Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN"

Transkript

1 Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

2 KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber Næstformand Ulla Brund Jensen Sekretær Bjarne Pyndt Kasserer Toni Glud Connie Albrechtsen Alice Bech Kim Holm Søren Østergaard Gertie Hammer Bjørch Kommunalbestyrelsen Arne Bech Gert Krogstad-Nielsen Mini Glud Susanne Brixum supp.frank Løber Hjemmeside Redaktionen ønsker alle vore medlemmer god valgkamp side 2 Gøther B Mathisen ansvarshavende red.

3 Formandens valgkamps hilsen Kære medlem af Hvidovrelisten. Nu kan jeg for alvor mærke spændingen stige i kroppen her 40 dage før valgdagen. Vil vi denne omgang nå målet med at få et systemskifte i Hvidovre? Når jeg ser på Byen Bedste Hold bliver jeg imponeret. Erfaring blandet med yngre kræfter. En lige fordeling af kvindelige og mandlige kandidater. Der er allerede lagt et stort stykke arbejde i opstillingsarbejdet og overvejelserne om teknisk valgforbund. De første vælgermøder er rigtig godt gennemført efter min opfattelse. Med vores vedtagne valgbudget tror jeg vi er i stand til at komme rigtig godt ud til borgerne og fortælle hvad vores politik er. En lille opfordring til, at hvert medlem tager H-ambassadør kasketten på og medvirker til at fortælle om vores vigtige indsatser i de sidste år. Rigtig god valgdag og god arbejdslyst til alle vores mange tilforordnede. Flot så mange der vil hjælpe med deres demokratibidrag på valgdagen. Venlig hilsen Frank Løber Så er vi klar til valget side 3

4 Årets integrationspris 2013 Jeg er så imponeret over alt det, du når, og alt det, du formår at være for andre. Du skal have tusind tak og masser af skulderklap for alt det, du gør. Din indsats er virkelig ekstraordinær. Det var nogle af de ledsagende ord fra borgmesteren til Kashif Ahmad, der i begyndelsen af september måned modtog Hvidovre Kommunes integrationspris for Hvidovre Avis skrev bl.a. om Kashif Ahmad, at han fik prisen for sit engagement i Hvidovre, børn og unge, integration, Pakistan mv. Blandt de seks personer, der i år havde indstillet en modtager til integrationsprisen, havde de fem peget på Kashif Ahmad og bl.a. skrevet: Han er altid villig til at hjælpe, bruge tid og energi på at gøre en forskel for andre. Han er oprigtig og renhjertet i sit arbejde og har i mange år gjort et enormt stykke arbejde for integrationen i Hvidovre og Danmark. Årets integrationsprismodtager er et kendt ansigt i store dele af Avedøre og Hvidovre. Sammen med sine to brødre Aamer og Asif, har han bl.a. arrangeret støttekoncert for jordskælvsofre i Pakistan i Cirkusbygningen i Han er desuden opstillet som kandidat for Hvidovrelisten. Det er vi glade og stolte over. Stort til lykke fra redaktionen af Kløverbladet til Kashif for tildelingen af integrationsprisen side 4

5 Huset på Biblioteksvej dannede igen rammen om et velbesøgt medlemsmøde onsdag den 18. september. Programmet var præsentation af kandidater, orientering om budgetforhandling samt tidsplan for aktiviteter frem til kommunevalget den 19. november. Det var et ambitiøst program, da både spørge- og talelysten var stor hos de engagerede medlemmer. Da formanden Frank Løber havde budt velkommen, blev sløret løftet for Hvidovrelistens kandidater i valgkamp Vi stiller med 15 kandidater, præsenteret som Byens Bedste Hold. Begyndende fra kandidat nr. 15 og frem til spidskandidaten fik vi en kort præsentation af hver enkelt kandidat, enten af dem selv eller via substitut. Efter præsentationen var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, men debatten omhandlede ikke den enkelte kandidat men i stedet alene Liste H s politiske linje og samarbejdsrelationer. Efter en kort pause gav Arne Bech en orientering om, hvorfor vi ikke vil indgå i budgetforlig med det snævre flertal i byrådssalen. Det er ingen hemmelighed, at det ganske enkelt handler om manglende tillid til parterne, så vi fremlægger vort eget budgetforslag, men der er dog ingen tvivl om, at Hvidovrelistens klare meldinger i det hele taget er med til at gøre stort indtryk i debatten. Tiden ilede og medlemmerne begyndte at sidde lidt uroligt på stolene og skæve til uret. Endelig fik Frank Løber lejlighed til at præsentere en flot planche med en tidslinje over aktiviteter frem til valget. Der vil blive tale om klargøring af plakater og senere ophængning, husstandsomdeling(-er) af valgmateriale m.m. Desuden er der frem til valget arbejdsmøde hver onsdag i Huset. Disse medlemstilbud er også omtalt i Kalenderen på bagsiden af dette blad. Frank Løber afrundede mødet og takkede for en lang aften med en god debat, hvorefter medlemmer begav sig hjemad i den mørke aften. Vh. Bent Eering Budgetmøde i Huset side 5

6 Hvidovrelistens kandidater Arne Bech, 69 år, lektor, boende på Søbyvej. Arne har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er 2. viceborgmester, medlem af kulturog fritidsudvalget, Ejendoms- og Arealudvalget samt Økonomiudvalget. Arne Bech er vor politiske ordfører. 2. Kristina E. Young, 41 år, journalist, boende i Vestre Kvartersgade i Avedørelejren. Borgerne bliver ikke hørt nok, beslutninger bliver ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og det er vigtigt, at det er politikerne, der styrer i hvilken retning Hvidovre Kommune skal bevæge sig. Derfor trænger Hvidovre til forandring. Det er den primære årsag til, at jeg efter 13 år som journalist i Hvidovre nu har valgt at gå ind i lokalpolitik. Jeg er stærkt optaget af, hvilken betydning de politiske beslutninger har for borgerne, og hvad de langsigtede konsekvenser af beslutningerne er. Blandt andet derfor har Hvidovre mere end nogensinde brug for en stærk tværpolitisk liste, der kan samles om fornuftige og langsigtede løsninger, der tilgodeser borgernes interesser og tager borgerne alvorligt. Jeg er vokset op i Hvidovre, har gået på Risbjergskolen og det lokale gymnasium. Jeg er mor til tre piger, der nu går på Frydenhøjskolen. 3. Gert Krogstad-Nielsen, 58 år, politiassistent, boende på Engkær. Gert har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er medlem af Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Hvidovre skal være borgernes kommune og udviklingen i Hvidovre skal ske i samarbejde, dialog og åbenhed med kommunens borgere. Sammen med de øvrige kandidater på Hvidovrelisten, der sætter tæring efter næring, vil jeg blandt andet fortsat arbejde for: At skoleområdet får et tiltrængt løft, respekten for lærerne, pædagoger og skolebestyrelserne skal øges, ligesom skole-hjem-samarbejdet skal udvikles og styrkes, at trafiksanering for øget trafiksikkerhed sker gennem aktiv og ærlig medinddragelse af borgere og ejer-/lejerforeninger samt skolebestyrelser med vægten lagt på faktuelle forhold og naturligvis finansieret og at der arbejdes målrettet og seriøst på at minimere de mange støjproblemer, som kommunen pådrages gennem øget biltrafik og senest den nye jernbane fra København til Ringsted. side 6

7 4. Susanne Brixum, 59 år, specialkonsulent, boende på Fagerstedvej. Susanne har været medlem af kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten siden 2009 og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg er gift, har 2 børn og 2 børnebørn. Jeg har en lille selvstændig virksomhed ved siden af mit arbejde i SKAT. Jeg lægger personligt særlig vægt på at skabe løsninger, der direkte gavner borgerne, og hvor medindflydelse er reel og ikke blot en formalitet, der skal overstås. Hvidovre kommunes arbejde kommer tæt på borgerne. Det er ikke teori men praksis der gælder. Det er den direkte omsorg for ældre, yngre, handicappede og svage. Det er den gode undervisning til børn og unge. Det er den hjælpende hånd til de arbejdsløse og de der er kommet skævt ind på tilværelsen eller er blevet slået omkuld af livsbegivenheder svær sygdom, dødsfald, invaliditet. Ingen må lades i stikken. Vi skal huske, at ingen kan alt, men alle kan noget, Det værste et menneske kan udsættes for, er at føle sig overflødig. Vi skal også huske, at der bag enhver diagnose gemmer sig et menneske. I praksis skal kommunen være varm og ikke styret af kolde kurver. 5. Frank Løber, 55 år, chefkonsulent, boende på Konkylievej. Frank er formand for Hvidovrelisten. Er opvokset i Hvidovre. En leveregel for mig: Så længe jeg har et overskud i min egen hverdag skal den gå til at hjælpe andre, som ikke lige har overskud i deres hverdag. Det at kunne give til andre / hjælpe andre er mit narkotika. Mærkesager: En indtægts- og udgiftsstruktur i en balance, så nuværende og kommende generationer kan leve godt i Hvidovre. Skoleområdet: Vores skoler og implementeringen af den nye skolereform Foreningslivet De frivilliges uegennyttige indsats ældreområdet Hvidovre er en fuldt udbygget kommune. Hvilket betyder at hver gang vi bygger nyt skal gammelt rives ned. Samme grønne antal kvadratmeter pr. indbygger i Hvidovre Øget samarbejde med andre kommuner og institutioner (mindre sårbarhed og mulighed for mere effektivitet højere kvalitet. 6. Mini Glud, 50 år, dagplejer, boende på Lodsvej. Mini har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2009 og er medlem af skoleudvalget.

8 Byens bedste side 8

9 hold 2013 side 9

10 7. Søren Østergaard, 58 år, sikringschef, boende i Trædrejerporten i Avedøre. Boet i kommunen i 35 år og har været skolebestyrelsesformand, formand for skolekontaktrådet og har siddet i bestyrelsen for Ungdomsskolen, i integrationsrådet og i Bestyrelse for Avedøre Boligselskab. Jag har i de sidste 4 år været meget optaget af den nye skolestruktur og de affødte skolelukninger. I den kommende periode vil inklusion i folkeskolen fylde rigtig meget for mig. Endvidere er det børn og unges vilkår samt den positive udvikling af Avedøre Stationsby der vil ligge mig meget på sinde. 8. Gertie Hammer Bjørch, 40 år, psykolog, boende på Hectors Allé. Er teamleder i en pædagogisk psykologisk rådgivning. Mor til to piger på 7 og 11 år; gift med Jonas, som er daginstitutionsleder Mit engagement i lokalpolitikken startede i elevrådet på Risbjergskolen, hvor vi i starten af 1980 erne demonstrerede mod lukning af Sønderkærskolen!! I mit voksenliv blev det tydeligt for mig, at jeg måtte blande mig, da min yngste datter kom i daginstitution, og i dag sidder jeg i bestyrelsen på den folkeskole, hvor mine piger går for at sikre lige muligheder for alle børn. Min forhåbning er, at jeg kan være med til at sikre trygge udviklende rammer for alle. Særligt er jeg optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring og af at sikre pædagoger og lærernes arbejdsvilkår til det vigtige arbejde det er at tage vare på de kommende generationer. 9. Kasif Ahmad, 33 år, lærer og samfundsaktør, boende på Hvidovrevej. Børn og unge er vores fremtids vigtigste ressource. Man skal lytte til de unge og tage dem alvorligt og skabe platforme, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor man tager hensyn til det hele barn. Lærerne spiller en stor rolle i denne sammenhæng og derfor skal der flere ressourcer til kompetenceudvikling. Det er vigtigt at bevare folkeskolen, som fællesskabets skole præget af demokratisk fællesskab, tolerance og social forståelse. En reel anerkendelse af den frivillige arbejdsindsats kræver en styrkelse af samarbejdet med vore foreninger, så vi fremmer de mange gode initiativer. Efter et langt livs indsats fortjener vore mange ældre respekt og omsorg. Derfor er det vigtigt at sikre effektiv og hurtig hjælp til alle. Tryghed, trivsel, værdighed er nøgleordene. side 10

11 Indenfor mangfoldighedsrammen skal der arbejdes med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed - der skal være muligheder for alle borgere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm. 10. Gitta Stendal Frimand, 29 år, bioanalytiker, boende på I. C. Lembrechts Allé. Er født og opvokset i Hvidovre. Har gået på Avedøre skole, Avedøre Gymnasium og arbejder som bioanalytiker på Hvidovre Hospital. Jeg sidder i bestyrelsen i Hvidovre Hospitals kollegium og Femagervejens Fritidscenter. Det er vigtigt at der er plads til alle i Hvidovre. Hvidovre skal være et godt sted at bo for alle, men skal også være en by med en fælles fremtid. Der skal være balance både i økonomien men også socialt. Da jeg selv er blevet mor er det vigtigt for mig at børn skal føle nærhed og tryghed i hverdagen. Jeg synes stadig det er vigtig at også unge interesserer sig for lokalpolitik, for det er her man kan være med til at gøre en forskel. 11. Kim Holm, 52 år, lærer og boende på Sjølundvej. Født og opvokset i Hvidovre, gift og har 2 børn. Uddannet lærer fra Frb. Seminarium Været lærer på Københavns Tekniske Skole, Panuminstituttet, Leder af et arbejdsledighedsprojekt i Helsingør, Specialskolelærer i Greve, lærer på Enghøjskolen og Avedøre skole. Ansat på Blæksprutten og Regnbuen i Avedøre Stationsby. Børn, unge, foreningslivet, 2 sprogs problematikken og skolepolitik er mine interesseområder. Mærkesager: En ordentlig folkeskole i Hvidovre.( Hold da op hvor den trænger til at blive opjusteret.) Hvidovres idrætsklubber. Bedre forhold til at drive klubberne til gavn for vores børn. 12. Eva Lund Bertelsen, 67 år, afdelingsleder, boende på Borrisvej. Jeg er nu blevet 67 og pensionist. Det betyder ikke, at jeg hænger i sofaen. Nej tværtimod er min dagligdag blevet endnu mere indholdsrig. I den periode, der er gået siden sidste valg, er jeg blevet aktiv i Dansk Folkehjælp, i Hvidovre Kunstforening og på VUC. Alle steder er jeg næstformand. Det ligger mig meget på sinde, at frivillige i Hvidovre Kommune får nogle rigtige gode vilkår. Jeg tror på, at det i vores samfund fremover vil være en nødvendighed med endnu flere frivillige. Jeg er gennem Folkehjælp med i et projekt, der skal skabe netværk mellem side 11

12 ensomme ældre i Københavns Kommune. Et tilsvarende projekt vil jeg, sammen med de øvrige medlemmer i organisationen, arbejde for her i Hvidovre. Der er allerede rigtig mange tilbud til ældre medborgere, men som regel er det altid de i forvejen udadvendte borgere, der tager mod tilbuddene. 13. Leif Mejlgren, 66 år, UU-vejleder og lærer, boende på Allingvej. Stiller op for Hvidovrelisten for at være med til at ændre det bestående politiske styre. Jeg er læreruddannet og har samtidigt med undervisningen været skolevejleder, og har siden 2004 været fuldtidsvejleder. Med mine mange år indenfor skoleverdenen, er skolepolitikken naturligvis en mærkesag for mig, og navnlig de unge, som har det svært i skolen, skal der gøres mere for. Hvis der virkelig skal ske en forandring i kommunen, se jeg kun en, som kan løfte opgaven, nemlig Hvidovrelistens spidskandidat til borgmesterposten Arne Bech. 14. Ulla Brund Jensen, 40 år, arbejdsmiljøkonsulent, boende på Fortvænget. Har snart 2 skolebørn. Den ældste har Down Syndrom og går i specialskole i Rødovre. Er arbejdsmiljøkonsulent i bygge og anlægsbranchen. Oplagte mærkesager: Handicapområdet og skolen, men også kommunen som arbejdsplads og ikke mindst bygherre. I det hele taget er Hvidovre jo i høj grad rammen om mit liv. Den kommune jeg ønsker mig, er ikke så præget af politisk ideologi, men af sammenhæng og balance, både socialt og økonomisk Væk med impulsbeslutninger om grunde, der bliver købt for dyrt og solgt for billigt, fordi en borgmester får en fix ide. Skattekronerne er borgernes og de skal bruges med omtanke. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag og med størst mulig inddragelse af berørte parter. 15. Gøther Birch Mathisen, 59 år, ungdomsskoleinspektør, boende på Lunagervej. Boet og opvokset og altid boet i Hvidovre. Tidligere lærer på henholdsvis Sønderkær og Avedøre Skole. Endvidere 6-7 år i det private som systemudvikler. Hvidovrelistens første formand gennem en 5-årig periode. Mærkesager indefor børn og unge, skole, fritid og SSP. Stærkt indvolveret i det frivilllige foreningsliv i bl.a. Hvidovre IF og Hvidovre Kajakklub m.m. Fra starten en stærk fortaler for kunstfodboldbaner i Hvidovre - en tung proces der endelig er lykkedes, men desværre er der ikke blevet plads til en på side 13

13 Hvidovre Tour Søndag den 11. august kl mødte vi toptrimmet op i Lille Friheden til dagens cykel-strabadser. Vi blev mødt af morgenholdet, med Alice i spidsen, som havde lavet en lækker morgenmadsbuffet klar til Tourholdet. Efter indvejning blev morgenmaden sat til livs hvorefter Arne præsenterede deltagerne på årets Tour. Han huskede langt de fleste!!!! Hurtig oprydning og af sted til Strandmarksskolen. En lille opvarmningstur på ca. 500 meter. Udlevering af startnumre og så det obligatoriske Største hold billede. 54 deltagere endnu en rekord af Hvidovrelistens Tour Hold. Hvor mange gange skal man egentlig vinde før den bliver ens ejendom? Starten gik kl og de første mange km blev cyklet i overskyet vejr og strid modvind for såvel 15 km og 30 km holdet. For 30 km holdet var det først ved vendepunktet (Arken), at vi begyndte at få lidt medvind. Hjemad gik det så i rasende fart, og ved Brøndby Strand ankom vi endelig til depotet som Glarmester Svensson stod for. Der blev uddelt drikkelse og frugt, som var tiltrængt efter mange km i sadlen. De sidste smukke km gik med dejlig rygvind og vi var i mål efter ca. 1 ½ time med op- og ned-ture. Det blev desværre ikke i år vi vandt bjergtrøjen trods vi kæmpede for den. Havde ellers fornemmelsen af at vi kørte opad hele vejen. I målområdet blev vi vel modtaget af Lars Cramer, der var kørt i forvejen. Har anbefalet Bjarne Riis at holde et vågent øje med ham (Lars). Alle kom godt i mål, og nu venter et lille års rekreation inden vi ses til næste års Hvidovre Tour. Tak for en dejlig uforglemmelig dag. Vh. Britt og Kim Holm

14 Politisk Generalforsamling i Hvidovrelisten Lørdag den 26. oktober 2013 kl i Bibliotekscaféen på Medborgerhuset Efterårets generalforsamling koncentreres om politiske forhold herunder især det forestående kommunalvalg, og byrådsgruppen aflægger beretning Forslag til dagsorden: 1. Morgenkaffe/te og rundstykker 2. Velkomst 3. Valg af dirigent 4. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen, der kommenterer den politiske udvikling det sidste halve år herunder kommunens budget Oplæg til valgkampens slutspurt 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal indsendes eller afleveres til formanden, Frank Løber, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med i annonce i Hvidovre Avis - og ønske Hvidovrelisten et godt valg? I den sidste uge inden valget sætter vi en stor annonce i Hvidovre Avis bestående af to hoveddele: Hvidovrelistens kandidater foran rådhuset og en lang liste med navne på gode borgere, der ønsker Hvidovrelisten et godt valg. Som udgangspunkt bruger vi medlemslisten suppleret med andre borgere, der er os venligt stemt. Hvis du kan supplere med navne på borgere, som også gerne vil ønske os et godt valg, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du slet ikke ønsker dit navn med i annoncen, så skriv til eller ring side 15

15 Hvidovrelisten på besøg hos BaneDanmarks Infocenter i Brøndby Vi var en lille gruppe fra Hvidovrelisten, der den 3. september var på besøg hos BaneDanmark i deres meget spændende Infocenter beliggende i Brøndby. Den nye dobbelte hurtigbane er planlagt indviet i året Især Hvidovre Nord er og har nu gennem længere tid været generet af støj og trafikale ulemper. Vigerslev Allé og Allingvejområdet er hårdest ramt af dette. Det var meget interessant at besøge BaneDanmarks flotte Infocenter med plancher og modeller af fremtidens hurtige bane gennem Københavns Vestegn til Køge og Ringsted. Fortiden har også en stor plads på Infocenteret med fortællinger om nye arkæologiske opdagelser. Vi fik et godt orienterende foredrag af ingeniørerne efter rundvisning og klare svar på stillede spørgsmål. Man har tilsyneladende ro og orden i planlægningen og håb om intet italiensk I.C.4-togs syndrom hen ad banen. Vi fik serveret dejlig sandwich og kaffe. Til almen oplysning kan det nævnes, at Infocenteret holder åbent for alle første tirsdag i hver måned fra kl Med venlig hilsen Ole Zimmermann Billede fra en velbesøgt stand ved markedsdagene foran Rådhuset

16 Valgåret 2013 Medlemsarrangementer: 19. okt Klargøring af plakater hos Cerama A/S, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Ophængning af plakater. Obs! Ny dato! Vi mødes hos Cerama, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Politisk generalforsamling i Bibliotekscaféen vi serverer kaffe/te og rundstykker. 26. okt Kalvebodløb 6 og 12 km 75 kr Hvidovre Kajakklub ,5 km børneløb, 25 kr Tilmelding til Alice senest 20/10 6. nov Idrætsrådets valgmøde 7. nov Ældresagens store valgmøde i Medborgersalen 19. november Kommunalvalg! 19. november Valgaften fra kl. 20 i Huset, Biblioteksvej 60A Kommunalbestyrelsesmøder: 29/10, 26/11, 17/12

H husk på Kryds ved H

H husk på Kryds ved H Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H www.hvidovrelisten.dk Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne.

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne. Kløverbladet April 2014 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til generalforsamling Besøg på det nye Quark naturcenter Inklusion i folkeskolen Konstitueringerne Valg til ældreråd

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Bål- og sanktstale. Indkaldelse til medlemsmøde.

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Bål- og sanktstale. Indkaldelse til medlemsmøde. Kløverbladet August 2014 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Besøg på det nye Quark naturcenter Bål- og sanktstale Indkaldelse til medlemsmøde KLØVERNYT Bestyrelsen Formand:

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. September 09 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Hvidovrelisten er klar til valget - største hold til Hvidovre-tour.

HVIDOVRELISTEN. September 09 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Hvidovrelisten er klar til valget - største hold til Hvidovre-tour. HVIDOVRELISTEN Kløverbladet September 09 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Hvidovrelisten er klar til valget - største hold til Hvidovre-tour. KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber 36499640 lloeber@ofir.dk

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Organisatorisk generalforsamling. Hvidovre Tour. Hvidovrelisten på Facebook. Tur til BaneDanmark. Domsmandsmøde

HVIDOVRELISTEN. Organisatorisk generalforsamling. Hvidovre Tour. Hvidovrelisten på Facebook. Tur til BaneDanmark. Domsmandsmøde Kløverbladet Juli 2013 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Organisatorisk generalforsamling Hvidovre Tour Hvidovrelisten på Facebook Tur til BaneDanmark Domsmandsmøde KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater Avedøre Skole Skolebestyrelsesvalg Præsentation af kandidater 1 Skolebestyrelsesvalg I anledning af nedlæggelsen af Enghøjskolen afholdes der valg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole. Der skal vælges

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Hvidovre Tour 2012. Bestyrelsens på besøg i DR-byen. Medlemsbudgetmøde i Rytterskolen. Indkaldelse til politisk generalforsamling

HVIDOVRELISTEN. Hvidovre Tour 2012. Bestyrelsens på besøg i DR-byen. Medlemsbudgetmøde i Rytterskolen. Indkaldelse til politisk generalforsamling Kløverbladet Oktober 2012 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Hvidovre Tour 2012 Bestyrelsens på besøg i DR-byen Medlemsbudgetmøde i Rytterskolen Indkaldelse til politisk generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Jubilæumsgeneralforsamling. Kunsthjørnet. Jubilæumstanker. Formandens beretning. Ny skolestruktur

HVIDOVRELISTEN. Jubilæumsgeneralforsamling. Kunsthjørnet. Jubilæumstanker. Formandens beretning. Ny skolestruktur KløverbladetJuni 2011 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Jubilæumsgeneralforsamling Kunsthjørnet Jubilæumstanker Formandens beretning Ny skolestruktur KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Politisk generalforsamling. Nytårshilsen fra Mona og Arne. Et år på sidelinjen. Stafetten. På tur med Hvidovrelisten

HVIDOVRELISTEN. Politisk generalforsamling. Nytårshilsen fra Mona og Arne. Et år på sidelinjen. Stafetten. På tur med Hvidovrelisten KløverbladetFebruar 07 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Politisk generalforsamling Nytårshilsen fra Mona og Arne Et år på sidelinjen Stafetten Quiz På tur med Hvidovrelisten Glimt fra

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Politisk generalforsamling. Julevarieté. Kommunalvalg 2013 HOFOR. Kontingent og foreningsbidrag

HVIDOVRELISTEN. Politisk generalforsamling. Julevarieté. Kommunalvalg 2013 HOFOR. Kontingent og foreningsbidrag Kløverbladet Marts 2013 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Politisk generalforsamling Julevarieté Kommunalvalg 2013 HOFOR Kontingent og foreningsbidrag KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud:

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud: Vedrørende: Integrationsrådets møde Dato: 19. september 2012 kl. 17.00 Sted: Sollentuna II Referat HVIDOVRE KOMMUNE Deltagere: Afbud: Shehzad Ahmed (Formand) Malik Z. Qayum (Næstformand) Katrine Frederiksen

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt.

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt. Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole Valgdato 22. april 2014 Kandidatliste Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt Merete Svarre Brian Høj Dencker Anders Borgwardt Betina Jensen Jakob Lage Hansen

Læs mere

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber.

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Vedrørende: Dato: 28. november 2011 Sted: Lille Friheden Fællesmødet m. de almene boligselskaber Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Status

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 Sidste år i april, kort tid efter generalforsamlingen, startede vi op med ansættelsessamtaler i forbindelse med ansættelse

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Stafetten. Indlæg i Rebæk Beboerblad. En hjælpende hånd

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Stafetten. Indlæg i Rebæk Beboerblad. En hjælpende hånd KløverbladetApril 08 Inde i bladet kan du bl.a. læse om: HVIDOVRELISTEN Generalforsamling Stafetten Indlæg i Rebæk Beboerblad En hjælpende hånd Der er allerede over 40 tilmeldte til arrangement i Det ny

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014 FÆLLESELEVRÅDET I KØGE Oktober 2014 DAGSORDEN 1. Velkomst med kort præsentation af dagens program og fælleselevrådets opgaver 2. Præsentation af hinanden 3. Dagens tema: SKOLEREFORMEN 4. Pause og valg

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere