Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet"

Transkript

1 Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet

2 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal i gang med arbejdet. Mange spørgsmål rejser sig, når man skal i gang med det nye tillidshverv: hvor kan jeg få hjælp? findes der kurser for medarbejdervalgte? hvad er min rolle i bestyrelsen? I pjecen finder du nogle svar, som vi håber kan hjælpe lidt i gang med bestyrelsesarbejdet. Der er også henvisninger til steder, hvor man kan få yderligere hjælp. CO-industri GIMK BAT-kartellet HANDELSKARTELLET I DANMARK

3 Hvor finder jeg hjælp? Lidt om kartellernes service Kartellerne Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), BAT- (Bygge-Anlæg-Træ) kartellet, GIMK (Grafisk Industri og Medie Kartellet) og HANDELSKARTELLET I DANMARK varetager servicen til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Du er altså velkommen til at henvende dig direkte i det kartel du tilhører, når du har brug for hjælp. I kartellerne samarbejder vi om en stor del af den service man kan få og de tilbud, der er til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Du finder navne, telefonnumre m.v. andet sted i pjecen. Her finder du en oversigt over de fire karteller og tilbuddene herfra: CO-industri: CO-industri dækker industrivirksomhederne i Danmark. Det vil sige alle virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Industri og uorganiserede virksomheder i industrien. Ud over de tilbud, der udbydes af kartellerne i fællesskab, tilbyder CO-industri personlig juridisk service for medarbejdervalgte i forhold til problemer der knytter sig til bestyrelsesarbejdet. Servicen ydes både telefonisk og skriftligt. Herudover gives også bistand til økonomiske og regnskabsmæssige spørgsmål via en økonom. Når det er nødvendigt stiller CO-industri bistand til rådighed via en advokatforbindelse.

4 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer BAT-kartellet: BAT dækker alle virksomheder i bygge og anlæg, træ- og møbelindustrien, det private skovbrug samt anlægsgartnere. Medlemsforbund er 3F, TIB, Malerforbundet, Dansk El-Forbund, Blik og Rør, Dansk Metal, HK/Privat og Teknisk Landsforbund. BAT svarer på alle spørgsmål om bestyrelsesarbejdet, fx om valgprocedurer og tavshedspligt. BAT tilbyder også rådgivning om regnskaber samt gratis personlig juridisk bistand i forbindelse med alvorlige problemer knyttet til bestyrelsesarbejdet. GIMK: Grafisk Industri- & Medie Kartel er et af fagbevægelsens karteller, med fagforbundene (HK/Privat, 3F Industri, 3F Transport, Dansk Metal og Dansk El-Forbund) og i alt tilmeldt medlemmer. GIMK har ansvaret for servicering og rådgivning af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer inden for kartellets brancheområde. Sekretariatet har tilknyttet juridisk-/økonomiske rådgivere. Vi hjælper med at besvare de spørgsmål, du har til bestyrelsesarbejdet. HANDELSKARTELLET I DANMARK: HANDELSKARTELLET I DANMARK dækker alle handels- og engrosvirksomheder. Vores medlemsforbund er HK HANDEL, 3F, NNF, DFKF, DFF, Dansk Metal og Dansk El-Forbund. HANDELSKARTELLET I DANMARK tilbyder juridisk hjælp til alle spørgsmål og problemer der måtte opstå for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Hvis problemet er meget omfattende, stiller kartellet gratis advokatbistand til rådighed. Vi tilbyder desuden at lave dybdegående regnskabsanalyser og vores økonom besvarer gerne regnskabstekniske spørgsmål.

5 Din rolle i bestyrelsen De andre bestyrelsesmedlemmer forventer, at du som nyvalgt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hurtigt kommer til at kende din rolle. Dvs. at du ved hvad dine pligter og rettigheder er, og at du aktivt og kvalificeret deltager i bestyrelsens arbejde. Her er en kort opremsning af de vigtigste pligter og rettigheder: Du har pligt til at: Være grundigt forberedt til hvert bestyrelsesmøde. Kende indholdet af selskabets vedtægter og forretningsorden. Underskrive regnskab, bestyrelses- og revisionsprotokol. Stille spørgsmål til det du ikke har forstået. Ikke at underskrive på noget du ikke har forstået. Ikke at stemme for noget du ikke har forstået. Protestere til protokollen, hvis du er uenig i en beslutning. Overholde informations- og tavshedspligt. Rettigheder: Du har ret til at forlange et bestyrelsesmøde. Du har ret til at forlange et punkt på dagsordenen. Du har ret til at forlange revisor til stede på bestyrelsesmødet. Du har krav på alle informationer som vedrører den aktuelle sag.

6 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Her er et overblik over tilbuddene: Håndbog for medarbejdervalgte. Kartellerne udgiver i samarbejde en håndbog for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Håndbogen indeholder: relevant lovgivning på området juridiske afgørelser på sager der vedrører medarbejdervalgte beskrivelse af de vigtigste begreber juridiske og regnskabsmæssige forklaringer noget om Det europæiske selskab. Nyhedsbrev Tre til fire gange om året udkommer A/S Nyt som sætter fokus på aktuelle emner og problemer, aktuelle uddannelsestilbud m.v. Nyhedsbrevet sendes automatisk til alle vi har registreret som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet vil det derfor typisk skyldes, at du ikke er registreret som medarbejdervalgt. Du kan kontakte det kartel du tilhører for at blive registreret.

7 Hjemmeside for medarbejdervalgte Vi har i kartellerne en særlig hjemmeside for medarbejdervalgte, A/S Service. Du får adgang til denne ved at gå ind på CO-industris hjemmeside: Adgang til A/S Service på hjemmesiden kræver et password, som du får ved at bestille det via den åbne del af hjemmesiden. A/S Service er forbeholdt medarbejdervalgte, og her finder du det der svarer til indholdet i håndbogen for medarbejdervalgte samt aktuelle kursustilbud, ofte forekommende spørgsmål med tilknyttede svar, links til andre relevante informationskilder, A/S Nyt, et regnskabsanalyseprogram m.v. A/S Service ligger som nævnt på CO-industris hjemmeside og det er også CO-industri, der administrerer registret over medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

8 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Konferencer CO-industri afholder hvert år en konference for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De andre kartellers medarbejdervalgte medlemmer inviteres til at deltage i konferencen. Konferencen varer en dag, så man kan nå ud og hjem samme dag. Indholdet varierer naturligvis fra år til år, men vi satser på at indholdet er en blanding af aktuelle emner og indlæg der giver en konkret ny viden. Konferencen afsluttes typisk med et tankevækkende og underholdende indslag. På konferencen møder man medarbejdervalgte fra andre virksomheder, og det giver gode muligheder for erfaringsudveksling og dannelse af personlige kontakter og netværk. Lo-skolen afholder årligt en 2-dages konference for medarbejdervalgte se nærmere herom i afsnittet om uddannelse. Uddannelse Det grundlæggende kursus for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (ME) A/S- og ApS-Bestyrelser 1-2 er på to moduler hver af 5 dages varighed. Kurset henvender sig især til nyvalgte og kommende ME ere. Men alle ME ere herunder også suppleanter vil have stor nytte af kurset.

9 Deltagerne får på kurset mulighed for at opnå: et grundigt kendskab til de relevante dele af aktieselskabslovgivningen kendskab til deres rettigheder og pligter og det praktiske bestyrelsesarbejde i øvrigt et overordnet kendskab til ledelse, motivation og strategisk ledelse et grundigt kendskab til de relevante dele af årsregnskabslovgivningen, der har betydning for deres arbejde som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer et kendskab til, hvordan man opstiller og analyserer et regnskab Kurset foregår på Lo-skolen og udbydes normalt fem gange årligt. Kursusforløbet er opdelt i to moduler af fem dage - en uges varighed. For at nå igennem de grundlæggende discipliner, der er nødvendige for en ME ere, er kurset forholdsvis intenst, og der er inkluderet en hjemmeopgave. Henvendelse om kurset kan ske til Lo-skolens kursusadministration. Se datoer mm. på skolens hjemmeside: (under ledelse). Af øvrige kurser kan nævnes A/S 2 (overbygning), der er et kursus for ME ere, der har gennemgået en uddannelse svarende til ovennævnte og har fungeret i bestyrelsesarbejdet i en periode. Kurset er af 3 dages varighed og udbydes ligeledes af Lo-skolen. Deltagerne vil på kurset bl.a. få indblik i følgende emner via oplæg og erfaringsudveksling: Nye tendenser inden for aktieselskabs- og årsregnskabslovgivningen samt god selskabsledelse (Corporate Governance og CSR). Aktuelle temaer, fx nye krav til virksomheden. For personer, der er ansat i virksomheder hvor engelsk er koncernsproget, er der et særligt kursus Engelsk i bestyrelsen. Der er tale om et kursus af 5 dages varighed, som foregår på Lo-skolen. På kurset vil der blive talt fagligt engelsk bl.a. inden for områderne årsrapporten herunder ledelsesberetningen, ledelse og strategi samt regnskabsudtryk.

10 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ud over disse kurser tilbydes også kurser for virksomheder og koncerner inden for området ledelse, samarbejde og bestyrelsesarbejde, de såkaldte rekvirerede aktiviteter. Dette kan eksempelvis være aktiviteter for faglige tillidsfolk (ME, TR og andre) inden for samme koncern, aktiviteter hvor både ledelse og medarbejdere medvirker. Desuden kurser lavet for forbund eller karteller. Endelig afholder Lo-skolen en årlig A/S-bestyrelseskonference, hvor en masse spændende og aktuelle emner er på programmet. Bestyrelseskonferencen afholdes normalt april/maj og varer et døgn fra 12 fredag til 13 lørdag og er åben for alle interesserede herunder både generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Lo-skolen, Gl. Hellebækvej 70, Helsingør 10

11 Bestyrelsens arbejde I mange tilfælde starter du i en bestyrelse hvor medlemmerne kender hinanden i forvejen. De bruger derfor ikke mange ord på de enkelte sager. Det kan derfor som ny i bestyrelsen være svært at følge med. De andre har deres eget sprog. På samme måde som du og dine kolleger har jeres eget sprog som kun I forstår. Men er du i tvivl, så spørg. Træffer bestyrelsen en beslutning som skader andre, kan bestyrelsesmedlemmerne blive erstatnings- og/eller strafferetsligt ansvarlige. Bestyrelsen har en kontrolfunktion over for direktionen, herunder at sikre at direktionen efterlever bestyrelsens beslutninger. Men bestyrelsens vigtigste opgave er selskabets strategiske udvikling, dvs. diskutere og planlægge selskabets fortsatte overlevelse og udvikling. Det forventes, at du aktivt tager del i dette arbejde. Undersøgelser foretaget af Handelshøjskolen i København viser, at det alene er de kurser, du tager i bestyrelsesarbejde, der giver dig indsigt og indflydelse i bestyrelsen. Det betyder ikke noget hvilken faglig uddannelsesmæssig baggrund du måtte have. Man får ikke mere indflydelse på bestyrelsens beslutninger med høje akademiske grader. Så det bedste råd vi kan give dig er at tage et bestyrelseskursus hurtigst muligt. Her vil du få et hurtigt overblik over den mest nødvendige viden for at være bestyrelsesmedlem, og du er sammen med andre, der har det ligesom dig. Spørg dit kartel eller din faglige organisation om hvor du kan få et bestyrelseskursus. 11

12 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: HANDELSKARTELLET I DANMARK C. F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Fax: Nyvalgt Bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Redaktion: Peter Rimfort, Ulrik Spannow, Kurt Bosse, Susie Kristensen Fotograf: Arkiv Layout: Lise Trampedach Tryk: Schultz Grafisk August 2007 Oplag: 1500 stk. ISBN: CO-meddelelsesnr.: 081/2007 Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET 12

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr. Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 3-2008 Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1 Indhold

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr.

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr. Nr. 1 - Marts 2012 A/S NYT Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14 Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn A/S NYT nr. 1, 2012 1 Indhold Leder... side 3 Hemmelige direktørlønninger...

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere