Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd"

Transkript

1 Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds aktiviteter startende med ungdomsrådskonferencen før oprettelsen af rådet og op til dags dato blive beskrevet, for at skabe et overblik over rådets aktiviteter. Der skal gøres opmærksom på, at disse aktiviteter ikke er de eneste arbejdsopgaver Ungdomsrådet har haft i de pågældende år. Flere oplysninger kan findes i beretningerne april Ungdomsrådskonference Formålet med konferencen var dels, at trække på Netværket af Ungdomsråds erfaringer fra andre kommuner, og dels af give de unge mulighed for at komme med inputs til struktur og arbejdsopgaver. Derudover var dette en mulighed for at afstemme forventninger mellem forvaltning, unge og politikere. Det oprindelige forslag til struktur var, at nedsætte et udvalg for folkeskolen og et udvalg for ungdomsuddannelserne. Der valgtes en formand for hvert udvalg, og det blev fastsat at holde stiftende generalforsamling i september Bilag: Referat fra Ungdomsrådskonference 7. April 2011.doc 16. juni Beach Party Ungdomsrådets første offentlige arrangement blev afholdt på Hejsager Strand, og blev arrangeret af Ungdomsrådets udvalg for ungdomsuddannelser, ligesom ungdomsuddannelserne også var den primære målgruppe. Arrangementet blev dels afholdt med det formål, at markedsføre Ungdomsrådet, og dels med det formål at skabe et fælles event for alle kommunens unge. På arrangementet deltog ca. 700 unge. Det præcise deltagerantal kan ikke fastslås. 26. september Stiftende generalforsamling På generalforsamlingen blev strukturen for Ungdomsrådet ændret, således at der ikke oprettedes et udvalg for folkeskolerne og et udvalg for ungdomsuddannelserne, men blot et samlet råd. Rådet valgte Nicolai Boysen til formand og Morten Juul Nielsen til næstformand, godkendte vedtægterne og drøftede forslag til fremtidige arbejdsopgaver. Bilag: Referat Mandag den , polweb.haderslev.dk 1/5

2 22. november Teambuilding Der arrangeredes en teambuilding-tur, for at styrke sammenholdet i Ungdomsrådet, og for at bidrage til en bedre dialog mellem ungdomsrådets medlemmer januar Internt kursus I samarbejde med Netværket af Ungdomsråd afholdtes et kursus for ungdomsrådets medlemmer vedrørende rekruttering og fastholdelse af aktive og ungdomspolitik. Gennem 2012 har udarbejdelsen af en ungdomspolitik således været fokuspunkt for rådet. Et arbejde der dog mundede ud i et principprogram for Ungdomsrådet. Kurset afholdtes af en af Netværket af Ungdomsråds oplægsholdere. 8. november Oplæg til kommunal elevrådsdag I forbindelse med den kommunale elevrådsdag, som samler alle elevrådsmedlemmer på kommunens folkeskoler, afholdte formanden et oplæg om Haderslev Ungdomsråd som et led i den øgede indsats for at rekruttere flere medlemmer til rådet. -- Start på perioden 2012/ december Generalforsamling(på dette tidspunkt benævnt årsmøde) Denne generalforsamling ændrede vedtægterne således, at ikke kun medlemmer af et elevråd kunne være medlem af Ungdomsrådet. Det blev således muligt for alle unge mellem 13 og 24 år at sidde i Ungdomsrådet. Desuden blev valgperioden forlænget fra 1 til 2 år, for at sikre en forbedret kontinuitet i rådet. Generalforsamlingen vedtog desuden Politik for Haderslev Ungdomsråd som senere blev til Haderslev Ungdomsråds principprogram. Rådet godkendte en indstilling, som indsendtes til borgmesteren med en opfordring om at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af en ungdomspolitik. Bilag: Referat docx februar Temaeftermiddag om Haderslev som ungdoms- og uddannelseskommune I samarbejde med Haderslev Ungdomsråd afholdte Haderslev Kommune en temaeftermiddag for elever på ungdomsuddannelser og grundskoler, for at skabe debat om Haderslevs ungdoms- og uddannelsesmiljø, og hvordan dette kunne forbedres. På konferencen blev der bl.a. inddraget erfaringer fra Team Succes og Tænketanken DEA. Inputtene fra deltagerne er sidenhed blevet brugt af både Haderslev Kommune og Haderslev Ungdomsråd. 2/5

3 5. april - Lektiecafe Under lockouten forsøgte Ungdomsrådet at oprette en lektiecafe, hvor yngre folkeskoleelever kunne få hjælp til skolearbejdet af ældre elever. Initiativet blev dog hurtigt droppet, da besøgstallet var meget lavt. 17. august HUR-Festival 2013 HUR Festival er en endags-festival arrangeret af Haderslev Ungdomsråd. De primære formål med festivalen var, at skabe events for unge i kommunen og styrke den lokale bandkultur. Ungdomsrådet ønskede at bidrage til, at de lokale bands kunne spille deres materiale for det lokale publikum. Ungdomsrådet brugte desuden arrangementet til at starte en indsats for at få flere unge til at stemme ti kommunalvalget. Festivalen er uden sammenligning det arrangement der har øget kendskabet til Ungdomsrådet blandt kommunen borgere mest. Der var ca tilskuere på festivalpladsen, og desuden blev Ungdomsrådet promoveret igennem adskillige avisartikler og deling af opslag på sociale medier. 30. august Uddeling af flyers Som en del af en indsats for at få flere unge til at stille op til Haderslev Ungdomsråd, var nogle af rådets medlemmer, ifm. By Night og Børn og Families Forældreuniversitet, på gaden for at uddele flyers til unge. Der blev desuden satset på mere promovering via avisartikler og via de sociale medier. -- Start på perioden 2013/ september Generalforsamling Generalforsamlingen ændrede vedtægterne, således at generalforsamlingen fik myndighed til at vælge medlemmer til rådet. Generelforsamlingen vedtog desuden et nyt principprogram. Generalforsamlingen valgte nye medlemmer til rådet, således at medlemskredsen blev udvidet til over det dobbelte. 26. oktober - Introtur Ungdomsrådet inviterede alle medlemmer og alle andre interesserede unge med på en demokratisk og politisk tur til København, hvor formålet bl.a. var at ryste medlemmerne sammen, at hverve nye medlemmer og give Ungdomsrådet inspiration til arbejdet det følgende år. På turen deltog deltagerne i workshops og lege med det formål at kombinere læring, brainstorming og socialt samvær. Rådet blev vist rundt på Christiansborg af MF Hans Christian Schmidt, og modtog et kursus i hvordan man er en god ordstyrer af Netværket af Ungdomsråds sekretariatsleder, Maj Jensen Christensen. Turen blev finansieret af, og arrangeret i samarbejde med, Haderslev Ungdomsskole. 26. oktober Political Fight Night I forlængelse af Ungdomsrådets introtur, afholdte Ungdomsrådet et åbent arrangement for alle unge på Haderslev Ungdomsskole. Efter konceptet Debattle blev der afviklet politiske debatter i et bredt udvalg af emner. Deltagerne var primært medlemmer af Ungdomsrådet, men der var desuden indbudt kandidater til kommunalvalget. 3/5

4 1. november Propagandaaften Propagandaaften blev arrangeret i samarbejde med Ruben Schulze-Berge, som i løbet af processen meldte sig ind i Ungdomsrådet. Arrangementets formål var, at gøre politisk debat sjovere end det normalt opfattes af unge. Debattørerne var udelukkende unge politisk aktive, og ordstyreren var ligeledes ung. Efter debatterne, som afvikledes en mod en i korte runder, var der hyret tre bands. Heriblandt også den landskendte rapper Johnson. Der deltog mennesker i arrangementet. 7. november Oplæg på elevrådsdag Ligesom i de foregående år blev Ungdomsrådet inviteret til at holde et oplæg på den kommunale elevrådsdag. 9. november Øl og quiz-aften For mange unge er der en vis distance til kommunalpolitik og kommunalpolitikere, derfor arrangerede Ungdomsrådet dette lille arrangement, hvor formålet var at lære de lokale byrådskandidater bedre at kende. Ungdomsrådet havde således inviteret de tre yngste byrådskandidater til et uformelt arrangement på Cafe Nørregade, hvor politikerne og de unge dystede i forskellige aktiviteter arrangeret af Ungdomsrådet November - Skolebesøg I forbindelse med Ungdomsrådets indsats for at få flere unge til at stemme til kommunalvalget, besøgte Ungdomsrådet sammen med nogle af de unge byrådskandidater de tre ungdomsuddannelser for at minde de unge om at stemme, og ikke mindst at fortælle om hvorfor det er vigtigt at tage del i nærdemokratiet. 12. november - Paneldebat Den største satsning i Ungdomsrådets indsats for at få flere unge til at stemme, var en paneldebat med alle eleverne på kommunens ungdomsuddannelser deltog elever mødte således op i Haderslev Idrætscenter til Haderslev Ungdomsråds ubestridt største arrangement til dato. For at bryde med den herskende fordom blandt unge om at kommunalpolitik er kedeligt, havde Ungdomsrådet indbudt stand up komikeren Michael Schøt, som underholdte deltagerne, hvorefter der blev åbnet op for en mere klassisk paneldebat, hvor spørgsmålene blev dikteret fra salen. En afstemning blandt de unge viste, at før arrangementet vidste 21% ikke hvor de skulle sætte deres kryds, og at dette tal efter arrangement var reduceret til 7%. 19. november Kommunalvalg På selve valgdagen, og i dagene op til, opdaterede Ungdomsrådet jævnligt sin facebook-side, med nyheder og oplysninger om valget i Haderslev. 29. november 1.december deltagelse på NAUs landsmøde Haderslev Ungdomsråd deltog som det bedst repræsenterede ungdomsråd på Netværket af Ungdomsråds landsmøde. Formålet med dette var, at udveksle erfaringer med øvrige ungdomsråd, tilegne viden fra de kurser NAU afholdte i løbet af weekenden samt at starte samarbejdet med andre ungdomsråd. På Landsmødet blev 3 medlemmer desuden valgt til NAUs bestyrelse. 4/5

5 marts Elevrådsdag Ungdomsrådet afholdte en elevrådsdag for elevrådene på kommunens grundskoler. Formålet med denne aktivitet var, at opkvalificere elevrådene og at give dem konkrete værktøjer til at styrke arbejdet på deres pågældende skoler. Ungdomsrådet ønskede desuden at forme et tættere samarbejde med folkeskolerne. 2. maj Politisk Fight Night, EU I samarbejde med initiativtagerne bag Haderslevs ungdoms rammer Bruxelles afholdte Ungdomsrådet en debat på Stormklokkken i Haderslev efter Debattlekonceptet. Formålet var at debattere aktuelle emner vedr. det nært forestående Europaparlamentsvalg juni Pinsetur og intern afslutning Der har i Haderslev længe eksisteret en tradition der foreskriver, at man går rundt om dammen pinsemorgen. Denne tradition har Ungdomsrådet valgt at tage til dig, og inviterede således alle byens unge med på en tur rundt om dammen. Ungdomsrådet benyttede samtidig lejligheden til uformelt at fortælle om Ungdomsrådets arbejde. Ungdomsrådet valgte desuden ved samme lejlighed at afholde en intern afslutning og overnatte på Bergs Plads. 24. juni Filmvisning I samarbejde med Kosmorama 1-2 afholdte Ungdomsrådet en visning af filmen Abrakadabra, som er produceret af unge i Thisted. Filmen tager fat i det at være ung i en udkantskommune, og er på mange måder en fortælling om, hvordan man lykkedes i Udkantsdanmark mod alle odds. 5/5

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? Udviklingsprojekt 2013-2015 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Udviklingsprojekt 2013-2015 Udarbejdet af: Hanne

Læs mere