1-dags Master Classes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-dags Master Classes"

Transkript

1 Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier Performance leadership Personlig kommunikation Mindfulness Positiv Psykologi Gruppepsykologi Lean stressrobusthed Få nyeste viden om forretningsudvikling, strategi og ledelse

2

3 Ledernes 1-dags Master Classes På Ledernes 1-dags Master Classes bliver du opdateret på den seneste viden inden for ledelsesmæssige kerneområder. Vælg mellem en bred vifte af emner, der sætter fokus på forretningsudvikling, strategi og ledelse. Bliv inspireret af førende eksperter, der gennem teori og praktiske øvelser giver dig nye værktøjer og metoder, som du umiddelbart kan integrere i din hverdag. PRIS Medlemmer kr. ekskl. moms. Andre kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Rabat ved tilmelding til flere Master Classes. Tilmeld 5 og betal for 4 eller tilmeld 8 og betal for 6. KONTAKT Chefkonsulent Helle Damsgård, , TILMELDING masterclasses TILMELDING Læs mere og tilmeld dig på

4 i strategiudvikling 23/ / / I dag stilles der både store krav til virksomheders forandringsparathed og til effektivitet og resultater. Det kræver et effektivt strategiarbejde. Få indsigt i, hvordan strategiudvikling bedst gennemføres, så du opnår de ønskede resultater. Vi arbejder med fem strategiske spørgsmål, som en god strategi skal besvare og fokuserer på design af strategiprocessen samt klar definition af roller og ansvar. For at opnå størst muligt udbytte anbefales det, at du har en konkret strategi eller proces fra egen virksomhed, som du kan anvende som case til øvelserne. Underviser er Lars Bo Hansen, direktør for strategisk udvikling hos Valcon. Lars Bo er en af Skandinaviens førende rådgivere inden for strategi og ledelse.

5 i strategiimplementering Få forståelse for, hvordan du omsætter strategi til konkrete handlinger og resultater og lær hvordan du sikrer, at de strategiske intentioner realiseres. Traditionelt har strategiimplementering været håndteret ved at nedbryde den overordnede strategi i målepunkter og individuelle mål for at gøre den realiserbar. Imidlertid betyder hastigheden, med hvilken virksomheder i dag forandrer sig, at denne tilgang sjældent løser opgaven. Ved i stedet at bygge processen op omkring involvering og dialog sikrer du en effektiv implementering af strategien, så den motiverer i stedet for at føles som en tung pligt. 23/ / / Underviser er Lars Bo Hansen, direktør for strategisk udvikling hos Valcon. Lars Bo er en af Skandinaviens førende rådgivere inden for strategi og ledelse.

6 i Change Management 16/ / / Få indsigt i, hvordan du med håndgribelige værktøjer implementerer forandringer succesfuldt, og bliv inspireret af konkrete eksempler fra en række danske og udenlandske virksomheder. Forandringsledelse, eller Change Management, er ofte begrænset til en kommunikationsplan eller skabeloner, der skal udfyldes, inden forandringen igangsættes. Ved i stedet at styre forandringen via data, informationer og reel indsigt i forandrings barrierer, netværk og relationer, sikrer du, at dine forandrings- og udviklingsprojekter giver de forventede resultater. Underviser er Jeppe Vilstrup Hansgaard, direktør og partner i konsulenthuset Innovisor. Han arbejder globalt med at etablere effektive organisationer via succesfulde forandringsinitiativer og er bl.a. citeret i CNN, BBC og Wall Street Journal.

7 i udvikling af effektive organisationer Når virksomheder vokser sig større og mere komplekse, udvikler de sig ofte til svært navigerbare enheder, der mest af alt minder om en supertanker. Få indsigt i, hvad der skal til for, at din virksomhed agerer som en agil speedbåd. Med mindre rutine og standardiseret arbejde og et større fokus på, at kunden er i centrum for arbejdet, stilles der i dag krav til større decentralisering af beslutningskraft, større mulighed for tilretning af arbejdsopgaver og mere videndeling og samarbejde. Få en række håndgribelige værktøjer til at skabe en organisation, som er klædt på til effektivt at imødekomme denne virkelighed. 30/ / / Underviser er Jeppe Vilstrup Hansgaard, direktør og partner i konsulenthuset Innovisor. Han arbejder globalt med at etablere effektive organisationer via succesfulde forandringsinitiativer og er bl.a. citeret i CNN, BBC og Wall Street Journal.

8 i innovation 11/ / / Gennem konkrete eksempler får du indblik i forskellige tilgange til innovation og indsigt i deres forskellige anvendelsesmuligheder. Du får nye idéer og redskaber til at udvikle din virksomhed effektivt og viden om, hvad innovation kræver af dig ledelsesmæssigt. Deltagernes egne udfordringer inddrages aktivt undervejs. Få desuden indblik i det højaktuelle værktøj, Business Model Canvas. Det giver et visuelt overblik over muligheder og udfordringer og skaber derved et stærkt beslutnings grundlag for din virksomheds udvikling. Metoden er internationalt anerkendt, enkel, praktisk og særdeles effektiv. Underviser er Josefine Campbell, ekstern lektor på CBS med bred erfaring som konsulent indenfor feltet. Hun er forfatter til bl.a. Business Innovation in a Living Economy og The New Nature of Innovation skrevet til OECD s innovationspolitik.

9 i bæredygtig forretningsudvikling CSR, social ansvarlighed, grøn omstilling og bæredygtighed er blevet buzz ord, som vi hører oftere og oftere. Men hvad er grøn forretningsudvikling egentlig? Hvordan navigerer du som leder i de mange muligheder og problemstillinger, og hvad gør du, hvis du gerne vil arbejde for et bedre miljø og samtidig udvikle din virksomhed i en positiv og konkurrencedygtig retning? Få en generel indføring i de forskellige begreber og problemstillinger omkring CSR (Corporate Social Responsibility) og få indblik i, hvordan du styrker virksomheden ved at arbejde strategisk med social og miljømæssig ansvarlighed. 18/ / / Underviser er Josefine Campbell, ekstern lektor på CBS med bred erfaring som konsulent indenfor feltet. Hun er forfatter til bl.a. Business Innovation in a Living Economy og The New Nature of Innovation skrevet til OECD s innovationspolitik.

10 i strategisk brug af sociale medier 27/ / / Flere og flere virksomheder er begyndt at benytte de sociale medier som vigtige forretningsstrategiske platforme. Få indføring i de nyeste tendenser inden for forretningsstrategisk brug af sociale medier, så du er klædt ledelsesmæssigt på til at træffe de rette beslutninger. Med indsigt i grundtankerne bag social business lærer du, hvordan du kan anvende sociale teknologier som grundlag for at øge konkurrenceevnen og innovationskraften. Du får indblik i de vigtigste digitale redskaber og lærer at identificere din virksomheds udbytte af sociale medier. Underviser er Christian S. Lausten, medstifter og direktør hos Seismonaut. Christian har tidligere været videnschef i Innovation Lab og er en af Danmarks førende eksperter omkring den digitale udvikling og sociale medier.

11 i Performance Leadership Performance Leadership er en metode til gennem dit lederskab at opbygge en høj organisatorisk performance hos dine medarbejdere. Hvor Performance Management traditionelt har fokuseret på KPI er (Key Performance Indicators) og opstilling af disse, så er Performance Leadership orienteret mod den kultur og systemiske kontekst, som performance skabes ud fra og skal fungere ind i. Vi fokuserer på, hvordan missions- og visionsprocesser kobles til organisationens strategi og derefter, hvilke metoder der kan anvendes for at lade de strategiske mål trænge ned i organisationen og frem til den udførende medarbejder. 12/ / / Underviser er Steen Ruby, seniorkonsulent hos Valcon. Steen er uddannet cand. Oecon., lederuddannet på bl.a. Harvard Business School og er certificeret i en række ledelses- og forandringsværktøjer.

12 i Lean 09/ / / Lean anvendes i dag i en lang række private og offentlige organisationer, og har mange steder skabt store forbedringer i form af lavere omkostninger, gladere kunder og mere tilfredse medarbejdere. Få indblik i Lean-principperne og lær, hvordan du sammen med dine medarbejdere kan skabe bedre resultater. Vi fokuserer bl.a. på, hvordan du skaber overblik over processer uden at bruge for meget tid på dokumentation, hvordan du analyserer kundekrav og sikrer, at du fokuserer på det, der har værdi for kunden, og hvordan du med Lean sikrer innovative og effektive løsninger. Underviser er Rune Josefsen, partner i konsulenthuset Kvalitor. Rune har gennem de seneste 18 år hjulpet organisationer i ind- og udland som A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, TDC, Egmont, Zain og Deutsche Bank med optimering af processer.

13 i personlig kommunikation Få et detaljeret indblik i, hvad du som leder kan lære af nogle af verdens bedste kommunikatører: fra Barack Obama over Oprah Winfrey til Bill Clinton. Vi giver: Indblik i de syv stærke vaner fra verdens stærkeste kommunikatører Indsigt i dine egne kommunikative udviklingsområder som leder Indsigt i og konkrete værktøjer til at brænde bedre igennem som leder Indsigt i, hvordan du udvikler en åben, sikker og konstruktiv kommunikation Konkrete værktøjer og metoder til at flytte mennesker og meninger 01/ / / Underviser er Jesper Klit, som er uddannet journalist og en af Danmarks mest efterspurgte inspiratorer indenfor kommunikation og ledelse. Jesper er desuden kommunikationsrådgiver for topledere i såvel private som offentlige virksomheder.

14

15 i mindfulness Kender du til kapløbet mod tiden? Lange to-do-lister både på arbejdet og derhjemme? Afbrydelser og stadig flere opgaver, der fjerner fokus fra alt det, du i forvejen skulle nå? Dagligdagen foregår ofte i et højt tempo, hvor vi konstant er på vej mod næste opgave. Det kan resultere i manglende ro, nærvær og koncentration og på længere sigt stress. Med mindfulness træner du din evne til at fokusere og være til stede i nuet, og det får positiv effekt i både dit arbejds- og privatliv. Du bliver mere effektiv, får ro og overblik og du øger evnen til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger. 06/ / Se kommende datoer løbende på Underviser er Rasmus Hougaard, som er international direktør i Potential Project, verdens ledende virksomhed i mindfulness i virksomheder. Sammen med sine kollegaer i 25 lande har han undervist mindfulness til ledere og medarbejdere i Google, McKinsey, American Express, Nike og mange andre virksomheder. Rasmus er forfatter til bogen Et Sekund Foran bliv effektiv med mindfulness.

16 i positiv psykologi 03/ / / Få indsigt i den nyeste forskning om motivation og styrker, og lær, hvordan du anvender positiv psykologi som ledelsesværktøj til at udnytte dine egne og dine medarbejderes styrker bedst muligt. Forskning i positiv psykologi viser, at ledelse, der fokuserer på vores styrker, skaber mere engagement, motivation og generelt bedre trivsel på arbejdspladsen. Ved at bruge positiv psykologi kan du skabe en virksomhed, hvor man lærer af det, der virker. Således sikrer du høj præstation, samtidig med at du understøtter positive relationer blandt dine medarbejdere. Underviser er Nina Tange, cand. scient. soc. og specialkonsulent ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor hun er leder af masteruddannelsen i positiv psykologi.

17 i gruppepsykologi Ofte betragter vi medarbejderne som individer og glemmer, at de også er en del af et fællesskab, som påvirker den enkelte medarbejders reaktioner og handlinger. Lær, hvordan du som leder kan bruge gruppepsykologi i hverdagen. Du lærer at forstå individers adfærd i grupper, så du kan navigere professionelt som leder både i forhold til de roller, som du har og tager i grupper, og i forhold til dine medarbejderes roller. Du får forståelse for, hvilke dilemmaer den enkelte medarbejder har i en gruppe, og bliver bedre til at forstå de tilsyneladende uforklarlige og ulogiske situationer, der kan opstå i grupper. 07/ / / Underviser er Henrik Rosenlund, HD i organisation, ICF Professionel Certificeret Coach og psykoterapeut med speciale inden for erhvervs- og organisationspsykologi. Han har de seneste 15 år arbejdet med ledelse og lederudvikling i erhvervslivet.

18 i stressrobusthed 25/ / / Mange taler om stress, men de fleste fokuserer på, hvordan vi kan få det godt igen, hvis vi bliver sygemeldt. Stressrobusthed handler om at være proaktiv og styrke dig selv, så du kan komme igennem krævende arbejdsperioder uden at blive belastet eller ligefrem syg af stress. Du får indsigt i de vigtigste kilder til stress og viden om menneskers forskellige reaktioner og tolerancetærskler. Med udgangspunkt i den nyeste forskning, får du konkrete redskaber til hvad du selv kan gøre i din hverdag for at blive mere robust og hvordan du som leder kan støtte dine medarbejdere i at undgå stress. Underviser er Birgitte Dam Jensen, kropsterapeut og coach med speciale i stress, chok og traume. Hun har været med til at grundlægge Forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse. Desuden er hun rådgiver i kommunikation og performance for fremtrædende politikere og erhvervsledere.

19

20 Ledernes 1-dags master classes Styrk dit lederskab tilmeld dig på lederne.dk/masterclasses Produktionsdata