Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025"

Transkript

1 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag

2 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg , herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen og Odsherred Kommune, som har vetovirkning. Alle høringssvarene er behandlet i Hvidbogen over indsigelser til Holbæk Kommuneplanforslag På baggrund af den efterfølgende dialog om ændringer og suppleringer af kommuneplanforslaget har Naturstyrelsen og Odsherred Kommune trukket deres indsigelser tilbage. Nedenfor er en oversigt over alle høringsbidrag. Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse findes i slutningen af dokumentet under Bilag. Indholdsfortegnelse Indsiger Navn side 1 Energistyrelsen 6 2 Naturstyrelsen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser og aftalenotat samt kopi af 5-ugers 7 notat til frafaldelse af indsigelse findes under Bilag 3 Forsvarets Bygnings og etablissementstjeneste 43 4 Odsherred kommune, Poul Hvidberg-Hansen *Kopi af brev om tilbagetrækning af indsigelser findes 45 under Bilag 5 Stestrup lokalfora, John Berg Larsen 47 6 Sten og Pia Nørhede 49 7 En gruppe beboere på Holbæk havn 50 8 Andelslandsbyen, Helle Schummel 70 9 Vipperød Lokalfora, Finn Erik Larsen Inge og Erik Jensen Gyda og Preben Nielsen Per Rasmussen Karen Hvass, Formand for Hagested Menighedsråd Sussie Miltoft og Michael Bo Larsen Ingrid og Poul Baden Steen-Kristian Eriksen, Formand for Ældrerådet i Holbæk Jørgen, Jonas, Anne B. Jensen Hans Chr. Hansen, Formand for partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Else Marie og Leif S. Rasmussen m. fl Troels Kemp Daniel Hørmann Hansen og Lene Brødsgaard Leif Møller Torben og Anne Margrethe Læssøe Jensen Preben Obanin Stablewski Torben Sørensen Jan Thiemann Bonnie og Jimmy B. Jacobsen Susanne og Dan Bach Jensen Inge Duelund Nielsen Ejnar Dissing Marie Lundholt Jensen Preben Gajhede Per Frederiksen, formand - Holbæk Bådelaug/sekretær for foreningerne på Holbæk lystbådehavn John Just Petersen Steen Weber Jianhong Cin, Restaurant Masami m. fl Robert Olsen 145

3 38 Anette Ingsholt Jens Knud-Nielsen m.fl Per Salling Hansen Camilla Larsen m. fl Jørgen og Birthe Roediger Hans Henrik Hagensen Kirsten Hansen Astrid & Viggo Madsen - Ulla Magrethe Hansen & Henrik Råskov Madsen Frederik Pedersen m.fl Conni Vinther Per Fynboe Frank Berendt Schmidt Lykke Stormly Fin G. Laursen Jørgen C. Jensen Jens Læssøe Dorte Hovmand Jytte Kirkbro Cornelis Johannes Dompeling Nina Jacobsen Jacob Lundegaard Straarup Jim og Britta Klinke Tommy Rasmussen Lene Møller Jensen Andreas og Karen Lond Line og Jesper Nielsen Malene og Jesper Jespersen Sanne Mikkelsen Gitte Stavnskær Lisbeth Ebbinghaus Ole Løve Mia, Nicolai og Erik Espersen Trine Mørck Torben Heegaard Tine Kaas Nielsen og Jan Kristiansen Tine & John Rasmussen Palle Birck Olsen Jette Holsteen Lennart Balle Hans-Henrik Fischer Mogensen Mille Michaelsen og Thomas Larsen Morten Sørensen Torben & Malene Vincents Svend og Annie Pedersen Carsten Jørgensen Trine Jørgensen Niels Rønnekamp Kjølby Maja Birch Olsen & Erling Boye Olsen Helle & Claus Pedersen Carsten Jensen Frank Jensen m.fl Morten Olsen 232

4 90 Tove & Tommy Jørgensen Preben E. Nielsen Marianne Skov Mullan Inge & Hans Boye-Olsen og Charlotte & Lars Boye Olsen Christian Castenskiold Louise Fischer John Harpøth Per Toft Larsen Karl og Birgitte Rasmussen Anne Bang Holbæk Handelstandsforening F. L. Ejendomme A/S Simon Wind Skov- og Godskontoret Laila og Svend Erik Sørensen Bo Jung, Den Suhrske Stiftelse Kirsten og Kurt Petersen Henning Hvass Jørgen Jensen og Ole Brockdorff Ole Brockdorff Ruth Solvang og Erik Hansen Dorte og Torben Krog Hans Brandt Lis og Jørgen L. Hansen Svinninge Lokalforum, Jørgen Knudsen Astrid & Viggo Madsen og Ulla Margrethe Hansen og Henrik Råskov Madsen Lind Holmegaard Hans Chr. Hansen på vegne af Partiforeningen Socialdemokraterne i Svinninge Henning Wallin Olsen, Talsmand Tuse Næs Lokalforum Martin Skovholm Anja og Søren Seibæk Per Lomholt Jensen Else og Leif Tune Petersen Svend-Aage Jensen og Wendy Schønberg Kundby Lokalfora Arbejdsgruppen om Vindmøller Ernst Hedemand Per og Grethe Diurhuus Tove Mørch Jørgensen og Tommy Jørgensen Britta Lillelund Olsen og Henrik Gøllnitz Olsen Karsten Holt og Lars Petersen, Holbæk Flyveklub Kasserer i Grundejerforeningen Klerkevej, Hagested, Karsten Holt Jeppesen I/S, Pill Krogsgaard Mørkøv lokalfora, Erik Andkjær Michael & Louise Boye Fischer Connie Rickens m.fl Marianne Skov Mullan og Thomas Gyldenkerne Anni og Per Møller Larsen Tuse Lokalforum, Laura Hurni Jensen Hans Christian Teisen Malene & Torben Vincents Charlotte Bo Killemose Pia og Carsten Klinke 332

5 142 Torben Hovmand Jan Tolstrup m.fl Martin Læssøe Jensen Jørgen Høj Lokalforum Jyderup, Preben Gajhede Michael Olsen Svend Løvenkjær Alex Christensen, Formand for Mørkøv Handels, Håndværker og Borgerforening Alex Christensen, Formand for Rævebæk Beboerforening Landboforeningen Gefions Foreningen møllestop4520.dk Morten Sørensen og Asta Salomonsen DN Holbæk Gunner Larsen og Susanne Servé Larsen Holbæk Kajak Klub Bolette og Jørgen Fokdal Søren Stavnskær Jette Andersen & Harri Mortensen Ove & Eva Nielsen Tim & Mette Bagge Birgitte Fink Lisbeth & Michael Mathiasen og Kim Mathiasen Familien Olsen Lisbeth og Claus Hansen Christian Ahlefeldt-Laurvig Kirsten Pihl 441 *Bilag Kopi af breve om tilbagetrækning af indsigelser, aftalenotat og 5-ugers notat til frafald af indsigelse 443

6 Mette Frølunde, Naturstyrelsen, Holbæk Kommune 31.juli 2013 J.nr. 2206/ Ref. Forsyning og vedvarende energi Side 1/1 Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune Energistyrelsen har med mail af 25.juni 2013 modtaget forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, og ønsker at bemærke følgende til forslaget: Af afsnittet om vindmøller fremgår det at: Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere jernbaner end 1,7 gange vindmøllens totale højde. Der henvises til Trafikministeriets retningslinjer, og Energistyrelsen henstiller til, at afstandskravet ændres til 1 gange en mølles totalhøjde. Med venlig hilsen Hanne Windemuller Kontorchef Energistyrelsen

7 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Holbæk Kommune og Naturstyrelsen den 13. august. På baggrund af drøftelserne har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. Indsigelse I høringsperioden har der ikke været tid til at nå en afklaring af alle de drøftede emner. Naturstyrelsen gør derfor indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2013 for Holbæk Kommune 1. Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. 1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, udsendt af Miljøministeriet Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

8 Indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 2.E15 Holbæk Det fremgår af forslag til Holbæk Kommuneplan 2013, at der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha. Arealet ligger inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Vindmøller Der udlægges 5 nye strategiske interesseområder for vindmøller i forslag til Holbæk Kommuneplan Flere af udpegningerne er etableret inden for OSD og NFI. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Da det ikke inden for høringsperioden har været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for vindmøller uden for OSD og indvindingsoplande, gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Biogas Der udlægges et strategisk interesseområde for biogasanlæg i forslag til Holbæk Kommuneplan Området ligger inden for OSD, potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder. Udpegningen er af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om at udpegning af arealer til biogasanlæg skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få belyst alternative beliggenheder for strategiske interesseområder for biogas uden for OSD. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til biogasanlæg og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. Store husdyrbrug Der udlægges tre områder til lokalisering af større kvægbrug og to områder til lokalisering af store svinebrug i forslag til Holbæk Kommuneplan Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

9 Områderne ligger inden for særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD. Af den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fremgår det, at det er muligt at byudvikle inden for OSD og NFI, såfremt trin-modellen følges i forbindelse med planlægningen for området. En grundvandsredegørelse af kommunens udpegede arealer til store husdyrbrug fremgår ikke af kommuneplanen. Udpegningerne er desuden af overordnet karakter, og opfylder derved ikke statens krav om, at udpegning af arealer til store husdyrbrug skal være positivudpegninger med investerings sikkerhed. Det har ikke inden for høringsperioden været muligt at nå at få udarbejdet en grundvandsredegørelse efter trinmodellen. Det har tilsvarende ikke været muligt at nå at få belyst betydningen af sammenfaldet mellem udpegningen til store husdyrbrug og de ovennævnte interesser. Af disse grunde gør Naturstyrelsen indsigelse, således at dialogen kan fortsætte med henblik på at vurdere, om der kan findes en løsning. For øvrige forhold finder Naturstyrelsen ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte notat af 30. august. Bemærkninger Der henvises i øvrigt til aftalenotatet af 30. august samt til de bemærkninger, der fremgår af notatet med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og opfølgning af 30. august. Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notater skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mette Frølunde

10 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro Den 30. august 2013 Sendt elektronisk til: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 Holbæk Kommune har den 25. juni sendt forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 2. september Naturstyrelsen holdt den 13. august møde med Holbæk Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget. På baggrund af drøftelserne på mødet har Holbæk Kommune den 27., 28., og 29. august fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Naturstyrelsen og Holbæk Kommune. Byvækst i byzonebyer, arealudlæg til 12 års forbrug 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. Havne Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Detailhandel Holbæk Kommune ændrer retningslinje og til følgende: Retningslinje 2.2.7: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning i afgrænsede landsbyer. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Sommerhusområderne skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

11 Retningslinje 2.2.8: Der kan planlægges for enkeltstående butikker til områdets lokale forsyning i byer, der har et lokalcenter men ikke en afgrænset bymidte. De enkeltstående butikker skal placeres inden for byernes naturlige afgrænsning. Holbæk Kommune flytter desuden retningslinje , så den står lige før retningslinje Det åbne land Jordbrugsparceller Holbæk Kommune retter ordlyden i den enkelte ramme, hvor der i dag angives jordbrugsparceller, således at det i stedet lyder: Der kan etableres store parceller kombineret med hobbyprægede jordbrugsmæssige formål. Holbæk Kommune fjerner følgende bemærkning til retningslinjer omkring jordbrugsparceller: Arealforbruget til jordbrugsparceller må ikke overstige 1,0 ha. pr. bolig. Kystnærhedszonen 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Holbæk kommune fastholder muligheden for 300 nye boliger i Holbæk by i boligbyggeprogrammet. Naturstyrelsen afventer den efterfølgende planlægning. Ferie- og fritidsanlæg og turisme 14.F02 Brorfelde Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan og lader det overgå til perspektivareal. Naturinteresser Natura 2000 Holbæk Kommune tilføjer et kort til den endelige kommuneplan over Natura 2000 områder. OSD-områder 2.E15 Holbæk Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen for området med beskrivelser af alternativer, som det fremgår af 5-ugers notatet. Naturstyrelsen gør indsigelse mod arealudlægget med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. 8.E01 Gislinge Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 11.E06 Jyderup Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 14.E05 Regstrup/Nr. Jernløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 2

12 15.E01 Undløse Holbæk Kommune udtager rammeområdet af den endelige kommuneplan. 17.E02 - St. Merløse Holbæk Kommune tilføjer til anvendelsesbestemmelsen i rammen, at det kun er miljøklasse 1-2 erhverv, der fremgår af tilladelseslisten og opmærksomhedslisten, der kan etableres her. 19.B12 Boliger ved Høbjærggård, Tølløse Holbæk Kommune supplerer grundvandsredegørelsen for rammeområdet i overensstemmelse med det af kommunen fremsendte d. 27. august. Vindmøller Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for store vindmøller. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes vindmølleudpegning med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om vindmøller). Biogas Holbæk Kommune supplerer OSD-redegørelsen med en beskrivelse af alternative placeringer af strategiske interesseområder for biogasanlæg. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Store husdyrbrug Holbæk Kommune udarbejder en OSD-redegørelse for de nye udpegninger af områder til store husdyrbrug. Herunder en beskrivelse af alternativer. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om sammenhængende landbrugsplanlægning). Vindmøller Holbæk Kommune ændrer kommuneplanens retningslinje til, at vindmøller som udgangspunkt ikke må opstilles nærmere veje end 1 gange møllens totale højde. I zonen mellem 1 og 1,7 gange møllens højde kan opstilles vindmøller, medmindre Vejdirektoratet eller Banedanmark i helt konkrete tilfælde kan fremkomme med en specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde. (Se desuden afsnit om OSD). 3

13 Klimatilpasning Holbæk Kommune præciserer i den endelige kommuneplan, at deres forslag til klimatilpasningsplan skal vedtages til udsendelse i høring inden udgangen af Sammenhængende landbrugsplanlægning Biogas Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede område til biogas på ny og redegør yderligere for kommunes håndtering af konflikten mellem biogasanlæg og potentielle vådområder, kulturmiljøer udenfor byerne, økologisk forbindelser og lavbundsområder på dette sted. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til biogasanlæg med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Store husdyrbrug Holbæk Kommune vurderer kommunens udpegede områder til store husdyrbrug på ny og redegør yderligere for konflikten mellem store husdyrbrug og særlige landskabsområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, OSD og indvindingsopland uden for OSD, samt hvordan kommunen påtænker at imødegå dette. Naturstyrelsen gør indsigelse mod Holbæk Kommunes udpegning af arealer til store husdyrbrug med forventning om en fortsat konstruktiv dialog og med henblik på at nå en løsning snarest. (Se desuden afsnit om OSD). Sommerhuse Holbæk Kommune undlader at reducere og udvide sommerhusområder i overensstemmelse med statens interesser. Risikovirksomheder Holbæk Kommune indarbejder en generel retningslinje for risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleret i tråd med dette: Byrådet skal i planlægningen inddrage hensynet til risikoen for større uheld ved risikovirksomheder, hvis der planlægges for arealer mindre end 500 m fra en risikovirksomhed. Holbæk Kommune indarbejder desuden specifikke retningslinjer for kommunens risikovirksomheder i den endelige kommuneplan, som formuleres i tråd med dette: Der udlægges zoner omkring udpegede risikovirksomheder i kommunen, som vist på kort xx. Inden for disse zoner må der ikke etableres ny miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, rekreativt område m.v., medmindre det er påvist, at der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelserne. Risikovirksomheden Strandmøllen må ikke udvides på en måde, så det medfører en udvidelse af sikkerhedszonen omkring virksomheden. Dette pga. dens nære placering ved bl.a. eksisterende boliger. 4

14 Holbæk Kommune indarbejder desuden et kort i den endelige kommuneplan, hvoraf beliggenheden af risikovirksomhederne samt konsekvenszonen på henholdsvis 100 m (Strandmøllen) og 300 m (de øvrige) vil fremgå. 5

15 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Sendt elektronisk til: Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. mefro D. 8. august 2013 Rev. d. 16. august 2013 Rev. d. 30. august 2013 Forslag til Holbæk Kommuneplan Notat med statens bemærkninger Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 25. juni til den 2. september Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. august afholdt teknikermøde med Holbæk Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af 8. august med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i mødet Fra Holbæk Kommune: Lotte Højgaard, afdelingsleder Kira Svankjær, projektleder for Holbæk Kommuneplan 2013 Anders Klintgaard Larsen, vindmølleplanlægning og OSD-redegørelse Morten Holme, landskab og natur Fra Naturstyrelsen (NST): Sanne Kjær, kontorchef Pia Graabech, sektoransvarlig for detailhandel Mette Frølunde, statens koordinator for Holbæk Kommuneplan 2013 I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i skemaet under Referat under hvert enkelt punkt. Holbæk Kommune har den 27. august givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under kommunens bemærkninger. Kommunen har den 28. og d. 29. august sendt supplerende redegørelse, hvilket er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har tillige sendt yderligere bemærkninger til Holbæk Kommune d. 27., og 29. august, der tilsvarende er anført under Opfølgning. Naturstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.

16 Byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrug NST s bemærkninger Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Der udlægges et nyt boligområde ved Rishøjgård, der forventes at rumme ca. 300 boliger i 1. etape. Området ligger i kystnærhedszonen. (Se afsnit om kystnærhedszonen). Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Der udlægges et nyt areal til videnserhverv i Holbæk by på ca. 16 ha ved omfartsvejen. Det nye arealudlæg modsvares ved at erhvervsarealer i Gislinge og i Svinninge reduceres med sammenlagt 16 ha, svarende til arealet af nyudlæg i Holbæk by. Det nye arealudlæg ligger i OSD og i NFI. Arealudlægget i Gislinge, der reduceres, ligger ikke i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Der udlægges et nyt boligområde med en størrelse på ca. 23 ha ved Høbjærggård i Tølløse. Arealudlægget modsvares ved at der fjernes et tilsvarende arealudlæg vest for Sønderstrupvej i Tølløse. Det nye område ligger i OSD og NFI. Arealudlægget der fjernes ligger tillige i OSD og NFI. (Se afsnit om OSD). Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Der udlægges en blomsterpark og forlystelsesanlæg på ca. 14,7 ha. Området fremgår ikke af rammerne fra Kommuneplan 09, og er ikke angivet som et nyt udlæg i Kommuneplan 13. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 25 for arealet, hvilket medfører at der kan etableres ca. 3,7 ha byggeri i landzone. Naturstyrelsen ønsker en drøftelse af dette arealudlæg med kommunen. Referat Naturstyrelsen anerkendte, at kommunen har forholdt sig til deres bymønster og prioriteret udviklingen byerne imellem. Dette har resulteret i gode rummelighedsbetragtninger og en velbegrundet behovsanalyse. Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Se afsnit om kystnærhedszonen. Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Se afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune oplyste, at der foreligger en lokalplan for området, og at kommuneplanens rammebestemmelser afspejler lokalplanens bestemmelser. Det blev aftalt, at Holbæk Kommune vil overveje, hvad de vil med arealet fremover, og derved enten tage rammen ud af kommuneplanen eller regulere byggemulighederne i området. Kommunens bemærkninger d. 27. august Rammeområde 2.B23 Boliger ved Rishøjgård ved Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om kystnærhedszonen. 2

17 Rammeområde 2.E15 Erhverv i Holbæk Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.B12 Boliger ved Høbjærggård i Tølløse Kommunens kommentarer står under afsnit om OSD. Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse Holbæk Kommune er indstillet på at udtage den pågældende ramme 19.F03, men der gøres opmærksom på, at der foreligger en ældre gældende lokalplan 1.21, der muliggør byggeri, som beskrevet i kommuneplanrammen. Upåagtet, at kommunen udtager rammeområdet, vil der altså fortsat bestå de nævnte udbygningsmuligheder. Kommunen tager kontakt til grundejer med henblik på at afklare, hvorvidt ejer har intentioner om at realisere den med eksisterende Lokalplan 1.21 muliggjorte udvikling. Såfremt dette ikke er tilfældet, udtager kommunen den pågældende ramme 19.F03 fra kommuneplanen, og tager initiativ til opstart af en aflysningsproces af lokalplanen. Opfølgning fra Holbæk Kommune d.29. august Rammeområde 19.F03 Erhverv i Tølløse: Kommunen har besluttet at udtage rammen af kommuneplanforslaget. Konklusion Holbæk Kommune udtager arealet 19.F03 af den endelige kommuneplan. Dette tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. Havne NST s bemærkninger Kommuneplanrammen for Holbæk Havn udvides, men rammen muliggør ikke egentlig ny bebyggelse udover indplacering af husbåde, lystbåde, vandsportsaktiviteter, udspringstårn samt flydescene. Naturstyrelsen henstiller, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for området, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt jf. Planlovens 16 stk. 4. Referat Det blev aftalt, at Holbæk Kommune tilføjer til kommuneplanens ramme for Holbæk Havn, at der ved den efterfølgende lokalplanlægning skal redegøres for, hvordan udspringstårnet på 15 m vil påvirke kysten visuelt. Kommunens bemærkninger d. 27. august Ok. Konklusion Ovenstående tilføjes aftalenotatet, og såfremt det indarbejdes i den endelige plan, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til punktet. 3

18 Detailhandel NST s bemærkninger Naturstyrelsen vil indledningsvis kvittere for redegørelsen for Holbæks fremtidige udvikling, som sætter fokus på den levende by og lokalområdernes kvaliteter, sådan som det også blev demonstreret ved besigtigelsen den 26. juni Målene for detailhandelsplanlægningen er i overensstemmelse med planlovens formål. Som det fremgår af referatet fra mødet den 26. juni 2013, er Naturstyrelsen indstillet på at fremme planlægningen for en udvikling af bymidten med bl.a. detailhandel på de bymidtenære havnearealer, hvor det er muligt at skabe et kontinuerligt flow fra den nuværende bymidte. Det er således i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget aftalt, at kommunen i forslaget til kommuneplan kan videreføre de tidligere rammer for havneområderne, selvom der er en fælles forståelse for, at dette ikke er optimalt. Forudsætningen herfor er netop, at der er opnået enighed om, at der sker en efterfølgende planlægning for udvikling af butikker og andre bymidtefunktioner på de bymidtenære arealer på havnen, hvor det er muligt at opnå synergi mellem udnyttelse til fritid og kultur og butiksudvikling. Det kan f.eks. ske som et senere temaplantillæg til kommuneplanen. Bemærkninger til retningslinjerne I retningslinje kan brugen af aflastningscenter om Megacenteret misforstås i forhold til planlovens regler om aflastningsområder. Andre steder i planforslaget benævnes området udelukkende som Megacenter. Det foreslås derfor, at retningslinjen ændres til: I Holbæk by fastholdes det eksisterende Megacenter I. For oplysninger om maksimale bruttoetagearealer for butikker og områder til butiksformål henviser retningslinjerne til tabeller for de enkelte byer. Det er udmærket, men det ville være en fordel, hvis tabellerne over Vestbyen og Østbyen kunne opdeles med en overskrift for hvert af lokalcentrene samt for Megacentret. Det er en mangel ved retningslinjerne, at de afgrænsede områder til butiksformål ikke er entydigt afgrænsede på de kort, der indgår i pdf-udgaven af kommuneplanforslaget pga. kortskalaen. Temakort 2.4 for Holbæk by har en tilstrækkelig skala, men der er brug for at områder til butiksformål i de øvrige byer vises i en tilsvarende skala. Endvidere er der brug for, at den nuværende, afgrænsede bymidte fremgår af temakortet således, at hele bykernen (og ikke kun rammeområder i bymidten med mulighed for etablering af butikker) bliver lige med bymidten. Til gengæld bør havneområderne adskilles som netop havneområder, selvom der er mulighed for mindre, enkeltstående butikker i områderne. Tilsvarende ændringer bør ske ved afgræsningen af detailhandelsområder i plansystem.dk. Efter 11 a, stk. 1, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og de enkelte butikker. Udvidelse af bymidten Af detailhandelstabellen for Holbæk by fremgår det, at der sker en teknisk overførsel af de to rammeområder 2.C02 og 2.C03 fra Vestbyen til bymidten. Rammeområde 2.C03 er i forvejen omfattet af den geografisk afgrænsede bymidte. 4

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt elektronisk til: kontakt@rsyd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-711-00026 Dato: 29-10-2014 Ref. geagg Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Samlet indsigelser til Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: cfn@cfnpeople.com Sendt: 2. oktober 2014 01:26 Til: Susanne Nørgaard Emne:

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2013

Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Plan og Byg Tværgående planlægning J.nr. NST-121-740-00001 Ref. togri Den 21. maj 2013 Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Ringsted Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013.

Ringsted Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013. Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Sendt via mail til Teknisk Forvaltning, tf@ringsted.dk Morten Weile, mow@ringsted.dk Ringsted Kommunes bemærkninger af 1. november 2013 er sendt via mail til Karin

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ CENTER for BY, KULTUR og ERHVERV HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ 1 Ballerup Kommune Center

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013 AFTALENOTAT Sendt elektronisk til: hjoerring@hjoerring.dk anne.moeller@hjoerring.dk Tværgående Planlægning J.nr. NST-121-860-00002 Ref. Saber Den 6. maj 2013 Notat om aftalte ændringer og suppleringer

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Foto: Emil Egerod Hubbard

Foto: Emil Egerod Hubbard Nutidens landsplanlægning 20 Foto: Emil Egerod Hubbard Naturstyrelsen ser den danske planlov som en af verdens bedste, og de statslige interesser på landsplan fremstår fokuseret gennem statens planlægning.

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset, 7400 Herning Dato: 08.01.2015 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048 E-mail: bch@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. Lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen?

Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen? Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen? Færdiggørelse af kommuneplanen Oktober November December Januar Hvidbog og ændringer på EKU

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere