Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999"

Transkript

1

2 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

3 Alternativ isolering i Tyskland Indhold Indledning... 1 Resumé Byggeri i Tyskland Indledning Klimaforhold Myndighedskrav Anvendelsesklasser og varmeledningsevne - grupper Sætning af løsfyldsisolering Skimmelresistens Brandforhold Alternative varmeisoleringsmaterialer Indledning Markedsforhold Cellulose Fåreuld, bomuld Høruld, hampeuld Træ, træbeton Træfibre Træspåner Kork, kokos Dampbremse, vindspærre, luftspærre Indledning Dampbremse Vindspærre, luftspærre Konstruktionseksempler Indledning Tagkonstruktioner Ydervægge Terrændæk Etageadskillelser Litteratur Bilag A: Bilag B: Bilag C: Tysk undersøgelse vedr. varmeisolering og miljø/arbejdsmiljø (fra Öko-Haus) Zulassung eksempel Producent/importør-liste

4 Alternativ isolering i Tyskland 1 Indledning Denne rapport beskriver erfaringer fra Tyskland med alternative isoleringsmaterialer. Ved alternative isoleringsmaterialer forstås normalt alternativer til mineraluld, som er det dominerende isoleringsprodukt også på det tyske marked. Ved planlægningen af projektet blev det besluttet, at der primært skulle indhentes erfaringer med materialer produceret af fornybare råmaterialer, samt at de velkendte isoleringsmaterialer af celleplast, celleglas og perlite skulle udelades. Ler- og halmbyggeri er heller ikke medtaget. Projektet er gennemført for midler fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering og er udført i perioden 21. november 1998 til 21. december Projektrapporten er baseret på litteraturstudier og besøg hos testinstitut, byggemesse og producenter. Vi har besøgt: FMPA-Dortmund Innobau Messe-Hamm Baufritz Erkheim (fabrik) Baufritz Rosenheim (udstilling) Faist Krumbach Heraklith - Simbach ESA - Linz

5 Alternativ isolering i Tyskland 2 Resumé I denne rapport er gennemgået egenskaberne for de fleste alternative isoleringsmaterialer i Tyskland. Markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer er ca. 5% i Tyskland, hovedparten er løsuld af cellulosefibre, herudover findes en bred vifte af produkter udviklet på basis af plantefibre samt fåreuld og kork. Den største forhindring for en øget anvendelse af alternative isoleringsmaterialer er den høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er materialerne 2-5 gange dyrere end mineraluld. De fleste alternative isoleringsmaterialer har en regningsmæssig -værdi på 0,40 W/mK. Varmeledningsevnen påvirkes kun i ringe grad af materialernes store hygroskopicitet. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har kun været anvendt i 5-10 år i den nuværende udformning, så langtidserfaringerne er begrænsede - fx. med hensyn til dimensionsstabilitet og om brandegenskaberne ændres med tiden. Der sker dog en løbende erfaringsopsamling, idet der skal undersøges 3 byggerier, før en materialegodkendelse (Zulassung) kan fornyes. Fornyelsen sker for nye materialer normalt hvert år (Bilag B). De fleste alternative isoleringsmaterialer tilsættes imprægneringsmidler dels mod skimmelsvamp og insektangreb dels for at forbedre brandmodstandsevnen. Borforbindelser finder udbredt anvendelse - og bortset fra betænkeligheden ved de ofte store mængder, som anvendes ( kg i et normalt parcelhus isoleret med cellulosefibre) og problemer med bortskaffelsen af det imprægnerede materiale anses borforbindelserne i Tyskland som mindre giftige. Oplysninger om miljø og arbejdsmiljø er sparsomme. Der nævnes i litteraturen (Bilag A), at det organiske fiberstøvs farlighed ikke er undersøgt i samme grad som mineraluldsfibre. For de fleste alternative isoleringsmaterialer skal bearbejdning og montering ske under anvendelse af støvmaske. I det alternative byggeri i Tyskland er man meget opmærksom på betydningen af lufttætte konstruktioner, og det er almindeligt at teste bygningerne med den såkaldte Blower-Door test. Firmaet Baufritz i Erkheim udvikler og sælger økologiske typehuse af høj kvalitet, som er isoleret med træspåner imprægneret med en "uproblematisk" blanding af valle og soda. Også træfiberplader kan fremstilles uden problematiske tilsætningsstoffer.

6 Alternativ isolering i Tyskland 3 1. Byggeri i Tyskland 1.0 Indledning Interessen for alternative byggematerialer og -metoder opstod i Tyskland for ca. 25 år siden hovedsageligt inden for lokalgrupper i miljøpartiet "Die Grünen". Oprindeligt blev der fokuseret på genanvendelse af byggematerialer, reduktion af forbruget af giftstoffer bl.a. i træbeskyttelsesmidler og maling samt en minimering af anvendelsen af pvc og aluminium. Senere er interessen for alternative isoleringsmaterialer opstået. Dette sker i forbindelse med en langvarig offentlig debat om uheldige helbredsmæssige forhold ved det traditionelle byggeri. Interessen fremmes af en giftskandale, hvor den kemiske virksomhed Bayer anvendte giften pcp (pentaclorphenol) i såvel træbeskyttelsesmidler som bejdser til indvendigt brug, hvilket medførte stærke helbredsmæssige gener for beboerne. Interessen for anvendelse af alternative materialer i byggeriet er generelt stor, men faktisk er det kun en mindre del af bygherrerne, som realiserer de alternative ønsker. Til gengæld fokuserer denne gruppe udpræget på økologiske løsninger, hvor anvendelse af kemisk træbeskyttelse, kunststofmaterialer og kemikalier helt undgås eller begrænses mest muligt. Samtidig er det alternative byggeri kendetegnet ved en høj håndværksmæssig kvalitet og gennemtænkte løsninger, der appellerer til købere, der er parate og i stand til at betale en merpris på 10-20%. 1.1 Klima Bortset fra de nordligste regioner, som næsten har samme klima som Danmark, har Tyskland fastlandsklima. De vigtigste klimaparametre (middel af daglig maks. temp., middel af daglig min. temp., nedbørsmængde, middel af relativ luftfugtighed) fremgår af nedenstående klimanormaler for forskellige egne af Tyskland. Til sammenligning er medtaget landsnormalen for Danmark ( ), kilde DMI. (Fra DMI-bogen "Jordens klima") Berlin Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i %

7 Alternativ isolering i Tyskland 4 Køln Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % München Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Stuttgart Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Erfurt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % Danmark Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maksimumtemperatur Minimumtemperatur Nedbørsmængde i mm Antal solskinstimer Relativ fugtighed i % 2,0-2, ,2-2, ,8-0, ,6 2, ,0 6, ,7 9, ,8 11, ,0 11, ,4 9, ,1 6, ,0 2, ,7-0, I Tyskland giver klimaet gode livsbetingelser for husbukke, som her er et langt større problem for træbygninger end i Danmark. En måde at begrænse angreb af husbukke på uden anvendelse af insektgifte er at afdække trækonstruktioner og isoleringsmaterialer med specialpapper eller - ved ventilerede konstruktioner - at montere insektnet i ventilationsåbningerne.

8 Alternativ isolering i Tyskland Myndighedskrav Det tyske byggemarked kan bedst beskrives som gennemreguleret, hvilket har den negative effekt, at ændringer og nye metoder kun langsomt vinder indpas. Til gengæld opnås den for forbrugerne gunstige effekt, at kun afprøvede materialer med kendte egenskaber kan anvendes. Det maksimale varmetab, der er tilladt for en konstruktion eller en bygning, er anført i "Wärmeschutzverordnung". Denne bestemmelse er udarbejdet af Forbundsrepublikkens boligministerium og gælder for hele Tyskland. Her har delstaterne ingen muligheder for at indføre egne krav. I fig er sammenlignet krav til U-værdier i Tyskland og Danmark. Bygningsdel Deutsche Wärmeschutz VO Bygningsreglement Ydervæg Tag Terrændæk Vinduer 0,6-0,8 0,3-0,5 0,55-0,7 2,6-3,1 0,5 0,22 0,35 1,8 0,3-0,4 0,2 0,3 2,9 0,2-0,3 0,15-0,20 0,2 1,8 Fig sammenligning af myndighedskrav til bygningsdeles U-værdi Tyskland/Danmark I øvrigt kan man, som det kendes fra Danmark, også i Tyskland anvende en varmetabsramme for bygningens samlede varmetab, såfremt enkeltkonstruktioners U-værdi er for høj. Forholdene for isoleringsmaterialer reguleres i delstaternes bygningsreglementer, der overordnet beskriver kravene til materialerne. Forenklet kan kravene sammenfattes til, at materialet og dets egenskaber skal være kendt - "Geregelte Bauprodukte" (hvilket i praksis betyder, at der bl.a. skal foreligge en DIN-norm for materialet). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indhentes dispensation i den aktuelle byggesag, eller materialet skal have en særlig godkendelse. En dispensation - "Zustimmung im Einzelfall" - indhentes hos delstatens indenrigsministerium og kan i reglen kun opnås en eller ganske få gange for et materiale. Denne fremgangsmåde vil i praksis ikke kunne anvendes for isoleringsmaterialer, men alene for helt specielle konstruktioner, der kun finder anvendelse en gang. En godkendelse - " Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" - udstedes af Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin, og godkendelsen er gældende i alle delstater - se Bilag B. En godkendelse opnås først, efter at der er gennemført en serie afprøvninger af produktet, og såvel afprøvningsresultaterne som produktets anvendelighed er vurderet af et ekspertudvalg.

9 Alternativ isolering i Tyskland 6 Herunder er beskrevet de afprøvninger, der normalt skal udføres i forbindelse med udstedelse af en "Zulassung". Forpladerellermåtteraffx.fåreuldellerhørfibreerderbl.a.taleomfølgende undersøgelser, der udføres i forbindelse med egen- og fremmedkontrollen af produktionen: - tykkelse - tykkelse under belastning (fx. 0,05 kn/m 2 i anvendelsesklasse WL) - delamineringsstyrke - dimensionsstabilitet ved 80ºC Ovenstående undersøgelser er beskrevet i DIN 18165, som anvendes til at teste mineraluldsprodukter i form af plader, måtter eller filt, og som også er gældende for tilsvarende plantefiberprodukter af kokos, tørv og træfibre. For alle løsfyldsisoleringsmaterialer fx. af cellulose eller træspåner testes bl.a.: - sætningen ved fritliggende isolering (standardiseret "kasse"-forsøg, se afsnit 1.4) - sætningen ved ekstreme klimaforhold 40ºC/90% RH - sætningen i modelvæg, som udsættes for rystelser For alle varmeisoleringsmaterialer skal der udføres følgende forsøg: - 5 målinger af 10,tr. -værdien som funktion af densiteten - 3 målinger af -værdien ved 23ºC/80% RH til bestemmelse af tillægget til den tørre -værdi (se afsnit 1.3) - bestemmelse af ligevægtsfugtindhold ved 23ºC/80% RH (DIN 52620) - bestemmelse af skimmelresistensen (for organiske materialer) iht. DIN IEC 68 del 2-10 (se afsnit 1.5) - bestemmelse af resistensen mod skadedyr (møl) - måling af dampdiffusionsmodstandstallet (-værdien) - (se afsnit 3) (for granulater og organiske fibermaterialer antages uden måling =1-2) - fastlæggelse af brandmodstandsevne iht. DIN 4102

10 Alternativ isolering i Tyskland 7 Godkendelsen beskriver nøje, til hvilke formål produktet må anvendes samt betingelserne for fremstillingen af dette. Endvidere vil der være krav om produktionskontrol - såvel intern som ekstern kontrol. Det kan også forekomme, at der stilles krav om kontrol af produktet på anvendelsesstedet. For nye produkter vil tilladelsen have en begrænset gyldighedsperiode typisk 2-3 år. Efter at der i en årrække er indsamlet erfaringer med produktet, vil gyldighedsperioden forlænges til 5 år, og får produktet en betydelig udbredelse, vil der senere blive udarbejdet en DIN norm for området. Som et eksempel på en godkendelse er der i Bilag B medtaget en "Zulassung" med tilhørende dokumenter gældende for cellulose-isoleringsproduktet "Warmcel". Det bemærkes i dokumenterne, at der bl.a. stilles krav om endoskopiske undersøgelser i bygningskonstruktioner, hvor produktet er anvendt (for at kontrollere, om der er sket sætninger), samt at der skal udtages prøver af isoleringsmaterialet til at fastlægge den aktuelle brandmodstandsevne. I de følgende underafsnit til afsnit 1 er der medtaget en uddybende beskrivelse af nogle af de ovenfor nævnte undersøgelser og funktionskrav. 1.3 Anvendelsesklasser og varmeledningsevne-grupper Isoleringsmaterialerne opdeles i følgende anvendelsesklasser: W WL WD WV Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til vægge og lofter Varmeisoleringsmaterialer, som ikke trykpåvirkes fx. til isolering mellem spær og i bjælkelag Varmeisoleringsmaterialer, som trykpåvirkes fx. under trykfordelende gulvplader (uden trinlydskrav) og ved tage under tagdækningen Varmeisoleringsmaterialer med krav til afrivnings- og delamineringsstyrke fx. til påklæbede beklædninger uden bærende underkonstruktion I konstruktionsnormerne vil der altid være præciseret, hvilken type isoleringsmateriale der kan anvendes i den pågældende konstruktion.

11 Alternativ isolering i Tyskland 8 Følgende varmeledningsevnegrupper er gældende: Gruppe Krav til varmeledningsevne z (se note 1) W/mK 035 0, , (se note 2) 0, (se note 2) 0,050 Note 1: Note 2: Varmeledningsevne z iht. DIN del 2 (regningsmæssig praktisk -værdi, dvs. producentens deklarerede kontrolgrænseværdi målt iht. DIN del 1 ( 10,tr ) + tillæg som følge af materialernes fugtindhold målt ved 80% RF. Tillægget findes i DIN for træfiberplader er det fx. 20% og for kork 10%. Størrelsen af tillægget skal dog, inden der foreligger en Z -værdi, godkendes af Deutche Institut für Bautechnik (DIB, Berlin)). For DIN-normerede isoleringsmaterialer ikke tilladt for anvendelsesklasse WL på grund af muligt yderligere varmetab ved, at fiberisoleringsmaterialet bliver gennemstrømmet ved ventilation af taget. 1.4 Sætning af løsfyldsisolering Fritliggende løsfyldsisolering skal i Tyskland udlægges med en overhøjde, som bestemmes ved hjælp af "kasseforsøg". I en kasse af perforerede metalplader (ca. 3,2 mm hulstørrelse) med målene 0,55 m x 0,55 m x 0,33 m ifyldes isoleringen manuelt til overhøjde, hvorefter der afrettes med en lineal, således at kassen er fyldt til randen. Dernæst løftes en side af kassen 10 cm, og fra denne højde falder kassen mod et betongulv. Forsøget gentages med den modstående side. Proceduren gentages 10 gange. Fyldhøjden måles før og efter forsøget med en prøveplade (200 x 200 mm, vægt 200 g) på en centrisk placeret målestang (afstand fra overside isolering til beholderbund bestemmes). 1.5 Skimmelresistens Isoleringsmaterialernes modstandsevne mod angreb af skimmelsvampe testes ved hjælp af DIN IEC 68 del 2-10, april Prøvestykker af materialet bliver anbragt på et vækstmedium og befugtes med en vandig opløsning indeholdende sporer fra følgende skimmelsvampe:

12 Alternativ isolering i Tyskland 9 Aspergillus niger Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Paecilomyces variotii Penicillium funiculosum Penicillium ochro-chloron Scopulariopsis brevicaulis Trichoderma viride Et kendt materiale med lav skimmelresistens anbringes sammen med prøverne, som stilles ved 28-30ºC i 4 uger. Herefter undersøges prøverne visuelt dels med det blotte øje dels ved hjælp af 50- gange forstørrelse i et stereomikroskop. Materialet inddeles i klasse 0,1, 2 og 3 iht. skalaen herunder. 0 Ingen skimmelangreb synlig ved 50-gange forstørrelse 1 Skimmelangreb er ikke synlig med det blotte øje. Ved 50-gange forstørrelse kan der konstateres angreb 2 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje, men dækker mindre end 25% af materialeoverfladen 3 Skimmelangreb kan konstateres med det blotte øje og dækker mere end 25% af materialeoverfladen For at opnå en godkendelse fra DIB, Berlin, skal isoleringsmaterialet kunne indplaceres i klasse 0 (eller tæt på klasse 0).

13 Alternativ isolering i Tyskland Brandforhold - DIN 4102 I DIN 4102 klassificeres byggematerialer og bygningskomponenter ud fra deres egenskaber med hensyn til brand. Bestemmelserne i DIN 4102 beror på talrige praktiske forsøg og erfaringer og skal følges af alle bygherrer. Byggematerialer er i DIN 4102 inddelt i klasse A og B: A: Ubrændbare materialer B: Brændbare materialer B1: Svært antændelige materialer B2: Normalt antændelige materialer B3: Let antændelige materialer Som ubrændbare materialer (Klasse A) regnes fx.: Sand, ler, tegl, cement, gips, kalk, sten, mørtel, beton af mineralske bestanddele, glas osv. Som brændbare materialer (Klasse B) regnes: B1: Svært antændelige materialer fx. pudsede mineralsk bundne træbetonplader B2: Normalt antændelige materialer fx. træ og træbaserede materialer i mere end 2 mm tykkelse B3: Let antændelige materialer fx. papir, halm, rør, hø, træuld, træ og træbaserede materialer i mindre end 2 mm tykkelse, uimprægnerede kokosfibre De fleste alternative isoleringsmaterialer vil uden tilsætningsstoffer blive indplaceret i klasse B3 (som ikke må anvendes i bygninger). Derfor tilsættes brandhæmmende stoffer, således at en indplacering i klasse B2 bliver mulig. Enkelte alternative isoleringsmaterialer kan opnå klasse B1. Bygningskomponenter inddeles i brandmodstandsklasser: F30 30 min. brandhæmmende F60 60 min. brandhæmmende F90 90 min. brandsikker F min. brandsikker F min. ekstra brandsikker

14 Alternativ isolering i Tyskland 11 F30 betyder fx., at elementet i tilfælde af brand yder mindst 30 min. modstand mod branden. Betegnelsen for brandklassen kan tilføjes bogstaverne A, B eller AB afhængigt af de indgående materialer. Fig F90-B etagedæk I fig er vist et eksempel på en F90-B konstruktion. Der er tale om et træbjælkelagsdæk med spånplade og brædder på oversiden og træbetonplader på undersiden. Mellem bjælkerne er der isoleret med fåreuldsisolering [5]. Som eksempel er brandkravene i bygningsreglementet for Bayern opstillet i tabelform i fig Det skal understreges, at der i alt findes 16 forskellige bygningsreglementer i Tyskland, og der kan være forskelle i brandkravene. Antal etager Bygninger med indtil 2 boliger Boliger Andre bygninger Landbrugsbygninger 9-10 Brandsikker konstruktion af ubrændbare materialer (F90-A) 4-8 Brandhæmmende konstruktion til dels af brændbare materialer (F90-AB) 3 Brandhæmmende konstruktioner med brændbare materialer, men mindst klasse F Intet krav Intet krav Kælder Brandhæmmende konstruktion Fig brandkrav, Bayern

15 Alternativ isolering i Tyskland Alternative varmeisoleringsmaterialer 2.0 Indledning Herunder er i skemaform medtaget en oversigt over de alternative isoleringsmaterialer på det tyske marked. Skemaet omhandler de vigtigste egenskaber herunder en prisfaktor, som angiver, hvor mange gange dyrere materialet er i forhold til mineraluld på det tyske marked. Der kan naturligvis forekomme afvigelser fra de anførte prisfaktorer, som kun er orienterende. I afsnit vil egenskaberne for hvert enkelt isoleringsmateriale blive gennemgået mere detaljeret. Produkttyper Fåreuld Bløde plader, ruller Densitet kg/m 3 W/mK Varmeledningsevne Vanddampmodstand i 100 mm Z-værdi Ligevægtsfugtindhold (23ºC/80% RH) vægt% Prisfaktor ,040 0,5-1, Bomuld Høruld/ hampeuld Granulater Bløde plader, ruller Bløde plader, ruller ,040 0,5-1, ,040 0,5-1, Cellulose Træfiberplader Granulat Bløde plader Hårde plader Bløde plader Hårde plader ,045 0,040 0,040 0,045 0,055 0,5-1, , Træspåner Granulat ,055 0, Træbetonplader Hårde plader ,08-0,10 0,5-1, Kork Hårde plader Granulat ,045 0, ,5-1,0 2 4 Kokos Bløde plader Hårde plader 95 0,045 0,050 0,5-1,0 0,5-1, Fig egenskaber for alternative isoleringsmaterialer [7] - se også bilag A

16 Alternativ isolering i Tyskland Markedsforhold I det seneste årti er der kommet mange alternative isoleringsmaterialer på markedet i Tyskland. Udviklingen skyldes en voksende miljøbevisthed hos bygherrerne, problemer med bortskaffelse af konventionel isolering samt et voksende udbud af anvendelige affalds- og biprodukter. Mange af de alternative isoleringsmaterialer har været anvendt i Tyskland i lang tid. I [6] fra 1924 er således angivet målte -værdier for korksmuld, fåreuld, bomuld, hørfibre, høvlspåner, savsmuld, sisal og kornavner. Det er dog først i det seneste årti, at anvendelsen har taget et sådant omfang, at det er mærkbart i statistikkerne over det årlige forbrug af isoleringsmaterialer. I 1996 blev der anvendt ca. 30 mill. m 3 isolering i Tyskland. Heraf var ca. 1,2 mill.m 3 eller ca. 4% alternative isoleringsmaterialer. Ikke overraskende er det dominerende alternative produkt cellulose løsfyldisolering - se fig og Materiale Årsforbrug m 3 Andel % Kork ,06 Bomuld ,10 Hør/hamp ,19 Træfiberplader ,63 Fåreuld ,10 Cellulose ,41 Kokos ,02 Perlite ,27 Træspåner ,03 Ialt ,81 Fig alternativ isolering i Tyskland markedsandele

17 Alternativ isolering i Tyskland 14 Der er blandt tyske fagfolk enighed om, at markedsandelen for alternative isoleringsmaterialer vil kunne vokse til ca. 10%. Den største forhindring for en øget anvendelse er de alternative isoleringsmaterialers høje pris. Bortset fra cellulose og træspåner er de øvrige materialer 2-5 gange dyrere end mineraluld. I en tysk undersøgelse fra 1998 om potentialet for plantefibre som hør og hamp konkluderes, at mulighederne for en rentabel dyrkning med henblik på primær anvendelse som isoleringsmateriale er begrænsede. Selv om råmaterialeprisen kun udgør 10-25% af isoleringens færdige pris, er råmaterialeprisen en vigtig parametre, og de dyrkede afgrøder kan ikke konkurrere med genbrugsmaterialer og biprodukter. Derfor er der ikke udsigt til, at markedsandelen for disse produkttyper vil vokse voldsomt af den grund, at der simpelthen ikke vil blive produceret råmateriale i tilstrækkelig mængde. Fig alternativ isolering i Tyskland relative markedsandele træspåner 1% kork 2% bomuld 2% hør/hamp 5% træfiberplader 17% perlite 33% kokos 0% cellulose 38% fåreuld 2% bomuld hør/hamp træfiberplader fåreuld cellulose kokos perlite træspåner kork

18 Alternativ isolering i Tyskland Cellulose Det mest udbredte alternative isoleringsmateriale i Tyskland er celluloseisolering. Råmaterialet er oftest genbrugspapir på grund af dette materiales lave pris, men også cellulosefibre af affaldstræ eller affaldsprodukter ved papirfremstilling ( Termotræ ) anvendes. Fig celluloseisolering [4] Genbrugspapiret findeles og blandes med imprægneringsmidler, som skal forbedre brandegenskaber og bestandighed mod insekter og skimmelsvampe. Oftest tilsættes vægt% borforbindelser i form af borsyre (mod insekter og skimmelsvamp) og borax (øger brandbestandigheden). Den store mængde tilsætningsstoffer skyldes bl.a., at det er svært at få borforbindelserne til at hæfte sig fast til cellulosefibrene. Nogle producenter eksperimenterer med andre imprægneringsmidler især fosfater skulle have muligheder [4]. En ulempe ved papirisolering er, at der ved bearbejdningen frigøres store mængder støv til luften. Det vides ikke, hvor farligt dette støv er, men som for mineraluldsprodukter er det påbudt at bære støvmaske under arbejdsudførelsen. På fig er vist forskellige anvendelser af celluloseisolering dels som indblæst eller opsprøjtet løsfyld dels som stive plader, hvor cellulosefibrene er bundet sammen af jutetråd. Pladeisoleringen (Homatherm) indeholder ud over 11% bor, 20% ligninsulfonat og aluminiumsulfat.

19 Alternativ isolering i Tyskland 16 Fig isolering indblæses i tag Fig isolering opsprøjtes på væg Fig isolering udlægges på loft Fig isoleringsplader udlægges på gulv Celluloseisolering må kun anvendes, hvor det er beskyttet mod direkte fugtpåvirkning. Derfor er det ikke tilladt at anvende materialet i hulmure af tegl. Ønsker man en formur af tegl, skal denne være adskilt fra celluloseisoleringen ved hjælp af en luftspalte - se afsnit 4. Celluloseisolering med højere densitet end mineraluld vil i tagkonstruktioner stille større krav til den bærende konstruktion. Fordelen vil ligge i en forøget varmekapacitet, som bedre vil være i stand til at udjævne temperaturforskellen mellem nat og dag i varme sommerdøgn. Varmeledningsevnen for de mange celluloseisoleringsprodukter ligger i grupperne 0,040 W/mK og 0,045 W/mK. Værdierne er praktiske -værdier, som gælder for maks. fugtindhold mellem 15 og 25 vægt%. Fra firmaet Isofloc er medtaget sorptionskurven i fig

20 Alternativ isolering i Tyskland Fugtindhold i vægt-% Fig sorptionskurve (20ºC) for celluloseløsfyldsisolering Relativ fugtindhold [%] 2.3 Fåreuld, bomuld Isolering af fåreuld har siden markedsføringen i 1992 vundet pæne markedsandele. Fåreuldsisolering har et positivt image hos forbrugeren, hvilket har medført, at også finansstærke selskaber (Heraklith) har investeret i store fuldautomatiske produktionsanlæg (se fig ). Fig produktionsanlæg til fremstilling af fåreuldsisolering (Heraklith)

21 Alternativ isolering i Tyskland 18 Råmaterialet er fåreuld pakket i store baller. Inden ulden bliver pakket, er den blevet vasket med kernesæbe og soda. Den bløde pladeformede fåreuldsisolering fremstilles på følgende måde: De komprimerede baller åbnes og forskellige uldtyper og farver blandes og løsnes over luftdyser for at opnå et ensartet produkt. Evt. tilsættes polyesterfibre. Herefter føres blandingen til store kartemaskiner, hvor fibrene skilles og ensrettes til karteflor med en kontrolleret fladevægt. Karteflormaterialet udlægges i tynde lag på produktionsbåndet, indtil den ønskede tykkelse er nået. For tykkelser op til ca. 100 mm bindes materialet sammen af isyede tråde. Ved større tykkelser iblandes råmaterialet 15-20% bikomponentfibre af polyester. Den yderste del af fibrene har et lavt smeltepunkt, den inderste et højt. Ved at føre produktionsbåndet gennem en ovn ved en temperatur på ºC smelter det yderste af fibrene og limer materialet sammen. Den usmeltede indre del af polyesterfibrene sammenbinder materialer og øger elasticiteten. Fåreuld tilsættes borsalt til forbedring af de brandtekniske egenskaber og evt. urinstofforbindelser ( 1 vægt%) eller insekticid som mølbeskyttelse. Fåreulds antændelsestemperatur er 560ºC, og fåreuldens gode brandtekniske egenskaber betyder, at der kun skal tilsættes en relativt lille mængde borsalte (2-4%) for at opnå en klasse B2 isolering. Fåreuld anvendes som bløde plader og ruller. Da tilskæringen af isoleringer på byggepladsen ikke er uden vanskeligheder, er det nødvendigt for producenter at have et stort lager af produkter med forskellig bredde (og tykkelse). På verdensmarkedet er der overskud af fåreuld, så en stor del af fåreuldsisoleringen bliver produceret af uld fra Australien og New Zeeland. Den lange transportvej er uheldig set fra en økologisk synsvinkel, og i disse lande er det desværre almindeligt, at fårene dyppes i pesticidholdige opløsninger. Nogle tyske producenter anvender dog udelukkende europæisk fåreuld. Fåreuldsisolering kan være tilsat insekticid i små mængder som beskyttelse mod møl. I et produkt (Alchimea lana) har man kunnet undgå disse tilsætninger ved at fiksere det tilsatte brandimprægneringsmiddel (borsalte) på fibrene ved hjælp af latex. Borsaltene vil så yde tilstrækkelig beskyttelse mod møl. De i nogle af produkterne tilsatte plastfibre kan vanskeliggøre en senere genanvendelse.

22 Alternativ isolering i Tyskland 19 0,046 0,044 0,042 Varmeledningsevne [W/mK] 0,040 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030 0, Fig fåreulds varmeledningsevne Densitet [kg/m³] Varmeledningsevnen for fåreuld afhænger af densiteten og fugtindholdet. I fig ses, at for en normal densitet på 25 kg/m 3 er -værdien ca. 0,037 W/mK. Med et fugtindhold på ca. 16% (ligevægtsfugtindholdet målt ved 23ºC og 80% RH) resulterer dette i en praktisk varmeledningsevne på 0,040 W/mK. Fåreuldens relativt store fugtoptagelse har kun ringe indflydelse på -værdien (er indregnet i den praktiske -værdi på 0,040 W/mK). I fig er vist billeder fra en udvendig efterisolering af en husgavl med fåreuldsisolering. Fig tilskæring af fåreuldsmåtte Fig montering af måtte

23 Alternativ isolering i Tyskland 20 Fig måtte fastholdes med galv. klammer Fig der afsluttes med en træbetonplade (som pudses) Bomuld: Bomuld har nogenlunde samme materialeegenskaber som fåreuld. Det skal ikke imprægneres mod møl, men tilsættes brandhæmmende middel i form af 3% Borforbindelser. Selv om mængden af tilsætningsstoffer således er lille, er bomuld ikke velanset i økologiske kredse i Tyskland. Dels er der tale om et importeret råstof, og dels er dyrkningen af bomuld normalt forbundet med udbredt anvendelse af pesticider. Pesticiderne kan dog ikke spores i det færdige isoleringsprodukt, som kan være løsuld eller måtter. Ligevægtsindholdet ved 23ºC og 80% RH er ca. 13% [7]. 2.4 Høruld, hampeuld Hør er en gammel kulturplante i Europa, der nu får en renæssance. Fra hørfrøene udvikles linolie, de lange fibre (50-70 cm) fra stænglerne kan udnyttes til tekstiler og de korte fibre (10-50 cm, ca. 85% af fibermængden) til isolering (fra ca. 1994). Fig hørplante i blomst [4]

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064

Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064 Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064 Et forskningsprojekt under Energistyrelsen. Slutrapport Udført af Miljø Isolering ApS Postbox

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger

Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Enzymatisk fremstilling af biologisk baserede isoleringsmaterialer

Enzymatisk fremstilling af biologisk baserede isoleringsmaterialer Enzymatisk fremstilling af biologisk baserede isoleringsmaterialer Martin Lund, Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd Arne Hansen, Dissing + Weitling, Overgaden neden Vandet 45, Postboks 1970, 1414

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere