Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011"

Transkript

1 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni

2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste s. 7 Ung i uddannelse s. 9 Økonomien for SB s.11 Biodynamik Tregrening Solens Børn s.13 Mangt et Medlem i 2011 s.15 Bliv medlem s.16 Redaktionel deadline: 23. maj Redaktion Anne Hedegaard (ansv.) Nils P. Stæhr-Nielsen Trykning Håndtryk Trykkerværkstedet Tlf

3 Medlemskab af Solens Børn Kontingent:200kr. pr. medlemskab Indbetales til Merkurbanken:Regnr konto Husk at meddele Navn og adresse, og om Nyhedsbrevet ønskes tilsendt som blad eller . Donationer uden skattefradrag indsættes på reg. nr.8401 konto med skattefradrag indsættes på reg. nr konto Oplys cpr. nr. til Merkurfonden for at få skattefradraget.. Giv besked til bestyrelsen om særlige ønsker for anvendelsen.af donationen Kontakt Solens Børn C/O Anne Hedegaard Højmosevej Kbh. NV Tlf Aase Johannessen Tlf Frederik J. Rousset Tlf Else Slagebro Tlf Nils P. Stæhr-Nielsen Tlf Hjemmesider IT: Finn Fregil 3

4 Nyt fra bestyrelsen Deltagerne pynter vinduer med papirlapper Else Slagebro, som leder Deltidsseminariet ' Centro de Educación Creativa a Pedagogia Waldorf ' i Cusco, tager i juli måned afsted til Peru for at gennemføre det tredie af de seks moduler seminarieforløbet består af. Anne Hedegaard tager også til Cusco i juli, for at undervise på deltidsseminariet på Modul 3 som forløber over tre måneder. (AH) Kommende markeder Fair Fælled Festival løber af stablen i weekenden den august Læs mere om den omfattende begivenhed i Fælledparken på Solens Børn deltager her med en stand med blandt andet Alpaca strik og dukker fra Peru. (AH) 4

5 Referat fra Generalforsamlingen i Solens Børn afholdt tirsdag den 26. april 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jannie Fursund Valg af referent: Nils Stæhr-Nielsen 2. Foreningens formand Anne Hedegaard fremlagde årsberetningen. Bestyrelsesmedlem Else Slagebro berettede om det 3. årige deltidsseminarium for lærere i Cusco og om projektet Lille Bedste, som medfinancierer seminariet. Ane Marie Barslev, som sammen med Jannie Fursund har påtaget sig at stå for projektet Ung i Uddannelse, fortalte om projektet i 2010, og om hvor man stod lige nu. 3. Forelæggelse af foreningens regnskab: Aase redegjorde for Årsregnskab 2010 og ændringerne heri i forhold til tidligere årsregnskaber. Regnskabet godkendt. 4. Kontingentet er fortsat 200 kr. pr. medlemskab. 5. Indkomne forslag: Ingen 6. Valg til bestyrelsen: Ingen nyvalgte. 7. Valg af revisor. Nuværende revisor Amdi Hansen blev genvalgt. 6. Eventuelt. 5

6 Årsberetningen for Solens Børn Fra 28.april 2010 til 26. april 2011 Af Anne Hedegaard I løbet af et år sker der forandringer, en årsberetning er jo et tilbageblik: Vi har bevæget os gennem det sidste år med månedlige bestyrelsesmøder, det er dem der holder kontinuiteten i vores arbejde. Den 9. juni 2010 holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores nye vedtægter blev vedtaget. De kan læses på Solens Børns hjemmeside. Før denne generalforsamling trådte Nils Stæhr-Nielsen ind i bestyrelsen. Vi har deltaget i mange markedsaktiviteter i løbet af året for udover medlemsbidrag at skaffe penge til Solens Børns projekter. Jeg nævner de forskellige markeder, hvor vi har solgt vores Peruvarer: - Pow wow i Dansk- Indiansk Forening, - Aftenshowets loppemarked arrangement, - Stået sammen med FISK, Folkekirkens nødhjælp, på Frue plads, - Fair Festival i Fælledparken, - Kongskilde marked ved Sorø, - Høstmarkeder og julebasarer på Vidar skolen, på Rudolf Steiner skolen i København, - På Kristofferskolen i Roskilde. Vi har Peruvarer og waldorfdukker fra Peru ude i kommission adskillige steder. Og vi arrangerede selv et kombineret loppe og Perumarked i Aases gård på Frederiksberg. Det var en dejlig solskinsdag med god omsætning. Det var så godt at vi den 29. maj i dette år gentog denne begivenhed. 6

7 Vi har været på to Steiner skoler, Vidar og Kristofferskolen, for at holde foredrag for klasser om Solens Børns aktiviteter i Cusco, Peru. Børnene i klasserne har siden været aktive og ivrigt samlet penge til børn i Cusco. Der er en del medlemmer, der regelmæssigt betaler til vores Ung i Uddannelse projekt. Ane Marie Barslev og Jannie Fursund (begge medlemmer i Solens Børn) tager sig af at formidle kontakt og rapporteringer mellem Inti de unge og Solens Børns bestyrelse. Jannie Fursund og Birthe Yde var i Cusco i oktober 2010 og fejrede Intis 11-års fødselsdag med børn og unge derovre. I årets løb har Aase, vores kasserer, og vor revisor Amdi Hansen arbejdet med at implementere et nyt regnskabssystem, som er grundlaget for årsregnskabet Der er blevet udsendt 3 medlemsblade siden sidste generalforsamling. I marts måned 2011 har vi fået lavet en ny tidssvarende folder, som indeholder oplysninger om vores aktiviteter her og i Peru. Fra Kongskilde marked ved Sorø 7

8 Deltidsseminariet Årsberetning 2010 af Else Slagebro Centro de Educación Creativa Pedagogía Waldorf Cusco, Peru Ovenstående er titlen på vores 3-årige deltidsseminarium til efteruddannelse af lærere i Cusco, Peru. Der er 6 moduler i alt, og vi har inden for det sidste år afviklet de 2 første moduler. Der er 40 deltagere, og det er gået rigtig godt med masser af aktivitet og god stemning. Undervisningsmåden er baseret på deltagernes aktive deltagelse. Vi har nogle meget flotte evalueringer, hvor deltagerne giver udtryk for deres glæde ved både form og indhold på uddannelse. Til august 2011 går vi videre med Modul 3 Lærerkræfterne er en blanding af peruanske lærere, der får løn og danskere, der arbejder uden løn. Alle danskere betaler selv deres rejse og ophold. Jeg, Else Slagebro, får dog som leder og koordinator rejser, forsikringer og diæter betalt. Bor i forbindelse med seminariet 7 måneder pr. år i Cusco. Dette finansieres via 'lillebedste' se nedenfor. 8

9 Seminarieuddanelsen er certificeret som specialuddannelse af universitet og myndighederne i Cusco. Endvidere internationalt fra Pædagogik Sektion i Dornach, Schweiz. Solens Børn har en kontrakt med APESI i Cusco, der som NGO danner paraply for seminariet og tillader, at vi som udlændinge på frivillig basis kan drive seminarium og tage imod deltagerbetaling. Nærmere beskrivelse af seminariet kan findes på Man kan også læse om seminariet, dets baggrund, indhold og metoder i Nyhedsblad nr. 29 fra august Her fortælles der bl.a. følgende om undervisningsmodulernes indhold: Modul 1: Rudolf Steiners menneskebillede som basis for pædagogikken Modul 2: Det lille barn fra 0 7 år. Udvikling og Pædagogik i børnehave og 'Inicial' Modul 3: Skolebarnet fra 7 14 år. Udvikling og skolepædagogik i 'Primaria' Modul 4: Som modul 3 Modul 5: Den unge fra år. Udvikling g skolepædagogik i 'Secundaria' Modul 6: Udviklingshæmmede og specialpædagogik. Deltagerne fremlægger en opgave efter eget valg. Resumé. Seminarieeleverne filter her på livet løs 9

10 Årsberetningen for Lille Bedste Af Else Slagebro For at kunne sige 'ja' til at lave seminarium i Cusco, var det nødvendigt at finde en måde, hvorpå der kunne skaffes midler til finansiering. Som det fremgår af sidste års beretning, skete det jo ved at påbegynde 'lillebedste' i 2009, en socialøkonomisk afdeling af Solens Børn. 'lillebedste' drives som en forretning med en blanding af frivillige og betalte hjælpere. Alt overskud er øremærket til seminariet. Vi har søgt og modtaget fondsmidler og mødt stor sympati og moralsk opbakning af seminarieprojektet, både nationalt og internationalt. Endvidere har vi modtaget en arv. 10

11 'lillebedste' sælger dukker på Solens Børns markeder. Efter at være kommet rigtig godt fra start i 2009, havde 'lillebedste' midler til i 2010 at udvide forretningen og investere i en webshop: hvor vi sælger steinerdukker / waldorfdukker importeret fra Peru. Efter en hård fødsel kom webshoppen omsider i gang lige før jul. Der har været mange tekniske mysterier at forholde sig til for os, der ikke lige er vokset op med computere. Dukkesalget er en rigtig 'win-win-win': Du får en sød dukke og støtter samtidig både kvinderne i Qewar Projektet, hvor dukkerne fremstilles, og seminariet. På sigt er formålet at hjælpe peruanske børn til en bedre fremtid. Ane-Marie Barslev, der er medlem af Solens Børn og arbejder tæt sammen med bestyrelsen, har gjort et stort arbejde med at registrere dukkerne i webshoppen, dvs. lægge dem ind på 'hylderne'. Ane Marie er daglig leder af webshoppen: Har dukkerne på lager og sender dem ud til folk, der køber. Anne Hedegaard har lavet billedet på forsiden af og er også involveret i dukkesalg. Aase fører regnskaber. Herudover har vi fået værdifuld teknisk og designmæssig hjæp fra Liv Fabrin. 'lillebedste' sælger endvidere eurytmisko af blødt gedeskind med skridsikker sål, ligeledes importeret fra Peru. Vi er nu i gang med at promovere webshoppen på forskellig vis. 11

12 Ung i Uddannelse af Ane Marie Barslev Cerafina Atauconcho Quispe læser til sygeplejerske Siden september 2010 har Jannie Fursund og jeg, Ane Marie Barslev, varetaget kontakten til Inti mht. Ung i Uddannelse. I perioden har vi gennemgået oplysningerne omkring de unge, som er godt i gang med en uddannelse, efter at Inti har visiteret dem og underskrevet kontrakt med de unge og deres forældre. Det drejer sig om 6 unge, som er i gang med uddannelser indenfor hotel administration, 3 år, turisme, 3 år, sygeplejerske, 3 år. Vi har modtaget oplysninger om uddannelsernes længde, hvilket semester den enkelte er i gang med, og vi har bedt om og modtaget webadresser på nogle af de uddannelsessteder, som de studerer på, således at vi har mulighed for at se nærmere på uddannelserne. Endvidere har vi fået oplysninger om de udgifter, som Inti betaler for deres studium, således at Solens Børn kan sende penge til afholdelse af disse udgifter. 12

13 Fra august starter yderligere 2 unge uddannelse, efter at de har deltaget i forberedelseskurser fra marts måned. De har valgt 5 årige uddannelser som maskiningeniør og indenfor virksomhedsforvaltning. Endvidere er der endnu en pige, som er startet på sygeplejeuddannelsen og er nået til 2. Semester. På Inti er der en medarbejder, som har kontakten med de unge og følger op på deres faglige og personlige måde at klare uddannelsen på. Samtidig hjælper hun, hvis de har problemer derhjemme, som indvirker på deres studium. I foråret var Jens Kauna Sørensen, medstifteren af Solens Børn, i Danmark, og vi havde møde med ham, da han i forbindelse med sit virke kommer i kontakt med unge fra fattige kår. Vi har således indledt et samarbejde med ham om at støtte de unge, som han skønner er klar til at blive hjulpet til at få en uddannelse. Proceduren er den samme, som når Inti visiterer unge til uddannelse. Aftalen med Inti og Jens Kauna Sørensen er, at der skal aflægges rapport omkring de unges uddannelse i april og i oktober. Når vi modtager disse rapporter, vil vi udsende de modtagne oplysninger til sponsorerne og øvrige via bladet. Alfredo Quintanilla Quispe læser Hotel Administration 13

14 Økonomi for Solens Børn i 2010 Af Aase Johannessen I 2010 har vi mødt megen velvilje når vi har søgt de forskellige fonde, alligevel må vi sige at det er en svær opgave at få enderne til at mødes, hvilket kan ses på regnskabet. Vi har bla. fået hjælp fra JL Fonden, Merkurfonden og Lions Club. Det er en meget stor hjælp vi får der desuden har mange af vore medlemmer hver måned indsat større eller mindre beløb på vor konto. Mange vælger at støtte et bestemt projekt f.eks. Ung i Uddannelse eller vor Madordning, mens andre vælger at støtte Inti i al almindelighed, således at vi selv kan vælge ud fra behov, hvor pengene skal vandre hen. Ingen må være i tvivl om, at uanset hvilken form man vælger er det med til at vi nu på 12. år uafbrudt har været i stand til at hjælpe børnene på Inti. Så tak for det. I oktober 2010 havde vi ikke hørt fra tipsmidlerne, der ellers trofast har støttet vore initiativer i Cusco. Vi sendte derfor et nødråb ud til alle om hjælp til vor madordning og lidt julegaver til børnene og de unge på Inti. Mange bakkede op omkring det og i december fik vi endeligt svar fra tipsmidlerne. Vi fik kr., der dækker de første 6 måneder af året. Det blev vi jo glade for. Vi fik beskeden på et tidspunkt, der har gjort det muligt for os at tilbageholde lidt af de penge, vore medlemmer havde sendt os. De penge vil blive brugt til efteråret til mad. Selvom vi fik penge fra tipsmidlerne i december, er vi fortsat bekymrede, når det gælder uddelingen af tipsmidler, idet vi ikke har kunnet søge siden januar Tipsmidlerne for almennyttige tiltag er flyttet over i et andet regi, til Kunststyrelsen, og vi ved ikke, hvornår eller om vi bliver indbudt til at kunne søge igen. Vi har desuden fået et nyt regnskabssystem, der er med til at tydeliggøre vore aktiviteter i Cusco. Det har været et stort arbejde at få det nye regnskabs system til at virke tilfredsstillende, men i dag kan vi 14

15 se, at det er nemmere at gå ind på de forskellige konti og dermed lettere at få et overblik over de udgifter og indtægter, vi har. Her bringer vi et klip af regnskabet for Hele regnskabet blev bragt inyhedsblad nr. 31 og kan også ses på Solens Børns hjemmeside. Indtægter Regnskab for Solens Børn 2010 Solens Børn 2009 (tkr.) Solens Børn 2010 ialt 1. Medlemskontingent INTI Mad Lille Bedste Ung i uddan -nelse Computer kursus 2. Fonde + donationer Seminaristbetaling Varesalg Reserv. fra året før Andre indtægter Indtægter ialt Udgifter: 8. Varekøb Fragt/told/skat/ porto

16 Biodynamik -Tregrening - Solens Børn af Brian Østbjerg, 'Kongelys' Hvad har biodynamik, Tregrening og Solens Børn tilfælles? Biodynamik er en ganske særlig måde at fremstille fødevarer på, udarbejdet af Rudolf Steiner. Tregreningen var Rudolf Steiners anvisning på, hvorledes mennesker gennem en tredeling af samfundet under parolen Frihed, Lighed og Broderskab: Frihed for åndslivet, Lighed for loven og Broderskab i næringslivet kunne skabe et samfund, hvor menneskelige hensyn blev sat højest. 'Kongelys', som bl.a. leverer biodynamiske fødevarer til private, ser det som sin forpligtelse at udbrede og levendegøre disse tanker. Rudolf Steiner beskrev i den forbindelse, at åndslivet skulle stilles frit, således at de, der arbejder inden for dette, fik de resourcer, der er nødvendige for, at mennesket kunne udvikle sig med åndslivet som den drivende faktor. I dag er det ikke de menneskelige hensyn, som vejer tungest, men de økonomiske faktorer. Men sandheden er, at der findes uendeligt mange penge i verden og uendeligt mange mennesker står klar til at virke i verden på en ny og helseskabende måde, hvis resourcer flyttes fra et materielt forbrug til et socialt/åndsmæssigt arbejde. Tregreningen indeholder mange elementer bl.a. også en adskillese af løn og arbejde, således at man ikke arbejder for at tjene penge, men arbejder ud fra en kærlighed til produktet og til selv det arbejde, man udfører. Her kan man allerede mærke, at mange produkter og ydelser overhovedet ikke ville blive produceres, hvis folk ikke lavede dem for at tjene penge. 16

17 I 'Kongelys' ser vi det sådan, at de mennesker som virker i Solens Børn, virker udfra tregreningstanker. De arbejder ikke for at tjene penge, de arbejder for at gøre deres gerning udfra kærlighed til verden. Men som alle andre i åndslivet, er de også afhængige af, hvorledes næringslivet (herunder medlemmer) stiller resourcer til rådighed for deres arbejde. Derfor vil vi i 'Kongelys' gerne være med til at stille flere resourcer til rådighed for Solens Børn. Vi vil forsøge at levendegøre tregreningstankerne på følgende måde: Hvis man melder sig til at købe fødevarer fra 'Kongelys', og man køber for minimum 220 kr. pr. leverance, så kan vi give en dividende på 10 % af alt køb, som så udbetales til Solens Børn. Beregningen af procentsatsen er lavet udfra følgende: Betaling til vores leverandører, løn, distributions omkostninger og hensættelser. Det giver os 10 % procent tilbage, som i normale tilfælde ville tilfalde ejerne, men i 'Kongelys' er der ingen ejere, som skal have del i overskuddet. Vi har et stort sortiment indenfor biodynamiske grøntsager, frugt, brød og safter. Er man interesseret i at høre fra os, kan man sende en mail til Derefter vil man blive ringet op. 17

18 MANGT et nyt MEDLEM i 2011? Solens Børn har pt 167 medlemmer, men vi vil gerne have dobbelt så mange - mindst! Her kommer Du ind i billedet. Vi vil nemlig gerne opfordre alle vore gode trofaste medlemmer om at skaffe hvert et nyt medlem i Det årlige kontingent er på 200 kr, så ingen hertillands går hen og bliver ruineret af dén grund. HVORFOR NU LIGE DET? I de senere år har vi fået penge fra private fonde til specifikke formål, fx mad til børnene på Inti. Men der skal voksne til at lave maden. Det er imidlertid særdeles svært at få fondsmidler til løbende drift. Her har vi udelukkende medlemsbidrag og det, vi sælger på markeder. SÅ DERFOR! Vær' søde - please - bitte - por favor! Hjælp os ved at skaffe hvert et medlem i Hvis du synes, at det med at hverve medlemmer ikke lige er dig, har du jo lov til i årets løb at forære et medlemskab - eller flere - som gave. Anne, vores formand, kan udstede et gavekort til dette formål. PRÆMIE: For at der også kan være lidt sjov med i det, trækker vi lod om et gratis medlemsskab i en lækker alpakkasweater fra Peru. Når du har skaffet et medlem, så send os dit navn, adresse og og navnet på det nye medlem. Når vedkommende har betalt sit kontingent, deltager du i lodtrækningen, når året er omme. Vinderen får direkte besked. Vi skal jo også lige kende dit nummer i alpakkasweater. Vi håber at få en kæmpe bunke henvendelser. 18

19 GIV GODE GAVER Skal du give en gave til en, der 'har alt' - hvad så med et medlemsskab til Solens Børn? Skal du give en barselsgave - hvad så med en dukke fra Skal du give en sund gave - hvad så med en kasse biodynamiske grøntsager fra 'Kongelys'? Bliv medlem Du kan blive medlem ved at udfylde og sende indmeldelsen. Du kan også melde dig ind via klip Indmeldelse i Solens Børn Navn: Adresse: Telefonnummer: Mailadresse: Kontingentet på 200 kr. indbetales til Merkur Bank, Reg.nr Konto Når du ved fornyelse af medlemskabet modtager et indbetalingskort, ser vi gerne, at indbetalingen tilmeldes PBS. Oplysningerne om PBS fremgår af indbetalingskortet. Ønsker du Nyhedsbladet fra Solens Børn elektronisk eller på papir? Elektronisk / Papirudgave (Streg det ikke ønskede ud) 19

20 Vores gade Min lillebroder 20

21 Far og mor på arbejde Når mor kommer hjem skal vi sove 21

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Inti s. 1 Nyt fra Bestyrelsen s. 3 Fra Deltidsseminariet s. 4 lille bedste s. 5 Julebasarer s. 6 Fra kassereren s.7 Markederne

Læs mere

Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL

Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk info@solensboern.dk

Læs mere

Nr. 29 2010. Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 29 aug./sept. 2010

Nr. 29 2010. Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 29 aug./sept. 2010 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 29 aug./sept. 2010 1 Indholdsfortegnelse Nr. 29 2010 Nyt fra bestyrelsen s. 4 Referat fra generalforsamlingen s. 5 Referat fra ekstraordinær generalforsamling s. 6 Årsberetningen

Læs mere

Nyhedsblad nr. 44 August 2015

Nyhedsblad nr. 44 August 2015 Nyhedsblad nr. 44 August 2015 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Konstitueret formand: Aase Johannessen

Læs mere

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Generalforsamling den 9. april kl. 19.00 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 39 November 2013

Nyhedsblad nr. 39 November 2013 Nyhedsblad nr. 39 November 2013 GOD JUL 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand:

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsblad nr. 37 marts 2013

Solens Børn. Nyhedsblad nr. 37 marts 2013 Solens Børn Nyhedsblad nr. 37 marts 2013 Godt nytår 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag 1 Medlemskab af Solens Børn: Kon ngent 200. kr. p.a. Indbetales l: Merkur Andelskasse Reg.:8401 konto 1038589 Husk at melde navn & adresse og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 47 November 2016

Nyhedsblad nr. 47 November 2016 Nyhedsblad nr. 47 November 2016 Generalforsamling 29. marts 2017 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 30 november 2010

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 30 november 2010 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 30 november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Ingen mad til penge s. 5 Deltidseminariet s. 6 Bogen om Inti s.10 10 unge fortæller om deres liv Ung i Uddannelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Nyhedsblad nr. 38 August 2013

Nyhedsblad nr. 38 August 2013 Nyhedsblad nr. 38 August 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Nyhedsblad nr. 41 August 2014

Nyhedsblad nr. 41 August 2014 Nyhedsblad nr. 41 August 2014 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter Formandsskifte I november måned meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden, da Solens Børn blev stiftet. Dengang

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere