Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4"

Transkript

1 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til den lille virksomhed...side 4 Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 Integreret virksomhedsløsning... side 5 Integration... side 8 Sikkerhed... side 9 Kom nemt i gang... side 10 GENERELT side 2/10

3 Har du styr på regnskabet? Der stilles mange krav til den enkelte virksomhed i dag. Der skal afregnes moms til tiden, lønoplysninger skal overføres til Skat, medarbejderne skal have lønnen udbetalt til tiden, og mange andre ting. Konkurrencen er også hård, og denne situation tvinger virksomhederne til at tænke på omkostningsminimering og effektivisering. Én af måderne, hvorpå det er muligt at reducere omkostninger og spare ressourcer, er ved at anskaffe et moderne og effektivt økonomisystem. Microsoft Dynamics C gør det lettere at få de administrative og økonomirelaterede opgaver fra hånden. - Købs- og salgsfakturering - Bogføring af omkostninger, indtægter og betalinger - Bogføring af moms og afgifter - Lagerstyring - Ordremodtagelse og indkøbshåndtering - Lønadministration Microsoft Dynamics C kan benyttes til alle bogføringsmæssige arbejdsgange i en virksomhed - f.eks.: Effektiv økonomistyring Mange virksomheder bruger meget tid på dobbeltindtastninger samt på at håndbære forskellige udskrifter, opgørelser, nøgletal osv. rundt i virksomheden. Den tid kan bruges mere effektivt med et moderne økonomisystem, hvor oplysningerne kun skal indtastes én gang. I Microsoft Dynamics C5 er alle dele af systemet (bogholderi, fakturering, lager osv.) forbundet, og på den måde kan virksomheden hurtigt skabe det overblik, der er nødvendigt for at kunne udføre de administrative arbejds opgaver hurtigt, effektivt og til tiden. Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning Microsoft Dynamics C5 er danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning. Mere end danske virksomheder inden for et utal af brancher benytter dagligt de mange let tilgængelige funktioner, der kan tilpasses til netop din virksomhed for at øge din produktivitet danske virksomheder er din garanti for en løsning, der fungerer. Microsoft Dynamics C5 er Danmarks mest solgte system til økonomistyring. Først og fremmest på grund af brugervenlighed, fleksibilitet og integration til Microsofts øvrige produkter, der gør det nemt at tilpasse løsninger individuelt helt ned på enkelte opgaver. generelt side 3/10

4 Startpakken til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 har en samlet startpakke, der er udviklet specielt til mindre virksomheder, og dækker derfor de fleste behov, en mindre virksomhed har. Denne startpakke markedsføres under navnet Microsoft Dynamics C5 Light. C5 Light kan nemt udvides med de funktioner, virksomheden har behov for og i takt med virksomhedens vækst. - Lagerkartotek med plads til 300 varenumre - Valutastyring - Budgetkladde - Mulighed for tilretning af 5 rapporter - 20MB database - 12 mdr. abonnement + 2 klip til hotline support (gælder kun C5 Light) C5 Light indeholder bl.a. følgende: - Adgang for én bruger - 1 regnskab - Finanskartotek med plads til 300 konti i kontoplanen - Salgsfakturering og plads til 100 kunder - Købsfakturering og plads til 100 leverandører Lad C5 vokse i takt med din virksomhed C5 Grundpakken kan udvides med tillægsmoduler og brancheløsninger i takt med, at virksomheden vokser og nye behov opstår. Tillægsmodulerne gør det muligt at bruge flere og andre funktioner, men stadig i den samme C5 og fuldt integreret med det ovenstående indhold. Uanset om din virksomhed benytter Microsoft Dynamics C5 med eller uden tillægsmoduler, så er alle virksom-hedens informationer altså samlet i ét system. Fremtidssikring Ønsker du, at din virksomhed også fremover kan reagere på udfordringer fra markedet og at virksomheden kan vokse og holde sig foran konkurrenterne, så bør du i dagens hvirvelstrøm af teknologiske fremskridt vælge et stærkt og pålideligt system til virksomhedens kerne. En base, der forbinder ansatte, kunder og leverandører med aktuel information på tværs af hele organisationens netværk og derigennem skaber maksimal effektivitet. Genkendelighed Det grafiske brugerinterface følger Microsofts standarder: venligt og intuitivt, således at brugerne nemt kan finde rundt i systemet. generelt side 4/10

5 Integreret virksomhedsløsning Microsoft Dynamics C5 er den integrerede virksomhedsløsning, du kan vokse med. Systemets omfattende funktionalitet og gennemprøvede teknologi kan støtte og forbedre alle opgaver og mål i virksomheden. Microsoft Dynamics C5 er med version 2008 for alvor blevet integreret med resten af Microsoft s produktportefølje, specielt i forhold til de mest anvendte standardprodukter som Microsoft Office-pakken (Word, Excel etc.), Outlook og Sharepoint. Vælg den grundlæggende standardløsning og tilføj så ekstra funktionalitet fra en bred vifte af Microsoft Dynamics C5 standardmoduler, tillægsløsninger og branchespecifikke løsninger fra vores partnere, der er udviklet i løbet af et årtis erfaringer med tilfredse kunder. Start enkelt og voks efterfølgende med Microsoft Dynamics C5. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af et udpluk af udvidelsesmulighederne. Fakturering Når der faktureres i Microsoft Dynamics C5, kan informationerne på fakturaerne hentes direkte fra bl.a. kunde- og lagerkartoteket. Derved slipper man for at skulle indtaste kundernes stamoplysninger, varetekster, priser osv. hver gang der laves en faktura. Skal der laves en kreditnota, kan denne dannes automatisk som en kopi af en faktura, således at man slipper for genindtastning. Nogle kunder ønsker at få fakturaer tilsendt i flere eksemplarer. Dette styres nemt pr. debitor, ligesom det er muligt at genudskrive fakturaer. Kunde- og leverandøroplysninger Uanset virksomhedens størrelse og branche er der et behov for at gemme oplysninger om de enkelte kunder og leverandører. Dette være sig i form at forskellige leveringsadresser, betalingsinformationer, rabataftaler m.m. Kunde- og leverandørkartotekerne i C5 giver et samlet overblik over alle de oplysninger, der relaterer sig til den enkelte kunde eller leverandør. Du kan f.eks. udskrive lister, der viser en oversigt over dine til godehavender eller din gæld. Har kunderne ikke betalt til tiden, kan der tilskrives renter og rykkergebyrer samt udskrives rentenotaer og rykkerskrivelser. Lagerstyring Et velfungerende og fleksibelt varekartotek kan spare virksomheden for meget besvær. Lagermodulet i C5 registrerer samtlige lagerbevægelser og sikrer dermed en effektiv styring af varebeholdninger samt lagerværdi. Varerne kan opsplittes på forskellige lokationer f.eks. i form af arbejdsbiler, således at man hele tiden har et nøjagtigt overblik over varernes placering. Lagerafmærkning Lagerafmærkning gør det muligt at forbinde lagerets til- og afgange og dermed f.eks. styre præcist, hvilken vare til hvilken kostpris der sælges. Der findes en lang række yderligere fordele ved lager styringen i C5, hvoraf der bl.a. kan fremhæves batch- og serienummerstyring, håndtering af forskellige salgspriser til forskellige kunder på den enkelte vare samt behovsdisponering dvs. dannelse af indkøbsforslag ud fra behov. generelt side 5/10

6 Ordre- og Indkøbsmoduler Ordremodulet benyttes til håndtering af tilbud, leverancer, restordrer og fakturering. Der kan i den forbindelse arbejdes både med delleveringer, delfaktureringer samt masselevering og massefakturering. Indkøbsmodulet benyttes til håndtering af forespørgsler, rekvisitioner, varemodtagelser og købsfakturaer. Der kan i den forbindelse arbejdes både med delvise varemodtagelser, delvise købsfakturaopdateringer samt massevaremodtagelser og massekøbsfakturering. Der kan oprettes ordrer automatisk på baggrund af et indkøb, men også dannes indkøb på baggrund af ordrer. Løn Med lønmodulet til Microsoft Dynamics C5 har virksomheden et komplet system til hånd tering af medarbejderoplysninger, lønaftaler, bogføring af løn og udskrivning af lønsedler m.m. Ligesom der kan dannes filer med løninformationer, der kan overføres til f.eks. pengeinstitutter og Skat. Microsoft udsender løbende opdateringer til lønmodulet, således at nye/ændrede krav og lovgivning på lønområdet overholdes. Bl.a. kan nævnes, at lønmodulet selvfølgelig understøtter Skat s eindkomst. Projektstyring Projektmodulet er et effektivt værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indkøb, indtægter og timer/antal på projekter. Modulet håndterer f.eks. både fakturering, acontofakturering og massefakturering. Projektmodulet er naturligvis integreret med de øvrige C5-moduler. Dette betyder f.eks., at man via kassekladderne kan bogføre omkost ninger direkte til projekter og der kan fore tages indkøb af specifikke varer direkte til et givent projekt. Til projektmodulet er ligeledes knyttet en mængde projektrelaterede udskrifter, som f.eks. en liste over igangværende arbejder, arbejdskort, kunde/projekt-oversigter. Budgetberegningsfaciliteter Budgetberegningsfaciliteterne omfatter budget beregning, salgsbudgettering, lånebudgettering, rentebudgettering og likvidi tetsberegning. Med budgetberegningsfaciliteterne kan du danne budgetter med udgangspunkt i foregående års regnskabstal. Det er muligt f.eks. at angive en procentvis stigning i forhold til udgangs punktet og samtidig tage højde for sæsonmæssige udsving. ehandel Mange virksomheder ønsker at benytte internettet og deres hjemmesider som en elektronisk portal for nye og eksisterende kunder. Med ehandelsmodulet til Microsoft Dynamics C5 følger forskellige variationer til håndtering af: eordremodtagelse (ehandel I) Modtagelse af ordrer pr. fra kunder, der kan overføres automatisk til ordrer i Microsoft Dynamics C5. ebutik (ehandel II) Elektronisk ordrehåndtering og mulighed for at give kunder direkte adgang til detaljerede produktinformationer. eforretning (ehandel III) Komplet løsning til håndtering af elektronisk handel. Kunder og forretningsforbindelser kan tilgå opdateret produktinformation, lagerbeholdning, leveringsstatus og endda trække kontoudtog via internettet. Al vedligeholdelse og administration styres af virksomheden selv og er derfor særdeles fleksibel. generelt side 6/10

7 Udenlandske medarbejdere? Manglen på arbejdskraft i Danmark betyder, at virksomhederne i større grad end tidligere ansætter udenlandsk arbejdskraft. Dette betyder samtidigt, at kravene til et moderne økonomisystem også omfatter fleksibilitet mht. sprog. I Microsoft Dynamics C5 kan alle skærmbilleder, menuer osv. vises på engelsk, således at også en udenlandsk medarbejder kan finde rundt i systemet. Fremmed valuta Handles der med udenlandske kunder og leverandører, opstår behovet for at kunne registrere fakturaer, betalinger osv. i fremmed valuta. I Microsoft Dynamics C5 kan alle transaktioner foretages i danske kroner samt i fremmed valuta, og valutakurserne kan hurtigt og nemt opdateres elektro nisk ved hjælp af informationer hentet fra Danmarks Nationalbank. Leverandør til det offentlige? Virksomheder, der er leverandør til det offentlige, skal sende fakturaoplysningerne til disse kunder elektronisk i form af OIOXML-filer. Disse filer benyttes til elektronisk indlæsning og skal derfor overholde bestemte krav til format og indhold. I Microsoft Dynamics C5 kan disse filer dannes automatisk i for bindelse med fakturering, og indholdet kan vises i HTML-format, der er mere læsevenligt end OIOXML-formatet. Database Microsoft Dynamics C5 kan installeres enten med C5 s egen database, med en Microsoft SQL Express eller på en Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server indeholder en lang række værktøjer, der bl.a. optimerer hastigheden, såfremt der håndteres store datamængder. Med Microsoft SQL Reporting Services kan der foretages analyser på C5-dataene. Til dette formål kan man vælge at benytte de af Microsoft udarbejdede C5-rapporter til Reporting Services. For at benytte Reporting Services er det en forudsætning, at der benyttes enten Microsoft SQL Express eller Microsoft SQL Server. Brancheløsninger Udover Microsoft egne tillægsmoduler findes der en bred vifte af branchespecifikke løsninger, udviklet specifikt til at kunne håndtere branchespecifikke arbejdsopgaver inden for et bredt udvalg af brancher. Disse løsninger er udarbejdet af Microsoft Dynamics C5-partnere. generelt side 7/10

8 Integration Microsoft Dynamics C er udviklet med fuld integration til Microsofts brede palette af produkter, som eksempelvis Microsoft Officepakken, Outlook, Sharepoint og Microsoft SQL. Denne integration giver virksomheden en lang række fordele i det daglige arbejde. Udskriv til I stedet for at udsende kontoudtog og rykkerskrivelser pr. brev, kan man i Microsoft Dynamics C5 vælge at udsende disse pr. . Derved sparer man både tid og penge til udskrivning, pakning af kuverter samt frankering. Udskriv direkte til Word eller Excel Ofte har man i virksomheder brug for at arbejde videre med oplysningerne fra økonomisystemet. Med funktionen Print2Office i Microsoft Dynamics C5 er dette intet problem. Alle udskrifter kan nemlig udskrives direkte til Word og/eller Excel, hvorefter man kan arbejde videre med oplysningerne her. Udskriv f.eks. salgsstatistikker direkte fra Microsoft Dynamics C5 til Excel og udarbejd herefter grafer m.m. i Excel. Fakturaskabeloner i Word Fakturaer, tilbud osv. kan ligeledes udskrives til Word, og her kan der arbejdes med forskellige Word-skabeloner. Således kan man få et fakturalayout, der passer præcist til virksomhedens ønsker og behov. Der kan ligeledes anvendes forskellige fakturaskabeloner til de forskellige kunder. Derved opnås et fakturalayout der både passer til virksomhedens og kundernes ønsker. På skabelonerne kan man tilføje logoer, billeder, vælge forskellige skrifttyper og farver. Med andre ord, så kan man gøre alt det, man normalt kan gøre i et Word-dokument. Exclusive furniture A/S Designer stien 548 Tlf Nordby Fax Mail: FAKTURA Peter Petersens Galleri Nummer Gårdstrædet 5 Dato 15/ Petersby CVR-nr Att.: Hanne Petersen Kundenr Side 1 af 1 Bank: Gårdstræde Bank Konto: Betalingsbet.: Netto 7 dage Betaling: 22/ Tekst Antal Enhed Pris Beløb Nanna Sofa - Rødt læder 1 stk , ,00 Nanna Lænestol Rødt læder 2 stk , ,00 Bemærk! Det anbefales at behandle møblerne med et plejeprodukt før ibrugtagning. Exclusive furniture A/S Beløb Moms Momsbeløb Fakturabeløb ,00 25% 8.395,00 DKK ,00 Krak integration Med et abonnement hos Krak kan du i Microsoft Dynamics C5 løbende vedligeholde adresseoplysningerne på kunder, leverandører og medarbejdere elektronisk med informationer hentet fra Krak. Der kan ligeledes oprettes helt nye kunder og leverandører ud fra disse informationer. Derved undgås manuelle indtastninger, og risikoen for fejl minimeres. generelt side 8/10

9 Overblik over virksomhedens kommunikation Hvilken aftale var det nu, der blev lavet med kunden? Har vi sendt brevet vedrørende vores nuværende kampagne til denne kunde? Spørgsmål som disse kan besvares ved et hurtigt blik på dokumentoversigten på den pågældende kunde. Skal det samme brev sendes til flere kunder, kan der laves en brevfletning. Alle dokumenterne kan efterfølgende genfindes via dokumentoversigten. Via dokumentoversigten kan der skrives breve til den enkelte kunde. Brevene laves i Word med informationer som f.eks. adresseoplysninger hentet automatisk fra Microsoft Dynamics C5. sikkerhed Det er afgørende for enhver virksomhed, at vigtige informationer som f.eks. regnskabstal ikke går tabt eller falder i forkerte hænder. Derfor har sikkerheden meget høj prioritet i Microsoft Dynamics C5. Windows Authentication Windows Authentication er en adgangskontrol, der har til formål at forhindre uvedkommende i at få adgang til virksomhedens data. Derfor anvender Microsoft Dynamics C5 Windows Authentication til at validere brugere, der starter systemet. man f.eks. benytte det medfølgende Backup program til Microsoft Dynamics C5. Backup programmet kan både tage en sikker hedskopi af alle typer C5-databaser og man definerer selv, hvor sikkerheds kopien skal gemmes. Backup En væsentlig del af sikkerhedsberedskabet for C5-installationer er sikkerhedskopieringen. Korrekt udført sikkerhedskopiering er en væsentlig forudsætning for, at forretningskritiske data kan gendannes efter brand, tyveri eller computer nedbrud med et minimum af datatab. Det anbefales derfor at foretage sikkerhedskopiering jævnligt, og til dette formål kan GENERELT side 9/10

10 KOM NEMT I GANG Ibrugtagningen af et nyt økonomisystem kan for mange forekomme som en stor opgave. Heldigvis er der i Microsoft Dynamics C5 mange forskellige muligheder for at gøre denne opgave lettere. Bogen C5 Light - Kom nemt i gang Med Microsoft Dynamics C5 følger en lille bog i pdf-format med titlen Kom nemt i gang. Bogen beskriver, hvorledes man udfører diverse arbejdsopgaver - f.eks. bogføring af bilag og fakturering. Bogen kan derfor bruges som et lille opslagsværk, når man ønsker at se eksempler på, hvordan forskellige arbejdsopgaver kan løses i Microsoft Dynamics C5. Ud over denne bog er der forskellige muligheder for at komme nemt i gang med brugen af Microsoft Dynamics C5. Manual I Microsoft Dynamics C5 kan man når som helst få vist en ud dybende forklaring til det enkelte felt, menu-punkt eller lignende. Nøj agtig som man kender det fra de øvrige Microsoft produkter. Online manualen opdateres og vedligeholdes løbende i forbindelse med at der tilføjes ændringer og nye funktioner til Microsoft Dynamics C5. C5 trin for trin Ud over den nævnte bog findes der i Microsoft Dynamics C5 en guide, der leder dig igennem opsætningen af forskellige dele af løsningen. Guiden kan igangsættes, afsluttes og genoptages lige så tit man ønsker det. Der findes bl.a. guides til opsætning af Debitormodulet, Kreditormodulet, Lagermodulet og Lønmodulet. Online C5 informationer C5-kunder med opdateringsabonnement kan med hjælp fra deres C5-partner få adgang til hjemmesiden Customer Source. Her findes der bl.a. forskellige elearning lektioner til Microsoft Dynamics C5, der viser og beskriver brugen af forskellige funktioner i løsningen. Læs mere om fordelene ved opdateringsabonnement i databladet Microsoft Dynamics C5, opdatering. Manualen slår automatisk op på det afsnit, der relaterer sig til det punkt i Microsoft Dynamics C5, hvori man befinder sig, når manualen aktiveres. Hvis man bedst kan lide at have en beskrivelse på papir, kan man naturligvis vælge at udskrive hele eller dele af manualen. generelt side 10/10

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid!

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! Produkt- og løsningskatalog til bygge- og installationsbranchen EG Byg & Installation Juni 2012 Sommerkatalog Stærke tilbud

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS Regnskab med Microsoft Dynamics C5 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Microsoft C5. Nyhedsbrev

Microsoft C5. Nyhedsbrev Copyright 2005 Microsoft Corporation NYHEDSBREV Vedbæk November 2005 Microsoft C5 Version 4.0 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Nye funktionaliteter... 6 2.1 Implementering af labels...

Læs mere

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring Senest opdateret august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4...3 1.2...3 1.3 Nytteværdien af...3 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt...4 1.5 Cockpit...5 2 Centrale

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere