Case: Kalve med hoste 10 min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case: Kalve med hoste 10 min"

Transkript

1 Case: Kalve med hoste 10 min I en større malkebesætning (350 årskøer) flyttes kalvene fra enkeltbokse efter 2-3 uger og sættes i fællesbokse 6-8 kalve sammen. Kalvene fravænnes, når de er 13 uger, og kviekalvene overflyttes til større bokse med kalve i en gammel kostald på nabogården indtil de skal kælve første gang. Flere kalve begynder at hoste allerede i de små fællesbokse, men især 7-14 dage efter fravænning udvikler 15-20% behandlingskrævende lungeproblemer. Problemet er specielt udtalt hos kalve fra kvier. Tyrekalvene sælges fra til en specialiseret fedekalveproducent inden overflytning til fællesboksene. - Overvej mulige agens, der kan have betydning for den observerede sygdom hos kalvene - Angiv forslag til relevant diagnostiske undersøgelser analyse, prøvemateriale, fra hvilke kalve, hvor mange - Der blev udtaget prøver fra 5 kalve: resultatet var at i 1 kalv fandt man Coronavirus, i 2 kalve Pasteurella multocida, i 3 kalve Mycoplasma dispar - Hvilke konklusioner kan drages af resultatet af laboratorie analyserne vedr. årsag? - Overvej mulige faktorer i drift/pasning, der kan være årsag til problemerne - Hvilke forebyggende tiltag kan der tages i besætningen for at afhjælpe problemet 1 1 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

2 Immunitetsstyring i kvægbesætninger Kvægkursus oktober 2015 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet-DTU Danmark

3 Hvad er sundhed? Fravær af sygdom? Hvor stort er problemet? Den samlede kalvedødelighed er 14% Lungebetændelse årsag til 15% af samtlige dødsfald de første 6 mdr. af kalvens liv Diarre angives at være årsag til 75% af samtlige kalve dødsfald under 3 uger Infektiøse årsager er centrale 3 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

4 En kalv er som en liniedanser Kenneth Krogh design 4 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

5 Faktorer af betydning for sundheden - kalven Immunforsvar Råmælksantistoffer (kvalitet og kvantitet) Vitamin E Stress General kondition, foderstand, god barndom! etc. 5 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

6 Faktorer af betydning for sundheden - management IGEN - Råmælk til tiden og i rigelige mængder og kvalitet Dokumenteret i en række undersøgelser i ind og udland Luft udskiftning, fugtighed og temperatur Dokumenteret specielt for luftvejsinfektioner, nedbringe smittepres, forhindre irritation af slimhinden 6 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

7 Faktorer af betydning for sundheden - management Rengøring udmugning Forhindre øget overlevelse, akkumulering, tilgængelighed Udfodringssystem mælk I flere undersøgelser er vist at spandfodring giver højere diarre forekomst frem for drikkenipler Observation sygeafsnit Hurtig fjerne/behandle smittefabrikker 7 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

8 Faktorer af betydning for sundheden - opstaldning Kalve opstaldet i grupper har højere sygelighed end enkeltopstaldede kalve i de fleste undersøgelser (Svensson et al., 2006) Større grupper generelt mere syge end små grupper Dobbelt så stor sygelighed i dynamiske grupper ift. stabile grupper (Engelbrecht 2006) undgå sammenblanding i det hele taget 2 smittemuligheder 12 smittemuligheder 8 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Venligst udlånt af Prof. Hans Houe; LIFE

9 Faktorer af betydning for sundheden - opstaldning Enkelbokse med eller uden fysisk kontakt få undersøgelser, men en viste tendens til at kalve med kontakt havde mere diarre (ikke signifikant). Vi mangler data!!!! Ude contra inde (Farmtest no ; Landscentret, DK) 71 % af inde kalvene havde luftvejsproblemer mod 30 % af ude kalvene (signifikant) Der var flere medicinske behandlinger mod diarre hos inde kalve (15 %) end hos ude kalve (8 %) (signifikant) 9 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

10 Immunitets styring og smittespredning Med fokus på store besætninger og besætninger med multisite lignende struktur 10 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

11 Små besætninger små problemer store besætninger store problemer? (som far til 2 teenager ved jeg hvad jeg snakker om ) 11 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

12 Immunitetsstyring i store besætninger Større besætninger giver nye udfordringer Sammenblanding af dyr med forskellig immunitetsstatus Store løsdriftsstalde giver nye smitteforhold Anvendelse af kviehoteller giver forskellig immunitet Multisite lignende besætninger ditto Kan føre til øget mængde infektionssygdomme Behov for øget monitorering og immunitetsstyring 12 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

13 Kviehoteller og andre former for sektionering Kviernes immunitet vil afspejle smittepresset på hotellet Når kvierne flyttes tilbage til besætningen kan man risikere: At kvierne får diarre eller lungeproblemer pga. patogener der er i besætningen og ikke på hotellet At kvierne medbringer patogener, som ikke er i besætningen medførerne sygdom hos de ældre køer At kviernes råmælk ikke indeholder specifikke antistoffer mod de patogner der er i hovedbesætningen kalvene bliver syge De seneste par år har vi faktisk set både diarre og lungebetændelse hos aldersgrupper vi tidligere ikke så disse børnesygdomme hos! Hvornår skal man flytte kvierne tilbage til hovedbesætningen? Hvad kan man gøre diagnostisk/profylaksis? 13 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

14 Immunitetsstyring hvad kan vi gøre bedre Den biologiske/farmakologiske øsning Vaccination af kvier og måske køer med Rota vet Corona for at sikre antistoffer mod E.Coli, rotavirus, coronavirus mod diarre Bovipast mod BRSV, PI-3 og Mannheima - mod lungebetændelse Regelmæsig test af råmælkskvalitet kvantitet og kvalitativt (dvs. sammensætning af specifikke antistoffer) Vit E tilskud Passiv immunisering med råmælk/kommercielle produkter? 14 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

15 Immuniteten variere! Titer log HERD B BRSV IgG From arrival to slaughter sept 99 nov 99 jan 00 mar 00 may 00 jul 00 sept 00 nov 00 feb 01 apr 01 jun 01 sept 01 oct 01 dec 01 Herd B gr 1 Herd B gr 2 Herd B gr 3 Herd B gr 4 Herd B gr 5 Herd B gr 6 Herd B gr 7 Herd B gr 8 Herd B gr 9 Herd B gr 10 Herd B gr 11 Herd B gr 12 Date of test 15 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

16 Vaccinations strategier luftvejspatogener Hvad er målet i en aktuelle besætning Vaccinationsstrategier Alle kalve beskyttet hele året Alle kalve beskyttet i vinterperioden Kalve beskyttet fra 3/4 mdr til 6/7 mdr alderen Kun de yngste kalve er beskyttet 16 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

17 I. Alle kalve, hele året Ved indsættelse (1-2 uger efter ankomst) Boost 2-3 uger senere, OG ved 3 mdr alder Optimalt: revacc. før kritiske perioder (nov) Boost minimum hver 6. mdr (helst hver 3) Fordele: Optimal dækning Ulemper: Dyrt, besværligt, og endnu ingen garanti for succes 17 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

18 II. Alle kalve i vinterperioden Alle kalve vaccineres 2x i oktober I vinterperioden: alle kalve ved indsættelse samt 2-3 uger senere Optimalt: Alle re-vaccineres medio januar Fordele: Optimalt beskyttelse i højsæson, billigere end strategi I. Ulemper: Hvad sker der i maj-aug når 6-7 mdr. gamle kalve er naive? 18 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

19 III. Kun ældre kalve Vaccinerer kalve ved 3/4 mdr alderen Boost 2-3 uger senere Fordele: Let og billigt Ulemper: Mange huller 19 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

20 IV. Kun Yngre Kalve Vaccinerer kalve 1-2 uger efter indsættelse Boost 2-3 uger senere Ingen revaccination Fordele: Billigt, alle har antistoffer de første 3-4 måneder Ulemper: Hvad sker efter 4 mdr alderen? 20 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

21 Vaccination af køer test af serum Antal Prøve mærke % inhibition opnået ved rotavirus antistof ELISA 1 vaccineret 96,44 2 vaccineret 90,24 3 vaccineret 80,37 4 vaccineret 95,49 5 vaccineret 87,80 6 vaccineret 94,92 7 vaccineret 92,60 8 vaccineret 95,17 9 vaccineret 95,70 10 vaccineret 88,40 11 Ikke vaccineret 96,26 12 Ikke vaccineret 95,88 13 Ikke vaccineret 46,07 14 Ikke vaccineret 92,07 15 Ikke vaccineret 48,22 16 Ikke vaccineret 92,99 17 Ikke vaccineret 66,34 18 Ikke vaccineret 71,17 19 Ikke vaccineret 69,93 20 Ikke vaccineret 88,40 21 Positiv kontrol serum 96,26 22 Negativ kontrol serum 0,00 Alle køer > 80% 5 køer< 70% 2 køer< 40% 21 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

22 Konklusioner Vacciner` kun i besætninger med styr på management Gør målet, og ikke mindst begrænsningerne, klart for dig selv og producent inden start Alle kalve i en given målgruppe bør være dækket ind. Undgå panik vaccinationer under et akut udbrud!! Hav` tålmodighed - fasthold strategien 22 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

23 Passiv immunisering Fordele Virker med det samme Råmælks antistoffer interferer ikke Alle bringes på samme niveau / op på niveau Tillader udvikling af immunitet i kalven Ukendte faktorer ved passiv immunisering Hvilken dosis er nødvendig? Hvor mange doser hvor stabile er antistofferne i tarmkanalsen Virker antistofferne i det hele taget? Er der antiostoffer mod de relevante patogener? 23 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

24 Erfaringer fra udlandet og produkter Generelt Stor forskel på produkterne Effekt afhængig af en række faktorer ved fremstilling Dosis/koncentrationen af IgG vigtigste faktor Ønskes systemisk effekt så minimum 100 g IgG som råmælks supplement og det dobbelte ved råmælks erstatning Produktions lokalisation har betydning! Dagligt tilskud af g IgG (lactogen immunitet) Få studier men effekt på tilvækst og mindre diarre 24 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

25 25 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

26 26 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

27 Prøver Gruppe Prøvetype Antal Kalve 5 dage råmælk blod fæces 49 stk. Kalve 15 dage med klinisk diarre fæces 25 stk. Follow up kalve blev fulgt de første 30 dage 8 stk. Køer blod 81 stk. 27 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

28 Råmælkens indhold af IgG 28 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

29 Kalvenes indhold af IgG i serum Kun 1 ud af 49 kalve havde < 10 mg/ml IgG i serum! 29 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

30 Ingen sammenhæng mellem råmælk og kalve serum IgG niveau! 30 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

31 Udenlandske data 31 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

32 Kontrol af råmælks kvalitet Total protein ved colostrometer (massefylde ) Snap-kits ELISA på laboratoriet Diverse andre metoder (refractometer med diverse tungmetaller) Indhold af specifikke antistoffer!!!!!!!! 32 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

33 Kontrol af råmælks kvalitet Midland quick test havde en specificitet på 89% og en sensitivitet på 72 % i.f.t. ELISA ELISA < 10 mg/ml > 10 mg/ml TOTAL < 10 mg/ml MIDLAND > 10 mg/ml TOTAL Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

34 Kontrol af råmælks kvalitet (Sarahs speciale) Colostrometer (Vilovet) testet af Sara i specialet God: mg/ml Middel: mg/ml 34 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

35 Hvilke antistoffer er i råmælken? 75 Total Ig mg/ml mg/ml Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet BRSV IgG Lars Birch, 1999

36 Hvilke antistoffer er i råmælken rotavirus Ab P = 0,04 (Signifikant) 36 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

37 Hvilke antistoffer er i råmælken? P = 0,06 (NS) 37 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

38 Immunitetsstyring hvad kan vi gøre bedre? De praktiske løsnings muligheder! Højere grad af bio-safety Begrænset adgang til staldene krav til dyrlæger, inseminører, klovbeskærer Aftale arbejdsflow for personalet Karantæneperiode ved indslusning af nye dyr (7/30 også internt) Hvis der er sektioneret drift skal tidspunktet for flytning af dyr gennemtænkes og evt. vaccination overvejes Øget kendskab til leverandørbesætninger Høj hygiejne Små og stabile grupper af ungdyr Undgå sammenblanding/flytning i kritiske perioder (kælvning mm) 38 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

39 Immunitetsstyring hvad kan vi gøre bedre Den dyre (og visionære?) mulighed/perspektiv..men den kommer/pålægges nok i en eller anden form i en ikke al for fjern fremtid (jvf Veterinærforlig II) Objektiv/systematisk sundhedsovervågning Inspireret af E.Behymer et al., Can J Vet res vol 52, 10, Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

40 Objektiv sundhedsovervågning Prøver fra f.eks. 20 dyr i hver aldersgruppe/sektion Test for antistoffer og/eller agens Køer: coronavirus, salmonella, ParaTb, Nespora (ikke kvier), Camphylobacter fetus Kalve < 1 uge: Total immunoglobulin, parasitter, Coli, rota, Vit E Kalve > 1 uge: rotavirus, coronavirus, BRSV, PI-3, parasitter, Salmonella, E. Coli, Pateurella Multocida, Mannheimia haemolytica, H. somnus, Mycoplasma (Bovis) 40 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

41 Resultater (konstrueret) OD værdier omregnet som OD% ved division med gennem af pos kontrol (P) OD værdier (coronavirus antistoffer) Besætning XX A 0,013 0,452 0,030 0,110 0,063 0,013 0,452 0,030 0,110 0,063 0,110 0,063 B 0,022 0,486 0,021 0,104 0,052 0,022 0,486 0,021 0,104 0,052 0,104 0,052 C 0,000 0,369 0,030 0,032 0,085 0,000 0,369 0,030 0,032 0,085 0,032 0,085 D 0,004 0,366 0,037 0,038 0,076 0,004 0,366 0,037 0,038 0,076 0,038 0,076 E 0,003 0,024 0,057 0,030 0,065 0,003 0,024 0,057 0,030 0,065 0,030 0,065 F 0,008 0,029 0,080 0,039 0,055 0,008 0,029 0,080 0,039 0,055 0,039 0,055 G 0,005 0,041 0,031 0,093 0,176 0,005 0,041 0,031 0,093 0,176 0,093 0,176 H 0,001 0,053 0,034 0,078 0,231 0,001 0,053 0,034 0,078 0,231 0,078 0,231 OD% A 3 96 (P) (P) B (P) (P) C D E 1 5 (N) (N) F 0 6 (N) 0, (N) 0, G H ,01 0, ,01 0,03 0,01 0,03 41 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

42 Resultater (konstrueret) Coronavirus antistoffer Salmonella antistoffer Prevalens kalv < i uge kalv < 1 mdr kalv < 3 mdr kalv > 3mdr kvie Køer Prevalens kalv < i uge kalv < 1 mdr kalv < 3 mdr kalv > 3mdr kvie Køer ELISA % ELISA % 42 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

43 Resultater (konstrueret) Enkel dyrs resultater Dyre ID BCV Rota BRSV PI-3 Salmo ParaTB Past. H.som Neospo Prevalens 78% 44% 78% 44% 0% 11% 44% 0% 11% 43 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

44 Resultater (konstrueret) Tabel 3. Udvikling i prævalens på agensniveau Dato BCV Rota BRSV PI-3 Salmo ParaTB Past. H.som Neospo Feb % 40% 95% 5% 0% 0% 40% 40% 5% Jun % 40% 60% 5% 0% 0% 40% 70% 5% Okt % 70% 40% 5% 0% 0% 70% 20% 5% Feb % 20% 100% 3% 0% 10% 20% 20% 3% Jun % 20% 60% 2% 0% 10% 20% 10% 2% Okt % 10% 40% 2% 0% 15% 10% 95% 2% Feb % 95% 95% 65% 0% 5% 95% 40% 65% Jun % 40% 65% 40% 0% 3% 40% 65% 40% Okt % 40% 50% 35% 0% 0% 40% 40% 35% Feb % 44% 78% 44% 0% 11% 44% 0% 44% 44 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

45 Resultater (konstrueret) Udvikling i prævalens Prævalens BCV Rota BRSV PI-3 Salmo ParaTB Past. H.som Neospo 0 Feb 1998 Jun 1998 Okt 1998 Feb 1999 Jun 1999 Okt 1999 Feb 2000 Jun 2000 Okt 2000 Feb 2001 Dato 45 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

46 Objektiv sundhedsovervågning Værktøj i den daglige rådgivning sammenholde profilerne med antibiotika forbrug, ydelse, dødelighed mm It løsninger bør udvikles til visualisering, benchmarking af resultater og let overskuelig tilgang til data (mobil APPs mm) Billigere serologiske og agens analyser med nye highthoughput platforme kræver en FoU indsats indsats med teknologien er der Kend dine patogener early warning overvågning generelt Teste at indkøbte dyr har samme profil Teste at der ikke er immunitets forskelle mellem forskellige sites i bedriften 46 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

47 Afslutning Der har hidtil ikke været fokuseret på immunitetsstyring i kvægbrug Med større besætninger bliver dette nødvendigt LAV EN PLAN! Indsatsen skal koncentreres om følgende tre hovedområder Øget biosecurity Profylakse med vacciner og indslusning Objektiv overvågning og kendskab til smittepres 47 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

48 48 Afslutning Rom blev ikke bygget på en dag. Identificer flaskehalsene og lav prioriteringer Spørgsmål til jer: Hvad må diagnostik koste??????? Tak for opmærksomheden - spørgsmål!!! 48 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU Respirationsvejslidelser - kalve Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU 2 Respirationsvejslidelser er multifaktorielle! Kenneth Krogh design 3 Luftvejs smitstoffernes

Læs mere

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRSV FOREKOMST Globalt Alle aldre, mest alvorligt kalve < 9 mdr Hyppige reinfektioner

Læs mere

Kalvesundhed og kalvepasning 28. oktober 2014

Kalvesundhed og kalvepasning 28. oktober 2014 Kalvesundhed og kalvepasning 28. oktober 2014 Kalven er staldens kommende stjerne Der er god økonomi i stærke kalve!! Formålet med dette aften-kursus: Opfriskning på god kalvesundhed Sparring mellem kollegaer

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

Professionel styring i kalve- og kviestalden

Professionel styring i kalve- og kviestalden Professionel styring i kalve- og kviestalden Systematik er nøgleordet til succes! Dyrlæge Katrine Lawaetz, Vestjyske Dyrlæger Dyrlæge Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger Kalven er staldens kommende stjerne

Læs mere

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Årsrapport 2014 vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Data... 1 2.1 Materialer... 1 2.2 Geografisk fordeling

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Styr kalven sikkert igennem fravænning. Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016

Styr kalven sikkert igennem fravænning. Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016 Styr kalven sikkert igennem fravænning Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016 Når det går galt 5-12 dage gamle 3-5 uger gamle Efter fravænning Forår og efterår med store variationer i dag- og nattemperaturer

Læs mere

Fakta-blad samling 1

Fakta-blad samling 1 Fakta-blad samling 1 Fakta om Coccidiose Hvad er Coccidiose? Coccidiose er en typisk multifaktoriel lidelse, idet et sygdomsudbrud vil være afhængigt af graden af tilsmudsning i stald eller på mark med

Læs mere

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus

Læs mere

Danske forskningsaktiviteter og nye forskningsresultater om Mycoplasma bovis i kvæg

Danske forskningsaktiviteter og nye forskningsresultater om Mycoplasma bovis i kvæg Danske forskningsaktiviteter og nye forskningsresultater om Mycoplasma bovis i kvæg Liza Rosenbaum Nielsen Professor i Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse Københavns Universitet liza@sund.ku.dk AgroTech

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk FÅ STYR PÅ PRRS Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus Hansen

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim Da PCV2 kom til Danmark Fra år 2000 spredtes sygdommen

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr...

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr... Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri Indhold Retningslinjer når du indretter bygninger... 2 Kalve... 3 Ungdyr... 8 Køer... 10 Goldkøer og kælvende... 14 Ekstern smittebeskyttelse...

Læs mere

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 16 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE 16-21 Parasitter koster penge og velfærd Græsmarksparasitter er et problem i dansk kvægbrug. Parasitterne er årsag til synlig eller

Læs mere

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via management v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovregistreringer - hvor mange og hvor meget? Hvordan trækkes data ud via Dyreregistrering Styringslister

Læs mere

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL ADFÆRD & VELFÆRD SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL - PÅ TVÆRS AF ÅRSTIDER MARIANNE BONDE, UDVIKLINGSCENTER FOR HUSDYR PÅ FRILAND FINANSIERET AF FONDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG, FRILAND A/S OG FORENINGEN

Læs mere

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Immunitet, E-vitamin status hos kalve Erfaringer med ekstra tildeling ved forskellig alder. Kvægs Kongres 29/2 2016

Immunitet, E-vitamin status hos kalve Erfaringer med ekstra tildeling ved forskellig alder. Kvægs Kongres 29/2 2016 Immunitet, E-vitamin status hos kalve Erfaringer med ekstra tildeling ved forskellig alder Kvægs Kongres 29/2 2016 Antistofniveau Immunitet hos kalve (skematisk) Dårlig immunitet Her flyttes kalve! 0 1

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Maldiverne Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Maldiverne Hovedstad Indbyggere Sprog Malé 390.000 Divehi Religion Valuta Areal Sunni-Islam Maldiviske rufiyaa samt amerikanske dollars

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

Hvad betyder spædkalvens start for dens senere resultater? Terese Myhlendorph-Jarltoft

Hvad betyder spædkalvens start for dens senere resultater? Terese Myhlendorph-Jarltoft Hvad betyder spædkalvens start for dens senere resultater? Terese Myhlendorph-Jarltoft Slagtekalverådgiver Tlf: 2311 8618 Email: tja@sagro.dk Kalvedødelighed i DK 2004-2017 1 Kalvedødelighed Diarré er

Læs mere

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE ChemVet Calf PASTE koncept KALVE Calf PASTE concept Et innovativt management redskab til styring af den første kritiske periode i livet hos unger af drøvtyggere Tilskudsfoder til stabilisering af starten

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Indtryk fra verdenskongressen for kvægdyrlæger (WBC 2016)

Indtryk fra verdenskongressen for kvægdyrlæger (WBC 2016) Indtryk fra verdenskongressen for kvægdyrlæger (WBC 2016) Af kvægdyrlæge Erling Andersen, LVK Vaccinationer i slagtekalveproduktionen. For nogle uger siden deltog jeg i verdenskongressen for kvægdyrlæger,

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

Værd at vide om. Norge. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Norge. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Norge Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Norge Hovedstad Indbyggere Sprog Oslo 5,2 mio. Norsk Religion Valuta Areal Protestantisme Norsk krone Herunder kan du læse en række praktiske

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

Diarré hos klimagrise og slagtesvin

Diarré hos klimagrise og slagtesvin Diarré hos klimagrise og slagtesvin Ø-Vet Årsmøde Sørup Herregård den 27. januar 2015 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut

Læs mere

Kalve - programmet. Elitekalv. Flydende mælkeprodukter. Elitekalv. Elitekalvprogram. Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet.

Kalve - programmet. Elitekalv. Flydende mælkeprodukter. Elitekalv. Elitekalvprogram. Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet. Elitekalv Kalve - programmet Flydende mælkeprodukter Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet Elitekalvprogram Foderplan Diarré problematikken Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet Om du ønsker en veludviklet

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt?

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PH Rathkjen Sr. Global Teknisk Chef for PRRS, Boehringer Ingelheim De 5 trin til PRRS kontrol 1. Enighed om målet (kontrol eller elimination) 2.

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Værd at vide om. Spanien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Spanien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Spanien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Spanien Hovedstad Sprog Indbyggere Madrid Romerskkatolicisme Spansk, catalansk, galicisk og baskisk Euro 48 mio. Religion Valuta Areal Herunder

Læs mere

VitCox Tilskudsfoder til kvæg, får, geder og fjerkræ. part of

VitCox Tilskudsfoder til kvæg, får, geder og fjerkræ. part of VitCox Tilskudsfoder til kvæg, får, geder og fjerkræ part of Hvad er coccidiose/ cryptosporidiose? En smitsom tarmbetændelse forårsaget af parasitter, som lever i tarmens celler Cellerne borer sig ind

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink.

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Medicinsk sanering i frilandsbesætninger Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Hvorfor sanering Dyrevelfærd. Mindre diarre. Lungesyge. Bedre drift resultater

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

IgG produkter fra valle til forebyggelse/behandling

IgG produkter fra valle til forebyggelse/behandling Appendix 1 IgG produkter fra valle til forebyggelse/behandling af kalvediarré Appendix 1 til slutrapport/dffe projekt: Nye produkter til passiv immunisering af spæd- og småkalve (j. nr. 3412-7-1938): Beskrivelse

Læs mere

Anders Mikkelsen. Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002

Anders Mikkelsen. Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002 Anders Mikkelsen Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002 Motivation - økonomi Typisk vaccinationsstrategi i en besætning Søer Coli/tarmbrand Rødsyge/PPV 17 kr. x 2,35 kuld/år = 40 kr 15 kr. x 2,35 kuld/år = 35

Læs mere

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen Opdrættet Uden Antibiotika Stine Mikkelsen Spiseseddel Præsentation af besætning Ændringer af behandlinger Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Medicinforbrug Produktionsresultater Afrunding Krav til OUA-produktion

Læs mere

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI Kursusforløb for dyrlæger som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI OM KURSET BAGGRUND I samarbejde mellem Ø-Vet A/S og Danish Farmers Abroad etableres et kursusforløb

Læs mere

1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!!

1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!! 1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!! Af, Svinevet Der er mange knapper at trykke på!! Hvad kan de danske slagtesvin Præstere! Der regnes med 2.3 Kr./fe Der regnes med 6,5 kr. / % døde slagtesvin

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 Program 1. Råmælk Jette 2. Smitteforebyggelse Anne Marie 3. Diarre Ninna 4. Fodring & tilvækst Ole God

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion 28. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 20475 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Rotavec Corona Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Per 2 ml

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

BÆREDYGTIG LAKSEOPDRÆT - EN FORUDSÆTNING FOR VORES EKSISTENS

BÆREDYGTIG LAKSEOPDRÆT - EN FORUDSÆTNING FOR VORES EKSISTENS BÆREDYGTIG LAKSEOPDRÆT - EN FORUDSÆTNING FOR VORES EKSISTENS CEO Regin Jacobsen Havet 2030 Tórshavn workshop i Nordens Hus Tórshavn 15. November 2011 VÆRDI KÆDE Page 2 FÆRØERNE Åbent hav Udsat for bølger

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Dyrevelfærd i praksis sådan gør jeg, og det betaler sig!

Dyrevelfærd i praksis sådan gør jeg, og det betaler sig! Dyrevelfærd i praksis sådan gør jeg, og det betaler sig! Tema 9 Dyrevelfærd til gavn for dyr og kvægbruger Mælkeproducent Wessel Doldersum Præstø Fakta vedrørende min bedrift Bedrift købt i 1997 gamle

Læs mere

SvineVet. Intern smittebeskyttelse i soholdet. Lise-Lotte Pedersen

SvineVet. Intern smittebeskyttelse i soholdet. Lise-Lotte Pedersen Intern smittebeskyttelse i soholdet Lise-Lotte Pedersen Hvordan forhindrer vi rent praktisk, at virus og bakterier (patogener) spredes i besætningen Spredning af patogener i stalden Via trynekontakt Via

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Kalve - programmet. Elitekalv. Flydende mælkeprodukter. Elitekalv. Elitekalvprogram. Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet.

Kalve - programmet. Elitekalv. Flydende mælkeprodukter. Elitekalv. Elitekalvprogram. Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet. Elitekalv Kalve - programmet Flydende mælkeprodukter Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet Elitekalvprogram Foderplan Diarré problematikken Morgendagens Malkeko eller Kalvefilet Om du ønsker en veludviklet

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Videnblad nr. 4. 19. juni 213 Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 21/11 og 211/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Ole Roland Therkildsen 1, Karsten Laursen 1, Peter Sunde & Mariann

Læs mere

Nr. 1 Februar 2007. Mælkepulver

Nr. 1 Februar 2007. Mælkepulver Nr. 1 Februar 2007 Indholdsfortegnelse: Mælkepulver...1 Kolbemajs, vårbyg eller måske kernemajs?...2 Markplanen...2 Majs...2 Kolbemajs...2 Majs til modenhed (kernemajs)...2 Indstik Sundhed hos kalve...3

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Helbreds protokol for enkeltslag med unger

Helbreds protokol for enkeltslag med unger Helbreds protokol for enkeltslag med unger Af Ove Fuglsang Jensen Denne lille artikel, har Dr. Colin Walker lavet som en praktisk hjælp til dem der starter et enkeltslag med unger, og samtidig tager det

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

Producent-info 9-2014 [26.09.14]

Producent-info 9-2014 [26.09.14] 1. Reguleringen af noteringen stopper pr. slagtedag torsdag/fredag d. 25-26. september 2014 2. Opkrævning til Sikringsfonden (Gumboro og kassation) og Salmonella 3. Danpo får ny hjemmeside 4. Gumboro-situationen

Læs mere