Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999"

Transkript

1

2 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

3 Alternativ isolering i Tyskland Indhold Indledning... 1 Resumé Byggeri i Tyskland Indledning Klimaforhold Myndighedskrav Anvendelsesklasser og varmeledningsevne - grupper Sætning af løsfyldsisolering Skimmelresistens Brandforhold Alternative varmeisoleringsmaterialer Indledning Markedsforhold Cellulose Fåreuld, bomuld Høruld, hampeuld Træ, træbeton Træfibre Træspåner Kork, kokos Dampbremse, vindspærre, luftspærre Indledning Dampbremse Vindspærre, luftspærre Konstruktionseksempler Indledning Tagkonstruktioner Ydervægge Terrændæk Etageadskillelser Litteratur Bilag A: Bilag B: Bilag C: Tysk undersøgelse vedr. varmeisolering og miljø/arbejdsmiljø (fra Öko-Haus) Zulassung eksempel Producent/importør-liste

4 Alternativ isolering i Tyskland 1 Indledning Denne rapport beskriver erfaringer fra Tyskland med alternative isoleringsmaterialer. Ved alternative isoleringsmaterialer forstås normalt alternativer til mineraluld, som er det dominerende isoleringsprodukt også på det tyske marked. Ved planlægningen af projektet blev det besluttet, at der primært skulle indhentes erfaringer med materialer produceret af fornybare råmaterialer, samt at de velkendte isoleringsmaterialer af celleplast, celleglas og perlite skulle udelades. Ler- og halmbyggeri er heller ikke medtaget. Projektet er gennemført for midler fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering og er udført i perioden 21. november 1998 til 21. december Projektrapporten er baseret på litteraturstudier og besøg hos testinstitut, byggemesse og producenter. Vi har besøgt: FMPA-Dortmund Innobau Messe-Hamm Baufritz Erkheim (fabrik) Baufritz Rosenheim (udstilling) Faist Krumbach Heraklith - Simbach ESA - Linz

5 Alternativ isolering i Tyskland 2 Resumé I denne rapport er gennemgået egenskaberne for de fleste alternative isoleringsmaterialer i Tyskland. Markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer er ca. 5% i Tyskland, hovedparten er løsuld af cellulosefibre, herudover findes en bred vifte af produkter udviklet på basis af plantefibre samt fåreuld og kork. Den største forhindring for en øget anvendelse af alternative isoleringsmaterialer er den høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er materialerne 2-5 gange dyrere end mineraluld. De fleste alternative isoleringsmaterialer har en regningsmæssig -værdi på 0,40 W/mK. Varmeledningsevnen påvirkes kun i ringe grad af materialernes store hygroskopicitet. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har kun været anvendt i 5-10 år i den nuværende udformning, så langtidserfaringerne er begrænsede - fx. med hensyn til dimensionsstabilitet og om brandegenskaberne ændres med tiden. Der sker dog en løbende erfaringsopsamling, idet der skal undersøges 3 byggerier, før en materialegodkendelse (Zulassung) kan fornyes. Fornyelsen sker for nye materialer normalt hvert år (Bilag B). De fleste alternative isoleringsmaterialer tilsættes imprægneringsmidler dels mod skimmelsvamp og insektangreb dels for at forbedre brandmodstandsevnen. Borforbindelser finder udbredt anvendelse - og bortset fra betænkeligheden ved de ofte store mængder, som anvendes ( kg i et normalt parcelhus isoleret med cellulosefibre) og problemer med bortskaffelsen af det imprægnerede materiale anses borforbindelserne i Tyskland som mindre giftige. Oplysninger om miljø og arbejdsmiljø er sparsomme. Der nævnes i litteraturen (Bilag A), at det organiske fiberstøvs farlighed ikke er undersøgt i samme grad som mineraluldsfibre. For de fleste alternative isoleringsmaterialer skal bearbejdning og montering ske under anvendelse af støvmaske. I det alternative byggeri i Tyskland er man meget opmærksom på betydningen af lufttætte konstruktioner, og det er almindeligt at teste bygningerne med den såkaldte Blower-Door test. Firmaet Baufritz i Erkheim udvikler og sælger økologiske typehuse af høj kvalitet, som er isoleret med træspåner imprægneret med en "uproblematisk" blanding af valle og soda. Også træfiberplader kan fremstilles uden problematiske tilsætningsstoffer.

6 Alternativ isolering i Tyskland 3 1. Byggeri i Tyskland 1.0 Indledning Interessen for alternative byggematerialer og -metoder opstod i Tyskland for ca. 25 år siden hovedsageligt inden for lokalgrupper i miljøpartiet "Die Grünen". Oprindeligt blev der fokuseret på genanvendelse af byggematerialer, reduktion af forbruget af giftstoffer bl.a. i træbeskyttelsesmidler og maling samt en minimering af anvendelsen af pvc og aluminium. Senere er interessen for alternative isoleringsmaterialer opstået. Dette sker i forbindelse med en langvarig offentlig debat om uheldige helbredsmæssige forhold ved det traditionelle byggeri. Interessen fremmes af en giftskandale, hvor den kemiske virksomhed Bayer anvendte giften pcp (pentaclorphenol) i såvel træbeskyttelsesmidler som bejdser til indvendigt brug, hvilket medførte stærke helbredsmæssige gener for beboerne. Interessen for anvendelse af alternative materialer i byggeriet er generelt stor, men faktisk er det kun en mindre del af bygherrerne, som realiserer de alternative ønsker. Til gengæld fokuserer denne gruppe udpræget på økologiske løsninger, hvor anvendelse af kemisk træbeskyttelse, kunststofmaterialer og kemikalier helt undgås eller begrænses mest muligt. Samtidig er det alternative byggeri kendetegnet ved en høj håndværksmæssig kvalitet og gennemtænkte løsninger, der appellerer til købere, der er parate og i stand til at betale en merpris på 10-20%. 1.1 Klima Bortset fra de nordligste regioner, som næsten har samme klima som Danmark, har Tyskland fastlandsklima. De vigtigste klimaparametre (middel af daglig maks. temp., middel af daglig min. temp., nedbørsmængde, middel af relativ luftfugtighed) fremgår af nedenstående klimanormaler for forskellige egne af Tyskland. Til sammenligning er medtaget landsnormalen for Danmark ( ), kilde DMI. (Fra DMI-bogen "Jordens klima") Berlin Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i %

7 Alternativ isolering i Tyskland 4 Køln Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % München Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Stuttgart Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Erfurt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Danmark Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % 2,0-2, ,2-2, ,8-0, ,6 2, ,0 6, ,7 9, ,8 11, ,0 11, ,4 9, ,1 6, ,0 2, ,7-0, I Tyskland giver klimaet gode livsbetingelser for husbukke, som her er et langt større problem for træbygninger end i Danmark. En måde at begrænse angreb af husbukke på uden anvendelse af insektgifte er at afdække trækonstruktioner og isoleringsmaterialer med specialpapper eller - ved ventilerede konstruktioner - at montere insektnet i ventilationsåbningerne.

8 Alternativ isolering i Tyskland Myndighedskrav Det tyske byggemarked kan bedst beskrives som gennemreguleret, hvilket har den negative effekt, at ændringer og nye metoder kun langsomt vinder indpas. Til gengæld opnås den for forbrugerne gunstige effekt, at kun afprøvede materialer med kendte egenskaber kan anvendes. Det maksimale varmetab, der er tilladt for en konstruktion eller en bygning, er anført i "Wärmeschutzverordnung". Denne bestemmelse er udarbejdet af Forbundsrepublikkens boligministerium og gælder for hele Tyskland. Her har delstaterne ingen muligheder for at indføre egne krav. I fig er sammenlignet krav til U-værdier i Tyskland og Danmark. Bygningsdel Deutsche Wärmeschutz VO Bygningsreglement Ydervæg Tag Terrændæk Vinduer 0,6-0,8 0,3-0,5 0,55-0,7 2,6-3,1 0,5 0,22 0,35 1,8 0,3-0,4 0,2 0,3 2,9 0,2-0,3 0,15-0,20 0,2 1,8 Fig sammenligning af myndighedskrav til bygningsdeles U-værdi Tyskland/Danmark I øvrigt kan man, som det kendes fra Danmark, også i Tyskland anvende en varmetabsramme for bygningens samlede varmetab, såfremt enkeltkonstruktioners U-værdi er for høj. Forholdene for isoleringsmaterialer reguleres i delstaternes bygningsreglementer, der overordnet beskriver kravene til materialerne. Forenklet kan kravene sammenfattes til, at materialet og dets egenskaber skal være kendt - "Geregelte Bauprodukte" (hvilket i praksis betyder, at der bl.a. skal foreligge en DIN-norm for materialet). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indhentes dispensation i den aktuelle byggesag, eller materialet skal have en særlig godkendelse. En dispensation - "Zustimmung im Einzelfall" - indhentes hos delstatens indenrigsministerium og kan i reglen kun opnås en eller ganske få gange for et materiale. Denne fremgangsmåde vil i praksis ikke kunne anvendes for isoleringsmaterialer, men alene for helt specielle konstruktioner, der kun finder anvendelse en gang. En godkendelse - " Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" - udstedes af Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin, og godkendelsen er gældende i alle delstater - se Bilag B. En godkendelse opnås først, efter at der er gennemført en serie afprøvninger af produktet, og såvel afprøvningsresultaterne som produktets anvendelighed er vurderet af et ekspertudvalg.

9 Alternativ isolering i Tyskland 6 Herunder er beskrevet de afprøvninger, der normalt skal udføres i forbindelse med udstedelse af en "Zulassung". Forpladerellermåtteraffx.fåreuldellerhørfibreerderbl.a.taleomfølgende undersøgelser, der udføres i forbindelse med egen- og fremmedkontrollen af produktionen: - tykkelse - tykkelse under belastning (fx. 0,05 kn/m 2 i anvendelsesklasse WL) - delamineringsstyrke - dimensionsstabilitet ved 80ºC Ovenstående undersøgelser er beskrevet i DIN 18165, som anvendes til at teste mineraluldsprodukter i form af plader, måtter eller filt, og som også er gældende for tilsvarende plantefiberprodukter af kokos, tørv og træfibre. For alle løsfyldsisoleringsmaterialer fx. af cellulose eller træspåner testes bl.a.: - sætningen ved fritliggende isolering (standardiseret "kasse"-forsøg, se afsnit 1.4) - sætningen ved ekstreme klimaforhold 40ºC/90% RH - sætningen i modelvæg, som udsættes for rystelser For alle varmeisoleringsmaterialer skal der udføres følgende forsøg: - 5 målinger af 10,tr. -værdien som funktion af densiteten - 3 målinger af -værdien ved 23ºC/80% RH til bestemmelse af tillægget til den tørre -værdi (se afsnit 1.3) - bestemmelse af ligevægtsfugtindhold ved 23ºC/80% RH (DIN 52620) - bestemmelse af skimmelresistensen (for organiske materialer) iht. DIN IEC 68 del 2-10 (se afsnit 1.5) - bestemmelse af resistensen mod skadedyr (møl) - måling af dampdiffusionsmodstandstallet (-værdien) - (se afsnit 3) (for granulater og organiske fibermaterialer antages uden måling =1-2) - fastlæggelse af brandmodstandsevne iht. DIN 4102

10 Alternativ isolering i Tyskland 7 Godkendelsen beskriver nøje, til hvilke formål produktet må anvendes samt betingelserne for fremstillingen af dette. Endvidere vil der være krav om produktionskontrol - såvel intern som ekstern kontrol. Det kan også forekomme, at der stilles krav om kontrol af produktet på anvendelsesstedet. For nye produkter vil tilladelsen have en begrænset gyldighedsperiode typisk 2-3 år. Efter at der i en årrække er indsamlet erfaringer med produktet, vil gyldighedsperioden forlænges til 5 år, og får produktet en betydelig udbredelse, vil der senere blive udarbejdet en DIN norm for området. Som et eksempel på en godkendelse er der i Bilag B medtaget en "Zulassung" med tilhørende dokumenter gældende for cellulose-isoleringsproduktet "Warmcel". Det bemærkes i dokumenterne, at der bl.a. stilles krav om endoskopiske undersøgelser i bygningskonstruktioner, hvor produktet er anvendt (for at kontrollere, om der er sket sætninger), samt at der skal udtages prøver af isoleringsmaterialet til at fastlægge den aktuelle brandmodstandsevne. I de følgende underafsnit til afsnit 1 er der medtaget en uddybende beskrivelse af nogle af de ovenfor nævnte undersøgelser og funktionskrav. 1.3 Anvendelsesklasser og varmeledningsevne-grupper Isoleringsmaterialerne opdeles i følgende anvendelsesklasser: W WL WD WV Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til vægge og lofter Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til isolering mellem spær og i bjælkelag Varmeisoleringsmaterialer, som trykpåvirkes fx. under trykfordelende gulvplader (uden trinlydskrav) og ved tage under tagdækningen Varmeisoleringsmaterialer med krav til afrivnings- og delamineringsstyrke fx. til påklæbede beklædninger uden bærende underkonstruktion I konstruktionsnormerne vil der altid være præciseret, hvilken type isoleringsmateriale der kan anvendes i den pågældende konstruktion.

11 Alternativ isolering i Tyskland 8 Følgende varmeledningsevnegrupper er gældende: Gruppe Krav til varmeledningsevne z (se note 1) W/mK 035 0, , (se note 2) 0, (se note 2) 0,050 Note 1: Note 2: Varmeledningsevne z iht. DIN del 2 (regningsmæssig praktisk -værdi, dvs. producentens deklarerede kontrolgrænseværdi målt iht. DIN del 1 ( 10,tr ) + tillæg som følge af materialernes fugtindhold målt ved 80% RF. Tillægget findes i DIN for træfiberplader er det fx. 20% og for kork 10%. Størrelsen af tillægget skal dog, inden der foreligger en Z -værdi, godkendes af Deutche Institut für Bautechnik (DIB, Berlin)). For DIN-normerede isoleringsmaterialer ikke tilladt for anvendelsesklasse WL på grund af muligt yderligere varmetab ved, at fiberisoleringsmaterialet bliver gennemstrømmet ved ventilation af taget. 1.4 Sætning af løsfyldsisolering Fritliggende løsfyldsisolering skal i Tyskland udlægges med en overhøjde, som bestemmes ved hjælp af "kasseforsøg". I en kasse af perforerede metalplader (ca. 3,2 mm hulstørrelse) med målene 0,55 m x 0,55 m x 0,33 m ifyldes isoleringen manuelt til overhøjde, hvorefter der afrettes med en lineal, således at kassen er fyldt til randen. Dernæst løftes en side af kassen 10 cm, og fra denne højde falder kassen mod et betongulv. Forsøget gentages med den modstående side. Proceduren gentages 10 gange. Fyldhøjden måles før og efter forsøget med en prøveplade (200 x 200 mm, vægt 200 g) på en centrisk placeret målestang (afstand fra overside isolering til beholderbund bestemmes). 1.5 Skimmelresistens Isoleringsmaterialernes modstandsevne mod angreb af skimmelsvampe testes ved hjælp af DIN IEC 68 del 2-10, april Prøvestykker af materialet bliver anbragt på et vækstmedium og befugtes med en vandig opløsning indeholdende sporer fra følgende skimmelsvampe:

12 Alternativ isolering i Tyskland 9 Aspergillus niger Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Paecilomyces variotii Penicillium funiculosum Penicillium ochro-chloron Scopulariopsis brevicaulis Trichoderma viride Et kendt materiale med lav skimmelresistens anbringes sammen med prøverne, som stilles ved 28-30ºC i 4 uger. Herefter undersøges prøverne visuelt dels med det blotte øje dels ved hjælp af 50- gange forstørrelse i et stereomikroskop. Materialet inddeles i klasse 0,1, 2 og 3 iht. skalaen herunder. 0 Ingen skimmelangreb synlig ved 50-gange forstørrelse 1 Skimmelangreb er ikke synlig med det blotte øje. Ved 50-gange forstørrelse kan der konstateres angreb 2 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje, men dækker mindre end 25% af materialeoverfladen 3 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje og dækker mere end 25% af materialeoverfladen For at opnå en godkendelse fra DIB, Berlin, skal isoleringsmaterialet kunne indplaceres i klasse 0 (eller tæt på klasse 0).

13 Alternativ isolering i Tyskland Brandforhold - DIN 4102 I DIN 4102 klassificeres byggematerialer og bygningskomponenter ud fra deres egenskaber med hensyn til brand. Bestemmelserne i DIN 4102 beror på talrige praktiske forsøg og erfaringer og skal følges af alle bygherrer. Byggematerialer er i DIN 4102 inddelt i klasse A og B: A: Ubrændbare materialer B: Brændbare materialer B1: Svært antændelige materialer B2: Normalt antændelige materialer B3: Let antændelige materialer Som ubrændbare materialer (Klasse A) regnes fx.: Sand, ler, tegl, cement, gips, kalk, sten, mørtel, beton af mineralske bestanddele, glas osv. Som brændbare materialer (Klasse B) regnes: B1: Svært antændelige materialer fx. pudsede mineralsk bundne træbetonplader B2: Normalt antændelige materialer fx. træ og træbaserede materialer i mere end 2 mm tykkelse B3: Let antændelige materialer fx. papir, halm, rør, hø, træuld, træ og træbaserede materialer i mindre end 2 mm tykkelse, uimprægnerede kokosfibre De fleste alternative isoleringsmaterialer vil uden tilsætningsstoffer blive indplaceret i klasse B3 (som ikke må anvendes i bygninger). Derfor tilsættes brandhæmmende stoffer, således at en indplacering i klasse B2 bliver mulig. Enkelte alternative isoleringsmaterialer kan opnå klasse B1. Bygningskomponenter inddeles i brandmodstandsklasser: F30 30 min. brandhæmmende F60 60 min. brandhæmmende F90 90 min. brandsikker F min. brandsikker F min. ekstra brandsikker

14 Alternativ isolering i Tyskland 11 F30 betyder fx., at elementet i tilfælde af brand yder mindst 30 min. modstand mod branden. Betegnelsen for brandklassen kan tilføjes bogstaverne A, B eller AB afhængigt af de indgående materialer. Fig F90-B etagedæk I fig er vist et eksempel på en F90-B konstruktion. Der er tale om et træbjælkelagsdæk med spånplade og brædder på oversiden og træbetonplader på undersiden. Mellem bjælkerne er der isoleret med fåreuldsisolering [5]. Som eksempel er brandkravene i bygningsreglementet for Bayern opstillet i tabelform i fig Det skal understreges, at der i alt findes 16 forskellige bygningsreglementer i Tyskland, og der kan være forskelle i brandkravene. Antal etager Bygninger med indtil 2 boliger Boliger Andre bygninger Landbrugsbygninger 9-10 Brandsikker konstruktion af ubrændbare materialer (F90-A) 4-8 Brandhæmmende konstruktion til dels af brændbare materialer (F90-AB) 3 Brandhæmmende konstruktioner med brændbare materialer, men mindst klasse F Intet krav Intet krav Kælder Brandhæmmende konstruktion Fig brandkrav, Bayern

15 Alternativ isolering i Tyskland Alternative varmeisoleringsmaterialer 2.0 Indledning Herunder er i skemaform medtaget en oversigt over de alternative isoleringsmaterialer på det tyske marked. Skemaet omhandler de vigtigste egenskaber herunder en prisfaktor, som angiver, hvor mange gange dyrere materialet er i forhold til mineraluld på det tyske marked. Der kan naturligvis forekomme afvigelser fra de anførte prisfaktorer, som kun er orienterende. I afsnit vil egenskaberne for hvert enkelt isoleringsmateriale blive gennemgået mere detaljeret. Produkttyper Fåreuld Bløde plader, ruller Densitet kg/m 3 W/mK Varmeledningsevne Vanddampmodstand i 100 mm Z-værdi Ligevægtsfugtindhold (23ºC/80% RH) vægt% Prisfaktor ,040 0,5-1, Bomuld Høruld/ hampeuld Granulater Bløde plader, ruller Bløde plader, ruller ,040 0,5-1, ,040 0,5-1, Cellulose Træfiberplader Granulat Bløde plader Hårde plader Bløde plader Hårde plader ,045 0,040 0,040 0,045 0,055 0,5-1, , Træspåner Granulat ,055 0, Træbetonplader Hårde plader ,08-0,10 0,5-1, Kork Hårde plader Granulat ,045 0, ,5-1,0 2 4 Kokos Bløde plader Hårde plader 95 0,045 0,050 0,5-1,0 0,5-1, Fig egenskaber for alternative isoleringsmaterialer [7] - se også bilag A

16 Alternativ isolering i Tyskland Markedsforhold I det seneste årti er der kommet mange alternative isoleringsmaterialer på markedet i Tyskland. Udviklingen skyldes en voksende miljøbevisthed hos bygherrerne, problemer med bortskaffelse af konventionel isolering samt et voksende udbud af anvendelige affalds- og biprodukter. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har været anvendt i Tyskland i lang tid. I [6] fra 1924 er således angivet målte -værdier for korksmuld, fåreuld, bomuld, hørfibre, høvlspåner, savsmuld, sisal og kornavner. Det er dog først i det seneste årti, at anvendelsen har taget et sådant omfang, at det er mærkbart i statistikkerne over det årlige forbrug af isoleringsmaterialer. I 1996 blev der anvendt ca. 30 mill. m 3 isolering i Tyskland. Heraf var ca. 1,2 mill.m 3 eller ca. 4% alternative isoleringsmaterialer. Ikke overraskende er det dominerende alternative produkt cellulose løsfyldisolering - se fig og Materiale Årsforbrug m 3 Andel % Kork ,06 Bomuld ,10 Hør/hamp ,19 Træfiberplader ,63 Fåreuld ,10 Cellulose ,41 Kokos ,02 Perlite ,27 Træspåner ,03 Ialt ,81 Fig alternativ isolering i Tyskland markedsandele

17 Alternativ isolering i Tyskland 14 Der er blandt tyske fagfolk enighed om, at markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer vil kunne vokse til ca. 10%. Den største forhindring for en øget anvendelse er de alternative isoleringsmaterialers høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er de øvrige materialer 2-5 gange dyrere end mineraluld. I en tysk undersøgelse fra 1998 om potentialet for plantefibre som hør og hamp konkluderes, at mulighederne for en rentabel dyrkning med henblik på primær anvendelse som isoleringsmateriale er begrænsede. Selv om råmaterialeprisen kun udgør 10-25% af isoleringens færdige pris, er råmaterialeprisen en vigtig parametre, og de dyrkede afgrøder kan ikke konkurrere med genbrugsmaterialer og biprodukter. Derfor er der ikke udsigt til, at markedsandelen for disse produkttyper vil vokse voldsomt af den grund, at der simpelthen ikke vil blive produceret råmateriale i tilstrækkelig mængde. Fig alternativ isolering i Tyskland relative markedsandele træspåner 1% kork 2% bomuld 2% hør/hamp 5% træfiberplader 17% perlite 33% kokos 0% cellulose 38% fåreuld 2% bomuld hør/hamp træfiberplader fåreuld cellulose kokos perlite træspåner kork

18 Alternativ isolering i Tyskland Cellulose Det mest udbredte alternative isoleringsmateriale i Tyskland er celluloseisolering. Råmaterialet er oftest genbrugspapir på grund af dette materiales lave pris, men også cellulosefibre af affaldstræ eller affaldsprodukter ved papirfremstilling ( Termotræ ) anvendes. Fig celluloseisolering [4] Genbrugspapiret findeles og blandes med imprægneringsmidler, som skal forbedre brandegenskaber og bestandighed mod insekter og skimmelsvampe. Oftest tilsættes vægt% borforbindelser i form af borsyre (mod insekter og skimmelsvamp) og borax (øger brandbestandigheden). Den store mængde tilsætningsstoffer skyldes bl.a., at det er svært at få borforbindelserne til at hæfte sig fast til cellulosefibrene. Nogle producenter eksperimenterer med andre imprægneringsmidler især fosfater skulle have muligheder [4]. En ulempe ved papirisolering er, at der ved bearbejdningen frigøres store mængder støv til luften. Det vides ikke, hvor farligt dette støv er, men som for mineraluldsprodukter er det påbudt at bære støvmaske under arbejdsudførelsen. På fig er vist forskellige anvendelser af celluloseisolering dels som indblæst eller opsprøjtet løsfyld dels som stive plader, hvor cellulosefibrene er bundet sammen af jutetråd. Pladeisoleringen (Homatherm) indeholder ud over 11% bor, 20% ligninsulfonat og aluminiumsulfat.

19 Alternativ isolering i Tyskland 16 Fig isolering indblæses i tag Fig isolering opsprøjtes på væg Fig isolering udlægges på loft Fig isoleringsplader udlægges på gulv Celluloseisolering må kun anvendes, hvor det er beskyttet mod direkte fugtpåvirkning. Derfor er det ikke tilladt at anvende materialet i hulmure af tegl. Ønsker man en formur af tegl, skal denne være adskilt fra celluloseisoleringen ved hjælp af en luftspalte - se afsnit 4. Celluloseisolering med højere densitet end mineraluld vil i tagkonstruktioner stille større krav til den bærende konstruktion. Fordelen vil ligge i en forøget varmekapacitet, som bedre vil være i stand til at udjævne temperaturforskellen mellem nat og dag i varme sommerdøgn. Varmeledningsevnen for de mange celluloseisoleringsprodukter ligger i grupperne 0,040 W/mK og 0,045 W/mK. Værdierne er praktiske -værdier, som gælder for maks. fugtindhold mellem 15 og 25 vægt%. Fra firmaet Isofloc er medtaget sorptionskurven i fig

20 Alternativ isolering i Tyskland Fugtindhold i vægt-% Fig sorptionskurve (20ºC) for celluloseløsfyldsisolering Relativ fugtindhold [%] 2.3 Fåreuld, bomuld Isolering af fåreuld har siden markedsføringen i 1992 vundet pæne markedsandele. Fåreuldsisolering har et positivt image hos forbrugeren, hvilket har medført, at også finansstærke selskaber (Heraklith) har investeret i store fuldautomatiske produktionsanlæg (se fig ). Fig produktionsanlæg til fremstilling af fåreuldsisolering (Heraklith)

21 Alternativ isolering i Tyskland 18 Råmaterialet er fåreuld pakket i store baller. Inden ulden bliver pakket, er den blevet vasket med kernesæbe og soda. Den bløde pladeformede fåreuldsisolering fremstilles på følgende måde: De komprimerede baller åbnes og forskellige uldtyper og farver blandes og løsnes over luftdyser for at opnå et ensartet produkt. Evt. tilsættes polyesterfibre. Herefter føres blandingen til store kartemaskiner, hvor fibrene skilles og ensrettes til karteflor med en kontrolleret fladevægt. Karteflormaterialet udlægges i tynde lag på produktionsbåndet, indtil den ønskede tykkelse er nået. For tykkelser op til ca. 100 mm bindes materialet sammen af isyede tråde. Ved større tykkelser iblandes råmaterialet 15-20% bikomponentfibre af polyester. Den yderste del af fibrene har et lavt smeltepunkt, den inderste et højt. Ved at føre produktionsbåndet gennem en ovn ved en temperatur på ºC smelter det yderste af fibrene og limer materialet sammen. Den usmeltede indre del af polyesterfibrene sammenbinder materialer og øger elasticiteten. Fåreuld tilsættes borsalt til forbedring af de brandtekniske egenskaber og evt. urinstofforbindelser ( 1 vægt%) eller insekticid som mølbeskyttelse. Fåreulds antændelsestemperatur er 560ºC, og fåreuldens gode brandtekniske egenskaber betyder, at der kun skal tilsættes en relativt lille mængde borsalte (2-4%) for at opnå en klasse B2 isolering. Fåreuld anvendes som bløde plader og ruller. Da tilskæringen af isoleringer på byggepladsen ikke er uden vanskeligheder, er det nødvendigt for producenter at have et stort lager af produkter med forskellig bredde (og tykkelse). På verdensmarkedet er der overskud af fåreuld, så en stor del af fåreuldsisoleringen bliver produceret af uld fra Australien og New Zeeland. Den lange transportvej er uheldig set fra en økologisk synsvinkel, og i disse lande er det desværre almindeligt, at fårene dyppes i pesticidholdige opløsninger. Nogle tyske producenter anvender dog udelukkende europæisk fåreuld. Fåreuldsisolering kan være tilsat insekticid i små mængder som beskyttelse mod møl. I et produkt (Alchimea lana) har man kunnet undgå disse tilsætninger ved at fiksere det tilsatte brandimprægneringsmiddel (borsalte) på fibrene ved hjælp af latex. Borsaltene vil så yde tilstrækkelig beskyttelse mod møl. De i nogle af produkterne tilsatte plastfibre kan vanskeliggøre en senere genanvendelse.

22 Alternativ isolering i Tyskland 19 0,046 0,044 0,042 Varmeledningsevne [W/mK] 0,040 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030 0, Fig fåreulds varmeledningsevne Densitet [kg/m³] Varmeledningsevnen for fåreuld afhænger af densiteten og fugtindholdet. I fig ses, at for en normal densitet på 25 kg/m 3 er -værdien ca. 0,037 W/mK. Med et fugtindhold på ca. 16% (ligevægtsfugtindholdet målt ved 23ºC og 80% RH) resulterer dette i en praktisk varmeledningsevne på 0,040 W/mK. Fåreuldens relativt store fugtoptagelse har kun ringe indflydelse på -værdien (er indregnet i den praktiske -værdi på 0,040 W/mK). I fig er vist billeder fra en udvendig efterisolering af en husgavl med fåreuldsisolering. Fig tilskæring af fåreuldsmåtte Fig montering af måtte

23 Alternativ isolering i Tyskland 20 Fig måtte fastholdes med galv. klammer Fig der afsluttes med en træbetonplade (som pudses) Bomuld: Bomuld har nogenlunde samme materialeegenskaber som fåreuld. Det skal ikke imprægneres mod møl, men tilsættes brandhæmmende middel i form af 3% Borforbindelser. Selv om mængden af tilsætningsstoffer således er lille, er bomuld ikke velanset i økologiske kredse i Tyskland. Dels er der tale om et importeret råstof, og dels er dyrkningen af bomuld normalt forbundet med udbredt anvendelse af pesticider. Pesticiderne kan dog ikke spores i det færdige isoleringsprodukt, som kan være løsuld eller måtter. Ligevægtsindholdet ved 23ºC og 80% RH er ca. 13% [7]. 2.4 Høruld, hampeuld Hør er en gammel kulturplante i Europa, der nu får en renæssance. Fra hørfrøene udvikles linolie, de lange fibre (50-70 cm) fra stænglerne kan udnyttes til tekstiler og de korte fibre (10-50 cm, ca. 85% af fibermængden) til isolering (fra ca. 1994). Fig hørplante i blomst [4]

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Egen Vinding og Datter ApS

Egen Vinding og Datter ApS Egen Vinding og Datter ApS Haslevvej 81 4100 Ringsted Tlf. 57617701 Fax 57671818 Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere