R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand"

Transkript

1 R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf Fax Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's afdelinger: Qaqortoq: Sisimiut: Ilulissat: Maniitsoq: og Arne Mattsson på Speciale: Skimmelsvampsanering og herunder professionel afrensning af skimmelsvamp med Protoxmetoden. R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T v/arne og Karin Mattsson Besigtigelses rapport vedrørende mulig forekomst af skimmelsvampe Rekvirent /nr.: INI Rapporten er udarbejdet i: TAS / MAN Dato: Juli 2011 Besigtigelsen er foretaget på denne adresse: Elevhjem i Tasiilaq Addertumut B-1336, 3913 Tasiilaq 1. Elevhjem B Kollegiet består af to sammenhængende blokke 3. I linnedrum/lager på 1. sal har en vandskade forårsaget et større skimmelangreb! 4. Indtrængende vand fra køkken er årsagen! 5. Også køkkenelementer i opholdsrum er skadet! 6. I lille lager under linnedrum er der også en vandskade. 7. Fuger i flere badeværelser er defekte! 8. I flere vindueslysninger og vinduesplader er der vandskader. Nogle steder har det udviklet sig til skimmelsvamp. 9. Vinduesplade stærkt medtaget af fugt! 10. Vaskeri gulv ødelagt af vand. Stærkt angrebet af skimmelsvamp!! 11. Der kan frit løbe vand ind ved bagdør i bordtennisrum. Lavet forkert. Har forårsaget stor vandskade i rummet. 12. Gavl væg i bordtennisrum er stærkt opfugtet. 44%. Der har også udviklet sig skimmelsvamp under tapet. 13. I modsatte ende af bordtennisrum er der skimmelvamp under linolium! 14. Analyse af Mycometertest viser at misfarvningerne på betonsokkel i koldlager ikke er et skimmelsvampangreb! 15. Der er en mindre vandskade i fyrrum i kælder. (fortsættes side 2..)

2 (fortsat fra side 1..) Visuel bedømmelse: Desværre har R&T ikke modtaget tegninger over bygningen, men prøver at undersøge kollegiet grundigt, om nødvendigt en destruktiv undersøgelse, for at konstatere om bygningen er angrebet af skimmelsvamp og samtidig undersøges det om der kan forebygges fremtidige problemer med skimmelsvamp ved tilstrækkelig ventilation! Kollegiet er af nyere dato og er generelt stadig i god stand. Inde i bygningen er der en god rengørings standard! Stueetage, blok mod nord: Værelse 4: Intet at bemærke! Værelse 3: Intet at bemærke! Værelse 6: Intet at bemærke! Værelse 7: Intet at bemærke! Toilet/bad ved v. 3: Intet at bemærke! Toilet/bad ved v. 2: Intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! Lager: Luftprøve. Mycometer test. Tape prøve. Der er opmagasineret madrasser m.m. i rummet. Men ved loft ses to tydelige vandskader. Puds buler ud og er misfarvet. Da væg blottes ind mod køkken ses et større indtørret skimmelsvampangreb. Vand fra køkken på 1. sal har trængt ned gennem beton og væg. Forslag/Løsning: Rummet må straks tømmes og forsegles! Væg mellem lager og køkken må fjernes eftersom der med sikkerhed er skimmelsvamp inde i vægmaterialet! Først når der er foretaget en skimmelsvampsanering og man har fulgt forslag og handlingsplan nederst i denne rapport, kan rummet igen benyttes! VIGTIGT: Madrasserne kan indeholde partikler og gasser / toxiner fra skimmesvamp og de bør derfor renses med ekstraktionsmaskine (tæpperensemaskine med møbelmundstykke) og derefter bringes til et lokale hvor de kan tørre uden at komme i forbindelse med mennesker. Opholdsrum: Oven over køkken elementer ses der i højre side et mindre angreb af skimmelangreb! Stueetage mod Syd: Koll. Inspektør kontor: Intet at bemærke! Toilet/bad ved kontor: Her virker ventilation. Ellers intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! Vær. 8: Intet at bemærke! Vær. 9: Intet at bemærke! Privat bolig i stueetage: Stue/køkken: Luftprøve. Intet at bemærke! Værelse nærmest elevområde: Intet at bemærke! Værelse mod badeværelse: Intet at bemærke! (fortsættes side 3..)

3 (fortsat fra side 2..) Toilet/bad: Ødelagt lysning i vindue. Fuger er utætte ved væg og gulv i baderum. Ventilator er defekt. Forslag/Løsning: Lysning og vinduesplade bør skiftes. Desuden må utætte fuger skiftes/tætnes. Bemærk at det er vigtigt at silikonefuger kun hæfter i sider og ikke i bunden! Der bør opsættes ny mekanisk ventilator som tænder sammen med lyset. 1. sal Blok mod Nord: Der tages en luftprøve i gangen! Værelse 17: Intet at bemærke! Værelse 18: Intet at bemærke! Værelse 16: Intet at bemærke! Lille lager ved vær. 18: Intet at bemærke! Rengørings lager: Intet at bemærke! Toilet/bad ved reng. lager: Silikone fuger i brusehjørne er stadig tætte, men nogle fliser er revnede. Ikke tilstrækkelig ventilation, hvorfor døre bliver vandskadede! Mekanisk udsugning virker ikke! Forslag/Løsning: Defekt flise må efterfuges for at der ikke senere skal opstå vandskader i væg! Det bør sikres at den mekaniske ventilator kører når lyset er tændt!! Toilet/bad ved vær. 15: Mekanisk udsugning virker ikke! Revner i fuger! Forslag/Løsning: Defekt flise må efterfuges for at der ikke senere skal opstå vandskader i væg! Det må sikres at den mekaniske ventilator kører når lyset er tændt!! Værelse 19: Det lugter mistænkeligt i værelset. Men der er ikke noget visuelt at se i rummet. Kan være effekter i rummet. Forslag/Løsning: Efter at have se analyser af prøver, ser det ud til at evt. madrasser eller linned i dette værelse kan være forurenet efter at have været oplagret i linnedrum og madras lager. Hvis beboere i dette rum føler ubehag af nogen art bør man tage det meget seriøst og rense eller evt. destruere madrasserne. Sengelinned bør vaske på ny. Lille lager ved vær. 19: Intet at bemærke! Opgang: Intet at bemærke! 1. sal mod Syd: Opholdsrum/køkken: I køkkenet har der været en større vandskade. Luftprøven bekræfter dette! (Se tal i skema på side 4 og 5) Bag køkkenelementer og komfur er vand sivet ned og trukket igennem til linnedrum! Bordplade og elementer er vandskadet! Forslag/Løsning: De nederste køkkenelementer og køkkenbordet fjernes og destrueres forsvarligt! Væg mellem køkken og linnedrum må fjernes, skal SES rengøres og desuden anbefaler R&T at forslag og handlingsplan nederst i rapporten følges! Værelse 9: Intet at bemærke! Værelse 10: Intet at bemærke! Lager ved opholdsrum: Et skimmelangreb ses tydeligt på væg der støder op til køkken/opholdsrum. Vand er trukket igennem væg ved køkkenafløb og, blev det oplyst til R&T, fra et sprængt vandrør og det har forårsaget en større skade. Rummet bliver brugt som linnedrum!! Forslag/Løsning: Linned må straks fjernes, vaskes grundigt, hvorefter det oplagres i et andet rum!! Døren til rummet lukkes og forsegles med tape. (fortsættes side 4..)

4 (fortsat fra side 3..) Opgang: Intet at bemærke! Værelse 13: Intet at bemærke! Værelse 14: Intet at bemærke! Radonmåling: Eftersom R&T råder over udstyr til måling af Radonkoncentrationer i bygninger tog vi et instrument med og udførte to tester under vort besøg i elevhjemmene. Målingen i B-1336 viste en normal koncentration!! (50 bc = A) Eftersom det ikke er hver dag R&T besøger Tasiilaq, besluttede vi at tage udstyret med og udføre disse målinger vederlagsfrit. Værelse 12: Intet at bemærke! Værelse 11: Indækning og vinduesplade er medtaget af fugt. Der tages en mycometer test til analyse! Toilet/bad ved vær. 11: Vinduesplader og indfatninger er vandskadede. Svært at undgå når vindue er i bruseområde! Forslag/Løsning: Vinduesplader og indfatninger må skiftes. Nyt træværk behandles så de kan modstå brusevand! Toilet/bad ved vær. 10: Lidt vandskade omkring vindue. Forslag/Løsning: Når vinduesplader og indfatninger skiftes skal nyt træværk behandles så de kan modstå brusevand! Yder beklædning: Yderbeklædning er medtaget og trænger til maling! Loft: Intet at bemærke. Vaskeri i kælder: Gulv er tydeligvis meget vandskadet! Vinyl og gulvplader buer! Der foretages en lille boreprøve. Den viser at gulvplader er af spånplade og er meget våde! (44 % - normal skal det være max 15%) Der tages en mycometer prøve. Forslag/Løsning: Vinylgulv og spånplader bør fjernes snarest! Der afrenses ifølge nedenstående forslag og handlingsplan før nyt gulv, gerne flisegulv, etableres! Bordtennisrum: Bagvæg i gavl har et problem med skimmelsvamp. (se billede ) Vand løber ind under bagdør. Bygget forkert! I den anden ende af rummet har der været en oversvømmelse af kloak. Men området er dækket af en række skabe. R&T flytter et modul og kan se at linolium er løsnet fra gulv. Vi tager en mycometer test under linolium. Forslag/Løsning: Eftersom der er stor fugtighed i galvvæg som har udviklet sig til skimmelsvamp, og der er et kraftig skimmelangreb under gulvbelægningen, vil R&T foreslår at man ikke bruger dette rum, - heller ikke som lager! Linolium og træplader må fjernes over hele gulvet ned til ren beton, og afrensning på beton foretages med ATIVERET BIOX - ifølge R&T s handlingsplan og derefter lægges nyt gulv. Gavl væg må renoveres på lignende måde. (yderligere forslag og handlingsplan kan rekvireres hos R&T) Kold lager under trappe: Der ses en mistænkelig hvid misfarvning på betonsokkel. Der tages en MST test og en tapeprøve. Forslag/Løsning: Mycometer test viste at forekomsten af skimmelsvamp ikke er over normalt baggrundsniveau! Kælder: Ved fyrrum ses der misfarvninger på vægge som ligner skimmelsvamp. Fyrrum er dog adskilt fra beboelse med betondække! Der tages en Mycometer test! Forslag/Løsning: Mycometer test viste at skimmelsvamp niveauet kun er lidt over normal! Er ikke kritisk for kollegiets beboere, eftersom området er isoleret fra beboelse. Kan fjernes når der alligevel skal renoveres i fyrrum. Analyseresultater af Mycometer Surface Test: 1. 1 sal mod syd, lager ved opholdsrum 4192 X 2. 1 sal mod syd, værelse nr. 011 v/ vindue 330 X 3. Badeværelses vindue i privaten 339 X 4. Lager i stueetage v opholdsrum (madrass) X 5. Bordtennisrum gavlvæg ved yderdør 667 X 6. Vaskeri gulv 4597 X 7. Lager i kælder under trappe opgang 78 X 8. Fyrrum kælder væg 129 X 9. U. linoliums gulv under skabe i bordten. rum 2244 X (fortsættes side 5..)

5 (fortsat fra side 4..) Analyseresultater af Mycometer Air Test: A: 1 sal mod syd, i gang. 366 X B: 1 sal mod syd, lager ved opholdsrum 2850 X C: Opholdsrum 1. sal 433 X D: Gang mod nord 1. Sal 266 X E: Værelse X F: Privat lejlighed, Stue/Køkken 340 X G: Gang i stueetage længst mod syd 290 X H: Lager ved køkken/opholdsrum stue etage 483 X Mycometerprøver - forklaring af analyseresultaterne: MST/MAT/BST = C: Betyder: Der bør hurtigt gøres noget ved problemet! Kvantificering af skimmelsvamp: Mycometer Surface Tal: MST Luftprøver, Mycometer Air Tal MAT Bakterie Surface Tal: BST Som den eneste metode for måling af skimmelsvampe i bygninger, oplyses Mycometer -testen at være videnskabeligt dokumenteret. A: MST op til 25 / MAT- test Passiv op til Aggressiv op til 900 / BST op til 25: Niveauet er ikke over det normale bg. Det er acceptabelt (bg = baggrundsniveau). B: MST mellem 25 og 450 / MAT-test: Passiv 350 til Aggressiv 900 til 1700 / BST : Niveauet er over det normale bg. Dette kan skyldes høje koncentrationer af skimmelsporer i støv eller kan indikere tilstedeværelse af en gammel udtørret skimmelskade. Uacceptabelt, når udtørrede sporers biologiske aktivitet er et problem for mennesker med allergi, astma m.m. og kan påvirke, især, luftveje hos mange. BST: Har potentialet til at kunne medføre helbredsgener. Signifikant niveau af forurening. Kan indeholde bakterier eller anden forurening, f.eks. vand fra opvaskemaskine, overløb fra toilet uden afføring, akvarier. C: MST på over 450 / MAT-test: Passiv over 450, Aggressiv over 1700: Niveau højt over det normale bg. Indikerer normalt kraftig vækst af skimmelsvamp. Det er uacceptabelt og meget kritisk! Ved BST over 350: Indikerer bakteriel forurening. Indeholder et meget stort antal farlige og sygdomsfremkaldende bakterier. (f.eks.: Kloakvand). Hvor alvorligt er det, når der er konstateret skimmelsvamp i et lokale hvor mennesker opholder sig? Det er ikke noget man bør tage let på. Disse oplysninger om hvordan skimmelsvamp kan virke på mennesker er tilgængelige på internettet: Det kan forårsage betændelseslignende reaktioner, og give anledning til tilstoppet næse, svien i halsen, hovedpine og træthed, samt infektioner og nedsat immunforsvar. Undertrykkelse af immunforsvaret, hvad enten det skyldes mykotoxiner ellers selve svampene, kan have uheldige følgevirkninger i form af infektioner af virus og bakterier, der kan bidrage til generelt ubehag. Mykotoxiner - kampstoffer som findes i skimmelsvampes stofskifteprodukter. Kan hæmme immunforsvaret - mennesker bliver mere modtagelig for infektioner. Mistænkes for at være kræftfremkaldende. Disse stoffer kan trænge gennem til andre rum VOC er - let flygtige organiske forbindelser - endnu ikke kortlagt hvordan de påvirker os. Består af alkoholer, ketoner og estere. Disse kan spredes i hele bygningen. Sporer - indeholder vandopløselige proteiner som udtrækkes i løbet af 30 sek. i vandholdige slimhinder. Tiden fra indånding til allergisk reaktion er 10 min. Nogle mennesker er så overfølsomme over for disse proteiner at - de reagerer på i løbet af få sekunder på sporer og mykotoxiner. Personer som ikke er følsomme vil typisk begynde at opleve problemer efter 2-3 måneder ved jævnligt ophold i angrebne rum. Nogle bliver til sidst så følsomme, at 3 indåndinger er nok til at fremkalde allergiske reaktioner. Man regner med at 25 % af den vestlige verdens befolkning er disponeret for allergi. De vil altså hurtigt reagere på ophold i skimmelangrebne områder. Spædbørn og gravide menes at være mere følsomme for skadelige påvirkninger. Hos børn risiko for astmatisk bronkitis samt øjenbetændelse på grund af vedvarende irritation af luftvejene. (fortsættes side 6..) (fortsat fra side 5..)

6 Konklusion: Der er flere vigtige reparationer som bør foretages. Den største bliver at fjerne køkken på 1. sal i elevernes opholdsrum, samt væg ind til lille linnedrum. Skimmelsvampangrebet må fjernes helt og derfor anbefales det at følge forslag og handlingsplan sidst i rapporten! Afrensning og specialrengøring må også foretages i rum under linnedrum i stueetage. Her må loft og væg mod køkken afrenses og væg må blottes for at få et fuld overblik over hvor stor skaden er. De to små lagerrum og bordtennisrummet/lagerrummet bør foreløbig lukkes og forsegles med tape indtil en skimmelsvampsanring er gennemført. Desuden må det gulv som er udført i linoleum / spånplader i vaskeri gulv, i kælder fjernes, specialrengøres og først derefter igen genopbygges. På grund af elevpresset kan det være nødvendigt at udføre nogle af disse nødvendige reparationer i skoleferierne. Men arbejdet bør ikke udskydes unødvendigt da det er af vital betydning for børnenes sundhed! At følge forslagene i denne rapport vil sikre at skimmelsporer og andre partikler fra skimmelsvamp, ikke forurener resten af kollegiet! Forslag til brug under løsning af problemer med skimmelsvamp: Husk at der skal opstilles en miljømaskine til at fjerne partikler fra skimmelsvamp, inden et saneringsarbejde påbegyndes. Da vore undersøgelse er baseret på stikprøver, er det vigtigt håndværkerne som demonterer, er opmærksomme på yderligere tegn på vækst af skimmelsvamp, efterhånden som bygningsdele blotlægges. Det er meget vigtigt at håndværkerne straks giver besked til dem der skal afrense skimmelsvamp, når de er færdige med at fjerne defekte materialer, så kostbar tid ikke går tabt. Håndværkere må udvise vilje til at samarbejde om at få fjernet skimmelsvamp, inden der genetableres og de må huske på, at skimmelsvamp i mange tilfælde ikke kan ses. Men de kan måles og folk bliver syge hvis der er for meget skimmelsvamp. De skal huske at grunden til at arbejdet udføres er at der skal fjernes skimmelsvamp - f. eks. under et gulv. Så er det ikke nok at udskiftes gulvet. Nej, - gulvet skal fjernes, for at man kan komme til at fjerne skimmelsvampene som er under gulvet. Når skimmelsvampene er afrenset - så skal der lægges nyt gulv ikke før! Værktøj, byggematerialer osv. fjernes fra saneringsområdet straks efter nedrivningen. Afdækning på gulve fjernes inden der foretages afrensning af skimmelsvamp, da ophobning af materiale fra skimmelsvamp ellers igen kan spredes. Afrensning af skimmelsvamp: Så snart håndværkerne er færdige med at fjerne defekte materialer, kontakter de det firma som foretager afrensningen af skimmelsvamp. R&T foretrækker afrensning af skimmelsvamp ved brug af Protoxmetoden som er meget effektiv og som ikke efterlader giftstoffer i bygningen. Når afrensningen er færdig skal der foretages en SES rengøring i saneringsområdet. Når SES rengøringen er færdig er brug af åndedrætsværn til beskyttelse mod skimmelsvamp ikke længere påkrævet. Nu kan håndværkerne genopbygge. Der foretages til sidst en meget grundig specialrengøring af hele bygningen. Se i øvrigt handlingsplanen for skimmelafrensning herunder. Mere detaljeret handlingsplan kan rekvireres hos R&T i Maniitsoq. Handlingsplan i hovedtræk - for den praktiske udførelse af en skimmelsanering: 1) FØR tømrerne starter nedrivningen opstiller R&T en miljømaskine til at rense luften og frafiltrere partikler fra skimmelsvamp under nedrivning, og afdækker hvis der er møbler i lejligheden /huset og ikke angrebne rum lukkes / afspærres / forsegles, og mærkes med INGEN ADGANG skilt. 2) Håndværkere fjerner ødelagte materialer. De rydder op, fjerner alt værktøj, byggematerialer m.m. og afdækning fra gulve og kontakter derefter R&T. 3) R&T udfører afrensningen af skimmelsvamp med Protox-metoden. Der foretages afsluttende kvalitetssikring. 4) R&T foretager en SES-Rengøring ('Specialrengøring efter skimmelsanering') og fremsender en afslutningsrapport med dokumentation. 5) Håndværkerne genopbygger. 6) Der foretages en grundig slutrengøring inden beboerne vender tilbage. Alt inventar og tekstiler rengøres grundigt før de sættes på plads. R&T kan levere engangs-sikkerhedsudstyr, så de håndværkere der nedriver ikke udsættes for unødig fare eller at de spreder partikler fra skimmelsvamp. Forbruget faktureres. R&T Konsulenter: Arne Mattsson og Erik Mikkelsen Mycometertest/ene er analyseret på R&T's laboratorium i: Mikroskopering for artsbestemmelse: R&T s mobile laboratorium Goritas Kolding

7 Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding AS/SA Sag:68631 Telefon: Telefax: R&T Rengørings og Kontorartikler Arne Mattsson Postboks Maniitsoq Vedr.: B-1336 Analyse af indsendt Tape-test Vi har den modtaget 5 tape-test fra Dem til analyse på vort laboratorium. Formålet med analysen er at påvise eventuel forekomst af skimmelsvampe i materialet, samt i bekræftende fald at fastlægge arterne. Metode Identifikation Ved prøvetagning presses tapen mod den overflade som ønskes undersøgt. Den klare tape undersøges herefter mikroskopisk dels for forekommet vækst af skimmel dels for aflejrede sporer. De forekommende skimmelarter identificeres. Ved den biologiske analyse af prøvematerialet kunne følgende konstateres: Ballerup: Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup Telefon: Fax: Goritas bygningsundersøgelser A/S CVR nr.: Jyske Bank konto: Girokonto:

8 AS/SA Sag:68631 Side: 2 Test nr. Lokale/bygnings del Konstaterede mikrosvampe 1 Ikke oplyst Aureobasidium sp. Cladosporium sp. 4 Ikke oplyst Stachybotrys sp. Ulocladium sp. Vækst / bemærkninger Sporer Vækst Vækst Meget vækst 5 Ikke oplyst Phoma sp. Meget vækst 6 Ikke oplyst Aureobasidium sp. Vækst 7 Ikke oplyst Ingen tegn på skimmel Svampebeskrivelser Aureobasidium sp. er en meget hyppigt forekommende mikroorganisme, som findes på forskellige plantematerialer, især de celluloseholdige. I bygninger optræder den mest på konstruktioner, hvor en høj luftfugtighed kan opstå som f.eks. på fugtige overflader i køkken og bad eller på vinduesrammer. Skimmelangreb på tætningsmateriale som silikone viser sig hyppigt som små mørke pletter, som kan føres tilbage til indgroet svampemycel. På behandlede træoverflader er svampen i stand til at trænge gennem overfladebehandlingen og forårsage mørke pletter på overfladen af træet. Aureobasidium tilhører også gruppen af skimmelsvampe, som optræder på kunststof. Forudsætningerne for skimmelbegroning på kunststoffer som tætningsmateriale er, at polymerens struktur gør dem anvendelig som kulstofkilde. Gennem svampenes vækst misfarves overfladen af det angrebne materiale. Forurening på overfladen kan ligeledes tjene som næringskilde for svampen. Cladosporium arter dominerer i de fleste analyser af udendørs luft. Slægten findes overalt, især i de klimatisk tempererede områder. Kolonierne af Cladosporium fremtræder som olivengrøn til grå grøn. De enkelte arter kan vokse ved op til 32 C. Da den ligeledes kan vokse ved 0 C ses vækst af Cladosporium ofte i køleskabe.

9 AS/SA Sag:68631 Side: 3 Cladosporium vokser bedst, når overfladens vandaktivitet (aw) ligger omkring 0,8. Udover den meget almindelige forekomst udendørs, findes slægten på madvarer samt på døde celluloseholdige plantematerialer samt på papir og tekstiler. Sporene, som findes i store mængder i luften har allergifremkaldende egenskaber. Stachybotrys er en vidt udbredt skimmelart, som hyppigt optræder på fugtige gipsplader og andre celluloseholdige bygningsmaterialer. Den producerer cellulosenedbrydende enzymer, som sætter arten i stand til at udnytte mange næringskilder indendørs. Stachybotrys er i stand til ved givne betingelser at producere toxiner som bl.a. Satrotoxin, som kan give anledning til sundhedsmæssige gener. Ulocladium er en slægt, som er kendt for en effektiv nedbrydning af cellulose i naturen. Derfor ses svampen tit på døde planterester, træmaterialer både ude og indendørs samt på papir, tapet og maling indendørs. På overflader med kondensskader og mangelfuldt luftcirkulation har Ulocladium også indendørs gode vækstmuligheder. Væksten af den brunsorte skimmelsvamp kan blive kraftig, og et tæt bomuldsagtigt svampevæv kan udvikles på overfladerne. Sporerne af Ulocladium indeholder samme allergen som Alternaria, hvorfor Ulocladium er kendt for at kunne udløse luftvejsallergier. Slægten Phoma er udbredt over hele verden og ses som små sorte bevoksninger. Den optræder på såvel levnedsmidler som på bygningsmaterialer som cement, maling, uld og papir, men optræder hyppigst på plantematerialer. Skimmelvækst kan forekomme på steder, hvor fugtforholdene er eller har været utilfredsstillende. En sådan fugtighed kan stamme fra defekter i overfladestrukturen (revner), utætheder i rør og kondensering af vanddampe fra det indre miljø. Af disse årsager er kondenseringen den langt hyppigste. Som næringskilde kan Skimmelsvampe benytte enhver form for fugtigt organisk materiale, selv husstøv kan danne et tilstrækkeligt næringsgrundlag. Skimmelsvampe signalerer et usundt fugtigt klima, og er generende på grund af æstetiske grunde, lugten og sporernes og myceliets allergifremkaldende egenskab. Skimmelsvampe kan give anledning til gener i form af slimhinde- og luftvejsirritationer, og vil kunne give anledning til allergi og astma.

10 AS/SA Sag:68631 Side: 4 Sådanne gener opstår typisk kun ved massiv forekomst af Skimmel som følge af store og vedvarende fugtproblemer. For allergikere kan reaktionerne dog komme ved forholdsvis lave "belastninger". Det skal bemærkes, at analyseresultaterne alene viser forholdene i prøvetagningsstederne. Vi er altså ikke i stand til at rapportere om forholdene andre steder i bygningen. Ønsker De yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Faktura vedlagt. Med venlig hilsen Goritas bygningsundersøgelser Angela Steinfurth Cand.scient., mikrobiolog

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere