STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011

2 INDHOLD ST. MAGLEBY SKOLE (STM) + SKOLEN VED VIERDIGET (SVV) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse tager udgang- spunkt i en sammenlægning af Skolen ved Vierdiget og St. Magleby skole og ønsket om at Undersøgelsen indeholder en analyse af St. Magleby skoles eksisterende forhold, en be- hovsanalyse i forbindelse med en udvidelse af Analysen er udarbejdet på baggrund af et Undersøgelsen skal ses som et grundlag i det videre arbejde med udvidelsen hvor en dialog med de kommende brugere og kommunen er Forslagene opfylder behovene i den basismod- el kommunen og skoleledelsen i fællesskab med en række anbefalinger for at på sikt øge brugbarhed, pædagoiske muligheder og trivsel på skolen. ANALYSE EKSISTERENDE FORHOLD SIDE 03 BEHOVSANALYSE - BASISMODEL SIDE 11 FORSLAG TIL DISPONERING AF UDVIDELSE SIDE 12 ANBEFALINGER SIDE 21 ØKONOMISK OVERSLAG BILAG 2

3 Dragør Rådhus EKSISTERENDE FORHOLD Brandstationen analyse eksisterende forhold Kirkevej Østresiden St. Magleby Kirke P Kirkevejens Fritidshjem SKOLEGÅRD INDSKOLING SKOLEGÅRD MELLEMTRIN UDSKOLING 2 SPOR KLASSE Hollænderhallen 441 ELEVER 3 ST. MAGLEBY SKOLE, EKSISTERENDE SITUATIONSPLAN / 1:1000

4 DISPONERING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold SFO 4 SATELLITTER Rødtjørnens fritidshjem Strandengens fritidshjem Kirkevejens fritidshjem Sølyst fritidshjem FUNKTIONER KLASSE (4 HJEMKLASSER) KLASSE (6 HJEMKLASSER) SKOLEGÅRD KLASSE KIRKEVEJ SKOLEGÅRD INDSKOLING KLASSE (6 HJEMKLASSER) KLASSE (4 HJEMKLASSER ) FUNKTIONER Eksisterende hjemklasse EKSISTERENDE UNDERVISNINGSKABER / KLYNGER PÅ 4-6 KLASSER Eksisterende klynger Nord 4 ST. MAGLEBY SKOLE, DISPONERING AF FASER OG FUNKTIONER

5 3.0 DISPONERING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold IDRÆT KÆLDER SEKUNDÆRE FUNKTIONER TAGETAGE TAGETAGE SKOLE TORV ADM LÆRINGSCENTER Eksisterende hjemklasse PERSONALE Eksisterende klynger Nord 5 ST. MAGLEBY SKOLE, DISPONERING AF HJEMKLASSER / 1:500

6 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold 37% 43% Fællesareal Personale Serviceareal 8% 52% 13% 22% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang 5% Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 6 ST. MAGLEBY SKOLE, KÆLDER / 1:500

7 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold 37% 43% Fællesareal Personale Serviceareal 8% 52% 13% 22% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang 5% Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 7 ST. MAGLEBY SKOLE, STUEETAGE / 1:500

8 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold 37% 43% Fællesareal Personale Serviceareal 8% 52% 13% 22% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang 5% Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 8 ST. MAGLEBY SKOLE, 1.SAL / 1:500

9 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold Arealfordeling pr. elev, St. Magleby skole Arealoversigt St. Magleby skole Antal elever: 441 fordelt på 20 klasser Klassekoefficient klasse: 22,1 Kategori Underkategori Areal Areal Areal Areal pr. elev pr. kategori pr. elev 13% Undervisning hjemmeklasser 941 m 2 2,1 m 2 SE UDDYBENDE FORKLARING S.10 Undervisning faglokaler 815 m 2 1,8 m 2 Undervisning øvrige 550 m 2 1,2 m m 2 5,2 m 2 7% 43% Undervisning Fællesareal Personale Serviceareal Fællesareal læringscenter 164 m 2 0,4 m 2 Fællesareal fællesrum/gang 265 m 2 0,6 m 2 37% Fællesareal gang/fællesrum 451 m 2 1,0 m 2 Fællesareal gang/garderobe 93 m 2 0,2 m 2 Fællesareal gang 1039 m 2 2,4 m m 2 4,6 m 2 Personale generelt 393 m 2 0,9 m m 2 0,9 m 2 Serviceareal toiletter 55 m 2 0,1 m 2 Serviceareal depot 739 m 2 1,7 m m 2 1,8 m 2 8% 13% Læringscenter i alt: 5504 m 2 12,5 m m 2 12,5 m 2 Arealer der ikke er medtaget i opgørelsen: Undervisning faglokaler idræt 425 m 2 1,0 m 2 Serviceareal teknik og værksted 200 m 2 0,5 m 2 Sekundære areal Læge, tandlæge mm. 153 m 2 0,3 m 2 Sekundære areal SFO 0 m 2 0,0 m 2 i alt: 6282 m 2 14,2 m 2 52% 22% 5% SE UDDYBENDE FORKLARING S.10 Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt 9 Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe

10 VURDERING AF EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold STM + SVV UDFORDRINGER I DET FYSISKE MILJØ: Skolebygningerne mangler generelt me- ŬĂŶŝƐŬ ǀĞŶƟůĂƟŽŶ ŽŐ ůğǀğƌ ŝŭŭğ ŽƉ Ɵů ŬƌĂǀ Žŵ ůƶōɛŭŝōğ ŝ ŶLJĞƚĂďůĞƌĞĚĞ ƵŶĚĞƌǀŝƐŶ- ingslokaler. Især faglokalerne er ringe rent ŝŷɛƚăůůăɵžŷɛŵčɛɛŝőƚ Ğƌ Ğƌ ŽŐƐĊ ŽƉƐƚĊĞƚ indvendige oversvømmelser i deler af skole- ďljőőğƌŝğƚ ŚǀŽƌƟů ĊƌƐĂŐĞŶ ďɔƌ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞƐ ŶƚĂůůĞƚ ĂĨ ĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ ƚžŝůğʃğƌ ƐǀĂƌĞƌ ŝŭŭğ Ɵů ĂŶƚĂůůĞƚ ĞůĞǀĞƌ OVERORDNET St. Maglebyskole er sammensat af en ældre skolebygning fra erne og en nyere del opført i 1961/73. Den ældre skolebygning kan karakteriseres som en etageskole og den nyere del er en ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƉĚĞůƚ ƐŬŽůĞ ŵğě ŐĂŶŐĂƌĞĂů ĚĞƌ ďğƚũğŷğƌ ƚljěğůŝőƚ ŽƉĚĞůƚĞ ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ Hovedparten af hjemklasserne er be- liggende i stueetagen sammen med ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ůčƌğƌĩăđŝůŝƚğƚğƌ ŽŐ ĚĞƚ ĐĞŶƚƌĂůƚ ďğůŝőőğŷěğ ůčƌŝŷőɛđğŷƚğƌ >čƌŝŷő- ƐĐĞŶƚĞƌĞƚ ďůğǀ ŽŵďLJŐŐĞƚ ŽŐ ƵĚǀŝĚĞƚ med et velfungerende fællesrum i &ĂŐůŽŬĂůĞƌŶĞ Ğƌ ƉůĂĐĞƌĞƚ ŝ ŬčůĚĞƌĞƚĂŐĞŶ med dagslys fra lysgårde. INDEKLIMA En stor del af fællesarealet består af ganga- ƌğăů ϱϯй Ğ ƌğůăɵǀƚ ďƌğěğ ŽŐ ůăŷőğ ŐĂŶŐĞ Ğƌ ƚljɖŝɛŭğ ĨŽƌ ĚĞŶ ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƉĚĞůƚĞ ƐŬŽůĞ ŽŐ Ğƌ ƐǀčƌĞ Ăƚ ƵĚŶLJƩĞ Ɵů ŚŽůĚĂƌďĞũĚĞ ŽŐ ophold pga. manglende bearbejdning og in- ventar. Flere af afdelingerne på skolen man- gler et naturligt samlingssted i form af et fællesrum, og de fællesrum der er etableret ŬĂŶ ƵĚŶLJƩĞƐ ďğěƌğ ǀĞĚ Ăƚ ďğăƌďğũěğɛ ŵğě rumlige elementer og inventar. Der er ingen synlighed mellem fællesarealer og undervis- ningslokaler som fremstår lukkede. AREAL HJEMKLASSER ^ŬŽůĞŶ Ğƌ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚ ĞŌĞƌ ŚũĞŵŬůĂƐƐĞ- ƉƌŝŶĐŝƉĞƚ ŽŐ ŚŽǀĞĚƉĂƌƚĞŶ ĂĨ ŬůĂƐƐĞǀčƌĞů- serne er beliggende i stueetagen. Hjem- klasserne er gennemgående små. Med en gennemsnitlig andel af klasseværelse på 2,1 m2 pr. elev, har skolen væsentligt min- dre hjemklasseareal end en typisk skole ŵğě ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞ ĨčůůĞƐ ĂƌĞĂů 1 I en funk- ƟŽŶƐŽƉĚĞůƚ ƐŬŽůĞ ůŝőőğƌ ŚũĞŵŬůĂƐƐĞĂƌĞĂů typisk på 2,8 m2 pr. elev1. De hjemklasser der er beliggende i kælderetagen fremstår lukkede pga. de høje brystninger og smalle lysgårde. UDEAREALER 1. Jfr. Modelprogram for fokeskoler, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania, Marts Undersøgelse af udvidelsesmuligheder for Nordstrandskolen og St. Magleby skole i forbindelse med skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 Ğ ƵĚĞĂƌĞĂůĞƌ ĚĞƌ ŚĞŶǀĞŶĚĞƌ ƐŝŐ Ɵů mellemtrin og udskoling fremstår nedslidte p.g.a. den manglende vedligeholdelse af skolens byg- ninger samt begrænset inventar. Ğƌ ŵăŷőůğƌ ŽŐƐĊ ĂŬƟǀŝƚĞƚƐĂƌĞĂů ĚĞƌ ŚĞŶǀĞŶĚĞƌ ƐŝŐ Ɵů ŵğůůğŵƚƌŝŷ udskoling. Der er ingen eksister- ĞŶĚĞ ƉčĚĂŐŽŐŝƐŬĞ ƌğěɛŭăďğƌ Ɵů undervisning i uderummet.

11 PROGRAMBEHOV VED UDVIDELSE behovsanalyse - basismodel TIL 4 SPOR TIL 3 SPOR Behov udover eksisterende spor samt SFO- ordning inde- holdende 350 børn. BASIS UNDERVISNING 20 x HJEMKLASSER GRUPPE / HOLDARBEJDSPLADSER Behov udover eksisterende spor samt SFO- ordning inde- holdende 250 børn. BASIS UNDERVISNING 10 x HJEMKLASSER GRUPPE / HOLDARBEJDSPLADSER FAGLOKALER NATUR & TEKNIK LOKALE SCIENCE LOKALE MUSIKLOKALE ADSKILT OMKL. TIL GYMN. SAL AREAL UDVIDELSE LÆRINGSCENTER UDVIDEDE PERSONALEFACILITETER TOILET/DEPOT SFO (PROGRAM PR BØRN) SFO VÆRKSTED SFO KØKKEN SFO SFO AKTIVITETS x 2 SFO GRUPPE UDENDØRS LEGE- OG AKTIVITETSAREALER FAGLOKALER NATUR & TEKNIK LOKALE ADSKILT OMKL. TIL GYMN. SAL AREAL UDVIDELSE LÆRINGSCENTER UDVIDEDE PERSONALEFACILITETER TOILET/DEPOT SFO (PROGRAM PR BØRN) SFO VÆRKSTED SFO KØKKEN SFO SFO AKTIVITETS x 2 SFO GRUPPE UDENDØRS LEGE- OG AKTIVITETSAREALER Programmet tager udgang- spunkt i den basismodel som kommunen og skolele- indeholder kun de nødven- samt SFO. 11

12 SFO : 1 KIRKEVEJENS FRITIDSHJEM 100 BØRN KLASSE (12 HJEMKLASSER ) UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING CYKEL PARKERING CYKEL PARKERING Kirkevej PARKERING SUPPLERES MED PARKERING VED HOLLÆNDER- HALLEN SFO : BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE 0. KLASSE / SFO ADMIN. TAGETAGE : STØTTECENTER TAGETAGE : SFO TAGETAGE : SFO IDRÆT SEKUNDÆRE FUNKTIONER 0. KLASSE (4 HJEMKLASSER) SFO : 3 75 BØRN KLASSE (12 HJEMKLASSER) UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO SKOLE TORV LÆRINGSCENTER NYBYG I TO ETAGER CA 3700 M 2 SFO : 4 75 BØRN ADMIN UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE UDSKOLING KLASSE (12 HJEMKLASSER) Ny hjemklasse Afdeling Nybyg Den ældre skolebygn- - es hus med integreret SFO. Nybygning i to etager indeholdende indskol- ing med integreret SFO samt mellemtrin. SFO er opdelt i enheder med børn Eksisterende hjemklasse fordelt på den ældre skolebygning, nybyg- ningen samt Kirkeve- Personalefaciliteter ud- Der etableres adskilt - Eks. læringscenter ud- vides mod nord. PERSONALE Nord 4 SPOR 12 ST. MAGLEBY SKOLE, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF 4 SPOR / 1:600

13 SFO : 1 KIRKEVEJENS FRITIDSHJEM 100 BØRN PARKERING SUPPLERES MED PARKERING VED HOLLÆNDER- HALLEN SFO : BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE 0. KLASSE / SFO TAGETAGE : SFO IT TAGETAGE : SFO CYKEL PARKERING IDRÆT SEKUNDÆRE FUNKTIONER 0. KLASSE (4 HJEMKLASSER) NAT & TEK SFO VÆRKSTEDER/ BILLEDKUNST KLASSE (12 HJEMKLASSER) KLASSE (12 HJEMKLASSER ) SFO : 3 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO SKOLE TORV NYBYG 24 HJEMKLASSER 2 ETAGER SFO : 4 75 BØRN UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING CYKEL PARKERING UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE UDSKOLING KLASSE (12 HJEMKLASSER) En videre udvikling og præcicering af forslaget bør ske i dialog med de kom- mende brugere og kom- Eksisterende hjemklasse munen. Ny hjemklasse Afdeling Nybyg Nord Eksisterende hjemklasse Ny hjemklasse overordnede forhold som placering, adgangsforhold og udearealer, og indehold- er et økonomisk overslag. Den foreslåede dispo- hjemklasseprincippet samt arbejde i små arbejdsfælledskaber på Hvert arbejdsfælled- - ophold. Den foreslåede udvide- - - modeller - med vandret eller lodret opdeling af klasser i skolens afde- linger. ADMIN. TAGETAGE : STØTTECENTER LÆRINGSCENTER ADMIN Afdeling 4 SPOR PERSONALE Nybyg 13 ST. MAGLEBY SKOLE, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF HJEMKLASSER, STUEETAGE / 1:500 Nord

14 INDEHOLDT I NYBYG TUMLESAL ADSKILT OMKL. ETABLERES NAT & TEK VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST DESIGN BILLEDKUNST DESIGN DESIGN SLØJD HÅNDG. HJEMKUNDSKAB MUSIK MUSIK evt. musik depot FYSIK BIOLOGI SCIENCE Fællesareal Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Eksisterende faglokale Nyetableret faglokale KÆLDERPLAN PERSONALE Nybyg 4 SPOR 14 ST. MAGLEBY SKOLE, FORESLÅET DISPONERING AF FAGLOKALER VED 4 SPOR

15 PROGRAM FOR FORESLÅET NYBYGNING PROGRAM FOR NYBYGNING 4 SPOR 24 hjemklasser 150 SFO pladser Funktion Netto Antal I alt Areal Hjemklasse klasse 60 m m 2 Natur/Teknik lokale 65 m m 2 Depot Natur/Teknik 12 m m 2 Grupperum SFO/skole 20 m m 2 Garderobe 70 m m 2 Fællesrum /torv 100 m m 2 SFO/skole værksted 40 m m 2 SFO/skole køkken 10 m m 2 Toiletter 1 pr. klasse 2 m m 2 Forrum toiletter 6 m m 2 Depot 12 m m 2 Rengøringsdepot 6 m m 2 Fællesareal trappe /elevator 100 m m 2 Touchdown kontor SFO/skole 12 m m 2 Forbindelsesgang/fællesareal 30 m m 2 Teknikareal 30 m m 2 Nettoareal i alt ekskl. fællesareal gang ca m 2 Differenceareal (gangareal, vægge mm.) ca. 851 m 2 (Estimeret brutto/netto faktor 1,3) I alt bruttoareal: ca m 2 4 SPOR 15

16 SFO : 1 KIRKEVEJENS FRITIDSHJEM 100 BØRN CYKEL PARKERING UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING CYKEL PARKERING Kirkevej PARKERING SUPPLERES MED PARKERING VED HOLLÆNDER- HALLEN SFO : 2 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE KLASSE / SFO TAGETAGE : SFO ADMIN. TAGETAGE : STØTTECENTER IDRÆT SEKUNDÆRE FUNKTIONER KLASSE (6 HJEMKLASSER) KLASSE (6 HJEMKLASSER) NAT & TEK KLASSE (6 HJEMKLASSER) SFO : 3 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO SKOLE TORV LÆRINGSCENTER NYBYG I TO ETAGER CA 1900 M 2 ADMIN UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE UDSKOLING KLASSE (12 HJEMKLASSER) Den ældre skolebyg- - skolingshus med klasser samt integreret SFO. Nybygning i to etager indeholdende klasse med integreret SFO er opdelt i enheder med børn fordelt på den ældre skolebygning, nybyg- ningen samt Kirkeve- Personalefaciliteter ud- Der etableres adskilt - Eks. læringscenter ud- vides mod nord. PERSONALE 3 SPOR 16 ST. MAGLEBY SKOLE, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF 3 SPOR / 1:600

17 SFO : 1 KIRKEVEJENS FRITIDSHJEM 100 BØRN UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING NYBYG 12 HJEMKLASSER 2 ETAGER PARKERING SUPPLERES MED PARKERING VED HOLLÆNDER- HALLEN IDRÆT SEKUNDÆRE FUNKTIONER KLASSE (6 HJEMKLASSER) NAT & TEK KLASSE (6 HJEMKLASSER) UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE UDSKOLING Eksisterende hjemklasse SFO : 2 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE KLASSE / SFO TAGETAGE TAGETAGE TAGETAGE : SFO ADMIN. IT TAGETAGE : STØTTECENTER KLASSE (6 HJEMKLASSER) SFO : 3 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO SKOLE TORV LÆRINGSCENTER SFO VÆRKSTED/ BILLEDKUNST ADMIN PERSONALE KLASSE (12 HJEMKLASSER) Ny hjemklasse Afdeling Nybyg Nord Eksisterende hjemklasse Ny hjemklasse Den foreslåede dispo- hjemklasseprincipet samt arbejde i små arbejdsfælledskaber på Hvert arbejdsfælled- - ophold. Den foreslåede udvide- - - modeller - med vandret eller lodret opdeling af klasser i skolens afde- linger. Afdeling 3 SPOR Nybyg 17 ST. MAGLEBY SKOLE, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF HJEMKLASSER, STUEETAGE / 1:500 Nord

18 INDEHOLDT I NYBYG VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST DESIGN NAT&TEK TUMLESAL ADSKILT OMKL. ETABLERES BILLEDKUNST DESIGN HÅNDG. HJEMKUNDSKAB MUSIK FYSIK BIOLOGI SLØJD Fællesareal Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Eksisterende faglokale Nyetableret faglokale KÆLDERPLAN PERSONALE Nybyg 3 SPOR 18 ST. MAGLEBY SKOLE, FORESLÅET DISPONERING AF FAGLOKALER VED 3 SPOR

19 PROGRAM FOR FORESLÅET NYBYGNING PROGRAM FOR NYBYGNING 3 SPOR 12 hjemklasser 75 SFO pladser Funktion Netto Antal I alt Areal Hjemklasse klasse 60 m m 2 Grupperum SFO/skole 20 m m 2 Garderobe 80 m m 2 Fællesrum /torv 100 m m 2 SFO/skole værksted 40 m m 2 SFO/skole køkken 10 m m 2 Toiletter 1 pr. klasse 2 m m 2 Forrum toiletter 6 m m 2 Depot 12 m m 2 Rengøringsdepot 6 m m 2 Fællesareal trappe /elevator 70 m m 2 Touchdown kontor SFO/skole 12 m m 2 Forbindelsesgang/fællesareal 30 m m 2 Teknikareal 12 m m 2 Nettoareal i alt ekskl. fællesareal gang ca m 2 Differenceareal (gangareal, vægge mm.) ca. 436 m 2 (Estimeret brutto/netto faktor 1,3) I alt bruttoareal: ca m 2 Hvis man ønsker at hæve den nuværende 22,5 på St. Maglebyskole, bør de små klasseværelser udvides. - bygning - i den nyere skole- bygning kan gangarealet og et nyt gangareal udbyg- ges. 3 SPOR 19

20 OVERSIGT OVER INDGREB BASISMODEL FOR UDVIDELSE 4 SPOR 7 NYBYGNING STUEETAGE SAL Ombygning Nybygning BASISMODEL FOR UDVIDELSE 3 SPOR KÆLDERETAGE Nybygning Ombygning 2 3 Nybygning 3 OG 4 SPOR 20 ST. MAGLEBY SKOLE, INDGREB I OM- OG NYBYGNING

21 SUPPLERENDE ANBEFALINGER anbefalinger UDNYTTE GANGAREAL der udarbejdes en plan for at - - jdspladser og tydelige zoner for arbejde og ophold vil det forbedre - dervisning. Gangarealet kan f.eks. udvikles med inventar, rumdelende Basismodellen er komplet- teret med en række anbe- falinger som fokuserer på at på sikt øge brugbarhed, pædagoiske muligheder og trivsel på skolen. INDRETTE Rumdannende elementer, zoner- ing og inventar giver karakter og det store sammenhæng men også - mer. Med enkle midler kan brugen DIFFERENTIERE Vi anbefaler at man overvejer en omdannelse af de eksisterende gang/klasseværelsesforløb. Ved at - lerne i størrelse og karakter kan de eksisterende bygninger møde ÅBNE KLASSEVÆRELSET Ved at etablere glasareal i væggen ind mod hjemklasserne bliver det mere naturligt at inddrage ganga- - foremål, og læreren kan nemmere overskue de forskellige grupper. gangarealet og gør det nemmere at orientere sig i skolebygningen. 21

22 SUPPLERENDE ANBEFALINGER anbefalinger STM + SVV Ŷ ŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐ ĂĨ ĚĞ ĂŬƵƐƟƐŬĞ ŽŐ lysmæssige forhold på skolen er anbefalingsværdig. De to forhold har stor indvirkning på trivsel og ƵĚŶLJƩĞůƐĞ ĂĨ ůžŭăůğƌ DĞĚ ƌğůăɵǀƚ få midler kan der gøres en stor forskel. Det er også værd at under- ƐƆŐĞ Žŵ ĚĞƌ Ğƌ ĚƌŝŌƐŵčƐƐŝŐ ǀčƌĚŝ i en opgradering af lysarmaturer/ kilder. LYS & AKUSTIK TOILETFORHOLD džŝůğƞžƌśžůěğŷğ ŝ ƐŬŽůĞďLJŐ- ŶŝŶŐĞƌ ĨƌĂ ƚƌğěɛğƌŷğ Ğƌ ŽŌĞ ƉƌŽď- ůğŵăɵɛŭğ Ŷ ƐƚĂƚƵƐƌĂƉƉŽƌƚ ŽŐ ŽƉŐƌĂĚĞƌŝŶŐ ĂĨ ĂŶƚĂůůĞƚ ƚžŝůğʃğƌ ƟůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚ ƐĂŵƚ ƐƚĂŶĚ Ğƌ ĞŶ sikker måde at øge trivseln blandt skoleelever. KOM UDENFOR 22 Undersøgelse af udvidelsesmuligheder for Nordstrandskolen og St. Magleby skole i forbindelse med skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 Også skolens udearealer skal medtænkes i den nye skole. Udearelerne fungerer primært som et frirum i elevernes hverdag men ŬĂŶ ƵĚŐƆƌĞ ĞŶ ĂŬƟǀ ĚĞů ŝ ƵŶĚĞƌǀŝƐ- ningen. Udearealerne skal invitere Ɵů ůğő ĂŬƟǀŝƚĞƚ ŽƉŚŽůĚ ŽŐ ďğǀ- čőğůɛğ ŽŐ ŚĞŶǀĞŶĚĞ ƐŝŐ Ɵů ƐŬŽůĞŶƐ ĂůůĞ ĞůĞǀĞƌ Ͳ ĚĞƌ ƐŬĂů ǀčƌĞ ƉůĂĚƐ Ɵů store og små samt fællesskabet og den fredelige krog.

23 DET VIDERE FORLØB anbefalinger TILSTANDSRAPPORT Vi anbefaler at der udføres en grundig gennemgang af bygningsmassens - splan. BRUGERINDDRAGELSE Det videre arbejde med programmet skal foregå i tæt samarbejde med de kommende brugere og kommunen. Der bør udarbejdes en plan for SKITSEFORSLAG På baggrund af et detaljeret program kan et fyldestgørende skitseforslag EKSEMPEL PÅ FORENKLET PROCESPLAN FOR PROGRAM- OG SKITSEFASE: RÅDGIVERTEAMET PROJEKTTEAM WORKSHOPS afdækning og input PROJEKTTEAM WORKSHOPS optimering PROJEKTET PROGRAM OG SKITSEFASE B B B BRUGERNE BRUGER WORKSHOP vision BRUGER WORKSHOP prioritering BRUGER WORKSHOP trykprøvning INFORMATIONSMØDE for brugerne ved fasernes afslutning. MØDER BYGGEUDVALG opstart og input MØDER BYGGEUDVALG prioritering MØDER BYGGEUDVALG prioritering 23

NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN

NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD NORDSTRANDSKOLEN (NOS) + DRAGØR SKOLE (DRS) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse tager

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2A/2B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

DRS UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE

DRS UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / JUNI 2011 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD 9% 8% 52% Undervisning Fællesareal Serviceareal 35% 5% 11% 18% Forklaring

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - DRAGØR SKOLE - UDSKOLING 6.- 9. KLASSE I 7 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B Dragør Nord udskoling 6.-10. klasse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 1B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb

Læs mere

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 Skoleudvidelser i Dragør St. Magleby skole + Skolen ved Vierdiget Udvidelse af St. Maglebyskole

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Byggepriser på skoler Rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udarbejdede for ca. 1 år siden en rapport for Københavns Ejendomme

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014 MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM 14.028 I maj 2014 INDHOLD Proces Synergier Området Masterplan Scenarier Plandiagrammer, funktioner Alternativ løsning Arealer

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen. ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.dk Visionsplan for Åby Skole 1.7.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB - 03: G AAB A 25, K 03 GBL 1 VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB AAB A 25, K 03 GBL 2 T - : T : GBL B M,, A M S, K N,

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

ST. MAGLEBY

ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY SKOLE 2013.02.19 0.-9. KLASSE I 3 SPOR Indledning Nærværende programudkast er udarbejdet af en byggegruppe på St. Magleby Skole. Gruppen har bestået af tre repræsentanter fra skoleledelsen,

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sjølundskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 11 Sjølundsskolen AFSNIT

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden Model 2c Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Sløjd : Hjemkundskab uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved etablering af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklassen

Læs mere

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper.

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Side: 2:1 ARKITEKT- OG PÆDAGOGISK BESKRIVELSE Fysiske forudsætninger Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Omkring den klassiske skolegård

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holsted Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 82 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Holsted Skole AFSNI

Læs mere

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5 Gungehusskolen Bilagsrapport 5 Bilagsrapport til Folkeskolerne i Hvidovre - analyse og anbefaling. Bygherre: Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen Bygherrerådgiver: RAMBØLL Arkitektur - Landskab

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 RYTTERSKOLEN 20. RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 8900 Randers Rytterskolen er beliggende vest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 410 elever fordelt

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Nørre Boulevard Skole AREAL OG RUMOVERSIGT SAG NR. 16003 DATO. 28.04..2016

Nørre Boulevard Skole AREAL OG RUMOVERSIGT SAG NR. 16003 DATO. 28.04..2016 Fællesfunktioner / idrætsfunktioner 1.01 Aktive fordelingsarealer Eksist. og nye gangarealer skal være "aktive" arealer. 1.02 Pædagogisk læringscenter (PLC)/medieværksted 1 250 250 Placering i "Hjertet"

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere