Følgende bilag vedlægges stævningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende bilag vedlægges stævningen"

Transkript

1 Følgende bilag vedlægges stævningen Laserdiskens baggrund og eksistensgrundlag 1. 1 Aalborg Stiftstidende: Søskende fra Aalborg laver Dracula-film, 15/ FDVs øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen 2. 1 Aalborg Stiftstidende: Han slås alene mod giganterne, 5/ Vision International til Laserdisken, 21/ John Schlüters anmeldelse af Olga Music, 22/ Aalborg Stiftstidende: Afgift på cd-plader er ulovlig, 29/ Aalborg Stiftstidende: Laser-Pedersens private krig, 8/ Nicolas Barbano til Laserdisken om John Schlüters pression, 17/ Sandrew Metronome til Laserdisken: Ulovlig parallelimport, 3/ Konkurrencestyrelsen til Sandrew Metronome om leveringsnægtelsen, 6/ Computerworld Online: Myndigheder ind i DVD-kamp, 8/ PC World, Nr : Krig i DVD-branchen PC World, Nr : DVD-branchen fortsætter krigen Politiken: DVD-film beslaglagt, 27/ Misbruget af filmloven Politianmeldelse af Laserdisken for overtrædelse af filmloven, 9/ Københavns Politi: Anklageskrift for overtrædelse af filmloven, 19/ Københavns Byret: Straffesagen udsat på filmlovens gyldighed, 7/ Nordjyske Stiftstidende: Laserdisken vs. Loven, 9/ Østre Landsrets dom vedr. mærkning (uddrag), 15/ Laserdisken ApS til Højesteret, ankestævning vedr. mærkning, 28/ Kammeradvokaten til Højesteret, svarskrift, 25/ Kammeradvokaten til Laserdisken ApS, forligstilbud, 24/ Københavns Byret, frifindelse for overtrædelse af filmloven, 25/ Laserdisken ApS og Hans Kristian Pedersen Registreringsbevis for Laserdisken v/hans Kristian Pedersen, 9/ Oplysninger fra cvr-registret om Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Hans Kristian Pedersens momsoplysninger for indkomståret Kenn T. Andersens lønseddel fra november 2005, 28/ Oplysninger fra cvr-registret om Laserdisken ApS Årsrapport for Laserdisken ApS for regnskabsåret Årsrapport for Laserdisken ApS for regnskabsåret Årsrapport for Laserdisken ApS for regnskabsåret Årsrapport for Laserdisken ApS for regnskabsåret Årsrapport for Laserdisken ApS for regnskabsåret 2008 Laserdisken ApS og Hans Kristian Pedersen, den juridiske betydning Skatteankenævnet om en juridisk person, uddrag fra sagsfremstilling, 6/ Laserdisken til Skatteankenævnet om anpartsselskabet, 20/ Skatteankenævnet om formålet med anpartsselskabets oprettelse, 1/

2 Opløsningsplanerne for Laserdisken ApS Laserdisken til Dansk Revision om lukning af Laserdisken ApS, 14/ Laserdisken til Dansk Revision om lukning af Laserdisken ApS, 19/ Laserdisken til Skattecenter Aalborg om lukning af Laserdisken ApS, 19/ Laserdisken til Dansk Revision om lukning af Laserdisken ApS, 7/ Laserdisken til advokat Per Christensen om lukning af Laserdisken ApS, 12/ Laserdisken til Skattecenter Aalborg om lukning af Laserdisken ApS, 9/ Påstået vildledning vedrørende Laserdisken ApS DK Hostmaster A/S om domænenavnet Laserdisken til Paramount om anvendelsen af nyt cvr-nr, 12/ Paramount-faktura til Laserdisken med cvr-nr , 9/ Spredningsrettens indførelse og retstilstanden før ophavsretslovens ændring Kommissionens forslag til låne/leje-direktivet, 24/ Det Økonomiske og Sociale udvalg om låne/leje-direktivet, 3/ Meddelelse fra Kommissionen om Rådets fælles holdning, 1/ Udtalelse fra Kommissionen om forholdet til tredjelande, 9/ Rådets direktiv 92/100/EØF (låne/leje-direktivet), 19/ Kommissionens nyfortolkning af spredningsretten, 26/ Kulturministeren om import af dvd-plader fra USA, 16/ Infosoc-direktivets tilblivelse og indhold Europa-parlamentets betænkning om infosoc-direktivet, 28/ Europa-parlamentets indstilling til Rådets fælles holdning, 6/ Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 (infosoc) Det lovforberedende arbejde om ophavsretslovens 19, stk Forslag til ændring af ophavsretsloven (uddrag), 2/ Laserdiskens pressemeddelelse, 21/ Laserdiskens Fort Europa, illustration af importforbuddets virkning Folketingets forhandlinger, 1. behandling af lovforslag L19, 23/ Nordjyske Stiftstidende: Nej til forbud mod kulturimport, 25/ Jakob Stegelmann i Berlingske Tidende: Det kulturelle jerntæppe, 26/ Kulturministeriets notat: Den ophavsretlige eneret, 29/ Johan Schlüter til Kulturudvalget, fortolkningen af spredningsretten, 29/ Kulturministerens svar på Kulturudvalgets spørgsmål nr. 14, 7/ Deltagerliste til ekspertmødet i Kulturudvalget, 13/ Referat fra ekspertmødet i Kulturudvalget, 13/ Kulturudvalgets betænkning, side 1-4, 21/ Folketingets forhandlinger, 3. behandling af lovforslag L19, 13/ Respekten for FDVs nye rettighed Laserdisken til FDV, forligsforslag,13/ Laserdisken til FDV om registrering af forbudte film, 27/ FDV til Laserdisken om SF Films og Scanbox forbud, 6/ Korrespondance med FDV om forbudte titler, 7/ og 5/ Sandrew-Metronome til Laserdisken om deres rettigheder, 15/

3 73. 1 Foreningen af danske Videogramdistributørers medlemsliste, 2/ Laserdisken til FDV om respekt for forbud, 9/ Laserdisken til selskaberne i FDV om respekt for forbud, 12/ SF Film til Laserdisken, forbud mod parallelimport, 17/ Scanbox til Laserdisken, forbud mod parallelimport, 4/ Laserdisken til Scanbox om registrering af udgivelserne, 7/ Laserdisken til Paramount om releasedatoer og parallelimport, 13/ Laserdiskens registreringssystem Alt-om-DVD, nr Alt-om-DVD, nr Laserdisken ApS mod kulturministeriet - gyldigheden af regional konsumption Laserdiskens stævning af kulturministeriet, 19/ Advokat Per Christensen, notat om påstandsændring, 4/ Laserdisken ApS til Østre Landsret, replik, 3/ Laserdisken til Østre Landsret, påstandsændring, 30/ Laserdisken til Kammeradvokaten, om påstandsændringen, 30/ Østre Landsrets forelæggelseskendelse om infosoc-direktivets gyldighed, 16/ Kommissionens skriftlige indlæg i sag C-479/04, 18/ EF-domstolens retsmøderapport i sag C-479/04, 20/ Laserdiskens bemærkninger til retsmøderapporten, om valg af konsumption, 9/ Laserdiskens bemærkninger til retsmøderapporten, om låne/leje-direktivet11/ Generaladvokatens gennemgang og forslag til dom i sag C-479/04, 4/ EF-domstolens dom i sag C-479/04, 12/ Kammeradvokaten til Laserdisken ApS, forligstilbud, 26/ Østre Landsret til Laserdisken ApS, udsættelse på forlig, 27/ Laserdisken ApS til Østre Landsret, tiltrædelse af forlig, 9/ Østre Landsrets dom, sagen hæves, 11/ De to fortolkningsmuligheder og deres virkninger Kommissær Mario Monti om regionalkoder og konkurrencereglerne, 11/ Kommissær Mario Monti om konkurrencepolitikkens globale virkninger, 17/ Politiken: Butikspriser 33 mia. for høje, 26/ Konkurrencestyrelsens redegørelse 2005: Musik, film og konsolspil Børsen: Danskere betaler de højeste priser, 13/ MSN: Danskerne snydes for dollarfesten, 17/ Filminstruktør Mari Kornhausers takk , 12/ The Aboriginal vil sælge en boomerang, 8/ Den Blå Avis politik vedrørende dvd-plader, korrespondance fra 27/ Den Blå Avis politik vedrørende brugskunst, annonce fra 21/ Amerikanske tegneserier fra Comic Express i Aalborg Hans Kristian Pedersen mod kulturministeriet - fortolkningen af regional konsumption Kammeradvokatens afvisning af at drøfte EF-domstolens dom, 5/ Laserdisken til Kulturudvalget om fogedrettens nye fortolkning, 14/ Kulturministeren til Per Clausen (EL), ny fortolkning af ophavsretsloven, 18/ Hans Kristian Pedersens stævning af kulturministeriet, 20/

4 Sø- og Handelsrettens retsbog vedrørende sagens emne, 3/ Laserdisken til Københavns Byret om sagens emne, 2/ Laserdisken til Københavns Byret om retsafgift, 2/ Københavns Byret henviser sagen til Retten i Aalborg, 21/ Kammeradvokatens svarskrift, 19/ Laserdiskens processkrift vedr. henvisning til landsretten, 19/ Kammeradvokaten til Retten i Aalborg, protest mod henvisning, 30/ Laserdisken til Retten i Aalborg, om Kammeradvokatens misforståelser, 31/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. afvisningspåstanden, 31/ Laserdisken til Kammeradvokaten, opfordring til et møde om sagen, 31/ Retten i Aalborg, tidsfrist til Kammeradvokaten, 22/ Laserdisken til Kammeradvokaten, opfordring til et møde om sagen, 29/ Kammeradvokaten til Retten i Aalborg, duplik vedr. afvisningspåstanden, 13/ Laserdisken til Retten i Aalborg, anmodning om at fremme sagen, 17/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. afvisningspåstanden, 17/ Kammeradvokaten til Retten i Aalborg, ikke flere bemærkninger, 20/ Retten i Aalborg, tidsfrist vedr. anmodningen om henvisning, 19/ Kammeradvokaten til Retten i Aalborg, processkrift vedr. henvisning, 3/ Laserdisken til Retten i Aalborg, følgebrev, 7/ Laserdisken til Retten i Aalborg, påstandsændring, 7/ Laserdisken til Retten i Aalborg, sammenhængen med sag B , 7/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. henvisning, 7/ Retten i Aalborg, kendelse om henvisning af sagen til landsretten, 14/ Vestre Landsret til Laserdisken, tidsfrister vedr. afvisningspåstanden, 6/ Kammeradvokaten til Vestre Landsret, processkrift vedr. afvisning, 14/ Laserdisken til Vestre Landsret, følgebrev vedr. afvisning, 20/ Laserdisken til Vestre Landsret, processkrift vedr. afvisning, 20/ Vestre Landsrets kendelse om mundtlig forhandling, 18/ Kammeradvokaten til Vestre Landsret, 19/ Laserdisken til Vestre Landsret, forslag om afgørelse på skriftligt grundlag, 19/ Vestre Landsret til parterne, ny dato for mundtlig forhandling, 19/ Laserdisken til Højesteret, anmodning om tilladelse til kære, 20/ Kammeradvokaten til Højesteret, kærebemærkninger, 3/ Laserdisken til Højesteret, kærebemærkninger, 18/ Laserdisken til Vestre Landsret, om forventet ubegrundet afvisning, 26/ Kammeradvokaten til Vestre Landsret, ønske om mundtlig forhandling, 28/ Højesteret til Laserdisken, afvisning af at behandle kæreanmodningen, 30/ Laserdisken til Vestre Landsret, om ophavsretslovens fortolkning, 5/ Vestre Landsret udvider den mundtlige forhandling med 2 timer, 8/ Laserdisken til Vestre Landsret, forhåndsprotest mod nova, 12/ Kammeradvokaten til Vestre Landsret, en retskrafts betragtning, 15/ Laserdisken til Vestre Landsret om nova og sagsøgtes anbringender, 15/ Kammeradvokatens sammenfattende processkrift, 18/ Laserdisken til Vestre Landsret, om hovedsagens tema og udflugter, 19/ Laserdiskens påstandsdokument, 19/ Laserdisken til Vestre Landsret, sammenhængen med sag B , 19/

5 Laserdisken til Vestre Landsret, om formålet med delforhandlingen, 20/ Laserdisken til Vestre Landsret, om formålet med delforhandlingen, 25/ Vestre Landsret, afgørelse om tilladelse af nova, 25/ Laserdisken til Vestre Landsret, protest mod tilladelsen af nova, 3/ Vestre Landsrets dom - sagen afvist, 7/ Særligt vedrørende Kammeradvokatens udflugter Kammeradvokatens duplik om retskraft, 30/ Kammeradvokatens duplik i ambi-sagen, 5/ Kammeradvokatens duplik i afgifts-sagen, 6/ Told & Skats afvisning af at tilbagebetale afgift til kunderne, 1/ Vidneerklæring fra Told & Skat til Kammeradvokaten, 22/ Begivenhederne den november Nordjyske Online: Razzia i Laserdisken i Aalborg, 29/ Nordjyske Stiftstidende: Razzia mod Laserdisken, 30/ Liste over DVD-film fjernet fra hylderne i butikken i Aalborg, 29-30/ Medarbejder Mogens Vestergårds morgenrapport, 30/ Laserdisken informerer, nyhedsbrev til ca abonnenter, 30/ Nordjyske Stiftstidende: Bondefanget af byretten, 6/ Dokumenter fra sag I, Aalborg fogedrets behandling af sagen FDVs forbuds- og bevissikringsrekvisition, 11/ a. 4 FDVs bilag 1: Hjemmesidens forside, printvenlig version 176b. 5 FDVs bilag 2: Varevisning af The Pacifier 176c. 6 FDVs bilag 3: Trin 2 og trin 4 og ordrebekræftelse 176d. 1 FDVs bilag 4: Laserdiskens faktura 176e. 2 FDVs bilag 5: Omslag af The Pacifier 176f. 13 FDVs bilag 6: Laserdiskens importnyheder, juni printvenlig version 176g. 1 FDVs bilag 7: Laserdiskens importnyheder, juni forsiden Fogedrettens kendelse, 29/ Advokat Per Christensen til Laserdisken, 1/ kl Advokat Per Christensen til Laserdisken, 1/ kl Laserdisken til advokat Per Christensen, 1/ kl Advokat Per Christensen til Laserdisken, 2/ kl Laserdisken til advokat Per Christensen, 8/ kl Advokat Per Christensen til Laserdisken, 8/ kl Advokat Per Christensen til Retten i Aalborg, følgebrev, 12/ Advokat Per Christensen til Retten i Aalborg, kæreskrift, 12/ Advokat Per Christensen til Laserdisken, 13/ Retten i Aalborg til Vestre Landsret, fremsendelsesskrivelse, 15/ Laserdisken til advokat Per Christensen, 16/ kl Laserdisken til Vestre Landsret, særlig anmodning, 23/ Laserdisken til Vestre Landsret, uddybende kæreskrift, 23/ Vestre Landsret til Laserdisken, ukorrekt irettesættelse, 27/ Retten i Aalborg til Vestre Landsret, fremsendelse af processkrift, 28/ Vestre Landsret, uddybende kæreskrift modtaget, 3/

6 Laserdisken til advokat Per Christensen, 4/ Laserdisken til advokat Per Christensen om rette part, 10/ FDV til Vestre Landsret, svarskrift, 24/ Laserdisken til Vestre Landsret, særlig anmodning, 28/ Laserdisken til Vestre Landsret, replik, 28/ Vestre Landsret, tidsfrist til duplik, 7/ FDV til Vestre Landsret, anmodning om udsættelse på EF-domstolens dom, 6/ Laserdisken til Vestre Landsret, protest mod udsættelse, 7/ Vestre Landsret, ny tidsfrist til duplik, 8/ FDV til Vestre Landsret, duplik, 9/ Laserdisken til Vestre Landsret, supplerende processkrift, 10/ Laserdisken til Vestre Landsret, anmodning om partsforklaring, 11/ Vestre Landsret, afvisning af mundtlig behandling, 30/ Laserdisken til Vestre Landsret om manglende afgørelser, 3/ Laserdisken til Procesbevillingsnævnet, anmodning om kæretilladelse, 12/ Laserdisken til Vestre Landsret, kære og rykker, 12/ Vestre Landsret, tidsfrist til at antage advokat, 26/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, indtræder i sagen, 28/ Vestre Landsret, udsættelse afvist, 30/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Procesbevillingsnævnet, anmodning, 12/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, processkrift, 13/ FDV til Vestre Landsret om EF-domstolens dom, 13/ FDV til Vestre Landsret, processkrift,13/ Vestre Landsrets kendelse, 14/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Procesbevillingsnævnet, kendelsen, 27/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Procesbevillingsnævnet, beslaglæggelsen, 27/ Procesbevillingsnævnets afslag vedr. mundtlig forhandling, 22/ Procesbevillingsnævnets afslag vedr. kære af beslutning, 22/ Procesbevillingsnævnets afslag vedr. kære af kendelse, 22/ Laserdisken til Procesbevillingsnævnet, anmodning om revurdering, 25/ Procesbevillingsnævnets andet afslag vedr. mundtlig forhandling, 6/ Laserdisken til Procesbevillingsnævnet, anmodning om ny revurdering, 11/ Procesbevillingsnævnets tredje afslag vedr. mundtlig forhandling, 27/ Dokumenter fra sag I, København fogedrets behandling af sagen FDVs bevissikringsrekvisition,11/ Fogedrettens kendelse, 29/ Østre Landsret udsætter sagen på Vestre Landsrets afgørelse, 20/ Laserdisken til Østre Landsret, 26/ FDV til Østre Landsret, 23/ Østre Landsret beslutter af afgøre sagen på skriftligt grundlag, 11/ Laserdisken til Østre Landsret, supplerende processkrift, 11/ Østre Landsret udsætter sagen på forligsforhandlinger, 13/ Laserdisken til Østre Landsret om forligsforhandlinger, 4/ FDV til Østre Landsret, afsluttende bemærkninger, 19/ Laserdisken til Østre Landsret, afsluttende processkrift, 20/ Østre Landsrets kendelse, 3/

7 Dokumenter fra sag I, justifikationssagen i Aalborg FDVs justifikationsstævning, 13/ Laserdisken til Retten i Aalborg, svarskrift, 23/ Retten i Aalborg, sagen udsat på kæremålet, 9/ Retten i Aalborg, sagen udsat på kæremålet, 29/ FDV til Retten i Aalborg, om rette part, 26/ FDV til Retten i Aalborg, om fogedsagens omfang, 29/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, særskilt behandling, 29/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, processkrift rette part, 29/ FDV til Retten i Aalborg, processkrift om rette part, 29/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, processkrift om rette part, 5/ Retten i Aalborg: Kun Laserdisken ApS er sagsøgt, 7/ FDV til Retten i Aalborg, proceserklæring om rette part, 28/ FDV til Retten i Aalborg, påstandsdokument om rette part, 28/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, påstandsdokument, 28/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, indsigelser, 10/ Advokat Henrik Karl Nielsen til FDV, 13/ Retten i Aalborg, dom om rette part, 25/ FDV til Retten i Aalborg, påstandsdokument, 15/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, protest mod ny påstand, 22/ FDV til Retten i Aalborg om ny påstand, 25/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, påstandsdokument, 30/ Laserdisken til Retten i Aalborg, protest mod ulovlige bilag, 4/ Retten i Aalborg, kendelse om bilag og erstatningspåstand, 5/ Retten i Aalborg, bevissikringen mod Laserdisken ApS dømt lovlig, 5/ Dokumenter fra sag I, ankesagen ved Vestre Landsret Laserdiskens ankestævning, 1/ Vestre Landsret til Laserdisken ApS om retsafgift, 7/ Vestre Landsrets oversigt over sagen, 10/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret om varighed af domsforhandlingen, 14/ FDV til Vestre Landsret, svarskrift, 2/ Laserdisken til Vestre Landsret, følgebrev om ankesagens indhold, 12/ Laserdiskens processkrift om indstævntes erstatningspåstand, 12/ FDV til Vestre Landsret, duplik, 18/ Laserdisken til Vestre Landsret, ønske om afklaring på sagens indhold, 20/ Vestre Landsret til Laserdisken ApS, tidsfrister vedr. ny påstand, 5/ FDV til Vestre Landsret, supplerende processkrift om ny påstand, 23/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, processkrift om ny påstand, 9/ Vestre Landsrets kendelse om ny påstand, 27/ Laserdisken ApS til Procesbevillingsnævnet, anmodning om kære, 11/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, om sagens indhold, 17/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, svarskrift med afvisningspåstand, 17/ Vestre Landsret, tidsfrister, 6/ Procesbevillingsnævnets afslag, 28/ FDV til Vestre Landsret, anmodning om udsættelse, 30/

8 Laserdisken ApS til Vestre Landsret, afklaring om bevisførelse, 6/ Vestre Landsret, om erstatningspåstanden, 17/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, om afvisningspåstanden, 24/ Vestre Landsret, om afvisningspåstanden, 2/ FDV til Vestre Landsret, processkrift A, 16/ Vestre Landsret, tidsfrist til afsluttende processkrift, 17/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, følgebrev om sagens fortsættelse, 8/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, afsluttende processkrift bevissikring, 8/ Laserdisken ApS til Vestre Landsret, indledende processkrift erstatning, 8/ Dokumenter fra sag II, fogedrettens behandling af sagen Laserdisken til Henrik Karl Nielsen, redegørelse for sagens indhold, 21/ Advokat Henrik Karl Nielsen til fogedretten, anmodning tilbagelevering, 25/ Advokat Henrik Karl Nielsen til fogedretten, rette part, 27/ FDV til advokat Henrik Karl Nielsen om fogedforretningens omfang, 29/ FDV til Retten i Aalborg, følgebrev om de beslaglagte film, 5/ FDVs forbuds- og bevissikringsrekvisition, 5/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, udlevering af effekter, 12/ Retten i Aalborg, indkaldelse til fogedretten den 11. december 2006, 13/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, svarskrift, 25/ FDV til Retten i Aalborg, replik, 4/ Laserdiskens ordrebekræftelse på 101 Dalmatians II, 7/ Laserdiskens faktura på 101 Dalmatians II, 8/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, opbevaring af filmene, 10/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, duplik, 10/ Hans Kristian Pedersen til fogedretten, erklæring på tro og love, 11/ Hans Kristian Pedersen til fogedretten, korrektion til forklaring, 12/ Fogedrettens kendelse om bevissikring, 19/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, kære af bevissikring, 22/ Fogedrettens kendelse om forbud, 19/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, kære af forbud, 1/ Vestre Landsret, afvisning af mundtlig behandling, 26/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, processkrift bevissikring, 20/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, suppl. kæreskrift forbud, 20/ FDV til Vestre Landsret, svarskrift, 2/ (tilrettet 13/6-2007) Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, kærereplik bevissikring, 4/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, fornyet anmodning, 8/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, kærereplik om forbud, 8/ Vestre Landsret om mundtlig forhandling, 20/ FDV til Vestre Landsret, kæreduplik, 10/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, FDVs proceserklæring, 12/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Vestre Landsret, afsluttende processkrift, 12/ Vestre Landsrets kendelse, 8/ Dokumenter fra sag II, justifikationssagen i Aalborg FDVs justifikationsstævning, bevissikring, 5/ FDVs justifikationsstævning, forbud, 31/

9 Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, udsættelse på kæremål, 7/ Retten i Aalborg, sagerne udsat på kæremålene, 13/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, svarskrift forbud, 21/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Retten i Aalborg, svarskrift bevissikring, 28/ FDV til Retten i Aalborg om henvisning og samlet behandling, 11/ FDV til Retten i Aalborg, fælles replik, 22/ Laserdisken til Retten i Aalborg vedr. sagernes behandling, 15/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. bevissikring, 15/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. forbud, 15/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. samlet behandling, 15/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. irrelevante bilag, 15/ Retten i Aalborg, telefonmøde og tidsfrister, 19/ Laserdisken til Retten i Aalborg, følgebrev og editionsanmodning, 11/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. bevissikring, 11/ Laserdisken til Retten i Aalborg, processkrift vedr. forbud, 11/ FDV til Retten i Aalborg, processkrift om samlet behandling, 8/ Retten i Aalborg, kendelse om samlet behandling, 15/ Retten i Aalborg, meddelelse om kæreafgift på 400 kr, 15/ Laserdisken til Retten i Aalborg, følgebrev og oversigt, 25/ Laserdisken til Retten i Aalborg, ny begæring om henvisning, 25/ Laserdisken til Retten i Aalborg, kæreskrift, 25/ Laserdisken til Retten i Aalborg, anmodning om kære til Østre Landsret, 25/ Retten i Aalborg, kendelse om henvisning på nyt grundlag, 30/ Laserdisken til Retten i Aalborg, kæreafgift, 5/ Laserdisken til Retten i Aalborg, kæreskrift, 13/ FDV til Vestre Landsret, svarskrift i kæremål 1, 24/ Laserdisken til Vestre Landsret, følgebrev om sagernes indhold, 18/ Laserdisken til Vestre Landsret, replik i kæremål 1, 18/ Vestre Landsret, fælles kendelse i de to kæremål, 27/ Retten i Aalborg, indkaldelse til telefonmøde, 3/ Laserdisken til Procesbevillingsnævnet, anmodning om kære, 9/ Procesbevillingsnævnets afslag, 10/ Laserdisken til Retten i Aalborg, forslag til videre forberedelse, 23/ Laserdisken til advokat Henrik Karl Nielsen om fuldmagt, 23/ Retten i Aalborg, sagens fortsættelse, 24/ Advokat Henrik Karl Nielsen til Laserdisken om retsbogen, 26/ Laserdisken til Retten i Aalborg om retsbogen, 27/ Retten i Aalborg til Laserdisken, præcisering, 6/ Om forsøgene på at undgå nærværende konflikt Hans Kristian Pedersen til fogedretten, forhåndsorientering, 1/ Fogedretten til Hans Kristian Pedersen, 5/ Laserdisken til Retten i Aalborg, klage over retsbog 1, 18/ Laserdisken til Retten i Aalborg, klage over retsbog 2, 18/ Retten i Aalborg, retspræsidentens svar, 19/ Laserdisken til Retten i Aalborg, forsøg på at undgå konflikt, 22/

10 Retten i Aalborg, fogedrettens svar, 7/ Laserdisken til Retten i Aalborg, sagen om kulturministeriet forhales, 6/ Laserdisken til Retten i Aalborg, Helle Dietz er ude på numre, 6/ Retten i Aalborg, retspræsidentens svar, 7/ Retspraksis vedrørende ophavsmandens samtykke Samtykke til salg og udlejning fra Lightnings katalog, september Samtykke til salg og udlejning fra Lightnings katalog, november Lightnings bekræftelse på katalogernes oplysninger om udlejning, 13/ Sammenslutningen af Danske Filminstruktører til Retten i Aalborg, 24/ Sydney Pollacks samtykke til udlejning, 5/ Aalborg Stiftstidende: Pollack støtter Laser-Pedersen, 5/ Nordisk Films kontrakt om udlejning af en dansk videokassette, 1/ Øvrig korrespondance FDV til Laserdisken om specialimport, 11/ HKN til FDV om import af filmen Brazil, 29/ HKN til FDV, rykker om import af filmen Brazil, 1/ HKN til Laserdisken, opgiver at få svar om import af filmen Brazil, 3/ Laserdisken til Retten i Aalborg om hjælp til fogedforbuddet, 24/ Retten i Aalborg til Laserdisken, afvisning af hjælp til fogedforbuddet, 28/ Laserdisken til fogedretten, rykker vedr. beslaglæggelsen, 29/ Fogedretten til Laserdisken, henviser sagen til FDV, 2/ Fogedretten til FDV, orientering om sagernes status, 2/ FDV til fogedretten, almindelig vildledning, 11/ Øvrige avisartikler Kronik i Nordjyske Stiftstidende: Et retssamfund? - del 1, 11/ Kronik i Nordjyske Stiftstidende: Et retssamfund? - del 2, 14/ Kronik i Nordjyske Stiftstidende: Et retssamfund? - del 3, 2/ Pressemeddelelse: Kulturministeren vil begrænse kultur-import, 22/ Nordjyske Stiftstidende: Laserdisken stævner kulturministeren, 22/ Nordjyske Stiftstidende: Laserdiskens sag stadig på dagsordenen, 16/ Nordjyske Stiftstidende: Ministerium imod frit kulturliv, 18/ Nordjyske Stiftstidende: Minister imod Laserdisken, 15/ Nordjyske Stiftstidende: Filmstrid for retten, 17/ Materialesamling - litteratur og retspraksis Politiske forarbejder og bemærkninger M Arrest og forbud: Tillæg A til Folketingstidende for Folketingsåret M Forslag til lov om bevissikring med bemærkninger, 4/ M Betænkning over Forslag til lov om bevissikring, 1/ M Lovforslag med bemærkninger (vejledningspligt og klagefrister), 30/ M05. 1 Justitsministeren til Retsudvalget om byrettens vejledningspligt, 9/ M06. 4 Justitsministerens kommentarer til Laserdiskens henvendelse, 13/ M07. 6 Justitsministerens kommentarer til Laserdiskens lovforslag, 15/ M08. 1 Justitsministeren om konkret mistanke før ransagning, 6/

11 Betænkninger M09. 6 Betænkning om behandling af borgerlige sager, nr. 698/1973 M10. 2 Betænkning om retternes kompetence, nr. 773/1976 M11. 7 Betænkning om arrest og forbud, nr. 1107/1987 M12. 3 Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder, nr. 1385/2000 M Betænkning om retsplejeloven, byrettens vejledningspligt ( 339), nr. 1479/2006 Litteratur M14. 4 Domstolsstyrelsen: Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten M15. 1 Domstolsstyrelsen: Hvem kan være part? - fra M16. 1 Domstolsstyrelsen: Hvad kan en civil sag handle om? - fra M17. 4 EU-retten 1, side om klar retsstilling mht. direktiver M18. 2 KonkurrenceNyt nr. 21/1991 og nr. 13/1992: OECD og Konkurrencepolitik M19. 1 EU-Karnov 1993 om immaterielle rettigheder og konkurrencereglerne, side 611 M20. 3 EU-Karnov 1993 om EF-rettens krav om forrang, side 8-9 og 1335 M21. 1 EU-Karnov 1993 om proportionalitetsprincippet, side 8-9 og 1366 M22. 5 Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 6 (Tyge Trier med flere...) M23. 5 Bevissikring - udvalgte problemstillinger, U.2005B.10 M Eksamensvejledning: Opgave 1 om retsplejelovens 339, stk. 4 (vejledningspligt) M Eksamensvejledning i Offentlig Ret: Fortolkningsforpligtelse, sommer 2003 M Fælles praktisk vejledning om retssikkerhedsprincippet Retspraksis M27. 1 Hjemmel til at forbyde og forholdet til andre rettigheder, U Ø M28. 3 Byrettens vejledningspligt (rpl. 339, stk. 4), U V M29. 6 Fogedforbud ophævet pga. tilkendegivelse (rpl. 642, nr. 2), U H M30. 5 Fogedforbud ophævet pga. passivitet (rpl. 642, nr. 3), U Ø M31. 1 Fogedforbud nægtet pga. passivitet (rpl. 642, nr. 3), Østre Landsret 20/ M32. 2 Beslaglæggelse ikke hos tredjemand (rpl. 645, stk. 2), U V M33. 3 Beslaglæggelse ikke hos tredjemand (rpl. 645, stk. 2), U Ø M34. 1 Oplysninger om leverandører til skade for rekvisitus, Vestre Landsret 24/ M35. 3 Kæremål fik opsættende virkning, Vestre Landsret 10/ M36. 3 Kæremål fik opsættende virkning, Vestre Landsret 18/ M37. 3 Ophævelse og hjemvisning af fogedrettens kendelse, Vestre Landsret 20/ M38. 7 Fogedforbud ophævet trods krænkelse (justifikationssag), U Ø M39. 1 Erstatningskrav afvist på grund af overskridelse af tidsfrist, U H M40. 2 Erstatningskrav afvist på grund af overskridelse af tidsfrist, U V M41. 4 EF-domstolens dom i sag C-213/89 (EF-rettens krav om forrang), 19/ M42. 7 EF-domstolens dom i sag C-158/06 (retssikkerhedsprincippet), 21/ M43. 1 Retten i Aalborg til FDV (retssikkerhedsprincippet), 3/ Nyhedsartikler M44. 1 VG Nett: Riksrettsprosess etter Moen-saken er startet, 6/ M45. 1 Fyens Stiftstidende: Knivstikker går fri efter politifejl, 16/ M46. 1 P4 Midt & Vest: Svineeksportør får million-erstatning, 2/ M47. 2 Advokaten 2: Nem adgang til fogedforbud åbner for misbrug, 16/

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3:

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3: Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes påstandsdokument Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg, i sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Retsudvalget REU alm. del - Bilag 481 Offentligt LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Til Folketingets Retsudvalg Folketinget

Læs mere

Oversigt over de fremsatte påstande

Oversigt over de fremsatte påstande Hans Kristian Pedersen mod Domstolsstyrelsen Oversigt over de fremsatte påstande Afsnit 1: Sag 1 - fortolkningen af ophavsretslovens 19, stk. 1 1. Om den rette fortolkning af ophavsretslovens 19, stk.

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger Retten i Aalborg,

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Ankestævning Som direktør for og på vegne af Laserdisken

Læs mere

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Processkrift vedr. afvisning Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige Retten i Aalborg, sag

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Supplerende processkrift I sag FS 40-5917/2005 for Vestre

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Svarskrift I 5. afdelings sag nr. BS 5-2181/2005 ved

Læs mere

Domstolene under hypnose

Domstolene under hypnose Hans Kristian Pedersen Domstolene under hypnose Skal jeg have tilladelse eller respektere et forbud? Et forkert svar på det lille spørgsmål kan koste Laserdisken livet - og danske forbrugere milliarder.

Læs mere

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 23. august 2013 Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Vestre Landsret,

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT (Delforhandling om rette sagsøgte)

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT i BS nr. 76-5-2181/2005 Retten i

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Kulturministeriet

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: mail@laserdisken.dk Uddybende kæreskrift Kære af FS 40-5917/2005 (Retten i

Læs mere

Særligt processkrift. (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den)

Særligt processkrift. (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Særligt processkrift (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Vestre Landsret, sag nr. V.L.

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret? Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film Retten

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Særligt processkrift

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Særligt processkrift Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Særligt processkrift (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Vestre Landsret, sag nr. V.L.

Læs mere

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg,

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643 Laserdisken ApS Prinsensgade 38 9000 Aalborg Att.: Hans Kristian Pedersen Badehusvej 16 Postboks 1440 9100 Aalborg Tlf.: + 45 70 15 1000 Fax: + 45 72 21 1601 aalborg@hjulmand-kaptain.dk www.hjulmand-kaptain.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Den samfundsmæssige betydning. Aalborg, 22.

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Den samfundsmæssige betydning. Aalborg, 22. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R)

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) 26. oktober 2011 ROULETTE-RETTEN Immaterialretlige fogedforbudssager er ofte

Læs mere

Udkast til Stævning - Work-in-progress (seneste udgave pr. 5/2-2008) Helle Dietz

Udkast til Stævning - Work-in-progress (seneste udgave pr. 5/2-2008) Helle Dietz LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Udkast til Stævning - Work-in-progress (seneste udgave pr. 5/2-2008) Hans Kristian Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

S V A R S K R I F T. i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske Videogramdistributører Højbro Plads 10 1200 København K

S V A R S K R I F T. i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske Videogramdistributører Højbro Plads 10 1200 København K Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 S V A R S K R I F T i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1008 af 24/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-4000-0021 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

Lindencrone & Werlauff. Dansk retspleje. 3. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura

Lindencrone & Werlauff. Dansk retspleje. 3. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura Lindencrone & Werlauff Dansk retspleje 3. udgave FORLAGET THOMSON * GadJura I. Domstolssystemet A. Retssystemets institutioner 19 1. Hojesteret, landsretterne, byretterne samt So- og Handelsretten 20 a.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn)

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Lovforslag nr. L XX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Replik I sag nr. B-0506-03, Østre Landsret,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere