Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse Personkredse Definitioner/Ordliste Hovedtal fra Koncernen Koncernberetning - Holding A/S Aktionærer Nøgletal Markedsrisici Kreditrisici Det nordjyske område og Organisationsforhold Forretningsområder Kvalitetsregnskabet Årsberetning - Sparekassen Nordjylland A/S Påtegninger - Holding A/S Påtegninger - Sparekassen Nordjylland A/S Anvendt regnskabspraksis Koncernoversigt - Holding A/S Resultatopgørelse Balance ultimo december Noter til regnskaberne Kapitalbevægelser Pensionspuljer Oplysninger vedr. pensionspuljeordninger Finansieringsopgørelse Afdelingsoversigt

2 Personkredse Spar Nor d Holding A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn Repræsentantskab Aktionærkreds Aabybr o Mejeriejer Anker Lindhardt Hansen Brogaardsvej Aabybro Lagerchef Christian Jensen Aaby Sdr. Gade Aabybro Skolesekretær Alice Justesen Irisvej Aabybro Aktionærkreds Østeraa Lektor Hans Christiansen Johan Skjoldborgsvej Aalborg SV Advokat Bjarne Damm Johansen Torvet 1 94 Nørresundby Statsaut. revisor Hans Østergaard Plutonvej Aalborg SØ Aktionærkreds Nør resundb y Kontorchef Chr. Berg-Mortensen Bygmarken Vodskov Autoforhandler Lars Aaen Bonderup Vestvej 46 Langholt 931 Vodskov Erhvervschef Andy Jensen Elmevej 1 Langholt 931 Vodskov Gårdejer Søren Sørensen Langbrokrovej Vodskov Aktionærkreds Vejgaar d Salgschef Bjarne Andersen Christmas Møllersvej Aalborg SØ Fhv. udrykningsleder Tage Blenstorp Skelagervej Aalborg Uddeler Svend Haven Nøvlingvej Gistrup Fhv. skoleinspektør Knud Stamhus Godske Lindenovsvej Aalborg SØ Aktionærkreds Brøndersle v Konsulent Tage Enevoldsen Solvangsvej 7 97 Brønderslev Gårdejer Lars H. Pedersen Taksvej Brønderslev Skoleinspektør Uffe Sørensen Fyrtøjsvej Brønderslev Aktionærkreds Frederikshavn Tømrermester Jens Chr. Jensen H. C. Ørstedsvej Frederikshavn Advokat Erik Balle Kristensen Regulusvej 12 Kilden 99 Frederikshavn Landinspektør Herluf Voldby Løhde Udegårdsvej Strandby Murermester Kurt Nielsen Karlsvej Strandby Vicetoldinspektør Jørgen Strandby Sørensen Sølund Frederikshavn Aktionærkreds Hadsund Overlærer Svend Aage Bach Rostrupvej 75, Vive 956 Hadsund Udviklingschef Anders Vestergaard Nyvangsvej Hadsund Aktionærkreds Hirtshals Bogholder Folmer H. Kristensen Ringvejen Hirtshals Hotelejer Pia Nielsen Vesterbro 2, Bindslev Advokat Olav Pedersen Kæreng Hirtshals Aktionærkreds Hjallerup Direktør Jørgen Michaelsen Kornblomstvej Hjallerup Ekspeditionssekretær Ole Mortensen Hegely Hjallerup Aktionærkreds Hjørring Advokat Troels Bidstrup Hansen Heimdalsvej Hjørring Købmand Knud Jensen Ulvegravene Hjørring Uddeler Børge Kallehauge Nygade Taars El-installatør Erik Lytzen Bragesvej Hjørring Overassistent Inger Lise Madsen Jernbanegade 2 98 Hjørring Aktionærkreds Løgstør Murermester Knud Kristensen Gyvelgårdvej 5 Hornum 96 Års Vicepolitikommissær Svend Morthensen Elmevænget Løgstør S.I.D. kontorbestyrer Ove M. Sørensen Vester Ørbækvej Løgstør Aktionærkreds Ska gen Direktør Tage Hylander Middelbanke Skagen Skolekonsulent Kaj Sander Jensen Middelbanke Skagen Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Skagavej Skagen Aktionærkreds Sæb y Retsbetjent Bjarne Hansen Tværgade 4 93 Sæby Direktør Lis Sørensen Vester Romvej Dybvad Stationsleder Poul Erik Thingbak Rebslagervej 3 93 Sæby Aktionærkreds Terndrup Fru Mette Christensen Horsensvej 7 Blenstrup 952 Skørping Skoleinspektør Jørgen Ifversen Skørpingvej Terndrup Forstander Peter Overgaard Vestertoften Bælum Aktionærkreds København Økonomidirektør Jens Frederik Jensen Stenhøjgårdsvej Birkerød Direktør Carsten Hansen Toldbodgade København K Kontorchef Bent Helge Sørensen Hjortekærvej 122 A 28 Lyngby Aktionærkreds Hasseris Statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen Klostermarken 47 9 Aalborg Kontorleder Inga Tove Højmark Andersen Peder Paarsvej 5 9 Aalborg Statsaut. ejendomsmægler Steen Royberg Hjelmerstald 17 9 Aalborg Lægesekretær Jytte Wounlund Tyge Brahes Vej 7 9 Aalborg Aktionærkreds Hobr o Adm. direktør Preben Stibjerg Kristensen Søndre Kajgade 16, Hobro Farvehandler Ivan Østergaard Tyttebærvej 2 95 Hobro Aktionærkreds Støvring Politiinspektør Henning Boddum Jensen Bellinisvej 6, Frejlev 92 Aalborg SV Sygeplejerske Margit Lajord Munk Tårupvej 7, Tårup 924 Nibe Revisor Lynge Terp Møllebakken Støvring Aktionærkreds Århus Statsaut.revisor m.d.b. Søren Nørbjerg Højmarkvej Højbjerg Statsaut. revisor John Sørensen Fastrupvej Solbjerg Storaktionær - repræsentanter Underdirektør Finn Andersen Rådhuspladsen København V Gårdejer Martin Rytter Andersen Torderupvej Gistrup Direktør Frede Clausen Hasserisvej Aalborg Direktør Flemming Skov Jensen Vendersgade 28, København K Økonom Mette Tæby Jensen Vendersgade 28, København K Adm. direktør Steen Jørgensen Skindergade København K Direktør Ole Mølgaard Kristensen Lerkenfeltvej 9 92 Aalborg SV Områdechef Søren Lauridsen J. F. Kennedys Plads 9 Aalborg Distriktschef Gert Lauritzen Mølleå 1 9 Aalborg Direktør Niels Mikkelsen Hobrovej Aalborg SV Direktør Knud Rindum Niels Jernes Vej Aalborg Øst Direktør Gunnar Stokholm Rådhuspladsen København V Fiskeskipper Keld Sørensen Søren Terpetsvej Hirtshals Advokat Poul Thorup Vingårdsgade 22 9 Aalborg Fondschef Birthe Werner Kongens Vænge 8 34 Hillerød Sparekassen Nordjylland A/S A/S reg. nr SE-nr Direktion Adm. direktør Ole Lyngh Jørgensen Aspedalen 2 F 926 Gistrup Direktør Lars Henrik Nyby Haslundparken 4 Vester Hassing 931 Vodskov Bestyrelse Direktør Poul Lauritsen Strøybergsvej 82 9 Aalborg Ejendomsmægler Erling Kjær Bågøvej Skagen Overlærer Niels Ole Arndt Østerbrogade 26 B 967 Løgstør Fuldmægtig Michael Budolfsen Rødlersvej Nivå Fuldmægtig Birthe Kiel Jensen Galopbakken Svenstrup Fuldmægtig Marianne Klit Christensen Hasserisvej Aalborg Investeringschef Jesper Lauritsen Vendersgade 28, København K Lektor, kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen Springbakgårdsvej 12, Barmer 924 Nibe Direktør Ove Ravn Danmarksgade 13 9 Aalborg Tømmerhandler Egon Svendsen Vestergårdsvej 5 Elling 99 Frederikshavn 3

3 Definitioner Ordliste Årsregnskaber Da Sparekassen Nordjylland tegner sig for mere end 95 pct. af aktiviteterne i Holding A/S, er det Sparekassens aktiviteter, der er i fokus i regnskabet. Der henvises i øvrigt til regnskab for Aars Bank A/S. Koncernregnskab Holding-koncernen. Moderselskabsregnskaber Holding A/S. Sparekassen Nordjylland A/S. Holding A/S, Holding eller Selskabet Det børsnoterede moderselskab Holding A/S. Holding-koncernen eller Koncernen Selskabet og dets datterselskab. Sparekassen Nordjylland A/S, Sparekassen Nordjylland, Sparekassen eller Spar Nor d Sparekassen Nordjylland A/S med mindre andet er angivet. Aars Bank A/S eller Aars Bank Det børsnoterede moderselskab Aars Bank A/S. Fonden Den erhvervsdrivende fond Fonden, som blev oprettet i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands omdannelse til aktieselskab. Dublin Sbn (Dublin) Limited. Interbank-markedet Anvendes typisk til valutahandel og pengemarkedstransaktioner mellem pengeinstitutter. Ikke-balanceførte poster Forretningsområder, som ikke indgår i et pengeinstituts balance. Som eksempel kan nævnes valutaterminsforretninger, garantier, futures, optioner og swaps. Swa p Koncernen indgår primært renteswaps og valutaswaps. Renteswappen giver mulighed for at bytte fast rente til variabel rente og omvendt. Valutaswappen giver mulighed for at bytte fra en valuta til en anden. Kernekapital I kernekapitalen indgår egenkapital bortset fra evt. opskrivningshenlæggelser. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Virksomheder, der er datterselskaber, moderselskaber eller moderselskabets øvrige datterselskaber (søsterselskaber), betegnes som tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrig e betydende kapitalandele Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Koncernen besidder 2 pct. eller mere af stemmerettighederne i virksomheden, betegnes som associerede virksomheder. Hvis ejerandelen, men ikke stemmerettighederne, er på over 2 pct., betegnes besiddelsen som øvrige betydende kapitalandele. Tab og hensættelser på udlån og garantidebitorer Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer - ekskl. kreditinstitutter, huslejetab mv. Basisindlån og -udlån Basisindlån er indlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Indlån fra puljepensionsordninger og centralt bogførte tidsindskud medtages ikke. Basisudlån er udlån, der stammer fra de forretninger, som etableres i de ekspederende afdelinger. Udlånene medtages, selvom de er over afdelingens bevillingskompetence. Der medtages ikke udlandslån og inkassokonti. 4

4 Hovedtal fra Koncernen Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter , ,8 1.23,8 986,6 967,6 Kursregulering af valuta ,6-14,1-3,4 12,4 2, Kursregulering af værdipapirer mv ,7-225,4 81,2 11,3 23,4 Andre ordinære indtægter , 17,3 15,6 2,3 12, Resultat af finansielle poster , 912, ,2 1.3,6 1.23, Driftsomkostninger ,9 635,2 617,3 611,3 632,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver ,6 21,4 24,8 32,2 35,9 Resultat før hensættelser mv ,5 256, 475,1 387,1 355, Tab og hensættelser på debitorer , 484,1 359,3 27,4 169,6 Kursregulering af kapitalinteresser ,4-42,2 36,7 7,7 3,7 Ordinært resultat ,9-27,3 152,5 187,4 216,1 Ekstraordinære indtægter og udgifter , - 4,8-3,2-1,4-36,1 Resultat før skat ,9-311,1 122,3 177, 18, Skat ,6 2,8 1,8 1,6 1,7 Årets resultat inkl. minoritetsaktionærers andel ,3-313,9 12,5 175,4 178,3 Heraf minoritetsaktionærers andel ,1,1,2,3 -,5 Årets resultat i Holding A/S ,2-314, 12,3 175,1 178,7 Balance 31. december Mio. kr Samlede aktiver , , 2.612, , ,2 Indlån , , , , ,2 Udlån , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,8 Efterstillede kapitalindskud ,8 29,1 276,4 518,1 355,5 Solvensprocent ,4 1,6 11,5 11,7 1,3 Kernekapitalprocent ,6 1,1 11,3 11,2 9,7 Forrentning af egenkapital - primo Pct O rd i n æ rt resultat før kursreguleringer af værd i p ap i rer mv. og hensættelser ,8 28,18 29,1 24,64 21,76 Årets resultat ,87-2,14 8,14 11,27 1,71 Nøgletal Indtjeningsevne pr. omkostningskrone (pct.)* ,62 1,73 1,61 1,58 1,5 Indtjeningsevne inkl. kursregulering af kapitalinteresser pr. omkostningskrone (pct.)** ,62 1,67 1,67 1,6 1,54 Tab og hensættelser på debitorer (brutto), ultimo (pct.) ,65 3,11 2,49 1,48 1,18 Værdipapirforrentning (gns. pct.) ,59-1,2 1,42 6,87 7,35 Ansatte (ultimo, heltids) Afdelinger aktier Pr. aktie a 1 kr Kurs ultimo*** Indre værdi*** Indtjening pr. aktie*** Udbytte (pct.) *) Resultatet af finansielle poster ekskl. kursreguleringer af værdipapirer mv. Under omkostninger er medtaget udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt afskrivninger på inventar mv. **) Som *) - dog inkl. kursregulering af kapitalinteresser. ***) Korrigeret for ændringer i aktiekapitalen. 5

5 Koncernberetning - Holding A/S Resume Holding-koncernen fik i 1997 et overskud på 178,3 mio. kr., mod et overskud på 175,4 mio. kr. året før. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Det ordinære resultat blev på 216,1 mio. kr., hvilket er det bedste i Koncernens historie. Aktiviteten har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende. Holding-koncernen Årets resultat Mio. kr Overskuddet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det er lidt lavere end de 11 pct., der er fastlagt i Koncernens lønsomhedsstrategi. Resultatet er påvirket af store ekstraordinære poster. På den ene side har Finanstilsynets krav til værdiansættelse af domicilejendomme til markedsværdi medført en nedskrivning på 33,3 mio. kr. På den anden side har Spar Nord Holding opnået en ikke budgetteret gevinst på beholdningen af egne aktier, der blev købt i august 1997, på 21,6 mio. kr. Korrigeres for disse forhold ville lønsomhedsstrategiens mål være nået med en egenkapitalforrentning på 11,4 pct. Bestyrelsen vil desuden foreslå, at der gennemføres en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S med Holding A/S som det fortsættende selskab, samt at aktiekapitalen bliver nedsat med stk. aktier, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Nedsættelsen gennemføres ved en annullering af hovedparten af Holdings beholdning af egne aktier. Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet dermed vil have en fremtidsorienteret koncernstruktur og en kapitalstruktur, tilpasset forretningsomfanget. Hovedtendenser i forhold til 1996: En stigning i det ordinære resultat på 15,3 pct. En stigning i basisudlån på 9,7 pct. En stigning i basisindlån på 3,1 pct. En stigning i omkostningerne på 3,8 pct. Et ikke-tilfredsstillende afkast af obligationsbeholdningen. Et fald i tab og hensættelser på 18,2 pct. En stigning i kursen på Holding-aktien på 91,4 pct. Solvensprocenten er opgjort til 1,3 mod lovens krav om 8, hvilket er tilfredsstillende. På de fleste områder lever resultatet op til forventningerne for 1997, og Koncernen har - sammenlignet med tidligere perioder - opnået den ønskede stabilitet. Den positive udvikling i Holdings drift forventes videreført i I overensstemmelse med de planer, der blev offentliggjort i halvårsmeddelelsen, har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbyttet bliver forhøjet fra 12 kr. pr. aktie i 1996 til 3 kr. pr. aktie i

6 Holding-koncernen - Basisindtjening Mio. kr Nettorenter, gebyrer, valuta samt andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Indtægter ordinær bankdrift Driftsomkostninger inkl. afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat af ordinær bankdrift (basisindtjening) Fondskursregulering af værdipapirer mv. Ordinært resultat Ekstraordinære poster Skat Årets resultat 1.19,3 999,6 7,7 3,7 1.27, 1.3,3 643,5 668, 27,4 169,6 176,1 192,7 11,3 23,4 187,4 216,1-1,4-36,1 1,6 1,7 175,4 178,3 Holding udbyggede igen i 1997 sin indtjening fra den ordinære bankdrift til 192,7 mio. kr. fra 176,1 mio. kr. i Fremgangen er tilfredsstillende. Den kan først og fremmest henføres til stigende kursreguleringer af kapitalinteresser og lavere tab og hensættelser. I modsat retning trækker øgede omkostninger. Koncernen opfatter sine kapitalinteresser som en del af den ordinære bankforretning. Kapitalinteresserne omfatter blandt andet aktiebeholdninger i Nørresundby Bank A/S, Lokalbanken i Hjørring A/S og i datterselskabet Erhvervsinvest Nord A/S. Fra 1993 til 1997 har udviklingen i ordinær bankdrift været meget positiv. Skatteforhold Som følge af fremførelse af underskud fra tidligere år, det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedrørende Himmerlandsbanken og udskudte skattemæssige afskrivninger, forventes ingen skattebetalinger de kommende 2-3 år. Årets resultat (Årsberetning 1996): Koncernen forventer et overskud i 1997, der kan forrente egenkapitalen med minimum 11 pct. Resultatet efter skat blev 178,3 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 1,7 pct. Det opfattes som tilfredsstillende, da resultatet, som nævnt, er påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af nogle af Koncernens domicilejendomme. Denne nedskrivning har medført en ekstraordinær udgift på 33,3 mio. kr. ( H a l v å rs regnskabet ): Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser forventes i 2. halvår at blive realiseret på samme niveau som 1. halvår. Koncernens basisindtjening ekskl. fondskursreguleringer og kursreguleringer af kapitalinteresser blev realiseret med 82,7 mio. kr. i 2. halvår 1997, mod 79,3 mio. kr. i 1. halvår. Resultatet lever således op til det forventede. Holding-koncernen - Basisindtjening* Mio. kr *) Resultat af ordinær bankdrift inkl. kursregulering af k ap i t a l i n t e re s s e r, ekskl. fo n d s k u r s re g u l e r i n g e r. Opfølgning på 1997 Hovedtallene fra årsregnskabet sammenholdt med forventningerne viser følgende (kursiveret tekst er uddrag af forventningerne til 1997 fra årsberetningen for 1996): 7

7 Renteudviklingen i Danmark Gennemsnitlig kort og lang dansk rente Pct. 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 Indtjeningen fra aktiviteter på Interbankmarkedet er realiseret på et tilfredsstillende niveau, selvom der er tale om en tilbagegang på ca. 25 pct. i forhold til det meget høje resultat i Tilbagegangen var forudset. Kursreguleringer (Årsberetning 1996): En fortsat forsigtig fondspolitik. Obligat i o n s b e h o l d n i n gen ekskl. pensionspuljer bu d ge t t e res på et uændret niveau i forhold til 1996, og med en varighed på omkring to år. En stigning eller et fald på 1 pct.-point i det generelle renteniveau vil påvirke Koncernens resultat med ca. 5-6 mio. kr. 4, 3,5 Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Lang dansk rente CIBOR 3 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Kursreguleringer af værdipapirer mv. er realiseret med 23,4 mio. kr., mod 11,3 mio. kr. i I resultatet for 1997 er inkluderet en gevinst på de Holdingaktier, der blev opkøbt i blandt andet august, som omtalt i halvårsmeddelelsen. Renter og gebyrer (Årsberetning 1996): Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som de to foregående år. Der forventes derfor også et fald i netto rente- og gebyrindtægter i 1997, men ikke af samme omfang som i Konkurrencen blev som ventet intensiveret i 1997, primært på udlånssiden. For Koncernen betød dette, at netto rente- og gebyrindtægter udviste et fald på 1,9 pct. fra 986,6 mio. kr. i 1996 til 967,6 mio. kr. i Faldet svarer til det forventede. I 1996 var faldet på 3,6 pct. Faldet i 1997 er en følge af et fald i rentemarginalen på basisind- og udlån. I 1997 faldt rentemarginalen med,8 pct.-point i forhold til 1996, hvor rentemarginalen faldt,6 pct.-point. Faldet i rentemarginalen i 1997 blev lidt større end forventet, men stigende forretningsomfang og større indtjening på fondshandel har indtjeningsmæssigt stort set opvejet den større end forventede reduktion i rentemarginalen i Koncernen har gennem det meste af året haft en forventning om stigende lang rente. Resultatet blev imidlertid, at den lange rente faldt, mens den korte rente steg. Da Koncernen i store dele af året havde tyngden af sine papirer i den kortere ende af markedet, konstateredes kurstab. I lyset af den valgte strategi er resultatet acceptabelt, men i lyset af markedsudviklingen generelt er det samlede obligationsafkast utilfredsstillende. Samtidig har Koncernen i det meste af i overensstemmelse med den lagte strategi - haft en relativ beskeden aktiebeholdning, hvorfor Koncernen kun i begrænset omfang har opnået kursgevinster på dette område. Aktieindekset er i 1997 steget med ca. 43 pct. I andet halvår blev aktiebeholdningen forøget, primært gennem investering i nordjyske børsnoterede virksomheder. Der har i 1997 været tale om en stor stigning i indtjeningen fra kapitalformidlingsaktiviteter og i indtjeningen fra leasingaktiviteter, hvor tilkøbet af en leasingportefølje i 2. halvår af 1997 også har bidraget positivt. 8

8 Driftsomkostninger (Årsberetning 1996): De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med 2, efter ansættelse af 16 elever. Personalereduktionen forventes at ske ved naturlig afgang. De samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger på maskiner, inventar og bygninger blev realiseret med 668, mio. kr., mod 643,5 mio. kr. i 1996, svarende til en stigning på 3,8 pct. Personaleantallet er uændret fra ultimo 1996 til ultimo Det samlede antal beskæftigede i Koncernen var ultimo Af disse var beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed. Det svarer til 1.16 omregnet til heltidsansatte. Holding-koncernen Antal ansatte ultimo årene - omregnet til heltidsansatte Antal ansatte Den relativt høje aktivitet, som Koncernen har haft i 1997, tilkøbet af en leasing-portefølje samt etablering af en egentlig Kapitalformidlingsfunktion, er bl.a. baggrunden for, at omkostningsmålene og personalereduktionen ikke er nået i U dviklingen i indtjenings-/omkostningsforholdet er ikke tilfredsstillende, hvorfor der i 1998 rettes op på forholdet. Der er indført ændret struktur på erhvervskundeområdet, rationaliseringstiltag, indførelse af nye edb-systemer, og der er planlagt lukning af et mindre antal filialer. Baggrunden for lukningen af filialer er blandt andet kundernes øgede brug af selvbetjeningsteknologi. Den samlede effekt er opgjort til ca. 6 medarbejdere, og medio januar 1998 meddelte derfor, at personaleantallet vil blive nedbragt med ca. 6. Tab og hensættelser (Årsberetning 1996): Der budgetteres med et yderligere fald i Efter lønsomhedsstrategien, må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1,25 pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Tab og hensættelser faldt i 1997 med 37,8 mio. kr. I 1996 var faldet på 151,9 mio. kr. De opstillede mål for tab og hensættelser blev opfyldt i 1997, da tab og hensættelser blev realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier ultimo 1997, mod målet om maksimalt 1,25 pct. I 1997 er de samlede hensættelser til risiko (A-hensættelser), i overensstemmelse med de lagte planer, forøget med 59,4 mio. kr. til 373,3 mio. kr. De samlede A- hensættelser er således forøget fra 2,25 pct. til 2,5 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket er en acceptabel udvikling. De samlede hensættelser på udlån og garantidebitore r bl ev 696,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 713,8 mio. kr. ultimo Dette sva rer til 4,67 pct. af udlån og garantier. Lån med rentestop er også i 1997 blevet reduceret og udgør 485,1 mio. kr. ultimo 1997, mod 614,3 mio. kr. ultimo Pengeinstitutternes tab og hensættelser Mia. kr

9 Holding-koncernen - Tab og hensættelser Mio. kr på 6,7 pct. Indlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,7 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning på 4,3 pct. Når udlånsvæksten blev større end indlånsvæksten, skyldes det primært en større end forventet efterspørgsel efter udlån fra bestående erhvervskunder og vækst i kundeantallet. Væksten i basisudlån til erhvervskunderne har i 1997 været på 13,7 pct., og til privatkunderne har den været på 6,4 pct Udviklingen har således været tilfredsstillende og i overensstemmelse med de lagte planer, men mener fortsat, at niveauet for de samlede tab og hensættelser skal bringes længere ned. Kursreguleringer af kapitalinteresser Kursreguleringer af kapitalinteresser er opgjort til en gevinst på 3,7 mio. kr., mod 7,7 mio. kr. i Kursgevinsten i 1997 stammer primært fra andele af overskud i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster er netto realiseret med -36,1 mio. kr. i 1997, mod -1,4 mio. kr Den største post er i 1997 nedskrivning af ejendomme på 33,3 mio. kr. efter Finanstilsynets regler for værdiansættelse af pengeinstitutejendomme. Samtidig var nogle ejendomme, efter Tilsynets vurdering, mere værd end den bogførte værdi. s ledelse har valgt ikke at foretage en sådan opskrivning. Balancen ( Å rs b e retning 1996): Koncernen fo r venter en vækst i udlån, men det er fo rt s at målsætningen, at der skal være større vækst i indlån end i udlån. Der bu d ge t t e res med en vækst i det ge n n e m s n i t- l i ge fo rre t n i n g s o m fang, dv s. indlån plus udlån, på ca. 3 pct. Koncernen fik en større vækst end forventet i både udlån og indlån, hvilket er tilfredsstillende. Udlånssaldoen udgør ,2 mio. kr. ultimo 1997, mod ,6 mio. kr. ultimo 1996, svarende til en stigning Når basisudlån er vokset væsentligt mere end det samlede udlån, skyldes det at reverseforretninger er faldet med 36 mio. kr. og inkassokonti med ca. 1 mio. kr. Reverseforretninger og inkassokonti indgår ikke i basisudlån. Holding-koncernen Ind- og udlån de seneste 5 år Mia. kr Indlån Udlån Væksten i basisindlån fra erhvervskunderne har i 1997 været på 6,3 pct., og fra privatkunderne har den været på 2,8 pct. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde 1.677,8 mio. kr. ultimo 1997, mod 1.665,2 mio. kr. ultimo Den samlede ansvarlige kapital i Koncernen udgjorde 2.33,3 mio. kr. ultimo

10 Koncernen har ultimo 1997 en kernekapitalprocent på 9,7 og en solvensprocent på 1,3, mod lovens krav om 8 pct. Ved udgangen af 1996 var Koncernens kernekapitalprocent på 11,2 og solvensprocenten på 11,7. Faldet i solvensprocenten fra 1996 til 1997 kan stort set henføres til beholdningen af egne aktier, idet egne aktier modregnes i kernekapitalen. Ledelseshver v Bestyrelsesformand Poul Lauritsen: Bestyrelsesformand i H. Ulf Nielsen A/S, Gangsø Møbler A/S, Løvbjerg Holding A/S, NOVI A/S, Ulf Bolighus A/S, Peder P. Hedegaard A/S og Nowaco A/S. Bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S, Nordjysk Holding A/S, Nordjyllands Avisselskab A/S, Thorkild Kristensen A/S, Scandinavian Mobility International A/S, Ambu International A/S, House of Businesspartners A/S og CAT Innovation A/S. Næstformand i bestyrelsen Erling Kjær: Ejer af ELK Handels- og Investeringsselskab ApS og bestyrelsesmedlem i Hotel Skagen A/S. Bestyrelsesmedlem Jesper Lauritsen: Bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen A/S og VindmølleGaranti A/S. Bestyrelsesmedlem Ove Ravn: Bestyrelsesformand i Kirk Acoustics A/S, Dico A/S, Lasat Communications A/S, Bilwinco A/S, Videbæk Højttalerfabrik A/S, Undervisningsmidler A/S, Bilcon A/S og Navigato A/S. Bestyrelsesmedlem i Mekoprint A/S, De Smithske A/S, Finnrose A/S, DanPhone A/S og Logimatic A/S. Bestyrelsesmedlem Egon Svendsen: Bestyrelsesmedlem i Elling Tømmerhandel A/S, Elling Plantecenter A/S og Nordtræ Holding A/S. Adm. direktør Ole Jørgensen: Bestyrelsesformand i SDC Holding A/S og SDC af 1993 A/S. Bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond. År 2 På baggrund af skrivelse af 28. november 1997 fra Finanstilsynet erklæres herved, at der i Sparekassen Nordjylland A/S er taget stilling til alle kendte aspekter med relation til år 2-problemet. Sparekassen Nordjylland A/S anvender SDC som datacentral, og i SDC s erklæring hedder det: På baggrund af skrivelse af 21. november 1997 fra Finanstilsynet skal det hermed erklæres, at der i forbindelse med år 2-problemet er iværksat nødvendige aktiviteter mv. til identifikation og afhjælpning af de hermed forbundne risici, og at der bestyrelsen og direktionen bekendt ikke ses noget til hinder for, at afhjælpningen sker rettidigt. Kvalitetsregnskab offentliggør også i år Kvalitetsregnskabet som en integreret del af årsregnskabet. Kvalitetsregnskabet betegnes også som et videnregnskab, og det hedder herom, at et videnregnskab er et værktøj til at sætte mål på en virksomheds videnkapital. Herigennem gør den internt som eksternt opmærksom på, at virksomhedens værdi i høj grad afgøres af dens videnkapital, dvs. de aktiver som vedrører medarbejdernes viden og kompetence, kundernes tillid til virksomheden og dens produkter, virksomhedens infrastruktur ikke mindst i form af IT-systemer og administrative processer samt effektiviteten i dens forretningsprocesser. Resultatet af Kvalitetsregnskabet er tilfredsstillende. Aktionærerne og kunderne giver en bedre vurdering af end i 1996, mens medarbejdernes vurdering ligger på samme høje niveau som året før. Kvalitetsregnskabet for 1997 indeholder desuden en række statistiske oplysninger til belysning af de immaterielle aktiver. For 1998 har de organisatoriske enheder budgetteret på udviklingen i Kvalitetsregnskabet. benytter resultaterne fra Kvalitetsregnskabet i sin styring af virksomheden. 11

11 Selskabstømmersa ger Sparekassen er stævnet i 16 retssager om selskabstømning. De 14 af sagerne er anlagt mod sælgerne af det tømte selskab og Sparekassen. I to sager er Sparekassen medinddraget under retssagen af sælger. Sparekassens ordregiver er stævnet under retssagerne, ligesom sælgers eventuelle rådgivere i vidt omfang er procestilvarslet under retssagerne. Derudover har Sparekassen afgivet suspensionserklæringer i 14 sager, hvor Told- og Skattestyrelsen stadig undersøger, om selskaberne har været udsat for selskabstømning. Aars Bank A/S Aars Bank opnåede i 1997 et resultat på -1,9 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende. Dog kan 5,1 mio. kr. h e n f ø res til ekstraordinære ejendomsnedskri v n i n g e r efter krav fra Finanstilsynet. Koncernen ejer 74,6 pct. af aktiekapitalen i Aars Bank A/S. Aars Bank A/S havde ultimo 1997 en solvens på 12,8 pct. Den samlede egenkapital i Aars Bank A/S udgør 55,1 mio. kr. ultimo 1997, og medregnes den efterstillede kapital, udgør den samlede ansvarlige kapital 85,1 mio. kr. Lokalbankaktier Koncernens ejerandel i Nørresundby Bank A/S og Lokalbanken i Hjørring A/S er ultimo 1997 henholdsvis 51, pct. og 5,5 pct. Disse indgår ikke i Koncernen på grund af stemmeretsbegrænsning. Samarbejdsaftaler Med virkning fra 1. april 1998, har opsagt sin samarbejdsaftale med Nykredit A/S. Fra denne dato har alene samarbejdsaftale med Realkredit Danmark. Selskabsstruktur På generalforsamlingen 15. april 1998 stilles der forslag om fusion mellem Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S, med Holding A/S som det fortsættende selskab. Denne fusion ønskes gennemført, fordi der ikke længere er nogen begrundelse for at opretholde holding-stru k- t u ren, og de sidste skattemæssige hindringer er væk. Holding A/S blev etableret i 199 i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab. Siden er Lov om banker og sparekasser ændret, således at behovet for at opretholde holdingstrukturen er bortfaldet. Eneste aktivitet i Holding A/S, ud over ejerskabet af Sparekassen Nordjylland A/S, er aktiebesiddelserne i Nørresundby Bank A/S og i Lokalbanken i Hjørring A/S. Der er den samme ledelse i de to selskaber, med undtagelse af den offentlige repræsentant i Sparekassen Nordjylland A/S bestyrelse. Fusionen vil give administrative lettelser i Koncernen. Kapitalstruktur Der vil ligeledes på generalforsamlingen blive stillet forslag om nedsættelse af aktiekapitalen i Holding A/S. Nedsættelsen skal ske ved annullering af størsteparten af Holdings beholdning af egne aktier. Den foreslåede nedsættelse er på stk., svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Aktiekapitalen vil således blive nedsat med nominelt kr. til kr., og den samlede egenkapital vil samtidig falde med kr., da aktierne er optaget i Holdings regnskab til børskursen ultimo Udbytte Bestyrelsen for Holding A/S indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der for året 1997 udbetales 3 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 165,6 mio. kr. af det samlede overskud på 178,7 mio. kr. Den resterende del af årets overskud henlægges til reserverne. Bestyrelsen følger således det, der blev meddelt i halvårsmeddelelsen, at den del af Koncernens overskud, der ikke anvendes forretningsmæssigt, udloddes til aktionærerne. 12

12 Det er bestyrelsens opfattelse, at Koncernen har det fornødne kapitalmæssige grundlag til den fremtidige udvikling. I lønsomhedsstrategien hedder det, at Solvensprocenten skal altid være mindst 1 pct.-point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene med kernekapital. Med den nuværende kernekapitalprocent på 9,7 er der således mulighed for en betydelig vækst i forretningsomfanget inden for lønsomhedsstrategiens rammer for egenkapitalen. I perioder med overskydende kapital er det planen, at den skal udbetales i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Koncernen vil i de kommende år lægge op til en strategi, hvor der ud over de traditionelle forretningsområder fokuseres på kapitalformidling og leasing. Forventninger til 1998 Koncernen for venter, at den positive udvikling fortsætter i Koncernen forventer et overskud i 1998, der kan forrente egenkapitalen med minimum 12 pct., som angivet i lønsomhedsstrategien. Gennemføres den foreslåede kapitalnedskrivning, vil den forventede egenkapitalforrentning vokse med godt 1 pct.-point til minimum 13 pct. Det forventes, at resultatet af den ordinære bankdrift i 1998 vil vise en svag stigning i forhold til Konkur rencesituationen intensiveres fortsat Den øgede konkurrence blandt pengeinstitutterne sætter fortsat indtjeningen under pres. I budgettet er indregnet et fald i rentemarginalen, som konstateret de foregående to år. Koncernen forventer, at faldet i rentemarginalen stort set vil blive kompenseret af vækst i øvrige indtægter og forretningsomfanget. Den forventede vækst i det ordinære resultat vil således primært ske ved reduktion i tab og hensættelser. Stigende for retningsomfang Koncernen forventer vækst i både indlån og udlån i Der budgetteres med en vækst i det gennemsnitlige forretningsomfang på både indlån og udlån på ca. 4 pct. Svagt stigende omkostninger De samlede driftsomkostninger budgetteres til at stige 2-3 pct. Personaleantallet budgetteres til at falde med netto 6 personer efter ansættelse af 16 elever. Omkostningsstigningen i 1998 kan stort set henføres til investeringer i ny teknologi i forbindelse med indførelsen af et helt nyt edb-system til kundeekspeditioner. Den planlagte personalereduktion på 6 personer i 1998 vil sikre, at omkostningerne kan holdes i ro i Der vil blive lukket et mindre antal filialer i Det drejer sig om mindre afdelinger, der vil blive lagt sammen med nærliggende større afdelinger. La vere tab og hensættelser Tab og hensættelser har de seneste år udvist det forudsete fald, og den forsigtige kreditpolitik vil blive videreført. Efter lønsomhedsstrat e gien må tab og hensættelser maksimalt udgøre 1, pct. af udlån og garantier i Dette mål ventes opnået samtidig med en yderligere stigning i hensættelser til risiko (A-hensættelser). Koncernen forventer, at niveauet for A-hensættelser efter 1998 er på sektorens niveau. Følsomheder Som finansiel koncern er Holding underlagt en række risici. Det er primært følgende: Kreditrisici. Markedsrisici. Konkurrencesituationen. 13

13 Kreditrisici De seneste års udvikling har vist, at debitorrisikoen er holdt inden for det målsatte. De seneste års gode konjunkturer har ikke fået Koncernen til at lempe på kreditpolitikken. Der er derfor ikke forventninger om, at der vil blive problemer med at overholde målene for dette område i Markedsrisici Koncernen påtager sig primært markedsrisici på to områder, på marketmaking og på egenbeholdningen af værdipapirer. Det er hovedreglen, at fastrenteudlån afdækkes for renterisikoen. I 1998 vil installere et nyt integreret system til styring af markedsrisici. Markedsrisici omfatter: Renterisici, aktierisici, valutarisici og likviditetsrisici. Renterisici Den samlede renterisiko forventes heller ikke for 1998 at overstige 6 mio. kr. Politikken om at have en lav renterisiko vil således blive videreført, men med en større spredning i papirernes løbetid. Aktierisici Koncernen har i slutningen af 1997 øget sin aktiebeholdning og for venter, at den i 1998 vil udgøre ca. 15 mio. kr., med hovedvægten på nordjyske virksomheder. Valutarisici Koncernen løber kun meget begrænsede valutarisici. Konkur rencesituationen De største risici er presset på rentemarginalen og udviklingen i forretningsomfanget. I 1998 forventes konkurrencen - især på privatkundesiden - at blive intensiveret. Det er rentemarginalens udvikling, der på kort sigt har størst betydning for indtjeningen i Der er indregnet et fald i marginalen på indenlandske ind- og udlån, som de to foregående år. For hver,1 pct.-point marginalen ændres, ændres resultatet med 8-1 mio. kr. For hver pct.-point udlånsvæksten ændres, ændres resultatet ca. 5 mio. kr., og for hver pct.-point indlånsvæksten ændres, ændres resultatet med 1 mio. kr. s lønsomhedsstrategi vil have en indtjening, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde, medarbejder og samarbejdspartner. Derfor opstilles følgende mål: - Stabilitet i indtjeningen. - Overskud, der sikrer en egenkapitalforrentning - før skat - på mindst: 1 pct. i pct. i pct. i Omkostningsprocenten skal vise en faldende tendens over perioden. - Driftspåvirkningen af tab/hensættelser skal mindst nedbringes til: 1,5 pct. af udlån og garantiforpligtelser i ,25 pct. af udlån og garantiforpligtelser i , pct. af udlån og garantiforpligtelser i Solvensprocenten skal altid være mindst ét pct.- point over lovens krav, og lovens krav skal kunne opfyldes alene ved kernekapital. - skal være likviditetsmæssig uafhængig, hvorfor indlån skal være større end udlån. 14

14 15

15 Aktionærer Holding-aktien har udviklet sig tilfredsstillende gennem Ved udgangen af 1996 var kursen på 21, mens den var steget til 42 ved udgangen af 1997, svarende til en stigning på 91,4 pct. Set over en to års periode har stigningen i Holding-aktien fulgt pengeinstitutindekset. I begyndelsen af perioden udviklede aktien sig ikke så positivt som indekset, mens den i sidste halvår af 1997 generelt udviklede sig bedre end indekset. Holdingaktien udviste en betydelig stigning umiddelbart efter halvårsmeddelelsen, hvor det blev oplyst, at Holding A/S havde opkøbt 6, pct. af egne aktier, og at bestyrelsen havde planer om at øge udbyttebetalingerne. Gennem de seneste år har omsætningen i Holding-aktien været kraftigt stigende. I 1997 blev den daglige omsætning stort set tredoblet i forhold til Kursudviklingen i Holding-aktien Indeks Gennemsnitlig omsætning pr. dag (stk.): Stk Aktiekapitalen Aktiekapitalen i Holding A/S udgør nominelt kr. fordelt på aktier a 1 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Der er ikke sket ændringer i selskabets aktiekapital i løbet af På generalforsamlingen 15. april 1998 vil bestyrelsen foreslå, at for nominelt kr. aktier annulleres. Aktienøgletal Indtjeningen pr. aktie og indre værdi er ultimo 1997 stort set uændret i forhold til ultimo Dette skyldes dels den begrænsede stigning i Koncernens nettoresultat og dels, at hovedparten af resultatet udbetales som udbytte Jan 96 Mar 96 Maj 96 Jul 96 Sep 96 Nov 96 Jan 97 Mar 97 Maj 97 Jul 97 Sep 97 Nov 97 Jan 97 Kursstigningen i Holding-aktien i 1997 på 91,4 pct. betyder derfor, at kursen målt i forhold til indtjeningen pr. aktie (P.E.) er steget fra 6,6 ultimo 1996 til 12,4 ultimo Tilsvarende er aktiens kurs/indre værdi steget til 1,34 ved udgangen af 1997, mod,7 ultimo Pengeinstitutindeks Holding A/S Aktienøgletal Indtjening pr. aktie* Udbytte pr. aktie Indre værdi* Ultimokurs* Kurs/ Indre værdi* Kurs/Indtjening pr. aktie (P.E.)* Egenkapitalforrentning efter skat [primo] Afkast* ,61,63,67,7 1,34 5,1-8,7 6,6 12,4 12,87-2,14 8,14 11,27 1,71 43, -17,6 12,5 15,34 97,14 * ) Ko rr i g e ret for ændringer i aktiekap i t a l e n. 16

16 Den ændrede prisfastsættelse på Holdingaktien skyldes blandt andet en stigning i pengeinstitutindekset i 1997 på 75,6 pct. samt Holdings beslutning om at ændre kapitalstruktur mv. Aktionær ov ersigt I 1997 er der sket mindre forskydninger i aktionærstrukturen: Antallet af Holding A/S n av n e n o t e rede aktionærer udgjorde ultimo Dette er et fald i forhold til ultimo 1996, hvor der var navnenoterede aktionærer. Det er specielt i gruppen af aktionærer med mellem 11 og 1. aktier, der er sket en reduktion. Antallet af aktionærer i denne gruppe er faldet til 3.69 i 1997 mod ultimo 1996, og gruppens andel af aktiekapitalen er tilsvarende reduceret fra 16 pct. i 1996 til 12 pct. i Ved udgangen af 1997 er knap 9 pct. af aktiekapitalen ejet af ikke navnenoterede aktionærer mod 5 pct. ultimo Hovedparten af de ikke navnenoterede aktionærer formodes at være udenlandske. I gruppen af aktionærer, som ejer over 1. aktier, er der 17 navnenoterede storaktionærer, som ejer over,5 pct. af kapitalen. Heraf er de 9 aktionærer udenlandske. Ultimo 1996 var der 11 storaktionærer, hvoraf de 3 var udenlandske. Storaktionærerne har i henhold til vedtægterne for Spar Nord Holding A/S særlige rettigheder. De særlige rettigheder vedrører primært retten til at udpege 15 repræsentantskabsmedlemmer og et medlem af bestyrelsen. Følgende aktionærer har pr. 31/ meddelt, at de besidder mere end 5 pct. af den samlede aktiekapital: Fonden Karlskogavej 4, 92 Aalborg SV 25,8 pct. Mercury Asset Management plc 6,63 pct. 33 King William Street, London EC4R 9AS Ved udgangen af 1996 havde Nykredit A/S 9,3 pct. af aktierne. Denne beholdning blev nedbragt i forbindelse med, at Holding A/S købte 6 pct. i august Aktionær oversigt 1997 Antal Aktionærernes navnenoterede samlede aktieaktionærer Pct. besiddelse Pct. 5 aktier eller derunder aktier aktier aktier Over 1. aktier Ikke navnenoterede I alt Kapitalforhold I regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 1997 redegjorde Koncernen for forskellige overvejelser omkring udbytte- og kapitalforhold. Det er ledelsens forventning, at forretningsomfanget i de kommende år vil vokse tilfredsstillende, men det er også opfattelsen, at Koncernens egenkapital er af en sådan størrelse, at en yderligere akkumulering af kapital vil vanskeliggøre en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Den fremtidige vækst skal primært komme fra aktiviteter i det nuværende markedsområde. Det forretningsmæssige fokus er på områder, som supplerer den almindelige ind- og udlånsvirksomhed, f.eks. bolig- og investeringsrådgivning, betalingsformidling for privat- og erhvervskunder, rådgivning om udlandsforretninger, kapitalformidlingsaktiviteter og andre rådgivningsydelser. I tillæg hertil forventes der et højere aktivitetsniveau i de to datterselskaber, Finans Nord A/S og Erhvervsinvest Nord A/S. En række af forretningsaktiviteterne inden for de forskellige fokusområder er ikke særlig kapitalkrævende. Koncernen købte i august egne aktier, således at besiddelsen udgjorde 7,1 pct. af den samlede aktiekapital. Som et led i bestræbelserne på at skabe et bedre forhold mellem forretningsomfang og kapital og med henblik på at opnå en højere egenkapitalforrentning, vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen, at egne aktier annulleres, svarende til 6, pct. af aktiekapitalen. Koncernens solvensprocent udgjorde 1,3 ultimo 1997, 17

17 og kernekapitalprocenten udgjorde 9,7. Den foreslåede annullering af egne aktier vil ikke reducere solvensprocenten yderligere, da kursværdien af egne aktier fratrækkes ved opgørelsen af solvensprocenten. Det er som hidtil Koncernens målsætning at kunne opfylde minimumskravet på 8 pct. til solvens, alene ved brug af egenkapital. Efter den foreslåede annullering af egne aktier, er det fortsat selskabets generelle politik ikke at besidde egne aktier, bortset fra en handelsbeholdning. Udbytte På baggrund af ovenstående indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen 15. april 1998, at udbytteprocenten forhøjes fra 12 til 3, hvilket svarer til, at 92,6 pct. af årets resultat udloddes til aktionærerne. Principperne i den fremtidige udbyttepolitik er, at Koncernen i perioder med overskydende kapital vil udbetale den i form af udbytte, mens det omvendt er forventningen, at aktionærerne vil være villige til at indskyde yderligere kapital, når det forretningsmæssige grundlag tilsiger det. Sammenlægning af selskaber På generalforsamlingen vil der ligeledes blive stillet forslag om en skattefri fusion af Holding A/S og Sparekassen Nordjylland A/S. Det fortsættende navn foreslås at blive Bankaktieselskab. Sammenlægningen vil alene medføre en administrativ forenkling. Fondsbørsmeddelelser i Årsregnskab for Holdingkoncernen (tidspunkt) Årsregnskabsmeddelelse 1996 for Holding A/S Tweedy Browne Company L.P. s ejerandel i Holding A/S Generalforsamling i Holding A/S Forhøjelse af obligationslån Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S (tidspunkt) Sparekassen Nordjylland A/S aktiebesiddelse i Peder P. Hedegaard A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S Finans Nord A/S køber FORAS Finans Agro Halvårsregnskab 1997 for Holding A/S s ejerandel i Color Print A/S M e r c u ry Asset Management plc s aktiebesiddelse i Holding A/S Holding-koncernens aktiebesiddelse i Aars Bank A/S. Holdingselskabet blev etableret i 199, da Sparekassen Nordjylland blev omdannet til aktieselskab for at kunne drive forretningsområder, som ikke var mulige i et pengeinstitut. Senere er Lov om banker og sparekasser ændret, således at relevante forretningsområder kan drives af et pengeinstitut. Efter godkendelse af skattemyndighederne kan det fortsættende selskab, Bankaktieselskab, bevare det tidsmæssigt ubegrænsede skattemæssige fradrag vedr. Himmerlandsbank-sagen. 18

18 19

19 Nøgletal Finansrådet og Finanstilsynet har i samarbejde udviklet en nøgletalsmodel, som viser det enkelte instituts situation på en række målepunkter. Nøgletalsmodellen har nu været anvendt i 3 år. For Spar Nord Holding-koncernen er modellen fortsat en bekræftelse på de øvrige interne styringssystemer. Hovedindtrykket fra modellen er, at Holding er en velkonsolideret virksomhed med en høj kernekapitalprocent, en relativ god basisindtjening og en god balance mellem de ordinære omkostninger og de ordinære indtægter. Udviklingen i de ordinære indtægter i forhold til de ordinære omkostninger har dog de seneste par år udviklet sig anderledes end ønsket. Der er primo 1998 iværksat tiltag, der på sigt skal ændre udviklingen i indtjeningsnøgletallene. Koncernen har en tilfredsstillende likviditet og en lav markedsrisiko. De to sidste nøgletal, ejendomme og kreditrisiko, har været Koncernens problemområder, hvilket har fået Koncernen til at formulere en målsætning om, at ejendomsporteføljen skal nedbringes, og A-hensættelsesprocenten skal øges. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er realiseret med 1,18 pct. af udlån og garantier, hvilket er lidt bedre end lønsomhedsstrategiens målsætning om 1,25 pct. Nøgletallene for kreditrisiko nærmer sig sektorens tal, og Koncernen forventer, at sektorens niveau nås i Nøgletallene for sektoren for 1997 offentliggøres først senere af Finanstilsynet. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser er som ventet på et højt niveau, hvilket gør, at Koncernen fortsat har en lavere egenkapitalforrentning end sektoren. Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Solvens og kapital 1.1 Solvensprocent Den almindelige solvensprocent 1.2 Kernekapitalprocent Solvensprocent målt på kernekapital efter fradrag 1.3 Supplerende kapitals udnyttelsesgrad Supplerende kapital i forhold til kernekapital efter fradrag 1.4 Vægtede poster med markedsrisiko i forhold til vægtede poster i alt 12,7 11,75 1,29 1,8 11,18 9,75 26,27 19,12 23, 15,7 9,91 8,24 Indtjening 2.1 Basisindtjening før hensættelser/primo egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter i procent af primo egenkapital 2.2 Basisindtjening/egenkapital Netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ord. indtægter - administration - afskrivninger - andre driftsudgifter - tab/hensættelser i pct. af egenkapital 2.3 Ordinært resultat/primo egenkapital 2.4 Ordinære omkostninger/ordinære indtægter Adm. omkostninger + afskrivninger + andre driftsudgifter i procent af netto rente og gebyr + valutakursregulering + andre ordinære indtægter 17,48 24,15 19,91 12,33 1,82 9,72 2,64 12,4 12,97 66,95 63,13 66,83 2

20 Pengeinstitut- Holding- Holdingsektoren koncernen koncernen Nøgletal i procent Markedsrisici 3.1 Renterisiko/kernekapital efter fradrag Hvor stor en del af egenkapitalen tabes ved en rentestigning på 1 pct.-point 3.2 Valutarisiko i pct. af kernekapital efter fradrag (Valutaindikator 1/kernekapital) (Valutaindikator 2/kernekapital) Likviditet 4.1 Udlån/indlån * Udlån plus hensættelser i forhold til indlån 4.2 Overdækning efter 28 a) 15 pct. b) 1 pct. Ejendomme 5.1 Grunde og ejendomme/egenkapital 5.2 Overtagne ejendomme/egenkapital 5.3 Procentdel af ejendomsinteresser, hvori der ikke drives pengeinstitutvirksomhed Kreditrisik o Tilgodehavender med nedsat rente/udlån, garantier og hensættelser ** Hvor stor en del af udlånet, der er med nedsat rente Hensat på tilgodehavender med nedsat rente i forhold til samlede tilgodehavender med nedsat rente ** A-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser B-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.2. Hensættelser i alt/udlån, garantier og hensættelser Samlede hensættelser i procent af udlån og garantier 6.3 Hensættelser erhverv/udlån, garantier og hensættelser erhverv ** 6.4 Hensættelser privat/udlån, garantier og hensættelser privat ** 6.5 Netto hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 6.6 Udlån/egenkapital Hvor stor er udlånsgearingen 6.7 Tidligere hensat nu endeligt afskrevet/ årets tab Hvor stor en del af årets tab er tidligere hensat 6.8 Årets tab i procent af primo hensættelser 4,17 3,4 2,24 6, 7,49 3,75 -,7,6 83,94 99,32 11,6 27,79 153,21 186,26 171,57 16,5 92,12 17,2 29,64 24,14,96 5,81 3,86 7,36 9,69 6,8 1,67 3,91 2,76 76,33 71,28 73,2 2,89 2,25 2,5 1,16 2,86 2,17 4,4 5,11 4,67 4,34 6,73 3,77 3,47 2,8 4,48,49 1,48 1,18 6,15 7,19 7,61 9,74 85,24 84,26 17,27 47,4 26,97 *) I regnskabet i øvrigt er forholdet mellem ind- og udlån opgjort ekskl. hensættelser. **) Tallene er beregnet på moderselskabet alene. I udlån og garantier er indregnet både udlån til Sbn (Dublin) Limited og garantier på samme på ca. 1,8 mia. kr. 21

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB

Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB Til Københavns Fondsbørs og pressen 24. februar 1999 Å RSREGNSKABSMEDDELELSE 1998 S PAR N ORD B ANKAKTIESELSKAB Overskud på 142,1 mio. kr. og 25 kr. i udbytte pr. aktie Spar Nord Koncernen fik i 1998 et

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere