Univars styrende principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Univars styrende principper"

Transkript

1 Adfærdskodeks

2 Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører. 2

3 Univars styrende principper Vi værdsætter relationer og behandler kunder og leverandører som langsigtede partnere og hinanden med ærlighed og respekt. Vi opnår succes gennem vores præstationer og holder fokus på fremragende udførelse, produktadgang, optimeret logistik og produktivitet. Vi opnår fremgang med rentabel vækst og opsøger nye markeder og nye muligheder, samtidig med at vi konstant udvikler os og innoverer til at blive den foretrukne distributør. Og fordi vi er Univar, gør vi alt sikkert og med integritet. 3

4 Indhold Vores vision... 2 Univars styrende principper... 3 Et brev fra Univars administrerende direktør, Erik Fyrwald... 5 Ærlig og etisk adfærd... 6 Overholdelse af love, bestemmelser og regler... 6 Internationale forretningsaktiviteter... 6 Overholdelse af kodeksen og Univars politik... 6 De åbne døres politik... 7 Stofmisbrug... 7 Vold på arbejdspladsen... 8 Diskrimination og chikane... 8 Beskyttelse mod repressalier... 8 Beskyttelse af Univars aktiver og information... 9 Overholdelse af import og eksport... 9 Intellektuel ejendomsret... 9 Offentlige kontrakter Anti-korruption: Gaver og repræsentation Miljø, sundhed og sikkerhed Virksomhedens ansvarlighed og bæredygtighed Insiderhandel Regnskabsaflæggelse og regnskabsføring Protokolføring Antitrust og fair konkurrence Undgåelse af interessekonflikter Fortrolighed og databeskyttelse Standard for sociale medier Privatlivets fred Compliance and Ethics Alertline (Alertline for compliance og etik) Frafaldelse

5 Et brev fra Erik Fyrwald, Univars administrerende direktør Kære kollega: Univar er engageret i at lede den kemiske industri som en førende leverandør på verdensmarkedet af distributionsservices. Dette engagement og vores succes begynder med dig. Det kræver mennesker, der: samarbejder for at skabe den største værdi for vores leverandørpartnere og kunder på en ansvarlig måde, så samarbejdsforholdene varer ved; er ansvarlige for at opnå vores globale mål med urokkelige integritet; innoverer for at skabe og levere løsninger; støtter de samfund, som vi gør forretninger i og udøver aktivt vores styrende principper. Univars Adfærdskodeks er en forlængelse af vores værdier og er grundlaget for vores virksomhedskultur. Den repræsenter vores engagement i etiske forretningspraksisser og overholdelse af lovgivningen. Den giver os også vejledning for at hjælpe os med at tage gode, velinformerede forretningsbeslutninger og lade os handle med integritet. Vi vil bruge denne vejledning til at pleje en kultur med ansvarlighed og integritet samt at styrke virksomhedens politik, der omfatter vores Adfærdskodeks. Alle medarbejdere er ansvarlige for at forstå og overholde Univars Adfærdskodeks, den gældende lovgivning og virksomhedens politik. Vi er alle ansvarlige for at tage problemer med overholdelse og etik op. Ingen medarbejder i Univar vil blive udsat for repressalier af nogen art for at rapportere anliggender til virksomhedens Alertline, ledelsen eller til personaleafdelingen. Alle i Univar er forpligtede til at realisere vores fulde potentiale og gøre det rigtige på den rigtige måde. Når vi gør det, skaber vi enorm værdi for samfundet ved at levere kemiske løsninger, der forbedrer livskvaliteten: Dette sikrer en sikker og rigelig forsyning af fødevarer og rent vand; leverer vigtige bestanddele til medicin, der forbedrer og redder liv; udvikler og leverer energi til at styrke vores økonomi; markedsfører produkter til personlig pleje, som får os til at se bedre ud og føle os bedre tilpas; og skaber bedre køretøjer, boliger og andre vigtige produkter. Og fordi vi er Univar, gør vi alt sikkert og med integritet. Med venlig hilsen Erik Fyrwald 27. august

6 Univars forpligtelse over for integritet Ærlig og etisk adfærd At gøre alt sikkert og med integritet betyder, at vi altid skal optræde ærligt, lovligt og etisk. Det kræver vores bedste dømmekraft at tage etiske beslutninger. Vores Adfærdskodeks dækker måske ikke hver eneste problemstilling, som vi kan komme ud for, men den opstiller retningslinjer for samarbejdet med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere samt, hvordan vi skal håndtere etiske og compliance-relaterede spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med arbejdet. Denne adfærdskodeks gælder for medarbejderne, medlemmer af Univars bestyrelse og majoritetsejede datterselskaber. ikke nogen fra vedkommendes ansvar for at overholde denne Adfærdskodeks, gældende love, bestemmelser og Univars gældende politik. Hvis du er usikker på en sag, der vedrører overholdelse eller overtrædelse af en lovbestemmelse, kan du søge råd fra afdelingen for juridiske og virksomhedsmæssige anliggender, Legal & Corporate Affairs. Hvis du har spørgsmål om Univars Adfærdskodeks bedes du kontakte Legal Compliance Office som beskæftiger sig med overholdelse af lovmæssige krav. Hvis du har spørgsmål om konkrete politikker eller forretningsgange, kan du tale med din direkte overordnede, eller du kan kontakte personaleafdelingen. Overholdelse af love, bestemmelser og regler Overholdelse af loven er af fundamental betydning for at udføre alt sikkert og med integritet. Det er Univars politik at overholde alle gældende love, bestemmelser, regler og lovgivningsmæssige krav, som gælder i det land, den stat og de områder, hvor vi gør forretninger. Hvis en af Univars politikker eller denne Adfærdskodeks er i strid med en gældende lov, skal vi altid overholde loven. Internationale forretningsaktiviteter Vi anerkender og respekterer de mangfoldige kulturer, skikke og forretningspraksisser, som findes på markedet. Vores forskellige forretningsprocesser og skikke skal også overholde internationale love, bestemmelser, regler, standarder og lovgivningsmæssige krav. Overholdelse af kodeksen og Univars politik Vores engagement over for vækst og muligheder er altid afstemt med vores forpligtelse over for integritet. Som en del af denne forpligtelse har hver enkelt medarbejder ansvar for at rapportere hændelser eller overtrædelse af virksomhedens standarder, procedurer, politik eller denne Adfærdskodeks. Denne adfærdskodeks ændrer ikke ansættelsesforholdet mellem dig og virksomheden, og den ændrer heller ikke dine juridiske eller andre rettigheder. Undladelse af at læse eller anerkende denne Adfærdskodeks fritager imidlertid 6

7 De åbne døres politik Vi opfordrer dig til at tage arbejdsrelaterede spørgsmål og problemstillinger op med din direkte overordnede eller chef så hurtigt som muligt. Om nødvendigt bør du føle, at du godt kan tage et anliggende op med en anden leder, også et medlem af direktionen. Vi er engagerede i at prioritere og tage hånd om alle anliggender og eventuelle problemer, der vedrører medarbejderne, effektivt og respektfuldt. Hvis du ikke har det godt med at drøfte dine bekymringer med en leder, kan du altid kontakte personaleafdelingen, som vil hjælpe dig med at finde en løsning på arbejdsrelaterede anliggender. Stofmisbrug Vi fastholder nul tolerance over for stofmisbrug, der påvirker en medarbejders kompetence i at udføre dennes opgaver. Endnu vigtigere er det, at vores nul tolerance over for stofmisbrug forstærker vores forpligtelse for sikkerhed og minimerer risikoen for sikkerhedsrelaterede ulykker. Enhver, der arbejder under indflydelse af stoffer vil blive underkastet øjeblikkelige disciplinære foranstaltninger, herunder opsigelse. Vi værdsætter, og vi behandler kunder og leverandører som langsigtede partnere og hinanden med åbenhed og respekt. 7

8 Vold på arbejdspladsen Trusler om vold eller voldelige handlinger mod kollegaer, kunder eller samarbejdspartnere er forbudt. Hvis du overværer eller oplever en trussel eller voldelig adfærd på eller i nærheden af din arbejdsplads, skal du omgående rapportere det til din nærmeste leder. Ledere, som får oplysninger om en trussel eller voldelig handling skal omgående give besked til personaleafdelingen. Diskrimination og chikane Univar forbyder diskrimination på arbejdspladsen på grundlag af følgende personlige egenskaber: Alder Herkomst Hudfarve Invaliditet Køn Kønsidentitet National oprindelse Race Religion Seksuel orientering Veteranstatus Vi vil ikke tolerere chikane af en medarbejder, og vi skal altid behandle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, f.eks. sælgere og leverandører, med værdighed og respekt. Vi værdsætter mangfoldighed i vores arbejdsstyrke og giver lige ansættelses- og beskæftigelsesmuligheder for alle ansøgere og medarbejdere. Vi diskriminerer ikke mod nogen ansøger på grundlag af ovenstående personlige egenskaber. Beskyttelse mod repressalier Vi har pligt til at rapportere mistanke om ulovligheder og skal være i stand til at gøre dette uden frygt for repressalier. Univar vil ikke tolerere nogen form for repressalier, hævnaktioner eller trusler om repressalier for rapportering af en voldelig handling eller mistanke om overtrædelse af loven, virksomhedens politik eller denne Adfærdskodeks, som er foretaget i god tro. 8

9 Vi skaber succes med vores præstationer med fokus på fremragende udførelse, produktadgang, optimeret logistik og produktivitet. Beskyttelse af Univars aktiver & information Beskyttelse af Univars fysiske aktiver (faciliteter, udstyr, computere osv.) prioriteres højt for at optimere produktiviteten. Vi har hver for sig ansvar for at overholde alle de procedurer, der beskytter værdien af disse aktiver for at opretholde Univars strategi, vækst, værdi og omdømme. Data, som er oprettet med virksomhedens udstyr eller systemer, er også virksomhedens ejendom og skal beskyttes. Brug af virksomhedens computerudstyr, mobiltelefoner eller andre netværksenheder skal begrænses til forretningsformål. Lejlighedsvis brug for at tjekke personlige -konti eller foretage personlige opringninger er tilladt, forudsat at dette holdes nede på et minimum og er inden for rimelighedens grænser. Intellektuel ejendomsret Den intellektuelle ejendomsret er afgørende for at beskytte de investeringer, som Univar foretager for at udvikle nye produkter og ideer. Vi beskytter vores intellektuelle ejendomsret og respekterer andres intellektuelle ejendomsret. Vi må ikke kopiere, reproducere eller overføre beskyttet materiale såsom publikationer, billeder, video eller software, som tilhører Univar eller andre, medmindre vi har fået en bemyndigelse eller tilladelse til dette. Økonomiske ressourcer såsom firmakreditkort er underlagt den samme beskyttelse af aktiverne. Virksomhedens kreditkort til rejser, udgifter eller indkøb (Company Travel & Expense eller Purchase Cards - P-kort eller købekort ) må ikke misbruges. Uretmæssig tilegnelse af virksomhedens midler til personlig vinding er bedrageri og underkastes disciplinære foranstaltninger og eventuelt strafferetlige sanktioner. Retningslinjer for brug af firmakreditkort kan læses i virksomhedens rejse- og udgiftspolitik (Travel & Expense Policies) samt procedurer for anvendelse af P-kort. Overholdelse af import og eksport Univars forsyningskædeorganisation står for logistikstyring på et globalt marked. Import og eksport af produkter og visse data er underlagt en lang række komplicerede love og bestemmelser. Vi er forpligtede til at overholde disse love og bestemmelser. 9

10 Vi opnår fremgang med rentabel vækst og opsøger nye markeder og nye muligheder, samtidig med at vi konstant udvikler os og innoverer til at blive den foretrukne distributør. Offentlige kontrakter Univar opretholder forretningsrelationer med flere forskellige offentlige kunder. Offentlige kontrakter er komplicerede og underlagt konkrete love og bestemmelser. Når der drives forretninger med offentlige kunder (herunder statsejede virksomheder), skal vi overholde alle gældende love og bestemmelser. Det er vores ansvar at kende og følge alle regler, der gælder for offentlige kontrakter (herunder udbudsprocessen). Hvis du har brug for hjælp til disse regler, bedes du kontakte afdelingen for juridiske og virksomhedsmæssige anliggender, Legal & Corporate Affairs department. 10

11 Anti-korruption: Gaver og repræsentation Anti-korruptionslovene forbyder virksomheder og enkeltpersoner at opnå uretmæssige fordele ved at bestikke offentligt ansatte eller privatpersoner eller virksomheder. Univar skal overholde den britiske lov om bestikkelse (UK Bribery Act), den amerikanske antikorruptionslov (United States Foreign Corrupt Practices Act) og alle gældende internationale anti-korruptionslove og konventioner. Vi må aldrig tilbyde eller acceptere bestikkelse eller returkommissioner eller fremme korrupte aktiviteter af nogen art. Dette forbud mod bestikkelse vedrører også tredjeparter, som handler på vegne af Univar såsom repræsentanter, entreprenører og konsulenter, der udfører arbejde på vegne af Univar. Univars anti-korruptionspolitik dokumenterer generelle krav for at forhindre korruption og bestikkelse. Hver enkelt medarbejder forventes at overholde denne politiks krav. Gaver, underholdning og traktementer, som udveksles mellem Univar og tredjepartner, bør være forbundet med legale forretningsformål. Gaver og underholdning bør også være inden for rimelighedens grænser og skal overholde anti-korruptions- og anti-bestikkelseslovene. Univars politik for gaver, underholdning og repræsentation definerer, hvilke typer af gaver der er tilladt, samt procedurerne for godkendelse af gaver. I forbindelse med forretninger med offentlige instanser skal afdelingen for juridiske og virksomhedsmæssige anliggender (Legal & Corporate Affairs) konsulteres for at sikre, at de compliance-relaterede risici er forstået korrekt. Bed altid om godkendelse fra Legal Compliance Office (kontoret for overholdelse af lovmæssige krav), før værdier accepteres af eller gives til en offentligt ansat. Du bedes rådføre dig med din chef eller kontoret for overholdelse af lovmæssige krav Legal Compliance Office hvis du har spørgsmål om de processer, der skal gennemføres i forbindelse med rapportering og godkendelse af gaver. Miljø, sundhed og sikkerhed Univar er forpligtet til at forbedre vores virksomheds sikkerhed, sundhed og miljømæssige kerneværdier. I vores virksomhed er alle medarbejdere ansvarlige for deres egen sikkerhed, og alle er ligeledes ansvarlige for at opdage og hjælpe med at udbedre usikre forhold. Vi skal også hjælpe med at beskytte vores faciliteter mod uautoriserede misligholdelser ved at rapportere mistanke om trusler mod vores fysiske sikkerhed og overholdelse af virksomhedens procedurer. Vi overholder alle gældende miljømæssige og sikkerhedsmæssige love, standarder og bestemmelser samt virksomhedens miljømæssige, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige politikker og procedurer. Virksomhedens ansvarlighed og bæredygtighed Vi har forpligtet os til at påtage os det sociale ansvar. For os betyder virksomhedens ansvarlighed at opnå erhvervsmæssig succes på måder, der udviser respekt for mennesker og planeten og at bevare de værdier, der er udtrykt i vores styrende principper. Vi beder alle ansatte om at overveje de kortsigtede og langsigtede indvirkninger på miljøet og samfundet, når de tager forretningsmæssige beslutninger. Vi skal alle agere som rollemodeller for socialt ansvarlig adfærd. 11

12 Insiderhandel Køb og salg af en virksomheds værdipapirer på grundlag af intern information (kendt som insiderhandel ) er en strafbar handling i de fleste lande. Vi må ikke deltage i handel med virksomheders værdipapirer på grundlag af intern information. Intern information er væsentlige oplysninger om en virksomhed, som ikke er offentligt kendt. Univar kan få oplysninger om samarbejdspartnere på grundlag af vores relationer, som kan blive betragtet som intern information. At videregive disse oplysninger til en person uden for virksomheden ( tipping eller give et tip ), som derefter bruger disse oplysninger til at give vores samarbejdspartneres værdipapirer i bytte, er en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og er strafbart. Regnskabsaflæggelse og regnskabsføring Vi skal føre komplette og præcise protokoller for at muliggøre korrekt og præcis regnskabsføring og årsregnskaber. Effektiv ledelseskontrol vil blive opretholdt over transaktionsprocesser for at beskytte Univars aktiver og sikre korrekt regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Mistanke om bedrageri vil blive undersøgt i overensstemmelse med interne procedurer, og eventuelt økonomisk bedrageri eller betydelige interne kontrolmangler vil blive afsløret over for Univars bestyrelse eller revisionskomité. Protokolføring Vi skal føre ærlige og præcise forretningsprotokoller for at kunne: tage gode forretningsmæssige beslutninger; opfylde juridiske, økonomiske, lovgivningsmæssige og ledelsesmæssige forpligtelser og maksimere fordelene ved vores forudgående viden og indhentede erfaringer. Transaktioner eller protokoller og optegnelser må aldrig skjules, forfalskes eller ændres. Dette gælder alle optegnelser, herunder -kommunikationer, interne notater og formelle rapporter. Antitrust og fair konkurrence Antitrust-lovgivningen, som somme tider også kaldes konkurrencelovgivningen, styrer den måde, virksomheder optræder på markederne. Denne lovgivning beskriver generelt, hvordan virksomheder bør optræde over for konkurrenter, kunder og leverandører. Overtrædelse af antitrust-lovgivningen kan resultere i strafferetlige sanktioner både mod den person, der er involveret, og hele virksomheden. Univar har forpligtet sig til at konkurrere kraftigt og retfærdigt. Vi vil ikke: kommunikere prisfastsættelse, eventuelle vilkår, der påvirker prisfastsættelsen eller levere tilgængelighed til nogen konkurrent; dele eller allokere markeder eller kunder (eller gå med til at dele nogen af dem op); gå med til at boykotte en anden virksomhed med en konkurrent; eller lægge upassende eller urimelige betingelser på køb eller salg. Antitrust-love varierer efter område. Hvis du har spørgsmål om antitrust-kravene, bedes du rådføre dig med afdelingen for juridiske og virksomhedsmæssige anliggender, Legal & Corporate Affairs department. 12

13 Undgåelse af interessekonflikter En interessekonflikt forekommer, når en person sætter sine egne interesser højere end Univars interesser og dermed ikke er i stand til effektivt at udføre sine opgaver for Univar. Eksempler på interessekonflikter er blandt andet: at påvirke en Univar-beslutning, således at du selv eller et familiemedlem har gavn deraf; at acceptere eller give gaver, underholdning og restaurantbesøg, hotelophold, lån, betalinger eller særbehandling fra en af Univars leverandører, kunder eller konkurrenter; at deltage i en personlig forretningstransaktion, som involverer Univar, dennes ejendom, oplysninger eller forretningsrelationer, for profit eller fordel uden først at drøfte dette med din nærmeste chef eller leder og meddele det til kontoret for overholdelse af lovmæssige krav, Legal Compliance Office; eller at høre om en forretningsmulighed gennem Univar eller at bruge muligheden personligt uden først at tilbyde den til Univar. En interessekonflikt kan opstå, hvis du har en social, økonomisk, politisk eller personlig interesse, der påvirker en forretningsbeslutning hos Univar business eller forholdet til en samarbejdspartner. Politikken for informationssikkerhed og beskyttelse styrer også anvendelsen af vores systemer. Den giver os nogle standarder, som hjælper til at beskytte Univars data mod uautoriseret adgang eller brud på sikkerheden. Mistanke om brud på it-sikkerheden eller overtrædelse af databeskyttelsesstandarderne bør rapporteres til din nærmeste chef, leder eller Alertline, alt efter hvad der er tilladt. Tab af data på grund af tab af udstyr såsom en mistet eller stjålet bærbar computer eller mobil enhed, bringer også virksomhedens fortrolige eller ejendomsmæssige oplysninger i fare. Hvis du kommer ud for tab af udstyr eller et apparat, bedes du omgående rapportere det til din lokale Help Desk, it-compliance-funktionen eller til det globale kontor for privatlivets fred, Global Privacy Office. Vi skal undgå interessekonflikter og situationer, der kan opfattes som interessekonflikter. Hvis du er i tvivl om en eventuel konflikt, bedes du tale med din nærmeste chef, leder, et andet medlem af ledelsen eller kontoret for overholdelse af lovmæssige krav, Legal Compliance Office. Fortrolighed og databeskyttelse Fortrolige oplysninger, der vedrører Univars økonomiske resultater, strategier, kunder og sælgere, er beskyttede og må ikke udleveres. Univars politik for informationssikkerhed og -beskyttelse giver vejledning og krav til, hvordan interne informationer og dokumenter, som produceres af Univars medarbejdere eller vores systemer, skal håndteres. 13

14 Sociale medier Da vi alle nyder godt af andres værdifulde erfaringer og indsigter, er brugen af online software (eller sociale medier ) er tilladt. Brugen af sociale medier må ikke overdrives eller overskride Univars forretningsmåls områder. Uretmæssig brug af de sociale medier kan føre til datatab, retssager, regulatoriske bøder eller straffe og kan beskadige Univars omdømme og forretning. Medarbejdere, der anvender sociale medier, skal opfylde de krav, der er dokumenteret i Univars Standarder og retningslinjer for sociale medier (Social Media Standards and Guidelines). Overvej altid sammenhængen for det, du slår op. Sørg for, at det overholder: Univars Adfærdskodeks; alle politikker og standarder og understøtter vores generelle vision og styrende principper. Personlige fremstillinger, som medarbejdere opretholder, repræsenterer personlige meninger, selv om de indeholder virksomhedsrelaterede oplysninger som din stilling hos Univar. Privatlivets fred Det er vores politik at beskytte privatlivets fred hos dem, som vi samarbejder med, herunder vores kunder, samarbejdspartnere (f.eks. leverandører) og medarbejdere. Love om privatlivets fred definerer, hvordan Univar håndterer personlige data verden over. Personlige data er enhver oplysning, der vedrører, hvordan en person kan identificeres, og indeholder måske, måske ikke, følsomme personlige oplysninger såsom race, køn eller etnisk herkomst. For spørgsmål om Univars politik for privatlivets fred, bedes du kontakte det globale kontor for privatlivets fred, Global Privacy Office. 14

15 Og fordi vi er Univar, gør vi alt sikkert og med integritet. Compliance and Ethics Alertline (Alertline for compliance og etik) Univar har en rapporteringsservice til mistanke om problemer eller overtrædelser. Du kan kontakte denne rapporteringslinje pr. telefon eller indsende den på nettet (for at finde dit lokale telefonkontakt eller det uafhængige rapporterings-website, bedes du gå ind på informationssiden med Universe Alertline eller kontakte Legal Compliance Office). Anonym rapportering er til rådighed, hvor det er tilladt, og Univar føre en politik mod repressalier ved enhver rapportering, der er foretaget i god tro. Alle forventes at rapportere overtrædelser eller mistanke om overtrædelser til en leder, virksomhedsledelsen, personaleafdelingen eller til Alertline. Frafaldelse Alle Univars ansatte, medarbejdere, medlemmer af bestyrelsen og virksomhedens majoritetsejede datterselskaber forventes at udøve god dømmekraft og overholde denne Adfærdskodeks, alle virksomhedspolitikker og standarder. Overtrædelser kan resultere i civilretlige og/eller strafferetlige sanktioner. Frafaldelse af denne Adfærdskodeks for medlemmer af direktionen eller ledelsen kan kun foretages af bestyrelsen eller et autoriseret bestyrelsesudvalg. 15

16 16 Univar World Headquarters 3075 Highland Pkwy, Ste. 200 Downers Grove, IL USA

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks HEADLINE Univar Adfærdskodeks Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion Fra Ceo...3 Vores Vision...3 Univars Styrende Principper...3 Univars Forpligtelse Over For Integritet Ærlig Og Etisk Adfærd...

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Globalt Adfærdskodeks

Globalt Adfærdskodeks Globalt Adfærdskodeks Topkvalitet med integritet. - Denne side er med vilje efterladt tom - Indholdsfortegnelse En meddelelse fra vores Præsident og CEO... 5 I. Grundprincipper i Globalt Adfærdskodeks...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

CORPORATION. Etik betyder noget. Terex' Etiske. Vejen frem The Terex Way

CORPORATION. Etik betyder noget. Terex' Etiske. Vejen frem The Terex Way CORPORATION Etik betyder noget Terex' Etiske Regelsæt Vejen frem The Terex Way Indholdsfortegnelse Introduktion Sådan bruges dette etiske regelsæt...4 Hvem der skal følge dette regelsæt...4 Ledelsens ansvar...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande)

2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande) 2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande) Forord af B&Ws administrerende direktør Kære medarbejdere i B&W Virksomheden Babcock & Wilcox (B&W) har

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD

EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD EN RESULTATSKABENDE KULTUR MED INTEGRITET SOM GRUNDLAG KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD MEDDELELSE FRA VORES CEO Kære team Det er med stor glæde, at jeg kan præsentere vores reviderede CSC Kodeks for forretningsadfærd.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere