Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 6. Behandling af forslag 7. Debatforum om Døvanias fremtid 8. Valg af bestyrelse a. Formand (lige år) b. Kasserer (ulige år) c. En repræsentant (hvert år) d. To suppleanter (hvert år) 9. Præsentation 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) 12. Valg af valgkomite (hvert år) 13. Evt. Mikkel Z. Pedersen åbner generalforsamlingen med en prisuddeling. Årets præsentation: Personen, der får denne pris har deltaget i flere konkurrencer og vundet flere af dem. Desuden har hun deltaget i de Nordiske mesterskaber, og vundet vandrepokalen. Det er Ragnheidur Thorgilsdottir, der har fået prisen for hendes præsentation. Elly Noormagi tager imod prisen på vegne af Ragnheidur, som får et diplom og et gavekort. Elly Noormagi fortæller, at Ragnheidur kunne ikke komme, da hun er på arbejde men takker mange gange for prisen. Årets Døvania: Personen er meget engageret i Døvania. Han deltager i flere grene: fodbold, volleyball, vandsport, træner damefodbold, og er Leder i volleyball. Det er Rune Tvarnø Andersson der får prisen som årets Døvania. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Jonas Tvarnø Andersson tager imod prisen på Runes vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. Årets leder: Han spiller fodbold. Og er meget engageret og har investeret meget tid i fodbolden (herrer), Han er meget motiveret i hans arbejde med at være leder for fodbold. Det er Anders Kirchheiner, der får prisen som Årets Leder. Han kunne ikke komme pga. en fodboldkamp. Mikkel Z. Pedersen tager imod prisen på Anders' vegne. Der tages imod et diplom og et gavekort. 1

2 Årets Hold: Denne hold har givet en utrolig præsentation i 2012, holdet er blevet rykket op i divisionen på 1 år, hvilket er meget flot, årets hold: Damefodboldholdet. Gopika tager imod for holdet og får et diplom. Hædersprisen: Æresmedlem Ib Steen Hansen får æren at fortælle om personen, der får hædersprisen. Henrik Eklund får prisen, fordi jeg har kendt ham i meget lang tid, og der er flere gange i løbet af årene, hvor Henrik har været et stort aktiv i Døvania. Det startede i 1991, da jeg var interesseret i vandsport, hvilket Henrik også var, så vi lavede et svømmehold. Henrik tilmeldte sig til KVIK svømmeklubben. Og opnåede utrolige resultater som svømmer for Døvania. Blandt andet i Rom, 2 gange. Vi var interesseret i, at han skulle tage tjansen som svømme-leder, men det var han ikke interesseret i. Derimod arrangerede han muligheden for at deltage i og spille vandpolo. Hvilket var en succes. Han har også taget ansvaret for BUM og en del af Døvanias 100 års jubilæum, hvor han arrangerede, at de unge og ældre kunne spille vandpolo sammen og mod hinanden. Da han ville udvide mulighederne for vandpolokampe for Døvania, arrangerede han indsamling ved at uddele telefonbøger, Det viser hvor kreativ han er, ideen skaffede vandpoloholdet kr. Henrik Eklund får hædersprisen for hans engagement for Døvania i en årrække. Modtager selv prisen. Rammet diplom, et hæderstegn og gavekort. Henrik takker mange gange for den ære at modtage sådan en stor pris. Spiller ikke vandpolo eller svømmer længere, nu er fokus på orienteringsløb. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Christian Høybye (herefter nævnt som CH). Enstemmigt: VALGT CH: Jeg har tjekket vedtægterne, og de overholdes. Generalforsamlingen annonceres med 6 ugers varsel, det er opfyldt. På trods af at der er kommet en datoændring, da Generalforsamlingen er udsat. Der er krav om at materialerne skal sendes til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen, hvilket det er overholdt ifølge vedtægterne. Dagsorden følger vedtægter. Konstaterer at der er 18 medlemmer tilstede, og at der skal være med mindst 12 stemmer for at få vedtægtsændringerne godkendt. Kan erklære generalforsamlingen for åben. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår: Laura Beyer og Line Bisgaard Enstemmigt: VALGT 3. Valg af 2 stemmetællere Ib Steen Hansen, der enedes om at det er nok med 1 stemmetæller. Enstemmigt: VALGT 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse Der startes med bestyrelsens årsberetning. 2

3 Mikkel Zacharias Pedersen: Der er skrevet i Døvania Nyt, at i 2012 har været stor fokus på Døvanias økonomi. Der har været underskud og skifte af kasserer, der skulle danne det fulde overblik, dyrere kontingenter, samt store udgifter i fodboldafdelingen. Lavere indtægter i forhold til de tidligere år. Der har været lang tid med lave kontingenter, og der blev gennemført kontingentforhøjelse i sommer 2012, men konsekvensen kan også være, at højere kontingenter giver utilfredse medlemmer. Men det er desværre et nødvendigt tiltag, for at foreningen kan overleve. Da der har været et stort fokus på at få økonomien til at hænge sammen, har det betydet, at der har været mindre tid til at udvikle og arrangere spændende ting. Vi ønsker at kunne få mindre papirarbejde, dvs. benytte os mere af teknologien der er til rådighed, og medlemmerne skal selv kunne betjene sig selv. Nyt system, hvor man kan betale med dankort, hvilket vil aflaste bestyrelsen. Så vi kan fokusere på bedre og nyere arrangementer for medlemmerne og gøre foreningen mere attraktiv. Gopika Pararajasingam: Supplerer lige at den tidligere administrator er stoppet, idet hun har fået nyt arbejde. Vi har nu fået en ny administrator. Mette hun arbejder på frivilligt basis, hvilket gør at vi kan skære noget af udgiften væk. CH: kommentarer? Poul Boye: Jeg har en bemærkning til den unge bestyrelse. Der er ikke et ældre bestyrelsesmedlem, og hvilket er nok årsagen til det jeg siger nu. Der har været en begravelse for den tidligere formand, Kurt Oluf Hansen, og klubben havde sendt blomster, men det var på samme dag som begravelsen foregik. Jeg fik ansvaret for indkøbet af en bårebuket og gav den til begravelsen på Døvanias vegne. Vi skal ære de tidligere og vigtige bestyrelsesmedlemmer. Jeg syntes, at det ville være god ide at fortælle de unge bestyrelsesmedlemmer om noget, hvis det er vigtigt. Ib Steen Hansen: De har mig til at sparre med og bruger mig til at hjælpe til i diverse spørgsmål. Bestyrelsen var ikke obs. på det, fordi Kurt har ikke været medlem af Døvania de sidste mange år, jeg synes, at dem, der stadig er medlemmer, skal roses for deres trofasthed. Og ikke når de melder ud. Jørgen Jørgensen: Der står egentlig ikke nogen steder at de afdøde medlemmer har ret til at få blomster ved deres begravelser. Men Kurt Oluf Hansen har i 1960 oprettet fodboldafdelingen og rekrutterede spillere og massageinstruktør, han har gjort meget for Døvania dengang, og jeg mener at han fortjener ros og mindelser selvom han ikke er medlem, æret være hans minde. CH: Normalt giver man blomster til begravelser, for at respektere personen for det han/hun har opnået, uanset medlemskab. God ide med repræsentanter til den slags, det kan I tage op senere i bestyrelsen, hvorledes det gøres i praksis. Mikkel Z. Pedersen: Da vi er en ung bestyrelse, så kender vi desværre ikke alle navnene på alle de ærefulde mennesker, der har haft betydning i Døvania. I må, som medlemmer, meget gerne komme ind på kontoret og fortælle os, hvis en ærefuld Døvanianer skal have ære. Gert Mikkelsen: Jeg har et spørgsmål: Du talte om en ny struktur med medlemskartotek. Det er smart med at man kan betale med dankort, men hvis dankortet udløber, hvordan med betalingen? 3

4 André Kobberholm: Medlemmet skal aktivt selv ændre på kortinformationen inde på hjemmesiden, hvis der er fornyelse af dankort. Udvalgsledernes beretning: Mikkel Z. Pedersen: Det hele står i Døvania Nyt. CH: Bemærkninger til Døvania Nyt? Elly Noormagi: Vil gerne tilføje noget i bowling: Ragnheidur er blevet nordisk mester i august. Jørgen Jørgensen: En kommentar i forbindelse med herrer fodbold. Jeg syntes at det er en god beretning, men jeg savner en notits om Døveliga (DM), Da jeg synes, at det er en meget vigtig del af herrefodbold. Fordi det er en historisk begivenhed: hvis Døvania kan holde til at deltage i DM 2 år mere, kan vi holde 50 års jubilæum for Døvanias deltagelse, dvs. Døvania har ikke misset en deltagelse i DM siden 1965, det er jo stort. CH: Så må vi håbe at det kan lade sig gøre, det skal arrangeres, så vi kan fejre denne store milepæl. Kan forsamlingen godkende årsberetningen? Enstemmigt: GODKENDT. 5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse André Kobberholm, Kasserer: I er velkomne til at spørge undervejs, hvis der dukker noget op. I 2012 har vi et samlet underskud på kr., detaljer kommer senere i beretningen. Kolonnen 2011 skal aflæses med pr. tusinde kroner. Der ses, at der var overskud i 2011 med men underskud i 2012, desværre. Egenkapitalen er også faldet. Jonas Anderson: Nysgerrig, minus fra sponsorer hvorfor? André Kobberholm: Det er fordi der i 2011 er medregnet de kr. som sponsorat. Da det skal returneres, berører det os nu. Årsagen til at vi skal betale tilbage er, at 1866 var sponsor i 3 år, men de mener ikke, at Døvania har holdt sin del af aftalen, derfor har vi lavet ny aftale med 1866, så vi tilbagebetaler de , og derudover får vi større og bedre lokaler, i huset til kr. mindre årligt. Med Elite Gaming har vi lavet en aftale hvor vi har fået penge, kr., i 2011, det var engangsforseelse, derfor har vi færre penge denne sæson. Underskud , der er i specifikationen er delt op. Lønningen er til administrationen. Poul Boye: kontingenterne er steget meget (i kr.) André Kobberholm: Ja faldende medlemmer, men mere i kontingenter, derfor er der flere penge. Vi har brugt meget tid på at få skyldnere til at betale. Mangler dog ca kr. Specifikation: Der er her ikke inkluderet personale lønninger. Alle udvalgene er her slået sammen. Der er totalt underskud på

5 Badminton: Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer er der i badminton? Hvordan kan kontingentindtjeningen stige? André Kobberholm: i 2011 var der færre medlemmer, der er nu 12 medlemmer og der er indført højere kontingenter. Bowling: André Kobberholm: Der var en pæn overskud i 2011, men i 2012 vendte det til at være et underskud. Bowling fik tilskud fra DHIF i 2011, men udbetalte først i 2012, hvilke er grunden til at Bowling havde fået et stort underskud. Derfor ser regnskabet ud som det gør. Elly Noormagi: Vi har ikke modtaget kontingent, der må være fejl i regnskabet for bowling. Ja det er en dyr sport, når der er 14 kampe så skal man betale 150 kr. pr bane, Hvor man selv betaler 75 kr. og får restren i tilskud. Man skal kun betale startpenge, og ikke transport som det fremgår i regnskabet. Jeg kan desværre ikke godkende regnskabet. André Kobberholm: Korrekt. Der er nogle ting der ikke fremgår tydeligt her, men det ser sådan ud fordi vi har fået tilskud for 2011 og ikke for Til koordineringsmødet var vi enige om at bruge FOS tilskud til at dække administrationsudgifter. Derfor findes FOS tilskud ikke i 2012, derfor er regnskabet skævt. Udvalget for børn og unge: André Kobberholm: Der er overskud men har stadig stor negativ egenkapital. Faldende medlemsantal. Jonas Andersson: Hvor mange medlemmer? André Kobberholm: Der er lige nu 4, meget passive medlemmer. Bestyrelsen har ikke gjort meget for at opretholde en kampagne for dem, desværre. Henrik Eklund: Skal den gruppe nedlægges? André Kobberholm: Det tages op senere i generalforsamlingen. Henrik Eklund: Hvis det nedlægges, hvad så med den store minus? Knud Søndergaard : Pengene tages fra hovedkassen for at dække minusset, før vi kan lukke den afdeling. Vandsport: André Kobberholm: Det er den rigeste afdeling i Døvania. Fodbold: Andre Kobberholm: Stort underskud. Der var også underskud året forinden. Jonas Andersson: hvordan kan det være at fodbold bliver ved med at have underskud? 5

6 André Kobberholm: De gamle regnskaber var uoverskuelige, og vi prøvede at gøre det gennemskueligt, vi ved ikke helt hvad der er årsagen til underskuddet fra Vi valgte at sætte kontingenter op, selvom det ikke var populært. Da der er store underskud i bowling/fodbold, skal vi tale sammen med udvalgslederne om nedskæring af aktiviteter eller forøgelse af kontingenter. Knud Søndergaard: Der er også et andet problem hos fodbold: Fodbold betaler bøder for afbud hos DBU. Hvilket kassen betaler, det syntes jeg er ret useriøst, der er 6000 kr. vi taler om. Ib Steen Hansen: Hvad med at starte med et møde med alle fra fodbold, og vise dem alle tallene, så de kan se konsekvensen. Desværre er der ikke nogen fra holdet her i dag. André Kobberholm: Bestyrelsen har aftalt med dem at mødes i maj. Mikkel Z. Pedersen: Der har været spillermøde i december. Hvor der blev fremlagt et plan for økonomien og forøgelse af kontingenterne som bud. Men desværre var interessen ikke der, for at forøge kontingent. Selvom vi har forklaret at pengene lige nu ikke er nok til at dække alle de udgifter de har. Vi er ikke interesseret i at skræmme medlemmerne væk, vi vil gerne indgå et dialog med dem. Jørgen Jørgensen: Jeg støtter afdelingen, og betaler aktiv medlemskontingent, men ikke modtaget indkaldelse til spillermøde, det syntes jeg er ærgerligt da jeg vil deltage i den slags møder. Gopika Pararajasingam: Vi vil undersøge hvorfor du ikke har modtaget indkaldelsen, for der må være fejl hvis du er aktivt medlem af fodbold, vi beklager. Poul Boye: Hvad med at lave et budget. André Kobberholm: Jørgen Jørgensen, jeg beklager men normalt er det udvalgs lederens opgave at sørge for at meddele alle medlemmerne. Rigtig god ide med budget, så kan man forventningsafstemme. CH: Foreslår at lederne kunne få ansvaret for at lave budget i første omgang, og så kan de se om det er realistisk, og prøve at ramme med en difference på +- 5% f.eks. Damefodbold: André Kobberholm: Overskud skulle faktisk være større, da der er to spillere, der betaler deltagerbetaling først i 2013, og de skulle have betalt i Orientering: André Kobberholm: Der er ikke sket noget specielt, pengene er gået til tøj, fra tilskuddet i 11. Ski: Intet nyt. Volleyball: Kontingent er tredoblet. Fordi der er opkrævet for meget kontingent, der skal refunderes. Den for meget kontingent skal ikke refunderes til medlemmer direkte men i stedet i form af forskellige ekstra tilskud til aktiviteter. 6

7 Golf: Intet nyt. Poul Boye: Hvorfor er der ingen der tog telefonbogsomdelingen denne gang? Der var mange penge man kunne få der. Andre Kobberholm: Desværre er udbyderen til telefonbøgerne nedlagt. DDI har forsøgt sig med skrabelodder, men det var ingen succes. Elly Noormagi: Stor ros til André, du har ryddet rigtig godt op efter et stort rod, selvom du ikke vil være kasserer mere. Du er rigtig dygtig og har lavet et stort stykke arbejde. Ærgerligt du stopper. Knud Søndergaard: Erik og jeg er enige om at det er gået meget bedre, og meget mere gennemskueligt. GODT arbejde Andre! CH: Kan årsregnskabet godkendes? Enstemmigt: GODKENDT! 6. Behandling af forslag a. Ændringsforslag til vedtægter Kasper Lilja-Nielsen: jeg forklarer hvad de forskellige farver betyder. rød: bestyrelsens egne forslag. Grøn: forslag fra kommunen, idet de mener, at de gamle vedtægter ikke er opdateret. 3.3, 3.4 og 3.5: Ved at omformulere det ændres også 7.1 så der ikke står børn og unge der. CH: Det handler om at bestyrelsen får lov til at kunne vurdere om der skal oprettes et arrangement til dem ind i mellem. 4.3: Før var det sådan at bestyrelsen og udvalgsmedlemmet altid skal inddrages ved ind- og udmelding, rettelsen er for at det nye system kan komme op at køre. Det rettes til således det kun er bestyrelsen der skal tage ansvaret og ikke udvalgsmedlemmet. Elly Noormagi: Det er OK, men det er vigtigt at bestyrelsen giver besked til udvalgsmedlemmet når der er ind- eller udmelding, for at undgå at der er nogle der snyder med medlemskabet og stadig deltager i aktiviteter, selvom denne ikke er medlem. Kasper Lilja-Nielsen: Det er det man kan se inde i systemet hvor udvalgslederen har adgang. Knud Søndergaard: Byt om linjerne der så man starter med indmelding og slutter af med udmelding. Det lyder mere indbydende. Kasper Lilja-Nielsen: dagsorden skal have ny formulering ved punkt 5, det er kommunens krav: 5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingenter. 7

8 Knud Søndergaard: Fremlæggelse af regnskab, men skulle det ikke være forslag, så man kan stemme om det skal godkendes? André Kobberholm: Formålet er at kontingentet skal være godkendt på forhånd da det er et fleksibelt post, hvor det kan rettes til i løbet af året. Men det skal dog fremlægges ind til generalforsamling. CH: Fremlæggelsen skal ske samt orienteringen, da det er her sådan at lederne skal sammen med bestyrelsen fastsætte kontingenterne. Det er kommunen der kræver orienteringen hver gang det sker og derfor denne formulering. Hvis der er forslag kan det sættes ind. Det er vigtigt at der er klar adskillelse mellem orientering, og det der skal vedtages. Det kan opdeles i punkt med forslag og orientering i stedet for en enkelt punkt 5. Så der påføres her om det er at tale om et orientering eller om det er noget der skal vedtages. Henrik Eklund: Skal der laves budget? Skal man fremlægge fremtidig budget for hver enkelt afdeling, stort arbejde, og ressource krævende. Det ville være spild af ressourcer at arbejde på budgettet hele tiden. Elly Noormagi: Man kan lave budget 1 år forud, så medlemmerne kan have en fornemmelse af hvordan det ser ud. Det behøver ikke fremlæggelse, man kan blot fremlægge hovedkassen, hvor der er inddraget alle budgetter. Medlemmerne skal kunne se hvordan det ser ud, således kan de selv vurdere at det er ok med forøgelse af kontingent ved underskud. Afdelingerne styrer selv budgettet hver for sig. CH: God ide at få fastsat kontingenterne ved generalforsamlingen. Jørgen Jørgensen: Ved årsmøde der er intet økonomi i dagsorden, og derfor kunne det være godt at få indført et budgetpunkt så de enkelte udvalg selv kan arbejde med det og få en ide om hvordan det ser ud, på nært hold. CH: Er vi enige om at vi deler de tre punkter, næste år og ser på det om det fungerer. Kasper Lilja-Nielsen: Eventuelt, skal på. Efter krav fra kommunen, således kan vi sikre at vi stadig får tilskud. 5.11: CH: Normalt skal der stå et tal og ikke i procenter. God ide med tal, for så kan medlemmerne have en god fornemmelse af hvor mange medlemmer man skal være for at få et ekstraordinært generalforsamling igennem udenom bestyrelsen. Elly Noormagi: det er svært med procent når man ikke kender det eksakte antal medlemmer, derfor synes jeg at det er bedre med tal. Victor Thystrup: antallet af medlemmer står i hjemmesiden og Døvania Nyt. Ib Steen Hansen: Lad os prøve med procenter, der står 10 %, og så ser vi hvordan det fungerer. 8

9 Christian Høybye: Det kræves at hjemmesiden skal opdateres regelmæssigt så man kan se hvor mange medlemmer der er. 6.1: Kasper Lilja-Nielsen: Det er dyrt at have en ansat administrator, derfor valgte vi en frivillig, for at aflaste bestyrelsen uden at det koster for mange penge. Det er bedre med større bestyrelse der kan fordele ansvaret mellem sig. Elly Noormagi: Da Søren W. Jensen var formand, reducerede bestyrelsen antallet fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer, men det fungerede ikke optimalt. Da udvalgslederne ikke kunne administrere ansvaret alligevel, bifaldes en bestyrelse på 5. Mads Pedersen: der skal stadig 2 suppleanter med selvom der er 5 i bestyrelsen. 6.3: Kasper Lilja-Nielsen: DDU har haft problemer med DUF, da det er forbudt at begrænse medlemmernes muligheder på grund af hørelse. Der står nu at man skal være døv for at være med i bestyrelsen, hvilket er ulovligt. Der kan dog skrives som krav at personen skal kunne dansk tegnsprog, som minimum. CH: Hos DDI står ikke noget om hørende, så det er fint at fjerne det punkt, så det er kompatibel med kravet. 6.10/6.8: CH: Det er en god ide at vælge en næstformand, så formand/næstformand kan være med i beslutningsprocessen. Og der skal beskrives hvilke medlemmer skal deltage som minimum. Valget af næstformand skal ske internt i bestyrelsen. Retter formuleringen så der står mindst 3 medlemmer herunder formand/næsteformand. 7,6. 8 og fjerne 6,9: Knud Søndergaard: Bestyrelsen kan give kassereren prokura dvs. fuldmagt, hvilket betyder at kasseren ikke altid behøver formandens underskrift. 8.3: Kasper Lilja-Nielsen: Vi har ikke fast ejendom i Døvania, men det er ikke relevant for Døvania de har ingen fast ejendom. Det er et krav fra kommunens side. 9.1 ændres til Andre ændringer: Jørgen Jørgensen: jeg foreslår at der byttes om på rækkefølgen, 7. idrætsudvalget, bytter plads med tegningsretten så det bliver knyttet sammen med bestyrelsespunktet, mere sammenhængende. 9

10 CH: 5.3. udsendes til medlemmet skal omskrives så det fremgår at de bliver tilgængeligt for medlemmerne. kan også være en form for brev. Knud Søndergaard: det er vigtigt at ikke diskriminere medlemmer, der ikke har adgang til internet, af et eller andet årsag, så de skal have ret til at ønske det pr brev. Christian Høybye: Jeg sparrer med formanden om den rette ordlyd. Bestyrelsen skal vide hvilke medlemmer skal have pr brev samt de steder i vedtægterne hvor der er slåfejl eller grammatiske korrektioner. Godkendes disse vedtægtsændringer vi lige har gennemgået? Enstemmigt: GODKENDT b. Nedlæggelse af afdelinger Ski Ski ingen medlemmer, normalt er det der man kan få tilskud til ski rejser. Børne og ungdom Ingen medlemmer og ingen tilbud, så der er ikke meget bevendt at have den stående. GODKENDT og afdelingerne nedlægges hermed. c. Oprettelse af afdelinger Cykling Mikkel Z. Pedersen: Flere af motionsmedlemmerne er medlemmer af cykling udenfor Døvania, ville være smart at få dem ind her. GODKENDT og der oprettes en ny afdeling. 7. Debatforum om Døvanias fremtid Andre Kobberholm: Der gennemgås Døvanias økonomi fra 2006 til 2012, der vises en oversigt over udviklingen (økonomisk) for de enkelte afdelinger, fra der er flere afdelinger der klarer sig jævnt, men der er afdelinger der skiller sig ud. Med overskud og underskud. Herrefodbold ser ikke godt ud, kun gået nedad siden 2006, der skal gøres noget ved det her. Tilskud fra Elite Gaming, dette hjælper utroligt meget i bundlinjen. Frem til 2013 følger FOS den gamle model, dvs. medlemsantal og antal aktivitetstimer, fås der et tilskud. Ny model: De antal af handicapmedlemmer på op til 24 år udøver ganges med 4, og handicapmedlemmer på fra 25 år og opefter ganges med 1. Budget. Mindske administrations løn, og prøver at nedskære alt der kan nedskæres (udgifter). Det ville være et underskud på kr. selvom vi fjerner alle udgifter der kan fjernes, desværre. Knud Søndergaard: måske skal man fjerne julefrokost-posten, så kan det være, at underskuddet kan afbalanceres. CH: I skulle have sendt denne budget til medlemmerne før generalforsamlingen startede, så medlemmerne kunne se og tænke over forslag eller andre tiltag. Her kan vi give bestyrelse til 10

11 opgave at få underskuddet ned på 0. Og de får frie hænder til at arbejde mod en løsning. For det er ikke godt med minus. André Kobberholm: Dette er situationen HVIS vi ikke gør noget ved det. CH: Vi skal finde områder hvor man skal yde større indsats, og fjerne andre poster fra andre områder? Jonas Andersson: Hvorfor mindre penge fra DHIF? Gert Mikkelsen: den budgetterede kontingent inklusive alle der betaler, dvs. uden undtagelse? André Kobberholm: DHIF, det er en tilskud til de enkelte afdelinger i forbindelse med transport, så dem beholder man ikke i hovedkassen kr. er Kontingent fra motionisterne. Og ikke for alle medlemmer. CH: Hvad med underskuddet fra børn og unge? André Kobberholm: Det er ikke indbefattet, så underskuddet kommer til at se grimt ud. Jørgen Jørgensen: Det er et alvorligt økonomisk problem. Arbejd hårdt bisse mere, og forhøj kontingent. Nedskær det hele, ikke kun bestyrelsens ansvar, det er også medlemmernes ansvar at få det hele til af flyde. Medlemmerne er måske ikke klar over det, mere åbenhed og mere informationer! Skab debatforum med alle medlemmer. Det er vigtigt for Døvanias overlevelse. Mikkel Pedersen: Medlemmerne har også medansvar, de stolede på kassereren, men desværre fungerede det ikke godt, Medlemmerne har den ansvar at vælge en fornuftig kasserer. Jørgen Jørgensen: Der er mange misforståelser indenfor afdelingerne, bestyrelsen har ansvaret for økonomien, kassereren leger med pengene. Men det er medlemmernes ansvar at kunne vælge de rette personer ind i bestyrelsen. Victor Thystrup: Alle medlemmer har ansvar for at det fungerer i Døvania, fordi det er ikke en særejet forening. Det er måske en god ide at forhøje kontingenter, så nogle af pengene kan gå til hovedkassen. Men så meget kan vi ikke stige da de fleste har en stram økonomi. Hvad med Christianiamodellen, dvs. alle kan købe en andel af klubben. Og derved give penge til Døvania? Knud Søndergaard: Det er vigtigt at fjerne alle de unødvendige udgifter, der er nogle af udgifterne der kan skæres ned, f.eks. transport, må medlemmerne selv give lidt 100 kr. ekstra f.eks. eller stige kontingent med 100 kr.? men det er en måde at spare penge. Jonas Andersson: Døvania tager for lidt i kontingent, da der f.eks. i fodbolden koster 900 kr. og inkluderer flere ting, i forhold til hørende klubber. CH: hvad med at reducere antallet af turneringer, hos de enkelte afdelinger, og vil de bevare antallet må de selv betale for det der er skåret væk. André Kobberholm: Det budget er kun i forbindelse med hovedkassen. 11

12 Kasper Lilja-Nielsen: Fodbold betaler 900 kr./ år, lige nu 450 kr. 2 gange om året, men vil måske ændre til 4 gange om året, så det ikke føles belastende for medlemmerne at betale store beløb på en gang, og derved stige i kontingent uden at det bliver for belastende. CH: Opsummeret: økonomien er meget alvorligt og ikke godt, og anbefaler at bestyrelsen arbejder sig frem til møder om økonomien, og en løsning på dette. Derefter lave medlemsmøde, så det hele kan skabe et flow, og midtvejsstatus, sammen med udvalgslederne og medlemmerne, så det hele kan komme for dagens lys forhåbentlig med et fornuftigt resultat. 8. Valg af bestyrelse (der skal vælges 5 pga. de for nylig gennemførte vedtægtsændringer) a. Formand (lige år) Mikkel Zacharias Pedersen, ikke på valg. b. Kasserer (ulige år) André W. Kobberholm, på valg, men opstiller ikke. Kasper Lilja-Nielsen Stiller op og VALGT c. 3 repræsentanter (hvert år) Gopika Pararajasingam på valg Andre Kobberholm Victor Thyssen ALLE 3 VALGT d. To suppleanter (hvert år) Anne Roslyng Jonas Andersson BEGGE VALGT 9. Præsentation Punktet blev hurtigt gennemført idet der ikke var mange ledere til stede. 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) Knud Søndergaard Erik Geisler BEGGE VALGT 11. Valg af revisorsuppleant (Hvert år) Poul Boye GODKENDT 12. Valg af valgkomite (hvert år) Fuldmagt til bestyrelsen. 12

13 13. Evt. Der var ingen der ønskede ordet. Generalforsamlingen sluttede kl. 22:47 13

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30 Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Jonas Andersson (JA), Mikkel Z. Pedersen (MZP),

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere