Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness Meditation & Opmærksomhed"

Transkript

1 Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og baggrund Formål Vi ønsker at undersøge om et 8 ugers kursus i mindfulness meditation kan påvirke den menneskelige opmærksomhed på nogle særlige områder. I et bredere perspektiv kan dette måske sige noget om, hvordan mindfulness meditation virker ind på vores psyke, hvilket kunne være relevant for mange psykologiske og medicinske meditationsbaserede behandlingsformer. Baggrund Meditations baserede behandlinger har vundet stort indpas i klinisk psykologi og som behandlingsform til flere fysiske lidelser i de seneste to tre årtier. Den her undersøgte type af meditations baseret behandling er en af de mest brugte. Behandlingen hedder Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR; Kabat Zinn, 1994) og varianter heraf anvendes eksempelvis på over 250 hospitaler i USA (Kabat Zinn, 2003). Herhjemme arbejder for tiden bl.a. Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Herlev Hospital og Ringsted Hospital med at anvende MBSR til brystkræftpatienter og Center for Kognitiv Terapi på Sankt Hans Hospital i Roskilde anvender f.eks. mindfulness baseret kognitiv terapi til visse depressive og angste patienter. I forskningslitteraturen er der enighed om, at meditation kan påvirke den menneskelige opmærksomhed, men hvordan og hvilke aspekter af opmærksomheden der påvirkes, er man mere usikker på. Det er dét, vi ønsker at undersøge nærmere. Metode Her beskrives undersøgelsens design, den behandlingsform vi undersøger, og den testning vi udfører. Undersøgelsens Design Til undersøgelsen rekrutterer vi 45 unge, raske personer fra opslag eller annoncer. Disser personer inddeles i tre grupper der er sammenlignelige mht. køn, alder, uddannelse og i henhold til hvordan fire spørgeskemaer besvares. Èt spørgeskema vedrører det nuværende stress niveau, ét vedrører personlighedstræk, ét vedrører Side 1 af 7

2 måden personen er opmærksom på til daglig og ét vedrører selvforståelsen. Alle deltagere testes før og efter en 8 ugers periode på en række computer baserede tests som måler forskellige aspekter af opmærksomheden. De tre grupper udgøres af (se også nærmere beskrivelse nedenfor): 1) Meditationsgruppen. Denne gruppe modtager et 8 ugers meditations baseret kursus af en autoriseret psykolog og skal meditere dagligt til en øvelses CD. 2) Afspændingsgruppen. Denne gruppe modtager et 8 ugers afspændingskursus af en uddannet afspændingspædagog og skal spænde af dagligt til en øvelses CD. 3) Kontrolgruppen. Denne gruppe skal ikke lave andet end det de plejer i de 8 uger der går fra første til anden testrunde. Vær opmærksom på, at du ikke har indflydelse på hvilken gruppe du kommer i. Du bliver fordelt til en af de tre grupper via lodtrækning. Herunder ses en beskrivelse af, hvad deltagelsen i de forskellige grupper rummer. Detaljeret beskrivelse af deltagelsens elementer Herunder beskrives de konkrete aktiviteter du forventes at deltage i, afhængig af hvilken gruppe du kan blive udvalgt til, hvis du ønsker at deltage. Gruppe 1: MBSR gruppen Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR er et 8 ugers meditations baseret program som deltagerne følger under en autoriseret, erfaren psykologs ledelse. Det rummer følgende elementer for deltagerne: 1) Deltagelse i et forudgående informationsmøde på Københavns Universitet. Deltagelsen lønnes med 2 timer. 2) Udfyldning af 5 spørgeskemaer, hvoraf tre er meget korte og to længere. Dette lønnes med 2 timer. 3) Deltagelse i 8 ugers MBSR kursus. Dette rummer følgende elementer: a. En ugentlig kursusgang á 2,5 timer på Københavns Universitet. Kursusgangene ligger fra kl Kursusgangene rummer instruerede og selvstyrede meditationsøvelser samt yoga øvelser. b. Deltagelse i en kursusdag på 7 timer, hvor der laves øvelser. Dette lægges en weekenddag i slutningen af forløbet. c. 30 minutters formel meditation ifølge en CD med afspændingsøvelser. Øvelserne skal gennemføres hver dag i en otte ugers periode, bortset fra Side 2 af 7

3 de dage hvor der er kursus. Derudover foretages hver dag 15 minutters uformelle meditationøvelser under dagligdags aktiviteter, så som når man vasker op, kører i bus, handler ind mv. Man skal minimum udføre øvelserne 50% af dagene i den 8 ugers periode og minimum 3 dage hver uge for at ens data inkluderes i studiet. Lønnen udbetales dog uafhængigt af, om man opnår dette. d. Afkrydsning i logbog hver dag om hvorvidt man har gennemført dagens meditation. I logbogen skrives også en halv side hver søndag om hvorvidt man i den sidste uges tid har følt ændringer i ens opmærksomhed. Deltagelsen i kurset lønnes samlet med 3000 kr. før skat som et fast honorar. 4) Deltagelse i én testrunde før og efter. Dette varer 2 timer per gang, og lønnes altså samlet med 4 timer. Samlet honorar for deltagelse i MBSR gruppen Det samlede honorar for deltagere i gruppe 1 udgøres af 8 timer á 110 kr. samt et fast honorar på 3000 kr., hvilket i alt udmunder i 3880 kr. før skat. Det udbetalte beløb vil iflg. gældende lov blive opgivet til skattevæsnet. Gruppe 2: Afspændingsgruppen kursus i stress reducerende afspænding Deltagerne følger et 8 ugers kursus i stress reducerende afspænding under ledelse af en uddannet, erfaren afspændingspædagog. Dette rummer følgende for deltagerne: Det rummer følgende elementer for deltagerne: 1) Deltagelse i et forudgående informationsmøde. Deltagelsen aflønnes med 2 timer. 2) Udfyldning af 5 spørgeskemaer, hvoraf tre er meget korte og to længere. Dette aflønnes med 2 timer. 3) Deltagelse i 8 ugers stress reducerende afspændingskursus. Dette rummer følgende elementer: a. En ugentlig kursusgang á 2 timer på Københavns Universitet. Kursusgangene ligger fra kl Kursusgangene rummer øvelser i at skærpe den kropslige sansning, guidede afspændinger samt kredsløbsfremmende bevægelsesøvelser. b. Deltagelse i en kursusdag på 7 timer, hvor der laves ekstensive øvelser. Dette lægges en weekend i slutningen af forløbet. c. 30 minutters afspænding ifølge en CD med afspændingsøvelser hver dag i den otte ugers periode, bortset fra de dage hvor der er kursus. Man skal minimum udføre øvelserne 50% af dagene i den 8 ugers periode og Side 3 af 7

4 minimum 3 dage hver uge for at ens data inkluderes i studiet. Lønnen udbetales dog uafhængigt af, om man opnår dette. d. Afkrydsning i logbog hver dag om hvorvidt man har gennemført dagens meditation. I logbogen skrives også en halv side hver søndag om hvorvidt man i den sidste uges tid har følt ændringer i ens opmærksomhed. Deltagelsen i kurset lønnes samlet med 3000 kr. før skat som et fast honorar. 4) Deltagelse i én testrunde før og efter. Dette varer 2 timer per gang, og lønnes altså samlet med 4 timer. Samlet honorar for deltagelse i afspændingsgruppen Det samlede honorar for deltagere i gruppe 2 udgøres af 8 timer á 110 kr. samt et fast honorar på 3000 kr., hvilket i alt udgør 3880 kr. før skat. Det udbetalte beløb vil iflg gældende lov blive opgivet til skattevæsnet. Gruppe 3: Kontrolgruppen ingen afvigende aktiviteter Deltagerne i gruppe 3 skal ikke lave andet end det de plejer i de 8 uger der går mellem testrunde 1 og testrunde 2. Deltagelsen rummer dog følgende elementer: 1) Deltagelse i et forudgående informationsmøde på Københavns Universitet. Deltagelsen lønnes med 2 timer. 2) Udfyldning af 5 spørgeskemaer, hvoraf tre er meget korte og to længere. Dette lønnes med 2 timer. 3) Deltagelse i én testrunde før og efter. Dette varer 2 timer per gang, og lønnes altså samlet med 4 timer. Samlet honorar for deltagelse i kontrolgruppen Det samlede honorar for deltagere i gruppe 3 udgøres af 8 timer á 110 kr. og udgør 880 kr. før skat. Det udbetalte beløb vil iflg gældende lov blive opgivet til skattevæsnet. Udtagelse af biologisk materiale Der udtages intet biologisk materiale i projektet. Side 4 af 7

5 Bivirkninger, Risici, ulemper mv. Der er ingen kendte risici eller bivirkninger for raske personer ved at deltage i forsøget, hverken på kort eller lang sigt. Selvom det er usandsynligt, kan man dog aldrig garantere, at det at deltage i et forskningsprojekt ikke fører til uforudsigelige belastninger eller ulemper for dig i dit liv. Dette gælder også her. Psykisk syge, herunder deprimerede personer, har oplevet deciderede forværringer af deres psykiske tilstande ved at deltage i sådanne kurser, hvilket også er grunden til, at kun raske personer inkluderes. Lider du af en psykisk sygdom, herunder depression, kan vi altså ikke inkludere dig i forsøget. Er du meget stresset, kan vi ikke anbefale dig at deltage, og hvis det af psykologen vurderes at det er uhensigtsmæssigt kan du ikke inkluderes. En ulempe kan være tiden det kræver at deltage. Nogle deltagere på denne type meditationskurser bliver overraskede over, hvor meget tid det tager. Forsøget kræver, at du mediterer eller slapper af min. om dagen i den 8 ugers periode, og kommer du i meditationsgruppen skal du også møde op til meditationskurset én gang ugentligt i 2,5 timer. Endelig er der testningen som du skal gennemgå før og efter. Det er vigtigt, både for dig og for forsøget, at du kan tænker grundigt over, om du kan afsætte den nødvendige mængde tid til dette. Hvis du ikke allerede har læst det, er det vigtigt at du læser side xx nøje for at være klar over, hvad deltagelsen konkret kan komme til at rumme for dig. Honorar til forsøgspersoner Forsøgspersoner lønnes efter en standard studenter løn (110 kr. i timen) for deres deltagelse i testningen samt udfyldelsen af spørgeskemaer, og deltagere i Gruppe 1 og 2 modtager yderligere et fast honorar på 3000 kr. for deres kursusdeltagelse og hjemmearbejde, et honorar de modtager uanset om de opfylder kravene om at meditere hhv. slappe af minimum 50% af dagene i perioden og minimum 3 gange om ugen for at deres data inkluderes i analysen. Dette resulterer i en samlet skattepligtig løn på 3880 kr. for deltagere i Gruppe 1 og 2, mens deltagere i Gruppe 3 modtager 880 kr. før skat. Derudover tilbagebetales dokumenterede transportudgifter, dog maksimalt med 250 kr. per forsøgsdeltager. Beløbene udbetales til forsøgspersonernes bankkonti. Side 5 af 7

6 Den mulige nytte af forsøget Nytte for den enkelte forsøgsperson Den enkelte forsøgsperson vil formentlig finde det behageligt at deltage i meditationsgruppen eller afspændingsgruppen. Der er ingen bivirkninger, og såvel meditation som afspænding kan nedsætte stressniveauet og føre til øget psykisk velvære. Yderligere er det muligt at den enkelte forsøgsperson kan opleve forbedringer i sine opmærksomheds funktioner som en følge af meditationstræningen eller afspændingen, men det er uvist om sådanne forbedringer vil forekomme. Nytten for andre og videnskabelige fremskridt Forsøget kan bidrage til at forstå især meditations baserede behandlingsformer, men også stress reducerende afspænding bedre, samt til at forbedre den videnskabelige psykologis forståelse af opmærksomheden. I kliniske sammenhænge behandles f.eks. depressive, angste og stressede mennesker med meditations baseret terapi, og meditationskurser bruges også på offentlige og private arbejdspladser. En dybere forståelse af hvilke virkningsmekanismer der ligger bag disse metoder vil altså potentielt kunne komme mange forskellige mennesker til gode. I videnskabelig sammenhæng er man fortsat i gang med at forstå opmærksomhedens sammenhæng med mental træning, og dette er en udfordring som også kan komme mange til gode. Neurologiske patienter lider f.eks. ofte af opmærksomhedsproblemer i tiden efter skader eller operationer på hjernen, og opmærksomhedsforstyrrelser kan gøre livet besværligt for såvel ældre demente som for børn med hyperaktivitet eller indlæringsforstyrrelser. En grundlæggende forståelse af opmærksomheden og hvilke aspekter af den der kan forbedres ved mental træning vil altså også potentielt være til nytte for mange. Udelukkelse fra eller afbrydelse af forsøget Vi inkluderer kun raske forsøgspersoner uden psykiske symptomer, vurderet udfra de anvendte spørgeskemaer og mundtlige samtaler. En person kan udelukkes fra forsøget af nedenstående grunde: 1) En forudgående, regelmæssig meditationspraksis, defineret som minimum 1 gang ugentligt i over 1 år indenfor de sidste 2 år. 2) Primær psykiatrisk sygdom (DSM IV Akse I eller WHO ICD 10 diagnostisk klassifikation). 3) Tilstedeværende eller tidligere neurologisk sygdom, somatisk sværere sygdom eller indtagelse af medicin eller stoffer, der kan antages at influere på forsøgsresultaterne. 4) Besværligheder med at tale flydende dansk. 5) Udtalt syns eller hørenedsættelse. 6) Oplysninger om aktuelt eller tidligere indlæringsbesvær. Side 6 af 7

7 Forsøget bliver afbrudt, hvis det af forsøgsansvarlige vurderes, at det til trods for de modsatte forventninger på nogen måde er til skade for forsøgsdeltagerne. Deltagerne vil altid blive underrettet om årsagen til en eventuel eksklusion fra eller afbrydelse af forsøget. Projektets økonomi Initiativet til projektet er taget af Neurobiologisk Forskningsenhed, en del af Neurocentret på Rigshospitalet, og den forsøgsansvarlige er overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, som er ansat ved Neurologisk afdeling, Rigshospitalet. Forsøgets psykologiske testning udføres af specialestuderende i psykologi ved Københavns Universitet, Christian Gaden Jensen, som også er kontaktperson i forsøget (se nedenfor). Neurobiologisk Forskningsenhed støttes økonomisk af Rigshospitalet og Lundbeckfonden, men Lundbeckfonden har ingen indflydelse på idé, udformning eller udførelse af forsøget. Neurobiologisk Forskningsenhed søger ikke kommercielle fonde om kr. til projektet. Disse udbetales dels som deltagerløn til forsøgspersonernes og kursusinstruktørernes bankkonti, dels betales de resterende udgifter til forsøget heraf. Christian Gaden Jensen har modtaget et forskningslegat på kr. fra Mind, Brain, and Medicines på Københavns Universitet som støtte til projektet. Dette udbetales som almindelig B indkomst i form af seks måneders løn á kr. før skat til Christian Gaden Jensens Nemkonto. Christian Gaden Jensen er ulønnet specialestuderende ved Neurobiologisk Forskningsenhed. Der er ingen og søges ingen kommercielle støttegivere til projektet. Forsøgspersoners rettigheder Vi vil gerne opfordre dig til at læse de fortrykte tillæg fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Forsøgspersoners rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt, som kan findes her: Vi kan også tilsende dig denne folder per eller post. Kontaktperson Du kan få flere oplysninger om forsøget hvis du henvender dig til forsøgets kontaktperson, som også koordinerer forsøget og udfører testningen: Christian Gaden Jensen Tlf.: arb.: Tlf. mob.: Adresse: Rektorparken 18, 7. th København SV. Side 7 af 7

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere