Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29

2 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud - Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Konkurrencemidler: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Fahion Acc - Partnerbudget 1 nov 07.xls 1. Information fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Vælg hvilket vækstforum der søges i: Hovedstaden Vækstforas adresser Vækstforum for Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Bornholms Vækstforum Ullasvej Rønne Tlf.: Vækstforum for Sjælland Alleen Sorø Tlf.: Vækstforum for Syddanmark Damhaven Vejle Tlf.: Vækstforum for Midtjylland Skottenborg Viborg Tlf.: Vækstforum for Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø. Tlf.: Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Samspil om innovation Projektets navn Vælg CVR el. CPR Fashion Accelerator CVR CVR/CPR AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 1

3 EAN Navn Væksthus Hovedstadsregionen Adresse Gribskovvej 4 Postnr By København Ø Telefon Telefax Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Kathrine Weicker Bente Schwartz Marlene Haugaard Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Nordea, erhvervsafdeling København Adresse Vesterbrogade 8 Postnr. 900 By København C Kontonummer Ansøgers revisor Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Navn KPMG Adresse Borups Allé 177 Postnr AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 2

4 By Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg Lars Bo Jørgensen Telefon AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 3

5 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Væksthus Midtjylland er et af fem regionale væksthuse, og vejleder iværksættere og virksomheder der har ambitioner om at vokse sig større og nå nye højder. Væksthus Midtjylland tilbyder uvildig problemafklaring på højt niveau til vækstiværksættere og -virksomheder, og er en genvej til kvalificeret viden, et stort netværk og vækst. Region Midtjylland er en naturlig partner i et modeklynge projekt eftersom netop denne klynge er særdeles koncentreret i regionen. Projektet kan drage stor nytte af regionens tekstil- og modebranche og dens sans for godt købmandskab der vil stå i spændende kontrast til Hovedstadsregionens designdrevne modevirksomheder. Ved at samarbejde tværregionalt vil modevirksomhederne, og branchen generelt, stå stærkere i konkurrencen med den internationale modescene, og styrken ved at samarbejde de to regioner imellem vil give mulighed for at dansk mode kan opnå den ønskede globale anerkendelse. Navn Vælg CVR el. CPR Væksthus Midtjylland CVR CVR/CPR Adresse Åbogade 15 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Århus N Midtjylland Frans Bjørn-Thygesen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 4

6 Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Textil & Beklædning (DTB) er branche- og arbejdsgiverorganisationen indenfor den danske tekstil- og beklædningsbranche. DTB har ca. 350 medlemsvirksomheder, med hoveddelen (ca. 75%) placeret i Region Midtjylland, og besidder stor viden indenfor alle områder af branchen, herunder eksport, handel, sourcing, jura, økonomiske forhold, teknik og miljø og innovation. DTB gennemfører årligt en lang række projekter og forløb for såvel iværksættere som små og store virksomheder i branchen. Herunder kan nævnes: - Eksportfremstød. Ca. 4 årligt, hvor DTB arrangerer eksportfremstød for branchens virksomheder - Økonomistyring - Børn i Centrum. DTB afholder en stor landsdækkende konference med fokus på børn og børnemarkedet. Initiativet skal styrke bevidstheden om en dansk tilgang til udvikling af produkter og ydelser rettet mod børn. - Innovationsseminarer - Design research og forskning - Grundlæggende lederuddannelse. I samarbejde med kursuscenter Midtjylland. - Coaching. I samarbejde med Lyngby Uddannelsescenter. Tilknyttet til DTB er forretningsudvalget og bestyrelsen, som består af nogle af Danmarks mest kompetente mentorer og personer indenfor tekstil- og beklædningsbranchen. I fashuon accelerator projektet vil DTBdels bidrage via sit netværk med at bringe deltagere, undervisere og mentorer ind i projektet ligesom DTB direkte vil deltage i udvikling og gennemførelse af workshops, seminarer og master class aktiviteter primært indenfor spidskompetenceområder som eksport, outsourcing, produktion, CSR og trenspotting Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Textil & Beklædning CVR CVR/CPR Adresse Birk Centerpark 38 Postnr By Herning AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 5

7 Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Midtjylland Thomas Frederiksen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Danish Fashion Institute (DAFI) er en netværksorganisation stiftet af og for den danske modebranche. Netværket tæller 107 virksomheder og organisationer og består af en unik kombination af små, mellemstore og store virksomheder samt de væsentligste designbureauer, modelbureauer, fotografagenturer, uddannelsesinstitutioner m.fl. DAFI primære force ift. Fashion Accelerator er dels netværket i den danske modebranche, der både kan bringe deltagere, undervisere og mentorer i spil og dels DAFI s ekstensive netværk på den internationale modescene, der kan give adgang til nogle af de dygtigste kapaciteter indenfor branchen globalt. Ydermere kan DAFI levere specialiseret viden om branchen og dens behov. Navn Vælg CVR el. CPR Dansih Fashion Institute CVR CVR/CPR Adresse Kronprinsensgade 13, 4. Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København K Hovedstaden Eva Kruse Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 6

8 Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) TEKO Center er Danmarks og Region Midtjyllands uddannelsescenter indenfor tekstil- og beklædningsbranchen. Samarbejdet vil på flere områder supplere TEKOs eksisterende koncept. Erfaringer fra projektet kan integreres i uddannelsesforløb, hvor der i forvejen undervises i iværksætteri, og på den måde skabe både sikkerhed og motivation for iværksætteri hos de studerende. Derudover vil projektet være et naturligt tilbud til lejerne i TEKOs iværksætterhus, TEKOSEEDS, hvor nye virksomheder inden for mode og livsstil etablerer sig i en toårig periode. Sluttelig vil projektet give TEKO mulighed for at kompetenceudvikle undervisere inden for området. Navn Vælg CVR el. CPR TEKO Center Danmark CVR CVR/CPR Adresse Birk Centerpark 5 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Herning Midtjylland Anne Mette Zachariasen Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn Danmarks Designskole CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Designskolen Kolding CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn BEC Design AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 7

9 CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn Dansk Erhverv CVR-nr Netværksdeltager 5 Navn CBS CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Århus School of Business CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn MOKO CVR-nr Netværksdeltager 8 Navn Dansk Design Center CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn Vækstfonden CVR-nr Netværksdeltager 10 Navn Danmarks Eksportråd CVR-nr Netværksdeltager 11 Navn Copenhagen International Fashion Fair CVR-nr Netværksdeltager 12 AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 8

10 Navn CPH Vision CVR-nr Netværksdeltager 13 Navn CONNECT Denmark CVR-nr Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 17 AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 9

11 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Væksthus Hovedstadsregionen Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Ikke relevant Statusbalance Tilskudsmodtager er Egenkapital offentlig lignende myndihed Antal ansatte 26 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 10

12 7. Projektbeskrivelse I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Dansk mode har et betydeligt vækstpotentiale, som udspringer af et større antal modevirksomheder med et markant kreativt potentiale og en modeuge, der er Nordeuropas største modebegivenhed for B2B markedet. Modebranchen betegnes som en national klynge og er Danmarks 4. største eksporterhverv, hvor eksporten trækkes af de få globale konfektionsvirksomheder. De mange mindre kreative modevirksomheder skal håndtere en stigende konkurrence og et mættet hjemmemarked. De står derfor over for en internationaliseringsfase. Fashion Accelerator understøtter nationale og regionale initiativer om Danmark som kreativ nation. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedens parathed og ændrer med sin screening af modebranchens vækstvirksomheder fokus til efterspørgerens behov. De skræddersyede tilbud i en kritisk fase for virksomheden hjælper med at accelerere udviklingen og tilføre helt afgørende kompetencer og netværk. Modebranchen har begrænset netværks- og samarbejdsrelationer ligesom de ikke i tilstrækkeligt omfang har forretningsmæssige kompetencer. Formålet er at skabe et netværk, der som innovationsmiljø for danske modevirksomheder udvikler forretningskompetencer, viden om branding og design, giver adgang til viden om og indsigt i den internationale modebranche, og som kan få en mentor med international forretningserfaring i modebranchen tilknyttet den enkelte virksomhed. Netværksaktiviteterne gennemføres som Master Class med internationale oplægsholdere, som workshops med videnudveksling og idégenerering og som seminarer og korte temamøder med fokus på inspiration og konkret læring. Det innovative netværk Fashion Accelerator indeholder desuden et internationalt best practise forløb i Fashion Management på European School of Economics kombineret med review board, international salgstræning og international positionering. De erfaringer som projektets deltagere opnår anvendes sammen med uddannelsesinstitutionerne til at udvikle uddannelsesforløb i forretningsudvikling, Fashion Management og internationalisering, som implementeres på de eksisterende videregående uddannelser på alle niveauer. Det er projektets mål at min. 40 modevirksomheder deltager og min. 20 mentorer med betydelig international og forretningsmæssig kompetence tilknyttes virksomhederne. Den enkelte virksomhed får desuden tilknyttet en coach, fra Væksthus Hovedstadsregionen eller Væksthus Midtjylland, som løbende holder virksomheden fast på vækst og udvikling. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 11

13 I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål Formålet med Fashion Accelerator er at styrke modebranchens internationalisering via innovative netværk og dermed styrke Danmarks design profil. Fashion Accelerator skal sikre nyttiggørelse og udvikling af modebranchens rammevilkår i forhold til både uddannelse og eksport. Formålet er at skabe et netværk, der som innovationsmiljø for danske modevirksomheder udvikler forretningsmæssige kompetencer samt viden om branding og design. Målsætningen med dannelsen af et innovativt netværk er desuden at få adgang til viden om og indsigt i den internationale modebranche, og at kunne tiltrække og knytte en mentor med international forretningserfaring i modebranchen til den enkelte virksomhed. Ansøgers og centrale parters forudsætninger for at gennemføre projektet Væksthusenes medarbejdere kommer fra erhvervsservicecentrene i de tidligere amter (kommuner) i region Hovedstaden og region Midtjylland. Gennem erhvervsservicearbejdet har der været kontakt til og samarbejde med virksomheder og aktører der er nævnt som målgruppe for det innovative netværk. Samarbejdet har været etableret i forbindelse med generelle tilbud til en bred målgruppe af iværksættere og virksomheder, og har oftest haft erhvervsservicemedarbejderne i rollen som initiativtagere, udviklere og koordinatorer af gennemførte tiltag, eller som vejledere for iværksættere og virksomheder. Denne erfaring vil være udgangspunktet for samarbejdet omkring dette mere specifikke initiativ rettet mod internationalisering af modebranchen. Erhvervsservicemedarbejderne har endvidere betydelig erfaring med at rekruttere iværksættere og virksomheder til og gennemføre initiativer og arrangementer indenfor en lang række områder, der generelt har haft til formål at udvikle virksomheder, finde relevant viden og danne netværk. Med hensyn til projektgennemførelse har flere af medarbejderne stor erfaring med socialfondsprojekter. Her kan nævnes udvikling, gennemførelse og administration af AkademikerMatch, Innovative Virksomheder, Plato fra Iværksætter til Virksomhedsleder, SELMA og IV-Lab. Dansk Textil & Beklædning besidder stor viden indenfor alle områder af branchen, herunder eksport, handel, sourcing, jura, økonomiske forhold, teknik og miljø og innovation. Danish Fashion Institute ekstensive netværk på den internationale modescene, kan give adgang til nogle af de dygtigste kapaciteter indenfor branchen globalt. Ydermere kan DAFI levere specialiseret AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 12

14 viden om branchen og dens behov. Til projektet knyttes et ekspertpanel med håndplukkede medlemmer, som er indstillet af organisationerne. Panelet sammensættes af eksperter der har viden om design, vurdering af forretningspotentiale, et internationalt udsyn og har skabt egne forretningsmæssige resultater. Ekspertpanelet etableres ved projektets start og er mest aktive i projektets første halve år. Til projektet knyttes desuden en følgegruppe som er bredt sammensat og har repræsentanter fra brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, Region Hovedstaden og Midtjylland, Væksthus Hovedstadsregionen og Midtjylland, øvrige regioner og væksthuse mv. Følgegruppen mødes hvert halve år. Projektets additionalitet Fashion Accelerator understøtter nationale og regionale initiativer om Danmark som kreativ nation. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedens parathed og ændrer med sin screening af modebranchens vækstvirksomheder fokus til efterspørgerens behov. De skræddersyede tilbud i en kritisk fase for virksomheden hjælper med at accelerere udviklingen og tilføre helt afgørende kompetencer og netværk. Projektet inddrager internationale best practice erfaringer i form af internationale mentorer og afprøver konceptet fra European School of Economics om Fashion Management, med base i London men forankret i en række "modebyer" i Europa dog ikke i Danmark. Fashion Accelerator fokuserer på en række af de i analyser beskrevne udfordringer i modebranchen og sætter fokus på internationalisering og udvikling af klyngesynergien. Fashion Accelerator er relevant fordi projektet udvikler virksomhederne, således at de kan nyttiggøre nationale rammevilkår på eksportområdet i deres internationale udvikling. Projektet er nyskabende fordi det funderer sig på innovative netværk og derfor er banebrydende for modebranchens lukkede kultur. Projektets uddannelsesinstitutionelle perspektiv, udvikler uddannelser som rammevilkår ved at gå på tværs af kunstneriske og merkantile niveauer, er endvidere additionelt og indtænker herved også udenlandske erfaringer. Projektet er koordineret med øvrige erhvervsfremmetiltag, der bygger på en-til-en rådgivning og vejledning til virksomheder. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 13

15 Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets videnspredning Spredning af viden og erfaringer fra projektet er et centralt indsatsområde. Det er ambitionen, at værdien af projektet ikke alene skal indsnævres til udvikling af de deltagende virksomheder, men også skal ses som et vigtigt led i at opbygge viden, erfaring, metoder og værktøjer, som kan bidrage til at styrke kompetencerne i andre dele af den eksisterende infrastruktur for udvikling af iværksættere og virksomheder i modebranchen. Det er f.eks. den lokale erhvervsservice, udviklingsparker, innovationsmiljøer, rådgivere, mentorer og investorer. Det er således tanken, at projektet gennem hele forløbet arbejder med at udvikle, teste og forfine værktøjer og metoder, som helt eller delvist stilles bredt til rådighed. Her vil IT-platformen være en aktiv del suppleret med målrettede videnspredningsaktiviteter. Aktiviteterne vil omfatte: - Modevirksomhederne som ambassadører. Gennem forløbet opnår virksomhederne et indgående kendskab til metoder og værktøjer, som de dels vil sprede til andre virksomheder de indgår i netværk med, og dels vil anvende konkret i deres opgaveløsninger for kunder. Desuden forventes virksomhederne at fungere som ambassadører og tiltrække nye virksomheder til netværket. - Etablering af kommunikationsplatform for projektets netværk. Website etableres som en sub-site på som er væksthusenes website, og anvendes til synliggørelse af alle væksthusenes aktiviteter og tilbud til målgruppen vækstiværksættere og -virksomheder samt på websites for organisationerne DTB, DAFI, Dansk Erhverv m.fl. - Implementering af metoder og værktøjer i undervisningsinstitutionernes uddannelsesforløb for studerende. Herigennem opnås et indgående kendskab, som de studerende efterfølgende vil bringe ind i de virksomheder, hvor de ansættes. - Løbende artikler i f.eks. Børsen, Erhvervsbladet, Iværksætteren og forskellige fagblade samt foredrag på konferencer, messer f.eks. Iværk08, temamøder, væksthusenes årlige Vækstiværksætteruge samt på åbne kurser og arrangementer hos f.eks. DTB, DAFI, Dansk Erhverv mv. Projektets evaluering Evalueringen skal måle effekten hos den enkelte virksomhed og mentor. Evalueringen skal belyse, om projektet har medført en øget vækst blandt de deltagende virksomheder, at der er udviklet fleksible vækstforløb og innovative netværk, og at der er sket en kapacitetsopbygning fagligt i virksomhederne, hos mentorerne, i væksthusene og hos uddannelsesinstitutioner, så væksthusene fremover kan tiltrække målgruppen og udvikle yderligere virksomheder efter forløbets afslutning ligesom kompetenceudviklingen implementeres i uddannelserne. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 14

16 Effektevaluering måles på den enkelte virksomhed ift. de opstillede målsætninger. Evalueringerne vil blive baseret på en metode, som er under udvikling og vil blive implementeret i de fem regionale væksthuse. Metoden omfatter en statistisk evaluering baseret på data indberettet til Danmarks Statistik, ATP og til SKAT - både direkte på de deltagende virksomheder og på en sammenlignelig kontrolgruppe. Målingen gennemføres en gang årligt. Evalueringen vil desuden omfatte en status over, hvilke metoder og aktiviteter, der er gennemført. Et kernepunkt er at opsamle, hvilken læring man har gjort, og hvorledes disse erfaringer kan udnyttes i det videre arbejde. Evalueringen skal også belyse, hvilke metoder og faktorer, der har betydning for en vellykket implementering og resultatopnåelse. Evalueringen baseres dels på interview med medarbejderne og selvevalueringer blandt de deltagende virksomheder og rådgivere. Særligt i forhold til udbudsregler På de forskellige arrangementer; Master Class, workshops, mentoruddannelse, temamøder og seminarer, som gennemføres i det innovative netværk vil der blive tilknyttet en række eksterne undervisere. Kravene til underviserne er at deres viden er på et internationalt højt niveau. Underviserne vil blive håndplukket blandt en række nationale og internationale anerkendte konsulenter, rådgivere, professorer og forretningsfolk. Der vil blive indhentet tilbud fra eksterne leverandører og i de tilfælde, hvor kompetencer og viden er sammenlignelig vil der blive indhentet tilbud fra flere. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 15

17 8. Projektets hovedaktiviteter og milepæle Hovedaktiviteter: januar august 2008 Screening For at få de bedst kvalificerede deltagere i projektet, både for virksomheder og mentorer, gennemføres der en screening. Virksomhederne skal ansøge om deltagelse i projektet, og der vil blive lagt vægt på at de er etablerede og har mindst nogle års erfaring med drift, at de har gennemført salg til betydende kunder, at virksomheden har et betydeligt internationalt potentiale, enten gennem designmæssig originalitet eller kommercielt potentiale og at virksomhedens ledelse er ambitiøs, moden og villig til at lære via innovative netværk. Fashion Accelerators målgruppe er tekstil- og beklædningsvirksomheder, hovedsagligt i modebranchen, med et betydeligt vækstpotentiale. Målgruppen er beskrevet ud fra brancherne, med branchekoder fra KOB; fremst. Af læderbeklædning fremst. Af overtøj, kjoler, busker, m.v fremst. Af anden underbeklædning fremst. af andre beklædningsarter (herunder børnetøj, accezorises, m.fl.) Formgivning og industrielt design I Region Hovedstaden og i Region Midtjylland findes ca. 140 virksomheder indenfor de førnævnte branchekoder, og med et etableringsår før Hovedparten af disse er tilknyttet Dansk Textil & Beklædning og DAFI. Målgruppens karakteristika kan ved en grov klassificering, deles op i to primære grupper: 1. Virksomhederne med placering i Region Hovedstaden, har deres spidskompetencer indenfor den mere kreative side af deres virksomhed. Disse virksomheder er designdrevne og fokuserer på udvikling af dette område. Dette er meget højt prioriteret, hvilket også er forståeligt, da mange af dem har udviklet netop disse kompetencer gennem deres designuddannelser på Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding. De har ikke ressourcerne eller kompetencerne til at gå i dybden med de mere forretningsmæssige sider af deres virksomhed. 2. Virksomhederne med placering i Region Midtjylland, er i de fleste tilfælde baseret på godt købmandskab. Disse virksomheder har spidskompetencer indenfor drift af virksomhed, og fokuserer på bundlinjer og økonomi. Disse udspringer hovedsagligt fra TEKO Center i Herning, eller fra en merkantil uddannelse. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 16

18 Fashion Accelerators mål er at have deltagelse af ca. 40 modevirksomheder, fordelt ud på de to regioner. Mentorerne vil blive udvalgt baseret på deres erfaringer med international forretningsudvikling og deres nationale og internationale netværk. Det er projektets ambition at tiltrække mentorer både fra danske og udenlandske virksomheder med globalt udsyn. Kravet til mentorerne er, at de konstruktivt vil indgå i dialog med modevirksomhederne og vil inddrage deres personlige internationale netværk i forhold til de deltagende modevirksomheder. Ved udvælgelse af såvel virksomheder som mentorer inddrages et ekspertpanel med udvalgte repræsentanter fra branchen. Ekspertpanelets medlemmer udvælges så de samlet har viden om design, vurdering af forretningspotentiale, et internationalt udsyn og har skabt egne forretningsmæssige resultater. Alle ansøgere som projektledelsen indstiller til deltagelse i projektet skal forelægges ekspertpanelet, som foretager den endelige afgørelse. Som afslutning på screeningen vil de udvalgte modevirksomheder og mentorer gennemføre en persontest, hvor de personlige kompetencer og præferencer afdækkes. Internationalt anerkendt testværktøj som f.eks. Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) og Insight anvendes. Virksomhedens ledelse og mentorer får kortlagt egne stærke og svage kompetencer og får derigennem indsigt i, hvilke kompetencer virksomhedens organisation skal udvikle, hvordan den enkelte person fungerer i grupper og som leder. Der gennemføres en test, og en efterfølgende coachsession. Innovativt netværk I projektet etableres et innovativt netværk, som vil facilitere netværksaktiviteter både for modevirksomheder alene, for modementorer alene og for den fælles gruppe. Netværksaktiviteterne tager udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger for den enkelte virksomhed, en gruppe af virksomheder eller en samfundsmæssig problemstilling eller udfordring, som er relevant generelt. Modevirksomheder og mentorer får herigennem inspiration til udvikling af deres internationalisering. De aktiviteter som gennemføres er: - Seminarer og korte temamøder som sætter fokus på konkret læring og giver inspiration, som primært henvender sig til modevirksomheder. - Workshops med videnudveksling og idégenerering, som henvender sig til modevirksomheder og hvor mentorer inddrages som partnere. - Master Class med internationale oplægsholdere, som primært henvender sig til mentorer. De emner som er relevante at tage fat i som netværksaktiviteter er: - I et globalt marked er det vigtig løbende at innovere forretningsmodeller og lære af de bedste. De største vækstrater opnås når virksomheder er blandt first movers. Gennem Master Class og kreative workshops sættes der fokus på cases fra internationalt førende virksomheder og udvikling af nye innovative forretningsmodeller. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 17

19 - Trends og tendenser er afgørende for internationale brands. Gennem Master Class og workshops sættes fokus på consumer insights gennem trendspotting, salgstal, fremtidens forbruger og morgendagens vindervirksomheder. - Etik og forretningsmoral. Der er stadig større fokus på sustainable fashion. Gennem Master Class sættes fokus på alle begreberne og metoderne som f.eks. Corporate Social Responsability, Code of Conduct, Fair Trade, økologisk tøj, miljømærket tøj osv. - Branding er en afgørende faktor for at skabe succes. Gennem Master Class og workshops får virksomheden tilført viden om og udviklet kompetencer indenfor international markedsføring og fashion branding. Seminaret vil sætte fokus på branding, PR, kommunikation, udarbejdelse af logo, lookbook, kampagnebilleder, messedeltagelse, instore koncepter, show m.m. - Internationaliseringsstrategi. Modevirksomhederne skal udvikle en præcis internationaliseringsstrategi, hvor der stilles skarpt på marked, konkurrenter, kundesegment, prissætning, salgsstrategi, eksekvering mv. Der sættes fokus på udvalgte markeder ud fra de ønsker og behov som virksomhederne har. Det kan f.eks. være Rusland, Europa, Japan, Asien og USA. - Blue Ocean Strategi. Gennem en workshop med forskellige udvalgte cases indføres virksomheder og mentorer i begrebet Blue Ocean Strategi. Der arbejdes med strategiudvikling for den danske modebranche generelt og for de enkelte virksomheder, så branchens bevidsthed om at flytte sig fra de nuværende strategier, som enten er rent prisdrevne eller rent designdrevne, frem mod strategier som møder den kommende brugers behov. - Finansiering. For alle virksomheder er finansiering af vækst en stor udfordring, og langt de fleste virksomheder har behov for ekstern kapital. Gennem en workshop sættes der fokus på den interne økonomiske styring gennem forståelse for budgetlægning, fakturering, likviditetsstyring, forsikring af økonomiske aftaler gennem brug af finansieringsinstrumenter som kurssikring, eksportkreditfonden mv. Der sættes også fokus på at skaffe ekstern kapital til virksomheden. Fordele og ulemper ved forskellige finansieringskilder og kravene til at få kapital gennemgås. Den enkelte virksomhed fastlægger sin egen finansieringsstrategi og forbereder forretningsplan til kontakt med finansieringskilder. Strategi og plan fremlægges for netværkets mentorer, som i en træningssituation vil forberede virksomhederne til konkrete investormøder. I forløbet vil også indgå træning via CONNECT Denmark for at virksomhederne bliver så kvalificerede som muligt. - Organisation. De deltagende modevirksomheder har relativt få ansatte. For at få sat skub i en internationalisering er det afgørende at virksomhederne udvikler deres organisation og får tilført de relevante kompetencer som lederen (designeren) ikke selv dækker. Det er også relevant at få tilkoblet strategisk sparring til virksomheden gennem f.eks. en professionel bestyrelse. På workshoppen får virksomheden et indgående kendskab til ledelse og organisering, og arbejder med udviklingsplan for egen organisation. Mentorer inddrages tæt i udviklingen af virksomhedens organisation ligesom virksomhederne i grupper vil udarbejde udviklings- og implementeringsplaner. Som led i projektudviklingen og med udgangspunkt i deltagernes behov vil yderligere emner blive AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 18

20 taget op. Målet er at gennemføre: - 2 årlige Master Class sessions med 2 emner i forbindelse med Copenhagen Fashion Week i februar og august måned, dvs. i alt 8 Master Class sessions gennem projektet. - 6 årlige workshops, hvor der sættes fokus på grupper af virksomheders udfordringer i forbindelse med internationalt salg. Det kan f.eks. være finansiering af vækst, hvor der sættes fokus på finansieringskilder, udvikling af forretningsplan og kontakt til fashion business angels, salgsstrategi, hvor der sættes fokus på internationalt salg, forhandling og kontrakt årlige temamøder, hvor relevante problemstillinger for virksomhederne tages op på korte møder og med forskellige foredragsholdere. På temamøderne er der afsat tid til diskussion af konkrete problemstillinger. Undervisere på de forskellige arrangementer håndplukkes og der vil blive anvendt en række nationale og internationale anerkendte konsulenter, rådgivere, professorer og forretningsfolk. Gennem netværksaktiviteterne får modevirksomhederne udviklet elementer til en internationaliseringsplan. Mellem de forskellige aktiviteter udvikler virksomhederne planen gennem arbejde på egen virksomhed, arbejde i netværk sammen med andre virksomheder og gennem samtaler med den tilknyttede mentor, og ved løbende drøftelser med den tilknyttede coach fra projektgruppen. En internationaliseringsplan omfatter en klar strategi for marked, kundesegment, salgs- og markedsføringskanaler, eksekveringsplan med målsætninger suppleret med investerings- og omsætningsbudget, prissætning mv. For at understøtte netværksaktiviteterne vil der blive udviklet en hjemmeside med et intranet, hvor alt materiale som anvendes på temamøder, seminarer, workshops og Master Class er tilgængeligt. Hjemmesiden vil blive anvendt til al kommunikation mellem parterne, mødeplanlægning, blogs mv., ligesom der vil være adgang til de værktøjer mv. som udvikles og stilles til rådighed. Deltagerne vælger i samarbejde med mentorerne, hvornår og hvor meget de ønsker at deltage i netværksaktiviteterne. Som minimum skal de dog deltage i 2 årlige workshops og 3 årlige temamøder. Modementorprogram De mentorer som tilknyttes projektet tilbydes en mentoruddannelse, hvor de får indsigt i mentors rolle. Mentoren skal bidrage med sin viden, erfaring og indsigt så mentees personlige og faglige udvikling støttes og styrkes. Det er mentorens opgave, at støtte mentee i at se nye vinkler på opgaver og vanskelige situationer, og i at udvikle og gennemføre handlingsplaner. For at sikre et godt og tillidsfuldt partnerskab mellem mentor og mentee er det afgørende at mentor tager fat i de forhold, som for alvor kan gøre en forskel, at mentor evner at skabe ro og refleksion og kan sparre med mentee om udviklingsambitioner. De mentorer som forventes at indgå vil alle have betydelige forretningsmæssig erfaring, som ledere af større virksomheder. Det forventes derfor, at de har betydelig erfaring med mentorrollen. I projektet tilbydes de en mentoruddannelse for at sikre, at alle har samme referenceramme og forventninger. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 19

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere