Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4"

Transkript

1 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til den lille virksomhed...side 4 Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 Integreret virksomhedsløsning... side 5 Integration... side 8 Sikkerhed... side 9 Kom nemt i gang... side 10 GENERELT side 2/10

3 Har du styr på regnskabet? Der stilles mange krav til den enkelte virksomhed i dag. Der skal afregnes moms til tiden, lønoplysninger skal overføres til Skat, medarbejderne skal have lønnen udbetalt til tiden, og mange andre ting. Konkurrencen er også hård, og denne situation tvinger virksomhederne til at tænke på omkostningsminimering og effektivisering. Én af måderne, hvorpå det er muligt at reducere omkostninger og spare ressourcer, er ved at anskaffe et moderne og effektivt økonomisystem. Microsoft Dynamics C gør det lettere at få de administrative og økonomirelaterede opgaver fra hånden. - Købs- og salgsfakturering - Bogføring af omkostninger, indtægter og betalinger - Bogføring af moms og afgifter - Lagerstyring - Ordremodtagelse og indkøbshåndtering - Lønadministration Microsoft Dynamics C kan benyttes til alle bogføringsmæssige arbejdsgange i en virksomhed - f.eks.: Effektiv økonomistyring Mange virksomheder bruger meget tid på dobbeltindtastninger samt på at håndbære forskellige udskrifter, opgørelser, nøgletal osv. rundt i virksomheden. Den tid kan bruges mere effektivt med et moderne økonomisystem, hvor oplysningerne kun skal indtastes én gang. I Microsoft Dynamics C5 er alle dele af systemet (bogholderi, fakturering, lager osv.) forbundet, og på den måde kan virksomheden hurtigt skabe det overblik, der er nødvendigt for at kunne udføre de administrative arbejds opgaver hurtigt, effektivt og til tiden. Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning Microsoft Dynamics C5 er danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning. Mere end danske virksomheder inden for et utal af brancher benytter dagligt de mange let tilgængelige funktioner, der kan tilpasses til netop din virksomhed for at øge din produktivitet danske virksomheder er din garanti for en løsning, der fungerer. Microsoft Dynamics C5 er Danmarks mest solgte system til økonomistyring. Først og fremmest på grund af brugervenlighed, fleksibilitet og integration til Microsofts øvrige produkter, der gør det nemt at tilpasse løsninger individuelt helt ned på enkelte opgaver. generelt side 3/10

4 Startpakken til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 har en samlet startpakke, der er udviklet specielt til mindre virksomheder, og dækker derfor de fleste behov, en mindre virksomhed har. Denne startpakke markedsføres under navnet Microsoft Dynamics C5 Light. C5 Light kan nemt udvides med de funktioner, virksomheden har behov for og i takt med virksomhedens vækst. - Lagerkartotek med plads til 300 varenumre - Valutastyring - Budgetkladde - Mulighed for tilretning af 5 rapporter - 20MB database - 12 mdr. abonnement + 2 klip til hotline support (gælder kun C5 Light) C5 Light indeholder bl.a. følgende: - Adgang for én bruger - 1 regnskab - Finanskartotek med plads til 300 konti i kontoplanen - Salgsfakturering og plads til 100 kunder - Købsfakturering og plads til 100 leverandører Lad C5 vokse i takt med din virksomhed C5 Grundpakken kan udvides med tillægsmoduler og brancheløsninger i takt med, at virksomheden vokser og nye behov opstår. Tillægsmodulerne gør det muligt at bruge flere og andre funktioner, men stadig i den samme C5 og fuldt integreret med det ovenstående indhold. Uanset om din virksomhed benytter Microsoft Dynamics C5 med eller uden tillægsmoduler, så er alle virksom-hedens informationer altså samlet i ét system. Fremtidssikring Ønsker du, at din virksomhed også fremover kan reagere på udfordringer fra markedet og at virksomheden kan vokse og holde sig foran konkurrenterne, så bør du i dagens hvirvelstrøm af teknologiske fremskridt vælge et stærkt og pålideligt system til virksomhedens kerne. En base, der forbinder ansatte, kunder og leverandører med aktuel information på tværs af hele organisationens netværk og derigennem skaber maksimal effektivitet. Genkendelighed Det grafiske brugerinterface følger Microsofts standarder: venligt og intuitivt, således at brugerne nemt kan finde rundt i systemet. generelt side 4/10

5 Integreret virksomhedsløsning Microsoft Dynamics C5 er den integrerede virksomhedsløsning, du kan vokse med. Systemets omfattende funktionalitet og gennemprøvede teknologi kan støtte og forbedre alle opgaver og mål i virksomheden. Microsoft Dynamics C5 er med version 2008 for alvor blevet integreret med resten af Microsoft s produktportefølje, specielt i forhold til de mest anvendte standardprodukter som Microsoft Office-pakken (Word, Excel etc.), Outlook og Sharepoint. Vælg den grundlæggende standardløsning og tilføj så ekstra funktionalitet fra en bred vifte af Microsoft Dynamics C5 standardmoduler, tillægsløsninger og branchespecifikke løsninger fra vores partnere, der er udviklet i løbet af et årtis erfaringer med tilfredse kunder. Start enkelt og voks efterfølgende med Microsoft Dynamics C5. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af et udpluk af udvidelsesmulighederne. Fakturering Når der faktureres i Microsoft Dynamics C5, kan informationerne på fakturaerne hentes direkte fra bl.a. kunde- og lagerkartoteket. Derved slipper man for at skulle indtaste kundernes stamoplysninger, varetekster, priser osv. hver gang der laves en faktura. Skal der laves en kreditnota, kan denne dannes automatisk som en kopi af en faktura, således at man slipper for genindtastning. Nogle kunder ønsker at få fakturaer tilsendt i flere eksemplarer. Dette styres nemt pr. debitor, ligesom det er muligt at genudskrive fakturaer. Kunde- og leverandøroplysninger Uanset virksomhedens størrelse og branche er der et behov for at gemme oplysninger om de enkelte kunder og leverandører. Dette være sig i form at forskellige leveringsadresser, betalingsinformationer, rabataftaler m.m. Kunde- og leverandørkartotekerne i C5 giver et samlet overblik over alle de oplysninger, der relaterer sig til den enkelte kunde eller leverandør. Du kan f.eks. udskrive lister, der viser en oversigt over dine til godehavender eller din gæld. Har kunderne ikke betalt til tiden, kan der tilskrives renter og rykkergebyrer samt udskrives rentenotaer og rykkerskrivelser. Lagerstyring Et velfungerende og fleksibelt varekartotek kan spare virksomheden for meget besvær. Lagermodulet i C5 registrerer samtlige lagerbevægelser og sikrer dermed en effektiv styring af varebeholdninger samt lagerværdi. Varerne kan opsplittes på forskellige lokationer f.eks. i form af arbejdsbiler, således at man hele tiden har et nøjagtigt overblik over varernes placering. Lagerafmærkning Lagerafmærkning gør det muligt at forbinde lagerets til- og afgange og dermed f.eks. styre præcist, hvilken vare til hvilken kostpris der sælges. Der findes en lang række yderligere fordele ved lager styringen i C5, hvoraf der bl.a. kan fremhæves batch- og serienummerstyring, håndtering af forskellige salgspriser til forskellige kunder på den enkelte vare samt behovsdisponering dvs. dannelse af indkøbsforslag ud fra behov. generelt side 5/10

6 Ordre- og Indkøbsmoduler Ordremodulet benyttes til håndtering af tilbud, leverancer, restordrer og fakturering. Der kan i den forbindelse arbejdes både med delleveringer, delfaktureringer samt masselevering og massefakturering. Indkøbsmodulet benyttes til håndtering af forespørgsler, rekvisitioner, varemodtagelser og købsfakturaer. Der kan i den forbindelse arbejdes både med delvise varemodtagelser, delvise købsfakturaopdateringer samt massevaremodtagelser og massekøbsfakturering. Der kan oprettes ordrer automatisk på baggrund af et indkøb, men også dannes indkøb på baggrund af ordrer. Løn Med lønmodulet til Microsoft Dynamics C5 har virksomheden et komplet system til hånd tering af medarbejderoplysninger, lønaftaler, bogføring af løn og udskrivning af lønsedler m.m. Ligesom der kan dannes filer med løninformationer, der kan overføres til f.eks. pengeinstitutter og Skat. Microsoft udsender løbende opdateringer til lønmodulet, således at nye/ændrede krav og lovgivning på lønområdet overholdes. Bl.a. kan nævnes, at lønmodulet selvfølgelig understøtter Skat s eindkomst. Projektstyring Projektmodulet er et effektivt værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indkøb, indtægter og timer/antal på projekter. Modulet håndterer f.eks. både fakturering, acontofakturering og massefakturering. Projektmodulet er naturligvis integreret med de øvrige C5-moduler. Dette betyder f.eks., at man via kassekladderne kan bogføre omkost ninger direkte til projekter og der kan fore tages indkøb af specifikke varer direkte til et givent projekt. Til projektmodulet er ligeledes knyttet en mængde projektrelaterede udskrifter, som f.eks. en liste over igangværende arbejder, arbejdskort, kunde/projekt-oversigter. Budgetberegningsfaciliteter Budgetberegningsfaciliteterne omfatter budget beregning, salgsbudgettering, lånebudgettering, rentebudgettering og likvidi tetsberegning. Med budgetberegningsfaciliteterne kan du danne budgetter med udgangspunkt i foregående års regnskabstal. Det er muligt f.eks. at angive en procentvis stigning i forhold til udgangs punktet og samtidig tage højde for sæsonmæssige udsving. ehandel Mange virksomheder ønsker at benytte internettet og deres hjemmesider som en elektronisk portal for nye og eksisterende kunder. Med ehandelsmodulet til Microsoft Dynamics C5 følger forskellige variationer til håndtering af: eordremodtagelse (ehandel I) Modtagelse af ordrer pr. fra kunder, der kan overføres automatisk til ordrer i Microsoft Dynamics C5. ebutik (ehandel II) Elektronisk ordrehåndtering og mulighed for at give kunder direkte adgang til detaljerede produktinformationer. eforretning (ehandel III) Komplet løsning til håndtering af elektronisk handel. Kunder og forretningsforbindelser kan tilgå opdateret produktinformation, lagerbeholdning, leveringsstatus og endda trække kontoudtog via internettet. Al vedligeholdelse og administration styres af virksomheden selv og er derfor særdeles fleksibel. generelt side 6/10

7 Udenlandske medarbejdere? Manglen på arbejdskraft i Danmark betyder, at virksomhederne i større grad end tidligere ansætter udenlandsk arbejdskraft. Dette betyder samtidigt, at kravene til et moderne økonomisystem også omfatter fleksibilitet mht. sprog. I Microsoft Dynamics C5 kan alle skærmbilleder, menuer osv. vises på engelsk, således at også en udenlandsk medarbejder kan finde rundt i systemet. Fremmed valuta Handles der med udenlandske kunder og leverandører, opstår behovet for at kunne registrere fakturaer, betalinger osv. i fremmed valuta. I Microsoft Dynamics C5 kan alle transaktioner foretages i danske kroner samt i fremmed valuta, og valutakurserne kan hurtigt og nemt opdateres elektro nisk ved hjælp af informationer hentet fra Danmarks Nationalbank. Leverandør til det offentlige? Virksomheder, der er leverandør til det offentlige, skal sende fakturaoplysningerne til disse kunder elektronisk i form af OIOXML-filer. Disse filer benyttes til elektronisk indlæsning og skal derfor overholde bestemte krav til format og indhold. I Microsoft Dynamics C5 kan disse filer dannes automatisk i for bindelse med fakturering, og indholdet kan vises i HTML-format, der er mere læsevenligt end OIOXML-formatet. Database Microsoft Dynamics C5 kan installeres enten med C5 s egen database, med en Microsoft SQL Express eller på en Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server indeholder en lang række værktøjer, der bl.a. optimerer hastigheden, såfremt der håndteres store datamængder. Med Microsoft SQL Reporting Services kan der foretages analyser på C5-dataene. Til dette formål kan man vælge at benytte de af Microsoft udarbejdede C5-rapporter til Reporting Services. For at benytte Reporting Services er det en forudsætning, at der benyttes enten Microsoft SQL Express eller Microsoft SQL Server. Brancheløsninger Udover Microsoft egne tillægsmoduler findes der en bred vifte af branchespecifikke løsninger, udviklet specifikt til at kunne håndtere branchespecifikke arbejdsopgaver inden for et bredt udvalg af brancher. Disse løsninger er udarbejdet af Microsoft Dynamics C5-partnere. generelt side 7/10

8 Integration Microsoft Dynamics C er udviklet med fuld integration til Microsofts brede palette af produkter, som eksempelvis Microsoft Officepakken, Outlook, Sharepoint og Microsoft SQL. Denne integration giver virksomheden en lang række fordele i det daglige arbejde. Udskriv til I stedet for at udsende kontoudtog og rykkerskrivelser pr. brev, kan man i Microsoft Dynamics C5 vælge at udsende disse pr. . Derved sparer man både tid og penge til udskrivning, pakning af kuverter samt frankering. Udskriv direkte til Word eller Excel Ofte har man i virksomheder brug for at arbejde videre med oplysningerne fra økonomisystemet. Med funktionen Print2Office i Microsoft Dynamics C5 er dette intet problem. Alle udskrifter kan nemlig udskrives direkte til Word og/eller Excel, hvorefter man kan arbejde videre med oplysningerne her. Udskriv f.eks. salgsstatistikker direkte fra Microsoft Dynamics C5 til Excel og udarbejd herefter grafer m.m. i Excel. Fakturaskabeloner i Word Fakturaer, tilbud osv. kan ligeledes udskrives til Word, og her kan der arbejdes med forskellige Word-skabeloner. Således kan man få et fakturalayout, der passer præcist til virksomhedens ønsker og behov. Der kan ligeledes anvendes forskellige fakturaskabeloner til de forskellige kunder. Derved opnås et fakturalayout der både passer til virksomhedens og kundernes ønsker. På skabelonerne kan man tilføje logoer, billeder, vælge forskellige skrifttyper og farver. Med andre ord, så kan man gøre alt det, man normalt kan gøre i et Word-dokument. Exclusive furniture A/S Designer stien 548 Tlf Nordby Fax Mail: FAKTURA Peter Petersens Galleri Nummer Gårdstrædet 5 Dato 15/ Petersby CVR-nr Att.: Hanne Petersen Kundenr Side 1 af 1 Bank: Gårdstræde Bank Konto: Betalingsbet.: Netto 7 dage Betaling: 22/ Tekst Antal Enhed Pris Beløb Nanna Sofa - Rødt læder 1 stk , ,00 Nanna Lænestol Rødt læder 2 stk , ,00 Bemærk! Det anbefales at behandle møblerne med et plejeprodukt før ibrugtagning. Exclusive furniture A/S Beløb Moms Momsbeløb Fakturabeløb ,00 25% 8.395,00 DKK ,00 Krak integration Med et abonnement hos Krak kan du i Microsoft Dynamics C5 løbende vedligeholde adresseoplysningerne på kunder, leverandører og medarbejdere elektronisk med informationer hentet fra Krak. Der kan ligeledes oprettes helt nye kunder og leverandører ud fra disse informationer. Derved undgås manuelle indtastninger, og risikoen for fejl minimeres. generelt side 8/10

9 Overblik over virksomhedens kommunikation Hvilken aftale var det nu, der blev lavet med kunden? Har vi sendt brevet vedrørende vores nuværende kampagne til denne kunde? Spørgsmål som disse kan besvares ved et hurtigt blik på dokumentoversigten på den pågældende kunde. Skal det samme brev sendes til flere kunder, kan der laves en brevfletning. Alle dokumenterne kan efterfølgende genfindes via dokumentoversigten. Via dokumentoversigten kan der skrives breve til den enkelte kunde. Brevene laves i Word med informationer som f.eks. adresseoplysninger hentet automatisk fra Microsoft Dynamics C5. sikkerhed Det er afgørende for enhver virksomhed, at vigtige informationer som f.eks. regnskabstal ikke går tabt eller falder i forkerte hænder. Derfor har sikkerheden meget høj prioritet i Microsoft Dynamics C5. Windows Authentication Windows Authentication er en adgangskontrol, der har til formål at forhindre uvedkommende i at få adgang til virksomhedens data. Derfor anvender Microsoft Dynamics C5 Windows Authentication til at validere brugere, der starter systemet. man f.eks. benytte det medfølgende Backup program til Microsoft Dynamics C5. Backup programmet kan både tage en sikker hedskopi af alle typer C5-databaser og man definerer selv, hvor sikkerheds kopien skal gemmes. Backup En væsentlig del af sikkerhedsberedskabet for C5-installationer er sikkerhedskopieringen. Korrekt udført sikkerhedskopiering er en væsentlig forudsætning for, at forretningskritiske data kan gendannes efter brand, tyveri eller computer nedbrud med et minimum af datatab. Det anbefales derfor at foretage sikkerhedskopiering jævnligt, og til dette formål kan GENERELT side 9/10

10 KOM NEMT I GANG Ibrugtagningen af et nyt økonomisystem kan for mange forekomme som en stor opgave. Heldigvis er der i Microsoft Dynamics C5 mange forskellige muligheder for at gøre denne opgave lettere. Bogen C5 Light - Kom nemt i gang Med Microsoft Dynamics C5 følger en lille bog i pdf-format med titlen Kom nemt i gang. Bogen beskriver, hvorledes man udfører diverse arbejdsopgaver - f.eks. bogføring af bilag og fakturering. Bogen kan derfor bruges som et lille opslagsværk, når man ønsker at se eksempler på, hvordan forskellige arbejdsopgaver kan løses i Microsoft Dynamics C5. Ud over denne bog er der forskellige muligheder for at komme nemt i gang med brugen af Microsoft Dynamics C5. Manual I Microsoft Dynamics C5 kan man når som helst få vist en ud dybende forklaring til det enkelte felt, menu-punkt eller lignende. Nøj agtig som man kender det fra de øvrige Microsoft produkter. Online manualen opdateres og vedligeholdes løbende i forbindelse med at der tilføjes ændringer og nye funktioner til Microsoft Dynamics C5. C5 trin for trin Ud over den nævnte bog findes der i Microsoft Dynamics C5 en guide, der leder dig igennem opsætningen af forskellige dele af løsningen. Guiden kan igangsættes, afsluttes og genoptages lige så tit man ønsker det. Der findes bl.a. guides til opsætning af Debitormodulet, Kreditormodulet, Lagermodulet og Lønmodulet. Online C5 informationer C5-kunder med opdateringsabonnement kan med hjælp fra deres C5-partner få adgang til hjemmesiden Customer Source. Her findes der bl.a. forskellige elearning lektioner til Microsoft Dynamics C5, der viser og beskriver brugen af forskellige funktioner i løsningen. Læs mere om fordelene ved opdateringsabonnement i databladet Microsoft Dynamics C5, opdatering. Manualen slår automatisk op på det afsnit, der relaterer sig til det punkt i Microsoft Dynamics C5, hvori man befinder sig, når manualen aktiveres. Hvis man bedst kan lide at have en beskrivelse på papir, kan man naturligvis vælge at udskrive hele eller dele af manualen. generelt side 10/10

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

opdatering MiCroSoFt dynamics C5 2008

opdatering MiCroSoFt dynamics C5 2008 opdatering MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Fremtidssikring af din investering... side 3 Hvorfor tegne et opdateringsabonnement til C5?... side 3 Vil du investere i din virksomheds fremtid?...

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Handel. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Handel. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Handel Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Handel gør det let at sende fakturaer, styre lageret og lave indkøbsordrer. De fuldt integrerede moduler sparer dig

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV Kursuskalender Microsoft Dynamics NAV Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans - Udvidet 5 Dynamics

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0 Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0 Prisliste juni 2007 Introduktion grundlæggende betjening af MBS-Navision 4.0. Man får bedst udbytte af de øvrige bøger i serien ved først at have

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

186 sider. Pris kr. 290,- ekskl. moms og forsendelse.

186 sider. Pris kr. 290,- ekskl. moms og forsendelse. Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision Attain 3.60 Lagerføres kun i få eksemplarer leveringstid på ca. 1 uge må påregnes Prisliste june 2007 Finans I - Introduktion til Navision Attain - Opsætning

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70 Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70 Prisliste juni 2007 Finans I - Introduktion til Navision - Opsætning af et nyt regnskab - Bogføring med kassekladde - Momsafregning - Afslutning

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT TimePlus - brancheløsning til arkitekter, ingeniører, landmålere mv. C5 TimePlus er forretningssoftwaren til timebaserede virksomheder.

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere