Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN"

Transkript

1 Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

2 KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber Næstformand Ulla Brund Jensen Sekretær Bjarne Pyndt Kasserer Toni Glud Connie Albrechtsen Alice Bech Kim Holm Søren Østergaard Gertie Hammer Bjørch Kommunalbestyrelsen Arne Bech Gert Krogstad-Nielsen Mini Glud Susanne Brixum supp.frank Løber Hjemmeside Redaktionen ønsker alle vore medlemmer god valgkamp side 2 Gøther B Mathisen ansvarshavende red.

3 Formandens valgkamps hilsen Kære medlem af Hvidovrelisten. Nu kan jeg for alvor mærke spændingen stige i kroppen her 40 dage før valgdagen. Vil vi denne omgang nå målet med at få et systemskifte i Hvidovre? Når jeg ser på Byen Bedste Hold bliver jeg imponeret. Erfaring blandet med yngre kræfter. En lige fordeling af kvindelige og mandlige kandidater. Der er allerede lagt et stort stykke arbejde i opstillingsarbejdet og overvejelserne om teknisk valgforbund. De første vælgermøder er rigtig godt gennemført efter min opfattelse. Med vores vedtagne valgbudget tror jeg vi er i stand til at komme rigtig godt ud til borgerne og fortælle hvad vores politik er. En lille opfordring til, at hvert medlem tager H-ambassadør kasketten på og medvirker til at fortælle om vores vigtige indsatser i de sidste år. Rigtig god valgdag og god arbejdslyst til alle vores mange tilforordnede. Flot så mange der vil hjælpe med deres demokratibidrag på valgdagen. Venlig hilsen Frank Løber Så er vi klar til valget side 3

4 Årets integrationspris 2013 Jeg er så imponeret over alt det, du når, og alt det, du formår at være for andre. Du skal have tusind tak og masser af skulderklap for alt det, du gør. Din indsats er virkelig ekstraordinær. Det var nogle af de ledsagende ord fra borgmesteren til Kashif Ahmad, der i begyndelsen af september måned modtog Hvidovre Kommunes integrationspris for Hvidovre Avis skrev bl.a. om Kashif Ahmad, at han fik prisen for sit engagement i Hvidovre, børn og unge, integration, Pakistan mv. Blandt de seks personer, der i år havde indstillet en modtager til integrationsprisen, havde de fem peget på Kashif Ahmad og bl.a. skrevet: Han er altid villig til at hjælpe, bruge tid og energi på at gøre en forskel for andre. Han er oprigtig og renhjertet i sit arbejde og har i mange år gjort et enormt stykke arbejde for integrationen i Hvidovre og Danmark. Årets integrationsprismodtager er et kendt ansigt i store dele af Avedøre og Hvidovre. Sammen med sine to brødre Aamer og Asif, har han bl.a. arrangeret støttekoncert for jordskælvsofre i Pakistan i Cirkusbygningen i Han er desuden opstillet som kandidat for Hvidovrelisten. Det er vi glade og stolte over. Stort til lykke fra redaktionen af Kløverbladet til Kashif for tildelingen af integrationsprisen side 4

5 Huset på Biblioteksvej dannede igen rammen om et velbesøgt medlemsmøde onsdag den 18. september. Programmet var præsentation af kandidater, orientering om budgetforhandling samt tidsplan for aktiviteter frem til kommunevalget den 19. november. Det var et ambitiøst program, da både spørge- og talelysten var stor hos de engagerede medlemmer. Da formanden Frank Løber havde budt velkommen, blev sløret løftet for Hvidovrelistens kandidater i valgkamp Vi stiller med 15 kandidater, præsenteret som Byens Bedste Hold. Begyndende fra kandidat nr. 15 og frem til spidskandidaten fik vi en kort præsentation af hver enkelt kandidat, enten af dem selv eller via substitut. Efter præsentationen var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, men debatten omhandlede ikke den enkelte kandidat men i stedet alene Liste H s politiske linje og samarbejdsrelationer. Efter en kort pause gav Arne Bech en orientering om, hvorfor vi ikke vil indgå i budgetforlig med det snævre flertal i byrådssalen. Det er ingen hemmelighed, at det ganske enkelt handler om manglende tillid til parterne, så vi fremlægger vort eget budgetforslag, men der er dog ingen tvivl om, at Hvidovrelistens klare meldinger i det hele taget er med til at gøre stort indtryk i debatten. Tiden ilede og medlemmerne begyndte at sidde lidt uroligt på stolene og skæve til uret. Endelig fik Frank Løber lejlighed til at præsentere en flot planche med en tidslinje over aktiviteter frem til valget. Der vil blive tale om klargøring af plakater og senere ophængning, husstandsomdeling(-er) af valgmateriale m.m. Desuden er der frem til valget arbejdsmøde hver onsdag i Huset. Disse medlemstilbud er også omtalt i Kalenderen på bagsiden af dette blad. Frank Løber afrundede mødet og takkede for en lang aften med en god debat, hvorefter medlemmer begav sig hjemad i den mørke aften. Vh. Bent Eering Budgetmøde i Huset side 5

6 Hvidovrelistens kandidater Arne Bech, 69 år, lektor, boende på Søbyvej. Arne har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er 2. viceborgmester, medlem af kulturog fritidsudvalget, Ejendoms- og Arealudvalget samt Økonomiudvalget. Arne Bech er vor politiske ordfører. 2. Kristina E. Young, 41 år, journalist, boende i Vestre Kvartersgade i Avedørelejren. Borgerne bliver ikke hørt nok, beslutninger bliver ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og det er vigtigt, at det er politikerne, der styrer i hvilken retning Hvidovre Kommune skal bevæge sig. Derfor trænger Hvidovre til forandring. Det er den primære årsag til, at jeg efter 13 år som journalist i Hvidovre nu har valgt at gå ind i lokalpolitik. Jeg er stærkt optaget af, hvilken betydning de politiske beslutninger har for borgerne, og hvad de langsigtede konsekvenser af beslutningerne er. Blandt andet derfor har Hvidovre mere end nogensinde brug for en stærk tværpolitisk liste, der kan samles om fornuftige og langsigtede løsninger, der tilgodeser borgernes interesser og tager borgerne alvorligt. Jeg er vokset op i Hvidovre, har gået på Risbjergskolen og det lokale gymnasium. Jeg er mor til tre piger, der nu går på Frydenhøjskolen. 3. Gert Krogstad-Nielsen, 58 år, politiassistent, boende på Engkær. Gert har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og er medlem af Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Hvidovre skal være borgernes kommune og udviklingen i Hvidovre skal ske i samarbejde, dialog og åbenhed med kommunens borgere. Sammen med de øvrige kandidater på Hvidovrelisten, der sætter tæring efter næring, vil jeg blandt andet fortsat arbejde for: At skoleområdet får et tiltrængt løft, respekten for lærerne, pædagoger og skolebestyrelserne skal øges, ligesom skole-hjem-samarbejdet skal udvikles og styrkes, at trafiksanering for øget trafiksikkerhed sker gennem aktiv og ærlig medinddragelse af borgere og ejer-/lejerforeninger samt skolebestyrelser med vægten lagt på faktuelle forhold og naturligvis finansieret og at der arbejdes målrettet og seriøst på at minimere de mange støjproblemer, som kommunen pådrages gennem øget biltrafik og senest den nye jernbane fra København til Ringsted. side 6

7 4. Susanne Brixum, 59 år, specialkonsulent, boende på Fagerstedvej. Susanne har været medlem af kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten siden 2009 og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg er gift, har 2 børn og 2 børnebørn. Jeg har en lille selvstændig virksomhed ved siden af mit arbejde i SKAT. Jeg lægger personligt særlig vægt på at skabe løsninger, der direkte gavner borgerne, og hvor medindflydelse er reel og ikke blot en formalitet, der skal overstås. Hvidovre kommunes arbejde kommer tæt på borgerne. Det er ikke teori men praksis der gælder. Det er den direkte omsorg for ældre, yngre, handicappede og svage. Det er den gode undervisning til børn og unge. Det er den hjælpende hånd til de arbejdsløse og de der er kommet skævt ind på tilværelsen eller er blevet slået omkuld af livsbegivenheder svær sygdom, dødsfald, invaliditet. Ingen må lades i stikken. Vi skal huske, at ingen kan alt, men alle kan noget, Det værste et menneske kan udsættes for, er at føle sig overflødig. Vi skal også huske, at der bag enhver diagnose gemmer sig et menneske. I praksis skal kommunen være varm og ikke styret af kolde kurver. 5. Frank Løber, 55 år, chefkonsulent, boende på Konkylievej. Frank er formand for Hvidovrelisten. Er opvokset i Hvidovre. En leveregel for mig: Så længe jeg har et overskud i min egen hverdag skal den gå til at hjælpe andre, som ikke lige har overskud i deres hverdag. Det at kunne give til andre / hjælpe andre er mit narkotika. Mærkesager: En indtægts- og udgiftsstruktur i en balance, så nuværende og kommende generationer kan leve godt i Hvidovre. Skoleområdet: Vores skoler og implementeringen af den nye skolereform Foreningslivet De frivilliges uegennyttige indsats ældreområdet Hvidovre er en fuldt udbygget kommune. Hvilket betyder at hver gang vi bygger nyt skal gammelt rives ned. Samme grønne antal kvadratmeter pr. indbygger i Hvidovre Øget samarbejde med andre kommuner og institutioner (mindre sårbarhed og mulighed for mere effektivitet højere kvalitet. 6. Mini Glud, 50 år, dagplejer, boende på Lodsvej. Mini har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2009 og er medlem af skoleudvalget.

8 Byens bedste side 8

9 hold 2013 side 9

10 7. Søren Østergaard, 58 år, sikringschef, boende i Trædrejerporten i Avedøre. Boet i kommunen i 35 år og har været skolebestyrelsesformand, formand for skolekontaktrådet og har siddet i bestyrelsen for Ungdomsskolen, i integrationsrådet og i Bestyrelse for Avedøre Boligselskab. Jag har i de sidste 4 år været meget optaget af den nye skolestruktur og de affødte skolelukninger. I den kommende periode vil inklusion i folkeskolen fylde rigtig meget for mig. Endvidere er det børn og unges vilkår samt den positive udvikling af Avedøre Stationsby der vil ligge mig meget på sinde. 8. Gertie Hammer Bjørch, 40 år, psykolog, boende på Hectors Allé. Er teamleder i en pædagogisk psykologisk rådgivning. Mor til to piger på 7 og 11 år; gift med Jonas, som er daginstitutionsleder Mit engagement i lokalpolitikken startede i elevrådet på Risbjergskolen, hvor vi i starten af 1980 erne demonstrerede mod lukning af Sønderkærskolen!! I mit voksenliv blev det tydeligt for mig, at jeg måtte blande mig, da min yngste datter kom i daginstitution, og i dag sidder jeg i bestyrelsen på den folkeskole, hvor mine piger går for at sikre lige muligheder for alle børn. Min forhåbning er, at jeg kan være med til at sikre trygge udviklende rammer for alle. Særligt er jeg optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring og af at sikre pædagoger og lærernes arbejdsvilkår til det vigtige arbejde det er at tage vare på de kommende generationer. 9. Kasif Ahmad, 33 år, lærer og samfundsaktør, boende på Hvidovrevej. Børn og unge er vores fremtids vigtigste ressource. Man skal lytte til de unge og tage dem alvorligt og skabe platforme, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor man tager hensyn til det hele barn. Lærerne spiller en stor rolle i denne sammenhæng og derfor skal der flere ressourcer til kompetenceudvikling. Det er vigtigt at bevare folkeskolen, som fællesskabets skole præget af demokratisk fællesskab, tolerance og social forståelse. En reel anerkendelse af den frivillige arbejdsindsats kræver en styrkelse af samarbejdet med vore foreninger, så vi fremmer de mange gode initiativer. Efter et langt livs indsats fortjener vore mange ældre respekt og omsorg. Derfor er det vigtigt at sikre effektiv og hurtig hjælp til alle. Tryghed, trivsel, værdighed er nøgleordene. side 10

11 Indenfor mangfoldighedsrammen skal der arbejdes med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed - der skal være muligheder for alle borgere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm. 10. Gitta Stendal Frimand, 29 år, bioanalytiker, boende på I. C. Lembrechts Allé. Er født og opvokset i Hvidovre. Har gået på Avedøre skole, Avedøre Gymnasium og arbejder som bioanalytiker på Hvidovre Hospital. Jeg sidder i bestyrelsen i Hvidovre Hospitals kollegium og Femagervejens Fritidscenter. Det er vigtigt at der er plads til alle i Hvidovre. Hvidovre skal være et godt sted at bo for alle, men skal også være en by med en fælles fremtid. Der skal være balance både i økonomien men også socialt. Da jeg selv er blevet mor er det vigtigt for mig at børn skal føle nærhed og tryghed i hverdagen. Jeg synes stadig det er vigtig at også unge interesserer sig for lokalpolitik, for det er her man kan være med til at gøre en forskel. 11. Kim Holm, 52 år, lærer og boende på Sjølundvej. Født og opvokset i Hvidovre, gift og har 2 børn. Uddannet lærer fra Frb. Seminarium Været lærer på Københavns Tekniske Skole, Panuminstituttet, Leder af et arbejdsledighedsprojekt i Helsingør, Specialskolelærer i Greve, lærer på Enghøjskolen og Avedøre skole. Ansat på Blæksprutten og Regnbuen i Avedøre Stationsby. Børn, unge, foreningslivet, 2 sprogs problematikken og skolepolitik er mine interesseområder. Mærkesager: En ordentlig folkeskole i Hvidovre.( Hold da op hvor den trænger til at blive opjusteret.) Hvidovres idrætsklubber. Bedre forhold til at drive klubberne til gavn for vores børn. 12. Eva Lund Bertelsen, 67 år, afdelingsleder, boende på Borrisvej. Jeg er nu blevet 67 og pensionist. Det betyder ikke, at jeg hænger i sofaen. Nej tværtimod er min dagligdag blevet endnu mere indholdsrig. I den periode, der er gået siden sidste valg, er jeg blevet aktiv i Dansk Folkehjælp, i Hvidovre Kunstforening og på VUC. Alle steder er jeg næstformand. Det ligger mig meget på sinde, at frivillige i Hvidovre Kommune får nogle rigtige gode vilkår. Jeg tror på, at det i vores samfund fremover vil være en nødvendighed med endnu flere frivillige. Jeg er gennem Folkehjælp med i et projekt, der skal skabe netværk mellem side 11

12 ensomme ældre i Københavns Kommune. Et tilsvarende projekt vil jeg, sammen med de øvrige medlemmer i organisationen, arbejde for her i Hvidovre. Der er allerede rigtig mange tilbud til ældre medborgere, men som regel er det altid de i forvejen udadvendte borgere, der tager mod tilbuddene. 13. Leif Mejlgren, 66 år, UU-vejleder og lærer, boende på Allingvej. Stiller op for Hvidovrelisten for at være med til at ændre det bestående politiske styre. Jeg er læreruddannet og har samtidigt med undervisningen været skolevejleder, og har siden 2004 været fuldtidsvejleder. Med mine mange år indenfor skoleverdenen, er skolepolitikken naturligvis en mærkesag for mig, og navnlig de unge, som har det svært i skolen, skal der gøres mere for. Hvis der virkelig skal ske en forandring i kommunen, se jeg kun en, som kan løfte opgaven, nemlig Hvidovrelistens spidskandidat til borgmesterposten Arne Bech. 14. Ulla Brund Jensen, 40 år, arbejdsmiljøkonsulent, boende på Fortvænget. Har snart 2 skolebørn. Den ældste har Down Syndrom og går i specialskole i Rødovre. Er arbejdsmiljøkonsulent i bygge og anlægsbranchen. Oplagte mærkesager: Handicapområdet og skolen, men også kommunen som arbejdsplads og ikke mindst bygherre. I det hele taget er Hvidovre jo i høj grad rammen om mit liv. Den kommune jeg ønsker mig, er ikke så præget af politisk ideologi, men af sammenhæng og balance, både socialt og økonomisk Væk med impulsbeslutninger om grunde, der bliver købt for dyrt og solgt for billigt, fordi en borgmester får en fix ide. Skattekronerne er borgernes og de skal bruges med omtanke. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag og med størst mulig inddragelse af berørte parter. 15. Gøther Birch Mathisen, 59 år, ungdomsskoleinspektør, boende på Lunagervej. Boet og opvokset og altid boet i Hvidovre. Tidligere lærer på henholdsvis Sønderkær og Avedøre Skole. Endvidere 6-7 år i det private som systemudvikler. Hvidovrelistens første formand gennem en 5-årig periode. Mærkesager indefor børn og unge, skole, fritid og SSP. Stærkt indvolveret i det frivilllige foreningsliv i bl.a. Hvidovre IF og Hvidovre Kajakklub m.m. Fra starten en stærk fortaler for kunstfodboldbaner i Hvidovre - en tung proces der endelig er lykkedes, men desværre er der ikke blevet plads til en på side 13

13 Hvidovre Tour Søndag den 11. august kl mødte vi toptrimmet op i Lille Friheden til dagens cykel-strabadser. Vi blev mødt af morgenholdet, med Alice i spidsen, som havde lavet en lækker morgenmadsbuffet klar til Tourholdet. Efter indvejning blev morgenmaden sat til livs hvorefter Arne præsenterede deltagerne på årets Tour. Han huskede langt de fleste!!!! Hurtig oprydning og af sted til Strandmarksskolen. En lille opvarmningstur på ca. 500 meter. Udlevering af startnumre og så det obligatoriske Største hold billede. 54 deltagere endnu en rekord af Hvidovrelistens Tour Hold. Hvor mange gange skal man egentlig vinde før den bliver ens ejendom? Starten gik kl og de første mange km blev cyklet i overskyet vejr og strid modvind for såvel 15 km og 30 km holdet. For 30 km holdet var det først ved vendepunktet (Arken), at vi begyndte at få lidt medvind. Hjemad gik det så i rasende fart, og ved Brøndby Strand ankom vi endelig til depotet som Glarmester Svensson stod for. Der blev uddelt drikkelse og frugt, som var tiltrængt efter mange km i sadlen. De sidste smukke km gik med dejlig rygvind og vi var i mål efter ca. 1 ½ time med op- og ned-ture. Det blev desværre ikke i år vi vandt bjergtrøjen trods vi kæmpede for den. Havde ellers fornemmelsen af at vi kørte opad hele vejen. I målområdet blev vi vel modtaget af Lars Cramer, der var kørt i forvejen. Har anbefalet Bjarne Riis at holde et vågent øje med ham (Lars). Alle kom godt i mål, og nu venter et lille års rekreation inden vi ses til næste års Hvidovre Tour. Tak for en dejlig uforglemmelig dag. Vh. Britt og Kim Holm

14 Politisk Generalforsamling i Hvidovrelisten Lørdag den 26. oktober 2013 kl i Bibliotekscaféen på Medborgerhuset Efterårets generalforsamling koncentreres om politiske forhold herunder især det forestående kommunalvalg, og byrådsgruppen aflægger beretning Forslag til dagsorden: 1. Morgenkaffe/te og rundstykker 2. Velkomst 3. Valg af dirigent 4. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen, der kommenterer den politiske udvikling det sidste halve år herunder kommunens budget Oplæg til valgkampens slutspurt 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal indsendes eller afleveres til formanden, Frank Løber, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med i annonce i Hvidovre Avis - og ønske Hvidovrelisten et godt valg? I den sidste uge inden valget sætter vi en stor annonce i Hvidovre Avis bestående af to hoveddele: Hvidovrelistens kandidater foran rådhuset og en lang liste med navne på gode borgere, der ønsker Hvidovrelisten et godt valg. Som udgangspunkt bruger vi medlemslisten suppleret med andre borgere, der er os venligt stemt. Hvis du kan supplere med navne på borgere, som også gerne vil ønske os et godt valg, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du slet ikke ønsker dit navn med i annoncen, så skriv til eller ring side 15

15 Hvidovrelisten på besøg hos BaneDanmarks Infocenter i Brøndby Vi var en lille gruppe fra Hvidovrelisten, der den 3. september var på besøg hos BaneDanmark i deres meget spændende Infocenter beliggende i Brøndby. Den nye dobbelte hurtigbane er planlagt indviet i året Især Hvidovre Nord er og har nu gennem længere tid været generet af støj og trafikale ulemper. Vigerslev Allé og Allingvejområdet er hårdest ramt af dette. Det var meget interessant at besøge BaneDanmarks flotte Infocenter med plancher og modeller af fremtidens hurtige bane gennem Københavns Vestegn til Køge og Ringsted. Fortiden har også en stor plads på Infocenteret med fortællinger om nye arkæologiske opdagelser. Vi fik et godt orienterende foredrag af ingeniørerne efter rundvisning og klare svar på stillede spørgsmål. Man har tilsyneladende ro og orden i planlægningen og håb om intet italiensk I.C.4-togs syndrom hen ad banen. Vi fik serveret dejlig sandwich og kaffe. Til almen oplysning kan det nævnes, at Infocenteret holder åbent for alle første tirsdag i hver måned fra kl Med venlig hilsen Ole Zimmermann Billede fra en velbesøgt stand ved markedsdagene foran Rådhuset

16 Valgåret 2013 Medlemsarrangementer: 19. okt Klargøring af plakater hos Cerama A/S, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Ophængning af plakater. Obs! Ny dato! Vi mødes hos Cerama, Hammerholmen Meld dig som hjælper til Alice på eller okt Politisk generalforsamling i Bibliotekscaféen vi serverer kaffe/te og rundstykker. 26. okt Kalvebodløb 6 og 12 km 75 kr Hvidovre Kajakklub ,5 km børneløb, 25 kr Tilmelding til Alice senest 20/10 6. nov Idrætsrådets valgmøde 7. nov Ældresagens store valgmøde i Medborgersalen 19. november Kommunalvalg! 19. november Valgaften fra kl. 20 i Huset, Biblioteksvej 60A Kommunalbestyrelsesmøder: 29/10, 26/11, 17/12

H husk på Kryds ved H

H husk på Kryds ved H Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H www.hvidovrelisten.dk Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne.

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne. Kløverbladet April 2014 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til generalforsamling Besøg på det nye Quark naturcenter Inklusion i folkeskolen Konstitueringerne Valg til ældreråd

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014 FÆLLESELEVRÅDET I KØGE Oktober 2014 DAGSORDEN 1. Velkomst med kort præsentation af dagens program og fælleselevrådets opgaver 2. Præsentation af hinanden 3. Dagens tema: SKOLEREFORMEN 4. Pause og valg

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

HVIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV.

HVIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV. ValgAvis VIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV. 2005 Vi er klar! Styrk vidovrelisten Ja til kvalitet Side 2 Side 3 Vigtige emner Side 4 Ung, ældre og livskvalitet Side 5 Katastrofal udvikling Side 6 Kvindernes

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Niclas Bekker Poulsen Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Greve et godt sted at bo Noget af det bedste ved at bo i Greve

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere