Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999"

Transkript

1

2 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

3 Alternativ isolering i Tyskland Indhold Indledning... 1 Resumé Byggeri i Tyskland Indledning Klimaforhold Myndighedskrav Anvendelsesklasser og varmeledningsevne - grupper Sætning af løsfyldsisolering Skimmelresistens Brandforhold Alternative varmeisoleringsmaterialer Indledning Markedsforhold Cellulose Fåreuld, bomuld Høruld, hampeuld Træ, træbeton Træfibre Træspåner Kork, kokos Dampbremse, vindspærre, luftspærre Indledning Dampbremse Vindspærre, luftspærre Konstruktionseksempler Indledning Tagkonstruktioner Ydervægge Terrændæk Etageadskillelser Litteratur Bilag A: Bilag B: Bilag C: Tysk undersøgelse vedr. varmeisolering og miljø/arbejdsmiljø (fra Öko-Haus) Zulassung eksempel Producent/importør-liste

4 Alternativ isolering i Tyskland 1 Indledning Denne rapport beskriver erfaringer fra Tyskland med alternative isoleringsmaterialer. Ved alternative isoleringsmaterialer forstås normalt alternativer til mineraluld, som er det dominerende isoleringsprodukt også på det tyske marked. Ved planlægningen af projektet blev det besluttet, at der primært skulle indhentes erfaringer med materialer produceret af fornybare råmaterialer, samt at de velkendte isoleringsmaterialer af celleplast, celleglas og perlite skulle udelades. Ler- og halmbyggeri er heller ikke medtaget. Projektet er gennemført for midler fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering og er udført i perioden 21. november 1998 til 21. december Projektrapporten er baseret på litteraturstudier og besøg hos testinstitut, byggemesse og producenter. Vi har besøgt: FMPA-Dortmund Innobau Messe-Hamm Baufritz Erkheim (fabrik) Baufritz Rosenheim (udstilling) Faist Krumbach Heraklith - Simbach ESA - Linz

5 Alternativ isolering i Tyskland 2 Resumé I denne rapport er gennemgået egenskaberne for de fleste alternative isoleringsmaterialer i Tyskland. Markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer er ca. 5% i Tyskland, hovedparten er løsuld af cellulosefibre, herudover findes en bred vifte af produkter udviklet på basis af plantefibre samt fåreuld og kork. Den største forhindring for en øget anvendelse af alternative isoleringsmaterialer er den høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er materialerne 2-5 gange dyrere end mineraluld. De fleste alternative isoleringsmaterialer har en regningsmæssig -værdi på 0,40 W/mK. Varmeledningsevnen påvirkes kun i ringe grad af materialernes store hygroskopicitet. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har kun været anvendt i 5-10 år i den nuværende udformning, så langtidserfaringerne er begrænsede - fx. med hensyn til dimensionsstabilitet og om brandegenskaberne ændres med tiden. Der sker dog en løbende erfaringsopsamling, idet der skal undersøges 3 byggerier, før en materialegodkendelse (Zulassung) kan fornyes. Fornyelsen sker for nye materialer normalt hvert år (Bilag B). De fleste alternative isoleringsmaterialer tilsættes imprægneringsmidler dels mod skimmelsvamp og insektangreb dels for at forbedre brandmodstandsevnen. Borforbindelser finder udbredt anvendelse - og bortset fra betænkeligheden ved de ofte store mængder, som anvendes ( kg i et normalt parcelhus isoleret med cellulosefibre) og problemer med bortskaffelsen af det imprægnerede materiale anses borforbindelserne i Tyskland som mindre giftige. Oplysninger om miljø og arbejdsmiljø er sparsomme. Der nævnes i litteraturen (Bilag A), at det organiske fiberstøvs farlighed ikke er undersøgt i samme grad som mineraluldsfibre. For de fleste alternative isoleringsmaterialer skal bearbejdning og montering ske under anvendelse af støvmaske. I det alternative byggeri i Tyskland er man meget opmærksom på betydningen af lufttætte konstruktioner, og det er almindeligt at teste bygningerne med den såkaldte Blower-Door test. Firmaet Baufritz i Erkheim udvikler og sælger økologiske typehuse af høj kvalitet, som er isoleret med træspåner imprægneret med en "uproblematisk" blanding af valle og soda. Også træfiberplader kan fremstilles uden problematiske tilsætningsstoffer.

6 Alternativ isolering i Tyskland 3 1. Byggeri i Tyskland 1.0 Indledning Interessen for alternative byggematerialer og -metoder opstod i Tyskland for ca. 25 år siden hovedsageligt inden for lokalgrupper i miljøpartiet "Die Grünen". Oprindeligt blev der fokuseret på genanvendelse af byggematerialer, reduktion af forbruget af giftstoffer bl.a. i træbeskyttelsesmidler og maling samt en minimering af anvendelsen af pvc og aluminium. Senere er interessen for alternative isoleringsmaterialer opstået. Dette sker i forbindelse med en langvarig offentlig debat om uheldige helbredsmæssige forhold ved det traditionelle byggeri. Interessen fremmes af en giftskandale, hvor den kemiske virksomhed Bayer anvendte giften pcp (pentaclorphenol) i såvel træbeskyttelsesmidler som bejdser til indvendigt brug, hvilket medførte stærke helbredsmæssige gener for beboerne. Interessen for anvendelse af alternative materialer i byggeriet er generelt stor, men faktisk er det kun en mindre del af bygherrerne, som realiserer de alternative ønsker. Til gengæld fokuserer denne gruppe udpræget på økologiske løsninger, hvor anvendelse af kemisk træbeskyttelse, kunststofmaterialer og kemikalier helt undgås eller begrænses mest muligt. Samtidig er det alternative byggeri kendetegnet ved en høj håndværksmæssig kvalitet og gennemtænkte løsninger, der appellerer til købere, der er parate og i stand til at betale en merpris på 10-20%. 1.1 Klima Bortset fra de nordligste regioner, som næsten har samme klima som Danmark, har Tyskland fastlandsklima. De vigtigste klimaparametre (middel af daglig maks. temp., middel af daglig min. temp., nedbørsmængde, middel af relativ luftfugtighed) fremgår af nedenstående klimanormaler for forskellige egne af Tyskland. Til sammenligning er medtaget landsnormalen for Danmark ( ), kilde DMI. (Fra DMI-bogen "Jordens klima") Berlin Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i %

7 Alternativ isolering i Tyskland 4 Køln Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % München Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Stuttgart Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Erfurt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Danmark Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % 2,0-2, ,2-2, ,8-0, ,6 2, ,0 6, ,7 9, ,8 11, ,0 11, ,4 9, ,1 6, ,0 2, ,7-0, I Tyskland giver klimaet gode livsbetingelser for husbukke, som her er et langt større problem for træbygninger end i Danmark. En måde at begrænse angreb af husbukke på uden anvendelse af insektgifte er at afdække trækonstruktioner og isoleringsmaterialer med specialpapper eller - ved ventilerede konstruktioner - at montere insektnet i ventilationsåbningerne.

8 Alternativ isolering i Tyskland Myndighedskrav Det tyske byggemarked kan bedst beskrives som gennemreguleret, hvilket har den negative effekt, at ændringer og nye metoder kun langsomt vinder indpas. Til gengæld opnås den for forbrugerne gunstige effekt, at kun afprøvede materialer med kendte egenskaber kan anvendes. Det maksimale varmetab, der er tilladt for en konstruktion eller en bygning, er anført i "Wärmeschutzverordnung". Denne bestemmelse er udarbejdet af Forbundsrepublikkens boligministerium og gælder for hele Tyskland. Her har delstaterne ingen muligheder for at indføre egne krav. I fig er sammenlignet krav til U-værdier i Tyskland og Danmark. Bygningsdel Deutsche Wärmeschutz VO Bygningsreglement Ydervæg Tag Terrændæk Vinduer 0,6-0,8 0,3-0,5 0,55-0,7 2,6-3,1 0,5 0,22 0,35 1,8 0,3-0,4 0,2 0,3 2,9 0,2-0,3 0,15-0,20 0,2 1,8 Fig sammenligning af myndighedskrav til bygningsdeles U-værdi Tyskland/Danmark I øvrigt kan man, som det kendes fra Danmark, også i Tyskland anvende en varmetabsramme for bygningens samlede varmetab, såfremt enkeltkonstruktioners U-værdi er for høj. Forholdene for isoleringsmaterialer reguleres i delstaternes bygningsreglementer, der overordnet beskriver kravene til materialerne. Forenklet kan kravene sammenfattes til, at materialet og dets egenskaber skal være kendt - "Geregelte Bauprodukte" (hvilket i praksis betyder, at der bl.a. skal foreligge en DIN-norm for materialet). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indhentes dispensation i den aktuelle byggesag, eller materialet skal have en særlig godkendelse. En dispensation - "Zustimmung im Einzelfall" - indhentes hos delstatens indenrigsministerium og kan i reglen kun opnås en eller ganske få gange for et materiale. Denne fremgangsmåde vil i praksis ikke kunne anvendes for isoleringsmaterialer, men alene for helt specielle konstruktioner, der kun finder anvendelse en gang. En godkendelse - " Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" - udstedes af Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin, og godkendelsen er gældende i alle delstater - se Bilag B. En godkendelse opnås først, efter at der er gennemført en serie afprøvninger af produktet, og såvel afprøvningsresultaterne som produktets anvendelighed er vurderet af et ekspertudvalg.

9 Alternativ isolering i Tyskland 6 Herunder er beskrevet de afprøvninger, der normalt skal udføres i forbindelse med udstedelse af en "Zulassung". Forpladerellermåtteraffx.fåreuldellerhørfibreerderbl.a.taleomfølgende undersøgelser, der udføres i forbindelse med egen- og fremmedkontrollen af produktionen: - tykkelse - tykkelse under belastning (fx. 0,05 kn/m 2 i anvendelsesklasse WL) - delamineringsstyrke - dimensionsstabilitet ved 80ºC Ovenstående undersøgelser er beskrevet i DIN 18165, som anvendes til at teste mineraluldsprodukter i form af plader, måtter eller filt, og som også er gældende for tilsvarende plantefiberprodukter af kokos, tørv og træfibre. For alle løsfyldsisoleringsmaterialer fx. af cellulose eller træspåner testes bl.a.: - sætningen ved fritliggende isolering (standardiseret "kasse"-forsøg, se afsnit 1.4) - sætningen ved ekstreme klimaforhold 40ºC/90% RH - sætningen i modelvæg, som udsættes for rystelser For alle varmeisoleringsmaterialer skal der udføres følgende forsøg: - 5 målinger af 10,tr. -værdien som funktion af densiteten - 3 målinger af -værdien ved 23ºC/80% RH til bestemmelse af tillægget til den tørre -værdi (se afsnit 1.3) - bestemmelse af ligevægtsfugtindhold ved 23ºC/80% RH (DIN 52620) - bestemmelse af skimmelresistensen (for organiske materialer) iht. DIN IEC 68 del 2-10 (se afsnit 1.5) - bestemmelse af resistensen mod skadedyr (møl) - måling af dampdiffusionsmodstandstallet (-værdien) - (se afsnit 3) (for granulater og organiske fibermaterialer antages uden måling =1-2) - fastlæggelse af brandmodstandsevne iht. DIN 4102

10 Alternativ isolering i Tyskland 7 Godkendelsen beskriver nøje, til hvilke formål produktet må anvendes samt betingelserne for fremstillingen af dette. Endvidere vil der være krav om produktionskontrol - såvel intern som ekstern kontrol. Det kan også forekomme, at der stilles krav om kontrol af produktet på anvendelsesstedet. For nye produkter vil tilladelsen have en begrænset gyldighedsperiode typisk 2-3 år. Efter at der i en årrække er indsamlet erfaringer med produktet, vil gyldighedsperioden forlænges til 5 år, og får produktet en betydelig udbredelse, vil der senere blive udarbejdet en DIN norm for området. Som et eksempel på en godkendelse er der i Bilag B medtaget en "Zulassung" med tilhørende dokumenter gældende for cellulose-isoleringsproduktet "Warmcel". Det bemærkes i dokumenterne, at der bl.a. stilles krav om endoskopiske undersøgelser i bygningskonstruktioner, hvor produktet er anvendt (for at kontrollere, om der er sket sætninger), samt at der skal udtages prøver af isoleringsmaterialet til at fastlægge den aktuelle brandmodstandsevne. I de følgende underafsnit til afsnit 1 er der medtaget en uddybende beskrivelse af nogle af de ovenfor nævnte undersøgelser og funktionskrav. 1.3 Anvendelsesklasser og varmeledningsevne-grupper Isoleringsmaterialerne opdeles i følgende anvendelsesklasser: W WL WD WV Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til vægge og lofter Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til isolering mellem spær og i bjælkelag Varmeisoleringsmaterialer, som trykpåvirkes fx. under trykfordelende gulvplader (uden trinlydskrav) og ved tage under tagdækningen Varmeisoleringsmaterialer med krav til afrivnings- og delamineringsstyrke fx. til påklæbede beklædninger uden bærende underkonstruktion I konstruktionsnormerne vil der altid være præciseret, hvilken type isoleringsmateriale der kan anvendes i den pågældende konstruktion.

11 Alternativ isolering i Tyskland 8 Følgende varmeledningsevnegrupper er gældende: Gruppe Krav til varmeledningsevne z (se note 1) W/mK 035 0, , (se note 2) 0, (se note 2) 0,050 Note 1: Note 2: Varmeledningsevne z iht. DIN del 2 (regningsmæssig praktisk -værdi, dvs. producentens deklarerede kontrolgrænseværdi målt iht. DIN del 1 ( 10,tr ) + tillæg som følge af materialernes fugtindhold målt ved 80% RF. Tillægget findes i DIN for træfiberplader er det fx. 20% og for kork 10%. Størrelsen af tillægget skal dog, inden der foreligger en Z -værdi, godkendes af Deutche Institut für Bautechnik (DIB, Berlin)). For DIN-normerede isoleringsmaterialer ikke tilladt for anvendelsesklasse WL på grund af muligt yderligere varmetab ved, at fiberisoleringsmaterialet bliver gennemstrømmet ved ventilation af taget. 1.4 Sætning af løsfyldsisolering Fritliggende løsfyldsisolering skal i Tyskland udlægges med en overhøjde, som bestemmes ved hjælp af "kasseforsøg". I en kasse af perforerede metalplader (ca. 3,2 mm hulstørrelse) med målene 0,55 m x 0,55 m x 0,33 m ifyldes isoleringen manuelt til overhøjde, hvorefter der afrettes med en lineal, således at kassen er fyldt til randen. Dernæst løftes en side af kassen 10 cm, og fra denne højde falder kassen mod et betongulv. Forsøget gentages med den modstående side. Proceduren gentages 10 gange. Fyldhøjden måles før og efter forsøget med en prøveplade (200 x 200 mm, vægt 200 g) på en centrisk placeret målestang (afstand fra overside isolering til beholderbund bestemmes). 1.5 Skimmelresistens Isoleringsmaterialernes modstandsevne mod angreb af skimmelsvampe testes ved hjælp af DIN IEC 68 del 2-10, april Prøvestykker af materialet bliver anbragt på et vækstmedium og befugtes med en vandig opløsning indeholdende sporer fra følgende skimmelsvampe:

12 Alternativ isolering i Tyskland 9 Aspergillus niger Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Paecilomyces variotii Penicillium funiculosum Penicillium ochro-chloron Scopulariopsis brevicaulis Trichoderma viride Et kendt materiale med lav skimmelresistens anbringes sammen med prøverne, som stilles ved 28-30ºC i 4 uger. Herefter undersøges prøverne visuelt dels med det blotte øje dels ved hjælp af 50- gange forstørrelse i et stereomikroskop. Materialet inddeles i klasse 0,1, 2 og 3 iht. skalaen herunder. 0 Ingen skimmelangreb synlig ved 50-gange forstørrelse 1 Skimmelangreb er ikke synlig med det blotte øje. Ved 50-gange forstørrelse kan der konstateres angreb 2 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje, men dækker mindre end 25% af materialeoverfladen 3 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje og dækker mere end 25% af materialeoverfladen For at opnå en godkendelse fra DIB, Berlin, skal isoleringsmaterialet kunne indplaceres i klasse 0 (eller tæt på klasse 0).

13 Alternativ isolering i Tyskland Brandforhold - DIN 4102 I DIN 4102 klassificeres byggematerialer og bygningskomponenter ud fra deres egenskaber med hensyn til brand. Bestemmelserne i DIN 4102 beror på talrige praktiske forsøg og erfaringer og skal følges af alle bygherrer. Byggematerialer er i DIN 4102 inddelt i klasse A og B: A: Ubrændbare materialer B: Brændbare materialer B1: Svært antændelige materialer B2: Normalt antændelige materialer B3: Let antændelige materialer Som ubrændbare materialer (Klasse A) regnes fx.: Sand, ler, tegl, cement, gips, kalk, sten, mørtel, beton af mineralske bestanddele, glas osv. Som brændbare materialer (Klasse B) regnes: B1: Svært antændelige materialer fx. pudsede mineralsk bundne træbetonplader B2: Normalt antændelige materialer fx. træ og træbaserede materialer i mere end 2 mm tykkelse B3: Let antændelige materialer fx. papir, halm, rør, hø, træuld, træ og træbaserede materialer i mindre end 2 mm tykkelse, uimprægnerede kokosfibre De fleste alternative isoleringsmaterialer vil uden tilsætningsstoffer blive indplaceret i klasse B3 (som ikke må anvendes i bygninger). Derfor tilsættes brandhæmmende stoffer, således at en indplacering i klasse B2 bliver mulig. Enkelte alternative isoleringsmaterialer kan opnå klasse B1. Bygningskomponenter inddeles i brandmodstandsklasser: F30 30 min. brandhæmmende F60 60 min. brandhæmmende F90 90 min. brandsikker F min. brandsikker F min. ekstra brandsikker

14 Alternativ isolering i Tyskland 11 F30 betyder fx., at elementet i tilfælde af brand yder mindst 30 min. modstand mod branden. Betegnelsen for brandklassen kan tilføjes bogstaverne A, B eller AB afhængigt af de indgående materialer. Fig F90-B etagedæk I fig er vist et eksempel på en F90-B konstruktion. Der er tale om et træbjælkelagsdæk med spånplade og brædder på oversiden og træbetonplader på undersiden. Mellem bjælkerne er der isoleret med fåreuldsisolering [5]. Som eksempel er brandkravene i bygningsreglementet for Bayern opstillet i tabelform i fig Det skal understreges, at der i alt findes 16 forskellige bygningsreglementer i Tyskland, og der kan være forskelle i brandkravene. Antal etager Bygninger med indtil 2 boliger Boliger Andre bygninger Landbrugsbygninger 9-10 Brandsikker konstruktion af ubrændbare materialer (F90-A) 4-8 Brandhæmmende konstruktion til dels af brændbare materialer (F90-AB) 3 Brandhæmmende konstruktioner med brændbare materialer, men mindst klasse F Intet krav Intet krav Kælder Brandhæmmende konstruktion Fig brandkrav, Bayern

15 Alternativ isolering i Tyskland Alternative varmeisoleringsmaterialer 2.0 Indledning Herunder er i skemaform medtaget en oversigt over de alternative isoleringsmaterialer på det tyske marked. Skemaet omhandler de vigtigste egenskaber herunder en prisfaktor, som angiver, hvor mange gange dyrere materialet er i forhold til mineraluld på det tyske marked. Der kan naturligvis forekomme afvigelser fra de anførte prisfaktorer, som kun er orienterende. I afsnit vil egenskaberne for hvert enkelt isoleringsmateriale blive gennemgået mere detaljeret. Produkttyper Fåreuld Bløde plader, ruller Densitet kg/m 3 W/mK Varmeledningsevne Vanddampmodstand i 100 mm Z-værdi Ligevægtsfugtindhold (23ºC/80% RH) vægt% Prisfaktor ,040 0,5-1, Bomuld Høruld/ hampeuld Granulater Bløde plader, ruller Bløde plader, ruller ,040 0,5-1, ,040 0,5-1, Cellulose Træfiberplader Granulat Bløde plader Hårde plader Bløde plader Hårde plader ,045 0,040 0,040 0,045 0,055 0,5-1, , Træspåner Granulat ,055 0, Træbetonplader Hårde plader ,08-0,10 0,5-1, Kork Hårde plader Granulat ,045 0, ,5-1,0 2 4 Kokos Bløde plader Hårde plader 95 0,045 0,050 0,5-1,0 0,5-1, Fig egenskaber for alternative isoleringsmaterialer [7] - se også bilag A

16 Alternativ isolering i Tyskland Markedsforhold I det seneste årti er der kommet mange alternative isoleringsmaterialer på markedet i Tyskland. Udviklingen skyldes en voksende miljøbevisthed hos bygherrerne, problemer med bortskaffelse af konventionel isolering samt et voksende udbud af anvendelige affalds- og biprodukter. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har været anvendt i Tyskland i lang tid. I [6] fra 1924 er således angivet målte -værdier for korksmuld, fåreuld, bomuld, hørfibre, høvlspåner, savsmuld, sisal og kornavner. Det er dog først i det seneste årti, at anvendelsen har taget et sådant omfang, at det er mærkbart i statistikkerne over det årlige forbrug af isoleringsmaterialer. I 1996 blev der anvendt ca. 30 mill. m 3 isolering i Tyskland. Heraf var ca. 1,2 mill.m 3 eller ca. 4% alternative isoleringsmaterialer. Ikke overraskende er det dominerende alternative produkt cellulose løsfyldisolering - se fig og Materiale Årsforbrug m 3 Andel % Kork ,06 Bomuld ,10 Hør/hamp ,19 Træfiberplader ,63 Fåreuld ,10 Cellulose ,41 Kokos ,02 Perlite ,27 Træspåner ,03 Ialt ,81 Fig alternativ isolering i Tyskland markedsandele

17 Alternativ isolering i Tyskland 14 Der er blandt tyske fagfolk enighed om, at markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer vil kunne vokse til ca. 10%. Den største forhindring for en øget anvendelse er de alternative isoleringsmaterialers høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er de øvrige materialer 2-5 gange dyrere end mineraluld. I en tysk undersøgelse fra 1998 om potentialet for plantefibre som hør og hamp konkluderes, at mulighederne for en rentabel dyrkning med henblik på primær anvendelse som isoleringsmateriale er begrænsede. Selv om råmaterialeprisen kun udgør 10-25% af isoleringens færdige pris, er råmaterialeprisen en vigtig parametre, og de dyrkede afgrøder kan ikke konkurrere med genbrugsmaterialer og biprodukter. Derfor er der ikke udsigt til, at markedsandelen for disse produkttyper vil vokse voldsomt af den grund, at der simpelthen ikke vil blive produceret råmateriale i tilstrækkelig mængde. Fig alternativ isolering i Tyskland relative markedsandele træspåner 1% kork 2% bomuld 2% hør/hamp 5% træfiberplader 17% perlite 33% kokos 0% cellulose 38% fåreuld 2% bomuld hør/hamp træfiberplader fåreuld cellulose kokos perlite træspåner kork

18 Alternativ isolering i Tyskland Cellulose Det mest udbredte alternative isoleringsmateriale i Tyskland er celluloseisolering. Råmaterialet er oftest genbrugspapir på grund af dette materiales lave pris, men også cellulosefibre af affaldstræ eller affaldsprodukter ved papirfremstilling ( Termotræ ) anvendes. Fig celluloseisolering [4] Genbrugspapiret findeles og blandes med imprægneringsmidler, som skal forbedre brandegenskaber og bestandighed mod insekter og skimmelsvampe. Oftest tilsættes vægt% borforbindelser i form af borsyre (mod insekter og skimmelsvamp) og borax (øger brandbestandigheden). Den store mængde tilsætningsstoffer skyldes bl.a., at det er svært at få borforbindelserne til at hæfte sig fast til cellulosefibrene. Nogle producenter eksperimenterer med andre imprægneringsmidler især fosfater skulle have muligheder [4]. En ulempe ved papirisolering er, at der ved bearbejdningen frigøres store mængder støv til luften. Det vides ikke, hvor farligt dette støv er, men som for mineraluldsprodukter er det påbudt at bære støvmaske under arbejdsudførelsen. På fig er vist forskellige anvendelser af celluloseisolering dels som indblæst eller opsprøjtet løsfyld dels som stive plader, hvor cellulosefibrene er bundet sammen af jutetråd. Pladeisoleringen (Homatherm) indeholder ud over 11% bor, 20% ligninsulfonat og aluminiumsulfat.

19 Alternativ isolering i Tyskland 16 Fig isolering indblæses i tag Fig isolering opsprøjtes på væg Fig isolering udlægges på loft Fig isoleringsplader udlægges på gulv Celluloseisolering må kun anvendes, hvor det er beskyttet mod direkte fugtpåvirkning. Derfor er det ikke tilladt at anvende materialet i hulmure af tegl. Ønsker man en formur af tegl, skal denne være adskilt fra celluloseisoleringen ved hjælp af en luftspalte - se afsnit 4. Celluloseisolering med højere densitet end mineraluld vil i tagkonstruktioner stille større krav til den bærende konstruktion. Fordelen vil ligge i en forøget varmekapacitet, som bedre vil være i stand til at udjævne temperaturforskellen mellem nat og dag i varme sommerdøgn. Varmeledningsevnen for de mange celluloseisoleringsprodukter ligger i grupperne 0,040 W/mK og 0,045 W/mK. Værdierne er praktiske -værdier, som gælder for maks. fugtindhold mellem 15 og 25 vægt%. Fra firmaet Isofloc er medtaget sorptionskurven i fig

20 Alternativ isolering i Tyskland Fugtindhold i vægt-% Fig sorptionskurve (20ºC) for celluloseløsfyldsisolering Relativ fugtindhold [%] 2.3 Fåreuld, bomuld Isolering af fåreuld har siden markedsføringen i 1992 vundet pæne markedsandele. Fåreuldsisolering har et positivt image hos forbrugeren, hvilket har medført, at også finansstærke selskaber (Heraklith) har investeret i store fuldautomatiske produktionsanlæg (se fig ). Fig produktionsanlæg til fremstilling af fåreuldsisolering (Heraklith)

21 Alternativ isolering i Tyskland 18 Råmaterialet er fåreuld pakket i store baller. Inden ulden bliver pakket, er den blevet vasket med kernesæbe og soda. Den bløde pladeformede fåreuldsisolering fremstilles på følgende måde: De komprimerede baller åbnes og forskellige uldtyper og farver blandes og løsnes over luftdyser for at opnå et ensartet produkt. Evt. tilsættes polyesterfibre. Herefter føres blandingen til store kartemaskiner, hvor fibrene skilles og ensrettes til karteflor med en kontrolleret fladevægt. Karteflormaterialet udlægges i tynde lag på produktionsbåndet, indtil den ønskede tykkelse er nået. For tykkelser op til ca. 100 mm bindes materialet sammen af isyede tråde. Ved større tykkelser iblandes råmaterialet 15-20% bikomponentfibre af polyester. Den yderste del af fibrene har et lavt smeltepunkt, den inderste et højt. Ved at føre produktionsbåndet gennem en ovn ved en temperatur på ºC smelter det yderste af fibrene og limer materialet sammen. Den usmeltede indre del af polyesterfibrene sammenbinder materialer og øger elasticiteten. Fåreuld tilsættes borsalt til forbedring af de brandtekniske egenskaber og evt. urinstofforbindelser ( 1 vægt%) eller insekticid som mølbeskyttelse. Fåreulds antændelsestemperatur er 560ºC, og fåreuldens gode brandtekniske egenskaber betyder, at der kun skal tilsættes en relativt lille mængde borsalte (2-4%) for at opnå en klasse B2 isolering. Fåreuld anvendes som bløde plader og ruller. Da tilskæringen af isoleringer på byggepladsen ikke er uden vanskeligheder, er det nødvendigt for producenter at have et stort lager af produkter med forskellig bredde (og tykkelse). På verdensmarkedet er der overskud af fåreuld, så en stor del af fåreuldsisoleringen bliver produceret af uld fra Australien og New Zeeland. Den lange transportvej er uheldig set fra en økologisk synsvinkel, og i disse lande er det desværre almindeligt, at fårene dyppes i pesticidholdige opløsninger. Nogle tyske producenter anvender dog udelukkende europæisk fåreuld. Fåreuldsisolering kan være tilsat insekticid i små mængder som beskyttelse mod møl. I et produkt (Alchimea lana) har man kunnet undgå disse tilsætninger ved at fiksere det tilsatte brandimprægneringsmiddel (borsalte) på fibrene ved hjælp af latex. Borsaltene vil så yde tilstrækkelig beskyttelse mod møl. De i nogle af produkterne tilsatte plastfibre kan vanskeliggøre en senere genanvendelse.

22 Alternativ isolering i Tyskland 19 0,046 0,044 0,042 Varmeledningsevne [W/mK] 0,040 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030 0, Fig fåreulds varmeledningsevne Densitet [kg/m³] Varmeledningsevnen for fåreuld afhænger af densiteten og fugtindholdet. I fig ses, at for en normal densitet på 25 kg/m 3 er -værdien ca. 0,037 W/mK. Med et fugtindhold på ca. 16% (ligevægtsfugtindholdet målt ved 23ºC og 80% RH) resulterer dette i en praktisk varmeledningsevne på 0,040 W/mK. Fåreuldens relativt store fugtoptagelse har kun ringe indflydelse på -værdien (er indregnet i den praktiske -værdi på 0,040 W/mK). I fig er vist billeder fra en udvendig efterisolering af en husgavl med fåreuldsisolering. Fig tilskæring af fåreuldsmåtte Fig montering af måtte

23 Alternativ isolering i Tyskland 20 Fig måtte fastholdes med galv. klammer Fig der afsluttes med en træbetonplade (som pudses) Bomuld: Bomuld har nogenlunde samme materialeegenskaber som fåreuld. Det skal ikke imprægneres mod møl, men tilsættes brandhæmmende middel i form af 3% Borforbindelser. Selv om mængden af tilsætningsstoffer således er lille, er bomuld ikke velanset i økologiske kredse i Tyskland. Dels er der tale om et importeret råstof, og dels er dyrkningen af bomuld normalt forbundet med udbredt anvendelse af pesticider. Pesticiderne kan dog ikke spores i det færdige isoleringsprodukt, som kan være løsuld eller måtter. Ligevægtsindholdet ved 23ºC og 80% RH er ca. 13% [7]. 2.4 Høruld, hampeuld Hør er en gammel kulturplante i Europa, der nu får en renæssance. Fra hørfrøene udvikles linolie, de lange fibre (50-70 cm) fra stænglerne kan udnyttes til tekstiler og de korte fibre (10-50 cm, ca. 85% af fibermængden) til isolering (fra ca. 1994). Fig hørplante i blomst [4]

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006 Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19 Konstruktion. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere