Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH"

Transkript

1 Søvnkonference marts Comwell Borupgaard Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH MAD-skinners effekt på obstruktiv søvnapnø og snorken hos syge og raske patienter Et phd studie Lillian Marcussen, tandlæge, phd stud.

2 Alle har brug for en god nats søvn 40% af alle mænd snorker 30% af alle kvinder snorker 30-50% af alle snorkere lider i et eller andet omfang af obstruktiv søvnapnø danskere lider af OSA er i behandling

3 Hvorfor opstår SN og OSA? Reduceret svælgvolumen Mandibulær retrognati Hypoplastisk maxil Afvigelser i begge kæber Øget bløddelsfylde i svælget Makroglossi Forstørrede tonsiller, adenoider Højt BMI Bred vifte af ætiologiske faktorer indbyder til tværfagligt samarbejde

4 Abramson 2012

5 Forstørrede tonsiller, makroglossi Her klarer vi det ikke uden ØNH Kilde: Dental Management of Sleep Disorders af Ronald Attanasio and Dennis R. Bailey Her klarer vi det ikke uden tværfaglig indsats

6 Luftveje og kæbekirurgisk afdeling

7 Trange luftveje

8

9

10 Trange luftveje forbedrede

11 Efter ortokirurgisk behandling

12 Før og efter ortokirurgisk behandling. Huske at tage en snak om ændret udseende!!

13 Hvorfor opstår SN og OSA? Normal luftvej Delvist blokeret luftvej Kilde: Dental Management of Sleep Disorders af Ronald Attanasio and Dennis R. Bailey

14 Hvorfor opstår SN og OSA? Fuldstændig blokeret luftvej Åbnet luftvej vha MAD-skinne Kilde: Dental Management of Sleep Disorders af Ronald Attanasio and Dennis R. Bailey

15 Symptomer på OSA Træthed/søvnighed Subjektivt dårlig søvnkvalitet Morgenhovedpine Øget irritabilitet

16 Epworth søvnighedsskala 1 = lille sandsynlighed for at døse hen/falde i søvn 2 = moderat sandsynlighed for at døse hen/falde i søvn 3 = stor sandsynlighed for at døse hen/falde i søvn Situation i dagtiden Sandsynlighed for at døse hen/falde i søvn (0-3) Sidder og læser Ser fjernsyn Sidder inaktivt et offentligt sted (fx i teatret, til møde eller i et venteværelse) Som passager i en bil i én time uden pause Ligger for at hvile om eftermiddagen, når situationen tillader det Sidder og taler med nogen Sidder roligt efter en frokost uden alkohol Sidder i en bil, mens den holder stille nogle få minutter i trafikken SUM /24 Tabel 2. Epworth søvnighedskala kan give svar på, om træthedssymptomer er forårsaget af søvnapnø. Hvis scoren er 10 eller mere, bør det overvejes, om personen får tilstrækkelig søvn, har brug for bedre sovevaner og/eller at konsultere en søvnspecialist.

17 Risici ved OSA Stor belastning af hjerte og kar Øget risiko for forhøjet BT Øget risiko for diabetes (insulinresistens) Social belastning føre til ulykker miste kørekort Betydelige helbredsfaktorer

18 Hvordan stilles diagnosen OSA? Cardio Respiratorisk Monitorering - Embletta Luftskifte gennem de øvre luftveje Vejrtrækningsbevægelse fra bryst og mave Iltmætning i blodet Position

19 Behandling af søvnapnø, CPAP Continuous Positive Airway Pressure-behandling Patientens kan monitoreres nøje Sikker behandling Compliance problemer Påvirker det sociale liv

20 Behandling af søvnapnø, snorkeskinne Snorkeskinne Mindre obstruerende Lettere at have med sig Ikke støjende Billigere I Sverige er snorkeskinne ofte førstevalgsbehandling

21 Fordele og ulemper CPAP behandling Snorkeskinnebehandling

22 phd projekt, MAD-skinner OUH Deltagere: Tandlæge, phd-stud. Lillian Marcussen Ledende overlæge phd Jan Erik Henriksen Professor, dr.odont Peter Svensson Overlæge, phd Preben Larsen Ledende overtandlæge phd Torben Thygesen Vi har en forventning om, at snorkeskinnebehandling giver en subjektivt bedre søvnoplevelse, objektivt en målbar bedre søvnkvalitet og en forbedret blodsukkerregulering hos snorkere og diabetes Type 2 patienter.

23 Projektet omfatter 3 studier Projekt STUDIE 1 Snorkere patienter henvist til kæbekirurgisk afdeling OUH for behandling af snorken eller OSA. Formål: At undersøge, om intervention med MAD-skinne giver anledning til ændringer i subjektive og objektive kliniske og parakliniske parametre. Nul-hypotese: Der er ingen statistisk signifikant forskel i faste C-peptid med og uden MAD-skinne Studiedesign: Randomiseret overkrydsningsforsøg.

24 Studie 1 skematisk, snorkere Patientgruppe 1 med MAD-skinne Baseline 2 må ned er 6 må ned er Patientgrup pe 1 uden MAD-skinne 2 måne der 6 måne der Patientgruppe 2 uden MAD-skinne Baseline 2 må ned er 6 må ned er Patientgrup pe 2 med MAD-skinne 2 må ned er Blodtryk X X X X X X X X X X BMI X X X X X X X X X X Blodprøver X X X X X X X X X X Epworth X X X X X X X X X X Interviewske X X X X X X X X X X ma CRM X X X X undersøgelse RDC/TMD undersøgelse X X X X X X X X X X 6 måned er

25 Studie 2, diabetikere STUDIE 2 Diabetikere Formål: At undersøge, om intervention med snorkeskinne giver anledning til ændringer i subjektive og objektive kliniske og parakliniske parametre. Nul-hypotese: Der er ingen statistisk signifikant forskel i faste C- peptid med og uden MAD-skinne Studiedesign: Randomiseret overkrydsningsforsøg.

26 Studie 2 skematisk, diabetikere Patientgruppe 1 med MAD-skinne Baseline 2 må ned er 6 må ned er Patientgrup pe 1 uden MAD-skinne 2 måne der 6 måne der Patientgruppe 2 uden MAD-skinne Baseline 2 må ned er 6 må ned er Patientgrup pe 2 med MAD-skinne 2 må ned er Blodtryk X X X X X X X X X X BMI X X X X X X X X X X Blodprøver X X X X X X X X X X Epworth X X X X X X X X X X Interviewske X X X X X X X X X X ma CRM X X X X undersøgelse RDC/TMD undersøgelse X X X X X X X X X 6 måned er

27 Studie 3, svælgvolumen, en afgørende faktor? Studie 3 Kæbeanomalier hos snorkere og diabetikere Formål: At udvikle en reproducerbar metode til, ved ConeBeam CT-scanning, Newtom 3G at analysere og identificere anatomiske og kliniske parametre af betydning for behandlingsvalg. Blandt årsagerne til SN og OSA er reduceret volumen eller uforholdsmæssige relationer af ansigtets indre skeletale dimensioner. Det forventes, at der kan opstilles brugbare, objektive retningslinier til identifikation af klinisk, relevante parametre af betydning for behandlingsvalg til OSA patienter, snorkere og tillige parametre, der evt. vil kunne anvendes ved evaluering af unge mennesker, der planlægges behandlet ved kombineret ortodontisk-kirurgisk intervention. Materiale og metode: Patientpopulation: Alle inkluderede patienter fra studie 1 og 2.

28 ConeBeam scanning u/skinne

29 ConeBeam scanning m/skinne

30

31 Fordele og perspektiver Ny og værdifuld information omkring sammenhængen mellem snorken/osa og diabetes Snorkeskinnebehandling som et brugbart alternativ til CPAP behandling for en række patienter Udvikle redskaber til evaluering af unge patienter, der planlægges behandlet ved kombineret ortodontisk/kirurgisk intervention

32 Før planlagt ortokirurgisk behandling

33 Efter ortokirurgisk behandling

34 Preliminære resultater Materiale og metode 35 patienter, 20 mænd and 15 kvinder, diagnose: Snorken og/eller mild til moderat søvnapnø. 10 patienter var tillige diagnosticeret med type 2 diabetes (7 mænd, 3 kvinder) Studiet er endnu ikke tilendebragt og de præsenterede data inkluderer alene patienter (N=35), hvor komplette datasets er tilgængelige.

35 Preliminære resultater Resultater Deskriptiv statistik. AHI, Epworth Scores and Blodtryk indikerer positiv effekt på alle parametre. AHI sås reducerede I den maskinelle aflæsning (Embletta, Maribo medico, Denmark) fra 14.4 til 5,5. Epworth scores fra 11 til 6,7 Systolisk Blodtryk 136,7 til 130,6mm/Hg (Kontrolperiode 135,7 til 130,6mm/Hg) White coat effect Diastolisk Blodtryk 83,5 til 81,5mm/Hg (Kontrolperiode 82,3 til 80,6mm/Hg) Der foretages videre statistiske analyser til underbygning af disse præliminære resultater.

36 Preliminære resultater AHI index AHI 70 AHI index målt med Embletta, preliminary Uden skinne Med skinne Patie

37 Præliminære resultater Epworth

38 Preliminære resultater BT

39 Preliminære resultater svælgvolumen Medical modelling??

40 Soft Tissue Overlay: = Without Bite Jig = With Bite Jig PT: H-E. Madsen

41 Slice Locations: PT: H-E. Madsen

42 Slice #1 PT: H-E. Madsen

43 Slice #2 PT: H-E. Madsen

44 Slice #3 PT: H-E. Madsen

45 Slice #4 PT: H-E. Madsen

46 Slice #3 PT: H-E. Madsen

47 Preliminære resultater Konklusion: Positiv effekt på vigtige objektive parametre. Overvejende del af patientgruppen havde gavn af MAD-behandling. Også nogle patienter med svær søvnapnø synes at have gavn af MAD-behandling. Ingen patienter i denne gruppe (N=35) oplevede bivirkninger der resulterede i diagnose af TMD sygdom iflg. RDC/TMD.

48 Forudsætning for skinnebehandling Snorken, mild til moderat søvnapnø Egne tænder med minimum 50% knoglefæste Ingen kæbeledsproblemer Ingen nasal obstruktion Moderat til svær søvnapnø? I kombination med CPAP? Begrænset eller intet resttandsæt, har vi et behandlingstilbud til disse?

49 Snorkeskinner el. MAD-skinner MAD-skinner holder underkæben i et protruderet leje Det retrofaryngeale volumen øges Tungen holdes væk fra den bløde gane og svælgvæggen (de øvre luftveje holdes åbne) Muskeltonus øges og vævskollaps og snorken/osa forhindres

50 Der findes talrige typer Monoblokskinne Dentalt forankret kæbeaktivator

51 MAD skinne

52 Patientens normale sammenbid

53 Skinne in situ

54 MAD skinne in situ

55 Svær OSA, kan ej bruge CPAP, måske p.g.a. højt tryk

56 Mindsket bidhøjde, reduceret svælgvolumen.

57 Helprotese i mange år

58 Individuel ske, plastron

59 Normalt sammenbid

60 Protrusionsindex, fysiologiske hensyn!

61 Monoblokskinne, tandløs OK

62 Monoblokskinne in situ

63 Monoblokskinne in situ

64 Visitationskriterier OUH Snorke- og apnøpatienter Kæbekirurgisk afdeling modtager pt. m. snorken og apnø i kombination med associeret sygdom såsom kardiovaskulære problemstillinger, endokrinologiske lidelser, herunder diabetes 1 og 2, KOL etc. Afdelingen tilbyder ikke behandling af sociale snorkere, eller snorkepatienter med nasal obstruktion, kæbeledsproblemer, parodontopatier (restknoglefæste <50 % el. røntgenologisk verificerede apikale parodontopatier), tandløshed eller insufficient resttandsæt for retention af MADskinne. Visitationskriterier/Kæbekirurgisk afdelingk/ouh/tt/februar2011

65 Lad os tage det næste skridt Hvis du vil vide mere: Søg på PubMed Se litteraturliste

66 Litteraturliste, artilkel i TB 3, 2011 Litteratur 1. Jennum P, Folkersen J, Andreasen J. Diagnostik og behandling af obstruktiv søvnapnø. En medicinsk teknologivurdering sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(5) København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, THE REPORT OF AN AMEICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE TASK FORCE. Sleep-related breathing disorders in adults: recommandations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. Sleep 199;22: Stradling J, Dookun R. Snoring and the role of the GDP: British Society of Dental Sleep Medicine (BSDM) pre-treatment protocol. Br Dent J 2009;206: Tangugsorn V, Krogstad O, Espeland L, Lyberg T. Obstructive sleep apnoea (OSA): a cephalometric analysis of severe and non-severe OSA patients. Part I: Multiple comparisons of cephalometric variables. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 2000;15: Walker-Engström, M-L. Obstruktiv sömnapné. Behandling med mandibelframdragende bettskena. Tandläkartidningen 2004;9: Jennum P, Hjorth T, Nørregaard O. Obstruktiv søvnapnø. Diagnostik, patofysiologi og behandling. Tandlægebladet 2003;107: Dawson A, Abel SL, Loving RT et al. CPAP therapy of obstructive sleep apnoea in type 2 diabetics improves glycemic control during sleep. J Clin Sleep Med 2008;4: Tasali E, Mokhlesi B, Van Cauter E. Obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes interacting epidemics. CHEST 2008;33: Foster GD, Sanders MH, Millman Ret al. Obstructive sleep apnoea among obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32: DANMARK SYGEFORSIKRING. Generelt om diabetes. Tilgængelig fra: URL: apex?id= Johansson A, Fondenes O. Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning. Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: Franklin KA, Anttila H, Axelsson S et al. Effects and side-effects of surgery for snoring and obstructive sleep apnoea a systematic review. Sleep 2009:32: Mehta A, Qian J, Petocz P et al. A randomized, controlled study of a mandibular advancement splint for obstructive sleep apnoea. Am J Respir Crit Care Med 2001;163: Ferguson KA, Cartwright R, Rogers R et al. Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnoea: a review. Sleep 2006:29: Gotsopoulos H, Kelly JJ, Cistulli PA. Oral appliance therapy reduces blood pressure in obstructive sleep apnoea: a randomized, controlled trial. Sleep 2004;27; Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord 1992; 6: Cunali PA, Almeida FR, Santos CD et al. Prevalence of temperomandibular disorders in obstructive sleep apnoea patients referred for oral appliance therapy. J Orofac Pain 2009;23: Biondi DM. Headaches and their relationship to sleep. Dent Clin North Am. 2001;45: Tak for jeres opmærksomhed

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget 194 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Behandling af patienter med snorken og søvnapnø Ca. 40 % af alle mænd og 30 % af alle kvinder snorker. Snorken kan være mere end blot en plage for både

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

spændingshovedpine og bidfunktion

spændingshovedpine og bidfunktion side 09 AF: TANDLÆGE PER STYLVIG perstylvig@webspeed.dk FOTO: SINE FIIG www.bidfunktion.com Kronisk spændingshovedpine og bidfunktion Behandling af kronisk spændingshovedpine som følge af dysfunktioner

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som Osteoporotiske patienters oplevelse af en kombineret kæbekirurgiskprotetisk behandling Bente Gertz Denne kvalitative interviewundersøgelse beskriver forløb og udbytte af en kæbekirurgisk behandling, set

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile Et redskab til registrering af livskvalitet i forhold til det orofaciale område Hans Gjørup og Peter Svensson I odontologien er det velkendt at

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Nr. 118. August 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Bachelor - dimittenders projekter Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Læs mere på side 5 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Borg CR10 skala nu i en korrekt og godkendt version

Borg CR10 skala nu i en korrekt og godkendt version Supplerende artikel til Den rigtige Borg skala til vurdering af dyspnø bragt i Fysioterapeuten nr. side -. Side Artikeltillæg til Fysioterapeuten nr.. Af Fysioterapeuterne Janne Hastrup og Lene Hove, Ergo-

Læs mere

Kontinuerlig Glukose Monitorering

Kontinuerlig Glukose Monitorering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 172 Offentligt Kontinuerlig Glukose Monitorering En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere