Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl i Søndermarkskirken, Koldingvej Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg"

Transkript

1 Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl i Søndermarkskirken, Koldingvej Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning ved Gert Oluf Schwartz Lausten 1. Orientering fra og samtale med Birger Nygaard fra Det mellemkirkelige Råd (Folkekirkens Mission). Velkomst til Birger Nygaard, der er leder af den administrative del af Det mellemkirkelige Råd, (Folkekirkens Mission). Den store opgave er at lytte til missionen i en nutidig kontekst. Birger Nygaard uddelte et disposition og lagde vægt på: Hensigten med FKM-arbejdet o I det daglige arbejde bestemmes fokus ofte af det, der sker i hverdagen og omverden o Der er enkelte missionsselskaber, der har en bevidst strategi for det nationale arbejde. Herunder er der et rolleskifte, hvor missionsselskaberne får en fornyet rolle i forhold til sognemenigheder Hvad der sker i hverdagen: o Relationer til nye eller nystrukturerede stiftsudvalg o En arbejdsgruppe har arbejdet med perspektiver på Kirken på landet, som en mulighed for at se på kirken som et lokalt samlingspunkt og som en ny mulighed i forhold til missionsperspektivet o Kirker, der ligger i nærheden af asylcentre, bør være opmærksomme på, hvordan der kan drives mission Mission globalt hvordan o Stadig vigtigt at samarbejde med missionsselskaberne o Der er ikke mange sogne med venskabsmenigheder. Drøftelse af, hvordan der kan opstå venskabsmenigheder aksen øst-vest erstattes af en anden akse nord-syd? o Måske kan volontøropgaven være i DK i stedet for at rejse ud o Et perspektiv kunne være at fokusere på mission i DK kristendomsundervisning er en opgave også i DK - der ligger lige for o Drøftelse af, hvordan bliver det lokalt forankret, så der bliver mere end aktiv handling i forhold til lokal mission Trosfrihed forfulgte kristne o En oversigt over folkekirkelige aktiviteter blev udleveret Det vil være af afgørende betydning for f.eks. en koptisk menighed i Ægypten at have en 1

2 venskabsmenighed her Stiftsrådene bør kunne komme på Kirkenet og som det er nu, afskæres man for vigtige oplysninger og mulighed for at følge med Er menighedsrådene klædt på til at udfordringen? o Kendskabet til migrantmenigheder? Hvad skal vi gøre i forhold de, der ønsker at konvertere? 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. maj 2014 Godkendt 4. Evaluering af Arbejdskonferencen på Hotel Nyborg Strand (og fremlægning af Checkliste til evt. senere behandling). Der fremkom følgende bemærkninger: Det var for programlagt for lidt tid til networking Det brændte ikke rigtigt igennem. Der var meget, der fint og nyttigt Havde håbet på noget mere konkret i forhold til, hvordan stiftsrådene kommer ud til menighedsrådene Komprimeret program nogle aspekter af indholdet dukker op Programmet for ambitiøst man ville for mange ting Hellere færre og dybere foredrag end mange korte. Tjeklisten kan I finde her og danner udgangspunkt for en senere drøftelse. Arbejdskonference 2014 Checkliste.pdf 5. Nyt fra den mellemkirkelige gruppe Forslag til International Gudstjeneste Der gøres en ekstra indsats for at få præsterne i tale for at promovere tanken med temaet: De nye danskere Stiftsstævne i marts 2015 Gudstjeneste(r) med Christmas Carols I Viborg kører Vestervangskirken videre I Struer forventes det, at en af provstiets præster der kører det videre efter i år, hvor Hans står for det I Holstebro Provsti bliver det måske i Nørrelandskirken I Lemvig Provsti drøftes det med en af præsterne Takkeskrivelse fra Tværkulturelt Center Projektet med den studerende fra Hongkong på udveksling bliver ikke til noget. 2

3 De forudbetalte penge søges refunderet. 6. Nyt fra missionsgruppen Den planlagte tur for stiftspræsterne til Århus blev aflyst på grund af for få deltagere Orientering om Stiftskonferencen den i Viborg Budgettet bliver på kr. cirka. Tilmeldingerne er begyndt at komme ind. 7. Nyt fra religionsmødegruppen Invitation til besøg i Hindutempel den 3. oktober Temadag om ny åndelighed erfaringsudveksling der nedsættes en arbejdsgruppe i nærmeste fremtid Tro møder tro den 7. oktober om det nye hospital ved Gødstrup Mødet holdes i Aulum Fritidscenter kl Invitation kommer i de bergske blade 8. Forfulgte kristne - seneste større forbønsgudstjeneste? Det blev besluttet at afholde en forbønsgudstjeneste for forfulgte mennesker med fokus på forfulgte kristne. Det centrale er at bede om Fred i verden. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der får opgaven med at tilrettelægge gudstjenesten. Vilhelm, Niels Iver og muligvis en repræsentant for gudstjenesteudvalget arbejder videre. 9. Stiftsstævne om Migranter - de nye kristne i Danmark foråret er behandlet tidligere på mødet. 10. Orientering fra Det mellemkirkelige Råd (MKR), Folkekirkens Mission (AG FKM), Folkekirken og Religionsmødet (F&R), Danske Kirkers Råd samt eventuelle andre. Det mellemkirkelige Råd (MKR) ved Niels Iver Der holdes møde den 3. september, hvor arbejdsplanen for indeværende vedtages, og der nedsættes arbejdsgrupper. Folkekirken og Religionsmødet (F&R) ved Karin Anette Bennedsgaard fortsætter som formand, og FU har konstitueret sig. FKN ved Hans Lørdag den 21. juni rådsmøde i FKN, hvor der blev arbejdet med FKN s Vision og værdier samt FKN s Globale Strategi Henrik Stubkjær redegjorde for strategiprocessen med de nationale og internationale mål herunder økonomien. Solvej Gasseholm, der kommer fra de folkekirkelige organisationer, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. DKR ved Ole Op fordring til at besøge hjemmesiden. Et enstemmigt råd besluttede på sit møde den 27 august 2014, at tage skarpt afstand fra forfølgelsen af minoriteter i Irak og opfordrer samtidig til international solidaritet og handling. I den fælles udtalelse hedder det: 3

4 Den radikale militaristiske bevægelse Islamisk Stat (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Folk flygter i tusindtal, andre bliver taget til fange og mange har mistet livet ved brutale drab. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats mod denne militaristiske bevægelse. Det er dybt bekymrende, at steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder, nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse. Vi opfordrer sammen med Kirkernes Verdensråd, Vatikanet, Evangelisk Alliance og kirkeråd rundt om i verden alle kristne menigheder til at gå i forbøn for og vise solidaritet med de undertrykte og forfulgte i Irak. Desuden opfordrer vi til at støtte de initiativer, som ngo er, missionsselskaber og kirkelige nødhjælpsorganisationer har taget sammen med lokale partnere i Irak til for at hjælpe mennesker på flugt. Samtidig opfordrer vi til samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i fælles indsat for at sikre de religiøse og etniske minoriteters rettigheder, værdighed og overlevelse i Irak. Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale råd af kirker og kirkelige organisationer med 15 kirkesamfund og 45 kirkelige organisationer som medlemmer. Læs mere på Ole vil gerne deltage i kurset den 30. september -1- oktober Behandles på næste møde) 11. Udvalgets kontakt til menighederne (foredrag, sogneaftener, orienteringer, mv). Hvor står vi og hvordan styrker vi den? Vi nedsatte et udvalg bestående af Wilhelm og Nicolaj, der arbejder videre med sagen. Opfordring til at udsende en kalender med næste års aktiviteter. Steffen overvejer et billede til Viborg Stifts hjemmeside, et billede der kan beskrive vores udvalg. 12. Ny stiftspræst? Hans Vestergaard Jensen bliver pensioneret og flytter til Odense, deltager i næste møde. Wilhelm taler med den kommende biskop om en kommende stiftspræst som afløser. Næste gang drøftes repræsentant til FKN. 13. Økonomi i udvalget Nikolaj udsender en opgørelse. 14. Kalender 2014 og invitationer. Fremtidige møder og konferencer Mødet den 12. november flyttes, da der samme dag afholdes en høring på Christiansborg om forfulgte kristne. Mødet er flyttet til den 20. november i Bispegården Se bilag Eventuelt Næste udgave af Ny Mission tilsendes medlemmerne ved Nikolaj På næste møde aftales møder for det kommende år. Referat ved Grete Bækgaard Thomsen 4

5 Bilag 1. Kalender 2014 Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 23. januar Udvalgsmøde Viborg 30. januar 1. februar MKR-møde med Stiftsudvalg og Stiftsråd i København marts Studietur til Berlin 24. marts Udvalgsmøde i Viborg marts Fællesnordisk Religionskonference i Sigtuna, Sverige Nordiske folkekirker i et multireligiøst samfund (Nikolaj deltager.) 14. maj Udvalgsmøde i Viborg. Indlæg v. Jarl Ørskov fra F&R Forudgående møde med religiøse ledere i bispegården juni Arbejdskonference Nyborg Strand (FKM) 28. august Udvalgsmøde i Viborg 25. oktober Møde sognelæringsnetværk om spirituelle strømninger (Næste møder: og og ) 20. november Udvalgsmøde Viborg kl november Missionskonference Viborg Mission en forpligtigelse for sognene!? 6. december 10. Christmas Carols and Lessons i Struer kirke kl Vestervang Kirke, Viborg kl Kalender 2015 Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 1. marts Stiftsstævne i Farsø om migrantkirker 5

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have.

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have. 15. årgang - uge 36 - onsdag denn 3. september 2014 Indkaldelsee til LK2, 2014 Integrationstemadag i Odense Om forfulgte mindretal i Irak Indsamling på søndag Pilgrimsgudstjeneste Festdag på Lolland Ny

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Iraks fremtid - er fred en mulighed?

Iraks fremtid - er fred en mulighed? Iraks fremtid - er fred en mulighed? Besøg af irakisk delegation i Danmark 27.-31. august 2007 Hvem er min fjende? Det menneske, hvis historie jeg endnu ikke har hørt ( Longfellow, citeret af Canon Andrew

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere