R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand"

Transkript

1 R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf Fax Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's afdelinger: Qaqortoq: Sisimiut: Ilulissat: Maniitsoq: og Arne Mattsson på Speciale: Skimmelsvampsanering og herunder professionel afrensning af skimmelsvamp med Protoxmetoden. R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T v/arne og Karin Mattsson Besigtigelses rapport vedrørende mulig forekomst af skimmelsvampe Rekvirent /nr.: INI Rapporten er udarbejdet i: TAS / MAN Dato: Juli 2011 Besigtigelsen er foretaget på denne adresse: Elevhjem i Tasiilaq Addertumut B-1336, 3913 Tasiilaq 1. Elevhjem B Kollegiet består af to sammenhængende blokke 3. I linnedrum/lager på 1. sal har en vandskade forårsaget et større skimmelangreb! 4. Indtrængende vand fra køkken er årsagen! 5. Også køkkenelementer i opholdsrum er skadet! 6. I lille lager under linnedrum er der også en vandskade. 7. Fuger i flere badeværelser er defekte! 8. I flere vindueslysninger og vinduesplader er der vandskader. Nogle steder har det udviklet sig til skimmelsvamp. 9. Vinduesplade stærkt medtaget af fugt! 10. Vaskeri gulv ødelagt af vand. Stærkt angrebet af skimmelsvamp!! 11. Der kan frit løbe vand ind ved bagdør i bordtennisrum. Lavet forkert. Har forårsaget stor vandskade i rummet. 12. Gavl væg i bordtennisrum er stærkt opfugtet. 44%. Der har også udviklet sig skimmelsvamp under tapet. 13. I modsatte ende af bordtennisrum er der skimmelvamp under linolium! 14. Analyse af Mycometertest viser at misfarvningerne på betonsokkel i koldlager ikke er et skimmelsvampangreb! 15. Der er en mindre vandskade i fyrrum i kælder. (fortsættes side 2..)

2 (fortsat fra side 1..) Visuel bedømmelse: Desværre har R&T ikke modtaget tegninger over bygningen, men prøver at undersøge kollegiet grundigt, om nødvendigt en destruktiv undersøgelse, for at konstatere om bygningen er angrebet af skimmelsvamp og samtidig undersøges det om der kan forebygges fremtidige problemer med skimmelsvamp ved tilstrækkelig ventilation! Kollegiet er af nyere dato og er generelt stadig i god stand. Inde i bygningen er der en god rengørings standard! Stueetage, blok mod nord: Værelse 4: Intet at bemærke! Værelse 3: Intet at bemærke! Værelse 6: Intet at bemærke! Værelse 7: Intet at bemærke! Toilet/bad ved v. 3: Intet at bemærke! Toilet/bad ved v. 2: Intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! Lager: Luftprøve. Mycometer test. Tape prøve. Der er opmagasineret madrasser m.m. i rummet. Men ved loft ses to tydelige vandskader. Puds buler ud og er misfarvet. Da væg blottes ind mod køkken ses et større indtørret skimmelsvampangreb. Vand fra køkken på 1. sal har trængt ned gennem beton og væg. Forslag/Løsning: Rummet må straks tømmes og forsegles! Væg mellem lager og køkken må fjernes eftersom der med sikkerhed er skimmelsvamp inde i vægmaterialet! Først når der er foretaget en skimmelsvampsanering og man har fulgt forslag og handlingsplan nederst i denne rapport, kan rummet igen benyttes! VIGTIGT: Madrasserne kan indeholde partikler og gasser / toxiner fra skimmesvamp og de bør derfor renses med ekstraktionsmaskine (tæpperensemaskine med møbelmundstykke) og derefter bringes til et lokale hvor de kan tørre uden at komme i forbindelse med mennesker. Opholdsrum: Oven over køkken elementer ses der i højre side et mindre angreb af skimmelangreb! Stueetage mod Syd: Koll. Inspektør kontor: Intet at bemærke! Toilet/bad ved kontor: Her virker ventilation. Ellers intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! Vær. 8: Intet at bemærke! Vær. 9: Intet at bemærke! Privat bolig i stueetage: Stue/køkken: Luftprøve. Intet at bemærke! Værelse nærmest elevområde: Intet at bemærke! Værelse mod badeværelse: Intet at bemærke! (fortsættes side 3..)

3 (fortsat fra side 2..) Toilet/bad: Ødelagt lysning i vindue. Fuger er utætte ved væg og gulv i baderum. Ventilator er defekt. Forslag/Løsning: Lysning og vinduesplade bør skiftes. Desuden må utætte fuger skiftes/tætnes. Bemærk at det er vigtigt at silikonefuger kun hæfter i sider og ikke i bunden! Der bør opsættes ny mekanisk ventilator som tænder sammen med lyset. 1. sal Blok mod Nord: Der tages en luftprøve i gangen! Værelse 17: Intet at bemærke! Værelse 18: Intet at bemærke! Værelse 16: Intet at bemærke! Lille lager ved vær. 18: Intet at bemærke! Rengørings lager: Intet at bemærke! Toilet/bad ved reng. lager: Silikone fuger i brusehjørne er stadig tætte, men nogle fliser er revnede. Ikke tilstrækkelig ventilation, hvorfor døre bliver vandskadede! Mekanisk udsugning virker ikke! Forslag/Løsning: Defekt flise må efterfuges for at der ikke senere skal opstå vandskader i væg! Det bør sikres at den mekaniske ventilator kører når lyset er tændt!! Toilet/bad ved vær. 15: Mekanisk udsugning virker ikke! Revner i fuger! Forslag/Løsning: Defekt flise må efterfuges for at der ikke senere skal opstå vandskader i væg! Det må sikres at den mekaniske ventilator kører når lyset er tændt!! Værelse 19: Det lugter mistænkeligt i værelset. Men der er ikke noget visuelt at se i rummet. Kan være effekter i rummet. Forslag/Løsning: Efter at have se analyser af prøver, ser det ud til at evt. madrasser eller linned i dette værelse kan være forurenet efter at have været oplagret i linnedrum og madras lager. Hvis beboere i dette rum føler ubehag af nogen art bør man tage det meget seriøst og rense eller evt. destruere madrasserne. Sengelinned bør vaske på ny. Lille lager ved vær. 19: Intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! 1. sal mod Syd: Opholdsrum/køkken: I køkkenet har der været en større vandskade. Luftprøven bekræfter dette! (Se tal i skema på side 4 og 5) Bag køkkenelementer og komfur er vand sivet ned og trukket igennem til linnedrum! Bordplade og elementer er vandskadet! Forslag/Løsning: De nederste køkkenelementer og køkkenbordet fjernes og destrueres forsvarligt! Væg mellem køkken og linnedrum må fjernes, skal SES rengøres og desuden anbefaler R&T at forslag og handlingsplan nederst i rapporten følges! Værelse 9: Intet at bemærke! Værelse 10: Intet at bemærke! Lager ved opholdsrum: Et skimmelangreb ses tydeligt på væg der støder op til køkken/opholdsrum. Vand er trukket igennem væg ved køkkenafløb og, blev det oplyst til R&T, fra et sprængt vandrør og det har forårsaget en større skade. Rummet bliver brugt som linnedrum!! Forslag/Løsning: Linned må straks fjernes, vaskes grundigt, hvorefter det oplagres i et andet rum!! Døren til rummet lukkes og forsegles med tape. (fortsættes side 4..)

4 (fortsat fra side 3..) Opgang: Intet at bemærke! Værelse 13: Intet at bemærke! Værelse 14: Intet at bemærke! Radonmåling: Eftersom R&T råder over udstyr til måling af Radonkoncentrationer i bygninger tog vi et instrument med og udførte to tester under vort besøg i elevhjemmene. Målingen i B-1336 viste en normal koncentration!! (50 bc = A) Eftersom det ikke er hver dag R&T besøger Tasiilaq, besluttede vi at tage udstyret med og udføre disse målinger vederlagsfrit. Værelse 12: Intet at bemærke! Værelse 11: Indækning og vinduesplade er medtaget af fugt. Der tages en mycometer test til analyse! Toilet/bad ved vær. 11: Vinduesplader og indfatninger er vandskadede. Svært at undgå når vindue er i bruseområde! Forslag/Løsning: Vinduesplader og indfatninger må skiftes. Nyt træværk behandles så de kan modstå brusevand! Toilet/bad ved vær. 10: Lidt vandskade omkring vindue. Forslag/Løsning: Når vinduesplader og indfatninger skiftes skal nyt træværk behandles så de kan modstå brusevand! Yder beklædning: Yderbeklædning er medtaget og trænger til maling! Loft: Intet at bemærke. Vaskeri i kælder: Gulv er tydeligvis meget vandskadet! Vinyl og gulvplader buer! Der foretages en lille boreprøve. Den viser at gulvplader er af spånplade og er meget våde! (44 % - normal skal det være max 15%) Der tages en mycometer prøve. Forslag/Løsning: Vinylgulv og spånplader bør fjernes snarest! Der afrenses ifølge nedenstående forslag og handlingsplan før nyt gulv, gerne flisegulv, etableres! Bordtennisrum: Bagvæg i gavl har et problem med skimmelsvamp. (se billede ) Vand løber ind under bagdør. Bygget forkert! I den anden ende af rummet har der været en oversvømmelse af kloak. Men området er dækket af en række skabe. R&T flytter et modul og kan se at linolium er løsnet fra gulv. Vi tager en mycometer test under linolium. Forslag/Løsning: Eftersom der er stor fugtighed i galvvæg som har udviklet sig til skimmelsvamp, og der er et kraftig skimmelangreb under gulvbelægningen, vil R&T foreslår at man ikke bruger dette rum, - heller ikke som lager! Linolium og træplader må fjernes over hele gulvet ned til ren beton, og afrensning på beton foretages med ATIVERET BIOX - ifølge R&T s handlingsplan og derefter lægges nyt gulv. Gavl væg må renoveres på lignende måde. (yderligere forslag og handlingsplan kan rekvireres hos R&T) Kold lager under trappe: Der ses en mistænkelig hvid misfarvning på betonsokkel. Der tages en MST test og en tapeprøve. Forslag/Løsning: Mycometer test viste at forekomsten af skimmelsvamp ikke er over normalt baggrundsniveau! Kælder: Ved fyrrum ses der misfarvninger på vægge som ligner skimmelsvamp. Fyrrum er dog adskilt fra beboelse med betondække! Der tages en Mycometer test! Forslag/Løsning: Mycometer test viste at skimmelsvamp niveauet kun er lidt over normal! Er ikke kritisk for kollegiets beboere, eftersom området er isoleret fra beboelse. Kan fjernes når der alligevel skal renoveres i fyrrum. Analyseresultater af Mycometer Surface Test: 1. 1 sal mod syd, lager ved opholdsrum 4192 X 2. 1 sal mod syd, værelse nr. 011 v/ vindue 330 X 3. Badeværelses vindue i privaten 339 X 4. Lager i stueetage v opholdsrum (madrass) X 5. Bordtennisrum gavlvæg ved yderdør 667 X 6. Vaskeri gulv 4597 X 7. Lager i kælder under trappe opgang 78 X 8. Fyrrum kælder væg 129 X 9. U. linoliums gulv under skabe i bordten. rum 2244 X (fortsættes side 5..)

5 (fortsat fra side 4..) Analyseresultater af Mycometer Air Test: A: 1 sal mod syd, i gang. 366 X B: 1 sal mod syd, lager ved opholdsrum 2850 X C: Opholdsrum 1. sal 433 X D: Gang mod nord 1. Sal 266 X E: Værelse X F: Privat lejlighed, Stue/Køkken 340 X G: Gang i stueetage længst mod syd 290 X H: Lager ved køkken/opholdsrum stue etage 483 X Mycometerprøver - forklaring af analyseresultaterne: MST/MAT/BST = C: Betyder: Der bør hurtigt gøres noget ved problemet! Kvantificering af skimmelsvamp: Mycometer Surface Tal: MST Luftprøver, Mycometer Air Tal MAT Bakterie Surface Tal: BST Som den eneste metode for måling af skimmelsvampe i bygninger, oplyses Mycometer -testen at være videnskabeligt dokumenteret. A: MST op til 25 / MAT- test Passiv op til Aggressiv op til 900 / BST op til 25: Niveauet er ikke over det normale bg. Det er acceptabelt (bg = baggrundsniveau). B: MST mellem 25 og 450 / MAT-test: Passiv 350 til Aggressiv 900 til 1700 / BST : Niveauet er over det normale bg. Dette kan skyldes høje koncentrationer af skimmelsporer i støv eller kan indikere tilstedeværelse af en gammel udtørret skimmelskade. Uacceptabelt, når udtørrede sporers biologiske aktivitet er et problem for mennesker med allergi, astma m.m. og kan påvirke, især, luftveje hos mange. BST: Har potentialet til at kunne medføre helbredsgener. Signifikant niveau af forurening. Kan indeholde bakterier eller anden forurening, f.eks. vand fra opvaskemaskine, overløb fra toilet uden afføring, akvarier. C: MST på over 450 / MAT-test: Passiv over 450, Aggressiv over 1700: Niveau højt over det normale bg. Indikerer normalt kraftig vækst af skimmelsvamp. Det er uacceptabelt og meget kritisk! Ved BST over 350: Indikerer bakteriel forurening. Indeholder et meget stort antal farlige og sygdomsfremkaldende bakterier. (f.eks.: Kloakvand). Hvor alvorligt er det, når der er konstateret skimmelsvamp i et lokale hvor mennesker opholder sig? Det er ikke noget man bør tage let på. Disse oplysninger om hvordan skimmelsvamp kan virke på mennesker er tilgængelige på internettet: Det kan forårsage betændelseslignende reaktioner, og give anledning til tilstoppet næse, svien i halsen, hovedpine og træthed, samt infektioner og nedsat immunforsvar. Undertrykkelse af immunforsvaret, hvad enten det skyldes mykotoxiner ellers selve svampene, kan have uheldige følgevirkninger i form af infektioner af virus og bakterier, der kan bidrage til generelt ubehag. Mykotoxiner - kampstoffer som findes i skimmelsvampes stofskifteprodukter. Kan hæmme immunforsvaret - mennesker bliver mere modtagelig for infektioner. Mistænkes for at være kræftfremkaldende. Disse stoffer kan trænge gennem til andre rum VOC er - let flygtige organiske forbindelser - endnu ikke kortlagt hvordan de påvirker os. Består af alkoholer, ketoner og estere. Disse kan spredes i hele bygningen. Sporer - indeholder vandopløselige proteiner som udtrækkes i løbet af 30 sek. i vandholdige slimhinder. Tiden fra indånding til allergisk reaktion er 10 min. Nogle mennesker er så overfølsomme over for disse proteiner at - de reagerer på i løbet af få sekunder på sporer og mykotoxiner. Personer som ikke er følsomme vil typisk begynde at opleve problemer efter 2-3 måneder ved jævnligt ophold i angrebne rum. Nogle bliver til sidst så følsomme, at 3 indåndinger er nok til at fremkalde allergiske reaktioner. Man regner med at 25 % af den vestlige verdens befolkning er disponeret for allergi. De vil altså hurtigt reagere på ophold i skimmelangrebne områder. Spædbørn og gravide menes at være mere følsomme for skadelige påvirkninger. Hos børn risiko for astmatisk bronkitis samt øjenbetændelse på grund af vedvarende irritation af luftvejene. (fortsættes side 6..) (fortsat fra side 5..)

6 Konklusion: Der er flere vigtige reparationer som bør foretages. Den største bliver at fjerne køkken på 1. sal i elevernes opholdsrum, samt væg ind til lille linnedrum. Skimmelsvampangrebet må fjernes helt og derfor anbefales det at følge forslag og handlingsplan sidst i rapporten! Afrensning og specialrengøring må også foretages i rum under linnedrum i stueetage. Her må loft og væg mod køkken afrenses og væg må blottes for at få et fuld overblik over hvor stor skaden er. De to små lagerrum og bordtennisrummet/lagerrummet bør foreløbig lukkes og forsegles med tape indtil en skimmelsvampsanring er gennemført. Desuden må det gulv som er udført i linoleum / spånplader i vaskeri gulv, i kælder fjernes, specialrengøres og først derefter igen genopbygges. På grund af elevpresset kan det være nødvendigt at udføre nogle af disse nødvendige reparationer i skoleferierne. Men arbejdet bør ikke udskydes unødvendigt da det er af vital betydning for børnenes sundhed! At følge forslagene i denne rapport vil sikre at skimmelsporer og andre partikler fra skimmelsvamp, ikke forurener resten af kollegiet! Forslag til brug under løsning af problemer med skimmelsvamp: Husk at der skal opstilles en miljømaskine til at fjerne partikler fra skimmelsvamp, inden et saneringsarbejde påbegyndes. Da vore undersøgelse er baseret på stikprøver, er det vigtigt håndværkerne som demonterer, er opmærksomme på yderligere tegn på vækst af skimmelsvamp, efterhånden som bygningsdele blotlægges. Det er meget vigtigt at håndværkerne straks giver besked til dem der skal afrense skimmelsvamp, når de er færdige med at fjerne defekte materialer, så kostbar tid ikke går tabt. Håndværkere må udvise vilje til at samarbejde om at få fjernet skimmelsvamp, inden der genetableres og de må huske på, at skimmelsvamp i mange tilfælde ikke kan ses. Men de kan måles og folk bliver syge hvis der er for meget skimmelsvamp. De skal huske at grunden til at arbejdet udføres er at der skal fjernes skimmelsvamp - f. eks. under et gulv. Så er det ikke nok at udskiftes gulvet. Nej, - gulvet skal fjernes, for at man kan komme til at fjerne skimmelsvampene som er under gulvet. Når skimmelsvampene er afrenset - så skal der lægges nyt gulv ikke før! Værktøj, byggematerialer osv. fjernes fra saneringsområdet straks efter nedrivningen. Afdækning på gulve fjernes inden der foretages afrensning af skimmelsvamp, da ophobning af materiale fra skimmelsvamp ellers igen kan spredes. Afrensning af skimmelsvamp: Så snart håndværkerne er færdige med at fjerne defekte materialer, kontakter de det firma som foretager afrensningen af skimmelsvamp. R&T foretrækker afrensning af skimmelsvamp ved brug af Protoxmetoden som er meget effektiv og som ikke efterlader giftstoffer i bygningen. Når afrensningen er færdig skal der foretages en SES rengøring i saneringsområdet. Når SES rengøringen er færdig er brug af åndedrætsværn til beskyttelse mod skimmelsvamp ikke længere påkrævet. Nu kan håndværkerne genopbygge. Der foretages til sidst en meget grundig specialrengøring af hele bygningen. Se i øvrigt handlingsplanen for skimmelafrensning herunder. Mere detaljeret handlingsplan kan rekvireres hos R&T i Maniitsoq. Handlingsplan i hovedtræk - for den praktiske udførelse af en skimmelsanering: 1) FØR tømrerne starter nedrivningen opstiller R&T en miljømaskine til at rense luften og frafiltrere partikler fra skimmelsvamp under nedrivning, og afdækker hvis der er møbler i lejligheden /huset og ikke angrebne rum lukkes / afspærres / forsegles, og mærkes med INGEN ADGANG skilt. 2) Håndværkere fjerner ødelagte materialer. De rydder op, fjerner alt værktøj, byggematerialer m.m. og afdækning fra gulve og kontakter derefter R&T. 3) R&T udfører afrensningen af skimmelsvamp med Protox-metoden. Der foretages afsluttende kvalitetssikring. 4) R&T foretager en SES-Rengøring ('Specialrengøring efter skimmelsanering') og fremsender en afslutningsrapport med dokumentation. 5) Håndværkerne genopbygger. 6) Der foretages en grundig slutrengøring inden beboerne vender tilbage. Alt inventar og tekstiler rengøres grundigt før de sættes på plads. R&T kan levere engangs-sikkerhedsudstyr, så de håndværkere der nedriver ikke udsættes for unødig fare eller at de spreder partikler fra skimmelsvamp. Forbruget faktureres. R&T Konsulenter: Arne Mattsson og Erik Mikkelsen Mycometertest/ene er analyseret på R&T's laboratorium i: Mikroskopering for artsbestemmelse: R&T s mobile laboratorium Goritas Kolding

7 Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding AS/SA Sag:68631 Telefon: Telefax: R&T Rengørings og Kontorartikler Arne Mattsson Postboks Maniitsoq Vedr.: B-1336 Analyse af indsendt Tape-test Vi har den modtaget 5 tape-test fra Dem til analyse på vort laboratorium. Formålet med analysen er at påvise eventuel forekomst af skimmelsvampe i materialet, samt i bekræftende fald at fastlægge arterne. Metode Identifikation Ved prøvetagning presses tapen mod den overflade som ønskes undersøgt. Den klare tape undersøges herefter mikroskopisk dels for forekommet vækst af skimmel dels for aflejrede sporer. De forekommende skimmelarter identificeres. Ved den biologiske analyse af prøvematerialet kunne følgende konstateres: Ballerup: Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup Telefon: Fax: Goritas bygningsundersøgelser A/S CVR nr.: Jyske Bank konto: Girokonto:

8 AS/SA Sag:68631 Side: 2 Test nr. Lokale/bygnings del Konstaterede mikrosvampe 1 Ikke oplyst Aureobasidium sp. Cladosporium sp. 4 Ikke oplyst Stachybotrys sp. Ulocladium sp. Vækst / bemærkninger Sporer Vækst Vækst Meget vækst 5 Ikke oplyst Phoma sp. Meget vækst 6 Ikke oplyst Aureobasidium sp. Vækst 7 Ikke oplyst Ingen tegn på skimmel Svampebeskrivelser Aureobasidium sp. er en meget hyppigt forekommende mikroorganisme, som findes på forskellige plantematerialer, især de celluloseholdige. I bygninger optræder den mest på konstruktioner, hvor en høj luftfugtighed kan opstå som f.eks. på fugtige overflader i køkken og bad eller på vinduesrammer. Skimmelangreb på tætningsmateriale som silikone viser sig hyppigt som små mørke pletter, som kan føres tilbage til indgroet svampemycel. På behandlede træoverflader er svampen i stand til at trænge gennem overfladebehandlingen og forårsage mørke pletter på overfladen af træet. Aureobasidium tilhører også gruppen af skimmelsvampe, som optræder på kunststof. Forudsætningerne for skimmelbegroning på kunststoffer som tætningsmateriale er, at polymerens struktur gør dem anvendelig som kulstofkilde. Gennem svampenes vækst misfarves overfladen af det angrebne materiale. Forurening på overfladen kan ligeledes tjene som næringskilde for svampen. Cladosporium arter dominerer i de fleste analyser af udendørs luft. Slægten findes overalt, især i de klimatisk tempererede områder. Kolonierne af Cladosporium fremtræder som olivengrøn til grå grøn. De enkelte arter kan vokse ved op til 32 C. Da den ligeledes kan vokse ved 0 C ses vækst af Cladosporium ofte i køleskabe.

9 AS/SA Sag:68631 Side: 3 Cladosporium vokser bedst, når overfladens vandaktivitet (aw) ligger omkring 0,8. Udover den meget almindelige forekomst udendørs, findes slægten på madvarer samt på døde celluloseholdige plantematerialer samt på papir og tekstiler. Sporene, som findes i store mængder i luften har allergifremkaldende egenskaber. Stachybotrys er en vidt udbredt skimmelart, som hyppigt optræder på fugtige gipsplader og andre celluloseholdige bygningsmaterialer. Den producerer cellulosenedbrydende enzymer, som sætter arten i stand til at udnytte mange næringskilder indendørs. Stachybotrys er i stand til ved givne betingelser at producere toxiner som bl.a. Satrotoxin, som kan give anledning til sundhedsmæssige gener. Ulocladium er en slægt, som er kendt for en effektiv nedbrydning af cellulose i naturen. Derfor ses svampen tit på døde planterester, træmaterialer både ude og indendørs samt på papir, tapet og maling indendørs. På overflader med kondensskader og mangelfuldt luftcirkulation har Ulocladium også indendørs gode vækstmuligheder. Væksten af den brunsorte skimmelsvamp kan blive kraftig, og et tæt bomuldsagtigt svampevæv kan udvikles på overfladerne. Sporerne af Ulocladium indeholder samme allergen som Alternaria, hvorfor Ulocladium er kendt for at kunne udløse luftvejsallergier. Slægten Phoma er udbredt over hele verden og ses som små sorte bevoksninger. Den optræder på såvel levnedsmidler som på bygningsmaterialer som cement, maling, uld og papir, men optræder hyppigst på plantematerialer. Skimmelvækst kan forekomme på steder, hvor fugtforholdene er eller har været utilfredsstillende. En sådan fugtighed kan stamme fra defekter i overfladestrukturen (revner), utætheder i rør og kondensering af vanddampe fra det indre miljø. Af disse årsager er kondenseringen den langt hyppigste. Som næringskilde kan Skimmelsvampe benytte enhver form for fugtigt organisk materiale, selv husstøv kan danne et tilstrækkeligt næringsgrundlag. Skimmelsvampe signalerer et usundt fugtigt klima, og er generende på grund af æstetiske grunde, lugten og sporernes og myceliets allergifremkaldende egenskab. Skimmelsvampe kan give anledning til gener i form af slimhinde- og luftvejsirritationer, og vil kunne give anledning til allergi og astma.

10 AS/SA Sag:68631 Side: 4 Sådanne gener opstår typisk kun ved massiv forekomst af Skimmel som følge af store og vedvarende fugtproblemer. For allergikere kan reaktionerne dog komme ved forholdsvis lave "belastninger". Det skal bemærkes, at analyseresultaterne alene viser forholdene i prøvetagningsstederne. Vi er altså ikke i stand til at rapportere om forholdene andre steder i bygningen. Ønsker De yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Faktura vedlagt. Med venlig hilsen Goritas bygningsundersøgelser Angela Steinfurth Cand.scient., mikrobiolog

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 20. februar 2014 Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde Udført for Lemvig Kommune 19. marts 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v,

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Udført for Svendborg Kommune 29. januar 2015 Indledning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014. Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg. Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014. Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg. Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014 Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde Udført for Svendborg Kommune 11. december 2014 Indledning - formål med

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 20. februar 2014 Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. marts 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1 AFRENSNING af SKIMMELSVAMP, BAKTERIER mv. med HYSAN OG BIOX Hvorfor HYSAN ell. BIOX? Begge produkter er indeklimaneutrale og afgasser derfor ingen stoffer til indeluften efter optørring i modsætning til

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Refskovvej 41, 7620 Lemvig. Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Refskovvej 41, 7620 Lemvig. Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014 Refskovvej 41, 7620 Lemvig Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg Udført for Lemvig Kommune 14. januar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Før afrensning - Afdeling L, stuen til højre

Før afrensning - Afdeling L, stuen til højre Før afrensning - Venstre for dør Højre for dør 675364_1002627-20-39_031_fotobilag.doc 1 Før afrensning -, Venstre for dør Højre for dør 675364_1002627-20-39_031_fotobilag.doc 2 Efter afrensning, før maling

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere