Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse Personkredse Definitioner/Ordliste Hovedtal fra Koncernen Koncernberetning - Holding A/S Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Det nordjyske område og Organisationsforhold Forretningsområder Kvalitetsregnskabet Årsberetning - Sparekassen Nordjylland A/S Påtegninger - Holding A/S Påtegninger - Sparekassen Nordjylland A/S Anvendt regnskabspraksis Koncernoversigt - Holding A/S Resultatopgørelse Balance ultimo december Noter til regnskaberne Kapitalbevægelser Pensionspuljer Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger Finansieringsopgørelse Afdelingsoversigt

2 Personkredse Spar Nor d Holding A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybr o Mejeriejer Anker Lindhardt Hansen Brogaardsvej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Skolesekretær Alice Justesen Irisvej Aabybro Aktionærkreds Østeraa Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet 1 94 Nørresundby Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nør resundb y Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 931 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 1 Langholt 931 Vodskov Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaar d Salgschef Bjarne Andersen Christmas Møllersvej Aalborg SØ Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brøndersle v Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej 7 97 Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 99 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Vicetoldinspektør Jørgen Strandby Sørensen Sølund Frederikshavn Aktionærkreds Hadsund Overlærer Svend Aage Bach Rostrupvej 75, Vive 956 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Advokat Olav Pedersen Kæreng Hirtshals Aktionærkreds Hjallerup Direktør Jørgen Michaelsen Kornblomstvej Hjallerup Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade 2 98 Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 96 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Ska gen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæb y Retsbetjent Bjarne Hansen Tværgade 4 93 Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej 3 93 Sæby Aktionærkreds Terndrup Fru Mette Christensen Horsensvej 7 Blenstrup 952 Skørping Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Økonomidirektør Jens Frederik Jensen Stenhøjgårdsvej Birkerød Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 28 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken 47 9 Aalborg Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej 5 9 Aalborg Statsaut. ejendomsmægler Steen Royberg Hjelmerstald 17 9 Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej 7 9 Aalborg Aktionærkreds Hobr o Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej 2 95 Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6, Frejlev 92 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7, Tårup 924 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut.revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionær - repræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Økonom Mette Tæby Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Skindergade København K Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej 9 92 Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9 Aalborg Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå 1 9 Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Direktør Gunnar Stokholm Rådhuspladsen København V Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade 22 9 Aalborg Fondschef Birthe Werner Kongens Vænge 8 34 Hillerød Sparekassen Nordjylland A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12, Barmer 924 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn 3

3 Definitioner Ordliste Årsregnskaber Da Sparekassen Nordjylland tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Holding A/S, er det Sparekassens aktiviteter, der er i fokus i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab Holding-koncernen. Moderselskabsregnskaber Holding A/S. Sparekassen Nordjylland A/S. Holding A/S, Holding eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Holding A/S. Holding-koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskab. Sparekassen Nordjylland A/S, Sparekassen Nordjylland, Sparekassen eller Spar Nor d Sparekassen Nordjylland A/S med mindre andet er angivet. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede moderselskab Aars Bank A/S. Fonden Den erhvervsdrivende fond Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Som eksempel kan nævnes valutaterminsforretninger, garantier, futures, optioner og swaps. Swa p Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrig e betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 2 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 2 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Udlånene medtages, selvom de er over afdelingens bevillingskompetence. Der medtages ikke udlandslån og inkassokonti. 4

4 Hovedtal fra Koncernen Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter , ,8 1.23,8 986,6 967,6 Kursregulering af valuta ,6-14,1-3,4 12,4 2, Kursregulering af værdipapirer mv ,7-225,4 81,2 11,3 23,4 Andre ordinære indtægter , 17,3 15,6 2,3 12, Resultat af finansielle poster , 912, ,2 1.3,6 1.23, Driftsomkostninger ,9 635,2 617,3 611,3 632,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver ,6 21,4 24,8 32,2 35,9 Resultat før hensættelser mv ,5 256, 475,1 387,1 355, Tab og hensættelser på debitorer , 484,1 359,3 27,4 169,6 Kursregulering af kapitalinteresser ,4-42,2 36,7 7,7 3,7 Ordinært resultat ,9-27,3 152,5 187,4 216,1 Ekstraordinære indtægter og udgifter , - 4,8-3,2-1,4-36,1 Resultat før skat ,9-311,1 122,3 177, 18, Skat ,6 2,8 1,8 1,6 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærers andel ,3-313,9 12,5 175,4 178,3 Heraf minoritetsaktionærers andel ,1,1,2,3 -,5 Årets resultat i Holding A/S ,2-314, 12,3 175,1 178,7 Balance 31. december Mio. kr Samlede aktiver , , 2.612, , ,2 Indlån , , , , ,2 Udlån , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,8 Efterstillede kapitalindskud ,8 29,1 276,4 518,1 355,5 Solvensprocent ,4 1,6 11,5 11,7 1,3 Kernekapitalprocent ,6 1,1 11,3 11,2 9,7 Forrentning af egenkapital - primo Pct O rd i n æ rt resultat før kursreguleringer af værd i p ap i rer mv. og hensættelser ,8 28,18 29,1 24,64 21,76 Årets resultat ,87-2,14 8,14 11,27 1,71 Nøgletal Indtjeningsevne pr. omkostningskrone (pct.)* ,62 1,73 1,61 1,58 1,5 Indtjeningsevne inkl. kursregulering af kapitalinteresser pr. omkostningskrone (pct.)** ,62 1,67 1,67 1,6 1,54 Tab og hensættelser på debitorer (brutto), ultimo (pct.) ,65 3,11 2,49 1,48 1,18 Værdipapirforrentning (gns. pct.) ,59-1,2 1,42 6,87 7,35 Ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger aktier Pr. aktie a 1 kr Kurs ultimo*** Indre værdi*** Indtjening pr. aktie*** Udbytte (pct.) *) Resultatet af finansielle poster ekskl. kursreguleringer af værdipapirer mv. Under omkostninger er medtaget udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt afskrivninger på inventar mv. **) Som *) - dog inkl. kursregulering af kapitalinteresser. ***) Korrigeret for ændringer i aktiekapitalen. 5

5 Koncernberetning - Holding A/S Resume Holding-koncernen fik i 1997 et overskud på 178,3 mio. kr., mod et overskud på 175,4 mio. kr. året før. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Det ordinære resultat blev på 216,1 mio. kr., hvilket er det bedste i Koncernens historie. Aktiviteten har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende. Holding-koncernen Årets resultat Mio. kr Overskuddet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det er lidt lavere end de 11 pct., der er fastlagt i Koncernens lønsomhedsstrategi. Resultatet er påvirket af store ekstraordinære poster. På den ene side har Finanstilsynets krav til værdiansættelse af domicilejendomme til markedsværdi medført en nedskrivning på 33,3 mio. kr. På den anden side har Spar Nord Holding opnået en ikke budgetteret gevinst på beholdningen af egne aktier, der blev købt i august 1997, på 21,6 mio. kr. Korrigeres for disse forhold ville lønsomhedsstrategiens mål være nået med en egenkapitalforrentning på 11,4 pct. Bestyrelsen vil desuden foreslå, at der gennemføres en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S med Holding A/S som det fortsættende selskab, samt at aktiekapitalen bliver nedsat med stk. aktier, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Nedsættelsen gennemføres ved en annullering af hovedparten af Holdings beholdning af egne aktier. Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet dermed vil have en fremtidsorienteret koncernstruktur og en kapitalstruktur, tilpasset forretningsomfanget. Hovedtendenser i forhold til 1996: En stigning i det ordinære resultat på 15,3 pct. En stigning i basisudlån på 9,7 pct. En stigning i basisindlån på 3,1 pct. En stigning i omkostningerne på 3,8 pct. Et ikke-tilfredsstillende afkast af obligationsbeholdningen. Et fald i tab og hensættelser på 18,2 pct. En stigning i kursen på Holding-aktien på 91,4 pct. Solvensprocenten er opgjort til 1,3 mod lovens krav om 8, hvilket er tilfredsstillende. På de fleste områder lever resultatet op til forventningerne for 1997, og Koncernen har - sammenlignet med tidligere perioder - opnået den ønskede stabilitet. Den positive udvikling i Holdings drift forventes videreført i I overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort i halvårsmeddelelsen, har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbyttet bliver forhøjet fra 12 kr. pr. aktie i 1996 til 3 kr. pr. aktie i

6 Holding-koncernen - Basisindtjening Mio. kr Nettorenter, gebyrer, valuta samt andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Driftsomkostninger inkl. afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat af ordinær bankdrift (basisindtjening) Fondskursregulering af værdipapirer mv. Ordinært resultat Ekstraordinære poster Skat Årets resultat 1.19,3 999,6 7,7 3,7 1.27, 1.3,3 643,5 668, 27,4 169,6 176,1 192,7 11,3 23,4 187,4 216,1-1,4-36,1 1,6 1,7 175,4 178,3 Holding udbyggede igen i 1997 sin indtjening fra den ordinære bankdrift til 192,7 mio. kr. fra 176,1 mio. kr. i Fremgangen er tilfredsstillende. Den kan først og fremmest henføres til stigende kursreguleringer af kapitalinteresser og lavere tab og hensættelser. I modsat retning trækker øgede omkostninger. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresserne omfatter blandt andet aktiebeholdninger i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og i datterselskabet Erhvervsinvest Nord A/S. Fra 1993 til 1997 har udviklingen i ordinær bankdrift været meget positiv. Skatteforhold Som følge af fremførelse af underskud fra tidligere år, det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedrørende Himmerlandsbanken og udskudte skattemæssige afskrivninger, forventes ingen skattebetalinger de kommende 2-3 år. Årets resultat (Årsberetning 1996): Koncernen forventer et overskud i 1997, der kan forrente egenkapitalen med minimum 11 pct. Resultatet efter skat blev 178,3 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det opfattes som tilfredsstillende, da resultatet, som nævnt, er påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af nogle af Koncernens domicilejendomme. Denne nedskrivning har medført en ekstraordinær udgift på 33,3 mio. kr. ( H a l v å rs regnskabet ): Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser forventes i 2. halvår at blive realiseret på samme niveau som 1. halvår. Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser blev realiseret med 82,7 mio. kr. i 2. halvår 1997, mod 79,3 mio. kr. i 1. halvår. Resultatet lever således op til det forventede. Holding-koncernen - Basisindtjening* Mio. kr *) Resultat af ordinær bankdrift inkl. kursregulering af k ap i t a l i n t e re s s e r, ekskl. fo n d s k u r s re g u l e r i n g e r. Opfølgning på 1997 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1997 fra årsberetningen for 1996): 7

7 Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Pct. 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 Indtjeningen fra aktiviteter på Interbankmarkedet er realiseret på et tilfredsstillende niveau, selvom der er tale om en tilbagegang på ca. 25 pct. i forhold til det meget høje resultat i Tilbagegangen var forudset. Kursreguleringer (Årsberetning 1996): En fortsat forsigtig fondspolitik. Obligat i o n s b e h o l d n i n gen ekskl. pensionspuljer bu d ge t t e res på et uændret niveau i forhold til 1996, og med en varighed på omkring to år. En stigning eller et fald på 1 pct.-point i det generelle renteniveau vil påvirke Koncernens resultat med ca. 5-6 mio. kr. 4, 3,5 Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Lang dansk rente CIBOR 3 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med 23,4 mio. kr., mod 11,3 mio. kr. i I resultatet for 1997 er inkluderet en gevinst på de Holdingaktier, der blev opkøbt i blandt andet august, som omtalt i halvårsmeddelelsen. Renter og gebyrer (Årsberetning 1996): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som de to foregående år. Der forventes derfor også et fald i netto rente- og gebyrindtægter i 1997, men ikke af samme omfang som i Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1997, primært på udlånssiden. For Koncernen betød dette, at netto rente- og gebyrindtægter udviste et fald på 1,9 pct. fra 986,6 mio. kr. i 1996 til 967,6 mio. kr. i Faldet svarer til det forventede. I 1996 var faldet på 3,6 pct. Faldet i 1997 er en følge af et fald i rentemarginalen på basisind- og udlån. I 1997 faldt rentemarginalen med,8 pct.-point i forhold til 1996, hvor rentemarginalen faldt,6 pct.-point. Faldet i rentemarginalen i 1997 blev lidt større end forventet, men stigende forretningsomfang og større indtjening på fondshandel har indtjeningsmæssigt stort set opvejet den større end forventede reduktion i rentemarginalen i Koncernen har gennem det meste af året haft en forventning om stigende lang rente. Resultatet blev imidlertid, at den lange rente faldt, mens den korte rente steg. Da Koncernen i store dele af året havde tyngden af sine papirer i den kortere ende af markedet, konstateredes kurstab. I lyset af den valgte strategi er resultatet acceptabelt, men i lyset af markedsudviklingen generelt er det samlede obligationsafkast utilfredsstillende. Samtidig har Koncernen i det meste af i overensstemmelse med den lagte strategi - haft en relativ beskeden aktiebeholdning, hvorfor Koncernen kun i begrænset omfang har opnået kursgevinster på dette område. Aktieindekset er i 1997 steget med ca. 43 pct. I andet halvår blev aktiebeholdningen forøget, primært gennem investering i nordjyske børsnoterede virksomheder. Der har i 1997 været tale om en stor stigning i indtjeningen fra kapitalformidlingsaktiviteter og i indtjeningen fra leasingaktiviteter, hvor tilkøbet af en leasingportefølje i 2. halvår af 1997 også har bidraget positivt. 8

8 Driftsomkostninger (Årsberetning 1996): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med 2, efter ansættelse af 16 elever. Personalereduktionen forventes at ske ved naturlig afgang. De samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger på maskiner, inventar og bygninger blev realiseret med 668, mio. kr., mod 643,5 mio. kr. i 1996, svarende til en stigning på 3,8 pct. Personaleantallet er uændret fra ultimo 1996 til ultimo Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til 1.16 omregnet til heltidsansatte. Holding-koncernen Antal ansatte ultimo årene - omregnet til heltidsansatte Antal ansatte Den relativt høje aktivitet, som Koncernen har haft i 1997, tilkøbet af en leasing-portefølje samt etablering af en egentlig Kapitalformidlingsfunktion, er bl.a. baggrunden for, at omkostningsmålene og personalereduktionen ikke er nået i U dviklingen i indtjenings-/omkostningsforholdet er ikke tilfredsstillende, hvorfor der i 1998 rettes op på forholdet. Der er indført ændret struktur på erhvervskundeområdet, rationaliseringstiltag, indførelse af nye edb-systemer, og der er planlagt lukning af et mindre antal filialer. Baggrunden for lukningen af filialer er blandt andet kundernes øgede brug af selvbetjeningsteknologi. Den samlede effekt er opgjort til ca. 6 medarbejdere, og medio januar 1998 meddelte derfor, at personaleantallet vil blive nedbragt med ca. 6. Tab og hensættelser (Årsberetning 1996): Der budgetteres med et yderligere fald i Efter lønsomhedsstrategien, må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,25 pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Tab og hensættelser faldt i 1997 med 37,8 mio. kr. I 1996 var faldet på 151,9 mio. kr. De opstillede mål for tab og hensættelser blev opfyldt i 1997, da tab og hensættelser blev realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier ultimo 1997, mod målet om maksimalt 1,25 pct. I 1997 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser), i overensstemmelse med de lagte planer, forøget med 59,4 mio. kr. til 373,3 mio. kr. De samlede A- hensættelser er således forøget fra 2,25 pct. til 2,5 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket er en acceptabel udvikling. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitore r bl ev 696,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 713,8 mio. kr. ultimo Dette sva rer til 4,67 pct. af udlån og garantier. Lån med rentestop er også i 1997 blevet reduceret og udgør 485,1 mio. kr. ultimo 1997, mod 614,3 mio. kr. ultimo Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr

9 Holding-koncernen - Tab og hensættelser Mio. kr på 6,7 pct. Indlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,7 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning på 4,3 pct. Når udlånsvæksten blev større end indlånsvæksten, skyldes det primært en større end forventet efterspørgsel efter udlån fra bestående erhvervskunder og vækst i kundeantallet. Væksten i basisudlån til erhvervskunderne har i 1997 været på 13,7 pct., og til privatkunderne har den været på 6,4 pct Udviklingen har således været tilfredsstillende og i overensstemmelse med de lagte planer, men mener fortsat, at niveauet for de samlede tab og hensættelser skal bringes længere ned. Kursreguleringer af kapitalinteresser Kursreguleringer af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 3,7 mio. kr., mod 7,7 mio. kr. i Kursgevinsten i 1997 stammer primært fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster er netto realiseret med -36,1 mio. kr. i 1997, mod -1,4 mio. kr Den største post er i 1997 nedskrivning af ejendomme på 33,3 mio. kr. efter Finanstilsynets regler for værdiansættelse af pengeinstitutejendomme. Samtidig var nogle ejendomme, efter Tilsynets vurdering, mere værd end den bogførte værdi. s ledelse har valgt ikke at foretage en sådan opskrivning. Balancen ( Å rs b e retning 1996): Koncernen fo r venter en vækst i udlån, men det er fo rt s at målsætningen, at der skal være større vækst i indlån end i udlån. Der bu d ge t t e res med en vækst i det ge n n e m s n i t- l i ge fo rre t n i n g s o m fang, dv s. indlån plus udlån, på ca. 3 pct. Koncernen fik en større vækst end forventet i både udlån og indlån, hvilket er tilfredsstillende. Udlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,6 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning Når basisudlån er vokset væsentligt mere end det samlede udlån, skyldes det at reverseforretninger er faldet med 36 mio. kr. og inkassokonti med ca. 1 mio. kr. Reverseforretninger og inkassokonti indgår ikke i basisudlån. Holding-koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr Indlån Udlån Væksten i basisindlån fra erhvervskunderne har i 1997 været på 6,3 pct., og fra privatkunderne har den været på 2,8 pct. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.677,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 1.665,2 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 2.33,3 mio. kr. ultimo

10 Koncernen har ultimo 1997 en kernekapitalprocent på 9,7 og en solvensprocent på 1,3, mod lovens krav om 8 pct. Ved udgangen af 1996 var Koncernens kernekapitalprocent på 11,2 og solvensprocenten på 11,7. Faldet i solvensprocenten fra 1996 til 1997 kan stort set henføres til beholdningen af egne aktier, idet egne aktier modregnes i kernekapitalen. Ledelseshver v Bestyrelsesformand Poul Lauritsen: Bestyrelsesformand i H. Ulf Nielsen A/S, Gangsø Møbler A/S, Løvbjerg Holding A/S, NOVI A/S, Ulf Bolighus A/S, Peder P. Hedegaard A/S og Nowaco A/S. Bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S, Thorkild Kristensen A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Ambu International A/S, House of Businesspartners A/S og CAT Innovation A/S. Næstformand i bestyrelsen Erling Kjær: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS og bestyrelsesmedlem i Hotel Skagen A/S. Bestyrelsesmedlem Jesper Lauritsen: Bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen A/S og VindmølleGaranti A/S. Bestyrelsesmedlem Ove Ravn: Bestyrelsesformand i Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Communications A/S, Bilwinco A/S, Videbæk Højttalerfabrik A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S og Navigato A/S. Bestyrelsesmedlem i Mekoprint A/S, De Smithske A/S, Finnrose A/S, DanPhone A/S og Logimatic A/S. Bestyrelsesmedlem Egon Svendsen: Bestyrelsesmedlem i Elling Tømmerhandel A/S, Elling Plantecenter A/S og Nordtræ Holding A/S. Adm. direktør Ole Jørgensen: Bestyrelsesformand i SDC Holding A/S og SDC af 1993 A/S. Bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond. År 2 På baggrund af skrivelse af 28. november 1997 fra Finanstilsynet erklæres herved, at der i Sparekassen Nordjylland A/S er taget stilling til alle kendte aspekter med relation til år 2-problemet. Sparekassen Nordjylland A/S anvender SDC som datacentral, og i SDC s erklæring hedder det: På baggrund af skrivelse af 21. november 1997 fra Finanstilsynet skal det hermed erklæres, at der i forbindelse med år 2-problemet er iværksat nødvendige aktiviteter mv. til identifikation og afhjælpning af de hermed forbundne risici, og at der bestyrelsen og direktionen bekendt ikke ses noget til hinder for, at afhjælpningen sker rettidigt. Kvalitetsregnskab offentliggør også i år Kvalitetsregnskabet som en integreret del af årsregnskabet. Kvalitetsregnskabet betegnes også som et videnregnskab, og det hedder herom, at et videnregnskab er et værktøj til at sætte mål på en virksomheds videnkapital. Herigennem gør den internt som eksternt opmærksom på, at virksomhedens værdi i høj grad afgøres af dens videnkapital, dvs. de aktiver som vedrører medarbejdernes viden og kompetence, kundernes tillid til virksomheden og dens produkter, virksomhedens infrastruktur ikke mindst i form af IT-systemer og administrative processer samt effektiviteten i dens forretningsprocesser. Resultatet af Kvalitetsregnskabet er tilfredsstillende. Aktionærerne og kunderne giver en bedre vurdering af end i 1996, mens medarbejdernes vurdering ligger på samme høje niveau som året før. Kvalitetsregnskabet for 1997 indeholder desuden en række statistiske oplysninger til belysning af de immaterielle aktiver. For 1998 har de organisatoriske enheder budgetteret på udviklingen i Kvalitetsregnskabet. benytter resultaterne fra Kvalitetsregnskabet i sin styring af virksomheden. 11

11 Selskabstømmersa ger Sparekassen er stævnet i 16 retssager om selskabstømning. De 14 af sagerne er anlagt mod sælgerne af det tømte selskab og Sparekassen. I to sager er Sparekassen medinddraget under retssagen af sælger. Sparekassens ordregiver er stævnet under retssagerne, ligesom sælgers eventuelle rådgivere i vidt omfang er procestilvarslet under retssagerne. Derudover har Sparekassen afgivet suspensionserklæringer i 14 sager, hvor Told- og Skattestyrelsen stadig undersøger, om selskaberne har været udsat for selskabstømning. Aars Bank A/S Aars Bank opnåede i 1997 et resultat på -1,9 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende. Dog kan 5,1 mio. kr. h e n f ø res til ekstraordinære ejendomsnedskri v n i n g e r efter krav fra Finanstilsynet. Koncernen ejer 74,6 pct. af aktiekapitalen i Aars Bank A/S. Aars Bank A/S havde ultimo 1997 en solvens på 12,8 pct. Den samlede egenkapital i Aars Bank A/S udgør 55,1 mio. kr. ultimo 1997, og medregnes den efterstillede kapital, udgør den samlede ansvarlige kapital 85,1 mio. kr. Lokalbankaktier Koncernens ejerandel i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S er ultimo 1997 henholdsvis 51, pct. og 5,5 pct. Disse indgår ikke i Koncernen på grund af stemmeretsbegrænsning. Samarbejdsaftaler Med virkning fra 1. april 1998, har opsagt sin samarbejdsaftale med Nykredit A/S. Fra denne dato har alene samarbejdsaftale med Realkredit Danmark. Selskabsstruktur På generalforsamlingen 15. april 1998 stilles der forslag om fusion mellem Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S, med Holding A/S som det fortsættende selskab. Denne fusion ønskes gennemført, fordi der ikke længere er nogen begrundelse for at opretholde holding-stru k- t u ren, og de sidste skattemæssige hindringer er væk. Holding A/S blev etableret i 199 i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab. Siden er Lov om banker og sparekasser ændret, således at behovet for at opretholde holdingstrukturen er bortfaldet. Eneste aktivitet i Holding A/S, ud over ejerskabet af Sparekassen Nordjylland A/S, er aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S og i Lokalbanken i Hjørring A/S. Der er den samme ledelse i de to selskaber, med undtagelse af den offentlige repræsentant i Sparekassen Nordjylland A/S bestyrelse. Fusionen vil give administrative lettelser i Koncernen. Kapitalstruktur Der vil ligeledes på generalforsamlingen blive stillet forslag om nedsættelse af aktiekapitalen i Holding A/S. Nedsættelsen skal ske ved annullering af størsteparten af Holdings beholdning af egne aktier. Den foreslåede nedsættelse er på stk., svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Aktiekapitalen vil således blive nedsat med nominelt kr. til kr., og den samlede egenkapital vil samtidig falde med kr., da aktierne er optaget i Holdings regnskab til børskursen ultimo Udbytte Bestyrelsen for Holding A/S indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der for året 1997 udbetales 3 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 165,6 mio. kr. af det samlede overskud på 178,7 mio. kr. Den resterende del af årets overskud henlægges til reserverne. Bestyrelsen følger således det, der blev meddelt i halvårsmeddelelsen, at den del af Koncernens overskud, der ikke anvendes forretningsmæssigt, udloddes til aktionærerne. 12

12 Det er bestyrelsens opfattelse, at Koncernen har det fornødne kapitalmæssige grundlag til den fremtidige udvikling. I lønsomhedsstrategien hedder det, at Solvensprocenten skal altid være mindst 1 pct.-point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene med kernekapital. Med den nuværende kernekapitalprocent på 9,7 er der således mulighed for en betydelig vækst i forretningsomfanget inden for lønsomhedsstrategiens rammer for egenkapitalen. I perioder med overskydende kapital er det planen, at den skal udbetales i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Koncernen vil i de kommende år lægge op til en strategi, hvor der ud over de traditionelle forretningsområder fokuseres på kapitalformidling og leasing. Forventninger til 1998 Koncernen for venter, at den positive udvikling fortsætter i Koncernen forventer et overskud i 1998, der kan forrente egenkapitalen med minimum 12 pct., som angivet i lønsomhedsstrategien. Gennemføres den foreslåede kapitalnedskrivning, vil den forventede egenkapitalforrentning vokse med godt 1 pct.-point til minimum 13 pct. Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Konkur rencesituationen intensiveres fortsat Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og forretningsomfanget. Den forventede vækst i det ordinære resultat vil således primært ske ved reduktion i tab og hensættelser. Stigende for retningsomfang Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Svagt stigende omkostninger De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 6 personer efter ansættelse af 16 elever. Omkostningsstigningen i 1998 kan stort set henføres til investeringer i ny teknologi i forbindelse med indførelsen af et helt nyt edb-system til kundeekspeditioner. Den planlagte personalereduktion på 6 personer i 1998 vil sikre, at omkostningerne kan holdes i ro i Der vil blive lukket et mindre antal filialer i Det drejer sig om mindre afdelinger, der vil blive lagt sammen med nærliggende større afdelinger. La vere tab og hensættelser Tab og hensættelser har de seneste år udvist det forudsete fald, og den forsigtige kreditpolitik vil blive videreført. Efter lønsomhedsstrat e gien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1, pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorens niveau. Følsomheder Som finansiel koncern er Holding underlagt en række risici. Det er primært følgende: Kreditrisici. Markedsrisici. Konkurrencesituationen. 13

13 Kreditrisici De seneste års udvikling har vist, at debitorrisikoen er holdt inden for det målsatte. De seneste års gode konjunkturer har ikke fået Koncernen til at lempe på kreditpolitikken. Der er derfor ikke forventninger om, at der vil blive problemer med at overholde målene for dette område i Markedsrisici Koncernen påtager sig primært markedsrisici på to områder, på marketmaking og på egenbeholdningen af værdipapirer. Det er hovedreglen, at fastrenteudlån afdækkes for renterisikoen. I 1998 vil installere et nyt integreret system til styring af markedsrisici. Markedsrisici omfatter: Renterisici, aktierisici, valutarisici og likviditetsrisici. Renterisici Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 6 mio. kr. Politikken om at have en lav renterisiko vil således blive videreført, men med en større spredning i papirernes løbetid. Aktierisici Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og for venter, at den i 1998 vil udgøre ca. 15 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Valutarisici Koncernen løber kun meget begrænsede valutarisici. Konkur rencesituationen De største risici er presset på rentemarginalen og udviklingen i forretningsomfanget. I 1998 forventes konkurrencen - især på privatkundesiden - at blive intensiveret. Det er rentemarginalens udvikling, der på kort sigt har størst betydning for indtjeningen i Der er indregnet et fald i marginalen på indenlandske ind- og udlån, som de to foregående år. For hver,1 pct.-point marginalen ændres, ændres resultatet med 8-1 mio. kr. For hver pct.-point udlånsvæksten ændres, ændres resultatet ca. 5 mio. kr., og for hver pct.-point indlånsvæksten ændres, ændres resultatet med 1 mio. kr. s lønsomhedsstrategi vil have en indtjening, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor opstilles følgende mål: - Stabilitet i indtjeningen. - Overskud, der sikrer en egenkapitalforrentning - før skat - på mindst: 1 pct. i pct. i pct. i Omkostningsprocenten skal vise en faldende tendens over perioden. - Driftspåvirkningen af tab/hensættelser skal mindst nedbringes til: 1,5 pct. af udlån og garantiforpligtelser i ,25 pct. af udlån og garantiforpligtelser i , pct. af udlån og garantiforpligtelser i Solvensprocenten skal altid være mindst ét pct.- point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene ved kernekapital. - skal være likviditetsmæssig uafhængig, hvorfor indlån skal være større end udlån. 14

14 15

15 Aktionærer Holding-aktien har udviklet sig tilfredsstillende gennem Ved udgangen af 1996 var kursen på 21, mens den var steget til 42 ved udgangen af 1997, svarende til en stigning på 91,4 pct. Set over en to års periode har stigningen i Holding-aktien fulgt pengeinstitutindekset. I begyndelsen af perioden udviklede aktien sig ikke så positivt som indekset, mens den i sidste halvår af 1997 generelt udviklede sig bedre end indekset. Holdingaktien udviste en betydelig stigning umiddelbart efter halvårsmeddelelsen, hvor det blev oplyst, at Holding A/S havde opkøbt 6, pct. af egne aktier, og at bestyrelsen havde planer om at øge udbyttebetalingerne. Gennem de seneste år har omsætningen i Holding-aktien været kraftigt stigende. I 1997 blev den daglige omsætning stort set tredoblet i forhold til Kursudviklingen i Holding-aktien Indeks Gennemsnitlig omsætning pr. dag (stk.): Stk Aktiekapitalen Aktiekapitalen i Holding A/S udgør nominelt kr. fordelt på aktier a 1 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Der er ikke sket ændringer i selskabets aktiekapital i løbet af På generalforsamlingen 15. april 1998 vil bestyrelsen foreslå, at for nominelt kr. aktier annulleres. Aktienøgletal Indtjeningen pr. aktie og indre værdi er ultimo 1997 stort set uændret i forhold til ultimo Dette skyldes dels den begrænsede stigning i Koncernens nettoresultat og dels, at hovedparten af resultatet udbetales som udbytte Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Jan 97 Kursstigningen i Holding-aktien i 1997 på 91,4 pct. betyder derfor, at kursen målt i forhold til indtjeningen pr. aktie (P.E.) er steget fra 6,6 ultimo 1996 til 12,4 ultimo Tilsvarende er aktiens kurs/indre værdi steget til 1,34 ved udgangen af 1997, mod,7 ultimo Pengeinstitutindeks Holding A/S Aktienøgletal Indtjening pr. aktie* Udbytte pr. aktie Indre værdi* Ultimokurs* Kurs/ Indre værdi* Kurs/Indtjening pr. aktie (P.E.)* Egenkapitalforrentning efter skat [primo] Afkast* ,61,63,67,7 1,34 5,1-8,7 6,6 12,4 12,87-2,14 8,14 11,27 1,71 43, -17,6 12,5 15,34 97,14 * ) Ko rr i g e ret for ændringer i aktiekap i t a l e n. 16

16 Den ændrede prisfastsættelse på Holdingaktien skyldes blandt andet en stigning i pengeinstitutindekset i 1997 på 75,6 pct. samt Holdings beslutning om at ændre kapitalstruktur mv. Aktionær ov ersigt I 1997 er der sket mindre forskydninger i aktionærstrukturen: Antallet af Holding A/S n av n e n o t e rede aktionærer udgjorde ultimo Dette er et fald i forhold til ultimo 1996, hvor der var navnenoterede aktionærer. Det er specielt i gruppen af aktionærer med mellem 11 og 1. aktier, der er sket en reduktion. Antallet af aktionærer i denne gruppe er faldet til 3.69 i 1997 mod ultimo 1996, og gruppens andel af aktiekapitalen er tilsvarende reduceret fra 16 pct. i 1996 til 12 pct. i Ved udgangen af 1997 er knap 9 pct. af aktiekapitalen ejet af ikke navnenoterede aktionærer mod 5 pct. ultimo Hovedparten af de ikke navnenoterede aktionærer formodes at være udenlandske. I gruppen af aktionærer, som ejer over 1. aktier, er der 17 navnenoterede storaktionærer, som ejer over,5 pct. af kapitalen. Heraf er de 9 aktionærer udenlandske. Ultimo 1996 var der 11 storaktionærer, hvoraf de 3 var udenlandske. Storaktionærerne har i henhold til vedtægterne for Spar Nord Holding A/S særlige rettigheder. De særlige rettigheder vedrører primært retten til at udpege 15 repræsentantskabsmedlemmer og et medlem af bestyrelsen. Følgende aktionærer har pr. 31/ meddelt, at de besidder mere end 5 pct. af den samlede aktiekapital: Fonden Karlskogavej 4, 92 Aalborg SV 25,8 pct. Mercury Asset Management plc 6,63 pct. 33 King William Street, London EC4R 9AS Ved udgangen af 1996 havde Nykredit A/S 9,3 pct. af aktierne. Denne beholdning blev nedbragt i forbindelse med, at Holding A/S købte 6 pct. i august Aktionær oversigt 1997 Antal Aktionærernes navnenoterede samlede aktieaktionærer Pct. besiddelse Pct. 5 aktier eller derunder aktier aktier aktier Over 1. aktier Ikke navnenoterede I alt Kapitalforhold I regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 1997 redegjorde Koncernen for forskellige overvejelser omkring udbytte- og kapitalforhold. Det er ledelsens forventning, at forretningsomfanget i de kommende år vil vokse tilfredsstillende, men det er også opfattelsen, at Koncernens egenkapital er af en sådan størrelse, at en yderligere akkumulering af kapital vil vanskeliggøre en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Den fremtidige vækst skal primært komme fra aktiviteter i det nuværende markedsområde. Det forretningsmæssige fokus er på områder, som supplerer den almindelige ind- og udlånsvirksomhed, f.eks. bolig- og investeringsrådgivning, betalingsformidling for privat- og erhvervskunder, rådgivning om udlandsforretninger, kapitalformidlingsaktiviteter og andre rådgivningsydelser. I tillæg hertil forventes der et højere aktivitetsniveau i de to datterselskaber, Finans Nord A/S og Erhvervsinvest Nord A/S. En række af forretningsaktiviteterne inden for de forskellige fokusområder er ikke særlig kapitalkrævende. Koncernen købte i august egne aktier, således at besiddelsen udgjorde 7,1 pct. af den samlede aktiekapital. Som et led i bestræbelserne på at skabe et bedre forhold mellem forretningsomfang og kapital og med henblik på at opnå en højere egenkapitalforrentning, vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen, at egne aktier annulleres, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Koncernens solvensprocent udgjorde 1,3 ultimo 1997, 17

17 og kernekapitalprocenten udgjorde 9,7. Den foreslåede annullering af egne aktier vil ikke reducere solvensprocenten yderligere, da kursværdien af egne aktier fratrækkes ved opgørelsen af solvensprocenten. Det er som hidtil Koncernens målsætning at kunne opfylde minimumskravet på 8 pct. til solvens, alene ved brug af egenkapital. Efter den foreslåede annullering af egne aktier, er det fortsat selskabets generelle politik ikke at besidde egne aktier, bortset fra en handelsbeholdning. Udbytte På baggrund af ovenstående indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbytteprocenten forhøjes fra 12 til 3, hvilket svarer til, at 92,6 pct. af årets resultat udloddes til aktionærerne. Principperne i den fremtidige udbyttepolitik er, at Koncernen i perioder med overskydende kapital vil udbetale den i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Sammenlægning af selskaber På generalforsamlingen vil der ligeledes blive stillet forslag om en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S. Det fortsættende navn foreslås at blive Bankaktieselskab. Sammenlægningen vil alene medføre en administrativ forenkling. Fondsbørsmeddelelser i Årsregnskab for Holdingkoncernen (tidspunkt) Årsregnskabsmeddelelse 1996 for Holding A/S Tweedy Browne Company L.P. s ejerandel i Holding A/S Generalforsamling i Holding A/S Forhøjelse af obligationslån Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S (tidspunkt) Sparekassen Nordjylland A/S aktiebesiddelse i Peder P. Hedegaard A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Finans Nord A/S køber FORAS Finans Agro Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S s ejerandel i Color Print A/S M e r c u ry Asset Management plc s aktiebesiddelse i Holding A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S. Holdingselskabet blev etableret i 199, da Sparekassen Nordjylland blev omdannet til aktieselskab for at kunne drive forretningsområder, som ikke var mulige i et pengeinstitut. Senere er Lov om banker og sparekasser ændret, således at relevante forretningsområder kan drives af et pengeinstitut. Efter godkendelse af skattemyndighederne kan det fortsættende selskab, Bankaktieselskab, bevare det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedr. Himmerlandsbank-sagen. 18

18 19

19 Nøgletal Finansrådet og Finanstilsynet har i samarbejde udviklet en nøgletalsmodel, som viser det enkelte instituts situation på en række målepunkter. Nøgletalsmodellen har nu været anvendt i 3 år. For Spar Nord Holding-koncernen er modellen fortsat en bekræftelse på de øvrige interne styringssystemer. Hovedindtrykket fra modellen er, at Holding er en velkonsolideret virksomhed med en høj kernekapitalprocent, en relativ god basisindtjening og en god balance mellem de ordinære omkostninger og de ordinære indtægter. Udviklingen i de ordinære indtægter i forhold til de ordinære omkostninger har dog de seneste par år udviklet sig anderledes end ønsket. Der er primo 1998 iværksat tiltag, der på sigt skal ændre udviklingen i indtjeningsnøgletallene. Koncernen har en tilfredsstillende likviditet og en lav markedsrisiko. De to sidste nøgletal, ejendomme og kreditrisiko, har været Koncernens problemområder, hvilket har fået Koncernen til at formulere en målsætning om, at ejendomsporteføljen skal nedbringes, og A-hensættelsesprocenten skal øges. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier, hvilket er lidt bedre end lønsomhedsstrategiens målsætning om 1,25 pct. Nøgletallene for kreditrisiko nærmer sig sektorens tal, og Koncernen forventer, at sektorens niveau nås i Nøgletallene for sektoren for 1997 offentliggøres først senere af Finanstilsynet. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er som ventet på et højt niveau, hvilket gør, at Koncernen fortsat har en lavere egenkapitalforrentning end sektoren. Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Solvens og kapital 1.1 Solvensprocent Den almindelige solvensprocent 1.2 Kernekapitalprocent Solvensprocent målt på kernekapital efter fradrag 1.3 Supplerende kapitals udnyttelsesgrad Supplerende kapital i forhold til kernekapital efter fradrag 1.4 Vægtede poster med markedsrisiko i forhold til vægtede poster i alt 12,7 11,75 1,29 1,8 11,18 9,75 26,27 19,12 23, 15,7 9,91 8,24 Indtjening 2.1 Basisindtjening før hensættelser/primo egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter i procent af primo egenkapital 2.2 Basisindtjening/egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter - tab/hensættelser i pct. af egenkapital 2.3 Ordinært resultat/primo egenkapital 2.4 Ordinære omkostninger/ordinære indtægter Adm. omkostninger + afskrivninger + andre driftsudgifter i procent af netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ordinære indtægter 17,48 24,15 19,91 12,33 1,82 9,72 2,64 12,4 12,97 66,95 63,13 66,83 2

20 Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Markedsrisici 3.1 Renterisiko/kernekapital efter fradrag Hvor stor en del af egenkapitalen tabes ved en rentestigning på 1 pct.-point 3.2 Valutarisiko i pct. af kernekapital efter fradrag (Valutaindikator 1/kernekapital) (Valutaindikator 2/kernekapital) Likviditet 4.1 Udlån/indlån * Udlån plus hensættelser i forhold til indlån 4.2 Overdækning efter 28 a) 15 pct. b) 1 pct. Ejendomme 5.1 Grunde og ejendomme/egenkapital 5.2 Overtagne ejendomme/egenkapital 5.3 Procentdel af ejendomsinteresser, hvori der ikke drives pengeinstitutvirksomhed Kreditrisik o Tilgodehavender med nedsat rente/udlån, garantier og hensættelser ** Hvor stor en del af udlånet, der er med nedsat rente Hensat på tilgodehavender med nedsat rente i forhold til samlede tilgodehavender med nedsat rente ** A-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser B-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.2. Hensættelser i alt/udlån, garantier og hensættelser Samlede hensættelser i procent af udlån og garantier 6.3 Hensættelser erhverv/udlån, garantier og hensættelser erhverv ** 6.4 Hensættelser privat/udlån, garantier og hensættelser privat ** 6.5 Netto hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.6 Udlån/egenkapital Hvor stor er udlånsgearingen 6.7 Tidligere hensat nu endeligt afskrevet/ årets tab Hvor stor en del af årets tab er tidligere hensat 6.8 Årets tab i procent af primo hensættelser 4,17 3,4 2,24 6, 7,49 3,75 -,7,6 83,94 99,32 11,6 27,79 153,21 186,26 171,57 16,5 92,12 17,2 29,64 24,14,96 5,81 3,86 7,36 9,69 6,8 1,67 3,91 2,76 76,33 71,28 73,2 2,89 2,25 2,5 1,16 2,86 2,17 4,4 5,11 4,67 4,34 6,73 3,77 3,47 2,8 4,48,49 1,48 1,18 6,15 7,19 7,61 9,74 85,24 84,26 17,27 47,4 26,97 *) I regnskabet i øvrigt er forholdet mellem ind- og udlån opgjort ekskl. hensættelser. **) Tallene er beregnet på moderselskabet alene. I udlån og garantier er indregnet både udlån til Sbn (Dublin) Limited og garantier på samme på ca. 1,8 mia. kr. 21

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere