Din brugermanual ALCATEL OT-E260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual ALCATEL OT-E260 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243741"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ALCATEL OT-E260 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning ALCATEL OT-E260 Betjeningsvejledning ALCATEL OT-E260 Brugervejledning ALCATEL OT-E260 Brugermanual ALCATEL OT-E260 Brugsvejledning ALCATEL OT-E260 Din brugermanual ALCATEL OT-E260

2 Manual abstract: Menu Telefonliste Beskeder Oprette en SMS...

3 ..32 Indbakke/Udbakke Arkiver Foruddefinerede beskeder..34 Slet Indstillinger

4 35 SMS CB (Cell Broadcast)...35 Modus...36 Lydstyrke Ringetoner Alarmlyd.

5 ...37 Tastebip Tapet Tænd/Sluk-skærme. 38 Farver

6 ...38 Pauseskærm...38 Kontrast Ur.39 Sprog...

7 .39 Sikkerhed Auto tænd Slider Besvar modus Fabriksnulstil...

8 ...41 Ordbog Lyde Display Indstillinger Opkaldstjenester...

9 Telefonsvarer.42 Opkaldshukommelse Opkaldsindstillinger Vælg netværk Viderestil..

10 ..46 Spærring af opkald Spil Russia Mursten...

11 Tilgængelige funktioner Værktøjer Alarmer Lommeregner Tegntabel

12 Garantibestemmelser Tilbehør Fejlfinding Sikkerhed og brug..... Vi anbefaler, at du læser dette kapitel grundigt, inden du tager telefonen i brug. Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt brug af telefonen eller brug, som ikke sker i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. SIKKERHED UNDER KØRSEL: På baggrund af undersøgelser der viser, at der er reel fare forbundet med anvendelse af en mobiltelefon under kørslen, selv ved anvendelse af det håndfri sæt (bil-kit, headset...), opfordrer vi til, at føreren afstår fra at bruge mobiltelefonen, når bilen ikke er parkeret. Når den er tændt, udsender telefonen elektromagnetiske bølger, som kan forstyrre køretøjets elektroniske systemer, f.eks. ABS-funktionen, airbags, mm. For at sikre at der ikke opstår problemer: - må du ikke lægge telefonen på instrumentbrættet eller indenfor en airbags aktiveringsområde, - kontakt din bilforhandler for at sikre dig, at bilens elektroniske systemer er tilstrækkeligt afskærmet for mobiltelefonens RF-stråling. FORHOLDSREGLER FOR BRUG: Sluk telefonen før du går ombord på et fly. I modsat fald kan du risikere retsforfølgelse. Sluk telefonen når du opholder dig på et hospital, undtagen i de dertil udpegede områder. Som det gælder for mange andre typer dagligdags udstyr, kan mobiltelefoner forstyrre funktionen af andre elektriske eller elektroniske apparater eller udstyr, der benytter radiofrekvenser. Sluk telefonen når du er i nærheden af gas eller letantændelige væsker. Overhold nøje alle opslag og instruktioner på brændstoflagre, benzinstationer, kemikaliefabrikker samt alle andre steder, hvor der er fare for eksplosion. Når telefonen er tændt, skal den opbevares mindst 15 cm fra ethvert medicinsk apparat som f. eks. pacemakere, høreapparater eller insulinpumper. Især når den er i brug, bør telefonen holdes op til øret på den modsatte side af der, hvor et eventuelt apparat befinder sig. For at undgå høreskader skal du besvare opkaldet inden du fører telefonen op til øret. Hold også telefonen væk fra ørerne når du bruger indstillingen "håndfri", da den forhøjede lydstyrke kan skade hørelsen. Lad ikke små børn anvende telefonen uden opsyn. Hvis du udskifter coveret skal du huske på, at telefonen kan indeholde stoffer, som kan virke allergifremkaldende. Sørg altid for at behandle telefonen omhyggeligt og opbevar den i rene og støvfri omgivelser. Det anbefales, at du slukker telefonen af og til for at optimere dens ydelse. 4 Telefonen må ikke udsættes for ugunstige vejr- og omgivelsesbetingelser (fugt, damp, regn, indtrængende væske, støv, havluft, mv.). Den minimale og maksimale anvendelsestemperatur, der anbefales af fabrikanten, er fra -20 C til +55 C. Over 55 C kan man risikere, at displayet bliver næsten ulæseligt, hvilket dog kun er en midlertidig og ikke alvorlig forstyrrelse. Forsøg ikke at åbne telefonen eller at reparere den. Undgå at tabe, kaste eller bøje mobiltelefonen. Lad være med at male mobiltelefonen. Brug kun Alcatel batterier, batteriladere og tilbehør, som passer til den pågældende telefonmodel. (Se tilbehørslisten, side 55). T&A Mobile Phones Limited fraskriver sig ethvert ansvar for følgerne af brugen af andre opladere eller batterier. Telefonen må ikke bortskaffes sammen med dagrenovationen. Overhold de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Sørg for at lave en sikkerhedskopi af eller skrive al vigtig information ned, som du opbevarer i telefonen. Visse personer kan opleve epileptiske anfald eller tab af bevidsthed, hvis de udsættes for blinkende lys eller spiller videospil. Sådanne anfald eller bevidsthedstab kan forekomme, også selv om den pågældende person ikke før har haft anfald. Hvis du oplever anfald eller tab af bevidsthed, eller hvis sådanne hændelser forekommer i familiens sygehistorie, skal du tale med din læge, før du spiller videospil på din telefon eller aktiverer funktioner med blinkende lys. Forældre opfordres til at holde øje med deres børns brug af videospil eller andre funktioner, der indebærer blinkende lys på telefonen. Enhver, der oplever et af følgende symptomer, skal holde op med at bruge telefonen og konsultere sin læge: krampeanfald, trækninger ved øjnene, muskeltrækninger, tab af

13 bevidsthed, ufrivillige bevægelser eller desorientering. For at begrænse sandsynligheden for at sådanne symptomer opstår, bør man tage følgende forholdsregler: - Undlad at spille eller bruge funktioner med blinkende lys, hvis du er træt eller har behov for at sove. - Hold en pause på mindst 15 minutter hver time. - Spil i et lokale, hvor alt lys er tændt. Hold så stor afstand til skæraelig;rdier er defineret af en gruppe af uafhængige sagkyndige på baggrund af regelmæssige og detaljerede videnskabelige vurderinger. De indeholder en stor sikkerhedsmargin for at garantere alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand. Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner udtrykkes i en måleenhed kaldet SAR (Specific Absorption Rate). Den grænseværdi for SAR, der er angivet i de internationale retningslinier eller af Rådet for Den Europæiske Union, er på 2 watt pr. kilo (W/kg) i gennemsnit pr. 10 g kropsvæv. Afprøvningerne til bestemmelse af SAR-værdien er udført på basis af standardanvendelse med telefoner, der sender med maksimal styrke over alle frekvensbånd. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

14 Selvom SAR er bestemt med den maksimale effekt, vil det reelle SAR-niveau for mobiltelefonen i brug generelt ligge langt under de maksimale værdier. Da mobiltelefoner er beregnet til arbejde ved mange forskellige effektniveauer, bruger de i realiteten kun den minimale effekt, der er nødvendig for at opretholde forbindelse til telefonnettet. I princippet gælder det, at jo nærmere du er en sendemast, desto lavere bliver det effektniveau, som telefonen kræver. Den maksimale SAR-værdi, der er målt på denne mobiltelefon ved brug tæt ved øret og i henhold til normen, er 0.53 W/kg. Selv om SAR-værdierne varierer afhængigt af den enkelte telefon og anvendelsesmåden, er de dog alle i overensstemmelse med gældende internationale retningslinier og gældende europæiske krav vedrørende RF-eksponering (radiofrekvens). Verdenssundhedsorganisationen (WHO) finder, at den nuværende videnskabelige information ikke indikerer, at der er behov for nogen specielle forholdsregler ved anvendelse af mobiltelefoner. Hvis du er bekymret for spørgsmålet om RF-udsættelse, kan du vælge at begrænse din egen eller dine børns eksponering overfor radiobølger ved at begrænse længden af telefonsamtaler, eller ved at bruge "håndfrit udstyr" til at holde telefonen væk fra hoved og krop (factsheet nr. 193). Yderligere information om elektromagnetiske felter og folkesundheden findes på følgende hjemmeside: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. For at sikre en optimal funktion, skal du undgå at berøre eller ødelægge den. (1) (2) ICNIRP retningslinierne gælder i følgende områder: Centralamerika (undtagen Mexico), Sydamerika, Nord- og Sydafrika, Asien (undtagen Taiwan og Korea) og Australien. Den europæiske anbefaling (1999/519/EF) gælder i følgende områder: Europa, Israel. 7 Generelle oplysninger..... Hjemmeside: Wap-address: wap.my-onetouch.com Hotline nummer: se hæftet "T&A Mobile Phones Services" eller besøg vores Internet-site. På vores Internet-site finder du vores sektion med FAQ (Frequently Asked Questions = ofte stillede spørgsmål). Du kan også kontakte os via og stille de spørgsmål, du måtte have. Din telefon er en sender/modtager, som fungerer på GSM-net med 900 og 1800 MHz bånd. -mærket angiver, at telefonen lever op til EU-direktivet 1999/5/EF (R&TTE), og at tilbehøret, der er beregnet til denne telefon, lever op til gældende EU-direktiver. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen for din telefon kan findes på vores hjemmeside: T9 Tekstinput er autoriseret under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nr. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, og 6,636,162, 6,646,573; European Pat. Nr ( ), ( ), ( ); plus yderligere patenter er anmeldt over hele verden. 8 Beskyttelse imod tyveri (1) Din telefon har et identifikationsnummer, det såkaldte IMEI-nummer (telefonens serienummer), der findes på emballagens etiket og i produktets hukommelse. Vi anbefaler, at du noterer nummeret ned første gang, du bruger telefonen ved at indtaste *, #, 0, 6, # og gemme det et sikkert sted. Du kan blive bedt om at oplyse det til politiet eller din teleoperatør, hvis telefonen bliver stjålet. Med dette nummer kan din mobiltelefon spærres, så det forhindres, at en tredjeperson bruger den, selv med et andet SIM-kort. Ansvarsfraskrivelse Der kan være visse forskelle imellem beskrivelsen i brugsanvisningen og telefonens funktion, afhængig af softwareversionen i din telefon eller specifikke tjenester fra teleoperatøren. December 2005 (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig. 9 1 Din mobiltelefon..... Taster i standby Taster Tænd/sluk telefonen (langt tastetryk) fra hovedskærmen Læg på Afvis et indkommende opkald Gå tilbage til hovedskærmen (langt eller kort tastetryk) Foretag et opkald / Besvar Adgang til opkaldshukommelsen (kort tastetryk) Adgang til beskeder (fra hovedskærmen) Adgang til telefonliste (fra hovedskærmen) Rul, indstil højttalerens lydstyrke under samtale Venstre programtast: Funktioner / Menu / Bekræft Vis en modtaget meddelelse 11 Højre programtast: Gå tilbage til den forrige skærm (kort tastetryk) Slå ringelyden fra ved indkommende opkald I redigeringsmodus: Slet et tegn (kort tastetryk) Slet alle tegn (langt tastetryk) Aflyt din telefonsvarer (langt tastetryk) Indsæt et smart-tegn (kort tastetryk) i redigeringsmodus Store-små bogstaver/automatisk store/små bogstaver/teksthjælp -funktion/normal-funktion i redigeringsmodus (kort tastetryk) Symbollinje (langt tastetryk) i redigeringsmodus Aktivér/deaktivér vibratoren (langt tastetryk) Godkend det valgte ord (kort tastetryk) i redigeringsmodus Tilføj et ord (langt tastetryk) i redigeringsmodus Rul til det næste ord i Teksthjælp-funktion (kort tastetryk) til Indsæt bogstaver (kort tastetryk) eller tal (langt tastetryk) i redigeringsmodus Hovedskærmens ikoner Batteriets opladningsniveau. (1) Vibratorfunktion: Telefonen vibrerer (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Lydløs funktion: Telefonen hverken ringer, bipper eller vibrerer (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Ulæst besked. Listen over beskeder er fuld: Telefonen kan ikke modtage flere beskeder. Du skal åbne listen over beskeder og slette mindst én besked på SIM-kortet (se side 34). Ikke-besvarede opkald. Besked på telefonsvareren. Viderestilling af opkald aktiveret: Dine opkald viderestilles (se side 46). Alarm programmeret (se side 50). Indikator for signalstyrke. Roaming i abonnementslandet. (1) De ikoner og illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun til information Kom i gang..... Opsætning (1) Isætning af SIM-kortet Telefonen virker først, når SIM-kortet er sat i. Før du sætter SIM-kortet i telefonen, skal du slukke for den ved at trykke på tasten. Indsæt SIM-kortet med chippen nedad. Skub SIM-kortet ind i rummet. Skub SIM-kortet med fingeren for at løsne det. Isætning og udtagning af batteriet Juster tappen på batteriets overside med revnen i telefonens batterirum. Tryk batteriet ned, til holderen sidder rigtigt. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

15 (1) Spørg teleoperatøren for at sikre, at SIM-kortet er kompatibelt med 3V. De gamle 5-volts kort kan ikke længere anvendes. Kontakt teleoperatøren for yderligere oplysninger. 14 Opladning af batteriet En animation vil vise, at opladningen er i gang. Det kan tage flere minutter, før opladningen starter. Brug ikke overdriven kraft, når du sætter stikket I telefonen. Det tager flere minutter, før batteriikonet viser opladningsniveauet. Kontrollér at batteriet er sat rigtigt i, inden opladeren tilsluttes. Brug en stikkontakt, som er nem at komme til og tæt ved telefonen (undgå brug af forlængerledninger). Før du bruger din telefon første gang, skal batteriet være fuldt opladet (ca. 3 timer). Brug kun opladere af mærket Alcatel. Vi anbefaler, at du oplader batteriet én gang om dagen for at sikre, at telefonen altid fungerer optimalt. Det anbefales, at batteriet oplades helt ( ). Tilslut opladeren 15 Sikkerhedsanvisninger under brug Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. For at opnå optimal modtagelse og funktion skal du ikke røre den øverste del af telefonen. Aftagning af dækslet Påsætning af dækslet Tænde telefonen Hold tasten nede. Der vises en velkomstanimation i 2 sekunder. Indtast om nødvendigt din PIN-kode, og bekræft med venstre programtast. Kontakt teleoperatøren, hvis du ikke kender PIN-koden, eller hvis du har glemt den. Opbevar aldrig PIN-koden sammen med telefonen. Den skal opbevares på et sikkert sted, når du ikke behøver den Slukke telefonen fra hovedskærmen (langt tastetryk). Tryk på tasten Opkald... Foretage et opkald for at Indtast det ønskede telefonnummer, og tryk derefter på tasten foretage opkaldet. Tryk på tasten for at lægge på. Tryk én gang på den højre programtast for at slette det sidste ciffer, hvis du har indtastet et forkert tal. Tryk på tasten, og hold den nede for at slette alle cifre. Tryk på tasten (pause). Nødopkald Hvis der opstår en nødsituation, skal du ringe 112 eller et hvilket som helst andet nummer, som teleoperatøren har oplyst. Tryk på tasten. Det er altid muligt at foretage nødopkald, også uden SIM-kort eller PINkode. Så snart opkaldet er etableret, vises "SOS" på skærmen. Internationale opkald Hold tasten nede. Når "+" vises, slipper du tasten og indtaster landekoden og telefonnummeret, hvorefter du kan foretage opkaldet., og hold den nede for at indsætte "+" eller "P" 18 Ringe til et nummer i telefonlisten Tryk på tasten for at åbne telefonlisten. Vælg det ønskede telefonnummer, og tryk på (Se "Telefonliste" på side 29). Automatisk genkald Hvis denne funktion er aktiveret, ringes der automatisk op igen til den person, du har prøvet at ringe til. 3.2 Afspille telefonsvareren (1) Telefonsvareren er en tjeneste, som din netværksoperatør tilbyder, så du ikke går glip af opkald. Den virker som en almindelig telefonsvarer, som du når som helst kan aflytte. Fra hovedskærmen trykker du på tasten adgang til telefonsvareren. (langt tastetryk) for at få Hvis nummeret til teleoperatørens telefonsvarer ikke vises, skal du indtaste det nummer, du har fået oplyst. For at programmere eller ændre dette nummer på et senere tidspunkt skal du gå frem som beskrevet under "Opkaldstjen. /Telefonsvarer/Telefonsv. nr. " (se side 42). Kontakt teleoperatøren før afrejsen, hvis telefonsvareren skal kunne bruges fra udlandet. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig Modtage et opkald Når du modtager et opkald, vil din telefon enten ringe eller vibrere afhængig af de valgte indstillinger. - Tryk på tasten - Tryk på tasten, eller åbn slideren, eller luk slideren (1) (2) for at besvare et opkald. for at afvise et opkald. - Tryk på den højre programtast for at slå ringetonen fra. Det nummer, der ringes fra, vises hvis netværket understøtter tjenesten, og der er tegnet abonnement på tjenesten. Hvis nummeret er gemt i din telefonliste, vil navnet på den, der ringer, blive vist i stedet. (1) (2) Det afhænger af den indstilling, du vælger i menuen "Besvar modus" (se side 41). Det afhænger af indstillingen for slideren Tilgængelige funktioner under et opkald Under et opkald kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på den venstre programtast: Hold/Hent Mute/MedLyd Telefonliste Beskeder Skift Start konf. Afsl. holdt opk. Afsl. alle opk. Privat opkald Fjern Tilføj konf. Sæt den aktuelle samtale i venteposition for at besvare et nyt opkald. Aktivér/deaktivér mikrofonen. Giver adgang til telefonlisten. Giver adgang til dine beskeder. Skift mellem flere samtaler. Tal med flere personer samtidigt. Afslut det opkald, der er i venteposition. Afslut alle opkald. Privat opkald med kun én deltager i en konference. Fjern en deltager fra konferencen. Tilføj en deltager i konferencen. lydstyrken. under en samtale med Du kan justere navigationstasten Banke på (1) Hvis du modtager et nyt opkald, mens du er i gang med en samtale, vil du blive gjort opmærksom på det med en tone og displayets baggrundsbelysning. Du kan herefter acceptere opkaldet ved at trykke på tasten. Den igangværende samtale sættes automatisk i venteposition. Du kan skifte mellem de to samtaler ved at trykke på den venstre programtast og vælge "Skift" i menuen. 3.6 Foretage et opkald nr. 2 Du kan under en samtale ringe til en anden person ved at indtaste nummeret eller ved via menuen at gå ind i telefonlisten og vælge et nummer. Tryk herefter på tasten for at foretage opkaldet. 3.7 Konference (1) Med denne telefon er det muligt at tale med flere personer på samme tid. Ved samtale med to personer: Tryk på den venstre programtast for at åbne menuen, og vælg "Start konf.". Hvis du modtager et tredje opkald, kan du besvare med tasten ; Vælg "Tilføj konf." i funktionsmenuen for at tilføje samtalen i konferencen, og bekræft valget ved at trykke på den venstre programtast. Med indstillingen "Fjern" kan du udelukke en deltager fra konferencen. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

16 Hvis du vælger "Privat opkald", kan du have en privat samtale med én af deltagerne (de andre deltagere er i venteposition). Du kan afslutte det aktuelle opkald med "Afslut opkald" eller de opkald, som er i venteposition: "Afsl. Læs, skriv og send dine SMS'er. Se dine meddelelser i indbakken og udbakken. Spil de to spil, som din telefon leveres med. Alle indtastn. SIM tlf.bog Tlf.ns liste - Hukk. Cen. Gyldighed Lev. Telefonsvarer - Opkaldshukom. Ubesv. opkald Indkom. opk. Udgående opk. - Opkaldsindst. Internationel Int. undt. hjem Indkom. opk. Indtast nummer kontaktperson. Sortér navnene efter kategori. Indtast dit eget telefonnummer til senere brug. Gruppe Vælg tel.list. Hukk. status Mit nummer Slå op i telefonlisten ("Se") Vælg "Telefonliste" og derefter "Se" fra hovedskærmen for at få adgang til listen med kontaktpersoner. Navnene sorteres i alfabetisk rækkefølge Tilgængelige funktioner i kontaktlisten Vælg et navn, og tryk på venstre programtast for at få adgang til følgende funktioner: Kald numm. Send besked Detaljer Rediger Slet Kopier Gruppe Søg via numm Ring til det nummer, du har valgt. Opret en besked, der skal sendes til den valgte kontaktperson. Vis navn og telefonnummer. Rediger dataene for den valgte kontaktperson. Slet den valgte kontaktperson. Kopier filen til telefonbogen eller SIMtelefonlisten. Tilføj den valgte kontaktperson i en bestemt gruppe (familie, venner, arbejde osv.). Søg ved at indtaste et bestemt telefonnummer. Foretage et opkald Tryk på tasten, når navnet er valgt, for at foretage opkaldet, eller vælg "Kald numm. " i valgmenuen Gruppe Du kan gruppere navne efter kategori (familie, kæreste, venner, kontor, arbejde, andet) og vælge en bestemt ringetone. Du har følgende valgmuligheder til hver gruppe: Rediger Ringetone SMS-alarm Medlemmer Tilføj medlem Slet alt Vælg et andet navn til gruppen. Indstil en speciel ringetone til den pågældende gruppe. Indstil en speciel SMS-tone til den pågældende gruppe. Se gruppens medlemmer. Tilføj et nyt medlem i gruppen. Slet alle gruppens medlemmer. Søge efter et navn med det første bogstav Du kan søge efter en persons navn ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i personens navn. Hvis du trykker på tasten to gange, vises de navne, der begynder med "B" Beskeder... Fra telefonen kan du læse, skrive, sende og modtage SMS-beskeder og udveksle dem med andre mobiltelefoner. Tryk øverst på tasten, eller tryk på den venstre programtast fra hovedskærmen for at få adgang til beskederne, og vælg ikonet ("Beskeder"). Oprette en SMS Åbn menuen "Beskeder", vælg "Opret" og indtast beskeden. Tryk på venstre programtast for at få adgang til følgende liste: Send Send t. mange Send til Gem ForudDefineret Afvis Teksthjælp (T9) (1) Send beskeden til en modtager. Send beskeden til en gruppe personer, du har defineret. Send en besked til en -adresse. Gem beskeden i bakken med usendte beskeder, og send den senere. Brug eller rediger en eksisterende besked. Afvis beskeden. Vælg denne funktion til hurtigere indtastning af ord. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig. 32 Symboler 123 T9 hjælp Sprog Mine ord Næste ord Til/Fra Autotekst Til/Fra Tilføj symboler. Skift til numerisk visning. Hjælpemenu til Teksthjælp-funktionen. Se listen med sprog. Tilføj et ord i din ordbog. Hvis funktionen er aktiveret, viser systemet det næste mest egnede ord i din sætning. Hvis funktionen er aktiveret, systemet ordet automatisk, supplerer hvis funktionen er deaktiveret, skal du skrive alle ordets bogstaver med kun ét tastetryk pr. bogstav Indbakke/Udbakke I Indbakken vises læste og ulæste beskeder med forskellige ikoner. Udbakken inkluderer sendte og ikke-sendte beskeder. Vælg den besked, du vil læse, og tryk derefter på venstre programtast for at få adgang til følgende funktioner: 33 Besvar Slet Send meddel. Arkiver Rediger Hent nummer Kald numm. Send et svar til afsenderen af beskeden via SMS. Slet beskeden. Send den modtagne besked videre til andre. Arkiver beskederne i telefonens hukommelse. Rediger den valgte besked, og send eller gem den derefter. Gem eller brug det nummer, der er indeholdt i beskeden. Ring tilbage til beskedens afsender. 6.3 Arkiver Denne funktion indeholder indbakken samt sendte og ikke-sendte beskeder, der er gemt i telefonens hukommelse, for at spare plads på SIMkortet. Indstillingerne er næsten de samme som i mappen Indbakke/Udbakke Foruddefinerede beskeder En liste med foruddefinerede beskeder vises. Vælg en besked, redigér den hvis nødvendigt, og send den. 6.5 Slet Slet enten hele indbakken, alle sendte, alle usendte, alle arkiverede eller alle beskeder på en gang Indstillinger Nummeret på teleoperatørens servicecenter (det vises muligvis automatisk). (1) Du kan ændre indstillingerne for dine beskeder: Servicec. Cen. Gyldighed Nummeret på den server, der bruges til afsendelse af s. Indstil den periode, i hvilken netværket skal forsøge at sende beskeden til modtageren, hvis det ikke lykkes første gang. Anmodning om kvittering for modtagelse for alle afsendte beskeder. (1) Lev. rapport 6.7 SMS CB (Cell Broadcast) Dette er meddelelser, der udsendes af telefonnettet, f.eks. om vejr- og trafikmeldinger osv. Du kan bestemme, om du vil modtage dem. Tryk på venstre programtast for at få adgang til følgende funktioner: Aktiver Læs NyCBkode Liste Aktivér/deaktivér modtagelse af broadcastmeddelelser. Se de modtagne meddelelser. Tilføj et nyt kanal-id, du har fået hos tjenesteudbyderen. Viser de tilgængelige kanaler (du kan ændre eller slette en af dem). (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

17 Vibrator Lyde.. Tryk på venstre programtast fra hovedskærmen for at få adgang til menuen. Vælg derefter ikonet og en af følgende funktioner for at vælge personlige indstillinger til telefonen. Modus Kun tonen afspilles. Kun vibratoren er indstillet (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Vibratoren og ringetonen samtidigt. Vibrator derefter ringetone. Vibrator derefter advarselsbip og ringetone. Ingen lyde og ingen biplyde (men alarmerne og lyden for lav batteriladestand aktiveres alligevel). Ringetone Vibr. + ring Vibr. så ring Vib.bip.ring Stille 7.2 Lydstyrke Lydstyrken kan justeres til et af de foreslåede niveauer Ringetoner Vælg den melodi, du vil tildele et indkommende opkald Alarmlyd SMS-alarm,Tænd/Sluk-lyd, Alarmlyd: Du kan vælge den melodi, der skal tilknyttes disse alarmlyde. 7.5 Tastebip Aktivér/deaktivér den biplyd, der afspilles, når du trykker på en tast Display... Tapet : Vælg det billede, der skal vises som standbyskærm. Tænd/Sluk-skærme Vælg den ønskede animation som velkomst- eller afslutningsskærm. 8.3 Farver Vælg forskellige farver til præsentation af skærmen Pauseskærm Aktivér eller deaktivér denne funktion for at spare på batteriet. Skærmen bliver sort, og der vises kun oplysninger om klokkeslæt/netværk/batteri. 8.5 Kontrast Indstil telefonens kontrast ved at vælge et af de 5 foreslåede niveauer Indstillinger.... Ur Indstil klokkeslæt og dato, tidsformat, datoformat og visning (vis eller skjul uret). Sprog Med denne funktion kan du vælge det sprog, som meddelelser skal vises på. Du kan også vælge et andet sprog Sikkerhed Med denne funktion kan du forhindre uautoriseret brug af telefonen. Vælg denne funktion for at få adgang til følgende valgmuligheder: PIN 1-kode: Aktivér/deaktivér/redigér PIN 1-koden (Personal Identification Number). PIN1-koden skal indtastes, hver gang du tænder telefonen. PIN2-koden bruges til at aktivere eller deaktivere bestemte funktioner, f.eks. Regning osv. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, blokeres SIM-kortet. Du skal herefter indtaste en PUK-kode (PINoplåsningskode), som du kan få oplyst hos din netværksoperatør. 39 Telefonkode: En telefonbeskyttelseskode skal indtastes, hver gang telefonen tændes, hvis koden er aktiveret. FDN: Med denne funktion kan du begrænse de udgående opkald til et defineret antal personer. Du skal først indtaste din PIN2-kode. 9.4 Auto tænd Med denne funktion kan du automatisk tænde og slukke, hvis du har defineret et tidspunkt. 9.5 Slider Du kan vælge, om du vil fortsætte eller afslutte det aktuelle program, når du lukker slideren. Hvis du vælger "Stop", afsluttes det aktuelle program. Skærmen skifter til standby, og det øverste tastatur låses. Baggrundslyset slukker. Hvis du vælger "Fortsæt", fortsættes det aktuelle program, men afhængigt af om det nederste tastatur skal bruges. Standardindstillingen er "Stop" Besvar modus Tast-besvar. - Send-tast: Besvar det indkommende opkald ved at trykke på tasten. - Automatisk: Når hovedtelefonerne er tilsluttet, besvares opkald direkte. Hvis en indstilling er valgt, og hovedtelefonerne ikke er tilsluttet, skal du besvare opkaldet ved at trykke på tasten. - Vilkårlig tast: Besvar opkaldet ved at trykke på en vilkårlig tast. Slide besvar Besvar opkaldet ved at åbne slideren. 9.7 Fabriksnulstil Nulstil til standardindstillingerne Ordbog Opret, rediger eller slet et ord i din personlige ordbog. Når du opretter en SMS, hentes ordene i denne ordbog automatisk frem, hvis du vælger Teksthjælp-funktionen (T9) Opkaldstjenester Telefonsvarer Ring til eller rediger telefonsvarerens nummer. Kontakt teleoperatøren for at få oplyst nummeret på din telefonsvarer, hvis du ikke har indtastet nummeret Opkaldshukommelse Tryk på tasten fra hovedskærmen, hvorefter telefonen viser en opkaldsliste. Hvert opkald vises med et ikon, som angiver opkaldets type (Ubesvaret opkald, Indkommende opkald, Udgående opkald). Vælg et telefonnummer på listen, og tryk på tasten for at ringe til nummeret, eller tryk på den venstre programtast for at få adgang til følgende valgmuligheder: Detaljer Gem nummer Send besked Kald numm. Rediger Slet Slet alt Viser oplysninger om det valgte nummer. Gemmer nummeret i telefonlisten. Opret en SMS. Ring til det nummer, du har valgt. Rediger nummeret, ring til det eller gem det. Slet det valgte nummer. Slet hele listen Opkaldsindstillinger Minutalarm Aktivér/annullér biplyden under opkald. Banke på (1) Aktivér/annullér/kontrollér den tone, der informerer om et nyt indkommende opkald. Auto genkald (1) Med denne funktion kan du automatisk ringe til det senest kaldte nummer, som var optaget, hvis funktionen er aktiveret. Regning Opkaldsvarighed - Sidste opkald - Indkom. opk. - Udgående opk. - Opkald i alt - Nulstil Varigheden af det seneste opkald. Samlet varighed for de indkommende opkald. Samlet varighed for de udgående opkald. Samlet varighed for indkommende og udgående opkald. Nulstil henholdsvis opkaldstimeren for det seneste opkald, indkommende eller udgående opkald eller for alle opkald. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig. 43 Samtalepris - Rest. kredit - Enhedspris - Maks. kredit (1) Vis den resterende kredit. Indtast valuta og pris per enhed. Indtast en maksimumkredit over hvilken alle betalende opkald spærres. Prisen på det seneste opkald. Prisen på de seneste opkald. Nulstil opkaldstælleren (indtast først din PIN2kode). (1) - Pris sidste opk. - Total pris - Nulstil Skjul min ID Hvis du vælger "Aktiver", skjules din identitet (eller dit telefonnummer) for den person, du ringer til. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig Vælg netværk Automatisk Telefonen vælger automatisk et af de netværk, der er tilgængelige i området. Manuel Vælg et netværk, som har en roamingaftale med den teleoperatør, du har abonnement hos. Din brugermanual

18 ALCATEL OT-E260

19 Foretr. liste Opret en liste over de netværker, som du helst vil oprette forbindelse til. Der vises en liste Viderestil Med denne funktion kan du aktivere, annullere og kontrollere videresendelse af indkommende opkald for tale-/fax-/dataopkald til din telefonsvarer eller et anført nummer (indtast nummeret, eller vælg navnet og bekræft med den venstre programtast). Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Ubetinget Hvis optaget Hvis intet svar Ej dækning Status Annuller alt Systematisk viderestilling af alle dine opkald. Ikonet vises på skærmen. Kun hvis din telefonlinje er optaget. Kun hvis du ikke svarer. Kun hvis du er dækningsområde. uden for netværkets Se den aktuelle indstilling. Annuller alle viderestillinger Spærring af opkald Udgående opk. Internationel Int. undt. hjem Indkom. opk. Hvis i udlandet Status Annuller alt Skift password (1) Der er spærret for alle udgående opkald. Der er spærret for udgående internationale opkald. Der er spærret for udgående internationale opkald, undtagen opkald til abonnementslandet. Der er spærret for alle indkommende opkald. Indkommende opkald spærres, hvis du er i udlandet. Se den aktuelle indstilling. Annuller alle opkaldsspærringer. Skift dit password. (1) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig Spil Russia Formålet med dette spil er at danne så mange komplette rækker mursten som muligt. Nøglefunktioner: Roter murstenen Flyt til venstre Flyt til højre Drop murstenen Skift flaget for niveau; hvis flaget vises, skiftes der til et højere spilniveau, når din score viser 300. Niveauet bestemmer, hvor hurtigt murstenene bevæger sig: Jo højere niveau, desto hurtigere bliver hastigheden. Højre programtast Pause og kontekst menu 11.2 Mursten Formålet med dette spil er at knuse murstenene med en bold og en ketcher. Hvis du ikke rammer en bold, mister du et liv. Du har som standard tre liv pr. spil. Du kan opnå forskellige typer bonus afhængigt af, i hvilken position bolden rammer murstenen. 48 Nøglefunktioner: Flyt til venstre, skyd første bold Flyt til højre, skyd første bold Skyd bold Højre programtast Pause og kontekst menu 11.3 Tilgængelige funktioner Tryk på højre programtast for at holde pause i spillet og få adgang til følgende menu: Nyt spil Genoptag spil Topscore Hjælp Start et nyt spil. Fortsæt spillet. Se din bedste score. Åbn menuen Hjælp Værktøjer Alarmer Telefonen har et indbygget vækkeur. Når vækkeuret ringer, kan du vælge snooze-funktionen ved at trykke på den venstre programtast "Gentag". Vækkeuret ringer igen efter 5 minutter. Tryk på højre programtast "Annull." for at afbryde funktionen helt. Vækkeuret ringer, selvom telefonen er afbrudt. Tryk på en vilkårlig tast for at slå vækkeuret fra Lommeregner Indtast et tal, og vælg den udregning, du vil foretage, ved hjælp af navigationstasten. Bekræft med venstre programtast Tegntabel... For at indtaste et ord i normal tilstand skal du trykke flere gange på den tast, der svarer til det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises. Tast Store bogstaver Små bogstaver Kort tastetryk: Vælg det næste ord i Teksthjælp-funktionen. Langt tastetryk: Indsæt cifret "0". Kort tastetryk: Skift mellem normal tilstand ( > T9-Teksthjælp-funktionen ( > > Langt tastetryk: Vis symboltabellen > ) ) og Kort tastetryk: Godkend det markerede ord, og/eller indsæt et mellemrum. Langt tastetryk: Tilføj et ord Tabellen er kun til information. Den kan variere afhængigt af sprog og model. 51 Med Teksthjælp-funktionen kan du hurtigere skrive en besked, uden at du behøver trykke på den samme tast flere gange. Tryk én gang på den tast, der svarer til det ønskede bogstav. Herefter foreslår telefonen de mest almindelige ord fra ordbogen. Ordet kan skifte, mens du skriver, men vent til du er færdig med at indtaste det ønskede ord. Bekræft det foreslåede ord ved at trykke på tasten. Brug tasten til at rulle gennem de andre valgmuligheder, hvis det færdige ord er forkert. Hvis det ønskede ord ikke vises, kan du tilføje det på listen i normal tilstand (ABC). Symbollinje Hold tasten Tryk på tasten Tryk på tasten nede for at få vist symbollinjen. for at gå til venstre for at gå til højre. Tryk på venstre programtast for at bekræfte og indsætte symbolet Garantibestemmelser Vi ønsker dig tillykke med valget af denne mobiltelefon og håber, at du vil blive fuldt tilfreds med den. Din telefon er garanteret imod afvigelser fra tekniske specifikationer i en periode på tolv (12) måneder fra den dato, som er angivet på originalfakturaen (1). eller ombytningen kan evt. i henhold til nærværende garanti, især reparation, ændring eller udskiftning af produkter, medfører en TRE (3) måneders garanti, undtagen i tilfælde af modstridende lovgivning. Denne garanti dækker ikke skader eller fejl på telefonen og/eller tilbehøret, der er opstået på grund af et af følgende forhold: 1) manglende overholdelse af anvisningerne for brug eller installation, 2) manglende overholdelse af gældende tekniske standarder og sikkerhedsstandarder i det område, hvor udstyret bruges, 3) dårlig vedligeholdelse af batterier og andre energikilder og af den generelle elektriske installation, (1) (2) Garantiperioden kan variere, hvis tilsidesættende lovmæssige bestemmelser gælder i dit land. Levetiden af det genopladelige Alcatel telefonbatteri afhænger med hensyn til taletid, standbytid og total levetid af anvendelsesbetingelserne og netværkskonfigurationen. Batterier betragtes som dele, der på et tidspunkt skal udskiftes. Ifølge specifikationerne kan du opnå optimal ydelse for din Alcatel telefon i de første seks måneder efter købet, og for ca. 200 flere genopladninger. 53 4) uheld eller følgerne af tyveri af bilen, hvori telefonen befinder sig, hærværk, lynnedslag, brand, fugt, væskeinfiltrationer eller uvejr. 5) tilslutning til eller indbygning af telefonen i udstyr, der ikke er leveret eller anbefalet af T&A Mobile Phones Limited eller deres datterselskaber, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke, 6) enhver service, ændring eller reparation, der udføres af personer, som ikke er autoriseret af T&A Mobile Phones Limited eller deres datterselskaber, forhandleren eller det godkendte servicecenter, 7) anvendelse af udstyret til et andet formål end det, som telefonen eller tilbehøret er beregnet til, 8) normal slitage, 9) fejlfunktioner på grund af eksterne årsager (f. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

20

21 eks., radiointerferens fra andet udstyr eller spændingsvariationer fra elforsyningsnettet eller telefonlinjer), 10) ændringer, der er påført udstyret, også selv om de måtte være påkrævet på grund af udvikling i lovgivningen og/eller ændringer i telefonnettets parametre, 11) fejl i forbindelse med tilslutning som følge af utilfredsstillende radiotransmission eller manglende dækning af radionettet. I henhold til gældende lovgivning garanterer T&A Mobile Phones Limited eller deres datterselskaber dit produkt imod skjulte defekter (defekter hidrørende fra konstruktion, produktion m.m.). Ovennævnte bestemmelser udgør den eneste regresret overfor producenten og forhandleren i tilfælde af fejl ved telefonen eller tilbehøret. Der gives ingen andre udtrykkelige garantier, hverken skriftlige eller mundtlige, end den her gengivne begrænsede garanti. Alle underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset hertil, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, er begrænset til varigheden af den begrænsede garanti. I intet tilfælde skal T&A Mobile Phones Limited eller disses datterselskaber kunne holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til tab af indtægt, handelsmæssige tab i den udstrækning sådant skadesansvar lovmedholdeligt kan fraskrives. I visse lande/stater er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse ansvaret for direkte eller indirekte skader eller at begrænse varigheden af underforståede garantier, hvorfor foranstående begrænsninger muligvis ikke gælder for dig Tilbehør (1). Batteri BC Headset M13 Oplader til tilslutning til cigartænderen C56 Oplader C55 Brug kun telefonen med batterier, opladere og tilbehør fra Alcatel, som passer til den pågældende model. (1) Afhængigt af tilgængelighed Fejlfinding... Inden du kontakter vores kundeservice, bedes du læse følgende anvisninger: Sluk mobiltelefonen med jævne mellemrum for at optimere ydeevnen. Det anbefales, at batteriet oplades helt ( ), så det virker optimalt. Undgå at lagre store mængder data i telefonen, da det kan påvirke dens ydeevne. Udfør følgende kontroller: Min mobiltelefon tænder ikke Tryk på, indtil skærmen tænder Kontrollér batteriets opladningsniveau Kontrollér batterikontakterne, tag batteriet ud og sæt det i igen, og tænd telefonen igen Min mobiltelefon har ikke reageret i flere minutter Tryk på tasten Tag batteriet ud og sæt det i igen. Tænd derefter telefonen igen Min skærm er vanskelig at læse Rengør skærmen Brug mobiltelefonen i henhold til de anbefalede brugsbetingelser Min mobiltelefon slukker af sig selv Kontroller, at tastaturet er låst, når du ikke bruger mobiltelefonen Kontrollér batteriets opladningsniveau Kontrollér at funktionen "Auto sluk" ikke er aktiveret (se side 40) 56 Min mobiltelefon oplader ikke korrekt Kontrollér at batteriet ikke er helt afladet; det kan tage flere minutter før batteriniveauindikatoren vises, og der kan eventuelt høres en hvislende lyd. Sørg for at opladningen sker under normale betingelser (0 C +40 C) Kontrollér at batteriet er isat. Det skal være isat inden opladeren tilsluttes Kontrollér at du bruger et batteri og en oplader af mærket Alcatel Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at strømforsyningen er kompatibel Min mobiltelefon tilslutter ikke til et netværk Prøv at få forbindelse fra et andet sted Undersøg netværksdækningen hos din operatør Kontrollér hos din operatør, at dit SIM-kort er gyldigt Prøv at vælge de(t) tilgængelige netværk manuelt (se side 45) Prøv at få forbindelse senere, hvis netværket er overbelastet SIM-kort fejl Kontrollér at SIM-kortet er korrekt isat (se side 14) Undersøg hos din operatør, om dit SIM-kort er 3V-kompatibelt; de gamle 5V SIMkort kan ikke bruges Kontrollér at chip'en på dit SIM-kort ikke er er beskadiget eller ridset Jeg kan ikke foretage udgående opkald Kontrollér at du har indtastet et gyldigt nummer, og tryk på tasten For internationale opkald skal du kontrollere, at du har indtastet lande- og områdekoden Kontrollér at din mobiltelefon er tilsluttet et netværk, og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt Undersøg dit abonnement hos din operatør (kredit, gyldigt SIM-kort mv.) Kontrollér at du ikke har spærret udgående opkald (se side 47) 57 Jeg kan ikke foretage udgående opkald Kontrollér at din mobiltelefon er tændt og tilsluttet et netværk (at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt) Undersøg dit abonnement hos din operatør (kredit, gyldigt SIM-kort mv.) Kontrollér, at du ikke har videresendt indkommende opkald (se side 46) Kontrollér at du ikke har spærret visse opkald Den opkaldende persons navn vises ikke, når der modtages et opkald Undersøg hos din operatør, om du abonnerer på denne tjeneste Den opkaldende person har skjult sit nummer Opkaldenes lydkvalitet er ikke optimal Du kan justere lydstyrken under et opkald med tasten Kontrollér ikonet for signalstyrke Jeg kan ikke bruge de funktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning Kontrollér hos teleoperatøren, at dit abonnement omfatter den pågældende tjeneste Kontrollér om den pågældende funktion kræver tilslutning af Alcatel-tilbehør Når jeg vælger et nummer i telefonlisten, ringes nummeret ikke op Kontrollér at du har indtastet nummeret korrekt i listen Kontrollér at du har forvalgt landekoden, hvis du ringer til et andet land 58 Jeg kan ikke oprette en ny post i min telefonliste Undersøg om telefonlisten er fuld; slet nogle poster eller gem posterne i telefonens telefonliste Personer der ringer til mig kan ikke lægge beskeder på min telefonsvarer Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer Kontrollér at din operatørs telefonsvarernummer er indtastet korrekt i "Opkaldstjen. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

22 Powered by TCPDF ( /Telefonsvarer" Prøv senere, hvis netværket er optaget Jeg kan ikke sende og modtage meddelelser Kontrollér telefonens hukommelse, da den kan være fuld. Slet om nødvendigt nogle meddelelser (se side 34) Undersøg hos teleoperatøren, om tjenesten er tilgængelig, se indstillinger for beskeder (se side 35) Kontrollér servercentrets nummer hos din operatør Servercentret kan være overbelastet; prøv igen senere Ikonet << - >> vises Du er uden for netværkets dækningsområde Jeg har allerede indtastet 3 forkerte PIN-koder Kontakt din teleoperatør for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key) oplyst 59 Alcatellogoet og navnet Alcatel er varemærker tilhørende Alcatel og anvendt under licens af T&A Mobile Phones Limited Alle rettigheder forbeholdt Copyright 2005 T&A Mobile Phones Limited. T&A Mobile Phones Limited forbeholder sig retten til at ændre materialet eller tekniske specifikationer uden forudgående varsel.. Din brugermanual ALCATEL OT-E260

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual ALCATEL OT-C635 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243714

Din brugermanual ALCATEL OT-C635 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243714 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ALCATEL OT-C635 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

1.Voic . 2. Viderestilling TDC: NUMMERET TIL DIN VOIC ER: Telenor: NUMMERET TIL DIN VOIC ER

1.Voic . 2. Viderestilling TDC: NUMMERET TIL DIN VOIC ER: Telenor: NUMMERET TIL DIN VOIC ER Mobil FAQ Indhold 1.Voicemail 2. Viderestilling 3. Banke på/hvem har ringet 4. MMS opsætning 5. Internet opsætning 6. Data Stop 7. Roaming i EU 8. Roaming udenfor EU 9. Spærring af mobil 10. Mistede koder

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere