Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen"

Transkript

1 Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet en kort beskrivelse af fritagelse fra Digital Post og undtagelse fra obligatorisk selvbetjening samt deraf afledte udfordringer for borgerne og for kommunen. Skematisk oversigt - (Udbetaling Danmark)/kommunerne Hvad Barselsdagpenge (hele opgaven) Familieydelser (hele opgaven) Boligstøtte (hele opgaven) Pension (bevilling og udbetaling af folkepension, opsat pension, varmetillæg, ældrecheck, udbetaling af førtidspension) - Borger, der ikke kan betjene sig digitalt samt - Helbredstillæg - Udvidet helbredstillæg - Personligt tillæg - Enkeltydelser til pensionister - Administration af pension (når borgeren ikke kan selv) - Bevilling af førtidspension Undtagelse fra digital selvbetjening på alle -områder Hvem kan hjælpe med selvbetjening kan hjælpe med selvbetjening kan hjælpe med selvbetjening kan hjælpe med selvbetjening Opgavesnittet mellem og kommunerne er bestemt af lovgivningen omkring og udmøntet i specifikke aftaler mellem KL og. 1

2 Skematisk oversigt - SKAT/kommunerne Hvad Ændring til forskudsopgørelsen eller Ændring af årsopgørelse herunder indberetning af håndværkerfradrag eller Udskrivning af årsopgørelser, skatteattester m.v. eller Hvem må hjælpe med selvbetjening Kommunal sagsbehandler (på borgerens ansvar) må hjælpe med selvbetjening Borgeren skal henvises til at ringe til SKAT (kan kun møde personligt op hos SKAT efter forudgående aftale) må hjælpe med selvbetjening Borgeren skal henvises til at ringe til SKAT (kan kun møde personligt op hos SKAT efter forudgående aftale) Siden skatteområdet blev flyttet fra kommunerne varetages en stigende del af opgaven direkte af SKAT eller som selvbetjening ved brug af NemID eller. Dette er enten begrundet i lovgivningen eller af administrative grunde. En af de væsentlige årsager til, at Borgerservice ikke kan foretage skattemæssig service er, at der i forbindelse med sagsbehandlingen skal laves notater, og kommunen har ikke adgang til den del af skattesystemet. Det betyder, at Borgerservice kun kan hjælpe borgeren i et meget begrænset omfang. Borgerservice må kun lave ændringer til forskudsopgørelsen. Eksempelvis kan vi i princippet godt udskrive årsopgørelsen, men det må vi ikke. Fritagelse fra Digital Post Første november 2014 fik alle borgere over 15 år med bopæl i Danmark en digital postkasse med mindre de var blevet fritaget herfor. Ifølge lovgivningen om Digital Post er der en række grunde til, at borgeren kan fritages herunder bl.a. fysisk eller mental svækkelse og manglende adgang til pc i eget hjem. Fritagelse sker som hovedregel ved personligt fremmøde i et borgerservicecenter. Der er dog også mulighed for at give en anden fuldmagt til at henvende sig med ansøgning. Hovedreglen i lovgivningen er, at fritagelse gives for en 2-årig periode (midlertidig fritagelse). 2

3 Borgere der har fået en midlertidig fritagelse vil inden de 2 år er gået få brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt der skal gives en ny fritagelse. Ansøgning gives på speciel blanket og efter legitimation af den fremmødte. Undtagelsesvist kan fritagelse også gives på baggrund af kommunens kendskab til borgeren (f.eks. borgere på vores institutioner, der har svært ved selv at møde op og som ikke har pårørende, der kan gøre det). Statistik Der er pt. givet fritagelse fra Digital Post i Assens Kommune til 11,6 % af alle over 15 år, svarende til borgere. Fordelingerne mellem permanente og midlertidige fritagelser fremgår af bilag 1. Fritagelser i Assens Kommune fordelt på alder, uge 5: Aldersgruppe Midlertidig fritagelse Permanent fritagelse år 23 personer (0,5 %) 24 personer (0,5 %) år 28 personer (0,9 %) 37 personer (1,1 %) år 53 personer (1 %) 52 personer (1 %) år 130 personer (2 %) 97 personer (1,5 %) år 180 personer (3,2 %) 192 personer (3,4 %) år 575 personer (11 %) 426 personer (8,2 %) år 643 personer (24,9 %) 671 personer (26 %) år 259 personer (27,7 %) 468 personer (50,1 %) personer (13 %) 55 personer (71,4 %) Undtagelse fra digital selvbetjening Siden 2012 er det blevet obligatorisk med digital selvbetjening på en række områder som for eksempel anmeldelse af flytning, EU-sygesikringskort, ansøgning om begravelseshjælp og kropsbårne hjælpemidler, ansøgning om byggetilladelser og hele s område (den såkaldte bølgeplan). For at benytte de digitale løsninger skal man have et NemID, som kan bestilles digitalt, hvis man er i besiddelse af gyldigt pas eller kørekort. Hvis man ikke har gyldigt pas eller kørekort, kan NemID bestilles ved personligt fremmøde i Borgerservice og ved fremvisning af to personlige, officielle dokumenter, hvoraf CPR-nummer fremgår af mindst det ene. Ved indførelse af obligatorisk digital selvbetjening blev det besluttet, at myndighederne skulle stille en anden løsning til rådighed for borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt ej heller ved vejledning. I Assens Kommune anvender vi traditionelt ansøgningsskema. Undtagelser 1. december 2014 blev s områder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening og i den anledning blev der lovgivet omkring undtagelse fra digital selvbetjening på disse områder. Udmøntningen af loven er aftalt mellem og KL. 3

4 Undtagelsen skal gives til et specifikt område, f.eks. pension og kan gives til enten en konkret situation eller for alle fremtidig ansøgninger og meddelelser. Ansøgning om undtagelse kan træffes uden borgerens personlige fremmøde, og formidles hurtigst muligt til (som kan afvise at behandle en ansøgning, der ikke er indgivet digitalt, og hvor borgeren ikke er undtaget herfra). Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse og afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen. Hvad gør Assens Kommune for at afhjælpe Arbejdet i Borgerservice er omlagt, så en del af personalet nu er dedikeret til at hjælpe borgerne med digital selvbetjening. Der er indrettet område med borger-pc er til brug for dette. Bibliotekerne har borger-pc er og tilbyder vejledning i selvbetjening. I samarbejde med biblioteker og datastuer har der været iværksat undervisning i Digital Post og selvbetjeningsløsninger. Borgerservice deltager, i samarbejde med de fleste øvrige syddanske kommuner, i Hotline Syddanmark, som er en telefonisk hjælpefunktion til digital selvbetjening i tidsrummet søndag til torsdag kl Medarbejdere på ældreområdet er behjælpelige med at få borgere, som ikke selv kan henvende sig, fritaget fra Digital Post og undtaget fra digital selvbetjening. s forebyggelseskonsulenter drøfter digital parathed, når de er på hjemmebesøg og medvirker også til at borgere kan blive fritaget, hvis det er nødvendigt. Integrationsmedarbejderne sikrer, at nyankomne flygtninge fritages fra Digital Post, indtil de kan forstå, hvordan systemet fungerer. Eksempler på udfordringer Fra borgernes perspektiv kan følgende opleves som unødigt bureaukratisk: Hvis en borger kontakter, fordi vedkommende ikke kan betjene sig digitalt, henviser til at pågældende skal rette henvendelse til kommunen om at få ansøgningsskema og blive undtaget. Herefter skal ansøgning udfyldes og sendes til. Der kan i den forbindelse let opstå misforståelser i kommunikationen mellem borger, og kommunen, så borgeren føler sig sendt frem og tilbage. 4

5 Borgeren kan ikke blive undtaget fra digital selvbetjening til alle områderne på én gang, heller ikke selvom vedkommende er fritaget fra Digital Post. Men hvis borgeren ikke kan betjene sig digitalt på det ene område, kan han nok heller ikke på de øvrige. Fra kommunens perspektiv synes følgende arbejdsgange tunge og unødigt tidskrævende: Opgaven i forbindelse med opkrævning af forskudsvis udlagt børnebidrag hos kontanthjælpsmodtagere: Når en borger, der er bidragspligtig til børn skal begynde at have kontanthjælp, skal sagsbehandleren kontakte for at undersøge, om bidrag er udlagt forskudsvis. svarer på henvendelse. Hvis der er udlagt bidrag, skriver den kommunale sagsbehandler herefter til, at udbetaling af kontanthjælp nu påbegyndes, og iværksætter, at der trækkes i kontanthjælpen til dækning af bidrag. Ud over, at proceduren er tung, står borgeren ofte i den situation, at borgeren ikke får betalt i en måned eller to. Generelt gælder det for de opgaver, der ligger hos, men hvor undtagelse fra digital selvbetjening skal klares hos kommunen, at arbejdsgangen er unødigt tidskrævende. Pr. 1. maj er der flere opgaver, der overgår til, bl.a. EU-sygesikringskort, hvor proceduren for undtagelse vil blive den samme. At man kun kan give undtagelse til ét område af gangen er ligeledes tidskrævende. I det hele taget ville det give god mening, hvis fritagelse fra Digital Post også automatisk medførte undtagelse fra digital selvbetjening. Det er svært for borgerne at forstå, at det ikke er sådan. Opgaven med undtagelser kunne hensigtsmæssigt være delt mellem og kommunen, så borgeren kunne blive undtaget første sted, der var kontakt. Borgerservice 9. februar

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende Til denne gang har du læst: Kapitel 7: Krav til pc en for at kunne anvende NemID på siderne 53-58.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010 Borgerservicerapport 2009 / 2010 18. august 2010 Indhold Indledning 2 Centralforvaltningen 4 Borgerservicecentret 4 1. Evaluering af Borgerservicemål 2009 4 2. Personlige ekspeditioner i Borgerservicecentret

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere