Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN"

Transkript

1 Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

2 KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber Næstformand Ulla Brund Jensen Sekretær Bjarne Pyndt Kasserer Toni Glud Connie Albrechtsen Alice Bech Kim Holm Søren Østergaard Gertie Hammer Bjørch Kommunalbestyrelsen Arne Bech Gert Krogstad-Nielsen Mini Glud Susanne Brixum supp.frank Løber Hjemmeside Redaktionen ønsker alle vore medlemmer god valgkamp side 2 Gøther B Mathisen ansvarshavende red.

3 Formandens valgkamps hilsen Kære medlem af Hvidovrelisten. Nu kan jeg for alvor mærke spændingen stige i kroppen her 40 dage før valgdagen. Vil vi denne omgang nå målet med at få et systemskifte i Hvidovre? Når jeg ser på Byen Bedste Hold bliver jeg imponeret. Erfaring blandet med yngre kræfter. En lige fordeling af kvindelige og mandlige kandidater. Der er allerede lagt et stort stykke arbejde i opstillingsarbejdet og overvejelserne om teknisk valgforbund. De første vælgermøder er rigtig godt gennemført efter min opfattelse. Med vores vedtagne valgbudget tror jeg vi er i stand til at komme rigtig godt ud til borgerne og fortælle hvad vores politik er. En lille opfordring til, at hvert medlem tager H-ambassadør kasketten på og medvirker til at fortælle om vores vigtige indsatser i de sidste år. Rigtig god valgdag og god arbejdslyst til alle vores mange tilforordnede. Flot så mange der vil hjælpe med deres demokratibidrag på valgdagen. Venlig hilsen Frank Løber Så er vi klar til valget side 3

4 Årets integrationspris 2013 Jeg er så imponeret over alt det, du når, og alt det, du formår at være for andre. Du skal have tusind tak og masser af skulderklap for alt det, du gør. Din indsats er virkelig ekstraordinær. Det var nogle af de ledsagende ord fra borgmesteren til Kashif Ahmad, der i begyndelsen af september måned modtog Hvidovre Kommunes integrationspris for Hvidovre Avis skrev bl.a. om Kashif Ahmad, at han fik prisen for sit engagement i Hvidovre, børn og unge, integration, Pakistan mv. Blandt de seks personer, der i år havde indstillet en modtager til integrationsprisen, havde de fem peget på Kashif Ahmad og bl.a. skrevet: Han er altid villig til at hjælpe, bruge tid og energi på at gøre en forskel for andre. Han er oprigtig og renhjertet i sit arbejde og har i mange år gjort et enormt stykke arbejde for integrationen i Hvidovre og Danmark. Årets integrationsprismodtager er et kendt ansigt i store dele af Avedøre og Hvidovre. Sammen med sine to brødre Aamer og Asif, har han bl.a. arrangeret støttekoncert for jordskælvsofre i Pakistan i Cirkusbygningen i Han er desuden opstillet som kandidat for Hvidovrelisten. Det er vi glade og stolte over. Stort til lykke fra redaktionen af Kløverbladet til Kashif for tildelingen af integrationsprisen side 4

5 Huset på Biblioteksvej dannede igen rammen om et velbesøgt medlemsmøde onsdag den 18. september. Programmet var præsentation af kandidater, orientering om budgetforhandling samt tidsplan for aktiviteter frem til kommunevalget den 19. november. Det var et ambitiøst program, da både spørge- og talelysten var stor hos de engagerede medlemmer. Da formanden Frank Løber havde budt velkommen, blev sløret løftet for Hvidovrelistens kandidater i valgkamp Vi stiller med 15 kandidater, præsenteret som Byens Bedste Hold. Begyndende fra kandidat nr. 15 og frem til spidskandidaten fik vi en kort præsentation af hver enkelt kandidat, enten af dem selv eller via substitut. Efter præsentationen var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, men debatten omhandlede ikke den enkelte kandidat men i stedet alene Liste H s politiske linje og samarbejdsrelationer. Efter en kort pause gav Arne Bech en orientering om, hvorfor vi ikke vil indgå i budgetforlig med det snævre flertal i byrådssalen. Det er ingen hemmelighed, at det ganske enkelt handler om manglende tillid til parterne, så vi fremlægger vort eget budgetforslag, men der er dog ingen tvivl om, at Hvidovrelistens klare meldinger i det hele taget er med til at gøre stort indtryk i debatten. Tiden ilede og medlemmerne begyndte at sidde lidt uroligt på stolene og skæve til uret. Endelig fik Frank Løber lejlighed til at præsentere en flot planche med en tidslinje over aktiviteter frem til valget. Der vil blive tale om klargøring af plakater og senere ophængning, husstandsomdeling(-er) af valgmateriale m.m. Desuden er der frem til valget arbejdsmøde hver onsdag i Huset. Disse medlemstilbud er også omtalt i Kalenderen på bagsiden af dette blad. Frank Løber afrundede mødet og takkede for en lang aften med en god debat, hvorefter medlemmer begav sig hjemad i den mørke aften. Vh. Bent Eering Budgetmøde i Huset side 5

6 Hvidovrelistens kandidater Arne Bech, 69 år, lektor, boende på Søbyvej. Arne har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er 2. viceborgmester, medlem af kulturog fritidsudvalget, Ejendoms- og Arealudvalget samt Økonomiudvalget. Arne Bech er vor politiske ordfører. 2. Kristina E. Young, 41 år, journalist, boende i Vestre Kvartersgade i Avedørelejren. Borgerne bliver ikke hørt nok, beslutninger bliver ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og det er vigtigt, at det er politikerne, der styrer i hvilken retning Hvidovre Kommune skal bevæge sig. Derfor trænger Hvidovre til forandring. Det er den primære årsag til, at jeg efter 13 år som journalist i Hvidovre nu har valgt at gå ind i lokalpolitik. Jeg er stærkt optaget af, hvilken betydning de politiske beslutninger har for borgerne, og hvad de langsigtede konsekvenser af beslutningerne er. Blandt andet derfor har Hvidovre mere end nogensinde brug for en stærk tværpolitisk liste, der kan samles om fornuftige og langsigtede løsninger, der tilgodeser borgernes interesser og tager borgerne alvorligt. Jeg er vokset op i Hvidovre, har gået på Risbjergskolen og det lokale gymnasium. Jeg er mor til tre piger, der nu går på Frydenhøjskolen. 3. Gert Krogstad-Nielsen, 58 år, politiassistent, boende på Engkær. Gert har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er medlem af Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Hvidovre skal være borgernes kommune og udviklingen i Hvidovre skal ske i samarbejde, dialog og åbenhed med kommunens borgere. Sammen med de øvrige kandidater på Hvidovrelisten, der sætter tæring efter næring, vil jeg blandt andet fortsat arbejde for: At skoleområdet får et tiltrængt løft, respekten for lærerne, pædagoger og skolebestyrelserne skal øges, ligesom skole-hjem-samarbejdet skal udvikles og styrkes, at trafiksanering for øget trafiksikkerhed sker gennem aktiv og ærlig medinddragelse af borgere og ejer-/lejerforeninger samt skolebestyrelser med vægten lagt på faktuelle forhold og naturligvis finansieret og at der arbejdes målrettet og seriøst på at minimere de mange støjproblemer, som kommunen pådrages gennem øget biltrafik og senest den nye jernbane fra København til Ringsted. side 6

7 4. Susanne Brixum, 59 år, specialkonsulent, boende på Fagerstedvej. Susanne har været medlem af kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten siden 2009 og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg er gift, har 2 børn og 2 børnebørn. Jeg har en lille selvstændig virksomhed ved siden af mit arbejde i SKAT. Jeg lægger personligt særlig vægt på at skabe løsninger, der direkte gavner borgerne, og hvor medindflydelse er reel og ikke blot en formalitet, der skal overstås. Hvidovre kommunes arbejde kommer tæt på borgerne. Det er ikke teori men praksis der gælder. Det er den direkte omsorg for ældre, yngre, handicappede og svage. Det er den gode undervisning til børn og unge. Det er den hjælpende hånd til de arbejdsløse og de der er kommet skævt ind på tilværelsen eller er blevet slået omkuld af livsbegivenheder svær sygdom, dødsfald, invaliditet. Ingen må lades i stikken. Vi skal huske, at ingen kan alt, men alle kan noget, Det værste et menneske kan udsættes for, er at føle sig overflødig. Vi skal også huske, at der bag enhver diagnose gemmer sig et menneske. I praksis skal kommunen være varm og ikke styret af kolde kurver. 5. Frank Løber, 55 år, chefkonsulent, boende på Konkylievej. Frank er formand for Hvidovrelisten. Er opvokset i Hvidovre. En leveregel for mig: Så længe jeg har et overskud i min egen hverdag skal den gå til at hjælpe andre, som ikke lige har overskud i deres hverdag. Det at kunne give til andre / hjælpe andre er mit narkotika. Mærkesager: En indtægts- og udgiftsstruktur i en balance, så nuværende og kommende generationer kan leve godt i Hvidovre. Skoleområdet: Vores skoler og implementeringen af den nye skolereform Foreningslivet De frivilliges uegennyttige indsats ældreområdet Hvidovre er en fuldt udbygget kommune. Hvilket betyder at hver gang vi bygger nyt skal gammelt rives ned. Samme grønne antal kvadratmeter pr. indbygger i Hvidovre Øget samarbejde med andre kommuner og institutioner (mindre sårbarhed og mulighed for mere effektivitet højere kvalitet. 6. Mini Glud, 50 år, dagplejer, boende på Lodsvej. Mini har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2009 og er medlem af skoleudvalget.

8 Byens bedste side 8

9 hold 2013 side 9

10 7. Søren Østergaard, 58 år, sikringschef, boende i Trædrejerporten i Avedøre. Boet i kommunen i 35 år og har været skolebestyrelsesformand, formand for skolekontaktrådet og har siddet i bestyrelsen for Ungdomsskolen, i integrationsrådet og i Bestyrelse for Avedøre Boligselskab. Jag har i de sidste 4 år været meget optaget af den nye skolestruktur og de affødte skolelukninger. I den kommende periode vil inklusion i folkeskolen fylde rigtig meget for mig. Endvidere er det børn og unges vilkår samt den positive udvikling af Avedøre Stationsby der vil ligge mig meget på sinde. 8. Gertie Hammer Bjørch, 40 år, psykolog, boende på Hectors Allé. Er teamleder i en pædagogisk psykologisk rådgivning. Mor til to piger på 7 og 11 år; gift med Jonas, som er daginstitutionsleder Mit engagement i lokalpolitikken startede i elevrådet på Risbjergskolen, hvor vi i starten af 1980 erne demonstrerede mod lukning af Sønderkærskolen!! I mit voksenliv blev det tydeligt for mig, at jeg måtte blande mig, da min yngste datter kom i daginstitution, og i dag sidder jeg i bestyrelsen på den folkeskole, hvor mine piger går for at sikre lige muligheder for alle børn. Min forhåbning er, at jeg kan være med til at sikre trygge udviklende rammer for alle. Særligt er jeg optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring og af at sikre pædagoger og lærernes arbejdsvilkår til det vigtige arbejde det er at tage vare på de kommende generationer. 9. Kasif Ahmad, 33 år, lærer og samfundsaktør, boende på Hvidovrevej. Børn og unge er vores fremtids vigtigste ressource. Man skal lytte til de unge og tage dem alvorligt og skabe platforme, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor man tager hensyn til det hele barn. Lærerne spiller en stor rolle i denne sammenhæng og derfor skal der flere ressourcer til kompetenceudvikling. Det er vigtigt at bevare folkeskolen, som fællesskabets skole præget af demokratisk fællesskab, tolerance og social forståelse. En reel anerkendelse af den frivillige arbejdsindsats kræver en styrkelse af samarbejdet med vore foreninger, så vi fremmer de mange gode initiativer. Efter et langt livs indsats fortjener vore mange ældre respekt og omsorg. Derfor er det vigtigt at sikre effektiv og hurtig hjælp til alle. Tryghed, trivsel, værdighed er nøgleordene. side 10

11 Indenfor mangfoldighedsrammen skal der arbejdes med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed - der skal være muligheder for alle borgere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm. 10. Gitta Stendal Frimand, 29 år, bioanalytiker, boende på I. C. Lembrechts Allé. Er født og opvokset i Hvidovre. Har gået på Avedøre skole, Avedøre Gymnasium og arbejder som bioanalytiker på Hvidovre Hospital. Jeg sidder i bestyrelsen i Hvidovre Hospitals kollegium og Femagervejens Fritidscenter. Det er vigtigt at der er plads til alle i Hvidovre. Hvidovre skal være et godt sted at bo for alle, men skal også være en by med en fælles fremtid. Der skal være balance både i økonomien men også socialt. Da jeg selv er blevet mor er det vigtigt for mig at børn skal føle nærhed og tryghed i hverdagen. Jeg synes stadig det er vigtig at også unge interesserer sig for lokalpolitik, for det er her man kan være med til at gøre en forskel. 11. Kim Holm, 52 år, lærer og boende på Sjølundvej. Født og opvokset i Hvidovre, gift og har 2 børn. Uddannet lærer fra Frb. Seminarium Været lærer på Københavns Tekniske Skole, Panuminstituttet, Leder af et arbejdsledighedsprojekt i Helsingør, Specialskolelærer i Greve, lærer på Enghøjskolen og Avedøre skole. Ansat på Blæksprutten og Regnbuen i Avedøre Stationsby. Børn, unge, foreningslivet, 2 sprogs problematikken og skolepolitik er mine interesseområder. Mærkesager: En ordentlig folkeskole i Hvidovre.( Hold da op hvor den trænger til at blive opjusteret.) Hvidovres idrætsklubber. Bedre forhold til at drive klubberne til gavn for vores børn. 12. Eva Lund Bertelsen, 67 år, afdelingsleder, boende på Borrisvej. Jeg er nu blevet 67 og pensionist. Det betyder ikke, at jeg hænger i sofaen. Nej tværtimod er min dagligdag blevet endnu mere indholdsrig. I den periode, der er gået siden sidste valg, er jeg blevet aktiv i Dansk Folkehjælp, i Hvidovre Kunstforening og på VUC. Alle steder er jeg næstformand. Det ligger mig meget på sinde, at frivillige i Hvidovre Kommune får nogle rigtige gode vilkår. Jeg tror på, at det i vores samfund fremover vil være en nødvendighed med endnu flere frivillige. Jeg er gennem Folkehjælp med i et projekt, der skal skabe netværk mellem side 11

12 ensomme ældre i Københavns Kommune. Et tilsvarende projekt vil jeg, sammen med de øvrige medlemmer i organisationen, arbejde for her i Hvidovre. Der er allerede rigtig mange tilbud til ældre medborgere, men som regel er det altid de i forvejen udadvendte borgere, der tager mod tilbuddene. 13. Leif Mejlgren, 66 år, UU-vejleder og lærer, boende på Allingvej. Stiller op for Hvidovrelisten for at være med til at ændre det bestående politiske styre. Jeg er læreruddannet og har samtidigt med undervisningen været skolevejleder, og har siden 2004 været fuldtidsvejleder. Med mine mange år indenfor skoleverdenen, er skolepolitikken naturligvis en mærkesag for mig, og navnlig de unge, som har det svært i skolen, skal der gøres mere for. Hvis der virkelig skal ske en forandring i kommunen, se jeg kun en, som kan løfte opgaven, nemlig Hvidovrelistens spidskandidat til borgmesterposten Arne Bech. 14. Ulla Brund Jensen, 40 år, arbejdsmiljøkonsulent, boende på Fortvænget. Har snart 2 skolebørn. Den ældste har Down Syndrom og går i specialskole i Rødovre. Er arbejdsmiljøkonsulent i bygge og anlægsbranchen. Oplagte mærkesager: Handicapområdet og skolen, men også kommunen som arbejdsplads og ikke mindst bygherre. I det hele taget er Hvidovre jo i høj grad rammen om mit liv. Den kommune jeg ønsker mig, er ikke så præget af politisk ideologi, men af sammenhæng og balance, både socialt og økonomisk Væk med impulsbeslutninger om grunde, der bliver købt for dyrt og solgt for billigt, fordi en borgmester får en fix ide. Skattekronerne er borgernes og de skal bruges med omtanke. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag og med størst mulig inddragelse af berørte parter. 15. Gøther Birch Mathisen, 59 år, ungdomsskoleinspektør, boende på Lunagervej. Boet og opvokset og altid boet i Hvidovre. Tidligere lærer på henholdsvis Sønderkær og Avedøre Skole. Endvidere 6-7 år i det private som systemudvikler. Hvidovrelistens første formand gennem en 5-årig periode. Mærkesager indefor børn og unge, skole, fritid og SSP. Stærkt indvolveret i det frivilllige foreningsliv i bl.a. Hvidovre IF og Hvidovre Kajakklub m.m. Fra starten en stærk fortaler for kunstfodboldbaner i Hvidovre - en tung proces der endelig er lykkedes, men desværre er der ikke blevet plads til en på side 13

13 Hvidovre Tour Søndag den 11. august kl mødte vi toptrimmet op i Lille Friheden til dagens cykel-strabadser. Vi blev mødt af morgenholdet, med Alice i spidsen, som havde lavet en lækker morgenmadsbuffet klar til Tourholdet. Efter indvejning blev morgenmaden sat til livs hvorefter Arne præsenterede deltagerne på årets Tour. Han huskede langt de fleste!!!! Hurtig oprydning og af sted til Strandmarksskolen. En lille opvarmningstur på ca. 500 meter. Udlevering af startnumre og så det obligatoriske Største hold billede. 54 deltagere endnu en rekord af Hvidovrelistens Tour Hold. Hvor mange gange skal man egentlig vinde før den bliver ens ejendom? Starten gik kl og de første mange km blev cyklet i overskyet vejr og strid modvind for såvel 15 km og 30 km holdet. For 30 km holdet var det først ved vendepunktet (Arken), at vi begyndte at få lidt medvind. Hjemad gik det så i rasende fart, og ved Brøndby Strand ankom vi endelig til depotet som Glarmester Svensson stod for. Der blev uddelt drikkelse og frugt, som var tiltrængt efter mange km i sadlen. De sidste smukke km gik med dejlig rygvind og vi var i mål efter ca. 1 ½ time med op- og ned-ture. Det blev desværre ikke i år vi vandt bjergtrøjen trods vi kæmpede for den. Havde ellers fornemmelsen af at vi kørte opad hele vejen. I målområdet blev vi vel modtaget af Lars Cramer, der var kørt i forvejen. Har anbefalet Bjarne Riis at holde et vågent øje med ham (Lars). Alle kom godt i mål, og nu venter et lille års rekreation inden vi ses til næste års Hvidovre Tour. Tak for en dejlig uforglemmelig dag. Vh. Britt og Kim Holm

14 Politisk Generalforsamling i Hvidovrelisten Lørdag den 26. oktober 2013 kl i Bibliotekscaféen på Medborgerhuset Efterårets generalforsamling koncentreres om politiske forhold herunder især det forestående kommunalvalg, og byrådsgruppen aflægger beretning Forslag til dagsorden: 1. Morgenkaffe/te og rundstykker 2. Velkomst 3. Valg af dirigent 4. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen, der kommenterer den politiske udvikling det sidste halve år herunder kommunens budget Oplæg til valgkampens slutspurt 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal indsendes eller afleveres til formanden, Frank Løber, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med i annonce i Hvidovre Avis - og ønske Hvidovrelisten et godt valg? I den sidste uge inden valget sætter vi en stor annonce i Hvidovre Avis bestående af to hoveddele: Hvidovrelistens kandidater foran rådhuset og en lang liste med navne på gode borgere, der ønsker Hvidovrelisten et godt valg. Som udgangspunkt bruger vi medlemslisten suppleret med andre borgere, der er os venligt stemt. Hvis du kan supplere med navne på borgere, som også gerne vil ønske os et godt valg, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du slet ikke ønsker dit navn med i annoncen, så skriv til eller ring side 15

15 Hvidovrelisten på besøg hos BaneDanmarks Infocenter i Brøndby Vi var en lille gruppe fra Hvidovrelisten, der den 3. september var på besøg hos BaneDanmark i deres meget spændende Infocenter beliggende i Brøndby. Den nye dobbelte hurtigbane er planlagt indviet i året Især Hvidovre Nord er og har nu gennem længere tid været generet af støj og trafikale ulemper. Vigerslev Allé og Allingvejområdet er hårdest ramt af dette. Det var meget interessant at besøge BaneDanmarks flotte Infocenter med plancher og modeller af fremtidens hurtige bane gennem Københavns Vestegn til Køge og Ringsted. Fortiden har også en stor plads på Infocenteret med fortællinger om nye arkæologiske opdagelser. Vi fik et godt orienterende foredrag af ingeniørerne efter rundvisning og klare svar på stillede spørgsmål. Man har tilsyneladende ro og orden i planlægningen og håb om intet italiensk I.C.4-togs syndrom hen ad banen. Vi fik serveret dejlig sandwich og kaffe. Til almen oplysning kan det nævnes, at Infocenteret holder åbent for alle første tirsdag i hver måned fra kl Med venlig hilsen Ole Zimmermann Billede fra en velbesøgt stand ved markedsdagene foran Rådhuset

16 Valgåret 2013 Medlemsarrangementer: 19. okt Klargøring af plakater hos Cerama A/S, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Ophængning af plakater. Obs! Ny dato! Vi mødes hos Cerama, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Politisk generalforsamling i Bibliotekscaféen vi serverer kaffe/te og rundstykker. 26. okt Kalvebodløb 6 og 12 km 75 kr Hvidovre Kajakklub ,5 km børneløb, 25 kr Tilmelding til Alice senest 20/10 6. nov Idrætsrådets valgmøde 7. nov Ældresagens store valgmøde i Medborgersalen 19. november Kommunalvalg! 19. november Valgaften fra kl. 20 i Huset, Biblioteksvej 60A Kommunalbestyrelsesmøder: 29/10, 26/11, 17/12

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Tingbjerg Times. Borgmesteren er fra Tingbjerg S 2. stem og bestem S 4. under lup S 14. Nr 18 Oktober 2013

Tingbjerg Times. Borgmesteren er fra Tingbjerg S 2. stem og bestem S 4. under lup S 14. Nr 18 Oktober 2013 Nr 18 Oktober 2013 Tingbjerg Times Kvinderne tager teten i caféerne S 10 Borgmesteren er fra Tingbjerg S 2 Tingbjerg fylder i bevidstheden hos Københavns børne- og ungdomsborgmester. stem og bestem S 4

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere