STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE På vej ind i fremtiden Den franske kunstner Sophie Jo har malet et markant og livsbekræftende billede, som Stairway vil bruge som en slags bomærke på t-shirts, shorts, tasker og meget mere. Kollektionen præsenteres til sommer. Se mere side 7 Stairway i aktion i København 8. maj Se side 3 Stairways nye gæstehus er taget i brug Se side 5 Farvel til Stairway - med eksamensbevis Se side 8 Fra Filippinerne til Ollerup og Hvide Sande Se bagsiden

2 Fakta om Stairway Foundation Stairway er en dansk drevet, uafhængig, privat organisation, der arbejder for børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn. Stairways grundidé er, at alle mennesker rummer ressourcer, drømme og muligheder for udvikling. For at kunne udfolde disse muligheder har ikke mindst børn brug for omsorg, beskyttelse og uddannelse. Stairways rehabiliteringscenter ligger på en skov klædt skråning tæt på de kendte turistområder på øen Mindoro i Filippinerne, hvor mange danskere har holdt ferie. Tre indsatsområder Arbejdet foregår på tre måder: l Direkte hjælp og rehabilitering af gadebørn fra hovedstaden Manila. Børnene får ophold, pleje og uddannelse på Stairways rehabiliteringscenter. l Oplysningsarbejde om børns rettigheder og seksuelt misbrug af børn. Det sker gennem bl.a. kurser, workshops, undervisningsmaterialer, tegnefilm og teater. l Uddannelse, erfaringsudveksling og netværksopbygning blandt social arbejdere, lærere, myndighedspersoner og sociale organisationer i Filippinerne. Hvem står bag? Stairway er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen og hans amerikanske kone Monica Ray Jørgensen, som bor og arbejder på centret med deres to børn. Projektet støttes af foreningen Stairway Danmark. Stairway rehabiliteringscenter Der er ca gadebørn i Manila. Mange har været udsat for omfattende fysiske overgreb og seksuelt misbrug, og det hårde liv på gaden har tvunget de fleste ud i stofmisbrug og kriminalitet. Der bor normalt ca. 14 tidligere gadebørn på Stairway. En del har siddet i landets barske fængsler og er mærket heraf, mens andre ved ankomsten har tuberkulose, som de behandles for. På centret får børnene omsorg, undervisning og hjælp til at overvinde deres traumatiske oplevelser gennem bl.a. kreativt terapeutisk arbejde og psykologisk bistand. Efter en periode på Stairway sluses børnene ud til familie eller til andre organisationer, der kan sikre dem en rimelig opvækst og fortsat skolegang. Stairways faste stab omfatter bl.a. en lærer, fire socialarbejdere, en psykolog og en kunstner. Desuden arbejder en række unge, der selv har en fortid på gaden, som juniorstaff, ligesom der ofte arbejder unge voluntører fra Vesten på centret. Andre aktiviteter og projekter Stairway er stærkt engageret i kampen mod seksuelt misbrug af børn, både i Filippinerne og i hele Sydøstasien. Stairway samarbejder tæt med både myndigheder og NGO er omkring børns rettigheder. Blandt vores partnere er også Centre for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse, CPTCSA, i Manila, Childhope Philippins, UNICEF m.fl. Samtidig har Stairway et lokalt scholarship-program, som sikrer ca. 60 børn fra fattige familier en skolegang, ligesom Stairway søger at stimulere uddannelse og skabelse af arbejdspladser i lokalområdet. Hvem finansierer arbejdet? Det koster ca. 1 mio. kr. om året at drive Stairway. Hertil kommer særlige udgifter til oplysningsvirksomhed og kampagner. De vigtigste faste sponsorer er tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation, Rødkilde Gymnasium i Vejle og foreningen Stairway Danmark. Frem til udgangen 2007 har Stairway et 3-årigt projektsamarbejde med DANIDA om oplysning og kursusvirksomhed om forebyggelse af sexmisbrug af børn. Desuden bidrager bl.a. Microsoft, Justice for Children International og CORDAID til produktion af film, oplysningsmaterialer, uddannelse og andre projekter. Kontakt: Stairway Foundation Inc. Projektleder Lars Jørgensen Brgy. Aninuan, Puerto Galera 5203 Oriental Mindoro, P.O.Box Philippines Tlf Se mere om Stairway på Internettet Foreningen Stairway Danmarks dansksprogede hjemmeside: Stairway Foundations engelsksprogede hjemmeside: til Stairway på Filippinerne: OM STAIRWAY NEWS ISSN STAIRWAY NEWS udsendes to gange årligt af foreningen Stairway Danmark. Bladet sendes til medlemmer, organisationer, meningsdannere og andre interesserede. Se gamle numre af bladet på Redaktion Journalist Tune Nyborg Kommunikationsgruppen Periskop Skt. Pauls Kirkeplads 9b, 8000 Århus C Tlf Sponsorer Alle udgifter til produktionen af Stairway News er betalt af Tips & Lotto-midlerne samt af

3 Mød Stairway på gader og pladser i København d. 8. maj Om aftenen torsdag d. 8. maj kan du møde Stairway og Dansk Vietnamesisk Forening i et rullende gadeshow, der sætter spot på gadebørns vilkår. Mød op, op få en oplevelse! Vi starter på Rådhuspladsen... Starten går på Rådhuspladsen i København kl Her samles vi med fire varevogne med hver sit filmlærred og en kreds af frivillige. Derefter kører bilerne til hver sin plads i byen: Kejserinde Dagmars Plads ved Frederiksberg Centret, Sct. Hans Torv, ved hovedindgangen til Fisketorvet og på Østerbrogade ved Gunner Nu Hansens Plads. Her vil vi vise film, fotos og materialer fra kl. ca Målet med arrangementet Vi laver arrangementet for at sætte fokus på børns rettigheder og kampen mod sexmisbrug af børn i bl.a. Sydøstasien. Vi gennemfører arrangementet i samarbejde med Dansk Vietnamesisk Forening, DVF, som i flere år har arbejdet med bl.a. at hjælpe et center for unge misbrugte kvinder i Ho Chi Minh City. DVF planlægger nu et nyt og mere ambitiøst projekt, som skal træne medarbejdere på en lang række tilsvarende centre i det sydlige Vietnam i at forebygge og håndtere misbrugte børn og unge. Projektet indebærer bl.a., at Stairways tegnefilm og undervisningsmateriale skal oversættes til vietnamesisk, og at Stairways medarbejdere skal være med til at tilrettelægge træningsprogrammet og uddanne de første trænere. Kom og vær med - vi skal bruge flere folk! Hver af de fire biler skal bemandes med 4-6 frivillige. Hvis du er interesseret i at give en hånd med, kan du kontakte vores koordinator Katrine Nyholm. Se adresse og telefon bag i bladet. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at komme forbi på én af adresserne og høre mere om vores arbejde. Støtte fra Projektrådgivningen Arrangementet den 8. maj er støttet med kr. af kampagnen 'Der skal folk til'. Kampagnen omfatter en lang række andre spændende arfangementer over hele landet. Den gennemføres af Projektrådgivningen, som er en sammenslutning af de fokelige u-landsforeninger i Danmark, og hvor Stairway har været medlem siden Se mere om kampagnen på GAVER TIL STAIRWAY Siden forrige nyhedsbrev har Stairway modtaget en række gaver og tilskud, som vi hermed vil takke for. En række fonde har støttet Stairway med meget store beløb - først og fremmest til bores nye gæste hus - se side 5. Det drejer sig om: l Paula og Axel Nissens Legat: kr. l Fonden af : kr. l Birthe Justesens Fond: kr. l Dalhoff Larsen Fonden: kr. Desuden har vi modtaget følgende gaver fra virksomheder og private: l En anonym finansvirksomhed: kr. l Firmaet Vikarlæger v. Michael Rose: kr. l Medarbejdernes Honorarfond i Novo-gruppen: kr. l esec Managed Security A/S: En videoprojektor kr. l FM Byg, Jyllinge: kr. l Hvilested Dambrug, Kolding: kr. l Fam. Stehouwer, Borum: kr. l Aase Anvera Larsen, Klampenborg: kr. l Ib Skovfoged Laursen, Aalborg: 1000 kr. l Jesper Gottlieb, Hjortshøj: kr. l Per og Pia Kirkemann: Støtter med 250 kr. pr. md. l Birgit Skovmand Larsen, Støvring: Støtter med 250 kr. pr. md. l Anna Knudsen, Silkeborg: kr. l Steen og Brenda Hansen, Tåstrup: Støtter med 450 kr./kvartalet. l Hans L. Ottosen, Støvring: 1000 kr. l Steen Brolykke, Solrød Strand: kr. l Birgitte Stenz, Hellerup: kr. l Thomas B. Didriksen, Frederiksberg: kr. l Theordor Nielsen, København: kr. l Lillian Mogensen, Ballerup: kr. l Leif S. Nielsen, Skagen: kr. l Susanne Skovdal har givet os 200$ Alle gaver på kr. og derover bliver nævnt her i spalten. Også tak til de mange, som har sendt os mindre beløb. 3

4 Billeder på forandring I et treårigt projekt har Stairway arbejdet på at oplyse og uddanne om børns rettigheder med støtte fra Danida. Nu er projektet slut - med et overvældende positivt resultat. Et nyt rum specielt indrettet til kontakt med børn på politistationen i Silang er et symbol på, hvor langt vi er nået Af projektleder Lasse Jørgensen Oplysningsarbejde og fortalervirksomhed. Det lyder uhåndgribeligt og svært at måle effekten i forhold til de millioner af børn verden over over, for hvem rettigheder blot er hule ord. Det er tit svært for os at forklare, hvorfor netop oplysning og fortalervirksomhed er den bedste måde at hjælpe disse børn. Men sagen er, at hvis vi for alvor skal gøre noget ved de grundliggende sociale og økonomiske forhold, der udgør de væsentligste årsager til de massive krænkelser af børns rettigheder, så er det ikke nok at hjælpe det enkelte barn. Vi skal forandre lovgivningen og myndighedernes praksis. Vi skal mobilisere den offentlige mening og ændre den måde, hver enkelt borger ser på sine medmennesker i hverdagen. Et vægmaleri af stor betyning. I marts sendte vi Antonio, vores unge billedkunstner, op til Silang for at male glade, legende børn og blomster på væggene i et lille rum på politistationen. Billedet i sig selv har til formål at skabe et imødekommende og venligt miljø i et rum, der bliver brugt til børn, der kommer ind som ofre for alskens former for vanrøgt og mishandling, og meget ofte seksuelt misbrug. For os er de fine vægmalerier i det lille rum mere end et billede af glade børn. Det er et billede på en grundliggende holdningsændring blandt nogle af de mest hårdnakkede partnere vi arbejder med, nemlig politiet. Billedet er et udtryk for, at fortalervirksomheden nytter. Et treårigt projekt. Det overordnede formål med det projekt, som Danida via Minipuljen gik ind og støttede med kroner for nøjagtig 3 år siden, var at skabe holdningsændringer i det filipinske samfund i forhold til børns rettigheder, og mere specifikt at sætte sexuelt misbrug af børn på dagsordenen i relevante sammenhænge og institutioner. Et andet formål var yderligere at styrke Stairway s egen kapacitet som et resourcecenter, der lokalt og internationalt er med til at sætte præg på holdninger og indsatser i forhold til beskyttelse af børn. Dokumentation af indsatsen. Har vi så formået at opfylde de mål, vi satte os for? Ja! Og mere til. Der kan skrives meget om dette projekt, og det gør vi faktisk også. Dels for at fortælle Danida og vores andre partnere/sponsorere, at deres støtte har båret mere frugt, end vi overhovedet havde turde håbe på. Dels for at dokumentere vores erfaringer med at bruge vores film og metoder i uddannelse af partnere i Filippinerne og internationalt. Resultaterne For overskuelighedens skyld har vi delt projeket op i en række underpunkter; l Udvikling af oplysnings- og undervisningsmaterialer: Vi har færdiggjort filmene Daughter og A Good Boy, har oversat vores to film til henholdsvis syv og otte sprog, har lavet tegneserie bøger over Når politiet i Silang skal tale med børn, sker det i dette nyindrettede rum, som Stairway har udmykket med glade og optimistiske motiver. Det er et udtryk for, at vi har kunnet ændre holdninger hos én af de mest hårdhudede af vores målgrupper: Politiet. begge film på to sprog, har lavet power point præsentation over tre forskellige træningsmoduler, og vi er nu ca. halvt færdige med den 3. tegnefilm om børn i sexslaveri. Vi har udviklet to nye træningsmoduler: Et i forhold til behandling af ofre, og et andet i forhold til sexuelt misbrug af børn gennem internettet. Desuden er teaterstykket Cracked Mirrors blevet udviklet yderligere og udgør uden tvivl vores stærkeste værktøj i forhold til følelesesmæssigt at påvirke udvalgte grupper/publikum omkring sexuelt misbrug af børn. l Træning og kapacitetsopbygning. Vi har langt overgået det forventede antal af lærere, socialarbejdere, politifolk, studerende, kirke grupper og børn, som er blevet trænet. Vi er f.eks. nået ud til over 300 børn i fængsler, og har fået forbedret deres forhold væsentligt, bl.a. ved at sikre, at de ikke længere er i konstant fare for Udsmykningen omfatter både væggene inde i rummet og døren derind. Signalet er, at hér hersker andre normer end de sædvanlige. 4

5 sexuelle overgreb. Det samme kan siges om de tusinder af børn på gaden, som vi er nået ud til gennem projektet tegnefilm på hjul, i samarbejde med 30 street educators, som alle er blevet trænet på Stairway. l Udvikling af netværk. Vi har udviklet et kæmpestort netværk her i Filippinerne. Ikke bare blandt de traditionelle partnere indenfor social- og uddannelsessektoren, men også indenfor politi og kirke. Først og fremmest i Filippinerne, men også i Cambodia og Thailand har vi trænet grupper af socialarbejdere til selv at kunne træne andre, og på den måde spredes ringene i vandet konstant. l Behandling. Vi fandt tidligt i projektforløbet ud af, hvor vigtigt det også er, at vi arbejder på at forbedre kvaliteten af den behandling, der gives til seksuelt misbrugte børn. Vi har nu udviklet et nyt træningsmodul, som specifikt tager sig af det. l Egen kapacitetsopbygning. Vi er nu et team på 10 dedikerede medarbejdere, som på hel- eller deltid arbejder med fortalervirksomhed. Alle har specifikke kompetencer, og alle er højt motiverede til at yde en stor indsats for sagen. Vores største begrænsning som et resourcecenter har indtil for kort tid siden været vores fysiske rammer, men med opførelsen af to nye bygninger inden for det sidste år kan vi nu huse, træne og bespise op til 25 kursister ad gangen i ganske flot stil. Opgaven fremover Nu, efter at Danida-støtten er brugt, fortsætter vi stadig med de samme aktiviteter som tidligere. Vores begrænsning ligger i, at vi ikke længere har de samme muligheder for at vælge strategisk, hvor vores indsats er mest påkrævet og vil have den største effekt, da vi nu i langt højere grad er afhængige af betaling fra brugernes side. Vi bruger for tiden en del energi på at evaluere de sidste års indsats, og på den baggrund vil vi senere på året udvikle en ny langtidsplan, som vi forhåbentlig kan få Danida og andre private og offentlige donorer med som partnere på. 'Tegnefilm på hjul' (tv) er et samarbejde mellem Stairway og flere af de organisationer, som arbejder blandt gadebørn i Manila. Stairway har trænet 30 street educators som kører rundt i natten, taler med gadebørnene med udgangspunkt i Stairways tegnefilm. Til højre ses en gruppe lærere, district supervisors, principals og guidance councelors til workshop i Stairways nye kursusbygning. Som det ses af billedet, er internet sikkerhed for børn nu også en del af vores træning. Vi har været utrolig glade for vores samarbejde med Danida igennem de sidste 3 år, og vi har al grund til at tro på, at den oplevelse er gensidig. Læs selv mere Evalueringsrapporten over de sidste tre års fortalervirksomheds indsats vil blive lagt ud på så snart den er endeligt godkendt, så alle interesserede kan få et dybere indblik i projektet og dets mangfoldige aktiviteter. Stairways nye gæstehus er færdigt Efter flere års planlægning, forberedelse og fundraising har Stairway nu fået to nye, store bygninger på under et halvt år: I august kunne vi tage vores nye kursus-, administrations- og køkkenbygning i brug, og i februar 2008 er det nye gæstehus også blevet klar. Gæstehuset har plads til 20 overnattende gæster og skal bruges i forbindelse med vores mange workshops, kurser og andre besøg. Hidtil har vores gæster måttet indlogere sig på hoteller i nærheden eller overnatte meget primitivt på Stairway. Nu har vi muligheden for at indkvartere folk enkelt men komfortabelt på selve centret. Samtidig får vi mulighed for at skabe indtægter og dermed bedre økonomisk bæredygtighed i vores kursusarbejde. Huset er tegnet af en af Stairways gamle støtter, arkitekt Christian Lund. Det har kostet i alt kr. at bygge. Pengene kommer fra fire danske fonde: Axel og Paula Nissens Fond, Birthe Justesens Fond, Fonden af samt Dalhoff Larsen Fonden. Vi retter en stor tak til fondene (og til Christian!) for deres støtte.

6 Uddannelse mod fattigdom Ordet fattigdom er en sammensætning af to ord, fattig og dom. Betyder det, at man allerede fra fødslen er dømt fattig? I lande som Filippinerne er svaret ja. Du kan hjælpe et ungt menneske ud af fattigdommen ved at støtte vores scholarship program Af projektleder Lasse Jørgensen I nogle lande og kulturer er der en tæt og næsten ubrydelig sammenhæng mellem de økonomiske vilkår, man fødes under, og ens livsskæbne. I lande som Filippinerne er der en uhyggelig lav grad af social mobilitet. Magten ligger hos en lille elite, hvor den har ligget i hundreder af år. Hvis man ikke ligefrem er til drabelig revolution, er den eneste vej ud af dette mønster at sikre bedre uddannelse til en bredere del af befolkningen. En god uddannelse koster penge, så de fattige er udelukket på forhånd, med mindre der er mennesker, som godt vil støtte dem og give dem et redskab til at anke dommen til at forblive fattig og uden reel indflydelse. Maricels er blevet revisor I går blev jeg ringet op af Maricel. Hun sad sammen med sin mor i et auditorium i Manila og ventede på, at ceremonien med overrækkelse af eksamensbeviser skulle begynde. Hun ville bare endnu engang udtrykke sin taknemmelighed over at være nået dertil. Hendes tak er hermed givet videre til alle jer, som har hjulpet os med at kunne sikre Maricel den uddannelse, hun så bestemt fortjener. Maricel har været en ganske enestående elev, der også på college har excelleret og været blandt skolens top 5. Hendes solide uddannelse er nu et værktøj for hende og hendes families løft ud af dyb fattigdom. Samuel er blevet sømand Et andet lyst eksempel er Samuel, der boede på Stairway frem til december 2000, hvor han blev adopteret af en lokal familie her i området. Siden har han klaret sig utrolig godt, og i marts blev han færdig med sin uddannelse til skibsmekaniker på Filipino Scientific Academy of Trade i Calapan. Hans uddannelse er blevet støttet af Eva og Poul Ib Hansen fra Fredericia. Støt vores arbejde Vi har på Stairway igennem de sidste år udvidet vores scholarship program væsentligt, fordi vi kan se, at det nytter. En effektiv Den nye jeepney, som vi har fået af Damkier-Classen Fonden, bruges bl.a. til at køre lokale børn og unge til og fra skole hver dag. Jeepney's er de traditionelle busser på Filippinerne. De bliver som regel bygget på små lokale værksteder på chassis'er fra brugte japanske lastbiler. Vores gamle jeepney har holdt i mere end 10 år - men til sidst var den også totalt nedslidt! indsats kræver ikke bare financielt input, men også en seriøs udvælgelsesproces og konstant monitorering og støtte til de elever vi hjælper. I skoleåret 2007/08 har vi hjulpet 76 børn og unge fra meget fattige familier. For de flestes vedkommende går hjælpen til at sikre, at de kan afslutte i det mindste deres high school, hvilket vil sige 10. klasse. Hver dag kører vi børnene til og fra skole i den nye, flotte jeepney, vi har købt - takket være et gavmildt tilskud fra bl.a. Damkier- Classen Fonden. Vi har kun råd til at hjælpe nogle få udvalgte til en videregående uddannelse Hvis du har ideer til, hvordan vi kan rejse flere midler til dette program eller hvis du selv vil være sponsor, må du meget gerne kontakte os. Se telefonnumre og adresser bag i bladet. To portrætter af vejen ud af fattigdommen. Både Maricel og Samuel har kæmpet hårdt for at få den uddannelse, som er porten til et bedre liv for både dem selv og deres familier - som de forventes at støtte og forsørge. Tak til de mange private og virksomheder, som har støttet dem og vores andre scholars under vejs. 6

7 Stairways nye 'signatur' Den franske maler Sophie Jo, som er en gammel veninde af Stairway, har skabt et markant maleri, som vil danne grundlag for en hel Stairway-kollektion, der vil blive præsenteret til sommer. Tingene vil blive solgt både over nettet og i butikker i flere lande. Overskuddet går til Stairway Til sommer lancerer Stairway en hel kollektion af produkter, som vil blive solgt over internettet og via butikker og netværk i Danmark, Frankrig, Indien Filippinerne og flere andre lande. Der bliver tale om bl.a. t-shirts, shorts, bogmærker og tasker, men på sigt også andre ting som paraplyer, puslespil og meget mere. Fælles for alle produkerne er, at de er dekoreret med den franske maler Sophie Jo's farvestrålende maleri af børn på vej ind i fremtiden - omgivet af Stairways budskaber om børns ret til et værdigt liv, til beskyttelse og til frihed for overgreb og vold. Overskuddet går til Stairway. Sophie Jo er en gammel veninde af Stairway, og hun har ikke alene foræret billedet til os, hun står også for design, produktion og markedsføring af kollektionen sammen med bl.a. sin danske mand Anders. På nettet og via netværk»vi vil også bruge netværk på internationale skoler og institutioner, og vi er desuden vældig interesserede i at høre fra folk, som har ideer eller vil hjælpe med at sælge de meget smukke produkter«, siger projektleder Lasse Jørgensen. Målet er, at produkterne ikke alene skal være 'en god sag', men også smukke, smarte kvalitetsting, som i sig selv er værd at købe. De bliver produceret i god kvalitet og under ordentlige forhold, først og fremmest i Indien. Når kollektionen er klar, vil den blive lanceret bl.a. her i bladet. Samtidig efterlyser vi ideer til, hvordan man kan nå endnu længere ud. Følg med på hjemmesiden! Sophie Jo's billede er så markant, at det kan fungere som en visuel signatur for Stairway. Sophie Jo er født i Frankrig og har boet og arbejdet i bl.a. Danmark, Thailand, Brasilien og Italien. Hun bor nu i Indien sammen med sin danske mand Anders og tre børn. Sophie Jo har flere gange besøgt centret i Filippinerne. Vi er meget taknemmelig for hendes engagement og støtte og har store forventninger til resultaterne! Unge skal lære om menneskerettigheder I juli måned inviterer Stairway unge fra hele verden til 2-3 ugelange workshops om menneskerettigheder. De unge skal træne og udvikle sig selv i temaer som selvtillid, gensidig respekt og ansvarlighed over for sig selv, sit lokalsamfund og miljøet. Programmet bliver en blanding af sport, kunstneriske aktiviteter, undervisning og gruppearbejde. Deltagerne er dels unge fra Filippinerne og andre lande, dels Stairways egne drenge. Kurset har været gennemført tidligere år - med stor succes. Er du interesseret i at deltage? Se mere på 7

8 Farvel til Stairway - og videre til et nyt liv I april har 12 drenge sagt farvel til Stairway efter et liv med uddannelse, omsorg og både fysisk og personlig udvikling. De går nu videre i livet med noget nyt og stærkt i bagagen Af projektleder Lasse Jørgensen I begyndelsen af juni sidste år ankom det kommende års hold til Stairway. De kom alle fra fængselslignende institutioner i Manila, hvor forholdene for børn er uhyggeligt dårlige. Mange af dem havde hårrejsende oplevelser med sig i bagagen. Nu, et år senere, er drengene rejst igen. Stærkere, sundere og med større selvværd. Vi har ikke kunnet rette op på alle de skader og svigt, som de har været udsat for. Men vi Til venstre studerer Angelou sit diplom for den uddannelse, han har gennemført på Stairway. Til højre ses alle drengene sammen med en del af staben (og deres børn) samt to repræsentanter for Department of Eudcation, som deltog i den officielle overrækkelse af eksamensbeviser. Det skriver drengene om tiden på Stairway... Inden 'årets kuld' forlod Stairway i april, spurgte vi dem om deres oplevelse og udbytte af tiden på centret. Her er, hvad skrev:»det jeg oplevede hos Stairway, var at blive passet på, og mere end noget andet at blive elsket, og deres vedholdenhed i at lære os ting der kunne hjælpe os til at udvikle os, hvilket fik mig til at forøge min viden. Det jeg har følt siden jeg kom til Stairway er frihed fra en lang indespærring. Og det bragte lys ind i mit liv, og viste vejen for hvor mit liv skulle føre hen for min egen udvikling«. Rochino Malabrigo»Jeg følte at jeg havde en ny familie, og at de elsker mig, respekterer mig, og virkelig holder af mig. Jeg følte mig gladere da jeg kom hertil. Alt det jeg oplevede her, kan ikke føles nogen steder i Manila. Alt blev givet til mig, men det er mig der har et problem nogen gange. Jeg tog en masse forkerte beslutninger, men alligevel stoler de på mig og elsker mig«. Dionilo Manilla»Jeg oplevede at have en familie, for en gangs skyld i mit liv. Og at have venner som er søde or rare. Og jeg lærte at vaske mit tøj og slå saltomortaler«. Jaylourd Dizon»Jeg følte glæde og ingen byrde at bære. Jeg lovede Stairway at jeg ville være en god dreng hvorend jeg kommer hen, og jeg vil helt sikkert anvende det jeg har lært hos Stairway. Jeg er meget taknemmelig til alle dem der har hjulpet mig til at blive bedre, og jeg vil tage de ting jeg har lært mens jeg boede her med mig. Jeg elsker jer, Stairway Foundation. Og til alle storesøstre (ate) og storebrødre (kuya): jeg vil savne jer allesammen«. Angelo Marquez»Jeg oplevede at være glad, men nu er jeg trist fordi jeg skal hjem. Og jeg oplevede at have en familie som elsker mig og accepterede mig som en del af familien. Jeg er ked af det nu. Men tak Stairway. Min kærlighed kommer tilbage til jer«. Jhoren Tugade»Jeg følte glæde, men først frygt. For jeg vidste ikke noget om stedet og menneskerne. Men jeg lærte så meget. Fra at tage et bad hver dag, til at børste mine tænder, til at elske andre«. Mark Kevin Alonzo

9 har vist dem, at der findes et andet liv, og at de har muligheden for at skabe sig en bedre tilværelse i samspil med andre mennesker. Samtidig har vi givet dem lægebehandling, fysisk og social træning samt al den uddannelse, vi har kunnet proppe dem med. Stairways egen skole Stairway har sin egen skole, hvor undervisningen kan målrettes den enkelte drengs niveau. Vi afslutter året med de officielle tests og eksaminer, under kontrol af Department of Education. Så de diplomer og eksamensbeviser, drengene tager med herfra, svarer til de almindelige folkeskolers. Til familie eller institutioner De 12 drenge rejser nu videre til et nyt liv efter Stairway. Nogle rejser hjem til familie og slægninge. Det er altid den bedste løsning, og for nogle er det muligt at genetablere et normalt liv i familien. Andre har ikke nogen at vende tilbage til. De tager videre til de organisationer og institutioner, Stairway samarbejder med i Manila. Her vil de får videre uddannelse og forhåbentlig en mulighed for et sundt og udviklende ungdomsliv. Året på Stairway har givet dem et stærkere fundament, som de forhåbentlig vil kunne nyde godt af resten af livet.»det jeg oplevede hos Stairway er at lære at respektere andre ordentligt. Jeg følte aldrig behov for at tage ting der ikke er mine. Nu hvor mine gruppekammerater tager afsted, ved jeg at jeg aldrig vil glemme dem. Selvom vi skændes eller taler grimt til hinanden, og selvom vi nogle gange gik væk fra hinanden og så kom tilbage til hinanden, så ved jeg at vi forstår hinanden«. Mark Anthony De Leon»Jeg oplevede at være glad, og jeg lærte meget om at producere ting. Jeg oplevede også at blive undervist i en skole, at lære matematik, engelsk og filipino, blandt andre ting. Og jeg følte den kærlighed som Stairway giver mig. Og jeg vil aldrig glemme de ting jeg har lært. Jeg vil tage det med mig hvorend jeg kommer hen. Og de håndarbejder som jeg har lært, dem vil jeg lave en forretning ud af. Jeg håber, at I vil lade mig tage de ubrugte ting, jeg har lavet, jeg vil gerne tage dem med hjem til min familie for at hjælpe dem lidt. Tak for den kærlighed I har givet os. Tak«. Rowell Mendoza»Jeg blev en gladere person. Jeg lærte at respektere andre, især mine storesøstre (ate) og storebrødre (kuya). At relatere til mennesker som vi ikke kender fra begyndelsen, men som blev vores venner til sidst. Og den kærlighed jeg følte gjorde mit ophold nemmere og mine følelser lettere«. Rysand Lumuntad»Jeg følte mig accepteret og elsket hos Stairway. Og jeg lærte at respektere og være høflig overfor storesøstrene (ate) og storebrødrene (kuya). Jeg lærte at læse, at skrive, at tjene penge, og at sætte pris på mine ejendele. Jeg lærte også at producere ting. Tak Stairway, for at dele med mig«. Raymond Chico»Jeg oplevede at være glad, jeg følte stor glæde, og jeg lærte meget fra de mennesker der var der for at hjælpe os, de skubbede os til at være bedre i vores liv. Jeg har lært så meget af at bo her«. Ronel Cruz»Jeg er glad, mødte en masse mennesker. Jeg lærte også så meget hos Stairway. Som at læse og skrive, og at respektere familiemedlemmerne hos Stairway«. Jonathan Alberto

10 »Jeg tror på mig selv nu!«reymond var tre år i fængsel, før han kom til Stairway sidste sommer. Det har været en kolossal oplevelse. Han har fået selvværd og et mål i livet. Når disse linier læses, er han vendt tilbage til sin far i Manila - forhåbentlig til en bedre og mere tryg fremtid Af Vibeke Kamp, som besøgte Stairway i februar og talte med Reymond Reymond kom til Stairway efter at have været tre år på et rehabiliteringscenter (=fængsel). Hans forbrydelse var at have levet på gaden, hvor politiet tror, han sniffer lim. Hans far behandlede ham meget dårligt, derfor levede han på gaden. De andre gadebørn var meget hårde mod ham og slog ham, og med tiden blev han også selv grov og gav igen på samme måde. I de tre år i fængslet havde han ikke kontakt med sin far. Faderen vidste ikke, hvor han var, da det er almindeligt, at gadebørn ikke opgiver deres rigtige identitet til politiet - så får man jo dårlige papirer. Reymond siger, at han er meget heldig, at han er kommet på Stairway. Skal han nævne de tre bedste ting ved Stairway, siger han: At han har lært at læse. At han har lært at give og få respekt. At han har lært at tjene penge på forskelligt håndværk. Efter Stairway skal Reymond hjem til sin far (moderen døde for mange år siden). Han er klar til at møde sin far igen. Han ved, at faderen holder af ham.»jeg må åbne mig for ham«, siger han og også for sin stedsøster, som har ringet og sagt, at hun holder af ham.»i can love her«, siger Reymond. Reymond vil hjælpe faderen med at tjene penge ved at køre sidecar i Manila. Men hvordan vil Reymond klare sig i Manila, når han møder gadebørnene igen?»hvis de generer mig vil jeg gå hen på en internetcafe og skrive til mine venner og få styrke derigennem«, svarer han. For nylig har Stairway haft besøg i en uge af en gruppe rige og privilegerede børn fra International School Manila. Reymond har et billede af sig selv sammen med nogle af dem. Det kan han vise, når han kommer hjem. Det er et bevis på, at han har rige venner. En af eleverne fra den internationale skole har sagt til Reymond»I er bedre end os. I har bevist, at I har kunnet klare jer og overleve på gaden, vi har jo vores forældre«. De rige børn har lært, at ikke alle gadebørn er bad children, og Stairways børn har lært, at de fortjener respekt.»det er 100% sikkert: jeg vil ikke tilbage til gaden igen. Jeg tror på mig selv, jeg vil ikke gøre det igen«, siger Reymond. En del af vores ICARE program i år var en 'sundhedsmesse' hvor elever fra International School Manila i samarbejde med Stairways børn lavede en lang række 'helse boder', hvor børn fra lokalområdet kunne komme og lære om forskellige sundheds-relaterede emner. Vi havde over 100 børn fra de to lokale skoler for oprindelige folk på besøg, og alle havde en sjov og lærerig dag. I februar var Stairway Danmarks formand Søren H. Sørensen og hans kone Vibeke på besøg på Stairway for at diskutere den fremtidige strategi sammen med den filippinske bestyrelse. Med sig i kufferten havde de en stor stak engelsksprogede bøger om mange forskellige emner. Børgerne er en stor succes blandt vores drenge. Tusind tak for bøgerne - og ideen er hermed givet videre!

11 Foreningen Stairway Danmark FAKTA OM FORENINGEN Om foreningen Stairway Danmark er en uafhængig, upolitisk forening, der har til formål at yde støtte til Stairway Foundation Inc. s arbejde med gadebørn og børns rettigheder i Filippinerne. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet. De uundgåelige administrationsomkostninger til fx. trykning af nyhedsbrev, porto og transport dækkes dels af sponsorbidrag fra virksomheder dels via et fast tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Alle private bidrag til Stairway Danmark går derfor ubeskåret til arbejdet med børn og unge i Filippinerne. Foreningen Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Derfor kan bidrag til foreningen trækkes fra i skat efter gældende regler (se mere neden for). Foreningens regnskab er i 14 år blever revideret gratis af revisionsfirmaet KPMG Bliv medlem Du kan støtte Stairway Danmarks arbejde ved at melde dig ind i foreningen. Du kan melde dig ind på to måder: l Kontakt sekretær Nils Vilsbøl - se adressen neden for. Så modtager du et girokort. l Indbetal kontingent på giro Kontingentet er 150 kr. pr. år - dog kun 75 kr. for studerende og pensionister Bliv voluntør! l Vi leder efter en eller flere unge som kan spille musik (gerne rytmisk) samt undervise i formning og billedkunst. l Vi søger samtidig en håndværker, som vil være pedel på Stairway i et halvt til et helt år. l Endelig søger vi en person, som kan hjælpe med markedsføring og distribution af vores film/materialer. Kontakt Katrine Nyholm fra bestyrelsen (se neden for) og hør mere! Træk bidrag til Stairway fra i skat Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Det betyder, at private kan trække bidrag til Stairway fra på selvangivelsen. Fradragsgrænsen er kr. i det dobbelte for ægtepar. De første 500 kr. giver ikke fradrag. For at udnytte fradraget fuldt ud, skal man altså give kr. Bemærk: Fra 2008 vil Stairway indberette alle gaver over 500 kr. til SKAT, så du automatisk får fradrag for din gave. Indberetningen er et krav fra SKAT. For gaver, der gives i 2008, er det ikke længere nok, at du selv trækker gaven fra på selvangivelsen. For at kunne indberette din gave, skal vi bruge dit CPR-nummer. Du kan sende det på eller i en lukket kuvert til Stairway Danmarks kasserer Jeanette Ptak. Se adressen neden for. Vi behandler naturligvis dit CPR-nummer fundstændig fortroligt - og beklager ulejligheden. Giv os din ! Hjælp os med at blive mere effektive: Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev på - så sparer vi udgifter til tryk og porto... Foreningens bestyrelse Formand: Søren H. Sørensen Rosenbergsalle 9, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf / Kasserer: Jeanette Ptak, P. Mogensensvej 5, 3400 Hillerød Tlf / Sekretær og administration: Nils Vilsbøl Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg Tlf Fundraising: Claus Abildgaard Lundtoftegårdsvej 27-1, 2800 Lyngby Tlf , Birgit Lind Skovstjernevej 94, 4700 Næstved Tlf , Katrine Nyholm Vodroffsvej 11-2, 1900 Fr.berg C Tlf Nyhedsbrev: Tune Nyborg Mejlgade 101-3, 8000 Århus C Tlf / Salg af armbånd m.m. Marianne Schmitto Engstien 3a, 2980 Kokkedal Tlf Suppleant: Peter Rosting Ahlefeldtsgade 16, 4.tv, 1359 kbh k Tlf Bemærk: På generalforsamlingen 27. april er der nyvalg til bestyrelsen. Tjek den nye bestyrelse på hjemmesiden. Se mere om foreningen på

12 AFSENDER: STAIRWAY DANMARK Sankelmarksvej Vordingborg To unge fra Stairway kommer til Danmark John Cris skal have en dansk idrætslederuddannelse på Ollerup Gymnastik og Idrætshøjskole, og bageren i Hvide Sande skal have en praktikant fra den anden side af jorden. To unge med tilknytning til Stairway er lige nu ved at planlægge et efterår i Danmark: Vores idræts- og musiklærer John Cris var en af de aller første drenge på Stairway. Han har fået et generøst tilbud om en gratis idrætslederuddannelse på Gymnastikhøjskolen Ollerup. Og vores kok Dave har fået tilbudt et tre måneders praktikophold hos Ejvinds Bageri og Mr. Beef i Hvide Sande. John Cris har længe drømt om at få mere uddannelse. Tilbuddet fra Ollerup betyder, at han får styrket sin viden om både idræt og ledelse, og det er en fantastisk chance for Kajakkerne er et sikkert hit! både ham og Stairway. Vi forventer et stort udbytte, når han er tilbage. Fra troperne til Vestkysten Dave har fået en filippinsk uddannelse inden for hotel og restauration, og han er i dag leder af Stairways køkken - som jo i øvrigt er et af kystens flotteste og mest moderne takket være stor støtte fra Danmark. Han får nu muligheden for både at lære nyt om sit fag og at udvikle sig personligt. Både John Cris og Dave har været i Danmark før. De var med, da Stairway viste musicalen 'Goldtooth' i flere europæiske lande. Men det bliver uden tvivl en stor forandring for dem at tilbringe efteråret i Danmark! Sponsorer søges For John Cris' vedkommende er selve opholdet på Gymnastikhøjskolen Ollerup gratis,, ligesom Dave selvfølgelig får kost og logi i Hvide Sande. Men vi søger støtte/sponsorer til deres flybilletter, lommepenge osv., i alt ca kr. Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du vil give et bidrag. Takket være tilskud fra Damkiær-Classen Fonden købte vi sidste år en håndfuld solide havkajakker, som stadig er alles yndlingslegetøj. For mange af drengene er mødet med Stairway også deres første møde med badelivet. Nok ligger Manila ud til kysten, men vandet er forurenet, og kun de færreste vover sig ud i bølgerne. På Stairway er stranden, og vandet derimod en fast del af hverdagen. Ved skumringstid samles børn og voksne på stranden til et par timers leg, badning, boldspil og hygge.

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2007 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE Nye børn på stranden 'Årets kuld' er ankommet til Stairway, og de

Læs mere

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3 STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK DECEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE Læs mere side 3

Læs mere

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3 Marts 2012 STAIRWAY NEWS NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK VI STØTTER ARBEJDET MED GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Skolemad gør skoleglad. SIDE 2 Indkaldelse til

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere.

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere. VERDEN RUNDT IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #139 Marts 2014 TEMA: IBIS samarbejde med lokale partnere LEDER Respekt Respekt har igennem de sidste 10-20 år været et ord, som

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere