Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System"

Transkript

1 Sto Scandinavia Betonrenovering Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System

2 Forstærkning af bærende konstruktioner Indledning Intelligent teknik til bæredygtige løsninger Bærende konstruktioner af armeret beton har været anvendt i årtier. Med tiden kan der ske meget, som i værste fald nødvendiggør en efterfølgende forstærkning. Broer eller parkeringshuse intet bygningsværk holder evigt. Det sker ikke sjældent, at det efter en periode bliver nødvendigt at foretage forstærkning af bærende konstruktioner. Dette kan skyldes et ændret anvendelsesområde eller at der stilles nye belastningskrav til konstruktionen. Hen ad vejen kan det være nødvendigt med forbedringer, da bygningen udsættes for slitage ud over det planlagte pga. større belastninger. Skader kan være opstået på grund af ydre påvirkninger, som f.eks. storm eller ulykker, og disse skal afhjælpes for at garantere bygningens sikkerhed. Også nye love og normer kan kræve foranstaltninger. Uanset årsag er målet klart: Det handler om at finde en effektiv løsning for at bevare bygningen, men også tilpasse den til de ændrede krav. 2

3 Unterbereich Hauptbereich * FRP = Fibre Reinforced Polymer [N/mm 2 ] fibertype kulfiber 500 stål 1 2 C (kulfiber) A (aramidfiber) G (glasfiber) polyester sammenlignet med armeringsstål aramidfiber E-Modul [kn/mm 2 ] glasfiber trækbrudstyrke [Mpa] [ ] Moderne kompositmaterialer afløser klassiske fremgangsmåder I lang tid anvendte man kun traditionelle metoder, f.eks. forstærkning via forstørrede tværsnit med sprøjtebeton, overliggere med stålbjælker eller udvendig armering i form af stålplader. Disse konventionelle metoder medfører dog visse problemer, som f.eks. øget vægt på bygningsdelen, samt forøget bygningsvolumen, eller det bliver dyrere og tidkrævende på grund af lange driftsstop, larm og snavs. Kompositmaterialer i form af kulfiber, glasfiber eller aramidfiber, som påføres konstruktionen som en ekstern armering, er i dag blevet meget mere accepteret på markedet. Disse materialer kan først og fremmest kendetegnes ved lav vægt (densitet), samt mulighed for at variere stivhed og trækbrudstyrke efter behov. Blandt de moderne materialer anvendes hovedsagelig glasfiber som armering i konstruktioner med høj korrosionsrisiko, eller hvor der anvendes følsomme tekniske apparater, som ikke tåler de magnetiske felter, som kan opstå, når der anvendes stålarmering. Aramid er derimod et fibermateriale, der er sammensat af filament og harpiks. Pga. den meget høje aksiale trækbrudstyrke, egner det sig specielt som materiale ved forspændte løsninger. Hvad angår robusthed har aramid den fordel, at karbonatiseret beton ikke korroderer eller angribes af klorider. Ganske vist kan skader, som er opstået gennem mekanisk påvirkning under brug, ikke udelukkes. Kulfiber har i mange år bevist sine egenskaber som et let og stabilt byggemateriale på mange områder. Kulfibrenes specifikke fordele er minimal termisk udvidelse, lav materialetræthed og ekstrem korrosionsbestandighed. StoFRP* System udnytter disse egenskaber optimalt og muliggør både kvalitative og økonomiske løsninger ved senere forstærkning af bygningsdele. StoFRP System kan mere StoFRP System er meget fleksibelt, enkelt at påføre og let at transportere. Systemet øger træk-, tryk og strækstyrken på bærende elementer, mens vægten kun forandres ubetydeligt. Forstærkningsforanstaltningerne er diskrete og kan gøres optisk usynlige. StoFRP System er egnet til efterforstærkning af konstruktioner af beton og armeret beton. Systemets fordele Høj trækbrudstyrke og stivhed i forhold til vægten Tynde forstærkningslag Lav materialetræthed og høj korrosionsbestandighed Let at håndtere og transportere Hurtig påføring og dermed korte og få driftsstop Høj fleksibilitet ved udførelsen Problemfri visuel integration i bygningen God økonomi i hele systemet Mulighed for forspænding 3

4 Forstærkning af bærende konstruktioner Anvendelsesområde Et bredt anvendelsesområde StoFRP System dækker et bredt anvendelsesområde. Systemet kan både anvendes ved anlæg, som f.eks. ved broforstærkninger og ved husbyggeri, hvor bjælkeforstærkning er en mulighed og hultagning en anden. Forstærkning af sokler og piller er dermed enkel og frem for alt mulig at gennemføre. Væg Plade Pille Bjælke Et system for hvert anvendelsesområde: Bygningsdel Belastning StoFRP systemløsning Søjle Normal belastning StoFRP Plate StoFRP Sheet StoFRP Bar StoFRP Grid Bjælke Bøjning Brud Plade Væg Bøjning Hultagning Bøjning Hultagning 4

5 Unterbereich Hauptbereich Forklaringer Følgende bygningsdele er egnede til kulfiberforstærkning: Pille En pille er en fritstående, vertikal støtte, som har den funktion, at bære centriske eller excentriske belastninger. Støttens bærekraft afhænger af modstandskraften i det valgte materiale, tværsnitsdimensionen og tværsnitsformen, samt længden hhv. højden på støtten. Piller af armeret beton er overvejende rektangulære eller runde. Bjælke Bjælker kendetegnes som langstrakte horisontalt placerede bygningsdele, som normalt bærer tværbjælker, brodæk, tagkonstruktioner og vægpartier over åbninger, osv. Bjælken har en stor længde i forhold til sine andre mål, og belastes hovedsagelig i én retning vinkelret mod længderetningen, hvorpå de bøjes. Belastning af bjælker sker først og fremmest gennem bøjende momenter og forskydning, men også vridende momenter kan forekomme. Væg En væg defineres som en lodretstående konstruktionsdel, hvis horisontale strækning i en retning er meget større end i den anden retning, hvilket kan sidestilles med en vertikalt opstillet plade. Plade/Skive Defineres som en horisontalt bærende eller adskillende overflade. Ud over at bære en vertikal last skal den også ofte kunne overføre horisontal belastning til stabiliserende konstruktioner. En plade kan være enten en- eller toakset fastgjort. En enakset spændingsretning betyder, at belastningen kun overføres i én retning i de bærende lag. Ved en toakset spændingsretning overføres belastningen på bærelaget i to retninger. Belastninger Med hensyn til belastningers variation med tiden, skal belastninger betragtes som: permanente variable ulykkesbelastninger Belastninger skal desuden betragtes som enten statiske eller dynamiske afhængig af, hvor hurtigt de påføres. Afhængig af hvilken type belastning, der forekommer, kan belastningen i visse tilfælde være både permanent og variabel, f.eks. i forbindelse med sne. Permanente belastninger Den permanente belastning er summen af alle uforanderlige laster. Disse udgøres af alle de indgående konstruktionsdeles egenvægt, jordlaster og jordtryk. Den statiske belastning er derfor i høj grad afhængig af det anvendte byggemateriale. Variable belastninger Variabel belastning er den foranderlige eller bevægelige belastning af konstruktionen. Den kan bestå af belastninger i forskellige kombinationer, fra personer, indretning, lagermateriale, køretøjer, maskiner og vind. Øgede variable belastninger giver følgende resultat: Bøjningsmoment Inden for teknisk mekanik vedrører bøjning en mekanisk forandring af bygningsdelenes geometri som følge af et bøjningsmoment, som forårsager en bøjning af hovedakslen. Denne bøjning deles ind i enaksede og dobbeltaksede bøjninger. Forskydningskraft Defineres som en kraft, der optræder parallelt med en fiktiv tværsnitsflade, som medfører tværspændinger. I mange tilfælde kan tværspændinger være dimensionerende. 5

6 Forstærkning af bærende konstruktioner System StoFRP System: Det komplette program Den hurtige fremgang med StoFRP forstærkningssystem er resultatet af intensiv forskning og konsekvent videreudvikling. I dag kan vi tilbyde et komplet program til mange forskellige formål og indsatsområder. 1 Underlag 2 Epoxyharpiks 3 StoFRP Plate StoFRP Plate Systemet består af millimetertynde laminater, der anvendes som ekstern armering og fastgøres mod konstruktionen ved hjælp af limning. For at optimere forstærkningen, dels efter behov men også efter materiale, findes StoFRP Plate i tre forskellige E-modulvarianter; M, S og E. M kendetegner et højt E-modul, S for høj brudbelastning og E for et økonomisk E-modul. Anvendelsesområde: Jævne eller afrundede elementer med stor diameter Underlag af beton, armeret beton, stål, træ og tegl Bøjningsforstærkning Systemets fordele: Hurtig påføring ved hjælp af præfabrikerede strimler (laminat) Flere forskellige tværsnit er tilgængelige som standard Flere forskellige E-moduler er tilgængelige som standard Optimeret vedhæftning ved hjælp af aftagelig beskyttelsesplast på begge sider af laminatet Korrosionsbestandigt Bestandigt over for kemiske og atmosfæriske belastninger Alle fibre er vendt i strimlens længderetning og holdes sammen af en epoxyharpiksmatrice. StoFRP Plate er op til 150 mm bred og kan fås i valgfri længde op til 200 meter. Den kendetegnes ved høj brudbelastning, har en lav egenvægt og er meget let og hurtig at påføre. Beskyttelsesplast på begge sider af laminatet garanterer et smudsfrit arbejde og absolut rene klæbeflader, hvilket optimerer vedhæftningen. Ved efterfølgende påføring af andre Sto-produkter, kan StoFRP Plate næsten helt skjules. 6

7 Unterbereich Hauptbereich 1 1 Underlag 2 Grunding 3 Epoxyharpiks 4 StoFRP Sheet 5 Epoxyharpiks 6 Evt. slutbelægning StoFRP Sheet Sheets er et tørt, ensrettet væv af fibermateriale, som holdes sammen med et tværgående trådsystem. Dette produkt påføres ligesom almindelig tapetsering og danner først en fiberkomposit, når den påføres konstruktionen sammen med harpiks. Anvendelsesområde: Jævne eller runde bygningselementer Underlag af beton, armeret beton, stål, træ eller tegl Bøjningsforstærkning Forskydningsforstærkning Begge varianter af StoFRP Sheet, S (høj brudbelastning) og M (højt E- modul), passer udmærket til ekstern forstærkning af forskydningskraft. De kan også anvendes til forankring af StoFRP Plate. Med StoFRP Plate kan man endda foretage forstærkning af vridning på massive bygningsdele. StoFRP Sheet kan skjules ved påførsel af en slutbelægning. Systemets fordele: Kan draperes Forskellige tværsnit er tilgængelige som standard Forskellige E-moduler er tilgængelige som standard Enkel og prisbillig sammenlignet med traditionelle materialer 7

8 Forstærkning af bærende konstruktioner System 1 Underlag 2 Epoxyharpiks, alt. mørtel 3 StoFRP Bar StoFRP Bar Forstærkningssystemet består af kvadratiske stave med konstant tværsnit. Alle fibre er placeret i stavenes længeretning. Egenskaber og påføring ligner StoFRP Plate, men armeringen indlejres i konstruktionsunderlaget. Anvendelsesområde: Jævne eller afrundede elementer med større diameter Underlag af beton, armeret beton, træ eller tegl Bøjningsforstærkning Systemets fordele: Præfabrikerede stave giver enkel håndtering Flere E-moduler er tilgængelige som standard Bedre kraftoverførsel, da tre sider forbindes til forstærkningsunderlaget Arbejdes direkte ind i betonen, hvilket gør den næsten usynlig Staven ligger beskyttet mod ydre mekanisk påvirkning Smalle spor, ca mm dybe, fræses ned i underlaget. Disse fyldes derefter med epoxyharpiks eller mørtel og derefter presses kompositstaven ned i sporet. Indfræset armering giver en bedre overførsel af forskydningsspænding sammenlignet med armering, som er klistret på ydersiden. Derved kan komposittens høje brudbelastning udnyttes fuldt ud. For bedre at kunne tilpasse systemet til materialet og bygningsdelen, findes StoFRP Bar i to forskellige E-modulvarianter, E (økonomisk) og M (højt E-modul). 1 1 Underlag 2 Grunding 3 Mørtel 4 StoFRP Grid 5 Mørtel 6 Evt. slutbelægning StoFRP Grid StoFRP Grid er et system med kulfibernet, som anvender mineralbaseret mørtel i stedet for epoxyharpiks til vedhæftning mod underlaget. Dette fører til en række positive egenskaber, som f.eks. diffusionsåbenhed og højere tolerance over for lave temperaturer, hvilket principielt muliggør arbejde hele året. Anvendelsesområde: Jævne eller runde elementer Underlag af beton eller armeret beton Udvendig armering Systemets fordele: Præfabrikerede net giver enkel håndtering Flere maskestørrelser Diffusionsåbent Relativ luftfugtighed har ingen indflydelse på påføringen Naturlig brandsikring via betoninddækning Kan påføres ved lave temperaturer Kan påføres våde underlag Systemet egner sig især til bygningsdele, som udsættes for vand, salt eller kemikalier, og derudover som armering af præfabrikerede elementer. StoFRP Grid kan også anvendes som revnearmering på bjælker og vægge eller som armering af dekorative betonbygningsdele. 8

9 Unterbereich Hauptbereich Materialegenskaber Produkt E-modul Trækbrudstyrke Elasticitet StoFRP Plate E > 150 MPa > 1800 MPa 15,0 StoFRP Plate S > 163 MPa > 2800 MPa 16,0 StoFRP Plate M > 245 MPa > 2000 MPa 7,7 StoFRP Sheet S 300 (fiber) > 228 MPa > 4500 MPa 18,0 StoFRP Sheet M 300 (fiber) > 377 MPa > 4200 MPa 11,0 StoFRP Bar E > 150 MPa > 1800 MPa 15,0 StoFRP Bar M > 245 MPa > 2000 MPa 7,7 StoFRP Grid (fiber) 242 MPa 3800 MPa 17,0 9

10 Forstærkning af bærende konstruktioner Rådgivning Overlad intet til tilfældighederne! Forstærkning af bærende konstruktioner stiller høje krav til alle projektets faser. I analysefasen fremkommer afgørende kriterier, som afgør valget af forstærkningssystem. Den praktiske, målorienterede udførelse, og de efterfølgende foranstaltninger til kvalitetssikring, garanterer den varige robuste funktion. Følgende kvalitetssikringsforanstaltninger er med til at garantere funktionerne i StoFRP System: Inden forstærkningen Undersøgelse af underlag: Visuel kontrol af betonunderlaget (jævnt, støvfrit) Konstatering af underlagstemperatur Konstatering af dugpunkt Kontrol af betonens brudbelastning >1,5 N/m 2 Undersøgelse af komposit: Type E-modul Trækbrudstyrke Udstrækning Undersøgelse af harpiks: Kontrol af udløbsdato Protokolleret chargenummer Trækbrudstyrke Kontrol af tryk- og bøjningstrækstyrke Omgivende forhold: Notering af lufttemperatur Notering af luftfugtighed Efter forstærkningen Undersøgelse af appliceringen: Visuel kontrol af arbejdet Forankringslængde Trækbrudstyrke Kvalitetssikring vha. knækning Kvalitetssikring vha. IR-termografi 10 Brandsikring Temperaturbelastning stiller specielle krav til byggematerialet. Dette gælder også for forstærkningssystemer. I visse tilfælde kræves der tekniske foranstaltninger pga. brandsikringsbestemmelser. I disse tilfælde er det nødvendigt med samråd med brandmyndighederne. I de tilfælde, hvor der er lavet forandringer i det statiske system, f.eks. i forbindelse med hultagning, er brandsikring en nødvendighed. Ellers er restkapaciteten i konstruktionen oftest tilstrækkelig til at brandmyndighedernes krav kan opfyldes.

11 Unterbereich Hauptbereich Service fra Sto Sto tilbyder ikke kun produkter, men fokuserer også på service over for kunden. Via en målrettet teknisk rådgivning, løsningsorienteret rådgivning om projektet og praktisk uddannelse, hjælper Sto med at finde det rette system. Derudover tilbyder vi gerne hjælpemidler, som f.eks. kvalitets- og projektmapper. Sto gennemfører løbende et intensivt forsknings- og udviklingsarbejde, for at sikre vores løsninger er blandt de førende på markedet. Yderligere oplysninger I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Luleå Tekniska Universitet, har Sto Scandinavia udviklet enkle beregningsmodeller til praktisk brug, og disse kan bestilles på cd. Vi anbefaler også følgende publikationer af professor Björn Täljsten, Danmarks Tekniske Universitet: Förstärkning av existerande betongkonstruktioner med kolfiberlaminat dimensionering, material och applicering, ISSN: FRP Strengthening of Existing Concrete Structures, Design Guidelines, ISBN:

12 Sto Scandinavia Avedøreholmen 86 DK-2650 Hvidovre Tlf Fax Sto Scandinavia AB, maj 2006

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15

Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15 Komposit et byggemateriale på vej frem Af Finn Jernø, Composites A/S kompositter til helt bestemte formål. Et kompositemne kan således ved sin materialekombination sammensættes og konstrueres med en bestemt

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE Systemet og grundlaget 04 Fremstilling 05 Bæredygtighed 06 Individuel arkitektur 07 Nyt byggeri 08 Overbygning 09 Byfornyelse 10 Industri- og erhvervsbyggeri 11 Indretning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton

Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton Virksomhedens område JN Murprodukter Et sikkert valg Facadefastgørelsessystemer til murværk og beton Hele programmet www.mfixings.de MOSO-perforeret bånd Befæstelse til præfabrikerede dele Murkonsol med

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

1. Grundlæggende viden

1. Grundlæggende viden Service 22 Uanset om du er ingeniør, håndværker, forhandler eller rådgiver, så kan du her finde alt om befæstigelsesteknik: Hvilken dübel eller hvilket anker er det bedst at anvende. Kort og præcist -

Læs mere

Produktkatalog 2012. tra

Produktkatalog 2012. tra katalog 2012 e tra Bygningsisolering Danmark April 2012 1 Indhold Røde og hvide striber siden1937... 3 PAROC Stenuld Naturlig og bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 7 PAROC extra næste

Læs mere

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER DEN BEDSTE LØSNING TIL ETHVERT GELÆNDERPROJEKT LAD DIN VISION BLIVE TIL VIRKELIGHED INDHOLD VELKOMMEN TIL Q-RAILING, HER FINDER DU INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten!

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten! Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer Vi leverer porten! Velkommen hjem velkommen hos Novoferm Hvad er dejligere end at blive modtaget med åbne arme,

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere