Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025"

Transkript

1 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

2 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg , herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen og Odsherred Kommune, som har vetovirkning. Alle høringssvarene er behandlet i Hvidbogen over indsigelser til Holbæk Kommuneplanforslag På baggrund af den efterfølgende dialog om ændringer og suppleringer af kommuneplanforslaget har Naturstyrelsen og Odsherred Kommune trukket deres indsigelser tilbage. Nedenfor er en oversigt over alle høringsbidrag. Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse findes i slutningen af dokumentet under Bilag. Indholdsfortegnelse Indsiger Navn side 1 Energistyrelsen 6 2 Naturstyrelsen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser og aftalenotat samt kopi af 5-ugers 7 notat til frafaldelse af indsigelse findes under Bilag 3 Forsvarets Bygnings og etablissementstjeneste 43 4 Odsherred kommune, Poul Hvidberg-Hansen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser findes 45 under Bilag 5 Stestrup lokalfora, John Berg Larsen 47 6 Sten og Pia Nørhede 49 7 En gruppe beboere på Holbæk havn 50 8 Andelslandsbyen, Helle Schummel 70 9 Vipperød Lokalfora, Finn Erik Larsen Inge og Erik Jensen Gyda og Preben Nielsen Per Rasmussen Karen Hvass, Formand for Hagested Menighedsråd Sussie Miltoft og Michael Bo Larsen Ingrid og Poul Baden Steen-Kristian Eriksen, Formand for Ældrerådet i Holbæk Jørgen, Jonas, Anne B. Jensen Hans Chr. Hansen, Formand for partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Else Marie og Leif S. Rasmussen m. fl Troels Kemp Daniel Hørmann Hansen og Lene Brødsgaard Leif Møller Torben og Anne Margrethe Læssøe Jensen Preben Obanin Stablewski Torben Sørensen Jan Thiemann Bonnie og Jimmy B. Jacobsen Susanne og Dan Bach Jensen Inge Duelund Nielsen Ejnar Dissing Marie Lundholt Jensen Preben Gajhede Per Frederiksen, formand - Holbæk Bådelaug/sekretær for foreningerne på Holbæk lystbådehavn John Just Petersen Steen Weber Jianhong Cin, Restaurant Masami m. fl Robert Olsen 145

3 38 Anette Ingsholt Jens Knud-Nielsen m.fl Per Salling Hansen Camilla Larsen m. fl Jørgen og Birthe Roediger Hans Henrik Hagensen Kirsten Hansen Astrid & Viggo Madsen - Ulla Magrethe Hansen & Henrik Råskov Madsen Frederik Pedersen m.fl Conni Vinther Per Fynboe Frank Berendt Schmidt Lykke Stormly Fin G. Laursen Jørgen C. Jensen Jens Læssøe Dorte Hovmand Jytte Kirkbro Cornelis Johannes Dompeling Nina Jacobsen Jacob Lundegaard Straarup Jim og Britta Klinke Tommy Rasmussen Lene Møller Jensen Andreas og Karen Lond Line og Jesper Nielsen Malene og Jesper Jespersen Sanne Mikkelsen Gitte Stavnskær Lisbeth Ebbinghaus Ole Løve Mia, Nicolai og Erik Espersen Trine Mørck Torben Heegaard Tine Kaas Nielsen og Jan Kristiansen Tine & John Rasmussen Palle Birck Olsen Jette Holsteen Lennart Balle Hans-Henrik Fischer Mogensen Mille Michaelsen og Thomas Larsen Morten Sørensen Torben & Malene Vincents Svend og Annie Pedersen Carsten Jørgensen Trine Jørgensen Niels Rønnekamp Kjølby Maja Birch Olsen & Erling Boye Olsen Helle & Claus Pedersen Carsten Jensen Frank Jensen m.fl Morten Olsen 232

4 90 Tove & Tommy Jørgensen Preben E. Nielsen Marianne Skov Mullan Inge & Hans Boye-Olsen og Charlotte & Lars Boye Olsen Christian Castenskiold Louise Fischer John Harpøth Per Toft Larsen Karl og Birgitte Rasmussen Anne Bang Holbæk Handelstandsforening F. L. Ejendomme A/S Simon Wind Skov- og Godskontoret Laila og Svend Erik Sørensen Bo Jung, Den Suhrske Stiftelse Kirsten og Kurt Petersen Henning Hvass Jørgen Jensen og Ole Brockdorff Ole Brockdorff Ruth Solvang og Erik Hansen Dorte og Torben Krog Hans Brandt Lis og Jørgen L. Hansen Svinninge Lokalforum, Jørgen Knudsen Astrid & Viggo Madsen og Ulla Margrethe Hansen og Henrik Råskov Madsen Lind Holmegaard Hans Chr. Hansen på vegne af Partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Henning Wallin Olsen, Talsmand Tuse Næs Lokalforum Martin Skovholm Anja og Søren Seibæk Per Lomholt Jensen Else og Leif Tune Petersen Svend-Aage Jensen og Wendy Schønberg Kundby Lokalfora Arbejdsgruppen om Vindmøller Ernst Hedemand Per og Grethe Diurhuus Tove Mørch Jørgensen og Tommy Jørgensen Britta Lillelund Olsen og Henrik Gøllnitz Olsen Karsten Holt og Lars Petersen, Holbæk Flyveklub Kasserer i Grundejerforeningen Klerkevej, Hagested, Karsten Holt Jeppesen I/S, Pill Krogsgaard Mørkøv lokalfora, Erik Andkjær Michael & Louise Boye Fischer Connie Rickens m.fl Marianne Skov Mullan og Thomas Gyldenkerne Anni og Per Møller Larsen Tuse Lokalforum, Laura Hurni Jensen Hans Christian Teisen Malene & Torben Vincents Charlotte Bo Killemose Pia og Carsten Klinke 332

5 142 Torben Hovmand Jan Tolstrup m.fl Martin Læssøe Jensen Jørgen Høj Lokalforum Jyderup, Preben Gajhede Michael Olsen Svend Løvenkjær Alex Christensen, Formand for Mørkøv Handels, Håndværker og Borgerforening Alex Christensen, Formand for Rævebæk Beboerforening Landboforeningen Gefions Foreningen møllestop4520.dk Morten Sørensen og Asta Salomonsen DN Holbæk Gunner Larsen og Susanne Servé Larsen Holbæk Kajak Klub Bolette og Jørgen Fokdal Søren Stavnskær Jette Andersen & Harri Mortensen Ove & Eva Nielsen Tim & Mette Bagge Birgitte Fink Lisbeth & Michael Mathiasen og Kim Mathiasen Familien Olsen Lisbeth og Claus Hansen Christian Ahlefeldt-Laurvig Kirsten Pihl 441 *Bilag Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse 443

6 Mette Frølunde, Naturstyrelsen, Holbæk Kommune 31.juli 2013 J.nr. 2206/ Ref. Forsyning og vedvarende energi Side 1/1 Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune Energistyrelsen har med mail af 25.juni 2013 modtaget forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, og ønsker at bemærke følgende til forslaget: Af afsnittet om vindmøller fremgår det at: Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere jernbaner end 1,7 gange vindmøllens totale højde. Der henvises til Trafikministeriets retningslinjer, og Energistyrelsen henstiller til, at afstandskravet ændres til 1 gange en mølles totalhøjde. Med venlig hilsen Hanne Windemuller Kontorchef Energistyrelsen

7 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Holbæk Kommune og Naturstyrelsen den 13. august. På baggrund af drøftelserne har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. Indsigelse I høringsperioden har der ikke været tid til at nå en afklaring af alle de drøftede emner. Naturstyrelsen gør derfor indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune 1. Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. 1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, udsendt af Miljøministeriet Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

8 Indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 2.E15 Holbæk Det fremgår af forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, at der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha. Arealet ligger inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Vindmøller Der udlægges 5 nye strategiske interesseområder for vindmøller i forslag til Holbæk Kommuneplan Flere af udpegningerne er etableret inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for vindmøller uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Biogas Der udlægges et strategisk interesseområde for biogasanlæg i forslag til Holbæk Kommuneplan Området ligger inden for OSD, potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder. Udpegningen er af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om at udpegning af arealer til biogasanlæg skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for biogas uden for OSD. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til biogasanlæg og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Store husdyrbrug Der udlægges tre områder til lokalisering af større kvægbrug og to områder til lokalisering af store svinebrug i forslag til Holbæk Kommuneplan Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

9 Områderne ligger inden for særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt trin-modellen følges i forbindelse med planlægningen for området. En grundvandsredegørelse af kommunens udpegede arealer til store husdyrbrug fremgår ikke af kommuneplanen. Udpegningerne er desuden af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om, at udpegning af arealer til store husdyrbrug skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få udarbejdet en grundvandsredegørelse efter trinmodellen. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til store husdyrbrug og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. For øvrige forhold finder Naturstyrelsen ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte notat af 30. august. Bemærkninger Der henvises i øvrigt til aftalenotatet af 30. august samt til de bemærkninger, der fremgår af notatet med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og opfølgning af 30. august. Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notater skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mette Frølunde

10 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har den 25. juni sendt forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 2. september Naturstyrelsen holdt den 13. august møde med Holbæk Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget. På baggrund af drøftelserne på mødet har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Naturstyrelsen og Holbæk Kommune. Byvækst i byzonebyer, arealudlæg til 12 års forbrug 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. Havne Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Detailhandel Holbæk Kommune ændrer retningslinje og til følgende: Retningslinje 2.2.7: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i afgrænsede landsbyer. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Sommerhusområderne skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

11 Retningslinje 2.2.8: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til områdets lokale forsyning i byer, der har et lokalcenter men ikke en afgrænset bymidte. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Holbæk Kommune flytter desuden retningslinje , så den står lige før retningslinje Det åbne land Jordbrugsparceller Holbæk Kommune retter ordlyden i den enkelte ramme, hvor der i dag angives jordbrugsparceller, således at det i stedet lyder: Der kan etableres store parceller kombineret med hobbyprægede jordbrugsmæssige formål. Holbæk Kommune fjerner følgende bemærkning til retningslinjer omkring jordbrugsparceller: Arealforbruget til jordbrugsparceller må ikke overstige 1,0 ha. pr. bolig. Kystnærhedszonen 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Holbæk kommune fastholder muligheden for 300 nye boliger i Holbæk by i boligbyggeprogrammet. Naturstyrelsen afventer den efterfølgende planlægning. Ferie- og fritidsanlæg og turisme 14.F02 Brorfelde Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Naturinteresser Natura 2000 Holbæk Kommune tilføjer et kort til den endelige kommuneplan over Natura 2000 områder. OSD-områder 2.E15 Holbæk Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen for området med beskrivelser af alternativer, som det fremgår af 5-ugers notatet. Naturstyrelsen gør indsigelse mod arealudlægget med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. 8.E01 Gislinge Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 11.E06 Jyderup Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 14.E05 Regstrup/Nr. Jernløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 2

12 15.E01 Undløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 17.E02 - St. Merløse Holbæk Kommune tilføjer til anvendelsesbestemmelsen i rammen, at det kun er miljøklasse 1-2 erhverv, der fremgår af tilladelseslisten og opmærksomhedslisten, der kan etableres her. 19.B12 Boliger ved Høbjærggård, Tølløse Holbæk Kommune supplerer grundvandsredegørelsen for rammeområdet i overensstemmelse med det af kommunen fremsendte d. 27. august. Vindmøller Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for store vindmøller. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes vindmølleudpegning med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om vindmøller). Biogas Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for biogasanlæg. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Store husdyrbrug Holbæk Kommune udarbejder en OSD-redegørelse for de nye udpegninger af områder til store husdyrbrug. Herunder en beskrivelse af alternativer. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Vindmøller Holbæk Kommune ændrer kommuneplanens retningslinje til, at vindmøller som udgangspunkt ikke må opstilles nærmere veje end 1 gange møllens totale højde. I zonen mellem 1 og 1,7 gange møllens højde kan opstilles vindmøller, medmindre Vejdirektoratet eller Banedanmark i helt konkrete tilfælde kan fremkomme med en specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde. (Se desuden afsnit om OSD). 3

13 Klimatilpasning Holbæk Kommune præciserer i den endelige kommuneplan, at deres forslag til klimatilpasningsplan skal vedtages til udsendelse i høring inden udgangen af Sammenhængende landbrugsplanlægning Biogas Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede område til biogas på ny og redegør yderligere for kommunes håndtering af konflikten mellem biogasanlæg og potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder på dette sted. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Store husdyrbrug Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede områder til store husdyrbrug på ny og redegør yderligere for konflikten mellem store husdyrbrug og særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD, samt hvordan kommunen påtænker at imødegå dette. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Sommerhuse Holbæk Kommune undlader at reducere og udvide sommerhusområder i overensstemmelse med statens interesser. Risikovirksomheder Holbæk Kommune indarbejder en generel retningslinje for risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleret i tråd med dette: Byrådet skal i planlægningen inddrage hensynet til risikoen for større uheld ved risikovirksomheder, hvis der planlægges for arealer mindre end 500 m fra en risikovirksomhed. Holbæk Kommune indarbejder desuden specifikke retningslinjer for kommunens risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleres i tråd med dette: Der udlægges zoner omkring udpegede risikovirksomheder i kommunen, som vist på kort xx. Inden for disse zoner må der ikke etableres ny miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, rekreativt område m.v., medmindre det er påvist, at der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelserne. Risikovirksomheden Strandmøllen må ikke udvides på en måde, så det medfører en udvidelse af sikkerhedszonen omkring virksomheden. Dette pga. dens nære placering ved bl.a. eksisterende boliger. 4

14 Holbæk Kommune indarbejder desuden et kort i den endelige kommuneplan, hvoraf beliggenheden af risikovirksomhederne samt konsekvenszonen på henholdsvis 100 m (Strandmøllen) og 300 m (de øvrige) vil fremgå. 5

15 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Sendt elektronisk til: Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro D. 8. august 2013 Rev. d. 16. august 2013 Rev. d. 30. august 2013 Forslag til Holbæk Kommuneplan Notat med statens bemærkninger Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. august afholdt teknikermøde med Holbæk Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i mødet Fra Holbæk Kommune: Lotte Højgaard, afdelingsleder Kira Svankjær, projektleder for Holbæk Kommuneplan 2013 Anders Klintgaard Larsen, vindmølleplanlægning og OSD-redegørelse Morten Holme, landskab og natur Fra Naturstyrelsen (NST): Sanne Kjær, kontorchef Pia Graabech, sektoransvarlig for detailhandel Mette Frølunde, statens koordinator for Holbæk Kommuneplan 2013 I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i skemaet under Referat under hvert enkelt punkt. Holbæk Kommune har den 27. august givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under kommunens bemærkninger. Kommunen har den 28. og d. 29. august sendt supplerende redegørelse, hvilket er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har tillige sendt yderligere bemærkninger til Holbæk Kommune d. 27., og 29. august, der tilsvarende er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.

16 Byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrug NST s bemærkninger Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Der udlægges et nyt boligområde ved Rishøjgård, der forventes at rumme ca. 300 boliger i 1. etape. Området ligger i kystnærhedszonen. (Se afsnit om kystnærhedszonen). Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha ved omfartsvejen. Det nye arealudlæg modsvares ved at erhvervsarealer i Gislinge og i Svinninge reduceres med sammenlagt 16 ha, svarende til arealet af nyudlæg i Holbæk by. Det nye arealudlæg ligger i OSD og i NFI. Arealudlægget i Gislinge, der reduceres, ligger ikke i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Der udlægges et nyt boligområde med en størrelse på ca. 23 ha ved Høbjærggård i Tølløse. Arealudlægget modsvares ved at der fjernes et tilsvarende arealudlæg vest for Sønderstrupvej i Tølløse. Det nye område ligger i OSD og NFI. Arealudlægget der fjernes ligger tillige i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Der udlægges en blomsterpark og forlystelsesanlæg på ca. 14,7 ha. Området fremgår ikke af rammerne fra Kommuneplan 09, og er ikke angivet som et nyt udlæg i Kommuneplan 13. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 25 for arealet, hvilket medfører at der kan etableres ca. 3,7 ha byggeri i landzone. Naturstyrelsen ønsker en drøftelse af dette arealudlæg med kommunen. Referat Naturstyrelsen anerkendte, at kommunen har forholdt sig til deres bymønster og prioriteret udviklingen byerne imellem. Dette har resulteret i gode rummelighedsbetragtninger og en velbegrundet behovsanalyse. Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Se afsnit om kystnærhedszonen. Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune oplyste, at der foreligger en lokalplan for området, og at kommuneplanens rammebestemmelser afspejler lokalplanens bestemmelser. Det blev aftalt, at Holbæk Kommune vil overveje, hvad de vil med arealet fremover, og derved enten tage rammen ud af kommuneplanen eller regulere byggemulighederne i området. Kommunens bemærkninger d. 27. august Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om kystnærhedszonen. 2

17 Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune er indstillet på at udtage den pågældende ramme 19.F03, men der gøres opmærksom på, at der foreligger en ældre gældende lokalplan 1.21, der muliggør byggeri, som beskrevet i kommuneplanrammen. Upåagtet, at kommunen udtager rammeområdet, vil der altså fortsat bestå de nævnte udbygningsmuligheder. Kommunen tager kontakt til grundejer med henblik på at afklare, hvorvidt ejer har intentioner om at realisere den med eksisterende Lokalplan 1.21 muliggjorte udvikling. Såfremt dette ikke er tilfældet, udtager kommunen den pågældende ramme 19.F03 fra kommuneplanen, og tager initiativ til opstart af en aflysningsproces af lokalplanen. Opfølgning fra Holbæk Kommune d.29. august Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse: Kommunen har besluttet at udtage rammen af kommuneplanforslaget. Konklusion Holbæk Kommune udtager arealet 19.F03 af den endelige kommuneplan. Dette tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. Havne NST s bemærkninger Kommuneplanrammen for Holbæk Havn udvides, men rammen muliggør ikke egentlig ny bebyggelse udover indplacering af husbåde, lystbåde, vandsportsaktiviteter, udspringstårn samt flydescene. Naturstyrelsen henstiller, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for området, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt jf. Planlovens 16 stk. 4. Referat Det blev aftalt, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Kommunens bemærkninger d. 27. august Ok. Konklusion Ovenstående tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. 3

18 Detailhandel NST s bemærkninger Naturstyrelsen vil indledningsvis kvittere for redegørelsen for Holbæks fremtidige udvikling, som sætter fokus på den levende by og lokalområdernes kvaliteter, sådan som det også blev demonstreret ved besigtigelsen den 26. juni Målene for detailhandelsplanlægningen er i overensstemmelse med planlovens formål. Som det fremgår af referatet fra mødet den 26. juni 2013, er Naturstyrelsen indstillet på at fremme planlægningen for en udvikling af bymidten med bl.a. detailhandel på de bymidtenære havnearealer, hvor det er muligt at skabe et kontinuerligt flow fra den nuværende bymidte. Det er således i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget aftalt, at kommunen i forslaget til kommuneplan kan videreføre de tidligere rammer for havneområderne, selvom der er en fælles forståelse for, at dette ikke er optimalt. Forudsætningen herfor er netop, at der er opnået enighed om, at der sker en efterfølgende planlægning for udvikling af butikker og andre bymidtefunktioner på de bymidtenære arealer på havnen, hvor det er muligt at opnå synergi mellem udnyttelse til fritid og kultur og butiksudvikling. Det kan f.eks. ske som et senere temaplantillæg til kommuneplanen. Bemærkninger til retningslinjerne I retningslinje kan brugen af aflastningscenter om Megacenteret misforstås i forhold til planlovens regler om aflastningsområder. Andre steder i planforslaget benævnes området udelukkende som Megacenter. Det foreslås derfor, at retningslinjen ændres til: I Holbæk by fastholdes det eksisterende Megacenter I. For oplysninger om maksimale bruttoetagearealer for butikker og områder til butiksformål henviser retningslinjerne til tabeller for de enkelte byer. Det er udmærket, men det ville være en fordel, hvis tabellerne over Vestbyen og Østbyen kunne opdeles med en overskrift for hvert af lokalcentrene samt for Megacentret. Det er en mangel ved retningslinjerne, at de afgrænsede områder til butiksformål ikke er entydigt afgrænsede på de kort, der indgår i pdf-udgaven af kommuneplanforslaget pga. kortskalaen. Temakort 2.4 for Holbæk by har en tilstrækkelig skala, men der er brug for at områder til butiksformål i de øvrige byer vises i en tilsvarende skala. Endvidere er der brug for, at den nuværende, afgrænsede bymidte fremgår af temakortet således, at hele bykernen (og ikke kun rammeområder i bymidten med mulighed for etablering af butikker) bliver lige med bymidten. Til gengæld bør havneområderne adskilles som netop havneområder, selvom der er mulighed for mindre, enkeltstående butikker i områderne. Tilsvarende ændringer bør ske ved afgræsningen af detailhandelsområder i plansystem.dk. Efter 11 a, stk. 1, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og de enkelte butikker. Udvidelse af bymidten Af detailhandelstabellen for Holbæk by fremgår det, at der sker en teknisk overførsel af de to rammeområder 2.C02 og 2.C03 fra Vestbyen til bymidten. Rammeområde 2.C03 er i forvejen omfattet af den geografisk afgrænsede bymidte. 4

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere