Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 6. Behandling af forslag 7. Debatforum om Døvanias fremtid 8. Valg af bestyrelse a. Formand (lige år) b. Kasserer (ulige år) c. En repræsentant (hvert år) d. To suppleanter (hvert år) 9. Præsentation 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) 12. Valg af valgkomite (hvert år) 13. Evt. Mikkel Z. Pedersen åbner generalforsamlingen med en prisuddeling. Årets præsentation: Personen, der får denne pris har deltaget i flere konkurrencer og vundet flere af dem. Desuden har hun deltaget i de Nordiske mesterskaber, og vundet vandrepokalen. Det er Ragnheidur Thorgilsdottir, der har fået prisen for hendes præsentation. Elly Noormagi tager imod prisen på vegne af Ragnheidur, som får et diplom og et gavekort. Elly Noormagi fortæller, at Ragnheidur kunne ikke komme, da hun er på arbejde men takker mange gange for prisen. Årets Døvania: Personen er meget engageret i Døvania. Han deltager i flere grene: fodbold, volleyball, vandsport, træner damefodbold, og er Leder i volleyball. Det er Rune Tvarnø Andersson der får prisen som årets Døvania. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Jonas Tvarnø Andersson tager imod prisen på Runes vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. Årets leder: Han spiller fodbold. Og er meget engageret og har investeret meget tid i fodbolden (herrer), Han er meget motiveret i hans arbejde med at være leder for fodbold. Det er Anders Kirchheiner, der får prisen som Årets Leder. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Mikkel Z. Pedersen tager imod prisen på Anders' vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. 1

2 Årets Hold: Denne hold har givet en utrolig præsentation i 2012, holdet er blevet rykket op i divisionen på 1 år, hvilket er meget flot, årets hold: Damefodboldholdet. Gopika tager imod for holdet og får et diplom. Hædersprisen: Æresmedlem Ib Steen Hansen får æren at fortælle om personen, der får hædersprisen. Henrik Eklund får prisen, fordi jeg har kendt ham i meget lang tid, og der er flere gange i løbet af årene, hvor Henrik har været et stort aktiv i Døvania. Det startede i 1991, da jeg var interesseret i vandsport, hvilket Henrik også var, så vi lavede et svømmehold. Henrik tilmeldte sig til KVIK svømmeklubben. Og opnåede utrolige resultater som svømmer for Døvania. Blandt andet i Rom, 2 gange. Vi var interesseret i, at han skulle tage tjansen som svømme-leder, men det var han ikke interesseret i. Derimod arrangerede han muligheden for at deltage i og spille vandpolo. Hvilket var en succes. Han har også taget ansvaret for BUM og en del af Døvanias 100 års jubilæum, hvor han arrangerede, at de unge og ældre kunne spille vandpolo sammen og mod hinanden. Da han ville udvide mulighederne for vandpolokampe for Døvania, arrangerede han indsamling ved at uddele telefonbøger, Det viser hvor kreativ han er, ideen skaffede vandpoloholdet kr. Henrik Eklund får hædersprisen for hans engagement for Døvania i en årrække. Modtager selv prisen. Rammet diplom, et hæderstegn og gavekort. Henrik takker mange gange for den ære at modtage sådan en stor pris. Spiller ikke vandpolo eller svømmer længere, nu er fokus på orienteringsløb. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Christian Høybye (herefter nævnt som CH). Enstemmigt: VALGT CH: Jeg har tjekket vedtægterne, og de overholdes. Generalforsamlingen annonceres med 6 ugers varsel, det er opfyldt. På trods af at der er kommet en datoændring, da Generalforsamlingen er udsat. Der er krav om at materialerne skal sendes til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen, hvilket det er overholdt ifølge vedtægterne. Dagsorden følger vedtægter. Konstaterer at der er 18 medlemmer tilstede, og at der skal være med mindst 12 stemmer for at få vedtægtsændringerne godkendt. Kan erklære generalforsamlingen for åben. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår: Laura Beyer og Line Bisgaard Enstemmigt: VALGT 3. Valg af 2 stemmetællere Ib Steen Hansen, der enedes om at det er nok med 1 stemmetæller. Enstemmigt: VALGT 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse Der startes med bestyrelsens årsberetning. 2

3 Mikkel Zacharias Pedersen: Der er skrevet i Døvania Nyt, at i 2012 har været stor fokus på Døvanias økonomi. Der har været underskud og skifte af kasserer, der skulle danne det fulde overblik, dyrere kontingenter, samt store udgifter i fodboldafdelingen. Lavere indtægter i forhold til de tidligere år. Der har været lang tid med lave kontingenter, og der blev gennemført kontingentforhøjelse i sommer 2012, men konsekvensen kan også være, at højere kontingenter giver utilfredse medlemmer. Men det er desværre et nødvendigt tiltag, for at foreningen kan overleve. Da der har været et stort fokus på at få økonomien til at hænge sammen, har det betydet, at der har været mindre tid til at udvikle og arrangere spændende ting. Vi ønsker at kunne få mindre papirarbejde, dvs. benytte os mere af teknologien der er til rådighed, og medlemmerne skal selv kunne betjene sig selv. Nyt system, hvor man kan betale med dankort, hvilket vil aflaste bestyrelsen. Så vi kan fokusere på bedre og nyere arrangementer for medlemmerne og gøre foreningen mere attraktiv. Gopika Pararajasingam: Supplerer lige at den tidligere administrator er stoppet, idet hun har fået nyt arbejde. Vi har nu fået en ny administrator. Mette hun arbejder på frivilligt basis, hvilket gør at vi kan skære noget af udgiften væk. CH: kommentarer? Poul Boye: Jeg har en bemærkning til den unge bestyrelse. Der er ikke et ældre bestyrelsesmedlem, og hvilket er nok årsagen til det jeg siger nu. Der har været en begravelse for den tidligere formand, Kurt Oluf Hansen, og klubben havde sendt blomster, men det var på samme dag som begravelsen foregik. Jeg fik ansvaret for indkøbet af en bårebuket og gav den til begravelsen på Døvanias vegne. Vi skal ære de tidligere og vigtige bestyrelsesmedlemmer. Jeg syntes, at det ville være god ide at fortælle de unge bestyrelsesmedlemmer om noget, hvis det er vigtigt. Ib Steen Hansen: De har mig til at sparre med og bruger mig til at hjælpe til i diverse spørgsmål. Bestyrelsen var ikke obs. på det, fordi Kurt har ikke været medlem af Døvania de sidste mange år, jeg synes, at dem, der stadig er medlemmer, skal roses for deres trofasthed. Og ikke når de melder ud. Jørgen Jørgensen: Der står egentlig ikke nogen steder at de afdøde medlemmer har ret til at få blomster ved deres begravelser. Men Kurt Oluf Hansen har i 1960 oprettet fodboldafdelingen og rekrutterede spillere og massageinstruktør, han har gjort meget for Døvania dengang, og jeg mener at han fortjener ros og mindelser selvom han ikke er medlem, æret være hans minde. CH: Normalt giver man blomster til begravelser, for at respektere personen for det han/hun har opnået, uanset medlemskab. God ide med repræsentanter til den slags, det kan I tage op senere i bestyrelsen, hvorledes det gøres i praksis. Mikkel Z. Pedersen: Da vi er en ung bestyrelse, så kender vi desværre ikke alle navnene på alle de ærefulde mennesker, der har haft betydning i Døvania. I må, som medlemmer, meget gerne komme ind på kontoret og fortælle os, hvis en ærefuld Døvanianer skal have ære. Gert Mikkelsen: Jeg har et spørgsmål: Du talte om en ny struktur med medlemskartotek. Det er smart med at man kan betale med dankort, men hvis dankortet udløber, hvordan med betalingen? 3

4 André Kobberholm: Medlemmet skal aktivt selv ændre på kortinformationen inde på hjemmesiden, hvis der er fornyelse af dankort. Udvalgsledernes beretning: Mikkel Z. Pedersen: Det hele står i Døvania Nyt. CH: Bemærkninger til Døvania Nyt? Elly Noormagi: Vil gerne tilføje noget i bowling: Ragnheidur er blevet nordisk mester i august. Jørgen Jørgensen: En kommentar i forbindelse med herrer fodbold. Jeg syntes at det er en god beretning, men jeg savner en notits om Døveliga (DM), Da jeg synes, at det er en meget vigtig del af herrefodbold. Fordi det er en historisk begivenhed: hvis Døvania kan holde til at deltage i DM 2 år mere, kan vi holde 50 års jubilæum for Døvanias deltagelse, dvs. Døvania har ikke misset en deltagelse i DM siden 1965, det er jo stort. CH: Så må vi håbe at det kan lade sig gøre, det skal arrangeres, så vi kan fejre denne store milepæl. Kan forsamlingen godkende årsberetningen? Enstemmigt: GODKENDT. 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse André Kobberholm, Kasserer: I er velkomne til at spørge undervejs, hvis der dukker noget op. I 2012 har vi et samlet underskud på kr., detaljer kommer senere i beretningen. Kolonnen 2011 skal aflæses med pr. tusinde kroner. Der ses, at der var overskud i 2011 med men underskud i 2012, desværre. Egenkapitalen er også faldet. Jonas Anderson: Nysgerrig, minus fra sponsorer hvorfor? André Kobberholm: Det er fordi der i 2011 er medregnet de kr. som sponsorat. Da det skal returneres, berører det os nu. Årsagen til at vi skal betale tilbage er, at 1866 var sponsor i 3 år, men de mener ikke, at Døvania har holdt sin del af aftalen, derfor har vi lavet ny aftale med 1866, så vi tilbagebetaler de , og derudover får vi større og bedre lokaler, i huset til kr. mindre årligt. Med Elite Gaming har vi lavet en aftale hvor vi har fået penge, kr., i 2011, det var engangsforseelse, derfor har vi færre penge denne sæson. Underskud , der er i specifikationen er delt op. Lønningen er til administrationen. Poul Boye: kontingenterne er steget meget (i kr.) André Kobberholm: Ja faldende medlemmer, men mere i kontingenter, derfor er der flere penge. Vi har brugt meget tid på at få skyldnere til at betale. Mangler dog ca kr. Specifikation: Der er her ikke inkluderet personale lønninger. Alle udvalgene er her slået sammen. Der er totalt underskud på

5 Badminton: Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer er der i badminton? Hvordan kan kontingentindtjeningen stige? André Kobberholm: i 2011 var der færre medlemmer, der er nu 12 medlemmer og der er indført højere kontingenter. Bowling: André Kobberholm: Der var en pæn overskud i 2011, men i 2012 vendte det til at være et underskud. Bowling fik tilskud fra DHIF i 2011, men udbetalte først i 2012, hvilke er grunden til at Bowling havde fået et stort underskud. Derfor ser regnskabet ud som det gør. Elly Noormagi: Vi har ikke modtaget kontingent, der må være fejl i regnskabet for bowling. Ja det er en dyr sport, når der er 14 kampe så skal man betale 150 kr. pr bane, Hvor man selv betaler 75 kr. og får restren i tilskud. Man skal kun betale startpenge, og ikke transport som det fremgår i regnskabet. Jeg kan desværre ikke godkende regnskabet. André Kobberholm: Korrekt. Der er nogle ting der ikke fremgår tydeligt her, men det ser sådan ud fordi vi har fået tilskud for 2011 og ikke for Til koordineringsmødet var vi enige om at bruge FOS tilskud til at dække administrationsudgifter. Derfor findes FOS tilskud ikke i 2012, derfor er regnskabet skævt. Udvalget for børn og unge: André Kobberholm: Der er overskud men har stadig stor negativ egenkapital. Faldende medlemsantal. Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer? André Kobberholm: Der er lige nu 4, meget passive medlemmer. Bestyrelsen har ikke gjort meget for at opretholde en kampagne for dem, desværre. Henrik Eklund: Skal den gruppe nedlægges? André Kobberholm: Det tages op senere i generalforsamlingen. Henrik Eklund: Hvis det nedlægges, hvad så med den store minus? Knud Søndergaard : Pengene tages fra hovedkassen for at dække minusset, før vi kan lukke den afdeling. Vandsport: André Kobberholm: Det er den rigeste afdeling i Døvania. Fodbold: Andre Kobberholm: Stort underskud. Der var også underskud året forinden. Jonas Andersson: hvordan kan det være at fodbold bliver ved med at have underskud? 5

6 André Kobberholm: De gamle regnskaber var uoverskuelige, og vi prøvede at gøre det gennemskueligt, vi ved ikke helt hvad der er årsagen til underskuddet fra Vi valgte at sætte kontingenter op, selvom det ikke var populært. Da der er store underskud i bowling/fodbold, skal vi tale sammen med udvalgslederne om nedskæring af aktiviteter eller forøgelse af kontingenter. Knud Søndergaard: Der er også et andet problem hos fodbold: Fodbold betaler bøder for afbud hos DBU. Hvilket kassen betaler, det syntes jeg er ret useriøst, der er 6000 kr. vi taler om. Ib Steen Hansen: Hvad med at starte med et møde med alle fra fodbold, og vise dem alle tallene, så de kan se konsekvensen. Desværre er der ikke nogen fra holdet her i dag. André Kobberholm: Bestyrelsen har aftalt med dem at mødes i maj. Mikkel Z. Pedersen: Der har været spillermøde i december. Hvor der blev fremlagt et plan for økonomien og forøgelse af kontingenterne som bud. Men desværre var interessen ikke der, for at forøge kontingent. Selvom vi har forklaret at pengene lige nu ikke er nok til at dække alle de udgifter de har. Vi er ikke interesseret i at skræmme medlemmerne væk, vi vil gerne indgå et dialog med dem. Jørgen Jørgensen: Jeg støtter afdelingen, og betaler aktiv medlemskontingent, men ikke modtaget indkaldelse til spillermøde, det syntes jeg er ærgerligt da jeg vil deltage i den slags møder. Gopika Pararajasingam: Vi vil undersøge hvorfor du ikke har modtaget indkaldelsen, for der må være fejl hvis du er aktivt medlem af fodbold, vi beklager. Poul Boye: Hvad med at lave et budget. André Kobberholm: Jørgen Jørgensen, jeg beklager men normalt er det udvalgs lederens opgave at sørge for at meddele alle medlemmerne. Rigtig god ide med budget, så kan man forventningsafstemme. CH: Foreslår at lederne kunne få ansvaret for at lave budget i første omgang, og så kan de se om det er realistisk, og prøve at ramme med en difference på +- 5% f.eks. Damefodbold: André Kobberholm: Overskud skulle faktisk være større, da der er to spillere, der betaler deltagerbetaling først i 2013, og de skulle have betalt i Orientering: André Kobberholm: Der er ikke sket noget specielt, pengene er gået til tøj, fra tilskuddet i 11. Ski: Intet nyt. Volleyball: Kontingent er tredoblet. Fordi der er opkrævet for meget kontingent, der skal refunderes. Den for meget kontingent skal ikke refunderes til medlemmer direkte men i stedet i form af forskellige ekstra tilskud til aktiviteter. 6

7 Golf: Intet nyt. Poul Boye: Hvorfor er der ingen der tog telefonbogsomdelingen denne gang? Der var mange penge man kunne få der. Andre Kobberholm: Desværre er udbyderen til telefonbøgerne nedlagt. DDI har forsøgt sig med skrabelodder, men det var ingen succes. Elly Noormagi: Stor ros til André, du har ryddet rigtig godt op efter et stort rod, selvom du ikke vil være kasserer mere. Du er rigtig dygtig og har lavet et stort stykke arbejde. Ærgerligt du stopper. Knud Søndergaard: Erik og jeg er enige om at det er gået meget bedre, og meget mere gennemskueligt. GODT arbejde Andre! CH: Kan årsregnskabet godkendes? Enstemmigt: GODKENDT! 6. Behandling af forslag a. Ændringsforslag til vedtægter Kasper Lilja-Nielsen: jeg forklarer hvad de forskellige farver betyder. rød: bestyrelsens egne forslag. Grøn: forslag fra kommunen, idet de mener, at de gamle vedtægter ikke er opdateret. 3.3, 3.4 og 3.5: Ved at omformulere det ændres også 7.1 så der ikke står børn og unge der. CH: Det handler om at bestyrelsen får lov til at kunne vurdere om der skal oprettes et arrangement til dem ind i mellem. 4.3: Før var det sådan at bestyrelsen og udvalgsmedlemmet altid skal inddrages ved ind- og udmelding, rettelsen er for at det nye system kan komme op at køre. Det rettes til således det kun er bestyrelsen der skal tage ansvaret og ikke udvalgsmedlemmet. Elly Noormagi: Det er OK, men det er vigtigt at bestyrelsen giver besked til udvalgsmedlemmet når der er ind- eller udmelding, for at undgå at der er nogle der snyder med medlemskabet og stadig deltager i aktiviteter, selvom denne ikke er medlem. Kasper Lilja-Nielsen: Det er det man kan se inde i systemet hvor udvalgslederen har adgang. Knud Søndergaard: Byt om linjerne der så man starter med indmelding og slutter af med udmelding. Det lyder mere indbydende. Kasper Lilja-Nielsen: dagsorden skal have ny formulering ved punkt 5, det er kommunens krav: 5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingenter. 7

8 Knud Søndergaard: Fremlæggelse af regnskab, men skulle det ikke være forslag, så man kan stemme om det skal godkendes? André Kobberholm: Formålet er at kontingentet skal være godkendt på forhånd da det er et fleksibelt post, hvor det kan rettes til i løbet af året. Men det skal dog fremlægges ind til generalforsamling. CH: Fremlæggelsen skal ske samt orienteringen, da det er her sådan at lederne skal sammen med bestyrelsen fastsætte kontingenterne. Det er kommunen der kræver orienteringen hver gang det sker og derfor denne formulering. Hvis der er forslag kan det sættes ind. Det er vigtigt at der er klar adskillelse mellem orientering, og det der skal vedtages. Det kan opdeles i punkt med forslag og orientering i stedet for en enkelt punkt 5. Så der påføres her om det er at tale om et orientering eller om det er noget der skal vedtages. Henrik Eklund: Skal der laves budget? Skal man fremlægge fremtidig budget for hver enkelt afdeling, stort arbejde, og ressource krævende. Det ville være spild af ressourcer at arbejde på budgettet hele tiden. Elly Noormagi: Man kan lave budget 1 år forud, så medlemmerne kan have en fornemmelse af hvordan det ser ud. Det behøver ikke fremlæggelse, man kan blot fremlægge hovedkassen, hvor der er inddraget alle budgetter. Medlemmerne skal kunne se hvordan det ser ud, således kan de selv vurdere at det er ok med forøgelse af kontingent ved underskud. Afdelingerne styrer selv budgettet hver for sig. CH: God ide at få fastsat kontingenterne ved generalforsamlingen. Jørgen Jørgensen: Ved årsmøde der er intet økonomi i dagsorden, og derfor kunne det være godt at få indført et budgetpunkt så de enkelte udvalg selv kan arbejde med det og få en ide om hvordan det ser ud, på nært hold. CH: Er vi enige om at vi deler de tre punkter, næste år og ser på det om det fungerer. Kasper Lilja-Nielsen: Eventuelt, skal på. Efter krav fra kommunen, således kan vi sikre at vi stadig får tilskud. 5.11: CH: Normalt skal der stå et tal og ikke i procenter. God ide med tal, for så kan medlemmerne have en god fornemmelse af hvor mange medlemmer man skal være for at få et ekstraordinært generalforsamling igennem udenom bestyrelsen. Elly Noormagi: det er svært med procent når man ikke kender det eksakte antal medlemmer, derfor synes jeg at det er bedre med tal. Victor Thystrup: antallet af medlemmer står i hjemmesiden og Døvania Nyt. Ib Steen Hansen: Lad os prøve med procenter, der står 10 %, og så ser vi hvordan det fungerer. 8

9 Christian Høybye: Det kræves at hjemmesiden skal opdateres regelmæssigt så man kan se hvor mange medlemmer der er. 6.1: Kasper Lilja-Nielsen: Det er dyrt at have en ansat administrator, derfor valgte vi en frivillig, for at aflaste bestyrelsen uden at det koster for mange penge. Det er bedre med større bestyrelse der kan fordele ansvaret mellem sig. Elly Noormagi: Da Søren W. Jensen var formand, reducerede bestyrelsen antallet fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer, men det fungerede ikke optimalt. Da udvalgslederne ikke kunne administrere ansvaret alligevel, bifaldes en bestyrelse på 5. Mads Pedersen: der skal stadig 2 suppleanter med selvom der er 5 i bestyrelsen. 6.3: Kasper Lilja-Nielsen: DDU har haft problemer med DUF, da det er forbudt at begrænse medlemmernes muligheder på grund af hørelse. Der står nu at man skal være døv for at være med i bestyrelsen, hvilket er ulovligt. Der kan dog skrives som krav at personen skal kunne dansk tegnsprog, som minimum. CH: Hos DDI står ikke noget om hørende, så det er fint at fjerne det punkt, så det er kompatibel med kravet. 6.10/6.8: CH: Det er en god ide at vælge en næstformand, så formand/næstformand kan være med i beslutningsprocessen. Og der skal beskrives hvilke medlemmer skal deltage som minimum. Valget af næstformand skal ske internt i bestyrelsen. Retter formuleringen så der står mindst 3 medlemmer herunder formand/næsteformand. 7,6. 8 og fjerne 6,9: Knud Søndergaard: Bestyrelsen kan give kassereren prokura dvs. fuldmagt, hvilket betyder at kasseren ikke altid behøver formandens underskrift. 8.3: Kasper Lilja-Nielsen: Vi har ikke fast ejendom i Døvania, men det er ikke relevant for Døvania de har ingen fast ejendom. Det er et krav fra kommunens side. 9.1 ændres til Andre ændringer: Jørgen Jørgensen: jeg foreslår at der byttes om på rækkefølgen, 7. idrætsudvalget, bytter plads med tegningsretten så det bliver knyttet sammen med bestyrelsespunktet, mere sammenhængende. 9

10 CH: 5.3. udsendes til medlemmet skal omskrives så det fremgår at de bliver tilgængeligt for medlemmerne. kan også være en form for brev. Knud Søndergaard: det er vigtigt at ikke diskriminere medlemmer, der ikke har adgang til internet, af et eller andet årsag, så de skal have ret til at ønske det pr brev. Christian Høybye: Jeg sparrer med formanden om den rette ordlyd. Bestyrelsen skal vide hvilke medlemmer skal have pr brev samt de steder i vedtægterne hvor der er slåfejl eller grammatiske korrektioner. Godkendes disse vedtægtsændringer vi lige har gennemgået? Enstemmigt: GODKENDT b. Nedlæggelse af afdelinger Ski Ski ingen medlemmer, normalt er det der man kan få tilskud til ski rejser. Børne og ungdom Ingen medlemmer og ingen tilbud, så der er ikke meget bevendt at have den stående. GODKENDT og afdelingerne nedlægges hermed. c. Oprettelse af afdelinger Cykling Mikkel Z. Pedersen: Flere af motionsmedlemmerne er medlemmer af cykling udenfor Døvania, ville være smart at få dem ind her. GODKENDT og der oprettes en ny afdeling. 7. Debatforum om Døvanias fremtid Andre Kobberholm: Der gennemgås Døvanias økonomi fra 2006 til 2012, der vises en oversigt over udviklingen (økonomisk) for de enkelte afdelinger, fra der er flere afdelinger der klarer sig jævnt, men der er afdelinger der skiller sig ud. Med overskud og underskud. Herrefodbold ser ikke godt ud, kun gået nedad siden 2006, der skal gøres noget ved det her. Tilskud fra Elite Gaming, dette hjælper utroligt meget i bundlinjen. Frem til 2013 følger FOS den gamle model, dvs. medlemsantal og antal aktivitetstimer, fås der et tilskud. Ny model: De antal af handicapmedlemmer på op til 24 år udøver ganges med 4, og handicapmedlemmer på fra 25 år og opefter ganges med 1. Budget. Mindske administrations løn, og prøver at nedskære alt der kan nedskæres (udgifter). Det ville være et underskud på kr. selvom vi fjerner alle udgifter der kan fjernes, desværre. Knud Søndergaard: måske skal man fjerne julefrokost-posten, så kan det være, at underskuddet kan afbalanceres. CH: I skulle have sendt denne budget til medlemmerne før generalforsamlingen startede, så medlemmerne kunne se og tænke over forslag eller andre tiltag. Her kan vi give bestyrelse til 10

11 opgave at få underskuddet ned på 0. Og de får frie hænder til at arbejde mod en løsning. For det er ikke godt med minus. André Kobberholm: Dette er situationen HVIS vi ikke gør noget ved det. CH: Vi skal finde områder hvor man skal yde større indsats, og fjerne andre poster fra andre områder? Jonas Andersson: Hvorfor mindre penge fra DHIF? Gert Mikkelsen: den budgetterede kontingent inklusive alle der betaler, dvs. uden undtagelse? André Kobberholm: DHIF, det er en tilskud til de enkelte afdelinger i forbindelse med transport, så dem beholder man ikke i hovedkassen kr. er Kontingent fra motionisterne. Og ikke for alle medlemmer. CH: Hvad med underskuddet fra børn og unge? André Kobberholm: Det er ikke indbefattet, så underskuddet kommer til at se grimt ud. Jørgen Jørgensen: Det er et alvorligt økonomisk problem. Arbejd hårdt bisse mere, og forhøj kontingent. Nedskær det hele, ikke kun bestyrelsens ansvar, det er også medlemmernes ansvar at få det hele til af flyde. Medlemmerne er måske ikke klar over det, mere åbenhed og mere informationer! Skab debatforum med alle medlemmer. Det er vigtigt for Døvanias overlevelse. Mikkel Pedersen: Medlemmerne har også medansvar, de stolede på kassereren, men desværre fungerede det ikke godt, Medlemmerne har den ansvar at vælge en fornuftig kasserer. Jørgen Jørgensen: Der er mange misforståelser indenfor afdelingerne, bestyrelsen har ansvaret for økonomien, kassereren leger med pengene. Men det er medlemmernes ansvar at kunne vælge de rette personer ind i bestyrelsen. Victor Thystrup: Alle medlemmer har ansvar for at det fungerer i Døvania, fordi det er ikke en særejet forening. Det er måske en god ide at forhøje kontingenter, så nogle af pengene kan gå til hovedkassen. Men så meget kan vi ikke stige da de fleste har en stram økonomi. Hvad med Christianiamodellen, dvs. alle kan købe en andel af klubben. Og derved give penge til Døvania? Knud Søndergaard: Det er vigtigt at fjerne alle de unødvendige udgifter, der er nogle af udgifterne der kan skæres ned, f.eks. transport, må medlemmerne selv give lidt 100 kr. ekstra f.eks. eller stige kontingent med 100 kr.? men det er en måde at spare penge. Jonas Andersson: Døvania tager for lidt i kontingent, da der f.eks. i fodbolden koster 900 kr. og inkluderer flere ting, i forhold til hørende klubber. CH: hvad med at reducere antallet af turneringer, hos de enkelte afdelinger, og vil de bevare antallet må de selv betale for det der er skåret væk. André Kobberholm: Det budget er kun i forbindelse med hovedkassen. 11

12 Kasper Lilja-Nielsen: Fodbold betaler 900 kr./ år, lige nu 450 kr. 2 gange om året, men vil måske ændre til 4 gange om året, så det ikke føles belastende for medlemmerne at betale store beløb på en gang, og derved stige i kontingent uden at det bliver for belastende. CH: Opsummeret: økonomien er meget alvorligt og ikke godt, og anbefaler at bestyrelsen arbejder sig frem til møder om økonomien, og en løsning på dette. Derefter lave medlemsmøde, så det hele kan skabe et flow, og midtvejsstatus, sammen med udvalgslederne og medlemmerne, så det hele kan komme for dagens lys forhåbentlig med et fornuftigt resultat. 8. Valg af bestyrelse (der skal vælges 5 pga. de for nylig gennemførte vedtægtsændringer) a. Formand (lige år) Mikkel Zacharias Pedersen, ikke på valg. b. Kasserer (ulige år) André W. Kobberholm, på valg, men opstiller ikke. Kasper Lilja-Nielsen Stiller op og VALGT c. 3 repræsentanter (hvert år) Gopika Pararajasingam på valg Andre Kobberholm Victor Thyssen ALLE 3 VALGT d. To suppleanter (hvert år) Anne Roslyng Jonas Andersson BEGGE VALGT 9. Præsentation Punktet blev hurtigt gennemført idet der ikke var mange ledere til stede. 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) Knud Søndergaard Erik Geisler BEGGE VALGT 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) Poul Boye GODKENDT 12. Valg af valgkomite (hvert år) Fuldmagt til bestyrelsen. 12

13 13. Evt. Der var ingen der ønskede ordet. Generalforsamlingen sluttede kl. 22:47 13

Generalforsamlingen søndag den 5. oktober 2014

Generalforsamlingen søndag den 5. oktober 2014 KØBENHAVNS DØVES IDRÆTSFORENING DØVANIA BROHUSGADE 17, 5.TV STIFTET 9. JUNI 1904 2200 KØBENHAVN N MAIL: BESTYRELSE@DOVANIA.DK Generalforsamlingen søndag den 5. oktober 2014 Generalforsamlingen i festsalen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

KØBENHAVNS DØVES IDRÆTSFORENING DØVANIA

KØBENHAVNS DØVES IDRÆTSFORENING DØVANIA KØBENHAVNS DØVES IDRÆTSFORENING DØVANIA BROHUSGADE 17, 1.TV STIFTET 9. JUNI 1904 2200 KØBENHAVN N MAIL: BESTYRELSE@DOVANIA.DK Referat af generalforsamling d.28/4 2012 Formand Mikkel Pedersen (MP) byder

Læs mere

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Pr. 12/7-15 Resultatopgørelse 2015 2014 Budget % Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 88.307,33 133.888,69 92.066,66 96 2 Badminton 4.025,00 8.766,00

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015 Resultatopgørelse 2015 2014 Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 170.599,83 133.888,69 2 Badminton 5.425,00 8.766,00 3 Bowling 22.971,50 23.947,80

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30 Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Jonas Andersson (JA), Mikkel Z. Pedersen (MZP),

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Charly Witt (CW)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Charly Witt (CW) Referat fra bestyrelsesmøde 22/9-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Charly Witt (CW) Fraværende: Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl Referat ordinær generalforsamling Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl. 17-19. 1. Valg af dirigent. Britt Simonsen valgt og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere