STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE På vej ind i fremtiden Den franske kunstner Sophie Jo har malet et markant og livsbekræftende billede, som Stairway vil bruge som en slags bomærke på t-shirts, shorts, tasker og meget mere. Kollektionen præsenteres til sommer. Se mere side 7 Stairway i aktion i København 8. maj Se side 3 Stairways nye gæstehus er taget i brug Se side 5 Farvel til Stairway - med eksamensbevis Se side 8 Fra Filippinerne til Ollerup og Hvide Sande Se bagsiden

2 Fakta om Stairway Foundation Stairway er en dansk drevet, uafhængig, privat organisation, der arbejder for børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn. Stairways grundidé er, at alle mennesker rummer ressourcer, drømme og muligheder for udvikling. For at kunne udfolde disse muligheder har ikke mindst børn brug for omsorg, beskyttelse og uddannelse. Stairways rehabiliteringscenter ligger på en skov klædt skråning tæt på de kendte turistområder på øen Mindoro i Filippinerne, hvor mange danskere har holdt ferie. Tre indsatsområder Arbejdet foregår på tre måder: l Direkte hjælp og rehabilitering af gadebørn fra hovedstaden Manila. Børnene får ophold, pleje og uddannelse på Stairways rehabiliteringscenter. l Oplysningsarbejde om børns rettigheder og seksuelt misbrug af børn. Det sker gennem bl.a. kurser, workshops, undervisningsmaterialer, tegnefilm og teater. l Uddannelse, erfaringsudveksling og netværksopbygning blandt social arbejdere, lærere, myndighedspersoner og sociale organisationer i Filippinerne. Hvem står bag? Stairway er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen og hans amerikanske kone Monica Ray Jørgensen, som bor og arbejder på centret med deres to børn. Projektet støttes af foreningen Stairway Danmark. Stairway rehabiliteringscenter Der er ca gadebørn i Manila. Mange har været udsat for omfattende fysiske overgreb og seksuelt misbrug, og det hårde liv på gaden har tvunget de fleste ud i stofmisbrug og kriminalitet. Der bor normalt ca. 14 tidligere gadebørn på Stairway. En del har siddet i landets barske fængsler og er mærket heraf, mens andre ved ankomsten har tuberkulose, som de behandles for. På centret får børnene omsorg, undervisning og hjælp til at overvinde deres traumatiske oplevelser gennem bl.a. kreativt terapeutisk arbejde og psykologisk bistand. Efter en periode på Stairway sluses børnene ud til familie eller til andre organisationer, der kan sikre dem en rimelig opvækst og fortsat skolegang. Stairways faste stab omfatter bl.a. en lærer, fire socialarbejdere, en psykolog og en kunstner. Desuden arbejder en række unge, der selv har en fortid på gaden, som juniorstaff, ligesom der ofte arbejder unge voluntører fra Vesten på centret. Andre aktiviteter og projekter Stairway er stærkt engageret i kampen mod seksuelt misbrug af børn, både i Filippinerne og i hele Sydøstasien. Stairway samarbejder tæt med både myndigheder og NGO er omkring børns rettigheder. Blandt vores partnere er også Centre for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse, CPTCSA, i Manila, Childhope Philippins, UNICEF m.fl. Samtidig har Stairway et lokalt scholarship-program, som sikrer ca. 60 børn fra fattige familier en skolegang, ligesom Stairway søger at stimulere uddannelse og skabelse af arbejdspladser i lokalområdet. Hvem finansierer arbejdet? Det koster ca. 1 mio. kr. om året at drive Stairway. Hertil kommer særlige udgifter til oplysningsvirksomhed og kampagner. De vigtigste faste sponsorer er tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation, Rødkilde Gymnasium i Vejle og foreningen Stairway Danmark. Frem til udgangen 2007 har Stairway et 3-årigt projektsamarbejde med DANIDA om oplysning og kursusvirksomhed om forebyggelse af sexmisbrug af børn. Desuden bidrager bl.a. Microsoft, Justice for Children International og CORDAID til produktion af film, oplysningsmaterialer, uddannelse og andre projekter. Kontakt: Stairway Foundation Inc. Projektleder Lars Jørgensen Brgy. Aninuan, Puerto Galera 5203 Oriental Mindoro, P.O.Box Philippines Tlf Se mere om Stairway på Internettet Foreningen Stairway Danmarks dansksprogede hjemmeside: Stairway Foundations engelsksprogede hjemmeside: til Stairway på Filippinerne: OM STAIRWAY NEWS ISSN STAIRWAY NEWS udsendes to gange årligt af foreningen Stairway Danmark. Bladet sendes til medlemmer, organisationer, meningsdannere og andre interesserede. Se gamle numre af bladet på Redaktion Journalist Tune Nyborg Kommunikationsgruppen Periskop Skt. Pauls Kirkeplads 9b, 8000 Århus C Tlf Sponsorer Alle udgifter til produktionen af Stairway News er betalt af Tips & Lotto-midlerne samt af

3 Mød Stairway på gader og pladser i København d. 8. maj Om aftenen torsdag d. 8. maj kan du møde Stairway og Dansk Vietnamesisk Forening i et rullende gadeshow, der sætter spot på gadebørns vilkår. Mød op, op få en oplevelse! Vi starter på Rådhuspladsen... Starten går på Rådhuspladsen i København kl Her samles vi med fire varevogne med hver sit filmlærred og en kreds af frivillige. Derefter kører bilerne til hver sin plads i byen: Kejserinde Dagmars Plads ved Frederiksberg Centret, Sct. Hans Torv, ved hovedindgangen til Fisketorvet og på Østerbrogade ved Gunner Nu Hansens Plads. Her vil vi vise film, fotos og materialer fra kl. ca Målet med arrangementet Vi laver arrangementet for at sætte fokus på børns rettigheder og kampen mod sexmisbrug af børn i bl.a. Sydøstasien. Vi gennemfører arrangementet i samarbejde med Dansk Vietnamesisk Forening, DVF, som i flere år har arbejdet med bl.a. at hjælpe et center for unge misbrugte kvinder i Ho Chi Minh City. DVF planlægger nu et nyt og mere ambitiøst projekt, som skal træne medarbejdere på en lang række tilsvarende centre i det sydlige Vietnam i at forebygge og håndtere misbrugte børn og unge. Projektet indebærer bl.a., at Stairways tegnefilm og undervisningsmateriale skal oversættes til vietnamesisk, og at Stairways medarbejdere skal være med til at tilrettelægge træningsprogrammet og uddanne de første trænere. Kom og vær med - vi skal bruge flere folk! Hver af de fire biler skal bemandes med 4-6 frivillige. Hvis du er interesseret i at give en hånd med, kan du kontakte vores koordinator Katrine Nyholm. Se adresse og telefon bag i bladet. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at komme forbi på én af adresserne og høre mere om vores arbejde. Støtte fra Projektrådgivningen Arrangementet den 8. maj er støttet med kr. af kampagnen 'Der skal folk til'. Kampagnen omfatter en lang række andre spændende arfangementer over hele landet. Den gennemføres af Projektrådgivningen, som er en sammenslutning af de fokelige u-landsforeninger i Danmark, og hvor Stairway har været medlem siden Se mere om kampagnen på GAVER TIL STAIRWAY Siden forrige nyhedsbrev har Stairway modtaget en række gaver og tilskud, som vi hermed vil takke for. En række fonde har støttet Stairway med meget store beløb - først og fremmest til bores nye gæste hus - se side 5. Det drejer sig om: l Paula og Axel Nissens Legat: kr. l Fonden af : kr. l Birthe Justesens Fond: kr. l Dalhoff Larsen Fonden: kr. Desuden har vi modtaget følgende gaver fra virksomheder og private: l En anonym finansvirksomhed: kr. l Firmaet Vikarlæger v. Michael Rose: kr. l Medarbejdernes Honorarfond i Novo-gruppen: kr. l esec Managed Security A/S: En videoprojektor kr. l FM Byg, Jyllinge: kr. l Hvilested Dambrug, Kolding: kr. l Fam. Stehouwer, Borum: kr. l Aase Anvera Larsen, Klampenborg: kr. l Ib Skovfoged Laursen, Aalborg: 1000 kr. l Jesper Gottlieb, Hjortshøj: kr. l Per og Pia Kirkemann: Støtter med 250 kr. pr. md. l Birgit Skovmand Larsen, Støvring: Støtter med 250 kr. pr. md. l Anna Knudsen, Silkeborg: kr. l Steen og Brenda Hansen, Tåstrup: Støtter med 450 kr./kvartalet. l Hans L. Ottosen, Støvring: 1000 kr. l Steen Brolykke, Solrød Strand: kr. l Birgitte Stenz, Hellerup: kr. l Thomas B. Didriksen, Frederiksberg: kr. l Theordor Nielsen, København: kr. l Lillian Mogensen, Ballerup: kr. l Leif S. Nielsen, Skagen: kr. l Susanne Skovdal har givet os 200$ Alle gaver på kr. og derover bliver nævnt her i spalten. Også tak til de mange, som har sendt os mindre beløb. 3

4 Billeder på forandring I et treårigt projekt har Stairway arbejdet på at oplyse og uddanne om børns rettigheder med støtte fra Danida. Nu er projektet slut - med et overvældende positivt resultat. Et nyt rum specielt indrettet til kontakt med børn på politistationen i Silang er et symbol på, hvor langt vi er nået Af projektleder Lasse Jørgensen Oplysningsarbejde og fortalervirksomhed. Det lyder uhåndgribeligt og svært at måle effekten i forhold til de millioner af børn verden over over, for hvem rettigheder blot er hule ord. Det er tit svært for os at forklare, hvorfor netop oplysning og fortalervirksomhed er den bedste måde at hjælpe disse børn. Men sagen er, at hvis vi for alvor skal gøre noget ved de grundliggende sociale og økonomiske forhold, der udgør de væsentligste årsager til de massive krænkelser af børns rettigheder, så er det ikke nok at hjælpe det enkelte barn. Vi skal forandre lovgivningen og myndighedernes praksis. Vi skal mobilisere den offentlige mening og ændre den måde, hver enkelt borger ser på sine medmennesker i hverdagen. Et vægmaleri af stor betyning. I marts sendte vi Antonio, vores unge billedkunstner, op til Silang for at male glade, legende børn og blomster på væggene i et lille rum på politistationen. Billedet i sig selv har til formål at skabe et imødekommende og venligt miljø i et rum, der bliver brugt til børn, der kommer ind som ofre for alskens former for vanrøgt og mishandling, og meget ofte seksuelt misbrug. For os er de fine vægmalerier i det lille rum mere end et billede af glade børn. Det er et billede på en grundliggende holdningsændring blandt nogle af de mest hårdnakkede partnere vi arbejder med, nemlig politiet. Billedet er et udtryk for, at fortalervirksomheden nytter. Et treårigt projekt. Det overordnede formål med det projekt, som Danida via Minipuljen gik ind og støttede med kroner for nøjagtig 3 år siden, var at skabe holdningsændringer i det filipinske samfund i forhold til børns rettigheder, og mere specifikt at sætte sexuelt misbrug af børn på dagsordenen i relevante sammenhænge og institutioner. Et andet formål var yderligere at styrke Stairway s egen kapacitet som et resourcecenter, der lokalt og internationalt er med til at sætte præg på holdninger og indsatser i forhold til beskyttelse af børn. Dokumentation af indsatsen. Har vi så formået at opfylde de mål, vi satte os for? Ja! Og mere til. Der kan skrives meget om dette projekt, og det gør vi faktisk også. Dels for at fortælle Danida og vores andre partnere/sponsorere, at deres støtte har båret mere frugt, end vi overhovedet havde turde håbe på. Dels for at dokumentere vores erfaringer med at bruge vores film og metoder i uddannelse af partnere i Filippinerne og internationalt. Resultaterne For overskuelighedens skyld har vi delt projeket op i en række underpunkter; l Udvikling af oplysnings- og undervisningsmaterialer: Vi har færdiggjort filmene Daughter og A Good Boy, har oversat vores to film til henholdsvis syv og otte sprog, har lavet tegneserie bøger over Når politiet i Silang skal tale med børn, sker det i dette nyindrettede rum, som Stairway har udmykket med glade og optimistiske motiver. Det er et udtryk for, at vi har kunnet ændre holdninger hos én af de mest hårdhudede af vores målgrupper: Politiet. begge film på to sprog, har lavet power point præsentation over tre forskellige træningsmoduler, og vi er nu ca. halvt færdige med den 3. tegnefilm om børn i sexslaveri. Vi har udviklet to nye træningsmoduler: Et i forhold til behandling af ofre, og et andet i forhold til sexuelt misbrug af børn gennem internettet. Desuden er teaterstykket Cracked Mirrors blevet udviklet yderligere og udgør uden tvivl vores stærkeste værktøj i forhold til følelesesmæssigt at påvirke udvalgte grupper/publikum omkring sexuelt misbrug af børn. l Træning og kapacitetsopbygning. Vi har langt overgået det forventede antal af lærere, socialarbejdere, politifolk, studerende, kirke grupper og børn, som er blevet trænet. Vi er f.eks. nået ud til over 300 børn i fængsler, og har fået forbedret deres forhold væsentligt, bl.a. ved at sikre, at de ikke længere er i konstant fare for Udsmykningen omfatter både væggene inde i rummet og døren derind. Signalet er, at hér hersker andre normer end de sædvanlige. 4

5 sexuelle overgreb. Det samme kan siges om de tusinder af børn på gaden, som vi er nået ud til gennem projektet tegnefilm på hjul, i samarbejde med 30 street educators, som alle er blevet trænet på Stairway. l Udvikling af netværk. Vi har udviklet et kæmpestort netværk her i Filippinerne. Ikke bare blandt de traditionelle partnere indenfor social- og uddannelsessektoren, men også indenfor politi og kirke. Først og fremmest i Filippinerne, men også i Cambodia og Thailand har vi trænet grupper af socialarbejdere til selv at kunne træne andre, og på den måde spredes ringene i vandet konstant. l Behandling. Vi fandt tidligt i projektforløbet ud af, hvor vigtigt det også er, at vi arbejder på at forbedre kvaliteten af den behandling, der gives til seksuelt misbrugte børn. Vi har nu udviklet et nyt træningsmodul, som specifikt tager sig af det. l Egen kapacitetsopbygning. Vi er nu et team på 10 dedikerede medarbejdere, som på hel- eller deltid arbejder med fortalervirksomhed. Alle har specifikke kompetencer, og alle er højt motiverede til at yde en stor indsats for sagen. Vores største begrænsning som et resourcecenter har indtil for kort tid siden været vores fysiske rammer, men med opførelsen af to nye bygninger inden for det sidste år kan vi nu huse, træne og bespise op til 25 kursister ad gangen i ganske flot stil. Opgaven fremover Nu, efter at Danida-støtten er brugt, fortsætter vi stadig med de samme aktiviteter som tidligere. Vores begrænsning ligger i, at vi ikke længere har de samme muligheder for at vælge strategisk, hvor vores indsats er mest påkrævet og vil have den største effekt, da vi nu i langt højere grad er afhængige af betaling fra brugernes side. Vi bruger for tiden en del energi på at evaluere de sidste års indsats, og på den baggrund vil vi senere på året udvikle en ny langtidsplan, som vi forhåbentlig kan få Danida og andre private og offentlige donorer med som partnere på. 'Tegnefilm på hjul' (tv) er et samarbejde mellem Stairway og flere af de organisationer, som arbejder blandt gadebørn i Manila. Stairway har trænet 30 street educators som kører rundt i natten, taler med gadebørnene med udgangspunkt i Stairways tegnefilm. Til højre ses en gruppe lærere, district supervisors, principals og guidance councelors til workshop i Stairways nye kursusbygning. Som det ses af billedet, er internet sikkerhed for børn nu også en del af vores træning. Vi har været utrolig glade for vores samarbejde med Danida igennem de sidste 3 år, og vi har al grund til at tro på, at den oplevelse er gensidig. Læs selv mere Evalueringsrapporten over de sidste tre års fortalervirksomheds indsats vil blive lagt ud på så snart den er endeligt godkendt, så alle interesserede kan få et dybere indblik i projektet og dets mangfoldige aktiviteter. Stairways nye gæstehus er færdigt Efter flere års planlægning, forberedelse og fundraising har Stairway nu fået to nye, store bygninger på under et halvt år: I august kunne vi tage vores nye kursus-, administrations- og køkkenbygning i brug, og i februar 2008 er det nye gæstehus også blevet klar. Gæstehuset har plads til 20 overnattende gæster og skal bruges i forbindelse med vores mange workshops, kurser og andre besøg. Hidtil har vores gæster måttet indlogere sig på hoteller i nærheden eller overnatte meget primitivt på Stairway. Nu har vi muligheden for at indkvartere folk enkelt men komfortabelt på selve centret. Samtidig får vi mulighed for at skabe indtægter og dermed bedre økonomisk bæredygtighed i vores kursusarbejde. Huset er tegnet af en af Stairways gamle støtter, arkitekt Christian Lund. Det har kostet i alt kr. at bygge. Pengene kommer fra fire danske fonde: Axel og Paula Nissens Fond, Birthe Justesens Fond, Fonden af samt Dalhoff Larsen Fonden. Vi retter en stor tak til fondene (og til Christian!) for deres støtte.

6 Uddannelse mod fattigdom Ordet fattigdom er en sammensætning af to ord, fattig og dom. Betyder det, at man allerede fra fødslen er dømt fattig? I lande som Filippinerne er svaret ja. Du kan hjælpe et ungt menneske ud af fattigdommen ved at støtte vores scholarship program Af projektleder Lasse Jørgensen I nogle lande og kulturer er der en tæt og næsten ubrydelig sammenhæng mellem de økonomiske vilkår, man fødes under, og ens livsskæbne. I lande som Filippinerne er der en uhyggelig lav grad af social mobilitet. Magten ligger hos en lille elite, hvor den har ligget i hundreder af år. Hvis man ikke ligefrem er til drabelig revolution, er den eneste vej ud af dette mønster at sikre bedre uddannelse til en bredere del af befolkningen. En god uddannelse koster penge, så de fattige er udelukket på forhånd, med mindre der er mennesker, som godt vil støtte dem og give dem et redskab til at anke dommen til at forblive fattig og uden reel indflydelse. Maricels er blevet revisor I går blev jeg ringet op af Maricel. Hun sad sammen med sin mor i et auditorium i Manila og ventede på, at ceremonien med overrækkelse af eksamensbeviser skulle begynde. Hun ville bare endnu engang udtrykke sin taknemmelighed over at være nået dertil. Hendes tak er hermed givet videre til alle jer, som har hjulpet os med at kunne sikre Maricel den uddannelse, hun så bestemt fortjener. Maricel har været en ganske enestående elev, der også på college har excelleret og været blandt skolens top 5. Hendes solide uddannelse er nu et værktøj for hende og hendes families løft ud af dyb fattigdom. Samuel er blevet sømand Et andet lyst eksempel er Samuel, der boede på Stairway frem til december 2000, hvor han blev adopteret af en lokal familie her i området. Siden har han klaret sig utrolig godt, og i marts blev han færdig med sin uddannelse til skibsmekaniker på Filipino Scientific Academy of Trade i Calapan. Hans uddannelse er blevet støttet af Eva og Poul Ib Hansen fra Fredericia. Støt vores arbejde Vi har på Stairway igennem de sidste år udvidet vores scholarship program væsentligt, fordi vi kan se, at det nytter. En effektiv Den nye jeepney, som vi har fået af Damkier-Classen Fonden, bruges bl.a. til at køre lokale børn og unge til og fra skole hver dag. Jeepney's er de traditionelle busser på Filippinerne. De bliver som regel bygget på små lokale værksteder på chassis'er fra brugte japanske lastbiler. Vores gamle jeepney har holdt i mere end 10 år - men til sidst var den også totalt nedslidt! indsats kræver ikke bare financielt input, men også en seriøs udvælgelsesproces og konstant monitorering og støtte til de elever vi hjælper. I skoleåret 2007/08 har vi hjulpet 76 børn og unge fra meget fattige familier. For de flestes vedkommende går hjælpen til at sikre, at de kan afslutte i det mindste deres high school, hvilket vil sige 10. klasse. Hver dag kører vi børnene til og fra skole i den nye, flotte jeepney, vi har købt - takket være et gavmildt tilskud fra bl.a. Damkier- Classen Fonden. Vi har kun råd til at hjælpe nogle få udvalgte til en videregående uddannelse Hvis du har ideer til, hvordan vi kan rejse flere midler til dette program eller hvis du selv vil være sponsor, må du meget gerne kontakte os. Se telefonnumre og adresser bag i bladet. To portrætter af vejen ud af fattigdommen. Både Maricel og Samuel har kæmpet hårdt for at få den uddannelse, som er porten til et bedre liv for både dem selv og deres familier - som de forventes at støtte og forsørge. Tak til de mange private og virksomheder, som har støttet dem og vores andre scholars under vejs. 6

7 Stairways nye 'signatur' Den franske maler Sophie Jo, som er en gammel veninde af Stairway, har skabt et markant maleri, som vil danne grundlag for en hel Stairway-kollektion, der vil blive præsenteret til sommer. Tingene vil blive solgt både over nettet og i butikker i flere lande. Overskuddet går til Stairway Til sommer lancerer Stairway en hel kollektion af produkter, som vil blive solgt over internettet og via butikker og netværk i Danmark, Frankrig, Indien Filippinerne og flere andre lande. Der bliver tale om bl.a. t-shirts, shorts, bogmærker og tasker, men på sigt også andre ting som paraplyer, puslespil og meget mere. Fælles for alle produkerne er, at de er dekoreret med den franske maler Sophie Jo's farvestrålende maleri af børn på vej ind i fremtiden - omgivet af Stairways budskaber om børns ret til et værdigt liv, til beskyttelse og til frihed for overgreb og vold. Overskuddet går til Stairway. Sophie Jo er en gammel veninde af Stairway, og hun har ikke alene foræret billedet til os, hun står også for design, produktion og markedsføring af kollektionen sammen med bl.a. sin danske mand Anders. På nettet og via netværk»vi vil også bruge netværk på internationale skoler og institutioner, og vi er desuden vældig interesserede i at høre fra folk, som har ideer eller vil hjælpe med at sælge de meget smukke produkter«, siger projektleder Lasse Jørgensen. Målet er, at produkterne ikke alene skal være 'en god sag', men også smukke, smarte kvalitetsting, som i sig selv er værd at købe. De bliver produceret i god kvalitet og under ordentlige forhold, først og fremmest i Indien. Når kollektionen er klar, vil den blive lanceret bl.a. her i bladet. Samtidig efterlyser vi ideer til, hvordan man kan nå endnu længere ud. Følg med på hjemmesiden! Sophie Jo's billede er så markant, at det kan fungere som en visuel signatur for Stairway. Sophie Jo er født i Frankrig og har boet og arbejdet i bl.a. Danmark, Thailand, Brasilien og Italien. Hun bor nu i Indien sammen med sin danske mand Anders og tre børn. Sophie Jo har flere gange besøgt centret i Filippinerne. Vi er meget taknemmelig for hendes engagement og støtte og har store forventninger til resultaterne! Unge skal lære om menneskerettigheder I juli måned inviterer Stairway unge fra hele verden til 2-3 ugelange workshops om menneskerettigheder. De unge skal træne og udvikle sig selv i temaer som selvtillid, gensidig respekt og ansvarlighed over for sig selv, sit lokalsamfund og miljøet. Programmet bliver en blanding af sport, kunstneriske aktiviteter, undervisning og gruppearbejde. Deltagerne er dels unge fra Filippinerne og andre lande, dels Stairways egne drenge. Kurset har været gennemført tidligere år - med stor succes. Er du interesseret i at deltage? Se mere på 7

8 Farvel til Stairway - og videre til et nyt liv I april har 12 drenge sagt farvel til Stairway efter et liv med uddannelse, omsorg og både fysisk og personlig udvikling. De går nu videre i livet med noget nyt og stærkt i bagagen Af projektleder Lasse Jørgensen I begyndelsen af juni sidste år ankom det kommende års hold til Stairway. De kom alle fra fængselslignende institutioner i Manila, hvor forholdene for børn er uhyggeligt dårlige. Mange af dem havde hårrejsende oplevelser med sig i bagagen. Nu, et år senere, er drengene rejst igen. Stærkere, sundere og med større selvværd. Vi har ikke kunnet rette op på alle de skader og svigt, som de har været udsat for. Men vi Til venstre studerer Angelou sit diplom for den uddannelse, han har gennemført på Stairway. Til højre ses alle drengene sammen med en del af staben (og deres børn) samt to repræsentanter for Department of Eudcation, som deltog i den officielle overrækkelse af eksamensbeviser. Det skriver drengene om tiden på Stairway... Inden 'årets kuld' forlod Stairway i april, spurgte vi dem om deres oplevelse og udbytte af tiden på centret. Her er, hvad skrev:»det jeg oplevede hos Stairway, var at blive passet på, og mere end noget andet at blive elsket, og deres vedholdenhed i at lære os ting der kunne hjælpe os til at udvikle os, hvilket fik mig til at forøge min viden. Det jeg har følt siden jeg kom til Stairway er frihed fra en lang indespærring. Og det bragte lys ind i mit liv, og viste vejen for hvor mit liv skulle føre hen for min egen udvikling«. Rochino Malabrigo»Jeg følte at jeg havde en ny familie, og at de elsker mig, respekterer mig, og virkelig holder af mig. Jeg følte mig gladere da jeg kom hertil. Alt det jeg oplevede her, kan ikke føles nogen steder i Manila. Alt blev givet til mig, men det er mig der har et problem nogen gange. Jeg tog en masse forkerte beslutninger, men alligevel stoler de på mig og elsker mig«. Dionilo Manilla»Jeg oplevede at have en familie, for en gangs skyld i mit liv. Og at have venner som er søde or rare. Og jeg lærte at vaske mit tøj og slå saltomortaler«. Jaylourd Dizon»Jeg følte glæde og ingen byrde at bære. Jeg lovede Stairway at jeg ville være en god dreng hvorend jeg kommer hen, og jeg vil helt sikkert anvende det jeg har lært hos Stairway. Jeg er meget taknemmelig til alle dem der har hjulpet mig til at blive bedre, og jeg vil tage de ting jeg har lært mens jeg boede her med mig. Jeg elsker jer, Stairway Foundation. Og til alle storesøstre (ate) og storebrødre (kuya): jeg vil savne jer allesammen«. Angelo Marquez»Jeg oplevede at være glad, men nu er jeg trist fordi jeg skal hjem. Og jeg oplevede at have en familie som elsker mig og accepterede mig som en del af familien. Jeg er ked af det nu. Men tak Stairway. Min kærlighed kommer tilbage til jer«. Jhoren Tugade»Jeg følte glæde, men først frygt. For jeg vidste ikke noget om stedet og menneskerne. Men jeg lærte så meget. Fra at tage et bad hver dag, til at børste mine tænder, til at elske andre«. Mark Kevin Alonzo

9 har vist dem, at der findes et andet liv, og at de har muligheden for at skabe sig en bedre tilværelse i samspil med andre mennesker. Samtidig har vi givet dem lægebehandling, fysisk og social træning samt al den uddannelse, vi har kunnet proppe dem med. Stairways egen skole Stairway har sin egen skole, hvor undervisningen kan målrettes den enkelte drengs niveau. Vi afslutter året med de officielle tests og eksaminer, under kontrol af Department of Education. Så de diplomer og eksamensbeviser, drengene tager med herfra, svarer til de almindelige folkeskolers. Til familie eller institutioner De 12 drenge rejser nu videre til et nyt liv efter Stairway. Nogle rejser hjem til familie og slægninge. Det er altid den bedste løsning, og for nogle er det muligt at genetablere et normalt liv i familien. Andre har ikke nogen at vende tilbage til. De tager videre til de organisationer og institutioner, Stairway samarbejder med i Manila. Her vil de får videre uddannelse og forhåbentlig en mulighed for et sundt og udviklende ungdomsliv. Året på Stairway har givet dem et stærkere fundament, som de forhåbentlig vil kunne nyde godt af resten af livet.»det jeg oplevede hos Stairway er at lære at respektere andre ordentligt. Jeg følte aldrig behov for at tage ting der ikke er mine. Nu hvor mine gruppekammerater tager afsted, ved jeg at jeg aldrig vil glemme dem. Selvom vi skændes eller taler grimt til hinanden, og selvom vi nogle gange gik væk fra hinanden og så kom tilbage til hinanden, så ved jeg at vi forstår hinanden«. Mark Anthony De Leon»Jeg oplevede at være glad, og jeg lærte meget om at producere ting. Jeg oplevede også at blive undervist i en skole, at lære matematik, engelsk og filipino, blandt andre ting. Og jeg følte den kærlighed som Stairway giver mig. Og jeg vil aldrig glemme de ting jeg har lært. Jeg vil tage det med mig hvorend jeg kommer hen. Og de håndarbejder som jeg har lært, dem vil jeg lave en forretning ud af. Jeg håber, at I vil lade mig tage de ubrugte ting, jeg har lavet, jeg vil gerne tage dem med hjem til min familie for at hjælpe dem lidt. Tak for den kærlighed I har givet os. Tak«. Rowell Mendoza»Jeg blev en gladere person. Jeg lærte at respektere andre, især mine storesøstre (ate) og storebrødre (kuya). At relatere til mennesker som vi ikke kender fra begyndelsen, men som blev vores venner til sidst. Og den kærlighed jeg følte gjorde mit ophold nemmere og mine følelser lettere«. Rysand Lumuntad»Jeg følte mig accepteret og elsket hos Stairway. Og jeg lærte at respektere og være høflig overfor storesøstrene (ate) og storebrødrene (kuya). Jeg lærte at læse, at skrive, at tjene penge, og at sætte pris på mine ejendele. Jeg lærte også at producere ting. Tak Stairway, for at dele med mig«. Raymond Chico»Jeg oplevede at være glad, jeg følte stor glæde, og jeg lærte meget fra de mennesker der var der for at hjælpe os, de skubbede os til at være bedre i vores liv. Jeg har lært så meget af at bo her«. Ronel Cruz»Jeg er glad, mødte en masse mennesker. Jeg lærte også så meget hos Stairway. Som at læse og skrive, og at respektere familiemedlemmerne hos Stairway«. Jonathan Alberto

10 »Jeg tror på mig selv nu!«reymond var tre år i fængsel, før han kom til Stairway sidste sommer. Det har været en kolossal oplevelse. Han har fået selvværd og et mål i livet. Når disse linier læses, er han vendt tilbage til sin far i Manila - forhåbentlig til en bedre og mere tryg fremtid Af Vibeke Kamp, som besøgte Stairway i februar og talte med Reymond Reymond kom til Stairway efter at have været tre år på et rehabiliteringscenter (=fængsel). Hans forbrydelse var at have levet på gaden, hvor politiet tror, han sniffer lim. Hans far behandlede ham meget dårligt, derfor levede han på gaden. De andre gadebørn var meget hårde mod ham og slog ham, og med tiden blev han også selv grov og gav igen på samme måde. I de tre år i fængslet havde han ikke kontakt med sin far. Faderen vidste ikke, hvor han var, da det er almindeligt, at gadebørn ikke opgiver deres rigtige identitet til politiet - så får man jo dårlige papirer. Reymond siger, at han er meget heldig, at han er kommet på Stairway. Skal han nævne de tre bedste ting ved Stairway, siger han: At han har lært at læse. At han har lært at give og få respekt. At han har lært at tjene penge på forskelligt håndværk. Efter Stairway skal Reymond hjem til sin far (moderen døde for mange år siden). Han er klar til at møde sin far igen. Han ved, at faderen holder af ham.»jeg må åbne mig for ham«, siger han og også for sin stedsøster, som har ringet og sagt, at hun holder af ham.»i can love her«, siger Reymond. Reymond vil hjælpe faderen med at tjene penge ved at køre sidecar i Manila. Men hvordan vil Reymond klare sig i Manila, når han møder gadebørnene igen?»hvis de generer mig vil jeg gå hen på en internetcafe og skrive til mine venner og få styrke derigennem«, svarer han. For nylig har Stairway haft besøg i en uge af en gruppe rige og privilegerede børn fra International School Manila. Reymond har et billede af sig selv sammen med nogle af dem. Det kan han vise, når han kommer hjem. Det er et bevis på, at han har rige venner. En af eleverne fra den internationale skole har sagt til Reymond»I er bedre end os. I har bevist, at I har kunnet klare jer og overleve på gaden, vi har jo vores forældre«. De rige børn har lært, at ikke alle gadebørn er bad children, og Stairways børn har lært, at de fortjener respekt.»det er 100% sikkert: jeg vil ikke tilbage til gaden igen. Jeg tror på mig selv, jeg vil ikke gøre det igen«, siger Reymond. En del af vores ICARE program i år var en 'sundhedsmesse' hvor elever fra International School Manila i samarbejde med Stairways børn lavede en lang række 'helse boder', hvor børn fra lokalområdet kunne komme og lære om forskellige sundheds-relaterede emner. Vi havde over 100 børn fra de to lokale skoler for oprindelige folk på besøg, og alle havde en sjov og lærerig dag. I februar var Stairway Danmarks formand Søren H. Sørensen og hans kone Vibeke på besøg på Stairway for at diskutere den fremtidige strategi sammen med den filippinske bestyrelse. Med sig i kufferten havde de en stor stak engelsksprogede bøger om mange forskellige emner. Børgerne er en stor succes blandt vores drenge. Tusind tak for bøgerne - og ideen er hermed givet videre!

11 Foreningen Stairway Danmark FAKTA OM FORENINGEN Om foreningen Stairway Danmark er en uafhængig, upolitisk forening, der har til formål at yde støtte til Stairway Foundation Inc. s arbejde med gadebørn og børns rettigheder i Filippinerne. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet. De uundgåelige administrationsomkostninger til fx. trykning af nyhedsbrev, porto og transport dækkes dels af sponsorbidrag fra virksomheder dels via et fast tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Alle private bidrag til Stairway Danmark går derfor ubeskåret til arbejdet med børn og unge i Filippinerne. Foreningen Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Derfor kan bidrag til foreningen trækkes fra i skat efter gældende regler (se mere neden for). Foreningens regnskab er i 14 år blever revideret gratis af revisionsfirmaet KPMG Bliv medlem Du kan støtte Stairway Danmarks arbejde ved at melde dig ind i foreningen. Du kan melde dig ind på to måder: l Kontakt sekretær Nils Vilsbøl - se adressen neden for. Så modtager du et girokort. l Indbetal kontingent på giro Kontingentet er 150 kr. pr. år - dog kun 75 kr. for studerende og pensionister Bliv voluntør! l Vi leder efter en eller flere unge som kan spille musik (gerne rytmisk) samt undervise i formning og billedkunst. l Vi søger samtidig en håndværker, som vil være pedel på Stairway i et halvt til et helt år. l Endelig søger vi en person, som kan hjælpe med markedsføring og distribution af vores film/materialer. Kontakt Katrine Nyholm fra bestyrelsen (se neden for) og hør mere! Træk bidrag til Stairway fra i skat Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Det betyder, at private kan trække bidrag til Stairway fra på selvangivelsen. Fradragsgrænsen er kr. i det dobbelte for ægtepar. De første 500 kr. giver ikke fradrag. For at udnytte fradraget fuldt ud, skal man altså give kr. Bemærk: Fra 2008 vil Stairway indberette alle gaver over 500 kr. til SKAT, så du automatisk får fradrag for din gave. Indberetningen er et krav fra SKAT. For gaver, der gives i 2008, er det ikke længere nok, at du selv trækker gaven fra på selvangivelsen. For at kunne indberette din gave, skal vi bruge dit CPR-nummer. Du kan sende det på eller i en lukket kuvert til Stairway Danmarks kasserer Jeanette Ptak. Se adressen neden for. Vi behandler naturligvis dit CPR-nummer fundstændig fortroligt - og beklager ulejligheden. Giv os din ! Hjælp os med at blive mere effektive: Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev på - så sparer vi udgifter til tryk og porto... Foreningens bestyrelse Formand: Søren H. Sørensen Rosenbergsalle 9, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf / Kasserer: Jeanette Ptak, P. Mogensensvej 5, 3400 Hillerød Tlf / Sekretær og administration: Nils Vilsbøl Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg Tlf Fundraising: Claus Abildgaard Lundtoftegårdsvej 27-1, 2800 Lyngby Tlf , Birgit Lind Skovstjernevej 94, 4700 Næstved Tlf , Katrine Nyholm Vodroffsvej 11-2, 1900 Fr.berg C Tlf Nyhedsbrev: Tune Nyborg Mejlgade 101-3, 8000 Århus C Tlf / Salg af armbånd m.m. Marianne Schmitto Engstien 3a, 2980 Kokkedal Tlf Suppleant: Peter Rosting Ahlefeldtsgade 16, 4.tv, 1359 kbh k Tlf Bemærk: På generalforsamlingen 27. april er der nyvalg til bestyrelsen. Tjek den nye bestyrelse på hjemmesiden. Se mere om foreningen på

12 AFSENDER: STAIRWAY DANMARK Sankelmarksvej Vordingborg To unge fra Stairway kommer til Danmark John Cris skal have en dansk idrætslederuddannelse på Ollerup Gymnastik og Idrætshøjskole, og bageren i Hvide Sande skal have en praktikant fra den anden side af jorden. To unge med tilknytning til Stairway er lige nu ved at planlægge et efterår i Danmark: Vores idræts- og musiklærer John Cris var en af de aller første drenge på Stairway. Han har fået et generøst tilbud om en gratis idrætslederuddannelse på Gymnastikhøjskolen Ollerup. Og vores kok Dave har fået tilbudt et tre måneders praktikophold hos Ejvinds Bageri og Mr. Beef i Hvide Sande. John Cris har længe drømt om at få mere uddannelse. Tilbuddet fra Ollerup betyder, at han får styrket sin viden om både idræt og ledelse, og det er en fantastisk chance for Kajakkerne er et sikkert hit! både ham og Stairway. Vi forventer et stort udbytte, når han er tilbage. Fra troperne til Vestkysten Dave har fået en filippinsk uddannelse inden for hotel og restauration, og han er i dag leder af Stairways køkken - som jo i øvrigt er et af kystens flotteste og mest moderne takket være stor støtte fra Danmark. Han får nu muligheden for både at lære nyt om sit fag og at udvikle sig personligt. Både John Cris og Dave har været i Danmark før. De var med, da Stairway viste musicalen 'Goldtooth' i flere europæiske lande. Men det bliver uden tvivl en stor forandring for dem at tilbringe efteråret i Danmark! Sponsorer søges For John Cris' vedkommende er selve opholdet på Gymnastikhøjskolen Ollerup gratis,, ligesom Dave selvfølgelig får kost og logi i Hvide Sande. Men vi søger støtte/sponsorer til deres flybilletter, lommepenge osv., i alt ca kr. Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du vil give et bidrag. Takket være tilskud fra Damkiær-Classen Fonden købte vi sidste år en håndfuld solide havkajakker, som stadig er alles yndlingslegetøj. For mange af drengene er mødet med Stairway også deres første møde med badelivet. Nok ligger Manila ud til kysten, men vandet er forurenet, og kun de færreste vover sig ud i bølgerne. På Stairway er stranden, og vandet derimod en fast del af hverdagen. Ved skumringstid samles børn og voksne på stranden til et par timers leg, badning, boldspil og hygge.

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2007 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE Nye børn på stranden 'Årets kuld' er ankommet til Stairway, og de

Læs mere

STAIRWAY NEWSSeptember

STAIRWAY NEWSSeptember STAIRWAY NEWSSeptember 2012 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Invitation: Stairway-træf 22. sept. SIDE 3 Børneorganisationer

Læs mere

Det hér er der ikke mange gadebørn i Manila, som har prøvet! Læs mere spændende nyt fra Stairway inde i bladet

Det hér er der ikke mange gadebørn i Manila, som har prøvet! Læs mere spændende nyt fra Stairway inde i bladet STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK DECEMBER 2012 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Det hér er der ikke mange gadebørn i Manila, som

Læs mere

STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK SEPTEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF

STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK SEPTEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK SEPTEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Overblik: Fakta om Stairway Stairways driftsudgifter

Læs mere

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 4 2005 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE Stairway på gaden i Manila Oplysningsarbejdet i Filippinerne fortsætter

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3 STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK DECEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE Læs mere side 3

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3 Marts 2012 STAIRWAY NEWS NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK VI STØTTER ARBEJDET MED GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Skolemad gør skoleglad. SIDE 2 Indkaldelse til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for jeres støtte. Vi er i bestyrelsen meget glade for at kunne arbejde for at give Ugandiske børn

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere