Din brugermanual ALCATEL OT-C635

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual ALCATEL OT-C635 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243714"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ALCATEL OT-C635 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning ALCATEL OT-C635 Betjeningsvejledning ALCATEL OT-C635 Brugervejledning ALCATEL OT-C635 Brugermanual ALCATEL OT-C635 Brugsvejledning ALCATEL OT-C635 Din brugermanual ALCATEL OT-C635

2 Manual abstract: Ekstrafunktioner Multimedia Hukommelsesstatus Lydalbum...

3 32 Billedalbum 33 Hyperlinks 34 Spil...35 Java My fun..

4 .36 Bogmærker Gå til URL Indstillinger Push Indbakke...

5 38 Muligheder 38 Oprette meddelelse...39 Indbakke Kladder Skabeloner.

6 ...44 Udbakke SMS-indstillinger Tid og dato Lyde..

7 47 Sikkerhed..47 Profiler Autonomi..49 Display...

8 49 Netværk...50 Shortcuts Sprog Underholdning WAP

9 Beskeder Indstillinger Kamera Sådan gør du Menuen Kamera.

10 ..52 Indstillinger Hjælp Adressebog Nulstil telefonbog Vælge telefonbog

11 ...57 Status Kopier...57 Tilføje en kontakt Adressebog

12 Opkaldsinfo Samtaletid Indstillinger Opkaldsliste Kalender...

13 Oprette en ny begivenhed.. 62 Slette gamle begivenheder..62 Håndtere begivenheder Visning af begivenheder Shortcuts Profiler

14 Profiler Lyde Display Tegntabel Garantibestemmelser...

15 Tilbehør Fejlfinding Sikkerhed og brug.... Vi anbefaler, at du læser dette kapitel grundigt, inden du tager telefonen i brug. Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt brug af telefonen eller brug, som ikke sker i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. SIKKERHED UNDER KØRSEL: På baggrund af undersøgelser der viser, at der er reel fare forbundet med anvendelse af en mobiltelefon under kørslen, selv ved anvendelse af det håndfri sæt (bil-kit, headset...), opfordrer vi til, at føreren afstår fra at bruge mobiltelefonen, når bilen ikke er parkeret. Når den er tændt, udsender telefonen elektromagnetiske bølger, som kan forstyrre køretøjets elektroniske systemer, f.eks. ABSfunktionen, airbags, mm. For at sikre at der ikke opstår problemer: - må du ikke lægge telefonen på instrumentbrættet eller indenfor en airbags aktiveringsområde, - kontakt din bilforhandler for at sikre dig, at bilens elektroniske systemer er tilstrækkeligt afskærmet for mobiltelefonens RF-stråling. FORHOLDSREGLER FOR BRUG: Sluk telefonen før du går ombord på et fly. I modsat fald kan du risikere retsforfølgelse. Sluk telefonen når du opholder på et hospital, undtagen i de dertil udpegede områder. Som det gælder for mange andre typer dagligdags udstyr, kan mobiltelefoner forstyrre funktionen af andre elektriske eller elektroniske apparater eller udstyr, der benytter radiofrekvenser. Sluk telefonen når du er i nærheden af gas eller letantændelige væsker. Overhold nøje alle opslag og instruktioner på brændstoflagre, benzinstationer, kemikaliefabrikker samt alle andre steder, hvor der er fare for eksplosion. Når telefonen er tændt, skal den opbevares mindst 15 cm fra ethvert medicinsk apparat som f.eks. pacemakere, høreapparater eller insulinpumper. Især når den er i brug, bør telefonen holdes op til øret på den modsatte side af der, hvor et eventuelt apparatet befinder sig. For at undgå høreskader skal du besvare opkaldet inden du fører telefonen op til øret. Hold også telefonen væk fra ørerne når du bruger indstillingen "håndfri", da den forhøjede lydstyrke kan skade hørelsen. Lad ikke små børn anvende telefonen uden opsyn. Hvis du udskifter coveret skal du huske på, at telefonen kan indeholde stoffer, som kan virke allergifremkaldende. Sørg altid for at behandle telefonen omhyggeligt og opbevar den i rene og støvfri omgivelser. Det anbefales, at du slukker telefonen af og til for at optimere dens ydelse. 4 Telefonen må ikke udsættes for ugunstige vejr- og omgivelsesbetingelser (fugt, damp, regn, indtrængende væske, støv, havluft, mv.). Den minimale og maksimale anvendelsestemperatur, der anbefales af fabrikanten, er fra -20 C til +55 C. Over 55 C kan man risikere, at displayet bliver næsten ulæseligt, hvilket dog kun er en midlertidig og ikke alvorlig forstyrrelse. Forsøg ikke at åbne telefonen eller at reparere den. Undgå at tabe, kaste eller bøje mobiltelefonen. Lad være med at male mobiltelefonen. Brug kun Alcatel batterier, batteriladere og tilbehør, som passer til den pågældende telefonmodel. (Se tilbehørslisten, side 71). T&A Mobile Phones Limited fraskriver sig ethvert ansvar for følgerne af bruggsaffaldet, udsæt ikke batterier for temperaturer over 60 C. Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokal miljølovgivning. Brug kun batteriet til det formål, som det er beregnet til. Brug aldrig beskadigede batterier eller batterier, som ikke er anbefalet af T&A Mobile Phones Limited og/eller disses datterselskaber. OPLADERE Opladere, der tilsluttes lysnettet, vil fungere inden for temperaturområdet: 0 C til 40 C. De opladere, der er beregnet til din mobiltelefon, overholder standarderne for sikkerhed af informationsteknologisk udstyr og kontormaskiner. De bør kun anvendes til dette formål. RADIOBØLGER: Inden en mobiltelefonmodel kan markedsføres, skal det godtgøres, at den lever op til de internationale standarder (ICNIRP) eller EU-direktivet 1999/5/EF (R&TTE). Et væsentligt krav i disse standarder eller dette direktiv er beskyttelsen af brugerens og tredjemands helbred og sikkerhed. DENNE MOBILTELEFON OPFYLDER GÆLDENDE INTERNATIONALE OG EUROPÆISKE KRAV MED HENSYN TIL UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER. 6 Mobiltelefonen er en radiosender/-modtager.

16 Den er designet og fremstillet til at overholde de grænseværdier for eksponering overfor radiofrekvensenergi (RF), der anbefales i de internationale standarder (ICNIRP) (1) og af Rådet for den Europæiske Union (Anbefaling 1999/519/EF) (2). Disse grænseværdier indgår i en række krav og definerer de tilladelige radiofrekvensniveauer for offentligheden. Disse grænseværdier er defineret af en gruppe af uafhængige sagkyndige på baggrund af regelmæssige og detaljerede videnskabelige vurderinger. De indeholder en stor sikkerhedsmargin for at garantere alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand. Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner udtrykkes i en måleenhed kaldet SAR (Specific Absorption Rate). Den grænseværdi for SAR, der er angivet i de internationale retningslinier eller af Rådet for Den Europæiske Union, er på 2 watt pr. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

17 kilo (W/kg) i gennemsnit pr. 10 g kropsvæv. Afprøvningerne til bestemmelse af SAR-værdien er udført på basis af standardanvendelse med telefoner, der sender med maksimal styrke over alle frekvensbånd. Selvom SAR er bestemt med den maksimale effekt, vil det reelle SAR-niveau for mobiltelefonen i brug generelt ligge langt under de maksimale værdier. Da mobiltelefoner er beregnet til arbejde ved mange forskellige effektniveauer, bruger de i realiteten kun den minimale effekt, der er nødvendig for at opretholde forbindelse til telefonnettet. I princippet gælder det, at jo nærmere du er en sendemast, desto lavere bliver det effektniveau, som telefonen kræver. Den maksimale SAR-værdi, der er målt på denne mobiltelefon ved brug tæt ved øret og i henhold til normen, er 0.56 W/kg (OT-C550), 0.54 W/kg (OT-C560), W/kg (OT-C630), 0.61 W/kg (OT-C635). Selv om SAR-værdierne varierer afhængigt af den enkelte telefon og anvendelsesmåden, er de dog alle i overensstemmelse med gældende internationale retningslinier og gældende europæiske krav vedrørende RF-eksponering (radiofrekvens). Verdenssundhedsorganisationen (WHO) finder, at den nuværende videnskabelige information ikke indikerer, at der er behov for nogen specielle forholdsregler ved anvendelse af mobiltelefoner. Hvis du er bekymret for spørgsmålet om RF-udsættelse, kan du vælge at begrænse din egen eller dine børns eksponering overfor radiobølger ved at begrænse længden af telefonsamtaler, eller ved at bruge "håndfrit udstyr" til at holde telefonen væk fra hoved og krop (factsheet nr. 193). Yderligere information om elektromagnetiske felter og folkesundheden findes på følgende hjemmeside: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. For at sikre en optimal funktion, skal du undgå at berøre eller ødelægge den. (1) (2) ICNIRP retningslinierne gælder i følgende områder: Centralamerika (undtagen Mexico), Sydamerika, Nord- og Sydafrika, Asien (undtagen Korea) og Australien. Den europæiske anbefaling (1999/519/EF) gælder i følgende områder: Europa, Israel. 7 Generelle oplysninger..... Hjemmeside: www. tctmobile.com Wap-address: wap.my-onetouch.com Hotline nummer: se hæftet "T&A Mobile Phones Services" eller besøg vores Internet-site. På vores Internet-site finder du vores sektion med FAQ (Frequently Asked Questions = ofte stillede spørgsmål). Du kan også kontakte os via og stille de spørgsmål, du måtte have. Din telefon er en sender/modtager, som fungerer på GSM-net med 900 og 1800 MHz bånd. -mærket angiver, at telefonen lever op til EU-direktivet 1999/5/EF (R&TTE), og at tilbehøret, der er beregnet til denne telefon, lever op til gældende EU-direktiver. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen for din telefon kan findes på vores hjemmeside: com T9 Tekstinput er autoriseret under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nr. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, og 6,636,162, 6,646,573; European Pat. Nr ( ), ( ), ( ); plus yderligere patenter er anmeldt over hele verden. 8 Beskyttelse imod tyveri (1) Din telefon har et identifikationsnummer, det såkaldte IMEI-nummer (telefonens serienummer), der findes på emballagens etiket og i produktets hukommelse. Vi anbefaler, at du noterer nummeret ned første gang, du bruger telefonen ved at indtaste *, #, 0, 6, # og gemme det et sikkert sted. Du kan blive bedt om at oplyse det til politiet eller din teleoperatør, hvis telefonen bliver stjålet. Med dette nummer kan din mobiltelefon spærres, så det forhindres, at en tredjeperson bruger den, selv med et andet SIM-kort. Ansvarsfraskrivelse Der kan være visse forskelle imellem beskrivelsen i brugsanvisningen og telefonens funktion, afhængig af softwareversionen i din telefon eller specifikke tjenester fra teleoperatøren. Juli 2006 (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig. 9 1 Din mobiltelefon..... Taster i standby OT -C550/560 Venstre programtast: Adgang til menuen Bekræft et valg Kameratast Send-tast: Besvar/Foretag et opkald Opkaldshukommelse (kort tastetryk) Telefonsvarer (langt tastetryk) Tastaturlås/lås op (langt tastetryk) Højre programtast: Slet/Tilbage/ Slå ringetonen fra Tasten Afslut: Tænd/Sluk Afslut opkald Gå tilbage til hovedskærmen Vibrator (langt tastetryk) Navigationstast OT -C630/635 Kameratast Venstre programtast: Adgang til menuen Bekræft et valg Send-tast: Besvar/Foretag et opkald Opkaldshukommelse (kort tastetryk) Telefonsvarer (langt tastetryk) Højre programtast: Slet/Tilbage/ Slå ringetonen fra Tasten Afslut: Tænd/Sluk Afslut opkald Gå tilbage til hovedskærmen Vibrator (langt tastetryk) Navigationstast (1) (2) Taster Tænd/sluk telefonen (langt tastetryk) fra hovedskærmen Læg på Afvis et indkommende opkald Gå tilbage til hovedskærmen (langt eller kort tastetryk) Foretag et opkald / Besvar Adgang til opkaldshukommelsen (kort tastetryk) Rul, indstil højttalerens lydstyrke under samtale (1) (2) (1) (2) Venstre programtast: Funktioner / Menu / Bekræft Vis en modtaget meddelelse (1) (2) OT-C550/560. OT-C630/ (1) (2) Højre programtast: Gå tilbage til den forrige skærm (kort tastetryk) Slå ringelyden fra ved indkommende opkald I meddelelses-tilstand: Slet et tegn (kort tastetryk) Slet alle tegn (langt tastetryk) Aflyt din telefonsvarer (langt tastetryk) Skift mellem brug af store bogstaver i denne rækkefølge: Ab/ab/AB (kort tastetryk) Se symboltabellen (langt tastetryk) Godkender det markerede ord og/eller indsætter et mellemrum (kort tastetryk) Viser sproglisten (langt tastetryk) Skift mellem: T9/Multitap/123 (kort tastetryk) Indtast cifret 0 (langt tastetryk) til Indsæt bogstaver (kort tastetryk) eller tal (langt tastetryk) i meddelelsestilstand (1) (2) OT-C550/560. OT-C630/ Hovedskærmens ikoner Batteriets opladningsniveau. (1) Vibratorfunktion: Telefonen vibrerer (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Lydløs funktion: Telefonen hverken ringer, bipper eller vibrerer (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Ulæst besked. Listen over beskeder er fuld: Telefonen kan ikke modtage flere beskeder. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

18 Du skal åbne listen over beskeder og slette mindst én besked på SIM-kortet (se side 44). Ikke-besvarede opkald. Besked på telefonsvareren. Viderestilling af opkald aktiveret: Dine opkald viderestilles (se side 60). Alarm programmeret (se side 31). Indikator for signalstyrke. Tastaturlås. Roaming i abonnementslandet. (1) De ikoner og illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun til information Kom i gang..... Opsætning (1) Isætning af SIM-kortet Telefonen virker først, når SIM-kortet er sat i. Før du sætter SIM-kortet i telefonen, skal du slukke for den ved at trykke på tasten. Indsæt SIM-kortet med chippen nedad. Skub SIM-kortet ind i rummet. Skub SIM-kortet med fingeren for at løsne det. Luk kortholderen, og skub den ind, så den låses. Isætning og udtagning af batteriet Juster tappen på batteriets overside med revnen i telefonens batterirum. Tryk batteriet ned, til holderen sidder rigtigt. (1) Spørg teleoperatøren for at sikre, at SIM-kortet er kompatibelt med 3V. De gamle 5-volts kort kan ikke længere anvendes. Kontakt teleoperatøren for yderligere oplysninger. 14 Opladning af batteriet Tilslut opladeren En animation vil vise, at opladningen er i gang. Det kan tage flere minutter, før opladningen starter. Brug ikke overdriven kraft, når du sætter stikket I telefonen. Det tager flere minutter, før batteriikonet viser opladningsniveauet. Kontrollér at batteriet er sat rigtigt i, inden opladeren tilsluttes. Brug en stikkontakt, som er nem at komme til og tæt ved telefonen (undgå brug af forlængerledninger). Før du bruger din telefon første gang, skal batteriet være fuldt opladet (ca. 3 timer). Brug kun opladere af mærket Alcatel. Vi anbefaler, at du oplader batteriet én gang om dagen for at sikre, at telefonen altid fungerer optimalt. Det anbefales, at batteriet oplades helt ( ). Sikkerhedsanvisninger under brug Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. For at opnå optimal modtagelse og funktion skal du ikke røre den øverste del af telefonen. 15 Aftagning af dækslet OT -C550 Påsætning af dækslet OT -C550 OT -C560 OT -C560 OT -C630/ Tænde telefonen Hold tasten nede. Der vises en velkomstanimation i 2 sekunder. Indtast om nødvendigt din PIN-kode, og bekræft med venstre programtast. Kontakt teleoperatøren, hvis du ikke kender PIN-koden, eller hvis du har glemt den. Opbevar aldrig PIN-koden sammen med telefonen. Den skal opbevares på et sikkert sted, når du ikke behøver den. 2.3 Slukke telefonen fra hovedskærmen (langt tastetryk). Tryk på tasten Tryk på lægge på. Opkald... Foretage et opkald for at ringe op og på eller den højre funktionstast for at Indtast telefonnummeret på hovedskærmen ved hjælp af tastaturet. Hvis du vil ringe til et nummer, du lige har ringet til eller modtaget opkald fra, skal du fra hovedskærmen trykke på for at få vist numrene på listerne "indgående opkald", "udgående opkald" og "ikke besvarede opkald". Rul i listerne, og vælg det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at aktivere opkaldet. Foretage internationale opkald Hold tasten nede. Når "+" vises, skal du indtaste landekode og områdenummer, derefter hele telefonnummeret og aktivere opkaldet. Ringe til et nummer på telefonlisten Tryk på i standby for at få adgang til telefonlisten. Vælg det ønskede telefonnummer, og tryk på. I telefonens telefonliste vælges kun kontaktpersonens standardnummer, hvis der er indtastet flere numre. Du kan vælge et andet nummer ved at trykke på eller på Modtage et opkald for at besvare et opkald. for at afvise et opkald. - Tryk på tasten - Tryk på tasten - Tryk på "Mute" for at slukke en ringetone i stedet for at besvare et opkald. - Tryk på for at besvare et nyt opkald under en samtale, når funktionen "Opkald venter" er aktiveret. Det første opkald sættes på hold. Tryk på tasten for at afslutte det igangværende opkald. Hvis du har aktiveret "Viderestilling", viderestilles opkaldet til et andet nummer eller til telefonsvareren. Hvis du har valgt "Alle taster svarer", kan du acceptere et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen ). 3.3 Håndfrit opkald Indtast det ønskede nummer, og tryk på, eller vælg "Indstill.", og tryk derefter på "Aktivér håndfri". Tryk til sidst på eller "Vælg". Hvis du allerede taler i telefon, skal du holde tasten håndfrie funktion til og fra. nede for at slå den Tilgængelige funktioner under samtale Du kan trykke på "Indstill." eller på tasten for at benytte følgende funktioner under samtale: "Aktivér håndfri", "Indspil samtale", "Opkaldsliste", "Navneliste" osv. Aktivér håndfri Mute/Ikke tavs Indspil samtale Brug den håndfrie funktion. Aktiver/deaktiver mikrofonen. Optag en samtale under et opkald. Du kan justere lydstyrken under en samtale ved at trykke på tasten eller navigationstasten. 3.5 Indspil samtale Du kan optage en samtale under et opkald ved at vælge "Indspil samtale" og trykke på. Tryk på igen eller på den venstre funktionstast for at gemme og afslutte optagelsen. Hvis du vælger "Mute" og derefter "Indspil samtale", optages kun den anden persons stemme Håndtering af flere opkald Foretage et opkald nr. 2 (1) Du kan foretage et opkald nr. to under en samtale eller med et opkald i venteposition. Når det første opkald er sat i venteposition, og det andet nummer er indtastet, kan du trykke på for at få adgang til følgende funktioner: Skift opkald Vil du viderestille et opkald? Konference Skift mellem opkald (du kan også trykke på eller for at skifte mellem opkaldene). Forbind to opkald. Forbindelsen afbrydes, når overførslen er udført. Medtag opkalderen i en konferencesamtale. Besvare et opkald nr. 2 Når du modtager endnu et opkald under en samtale, udsender telefonen et advarselsbip, og på skærmen vises "Opkald venter". Du kan nu trykke på for at besvare opkaldet (det første opkald sættes i venteposition). Din brugermanual ALCATEL OT-C635

19 Tryk på for at afvise opkaldet, og tryk på funktionstast for at åbne listen med funktioner. eller den venstre Hvis du vælger "Accepter opkald", besvarer du det indgående opkald. Vælg "Slut opkald" for at afslutte opkaldet og besvare det nye opkald. Denne tjeneste er begrænset til to samtidige samtaler (én aktiv og én i venteposition). (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig Besvare et opkald nr. 3 Hvis du er i samtale, og et andet opkald venter, kan du modtage et tredje opkald. Det gøres ved enten at afslutte samtalen eller medtage det nye opkald i en konference. Tryk på for at afvise opkaldet, eller tryk på funktionstast for at åbne listen med funktioner. eller den venstre Du kan vælge "Accepter opkald" for at besvare det indgående opkald eller "Slut opkald" for at afslutte opkaldet og besvare det nye opkald. Denne tjeneste er begrænset til to samtidige samtaler (én aktiv og én i venteposition) Samtale med flere personer Med denne funktion er det muligt at tale med op til fem personer på samme tid. Ring først til én person og derefter til den næste. Tryk på eller på den venstre funktionstast, og vælg "Konference" på listen med funktioner. Gentag handlingen, indtil du er i forbindelse med fem personer. Vælg "Fjern deltager" for at frakoble en deltager fra konferencen, eller vælg "Privat opkald" for at få en privat samtale med én af deltagerne (de andre deltagere er i venteposition). Tryk på for at afbryde alle opkald samtidig. Hvis du modtager et indgående opkald under en konferencesamtale med mindre end fem deltagere, kan du acceptere det nye opkald og tilføje det i konferencen. Hvis der allerede er fem deltagere i konferencen, kan du besvare opkaldet, men du kan ikke tilføje det i konferencen Menu. Adgang til menuen Tryk på tasten fra hovedskærmen. Menuen vises som en liste med små ikoner ved siden af hver funktion. Vælg det menupunkt, du vil aktivere, ved hjælp af navigationstasterne (, ), og tryk igen på den venstre funktionstast for at bekræfte. 4.2 Funktionernes organisering Der henvises til det pågældende afsnit i denne brugsanvisning for yderligere oplysninger om de enkelte funktioner. 23 Adressebog: Åbn/opret kort i telefonlisten, og foretag opkald fra telefonlisten. Indstillinger: Indstil klokkeslæt, dato, sprog, sikkerhedsfunktion, svarfunktion osv. Beskeder: Læs, skriv og send meddelelser. Se dine meddelelser i indbakken og udbakken. Tilpas indstillingerne, og aktiver/deaktiver modtagelse af SMS CB-meddelelser. Kamera: Aktiver kamerafunktionen. WAP: Aktiver WAP-funktionen. Underholdning: Spil de to spil, som din telefon leveres med. Multimedia: Åbn billed- og musikalbummet. Ekstra: Adgang til funktionerne Alarm og Kalkulator. Kalender (1): Opret, gem og håndter begivenheder. Shortcuts (1): Konfigurer de genveje, som du ofte bruger. Profiler (1): Indstillinger for profiler, display og lyde. (1) OT-C630/ OPKALDSINFO - Opkaldsliste - Indstillinger - Samtaletid ADRESSEBOG - Nulstil tlf.bog - Tilføj en kontakt - Vælg tlf.bog - Kopier til tlf - <Slet alt> - Hurtigopkald - Status INDSTILLINGER - Lyde - Profiler - Display - Tid og dato - Sprog - Autonomi - Shortcuts - Sikkerhed - Netværk BESKEDER - Opret meddelelse - Indbakke - Udbakke - Kladder - Skabeloner - SMS-indstilling KAMERA WAP - My fun - Bogmærker - Gå til URL - Indstillinger - Push Indbakke 25 UNDERHOLDNING - Java - Spil MULTIMEDIA - Billedalbum - Lydalbum - Links - Hukomm.status EKSTRA - Kalender - Vækkeur - Tidszoner - Kalkulator - Valutaomregner - AutoTænd/Sluk - Memo KALENDER PROFILER - Profiler - Lyde - Display (1) (1) SHORTCUTS (1) (1) OT- C630/ Ekstrafunktioner.... Kalkulator Du kan bruge den indbyggede lommeregner til at foretage enkle udregninger. Tallene indtastes på tastaturet, og regnearterne indtastes med navigationstasterne, der er vist på skærmen. Tryk på, og hold tasten nede for at indsætte decimaltegnet. Bekræft med eller. Valutaomregner Du kan omregne et beløb fra én valuta til en anden med den ønskede valutakurs. 5.3 Kalender (1) Du kan oprette, gemme og håndtere begivenheder i kalenderen. Når kalenderens alarm er tændt, høres en biplyd eller en optaget lyd, når en begivenhed indtræffer. Kalenderen deler mobiltelefonens hukommelseskapacitet med andre funktioner (adressebog, billedalbum, lyd osv.). Husk at kontrollere, at der er fri hukommelse på telefonen. (1) OT-C550/ Oprette en ny begivenhed Vælg "<Ny>" under "Begivenheder", og indtast den type begivenhed, der skal oprettes (møde, huskeliste, ferie). Indtast tidspunkt samt start- og slutdato for begivenheden, og vælg et navn. Indstil en påmindelse og en hyppighed: alarmen aktiveres på det valgte tidspunkt. En påmindelse gælder kun for møder og huskelister. Den opdateres ved skift af tidszoner Slette gamle begivenheder Du kan slette begivenheder, der er afviklet. Indtast startdatoen, og tryk på to gange for at slette alle begivenheder før denne dato. Du kan slette alle de begivenheder, der er indstillet i kalenderen, og indtaste en startdato flere år frem (f. eks. den 31. december 2010) for at sikre, at alle begivenheder før denne dato slettes på en gang Håndtere begivenheder eller på venstre funktionstast Vælg en begivenhed på listen, og tryk på for at få adgang til følgende funktioner: Slet Ændre Skift lyd Slet den valgte begivenhed. Rediger den valgte begivenhed. Rediger den lyd, der er kombineret med den valgte begivenheds alarmtype. Hvis du redigerer en tilbagevendende begivenhed, redigeres alle forekomster af begivenheden Visning af begivenheder Begivenheder, der er gemt i kalenderen, kan vises i "Dagsoversigt", "Ugeoversigt" og "Månedsoversigt". Vælg et visningsformat, og tryk på den venstre funktionstast og derefter på eller for at få vist den forrige eller den næste dag, uge eller måned. 5.4 Tidszoner Når du vælger at få vist den lokale tid og en anden tidszone på hovedskærmen, vises det billede, du har valgt til tapet, ikke længere, men erstattes af standardtapetet for international tidsvisning. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

20 Du kan indstille og få vist både den lokale tid og tiden i en anden tidszone Tidszoner Tryk på eller for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, kan du se den ønskede tidszone Lokale indstillinger Indstil tiden ved at trykke på de relevante taster. Flyt med eller for at vælge den tidszone, der svarer til dit område. Aktiver eller deaktiver sommertid for den lokale tidszone. Indstil ur Tidszone Sommertid Skifte mellem lokal og anden tidszone Skift mellem den lokale og en anden tidszone Indstillinger for anden tidszone Flyt med tidszone. eller for at vælge den ønskede Tidszone Sommertid Aktiver eller deaktiver sommertid for den anden tidszone. Alarmer, påmindelser og programmerede begivenheder er afhængige af tidszonen! Hvis du indstiller en alarm eller en begivenhed kl i tidszone A, ringer den stadig kl. 9.00, selvom du skifter til tidszone B. 5.5 Memo Du kan optage lyd i 12 minutter afhængigt af mængden af ledig hukommelse. Vælg "<Ny>" for at starte optagelsen. Tryk på den venstre funktionstast for at afslutte og gemme optagelsen, når du er færdig. Du kan enten indtaste et navn til den nye lydfil eller acceptere det standardnavn, der vises, ved at trykke på. Når du vælger en lydfil, afspilles den automatisk hele tiden. Tryk på for at se funktionerne. Du kan vælge "Lyt til memo", "Omdøb" eller "Slet", "Indstil ringetone" eller "Indstil SMS-tone". Et blinkende advarselssignal angiver, at optagelsen snart afbrydes. Hvis du ikke stopper optagelsen, vises et rødt ikon med en kuvert for at informere dig om, at optagelsen er for lang til, at den kan sendes via MMS Vækkeur Din mobiltelefon har et indbygget vækkeur med snooze-funktion. Du kan indstille op til tre separate tidspunkter og vælge, om ringetonen skal gentages. Tryk på en vilkårlig tast for at slukke vækkeuret, når det ringer (undtagen hvis snooze-funktionen er tændt). Snooze Du kan aktivere eller deaktivere funktionen. Når vækkeuret ringer, og snooze-funktionen er tændt: Tryk på en vilkårlig tast (undtagen den højre funktionstast) for midlertidigt at slukke ringetonen. Vækkeuret ringer igen ca. 7 minutter senere. Tryk på den højre funktionstast for at afbryde ringetonen og gentagelsen af vækningen. Snooze-funktionen deaktiveres automatisk efter 9 gentagne vækninger. 5.7 Automatisk tænde og slukke Du kan indstille mobiltelefonen til automatisk at tænde og slukke på forudbestemte tidspunkter. Det forlænger telefonens batterilevetid, sikrer at du ikke forstyrres på bestemte tidspunkter, og tænder telefonen igen automatisk Multimedia.... Hukommelsesstatus Det indeholder funktioner til mobiltelefonens multimediefunktioner. Du kan se procentdelen af ledig hukommelse på telefonen. Forskellige funktioner deler hukommelsens kapacitet: Billeder, lyde, optagede memoer og stemmekoder til stemmekommandoer, gemte meddelelser, telefonliste og kalenderelementer, spil osv. Du kan kun slette lyde eller billeder i "Mine melodier" eller "Mine billeder". Når "Liste fyldt" vises, når du gemmer en ny fil, skal du slette et element for at tilføje en ny fil. 6.2 Vis alt Lydalbum Se alle dine lydfiler på den samme liste. Se dine downloadede lydfiler. Se listen eksempellyde. med copyrightbeskyttede Håndter de lydfiler, der er gemt på din mobiltelefon. Egne melodier Beskytt. melodier Optagelser Se listen med lydoptagelser. 32 Vælg en lydfil, og tryk på Send med... Indstil ringetone Indstil SMS-tone Omdøb Slet / Slet alle for at få adgang til følgende funktioner: Send de valgte lydfiler via , MMS og VMS. Indstil den valgte lyd som ringetone. Indstil den valgte lyd som ringetone for en meddelelse. Omdøb de valgte lydfiler. Slet den valgte lydfil eller alle filer på én gang. 6.3 Billedalbum Download nye billedfiler. Se alle dine billedfiler på den samme liste. Se de fotos, du har taget med telefonens indbyggede kamera. Se de billeder, du har downloadet. Se og rediger de billeder, der er gemt på din mobiltelefon. <Hent flere... > Vis alt Mine fotografier Mine billeder Beskyttede billeder Se listen med copyrightbeskyttede eksempelbilleder. Ikoner Se listen med ikoner, du har downloadet. 33 Vælg et billede, og tryk på for at se billedet. Tryk på adgang til nedenstående funktioner: Send med... Som tapet Ændre billede Indstil det valgte billede som tapet. for at få Send den valgte billedfil via og MMS. Rediger det valgte billede. - Tilføj tekst: Tilføj tekst i det valgte billede. - Tilføj ramme eller ikon: Tilføj en ramme eller et ikon i det valgte billede. - Slet: Fortryd den sidste ændring, du har lavet i billedet, eller nulstil. - Send: Send det valgte billede via eller MMS. - Gem: Gem billedet med alle de ændringer, du har udført. Roter det valgte billede -90 grader, +90 grader eller +180 grader. Se den valgte fil. Omdøb profil Omdøb den valgte profil. Vælg en af de dataprofiler, du har defineret. Gå tilbage til den forrige browserside. Gå til den næste browserside. Indlæs den viste oprindelige server. som... Afslut en WAP-session. Gem dette hyperlink som bogmærke. Gå til URL-adressen. Gå til WAP-indstillinger. Design din meddelelse. Skriv emne og tekst, og tryk derefter på den venstre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner: - Tilføj lyd eller Tilføj grafik: Vedhæft en lyd eller et billede i din - Send nu: Send meddelelsen til den eller de valgte modtagere - Redigér: Udfør ændringer i din e- mail. Tilføj medie Du kan kun vedlægge ét billede (JPEG, GIF eller BMP) eller én lyd ad gangen. Hvis du accepterer et indgående opkald, mens du skriver en , lukkes menuen, og telefonen viser igen hovedskærmen, når du lægger på. (1) Undersøg hos teleoperatøren eller udbyderen af internettjenesten, om tjenesten er tilgængelig Ny SMS Vælg "SMS", og indtast teksten, når du vil skrive og sende en SMS. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

21 Du kan vælge "<Tilføj modtager>" for at tilføje en modtager fra telefonlisten eller indtaste telefonnummeret direkte. Vælg "Tilføj lyd" for at tilføje en melodi, "Tilføj grafik" for at tilføje et billede eller en animation, "Indtastn. sprog" for at ændre det sprog, du skriver på Ny MMS Når du vælger "Ny MMS", bliver du først bedt om at indtaste den kontaktperson, som du vil sende en MMS til. Du kan vælge en eller flere eksisterende kontaktpersoner, eller du kan indtaste et nyt mobiltelefonnummer eller en ny -adresse. Herefter skal du bruge menupunktet "Tilføj medie". Du kan tilføje et billede, tekst, en lyd, sende en meddelelse eller se funktionerne for MMS. Brug eller til at flytte fra en funktion til den næste, og tryk på eller den venstre funktionstast for at åbne menuen. Ny MMS Send Tilføj billede, tekst og/eller lyd. Send MMS til den eller de valgte modtagere. Du kan vælge følgende funktioner, når du opretter en ny MMSmeddelelse: Tilføj slide Redigér emne Næste slide Slet slide Opret et nyt dias, og tilføj det i dit diasshow. Rediger og skift, eller indtast meddelelsens emne. Flyt til det næste/forrige dias. Slet den valgte side. 40 Arkivér som kladde Gem din meddelelse som en kladde, du kan redigere, supplere og sende senere. Gem som skabelon Gem din meddelelse som en skabelon Se MMS på forhånd Se det diasshow, du har oprettet. Visningstid VMS Rediger tidsværdien for visningen af et dias. På hovedskærmen skal du vælge "Beskeder" og derefter "Ny VMS", eller vælg modtagere for at oprette en VMS. Du kan sende en VMS til et eller flere numre ad gangen. Du kan besvare en VMS på tre måder: Med SMS, MMS og VMS Postkort (1) Du kan åbne denne menu fra hovedskærmen, funktionen Kamera, Album, Meddelelse og Adressebog Indbakke Du kan oprette forbindelse til din postkasse og downloade -headers (linjer med afsender og emne) fra serveren. Du kan herefter vælge at hente de pågældende s. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig SMS Den indeholder sendte og modtagede meddelelser. Tryk på funktioner: Slet Redigér SMS Med SMS Tilføj på sort liste Flyt til arkiv Viderestil til Håndfrit opkald Ring tilbage Gem nummer Nr. overført Gem melodi Gem grafik eller på venstre funktionstast for at få adgang til følgende Slet den valgte meddelelse. Rediger, skift og send SMS igen til en person. Svar afsenderen. Tilføj afsenderens firewallens sorte liste. telefonnummer på Flyt til spambakke Flyt den valgte meddelelse til spambakken. Gem meddelelse i telefonens hukommelse. Videresend den valgte meddelelse. Ring håndfrit til afsenderen af meddelelsen. Ring til afsenderen af meddelelsen (afhænger af operatør). Gem afsenderens nummer, hvis det er vedhæftet meddelelsen. Hent et nummer, der er inkluderet i selve meddelelsen. Gem den melodi, der blev sendt med SMS. Gem den grafik og/eller animation, der blev sendt med SMS MMS Din MMS-indbakke indeholder alle læste og ulæste MMS'er, beskeder samt leverings- og læst-rapporter. Vælg en meddelelse for at læse den, og klik derefter på. Tryk på eller på venstre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner: Afspil besked Videresend MMS-detaljer Slet Gå tilbage til automatisk tilstand: MMS'en afspilles som et kontinuerligt diasshow. Videresend den valgte MMS til en anden person. Vis oplysninger for den valgte meddelelse (størrelse, data osv. ). Slet den valgte MMS. Tryk på den venstre funktionstast, når du har åbnet en MMS, for at få adgang til følgende funktioner: Afspil besked Gå tilbage til automatisk funktion: MMS'en afspilles som et kontinuerligt diasshow. Næste/forrige slide Flyt til det næste eller forrige dias. Du kan også trykke på eller, når du ser en MMS i manuel tilstand. Bemærk, at denne tilstand kun vises, hvis en MMS indeholder mere end ét dias. Gem billede Gem lyd Luk Fjern billedet fra det aktuelle dias, og gem det i billedalbummet. Fjern lyden fra det aktuelle dias, og gem det i lydalbummet. Luk MMS'en, og gå tilbage til listen med funktioner. Du skal IKKE slette beskeder, før du har hentet MMS'en, ellers kan du ikke hente den. Beskeder slettes automatisk, når du har modtaget hele MMS'en Kladder Du kan manuelt gemme en meddelelse som kladde. Du kan afspille, redigere, sende, se oplysninger og slette kladder Skabeloner De indeholder alle meddelelser, der er gemt som skabeloner. Du kan afspille, redigere og slette dem. 9.5 Udbakke Den indeholder sendte og usendte meddelelser. Du kan afspille, slette, sende, videresende og se oplysninger for alle disse meddelelser. Gemte meddelelser kan kun sendes fra Kladde eller Udbakke. Du kan IKKE gendanne et element (meddelelse, besked eller rapport), som du har slettet. Tryk på "Tilbage" for at annullere sletningen SMS-indstillinger Min ordbog Du kan tilføje poster i T9-ordbogen, der bruges til at skrive meddelelser. Vælg "Ny", indtast det valgte ord, og tryk på for at gemme det SMS Konfigurer dine SMS-indstillinger. SMS-center Signatur Vælg dit standard-sms-center. Tilføj en underskrift i slutningen af meddelelsen. Gyldighedsperiode Vælg tidspunktet for, hvornår dine meddelelser skal gemmes i SMS-centret. Autogem SMS Sendte meddelelser i menuen Arkiver gemmes automatisk. Retursvarnummer Send nummeret på dit SMS-center sammen med meddelelsen. Sendt rapport Omdøb en konto fra standardnavnet. Rediger konfigurationen af indstillingerne for din profil. Konfigurer indstillingerne for din tjeneste. Se de avancerede funktioner Konfigurer din internetopkobling, før du læser dine s. Informerer dig via SMS, om din egen SMS er modtaget. Omdøb profil Rediger profil server Avanceret Netværksadgang MMS Kontakt teleoperatøren for at få de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit, og indtast dem. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

22 9.6.5 SMS CB Håndter modtagelsen af SMS-broadcasts, der jævnligt udsendes til alle abonnenter på netværket Indstillinger.... Du kan ændre indstillingerne for hver af de tilgængelige funktioner (lyd, tid og dato, sikkerhed osv.) og tilpasse telefonen Tid og dato Vælg "Tidszone", og aktiver indstillingerne for "Sommertid" for at indstille tid og dato Lyde (1) Juster ringetonens lydstyrke, vælg en ringetone og tastetoner, vælg en ringetone til meddelelser, lydindstillinger, animationslyde, og indstil lyd-/ vibrationsalarmer Sikkerhed Med denne funktion kan du få adgang til sikkerhedsfunktionerne på mobiltelefonen og de data, du gemmer her Ændre koder Skift PINog PIN2-koderne og koden til opkaldsspærring. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN2-kode, blokeres SIMkortet. For at ophæve blokeringen skal du indtaste PUK2-koden, som du får oplyst hos teleoperatøren eller forhandleren. Hvis du 10 gange i træk indtaster en forkert PUK-kode, blokeres SIM-kortet og kan ikke bruges mere. Kontakt teleoperatøren eller forhandleren, hvis det sker. (1) OT-C550/ Offentlige navne Håndter specielle navnelister kaldet "Off. navne", og begræns opkald til denne liste med funktionen "Samtalebegr.". Funktionen kræver et abonnement og en PIN2-kode. Off. navne Samtalebegr. Se, rediger og foretag ændringer i listen Offentlige navne med en PIN2-kode. Begræns opkald til listen Offentlige navne, når kun Offentlig er valgt Opkaldsspærring Denne funktion kan begrænse brugen af telefonen til bestemte opkald. Den kan anvendes på indgående og/eller udgående opkald. Den er netværksafhængig og kræver en bestemt adgangskode, som udleveres af teleoperatøren Privat info Beskyt dine meddelelser, din telefonliste og opkaldsinformation med en kode, du selv vælger, så de ikke kan læses af en anden person, der bruger din telefon PIN-kode Når funktionen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, når du tænder telefonen. Du kan ikke ændre PIN-koden, når funktionen er deaktiveret Profiler (1) En profil er en samling foruddefinerede indstillinger, som du kan bruge til hurtigt at tilpasse telefonen til forholdene Autonomi Denne funktion giver direkte adgang til de funktioner, som bruger mest energi, så du kan forbedre batterilevetiden ved hurtigt at ændre indstillingerne. Hvis du deaktiverer de fleste funktioner i menuen Autonomi, forlænges batteriets levetid Display (1) Baggrundslysstyrke Vælg forskellige lysstyrker for baggrundslyset Tapet Du kan aktivere og deaktivere tapetet på hovedskærmen. Tapetet vises ikke i standby, når funktionen Tidszoner er aktiveret Pauseskærm Hvis du aktiverer denne funktion, vises pauseskærmen et lille stykke tid efter hovedskærmen. Du kan vælge et billede eller en animation som pauseskærm Kontrast Vælg forskellige kontrastniveauer. (1) OT-C550/ Belysning Baggrundslyset aktiveres, når der modtages et opkald, en meddelelse, og når du bruger menuerne Netværk Kontakt teleoperatøren for at få komplette oplysninger om muligheden for GPRS via netværket og valg af abonnement. Du skal konfigurere telefonen med de GPRS-indstillinger, som teleoperatøren udleverer Shortcuts (1) Du kan konfigurere genveje til de funktioner og indstillinger, du ofte benytter. Stemmekommando Konfigurer direkte adgang til en bestemt funktion ved at kæde den sammen med en stemmekode. Du kan kombinere en stemmekommando med de fleste funktioner, der understøttes af hurtigtaster Sprog Vælg sprog til menutekster. (1) OT-C550/ Kamera..... Telefonen har et indbygget digitalkamera. Du kan tage billeder, gemme dem på telefonen eller overføre dem til computeren, bruge dem som tapet eller sende dem til dine venner via MMS eller Sådan gør du... Tryk på tasten for at starte kameraprogrammet. De forskellige tasters funktioner i kameraprogrammet er beskrevet herunder. Zoom ind og ud Forøg/formindsk kompensation af eksponeringen eller Tag et billede Afslut kameraprogrammet, og gå tilbage til hovedskærmen. Aktiver/deaktiver selvudløseren Aktiver/deaktiver serieoptagelse Skift mellem billedopløsninger Venstre funktionstast Adgang til menuen med funktioner Højre funktionstast Tryk på tasten Tilbage til forrige skærm for at tage et billede. Billederne gemmes automatisk. 51 Brug af selvudløseren Tryk på i kameraprogrammet. for at starte nedtællingen fra 10 sekunder Juster billedet, og tryk på (værdien kan ikke ændres). Tryk på den venstre funktionstast for at stoppe timeren og gå tilbage til eksempeltilstand. Der høres en lyd, tre sekunder før billedet tages, og igen når billedet tages Menuen Kamera Mine fotografier Når du tager et billede og gemmer det, placeres filen i mappen "Mine fotografier". Brug piletasterne til at flytte i listen. Tryk på for at se billedet i fuld skærmstørrelse. Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner: Send med... Som tapet Ændre billede Egenskaber Rotere Vis Omdøb Slet alle Slet Overfør et billede til en anden enhed. Indstil det valgte foto som tapet. Start et billedredigeringsprogram. Se egenskaber for det valgte billede: Navn, størrelse (i KB), opløsning og format. Roter et billede. Se billedet i fuld skærmstørrelse. Omdøb en billedfil. Slet alle filer i mappen "Mine fotografier". Slet kun den valgte fil i mappen "Mine fotografier" Diasshow Start et diasshow med indholdet af mappen "Mine fotografier". Under diasshowet vises hvert foto kort på skærmen. Tryk på en vilkårlig tast for at afslutte diasshowet og gå tilbage til den forrige skærm Billedsekvens Du kan tage en serie med ni fotos ved at trykke én gang på tasten eller. Bemærk, at opløsningen skal indstilles til skærmstørrelse for at benytte funktionen Kontinuerlig optagelse. Når kameraet er færdig med at behandle billederne, vises de på skærmen som miniaturer. Du kan herefter trykke på venstre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner: Gem Send med... Slet Slet alle Billederne gemmes automatisk. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

23 Send det valgte billede via MMS eller . Slet det valgte billede. Slet alle billeder i gruppen. Når du gemmer eller sletter et billede fra gruppen, fjernes det fra miniaturevisningen og gemmes i mappen "Mine fotografier" Billedretning Vælg, hvordan fotos vises i dit fotoalbum, så de vises korrekt Rammer Du kan tage fotos med dekorative rammer. Mappen Standardrammer indeholder de rammer, der var indlæst på mobiltelefonen, da du købte den Farveindstilling Du kan anvende en række forskellige visuelle effekter på dine billeder Natindstilling Når denne tilstand er aktiveret, kan du tage billeder i svag belysning Selvudløser Du kan tage et billede med selvudløser, så du også selv kan komme med på billedet. Vælg "Til" i menuen for at bruge selvudløseren, gå tilbage til søgerfunktionen, placer motivet, og tryk på Lysstyrke Tilpas eksponeringen til mobiltelefonens skærm Indstillinger Opløsning Vælg den ønskede billedstørrelse. Vælg mellem: VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) Skærmstørrelse - Tapet (128 x 160) Billedkvalitet Du kan justere kvaliteten på de billeder, der tages med kameraet: Lav, Medium, Høj Lydindstillinger Indstil lyde til alarm og lukker Stand. indstillinger Nulstil alle kameraets indstillinger til standardværdierne Hjælp På skærmen vises hjælp til at tage billeder med mobiltelefonen Adressebog... Med telefonlisten er det muligt at gemme telefonnumre og navne, enten i SIM-hukommelsen og/eller i telefonens egen hukommelse. Når du indtaster nye navne, tilføjes de kun på den telefonliste, du vælger Adressebog Du kan håndtere kontaktpersonernes navne, telefonnumre og adresser. Du kan også åbne listen Navne direkte fra hovedskærmen ved at trykke på tasten. Tryk på tasten for det bogstav, som skal vises. Den første kontaktperson, der begynder med dette bogstav, vælges på listen. Du kan også trykke på tasten og derefter indtaste det første bogstav i navnet på den kontaktperson, du leder efter, og derefter trykke på for at gå direkte til det pågældende navn. Du kan også bruge funktionen "<Søg efter>" i telefonlisten. Vælg "Vis" for at se listen med numre eller filer, der er gemt i telefonlisten, og vælg "<Ny>" for at oprette en ny fil. De filer, der gemmes i telefonlisterne, kan tilføjes et billede og/eller en lyd. Denne funktion er kun tilgængelig i telefonens telefonliste. Vælg en kontaktperson, og tryk på eller på den venstre funktionstast. Når denne kontaktperson ringer til dig, viser telefonen personens billede og/eller afspiller den lyd, der er knyttet til kontaktpersonen Nulstil telefonbog Slet alle filer på en gang. Denne funktion gælder kun for telefonens telefonliste, ikke for SIM-kortets telefonliste Vælge telefonbog Med denne funktion kan du vælge den telefonliste, du vil bruge (SIM eller telefon). Tryk på eller for at vælge en telefonliste. Filerne i den valgte telefonliste kan herefter kopieres til den anden telefonliste med funktionerne "Kopier til SIM" eller "Kopier til tlf". Telefonen kan kun håndtere én telefonliste ad gangen og ignorerer alle oplysninger om den anden Status Se det samlede antal filer, der er gemt i hver telefonliste, eller det samlede antal tilgængelige filer Kopier Du kan kopiere indholdet af SIMkortet til telefonen. Hvis du annullerer eller afbryder den automatiske kopiering af SIM-kortets telefonliste, første gang du tænder telefonen, kan du gøre det manuelt ved hjælp af denne funktion. Vælg denne funktion to gange for at kopiere alle navnene Tilføje en kontakt Tilføje filer på SIM-kortets telefonliste Vælg "<Ny>" på listen, indtast det ønskede navn og nummer, angiv derefter hvilken type nummer det er (telefon, fax eller data), og tryk på for at gemme filen på telefonlisten. Et nummer er begrænset til 40 cifre, afhængigt af SIM-kortet. Hvis du indtaster internationale landekoder, kan du ringe til et nummer, uanset hvor du er. Vælg en fil i SIM-kortets telefonliste, og tryk på funktionerne Tilføje filer på telefonens telefonliste Vælg "<Ny>" på listen, indtast navnet (op til 20 latinske tegn), og angiv derefter nummertypen. De numeriske felter kan indeholde op til 40 cifre og et "+"-tegn, og de alfanumeriske felter ( og notater) kan indeholde op til 50 latinske tegn. Hver fil kan indeholde op til 5 numeriske felter. Vælg en fil på telefonens telefonliste, og tryk på funktionerne Tilføje billede og lyd til kontakter De filer, der gemmes i telefonens telefonliste, kan tilføjes et billede og/eller en lyd. Vælg en fil, og tryk på eller på den venstre funktionstast "Indstill.". Benyt "Vælg billede" på listen for at tilføje et billede fra billedalbummet, og "Vælg melodi" for at åbne listen med ringetoner og tilføje en melodi. for at få adgang til for at få adgang til Opkaldsinfo Samtaletid Du kan få vist pris og varighed for dine opkald. De fleste funktioner, der er anført herunder, kræver abonnement Data tæller Med GPRS-tælleren kan du overvåge mængden af data, der modtages i GPRS-sessioner. Funktionen afhænger af netværket og kræver abonnement GSM tællere Denne funktion bruges til at holde styr på indgående og udgående GSMopkald. Bemærk, at GSM-opkaldstællere ikke medtager WAPforbindelser Indstillinger Indstil alle funktioner for opkald: Viderestilling af opkald, Banke på osv Info efter opkald Aktiver eller deaktiver systematisk visning af længden og/eller prisen på et opkald, når du lægger på Opkald venter Med GSM Det gælder for Alle opkald, Taleopkald, Faxopkald og Dataopkald. Med GPRS Aktiver eller deaktiver Banke på for indgående taleopkald, mens GPRSforbindelsen bruges Identifikation "Vis identitet" eller "Skjul identitet" for den person, du taler med Viderestilling Viderestil indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet nummer (eventuelt på telefonlisten), og anvend funktionen på: Dataopkald, Samtaler og Fax opkald. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

24 Powered by TCPDF ( Ubetinget Betinget Viderestil alle indgående opkald. Vælg, hvornår du vil viderestille indgående opkald: Hvis intet svar, Hvis du ikke svarer eller Hvis optaget. Viser status for alle viderestillinger af opkald. (1) Status Mailboksliste Indtast nummeret på din telefonsvarer (hvis det ikke findes på SIM-kortet). I nogle tilfælde skal du indtaste to numre: Et nummer for at afspille beskeder og et andet nummer, som du viderestiller opkaldene til. (1) Kontakt teleoperatøren for at få yderligere oplysninger IP prefix Indtast det præfiks, som teleoperatøren angiver (kan indeholde op til 10 cifre) for at foretage IP-opkald Auto genkald Hvis den person, du ringer til, er optaget, ringer telefonen automatisk til nummeret igen, indtil der opnås forbindelse, hvis funktionen er aktiveret. Det højeste antal forsøg er Opkaldsliste Den viser alle ind- og udgående opkald, forsøg på automatisk genkald og opkaldsinformation. Nulstil Tabte opkald Modtagne opkald Udgående opkald Nulstil hele listen på en gang, og slet alle listens opkald. Se telefonnumre for ikke-besvarede opkald. Se telefonnumre for modtagede opkald. Se telefonnumre for udgående opkald Kalender (1).... Du kan oprette, gemme og håndtere begivenheder i kalenderen. Når kalenderens alarm er tændt, høres et biplyd eller en optaget lyd, når en begivenhed indtræffer. Kalenderen deler mobiltelefonens hukommelseskapacitet med andre funktioner (telefonliste, billedalbum, lyd osv.). Husk at kontrollere, at der er fri hukommelse på telefonen Oprette en ny begivenhed Vælg "<Ny>" under "Begivenheder", og indtast den type begivenhed, der skal oprettes (møde, huskeliste, ferie). Indtast tidspunkt samt start- og slutdato for begivenheden, og vælg et navn. Indstil en påmindelse og en hyppighed: alarmen aktiveres på det valgte tidspunkt. En påmindelse gælder kun for møder og huskelister. Den opdateres ved skift af tidszoner Slette gamle begivenheder Du kan slette begivenheder, der er afviklet. Indtast startdatoen, og tryk på to gange for at slette alle begivenheder før denne dato. Du kan slette alle de begivenheder, der er indstillet i kalenderen, og indtaste en startdato flere år frem (f.eks. den 31. december 2010) for at sikre, at alle begivenheder før denne dato slettes på en gang. (1) OT-C630/ Håndtere begivenheder Vælg en begivenhed på listen, og tryk på for at få adgang til følgende funktioner: Slet Ændre Skift lyd eller på venstre funktionstast Slet den valgte begivenhed. Rediger den valgte begivenhed. Rediger den lyd, der er kombineret med den valgte begivenheds alarmtype. Hvis du redigerer en tilbagevendende begivenhed, redigeres alle forekomster af begivenheden Visning af begivenheder Begivenheder, der er gemt i kalenderen, kan vises i "Dagsoversigt", "Ugeoversigt" og "Månedsoversigt". Vælg et visningsformat, og tryk på den venstre funktionstast og derefter på eller for at få vist den forrige eller den næste dag, uge eller måned Shortcuts Stemmekommando (1) Du kan konfigurere genveje til de funktioner og indstillinger, du ofte benytter. Konfigurer direkte adgang til en bestemt funktion ved at kæde den sammen med en stemmekode. Du kan kombinere en stemmekommando med de fleste funktioner, der understøttes af hurtigtaster. (1) OT-C630/ Profiler 16.1 Profiler Lyde (1).. En profil er en samling foruddefinerede indstillinger, som du kan bruge til hurtigt at tilpasse telefonen til forholdene. Juster ringetonens lydstyrke, vælg en ringetone og tastetoner, vælg en ringetone til meddelelser, lydindstillinger, animationslyde, og indstil lyd-/ vibrationsalarmer Display Baggrundslysstyrke Vælg forskellige lysstyrker for baggrundslyset Tapet Du kan aktivere og deaktivere tapetet på hovedskærmen. Tapetet vises ikke i standby, når funktionen Tidszoner er aktiveret Pauseskærm Hvis du aktiverer denne funktion, vises pauseskærmen et lille stykke tid efter hovedskærmen. Du kan vælge et billede eller en animation som pauseskærm. (1) OT- C630/ Kontrast Vælg forskellige kontrastniveauer Belysning Baggrundslyset aktiveres, når der modtages et opkald, en meddelelse, og når du bruger menuerne Tegntabel... For at indtaste et ord i normal tilstand skal du trykke flere gange på den tast, der svarer til det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises. Tast Store bogstaver Små bogstaver Skift mellem: T9/Multitap/123 (kort tastetryk) Indtast cifret 0 (langt tastetryk) Skift mellem brug af store bogstaver i denne rækkefølge: Ab/AB/ab (kort tastetryk) Se symboltabellen (langt tastetryk) Godkend det markerede ord, og/eller indsæt et mellemrum (kort tastetryk) Se sproglisten (langt tastetryk) Tabellen er kun til information. Den kan variere afhængigt af sprog og model. 67 Med Teksthjælp-funktionen kan du hurtigere skrive en besked, uden at du behøver trykke på den samme tast flere gange. Tryk én gang på den tast, der svarer til det ønskede bogstav. Herefter foreslår telefonen de mest almindelige ord fra ordbogen. Ordet kan skifte, mens du skriver, men vent til du er færdig med at indtaste det ønskede ord. Bekræft det foreslåede ord ved at trykke på tasten. Brug tasten til at rulle gennem de andre valgmuligheder, hvis det færdige ord er forkert. Hvis det ønskede ord ikke vises, kan du tilføje det på listen i normal tilstand (ABC). Symbollinje Hold tasten Tryk på tasten Tryk på tasten nede for at få vist symbollinjen. for at gå til venstre for at gå til højre. Tryk på venstre programtast for at bekræfte og indsætte symbolet Garantibestemmelser... Vi ønsker dig tillykke med valget af denne mobiltelefon og håber, at du vil blive fuldt tilfreds med den. Din telefon er garanteret imod afvigelser fra tekniske specifikationer i en periode på tolv (12) måneder fra den dato, som er angivet på originalfakturaen (1). De garantibestemmelser, der er anført i brugsanvisningen, gælder også for batteriet samt tilbehøret, men i en periode på seks (6) måneder (2) fra den købsdato, der er angivet på originalfakturaen. eller ombytningen kan evt. Din brugermanual ALCATEL OT-C635

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse og ekstern skærm med 4.000 farver Taster på siden ( Løft røret CKamera Hovedskærm (65.000 farver) Tastatur Navigation og, Læg på og ) til/fra c Mikrofon

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Din brugermanual ALCATEL OT-E260 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243741

Din brugermanual ALCATEL OT-E260 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243741 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ALCATEL OT-E260 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Her er nogle af de handlinger, som du kan udføre med X700- mobiltelefonen.

Her er nogle af de handlinger, som du kan udføre med X700- mobiltelefonen. INDHOLD Vigtige oplysninger......................... 1 Introduktion............................... 2 Grundlæggende om telefonen og opkald....... 15 Indtastning af tekst........................ 25 Navigation

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Doro PhoneEasy 509. Dansk

Doro PhoneEasy 509. Dansk Doro PhoneEasy 509 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere