Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi"

Transkript

1 HÅNDBOG 2014/2015

2 - 1 - Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi Denne håndbog besvarer langt de fleste af de praktiske, konkrete og specifikke spørgsmål, du måtte have til dit daglige virke på akademiet. Er noget uklart eller ikke medtaget, så tøv ikke med at spørge. Udbyttet af uddannelsen er i høj grad afhængig af den indsats, der ydes. Derfor: LÆS DENNE BOG OG STUDIEPLANEN, som tilsammen udgør den trygge ramme, som du frit kan udfolde og udfordre dig indenfor. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Thomas Agerholm Uddannelsesleder.

3 - 2 - Om administrationen: Adressen er: Kongensgade Fredericia Telefon: Internetadresse: Kontortid: Mandag-fredag kl Studiekontoret: Bogholder Sonja Pedersen: tlf Studiesekretær Trine Klindt Wienigk tlf Sekretær Britta Nordly tlf tlf tlf Servicemedarbejder Lene Sørensen tlf Pedel Ole Andersen: tlf Uddannelsesleder Thomas Agerholm tlf Studievejleder / fagkoordinator Lone Baltzer tlf

4 - 3 - Bestyrelse: Professor Erik Kaltoft, Århus (formand) Byrådsmedlem Uffe Steiner Jensen, Fredericia (næstformand) Instruktør Geir Sveaass, København Sanger og skuespiller Stig Rossen, Ørbæk Skuespiller Sonja Oppenhagen, Charlottenlund Byrådsmedlem Hanne Lumby, Fredericia Teaterdirektør Søren Møller, Fredericia Tilforordnet: Direktør Børn og kultur Vibeke Kinch, Fredericia Kommune

5 - 4 - Ansvarsfordelingen i ledelsen på Det Danske Musicalakademi Det er Uddannelsesleders / Konstitueret rektors ansvar: At uddannelsen på akademiet gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. At de undervisningsmæssige forhold er i orden. At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes. At akademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. I samarbejde med fagkoordinatorer og relevante fagudvalg at ansætte nyt personale. At ansætte og afskedige personale, hvis dette er påkrævet. At forestå den daglige ledelse af det faglige indhold. Uddannelseslederen skal arbejde for: At der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem akademiet og øvrige uddannelsesinstitutioner, teatre, offentlige myndigheder og erhvervslivet etc. At der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for akademiets gennemførelse af uddannelsesforløbet. At være scenetjenestekoordinator. At have den overordnede kontakt til de teatre, som er scenetjenestesamarbejdspartnere og herigennem tilstræbe at skaffe det nødvendige antal pladser. At optimere det faglige niveau og sikre, at uddannelsen er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende uddannelser i udlandet. Det er Studievejleder ansvar: At fungere som studievejleder i den personlige og faglige vejledning af de studerende, samt i vejledning af SU-relaterede spørgsmål. At bistå den daglige ledelse af det faglige indhold. At have kontakt med undervisere og studerende i det daglige. At følge op på undervisningsforløb og evalueringer, hvor dette er påkrævet. At være studienævnsformand. At koordinere projekter, i særdeleshed de tværfaglige. Den udvidede fagkoordinator skal arbejde for: At sikre lydhørhed og gennemskuelig praksis i de demokratiske faglige organer.

6 - 5 - Studiets opbygning: Uddannelsen, der varer 3 år, er et fuldtidsstudium, som afsluttes med afgangseksamen og diplom. 1. årgang På 1. års grunduddannelse er der, foruden undervisning i solosang, dans og drama, også undervisning i hørelære, talelære, brugsklaver og musicalhistorie. Desuden undervises der i form af projekter og masterclasses i sang og dans med både danske og internationale kunstnere og pædagoger. Der vil blive afholdt en årlig evaluering i form af en vejledende samtale, ved 1. semesters afslutning. 2. semester afsluttes med eksamen i dans, sang og drama, der skal bestås efter 7-trinsskalaen. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Desuden vil man i kursusform stifte bekendtskab med sceneteknik samt lyd og lys. Disse kurser munder ud i, at man på 1. årgang deltager aktivt i skolens showcase, som en del af den tekniske stab. Man vil i forbindelse med showcasen også have mulighed for at arbejde som instruktør- eller koreografassistent. Showcasen afslutter studieåret. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

7 - 6 - Timeplan for 1. årgang Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Sanguge (introuge) hold Sanguge hold Dans - Jazz hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Diverse stilarter hold Danseuge hold Introuge (dans, diætist) hold 6 60 Drama - Introuge hold Kontinuerlig undervisning hold Coaching hold Talelære hold 2, Talelære solo Dramaprojekt hold Eutoni solo Hørelære ½ hold Brugsklaver hold 4 60 Brugsklaver solo Musicalhistorie hold Masterclass (song / dance) hold Sceneteknik og Sminke hold Fysioterapeut hold 4 60 Disponibel time solo 1 60

8 årgang Her vil man ud over den daglige undervisning, deltage aktivt i masterclasses med topprofessionelle undervisere og kunstnere, både som solist og i forskellige ensembleformer. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. På 2. årgang kommer man på en studietur til én af de byer, hvor der spilles flest musicals, typisk London eller New York. Der vil være en scenetjeneste på Fredericia Teater. I seks undervisningsuger i forbindelse med prøveforløbet på scenetjenesten, er der ikke normal daglig undervisning. Man deltager som udgangspunkt på scenetjenesten, som en del af ensemblet. Undervisningsforløbet afsluttes med en eksamen, i hovedfagene dans, sang og drama, og i bifagene brugsklaver og hørelære, der alle vil blive bedømt af interne censorer. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcasen, hvor 2. årgang udgør ensemblet. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

9 - 8 - Timeplan for 2. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solo sang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama - Kontinuerlig undervisning hold Coaching solo Repetition (coaching) solo Talelære solo Musicalprojekt hold Finn Hesselager hold Eutoni solo 9 40 Hørelære ½ hold Brugsklaver solo 9 25 Præsentation hold Masterclass (acting songs) hold Masterclass (fra New York) hold Musicalstaging/showcase hold på tværs Disponible Timer solo 2 60

10 årgang Der arrangeres kurser, seminarer, masterclasses og scenetjeneste/praktik i samarbejde med professionelle teatre og instruktører. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. Den studerende tilskyndes til at søge scenetjeneste på et professionelt teater. Akademiet er behjælpelig med planlægning og koordinering af dette. Den studerende skal være forberedt på at betale for boligudgift og kørsel i forbindelse med scenetjenesten. Der kan skabes mulighed for udveksling med en udenlandsk musicalskole for enkelte studerende på 3. årgang. Der er afsluttende diplomeksamen i hovedfagene dans, sang og drama, med eksterne censorer, godkendt af Kulturministeriet/Undervisningsministeriet. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen op mod jul om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcase, hvor 3. årgang er solister. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

11 Timeplan for 3. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama: - Kontinuerlig undervisning hold Talelære hold Talelære solo Dramaprojekt (Tjekhov) hold Dramaprojekt (Comedy) hold Workshop (showcase) hold Dramaprojekt (showcase ) hold på tværs Finn Hesselager hold Eksamensforberedelse solo Repetition solo Eutoni solo 6 40 Præsentation hold Masterclass (audition) hold Disponible timer solo 4 60

12 Ferier og fridage Undervisningsåret 2014/2015 strækker sig fra 5. august 2014 til 26. juni I undervisningsåret påregnes følgende ferie- og fridage: Efterårsferie: Mandag d. 13. oktober fredag d. 17. oktober Juleferie: Mandag d. 22. december fredag d. 2. januar Vinterferie: Mandag d. 9. februar fredag d. 13. februar Påskeferie: Mandag d. 30. marts mandag d. 6. april St. Bededag: Fredag d. 1. Maj Kr. Himmelfartsferie: Torsdag d. 14. maj og fredag d. 15. maj Pinseferie: Mandag d. 25. maj

13 Generelle oplysninger Adresseændring Adresse- og telefonændringer skal meddeles administrationskontoret så hurtigt som muligt. Badeforhold Der er 2 baderum på 2. sal til herrer og et stort baderum i kælderen til damer. Faciliteterne i baderummene skal efter brug efterlades i rengjort stand. Bibliotek Vi har på Det Danske Musicalakademi et stadigt voksende musikbibliotek indeholdende noder, CD er og DVD er. I øvrigt henvises til Fredericia Biblioteks musicalafdeling. Billeje Akademiet har en 9 personers bus. Hvis kørslen er i studieøjemed, kan bussen lånes gratis, men diesel betales af bruger(ne), derudover kan man leje bussen på gunstige vilkår til visse formål. Du skal altid høre studiekontoret (Sonja) om booking af bussen, og til hvilket formål bussen skal bruges i den aktuelle situation. Bussen må IKKE benyttes til nogen form for privatkørsel. Derudover råder skolen over en Peugeot Boxer varevogn, der bruges primært af skolens personale i den daglige drift. Denne kan også lejes af de studerende på samme vilkår som bussen, men ikke til flytninger og ikke i pedellens arbejdstid. Boligforhold Der findes ikke kollegium i forbindelse med musicalakademiet, men vi kan være behjælpelig med fremskaffelse af bolig ved henvisning til boligselskaber og private udlejere. Studiekontoret tilsender gerne materiale. Bookingsystemet På bookingsystemet gives der løbende opdateringer om skemaer m.v. du er selv forpligtet til at holde dig informeret dagligt. Gå ind på under booking. Log ind med: Brugernavn = fornavn efternavn (små bogstaver). Adgangskode = (bliver tildelt af administrator) Tryk på Vis mine aktiviteter eller hvad man nu skal finde. Skal der laves en reservation trykker man på det ønskede lokale i den grafiske del af skemaet, udfylder felterne og trykker derefter på gem/opdater. Café Der er mulighed for opbevaring og tilberedning af mad i caféen. Det er vigtigt, at der bliver holdt rent. Det er hver enkeltes ansvar at rydde op efter sig. Det henstilles, at man udelukkende indtager sin mad i caféen. Disponible timer Disponible timer kan anvendes efter den studerendes eget ønske eller på udbudte kurser og masterclasses. Proceduren er følgende: Skema afhentes hos konstitueret rektor og udfyldes sammen med underviseren, hvorefter det attesteres til lønudbetaling. De disponible timer skal være læst inden 1. juli og kan ikke overføres til næste studieår. Ikke læste timer overføres til en pulje, som kan søges af alle. Puljen administreres af konstitueret rektor. Dueslag Hver studerende og underviser har et dueslag til meddelelser og post. Disse befinder sig ved studiekontoret. Husk at tjekke dit dueslag hver dag.

14 Eksaminer Angående adgang: 1. Ved vejledende samtaler er der ingen adgang for tilhørere. 2. Delprøver/standpunktsprøver: Undervisere og medstuderende. 3. Afsluttende eksamen: Offentlig adgang. Erhvervsarbejde Da studiet er et fuldtidsstudium, anbefales det at holde erhvervsarbejde på et minimum eller at placere dette i ferier m.v. Forsikringer Det Danske Musicalakademi, Fredericia, er forsikret ifølge gældende lov for danske undervisningsinstitutioner med henblik på personale og studerende. Private ansvarsforsikringer påhviler den enkelte. Tjek, at din personlige ansvars- og ulykkesforsikring er dækkende. Forsømmelser For studerende: Der er mødepligt til undervisningen. Uundgåelige forsømmelser af lektioner skal meddeles Studiekontoret (tlf ) så tidligt som muligt. Ved sygdom over én uges varighed kræves lægeattest. Hvis den studerende melder afbud til undervisningen uden lægeattest, fortabes retten til lektionen. Der føres protokol i hvert enkelt fag. Den enkelte studerende skal være fremmødt til minimum 80 % af den normale skemalagte undervisning i de enkelte fag. Ved overskridelse af denne grænse, der udregnes på årsbasis, skal man til en udvidet delprøve i det pågældende fag. Har man en samlet forsømmelse på over 20 % beregnet på alle fag i undervisningsugerne, bortfalder retten til S.U. Sygdom tæller normalt som fravær og kan ikke godskrives. I tvivlstilfælde er rektor afgørende instans. For undervisere: Forsømmelser af lektioner på grund af sygdom skal meddeles studiekontoret tidligst muligt. Sygemelding iflg. gældende regler. Lærerne har pligt til efter fravær, der ikke skyldes sygdom, at erstatte de ikke læste timer. Underviseren skal føre protokol. Denne skal afleveres til studielederen 4 gange årligt: Før efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien. Det er endvidere underviserens ansvar at gøre studerende, der nærmer sig den maximalt tilladte fraværsprocent, opmærksom på dette. Forum Forum er din vej til information fra såvel administration som medstuderende. Du er selv forpligtet til at holde dig orienteret dagligt! - forum. Fotokopier Der udleveres en kode på Studiekontoret mod et depositum på 50 kr. Prisen for kopier er: A4 : 1,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 2 kr. pr. farvekopi. A3 : 2,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 4 kr. pr. farvekopi. Der opkræves kopiafgift hvert halve år: d. 1/1 og d. 15/8. Kopier til undervisningsbrug betales delvist af akademiet Garderobe Garderobefaciliteter forefindes i gangen ved dramalokalet på 1. sal. Du er selv ansvarlig for dine ejendele. Desuden vil du have et aflåst skab til rådighed i omklædningsrummene. De 3 hoveddøre skal altid være aflåst og kan kun åbnes ved hjælp af din personlige nøgle eller ved aktivering af dørtelefon, der har forbindelse til Administrationskontoret i åbningstiden.

15 Husmøde Det ugentlige husmøde for undervisere og studerende samt det øvrige personale vil blive afholdt hver fredag kl i fællesarealet foran Dans 1. Ved husmødet behandles punkter om forslag og informationer af almen interesse. Referat herfra lægges på forum. Instrumentpleje Akademiet har kostbare instrumenter, som alle er til fri afbenyttelse for undervisere og studerende. Det skal dog understreges, at disse udgør en betydelig værdi for vores daglige virke og kræver omtanke og skånsom behandling. Drikkevarer og levende lys må aldrig stilles på instrumenter. Vask hænderne før brugen af disse. KODA-afgift Der skal senest én måned efter afholdt Pakhuskoncert indberettes til KODA. Udførlig beskrivelse af proceduren findes på under Forum og videre under fanen Løst og Fast Lokalereservation Uden for hvert undervisnings- og øvelokale forefindes en oversigtsskærm. Man kan reservere øvetid ved skærme med tastatur. Max. 2 timer pr. lokale pr. dag. Hvis lokalet ikke tages i brug senest 10 min. efter det reserverede starttidspunkt, fortabes retten til at disponere over det. Studiesekretariatet forbeholder sig ret til at annullere reservationer, hvis lokalet skal benyttes til undervisning, men vil i det omfang det er muligt være behjælpelig med at finde andet egnet lokale. NB: Det er ikke tilladt at booke lokaler til eksterne aktiviteter fra 1. maj og indtil eksamen er overstået. Ellers kan studiesekretæren kontaktes. Lydstudie Der kræves kørekort til lydstudiet. Dette kan erhverves på udbudte kurser i løbet af det første studieår. Det er forbudt at bruge udstyret som tekniker, før dette er sket. Oprydning Der udnævnes for hver årgang en koordinator, som er ansvarlig for, at lokalerne efter undervisningsbrug forlades i opryddet stand. Koordinatorerne vælges af de studerende. Studiesekretariatet skal oplyses om navnene på dem. Til fredagsmøderne udnævnes opryddere. Der må kun medtages vand i dansesalene, og det bør fjernes igen, når man forlader lokalet. Ved afslutningen af hvert semester laver de studerende en fælles oprydning, hvorefter alt tiloversblevet tøj, sko o.lign. vil blive fjernet og kasseret. Orlovsbestemmelser I tilfælde af længerevarende sygdom eller alvorlig social/psykisk belastning kan der bevilges orlov. Denne orlovstype kan bevilges med dags varsel. Ansøgning vedlagt lægeerklæring stiles skriftligt til rektor og studienævn. I andre tilfælde kan orlov kun bevilges i hele studieår. Ansøgningsfrist er 1. februar. Ansøgningen skal stiles skriftligt til rektor og studienævn. Der kan i studietiden maksimalt opnås 1 års orlov. Pakhuskoncert 1)Arrangementerne er for 2. eller 3. års studerende, samt undervisere på Det Danske Musicalakademi. 2) Man bestemmer selv sit repertoire, og har selv ansvaret for koncerten 3) Varighed: 2. årgang ca min. 3. årgang/undervisere ca min. 4) Der vil være en lydprøve før koncerten, i tidsrummet , når koncerten begynder kl ) Der vil være håndholdt mikrofon, microport, stol, barstol og et stemt klaver. Akademiet stiller en pianist til rådighed. Det Bruunske Pakhus stiller en lydmand til rådighed. 6) Det er gratis for alle musicalakademiets studerende og undervisere at komme til arrangementet. Parkering Der findes parkeringsmulighed til cykler bag akademiet. Parkeringsplads til biler er foran akademiet. Sanganlæg Skolen har et sanganlæg, der kan udlejes til de studerende for 400 kr. pr. gang, og klaver for 200 kr. Lejer man begge dele er prisen 500 kr.

16 Skadesbehandling Skolen her en skadesbehandlingsplan som hænger på opslagstavlen ved studiekontoret. På gangene ved siden af førstehjælpskasserne hænger RICE princippet, der kan hjælpe i akutsituationer. Der henvises til fagkoordinatorerne for yderligere vejledning. Den skadessagkyndige på skolen er yoga- og pilateslærer Alison Strong. Får man en skade skal man tage kontakt til Alison, som vil give vejledning omkring behandling og genoptræning af den pågældendes skade. Det er vigtigt, at man benytter Alison, så hun kan holde øje med skadesforløbet og sikre sig, at det går i den rigtige retning. Råd og nævn Studienævn Der er etableret studienævn på Det Danske Musicalakademi, der består af 3 studerende og 2 undervisere + studievejleder/fagkoordinator. Underviserforum Der er et lærerråd på akademiet. Lærerrådet mødes ca. 2-3 gange årligt. De Valgte Der er et studerendes råd på akademiet, som administreres af de studerende selv. De studerendes råd går i daglig tale under navnet De Valgte. Undervisningen Foregår som hovedregel i tidsrummet , men i begrænset omfang må man påregne undervisning såvel aftener som weekends. Øverum Med undtagelse af lydstudiet er alle undervisningslokaler tilgængelige for samtlige studerende, når disse ikke er optaget af undervisning. Der er ligeledes indrettet en øveboks, der udelukkende er indrettet til øvning. (Brug Booking til alle lokaler). Bemærk, at step kun må finde sted i Drama 1, Dans 2/Drama 2 og Dans 3. Åbningstider Akademiet er i princippet åbent døgnets 24 timer. Det er de studerendes ansvar at lukke vinduer og døre forsvarligt.

17 Den professionelle fremtoning For at få det optimale udbytte af undervisningen under hele uddannelsesforløbet og med henblik på en efterfølgende karriere kræves der en professionel holdning/ indstilling til at være studerende her. Præcision Forsinkelser og manglende afbud gælder ikke som en acceptabel undskyldning. Sørg for at være velforberedt både fysisk og mentalt, når du møder op. Effektivitet Vær velforberedt til dine timer ved at have indstuderet de opgaver, som er solistiske eller i ensemblesammenhænge. Så kommer du ikke til at ødelægge timen for dig selv eller andre. Respekt og høflighed Vis respekt og åbenhed for, at dine medstuderende kan være forskellige fra dig og forsøg at acceptere, at ikke alle er på samme niveau. Giv kun kritik, hvis den kan gives konstruktivt. I er med til at bygge hinanden op, ikke bryde ned. Hygiejne På grund af de fysiske udfoldelser, der er en naturlig del af din hverdag, er det vigtigt at bade oftere end normalt. Rygepolitik Rygning indendørs er forbudt. Hvis man ryger indendørs er konsekvenserne: 1. gang: Mundtlig advarsel 2. gang: Skriftlig advarsel 3. gang: Bortvisning. Alkohol Vi håndhæver princippet om aldrig at indtage alkohol før lektioner eller arrangementer. Euforiserende stoffer Er du i besiddelse af eller påvirket af stoffer af hvilken som helst art, vil dette ikke kunne accepteres og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra musicalakademiet og uddannelsen. Festpolitik Man bedes tage hensyn og respektere akademiets naboer i de omkringliggende komplekser. Luk vinduer og døre, når der spilles høj musik. Hold gerne festerne indendørs, så vi ikke modtager klager. Offentlig optræden kan kun finde sted efter tilladelse/aftale med uddannelsesleder og fagkoordinator. På 1. årgang må der ikke optrædes eksternt. Der kan dispenseres i enkelte tilfælde (hvor der er tale om en igangværende karriere), der ikke skønnes at have forstyrrende indvirkning på uddannelsesforløbet, og den studerendes udvikling.

18 LISTE OVER STUDERENDE VED DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia 1. ÅRGANG 2014 Daniel T. Hansen Diluckshan Jeyaratnam Fie Alberte Damgaard-Lauritsen Maria Corydon Mikal Larsen Mikkel Hoé Knudsen Nikoline Breienholt Janum Rikke Lillevang

19 ÅRGANG 2014 Annie Kathe Solmer Cecilie Holm Pedersen Christoffer Lund Skov Katrine Schmith Laursen Nørgaard Lasse Dyg Hansen Nanna Mathilde Veileborg Bjelka Oliver Monsrud lundqvist Rasmus Grandt

20 ÅRGANG 2014 Anders Bilberg Anna Jørgensen Kaack Katrine Jenne Kristoffer Sass Mathias Augustine Rasmus Faartoft Rie Sørensen Sebastian Harris

21 DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia Underviserliste pr. 5. august 2014 Solosang: Søren Møller (SM) Lone Baltzer (LB) Helle Hansen (HH) Anne-Louise Krogh (ALK) Johnny Jørgensen (JJ) Drama: Thomas Agerholm (TA) Rolf Hansen (RH) Meike Bahnsen (MB) Finn Hesselager (FH) Hanne Hedelund (HA) Ulla Ankerstjerne (UA) Christine Albrechtslund (CA) Eva Maria Zacho (EMZ) Daniel Bohr (DB) Peter Kunz (PK) Dans: Rebekka Lund (RL) Martina Bauer-Kossmann (MBK) Alison Strong-Storkholm (ARS) Allan Nielsen (AN) Nerea Baranano (NB) T.J. Rizzo (TJ) Talelære: John Schmidt (JS) Eva-Maria Zacho (EMZ) Coaching: Thomas Agerholm (TA) Sheri Sanders (SS) Præsentation Thomas Agerholm (TA) Søren Møller (SM) Martin Bergmann Konge (MK) Ensemblesang: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trauntner (JT) Helle Hansen ( HH ) Repetition: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trautner (JT) Thomas Møller (TM)

22 Brugsklaver: Stephen Nørrelykke (SN) Frederik Larsen (FL) Jacob Trautner (JT) Hørelære: Frederik Larsen (FL) Teater/Musicalhistorie: Anne Marie Varberg (AV) Michael Eigtved (ME) Masterclasses: Lisa Kent (LK) David Brunetti (acting songs) Scott Susong Klaus Møller Lise Nees Victoria Clark Andrew Byrne Adam Guettel Sheri Sanders Tim Zimmermann Jim Bonney Judy Kuhn Pasek and Paul

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand Musicalperformer ... I am proud to be a part of what is going on at The Danish Musical Academy because it is a first-rate, world-class training institution for an art form I have devoted my life to David

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Mødereferat fra Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Tilstede: Alle aktive medlemmer i koret Afbud: Ingen Dato for møde: 24.01.2011 Sted: Holmens kirke Mødeleder og referent: Ordstyrer: Anni Mogensen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Mixholdet Frederiksberg Teater

Mixholdet Frederiksberg Teater Mixholdet Frederiksberg Teater Reglement for Mixholdet Opdateret 8/7-2007 Forord... 3 Optagelse kriterier til mixholdet for børn unge og voksne der i forvejen er medlemmer i Frederiksberg Teater... 3 Medlemmer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax:

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax: Engholmskolens adresse Kontorets åbningstider Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl. 8.15-15.00 3450 Allerød fredag kl. 8.15 14.00 Tlf.: 48 13 03 30 Fax: 48 13 03 59 Engholmskolens ledelse Skoleleder Vibeke Poulsen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 For at blive optaget på skuespilleruddannelsen skal du bestå de tre prøver, der er beskrevet her i vejledningen. Dette kan der ikke dispenseres

Læs mere