UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG"

Transkript

1 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS ÅRGANG

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen mobil: Ahornparken Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasserer: Gerd Espenhain Bøwig mobil: Hjortevej 42, 3630 Jægerspris Bestyrelsesmedlemmer: Sekretær: Susan Lenz mobil: Hannelundsvej 18, 2960 Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2 Fællesarealer: Bjarne Steenstrup mobil: Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte Sommerhus: Hjortevej 70 Dræn: Henvendelse kan ske til Ivar Juhl Veje: Stig Rasmussen mobil: Tranevænget 12, st.tv Brøndby Sommerhus: Strandvej 93 Bestyrelsesmedlem vakant BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris ( Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund ( Hjemmeside: Vand- & Tømningsordningen: Frederikssund Forsyning ( Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris ( Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse ( Dong Energy: ( Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund ( 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi ( 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris ( Vagthavende læge (akut) ( Akuttelefonen ( 1813 HORNSVED BLADET Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr. 75,- for 1 blad. HJEMMESIDE CVR INFORMATIONSUDVALGET Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes 1. februar PRODUKTION Cebra 2 ApS

3 HORNSVED BLADET 3 Beskæring af hække langs rabatterne iflg. Frederikssund Kommune anvisninger Kan ses i affaldsguiden for Medlemmer i Hornsved Grundejerforening skal lige som alle andre følge Frederikssund Kommunes anvisninger. Bemærk rabatterne i foreningen er vej som ikke er asfalteres. Beskæring af hække... side 3 Formanden har ordet... side 5 Vedtægtsændringer... side 6 Dagsorden generalforsamling.. side 7 Driftsregnskab... side 8-9 Balancen... side 10 INDHOLD I DETTE NR. Budgetforslag... side Forudsætning for budget... side 13 Revisorpåtegning... side 14 Vedr. oversvømmelse... side 16 Genbrugspladsen... side 18

4 4 HORNSVED BLADET SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING Ring for uforbindende tilbud Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

5 Formanden har ordet: HORNSVED BLADET 5 Kære medlemmer. Også i 2014 følges første nummer af Hornsvedbladet og foråret. I modsætning til tidligere år udkommer Hornsved Bladet kun 1 gang, og indeholder indkaldelse til generalforsamlingen. På generalforsamlingen 2013 blev der vedtaget en ændring, således at bladet kun udkommer 1 gang. Referatet fra generalforsamlingen lægges ud på foreningens hjemmeside, når dirigentens godkendelse foreligger. Selvom nytår nu ligger 2 månederne tilbage, vil jeg alligel her give en kort status for De væsentligste hændelser var de to storme; Allan og Bodil. I Hornsved Grundejerforenings område fik vi heldigvis ikke oversvømmelser med havvand. Mine tanker går til de grundejere i Fællesrådet Nord, der før Bodil havde dejlige huse langs Roskilde Fjord. De blev oversvømmet af den forhøjede vandstand som Bodil skabte. Jeg var på det formode tidspunkt for den højeste vandstand på en tur i vores område langs Strandvej ned til Hjortevej. Jeg kunne her konstatere, at vores fællesarealer mod vandet har et langt større fald, end det fremgår ved første øjekast. Vandet skyllede ikke ind over vores fællesarealer som et udtryk for, at der er et mere end 2 meter højt naturligt dige langs stranden. I denne forbindelse kunne jeg også konstatere, at der var et behov for at sikre udløbene fra vores dræn, idet vandet havde presset tang og sand op i drænene. Efter de 2 storme væltede der træer ud over vores veje og desværre også ind over nogle af vores medlemmers huse. Bestyrelsen modtog flere henvendelser fra medlemmerne, der ønskede at kontakte naboer, idet der var faldet træer. Foreningen har mere end 1000 medlemmer. Bestyrelsen kan ikke påtage sig at udarbejde oversigter over alle skader på medlemmernes huse, og efterfølgende rette henvendelse til medlemmerne. Jeg skal derfor opfordre til, at medlemmerne bytter telefonnumre og lign. med naboen, og ser efter naboens hus, når man kommer op til sit eget hus og konstaterer naboen ikke er til stede. Jeg er sikker på, at der forekommer et sådant tilsyn, idet vi til stadighed modtager henvendelser om kontakt til naboen efter f.eks. indbrud. Bodil anrettede stor skade på klinten på vores nordlige fællesområde Slugten. Der er taget en stor luns af klinten og trappen er væk. I samarbejde med Frederikssund Kommune skal der udarbejdes et projekt for vedligehold af fællesarealet, således at der bliver gode muligheder for adgang til strand og vand til glæde for medlemmerne. Bodil medførte mange ulykker, men for os én fordel. Vi har fået sandstrandene tilbage. Formuldet tang, bynke og anden er nu væk, således at der er den strand, som flere medlemmer har ønsket. I efteråret deltog jeg sammen med næstformanden i et møde med fællesrådet Nord, hvis bestyrelse havde udarbejdet et oplæg til en strategiplan med nogle taktiske aktiviteter. Dette tager afsæt i følgende vision: Fællesrådet Nord vil være et aktivt talerør over for Frederikssund Kommune, fremme samarbejdet mellem de enkelte grundejerforeninger I Kulhuse, samt arbejde for at gøre Kulhuse til et mere attraktivt område for beboere og gæster i området. Jeg var glad for den ros, som fællesrådet Nord gav vores hjemmeside på mødet. Når Fællesrådet Nord har fået en hjemmeside, vil vi gensidigt gennem link til hjemmesiderne skabe en platform med nyttige oplysninger til sommerhusejerne i Kulhuse. Yderligere kunne platformen anvendes til at formidle events i området, f.eks. information om aktiviteter på havnen, bådelaug syds fiskekonkurrencer og lign.

6 6 HORNSVED BLADET Bestyrelsen stiller følgende ved tægtsændring til 5 stk. 3: Nuværende tekst: Det i henhold til det i stk. 1 fastsatte kontingent forfalder til betaling forud for hvert års 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdag den 31. marts. Ny Tekst: Det i henhold til det i stk. 1 fastsatte kontingent forfalder til betaling forud for hvert års 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdag den 28. februar. Begrundelse: For at bestyrelsen har midler til at løse deres opgaver ændres sidste rettidig indbetalingsdato af kontingent til d. 28. februar hvert år. Den nye forfaldsdato vil ved vedtagelse gælde for Forslag til vedtægtsændring fra Niels Christian Ingemannssøn, Isefjordvej 21: Det foreslås, at bestyrelsen passer/koordinerer vedligeholdelse af dræn efter vandløbslovens bestemmelser samt landvæsennævnets tinglyste kendelser af hhv og 1964, og fordeler udgifterne til de berørte grundejere. Hvor der er tinglyste fordelingsnøgler følges disse. Forslag til vedtægtsændring fra Per Ammentorp, Glentevej 11: Undertegnede ønsker at man i vedtægterne fjerner, at man ikke må holde høns. Forslag til drøftelses på generalforsamlingen fra Niels Christian Ingemannssøn, Isefjordvej 21: Det foreslås at medlemskontingentet nedsættes med kr. 50,00 årligt, da jeg dels mener at sidste stigning var helt unødvendigt, og dels mener bestyrelsen glemmer, at det er et sommerhusområde, hvor en stor del af husene ejes af pensionister, hvis indtægt ikke er særlig stor.

7 HORNSVED BLADET 7 Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 27. april 2014 kl på Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab for Forelæggelse af budget for Fastsættelse af kontingent 8. Indkommende forslag 9. Valg til bestyrelsen 10. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Formand Iver Juhl Bestyrelsesmedlem Suzan Lenz (sekretær) Bestyrelsesmedlem Stig Rasmussen (vejformand) Bestyrelsesmedlem vakant Herudover er følgende på valg: Revisor Leif Bernt Bestyrelsessuppleant Kasserer- & revisiorsuppleant modtager genvalg modtaget genvalg modtager ikke genvalg for 1 år modtager ikke genvalg for 1 år for 1 år HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

8 8 HORNSVED BLADET Driftsregnskab for Hornsved Grundejerforening Driftsregnskab for 2013 Hornsved til Grundejerforening til Administration: Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter kontingent Administration: Gebyr ved for sent indbetaling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter kontingent Renter ved for sent indbetaling Gebyr Renter, ved for bank sent indbetaling Renter Diverse ved indtægter for sent indbetaling Renter, Honorar bankincl. kørsel Diverse Mobiltelefon indtægter & internet Honorar Aviser incl. og blade kørsel Mobiltelefon Gebyrer & internet Aviser Kontorartikler og blade Gebyrer Porto Kontorartikler Erhvervsforsikring Porto IT domæne, C5 & EDB udgifter Erhvervsforsikring Møde udgifter IT domæne, Generalforsamling C5 & EDB udgifter Møde PBS udgifter (opkrævning af kontingent) Generalforsamling Advokatbistand (kontingent restancer) PBS Gaver udgifter og repræsentation (opkrævning af kontingent) Advokatbistand Diverse udgifter (kontingent restancer) Gaver Renteudgifter, og repræsentation Bank Diverse udgifter Renteudgifter, Overskud Bank Balance Overskud Balance Hornsved Bladet: Annoncer Hornsved Kontingent Bladet: medlemsbidrag Annoncer Salg af blad Kontingent Vejbidragsyder medlemsbidrag Salg Honorar af blad redaktør og webmaster Vejbidragsyder Trykning bidrag Honorar Dristribution redaktør og webmaster Trykning Øvrige blad omkostninger Dristribution Øvrige Underskud blad omkostninger Balance Underskud Årets del resultat - (overskud) Balance Årets del resultat - (overskud) forsætter på næste side forsætter på næste side

9 HORNSVED BLADET 9 Driftsregnskab for Hornsved Grundejerforening til Administration: Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter kontingent Vedligeholdelse Gebyr ved for Dræn: sent indbetaling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent Renter ved dræn for sent indbetaling Honorar Renter, & kørsel bank Vedligeholdelse Diverse indtægter dræn Repraration Honorar incl. af dræn kørsel Mobiltelefon & internet Overskud Aviser og blade Gebyrer Balance Kontorartikler Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Vedligeholdelse Møde udgifter Fællesarealer: Kontingent Generalforsamling fællesarealer Honorar PBS udgifter & kørsel (opkrævning af kontingent) Græsslåning Advokatbistand x 2 (kontingent restancer) Oprensning Gaver og af repræsentation udløb v/højen Anden Diverse vedligeholdelse udgifter Diverse Renteudgifter, Bank Underskud Overskud Balance Vedligeholdelse Veje: Kontingent Hornsved Bladet: Honorar Annoncer & kørsel Bautahøjvejenes Kontingent medlemsbidrag Vejlaug Asfaltering Salg af blad Opfyld Vejbidragsyder langs rabetter bidrag Udlægning Honorar af redaktør grus på og 2 veje webmaster Skilte Trykning & standere samt opsætning Rydning Dristribution af veje efter storme Øvrige blad omkostninger Overskud Underskud Balance Balance Årets Årets samlet del resultat resultalt - -(overskud) forsætter på næste side

10 10 HORNSVED BLADET Balance for Hornsved Grundejerforening Balance for Hornsved pr. 31. december Grundejerforening 2013 pr. 31. december Aktiver: Note Aktiver: Tilgodehavende kontingent Note Tilgodehavende Tilgodehavende kontingent annoncer Tilgodehavende Periodeafgræsning annoncerposter Periodeafgræsning poster 0 Handelsbanken kto Handelsbanken Jyske Bank kto. foliekto Jyske Bank Jyske foliekto. Bank Rentegaranti kto Jyske Bank Rentegaranti kto Passiver: Passiver: Egenkapital primo 2013 Egenkapital Overskud primo admnistraiton Overskud Underskud admnistraiton Hornsved Bladet Underskud Overskud Hornsved DrænBladet Overskud Underskud Dræn Fællesarealer Underskud Overskud Fællesarealer Veje Overskud Skyldig Vejea-skat og am-bidrag Skyldig Formue a-skat og ultimo am-bidrag december Formue ultimo december Note 1. Tilgodehavende kontingent Note 1. 5 restancer Tilgodehavende 2013 kontingent restancer Note 2. Tilgodehavende annoncer Note 2. ingen Tilgodehavende restancer annoncer 0 ingen restancer 0 Note 3. - Skyldig a-skat og Am-bidrag Note 3. A-skat - Skyldig og AM-bidrag a-skat og er Am-bidrag afregnet for A-skat og AM-bidrag er afregnet for Jægerspris, den 10. januar 2014 Jægerspris, den 10. januar 2014 Gerd Bøwig Gerd Bøwig kasserer kasserer Ovenstående regnskab er løbende revideret af foreningens revisiorer. Ovenstående regnskab er løbende revideret af foreningens revisiorer. Revisiorernes påtegnelser har været i vist i Hornsved Bladet. Revisiorernes påtegnelser har været i vist i Hornsved Bladet.

11 HORNSVED BLADET 11 Budget for 2015 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent, administration Gebyr, ved for sent indbetalt Renter, ved for sent indbetalt Renter, bank Udgifter: Honorar administration incl. kørsel Telefon og internertadgang Aviser og Blade Gebyrer Kontorhold Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand (restancer kontingent) Gaver og repræsentation Divserse udgifter, adm Resultat Hornsved bladet & hjemmesiden: Indtægter: forbrug budget afv. Annoncer Medlemsbidrag Salg af blad Bidrag fra vejbidragsydere(7+62) Udgifter: - Honorar, redaktør & WEBmaster Trykning, blad Distribution, porto Øvrige omksotninger (transport & kuvertering) Resultat Vedligeholdelse Fællesarealer: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent fællesarealer Overført fra Dræn Overskud overført fra Udgifter Honorar & kørsel Græsslåning Anden vedligeholdelse Årsplan for 2014 græsslåning m.m Diverse Hensat til uforudsete udgifter

12 12 HORNSVED BLADET Budget for 2015 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Indtægter: Dræn: forbrug budget afv. Kontingent, Indtægter: administration forbrug 102 budget 102 afv Gebyr, Kontingent ved for dræn sent indbetalt Renter, Overskud ved overført for sent indbetalt fra Renter, Udgifter bank Udgifter: Honorar & kørsel Honorar Vedligeholdelse administration af dræn incl. & kørsel spuling Telefon Repreration og internertadgang af dræn Aviser og Blade Renovering af dræn 0 0 Gebyrer Diverse 0 0 Kontorhold Forbyggende vedligeholdelse -20 Porto Tilstandsvurdering af dræn Erhvervsforsikring Udskiftning af brønde u/rep. af vej -20 IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde Udskiftning udgifter af brønde m/rep. af vej Generalforsamling Udskiftning af ca. 20 m drænledninger PBS Rodfræsning udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand Oprensning af (restancer grøften Markstien kontingent) Gaver Overført og repræsentation til fællesarealerne Divserse Hensat til udgifter, uforudsete adm. udgifter Resultat Hornsved Veje: bladet & hjemmesiden: Indtægter: forbrug budget afv. afv Annoncer Kontingent veje Medlemsbidrag Overført overskud fra Salg Udgifter af blad Bidrag Honorar fra & vejbidragsydere(7+62) kørsel Udgifter: Asfaltering Honorar, Bautahøjvejenes redaktør Vejlaug & WEBmaster Trykning, Opfyld langs bladrabatter Distribution, Skilte, Standere porto samt opsætning Øvrige Udlæg omksotninger af grus på 2 grusveje (transport & kuvertering) Hensat til stormskader Resultat Diverse Vedligeholdelse Hensat til uforsete udgifter Fællesarealer: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent fællesarealer Overført fra Dræn Overskud overført fra Udgifter Honorar & kørsel Græsslåning Anden vedligeholdelse Årsplan for 2014 græsslåning m.m Diverse Hensat til uforudsete udgifter

13 HORNSVED BLADET 13 Forudsætning for Budget for Hornsved Grundejerforening For året 2015 Administration: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer à kr. 100,00 = kr Vedligeholdelse: Veje: Vejbidrag fuldt medlemskab 1022 medlemmer à kr. 760,00 = kr Vejbidrag 100% 7 medlemmer à kr. 760,00 = kr Vejbidrag 75% 62 medlemmer à kr. 570,00 = kr Bidrag dræn & fællesarealer 1022 medlemmer à kr. 100,00 = kr Hornsved Bladet: Hornsved Bladet, fuldt medlemskab 1022 medlemmer à kr. 50,00 = kr Hornsved Bladet, vejbidragsydere 66 medlemmer à kr. 50,00 = kr Kontingent Skovens Forsamlingshus 1 medlem à kr = kr. 20,00 Forventet udvikling i foreningens egenkapital: Formue primo forventet overskud administrations forventet overskud/underskud Hornsved Bladet forventet overskud (til uforudsete udgifter) dræn forventet overskud (til uforudsete udgifter) fællesarealerne forventet overskud (til uforudsete udgifter) veje Formue ultimo Formue primo forventet overskud administration forventet underskud Hornsved Bladet forventet underskud dræn forventet overskud (til uforudsete udgifter) fællesarealerne forventet overskud til (uforudsete udgifter) veje Formue ultimo Der forventes ingen kontingent forhøjelse i 2015 Kontingent for fuldt medlemskab: Administration 100,00 Vedjbidrag 100% 760,00 Kontingent dræn og fællesarealer 100,00 Hornsved Bladet 50,00 Kontingent for ,00

14 14 HORNSVED BLADET

15 HORNSVED BLADET 15 A.B.H. Glas & Tømrermester ApS l Termoruder l Døre/Vinduer l Lav-energiglas l Forsikringsskader l Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Mobil Klimavenligt byggeri Varmepumper Pillefyr og ovne Outrup Vinduer og døre Tilbygning / Renovering Garager og udestuer Tag og isolering Køkken og bad Læs mere Mobil:

16 16 HORNSVED BLADET Vedr. oversvømmelse af Skolevej samt haver og indkørsler ved nr og 14 i juli 2012 Det bør for en ordens skyld nævnes, at drænrøret mellem Skolevej og Gransangervej, efter generalforsamlingen 2013 med formandens hjælp blev renset/spulet for en kraftig forstoppelse. Siden da har der ikke været permanent forhøjet vandstand i samlebrøndene og i jorden i området. Vi fik af den tidligere drænformand fortalt, at det skyldtes anlægsfejl i dræn og samlebrønde, hvilket altså ikke var tilfældet. Problemet skyldtes i stedet for mangelfuldt tilsyn og vedligeholdelse af drænet. Tiden vil vise, om det er nok til at undgå fremtidige oversvømmelser, men det har hjulpet betydeligt, at drænet nu virker som det skal. Vi kunne således have været sparet for mange bekymringer, og vi kunne have sparet bestyrelsen og generalforsamlingen for vore spørgsmål og forslag om drænforbedringer af forskellig art. Oda Bruun Til: Oda Bruun, Skolevej 14, Kulhuse Tak, for mail af 3. januar, hvor du tilkendegiver, at formanden i 2013 løste drænproblemerne omkring Skolevej ved at lade drænet spule mellem Gransangervej og Skolevej, hvor drænet var stoppet. Din mail kan læses således, at du oplevede at drænet ved Skolevej har været stoppet mellem Gransangervej og Skolevej i perioden juli 2012 og indtil maj 2013, og at du har fået den opfattelse, at drænformanden i 2012, Niels Christian Ingemannssøn, ikke førte det nødvendige tilsyn i Niels Christian brugte megen tid efter skybruddet til at undersøge dræn. Niels Christian kunne konstatere at vandet løb, og at vandstanden i søerne var forhøjet. Det er min opfattelse, at såfremt vandløbet have været tilstoppet i perioden juli 2012 til maj 2013, ville vandet efterfølgende have løbet op ad brønden ud for jeres parceller. Det er jeg ikke bekendt med skulle være sket. Jeg er enig i, at der i april 2013 har været forstoppelse i drænet mellem Skolevej og Gransangervej. Vandet løb ikke som det skulle, men det løb ikke op af brønden i april eller maj. 4. oktober lod jeg foretage en forbyggende spuling og rodfræsning af drænet ved Gransangervej. Der var i november 2013 ikke tegn på forstoppelse mellem Gransangervej og Skolevej. Efter stormen (Bodil) har jeg ladet alle udløb oprense 20. december, idet disse var tilsandede. Ved denne lejlighed blev drænet mellem Skolevej og Gransangervej spulet og rodfræset, idet dette igen var stoppet. Jeg må desværre også konstatere, at der ikke er drænet med rigtige drænrør alle steder, heller ikke langs Skolevej. Der er, som jeg kan se, tale om lukkede rør, der leder vandet fra kilden (for vandløbet langs Skolevej; udspring ved Bellisvej) og til fjorden. Betegnelsen vandløb er derfor en mere korrekt betegnelse. Denne anvendes efterfølgende i min mail. Når jeg ser afstanden fra dæksler over vandløbet, og ned til bunden af brønden, kan denne afstand anvendes som et udtryk for kvoten, altså niveauet over havet. Jo længere der er ned til bunden, jo højere beliggenhed er der i området omkring vandløb. Ved at fortsættes side 18

17 GlarmesterFrederikssundAnn_Layout HORNSVED 1 12/03/ BLADET Side 1 17 Glarmester Hasses Eftf. A/S Jægerspris Glarmester A/S Autoruder Stenslagsrep. Butiksruder Energiruder Sikringsruder Forsatsruder Spejle Indbrudssikring Forsikringsskader Glassalg Affugtere Drivhusglas Akut hjælp efter indbrud og glasskader! Husk vi har DØGNVAGT på Mød os på schlæger.dk * Træfældning * Topkapning * Beskæring * Flishugning * Rodfræsning * Minigraver Skovbruger Frans Fagus Larsen

18 18 HORNSVED BLADET...fortsat fra side 16 betragte denne afstand på Gransangervej og Skolevej, ligger parceller omkring Skolevej mellem 1 og 1,5 under parcellerne på Gransangervej. Det betyder at området mellem Skolevej 11 og 14 er lavest beliggende i området. Det har den konsekvens, at regnvand i forbindelse med skybrud vil løbe ned på disse parceller, der på denne måde oversvømmes. Det er således ikke vandløbets skyld, at disse parceller bliver oversvømmet i forbindelse med skybruddet. Drænet kan ikke have været helt tilstoppet fra maj 2012 og til jeg lod det spule i Bemærk, at vandløbet stoppede igen i perioden november og indtil medio december. Virker drænet ikke vil vandet fra kilden (Bellisvej) løbe ud på lavest beliggende område, og der er parceller omkring Skolevej 11 og 14. Denne situation kan foreningen gøre noget ved. Som overfor beskrevet har jeg tilstræbt, at vandløbet til fjorden ikke er stoppet. I tilfælde af et nyt skybrud vil de lavtliggende parceller formentligt igen blive oversvømmet. Dette forhold kan foreningen ikke afhjælpe, for foreningens vandløb er ikke konstrueret til at kunne aflede andet vand end vand fra kildens udspring. I tilfælde af skybrud, ser jeg ikke anden løsning end at beredskabet må pumpe vandet væk. Det samme gælder i lavtliggende område, hvor der ikke er vandløb. Til orientering vil jeg i 2014 bruge midler til at dokumentere foreningen vandløb, dvs. gennem fotografering og nøje kortlægning om der er nedlagt egentlige drænrør eller der er tale om lukket rør. Jeg vil meget gerne mødes med medlemmerne på Skolevej, og påvise det konstaterede på stedet. Med venlig hilsen Iver Juhl, drænformand Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

19 HORNSVED BLADET 19

20 ADRESSEÆNDRING Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris eller på mail SOMMERHUSADRESSE: Nuværende ejer: Flyttet til: SOLGT PR. / 2014 Ny ejer: Adresse: Selskaber i separate lokaler fra 15 til 50 kuverter. Holder De fest hjemme, leverer vi gerne maden. Tlf Cebra Reklamebureau

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR 2016 67. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011 Dagsorden: FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset 1. Valg af dirigent, jvf. 6, stk. 4. 2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej GENERALFORSAMLING OG Sommerfest Lørdag d. 30. maj 2015 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Vi skal selv opstille teltet, men udlejningsfirmaet stiller med en instruktør

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Dagsorden i.h.t. vedtægter GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. maj 2008 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Dagsorden i.h.t. vedtægter GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. maj 2008 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej Følle, d. 15. maj 2008 GENERALFORSAMLING OG S O M M E R F E S T Lørdag d. 31. maj 2007 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Teltet opstilles af udlejningsfirmaet, men vi

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang 2 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 august 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter. Vi sørger for lidt til ganen i form af Tapas og rødvin. Tilmelding

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanter (1) der var afbud fra Arne (1) og 31 medlemmer = 37 deltagere Bilag: Bilag 1: Bestyrelsens beretning, 3 sider. Bilag 2: Revideret årsregnskab 2010, 1 side. Bilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Mødedag: 27. marts 2008 Vor ref.: SM www.oestergaardsparken.dk Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Afbud fra: Inviterede: Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 27.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2013. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2013 Regnskab for perioden 1. november 2012 31. oktober 2013 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009.

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009. GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009 dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Dagsorden i.h.t. vedtægter GENERALFORSAMLING Lørdag d. 29. maj 2010 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Dagsorden i.h.t. vedtægter GENERALFORSAMLING Lørdag d. 29. maj 2010 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej «Navn» «Adresse» «Postnr» «By» Følle, d. 12. maj 2010 GENERALFORSAMLING OG S O M M E R F E S T Lørdag d. 29. maj 2010 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Teltet opstilles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2016 Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 16.marts 2016 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej,

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Ølstykke Fodbold Club af 1918

Ølstykke Fodbold Club af 1918 af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011 Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2015. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2015. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2015 Regnskab for perioden 1. november 2014 31. oktober 2015 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

FEBRUAR ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

FEBRUAR ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR 2017 68. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN for Horsved Grundejerforening pr. 1/2-2017. Se seneste på hjemmesiden Formand: Tina Theilgaard

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2015 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK Nivå d.25. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d 19. marts 2014 kl. 19:00 Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen) Dagsorden (iflg.

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke d. 2. maj 2009 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning. 4. Kassereren forelægger

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008.

Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008. Referat fra generalforsamlingen på Bautahøj Kursuscenter d. 27. april 2008. 1 Formand Iver Juhl bød velkommen og startede med at præsenterer bestyrelsen. Første punkt på dagsorden var valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 I Sognegården

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 I Sognegården Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 I Sognegården Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1 Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 2011 4) Kontingenter 5) Nyanlagt sø 6) Boldbane 7) Gennemskæring af

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2010

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2010 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej 4 3770 Allinge Årsregnskab for 2010 5. Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den 3/4 2011 Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej. Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 11.00 Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand

Indkaldelse til generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej. Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 11.00 Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand Indkaldelse til generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 11.00 Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand Dagsorden i følge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter

REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter

Læs mere