Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato Dato for Tilsynsbesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012"

Transkript

1 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg Mødested Storskoven, Storskovvej 17-19, 5610 Tommerup Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Fra Centret deltog Konsulent Andre Emil Ravn Enkelte unge, der er til stede ved det uanmeldte tilsyn Birgit Hindse 1

2 Sammenfattende vurdering: Storskoven er et opholdssted godkendt med: - 3 pladser i afd. Storskovvej 17 med målgruppen unge med flere anbringelser bag sig, kriminel adfærd, indlæringsproblemer, udenfor samfundets normer, omsorgssvigtede, turbulent opvækst, svært ved at indgå i sociale relationer, tager ikke ansvar, brug for støtte og omsorg, tendens til at isolere sig, diagnosticerede med psykiske/ mentale handicap, styret af tilfældige stimuli og impulser. - 3 pladser i afd. Storskovvej 15 med målgruppen af unge i udslusning til et selvstændigt voksenliv. Det er unge, der enten er i forløb på Storskoven og som snart kan udsluses eller unge, der visiteres direkte udefra med henblik på kortere forløb/snarlig udslusning - 1 akutplads/observationsplads. Derudover er der af Assens kommunes skoleforvaltning godkendt drift af intern skole. I forbindelse med dette uanmeldte tilsyn vurderes følgende: Stemningen i opholdsstedet er rolig denne eftermiddag, der er få unge samt en medarbejder og leder til stede. Dialogen mellem de voksne og de unge foregår i en afslappet, humoristisk tone. De unge i Storskoven vurderes indenfor den godkendte målgruppe. Der ydes en indsats ud fra den enkelte unge, tænkt ind i en sammenhængende hverdag med social træning, skolegang og aktiviteter. Storskoven vurderes således fortsat at leve op til Barnets reforms fokuspunkter vedr. sikring af kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø samt nære stabile relationer. De unge sikres endvidere mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. Deres skolegang og mulighed for at få en uddannelse understøttes, ligesom deres sundhed og trivsel fremmes, samtidig med at de forberedes på et selvstændigt voksenliv. Der vurderes ligeledes, at der fortsat er en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, der med engagement yder den relevante indsats. Akkrediteringsprocessen forventes afsluttet i foråret Opholdsstedet yder en omfattende indsats i samarbejdet med såvel de biologiske netværk som de professionelle samarbejdspartnere til gavn for anbringelsen. Vedr. særlig situation i samarbejdet med en anbringende kommune, kan det konstateres, at der ikke foreligger skriftlig opsigelse af aftalen, kun mundtlige aftaler, som de to parter ikke er enige om, hvad indeholder, eller hvordan de skulle forvaltes. Storskoven vil tage en fornyet kontakt til anbringende kommune for at forsøge at ordne det i mindelighed. 1. Prioritering af dagsorden og aftale om fokusemne: Da der er tale om uanmeldt tilsyn, aftales indholdet i tilsynet ved ankomsten. Lederen træffes samt enkelte unge og en medarbejder. Tilsynet indeholder observationer og kort drøftelse med et par af de unge samt medarbejderen. Derudover en samtale med lederen. 2. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg: Der er fortsat fokus på økonomien, hvilket der følges op på ved budget og regnskabsbehandling, samt når der indsendes halvårsstatus. 2

3 3. Fokusemne/ særlig problematik: Drøftelse af særlig problematik vedr. uoverensstemmelse mellem opholdsstedet og anbringende kommune. Der er en tvist med en anbringende kommune i forhold til en tidligere indskrevet, som under ophold i Storskoven, opholdt sig i Odense hos kæreste, for derefter at fraflytte Storskoven, dog således at der fortsat frem til ny kommune tager over, fra Storskoven ydes støtte og kontakt til den unge. Der har ikke været foretaget skriftlige revideringer i handleplanen, alene mundtlige aftaler. Det har ifølge Storskoven været svært at få kontakt til forvaltningen. Aftalen blev ikke opsagt, hvorfor Storskoven har modtaget fuld betaling i hele perioden De mundtlige aftaler har tilsyneladende givet misforståelser mellem kommunerne og opholdsstedet.. Det har medført et økonomisk mellemværende, hvor den anbringende kommune kræver opholdsydelsen tilbagebetalt for en periode, da denne kommune mener, at opholdsstedet ikke har leveret ydelse i forhold til pris eller aftale. Vurdering/konklusion: Det kan konstateres, at der ikke foreligger skriftlig opsigelse af aftalen, kun mundtlige aftaler, som de to parter ikke er enige om, hvad indeholder, eller hvordan de skulle forvaltes. Storskoven vil tage en fornyet kontakt til anbringende kommune for at forsøge at ordne det i mindelighed. 4. Forhold vedrørende beboerne: Der er netop en ung på vej ind med indskrivning fra Derudover er endnu en henvendelse fra samme kommune måske aktuel. En ny kommune har ligeledes henvendt sig med en forespørgsel. En af de indskrevne unge har haft ophold i Lilleskoven, Højrupvej i 5 dage, for at få ro i hovedet og have besøg af sin far. Den ene af de unge, som var involveret i hjemmerøveri, er fortsat indskrevet på fuld ydelse men opholder sig i arresthus. Der er endnu ikke truffet retslig afgørelse, hvilket har været udskudt flere gange, nu til Så længe der ikke er en afgørelse, skal der være en plads til ham for evt. at kunne vende tilbage. Storskoven har kontakt flere gange om ugen til ham, bringer post til ham og ud for ham. To medarbejdere har været med i retten, og der bliver en mulighed for at sende en skriftlig redegørelse inden afgørelse. Den senest indskrevne kommer fra indvandrermiljø, hvor opholdet af familien omtales som et kostskoleophold. Der er aktuelt tale om en gruppe af unge, hvor det ikke kun er kriminalitet, der dominerer, måske nok så meget andre, personrelaterede problematikker. Der er fortsat tilrettelagt en socialpædagogisk indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges problematikker og udviklingspotentiale, tænkt ind i en sammenhængende hverdag med skolegang og aktiviteter samt social træning. De unge har eksempelvis en maddag hver om ugen, sammen med personalet. Huset beskrives som meget velfungerende, det er ifølge lederen et roligt hus med længerevarende opholdsperioder for de unge. Denne eftermiddag er der få unge samt en medarbejder til stede. De øvrige er ude af huset i planlagte aktiviteter. De unge benytter lokalområdets aktivitetstilbud eller tager den nærliggende større by, hvis tilbuddet ikke findes lokalt. 3

4 Dialogen mellem medarbejdere/leder og de unge foregår i en rolig, humoristisk tone. Der er åbenhed til at spørge om, hvad der lige måtte trænge sig på. Der er aktuelt ikke stoffer på Storskoven. En enkelt er tilmeldt misbrugscenter i Glamsbjerg. Der benyttes en lokal massør hver 3. uge som afstresningsmiddel. De fleste unge er positive overfor dette og mærker, at det har en virkning. I forebyggende henseende kommer den lokale betjent en gang om måneden og spiser frokost samt får en snak med Storskovens unge og medarbejdere. De unge er tilknyttet den interne skole, bortset fra en enkelt. Denne unge er i gang med vagtuddannelse i Odense, hvilket kræver meget støtte for at gennemføre den. Vurdering/konklusion: De unge i Storskoven vurderes indenfor den godkendte målgruppe. Der ydes en indsats ud fra den enkelte, tænkt ind i en sammenhængende hverdag med social træning, skolegang og aktiviteter. Storskoven vurderes således fortsat at leve op til Barnets reforms fokuspunkter vedr. sikring af kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø samt nære stabile relationer. De unge sikres endvidere mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. Deres skolegang og mulighed for at få en uddannelse understøttes, ligesom deres sundhed og trivsel fremmes, samtidig med at de forberedes på et selvstændigt voksenliv. 5. Magtanvendelser: Der er ikke i perioden sidens seneste tilsyn indberettet magtanvendelser. 6. Pædagogik og aktiviteter: Alle nyindskrevne er på Lilleskoven, Højrupvej, de første 14 dage i en til en kontakt og derefter sluses over i Storskoven. Der anvendes fortsat de godkendte metoder, med testning ved hjælp af PAS-metoden, således at der tilrettelægges en individuel indsats ud fra den enkeltes problematikker, ressourcer og udviklingspotentiale. Ud fra dette er hverdagen struktureret med motion hver morgen, derefter skolegang og om eftermiddagen aktiviteter i eller udenfor Storskoven. Vurdering og Konklusion: Vurdering sammenskrevet under ovenstående punkt. 7. Medarbejdere og kompetencer: En medarbejder, der aktuelt benyttes som vikar, er i gang med pædagoguddannelse og er færdig til juli, hvor det forventes, at hun bliver fastansat. Denne medarbejder har en fortid og erfaring fra fængselsvæsenet. En anden, ny medarbejder er mureruddannet men ønsker pædagoguddannelse, hvorfor det er aftalt jobtræning i et år, hvorefter uddannelse forventes opstartet. 8 ud af de 10 ansatte er således pædagoguddannede. Fremadrettet tilstræbes uddannede i alle stillinger. 4

5 Der har været deltagelse i en dag med Susan Hart som inspiration til det pædagogiske arbejde. Der er supervision en gang om måneden af en psykolog fra det lokale PPR. Dette er man godt tilfreds med. Akkrediteringsprocessen forløber godt, det er en lang, omfattende proces. Der trænes i dokumentation. Processen forventes færdig februar Det er skolelederen, der er meget veluddannet (cand.pæd.soc.) og psykologi på diplom)der er den primære, tovholderen. Vurdering og konklusion: Der vurderes fortsat at være en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, der med engagement yder den relevante indsats. 8. Organisation og ledelse: Ikke drøftet ved dette tilsyn. 9. Fysiske rammer: De fysiske rammer indgår ikke i dette tilsyn. 10. Økonomi: Vedr. opholdsstedets økonomi henvises til behandling af budget, regnskab og halvårsstatus. 11. Samarbejdspartnere: Der er et rigtig godt samarbejde med de anbringende kommuner, såvel de hidtidige som de nye. Ligeledes bruges mange kræfter på samarbejde med de unges netværk, særligt i forhold til en af de unges mor, som er hashsælger. Vurdering og konklusion: Opholdsstedet yder en omfattende indsats i samarbejdet med såvel de biologiske netværk som de professionelle samarbejdspartnere til gavn for anbringelsen. 12. Tilbudsportalen: Ajourført og ok. 13. Aftalte opfølgninger: Der er aftalt opfølgninger vedr. økonomi i sammenhæng med sagsbehandlingen. 14. Næste tilsynsbesøg: Anmeldt tilsyn i foråret Stedets kommentarer til tilsynsrapport: 16. Til tilsynsrapporten er knyttet følgende bilag: Ingen. 5

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere