Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015

2 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen) 0. Mødestart 0.1 Alle til stede? Forberedt til start? Det anbefales, at man møder op i god tid og gør sig klar, sådan at mødet kan startes godt. Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet. 0.2 Tegnstyrer og referent AK er tegnstyrer. CH er referent. AK er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste. 1. Siden sidst 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) Bestyrelsesreferatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil. KLN havde to spørgsmål til FU-referater: 1) Har vi modtaget et svar fra DDI omkring Ole Artmanns deltagelse i DM for golf? CH svarede dertil at vi har ikke modtaget en officiel tilbagemelding på vores forespørgsel. 2) Hvordan gik det ved sponsormødet sidste uge? AK svarede dertil at mødet blev ikke gennemført pga. DNTMs udmelding som fortsat virker uklart hvordan man skal forholde sig til deres udmelding, når vi har set 3 forskellige versioner. Senere under dagsordenen skal vi også drøfte DNTM. Der blev tillige besluttet at FU gennemgår bestyrelsesreferater for 2015 og renser dem for fortrolige og følsomme oplysninger, sådan referaterne kan lægges på den nye hjemmeside. 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer) Korrespondancelisten gennemgås. Alle punkter på nær 2 var gennemførte, og CH roste alle for indsatsen. Det er flot at der er nået så meget på en måned. 2

3 2. Økonomi og administration 2.1 Økonomi Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH) Regnskabet har status pr. 22. juni med et overskud på omkring kr., hvilket er meget flot, når der er budgetteret med kr. men vi kender fortsat ikke bowlingafdelingens status. Der er kun medtaget de registreringer, der er udført ved netbank. Der skal også diskuteres bowlingafdelingen senere på dagsordenen som også har indflydelse på regnskabsstyringen Budget 2015 for udvalgene (CH) Bestyrelsen havde oprindeligt diskuteret kontingentforhøjelserne med ikrafttræden i 2015, og det ser ud til at det ikke er faldet helt på plads i udvalgene, så CH foreslår at vi vender det om og satser på at gennemføre kontingentforhøjelserne pr. 1. januar 2016 samtidig med indregne den nye DDI-andel (hvis den træder i kraft). På næste koordineringsmøde skal bestyrelsen lægge op til at få udvalgene til at være mere involveret i udarbejdelse af budget FU vil dertil lave et eksempel på hvordan man kan lave et budget og sende det ud til alle i god tid sådan at lederne kan udarbejde det første udkast i samarbejde med bestyrelsens kontaktpersoner. Budgetterne drøftes på årets sidste bestyrelsesmøde. Vi beholder det oprindelige budget og ser om bøtten alligevel kan vendes ved årets slutning. CH er tilfreds hvis regnskabet kan balancere, og der huskes på at vi har indregnet en eventuel tilbagebetaling på omkring kr. til Københavns Kommune (FOS) i budgettet så den bør ikke ramme os mærkbart Bankfuldmagter (CH) Der blev underskrevet nye fuldmagter, så André kan få adgang og der skaffes nye kort til CH og AK, så de nuværende kort klippes over. CH sender de nye fuldmagter ind til Danske Bank hurtigt muligt derefter Køb af projektor (CH) Et par bud blev drøftet, og CH havde svært ved at kunne vurdere hvilken en der skulle købes. CH vil hellere tage forbi en forretning og se på projektorerne og træffe en beslutning på stedet. Lige nu er der ikke behov for en men det vil være rart at have det på plads i forbindelse med koordineringsmødet den 1. september. CH arbejder videre med det og bestyrelsen besluttede at et eventuel købs loft er på kr. Bestyrelsen besluttede endvidere at der kunne laves retningsliner for lån af projektor, f.eks. der erlægges et depositum på eksempelvis 500 kr. hvis en udenfor bestyrelsen låner projektoren. FU står for det. 2.2 Administration Medlemsliste 2015 (AK) Der er ikke sket på meget på det område nu, idet det er blevet mere og mere stabiliseret og på FU-mødet den 7. juli skal der udsendes en mail til alle medlemmer med status for kontingentet. Nye og afgående medlemmer bliver nu hurtigere registreret og kontingentbetalinger kontrolleres hver uge. 3

4 Vi har fået en henvendelse fra en far til et CI-datter om vi har en basketballafdeling. AK har svaret ham og tilbudt andre grene, som faren ville drøfte med sin datter om Fordeling af opgaver (AK) Bestyrelsen drøftede AKs oversigt over nuværende arbejdsopgaver og hvem der har dem pt. Det blev besluttet, at RA overtager som kontaktperson for Cykelsport, mens Emil overtager Håndbold. Kasper overtager DHIF 44, FOS og Interbook og samarbejder med CH og AK, når der er behov for det. EC læres op i medlemsliste og -registrering og styring af DDI-licens af AK. Når EC er sat ind i opgaverne, vil EC vise RA hvordan det hænger sammen, sådan at hele bestyrelsen kan se hvordan det fungerer. Det planlægges at EC læres op i løbet af 3. kvartal. RA blev spurgt om han vil overtage de praktiske forberedelser til generalforsamling, koordineringsmøde, bestyrelsesmøde. Han ville tænke over det og melde tilbage senere. 3. Tema (specifikke sager og andre emner) 3.1 Sponsor (AK og CH) Status gives. 3.2 Nye retningsliner for medlemsmøder i afdelingerne/sportsgrene AK fremlagde et udkast til retningsliner for f.eks. fast dagsorden, mindst en gang om året, primært i maj eller juni måned, referater skal laves og sendes til bestyrelsen, møderne skal indkaldes gennem hjemmesiden også. Det blev besluttet at FU kan færdiggøre udkastet og sende ud til udvalgslederne til drøftelse på næste koordineringsmøde. 3.3 Ny proces i forbindelse med udvælgelse af en ny leder til en afdeling/sportsgren AK fremlagde et udkast til processen for udpegning af en leder. Det foreslås, at Døvania fremover gør det således: medlemmerne kan anbefale en leder og indstille personen til bestyrelsens godkendelse, og vi kan også lave opslag af ledige lederposter på hjemmesiden. Der skal også beskrives hvilket ansvar man har som leder. Det blev besluttet at FU kan færdiggøre udkastet og sende ud til udvalgslederne til drøftelse på næste koordineringsmøde. 4. Idrætsgrene 4.0 Koordineringsmøde Der indkaldes til et koordineringsmøde den 1. september. Dagsorden: - nye retningsliner for medlemsmøder - ny proces i forbindelse med udvælgelse af ny leder - budget skal udarbejdes mere grundigt i forbindelse med stævner - varsle udarbejdelse af budget 2016 og kontingentstigninger

5 4.1 Badminton (EC) Status gives. 4.2 Bowling (KLN) Referaterne af generalforsamlingen og spillermødet er uddelt til orientering pr. mail. CH orienterede om bowlingafdelingens situation i dag og han har overtaget kassereropgaven for bowlingafdelingen indtil de får valgt en ny kasserer. CH har gennem leder Dorte Zachariassen modtaget en klage fra et medlem i bowlingafdeling over en anden klubs bowlingspillers opførsel under en international turnering. CH forklarede situationen og begge parter er blevet hørt. Det blev besluttet, at CH indkalder lederen og spilleren til en samtale på kontoret. 4.3 Cykelsport (RA) 4.4 Damefodbold (AK) AK rykker dem for flere informationer omkring festen i september. Dette arbejde er pt. ikke særlig synlig. 4.5 Golf (CH) Minimal deltagelse under årets DM betyder at AK venter med at finde tøj til afdelingen. Nu har vi pludselig god tid til at finde noget ordentligt. 4.6 Herrefutsal (AK) Der forsøges med et 7 mands hold. Bestyrelsen giver sin støtte til ideen. AK går videre med det. Samtidig er Døvania vært ved Futsal DM i januar måned. Der er fundet en hal Rødovrehallen den 16. januar. Gode faciliteter og transportmuligheder. DDI har bolden nu til det videre arbejde omkring dette. 4.7 Håndbold (EC) Vi har fået en henvendelse fra et medlem om etablering af kvindehåndbold i klubben. Ideen skal være velkommen, og AK har svaret medlemmet at der gerne må arbejdes videre med ideen. 4.8 Orientering (EC) 4.9 Vandsport (RA) 4.10 Dykning (RA) Intet hørt fra den nye leder Gert Mikkelsen. Der skal rykkes for en beretning om nye planer om afdelingen hos lederen. RA sørger for det Volleyball (KLN) Planlægning af volleystævnet i efteråret - status af AK: Foreløbig er der fundet 4 haller: 5

6 Sundbyhallen 6 baner kl ingen café. Nørrebrohallen 1 hal hele dagen 2 baner kl 8-12 og 3 baner kl Ryparken 3 baner kl DGI byen straks ude af billedet på grund af høje priser. AK finder ud af hvor det skal være sammen med Nina Bantz. Det blev endvidere besluttet, at medlemmer, der skylder kontingenter til klubber under DDI, nægtes deltagelse med mindre kontingentet betales inden stævnets start. Dette tages også op på klubseminaret i oktober måned. CH sørger for det. Der har været et medlemsmøde i afdelingen, hvor medlemmerne accepterede kapitalændringen og kontingentstigningen. Medlemmerne kom med et ønske om nye trøjer og spillerne kunne betale for differencen hvis man kunne få sit navn på ryggen. Bestyrelsen kom med forslag om et tøjfirma som sponsor. Der blev etableret et nyt udvalg: Jonas Andersson, Midia Sulaiman og Aleksander Kirkegaard Madsen. Det er aftalt at Jonas sender en beretning af mødet på video på FB og KLN vil skrive et referat fra den til bestyrelsen Motionist (Bestyrelsen) 5 Projekter 5.1 Hjemmesiden (AK) AK har aftalt med leverandøren om at få lavet milepæle på udviklingen af siden, og de skal falde på plads på bestemte dage i løbet af sommeren indtil den 1. september, hvor hjemmesiden skal være helt færdig ifølge aftalen. Der er en lille forventning om at det er på plads den 25. august AK har spurgt Peter Niemelä om han kan levere noget historie om Døvania til hjemmesiden, og Peter har sagt nej tak til det, og det tænkes også at hvert udvalg/område kan bidrage lidt med noget historie. AK vil prøve at spørge æresmedlemmerne Knud og Erik om de kan bidrage med noget. Knud omkring hans tid før sammenslutningen med DI Ryvang, og Erik om sammenslutningen, idet Erik har været formand for DI Ryvang. RA spurgte om der skulle tages ny gruppebillede af bestyrelsen til hjemmesiden eller billede af hvert bestyrelsesmedlem. 6. Andet og sidst 6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH) 25. august 2015 kl. 17 i Døvania. 22. september 2015 kl. 17 hvor vi starter med art spise så EC kan nå at komme med. 6

7 6.2 Rengøringsdag (CH) 16. juli 2015 kl , og vi spørger de andre om de kan hjælpe. 6.3 Eventuelt Ferievagt der blev lavet en oversigt over fordeling af vagten i juli måned i bestyrelsen med en uge til hver. Nøgle til RA der er en nøgle på kontoret til RA. Bliver udleveret til næste bestyrelsesmøde. 7

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere