Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner"

Transkript

1 Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1

2 2 Brugervejledning Standardtelefoner

3 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION SYMBOLER I GUIDEN HÅNDTERING AF OPKALD Besvarelse af opkald Tag telefonen Indtrækning Mød mig Foretage opkald Internt opkald Eksternt opkald Genkald Kortnummervalg Omstilling Venteposition Notering Parkering Egen parkeringsplads Fælles parkeringsplads FACILITETER Reset Banke på Viderestilling Viderestilling, optaget Viderestilling, manglende svar Viderestilling, optaget eller manglende svar Medflytning Slet medflytning og viderestilling Forstyr ikke Grupper Master/Slave Hjemmekontor Hjælpetelefonist Skjul / vis nummer Voice Mailbox OPERATØRFACILITETER Tilringningsindstillinger (dag/nat) Talebeskeder INDEKS SHORT GUIDE...18 Brugervejledning Standardtelefoner 3

4 1. Introduktion Forte ISDN PABC er et telefonomstillingsanlæg med et væld af faciliteter. Din systemadministrator kan oplyse dig om systemspecifikke indstillinger i dit firma. Tilføj informationerne i tabellen nedenfor til senere brug: Byliniekode: * (default 0) Omstillingen: * (normalt 9) Lokalnumre: * (default stigende fra 100) Søgegrupper: * (f.eks. stigende fra 200) Indtrækningsgrupper: * (f.eks. stigende fra 240) Personsøgegruppe: * (f.eks. stigende fra 270) Kortnumre: * (f.eks ) Hvis en af de nævnte faciliteter ikke er tilgængelig, kan det skyldes restriktioner i systemet eller en manglende opdatering. Kontakt systemadministratoren for yderligere information. Almindelige analoge og ISDN telefoner kan anvende standardfaciliteterne. Forte FeaturePhone indeholder et væld af ekstra faciliteter. Forte DECT telefoner (for Forte 32/50/100) tilbyder stort set de samme faciliteter for interne folk, som ikke sidder stille. Målet har været at konstruere telefoner der er logiske og brugervenlige, så de kan anvendes uden brug af en manual. Menuer og menupunkter er stort set designede som i GSM-telefoner. Bemærk: Voice Mailbox findes ikke i Forte 10/20, og det er ekstraudstyr til Forte 32/50/ Brugervejledning Standardtelefoner

5 2. Symboler i guiden Følgende symboler anvendes i denne manual: Û ñ õ Tast et nummer Løft af Samtale Tal ø ô ù å È - Ñ, Ö, Ù Lyt Læg på Klartone Optagettone Signaleringstaster R-tasten Brugervejledning Standardtelefoner 5

6 3. Håndtering af opkald 3.1 Besvarelse af opkald Tag telefonen Besvar et opkald ved at løfte røret: ñõ Indtrækning Brug følgende kommando ved indtrækning af opkald i egen gruppe: ñöîîõ... Indtræk et opkald fra lokalnummer eller gruppe: ñöîèyyy õ Mød mig Efter personsøgning kan et ventende opkald indtrækkes fra et hvilket som helst lokalnummer ved hjælp af en kode: ñöññõ... Hvis mere end et opkald venter efter personsøgning, må de resterende opkald parkeres på en parkeringsplads og trækkes ind derfra. 3.2 Foretage opkald Advarselstone (tre bip før klartone) indikerer at "Forstyr ikke," "Viderestilling" eller "Medflytning" er aktiveret. ñã(warning tone) Internt opkald Løft håndsæt og tast lokalnummer: ñûõ Eksternt opkald Et bykald foretages ved at taste bykode (normalt 0) efterfulgt af telefonnummeret Genkald Genkald senest indtastede nummer: ñöööõ... 6 Brugervejledning Standardtelefoner

7 3.2.4 Kortnummervalg Hvis brugeren har adgang til omstillingsanlæggets kortnumre, kan han foretage opkald ved hjælp af kortnummerkoder: ñûõ Omstilling Under en samtale kan den anden part omstilles til et andet lokalnummer. Omstillingen kan ske før svar (uden præsentation) eller efter svar (med præsentation). Opkaldet omstilles ved pålægning:...ùû(õ...)ô Hvis der igen trykkes Ù vil det efterfølgende opkald blive afbrudt (uanset om dette apparat ringer, er optaget eller er afløftet), og man vender tilbage til samtalen på hold. 3.4 Venteposition Placer et opkald i venteposition under en omstilling Under omstilling kan opkaldet placeres i venteposition til det kaldte nummer ved pålægning. Dette er kun muligt, hvis det kaldte lokalnummer har aktiv banke-på funktion. Hvis lokalnummeret er optaget ud over en foruddefineret periode, returneres opkaldet til det lokalnummer der placerede opkaldet i venteposition. 3.5 Notering Man kan registrere et opkald til et lokalnummer, der enten er optaget eller ikke svarer, ved at taste kommandoen:...åöðô Når kommandoen er anvendt på et optaget lokalnummer, høres tripel ringning når linien er ledig. Når kommandoen er anvendt til et lokalnummer, der ikke svarer, høres tripel ringning efter næste anvendelse af det aktuelle lokalnummer. Opkaldet slettes automatisk hvis det ikke besvares inden ringning ophører. Brugervejledning Standardtelefoner 7

8 3.6 Parkering Et opkald kan parkeres i en periode, mens et andet opkald besvares. Hvis opkaldet ikke indtrækkes inden for en fastsat tid, returneres opkaldet automatisk til det lokalnummer, der placerede det på parkeringspladsen. Der er 8 fælles parkeringspladser plus en personlig parkeringsplads for hvert lokalnummer Egen parkeringsplads Parker opkaldet med kommandoen:...ùöûô Nummeret, der skal indtastes, er nummeret på parkeringspladsen (normalt 90). Indtræk opkaldet fra parkeringspladsen fra samme lokalnummer med kommandoen: ñöûõ Fælles parkeringsplads Parker opkaldet med kommandoen:...ùöûô Nummeret, der skal indtastes, er nummeret på parkeringspladsen (normalt 91-98). Indtræk opkaldet fra parkeringspladsen fra et ønsket lokalnummer med kommandoen: ñöûõ... 8 Brugervejledning Standardtelefoner

9 4. Faciliteter 4.1 Reset Et lokalnummers faciliteter kan resettes til standardindstilling med en enkelt kommando: ñ ÍÑÑù Denne kommando resetter alle faciliteter, der er relaterede til det aktuelle lokalnummer - også faciliteter der er programmerede fra et andet lokalnummer (viderestilling, medflytning og hjælpetelefonist). 4.2 Banke på Når brugeren har aktiveret "Banke på" hører han et "Banke på signal," når en anden prøver at ringe til ham, når han er optaget. Aktiver "Banke på signal": ñöéèùô Deaktiver "Banke på signal": ñ ÉÈùô 4.3 Viderestilling Opkald kan viderestilles til mere end et nummer ved at gentage kommandoen. Opkald kan alternativt viderestilles til en eventuel mailbox. Opkald kan viderestilles til: lokalnummer gruppenummer kortnummer mailbox nummer, ##<kode> (koden er normalt lokalnummeret). by-nummer, indtast byciffer + by-nummer + # (normalt anvendes 0 som byciffer) Viderestilling, optaget Opkald til et optaget lokalnummer kan straks viderestilles til et eller flere forudbestemte numre. Aktiver viderestilling ved optaget til yyy: ñöíêyyyùô Deaktiver viderestilling ved optaget til yyy: ñ ÍÊyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved optaget : ñ ÍÊÖùô Brugervejledning Standardtelefoner 9

10 4.3.2 Viderestilling, manglende svar Opkald til et lokalnummer, der ikke svarer, kan viderestilles til et andet lokalnummer efter en fastsat tid, så begge lokalnumre kan besvare opkaldet. Aktiver viderestilling ved manglende svar til yyy: ñöíëyyyùô Deaktiver viderestilling ved manglende svar til yyy: ñ ÍËyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved manglende svar: ñ ÍËÖùô Viderestilling, optaget eller manglende svar Aktiver viderestilling ved optaget eller manglende svar til yyy: ñöíìyyyùô Deaktiver viderestilling ved optaget eller manglende svar til yyy: ñ ÍÌyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved optaget eller manglende svar: ñ ÍÌÖùô 4.4 Medflytning Opkald til et lokalnummer, der har aktiveret medflytning, dirigeres straks videre til et foruddefineret nummer. Medflytning har højere prioritet end viderestilling. Viderestilling huskes efter deaktivering af medflytning. Opkald kan medflyttes til mere end et nummer ved at gentage kommandoen. Opkald kan alternativt medflyttes til en mailbox. Opkald kan medflyttes til: lokalnummer gruppenummer kortnummer mailbox, ##<kode>(koden er normalt lokalnummeret) by-nummer, indtast byciffer + by-nummer + # (normalt anvendes 0 som byciffer). Medflyt alle opkald fra dette lokalnummer til yyy: ñöíîyyyãô Deaktiver medflytning af alle opkald fra dette lokalnummer til yyy: ñ ÍÎyyyùô Deaktiver medflytning af alle opkald fra dette lokalnummer: ñ ÍÎÖùô 10 Brugervejledning Standardtelefoner

11 Medflyt alle opkald fra lokalnummer yyy til dette lokalnummer: ñöíïyyyùô Deaktiver medflytning af alle opkald fra lokalnummer yyy til dette lokalnummer: ñ ÍÏyyyùô Deaktiver medflytning fra et hvilket som helst lokalnummer til dette lokalnummer: ñ ÍÏÖùô 4.5 Slet medflytning og viderestilling Alle aktiverede medflytninger og viderestillinger, der er relaterede til et aktuelt lokalnummer, kan deaktiveres med en enkelt kommando: ñ ÍÑùô 4.6 Forstyr ikke Når "Forstyr ikke" er aktiveret, ringer telefonen ikke i den valgte situation. Flere "Forstyr ikke" indstillinger kan aktiveres ved at gentage kommandoen. Aktiver Forstyr ikke fra specifikt lokalnummer yyy: ñöìèyyyùô Deaktiver Forstyr ikke fra yyy: ñ ÌÈyyyùô Deaktiver alle Forstyr ikke fra specifikt lokalnummer: ñ ÌÈÖùô Aktiver Forstyr ikke, alle opkald: ñöìéãô Deaktiver Forstyr ikke, alle opkald: ñ ÌÉùô Aktiver Forstyr ikke fra bylinier: ñöìêùô Deaktiver Forstyr ikke fra bylinier: ñ ÌÊùô Aktiver Forstyr ikke fra andre lokalnumre: ñöìëùô Deaktiver Forstyr ikke fra andre lokalnumre: ñ ÌËùô Brugervejledning Standardtelefoner 11

12 4.7 Grupper Lokalnumre kan grupperes bl.a. til besvarelse af indkommende opkald. Et lokalnummer kan være medlem af ingen, en eller flere grupper. Et lokalnummer kan melde sig ind i en gruppe selv om det ikke har været en del af gruppen før. Efterfølgende kan nummeret melde sig ud for en kortere eller længere periode. Gruppenummeret skal være tilgængeligt før tilmeldelsen. Tilmeld aktuelle lokalnummer til gruppe (zzz): ñöëèzzzùô Udmeld aktuelle lokalnummer af gruppe (zzz): ñ ËÈzzzùô 4.8 Master/Slave Master/slave funktionen er f.eks. nyttig for en person med en telefon på bordet og en DECT-telefon i lommen. Master og slave numrene er funktionsmæssigt ligestillede. Et opkald til et master/slave nummer får optaget hvis enten masteren eller slaven er optaget. Det er dog muligt at foretage et opkald fra et master/slave nummer, selvom den anden part er optaget. Under en samtale kan opkaldet omstilles fra den ene part til den anden ved almindelig omstilling til eget lokalnummer. Omstilling mellem master og slave:...ùûô 4.9 Hjemmekontor Forte systemet indeholder en Hjemmekontorsfacilitet, der gør det muligt at anvende et lokalnummer på ubegrænset afstand. Der anvendes en kode til at linke lokalnummeret enten til telefonen i firmaet eller til telefonen i hjemmekontoret. Når hjemmekontoret anvendes, medflyttes alle opkald til lokalnummeret til et forprogrammeret by-nummer. Hvis der er tilsluttet en Forte HomePhone på lokalnummeret kan brugeren aktivere og deaktivere brugerfaciliteter (så som viderestilling, medflytning og Forstyr ikke) fra hjemmekontoret. En HomePhone er en speciel ISDN-telefon med udvidede faciliteter. Omstilling af opkald til og fra hjemmekontoret kan foretages ved hjælp af lokalnumre. Indkommende opkald til telefonanlægget fra det forprogrammerede hjemmenummer identificerer hjemmekontoret og giver brugeren de tildelte rettigheder. Opkaldet lænker brugeren til lokalnummeret, og der høres klartone. Det er muligt at ringe til lokalnummeret fra hjemmekontoret og aktivere hjemmekontorsfaciliteten, hvis brugeren har glemt det. 12 Brugervejledning Standardtelefoner

13 Opkald til hjemmekontoret kan have vedhæftet information til telefonens display, så som ringesignaler: * enkelt ringning ** dobbelt ringning *** tredobbelt ringning Aktiver Hjemmekontor: ñöêèùô Deaktiver Hjemmekontor: ñ ÊÈùô (Alternativt kunne en GSM telefon med standby funktion (2 x standby = transfer) og A-nummer visning på linien programmeres ind som hjemmekontor-telefon) Hjælpetelefonist Et hvilket som helst lokalnummer kan være hjælpetelefonist for et andet lokalnummer. F.eks kan et eller flere lokalnumre assistere operatøren i ferier og under middagspausen. Et andet lokalnummer kan assistere direktørens lokalnummer. Aktiver: Hjælp lokalnummer yyy: ñöíèyyyùô Deaktiver: Hjælpe lokalnummer yyy: ñ ÍÈyyyùô Aktiver: Lokalnummer yyy som hjælpetelefonist for dette nummer: ñöíéyyyùô Deaktiver: Lokalnummer yyy som hjælpetelefonist for dette nummer: ñ ÍÉyyyùô 4.11 Skjul / vis nummer Visning af eget telefonnummer ved opkald til andre afhænger af abonnement og programmering af telefonanlægget. Vis nummer er normalt aktiveret, og der vises det telefonnummer, som abonnement og programmering bestemmer. Med Skjul nummer vises ikke eget nummer overfor den kaldte. Afhængig af abonnement og programmering vises enten virksomhedens hovednummer eller ingenting. Aktiver Skjul nummer : ñöêéùô Vis nummer (deaktiver skjul nummer ): ñ ÊÉùô Brugervejledning Standardtelefoner 13

14 4.12 Voice Mailbox Voice Mailbox (R2) findes som specialmodul. Kontakt din systemadministrator, hvis du mangler en voice mailbox. Voice mailbox anvendes på følgende måde. Hvert lokalnummer kan have én voice mailbox - normalt med det samme nummer som lokalnummeret (##<lokalnummer>). Indtaling af velkomstbeskeder og afspilning af indkomne beskeder er beskyttet af en PIN-kode for den enkelte voice mailbox. En glemt PIN-kode betyder tab af indtalte beskeder. Brugeren guides af voice prompts som på en GSM telefon, så en detaljeret brugervejledning er ikke nødvendig. Opkald kan medflyttes/viderestilles til lokalnummerets mailbox (ikke muligt til en anden mailbox). Et opkald til et lokalnummer med viderestilling til mailbox sker i henhold til de valgte indstillinger. Voice mailboxen ignorers derimod, hvis der er tale om et gruppekald, der inkluderer det aktuelle lokalnummer, for at andre kan besvare opkaldet. Lokalnummeret kan alternativt indstilles til normal ringning efterfulgt af voice mailbox ved timeout. Dette programmeres af installatøren. Adgang til voice mailbox Hvis der er beskeder i mailboxen når røret løftes høres "You have a new message. Dial your mailbox number." Ovennævnte besked er standard. Hvis der høres en anden besked, kan det skyldes at systemadministratoren har valgt at ændre den. Alternativt kan man få adgang til sin voice mailbox på følgende måde: Fra eget lokalnummer eller hjemmekontor til voice mailbox: Tast mailboxnummer og løft af (f.eks. ##110) Fra andet lokalnummer til mailbox: 1. Tast mailboxnummer 2. Tast 9 inden for 5 sekunder Fra bylinie til mailbox: 1. Tast specielt direkte nummer til den aktuelle mailbox 2. Tast 9 inden for 5 sekunder Når brugeren tilsluttes mailboxen høres: "Please dial your PIN-code and press the #-key." Derefter følges voice prompterne. PIN-koden er indtil brugeren ændrer det. Det består af op til 6 cifre. Eksempel: På lokal 113 aktiveres viderestilling ved manglende svar til mailbox: ñöíë ÉÉËãô 14 Brugervejledning Standardtelefoner

15 5. Operatørfaciliteter 5.1 Tilringningsindstillinger (dag/nat) Indkomne opkald kan håndteres i henhold til 4 indstillinger. Disse indstillinger kaldes dagstilling 1 og 2 og natstilling 1 og 2. De aktiveres med følgende kommandoer: Indstilling Dagstilling 1 Dagstilling 2 Natstilling 1 Natstilling 2 Tast ÖËÉ ÖËÊ ÖËË ÖËÌ 5.2 Talebeskeder Forte er 'født' med 2 talebeskeder (nummer 01 og 02), som kan anvendes til mange formål afhængig af den aktuelle konfiguration og programmering. Hvis der er installeret voice mailbox, fås adgang til flere beskeder (fra nr. 30). Spørg den systemansvarlige om anvendelsen af beskeder i din virksomhed før du forsøger at indspille en besked. Tjek også om der er en besked / en forventet besked på det relevante nummer. Beskeder anvendes normalt ved indkommende opkald til firmaet. Det kan være en besked i natstilling om firma og åbningstider, eller beskederne kan anvendes til præsentation af firmaet og i tilfælde af kø kan der være en repeterende opfølgningsbesked. Med voice mailbox installeret kan forskellige grupper anvende forskellige beskeder. Efter første besked høres musik på hold. Med faste mellemrum afbrydes musikken af kø-beskeden. Under indtaling af en ny besked, deaktiveres musik på hold og talebeskeder. Indspil en besked: ñöééö(besked nummer)ù ô Afspil beskeden: ñöéêö (besked nummer)øô Slet beskeden: ñöéëö (besked nummer)ùô Stop optagelsen ved at taste, ved at lægge på ô, eller efter timeout å (efter timeout høres optagettone). Hvis der ikke kan indspilles besked, kan det være fordi lokalnummeret ikke har rettigheder til dette. Tal da med den systemansvarlige. Brugervejledning Standardtelefoner 15

16 Eksempler: Indspil præsentation/introduktion i nummer 01: ñöééöèéù ô Indspil rep-besked i nummer 02: ñöééöèêù ô 16 Brugervejledning Standardtelefoner

17 6. Indeks A Advarselstone 6 B Banke på 9 Besvar opkald 6 Bykald 6 D Dag/nat stillinger 15 F Faciliteter 9 banke på 9 forstyr ikke 11 grupper 12 hjælpetelefonist 13 hjemmekontor 12 master/slave 12 medflytning 10 reset 9 viderestilling 9 voice mailbox 14 Foretage opkald 6 bykald 6 internt opkald 6 Forstyr ikke 11 G Genkald 6 Grupper 12 H Håndtering af opkald 6 besvar opkald 6 foretage opkald 6 Hjælpetelefonist 13 Hjemmekontor 12 I Indtrækning 6 Internt opkald 6 K Kortnummervalg 7 M Mailbox 14 Master/slave 12 Medflytning 10 slet alt 11 Mød mig 6 N Notering 7 Nummervisning 13 O Omstilling 7 Operatørfaciliteter 15 Opkaldshåndtering 6 P Parkering 8 R Reset 9 S Short guide 18 Symboler i guiden 5 T Talebeskeder 15 Telefonsvarer 14 V Venteposition 7 Viderestilling 9 manglende svar 10 optaget 9 optaget eller manglende svar 10 slet alt 11 Voice mailbox 14 Brugervejledning Standardtelefoner 17

18 7. Short Guide En kommando kan gentages ved aktivering/deaktivering af flere lokalnumre/grupper. nn = et nummer (90-98), yyy = lokalnummer (eller kortnummer), zzz = gruppenummer, Deaktiver alle indstillinger for en bestemt kode: #kode*. Facilitet Aktiver Deaktiver Bylinie, normalt Omstilling (eksempel) Parker et opkald på en parkeringsplads Indtræk et opkald fra parkeringsplads Mød mig ñè...ùyyy( )ô...ùönnô ñönn... ñöññ( ) Indtrækning egen gruppe ñöîî( ) kendt gruppe eller lokalnummer ñöîèzzz( ) Notering Genkald (sidste nummer) Kortnumre (f.eks )...ÖÐô ñööö... ñû Banke-på ñöéèùô ñ ÉÈùô Skjul nummer ñöêéùô ñ ÊÉùô Søgegruppe, medlem af ñöëèzzzùô ñ ËÈzzzùô Forstyr ikke fra specifikt lokalnummer yyy ñöìèyyyùô ñ ÌÈyyyùô alle opkald ñöìéãô ñ ÌÉùô fra bylinier direkte ñöìêùô ñ ÌÊùô fra andre lokalnumre ñöìëùô ñ ÌËùô Hjælpetelefonist hjælp andet lokalnummer (yyy) ñöíèyyyùô ñ ÍÈyyyùô lokalnummer (yyy) hjælpetelefonist for dette nummer ñöíéyyyùô ñ ÍÉyyyùô 18 Brugervejledning Standardtelefoner

19 Viderestilling ved optaget ñöíêyyyùô ñ ÍÊyyyùô ved manglende svar ñöíëyyyùô ñ ÍËyyyùô ved optaget/manglende svar ñöíìyyyùô ñ ÍÌyyyùô Medflytning fra dette lokalnummer til yyy ñöíîyyyãô ñ ÍÎyyyùô fra yyy til dette lokalnummer ñöíïyyyùô ñ ÍÏyyyùô Viderestilling/medflytning til bynummer Viderestilling/medflytning til voice mailbox Deaktiver alle forekomster af viderestilling/medflytning relateret til dette lokalnummer Deaktiver alle faciliteter Mailbox (R2) fra eget lokalnummer eller hjemmekontor fra andet lokalnummer fra bylinie erstat yyy i ovenstående eksempler med byciffer (normalt 0) + abonnentnummer og afslut med # erstat yyy i ovenstående eksempler med ## plus mailbox nummer kodeñ... kodeñ... Û(direkte tlf. nr.)ñ... ñ ÍÑÖùô ñ ÍÑÑùô Brugervejledning Standardtelefoner 19

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Brugervejledning Forte FeaturePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Tilslutninger...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Brugervejledning HomePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. HOMEPHONE... 4 1.1 Tillykke med HomePhone... 5 2. IBRUGTAGNING... 6 2.1 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtig brugervejledning Version 5.1 2003-2009 Arc Solutions (International) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks December 2013 02 03 Indhold Sådan tilslutter du din telefon 5 Waoo! Telefoni tjenester 7 Standardtjenester Skjul nummer 7 Spærring for anonyme opkald 8 Tillægstjenester

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER VEJLEDNING til Waoo Telefoni Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Sådan tilslutter du din telefon...4 Waoo Telefoni tjenester...5 STANDARDTJENESTER Skjul nummer... Spærring for anonyme

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat Software 3.01 1 Indhold 1. Apparatets opbygning... 4 2. Udgående eksternt kald... 5 3. Lokalkald... 5 4. Calling ved lokalkald... 5 5. Genopkald... 6 6. Besvar

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 Brugervejledning til analog telefon Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 2 Brugervejledning til analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2004. Oplysningerne i nærværende

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere