Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse Personkredse Definitioner/Ordliste Hovedtal fra Koncernen Koncernberetning - Holding A/S Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Det nordjyske område og Organisationsforhold Forretningsområder Kvalitetsregnskabet Årsberetning - Sparekassen Nordjylland A/S Påtegninger - Holding A/S Påtegninger - Sparekassen Nordjylland A/S Anvendt regnskabspraksis Koncernoversigt - Holding A/S Resultatopgørelse Balance ultimo december Noter til regnskaberne Kapitalbevægelser Pensionspuljer Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger Finansieringsopgørelse Afdelingsoversigt

2 Personkredse Spar Nor d Holding A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybr o Mejeriejer Anker Lindhardt Hansen Brogaardsvej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Skolesekretær Alice Justesen Irisvej Aabybro Aktionærkreds Østeraa Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet 1 94 Nørresundby Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nør resundb y Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 931 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 1 Langholt 931 Vodskov Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaar d Salgschef Bjarne Andersen Christmas Møllersvej Aalborg SØ Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brøndersle v Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej 7 97 Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 99 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Vicetoldinspektør Jørgen Strandby Sørensen Sølund Frederikshavn Aktionærkreds Hadsund Overlærer Svend Aage Bach Rostrupvej 75, Vive 956 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Advokat Olav Pedersen Kæreng Hirtshals Aktionærkreds Hjallerup Direktør Jørgen Michaelsen Kornblomstvej Hjallerup Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade 2 98 Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 96 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Ska gen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæb y Retsbetjent Bjarne Hansen Tværgade 4 93 Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej 3 93 Sæby Aktionærkreds Terndrup Fru Mette Christensen Horsensvej 7 Blenstrup 952 Skørping Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Økonomidirektør Jens Frederik Jensen Stenhøjgårdsvej Birkerød Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 28 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken 47 9 Aalborg Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej 5 9 Aalborg Statsaut. ejendomsmægler Steen Royberg Hjelmerstald 17 9 Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej 7 9 Aalborg Aktionærkreds Hobr o Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej 2 95 Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6, Frejlev 92 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7, Tårup 924 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut.revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionær - repræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Økonom Mette Tæby Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Skindergade København K Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej 9 92 Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9 Aalborg Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå 1 9 Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Direktør Gunnar Stokholm Rådhuspladsen København V Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade 22 9 Aalborg Fondschef Birthe Werner Kongens Vænge 8 34 Hillerød Sparekassen Nordjylland A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12, Barmer 924 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn 3

3 Definitioner Ordliste Årsregnskaber Da Sparekassen Nordjylland tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Holding A/S, er det Sparekassens aktiviteter, der er i fokus i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab Holding-koncernen. Moderselskabsregnskaber Holding A/S. Sparekassen Nordjylland A/S. Holding A/S, Holding eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Holding A/S. Holding-koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskab. Sparekassen Nordjylland A/S, Sparekassen Nordjylland, Sparekassen eller Spar Nor d Sparekassen Nordjylland A/S med mindre andet er angivet. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede moderselskab Aars Bank A/S. Fonden Den erhvervsdrivende fond Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Som eksempel kan nævnes valutaterminsforretninger, garantier, futures, optioner og swaps. Swa p Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrig e betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 2 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 2 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Udlånene medtages, selvom de er over afdelingens bevillingskompetence. Der medtages ikke udlandslån og inkassokonti. 4

4 Hovedtal fra Koncernen Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter , ,8 1.23,8 986,6 967,6 Kursregulering af valuta ,6-14,1-3,4 12,4 2, Kursregulering af værdipapirer mv ,7-225,4 81,2 11,3 23,4 Andre ordinære indtægter , 17,3 15,6 2,3 12, Resultat af finansielle poster , 912, ,2 1.3,6 1.23, Driftsomkostninger ,9 635,2 617,3 611,3 632,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver ,6 21,4 24,8 32,2 35,9 Resultat før hensættelser mv ,5 256, 475,1 387,1 355, Tab og hensættelser på debitorer , 484,1 359,3 27,4 169,6 Kursregulering af kapitalinteresser ,4-42,2 36,7 7,7 3,7 Ordinært resultat ,9-27,3 152,5 187,4 216,1 Ekstraordinære indtægter og udgifter , - 4,8-3,2-1,4-36,1 Resultat før skat ,9-311,1 122,3 177, 18, Skat ,6 2,8 1,8 1,6 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærers andel ,3-313,9 12,5 175,4 178,3 Heraf minoritetsaktionærers andel ,1,1,2,3 -,5 Årets resultat i Holding A/S ,2-314, 12,3 175,1 178,7 Balance 31. december Mio. kr Samlede aktiver , , 2.612, , ,2 Indlån , , , , ,2 Udlån , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,8 Efterstillede kapitalindskud ,8 29,1 276,4 518,1 355,5 Solvensprocent ,4 1,6 11,5 11,7 1,3 Kernekapitalprocent ,6 1,1 11,3 11,2 9,7 Forrentning af egenkapital - primo Pct O rd i n æ rt resultat før kursreguleringer af værd i p ap i rer mv. og hensættelser ,8 28,18 29,1 24,64 21,76 Årets resultat ,87-2,14 8,14 11,27 1,71 Nøgletal Indtjeningsevne pr. omkostningskrone (pct.)* ,62 1,73 1,61 1,58 1,5 Indtjeningsevne inkl. kursregulering af kapitalinteresser pr. omkostningskrone (pct.)** ,62 1,67 1,67 1,6 1,54 Tab og hensættelser på debitorer (brutto), ultimo (pct.) ,65 3,11 2,49 1,48 1,18 Værdipapirforrentning (gns. pct.) ,59-1,2 1,42 6,87 7,35 Ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger aktier Pr. aktie a 1 kr Kurs ultimo*** Indre værdi*** Indtjening pr. aktie*** Udbytte (pct.) *) Resultatet af finansielle poster ekskl. kursreguleringer af værdipapirer mv. Under omkostninger er medtaget udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt afskrivninger på inventar mv. **) Som *) - dog inkl. kursregulering af kapitalinteresser. ***) Korrigeret for ændringer i aktiekapitalen. 5

5 Koncernberetning - Holding A/S Resume Holding-koncernen fik i 1997 et overskud på 178,3 mio. kr., mod et overskud på 175,4 mio. kr. året før. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Det ordinære resultat blev på 216,1 mio. kr., hvilket er det bedste i Koncernens historie. Aktiviteten har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende. Holding-koncernen Årets resultat Mio. kr Overskuddet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det er lidt lavere end de 11 pct., der er fastlagt i Koncernens lønsomhedsstrategi. Resultatet er påvirket af store ekstraordinære poster. På den ene side har Finanstilsynets krav til værdiansættelse af domicilejendomme til markedsværdi medført en nedskrivning på 33,3 mio. kr. På den anden side har Spar Nord Holding opnået en ikke budgetteret gevinst på beholdningen af egne aktier, der blev købt i august 1997, på 21,6 mio. kr. Korrigeres for disse forhold ville lønsomhedsstrategiens mål være nået med en egenkapitalforrentning på 11,4 pct. Bestyrelsen vil desuden foreslå, at der gennemføres en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S med Holding A/S som det fortsættende selskab, samt at aktiekapitalen bliver nedsat med stk. aktier, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Nedsættelsen gennemføres ved en annullering af hovedparten af Holdings beholdning af egne aktier. Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet dermed vil have en fremtidsorienteret koncernstruktur og en kapitalstruktur, tilpasset forretningsomfanget. Hovedtendenser i forhold til 1996: En stigning i det ordinære resultat på 15,3 pct. En stigning i basisudlån på 9,7 pct. En stigning i basisindlån på 3,1 pct. En stigning i omkostningerne på 3,8 pct. Et ikke-tilfredsstillende afkast af obligationsbeholdningen. Et fald i tab og hensættelser på 18,2 pct. En stigning i kursen på Holding-aktien på 91,4 pct. Solvensprocenten er opgjort til 1,3 mod lovens krav om 8, hvilket er tilfredsstillende. På de fleste områder lever resultatet op til forventningerne for 1997, og Koncernen har - sammenlignet med tidligere perioder - opnået den ønskede stabilitet. Den positive udvikling i Holdings drift forventes videreført i I overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort i halvårsmeddelelsen, har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbyttet bliver forhøjet fra 12 kr. pr. aktie i 1996 til 3 kr. pr. aktie i

6 Holding-koncernen - Basisindtjening Mio. kr Nettorenter, gebyrer, valuta samt andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Driftsomkostninger inkl. afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat af ordinær bankdrift (basisindtjening) Fondskursregulering af værdipapirer mv. Ordinært resultat Ekstraordinære poster Skat Årets resultat 1.19,3 999,6 7,7 3,7 1.27, 1.3,3 643,5 668, 27,4 169,6 176,1 192,7 11,3 23,4 187,4 216,1-1,4-36,1 1,6 1,7 175,4 178,3 Holding udbyggede igen i 1997 sin indtjening fra den ordinære bankdrift til 192,7 mio. kr. fra 176,1 mio. kr. i Fremgangen er tilfredsstillende. Den kan først og fremmest henføres til stigende kursreguleringer af kapitalinteresser og lavere tab og hensættelser. I modsat retning trækker øgede omkostninger. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresserne omfatter blandt andet aktiebeholdninger i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og i datterselskabet Erhvervsinvest Nord A/S. Fra 1993 til 1997 har udviklingen i ordinær bankdrift været meget positiv. Skatteforhold Som følge af fremførelse af underskud fra tidligere år, det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedrørende Himmerlandsbanken og udskudte skattemæssige afskrivninger, forventes ingen skattebetalinger de kommende 2-3 år. Årets resultat (Årsberetning 1996): Koncernen forventer et overskud i 1997, der kan forrente egenkapitalen med minimum 11 pct. Resultatet efter skat blev 178,3 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det opfattes som tilfredsstillende, da resultatet, som nævnt, er påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af nogle af Koncernens domicilejendomme. Denne nedskrivning har medført en ekstraordinær udgift på 33,3 mio. kr. ( H a l v å rs regnskabet ): Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser forventes i 2. halvår at blive realiseret på samme niveau som 1. halvår. Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser blev realiseret med 82,7 mio. kr. i 2. halvår 1997, mod 79,3 mio. kr. i 1. halvår. Resultatet lever således op til det forventede. Holding-koncernen - Basisindtjening* Mio. kr *) Resultat af ordinær bankdrift inkl. kursregulering af k ap i t a l i n t e re s s e r, ekskl. fo n d s k u r s re g u l e r i n g e r. Opfølgning på 1997 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1997 fra årsberetningen for 1996): 7

7 Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Pct. 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 Indtjeningen fra aktiviteter på Interbankmarkedet er realiseret på et tilfredsstillende niveau, selvom der er tale om en tilbagegang på ca. 25 pct. i forhold til det meget høje resultat i Tilbagegangen var forudset. Kursreguleringer (Årsberetning 1996): En fortsat forsigtig fondspolitik. Obligat i o n s b e h o l d n i n gen ekskl. pensionspuljer bu d ge t t e res på et uændret niveau i forhold til 1996, og med en varighed på omkring to år. En stigning eller et fald på 1 pct.-point i det generelle renteniveau vil påvirke Koncernens resultat med ca. 5-6 mio. kr. 4, 3,5 Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Lang dansk rente CIBOR 3 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med 23,4 mio. kr., mod 11,3 mio. kr. i I resultatet for 1997 er inkluderet en gevinst på de Holdingaktier, der blev opkøbt i blandt andet august, som omtalt i halvårsmeddelelsen. Renter og gebyrer (Årsberetning 1996): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som de to foregående år. Der forventes derfor også et fald i netto rente- og gebyrindtægter i 1997, men ikke af samme omfang som i Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1997, primært på udlånssiden. For Koncernen betød dette, at netto rente- og gebyrindtægter udviste et fald på 1,9 pct. fra 986,6 mio. kr. i 1996 til 967,6 mio. kr. i Faldet svarer til det forventede. I 1996 var faldet på 3,6 pct. Faldet i 1997 er en følge af et fald i rentemarginalen på basisind- og udlån. I 1997 faldt rentemarginalen med,8 pct.-point i forhold til 1996, hvor rentemarginalen faldt,6 pct.-point. Faldet i rentemarginalen i 1997 blev lidt større end forventet, men stigende forretningsomfang og større indtjening på fondshandel har indtjeningsmæssigt stort set opvejet den større end forventede reduktion i rentemarginalen i Koncernen har gennem det meste af året haft en forventning om stigende lang rente. Resultatet blev imidlertid, at den lange rente faldt, mens den korte rente steg. Da Koncernen i store dele af året havde tyngden af sine papirer i den kortere ende af markedet, konstateredes kurstab. I lyset af den valgte strategi er resultatet acceptabelt, men i lyset af markedsudviklingen generelt er det samlede obligationsafkast utilfredsstillende. Samtidig har Koncernen i det meste af i overensstemmelse med den lagte strategi - haft en relativ beskeden aktiebeholdning, hvorfor Koncernen kun i begrænset omfang har opnået kursgevinster på dette område. Aktieindekset er i 1997 steget med ca. 43 pct. I andet halvår blev aktiebeholdningen forøget, primært gennem investering i nordjyske børsnoterede virksomheder. Der har i 1997 været tale om en stor stigning i indtjeningen fra kapitalformidlingsaktiviteter og i indtjeningen fra leasingaktiviteter, hvor tilkøbet af en leasingportefølje i 2. halvår af 1997 også har bidraget positivt. 8

8 Driftsomkostninger (Årsberetning 1996): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med 2, efter ansættelse af 16 elever. Personalereduktionen forventes at ske ved naturlig afgang. De samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger på maskiner, inventar og bygninger blev realiseret med 668, mio. kr., mod 643,5 mio. kr. i 1996, svarende til en stigning på 3,8 pct. Personaleantallet er uændret fra ultimo 1996 til ultimo Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til 1.16 omregnet til heltidsansatte. Holding-koncernen Antal ansatte ultimo årene - omregnet til heltidsansatte Antal ansatte Den relativt høje aktivitet, som Koncernen har haft i 1997, tilkøbet af en leasing-portefølje samt etablering af en egentlig Kapitalformidlingsfunktion, er bl.a. baggrunden for, at omkostningsmålene og personalereduktionen ikke er nået i U dviklingen i indtjenings-/omkostningsforholdet er ikke tilfredsstillende, hvorfor der i 1998 rettes op på forholdet. Der er indført ændret struktur på erhvervskundeområdet, rationaliseringstiltag, indførelse af nye edb-systemer, og der er planlagt lukning af et mindre antal filialer. Baggrunden for lukningen af filialer er blandt andet kundernes øgede brug af selvbetjeningsteknologi. Den samlede effekt er opgjort til ca. 6 medarbejdere, og medio januar 1998 meddelte derfor, at personaleantallet vil blive nedbragt med ca. 6. Tab og hensættelser (Årsberetning 1996): Der budgetteres med et yderligere fald i Efter lønsomhedsstrategien, må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,25 pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Tab og hensættelser faldt i 1997 med 37,8 mio. kr. I 1996 var faldet på 151,9 mio. kr. De opstillede mål for tab og hensættelser blev opfyldt i 1997, da tab og hensættelser blev realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier ultimo 1997, mod målet om maksimalt 1,25 pct. I 1997 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser), i overensstemmelse med de lagte planer, forøget med 59,4 mio. kr. til 373,3 mio. kr. De samlede A- hensættelser er således forøget fra 2,25 pct. til 2,5 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket er en acceptabel udvikling. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitore r bl ev 696,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 713,8 mio. kr. ultimo Dette sva rer til 4,67 pct. af udlån og garantier. Lån med rentestop er også i 1997 blevet reduceret og udgør 485,1 mio. kr. ultimo 1997, mod 614,3 mio. kr. ultimo Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr

9 Holding-koncernen - Tab og hensættelser Mio. kr på 6,7 pct. Indlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,7 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning på 4,3 pct. Når udlånsvæksten blev større end indlånsvæksten, skyldes det primært en større end forventet efterspørgsel efter udlån fra bestående erhvervskunder og vækst i kundeantallet. Væksten i basisudlån til erhvervskunderne har i 1997 været på 13,7 pct., og til privatkunderne har den været på 6,4 pct Udviklingen har således været tilfredsstillende og i overensstemmelse med de lagte planer, men mener fortsat, at niveauet for de samlede tab og hensættelser skal bringes længere ned. Kursreguleringer af kapitalinteresser Kursreguleringer af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 3,7 mio. kr., mod 7,7 mio. kr. i Kursgevinsten i 1997 stammer primært fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster er netto realiseret med -36,1 mio. kr. i 1997, mod -1,4 mio. kr Den største post er i 1997 nedskrivning af ejendomme på 33,3 mio. kr. efter Finanstilsynets regler for værdiansættelse af pengeinstitutejendomme. Samtidig var nogle ejendomme, efter Tilsynets vurdering, mere værd end den bogførte værdi. s ledelse har valgt ikke at foretage en sådan opskrivning. Balancen ( Å rs b e retning 1996): Koncernen fo r venter en vækst i udlån, men det er fo rt s at målsætningen, at der skal være større vækst i indlån end i udlån. Der bu d ge t t e res med en vækst i det ge n n e m s n i t- l i ge fo rre t n i n g s o m fang, dv s. indlån plus udlån, på ca. 3 pct. Koncernen fik en større vækst end forventet i både udlån og indlån, hvilket er tilfredsstillende. Udlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,6 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning Når basisudlån er vokset væsentligt mere end det samlede udlån, skyldes det at reverseforretninger er faldet med 36 mio. kr. og inkassokonti med ca. 1 mio. kr. Reverseforretninger og inkassokonti indgår ikke i basisudlån. Holding-koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr Indlån Udlån Væksten i basisindlån fra erhvervskunderne har i 1997 været på 6,3 pct., og fra privatkunderne har den været på 2,8 pct. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.677,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 1.665,2 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 2.33,3 mio. kr. ultimo

10 Koncernen har ultimo 1997 en kernekapitalprocent på 9,7 og en solvensprocent på 1,3, mod lovens krav om 8 pct. Ved udgangen af 1996 var Koncernens kernekapitalprocent på 11,2 og solvensprocenten på 11,7. Faldet i solvensprocenten fra 1996 til 1997 kan stort set henføres til beholdningen af egne aktier, idet egne aktier modregnes i kernekapitalen. Ledelseshver v Bestyrelsesformand Poul Lauritsen: Bestyrelsesformand i H. Ulf Nielsen A/S, Gangsø Møbler A/S, Løvbjerg Holding A/S, NOVI A/S, Ulf Bolighus A/S, Peder P. Hedegaard A/S og Nowaco A/S. Bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S, Thorkild Kristensen A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Ambu International A/S, House of Businesspartners A/S og CAT Innovation A/S. Næstformand i bestyrelsen Erling Kjær: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS og bestyrelsesmedlem i Hotel Skagen A/S. Bestyrelsesmedlem Jesper Lauritsen: Bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen A/S og VindmølleGaranti A/S. Bestyrelsesmedlem Ove Ravn: Bestyrelsesformand i Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Communications A/S, Bilwinco A/S, Videbæk Højttalerfabrik A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S og Navigato A/S. Bestyrelsesmedlem i Mekoprint A/S, De Smithske A/S, Finnrose A/S, DanPhone A/S og Logimatic A/S. Bestyrelsesmedlem Egon Svendsen: Bestyrelsesmedlem i Elling Tømmerhandel A/S, Elling Plantecenter A/S og Nordtræ Holding A/S. Adm. direktør Ole Jørgensen: Bestyrelsesformand i SDC Holding A/S og SDC af 1993 A/S. Bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond. År 2 På baggrund af skrivelse af 28. november 1997 fra Finanstilsynet erklæres herved, at der i Sparekassen Nordjylland A/S er taget stilling til alle kendte aspekter med relation til år 2-problemet. Sparekassen Nordjylland A/S anvender SDC som datacentral, og i SDC s erklæring hedder det: På baggrund af skrivelse af 21. november 1997 fra Finanstilsynet skal det hermed erklæres, at der i forbindelse med år 2-problemet er iværksat nødvendige aktiviteter mv. til identifikation og afhjælpning af de hermed forbundne risici, og at der bestyrelsen og direktionen bekendt ikke ses noget til hinder for, at afhjælpningen sker rettidigt. Kvalitetsregnskab offentliggør også i år Kvalitetsregnskabet som en integreret del af årsregnskabet. Kvalitetsregnskabet betegnes også som et videnregnskab, og det hedder herom, at et videnregnskab er et værktøj til at sætte mål på en virksomheds videnkapital. Herigennem gør den internt som eksternt opmærksom på, at virksomhedens værdi i høj grad afgøres af dens videnkapital, dvs. de aktiver som vedrører medarbejdernes viden og kompetence, kundernes tillid til virksomheden og dens produkter, virksomhedens infrastruktur ikke mindst i form af IT-systemer og administrative processer samt effektiviteten i dens forretningsprocesser. Resultatet af Kvalitetsregnskabet er tilfredsstillende. Aktionærerne og kunderne giver en bedre vurdering af end i 1996, mens medarbejdernes vurdering ligger på samme høje niveau som året før. Kvalitetsregnskabet for 1997 indeholder desuden en række statistiske oplysninger til belysning af de immaterielle aktiver. For 1998 har de organisatoriske enheder budgetteret på udviklingen i Kvalitetsregnskabet. benytter resultaterne fra Kvalitetsregnskabet i sin styring af virksomheden. 11

11 Selskabstømmersa ger Sparekassen er stævnet i 16 retssager om selskabstømning. De 14 af sagerne er anlagt mod sælgerne af det tømte selskab og Sparekassen. I to sager er Sparekassen medinddraget under retssagen af sælger. Sparekassens ordregiver er stævnet under retssagerne, ligesom sælgers eventuelle rådgivere i vidt omfang er procestilvarslet under retssagerne. Derudover har Sparekassen afgivet suspensionserklæringer i 14 sager, hvor Told- og Skattestyrelsen stadig undersøger, om selskaberne har været udsat for selskabstømning. Aars Bank A/S Aars Bank opnåede i 1997 et resultat på -1,9 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende. Dog kan 5,1 mio. kr. h e n f ø res til ekstraordinære ejendomsnedskri v n i n g e r efter krav fra Finanstilsynet. Koncernen ejer 74,6 pct. af aktiekapitalen i Aars Bank A/S. Aars Bank A/S havde ultimo 1997 en solvens på 12,8 pct. Den samlede egenkapital i Aars Bank A/S udgør 55,1 mio. kr. ultimo 1997, og medregnes den efterstillede kapital, udgør den samlede ansvarlige kapital 85,1 mio. kr. Lokalbankaktier Koncernens ejerandel i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S er ultimo 1997 henholdsvis 51, pct. og 5,5 pct. Disse indgår ikke i Koncernen på grund af stemmeretsbegrænsning. Samarbejdsaftaler Med virkning fra 1. april 1998, har opsagt sin samarbejdsaftale med Nykredit A/S. Fra denne dato har alene samarbejdsaftale med Realkredit Danmark. Selskabsstruktur På generalforsamlingen 15. april 1998 stilles der forslag om fusion mellem Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S, med Holding A/S som det fortsættende selskab. Denne fusion ønskes gennemført, fordi der ikke længere er nogen begrundelse for at opretholde holding-stru k- t u ren, og de sidste skattemæssige hindringer er væk. Holding A/S blev etableret i 199 i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab. Siden er Lov om banker og sparekasser ændret, således at behovet for at opretholde holdingstrukturen er bortfaldet. Eneste aktivitet i Holding A/S, ud over ejerskabet af Sparekassen Nordjylland A/S, er aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S og i Lokalbanken i Hjørring A/S. Der er den samme ledelse i de to selskaber, med undtagelse af den offentlige repræsentant i Sparekassen Nordjylland A/S bestyrelse. Fusionen vil give administrative lettelser i Koncernen. Kapitalstruktur Der vil ligeledes på generalforsamlingen blive stillet forslag om nedsættelse af aktiekapitalen i Holding A/S. Nedsættelsen skal ske ved annullering af størsteparten af Holdings beholdning af egne aktier. Den foreslåede nedsættelse er på stk., svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Aktiekapitalen vil således blive nedsat med nominelt kr. til kr., og den samlede egenkapital vil samtidig falde med kr., da aktierne er optaget i Holdings regnskab til børskursen ultimo Udbytte Bestyrelsen for Holding A/S indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der for året 1997 udbetales 3 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 165,6 mio. kr. af det samlede overskud på 178,7 mio. kr. Den resterende del af årets overskud henlægges til reserverne. Bestyrelsen følger således det, der blev meddelt i halvårsmeddelelsen, at den del af Koncernens overskud, der ikke anvendes forretningsmæssigt, udloddes til aktionærerne. 12

12 Det er bestyrelsens opfattelse, at Koncernen har det fornødne kapitalmæssige grundlag til den fremtidige udvikling. I lønsomhedsstrategien hedder det, at Solvensprocenten skal altid være mindst 1 pct.-point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene med kernekapital. Med den nuværende kernekapitalprocent på 9,7 er der således mulighed for en betydelig vækst i forretningsomfanget inden for lønsomhedsstrategiens rammer for egenkapitalen. I perioder med overskydende kapital er det planen, at den skal udbetales i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Koncernen vil i de kommende år lægge op til en strategi, hvor der ud over de traditionelle forretningsområder fokuseres på kapitalformidling og leasing. Forventninger til 1998 Koncernen for venter, at den positive udvikling fortsætter i Koncernen forventer et overskud i 1998, der kan forrente egenkapitalen med minimum 12 pct., som angivet i lønsomhedsstrategien. Gennemføres den foreslåede kapitalnedskrivning, vil den forventede egenkapitalforrentning vokse med godt 1 pct.-point til minimum 13 pct. Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Konkur rencesituationen intensiveres fortsat Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og forretningsomfanget. Den forventede vækst i det ordinære resultat vil således primært ske ved reduktion i tab og hensættelser. Stigende for retningsomfang Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Svagt stigende omkostninger De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 6 personer efter ansættelse af 16 elever. Omkostningsstigningen i 1998 kan stort set henføres til investeringer i ny teknologi i forbindelse med indførelsen af et helt nyt edb-system til kundeekspeditioner. Den planlagte personalereduktion på 6 personer i 1998 vil sikre, at omkostningerne kan holdes i ro i Der vil blive lukket et mindre antal filialer i Det drejer sig om mindre afdelinger, der vil blive lagt sammen med nærliggende større afdelinger. La vere tab og hensættelser Tab og hensættelser har de seneste år udvist det forudsete fald, og den forsigtige kreditpolitik vil blive videreført. Efter lønsomhedsstrat e gien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1, pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorens niveau. Følsomheder Som finansiel koncern er Holding underlagt en række risici. Det er primært følgende: Kreditrisici. Markedsrisici. Konkurrencesituationen. 13

13 Kreditrisici De seneste års udvikling har vist, at debitorrisikoen er holdt inden for det målsatte. De seneste års gode konjunkturer har ikke fået Koncernen til at lempe på kreditpolitikken. Der er derfor ikke forventninger om, at der vil blive problemer med at overholde målene for dette område i Markedsrisici Koncernen påtager sig primært markedsrisici på to områder, på marketmaking og på egenbeholdningen af værdipapirer. Det er hovedreglen, at fastrenteudlån afdækkes for renterisikoen. I 1998 vil installere et nyt integreret system til styring af markedsrisici. Markedsrisici omfatter: Renterisici, aktierisici, valutarisici og likviditetsrisici. Renterisici Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 6 mio. kr. Politikken om at have en lav renterisiko vil således blive videreført, men med en større spredning i papirernes løbetid. Aktierisici Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og for venter, at den i 1998 vil udgøre ca. 15 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Valutarisici Koncernen løber kun meget begrænsede valutarisici. Konkur rencesituationen De største risici er presset på rentemarginalen og udviklingen i forretningsomfanget. I 1998 forventes konkurrencen - især på privatkundesiden - at blive intensiveret. Det er rentemarginalens udvikling, der på kort sigt har størst betydning for indtjeningen i Der er indregnet et fald i marginalen på indenlandske ind- og udlån, som de to foregående år. For hver,1 pct.-point marginalen ændres, ændres resultatet med 8-1 mio. kr. For hver pct.-point udlånsvæksten ændres, ændres resultatet ca. 5 mio. kr., og for hver pct.-point indlånsvæksten ændres, ændres resultatet med 1 mio. kr. s lønsomhedsstrategi vil have en indtjening, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor opstilles følgende mål: - Stabilitet i indtjeningen. - Overskud, der sikrer en egenkapitalforrentning - før skat - på mindst: 1 pct. i pct. i pct. i Omkostningsprocenten skal vise en faldende tendens over perioden. - Driftspåvirkningen af tab/hensættelser skal mindst nedbringes til: 1,5 pct. af udlån og garantiforpligtelser i ,25 pct. af udlån og garantiforpligtelser i , pct. af udlån og garantiforpligtelser i Solvensprocenten skal altid være mindst ét pct.- point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene ved kernekapital. - skal være likviditetsmæssig uafhængig, hvorfor indlån skal være større end udlån. 14

14 15

15 Aktionærer Holding-aktien har udviklet sig tilfredsstillende gennem Ved udgangen af 1996 var kursen på 21, mens den var steget til 42 ved udgangen af 1997, svarende til en stigning på 91,4 pct. Set over en to års periode har stigningen i Holding-aktien fulgt pengeinstitutindekset. I begyndelsen af perioden udviklede aktien sig ikke så positivt som indekset, mens den i sidste halvår af 1997 generelt udviklede sig bedre end indekset. Holdingaktien udviste en betydelig stigning umiddelbart efter halvårsmeddelelsen, hvor det blev oplyst, at Holding A/S havde opkøbt 6, pct. af egne aktier, og at bestyrelsen havde planer om at øge udbyttebetalingerne. Gennem de seneste år har omsætningen i Holding-aktien været kraftigt stigende. I 1997 blev den daglige omsætning stort set tredoblet i forhold til Kursudviklingen i Holding-aktien Indeks Gennemsnitlig omsætning pr. dag (stk.): Stk Aktiekapitalen Aktiekapitalen i Holding A/S udgør nominelt kr. fordelt på aktier a 1 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Der er ikke sket ændringer i selskabets aktiekapital i løbet af På generalforsamlingen 15. april 1998 vil bestyrelsen foreslå, at for nominelt kr. aktier annulleres. Aktienøgletal Indtjeningen pr. aktie og indre værdi er ultimo 1997 stort set uændret i forhold til ultimo Dette skyldes dels den begrænsede stigning i Koncernens nettoresultat og dels, at hovedparten af resultatet udbetales som udbytte Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Jan 97 Kursstigningen i Holding-aktien i 1997 på 91,4 pct. betyder derfor, at kursen målt i forhold til indtjeningen pr. aktie (P.E.) er steget fra 6,6 ultimo 1996 til 12,4 ultimo Tilsvarende er aktiens kurs/indre værdi steget til 1,34 ved udgangen af 1997, mod,7 ultimo Pengeinstitutindeks Holding A/S Aktienøgletal Indtjening pr. aktie* Udbytte pr. aktie Indre værdi* Ultimokurs* Kurs/ Indre værdi* Kurs/Indtjening pr. aktie (P.E.)* Egenkapitalforrentning efter skat [primo] Afkast* ,61,63,67,7 1,34 5,1-8,7 6,6 12,4 12,87-2,14 8,14 11,27 1,71 43, -17,6 12,5 15,34 97,14 * ) Ko rr i g e ret for ændringer i aktiekap i t a l e n. 16

16 Den ændrede prisfastsættelse på Holdingaktien skyldes blandt andet en stigning i pengeinstitutindekset i 1997 på 75,6 pct. samt Holdings beslutning om at ændre kapitalstruktur mv. Aktionær ov ersigt I 1997 er der sket mindre forskydninger i aktionærstrukturen: Antallet af Holding A/S n av n e n o t e rede aktionærer udgjorde ultimo Dette er et fald i forhold til ultimo 1996, hvor der var navnenoterede aktionærer. Det er specielt i gruppen af aktionærer med mellem 11 og 1. aktier, der er sket en reduktion. Antallet af aktionærer i denne gruppe er faldet til 3.69 i 1997 mod ultimo 1996, og gruppens andel af aktiekapitalen er tilsvarende reduceret fra 16 pct. i 1996 til 12 pct. i Ved udgangen af 1997 er knap 9 pct. af aktiekapitalen ejet af ikke navnenoterede aktionærer mod 5 pct. ultimo Hovedparten af de ikke navnenoterede aktionærer formodes at være udenlandske. I gruppen af aktionærer, som ejer over 1. aktier, er der 17 navnenoterede storaktionærer, som ejer over,5 pct. af kapitalen. Heraf er de 9 aktionærer udenlandske. Ultimo 1996 var der 11 storaktionærer, hvoraf de 3 var udenlandske. Storaktionærerne har i henhold til vedtægterne for Spar Nord Holding A/S særlige rettigheder. De særlige rettigheder vedrører primært retten til at udpege 15 repræsentantskabsmedlemmer og et medlem af bestyrelsen. Følgende aktionærer har pr. 31/ meddelt, at de besidder mere end 5 pct. af den samlede aktiekapital: Fonden Karlskogavej 4, 92 Aalborg SV 25,8 pct. Mercury Asset Management plc 6,63 pct. 33 King William Street, London EC4R 9AS Ved udgangen af 1996 havde Nykredit A/S 9,3 pct. af aktierne. Denne beholdning blev nedbragt i forbindelse med, at Holding A/S købte 6 pct. i august Aktionær oversigt 1997 Antal Aktionærernes navnenoterede samlede aktieaktionærer Pct. besiddelse Pct. 5 aktier eller derunder aktier aktier aktier Over 1. aktier Ikke navnenoterede I alt Kapitalforhold I regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 1997 redegjorde Koncernen for forskellige overvejelser omkring udbytte- og kapitalforhold. Det er ledelsens forventning, at forretningsomfanget i de kommende år vil vokse tilfredsstillende, men det er også opfattelsen, at Koncernens egenkapital er af en sådan størrelse, at en yderligere akkumulering af kapital vil vanskeliggøre en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Den fremtidige vækst skal primært komme fra aktiviteter i det nuværende markedsområde. Det forretningsmæssige fokus er på områder, som supplerer den almindelige ind- og udlånsvirksomhed, f.eks. bolig- og investeringsrådgivning, betalingsformidling for privat- og erhvervskunder, rådgivning om udlandsforretninger, kapitalformidlingsaktiviteter og andre rådgivningsydelser. I tillæg hertil forventes der et højere aktivitetsniveau i de to datterselskaber, Finans Nord A/S og Erhvervsinvest Nord A/S. En række af forretningsaktiviteterne inden for de forskellige fokusområder er ikke særlig kapitalkrævende. Koncernen købte i august egne aktier, således at besiddelsen udgjorde 7,1 pct. af den samlede aktiekapital. Som et led i bestræbelserne på at skabe et bedre forhold mellem forretningsomfang og kapital og med henblik på at opnå en højere egenkapitalforrentning, vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen, at egne aktier annulleres, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Koncernens solvensprocent udgjorde 1,3 ultimo 1997, 17

17 og kernekapitalprocenten udgjorde 9,7. Den foreslåede annullering af egne aktier vil ikke reducere solvensprocenten yderligere, da kursværdien af egne aktier fratrækkes ved opgørelsen af solvensprocenten. Det er som hidtil Koncernens målsætning at kunne opfylde minimumskravet på 8 pct. til solvens, alene ved brug af egenkapital. Efter den foreslåede annullering af egne aktier, er det fortsat selskabets generelle politik ikke at besidde egne aktier, bortset fra en handelsbeholdning. Udbytte På baggrund af ovenstående indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbytteprocenten forhøjes fra 12 til 3, hvilket svarer til, at 92,6 pct. af årets resultat udloddes til aktionærerne. Principperne i den fremtidige udbyttepolitik er, at Koncernen i perioder med overskydende kapital vil udbetale den i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Sammenlægning af selskaber På generalforsamlingen vil der ligeledes blive stillet forslag om en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S. Det fortsættende navn foreslås at blive Bankaktieselskab. Sammenlægningen vil alene medføre en administrativ forenkling. Fondsbørsmeddelelser i Årsregnskab for Holdingkoncernen (tidspunkt) Årsregnskabsmeddelelse 1996 for Holding A/S Tweedy Browne Company L.P. s ejerandel i Holding A/S Generalforsamling i Holding A/S Forhøjelse af obligationslån Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S (tidspunkt) Sparekassen Nordjylland A/S aktiebesiddelse i Peder P. Hedegaard A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Finans Nord A/S køber FORAS Finans Agro Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S s ejerandel i Color Print A/S M e r c u ry Asset Management plc s aktiebesiddelse i Holding A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S. Holdingselskabet blev etableret i 199, da Sparekassen Nordjylland blev omdannet til aktieselskab for at kunne drive forretningsområder, som ikke var mulige i et pengeinstitut. Senere er Lov om banker og sparekasser ændret, således at relevante forretningsområder kan drives af et pengeinstitut. Efter godkendelse af skattemyndighederne kan det fortsættende selskab, Bankaktieselskab, bevare det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedr. Himmerlandsbank-sagen. 18

18 19

19 Nøgletal Finansrådet og Finanstilsynet har i samarbejde udviklet en nøgletalsmodel, som viser det enkelte instituts situation på en række målepunkter. Nøgletalsmodellen har nu været anvendt i 3 år. For Spar Nord Holding-koncernen er modellen fortsat en bekræftelse på de øvrige interne styringssystemer. Hovedindtrykket fra modellen er, at Holding er en velkonsolideret virksomhed med en høj kernekapitalprocent, en relativ god basisindtjening og en god balance mellem de ordinære omkostninger og de ordinære indtægter. Udviklingen i de ordinære indtægter i forhold til de ordinære omkostninger har dog de seneste par år udviklet sig anderledes end ønsket. Der er primo 1998 iværksat tiltag, der på sigt skal ændre udviklingen i indtjeningsnøgletallene. Koncernen har en tilfredsstillende likviditet og en lav markedsrisiko. De to sidste nøgletal, ejendomme og kreditrisiko, har været Koncernens problemområder, hvilket har fået Koncernen til at formulere en målsætning om, at ejendomsporteføljen skal nedbringes, og A-hensættelsesprocenten skal øges. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier, hvilket er lidt bedre end lønsomhedsstrategiens målsætning om 1,25 pct. Nøgletallene for kreditrisiko nærmer sig sektorens tal, og Koncernen forventer, at sektorens niveau nås i Nøgletallene for sektoren for 1997 offentliggøres først senere af Finanstilsynet. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er som ventet på et højt niveau, hvilket gør, at Koncernen fortsat har en lavere egenkapitalforrentning end sektoren. Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Solvens og kapital 1.1 Solvensprocent Den almindelige solvensprocent 1.2 Kernekapitalprocent Solvensprocent målt på kernekapital efter fradrag 1.3 Supplerende kapitals udnyttelsesgrad Supplerende kapital i forhold til kernekapital efter fradrag 1.4 Vægtede poster med markedsrisiko i forhold til vægtede poster i alt 12,7 11,75 1,29 1,8 11,18 9,75 26,27 19,12 23, 15,7 9,91 8,24 Indtjening 2.1 Basisindtjening før hensættelser/primo egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter i procent af primo egenkapital 2.2 Basisindtjening/egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter - tab/hensættelser i pct. af egenkapital 2.3 Ordinært resultat/primo egenkapital 2.4 Ordinære omkostninger/ordinære indtægter Adm. omkostninger + afskrivninger + andre driftsudgifter i procent af netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ordinære indtægter 17,48 24,15 19,91 12,33 1,82 9,72 2,64 12,4 12,97 66,95 63,13 66,83 2

20 Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Markedsrisici 3.1 Renterisiko/kernekapital efter fradrag Hvor stor en del af egenkapitalen tabes ved en rentestigning på 1 pct.-point 3.2 Valutarisiko i pct. af kernekapital efter fradrag (Valutaindikator 1/kernekapital) (Valutaindikator 2/kernekapital) Likviditet 4.1 Udlån/indlån * Udlån plus hensættelser i forhold til indlån 4.2 Overdækning efter 28 a) 15 pct. b) 1 pct. Ejendomme 5.1 Grunde og ejendomme/egenkapital 5.2 Overtagne ejendomme/egenkapital 5.3 Procentdel af ejendomsinteresser, hvori der ikke drives pengeinstitutvirksomhed Kreditrisik o Tilgodehavender med nedsat rente/udlån, garantier og hensættelser ** Hvor stor en del af udlånet, der er med nedsat rente Hensat på tilgodehavender med nedsat rente i forhold til samlede tilgodehavender med nedsat rente ** A-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser B-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.2. Hensættelser i alt/udlån, garantier og hensættelser Samlede hensættelser i procent af udlån og garantier 6.3 Hensættelser erhverv/udlån, garantier og hensættelser erhverv ** 6.4 Hensættelser privat/udlån, garantier og hensættelser privat ** 6.5 Netto hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.6 Udlån/egenkapital Hvor stor er udlånsgearingen 6.7 Tidligere hensat nu endeligt afskrevet/ årets tab Hvor stor en del af årets tab er tidligere hensat 6.8 Årets tab i procent af primo hensættelser 4,17 3,4 2,24 6, 7,49 3,75 -,7,6 83,94 99,32 11,6 27,79 153,21 186,26 171,57 16,5 92,12 17,2 29,64 24,14,96 5,81 3,86 7,36 9,69 6,8 1,67 3,91 2,76 76,33 71,28 73,2 2,89 2,25 2,5 1,16 2,86 2,17 4,4 5,11 4,67 4,34 6,73 3,77 3,47 2,8 4,48,49 1,48 1,18 6,15 7,19 7,61 9,74 85,24 84,26 17,27 47,4 26,97 *) I regnskabet i øvrigt er forholdet mellem ind- og udlån opgjort ekskl. hensættelser. **) Tallene er beregnet på moderselskabet alene. I udlån og garantier er indregnet både udlån til Sbn (Dublin) Limited og garantier på samme på ca. 1,8 mia. kr. 21

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere