Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 6. Behandling af forslag 7. Debatforum om Døvanias fremtid 8. Valg af bestyrelse a. Formand (lige år) b. Kasserer (ulige år) c. En repræsentant (hvert år) d. To suppleanter (hvert år) 9. Præsentation 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) 12. Valg af valgkomite (hvert år) 13. Evt. Mikkel Z. Pedersen åbner generalforsamlingen med en prisuddeling. Årets præsentation: Personen, der får denne pris har deltaget i flere konkurrencer og vundet flere af dem. Desuden har hun deltaget i de Nordiske mesterskaber, og vundet vandrepokalen. Det er Ragnheidur Thorgilsdottir, der har fået prisen for hendes præsentation. Elly Noormagi tager imod prisen på vegne af Ragnheidur, som får et diplom og et gavekort. Elly Noormagi fortæller, at Ragnheidur kunne ikke komme, da hun er på arbejde men takker mange gange for prisen. Årets Døvania: Personen er meget engageret i Døvania. Han deltager i flere grene: fodbold, volleyball, vandsport, træner damefodbold, og er Leder i volleyball. Det er Rune Tvarnø Andersson der får prisen som årets Døvania. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Jonas Tvarnø Andersson tager imod prisen på Runes vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. Årets leder: Han spiller fodbold. Og er meget engageret og har investeret meget tid i fodbolden (herrer), Han er meget motiveret i hans arbejde med at være leder for fodbold. Det er Anders Kirchheiner, der får prisen som Årets Leder. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Mikkel Z. Pedersen tager imod prisen på Anders' vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. 1

2 Årets Hold: Denne hold har givet en utrolig præsentation i 2012, holdet er blevet rykket op i divisionen på 1 år, hvilket er meget flot, årets hold: Damefodboldholdet. Gopika tager imod for holdet og får et diplom. Hædersprisen: Æresmedlem Ib Steen Hansen får æren at fortælle om personen, der får hædersprisen. Henrik Eklund får prisen, fordi jeg har kendt ham i meget lang tid, og der er flere gange i løbet af årene, hvor Henrik har været et stort aktiv i Døvania. Det startede i 1991, da jeg var interesseret i vandsport, hvilket Henrik også var, så vi lavede et svømmehold. Henrik tilmeldte sig til KVIK svømmeklubben. Og opnåede utrolige resultater som svømmer for Døvania. Blandt andet i Rom, 2 gange. Vi var interesseret i, at han skulle tage tjansen som svømme-leder, men det var han ikke interesseret i. Derimod arrangerede han muligheden for at deltage i og spille vandpolo. Hvilket var en succes. Han har også taget ansvaret for BUM og en del af Døvanias 100 års jubilæum, hvor han arrangerede, at de unge og ældre kunne spille vandpolo sammen og mod hinanden. Da han ville udvide mulighederne for vandpolokampe for Døvania, arrangerede han indsamling ved at uddele telefonbøger, Det viser hvor kreativ han er, ideen skaffede vandpoloholdet kr. Henrik Eklund får hædersprisen for hans engagement for Døvania i en årrække. Modtager selv prisen. Rammet diplom, et hæderstegn og gavekort. Henrik takker mange gange for den ære at modtage sådan en stor pris. Spiller ikke vandpolo eller svømmer længere, nu er fokus på orienteringsløb. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Christian Høybye (herefter nævnt som CH). Enstemmigt: VALGT CH: Jeg har tjekket vedtægterne, og de overholdes. Generalforsamlingen annonceres med 6 ugers varsel, det er opfyldt. På trods af at der er kommet en datoændring, da Generalforsamlingen er udsat. Der er krav om at materialerne skal sendes til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen, hvilket det er overholdt ifølge vedtægterne. Dagsorden følger vedtægter. Konstaterer at der er 18 medlemmer tilstede, og at der skal være med mindst 12 stemmer for at få vedtægtsændringerne godkendt. Kan erklære generalforsamlingen for åben. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår: Laura Beyer og Line Bisgaard Enstemmigt: VALGT 3. Valg af 2 stemmetællere Ib Steen Hansen, der enedes om at det er nok med 1 stemmetæller. Enstemmigt: VALGT 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse Der startes med bestyrelsens årsberetning. 2

3 Mikkel Zacharias Pedersen: Der er skrevet i Døvania Nyt, at i 2012 har været stor fokus på Døvanias økonomi. Der har været underskud og skifte af kasserer, der skulle danne det fulde overblik, dyrere kontingenter, samt store udgifter i fodboldafdelingen. Lavere indtægter i forhold til de tidligere år. Der har været lang tid med lave kontingenter, og der blev gennemført kontingentforhøjelse i sommer 2012, men konsekvensen kan også være, at højere kontingenter giver utilfredse medlemmer. Men det er desværre et nødvendigt tiltag, for at foreningen kan overleve. Da der har været et stort fokus på at få økonomien til at hænge sammen, har det betydet, at der har været mindre tid til at udvikle og arrangere spændende ting. Vi ønsker at kunne få mindre papirarbejde, dvs. benytte os mere af teknologien der er til rådighed, og medlemmerne skal selv kunne betjene sig selv. Nyt system, hvor man kan betale med dankort, hvilket vil aflaste bestyrelsen. Så vi kan fokusere på bedre og nyere arrangementer for medlemmerne og gøre foreningen mere attraktiv. Gopika Pararajasingam: Supplerer lige at den tidligere administrator er stoppet, idet hun har fået nyt arbejde. Vi har nu fået en ny administrator. Mette hun arbejder på frivilligt basis, hvilket gør at vi kan skære noget af udgiften væk. CH: kommentarer? Poul Boye: Jeg har en bemærkning til den unge bestyrelse. Der er ikke et ældre bestyrelsesmedlem, og hvilket er nok årsagen til det jeg siger nu. Der har været en begravelse for den tidligere formand, Kurt Oluf Hansen, og klubben havde sendt blomster, men det var på samme dag som begravelsen foregik. Jeg fik ansvaret for indkøbet af en bårebuket og gav den til begravelsen på Døvanias vegne. Vi skal ære de tidligere og vigtige bestyrelsesmedlemmer. Jeg syntes, at det ville være god ide at fortælle de unge bestyrelsesmedlemmer om noget, hvis det er vigtigt. Ib Steen Hansen: De har mig til at sparre med og bruger mig til at hjælpe til i diverse spørgsmål. Bestyrelsen var ikke obs. på det, fordi Kurt har ikke været medlem af Døvania de sidste mange år, jeg synes, at dem, der stadig er medlemmer, skal roses for deres trofasthed. Og ikke når de melder ud. Jørgen Jørgensen: Der står egentlig ikke nogen steder at de afdøde medlemmer har ret til at få blomster ved deres begravelser. Men Kurt Oluf Hansen har i 1960 oprettet fodboldafdelingen og rekrutterede spillere og massageinstruktør, han har gjort meget for Døvania dengang, og jeg mener at han fortjener ros og mindelser selvom han ikke er medlem, æret være hans minde. CH: Normalt giver man blomster til begravelser, for at respektere personen for det han/hun har opnået, uanset medlemskab. God ide med repræsentanter til den slags, det kan I tage op senere i bestyrelsen, hvorledes det gøres i praksis. Mikkel Z. Pedersen: Da vi er en ung bestyrelse, så kender vi desværre ikke alle navnene på alle de ærefulde mennesker, der har haft betydning i Døvania. I må, som medlemmer, meget gerne komme ind på kontoret og fortælle os, hvis en ærefuld Døvanianer skal have ære. Gert Mikkelsen: Jeg har et spørgsmål: Du talte om en ny struktur med medlemskartotek. Det er smart med at man kan betale med dankort, men hvis dankortet udløber, hvordan med betalingen? 3

4 André Kobberholm: Medlemmet skal aktivt selv ændre på kortinformationen inde på hjemmesiden, hvis der er fornyelse af dankort. Udvalgsledernes beretning: Mikkel Z. Pedersen: Det hele står i Døvania Nyt. CH: Bemærkninger til Døvania Nyt? Elly Noormagi: Vil gerne tilføje noget i bowling: Ragnheidur er blevet nordisk mester i august. Jørgen Jørgensen: En kommentar i forbindelse med herrer fodbold. Jeg syntes at det er en god beretning, men jeg savner en notits om Døveliga (DM), Da jeg synes, at det er en meget vigtig del af herrefodbold. Fordi det er en historisk begivenhed: hvis Døvania kan holde til at deltage i DM 2 år mere, kan vi holde 50 års jubilæum for Døvanias deltagelse, dvs. Døvania har ikke misset en deltagelse i DM siden 1965, det er jo stort. CH: Så må vi håbe at det kan lade sig gøre, det skal arrangeres, så vi kan fejre denne store milepæl. Kan forsamlingen godkende årsberetningen? Enstemmigt: GODKENDT. 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse André Kobberholm, Kasserer: I er velkomne til at spørge undervejs, hvis der dukker noget op. I 2012 har vi et samlet underskud på kr., detaljer kommer senere i beretningen. Kolonnen 2011 skal aflæses med pr. tusinde kroner. Der ses, at der var overskud i 2011 med men underskud i 2012, desværre. Egenkapitalen er også faldet. Jonas Anderson: Nysgerrig, minus fra sponsorer hvorfor? André Kobberholm: Det er fordi der i 2011 er medregnet de kr. som sponsorat. Da det skal returneres, berører det os nu. Årsagen til at vi skal betale tilbage er, at 1866 var sponsor i 3 år, men de mener ikke, at Døvania har holdt sin del af aftalen, derfor har vi lavet ny aftale med 1866, så vi tilbagebetaler de , og derudover får vi større og bedre lokaler, i huset til kr. mindre årligt. Med Elite Gaming har vi lavet en aftale hvor vi har fået penge, kr., i 2011, det var engangsforseelse, derfor har vi færre penge denne sæson. Underskud , der er i specifikationen er delt op. Lønningen er til administrationen. Poul Boye: kontingenterne er steget meget (i kr.) André Kobberholm: Ja faldende medlemmer, men mere i kontingenter, derfor er der flere penge. Vi har brugt meget tid på at få skyldnere til at betale. Mangler dog ca kr. Specifikation: Der er her ikke inkluderet personale lønninger. Alle udvalgene er her slået sammen. Der er totalt underskud på

5 Badminton: Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer er der i badminton? Hvordan kan kontingentindtjeningen stige? André Kobberholm: i 2011 var der færre medlemmer, der er nu 12 medlemmer og der er indført højere kontingenter. Bowling: André Kobberholm: Der var en pæn overskud i 2011, men i 2012 vendte det til at være et underskud. Bowling fik tilskud fra DHIF i 2011, men udbetalte først i 2012, hvilke er grunden til at Bowling havde fået et stort underskud. Derfor ser regnskabet ud som det gør. Elly Noormagi: Vi har ikke modtaget kontingent, der må være fejl i regnskabet for bowling. Ja det er en dyr sport, når der er 14 kampe så skal man betale 150 kr. pr bane, Hvor man selv betaler 75 kr. og får restren i tilskud. Man skal kun betale startpenge, og ikke transport som det fremgår i regnskabet. Jeg kan desværre ikke godkende regnskabet. André Kobberholm: Korrekt. Der er nogle ting der ikke fremgår tydeligt her, men det ser sådan ud fordi vi har fået tilskud for 2011 og ikke for Til koordineringsmødet var vi enige om at bruge FOS tilskud til at dække administrationsudgifter. Derfor findes FOS tilskud ikke i 2012, derfor er regnskabet skævt. Udvalget for børn og unge: André Kobberholm: Der er overskud men har stadig stor negativ egenkapital. Faldende medlemsantal. Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer? André Kobberholm: Der er lige nu 4, meget passive medlemmer. Bestyrelsen har ikke gjort meget for at opretholde en kampagne for dem, desværre. Henrik Eklund: Skal den gruppe nedlægges? André Kobberholm: Det tages op senere i generalforsamlingen. Henrik Eklund: Hvis det nedlægges, hvad så med den store minus? Knud Søndergaard : Pengene tages fra hovedkassen for at dække minusset, før vi kan lukke den afdeling. Vandsport: André Kobberholm: Det er den rigeste afdeling i Døvania. Fodbold: Andre Kobberholm: Stort underskud. Der var også underskud året forinden. Jonas Andersson: hvordan kan det være at fodbold bliver ved med at have underskud? 5

6 André Kobberholm: De gamle regnskaber var uoverskuelige, og vi prøvede at gøre det gennemskueligt, vi ved ikke helt hvad der er årsagen til underskuddet fra Vi valgte at sætte kontingenter op, selvom det ikke var populært. Da der er store underskud i bowling/fodbold, skal vi tale sammen med udvalgslederne om nedskæring af aktiviteter eller forøgelse af kontingenter. Knud Søndergaard: Der er også et andet problem hos fodbold: Fodbold betaler bøder for afbud hos DBU. Hvilket kassen betaler, det syntes jeg er ret useriøst, der er 6000 kr. vi taler om. Ib Steen Hansen: Hvad med at starte med et møde med alle fra fodbold, og vise dem alle tallene, så de kan se konsekvensen. Desværre er der ikke nogen fra holdet her i dag. André Kobberholm: Bestyrelsen har aftalt med dem at mødes i maj. Mikkel Z. Pedersen: Der har været spillermøde i december. Hvor der blev fremlagt et plan for økonomien og forøgelse af kontingenterne som bud. Men desværre var interessen ikke der, for at forøge kontingent. Selvom vi har forklaret at pengene lige nu ikke er nok til at dække alle de udgifter de har. Vi er ikke interesseret i at skræmme medlemmerne væk, vi vil gerne indgå et dialog med dem. Jørgen Jørgensen: Jeg støtter afdelingen, og betaler aktiv medlemskontingent, men ikke modtaget indkaldelse til spillermøde, det syntes jeg er ærgerligt da jeg vil deltage i den slags møder. Gopika Pararajasingam: Vi vil undersøge hvorfor du ikke har modtaget indkaldelsen, for der må være fejl hvis du er aktivt medlem af fodbold, vi beklager. Poul Boye: Hvad med at lave et budget. André Kobberholm: Jørgen Jørgensen, jeg beklager men normalt er det udvalgs lederens opgave at sørge for at meddele alle medlemmerne. Rigtig god ide med budget, så kan man forventningsafstemme. CH: Foreslår at lederne kunne få ansvaret for at lave budget i første omgang, og så kan de se om det er realistisk, og prøve at ramme med en difference på +- 5% f.eks. Damefodbold: André Kobberholm: Overskud skulle faktisk være større, da der er to spillere, der betaler deltagerbetaling først i 2013, og de skulle have betalt i Orientering: André Kobberholm: Der er ikke sket noget specielt, pengene er gået til tøj, fra tilskuddet i 11. Ski: Intet nyt. Volleyball: Kontingent er tredoblet. Fordi der er opkrævet for meget kontingent, der skal refunderes. Den for meget kontingent skal ikke refunderes til medlemmer direkte men i stedet i form af forskellige ekstra tilskud til aktiviteter. 6

7 Golf: Intet nyt. Poul Boye: Hvorfor er der ingen der tog telefonbogsomdelingen denne gang? Der var mange penge man kunne få der. Andre Kobberholm: Desværre er udbyderen til telefonbøgerne nedlagt. DDI har forsøgt sig med skrabelodder, men det var ingen succes. Elly Noormagi: Stor ros til André, du har ryddet rigtig godt op efter et stort rod, selvom du ikke vil være kasserer mere. Du er rigtig dygtig og har lavet et stort stykke arbejde. Ærgerligt du stopper. Knud Søndergaard: Erik og jeg er enige om at det er gået meget bedre, og meget mere gennemskueligt. GODT arbejde Andre! CH: Kan årsregnskabet godkendes? Enstemmigt: GODKENDT! 6. Behandling af forslag a. Ændringsforslag til vedtægter Kasper Lilja-Nielsen: jeg forklarer hvad de forskellige farver betyder. rød: bestyrelsens egne forslag. Grøn: forslag fra kommunen, idet de mener, at de gamle vedtægter ikke er opdateret. 3.3, 3.4 og 3.5: Ved at omformulere det ændres også 7.1 så der ikke står børn og unge der. CH: Det handler om at bestyrelsen får lov til at kunne vurdere om der skal oprettes et arrangement til dem ind i mellem. 4.3: Før var det sådan at bestyrelsen og udvalgsmedlemmet altid skal inddrages ved ind- og udmelding, rettelsen er for at det nye system kan komme op at køre. Det rettes til således det kun er bestyrelsen der skal tage ansvaret og ikke udvalgsmedlemmet. Elly Noormagi: Det er OK, men det er vigtigt at bestyrelsen giver besked til udvalgsmedlemmet når der er ind- eller udmelding, for at undgå at der er nogle der snyder med medlemskabet og stadig deltager i aktiviteter, selvom denne ikke er medlem. Kasper Lilja-Nielsen: Det er det man kan se inde i systemet hvor udvalgslederen har adgang. Knud Søndergaard: Byt om linjerne der så man starter med indmelding og slutter af med udmelding. Det lyder mere indbydende. Kasper Lilja-Nielsen: dagsorden skal have ny formulering ved punkt 5, det er kommunens krav: 5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingenter. 7

8 Knud Søndergaard: Fremlæggelse af regnskab, men skulle det ikke være forslag, så man kan stemme om det skal godkendes? André Kobberholm: Formålet er at kontingentet skal være godkendt på forhånd da det er et fleksibelt post, hvor det kan rettes til i løbet af året. Men det skal dog fremlægges ind til generalforsamling. CH: Fremlæggelsen skal ske samt orienteringen, da det er her sådan at lederne skal sammen med bestyrelsen fastsætte kontingenterne. Det er kommunen der kræver orienteringen hver gang det sker og derfor denne formulering. Hvis der er forslag kan det sættes ind. Det er vigtigt at der er klar adskillelse mellem orientering, og det der skal vedtages. Det kan opdeles i punkt med forslag og orientering i stedet for en enkelt punkt 5. Så der påføres her om det er at tale om et orientering eller om det er noget der skal vedtages. Henrik Eklund: Skal der laves budget? Skal man fremlægge fremtidig budget for hver enkelt afdeling, stort arbejde, og ressource krævende. Det ville være spild af ressourcer at arbejde på budgettet hele tiden. Elly Noormagi: Man kan lave budget 1 år forud, så medlemmerne kan have en fornemmelse af hvordan det ser ud. Det behøver ikke fremlæggelse, man kan blot fremlægge hovedkassen, hvor der er inddraget alle budgetter. Medlemmerne skal kunne se hvordan det ser ud, således kan de selv vurdere at det er ok med forøgelse af kontingent ved underskud. Afdelingerne styrer selv budgettet hver for sig. CH: God ide at få fastsat kontingenterne ved generalforsamlingen. Jørgen Jørgensen: Ved årsmøde der er intet økonomi i dagsorden, og derfor kunne det være godt at få indført et budgetpunkt så de enkelte udvalg selv kan arbejde med det og få en ide om hvordan det ser ud, på nært hold. CH: Er vi enige om at vi deler de tre punkter, næste år og ser på det om det fungerer. Kasper Lilja-Nielsen: Eventuelt, skal på. Efter krav fra kommunen, således kan vi sikre at vi stadig får tilskud. 5.11: CH: Normalt skal der stå et tal og ikke i procenter. God ide med tal, for så kan medlemmerne have en god fornemmelse af hvor mange medlemmer man skal være for at få et ekstraordinært generalforsamling igennem udenom bestyrelsen. Elly Noormagi: det er svært med procent når man ikke kender det eksakte antal medlemmer, derfor synes jeg at det er bedre med tal. Victor Thystrup: antallet af medlemmer står i hjemmesiden og Døvania Nyt. Ib Steen Hansen: Lad os prøve med procenter, der står 10 %, og så ser vi hvordan det fungerer. 8

9 Christian Høybye: Det kræves at hjemmesiden skal opdateres regelmæssigt så man kan se hvor mange medlemmer der er. 6.1: Kasper Lilja-Nielsen: Det er dyrt at have en ansat administrator, derfor valgte vi en frivillig, for at aflaste bestyrelsen uden at det koster for mange penge. Det er bedre med større bestyrelse der kan fordele ansvaret mellem sig. Elly Noormagi: Da Søren W. Jensen var formand, reducerede bestyrelsen antallet fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer, men det fungerede ikke optimalt. Da udvalgslederne ikke kunne administrere ansvaret alligevel, bifaldes en bestyrelse på 5. Mads Pedersen: der skal stadig 2 suppleanter med selvom der er 5 i bestyrelsen. 6.3: Kasper Lilja-Nielsen: DDU har haft problemer med DUF, da det er forbudt at begrænse medlemmernes muligheder på grund af hørelse. Der står nu at man skal være døv for at være med i bestyrelsen, hvilket er ulovligt. Der kan dog skrives som krav at personen skal kunne dansk tegnsprog, som minimum. CH: Hos DDI står ikke noget om hørende, så det er fint at fjerne det punkt, så det er kompatibel med kravet. 6.10/6.8: CH: Det er en god ide at vælge en næstformand, så formand/næstformand kan være med i beslutningsprocessen. Og der skal beskrives hvilke medlemmer skal deltage som minimum. Valget af næstformand skal ske internt i bestyrelsen. Retter formuleringen så der står mindst 3 medlemmer herunder formand/næsteformand. 7,6. 8 og fjerne 6,9: Knud Søndergaard: Bestyrelsen kan give kassereren prokura dvs. fuldmagt, hvilket betyder at kasseren ikke altid behøver formandens underskrift. 8.3: Kasper Lilja-Nielsen: Vi har ikke fast ejendom i Døvania, men det er ikke relevant for Døvania de har ingen fast ejendom. Det er et krav fra kommunens side. 9.1 ændres til Andre ændringer: Jørgen Jørgensen: jeg foreslår at der byttes om på rækkefølgen, 7. idrætsudvalget, bytter plads med tegningsretten så det bliver knyttet sammen med bestyrelsespunktet, mere sammenhængende. 9

10 CH: 5.3. udsendes til medlemmet skal omskrives så det fremgår at de bliver tilgængeligt for medlemmerne. kan også være en form for brev. Knud Søndergaard: det er vigtigt at ikke diskriminere medlemmer, der ikke har adgang til internet, af et eller andet årsag, så de skal have ret til at ønske det pr brev. Christian Høybye: Jeg sparrer med formanden om den rette ordlyd. Bestyrelsen skal vide hvilke medlemmer skal have pr brev samt de steder i vedtægterne hvor der er slåfejl eller grammatiske korrektioner. Godkendes disse vedtægtsændringer vi lige har gennemgået? Enstemmigt: GODKENDT b. Nedlæggelse af afdelinger Ski Ski ingen medlemmer, normalt er det der man kan få tilskud til ski rejser. Børne og ungdom Ingen medlemmer og ingen tilbud, så der er ikke meget bevendt at have den stående. GODKENDT og afdelingerne nedlægges hermed. c. Oprettelse af afdelinger Cykling Mikkel Z. Pedersen: Flere af motionsmedlemmerne er medlemmer af cykling udenfor Døvania, ville være smart at få dem ind her. GODKENDT og der oprettes en ny afdeling. 7. Debatforum om Døvanias fremtid Andre Kobberholm: Der gennemgås Døvanias økonomi fra 2006 til 2012, der vises en oversigt over udviklingen (økonomisk) for de enkelte afdelinger, fra der er flere afdelinger der klarer sig jævnt, men der er afdelinger der skiller sig ud. Med overskud og underskud. Herrefodbold ser ikke godt ud, kun gået nedad siden 2006, der skal gøres noget ved det her. Tilskud fra Elite Gaming, dette hjælper utroligt meget i bundlinjen. Frem til 2013 følger FOS den gamle model, dvs. medlemsantal og antal aktivitetstimer, fås der et tilskud. Ny model: De antal af handicapmedlemmer på op til 24 år udøver ganges med 4, og handicapmedlemmer på fra 25 år og opefter ganges med 1. Budget. Mindske administrations løn, og prøver at nedskære alt der kan nedskæres (udgifter). Det ville være et underskud på kr. selvom vi fjerner alle udgifter der kan fjernes, desværre. Knud Søndergaard: måske skal man fjerne julefrokost-posten, så kan det være, at underskuddet kan afbalanceres. CH: I skulle have sendt denne budget til medlemmerne før generalforsamlingen startede, så medlemmerne kunne se og tænke over forslag eller andre tiltag. Her kan vi give bestyrelse til 10

11 opgave at få underskuddet ned på 0. Og de får frie hænder til at arbejde mod en løsning. For det er ikke godt med minus. André Kobberholm: Dette er situationen HVIS vi ikke gør noget ved det. CH: Vi skal finde områder hvor man skal yde større indsats, og fjerne andre poster fra andre områder? Jonas Andersson: Hvorfor mindre penge fra DHIF? Gert Mikkelsen: den budgetterede kontingent inklusive alle der betaler, dvs. uden undtagelse? André Kobberholm: DHIF, det er en tilskud til de enkelte afdelinger i forbindelse med transport, så dem beholder man ikke i hovedkassen kr. er Kontingent fra motionisterne. Og ikke for alle medlemmer. CH: Hvad med underskuddet fra børn og unge? André Kobberholm: Det er ikke indbefattet, så underskuddet kommer til at se grimt ud. Jørgen Jørgensen: Det er et alvorligt økonomisk problem. Arbejd hårdt bisse mere, og forhøj kontingent. Nedskær det hele, ikke kun bestyrelsens ansvar, det er også medlemmernes ansvar at få det hele til af flyde. Medlemmerne er måske ikke klar over det, mere åbenhed og mere informationer! Skab debatforum med alle medlemmer. Det er vigtigt for Døvanias overlevelse. Mikkel Pedersen: Medlemmerne har også medansvar, de stolede på kassereren, men desværre fungerede det ikke godt, Medlemmerne har den ansvar at vælge en fornuftig kasserer. Jørgen Jørgensen: Der er mange misforståelser indenfor afdelingerne, bestyrelsen har ansvaret for økonomien, kassereren leger med pengene. Men det er medlemmernes ansvar at kunne vælge de rette personer ind i bestyrelsen. Victor Thystrup: Alle medlemmer har ansvar for at det fungerer i Døvania, fordi det er ikke en særejet forening. Det er måske en god ide at forhøje kontingenter, så nogle af pengene kan gå til hovedkassen. Men så meget kan vi ikke stige da de fleste har en stram økonomi. Hvad med Christianiamodellen, dvs. alle kan købe en andel af klubben. Og derved give penge til Døvania? Knud Søndergaard: Det er vigtigt at fjerne alle de unødvendige udgifter, der er nogle af udgifterne der kan skæres ned, f.eks. transport, må medlemmerne selv give lidt 100 kr. ekstra f.eks. eller stige kontingent med 100 kr.? men det er en måde at spare penge. Jonas Andersson: Døvania tager for lidt i kontingent, da der f.eks. i fodbolden koster 900 kr. og inkluderer flere ting, i forhold til hørende klubber. CH: hvad med at reducere antallet af turneringer, hos de enkelte afdelinger, og vil de bevare antallet må de selv betale for det der er skåret væk. André Kobberholm: Det budget er kun i forbindelse med hovedkassen. 11

12 Kasper Lilja-Nielsen: Fodbold betaler 900 kr./ år, lige nu 450 kr. 2 gange om året, men vil måske ændre til 4 gange om året, så det ikke føles belastende for medlemmerne at betale store beløb på en gang, og derved stige i kontingent uden at det bliver for belastende. CH: Opsummeret: økonomien er meget alvorligt og ikke godt, og anbefaler at bestyrelsen arbejder sig frem til møder om økonomien, og en løsning på dette. Derefter lave medlemsmøde, så det hele kan skabe et flow, og midtvejsstatus, sammen med udvalgslederne og medlemmerne, så det hele kan komme for dagens lys forhåbentlig med et fornuftigt resultat. 8. Valg af bestyrelse (der skal vælges 5 pga. de for nylig gennemførte vedtægtsændringer) a. Formand (lige år) Mikkel Zacharias Pedersen, ikke på valg. b. Kasserer (ulige år) André W. Kobberholm, på valg, men opstiller ikke. Kasper Lilja-Nielsen Stiller op og VALGT c. 3 repræsentanter (hvert år) Gopika Pararajasingam på valg Andre Kobberholm Victor Thyssen ALLE 3 VALGT d. To suppleanter (hvert år) Anne Roslyng Jonas Andersson BEGGE VALGT 9. Præsentation Punktet blev hurtigt gennemført idet der ikke var mange ledere til stede. 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) Knud Søndergaard Erik Geisler BEGGE VALGT 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) Poul Boye GODKENDT 12. Valg af valgkomite (hvert år) Fuldmagt til bestyrelsen. 12

13 13. Evt. Der var ingen der ønskede ordet. Generalforsamlingen sluttede kl. 22:47 13

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere