NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende"

Transkript

1 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende Til denne gang har du læst: Kapitel 7: Krav til pc en for at kunne anvende NemID på siderne Kapitel 9: Hvor sikker er NemID? om hvor sikker NemID er, og hvilke forholdsregler du kan tage for at bruge det på en sikker måde, på siderne Til næste gang forventes du at læse eller skimme følgende sider: Kapitel 11: Nøgleviser NemID uden nøglekort om en lille dims, der kan bruges i stedet for nøglekort, på side 72. Måske er den noget for dig. Kapitel 13: Ændring af bruger-id og adgangskode for NemID på side 74. Ønsker du at ændre en af disse? Så læs her. Kapitel 14: Glemt NemID-adgangskode eller bruger-id på side 75. Få ny adgangskode. Kapitel 15: Spærring af NemID på side 75. Hvis du mister dit nøglekort, kan du få det spærret. Det samme med nøgleviser. Hvis en anden har fået kendskab til din adgangskode, kan du spærre denne. Lukning af NemID på side 76. Hvis du ikke mere ønsker at benytte NemID, er der mulighed for afmelding. 139 Lidt om borger.dk Det offentlige har besluttet at skabe en samlet fælles indgang, en portal, til alle offentlige selvbetjeningsløsninger på Internettet. Her er der adgang til alle kommuner og deres institutioners selvbetjeningsløsninger. Portalen er ret omfattende, da der er 98 kommuner, som alle giver adgang ad denne vej. Ofte har de forskellige kommuner Dette er de mest populære emner på borger.dk. forskellige tjenester og informationer, de stiller til rådighed, som ikke alle kommuner stiller til rådighed. Det offentlige har omkring hjemmesider. På borger.dk får du et samlet overblik og indgang til hele det offentlige område via én side. Du har også adgang til personlige oplysninger fra det offentlige på Min Side, som er din personlige side, hvor du kan se de oplysninger, som det offentlige har om dig. På borger.dk er også Digital Post, som er en tjeneste, der kan det samme som e- Boks. Det er da også det samme firma, der står bag begge tjenester. Den post, du ser i den ene, har du også mulighed for at have i den anden. De to tjenester er næsten helt ens i grafisk udseende, og du kan de samme ting begge steder. I denne bog har forfatteren beskrevet e-boks i detaljer, hvilket du har stiftet bekendtskab med i en tidligere øvelse. Da Digital Post på borger.dk er så lig e-boks, gøres der meget lidt ud af tjenesten i denne øvelse, men du er velkommen til at tilmelde dig også denne tjeneste. Du behøver kun at kigge efter post et af stederne, selvom du er tilmeldt begge tjenester. Da borger.dk er en ret omfattende side, kan det måske knibe med at finde det, du søger, eller forstå hvordan du betjener dig selv. Der er derfor også en søgefacilitet, hvor du kan indtaste søgeord. Men der er også tilknyttet en telefon-hotline til borger.dk, som du kan ringe til fra mandag til fredag i tidsrummet Der er to telefonnumre til den: det korte nummer 1881 og det lange På næste side ses forsiden af Borger.dk med en række af de hyppigste menufunktioner. Designerne af hjemmesiden har anstrengt sig for at gøre den mere brugervenlig, end den var tidligere. S i d e

2 140 NemID Lær digital selvbetjening på nettet S i d e

3 NemID Lær digital selvbetjening på nettet De fire digitaliseringsbølger for offentlig selvbetjening på nettet via bl.a. borger.dk Det offentlige Danmark har indført digitalisering i såkaldte bølger, hvor et antal områder, som før blev klaret ved henvendelse til Borgerservice i kommunen, nu skal klares af borgeren selv ved selvbetjening og ansøgning via Internettet. Herunder er listet de områder, som nu kan klares via Internettet. Læg mærke til, at den fjerde bølge indføres i løbet af Dette er nok ikke den sidste bølge, og det viser omfanget af digitaliseringen i Danmark, og hvor mange emner, der er på den offentlige internetportal 141 Første bølge (1. december 2012): Anmeldelse af flytning. Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud. Ansøgning om indskrivning i folkeskolen. Ansøgning om optagelse af børn i skolefritidsordning. Ansøgning om sundhedskort. Anden bølge (1. december 2013): Anmeldelse af udrejse. Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse. Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat. Ansøgning om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud. Skift læge. Ansøgning om begravelseshjælp. Anmeldelse af forekomst af rotter. Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding. Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler. Ansøgning om vielse prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Ansøgning om navngivning og navneændring. Erklæring om faderskab. Tredje bølge (1. december 2014): Anmeldelse og ansøgning vedrørende våben og eksplosive stoffer mv. Ansøgning om byggetilladelse mv. og anmeldelse af byggearbejde. Ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Meddelelser vedrørende affaldsordninger. Anmeldelse og ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv. Anmodning om separation og skilsmisse og ægtefællebidrag. Erklæringer mv. om fader- og medmoderskab. Ansøgning om adoption. Ansøgning om børnebidrag. Ansøgning om ægtefællebidrag under ægteskabet. Ansøgning om lån til beboerindskud. Ansøgning om særlig råden over private fællesveje (opgravning, ledningsarbejde mv.). Ansøgning om særlig råden over offentlige veje (opgravning, ledningsarbejde mv.). Ansøgning om EU-sygesikringskort. Book i naturen. Betaling af jagttegn, jagt- og riffelprøve. Ansøgning via Tilbagebetaling af SU-lån. Anmeldelse af cykeltyveri. Ansøgning om kørekort. Ansøgning om pas. Ansøgning om privat straffeattest. Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstfond. Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstråd Forskudsopgørelse. Årsopgørelse for almindelige skatteydere Udvidet selvangivelse. Selvangivelse for udenlandsk indkomst. Selvangivelse for begrænset skattepligtige. Genoptagelse af årsopgørelsen. Indbringelse af klager på miljøområdet. Kommunernes udlån og udleje af lokaler. Ansøgning om parkeringstilladelser. Indgivelse af oplysning om personer tilmeldt i en bolig. Anmodning og lokalvejviser- og markedsføringsbeskyttelse. Anmodning om enkeltstående ubeskyttede standardoplysninger fra CPR. Anmodning om attestationer efter CPR-loven. Ansøgning om boligstøtte. Ansøgning om folkepension. Ansøgning om opsat pension. Ansøgning om førtidspension (beregning og udbetaling). Ansøgning om opkrævning af underholdsbidrag. Ansøgning om børnetilskud mv. Ansøgning om varmetillæg. Ansøgning om barselsdagpenge. Ansøgning om børne- og ungeydelse. S i d e

4 142 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Fjerde digitaliseringsbølge for 2015 omfatter disse emner: Navn på område Ansvarlig myndighed 1 Anmodning om og oplysninger ifm. sygedagpenge Beskæftigelsesministeriet / Kommunal 2 Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver Kulturministeriet 3 Afgivelse af samtykke til børneattest Kulturministeriet 4 Ansøgning om personligt tillæg Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal 5 Ansøgning om almindeligt helbredstillæg Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal 6 Ansøgning om udvidet helbredstillæg Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal 7 Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet Transportministeriet 8 Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer Transportministeriet 9 Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven Transportministeriet 10 Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven Transportministeriet 11 Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR Økonomi- og Indenrigsministeriet 12 Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 13 Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 14 Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 15 Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16 Rapportering af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsbase Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17 Afgivelse af samtykke til offentlig straffeattest Justitsministeriet 18 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring Justitsministeriet 19 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Justitsministeriet 20 Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring Justitsministeriet 21 Ansøgning om pas til udlændinge Justitsministeriet 22 Tilmelding til prøver i relation til jagttegn Miljøministeriet 23 Indberetning af vildtudbytte Miljøministeriet 24 Autorisation af sprøjteførere og forhandlere Miljøministeriet 25 Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) Skatteministeriet 26 Indførelse af digital selvbetjening på universiteterne Uddannelses- og Forskningsministeriet Stift bekendtskab med Min Side Min Side er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, offentlige myndigheder har om dig. Når du logger på med NemID, får du adgang til dine personlige oplysninger og samtidig kan du benytte en række selvbetjeningsløsninger. På Min Side vil du kunne finde information fra en række offentlige systemer og registre: Min side er om dig og din familie fra borger.dk. Personoplysninger fra CPR-registret: Oplysninger som navn og CPR-nummer på dig selv, eventuel ægtefælle og eventuelle børn under 18 år. Bolig: Økonomi, skat og pension: Forældreintra: Sundhed og sygdom: Oplysninger fra BBR-registret (Bygnings- og Boligregistret). Indkomstoplysninger fra SKAT og SU fra Statens Administration. Oplysninger fra Forældreintra (hjemmeside intranet - kun for forældre, pædagoger og lærere) på skoler og daginstitutioner. Under punktet Sundhed kan du få indblik i dine sundhedsoplysninger fra sundhed.dk. For eksempel kan du se oplysninger om din læge og få overblik over dit evt. medicinforbrug, behandlinger på sygehuse og meget mere. S i d e

5 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Nogle oplysninger på Min Side er også kommunespecifikke. Det betyder, at kun nogle kommuner tilbyder disse oplysninger. Eksempelvis tilbyder Københavns Kommune lånerstatus fra biblioteket under området Kultur og fritid. Gladsaxe Kommune oplyser også om, du skylder biblioteket penge, som du kan betale her. Hvad du kan se, afhænger dog også af, hvem du er. Eksempelvis findes der kun information i Forældreintra, hvis du har børn i institution eller skole. Så kan du se hvilke lektier, barnet har for. Hvis du har børn, som ikke går i skole, vil Forældreintra bare være et tomt felt. I nogle af de sammenhænge, hvor Min Side ikke kan finde oplysninger om dig, vil du med andre ord kunne opleve at se tomme felter. I nogle tilfælde viser Min Side også selvbetjeningsløsninger, hvis det er relevant i forhold til de oplysninger, du får vist. 143 Bemærk: For at benytte hjemmesiden borger.dk på en ipad eller en iphone skal tredjepartscookies være slået til. Ellers virker funktionerne på websiden ikke. Dette gøres ved på ipad eller iphone at gå til Indstillinger Safari Bloker cookies Aldrig. Du kan altid slå blokeringen af tredjepartscookies til igen. Hvor får Min Side oplysningerne fra? Når du logger på, henter Min Side oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Min Side, kræver det som minimum opslag i CPR- og BBR-registrene. Oplysningerne hentes udelukkende med det formål at vise dem for dig. Det er kun dig, der kan se oplysningerne på Min Side. Det faktum, at Min Side henter dine oplysninger fra andre internettjenester, betyder også, at hastigheden på Min Side afhænger af de andre tjenester. Derfor kan det nogle gang tage lidt tid at få hentet alle oplysningerne ned. I nogle tilfælde vil Min Side dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside, hvor du kan se oplysningerne. Her behøver du ikke logge ind igen når du er logget på én gang med NemID, er du også automatisk logget på de andre offentlige sider. Samtykke på Min side Dine personlige oplysninger på Min Side skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du derfor give samtykke til, at borger.dk henter og viser dine personlige oplysninger for dig. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til, at borger.dk henter dine oplysninger fra en række offentlige registre, kan du afvise samtykket. Dermed henter borger.dk ikke nogen oplysninger fra offentlige registre. Det betyder, at du ikke vil kunne se nogen personlige oplysninger om dig selv på Min Side. Da borger.dk benytter såkaldte cookies, skal du acceptere disse for at få adgang. Se side 107 for oplysninger om cookies. Dine børn på Min side I menuen på Min Side bliver der vist navnet på dine børn, hvis det i CPR-registret fremgår, at du har forældremyndigheden over dem. Hvis det ikke er registreret, eller du ikke har forældremyndigheden, vises der af sikkerhedshensyn kun barnets CPR-nummer, som enhver forælder har ret til at se uanset forældremyndighed. Du skal acceptere en samtykkeerklæring for at få vist dine oplysninger på borger.dk. S i d e

6 144 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Har du børn, kan du se oplysningerne om dem indtil de fylder 18 år. Så forsvinder barnets oplysninger fra din side. Det offentlige begyndte først i foråret 2004 at registrere spørgsmålet om forældremyndighed i CPR-registret. Hvis du har børn, der er født før maj 2004, vil det således typisk ikke fremgå af CPR-registret, om du har forældremyndigheden. Der kan derfor være forskellige visninger af dine børn på Min Side, alt efter om de er født før eller efter maj Øvelse 1: Kom på Min side Vi skal nu se, hvordan du får vist Min side på borger.dk. 1. Gå ind på siden Denne adresse kan du indtaste i internetbrowserens adressefelt. 2. Klik derefter på den grønne Log på-knap og skriv dine NemID-oplysninger. Du har allerede gjort dette flere gange under tidligere øvelser, men du kan også finde information om dette på side Så ser du borger.dk s forside (vist på side 140). Klik nu på knappen Min Side øverst på siden:. 4. Så føres du til Min Side. 5. Nu vises øverst på siden en navigationsbjælke, der ligner denne herunder. Den viser, hvad du ser lige nu. 6. I menuen til venstre har du mulighed for at klikke på dit navn, Sundhed, Bolig, Fuldmagt eller Indstillinger. Har du børn under 18 år, vises deres navne også her. Der vises først Om mig altså dine personlige oplysninger. Klik på de andre punkter for at se: Dine, din ægtefælle og børns CPR-oplysninger. Dine boligoplysninger fra BBR-registret. Du kan også her anmelde flytning til Folkeregistret og Post Danmark. Har du en byggesag i gang, kan du se oplysninger om den her. Du får vist på et kort, hvor du bor (se her til højre). Du kan afgive fuldmagt til en anden person, så denne kan søge om adressebeskyttelse, bygge- og miljøtilladelser og flytning til udlandet på dine vegne. Denne anden persons CPR-nr. skal oplyses. Har du børn, kan du få adgang til Forældreintra skolens hjemmeside for forældre med bl.a. skolemeddelelser. Din økonomi SKATs data om dig Din eindkomst (indberettede skatteoplysninger om løn og pension), adgang til årsopgørelse og forskudsopgørelse. Der er også mulighed for at betale restskat. Din sundhed her kan du se, hvilken læge du har og bestille nyt sundhedskort. S i d e

7 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Indstillinger her kan give dit samtykke til indhentning af oplysninger. Du finder også en logbog, der registrerer de gange, du har været inde på Borger.dk. Prøv dig frem med menupunkterne og se, hvad Min side gemmer på. Hav også tålmodighed med at vente på, at oplysningerne dukker op det kan tage helt op til 30 sekunder, før alle oplysninger vises de skal hentes fra forskellige databaser hos det offentlige. Hvilke oplysninger, der præsenteres, afhænger bl.a. af, om du er enlig, gift, og om du har børn under 18 år. 145 Øvelse 2: Skift læge Denne øvelse er mest for at oplyse dig om mulighed for lægeskift via Internettet. Du behøver ikke gennemføre et lægeskift som i denne øvelse. Læs den blot igennem, så kender du til muligheden. Hvis du skulle få brug for det i fremtiden, kan du altid vende tilbage til denne bog og se, hvordan du gør. Du skal være opmærksom på nogle ting i forbindelse med lægeskift. Det er gratis at skifte læge, hvis din nuværende læge lukker sin praksis, eller du skifter læge i forbindelse med en flytning. Ellers koster det 185 kroner. Den læge, du vælger, skal være åben for tilgang og ligge under 15 km fra din bopæl. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km. Ønsker du en læge længere væk, skal du have lægens accept. Hvis du har hjemmeboende børn under 15 år, kan de ikke selv vælge læge, men følger automatisk forældrene. Hvis lægeskiftet sker i forbindelse med flytning, kan bestilling af lægeskift tidligst ske fra den første dag på den nye adresse og skal ske inden 14 dage for at være gratis. Betaling for lægeskift sker med betalingskort over nettet. Du får automatisk et nyt sundhedskort tilsendt, når du skifter læge. Du kan skifte læge via Internettet. Modelfoto: Colourbox.com Lægeskift kan ske således på borger.dk: 1. Gå til forsiden af borger.dk. Det gør du ved at klikke på øverst på siden. 2. Hvis du ikke er logget på allerede, klik da på den grønne knap Log på øverst i midten for at logge på med NemID. 3. Lidt nede på siden er en liste med genveje til selvbetjening. Klik på punktet Vælg læge. 4. Du får nu vist en side om lægeskift. Læs den, og når du er klar, klikker du på knappen. S i d e

8 146 NemID Lær digital selvbetjening på nettet 5. Du bliver nu guidet igennem en række trin, der skal til for at gennemføre lægeskiftet (se diagrammet her til højre). Hvis du skal betale for lægeskiftet, skal du have dit betalingskort klart. Du skal betale, hvis ikke din gamle læge har lukket sin praksis, og du ikke er flyttet. Det er også her, du har mulighed for at afgive fuldmagt til at foretage lægevalg til en anden person. Du får her også vist din nuværende læge. 6. Klik nu på knappen for at komme videre. Du har altid mulighed for at gå et trin tilbage ved at klikke på knappen 7. Hvis du ikke kan se en Næste- eller Forrige-knap, rul da ned på siden. Øvelse 3: Få nyt sundhedskort (sygesikringsbevis) Du behøver ikke gennemføre denne øvelse. Den er mest til for at oplyse dig om muligheden for at bestille sundhedskort. Du kan nøjes med at læse den igennem. Så ved du, at muligheden findes for bestilling via Internettet. I Gladsaxe Kommune er det nu blevet obligatorisk at klare dette via Internettet. Ligesom med lægeskift, kan bestilling af nyt sundhedskort ske ved klik på menupunktet Sundhed og sygdom i venstre side. Det er gratis at få et nyt sundhedskort ved flytning, og hvis du skifter navn på grund af ægteskab, ellers koster det 185 kr. Hvis du skifter læge samtidigt, som i den tidligere øvelse, er et nyt sundhedskort automatisk inkluderet, og du behøver ikke at bestille et nyt. Gult og blåt sundhedskort. Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog udstede et midlertidigt bevis, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget. Det nye sundhedskort fremsendes automatisk til din adresse. Det gamle sundhedskort skal returneres til kommunen eller tilintetgøres. Sådan gør du: 1. Gå til forsiden af borger.dk. Dette gør du ved at klikke på øverst på siden. 2. Er du ikke logget på med NemID, skal du også gøre dette ved at klikke på den grønne knap Log på øverst. 3. Rul ned på siden og find menuen til højre. 4. Klik på linket Mere 5. Så får du menuen herunder. Her kan du bestille nyt sundhedskort, både det gule og det blå (EU-kort). 6. Klik på Bestil nyt sundhedskort - sygesikringsbevis. 7. Du får vist en med forklaring på, hvordan du bestiller kortet. Klik på når du er klar. 8. Du bliver nu ført til en hjemmeside uden for borger.dk. Følg instruktionerne, og klik på. 9. Angiv årsag og ikrafttrædelsesdato for det nye kort. Klik på. 10. Nu kan du bekræfte oplysningerne ved at klikke på knappen Videre til betaling. S i d e

9 NemID Lær digital selvbetjening på nettet 11. Indtast betalingskortoplysninger og klik på Betal nu. 12. Så gennemføres betalingen, og du får vist en kvittering til udskrift. 147 Øvelse 4: Anmeld flytning På borger.dk kan du melde flytning. Denne øvelse behøver du ikke gennemføre. Den er her kun for at vise, at muligheden for digital selvbetjening vedrørende flytning også findes. Læs øvelsen, og hvis du en dag skulle få brug for at flytte og ikke lige kan komme på, hvordan det sker via computeren, så kan du vende tilbage til denne bog og kigge efter. Du kan flytte alle medlemmer af din husstand, når I flytter til samme adresse. Der kan gå op til to uger, før den nye adresse kan ses på Min side i dine CPR-oplysninger. Postvæsenet får ikke automatisk din nye adresse at vide. Den skal du selv anmelde til Post Danmark. Dette kan også ske via borger.dk. Meld flytning via Internettet. Modelfoto: Colourbox.com Sundhedskortet er gratis ved flytning og tilsendes automatisk. Hvis du flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge, skal du skifte læge. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km. Ellers skal lægen give sin accept på en særlig blanket. Hvis et barn skal flytte fra den ene forælder til den anden, skal den forælder, der skal have barnet boende, udfylde flytteanmeldelsen. Herefter sender folkeregisteret en samtykkeerklæring til den forælder, som ikke længere skal have barnet boende. Hvis du efter at have anmeldt flytning opdager, at du har opgivet forkerte flytteoplysninger, er du nødt til at henvende dig til kommunen for at få det rettet. Det kan ikke ske via Internettet. Ønsker du at få navne- og adressebeskyttelse i forbindelse med flytningen, kan dette også ske via borger.dk. Søg efter adressebeskyttelse i søgefeltet øverst til højre på siden. Bemærk: Du skal senest melde flytning fem dage efter din flytning, og du kan i de fleste kommuner tidligst melde flytning fire uger, før du flytter. Nu ser vi på, hvordan en flytteanmeldelse via Internettet foregår. Du starter inde på forsiden af borger.dk 1. Log på med NemID ved klik på den grønne knap Log på øverst på websiden. 2. Rul ned på forsiden til du finder gruppen af links til højre. 3. Klik på linket Når du skal flytte. 4. Når du har læst om flytning, klikker du på. 5. Når du har læst yderligere om flytning, klik på. 6. Følg instruktionerne. Du har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden person, som kan gennemføre flytningen på dine vegne. Du kommer gennem punkterne her til højre i diagrammet. Du kan anmelde flytning til Post Danmark ved samme lejlighed via Internettet. Du kan melde flytning til en dansk adresse. Når du har anmeldt flytning til Post Danmark, eftersender Post Danmark brevpost, aviser, blade og magasiner til den nye adresse. Derimod eftersender Post Danmark ikke pakker. De returneres til afsender. S i d e

10 148 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Dette gør du således: 1. Du går ind på forsiden af borger.dk igen og klikker på linket Når du skal flytte endnu engang. 2. Klik derefter på linket Anmeld flytning til Post Danmark. 3. Klik herefter på. 4. Klik på. 5. Så bliver du ført ind på Post Danmarks hjemmeside. 6. Nu skal du igen logge ind med dit NemID. 7. Følg instruktionerne på siden. Øvelse 5: Digital Post Ifølge kommunen er det snart slut med kuverter, frimærker og turen til postkassen. Med en digital postkasse kan du nemt modtage og sende post fra og til din kommune. Fra 1. november 2014 har alle danskere over 15 år fået en sikker digital postkasse uanset om de havde bedt om det eller ej. Denne kaldes Digital Post på borger.dk. Ønsker du stadigt at få papirbreve, kan du bede om fritagelse for Digital Post. Læs mere om dette i Appendiks D på side 212. Du kan selv oprette en digital postkasse på borger.dk, hvor du både kan skrive til det offentlige og få svar tilbage (se Appendiks B side 206). Det svarer i princippet til at maile, men foregår helt sikkert uden om det traditionelle system, så ingen uvedkommende kan få adgang til at læse eller lytte med på linjen. Der er samme sikkerhed som i din netbank. Bemærk: Behandlingstiderne og reglerne for journalisering er de samme som for henvendelser per almindeligt brev. Men selve postgangen med en eller to dage til fremsendelse og/eller modtagelse af et brev via Post Danmark sparer du. Så det er lidt hurtigere. Som allerede tidligere skrevet, er det det samme firma, der står bag både Digital Post her på og på Du kan læse om eventuelle forskelle på de to internettjenester og på side 44. Modtagne breve i den ene postkasse kan også ses i den anden. Derfor er det næsten ligegyldigt, hvilken af de to tjenester du benytter. Herunder beskrives kort, hvordan du kommer ind på Digital Post. Sådan opretter du/logger ind på Digital Post: 1. Gå ind på 2. Log på ved at klikke på den grønne knap Log på øverst på siden. 3. På forsiden, klik på knappen Digital Post. 4. Du skal muligvis acceptere, at post fra private virksomheder kan vises her. S i d e

11 NemID Lær digital selvbetjening på nettet 5. Herefter vises Indbakken med din post. Her vises indkomne meddelelser i form af breve fra myndigheder og virksomheder: 149 Her ses indbakken for Digital Post - Læg mærke til logoet for e-boks.dk Digital Post er samme tjeneste som e-boks, men blot anbragt inden i hjemmesiden borger.dk. 6. Som du kan se, ligner det overordentligt meget det, du har lært at kende i øvelserne om e-boks. Funktionaliteten og udseendet er da også næsten helt det samme. Du ved allerede noget om, hvordan e-boks virker, så prøv dig lidt frem med Digital Post der er som sagt de samme funktioner med næsten det samme udseende. Det er smag og behag, om man synes bedst om tjenesten via eller via Sending af digital post til myndigheder via borger.dk kan du finde beskrevet i Appendiks B på siderne Fuldmagt Hvis du har en pårørende med NemID, som ikke selv er i stand til at betjene en computer, kan vedkommende afgive fuldmagt til f.eks. dig således, at du via dit eget NemID kan få adgang til dennes digitale post. Se mere om dette på side 87. Du kan også henvende dig til Borgerservice og give en pårørende læseadgang se mere om dette på side 212. Øvelse 6: Ansøgning om og beregning af boligstøtte Nogle mennesker bor i lejebolig og har så lav en indkomst, at de vanskeligt kan klare sig med den alene. Derfor kan de ansøge om boligstøtte hos kommunen. Dette er nu også muligt at gøre via Internettet. Det skal vi komme lidt ind på i denne øvelse. Får du allerede boligstøtte, eller har du ikke noget behov for eller ønske om boligstøtte, kan du nøjes med at skimme øvelsen. Så ved du, at muligheden for digital ansøgning om dette findes. Dette kan være nyttigt, hvis du skal vejlede en ven om ansøgning om boligstøtte. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få boligstøtte: Hvis du bor til leje, kan du søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Du skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb for at få boligstøtte. En yderligere række forhold bestemmer, om du kan få boligstøtte. Det kommer f.eks. an på, hvor meget du betaler i husleje, hvor mange børn og voksne, der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i den. S i d e

12 150 NemID Lær digital selvbetjening på nettet Ved ansøgning og beregning af boligstøtte skal du have din lejekontrakt, huslejekvittering, lønsedler, SU- eller pensionsmeddelelse og årsopgørelse fra SKAT parat. Hvis du bor sammen med andre, skal du også fortælle om deres indkomster. Du skal vedhæfte din lejekontrakt og dokumentation for din indkomst som filer (bilag), når du sender ansøgningen. Disse kan scannes ind som PDF- eller billedfiler og lægges på harddisken ved brug af enten en scanner eller en alt-i-én-printer. Du kan lære om scanning af dokumenter i Appendiks B på siderne For at søge om boligstøtte skal du: 1. Gå ind på forsiden af Klik eventuelt på. 2. Lidt nede på siden finder du boksen med genveje vist her til højre. Klik på linket Boligstøtte. Så føres du ind på boligstøttesiden. 3. Klik for at vælge, om det er boligstøtte til pensionister, førtidspensionister eller lejere. 4. Følg instruktionerne på denne webside og de følgende sider. Slut på øvelserne om borger.dk Husk at logge af fra borger.dk! Hvis du sidder ved en offentligt benyttet pc, hvor andre kan komme til efter dig, kan de måske få adgang til dine oplysninger uden din tilladelse. Du logger af ved at klikke på den grønne knap øverst til højre med dit navn. Vi har i øvelserne kun beskæftiget os med de selvbetjeningsløsninger, som er mest benyttet. Der er en lang række andre former for selvbetjening, som du måske sjældent kommer til at benytte. Du kan søge efter disse ved at indtaste et søgeord i søgefeltet øverst til højre på hjemmesiden. Efter sigende er der ca forskellige internettjenester i de mange kommuner og andre myndigheder tilknyttet borger.dk. Nogle tjenester på borger.dk, du måske kommer ud for i fremtiden, kan være: Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding; ansøgning om begravelseshjælp m.m. Ægteskab og parforhold: Ansøgning om vielse; navneændring på bryllupsdagen; ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab for personer under 18 år. Folkepension: Ansøgning om folkepension; udskydelse af folkepension m.m. Blåt sygesikringskort: Bestilling af det blå EU-sygesikringsbevis, der er gratis. Straffeattest: Visse job kræver fremvisning af straffeattest; her kan den bestilles til levering i din Digitale Post. Militærnægter: Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste fra værnepligt. Handicap: Ansøgning om hjælpemidler briller, handicapkørsel, kørestol, elscooter, handicapbil, m.m. Familie og børn: Opskriv, udmeld eller ansøg om friplads i børneinstitution og skolefritidsordning; fødselsregistrering; ansøgning om adoptionstilskud; ansøgning om børnebidrag. Arbejde, dagpenge og ferie: Tilmelding til jobcenter, ansøgning om sygedagpenge og udbetaling af feriepenge m.m. Robinsonlisten: Du kan komme på en liste over dem, der ikke ønsker opkald fra telefonsælgere. Omadressering af post: Meld midlertidig omadressering af post til f.eks. en ferieadresse. En tjeneste, der ikke er blevet demonstreret her, er Forældreintra, der kræver, at du har børn i daginstitution eller skole for, at du kan få adgang. Har du det, kan du finde link for Forældreintra for dit barn/børns daginstitution og/eller skole på Min side. Her kan du bl.a. se, hvad dit barn har for i lektier. God fornøjelse med øvelserne! S i d e

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5 SKAT.dk side 1 af8 Skat.dk Indhold 1) Gå ind på www.skat.dk... 2 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4 3) Fanen Forside... 5 5) Fanen Forskudsopgørelse... 5 6) Fanen Betaling... 6 7) Fanen Skatteoplysninger...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Din mobile digitale signatur. - nøglen til sikker kommunikation på nettet

Din mobile digitale signatur. - nøglen til sikker kommunikation på nettet Din mobile digitale signatur - nøglen til sikker kommunikation på nettet Århus Kommune Borgerservice Tillykke med din mobile digitale signatur - nøglen til sikker kommunikation på nettet Din personlige

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet

JENS KOLDBÆK Borger på nettet JENS KOLDBÆK Borger på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Det digitale Danmark er fyldt med muligheder... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... Godt i gang som digital borger NemID... 10 Bestil

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Undervisning i IT. Det mest nødvendige i hverdagen. Undervisning i IT Hjælp til selvhjælp/huskesedler 11-11-2013

Undervisning i IT. Det mest nødvendige i hverdagen. Undervisning i IT Hjælp til selvhjælp/huskesedler 11-11-2013 Undervisning i IT Det mest nødvendige i hverdagen Dokumentet indeholder hjælp til selvhjælp, hvor kursisten bliver navigeret igennem forskellige temaer. Indholdet er for let øvede, der har NemId. Der arbejdes

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Bogen om. Lær digital selvbetjening på nettet. Lars Laursen. 2. udgave

Bogen om. Lær digital selvbetjening på nettet. Lars Laursen. 2. udgave Bogen om Lær digital selvbetjening på nettet Lars Laursen 2. udgave 2 Side 2 230 3 Bogen om NemID Lær digital selvbetjening på nettet 2. udgave Af Lars Laursen Dette er en bog skrevet til et NemID-kursus

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere