EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD"

Transkript

1 EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD

2 MEDDELELSE FRA VORES CEO Kære team Det er med stor glæde, at jeg kan præsentere vores reviderede CSC Kodeks for forretningsadfærd. Når vi er medlem af det globale CSC-fællesskab, har alle vores beslutninger og handlinger konsekvenser for vores kunder, aktionærer og kollegaer i hele organisationen og ikke mindst for vores virksomheds omdømme. Vi ønsker, at dette omdømme afspejler vores enestående evne til at konkurrere, vinde og levere resultater med integritet som grundlag. Dette reviderede Kodeks for forretningsadfærd indeholder praktiske oplysninger og klart formulerede retningslinjer, der hjælper os med at leve op til vores virksomheds værdisæt og til at opnå succes med udgangspunkt i etisk adfærd. Læs dette Kodeks, brug det som reference, og overhold ånden i det i alt, hvad du foretager dig. Vi introducerer også et nyt CSC-værdisæt. Vores nye CLEAR-værdier erstatter alle andre ledelsesprincipper og værdierklæringer og forener os som One CSC. Vores nye Kodeks fungerer som en ressource i forhold til, hvordan disse værdier anvendes i vores daglige aktiviteter i virksomheden. Vi arbejder hårdt for sammen at levere resultater, værdi og nye løsninger til vores kunder. Det er mit store ønske, at vi i disse bestræbelser i fællesskab arbejder fokuseret på at styrke kulturen i CSC og levere resultater med integritet som grundlag. Tak for din kompromisløse overholdelse af disse idealer og dine mange bidrag til CSC s fortsatte succes. Med venlig hilsen Mike Lawrie CSC President og Chief Executive Officer

3 CSC S VIRKSOMHEDSVÆRDISÆT CSC s værdier udgør kernen i vores identitet. Det er disse værdier, der gør, at vi som en samlet enhed kan betjene vores kunder, aktionærer og hinanden. Vores værdier forener det globale CSC-fællesskab og bygger bro mellem kulturforskelle og geografiske afstande. Vores værdisæt er simpelt og nemt at huske. Vi skal alle kende disse værdier og bruge dem som retningslinjer for vores daglige beslutninger og handlinger i virksomheden. Værdisættet som helhed gør os opmærksom på, at en etisk, ærlig, inddragende og åben arbejdsplads er essentiel for vores succes på lang sigt, og at vores, dvs. hele CSCfællesskabets, opbakning om disse værdier aldrig må tages for givet.

4 VORES VÆRDIER ER TYDELIGE KUNDEFOKUS Vores succes kommer fra en dyb forståelse af vores kunder. Alle ansatte i CSC arbejder fokuseret på at give vores kunder en fremragende service og værdiskabende resultater. LEDERSKAB KVALITET UDVIKLING Vi går forrest i alt, hvad vi gør. Vi viser med integritet og resultater, at vi holder, hvad vi lover. Vi skaber et miljø, hvor positive forandringer bygger på et grundlag af samarbejde og tillid. Vi stiller krav om, at alt hvad vi gør, er af højeste kvalitet. Dette gælder både for vores kunder og internt i vores virksomhed. Vi stræber altid efter at blive anerkendt som førende i vores branche. Det er vores mål, at vi både som individ og som kollektiv udvikler os progressivt hver eneste dag. RESULTATER Vi holder os selv ansvarlige for vores handlinger og forventer, at resultater kommer som en direkte følge af disse handlinger.

5 INDHOLD HVORFOR HAR VI ET KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD? HVAD ER MIT ANSVAR? OVERHOLDELSE AF KODEKSET...2 DIN ROLLE SOM BANNERFØRER...2 LEDENDE MEDARBEJDERE HAR ET SÆRLIGT ANSVAR...2 SÆRLIGE PLIGTER FOR VORES CEO OG OVERORDNEDE ØKONOMIANSVARLIGE...3 HVORDAN RAPPORTERER JEG ET FORHOLD ELLER STILLER ET SPØRGSMÅL? 4 ÅBEN DIALOG...4 HVORNÅR SKAL JEG HANDLE AKTIVT?...4 OPFØLGNING PÅ RAPPORTERING...5 REPRESSALIER ACCEPTERES IKKE...5 CSC S ETHICS AND COMPLIANCE OFFICE (KONTOR FOR ETIK OG REGELOVERHOLDELSE)...6 VI HAR ET ANSVAR FOR HINANDEN PÅ ARBEJDSPLADSEN 7 RESPEKT...7 FAIR ADFÆRD...9 SIKKERHED...9 VI ARBEJDER FOR VORES VIRKSOMHED 10 BRUG AF TEKNOLOGI...10 OMTANKE FOR VIRKSOMHEDENS AKTIVER...12 VIRKSOMHEDENS ARKIVERING FORTROLIGE OPLYSNINGER VI ARBEJDER FOR VORES AKTIONÆRER 18 INTERESSEKONFLIKTER BEKÆMPELSE AF KORRUPTION...21 AKTIER OG INSIDERHANDEL HANDELSBEGRÆNSNINGER VI STØTTER ÅBENHED...27 VI ARBEJDER FOR VORES KUNDER OG LOKALSAMFUNDET 28 FAIR FORRETNINGSADFÆRD SERVICEKVALITET REGERINGSKUNDER...30 RESPEKT FOR RETTIGHEDER...30 ANSVAR FOR MILJØET AKTIVITETER MED GODGØRENDE FORMÅL AKTIVITETER MED POLITISKE FORMÅL LOBBYVIRKSOMHED REGLER FOR ÆNDRING ELLER TILSIDESÆTTELSE AF VORES KODEKS AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER RESSOURCER 33 KONTAKTPERSONER TIL RAPPORTERING AF FORHOLD ELLER STILLE SPØRGSMÅL POLITIKKER FOR FORRETNINGSADFÆRD ALFABETISK INDEKS 34

6

7 HVORFOR HAR VI ET KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD? CSC s Kodeks for forretningsadfærd (Kodeks) er en evig påmindelse til os alle om vores virksomheds værdier og de standarder, vi må overholde, når vi handler og udfører aktiviteter i vores virksomhed. Disse standarder udtrykker vores dybtfølte holdninger og refererer til mange af vores vigtigste politikker for forretningsadfærd. Vores Kodeks kan dog ikke dække alle situationer, der kan opstå i forbindelse med vores arbejde, og dette Kodeks er derfor på ingen måde en erstatning for udvisning af god dømmekraft. CSC er afhængig af og forventer, at du lever op til dette. Vi skal altid huske på, at vi hver især er ansvarlig for vores individuelle handlinger, og at det altid er bedst at basere vores beslutninger på et etisk grundlag. Vores Kodeks udlægger retningslinjer og forventninger for etisk adfærd og overholdelse af regelsæt. Kodekset er en god hjælp og reference, når der ikke er klarhed i forbindelse med beslutningstagen i vores aktiviteter i virksomheden. Kodekset indeholder realistiske eksempler på situationer, der kan opstå på vores arbejdsplads, henvisning til hjælpemidler og relevante handlinger, der anbefales. Det er vores primære reference og kilde til oplysninger, når vi møder etiske dilemmaer eller uventede eller komplekse situationer. Når vi hver især forstår vores individuelle ansvar og følger principperne i dette Kodeks, bygger vi sammen i globalt fællesskab en kultur i CSC med grundlag i integritet. Og en kultur med integritet giver en stærk og robust virksomhed. Giv dig tid til at blive bekendt med dette Kodeks, og brug det hver gang, du har spørgsmål eller der opstår relevante situationer. 1

8 HVAD ER MIT ANSVAR? OVERHOLDELSE AF KODEKSET Vores Kodeks gælder globalt for alle CSCdirektører, ledere og ansatte i vores virksomhed. Kodekset gælder også for vores datterselskaber, forretningspartnere, leverandører, agenter eller andre der handler på vegne af vores virksomhed. Som ansatte er det vigtigt, at vi har kendskab til Kodekset, bruger det når der er spørgsmål eller opstår situationer, og følger retningslinjerne som er beskrevet heri. Når vi følger disse retningslinjer for etisk beslutningstagen, sikrer vi, at vi opnår bedre resultater både personligt og for virksomheden. DIN ROLLE SOM BANNERFØRER Når det handler om etik, er alle bannerførere. Vi skal være et eksempel til efterfølgelse og tage ansvaret for vores handlinger. Etik er en del af alt, hvad vi foretager os, både ved beslutningstagning og valg af vejen frem. Vi stiller spørgsmål, hvis vi møder adfærd, der potentielt kan være problematisk. Vi prøver at hjælpe, når en kollega beder om råd vedrørende en etisk problemstilling, som kan være svær at håndtere. Vi tager udfordringen op og handler ansvarligt, når der opstår tvivl, og sørger for en kultur i virksomheden, der hviler på integritet. LEDENDE MEDARBEJDERE HAR ET SÆRLIGT ANSVAR Ledende medarbejdere spiller en særlig rolle i etisk ledelse, og de er den mest effektive ressource til at registrere og hjælpe med at løse problemer i forbindelse med etik og overholdelse af regler. En ledende medarbejder er ofte den første der kontaktes, hvis der opstår et potentielt problematisk forhold på arbejdspladsen. De ansatte stoler på, at de ledende medarbejdere kan give vedledning og støtte når svære eller forvirrende situationer skal håndteres, herunder også etiske problemstillinger. Ansatte med ledelsesansvar har følgende særlige ansvar i forbindelse med virksomhedens etik: Vær altid en etisk rollemodel i din adfærd Støt dine medarbejdere til aktivt at gøre opmærksom på og rapportere forhold Kommunikér et positivt budskab om dit fokus på etisk adfærd og overholdelse af regelsæt Promovér virksomhedens værdier, Kodekset for forretningsadfærd og overholdelse af politikker og gældende lovgivning Støt aktivt opbygning af bevidsthed om etisk adfærd og regeloverholdelse og relevante uddannelsesforløb Vis, at du støtter en åben kommunikation Lyt til og besvar med fairness alle forhold, der rapporteres af de ansatte Find tilfredsstillende og komplette løsninger på etiske problemstillinger 2

9 SÆRLIGE PLIGTER FOR VORES CEO OG OVERORDNEDE ØKONOMIANSVARLIGE Vores CEO og overordnede økonomiske medarbejdere har et særligt ansvar for at sikre, at betydningsfulde oplysninger omhandlende de økonomiske forhold i CSC er grundigt og korrekt rapporteret og afgivet rettidigt uden forsinkelser. Disse medarbejdere har ansvar for at læse, gennemse og redigere de fleste rapporteringer til SEC i USA (U.S. Securities and Exchange Commission) og andre myndigheder. Vores CEO og overordnede økonomiske medarbejdere, herunder CFO, Controllers og vores regnskabschef, skal: Sikre, at der findes tilstrækkeligt med fremgangsmåder, herunder anonym rapportering, som er tilladt i henhold til lovgivningen, som ansatte kan benytte til at stille spørgsmål eller rapportere potentielle regnskabsmæssige overtrædelser, eller mistanke om overtrædelser i forbindelse med intern regnskabskontrol eller revision eller noget andet forhold, der bør rapporteres til SEC. Tage alle rimelige og relevante trin for at sikre komplet, fair, korrekt, rettidig og forståelig videregivelse af oplysninger ved rapportering til relevante offentlige myndigheder. Altid rapportere kendt eller potentiel uetisk adfærd eller uærlig eller ulovlig handling udført af nogen ledende medarbejder eller andre medarbejdere med en signifikant rolle vedrørende virksomhedens regnskabsrapportering, videregivelse af oplysninger eller interne kontrolfunktioner. Aldrig mod bedre viden videregive ukorrekte oplysninger i tilknytning til nogen undersøgelse udført af virksomhedens interne eller eksterne revisorer. Straks gøre opmærksom på egne faktiske eller tilsyneladende interessekonflikter. Sikre, at vores virksomheds bogføring og arkivering udføres i henhold til relevante politikker, lovgivning og bogføringsbestemmelser. Overholde aktielovgivningen helt og fuldstændigt samt rapportere enhver kendt betydningsfuld overtrædelse af denne lovgivning eller andre love, regler eller bestemmelser af relevans for virksomheden. 3

10 HVORDAN RAPPORTERER JEG ET FORHOLD ELLER STILLER ET SPØRGSMÅL? ÅBEN DIALOG Integritet starter med at forpligte sig til at stille spørgsmål, rapportere forhold og deltage i en åben dialog. Vi arbejder som et team, og vi er derfor afhængig af hinanden til aktivt at gøre opmærksom på forhold, der påvirker vores virksomhed eller kollegaer. CSC s Open Door Policy (Åben dør-politik) støtter et arbejdsmiljø med åben kommunikation mellem ansatte og medarbejdere med ledelsesansvar på alle niveauer. Dette betyder, at du altid kan tale med din nærmeste leder om spørgsmål eller forhold, der påvirke dig eller forekommer i dit arbejdsmiljø. Du har, udover din leder, flere andre kommunikationskanaler til rådighed i CSC i forbindelse med etiske problemstillinger, herunder: Din afdelings- eller områdeleder Din lokale personalechef eller en medarbejder på et højere niveau i personaleafdelingen CSC s Ethics and Compliance Office (kontor for etik og regeloverholdelse) eller kort ECO. Kontaktes via på CSC OpenLine, der er virksomhedens kontaktmulighed til fortrolig etisk rådgivning og rapportering af forhold. Se Vi skal føle, at vi åbent kan stille spørgsmål og rapportere forhold, uanset hvilket emne det drejer sig om. Rapportering og diskussion af forhold kan til tider føles ubehageligt, men husk, at vi er forpligtet til at gøre opmærksom på problemet og aktivt rapportere om en kendt eller potentiel overtrædelse. Når vi stiller spørgsmål og rapporterer forhold, selv når dette føles unaturligt, yder vi alle vores del til at beskytte vores virksomheds omdømme og bevare en kultur med integritet. HVORNÅR SKAL JEG HANDLE AKTIVT? Medarbejdere skal handle aktivt i alle de følgende situationer: Når jeg modtager ordrer fra min supervisor eller min leder, der synes at overtræde CSC s Kodeks for forretningsadfærd Når jeg er forvirret eller bekymret over noget, jeg har set eller hørt Når jeg har kendskab til eller mistanke om, at en politik er overtrådt Når jeg har brug for rådgivning og forståelse af et forhold Når jeg ikke forstår en politik, en lov eller en forpligtelse i forbindelse med overholdelse af lovgivningsmæssige forhold Når jeg har kendskab til eller har mistanke om bedrageri, bestikkelse eller misbrug Når jeg møder et etisk dilemma og tøver med at fortsætte Når jeg ikke kan overskue konsekvenserne af en handling, jeg overvejer Når jeg føler, at forhold, som jeg tidligere har rapporteret, er håndteret forkert eller slet ikke er håndteret Når jeg har kendskab til eller mistanke om en overtrædelse af dette Kodeks for forretningsadfærd 4

11 OPFØLGNING PÅ RAPPORTERING Når ansatte rapporterer forhold og stiller spørgsmål, er det vores virksomheds politik, at alle problemer behandles med det samme og undersøges på en konsistent og relevant måde. Vi behandler alle oplysninger fortroligt i forhold til relevant lovgivning. Når en undersøgelse er afsluttet, vil CSC handle i forhold til de pågældende forhold og herunder foretage relevante disciplinære foranstaltninger i henhold til lokal lovgivning og vores personalepolitikker. Ansatte, der rapporterer et forhold, kan blive holdt ajour med disse foranstaltninger, som dette er tilladt af lovgivning og vores interne politikker. REPRESSALIER ACCEPTERES IKKE CSC s ansatte vil aldrig blive straffet for at handle aktivt og rapportere forhold helt og ærligt og i god tro. CSC har en ingen tolerance overfor trusler om eller faktiske repressalier over for ansatte, der rapporterer forhold, selv om dette viser sig at være en fejl, eller forholdet ikke kræver nogen handling. CSC tolererer ingen repressalier i nogen form, hverken direkte eller indirekte, og vil aldrig søge at hindre, fraråde eller chikanere en ansat, eller true med sanktioner mod en ansat, der ønsker at rapportere eller har rapporteret et forhold. Hvis du udsættes for repressalier i forbindelse med rapportering af forhold, skal du straks kontakte en af ressourcerne på listen i dette Kodeks. 5

12 CSC S ETHICS AND COMPLIANCE OFFICE (KONTOR FOR ETIK OG REGELOVERHOLDELSE) CSC har et dedikeret Ethics and Compliance Office eller ECO (kontor for etik og regeloverholdelse), der er ansvarlig for at udvikle uddannelse i etik, værktøjer til bevidstgørelse om etik og programmer til at hjælpe vores forretningsenheder. ECO sørger også for at implementere etikprogrammer og undersøge rapporteringer i forbindelse med at finde løsninger på problemstillinger, der opstår. Vores ECO er ansvarlig for at administrere Kodekset og er en ressource, der kan benyttes ved spørgsmål eller forhold, der eventuel skal rapporteres. Kontoret kan benyttes af alle, der ønsker hjælp i forbindelse med emner, som er omhandlet i dette Kodeks, eller hjælp i forbindelse med vores virksomheds politikker for etik og regeloverholdelse. Alle ansatte kan til enhver tid kontakte dette kontor på SPØRGSMÅL Amandas leder opsøger hende og fortæller, at hun har hørt et rygte om, at Amanda har rapporteret en kollega for svindel. Lederen kritiserer Amanda for ikke først at rapportere problemet til hende, og udtaler, at Amanda blot skaber problemer for sig selv. Disse bemærkninger gør Amanda urolig og får hende til at overveje, om hun har gjort det rette ved at rapportere det pågældende forhold. Er der noget, Amanda kan gøre? SVAR Ja. Amanda bør rapportere denne situation til sin afdelingschef, personaleafdelingen, Ethics and Compliance Office (kontoret for etik og regeloverholdelse) eller CSC OpenLine. Samtalen mellem Amanda og hendes leder indeholder både et brud på beskyttelsen af fortrolige oplysninger og en trussel om repressalier. Dette er strengt forbudt. Vi er alle beskyttet mod repressalier, når vi rapporterer et forhold i god tro. Amandas beslutning om at rapportere denne samtale hjælper vores virksomhed med at få kendskab til et potentielt alvorligt problem. Amanda har ikke gjort noget forkert ved at vælge at rapportere forholdet vedrørende svindel til en af ressourcerne på listen i Kodekset, selv om denne ressource ikke er hendes leder. Amanda handler her med integritet. 6

13 VI HAR ET ANSVAR FOR HINANDEN PÅ ARBEJDSPLADSEN RESPEKT En vigtig måde at vise vores værdier på, er ved at vise respekt for hinanden på arbejdspladsen. Vi ved, at vi kan opnå mere ved at arbejde sammen som et globalt team end hver især enkeltvis. Samarbejde i fællesskab er derfor en vigtig drivkraft for succes. FORSKELLIGHED GØR STÆRK Vores virksomheds forskellighed er et værdifuldt aktiv, og vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, der afspejler denne forskellighed og gør brug af den styrke, den indeholder. Vores forskellige perspektiver og baggrunde er vigtige. De tjener til at styrke vores ideer, løsninger og resultater, når vi samarbejder. Vores fremragende kundeservice beriges af vores virksomheds forskellige kulturer og et inddragende arbejdsmiljø, hvor alle er velkommen og behandles fair. Respekt betyder også, at vores virksomhed støtter ligebehandling, og at vi baserer ansættelsesbeslutninger på en persons individuelle kvalifikationer. Vi vil aldrig diskriminere på baggrund af race, hudfarve, religion, nationalitet, statsborgerskab, civilstand, køn, seksuelle orientering/identitet, alder over 40 år, genetiske data, handicap eller veteranstatus. Og vi arbejder i CSC aktivt for at sørge for rimelige forhold for ansøgere og medarbejdere med psykiske og mentale handicaps. Hvis du har spørgsmål om forskellighed eller ligebehandling ved ansættelser i CSC eller om vores fælles ansvar i forbindelse med disse emner, kan du tale med personaleafdelingen og se vores politik Equal Employment Opportunity (Ligebehandling ved ansættelser). 7

14 ET ARBEJDSMILJØ UDEN MOBNING OG CHIKANE Opbygning af et respektfuldt arbejdsmiljø betyder, at der ikke er plads til mobning eller chikane i vores virksomhed. I CSC tillader vi ikke mobning eller chikane, og vi forventer, at vores forretningspartnere, underleverandører og gæster på vores arbejdsplads heller ikke tolererer mobning eller chikane. Seksuel chikane er uacceptabel adfærd. Seksuel chikane er f.eks. uønskede seksuelle tilnærmelser, anmodning om seksuelle tjenester, anstødelige vigtigheder med seksuelt indhold eller upassende personlige bemærkninger, kommentarer med underforstået seksuelt indhold, upassende berøringer, deltagelse i skriftlig kommunikation med seksuelt indhold og upassende kommentarer om andre personers udseende. Denne type adfærd kan skabe et fjendtligt eller anstødene arbejdsmiljø og vil ikke blive accepteret. Chikane kan også forekomme uden seksuelt indhold, f.eks. ved hyppig brug af en rå tone eller et grovkornet sprog eller ved anstødelige kommentarer, vittigheder eller billeder relateret til race, hudfarve, religion, nationalitet, statsborgerskab, civilstand, køn, seksuelle orientering/identitet, alder over 40 år, handicap eller veteranstatus. Det forventes i CSC, at du rapporterer mobning og chikane, som du observerer eller udsættes for, til personaleafdelingen. Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger om mobning eller chikane, kan du se i vores politik Harassment (Mobning og chikane). SPØRGSMÅL Eva er som teamleder ansvarlig for at uddele opgaver til medlemmerne af projektteamet. Efter et møde trækker hun Bandon, der er medlem af teamet, til side og fortæller ham, at hun har besluttet sig til ikke at tildele ham nogen kreative opgaver, fordi han sikkert ikke kan komme op med samme nye og friske ideer som hans yngre kollegaer. Brandon er ikke særlig tilfreds med dette og minder Eva om hans tidligere fremragende resultater i forbindelse med projektet. Eva svarer, at hun mener, hun gør Brandon en tjeneste. Hvad bør Brandon gøre nu? SVAR Brandon skal straks rapportere denne samtale til sin leder for at få hjælp til at forstå og løse problemet. Evas bemærkninger er sandsynligvis ikke ment som nedsættende og diskriminerende, men det er de, og de hører ingen sted hjemme på vores arbejdsplads. Vi skal kunne arbejde med tillid til hinanden for at frembringe et fælles arbejdsmiljø, hvor vores forskelligheder er vurderet som en styrke. Ved at rapportere denne situation hjælper Brandon vores virksomhed med at følge disse principper og støtter et projektteam, der arbejder som en enhed. 8

15 FAIR ADFÆRD LØN Vores virksomhed er engageret i at sikre, at vi alle behandles fair og modtager rimelig betaling for vores arbejde. CSC overholder al relevant arbejdslovgivning, herunder lovgivning vedrørende lønninger og arbejdstid. Vores personaleafdeling kan besvare spørgsmål angående lønninger og ansættelsesforhold, herunder arbejdstid. CSC udfører ikke repressalier mod personer med sådanne spørgsmål eller mod ansatte, der gør brug af rettigheder, som er indeholdt i relevant arbejdslovgivning og bestemmelser. Du skal føle, at du åbent kan stille spørgsmål eller få nærmere forklaring på forhold i denne forbindelse. SIKKERHED MISBRUG AF ALKOHOL OG NARKOTIKA Vi kan ikke opnå succes, hvis vi tillader, at alkohol og ulovlige narkotiske stoffer slører vores opfattelsesevne og påvirker vores evne til at foretage forretningsmæssige vurderinger. Misbrug af alkohol og narkotika begrænser vores effektivitet, tømmer os for energi og produktivitet og nedbryder den gensidige tillid. CSC har en politik om nul-tolerance med hensyn til misbrug af alkohol og narkotiske stoffer og vores ansatte må ikke bruge, være i besiddelse af eller være påvirket af alkohol eller ulovlige narkotiske stoffer i arbejdstiden og på virksomhedens lokationer. Hvis du har spørgsmål om vores virksomheds holdning i forbindelse med disse problemstillinger, bedes du kontakte personaleafdelingen eller se vores politik Drug and Alkohol Abuse (Misbrug af alkohol og narkotiske stoffer). ARBEJDSFORHOLD Vi går ikke på kompromis med vores ansatte og gæsters helbred og sikkerhed på nogen af virksomhedens lokationer. Det betyder, at vi omhyggeligt efterfølger alle relevante helbreds- og sikkerhedsrelaterede regler og regelsæt samt virksomhedens interne politikker og fremgangsmåder vedrørende helbreds- og sikkerhedskrav. Det forventes, at alle ansatte overholder alle oplyste og opsatte sikkerhedsforholdsregler, og at alle situationer forbundet med risici rapporteres til en leder, personaleafdelingen eller en lokationschef. Hvis der opstår en ulykke på arbejdspladsen, skal den straks rapporteres. Hvis du har spørgsmål om vores politikker angående sikkerhed på arbejdspladsen, kan du finde yderligere oplysninger i politikkerne Environmental, Health and Safety Programs (Miljø-, helbredsog sikkerhedsprogrammer) Health and Safety Program Manual (Håndbog til heldbreds- og sikkerhedsprogrammer). VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Vi kan ikke arbejde sammen og opnå succes i et arbejdsmiljø, hvor trusler, intimidering eller voldshandlinger er accepteret. Vores virksomhed tillader ikke truende adfærd, det være sig af fysisk, mundtlig, skriftlig eller elektronisk art, på arbejdspladsen. Kontakt straks de lokale myndigheder, hvis du kan se, at en ansat er i umiddelbar fare. Hvis du er blevet truet, eller hvis du har kendskab til en situation, hvor trusler eller vold på arbejdspladsen er forekommet, skal du straks rapportere dette til din leder, personaleafdelingen eller Corporate Security (virksomhedens vagt- og sikkerhedskontor), så forholdet kan håndteres. 9

16 VI ARBEJDER FOR VORES VIRKSOMHED BRUG AF TEKNOLOGI BESKYTTELSE AF VORES VIRKSOMHEDS OMDØMME Nutidens teknologi giver os mulighed for at samarbejde på nye og utrolige måder. Men dette gør det også meget nemmere for os at komme til at skabe et misvisende billede af vores virksomhed eller på anden måde at beskadige virksomhedens omdømme. Uanset om vi kommunikerer internt eller ekstern, skal dette altid gøres respektfult, professionelt og korrekt. Vi må forstå og huske, at vi som ansatte i CSC repræsenterer virksomheden og dens værdier og ikke kun os selv. Du bør ikke besvare udefrakommende forespørgsler som repræsentant for virksomheden, medmindre du er tildelt et defineret arbejdsområde med ansvar for ekstern kommunikation. Dette er det særligt vigtigt at være opmærksom på ved henvendelser fra medierne eller personer, der arbejder professionelt med økonomiske analyser. Disse henvendelser skal høfligt henvises til CSCafdelingerne Media Relations (Medierelationer), Investor Relations (Investorrelationer) og/eller Corporate Communications (Koncernkommunikation). SIKKERHEDSREGLER Vi skal beskytte vores netværk og kommunikationsressourcer, og vi må ikke benytte vores kommunikationsressourcer i strid med gældende lovgivning eller til upassende formål. Virksomhedens ansatte accepterer og forstår, at for at beskytte disse ressourcer yderligere kan virksomheden monitorere oplysninger, der er lagret på eller overført via elektroniske kommunikationsmedier eller som befinder sig på ethvert computerudstyr, der har adgang til CSC s systemer og netværk, når dette er relevant og tilladt af lovgivningen. Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende vores retningslinjer i politikken Use of Electronic Communication Media (Brug af elektroniske kommunikationsmedier). Følgende retningsliner skal altid overholdes, når elektroniske aktiver tilhørende CSC anvendes: Brug udstyr og data tilhørende virksomheden med omtanke og ansvarligt Overhold virksomhedens politikker og relevant lovgivning Undgå at misbruge tid eller andre af virksomhedens ressourcer Undlad at besøge websteder med upassende indhold og at åbne filer, der virker mistænkelige Rapporter alle problematiske forhold eller overtrædelser 10

17 KORREKT BRUG AF INTERNETTET OG Vi bruger internetadgang og i virksomheden med omtanke og ansvarligt. Personlig brug er tilladt i begrænset omfang, men vi bør gøre vores bedste for at holde disse aktiviteter på et minimum, så de hverken medfører omkostninger for CSC eller påvirker vores produktivitet eller netværksressourcer. Uacceptabel anvendelse af CSC-ressourcer inkluderer overførsel eller lagring af data, der overtræder lovgivningen, brug af ressourcer til upassende eller chikanerende kommunikation, besøg på websteder og brug af andre ressourcer med upassende indhold, brug af ressourcer uden omtanke eller visning af fortrolige eller ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger eller download eller brug af ikke-autoriseret software eller programmer. RETNINGSLINJER FOR BRUG AF SOCIALE MEDIER CSC opfordrer brugere af sociale medier til på forsvarlig vis at benytte disse offentlige sociale medier til forretningsrelaterede formål med forståelse for og udøvelse af sund dømmekraft og overholdelse af CSC s og/eller kunders politikker, hvor dette er relevant. Brug af sociale medier skal håndteres med samme omhu og selvkontrol, som vi bør udvise ved brug af nogen anden form for kommunikation udadtil. Platformen er anderledes og mere afslappet, men reglerne for fortrolighed, respektful kommunikation og personligt ansvar gælder stadig. Følgende simple retningslinjer bør følges ved brug af sociale medier: Behandl kommunikation i sociale medier med samme stringens og professionalisme som alle andre former for virksomhedskommunikation Respekter vores publikum, og videregiv kun relevante og korrekte oplysninger Videregiv aldrig på noget tidspunkt fortrolige eller ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger eller oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, vedrørende CSC, vores kunder eller andre partnere. Og undlad at tage del i aktiviteter med aktierelaterede risici herunder insiderhandel, markedsmanipulation eller spredning af falske rygter Undlad at fremstå som talsmand for nogen problemstilling på vegne af CSC, medmindre dette er godkendt af virksomheden Deltag ikke i spekulation og rygte-, splid- eller konfliktskabende kommunikationer Sørg altid for at identificere dig selv Hvis du har tvivl angående vores ansvar ved brug af sociale medier, bedes du se vores politik Social Media (Sociale medier) eller kontakte din leder med eventulle spørgsmål. 11

18 OMTANKE FOR VIRKSOMHEDENS AKTIVER BESKYTTELSE AF FYSISK EJENDOM Alle CSC-faciliteter og tilknyttede aktiver, herunder køretøjer, møbler, udstyr, telefoner, computere, mobile enheder, kopimaskiner og printere skal anvendes ansvarligt og med omtanke. Vi skal beskytte disse aktiver mod beskadigelse og forkert brug og kun bruge dem til legitime virksomhedsrelaterede formål. Virksomhedens aktiver bør aldrig anvendes til aktiviteter, der ikke er tilladt, eller til at arbejde for tredjepart uden for virksomhedsregi. BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER Vi beskytter CSC s og vores kunder fortrolige og ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger mod misbrug. Vi udviser omhu ved bearbejdning, opbevaring, kopiering og transport af data, der kan benyttes af vores konkurrenter eller kan skade vores virksomhed, hvis de viderebringes. Dette er f.eks. oplysninger om kunder og priser, budafgivning, salgsprognoser og analyser, lister over juridiske aktiviteter, projektaktiviteter eller koncernstrategier. Vi bør tilsvarende ikke opsøge, bruge eller modtage ophavsrettighedsbeskyttede materialer tilhørende en anden virksomhed, medmindre dette er godkendt af den pågældende virksomhed. Vi skal aldrig dele fortrolige oplysninger med tredjeparter, medmindre en sådan videregivelse er korrekt godkendt i vores virksomhed. Vi må ikke videregive fortrolige oplysninger til kollegaer og andre ansatte i virksomheden, medmindre de har et forretningsmæssigt behov for at få kendskab til disse og har den nødvendige godkendelse. Vi er forpligtet til aldrig at videregive fortrolige eller ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger. Dette gælder også efter vores ansættelse i virksomheden er ophørt. Hvis du opdager eller har mistanke om, at fortrolige oplysninger tilhørende CSC eller en kunde bliver anvendt eller videregivet uden den korrekte godkendelse, skal du straks meddele dette til vores ECO. Vi har ansvar for at indsamle og inddrage alle fortrolige oplysninger, når dette er muligt, og for at forhindre al brug eller videregivelse, der ikke er godkendt. Du kan finde yderligere oplysninger i politikken Data Protection (Databeskyttelse). 12

19 SPØRGSMÅL Emile er leder for et team, der udarbejder tilbud og er derfor interesseret i at få kendskab til en konkurrents pris. En af Emiles venner arbejder for den pågældende konkurrent og skylder Emile en tjeneste. Emile overvejer nu at kontakte denne ven for at høre om konkurrentens prisstrategi. Kan Emile forsøge få fat i prisoplysninger på denne måde? SVAR Nej. Emiles idé er forkert og er i direkte konflikt med retningslinjerne i dette Kodeks. Vi må aldrig opsøge eller opnå adgang til fortrolige oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige og tilhører en anden virksomhed uden et legitimt behov og den korrekte godkendelse. Legitime situationer er ikke hyppige, men kan f.eks. opstå, når to virksomheder går samme om et tilbud og er enige om at dele oplysninger, der normalt er fortrolige og ikke er offentligt tilgængelige, for at støtte deres fælles tilbud. I dette eksempel er det dog upassende for Emile at benytte den personlige relation med en ven til at få kendskab til konkurrentens prisoplysninger, da der hverken foreligger et legitimt behov eller en korrekt godkendelse. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Vores virksomheds intellektuelle ejendom (IE) udgør vitale forretningsaktiver, der skal beskyttes på lige fod med andre vitale aktiver. IE tilhørende CSC er, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, designrettigheder, logoer og brands og know-how. Brug, behandling og benyttelse af værdifuld IE tilhørende virksomheden skal udføres med omtanke og omhu og være fokuseret på at beskytte disse aktiver. Alle intellektuelle værker, der er frembragt ved brug af virksomhedens tid eller ressourcer eller som en del af aftalte arbejdsopgaver, er ejendom tilhørende CSC i det omfang, som dette er tilladt af relevant lovgivning. Alle værker, opfindelser eller udviklinger, som vi skaber, mens vi er ansat i virksomheder, skal straks oplyses til virksomheden, så juridisk beskyttelse kan indhentes. Kontakt venligst vores ECO, hvis du har spørgsmål angående IE. 13

20 VIRKSOMHEDENS ARKIVERING Når vi arkiverer og opbevarer oplysninger korrekt, har vores virksomhed adgang til pålidelige data, der kan anvendes ved beslutningstagning og planlægning af fremtidige aktiviteter. Korrekt arkivering og opbevaring af data hjælper os til at kunne rapportere uden forsinkelse om vores regnskabsmæssige tilstand, hvilket bevarer vores omdømme blandt vores aktionærer. Vi følger omhyggeligt og fuldstændigt vores interne kontroller, som disse er beskrevet i politikken Summary of Internal Controls (Oversigt over interne kontroller). Vi tager vores ansvar for korrekt arkivering og lagring af regnskabsmæssige transaktioner alvorligt. Dette gælder f.eks. banktransaktioner, indkøbs- og underleverandøraftaler, betaling til medarbejdere og transaktioner med vores kunder. Dette betyder, at vi rapporterer alle tillægsaftaler mellem vores kontoteams og kunder til vores juridiske og regnskabsmæssige personale for vurdering af eventuelle kontraktmæssige forpligtelser eller regnskabsmæssige effekter, som disse aftaler måtte påføre virksomheden. Vi accepterer ligeledes, at udgiftsudløsende transaktioner altid skal registreres i den indeværende periode uden hensyn til fremtidig betaling af leverandører og relaterede kontante betalinger. Vi forstår vores fælles forpligtelse til straks at rapportere alle unøjagtigheder, fejl eller andre uregelmæssigheder i vores virksomheds registreringer eller regnskabsmæssige rapporteringer til vores ledere eller en af de andre ressourcer, der er angivet i dette Kodeks. CSC afgiver med jævne mellemrum rapporter med oplysninger fra vores regnskabsregistreringer til eksterne modtagere som f.eks. SEC. Hvis du tager del i kompilering, gennemsyn eller certificering af oplysninger i sådanne rapporter, skal du udføre disse aktiviteter med den største omhu og præcision. Personer, der tager del i denne eksterne rapportering, kan arbejde under et betragteligt tidspres, men skal altid handle aktivt og rapportere alle forhold, der kan forhindre korrekt og fuldstændig rapportering. KORREKT TIDSREGISTRERING OG UDGIFTSRAPPORTERING Vi er hver især ansvarlig for korrekt og komplet registrering af vores tidsforbrug og udgiftsrapporter, som vi indsender til godtgørelse. Vores individuelle måde at registrere tidsforbrug på skal overholde vejledningen, der er beskrevet i politikken Employee Timekeeping (Tidsregistrering for medarbejdere). Nøjagtig og præcis tidsregistrering er nødvendig, for at vores virksomhed kan beregne lønninger og opkræve betalinger fra vores kunde ud fra tidsforbrug. Vi skal have kendskab til kravene ved tidsregistrering for vores respektive stilling, foretage fuldstændig tidsregistrering med jævne mellemrum og sikre, at vi modtager alle nødvendige godkendelser. Kontakt din leder, hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende kravene til tidsregistrering eller relaterede politikker. Vi bør tilsvarende følge vores interne fremgangsmåder ved udarbejdelse og indsendelse af udgiftsrapporter. Disse registreringer skal være udført korrekt og i god tid og medtage alle nødvendige dokumenter til dokumentation. Kontakt din leder, hvis du har eventuelle spørgsmål eller ønsker yderligere uddybende forklaring vedrørende fremgangsmåden ved udformning af udgiftsrapporter. KUNDEFAKTURERING Vores omdømme og mulighed for succes i CSC hviler på vores kunder tillid til vores arbejde. Kundefakturering, der altid er korrekt og fuldstændig, er grundlaget for at bevare denne tillid og vores relationer med vores kunder. Unøjagtige fakturaregistreringer kan medføre unødvendige problemer med vores kunder og kan potentielt medføre forhold, der kræver juridisk intervention. Hvis du har spørgsmål eller har brug for at rapportere et forhold omhandlende kundefakturering, bedes du kontakte din leder eller en anden ressource, der er angivet i dette Kodeks. 14

21 SPØRGSMÅL Sandra arbejder for en kunde, der har givet udtryk for utilfredshed med hensyn til projektets omkostninger. Da Sandra korrekt opgør, hvor mange timer hun har brugt på projektet den sidste måned, er det samlede antal timer højere end forventet, og hun mener, at dette sandsynligvis vil medføre, at kunden rapporterer forholdet til hendes ledelse. Sandra har kendskab til, at et andet af hendes kundes projekter har anvendt færre timer end oprindeligt vurderet. Hun overvejer derfor at registrere nogle af sine timer under dette andet projekt for at reducere antallet af fakturerede timer på det første projekt. Sandra er bekymret over kunderelationen, men er der andet hun bør overveje? SVAR Ja. Sandra skal tage CSC s politik for tidsregistrering i betragtning med hensyn til nøjagtig registrering og personligt ansvar. Vores værdier, Kodeks, politikker og lovgivningen kræver, at vi arkiverer virksomhedens registreringer korrekt, herunder poster for tidsregistrering og kundefakturaer. Sandra skal rapportere de timer, hun har brugt, nøjagtigt som de er anvendt. Vores kunder og andre interessenter er i den sidste ende afhængig af, at vi er ærlige med alt, hvad vi foretager os. Falske faktureringer medfører derudover potentielt et strafansvar for virksomheden og de individuelle medarbejdere. ADMINISTRATION, OPBEVARING OG DESTRUKTION AF DOKUMENTER OG REGISTRERINGER Vi administrerer vores arkivering i henhold til juridiske og lovmæssige krav for at støtte virksomhedens forretningsmæssige målsætninger og sikre ansvarlig planlægning og beslutningstagen af høj kvalitet. Vores afdeling for Global Information Management (Global dataadministration), også kaldet GIM, er ansvarlig for at vejlede os i forhold til de eksisterende fremgangsmåder, regler og programmer til arkivering i forbindelse med at afgøre, hvilke dokumenter og registreringer vi opbevarer, hvor længe de opbevares, og hvordan og hvornår de destrueres. Alle ansatte i CSC har dokumenter og registreringer, der er dækket af vores globale arkiveringspolitikker. Vi må derfor alle kende vores ansvar i forbindelse med at sikre, at vi ikke ændrer på eller ødelægger dokumenter og registreringer, før deres udløbsdato. Vi skal desuden være opmærksomme på og overholde alle juridiske krav vedrørende opbevaring og sletning af data. Et legal hold (juridisk tilbagehold) er en anmodning om at bevare alle dokumenter og registreringer, der er relateret til et bestemt emne. Hvis vores juridiske afdeling meddeler, at du er underlagt et krav om opbevaring og tilbageholdelse, skal du følge deres instruktioner og opbevare eller overlevere alle relevante dokumenter og registreringer. Læs politikken Records and Information Management (Arkivering og dataadministration), og identificér GIM-koordinatoren i din forretningsenhed for at blive yderligere bekendt med disse krav. 15

22 SPØRGSMÅL Luisas kontor er fyldt med dokumenter fra den tidligere medarbejder i stillingen. Luisa føler, at hun har styr på sin nye rolle og ikke har brug for at beholde forgængerens dokumenter som hjælp. Hun beslutter sig for at bortskaffe dokumenterne ved at smide dem i beholderen til papirgenanvendelse i kopirummet. Medfører Luisas handling nogen risici for virksomheden? SVAR Ja. Luisas handling medfører risici for virksomheden og bør ændres. Hun bør ikke træffe beslutninger om virksomhedens dokumenter uden først at kontakte sin leder og GIMkoordinator for at få kendskab til opbevaringstiden for dokumenterne, om dokumenterne er underlagt et krav om tilbageholdelse, og hvordan dokumenterne må bortskaffes, hvis de er godkendt til destruktion. Luisas handlinger er i direkte konflikt med virksomhedens politik og retningslinjerne i dette Kodeks vedrørende overholdelse af vores individuelle ansvar for administration af dokumenter og registreringer. FORTROLIGE OPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE ANSATTE Vi oplyser alle personlige oplysninger til virksomheden i forbindelse med vores ansættelse, og vi skal prioritere beskyttelse og fortroligholdelse af disse oplysninger højt. Personer i virksomheden med ansvar for indsamling, opbevaring og brug af de ansattes personlige oplysninger skal administrere dette omhyggeligt i henhold til virksomhedens politikker og relevant lovgivning, uanset hvor vi udfører vores forretningsaktiviteter. Oplysninger om ansatte må ikke videregives til andre personer, hverken internt eller eksternt, medmindre dette er krævet i forbindelse med en forretningsaktivitet. Håndtering og videregivelse af disse oplysninger skal følge vores politikker og fremgangsmåder. Kontakt din leder, hvis du har spørgsmål vedrørende oplysninger om de ansatte eller om lovgivningen, der gælder for brug og opbevaring af disse oplysninger. 16

23 KUNDER OG TREDJEPARTER Vi vogter omhyggeligt over fortrolige og ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger tilhørende vores kunder og andre tredjeparter. Vi vil aldrig med vilje videregive indholdet af sådanne oplysninger, når vi har fået adgang til dem. Vi beskytter også IE tilhørende tredjeparter på samme vis, som vi beskytter vores egen IE, og vi har ingen intentioner om at benytte eller redigere disse oplysninger på nogen måde, der kan være i modstrid med vores licens med den pågældende tredjepart. Dette inkluderer brug og kopiering af ophavsrettighedsbeskyttede materialer som f.eks. software, som vores virksomhed har anskaffet licens til. Vi må også beskytte fortrolige oplysninger vedrørende vores konkurrenter, som vi har fået kendskab til. Kontakt vores ECO, hvis du har spørgsmål angående fortrolige oplysninger eller IE, eller hvis du har mistanke om, at sådanne oplysninger med vilje eller ved et uheld er blevet videregivet. KONTAKT TIL MEDIERNE OG PERSONER, DER ARBEJDER PROFESSIONELT MED ØKONOMISKE ANALYSER Vi skal beskytte fortrolige eller ophavsrettighedsbeskyttede oplysninger mod forsætlig eller tilfældig videregivelse til pressen eller andre tredjeparter. Som en del af vores beskyttelse af virksomhedens vitale oplysninger har vi fokus på at være konsistent, når vi udtaler os til medierne. Af denne grund er det virksomhedens professionelle kommunikationsmedarbejdere, der har ansvaret for at håndtere kontakten til medierne eller personer, der arbejder professionelt med økonomiske analyser. Hvis du bliver kontaktet af personer fra medierne eller personer, der arbejder professionelt med økonomiske analyser, investorer eller andre udefrakommende tredjeparter, som ønsker en officiel udtalelse fra CSC, skal du henvise de pågældende personer til Investor Relations (Investorrelationer) og/eller Corporate Communications (Koncernkommunikation). SPØRGSMÅL Zoe arbejder professionelt med økonomiske analyser i virksomhedens hovedsæde, men hendes rolle indeholder ikke kommunikation med eksterne analytikere eller pressen. Hun modtager en fra en journalist, der stiller spørgsmål angående begivenheder relateret til virksomheden. Zoe mener, at hun nemt kan besvare journalistens spørgsmål og hjælpe med at afklare den pågældende problemstilling og således hjælpe til et positivt billede af virksomheden i offentligheden. Er det en god ide for Zoe at bevare denne forespørgsel på egen hånd? SVAR Zoe tilgang er positiv, men hun er ikke godkendt som talsmand for vores virksomhed. Hun må derfor ikke besvare journalistens spørgsmål. Hun bør i stedet straks videresende en og andre relaterede oplysninger til afdelingerne Media Relations (Medierelationer), Investor Relations (Investorrelationer) eller Corporate Communications (Koncernkommunikation) i CSC. 17

24 VI ARBEJDER FOR VORES AKTIONÆRER INTERESSEKONFLIKTER Tilsyneladende favorisering eller tendentiøs adfærd i vores forretningsaktiviteter kan beskadige virksomhedens omdømme alvorligt. Vi skal alle handle med integritet og åbenhed i alle personlige forhold, hvor der er eller potentielt kan opstå interessekonflikter i forhold til virksomhedens forretningsinteresser. Vi er åbne om konflikter når de opstår, og rapporterer dem straks til vores leder eller personaleafdelingen. Yderligere oplysninger findes i politikkerne Conflicts of Interest (Interessekonflikter) og Personal Conflict of Interest (Personlige interessekonflikter). TJENESTER, GAVER OG BEVÆRTNING Udveksling af tjenester og gaver og tilbud om beværtning eller anden gæstfrihed er forretningsadfærd, som i høj grad er afhængig af situationen og skal evalueres med omhu. Ansatte i CSC må generelt ikke modtage tjenester, gaver, beværtning eller andre tilbud om gæstfrihed fra personer, som vi har forretninger sammen med. Begrænset udveksling kan dog accepteres, hvis: Udvekslingen ikke er ulovlig eller overtræder nogen af parternes interne politikker Udvekslingen er et mindre udtryk for høflighed og respekt, der er passende for relationen Udvekslingen ikke sker gentagende gange og på opfordring Udvekslingen ikke består af kontanter eller tilsvarende, herunder lån CSC ikke deltager i et offentligt udbud eller kommerciel budafgivning på tidspunktet for udvekslingen Private midler tilhørende de ansatte i CSC ikke bruges til at betale for udvekslingen Selv om lokale skikke eller generelt accepteret adfærd kan tillade sådanne gaver, skal vi altid være opmærksomme på, hvordan disse udvekslinger kan opfattes. Vi må aldrig acceptere en gave eller tilbud om beværtning, der vil eller kan blive opfattet, som om det vil påvirke vores beslutningstagning på vegne af virksomheden. Vi må aldrig acceptere eller deltage i underholdning, der kan sætte virksomheden i et dårligt lys og skade vores omdømme. Ansatte med direkte ansvar for indkøb både i og uden for Supply Chain-afdelingen må aldrig acceptere gaver eller beværtning fra leverandører. 18

25 UNDGÅELSE AF UPASSENDE MULIGHEDER Vi kan ikke tage retfærdige og sunde forretningsbeslutninger, hvis vi konkurrerer med vores virksomhed. Oplysninger, som vi har fået kendskab til som en del af vores job, må ikke sælges for personlig vindings skyld. Af denne grund kan vi ikke personligt profitere fra muligheder, der er udviklet på vegne af virksomheden eller opsøge forretningseller investeringsmuligheder, som vi kun har kendskab til pga. vores ansættelse i CSC. Vi må ydermere ikke videregive disse oplysninger til andre personers vinding eller drage fordel af kendskab til oplysninger, vi har fået adgang til, mens vi arbejder for CSC, når vores ansættelse i virksomheden er ophørt. GÆSTETALER, EKSTERNE BESTYRELSER OG FORENINGER Vi kan fra tid til anden blive bedt om at deltage som taler, forelæser eller ordstyrer ved offentlige begivenheder. Vores virksomhed støtter, at vi opsøger muligheder for at udvide vores personlige omdømme, når disse muligheder ikke modarbejder virksomhedens omdømme eller interesser. Vi må aldrig som repræsentant for eller med brug af vores CSC-identitet deltage i et forum, hvor der debatteres åbenlyst kontroversielle emner eller emner, der er i modstrid med vores virksomheds målsætninger. Vi skal omhyggeligt vælge de muligheder, vi tager, søge rådgivning fra vores leder, når vi er i tvivl, og altid huske, at som repræsentanter fra virksomheden, skal vi promovere en positiv opfattelse af CSC. Vi kan blive bedt om at sidde i bestyrelsen for en ekstern organisation, en godgørende organisation eller en forening, eller blive bedt om eller valgt til at indtage en ledende stilling i en organisation eller forening. CSC støtter disse tilhørsforhold på grund af deres bidrag til vores samfund og den værdi, som disse tilhørsforhold giver vores ansatte og virksomhed. Aktiviteterne skal dog foretages med omtanke for både virksomhedens omdømme og den effekt, som disse ekstra aktiviteter kan have på vores resultater i vores stilling i virksomheden. En stilling som direktør eller en anden overordnet stilling i en anden organisation eller forening skal forhåndsgodkendes af vores ledelse i samarbejde med vores juridiske afdeling. Vi må under ingen omstændigheder acceptere en stilling i bestyrelsen hos en konkurrent eller en virksomhed, der har forretninger med CSC. 19

26 EKSTERN ANSÆTTELSE Vi skal udvise omtanke ved accept af ledelsesansvar i en ekstern organisation. På samme vis skal vi være opmærksomme på potentielle konflikter, der kan opstå, når vi tager ekstern ansættelse udover vores stilling og arbejdsopgaver i CSC. Vi må under ingen omstændigheder acceptere ekstern ansættelse, der konkurrerer med CSC, eller hvor et sådant arbejde kan påvirke vores resultater, arbejdsopgaver og forpligtelser i forbindelse med CSC i negativ retning. Vi skylder vores virksomhed og hinanden at yde vores bedste og må ikke tillade at eksterne muligheder eller interesser kan påvirke vores beslutningstagning eller nedsætte vores evne til levere service til virksomheden. Hvis du overvejer et tilbud om ekstern ansættelse, skal du først diskutere dette med din leder eller personaleafdelingen. ARBEJDE SAMMEN MED FAMILIE OG VENNER Vores virksomhed tillader ansættelse af familiemedlemmer, men for at undgå interessekonflikter, herunder adfærd der kan opfattes som favorisering, må vi ikke arbejde direkte for, supervisere eller foretage ansættelsesbeslutninger i relation til et familiemedlem. Hvis vi ønsker at benytte en leverandør til at levere varer eller tjenester til CSC og den pågældende virksomhed har et familiemedlem eller en ven ansat (eller det er en virksomhed, hvor et familiemedlem eller en ven har foretaget investeringer eller har ejerskab), skal disse forhold oplyses til vores leder eller personaleafdelingen, før leverandøren må benyttes. SPØRGSMÅL Malee er en CSC-leder i en afdeling, som er i gang med at besætte flere stillinger. Malee ved, at hendes bror leder efter et nyt job. Hendes brors erfaringer vil være værdifulde for virksomheden, men hun ved, at vores politikker kræver, at vi undgår faktiske og potentielle interessekonflikter. Er der noget etisk forsvarligt, som Malee kan gøre for at hjælpe sin bror med at komme i betragtning til ansættelse? SVAR Ja. Malee kan give sin bror relevante og offentligt tilgængelige kontaktoplysninger til en rekrutteringsmedarbejder. Al anden involvering i forbindelse med broderens ansøgning eller ansættelse er upassende. Malee bør ydermere oplyse hendes leder eller personaleafdelingen om relationen, hvis broderen ansættes, for at sikre, at der ikke en nogen interessekonflikt. 20

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 April 2015 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 Som taxifører har du direkte kontakt med kunderne, som gør dig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark.

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. ROTARY INTERNATIONAL Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. Indhold Student Protection

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER

TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER Kære medlemmer af Teradyne-gruppen Teradyne s regler for etisk adfærd afspejler vores forpligtelse til ærlig og etisk forretningsførelse.

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere