Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi"

Transkript

1 HÅNDBOG 2014/2015

2 - 1 - Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi Denne håndbog besvarer langt de fleste af de praktiske, konkrete og specifikke spørgsmål, du måtte have til dit daglige virke på akademiet. Er noget uklart eller ikke medtaget, så tøv ikke med at spørge. Udbyttet af uddannelsen er i høj grad afhængig af den indsats, der ydes. Derfor: LÆS DENNE BOG OG STUDIEPLANEN, som tilsammen udgør den trygge ramme, som du frit kan udfolde og udfordre dig indenfor. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Thomas Agerholm Uddannelsesleder.

3 - 2 - Om administrationen: Adressen er: Kongensgade Fredericia Telefon: Internetadresse: Kontortid: Mandag-fredag kl Studiekontoret: Bogholder Sonja Pedersen: tlf Studiesekretær Trine Klindt Wienigk tlf Sekretær Britta Nordly tlf tlf tlf Servicemedarbejder Lene Sørensen tlf Pedel Ole Andersen: tlf Uddannelsesleder Thomas Agerholm tlf Studievejleder / fagkoordinator Lone Baltzer tlf

4 - 3 - Bestyrelse: Professor Erik Kaltoft, Århus (formand) Byrådsmedlem Uffe Steiner Jensen, Fredericia (næstformand) Instruktør Geir Sveaass, København Sanger og skuespiller Stig Rossen, Ørbæk Skuespiller Sonja Oppenhagen, Charlottenlund Byrådsmedlem Hanne Lumby, Fredericia Teaterdirektør Søren Møller, Fredericia Tilforordnet: Direktør Børn og kultur Vibeke Kinch, Fredericia Kommune

5 - 4 - Ansvarsfordelingen i ledelsen på Det Danske Musicalakademi Det er Uddannelsesleders / Konstitueret rektors ansvar: At uddannelsen på akademiet gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. At de undervisningsmæssige forhold er i orden. At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes. At akademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. I samarbejde med fagkoordinatorer og relevante fagudvalg at ansætte nyt personale. At ansætte og afskedige personale, hvis dette er påkrævet. At forestå den daglige ledelse af det faglige indhold. Uddannelseslederen skal arbejde for: At der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem akademiet og øvrige uddannelsesinstitutioner, teatre, offentlige myndigheder og erhvervslivet etc. At der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for akademiets gennemførelse af uddannelsesforløbet. At være scenetjenestekoordinator. At have den overordnede kontakt til de teatre, som er scenetjenestesamarbejdspartnere og herigennem tilstræbe at skaffe det nødvendige antal pladser. At optimere det faglige niveau og sikre, at uddannelsen er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende uddannelser i udlandet. Det er Studievejleder ansvar: At fungere som studievejleder i den personlige og faglige vejledning af de studerende, samt i vejledning af SU-relaterede spørgsmål. At bistå den daglige ledelse af det faglige indhold. At have kontakt med undervisere og studerende i det daglige. At følge op på undervisningsforløb og evalueringer, hvor dette er påkrævet. At være studienævnsformand. At koordinere projekter, i særdeleshed de tværfaglige. Den udvidede fagkoordinator skal arbejde for: At sikre lydhørhed og gennemskuelig praksis i de demokratiske faglige organer.

6 - 5 - Studiets opbygning: Uddannelsen, der varer 3 år, er et fuldtidsstudium, som afsluttes med afgangseksamen og diplom. 1. årgang På 1. års grunduddannelse er der, foruden undervisning i solosang, dans og drama, også undervisning i hørelære, talelære, brugsklaver og musicalhistorie. Desuden undervises der i form af projekter og masterclasses i sang og dans med både danske og internationale kunstnere og pædagoger. Der vil blive afholdt en årlig evaluering i form af en vejledende samtale, ved 1. semesters afslutning. 2. semester afsluttes med eksamen i dans, sang og drama, der skal bestås efter 7-trinsskalaen. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Desuden vil man i kursusform stifte bekendtskab med sceneteknik samt lyd og lys. Disse kurser munder ud i, at man på 1. årgang deltager aktivt i skolens showcase, som en del af den tekniske stab. Man vil i forbindelse med showcasen også have mulighed for at arbejde som instruktør- eller koreografassistent. Showcasen afslutter studieåret. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

7 - 6 - Timeplan for 1. årgang Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Sanguge (introuge) hold Sanguge hold Dans - Jazz hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Diverse stilarter hold Danseuge hold Introuge (dans, diætist) hold 6 60 Drama - Introuge hold Kontinuerlig undervisning hold Coaching hold Talelære hold 2, Talelære solo Dramaprojekt hold Eutoni solo Hørelære ½ hold Brugsklaver hold 4 60 Brugsklaver solo Musicalhistorie hold Masterclass (song / dance) hold Sceneteknik og Sminke hold Fysioterapeut hold 4 60 Disponibel time solo 1 60

8 årgang Her vil man ud over den daglige undervisning, deltage aktivt i masterclasses med topprofessionelle undervisere og kunstnere, både som solist og i forskellige ensembleformer. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. På 2. årgang kommer man på en studietur til én af de byer, hvor der spilles flest musicals, typisk London eller New York. Der vil være en scenetjeneste på Fredericia Teater. I seks undervisningsuger i forbindelse med prøveforløbet på scenetjenesten, er der ikke normal daglig undervisning. Man deltager som udgangspunkt på scenetjenesten, som en del af ensemblet. Undervisningsforløbet afsluttes med en eksamen, i hovedfagene dans, sang og drama, og i bifagene brugsklaver og hørelære, der alle vil blive bedømt af interne censorer. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcasen, hvor 2. årgang udgør ensemblet. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

9 - 8 - Timeplan for 2. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solo sang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama - Kontinuerlig undervisning hold Coaching solo Repetition (coaching) solo Talelære solo Musicalprojekt hold Finn Hesselager hold Eutoni solo 9 40 Hørelære ½ hold Brugsklaver solo 9 25 Præsentation hold Masterclass (acting songs) hold Masterclass (fra New York) hold Musicalstaging/showcase hold på tværs Disponible Timer solo 2 60

10 årgang Der arrangeres kurser, seminarer, masterclasses og scenetjeneste/praktik i samarbejde med professionelle teatre og instruktører. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. Den studerende tilskyndes til at søge scenetjeneste på et professionelt teater. Akademiet er behjælpelig med planlægning og koordinering af dette. Den studerende skal være forberedt på at betale for boligudgift og kørsel i forbindelse med scenetjenesten. Der kan skabes mulighed for udveksling med en udenlandsk musicalskole for enkelte studerende på 3. årgang. Der er afsluttende diplomeksamen i hovedfagene dans, sang og drama, med eksterne censorer, godkendt af Kulturministeriet/Undervisningsministeriet. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen op mod jul om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcase, hvor 3. årgang er solister. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

11 Timeplan for 3. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama: - Kontinuerlig undervisning hold Talelære hold Talelære solo Dramaprojekt (Tjekhov) hold Dramaprojekt (Comedy) hold Workshop (showcase) hold Dramaprojekt (showcase ) hold på tværs Finn Hesselager hold Eksamensforberedelse solo Repetition solo Eutoni solo 6 40 Præsentation hold Masterclass (audition) hold Disponible timer solo 4 60

12 Ferier og fridage Undervisningsåret 2014/2015 strækker sig fra 5. august 2014 til 26. juni I undervisningsåret påregnes følgende ferie- og fridage: Efterårsferie: Mandag d. 13. oktober fredag d. 17. oktober Juleferie: Mandag d. 22. december fredag d. 2. januar Vinterferie: Mandag d. 9. februar fredag d. 13. februar Påskeferie: Mandag d. 30. marts mandag d. 6. april St. Bededag: Fredag d. 1. Maj Kr. Himmelfartsferie: Torsdag d. 14. maj og fredag d. 15. maj Pinseferie: Mandag d. 25. maj

13 Generelle oplysninger Adresseændring Adresse- og telefonændringer skal meddeles administrationskontoret så hurtigt som muligt. Badeforhold Der er 2 baderum på 2. sal til herrer og et stort baderum i kælderen til damer. Faciliteterne i baderummene skal efter brug efterlades i rengjort stand. Bibliotek Vi har på Det Danske Musicalakademi et stadigt voksende musikbibliotek indeholdende noder, CD er og DVD er. I øvrigt henvises til Fredericia Biblioteks musicalafdeling. Billeje Akademiet har en 9 personers bus. Hvis kørslen er i studieøjemed, kan bussen lånes gratis, men diesel betales af bruger(ne), derudover kan man leje bussen på gunstige vilkår til visse formål. Du skal altid høre studiekontoret (Sonja) om booking af bussen, og til hvilket formål bussen skal bruges i den aktuelle situation. Bussen må IKKE benyttes til nogen form for privatkørsel. Derudover råder skolen over en Peugeot Boxer varevogn, der bruges primært af skolens personale i den daglige drift. Denne kan også lejes af de studerende på samme vilkår som bussen, men ikke til flytninger og ikke i pedellens arbejdstid. Boligforhold Der findes ikke kollegium i forbindelse med musicalakademiet, men vi kan være behjælpelig med fremskaffelse af bolig ved henvisning til boligselskaber og private udlejere. Studiekontoret tilsender gerne materiale. Bookingsystemet På bookingsystemet gives der løbende opdateringer om skemaer m.v. du er selv forpligtet til at holde dig informeret dagligt. Gå ind på under booking. Log ind med: Brugernavn = fornavn efternavn (små bogstaver). Adgangskode = (bliver tildelt af administrator) Tryk på Vis mine aktiviteter eller hvad man nu skal finde. Skal der laves en reservation trykker man på det ønskede lokale i den grafiske del af skemaet, udfylder felterne og trykker derefter på gem/opdater. Café Der er mulighed for opbevaring og tilberedning af mad i caféen. Det er vigtigt, at der bliver holdt rent. Det er hver enkeltes ansvar at rydde op efter sig. Det henstilles, at man udelukkende indtager sin mad i caféen. Disponible timer Disponible timer kan anvendes efter den studerendes eget ønske eller på udbudte kurser og masterclasses. Proceduren er følgende: Skema afhentes hos konstitueret rektor og udfyldes sammen med underviseren, hvorefter det attesteres til lønudbetaling. De disponible timer skal være læst inden 1. juli og kan ikke overføres til næste studieår. Ikke læste timer overføres til en pulje, som kan søges af alle. Puljen administreres af konstitueret rektor. Dueslag Hver studerende og underviser har et dueslag til meddelelser og post. Disse befinder sig ved studiekontoret. Husk at tjekke dit dueslag hver dag.

14 Eksaminer Angående adgang: 1. Ved vejledende samtaler er der ingen adgang for tilhørere. 2. Delprøver/standpunktsprøver: Undervisere og medstuderende. 3. Afsluttende eksamen: Offentlig adgang. Erhvervsarbejde Da studiet er et fuldtidsstudium, anbefales det at holde erhvervsarbejde på et minimum eller at placere dette i ferier m.v. Forsikringer Det Danske Musicalakademi, Fredericia, er forsikret ifølge gældende lov for danske undervisningsinstitutioner med henblik på personale og studerende. Private ansvarsforsikringer påhviler den enkelte. Tjek, at din personlige ansvars- og ulykkesforsikring er dækkende. Forsømmelser For studerende: Der er mødepligt til undervisningen. Uundgåelige forsømmelser af lektioner skal meddeles Studiekontoret (tlf ) så tidligt som muligt. Ved sygdom over én uges varighed kræves lægeattest. Hvis den studerende melder afbud til undervisningen uden lægeattest, fortabes retten til lektionen. Der føres protokol i hvert enkelt fag. Den enkelte studerende skal være fremmødt til minimum 80 % af den normale skemalagte undervisning i de enkelte fag. Ved overskridelse af denne grænse, der udregnes på årsbasis, skal man til en udvidet delprøve i det pågældende fag. Har man en samlet forsømmelse på over 20 % beregnet på alle fag i undervisningsugerne, bortfalder retten til S.U. Sygdom tæller normalt som fravær og kan ikke godskrives. I tvivlstilfælde er rektor afgørende instans. For undervisere: Forsømmelser af lektioner på grund af sygdom skal meddeles studiekontoret tidligst muligt. Sygemelding iflg. gældende regler. Lærerne har pligt til efter fravær, der ikke skyldes sygdom, at erstatte de ikke læste timer. Underviseren skal føre protokol. Denne skal afleveres til studielederen 4 gange årligt: Før efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien. Det er endvidere underviserens ansvar at gøre studerende, der nærmer sig den maximalt tilladte fraværsprocent, opmærksom på dette. Forum Forum er din vej til information fra såvel administration som medstuderende. Du er selv forpligtet til at holde dig orienteret dagligt! - forum. Fotokopier Der udleveres en kode på Studiekontoret mod et depositum på 50 kr. Prisen for kopier er: A4 : 1,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 2 kr. pr. farvekopi. A3 : 2,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 4 kr. pr. farvekopi. Der opkræves kopiafgift hvert halve år: d. 1/1 og d. 15/8. Kopier til undervisningsbrug betales delvist af akademiet Garderobe Garderobefaciliteter forefindes i gangen ved dramalokalet på 1. sal. Du er selv ansvarlig for dine ejendele. Desuden vil du have et aflåst skab til rådighed i omklædningsrummene. De 3 hoveddøre skal altid være aflåst og kan kun åbnes ved hjælp af din personlige nøgle eller ved aktivering af dørtelefon, der har forbindelse til Administrationskontoret i åbningstiden.

15 Husmøde Det ugentlige husmøde for undervisere og studerende samt det øvrige personale vil blive afholdt hver fredag kl i fællesarealet foran Dans 1. Ved husmødet behandles punkter om forslag og informationer af almen interesse. Referat herfra lægges på forum. Instrumentpleje Akademiet har kostbare instrumenter, som alle er til fri afbenyttelse for undervisere og studerende. Det skal dog understreges, at disse udgør en betydelig værdi for vores daglige virke og kræver omtanke og skånsom behandling. Drikkevarer og levende lys må aldrig stilles på instrumenter. Vask hænderne før brugen af disse. KODA-afgift Der skal senest én måned efter afholdt Pakhuskoncert indberettes til KODA. Udførlig beskrivelse af proceduren findes på under Forum og videre under fanen Løst og Fast Lokalereservation Uden for hvert undervisnings- og øvelokale forefindes en oversigtsskærm. Man kan reservere øvetid ved skærme med tastatur. Max. 2 timer pr. lokale pr. dag. Hvis lokalet ikke tages i brug senest 10 min. efter det reserverede starttidspunkt, fortabes retten til at disponere over det. Studiesekretariatet forbeholder sig ret til at annullere reservationer, hvis lokalet skal benyttes til undervisning, men vil i det omfang det er muligt være behjælpelig med at finde andet egnet lokale. NB: Det er ikke tilladt at booke lokaler til eksterne aktiviteter fra 1. maj og indtil eksamen er overstået. Ellers kan studiesekretæren kontaktes. Lydstudie Der kræves kørekort til lydstudiet. Dette kan erhverves på udbudte kurser i løbet af det første studieår. Det er forbudt at bruge udstyret som tekniker, før dette er sket. Oprydning Der udnævnes for hver årgang en koordinator, som er ansvarlig for, at lokalerne efter undervisningsbrug forlades i opryddet stand. Koordinatorerne vælges af de studerende. Studiesekretariatet skal oplyses om navnene på dem. Til fredagsmøderne udnævnes opryddere. Der må kun medtages vand i dansesalene, og det bør fjernes igen, når man forlader lokalet. Ved afslutningen af hvert semester laver de studerende en fælles oprydning, hvorefter alt tiloversblevet tøj, sko o.lign. vil blive fjernet og kasseret. Orlovsbestemmelser I tilfælde af længerevarende sygdom eller alvorlig social/psykisk belastning kan der bevilges orlov. Denne orlovstype kan bevilges med dags varsel. Ansøgning vedlagt lægeerklæring stiles skriftligt til rektor og studienævn. I andre tilfælde kan orlov kun bevilges i hele studieår. Ansøgningsfrist er 1. februar. Ansøgningen skal stiles skriftligt til rektor og studienævn. Der kan i studietiden maksimalt opnås 1 års orlov. Pakhuskoncert 1)Arrangementerne er for 2. eller 3. års studerende, samt undervisere på Det Danske Musicalakademi. 2) Man bestemmer selv sit repertoire, og har selv ansvaret for koncerten 3) Varighed: 2. årgang ca min. 3. årgang/undervisere ca min. 4) Der vil være en lydprøve før koncerten, i tidsrummet , når koncerten begynder kl ) Der vil være håndholdt mikrofon, microport, stol, barstol og et stemt klaver. Akademiet stiller en pianist til rådighed. Det Bruunske Pakhus stiller en lydmand til rådighed. 6) Det er gratis for alle musicalakademiets studerende og undervisere at komme til arrangementet. Parkering Der findes parkeringsmulighed til cykler bag akademiet. Parkeringsplads til biler er foran akademiet. Sanganlæg Skolen har et sanganlæg, der kan udlejes til de studerende for 400 kr. pr. gang, og klaver for 200 kr. Lejer man begge dele er prisen 500 kr.

16 Skadesbehandling Skolen her en skadesbehandlingsplan som hænger på opslagstavlen ved studiekontoret. På gangene ved siden af førstehjælpskasserne hænger RICE princippet, der kan hjælpe i akutsituationer. Der henvises til fagkoordinatorerne for yderligere vejledning. Den skadessagkyndige på skolen er yoga- og pilateslærer Alison Strong. Får man en skade skal man tage kontakt til Alison, som vil give vejledning omkring behandling og genoptræning af den pågældendes skade. Det er vigtigt, at man benytter Alison, så hun kan holde øje med skadesforløbet og sikre sig, at det går i den rigtige retning. Råd og nævn Studienævn Der er etableret studienævn på Det Danske Musicalakademi, der består af 3 studerende og 2 undervisere + studievejleder/fagkoordinator. Underviserforum Der er et lærerråd på akademiet. Lærerrådet mødes ca. 2-3 gange årligt. De Valgte Der er et studerendes råd på akademiet, som administreres af de studerende selv. De studerendes råd går i daglig tale under navnet De Valgte. Undervisningen Foregår som hovedregel i tidsrummet , men i begrænset omfang må man påregne undervisning såvel aftener som weekends. Øverum Med undtagelse af lydstudiet er alle undervisningslokaler tilgængelige for samtlige studerende, når disse ikke er optaget af undervisning. Der er ligeledes indrettet en øveboks, der udelukkende er indrettet til øvning. (Brug Booking til alle lokaler). Bemærk, at step kun må finde sted i Drama 1, Dans 2/Drama 2 og Dans 3. Åbningstider Akademiet er i princippet åbent døgnets 24 timer. Det er de studerendes ansvar at lukke vinduer og døre forsvarligt.

17 Den professionelle fremtoning For at få det optimale udbytte af undervisningen under hele uddannelsesforløbet og med henblik på en efterfølgende karriere kræves der en professionel holdning/ indstilling til at være studerende her. Præcision Forsinkelser og manglende afbud gælder ikke som en acceptabel undskyldning. Sørg for at være velforberedt både fysisk og mentalt, når du møder op. Effektivitet Vær velforberedt til dine timer ved at have indstuderet de opgaver, som er solistiske eller i ensemblesammenhænge. Så kommer du ikke til at ødelægge timen for dig selv eller andre. Respekt og høflighed Vis respekt og åbenhed for, at dine medstuderende kan være forskellige fra dig og forsøg at acceptere, at ikke alle er på samme niveau. Giv kun kritik, hvis den kan gives konstruktivt. I er med til at bygge hinanden op, ikke bryde ned. Hygiejne På grund af de fysiske udfoldelser, der er en naturlig del af din hverdag, er det vigtigt at bade oftere end normalt. Rygepolitik Rygning indendørs er forbudt. Hvis man ryger indendørs er konsekvenserne: 1. gang: Mundtlig advarsel 2. gang: Skriftlig advarsel 3. gang: Bortvisning. Alkohol Vi håndhæver princippet om aldrig at indtage alkohol før lektioner eller arrangementer. Euforiserende stoffer Er du i besiddelse af eller påvirket af stoffer af hvilken som helst art, vil dette ikke kunne accepteres og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra musicalakademiet og uddannelsen. Festpolitik Man bedes tage hensyn og respektere akademiets naboer i de omkringliggende komplekser. Luk vinduer og døre, når der spilles høj musik. Hold gerne festerne indendørs, så vi ikke modtager klager. Offentlig optræden kan kun finde sted efter tilladelse/aftale med uddannelsesleder og fagkoordinator. På 1. årgang må der ikke optrædes eksternt. Der kan dispenseres i enkelte tilfælde (hvor der er tale om en igangværende karriere), der ikke skønnes at have forstyrrende indvirkning på uddannelsesforløbet, og den studerendes udvikling.

18 LISTE OVER STUDERENDE VED DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia 1. ÅRGANG 2014 Daniel T. Hansen Diluckshan Jeyaratnam Fie Alberte Damgaard-Lauritsen Maria Corydon Mikal Larsen Mikkel Hoé Knudsen Nikoline Breienholt Janum Rikke Lillevang

19 ÅRGANG 2014 Annie Kathe Solmer Cecilie Holm Pedersen Christoffer Lund Skov Katrine Schmith Laursen Nørgaard Lasse Dyg Hansen Nanna Mathilde Veileborg Bjelka Oliver Monsrud lundqvist Rasmus Grandt

20 ÅRGANG 2014 Anders Bilberg Anna Jørgensen Kaack Katrine Jenne Kristoffer Sass Mathias Augustine Rasmus Faartoft Rie Sørensen Sebastian Harris

21 DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia Underviserliste pr. 5. august 2014 Solosang: Søren Møller (SM) Lone Baltzer (LB) Helle Hansen (HH) Anne-Louise Krogh (ALK) Johnny Jørgensen (JJ) Drama: Thomas Agerholm (TA) Rolf Hansen (RH) Meike Bahnsen (MB) Finn Hesselager (FH) Hanne Hedelund (HA) Ulla Ankerstjerne (UA) Christine Albrechtslund (CA) Eva Maria Zacho (EMZ) Daniel Bohr (DB) Peter Kunz (PK) Dans: Rebekka Lund (RL) Martina Bauer-Kossmann (MBK) Alison Strong-Storkholm (ARS) Allan Nielsen (AN) Nerea Baranano (NB) T.J. Rizzo (TJ) Talelære: John Schmidt (JS) Eva-Maria Zacho (EMZ) Coaching: Thomas Agerholm (TA) Sheri Sanders (SS) Præsentation Thomas Agerholm (TA) Søren Møller (SM) Martin Bergmann Konge (MK) Ensemblesang: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trauntner (JT) Helle Hansen ( HH ) Repetition: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trautner (JT) Thomas Møller (TM)

22 Brugsklaver: Stephen Nørrelykke (SN) Frederik Larsen (FL) Jacob Trautner (JT) Hørelære: Frederik Larsen (FL) Teater/Musicalhistorie: Anne Marie Varberg (AV) Michael Eigtved (ME) Masterclasses: Lisa Kent (LK) David Brunetti (acting songs) Scott Susong Klaus Møller Lise Nees Victoria Clark Andrew Byrne Adam Guettel Sheri Sanders Tim Zimmermann Jim Bonney Judy Kuhn Pasek and Paul

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere