Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af"

Transkript

1 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Kristine Høffding, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Yvonne Fischer, Ole Frank Jørgensen, Allan Hvid Olsen (ref), Hanne Mejlhede (kbf) Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Hanne Norre (mrep), Bjarne Heegaard Albrechtsen, Vibeke Beierholm (ks) Fraværende med afbud: Søren Waage-Jensen (kv) Dagsorden Referat af første møde i menighedsrådet i kirkeåret Nyt pkt. 12 og 13 på denne dagsorden. Pkt. 1. Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 12. november Ad pkt. 1. Ingen bemærkninger. Pkt.2 Siden sidst Henvendelse fra Lions Club i Holbæk om uddeling af kirkeblad. Orientering fra formandsmøde i Holbæk Provsti. Bevilget tilskud til op til tolv korsangere til deltagelse i FUK s korkursus i Løgumkloster. Ad pkt. 2. Vi takker nej til forslag fra Lions Club. Menighedsrådets forslag til provstiet ved fremtidig brug af Østre Kapel vil blive behandlet på provstiudvalgsmødet. Telefonanlægget i klosteret og Margrethekapellet vil blive skiftet onsdag og torsdag i denne uge. Hanne Norre er genvalgt som medarbejderrepræsentant. MR referat Side 1 af 6

2 Pkt. 3. Sager behandlet i forretningsudvalget den 3. december Intet behandlet. Ad pkt. 3. Dagsordenen blev udarbejdet. Dagsordenspunkterne vil fremover blive nummereret fortløbende gennem kirkeåret. Dette for lettere at kunne følge op på beslutninger. Pkt. 4. Referater fra stående udvalg. Formanden/næstformanden for udvalget anmodes om at uddybe udvalgets beslutninger. Ad pkt. 4. Bygningsudvalget: Referatet af 25. november er taget til efterretning. Kirkegårdsudvalget: Referaterne fra flere møder er taget til efterretning. Aktivitetsudvalget: Referatet af 2. december er taget til efterretning. Kommunikationsudvalget: Kommunikationsudvalget har taget en kovending i forhold til tidligere vedtagelse omkring internt kalendersystem. Ændringen kommer ikke til at koste meget, men giver et meget bedre resultat. Udvalget ønsker en afklaring vedr. udgifter til annoncering placeret på de enkelte udvalg. Der overføres penge til en underkonto på hvert udvalg. Referatet er taget til efterretning. Underudvalget redaktionsudvalget Udvalget består herefter af Michael, Hanne, Ole, Maja og Allan. Pkt. 5. Nyt fra kassereren Ad pkt. 5. Nyt fra kassereren Kvartalsrapport pr. 30/11 gennemgået. Kassereren ønsker et grundigere arbejde med at periodisere udgifter. Husk at attestere alle bilag. Der graves videre i regnskabet. MR referat Side 2 af 6

3 Nyt fra kirkeværgen Nyt fra kirkeværgen At de vandaliserede ruder er tilbage på plads At pga problemer med el til klokkerne at der er installeret et nyt motorstyrings panel til de 5 hovedklokker, 2 nye klokkemotorer samt et nyt forsyningskabel op igennem tårnet. Det gamle system var 40 år gammelt! At jeg har skiftet service firma for kølerumsservice og forventer at reducere årlige omkostninger fra ca kr til omkring det halve. At stormskade på Gl. Østre Kapel hvor dele af kobberrør blæste ned er meldt til forsikringsenheden med tilbud fra SJ VVS på ca kr med selvrisiko på 10%. Fremadrettet vil jeg i vintermånederne arbejde med følgende: Til budget/evaluering 2014: Alarmsystem X 3 LED pærer til kirke Kalkning af KB og mur Kølerum fjernelse af skimmelsvamp Tagrende på MK Nyt fyr til mandskabsbygning??? Fjernelse af ovn i MK, tilbud afrens og olier egeporte i MK og kirke Rep af fuger i MK Maling af vinduer og døre på østside af MK Opsætning af nødudgangsskilt i MK Mikrofon og højtaleranlæg i MK Ventilation/luftkøling i MK Isolering af Kapellanbolig!!! Lydisolering af væg i KB Centralvarme i KB? Varmeblæser i indgang til kirke Elektronisk drift af tårnur Apollour til styring af klokker Plus hvad der måtte opstå. Nyt fra kontaktpersonen Nyt fra kontaktpersonen Genvalg af medarbejderrepræsentant. Valg til AMU Maiken Larsen, suppleant til SU Fusser Nye arbejdstidsaftaler på nogle områder. Vikar for kirketjeneren i Margrethekapellet. Procedurer for klager over medarbejdere er udarbejdet i SU. MR referat Side 3 af 6

4 Nyt fra medarbejderrepræsentanten. Nyt fra medarbejderrepræsentanten. Intet nyt fra medarbejderne. Pkt. 6. Orientering fra præsterne. Ad pkt. 6. Hanne Mejlhede: Den årlige førskolegudstjeneste gennemført med god succes. Fremover rundsendes indbydelse til både institutionens leder og bestyrelsen. Nana Schiøtt Hansen: Julehjælpen har brug for hjælp til at pakke julepakker, fra kl (fredag kl ). Frivillige kan melde sig til Nana. Michael Rosendal: Fortæller om påskeprojektet generelt især med henblik på skærtorsdag og langfredag hvor vi kræver betaling. Pkt. 7. Kompetenceudviklingsprojekt Der søges midler fra kursuspuljen fra budget To Bilag Ad pkt. 7. Menighedsrådet har besluttet, at samarbejdet med Miljøhuset skal ophøre. Menighedsrådet indstiller, at der køres videre af den planlagte vej, dog i et langsommere tempo. SU fortsætter efter indstillingen i samarbejde med Kompetencesekretariatet. Pkt. 8. Orientering fra ekstraordinær generalforsamling i interessentselskabet for Fælleskrematoriet i Ringsted. Pkt. 9. Evaluering af administrationschefsfunktionen. To Bilag Ad pkt. 8. Orientering om nye vedtægter. Orientering om verserende problemer vedr. økonomien omkring kremeringer i krematoriekredsen. Ad pkt. 9. Menighedsrådet beslutter at godkende første del af indstillingen: MR referat Side 4 af 6

5 Pkt. 10 Visionsdag 1/ Orientering om foreløbige planer. Ad pkt. 10. Gennemgang af foreløbige planer for visionsdagen. Der stilles spørgsmål ved, om tilforordnede til udvalgene skal deltage i visionsdagen. Visionsdagsudvalget tager en beslutning. Pkt. 11. Honorar til kirkeværge og kontaktperson. Indstilling om tillæg fra 1/ frem til ansættelse af administrationschef for ekstraordinært meget arbejde for de to funktioner. Ad pkt. 11. Under dette punkt er Flemming Christensen ikke tilstede. En given beslutning skal godkendes endeligt i provstiet. 1) Det foreslås at kirkeværge og kontaktperson tildeles honorar svarende til formanden, op til: kr ,63 pr. år for den forløbne periode. Forslaget er faldet 2) Menighedsrådet beslutter at give et engangsvederlag på kr ,- ved årets udgang til hver af de to personer. For: syv personer Imod: tre personer: Henning Petersen, Per Buttenschøn og Allan Hvid Olsen Undlod at stemme: de tre præster Forslaget er vedtaget. 3) Menighedsrådet beslutter at give et månedligt tillæg fra 1/ svarende op til formandshonorar frem til ansættelse af en administrationschef. Enstemmigt vedtaget Pkt. 12. Nyt punkt om Naturkirkegården Ad pkt. 12. Indstillinger om ansøgning til provstiet: Ansøgning om Irenes bed er godkendt Ansøgning vedr. fældning er godkendt. Opstamning af generelle retningslinjer godkendt. MR referat Side 5 af 6

6 Pkt. 13. Nyt punkt om Kalkningsordning Pkt. 14. Ad pkt. 13. Menighedsrådet godkender deltagelse i kalkningsordningen. Ad pkt. 14. Eventuelt. Med venlig hilsen Ove Nygaard Madsen Per Buttenschøn spørger om der er midler til at ansøge om kursus, da der foreligger et konkret kursus om moderne kirkegårde. Menighedsrådet har udfyldt en erklæring om kontaktperson i tilfælde af akut sygdom. Mødedeltagernes underskrifter Kommende menighedsrådsmøder 2014: Kommende dagsordenspunkter: Tirsdage kl i klosterets konfirmandlokale: 14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 13/5, 17/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12. Januar: justeringer af tidspunkter for bisættelser og begravelser. Diskussion om brug af logo for sognet. Diskussion om frihed med løn til medarbejdere til frivilligt arbejde (affødt af behov for hjælp til at pakke julepakker) MR referat Side 6 af 6

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere