Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi"

Transkript

1 HÅNDBOG 2014/2015

2 - 1 - Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi Denne håndbog besvarer langt de fleste af de praktiske, konkrete og specifikke spørgsmål, du måtte have til dit daglige virke på akademiet. Er noget uklart eller ikke medtaget, så tøv ikke med at spørge. Udbyttet af uddannelsen er i høj grad afhængig af den indsats, der ydes. Derfor: LÆS DENNE BOG OG STUDIEPLANEN, som tilsammen udgør den trygge ramme, som du frit kan udfolde og udfordre dig indenfor. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Thomas Agerholm Uddannelsesleder.

3 - 2 - Om administrationen: Adressen er: Kongensgade Fredericia Telefon: Internetadresse: Kontortid: Mandag-fredag kl Studiekontoret: Bogholder Sonja Pedersen: tlf Studiesekretær Trine Klindt Wienigk tlf Sekretær Britta Nordly tlf tlf tlf Servicemedarbejder Lene Sørensen tlf Pedel Ole Andersen: tlf Uddannelsesleder Thomas Agerholm tlf Studievejleder / fagkoordinator Lone Baltzer tlf

4 - 3 - Bestyrelse: Professor Erik Kaltoft, Århus (formand) Byrådsmedlem Uffe Steiner Jensen, Fredericia (næstformand) Instruktør Geir Sveaass, København Sanger og skuespiller Stig Rossen, Ørbæk Skuespiller Sonja Oppenhagen, Charlottenlund Byrådsmedlem Hanne Lumby, Fredericia Teaterdirektør Søren Møller, Fredericia Tilforordnet: Direktør Børn og kultur Vibeke Kinch, Fredericia Kommune

5 - 4 - Ansvarsfordelingen i ledelsen på Det Danske Musicalakademi Det er Uddannelsesleders / Konstitueret rektors ansvar: At uddannelsen på akademiet gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. At de undervisningsmæssige forhold er i orden. At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes. At akademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. I samarbejde med fagkoordinatorer og relevante fagudvalg at ansætte nyt personale. At ansætte og afskedige personale, hvis dette er påkrævet. At forestå den daglige ledelse af det faglige indhold. Uddannelseslederen skal arbejde for: At der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem akademiet og øvrige uddannelsesinstitutioner, teatre, offentlige myndigheder og erhvervslivet etc. At der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for akademiets gennemførelse af uddannelsesforløbet. At være scenetjenestekoordinator. At have den overordnede kontakt til de teatre, som er scenetjenestesamarbejdspartnere og herigennem tilstræbe at skaffe det nødvendige antal pladser. At optimere det faglige niveau og sikre, at uddannelsen er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende uddannelser i udlandet. Det er Studievejleder ansvar: At fungere som studievejleder i den personlige og faglige vejledning af de studerende, samt i vejledning af SU-relaterede spørgsmål. At bistå den daglige ledelse af det faglige indhold. At have kontakt med undervisere og studerende i det daglige. At følge op på undervisningsforløb og evalueringer, hvor dette er påkrævet. At være studienævnsformand. At koordinere projekter, i særdeleshed de tværfaglige. Den udvidede fagkoordinator skal arbejde for: At sikre lydhørhed og gennemskuelig praksis i de demokratiske faglige organer.

6 - 5 - Studiets opbygning: Uddannelsen, der varer 3 år, er et fuldtidsstudium, som afsluttes med afgangseksamen og diplom. 1. årgang På 1. års grunduddannelse er der, foruden undervisning i solosang, dans og drama, også undervisning i hørelære, talelære, brugsklaver og musicalhistorie. Desuden undervises der i form af projekter og masterclasses i sang og dans med både danske og internationale kunstnere og pædagoger. Der vil blive afholdt en årlig evaluering i form af en vejledende samtale, ved 1. semesters afslutning. 2. semester afsluttes med eksamen i dans, sang og drama, der skal bestås efter 7-trinsskalaen. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Desuden vil man i kursusform stifte bekendtskab med sceneteknik samt lyd og lys. Disse kurser munder ud i, at man på 1. årgang deltager aktivt i skolens showcase, som en del af den tekniske stab. Man vil i forbindelse med showcasen også have mulighed for at arbejde som instruktør- eller koreografassistent. Showcasen afslutter studieåret. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

7 - 6 - Timeplan for 1. årgang Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Sanguge (introuge) hold Sanguge hold Dans - Jazz hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Diverse stilarter hold Danseuge hold Introuge (dans, diætist) hold 6 60 Drama - Introuge hold Kontinuerlig undervisning hold Coaching hold Talelære hold 2, Talelære solo Dramaprojekt hold Eutoni solo Hørelære ½ hold Brugsklaver hold 4 60 Brugsklaver solo Musicalhistorie hold Masterclass (song / dance) hold Sceneteknik og Sminke hold Fysioterapeut hold 4 60 Disponibel time solo 1 60

8 årgang Her vil man ud over den daglige undervisning, deltage aktivt i masterclasses med topprofessionelle undervisere og kunstnere, både som solist og i forskellige ensembleformer. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. På 2. årgang kommer man på en studietur til én af de byer, hvor der spilles flest musicals, typisk London eller New York. Der vil være en scenetjeneste på Fredericia Teater. I seks undervisningsuger i forbindelse med prøveforløbet på scenetjenesten, er der ikke normal daglig undervisning. Man deltager som udgangspunkt på scenetjenesten, som en del af ensemblet. Undervisningsforløbet afsluttes med en eksamen, i hovedfagene dans, sang og drama, og i bifagene brugsklaver og hørelære, der alle vil blive bedømt af interne censorer. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen ved slutningen af semestret om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcasen, hvor 2. årgang udgør ensemblet. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

9 - 8 - Timeplan for 2. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solo sang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama - Kontinuerlig undervisning hold Coaching solo Repetition (coaching) solo Talelære solo Musicalprojekt hold Finn Hesselager hold Eutoni solo 9 40 Hørelære ½ hold Brugsklaver solo 9 25 Præsentation hold Masterclass (acting songs) hold Masterclass (fra New York) hold Musicalstaging/showcase hold på tværs Disponible Timer solo 2 60

10 årgang Der arrangeres kurser, seminarer, masterclasses og scenetjeneste/praktik i samarbejde med professionelle teatre og instruktører. Kravene i de kunstneriske fag, scenisk optræden og de praktiske fag vil blive gradvist øget. Den studerende tilskyndes til at søge scenetjeneste på et professionelt teater. Akademiet er behjælpelig med planlægning og koordinering af dette. Den studerende skal være forberedt på at betale for boligudgift og kørsel i forbindelse med scenetjenesten. Der kan skabes mulighed for udveksling med en udenlandsk musicalskole for enkelte studerende på 3. årgang. Der er afsluttende diplomeksamen i hovedfagene dans, sang og drama, med eksterne censorer, godkendt af Kulturministeriet/Undervisningsministeriet. Hvis man ikke består sin eksamen, er der reeksamen i august, og igen op mod jul om nødvendigt. Eksamen skal bestås efter 7-trinsskalaen. Desuden deltager man i en fælles forestilling for hele skolen, showcase, hvor 3. årgang er solister. Der er tilbud om teaterbesøg for alle årgange. For yderligere information vedrørende studiet henvises til studieplanen.

11 Timeplan for 3. årgang: Fag Solo/hold lektioner minutter Sang - Solosang solo Solosang solo Repetition til solosang solo Repetition solo Ensemblesang hold Storensemble hold (fælles alle årgange) Dans - Jazz hold Jazz / moderne hold Ballet hold Pilates hold Yoga hold Step hold Div. stilarter hold Drama: - Kontinuerlig undervisning hold Talelære hold Talelære solo Dramaprojekt (Tjekhov) hold Dramaprojekt (Comedy) hold Workshop (showcase) hold Dramaprojekt (showcase ) hold på tværs Finn Hesselager hold Eksamensforberedelse solo Repetition solo Eutoni solo 6 40 Præsentation hold Masterclass (audition) hold Disponible timer solo 4 60

12 Ferier og fridage Undervisningsåret 2014/2015 strækker sig fra 5. august 2014 til 26. juni I undervisningsåret påregnes følgende ferie- og fridage: Efterårsferie: Mandag d. 13. oktober fredag d. 17. oktober Juleferie: Mandag d. 22. december fredag d. 2. januar Vinterferie: Mandag d. 9. februar fredag d. 13. februar Påskeferie: Mandag d. 30. marts mandag d. 6. april St. Bededag: Fredag d. 1. Maj Kr. Himmelfartsferie: Torsdag d. 14. maj og fredag d. 15. maj Pinseferie: Mandag d. 25. maj

13 Generelle oplysninger Adresseændring Adresse- og telefonændringer skal meddeles administrationskontoret så hurtigt som muligt. Badeforhold Der er 2 baderum på 2. sal til herrer og et stort baderum i kælderen til damer. Faciliteterne i baderummene skal efter brug efterlades i rengjort stand. Bibliotek Vi har på Det Danske Musicalakademi et stadigt voksende musikbibliotek indeholdende noder, CD er og DVD er. I øvrigt henvises til Fredericia Biblioteks musicalafdeling. Billeje Akademiet har en 9 personers bus. Hvis kørslen er i studieøjemed, kan bussen lånes gratis, men diesel betales af bruger(ne), derudover kan man leje bussen på gunstige vilkår til visse formål. Du skal altid høre studiekontoret (Sonja) om booking af bussen, og til hvilket formål bussen skal bruges i den aktuelle situation. Bussen må IKKE benyttes til nogen form for privatkørsel. Derudover råder skolen over en Peugeot Boxer varevogn, der bruges primært af skolens personale i den daglige drift. Denne kan også lejes af de studerende på samme vilkår som bussen, men ikke til flytninger og ikke i pedellens arbejdstid. Boligforhold Der findes ikke kollegium i forbindelse med musicalakademiet, men vi kan være behjælpelig med fremskaffelse af bolig ved henvisning til boligselskaber og private udlejere. Studiekontoret tilsender gerne materiale. Bookingsystemet På bookingsystemet gives der løbende opdateringer om skemaer m.v. du er selv forpligtet til at holde dig informeret dagligt. Gå ind på under booking. Log ind med: Brugernavn = fornavn efternavn (små bogstaver). Adgangskode = (bliver tildelt af administrator) Tryk på Vis mine aktiviteter eller hvad man nu skal finde. Skal der laves en reservation trykker man på det ønskede lokale i den grafiske del af skemaet, udfylder felterne og trykker derefter på gem/opdater. Café Der er mulighed for opbevaring og tilberedning af mad i caféen. Det er vigtigt, at der bliver holdt rent. Det er hver enkeltes ansvar at rydde op efter sig. Det henstilles, at man udelukkende indtager sin mad i caféen. Disponible timer Disponible timer kan anvendes efter den studerendes eget ønske eller på udbudte kurser og masterclasses. Proceduren er følgende: Skema afhentes hos konstitueret rektor og udfyldes sammen med underviseren, hvorefter det attesteres til lønudbetaling. De disponible timer skal være læst inden 1. juli og kan ikke overføres til næste studieår. Ikke læste timer overføres til en pulje, som kan søges af alle. Puljen administreres af konstitueret rektor. Dueslag Hver studerende og underviser har et dueslag til meddelelser og post. Disse befinder sig ved studiekontoret. Husk at tjekke dit dueslag hver dag.

14 Eksaminer Angående adgang: 1. Ved vejledende samtaler er der ingen adgang for tilhørere. 2. Delprøver/standpunktsprøver: Undervisere og medstuderende. 3. Afsluttende eksamen: Offentlig adgang. Erhvervsarbejde Da studiet er et fuldtidsstudium, anbefales det at holde erhvervsarbejde på et minimum eller at placere dette i ferier m.v. Forsikringer Det Danske Musicalakademi, Fredericia, er forsikret ifølge gældende lov for danske undervisningsinstitutioner med henblik på personale og studerende. Private ansvarsforsikringer påhviler den enkelte. Tjek, at din personlige ansvars- og ulykkesforsikring er dækkende. Forsømmelser For studerende: Der er mødepligt til undervisningen. Uundgåelige forsømmelser af lektioner skal meddeles Studiekontoret (tlf ) så tidligt som muligt. Ved sygdom over én uges varighed kræves lægeattest. Hvis den studerende melder afbud til undervisningen uden lægeattest, fortabes retten til lektionen. Der føres protokol i hvert enkelt fag. Den enkelte studerende skal være fremmødt til minimum 80 % af den normale skemalagte undervisning i de enkelte fag. Ved overskridelse af denne grænse, der udregnes på årsbasis, skal man til en udvidet delprøve i det pågældende fag. Har man en samlet forsømmelse på over 20 % beregnet på alle fag i undervisningsugerne, bortfalder retten til S.U. Sygdom tæller normalt som fravær og kan ikke godskrives. I tvivlstilfælde er rektor afgørende instans. For undervisere: Forsømmelser af lektioner på grund af sygdom skal meddeles studiekontoret tidligst muligt. Sygemelding iflg. gældende regler. Lærerne har pligt til efter fravær, der ikke skyldes sygdom, at erstatte de ikke læste timer. Underviseren skal føre protokol. Denne skal afleveres til studielederen 4 gange årligt: Før efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien. Det er endvidere underviserens ansvar at gøre studerende, der nærmer sig den maximalt tilladte fraværsprocent, opmærksom på dette. Forum Forum er din vej til information fra såvel administration som medstuderende. Du er selv forpligtet til at holde dig orienteret dagligt! - forum. Fotokopier Der udleveres en kode på Studiekontoret mod et depositum på 50 kr. Prisen for kopier er: A4 : 1,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 2 kr. pr. farvekopi. A3 : 2,00 kr. pr. sort/hvid kopi og 4 kr. pr. farvekopi. Der opkræves kopiafgift hvert halve år: d. 1/1 og d. 15/8. Kopier til undervisningsbrug betales delvist af akademiet Garderobe Garderobefaciliteter forefindes i gangen ved dramalokalet på 1. sal. Du er selv ansvarlig for dine ejendele. Desuden vil du have et aflåst skab til rådighed i omklædningsrummene. De 3 hoveddøre skal altid være aflåst og kan kun åbnes ved hjælp af din personlige nøgle eller ved aktivering af dørtelefon, der har forbindelse til Administrationskontoret i åbningstiden.

15 Husmøde Det ugentlige husmøde for undervisere og studerende samt det øvrige personale vil blive afholdt hver fredag kl i fællesarealet foran Dans 1. Ved husmødet behandles punkter om forslag og informationer af almen interesse. Referat herfra lægges på forum. Instrumentpleje Akademiet har kostbare instrumenter, som alle er til fri afbenyttelse for undervisere og studerende. Det skal dog understreges, at disse udgør en betydelig værdi for vores daglige virke og kræver omtanke og skånsom behandling. Drikkevarer og levende lys må aldrig stilles på instrumenter. Vask hænderne før brugen af disse. KODA-afgift Der skal senest én måned efter afholdt Pakhuskoncert indberettes til KODA. Udførlig beskrivelse af proceduren findes på under Forum og videre under fanen Løst og Fast Lokalereservation Uden for hvert undervisnings- og øvelokale forefindes en oversigtsskærm. Man kan reservere øvetid ved skærme med tastatur. Max. 2 timer pr. lokale pr. dag. Hvis lokalet ikke tages i brug senest 10 min. efter det reserverede starttidspunkt, fortabes retten til at disponere over det. Studiesekretariatet forbeholder sig ret til at annullere reservationer, hvis lokalet skal benyttes til undervisning, men vil i det omfang det er muligt være behjælpelig med at finde andet egnet lokale. NB: Det er ikke tilladt at booke lokaler til eksterne aktiviteter fra 1. maj og indtil eksamen er overstået. Ellers kan studiesekretæren kontaktes. Lydstudie Der kræves kørekort til lydstudiet. Dette kan erhverves på udbudte kurser i løbet af det første studieår. Det er forbudt at bruge udstyret som tekniker, før dette er sket. Oprydning Der udnævnes for hver årgang en koordinator, som er ansvarlig for, at lokalerne efter undervisningsbrug forlades i opryddet stand. Koordinatorerne vælges af de studerende. Studiesekretariatet skal oplyses om navnene på dem. Til fredagsmøderne udnævnes opryddere. Der må kun medtages vand i dansesalene, og det bør fjernes igen, når man forlader lokalet. Ved afslutningen af hvert semester laver de studerende en fælles oprydning, hvorefter alt tiloversblevet tøj, sko o.lign. vil blive fjernet og kasseret. Orlovsbestemmelser I tilfælde af længerevarende sygdom eller alvorlig social/psykisk belastning kan der bevilges orlov. Denne orlovstype kan bevilges med dags varsel. Ansøgning vedlagt lægeerklæring stiles skriftligt til rektor og studienævn. I andre tilfælde kan orlov kun bevilges i hele studieår. Ansøgningsfrist er 1. februar. Ansøgningen skal stiles skriftligt til rektor og studienævn. Der kan i studietiden maksimalt opnås 1 års orlov. Pakhuskoncert 1)Arrangementerne er for 2. eller 3. års studerende, samt undervisere på Det Danske Musicalakademi. 2) Man bestemmer selv sit repertoire, og har selv ansvaret for koncerten 3) Varighed: 2. årgang ca min. 3. årgang/undervisere ca min. 4) Der vil være en lydprøve før koncerten, i tidsrummet , når koncerten begynder kl ) Der vil være håndholdt mikrofon, microport, stol, barstol og et stemt klaver. Akademiet stiller en pianist til rådighed. Det Bruunske Pakhus stiller en lydmand til rådighed. 6) Det er gratis for alle musicalakademiets studerende og undervisere at komme til arrangementet. Parkering Der findes parkeringsmulighed til cykler bag akademiet. Parkeringsplads til biler er foran akademiet. Sanganlæg Skolen har et sanganlæg, der kan udlejes til de studerende for 400 kr. pr. gang, og klaver for 200 kr. Lejer man begge dele er prisen 500 kr.

16 Skadesbehandling Skolen her en skadesbehandlingsplan som hænger på opslagstavlen ved studiekontoret. På gangene ved siden af førstehjælpskasserne hænger RICE princippet, der kan hjælpe i akutsituationer. Der henvises til fagkoordinatorerne for yderligere vejledning. Den skadessagkyndige på skolen er yoga- og pilateslærer Alison Strong. Får man en skade skal man tage kontakt til Alison, som vil give vejledning omkring behandling og genoptræning af den pågældendes skade. Det er vigtigt, at man benytter Alison, så hun kan holde øje med skadesforløbet og sikre sig, at det går i den rigtige retning. Råd og nævn Studienævn Der er etableret studienævn på Det Danske Musicalakademi, der består af 3 studerende og 2 undervisere + studievejleder/fagkoordinator. Underviserforum Der er et lærerråd på akademiet. Lærerrådet mødes ca. 2-3 gange årligt. De Valgte Der er et studerendes råd på akademiet, som administreres af de studerende selv. De studerendes råd går i daglig tale under navnet De Valgte. Undervisningen Foregår som hovedregel i tidsrummet , men i begrænset omfang må man påregne undervisning såvel aftener som weekends. Øverum Med undtagelse af lydstudiet er alle undervisningslokaler tilgængelige for samtlige studerende, når disse ikke er optaget af undervisning. Der er ligeledes indrettet en øveboks, der udelukkende er indrettet til øvning. (Brug Booking til alle lokaler). Bemærk, at step kun må finde sted i Drama 1, Dans 2/Drama 2 og Dans 3. Åbningstider Akademiet er i princippet åbent døgnets 24 timer. Det er de studerendes ansvar at lukke vinduer og døre forsvarligt.

17 Den professionelle fremtoning For at få det optimale udbytte af undervisningen under hele uddannelsesforløbet og med henblik på en efterfølgende karriere kræves der en professionel holdning/ indstilling til at være studerende her. Præcision Forsinkelser og manglende afbud gælder ikke som en acceptabel undskyldning. Sørg for at være velforberedt både fysisk og mentalt, når du møder op. Effektivitet Vær velforberedt til dine timer ved at have indstuderet de opgaver, som er solistiske eller i ensemblesammenhænge. Så kommer du ikke til at ødelægge timen for dig selv eller andre. Respekt og høflighed Vis respekt og åbenhed for, at dine medstuderende kan være forskellige fra dig og forsøg at acceptere, at ikke alle er på samme niveau. Giv kun kritik, hvis den kan gives konstruktivt. I er med til at bygge hinanden op, ikke bryde ned. Hygiejne På grund af de fysiske udfoldelser, der er en naturlig del af din hverdag, er det vigtigt at bade oftere end normalt. Rygepolitik Rygning indendørs er forbudt. Hvis man ryger indendørs er konsekvenserne: 1. gang: Mundtlig advarsel 2. gang: Skriftlig advarsel 3. gang: Bortvisning. Alkohol Vi håndhæver princippet om aldrig at indtage alkohol før lektioner eller arrangementer. Euforiserende stoffer Er du i besiddelse af eller påvirket af stoffer af hvilken som helst art, vil dette ikke kunne accepteres og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra musicalakademiet og uddannelsen. Festpolitik Man bedes tage hensyn og respektere akademiets naboer i de omkringliggende komplekser. Luk vinduer og døre, når der spilles høj musik. Hold gerne festerne indendørs, så vi ikke modtager klager. Offentlig optræden kan kun finde sted efter tilladelse/aftale med uddannelsesleder og fagkoordinator. På 1. årgang må der ikke optrædes eksternt. Der kan dispenseres i enkelte tilfælde (hvor der er tale om en igangværende karriere), der ikke skønnes at have forstyrrende indvirkning på uddannelsesforløbet, og den studerendes udvikling.

18 LISTE OVER STUDERENDE VED DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia 1. ÅRGANG 2014 Daniel T. Hansen Diluckshan Jeyaratnam Fie Alberte Damgaard-Lauritsen Maria Corydon Mikal Larsen Mikkel Hoé Knudsen Nikoline Breienholt Janum Rikke Lillevang

19 ÅRGANG 2014 Annie Kathe Solmer Cecilie Holm Pedersen Christoffer Lund Skov Katrine Schmith Laursen Nørgaard Lasse Dyg Hansen Nanna Mathilde Veileborg Bjelka Oliver Monsrud lundqvist Rasmus Grandt

20 ÅRGANG 2014 Anders Bilberg Anna Jørgensen Kaack Katrine Jenne Kristoffer Sass Mathias Augustine Rasmus Faartoft Rie Sørensen Sebastian Harris

21 DET DANSKE MUSICALAKADEMI Fredericia Underviserliste pr. 5. august 2014 Solosang: Søren Møller (SM) Lone Baltzer (LB) Helle Hansen (HH) Anne-Louise Krogh (ALK) Johnny Jørgensen (JJ) Drama: Thomas Agerholm (TA) Rolf Hansen (RH) Meike Bahnsen (MB) Finn Hesselager (FH) Hanne Hedelund (HA) Ulla Ankerstjerne (UA) Christine Albrechtslund (CA) Eva Maria Zacho (EMZ) Daniel Bohr (DB) Peter Kunz (PK) Dans: Rebekka Lund (RL) Martina Bauer-Kossmann (MBK) Alison Strong-Storkholm (ARS) Allan Nielsen (AN) Nerea Baranano (NB) T.J. Rizzo (TJ) Talelære: John Schmidt (JS) Eva-Maria Zacho (EMZ) Coaching: Thomas Agerholm (TA) Sheri Sanders (SS) Præsentation Thomas Agerholm (TA) Søren Møller (SM) Martin Bergmann Konge (MK) Ensemblesang: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trauntner (JT) Helle Hansen ( HH ) Repetition: Martin Bergmann Konge (MK) Jacob Trautner (JT) Thomas Møller (TM)

22 Brugsklaver: Stephen Nørrelykke (SN) Frederik Larsen (FL) Jacob Trautner (JT) Hørelære: Frederik Larsen (FL) Teater/Musicalhistorie: Anne Marie Varberg (AV) Michael Eigtved (ME) Masterclasses: Lisa Kent (LK) David Brunetti (acting songs) Scott Susong Klaus Møller Lise Nees Victoria Clark Andrew Byrne Adam Guettel Sheri Sanders Tim Zimmermann Jim Bonney Judy Kuhn Pasek and Paul

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand Musicalperformer ... I am proud to be a part of what is going on at The Danish Musical Academy because it is a first-rate, world-class training institution for an art form I have devoted my life to David

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler.

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler. Begrundelse for ansøgning Samlet budget Ansøgt beløb Indstilling Fagchefen indstiller Foreningens CVR-nr. SPORT Ringe Svømmeklub holder også Aqua campved Faaborg Havnebad - en super mulighed for kommunens

Læs mere

Du skal melde ændring af adresser eller telefonnummer til Susanne på frontdesk@djk.nu med en kopi til djk@djk.nu.

Du skal melde ændring af adresser eller telefonnummer til Susanne på frontdesk@djk.nu med en kopi til djk@djk.nu. Kontorets åbningstider mandag-torsdag 9.00 15.00 fredag 9.00 14.00 Akademiet og dig Administrator Adresse/tlf. ændring Adresseliste Affaldssortering Alarm Aviser AV-udstyr AV-udstyr (langtidslån) Bibliotek

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ

MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ S T U D I E P L A N FOR MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ DET DANSKE MUSICALAKADEMI FREDERICIA ÅR 2014/2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Forord... 2 Uddannelsen... 3 Studium og undervisning...

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

praktikcenter håndbogen Beklædning

praktikcenter håndbogen Beklædning praktikcenter håndbogen Beklædning Udarbejdet af Jannie Rasmussen Instruktør ved praktikcenter Beklædning CPH West 11-08-2014 Afdelingsleder: Kim von Bülow 1 Velkommen til praktikcenter på beklædning Kære

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere