5.14 Nyt i SkoleIntra 5.14 Sidst ændret den 13 06 2016 Import af skemaer fra flere afdelinger/skoler via Tabulex Skemaservice Det er nu muligt at importere skemaer fra flere afdelinger (skoler) på en gang,

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1 Vejledning til ForældreIntra Version 4.2.1 April 2006 1 Om ForældreIntra...3 1.1 Adgang til ForældreIntra...3 1.2 Startsiden...4 1.3 ForældreIntra-menuen...4 2 ForældreIntras forside...5 3 Klassens billeder

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

SkoleIntra release 2 August 2015

SkoleIntra release 2 August 2015 SkoleIntra release 2 August 2015 I juli og august 2015 udrulles næste version af SkoleIntra. Mest bemærkelsesværdige ændring for brugerne er en ny loginside som vil fungere som indgangsside til alle dele

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager Jeres vært Signe Sloth Account Manager Spørgsmål kan stilles undervejs Den gamle SkolePort udfases Ny loginside Nem adgang til Nyt SkoleIntra og retur Kopier dokumenter til SkolePorten Forbedringer af

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside...

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside... Elevplanen elever og forældre Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at

Læs mere

Fra LærerIntra til BrugerIntra

Fra LærerIntra til BrugerIntra Fra LærerIntra til BrugerIntra Malte von Sehested Intranettet henvender sig til mange flere brugere end kun skolens lærere. Se, hvordan systemet giver mulighed for at lade servicemedarbejdere, tandlæger,

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Infokiosk i SkoleIntra

Infokiosk i SkoleIntra Infokiosk i SkoleIntra Bliv synlig for dine brugere i institutionen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Infokiosk?...4 Hvad skal man bruge?...4 Tager det lang tid og hvad med prisen?...4

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 ForældreIntra Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Før man går i gang...4 Kommunikation mellem skole og hjem sedler m.m...4 Email/beskeder i ForældreIntra...4

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Ledelsen og SkoleIntra

Ledelsen og SkoleIntra Ledelsen og SkoleIntra Kom godt fra land eller bliv genopfrisket! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Projekt SkoleIntra...4 Overordnede betragtninger...4 Hvem må hvad?...4 Overgang fra det analoge

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter og kontakt...

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Årsplaner i SkoleIntra

Årsplaner i SkoleIntra Årsplaner i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Årsplaner i SkoleIntra...4 Årsplaner via årsplanmodulet i SkoleIntra...4 HUSK!...4 Formular med faste felter...5

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 Indhold 1 Samlemapper... 2 1.1 Oprette en individuel samlemappe... 3 1.2 Oprette faneblade i en samlemappe... 3 1.3 Sende filer...

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Vejledning og Intranet

Vejledning og Intranet - En minual. - Workshop v/ Indholdsfortegnelse Ekstra menupunkt med underpunkter på ElevIntra... 1 Importer arbejdsrummet Næste skoleår... 3 Hvordan man laver direkte/dybe link... 8 Ved optagelse.dk...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SFO og SkoleIntra SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SFO og SkoleIntra...5 Hjælpen er nær...5 Terminologi...6 Highlights...7 Hvad skal være på plads inden brug?...7

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Vejledning til RSS (FEEDS)

Vejledning til RSS (FEEDS) Vejledning til RSS (FEEDS) Hvis du vil følge med i hvad der sker på hjemmesider uden at skulle bruge tid og energi på at gå ind og kigge på dem så er feeds eller RSS (really simple syndication) løsningen.

Læs mere

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen 1 Introduktion Med integrationen mellem SkoleIntra og itslearning kan I nemt udvide jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform. Integrationen giver

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere