Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015

2 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse 0. Mødestart 0.1 Alle til stede? Forberedt til start? JA blev syg i sidste øjeblik og meldt afbud til formanden. 0.2 Tegnstyrer og referent MZP er tegnstyrer. Anne Roslyng er referent. 1. Siden sidst 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) Oktober-referatet er godkendt og underskrevet. CH har det,. November-referatet skal findes frem til underskrivning. CH sørger for det. December-referatet skal underskrives og CH har det. Øvrige bestyrelsespapirer blev underskrevet, og CH har papirerne. Angående udsendelse af referater til udvalgsledere og revisorer blev det besluttet, at der ikke skal udleveres til udvalgslederne, som kan læse nyhederne på hjemmesiden, som CH laver. Der må være informationer nok. 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer) Fremover er det AWK der er ansvarlig for at sørge for at der er korrespondanceliste på papir til bestyrelsesmøder. Korrespondancelisten gennemgået. 1.3 Nøgle til kontoret (CH, MZP) CH checker alle nøgler og dokumenterer. MZP har tilkendegivet at alle nøgler fra tidligere bestyrelsesmedlemmer er afleveret, så det er nu kun nuværende bestyrelse, der har en nøgle. 2

3 2. Økonomi og administration 2.1 Økonomi Status indtil nu inkl. budgetopfølgning (KLN) Intet at fortælle idet der skal gennemgås årsregnskab Alle udgifter i 2014 skal være betalt inden 31. jan og måske en uge senere, ellers er det på egen regning. CH skriver en til udvalgsledere, om der mangler de sidste udbetalinger af regninger for Angående futsalindbetalinger og andre fodboldudeståender meddelte MZP, at der nu er to, der mangler at betale. De laves som tilgodehavende i 2015-regnskabet. MZP meddelte følgende i forbindelse med netbankadgangen til formanden: Danske Bank vil have oplysninger og underskrift af bestyrelsesmedlemmer. Banken ser, at Døvania ikke benytter bankens nye kundepakke til foreninger, og tilbyder derfor at omlægge vores konti, hvis dette ønskes. KLN kigger nærmere på tilbuddet. MZP sørger for en ny fuldmagtunderskrivning fra bestyrelsen til banken Årsregnskab 2014 (CH, KLN) Årsregnskabet 2014 blev præsenteret for bestyrelsen, og regnskaberne for 2013 (pga rettelser fra forrige bestyrelsesmøde) og 2014 blev underskrevet.derefter sørger CH for afsendelse af årsregnskaberne for 2013 og 2014 til revisorerne Erik Geisler og Knud Søndergaard. Bagefter bliver de lagt på hjemmesiden Forslag til omstrukturering af egenkapital for afdelinger (AWK) Bestyrelsen drøftede følgende: - Herrefodbolds egenkapital bør være på omkring 0 kr. - Det første trin er at fremstille forslagene til udvalgsledere, så de kan diskutere det til koordineringsmøde. - Det anden trin er at skriver en nyhed på hjemmeside med de to forslag og til sidst tage det op til generalforsamlingen. - AWK opdatere forslagene med 2014 tallene. - FU kigger på det og fremlægger til næste bestyrelsesmøde Kontingenter (CH) Der skal indsamles oplysninger om kontingenter her. AWK sørger for det og giver til CH. Angående problemer med Klubmodul og betaling af kontingenter derinde blev følgende besluttet: - Kontingent for 1. kvartal i 2015 er opkrævet og betalt via klubmodul, og bestyrelsen forslår, at det 2. kvartal også opkræves via klubmodulet. Så det sidste halvår bliver kontingent opkrævet via netbank konto el. direkte betaling. - Spær for nye medlemmer på klubmodulet NU. Indmelde via til bestyrelsen. CH skriver nyhed på hjemmesiden om det. 3

4 2.1.5 Tilgodehavende hos xxx (CH) Bestyrelsen besluttede at der skrives i nyhedsbrevet at der er en sponsor der ikke har opfyldt sin del af aftalen Budget 2015 (CH) Budgetterne blev gennemgået og drøftet. FU samler op og snakker med udvalgene om det. Angående bowling-budgettet skal FU kigge nærmere på bowlingens vedtægter, om kontingent kan justeres på Døvania s generalforsamling Procedure ved tilbagebetaling (AWK) AWK foreslår følgende: Ændring i proceduren for tilbagebetaling. Tidligere kræver vi normal overførselsanmodning for at overføre en fejloverførsel tilbage. Men tider er ved at skifte, så det er passende, at ændre i proceduren om tilbageoverførsel, så bliver det nemmere både for Døvania og medlemmer/personer udefra fremover. Bestyrelsen besluttede at fremover er nok som dokumentation for tilbagebetaling Procedure omkring 44 (AWK, CH) AWK havde sendt mail om retningslinjer for DHIF 44, og bestyrelsen kunne godkende udkastet. 2.2 Administration Medlemslister (CH) Som bekendt er LGT ansvarlig for, at alle medlemsoplysninger er indsamlet og indeholder relevante informationer såsom: fulde navn, adresse incl. postnummer og by, adresse, fødselsdato. Listerne skal gerne også indeholde kontingentstatus (betalt eller ikke). Bestyrelsen besluttede, at Alle skal give KLN medlemsliste for hver udvalg, så han kan indberette det til LGT. Vi skal i gang med at udsende mail med kontingentopkrævning, men det kræver et samarbejde til det på kontoret. FU sørger for det på næste møde Informationsfolder (CH) CH laver de sidste justering inden næste bestyrelsesmøde, så den kan godkendes og laver folder til generalforsamlingen. 3. Tema (specifikke sager og andre emner) 3.1 Generalforsamling 2015 (CH, AWK) Døvania afholder sin ordinære generalforsamling søndag den 15. marts i festsalen Æresmedlemmer: Døvania skal huske at sende invitationer til idrætsforeningens 6 æresmedlemmer. CH sørger for det. Dirigent: CH skal til et møde med Daniel på onsdag i Fredericia, og der bliver han spurgt. 4

5 Referent:? - Venter med at spørge dem. Årsberetning: CH foreslår, at beretningen kun indeholder for idrætsforeningen generelt, og beder udvalgene om at komme med deres beretninger mundtligt på generalforsamlingen - først derefter bliver de lagt på hjemmesiden/facebook, hvis man ønsker det skriftligt. På den måde kan man "tvinge" medlemmerne til at deltage i generalforsamlingen, hvis de er interesseret i at høre, hvordan det er gået med udvalgene. MZP står for årets første 9 måneder mens CH tager sig af de sidste måneder. Beretningen behøver ikke at være så flot lavet, for det vurderes, at den kommer til at fylde omkring 4-5 A4 sider. Det blev besluttet at CH skriver en til udvalgsledere om at de skal forberede en årsberetning til generalforsamling. Årsregnskab: CH sørger for at sende regnskaberne for 2013 og 2014 til revisorerne pr. mail, og CH skal til et andet møde med den ene revisor Erik Geisler den 1. februar. Spisning: Det blev besluttet at der er Spisning efter generalforsamlingen. Medlemmer der deltager til generalforsamlingen får maden gratis, resten (ikke medlem eller deltager ikke til generalforsamlingen) skal betale for maden. Bestyrelsesvalg: Man bedes komme med sin overvejelse over den bestyrelsespost, man har nu. Vil man fortsætte eller trække sig tilbage? Skal vi finde nye kandidater til bestyrelsen? - LGT overvejer at ikke genopstille til bestyrelsen til generalforsamlingen. Og evt. stoppe før, husk at give opgaver videre til de andre. - KLN ønsker ikke at forsætte som kasserer, men vil gerne have bestyrelsespost - SBS ønsker genvalg. Overvejer at være suppleant. - AWK ønsker genvalg. - CH ønsker genvalg til formand for 1 år til. Men hvis der er en anden der ønsker posten, så vil CH ikke have posten. - MZP ønsker genvalg til suppleant, medmindre der er andre. Forslag til behandling: AWK præsenterer omstrukturering af egenkapital. Til næste bestyrelsesmøde kommer der flere punkter. 3.2 Koordineringsmøde (CH) Det besluttes at der holdes et koordineringsmøde i februar og satser på torsdag d. 26. februar kl (1 time mad, 2 timers møde). CH sender invitation til udvalgsledere med en dagsorden med bl.a. medlemsliste, budget, egenkapital. 5

6 3.3 Etablering af et FU (forretningsudvalg) (CH, AWK) Der foreslås etableret et forretningsudvalg bestående af formanden og kassereren som har stemmeret og næstformanden som kun har taleret. Såfremt kassereren eller formanden er fraværende ved et møde, er det næstformanden, der får stemmeretten i dennes sted. Der holdes møder midt mellem bestyrelsesmøder for at gennemgå vigtige sager, der ikke kan vente til et bestyrelsesmøde. Der kan gives et forsøg indtil generalforsamlingen for at se, om det vil hjælpe på sagsbehandlingerne, der hober sig op på kontoret. Måske også et forslag om udmelding om fast kontortid hvis FU bliver til en realitet? Bestyrelsen godkender etablering af FU, og FU finder ud af om der skal være en fast kontortid - også for medlemmerne. 4. Idrætsgrene 4.1 Badminton (SBS) SBS vil gerne drøfte følgende: "haltime ikke brugt om tirsdag". Medlemmer er ikke klar over at der også er haltimer om tirsdag. Badminton leder ønsker ikke at bruge haltimer om tidsdag og ønsker heller ikke miste haltimerne. FU indkalder badminton leder til samtale om budget og haltimer. SBS vil deltage i mødet. 4.2 Bowling (KLN) 4.3 Cykelsport (KLN) 4.4 Damefodbold (AWK) Damefodbold droppede nytårsfesten pga for få tilmeldinger. CH har foreslået dem at arrangere festen alligevel i år, men de vil først efter sommerferien. Vi beder dem om at arrangere en "preseason party" i august og informerer om festen fra maj måned. Nyt møde med Damefodbold den 20. marts. CH + AWK deltager. 4.5 Golf (AWK) Bestyrelsen besluttede at der også skal tages hensyn til andre golfmedlemmer og yde ligebehandling der. 4.6 Herrefodbold (AWK+SBS) Bestyrelsens holdning til fredagens møde (30/1) med fodboldafdelingen mht. afdelingens fremtid, både for futsal og alm. fodbold incl. nye ledere for afdelingen. SBS, MZP, AWK og CH deltager. - AWK er talsmand for bestyrelsen til mødet. - SBS stopper som 2. kontaktperson for herrefodbold, MZP overtager posten (AWK er stadig 1. kontaktperson). Samtidig vil SBS overveje at overtage LGTs post som volley kontaktperson (CH snakker med LGT). 6

7 - KBU 11-mand projekt: 2 mangler stadig at betale kontingent. Projektet stopper og holdet kan forsættes som hygge hvis der er stemning for det, men det kræver en ny leder (hvis ingen ny leder, så luk holdet). - Futsal: Døvania har tilmeldt et hold til DM, men nu er der problemer med at få folk nok på holdet. Og at få folk nok til træning, da Valbyhal kræver mindst 10 personer. Futsal stævne den 11. april. - TC1866 cup: Skal være mindst 14 hold eller flere for gennemførelse af cuppen. Bestyrelsen godkender budgettet. 4.7 Håndbold (KLN) 4.8 Orientering (SBS) 4.9 Vandsport (LGT) 4.10 Volleyball (LGT) Bestyrelsen besluttede at spørge volleyholdet om de kan arrangere næste års nytårsfest på næste koordineringsmøde med mindre andre melder sig. Samtidig skal der huskes at medtage trænerlønnen på budgettet - FU sørger for det Motionist (LGT) 4.12 Ny afdeling: CrossFit (LGT) Der arbejdes videre på opgaven. LGT har kontakt til flere forskellige fitness-foreninger, afventer svar. 5 Projekter 5.1 Sponsorudvalg (CH) Status for udvalget gives. 5.2 Hjemmesiden (CH og AWK) CH vil aftale en dato i januar med KLN og Charly Witt. Status omkring hjemmesiden gives af AWK. - Der er søgt om penge fra Døvefonden, afventer svar. Søger efter flere penge. - Fristen er sommer 2015, håber på en visning af design til generalforsamlingen. - Skal gemme nyheder fra klubmodulet et andet sted, da siden lukkes når abonnementet udløber 1/

8 6. Andet og sidst 6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH) Der er DDI repræsentantskabsmøde. Kort diskussion om kandidater til DDI's bestyrelse. Forslag indsendes? - Forslag: o Klub samarbejde omkring kontingent. o Lave en fodbold-holdkort for en hel sæson på et maximum antal spillere (for at redde DM). o DDI opkræver licenser på forhånd og uden opfølgning ønsker at klubber betaler licenser når pengene er modtager i klubberne. o Max en sportsgren per lokalområde. 6.2 DDI klubseminar (CH) Seminaret foregår den marts 2015 i Korsør, og Døvania sender CH, MZP og 3. person findes senere (evt. Anne Roslyng). 6.3 Næste bestyrelsesmøder (CH) Februar: 17. februar kl Marts (før generalforsamlingen): onsdag 11 marts, tidspunkt aftales til februar-bestyrelsesmøde. April (foreløbig): dato findes med den nye bestyrelse. 6.4 Eventuelt Bestyrelsen drøftede situationen siden Døvanias indlæg om Døveidrættens fremtid. CH og AWK arbejder videre med det. Bestyrelsen undrede sig over at Globen Sport havde fået lov af DDI til at låne DDI's massør til DCL i Tyrkiet. CH sender en mail til DDI og spørger om Døvania også kan låne massøren til futsalstævnet. 8

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere