Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025"

Transkript

1 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

2 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg , herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen og Odsherred Kommune, som har vetovirkning. Alle høringssvarene er behandlet i Hvidbogen over indsigelser til Holbæk Kommuneplanforslag På baggrund af den efterfølgende dialog om ændringer og suppleringer af kommuneplanforslaget har Naturstyrelsen og Odsherred Kommune trukket deres indsigelser tilbage. Nedenfor er en oversigt over alle høringsbidrag. Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse findes i slutningen af dokumentet under Bilag. Indholdsfortegnelse Indsiger Navn side 1 Energistyrelsen 6 2 Naturstyrelsen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser og aftalenotat samt kopi af 5-ugers 7 notat til frafaldelse af indsigelse findes under Bilag 3 Forsvarets Bygnings og etablissementstjeneste 43 4 Odsherred kommune, Poul Hvidberg-Hansen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser findes 45 under Bilag 5 Stestrup lokalfora, John Berg Larsen 47 6 Sten og Pia Nørhede 49 7 En gruppe beboere på Holbæk havn 50 8 Andelslandsbyen, Helle Schummel 70 9 Vipperød Lokalfora, Finn Erik Larsen Inge og Erik Jensen Gyda og Preben Nielsen Per Rasmussen Karen Hvass, Formand for Hagested Menighedsråd Sussie Miltoft og Michael Bo Larsen Ingrid og Poul Baden Steen-Kristian Eriksen, Formand for Ældrerådet i Holbæk Jørgen, Jonas, Anne B. Jensen Hans Chr. Hansen, Formand for partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Else Marie og Leif S. Rasmussen m. fl Troels Kemp Daniel Hørmann Hansen og Lene Brødsgaard Leif Møller Torben og Anne Margrethe Læssøe Jensen Preben Obanin Stablewski Torben Sørensen Jan Thiemann Bonnie og Jimmy B. Jacobsen Susanne og Dan Bach Jensen Inge Duelund Nielsen Ejnar Dissing Marie Lundholt Jensen Preben Gajhede Per Frederiksen, formand - Holbæk Bådelaug/sekretær for foreningerne på Holbæk lystbådehavn John Just Petersen Steen Weber Jianhong Cin, Restaurant Masami m. fl Robert Olsen 145

3 38 Anette Ingsholt Jens Knud-Nielsen m.fl Per Salling Hansen Camilla Larsen m. fl Jørgen og Birthe Roediger Hans Henrik Hagensen Kirsten Hansen Astrid & Viggo Madsen - Ulla Magrethe Hansen & Henrik Råskov Madsen Frederik Pedersen m.fl Conni Vinther Per Fynboe Frank Berendt Schmidt Lykke Stormly Fin G. Laursen Jørgen C. Jensen Jens Læssøe Dorte Hovmand Jytte Kirkbro Cornelis Johannes Dompeling Nina Jacobsen Jacob Lundegaard Straarup Jim og Britta Klinke Tommy Rasmussen Lene Møller Jensen Andreas og Karen Lond Line og Jesper Nielsen Malene og Jesper Jespersen Sanne Mikkelsen Gitte Stavnskær Lisbeth Ebbinghaus Ole Løve Mia, Nicolai og Erik Espersen Trine Mørck Torben Heegaard Tine Kaas Nielsen og Jan Kristiansen Tine & John Rasmussen Palle Birck Olsen Jette Holsteen Lennart Balle Hans-Henrik Fischer Mogensen Mille Michaelsen og Thomas Larsen Morten Sørensen Torben & Malene Vincents Svend og Annie Pedersen Carsten Jørgensen Trine Jørgensen Niels Rønnekamp Kjølby Maja Birch Olsen & Erling Boye Olsen Helle & Claus Pedersen Carsten Jensen Frank Jensen m.fl Morten Olsen 232

4 90 Tove & Tommy Jørgensen Preben E. Nielsen Marianne Skov Mullan Inge & Hans Boye-Olsen og Charlotte & Lars Boye Olsen Christian Castenskiold Louise Fischer John Harpøth Per Toft Larsen Karl og Birgitte Rasmussen Anne Bang Holbæk Handelstandsforening F. L. Ejendomme A/S Simon Wind Skov- og Godskontoret Laila og Svend Erik Sørensen Bo Jung, Den Suhrske Stiftelse Kirsten og Kurt Petersen Henning Hvass Jørgen Jensen og Ole Brockdorff Ole Brockdorff Ruth Solvang og Erik Hansen Dorte og Torben Krog Hans Brandt Lis og Jørgen L. Hansen Svinninge Lokalforum, Jørgen Knudsen Astrid & Viggo Madsen og Ulla Margrethe Hansen og Henrik Råskov Madsen Lind Holmegaard Hans Chr. Hansen på vegne af Partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Henning Wallin Olsen, Talsmand Tuse Næs Lokalforum Martin Skovholm Anja og Søren Seibæk Per Lomholt Jensen Else og Leif Tune Petersen Svend-Aage Jensen og Wendy Schønberg Kundby Lokalfora Arbejdsgruppen om Vindmøller Ernst Hedemand Per og Grethe Diurhuus Tove Mørch Jørgensen og Tommy Jørgensen Britta Lillelund Olsen og Henrik Gøllnitz Olsen Karsten Holt og Lars Petersen, Holbæk Flyveklub Kasserer i Grundejerforeningen Klerkevej, Hagested, Karsten Holt Jeppesen I/S, Pill Krogsgaard Mørkøv lokalfora, Erik Andkjær Michael & Louise Boye Fischer Connie Rickens m.fl Marianne Skov Mullan og Thomas Gyldenkerne Anni og Per Møller Larsen Tuse Lokalforum, Laura Hurni Jensen Hans Christian Teisen Malene & Torben Vincents Charlotte Bo Killemose Pia og Carsten Klinke 332

5 142 Torben Hovmand Jan Tolstrup m.fl Martin Læssøe Jensen Jørgen Høj Lokalforum Jyderup, Preben Gajhede Michael Olsen Svend Løvenkjær Alex Christensen, Formand for Mørkøv Handels, Håndværker og Borgerforening Alex Christensen, Formand for Rævebæk Beboerforening Landboforeningen Gefions Foreningen møllestop4520.dk Morten Sørensen og Asta Salomonsen DN Holbæk Gunner Larsen og Susanne Servé Larsen Holbæk Kajak Klub Bolette og Jørgen Fokdal Søren Stavnskær Jette Andersen & Harri Mortensen Ove & Eva Nielsen Tim & Mette Bagge Birgitte Fink Lisbeth & Michael Mathiasen og Kim Mathiasen Familien Olsen Lisbeth og Claus Hansen Christian Ahlefeldt-Laurvig Kirsten Pihl 441 *Bilag Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse 443

6 Mette Frølunde, Naturstyrelsen, Holbæk Kommune 31.juli 2013 J.nr. 2206/ Ref. Forsyning og vedvarende energi Side 1/1 Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune Energistyrelsen har med mail af 25.juni 2013 modtaget forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, og ønsker at bemærke følgende til forslaget: Af afsnittet om vindmøller fremgår det at: Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere jernbaner end 1,7 gange vindmøllens totale højde. Der henvises til Trafikministeriets retningslinjer, og Energistyrelsen henstiller til, at afstandskravet ændres til 1 gange en mølles totalhøjde. Med venlig hilsen Hanne Windemuller Kontorchef Energistyrelsen

7 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Holbæk Kommune og Naturstyrelsen den 13. august. På baggrund af drøftelserne har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. Indsigelse I høringsperioden har der ikke været tid til at nå en afklaring af alle de drøftede emner. Naturstyrelsen gør derfor indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune 1. Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. 1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, udsendt af Miljøministeriet Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

8 Indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 2.E15 Holbæk Det fremgår af forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, at der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha. Arealet ligger inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Vindmøller Der udlægges 5 nye strategiske interesseområder for vindmøller i forslag til Holbæk Kommuneplan Flere af udpegningerne er etableret inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for vindmøller uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Biogas Der udlægges et strategisk interesseområde for biogasanlæg i forslag til Holbæk Kommuneplan Området ligger inden for OSD, potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder. Udpegningen er af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om at udpegning af arealer til biogasanlæg skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for biogas uden for OSD. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til biogasanlæg og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Store husdyrbrug Der udlægges tre områder til lokalisering af større kvægbrug og to områder til lokalisering af store svinebrug i forslag til Holbæk Kommuneplan Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

9 Områderne ligger inden for særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt trin-modellen følges i forbindelse med planlægningen for området. En grundvandsredegørelse af kommunens udpegede arealer til store husdyrbrug fremgår ikke af kommuneplanen. Udpegningerne er desuden af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om, at udpegning af arealer til store husdyrbrug skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få udarbejdet en grundvandsredegørelse efter trinmodellen. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til store husdyrbrug og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. For øvrige forhold finder Naturstyrelsen ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte notat af 30. august. Bemærkninger Der henvises i øvrigt til aftalenotatet af 30. august samt til de bemærkninger, der fremgår af notatet med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og opfølgning af 30. august. Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notater skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mette Frølunde

10 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har den 25. juni sendt forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 2. september Naturstyrelsen holdt den 13. august møde med Holbæk Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget. På baggrund af drøftelserne på mødet har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Naturstyrelsen og Holbæk Kommune. Byvækst i byzonebyer, arealudlæg til 12 års forbrug 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. Havne Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Detailhandel Holbæk Kommune ændrer retningslinje og til følgende: Retningslinje 2.2.7: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i afgrænsede landsbyer. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Sommerhusområderne skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

11 Retningslinje 2.2.8: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til områdets lokale forsyning i byer, der har et lokalcenter men ikke en afgrænset bymidte. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Holbæk Kommune flytter desuden retningslinje , så den står lige før retningslinje Det åbne land Jordbrugsparceller Holbæk Kommune retter ordlyden i den enkelte ramme, hvor der i dag angives jordbrugsparceller, således at det i stedet lyder: Der kan etableres store parceller kombineret med hobbyprægede jordbrugsmæssige formål. Holbæk Kommune fjerner følgende bemærkning til retningslinjer omkring jordbrugsparceller: Arealforbruget til jordbrugsparceller må ikke overstige 1,0 ha. pr. bolig. Kystnærhedszonen 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Holbæk kommune fastholder muligheden for 300 nye boliger i Holbæk by i boligbyggeprogrammet. Naturstyrelsen afventer den efterfølgende planlægning. Ferie- og fritidsanlæg og turisme 14.F02 Brorfelde Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Naturinteresser Natura 2000 Holbæk Kommune tilføjer et kort til den endelige kommuneplan over Natura 2000 områder. OSD-områder 2.E15 Holbæk Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen for området med beskrivelser af alternativer, som det fremgår af 5-ugers notatet. Naturstyrelsen gør indsigelse mod arealudlægget med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. 8.E01 Gislinge Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 11.E06 Jyderup Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 14.E05 Regstrup/Nr. Jernløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 2

12 15.E01 Undløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 17.E02 - St. Merløse Holbæk Kommune tilføjer til anvendelsesbestemmelsen i rammen, at det kun er miljøklasse 1-2 erhverv, der fremgår af tilladelseslisten og opmærksomhedslisten, der kan etableres her. 19.B12 Boliger ved Høbjærggård, Tølløse Holbæk Kommune supplerer grundvandsredegørelsen for rammeområdet i overensstemmelse med det af kommunen fremsendte d. 27. august. Vindmøller Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for store vindmøller. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes vindmølleudpegning med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om vindmøller). Biogas Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for biogasanlæg. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Store husdyrbrug Holbæk Kommune udarbejder en OSD-redegørelse for de nye udpegninger af områder til store husdyrbrug. Herunder en beskrivelse af alternativer. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Vindmøller Holbæk Kommune ændrer kommuneplanens retningslinje til, at vindmøller som udgangspunkt ikke må opstilles nærmere veje end 1 gange møllens totale højde. I zonen mellem 1 og 1,7 gange møllens højde kan opstilles vindmøller, medmindre Vejdirektoratet eller Banedanmark i helt konkrete tilfælde kan fremkomme med en specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde. (Se desuden afsnit om OSD). 3

13 Klimatilpasning Holbæk Kommune præciserer i den endelige kommuneplan, at deres forslag til klimatilpasningsplan skal vedtages til udsendelse i høring inden udgangen af Sammenhængende landbrugsplanlægning Biogas Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede område til biogas på ny og redegør yderligere for kommunes håndtering af konflikten mellem biogasanlæg og potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder på dette sted. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Store husdyrbrug Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede områder til store husdyrbrug på ny og redegør yderligere for konflikten mellem store husdyrbrug og særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD, samt hvordan kommunen påtænker at imødegå dette. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Sommerhuse Holbæk Kommune undlader at reducere og udvide sommerhusområder i overensstemmelse med statens interesser. Risikovirksomheder Holbæk Kommune indarbejder en generel retningslinje for risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleret i tråd med dette: Byrådet skal i planlægningen inddrage hensynet til risikoen for større uheld ved risikovirksomheder, hvis der planlægges for arealer mindre end 500 m fra en risikovirksomhed. Holbæk Kommune indarbejder desuden specifikke retningslinjer for kommunens risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleres i tråd med dette: Der udlægges zoner omkring udpegede risikovirksomheder i kommunen, som vist på kort xx. Inden for disse zoner må der ikke etableres ny miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, rekreativt område m.v., medmindre det er påvist, at der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelserne. Risikovirksomheden Strandmøllen må ikke udvides på en måde, så det medfører en udvidelse af sikkerhedszonen omkring virksomheden. Dette pga. dens nære placering ved bl.a. eksisterende boliger. 4

14 Holbæk Kommune indarbejder desuden et kort i den endelige kommuneplan, hvoraf beliggenheden af risikovirksomhederne samt konsekvenszonen på henholdsvis 100 m (Strandmøllen) og 300 m (de øvrige) vil fremgå. 5

15 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Sendt elektronisk til: Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro D. 8. august 2013 Rev. d. 16. august 2013 Rev. d. 30. august 2013 Forslag til Holbæk Kommuneplan Notat med statens bemærkninger Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. august afholdt teknikermøde med Holbæk Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i mødet Fra Holbæk Kommune: Lotte Højgaard, afdelingsleder Kira Svankjær, projektleder for Holbæk Kommuneplan 2013 Anders Klintgaard Larsen, vindmølleplanlægning og OSD-redegørelse Morten Holme, landskab og natur Fra Naturstyrelsen (NST): Sanne Kjær, kontorchef Pia Graabech, sektoransvarlig for detailhandel Mette Frølunde, statens koordinator for Holbæk Kommuneplan 2013 I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i skemaet under Referat under hvert enkelt punkt. Holbæk Kommune har den 27. august givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under kommunens bemærkninger. Kommunen har den 28. og d. 29. august sendt supplerende redegørelse, hvilket er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har tillige sendt yderligere bemærkninger til Holbæk Kommune d. 27., og 29. august, der tilsvarende er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.

16 Byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrug NST s bemærkninger Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Der udlægges et nyt boligområde ved Rishøjgård, der forventes at rumme ca. 300 boliger i 1. etape. Området ligger i kystnærhedszonen. (Se afsnit om kystnærhedszonen). Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha ved omfartsvejen. Det nye arealudlæg modsvares ved at erhvervsarealer i Gislinge og i Svinninge reduceres med sammenlagt 16 ha, svarende til arealet af nyudlæg i Holbæk by. Det nye arealudlæg ligger i OSD og i NFI. Arealudlægget i Gislinge, der reduceres, ligger ikke i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Der udlægges et nyt boligområde med en størrelse på ca. 23 ha ved Høbjærggård i Tølløse. Arealudlægget modsvares ved at der fjernes et tilsvarende arealudlæg vest for Sønderstrupvej i Tølløse. Det nye område ligger i OSD og NFI. Arealudlægget der fjernes ligger tillige i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Der udlægges en blomsterpark og forlystelsesanlæg på ca. 14,7 ha. Området fremgår ikke af rammerne fra Kommuneplan 09, og er ikke angivet som et nyt udlæg i Kommuneplan 13. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 25 for arealet, hvilket medfører at der kan etableres ca. 3,7 ha byggeri i landzone. Naturstyrelsen ønsker en drøftelse af dette arealudlæg med kommunen. Referat Naturstyrelsen anerkendte, at kommunen har forholdt sig til deres bymønster og prioriteret udviklingen byerne imellem. Dette har resulteret i gode rummelighedsbetragtninger og en velbegrundet behovsanalyse. Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Se afsnit om kystnærhedszonen. Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune oplyste, at der foreligger en lokalplan for området, og at kommuneplanens rammebestemmelser afspejler lokalplanens bestemmelser. Det blev aftalt, at Holbæk Kommune vil overveje, hvad de vil med arealet fremover, og derved enten tage rammen ud af kommuneplanen eller regulere byggemulighederne i området. Kommunens bemærkninger d. 27. august Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om kystnærhedszonen. 2

17 Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune er indstillet på at udtage den pågældende ramme 19.F03, men der gøres opmærksom på, at der foreligger en ældre gældende lokalplan 1.21, der muliggør byggeri, som beskrevet i kommuneplanrammen. Upåagtet, at kommunen udtager rammeområdet, vil der altså fortsat bestå de nævnte udbygningsmuligheder. Kommunen tager kontakt til grundejer med henblik på at afklare, hvorvidt ejer har intentioner om at realisere den med eksisterende Lokalplan 1.21 muliggjorte udvikling. Såfremt dette ikke er tilfældet, udtager kommunen den pågældende ramme 19.F03 fra kommuneplanen, og tager initiativ til opstart af en aflysningsproces af lokalplanen. Opfølgning fra Holbæk Kommune d.29. august Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse: Kommunen har besluttet at udtage rammen af kommuneplanforslaget. Konklusion Holbæk Kommune udtager arealet 19.F03 af den endelige kommuneplan. Dette tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. Havne NST s bemærkninger Kommuneplanrammen for Holbæk Havn udvides, men rammen muliggør ikke egentlig ny bebyggelse udover indplacering af husbåde, lystbåde, vandsportsaktiviteter, udspringstårn samt flydescene. Naturstyrelsen henstiller, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for området, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt jf. Planlovens 16 stk. 4. Referat Det blev aftalt, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Kommunens bemærkninger d. 27. august Ok. Konklusion Ovenstående tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. 3

18 Detailhandel NST s bemærkninger Naturstyrelsen vil indledningsvis kvittere for redegørelsen for Holbæks fremtidige udvikling, som sætter fokus på den levende by og lokalområdernes kvaliteter, sådan som det også blev demonstreret ved besigtigelsen den 26. juni Målene for detailhandelsplanlægningen er i overensstemmelse med planlovens formål. Som det fremgår af referatet fra mødet den 26. juni 2013, er Naturstyrelsen indstillet på at fremme planlægningen for en udvikling af bymidten med bl.a. detailhandel på de bymidtenære havnearealer, hvor det er muligt at skabe et kontinuerligt flow fra den nuværende bymidte. Det er således i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget aftalt, at kommunen i forslaget til kommuneplan kan videreføre de tidligere rammer for havneområderne, selvom der er en fælles forståelse for, at dette ikke er optimalt. Forudsætningen herfor er netop, at der er opnået enighed om, at der sker en efterfølgende planlægning for udvikling af butikker og andre bymidtefunktioner på de bymidtenære arealer på havnen, hvor det er muligt at opnå synergi mellem udnyttelse til fritid og kultur og butiksudvikling. Det kan f.eks. ske som et senere temaplantillæg til kommuneplanen. Bemærkninger til retningslinjerne I retningslinje kan brugen af aflastningscenter om Megacenteret misforstås i forhold til planlovens regler om aflastningsområder. Andre steder i planforslaget benævnes området udelukkende som Megacenter. Det foreslås derfor, at retningslinjen ændres til: I Holbæk by fastholdes det eksisterende Megacenter I. For oplysninger om maksimale bruttoetagearealer for butikker og områder til butiksformål henviser retningslinjerne til tabeller for de enkelte byer. Det er udmærket, men det ville være en fordel, hvis tabellerne over Vestbyen og Østbyen kunne opdeles med en overskrift for hvert af lokalcentrene samt for Megacentret. Det er en mangel ved retningslinjerne, at de afgrænsede områder til butiksformål ikke er entydigt afgrænsede på de kort, der indgår i pdf-udgaven af kommuneplanforslaget pga. kortskalaen. Temakort 2.4 for Holbæk by har en tilstrækkelig skala, men der er brug for at områder til butiksformål i de øvrige byer vises i en tilsvarende skala. Endvidere er der brug for, at den nuværende, afgrænsede bymidte fremgår af temakortet således, at hele bykernen (og ikke kun rammeområder i bymidten med mulighed for etablering af butikker) bliver lige med bymidten. Til gengæld bør havneområderne adskilles som netop havneområder, selvom der er mulighed for mindre, enkeltstående butikker i områderne. Tilsvarende ændringer bør ske ved afgræsningen af detailhandelsområder i plansystem.dk. Efter 11 a, stk. 1, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og de enkelte butikker. Udvidelse af bymidten Af detailhandelstabellen for Holbæk by fremgår det, at der sker en teknisk overførsel af de to rammeområder 2.C02 og 2.C03 fra Vestbyen til bymidten. Rammeområde 2.C03 er i forvejen omfattet af den geografisk afgrænsede bymidte. 4

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune Kommuneplan 2013-25 Resumé af for Holbæk Kommune Indledning 2 3 Udgivet i 2014 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde 2 4300 Holbæk Telefon: 72 36 36 30 E-mail: plan@holb.dk Foto Alle fotos

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte.

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte. Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø atur og Vand Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Tværgående planlægning J.nr. ST-4131-217-00001 Ref. chrbe Den 16. januar 2014 Att.: Hanne Wagnkilde, hwa02@helsingor.dk

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast Kommuneplantillæg nr. 8 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a.

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere