Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden"

Transkript

1 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal bevare sin legitimitet, må den bevise sit værd for verdens nye magtcentre. ANALYSE af Trine Flockhart LÆS OGSÅ: - Eliot Cohen: Europa må til at klare sig selv - NATO: Den ujævne vej mod et nyt strategisk koncept - NATO?s nye strategiske koncept: De 200 sidste atomraketter i Europa

2 Den 20. maj holder NATO topmøde i Obamas hjemstavn Chicago. Mødet har været planlagt, siden NATO vedtog et nyt strategisk koncept i Lissabon i november Aftalen skulle gøre alliancen klar til at imødegå det 21. århundredes udfordringer. Medlemslandene besluttede sig for at revidere NATO?s atom- og afskrækkelsesstrategi og fokusere på sikkerhed gennem samarbejde med et bredt spektrum af partnere. Til topmødet i Chicago skulle NATO så gøre status over de initiativer, der blev formuleret i Lissabon. Planen var, at alliancen dels kunne tage bestik af operationen i Afghanistan. Dels give et samlet bud på, hvilke atomare-, konventionelle- og missilforsvarsstyrker, der er nødvendige for kunne føre en overbevisende afskrækkelsespolitik og opretholde et troværdigt forsvar. Da parterne forlod hinanden i 2010, forstillede de sig, at en ny partnerskabspolitik, et operationelt missilforsvar og nye samarbejdsaftaler med Rusland og med en række internationale organisationer ville være en realitet i Men sådan ser virkeligheden ikke ud, når alliancen stikker hovederne sammen i Chicago i weekenden. NATO?s atom- og afskrækkelsesstrategi er ikke blevet revideret, missilforsvarssamarbejdet med Rusland står stille, og samarbejdsaftalerne med andre internationale aktører lader vente på sig. NATO bliver nødt til at adressere problemstillingerne, hvis alliance stadig skal være relevant under de nye forudsætninger, man kan forvente i et post-vestligt internationalt system. Alligevel er det usandsynligt, at den fejlslagne strategi vil blive bemærket på topmødet. Som altid har NATO-diplomatiet formået at formulere en dagsorden, der lægger sig i forlængelse af dagsordenen i Lissabon, uden at komme ind de planer, som ikke er blevet til noget. I stedet for at handle om initiativer, der ikke er blevet til noget, kommer mødet til rotere omkring tre nøje udvalgte hovedtemaer: Hovedemner #1: En milliard euro til Afghanistan Ifølge højtstående diplomater i NATO vil topmødets centrale emne helt oplagt være en præsentation af den forestående overgangsfase i Afghanistan, ligesom alliancen vil understrege sin fortsatte støtte til det Afghanske folk. NATO vil naturligvis gøre alt, for at missionen i Afghanistan kommer til at fremstå i så positivt lys som muligt. Men bag ved de retoriske floskler kan man også forvente en målrettet forhandling, om hvem der skal betale for sikkerheden i Afghanistan. USA vil sandsynligvis bruge topmødet til at få en aftale på plads om finansieringen af de afghanske sikkerhedsstyrker efter tilbagetrækningen i Ambitionen er at sikre et bidrag på en milliard euro, hvilket er et temmelig ambitiøst mål under de givne økonomiske forhold. Hovedemner #2: Smart defence og missilforsvar

3 Det andet hovedemne er kapabiliteter., herunder Anders Fogh Rasmussens initiativ om at øge satsningen på det såkaldte smart defence. Det er i grundlæggende set en diplomatisk måde at sige, at NATO må blive bedre til at få pengene til at slå til, uden at det går ud over evnen til at løfte sine forsvarsopgaver. Men smart defence er samtidig en mulighed for at få fordelt arbejdet anderledes i alliancen. Sikkert er det, at smart defence vil være nøgleordene på topmødet, selvom kapabiliteter dækker over andre nok så vigtige emne. Offentligheden kommer til høre mest om smart defence, mens NATO forhandler om mere specifikke kapabiliteter som for eksempel air policing, efterretning, overvågning, droner og rekognoscering. Dertil kommer, at NATO (lidt diskret) vil annoncere, at det missilforsvar, som man blev enige om at oprette i Lissabon i 2010, nu er operationelt i første fase. Det planlagte samarbejde med Rusland er dog ikke kommet på plads. Godt gemt i topmødet kan man desuden forvente at finde en erklæring om, at NATO støtter en reducering af verdens atomvåben? gerne gennem forhandlinger med Rusland om at fjerne alle ikke-strategiske kernevåben placeret i Europa og i det vestlige Rusland. Hovedemner #3: Partnerskaber Det tredje hovedemne er partnerskaber. Der er sket en hel del på området, siden NATO i Lissabon udtrykte ønske om at udvikle et bredere netværk af partnerskaber med lande og internationale organisationer. På et møde i Berlin i april sidste år, blev alliancelandene enige om en ny partnerskabspolitik. Den skal nu basere sig på interesser i stedet for værdier, mens partnere, der bidrager til NATO?s operationer, skal have mere indflydelse. Men selvom NATO?s nye partnerskabspolitik absolut er en god begyndelse, skal NATO ikke forvente en kø af entusiastiske bidragydere. Alliancen skal snarere regne med, at potentielle partnere også vil basere deres relationer med NATO på interesser, og at de vil kræve noget for noget. Spørgsmålet NATO burde stille sig selv De tre hovedemner dækker langt fra alle relevante spørgsmål, som NATO burde forholde sig til. Siden lanceringen af det strategiske koncept i 2010 har alliancen været genstand for en voksende debat. Spørgsmålet er, om NATO kan forblive relevant i en verden, hvor fokus i stigende grad er rettet mod Asien, og hvor de europæiske medlemslande har vist sig yderst tilbageholdene, når det kom til at engagere i de missioner (Afghanistan og Libyen), som rent faktisk giver alliancen legitimitet. Det store spørgsmål er, om der er brug for en organisation som NATO i en post-vestlig verden. I

4 lyset af den eksistentielle udfordring, NATO står overfor, svarer diskussionen af de tre hovedemner til at flytte rundt på dækstolene på Titanic. I 2010 kunne NATO selv få øje på flere områder, hvor den kunne spille en rolle som relevant sikkerhedsaktør. Både i forhold til at opretholde egne medlemmers sikkerhed og i forhold til at sikre, at nødvendige ressourcer er tilgængelige, og at handels- og kommunikationsveje holdes sikre og åbne. Dertil kommer, at missionen i Libyen viste, at NATO er den eneste sikkerhedsorganisation, der kan sendes ud med kort varsel, når uventede kriser sker. NATO forvandlede sig for en stund fra en stationær forsvarsalliance til en aktivistisk sikkerhedsaktør. I flere henseende spiller NATO også en rolle, der har relevans uden for alliances medlemskreds. For eksempel gennem patruljerne i Adenbugten, indgrebet i Libyen og tilstedeværelsen i Afghanistan. Det har stor betydning, fordi et relevant NATO i en post-vestlig verden er et NATO, som nye magtcentre ønsker at være partnere med. Og selvom alliancen har vist gode takter, tyder meget på, at den ikke griber chancen for at slå sin relevans fast med syvtommersøm i Chicago. Det skyldes hovedsageligt tre forhold: Forhold #1: NATO kan ikke enes om en atomstrategi For det første var det meningen, at NATO skulle gennemgå en revision af den atom- og afskrækkelsesstrategi, som har hersket siden den kolde krig. NATO har allerede i al ubemærkethed skaffet sig af med cirka 90 procent af de våben, som fandtes på det europæiske kontinent, men der er stadig cirka 200 aldrende fritfaldsbomber af typen B61 tilbage i Europa. Eftersom våbnenes fremføringsmidler (Tonado og F-16 fly) snart skal skiftes ud, er spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at være i besiddelse af bomberne længere. Ikke desto mindre, og til trods for at der ikke findes overbevisende argumenter for at beholde af de resterende atomvåben, har NATO ikke kunnet nå til enighed om at skaffe sig af med dem. I det hele taget har alliancen ikke kunne blive enige om substantielle ændringer i atomstrategien. Forhold #2: Fokus skifter For det andet har nogle af NATO?s medlemmer tilsyneladende endnu ikke indset, USA kun finder NATO relevant, så længe et af to kriterier er opfyldt. De europæiske allierede (og Canada) skal enten være villige til at bidrage til missioner, der er strategisk vigtige for USA (Afghanistan), eller som NATO føler sig forpligtiget til at deltage i, selvom de ikke er strategisk vigtige for USA (Libyen). NATO handler ikke kun om, at USA beskytter Europa. NATO handler også om, at Europa støtter USA. Alligevel har de europæiske allierede sat en ære i at komme ud af Afghanistan så hurtigt som muligt. Og NATO har kun kunnet mønstre otte medlemslande (ud af 28) i missionen i Libyen.

5 Selvom USA har forsikret europæerne om, at Europa forbliver USA?s vigtigste allierede, kan man ikke se bort fra, at USA bruger mindre tid på Europa i dag end for få år siden. Samtidig taler fremtrædende amerikanske analytikere om en betydeligt formindsket amerikansk rolle i Europa, alt i mens USA selv mister magt i det internationale system. NATO får sin legitimitet gennem internationale missioner, men efter 2014 kunne NATO meget vel ikke være involveret i nogen mission for første gang i tyve år. Forhold #3: Vil ikke give noget igen Sidst men ikke mindst lagde det strategiske koncept op til, at NATO skulle gøre begrebet?samarbejdende sikkerhed? (cooperative security) til et af alliancens hovedformål. Den store overraskelse i Lissabon var Anders Fogh Rasmussens initiativ til at tilbyde et samarbejde med Rusland på missilforsvarsområdet. Rusland accepterede invitationen og indgik tilmed flere andre samarbejdsaftaler på områder, hvor de ellers ligger langt fra NATO?s linje. Forhandlingerne gik dog i hårdknude, da det stod klart, at NATO ikke tilbød egentligt samarbejde om et fælles missilforsvar, men derimod forestillede sig to sideløbende missilforsvarssystemer med udveksling af information. Med andre ord ville Rusland ikke få meget ud af samarbejdet. Siden har der vist sig en tendens til, at NATO godt nok ønsker samarbejde, men har svært ved at blive enige om, hvordan den skal bidrage til sådanne samarbejder. I et system med stigende magtspredning må NATO vænne sig til, at potentielle samarbejdspartnere også skal kunne drage fordel af et samarbejde. Hidtil har NATO været vant til en kø af lande, der ønskede at arbejde sammen med NATO, men nu er det NATO, der ønsker at arbejde sammen med tredjelande. Det fordrer naturligvis, at NATO vil tilbyde noget til gengæld. Det er et skridt, som NATO dog endnu ikke har formået at tage. Trine Flockhart (f. 1961) er senior forsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Hendes primære forskningsområder er europæisk sikkerhed, især NATO og EU samt udviklingen og udfordringerne i den liberale verdensorden. Hun har tidlige arbejdet i Australien og Storbritannien og har bla. udgivet bøgerne Socializing Democratic Norms (2005) samt European Security after the War in Iraq (2006). Hun arbejder i øjeblikket på en bog om forholdet mellem NATO og EU, samt en bog om den liberale verdensorden. ILLUSTRATION: NATO?s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen holder pressemøde (Foto: Presse, NATO)

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR VINTER 2001/2002 NATO NATOnytnyt Kampen mod nye sikkerhedstrusler DECEMBER - FEBRUAR Interview med Ted Whiteside side 22-23 Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys side 31-33 NATO nyt indhold Udgives under

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Gør vi en forskel? Af historiker Robert Petersen Publiceret i Politiken 21. juli 2013

Gør vi en forskel? Af historiker Robert Petersen Publiceret i Politiken 21. juli 2013 Gør vi en forskel? Danmark har siden Den Kolde Krigs afslutning udsendt titusinder af soldater til fjerne konflikt- eller krigszoner som led i en aktivistisk udenrigspolitik. Det bliver tit hævdet, at

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere