Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Peter Juul (Formand) Ole Svendsen (Næstformand) Jan Tonny Hansen Jørgen Kjær Torben Larsen Annemette Nyfos Anders Sørensen Ninna Hoegh Robert Olsen Nanna W. Gotfredsen Anja P. Bloch Christian Hviidt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Laura Rømer Weirsøe Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V

2 Dagsorden Supplerende bemærkninger Vejl. Tid. 1. Velkomst, sandwich Fast punkt på dagsordenen og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af Fast punkt på dagsordenen referat fra mødet 7/5 3. Dialogmøde med 3.1 Beskæftigelse og forsørgelse Socialudvalget - Rådet vil opfordre politikere til at sikre meningsfuld beskæftigelse og forsørgelse til udsatte hvordan? - Hvilke hovedpointer skal fremhæves for socialudvalget? - Forslag til konkrete initiativer til socialudvalget? 3.2 (u)lighed i sundhed - Hvordan sikres øget lighed i sundhed? - Hvilke udfordringer for udsatte borgere i København kender Rådet? - Hovedpointer og forslag til socialudvalget 3.3 Bolig og hjemløshed - Unge hjemløse - Forslag til initiativer eller opmærksomhedspunkter til socialudvalget? 3.4 Stofmisbrug og Legalisering - Fixerum - Legalisering af hash - Alkoholmisbrug Pause 4. Socialstrategi, grundlagspapir og Københavnerfortælling 3.5 Budget - Høringspart Kaffe og kage - Billeder af Udsatterådets medlemmer til hjemmesiden Laura fortæller om processerne og Rådets muligheder for at spille ind 5. Brugernes Bazar Maria fortæller om årets tema, diskussioner og nye ideer fra Bazaren 6. Hjemmeside og nye produkter 7. Drøftelse af misbrugsstrategi Status samt ideer til indhold på hjemmesiden fra medlemmer. Præsentation af nye produktideer: - Fx 10 ting du ikke skal gøre som sagsbehandler? - Hvad er næste skridt? Rådet er inviteret til workshop om udvikling af misbrugsområdet Side 2 af 12

3 8. Evt Afslutning Pause inden møde med Socialudvalget kl Referat Ad 1 Velkomst Peter Juul bød velkommen til Rådet. Praktiske beskeder: - Karen Reiff er desværre afgået ved døden, nyt medlem fra Reden afventes - Lænken er udtrådt af Rådet, da de ikke længere havde en indsats forankret i København. - Maria Annemone er ny praktikant indtil december. - Velkommen til Anders, som er vikar for Gitte Frydensbjerg fra Missionen for hjemløse Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 5. maj 2014 Begge dele blev godkendt uden ændringer. Ad 3. Møde med socialudvalget Under dette punkt på dagsordnen blev Udsatterådets oplæg til mødet med socialudvalget gennemgået. Peter Juul fortalte om formålet med mødet med Socialudvalget og hans spørgsmål til Socialudvalget angående Grundlagspapiret. Peter ønskede at understrege overfor Socialudvalget, at udsatte borgere skal behandles ordentligt og spørge om, 1) hvor mange udsatte borgere, der er i Københavns Kommune, 2) hvordan Socialudvalget i 2015 vil nedsætte antallet med 5 % og 3) hvilke konkrete initiativer socialudvalget har lavet for at sikre sektoransvarlighed. Samtidig understreges det af Nina Hoegh og Peter, at grundlagspapirerne hænger sammen med regeringens 2020 mål. Ad 3.a Beskæftigelse Peter Juul var tovholder på dette punkt. Hans oplæg til socialudvalget handlede om: o At der skal skabes flere rigtige job i stedet for som om job Side 3 af 12

4 o Besparelserne på kontanthjælpen presser udsatte yderligere, hvilket medfører at de ikke søger job. Udsatte borgere tilbydes en lav løn for det arbejde de udfører eksempelvis på væresteder. Der er tale om 7kr. i timen, fordi det modregnes deres kontanthjælp. Udsatterådet ønsker muligheden for en højere løn undersøgt. o Der skal tages udgangspunkt i, at alle der kan arbejde også vil arbejde. Udsatterådet ønsker i den forbindelse et princip som Housing first, men som hedder working first, som bygger på Individuel job med støtte (IPS). IPS tager udgangspunkt i at borgere med sindslidelse kan arbejde på det ordinære jobmarked med den rette støtte. o Der skal ske en graduering på arbejdsmarkedet, så der er plads til flere forskellige borgere. Dem der ikke kan arbejde, skal have tilbudt et alternativ til en meningsfuld hverdag. Debat om oplægget Rådet diskuterede vigtigheden af, at alle borgere får mulighed for at få en ordinær løn. Med job og løn vil nogle udsatte borgere blive hjulpet ud af en kriminel løbe bane. Samtidig blev der drøftet hvilke muligheder udsatte har for at modtage symbolsk løn, så som cigaretter eller gavekort til supermarkeder og nogen mente, at det var lige så vigtigt at undersøge muligheder for andre slags job så som at lave rygepakker på mændenes hjem. Rådet nåede til enighed omkring at Københavns Kommune burde stille krav til leverandører om sociale klausuler og vise sociale hensyn til udsatte borgere. Mia Bjørnø fortalte, at det bliver forhandlet netop nu. Til slut blev det besluttet, at working-peer var en effektiv metode, som udsatterådet ville nævne som en mulighed, over for socialudvalget. Ad 3b (U)lighed i sundhed Christian Hviidt var tovholder på dette punkt. Hans oplæg handlede om: o Udsatterådet mener, at alle bør have lige adgang til sundhedsydelser. Tiltag som gør det muligt for udsatte borgere at modtage også avanceret medicinsk behandling bør Side 4 af 12

5 styrkes. Erfaringer fra Sundhedsteamet viser at også udsatte borgere med fornøden hjælp kan modtage avanceret medicinsk behandling. o Fixesæt kan mindske smittespredning og kontaminering ved tilberedning af præparatet som injiceres, de bør derfor være mere tilgængelige. - Anonym rådgivning og vejledning til behandling af stofmisbrugere. - Der bør være let adgang til gratis kondomer og rådgivning/vejledning vedrørende muligheder for at undgå uønsket graviditet - Der skal holdes fast i Tuberkulosebussen. - Udsatte borgere bør positivt særbehandles og Regionens Sundhedstilbud skal være opmærksom på dette forhold. Der er rigt gode erfaringer med denne tilgang fra - VIP-ordningen på Bispebjerg hospital - Screeninger af alle udsatte. Screening tjener det formål at afdække smittestatus, vaccinations og/eller behandlingsbehov. Debat om oplægget Udsatterådet diskuterede deres holdning til sundhedsteamet. Rådet blev enigt om, at det er vigtigt, at der findes et tilbud som sundhedsteamet, da mange udsatte ikke kommer til lægen. Dette skyldtes bl.a. at praktiserende læger kun kan kontaktes i et bestemt tidsrum, at man ikke kan komme til lægen om aftenen og ofte skal tage langt for at komme hen til lægen. Rådet besluttede, at det skulle nævnes at man ønsker at sundhedsteamet fortsætter, men at Sundheds- og omsorgsforvaltningen har sektoransvaret. Dernæst diskuterede rådet deres målgruppe. Der er stor enighed i Rådet om, at personer med psykisk sygdom også er den del af deres målgruppe, hvilket de har orienteret Socialborgmester Jesper Christensen om. Rådet mener, at der er problemer i overgangene mellem sektorerne, og at der især er problemer ved udskrivelse fra hospitaler. Rådet var enige om at Udskrivning til Gaden ikke er forsvarligt. Regionens Sygehuse bør før planlagt udskrivning sikre sig at borgeren har et sted at opholde sig/sove Rådet besluttede at sige til Side 5 af 12

6 Socialudvalget at fixerum bør være døgnåbne. Til slut blev det besluttet, at Rådet skulle nævne vigtigheden af handleplaner, som følger borgeren på tværs af alle forvaltninger. Ad 3c Bolig og Hjemløshed Udsatterådet valgte at dele dette punkt i to emner: Hjemløse og hjemløse migranter. Ole Svendsen var tovholder på punktet om hjemløse. Hans oplæg handlede om: - Der kommer flere unge hjemløse. - De unge har svært ved selv at erkende, at de er hjemløse fordi de har et sted at sove og kun tager stoffer i weekenderne. - Alle hjemløse mangler hjælp til beskæftigelse og en fælles koordineret indsats. Det kunne måske være centre hvor de tilbydes beskæftigelse ligesom på Kofods skole. Det handler om menneskelige værdier. - Udsatterådet ønsker et samarbejde med boligforeninger og at komme ind på det private udlejningsmarked. Det behøver ikke være med lovgivning, man kan spørge om de vil være med. - Skæve boliger med sociale viceværter fungerer rigtig godt. Der hvor der bor hjemløse er der kun 10 % som er skæve boliger. Udsatterådet ønsker derfor mange flere af disse løsninger. - Vigtigt med handleplaner og opholdsplaner. Debat om oplægget Udsatterådet udviste en bekymring for, hvordan der kan komme nok boliger til socialt udsatte. Peter Juul nævnte Århus-modellen som en løsning, andre mener, at det handler om priser på boliger og manglende muligheder for hjælp til depositum. Mia Bjørnø understregede, at der ikke er nogen boliger til under kr., og derfor ingen boliger til borgere på kontanthjælp. Det blev besluttet at fortælle dette til Socialudvalget. Det blev pointeret at Københavns Kommunes forsøg på at hjælpe unge ved at nedsætte priser på herberger for unge, har gjort det attraktivt for dem at opholde sig her, hvilket ikke er en god ide, da de derfor forbliver en del af et uhensigtsmæssigt miljø. Side 6 af 12

7 Nina Hoegh var tovholder på hjemløse migranter. Hendes oplæg handlede om: - Der er pt. omkring migranter i Københavns Kommune. Dette tal er lavt når vi sammenligner os med andre europæiske lande. Om natten møder man som medarbejder på en nattevagt, som sover på gaden. - De har samme problemer som andre hjemløse og de har mangel på rettigheder og er set ned på i folkestemningen og politisk. - Man søger at løse det gennem politi og parkbetjente men det virker ikke og det skaber et utrygt miljø for alle andre borgere. - En bedre løsning ville formentlig være, at det var socialarbejdere, som lavede det opspørgende arbejde. - Udfordringerne er: et mix af nationale regler, europæiske regler, boformsledere der skal afvise borgerne, selvom de etisk og socialt passer ind i målgruppen og migranter der ikke ved hvor de skal henvende sig. - De lever alle deres timer på gaden. Det resulterer i afføring, tøj og mad i det offentlige. Det er en belastning for andre. Man kan vælge at gøre som i London og sætte pigge på gaden eller give dem mulighed for at få mad, og et sted at sove. - Nina Hoegh orslår at man forsøger ordninger med opbevaringsbokse. Debat om oplægget Rådet ønsker en mere grundig undersøgelse af problemets omfang. Det nævnes, at der er lavet undersøgelser af Kirkens Korshær, men dette finder Rådet ikke fyldets gørende. Man ønsker en grundig undersøgelse af: hvor mange der ønsker at komme hjem, hvor mange de ønsker at blive og hvor længe de har været i landet. Det besluttes, at rådet vil spørge Socialudvalget om, hvad de ønsker at gøre på dette område. Rådet mener, at der er meget man kan gøre mens man venter på svar fra Socialminister Manu Sareen. Ad3d Stofmisbrug og legalisering Nanna W. Gotfredsen var tovholder på dette punkt. Hendes oplæg handlede om: Side 7 af 12

8 - At Københavns Kommune kan være med til at afkriminalisere stofmisbrug til eget forbrug. Dette er vigtigt, fordi misbrugere i dag bliver overvåget af speciale politistyrker. Men det er ikke det, de har brug for - de har brug for menneskelig støtte. - Sundhedsordfører fra S vil have en høring om stofmisbrug i efteråret og det har været en del af Liberal Alliances politiske udspil efter deres sommergruppemøde. - Denne gruppe er kriminaliseret ved at de yder selvskadende adfærd. De skader ingen andre end dem selv. Debat om oplægget Der var enighed om at politiet ikke skal jagte misbrugere. Samtidig blev det besluttet at rådet skal nævne vigtigheden af et døgnåbent fixerum til Socialudvalget, og forklare udvalget at tilbuddet om lægeordineret heroin er utilgængelig og ikke bruges af særlig mange. Der var bred enighed om at også Valmuen bør være døgnåben. Ad3e Budget Peter Juul var tovholder på dette punkt. Han ville nævne at Udsatterådet ønskede at blive høringspart i budgetforhandlingerne lige som Handicaprådet. Han ønskede også at fremhæve for Socialudvalget at Handicaprådets budget er 9 gange større end Udsatterådets. Ad4 Socialstrategi og grundlagspapirer Mia Bjørnø præsenterede kort Socialforvaltningens nye socialstrategi og pejlemærker. Udsatterådet erklærede sig grundlæggende enige i den linje, Socialforvaltningen har lagt. Rådet gør opmærksom på, at udsatte borgere sjældent har den nødvendige kreditværdighed der kræves ved oprettelse af alm. prisbillige mobilabonnementer og derfor må bruge kostbare taletidskort. De løber ofte ud mens der ventes på kontakt - meldingen modtages ikke - og borgeren sanktioneres derfor efterfølgende, med den konsekvens at der nu heller ikke er midler til et nyt taletidskort - og således øges den sociale deroute - det foreslås derfor at udsatte udstyres med et særligt frikaldsnummer - en gratis ordning - til henvendelser til offentlige myndigheder. Side 8 af 12

9 Ad5 Brugernes Bazar i Odense Maria Annemone holdt et kort oplæg om dette års Bazar i Odense. Maria havde fået til opgave at finde 4 nye ideer til rådet. Hun kom med følgende forslag som Rådet kunne bruge fremadrettet: - Oprette flere deltidsjob til socialt udsatte og mentorstøtte til unge på kontanthjælp og i uddannelse. - Opret mentorstøtte af borgere som selv har været eller er udsat. - Oprette løsladelses- og udskrivningskoordinator. - Startboliger. - Efterværnsindsats til unge hjemløse (fastholdelse i bolig og uddannelse). - Implementere koordinerede sagsbehandler ved at indføre et loft på Sagsbehandleres caseload. - Oprette flexjob til socialt udsatte. Maria fandt 3 nye ideer ved at tale med 6 forskellige brugere: Samskabelsesprojekter: Aktiviteter som Omboldt i samarbejde med frivillige og kultur og fritidsforvaltningen. Svømning samarbejde med Team Bade. Træning på aktivitetscenter i samarbejde med SUF og frivillige. Ad 6 Hjemmeside og nye produkter Laura Weirsøe præsenterede layout og ideer til den nye hjemmeside. Rådet kom med følgende forslag: - læg et punkt på forsiden med aktiviteter (bazar, konferencer og topmøder mv.) - Kontakt Rådet, det inviterer til dialog. Uploade billeder fra aktiviteter. - Forsiden skal fremstå mere enkel. Maria Annemone præsenterede forskellige ideer til nye produkter - En mussemåtte med logo og en to do-liste til sagsbehandlerne Side 9 af 12

10 - Go-cards med socialpolitiske budskaber på baggrund af Rådets erfaringer, som kan deles ud på cafeer. Der er opbakning til at sekretariatet går videre med ideerne. Det overvejes om produkterne kan udarbejdes af en socialøkonomisk virksomhed, at der søges penge til det og/eller at der samarbejdes med Socialrådgiverforeningen om, hvad der skal stå på produkterne. Ad 7 Drøftelse af misbrugsstrategi Rådet har været inviteret til forskellige workshops i Socialforvaltningen vedr. udviklingen af misbrugsområdet. Rådet er meget positive overfor denne inddragelsesproces. Ad 8 Evt. Næste møde bliver tirsdag d. 25. Nov. Helle Walsted har tidligere nævnt, at hun gerne vil stå for det. Ideen er, at Rådets medlemmer skiftes til at lægge lokaler til. Socialforvaltningen inviterede rådet til at deltage i et møde om klagestatistikker. Ninna Hoegh, Nanna W. Gotfredsen, Anja P. Bloch, Ole Svendsen og Peter Juul ville gerne deltage. Tilføjelses referat for dialogmøde mellem Udsatterådet og socialudvalget Ad1 Velkomst Jesper Christensen bød velkommen til Udsatterådet og takkede Rådet for relevante punkter på dagsordnen. Peter Juul takkede for invitationen og lagde ud med at redegøre for Udsatterådets holdninger til Socialforvaltningens grundlagspapirer og sektoransvar mellem forvaltningerne. Derefter redegjorde han for at rådets medlemmer hver især havde forberedt et kort oplæg til hvert punkt på dagsordnen. Ad2 Beskæftigelse Peter Juul redegjorde for Udsatterådets holdninger til beskæftigelse. Side 10 af 12

11 Det blev diskuteret, hvad der kan forbedre sektorsamarbejde og der blev peget på brug af handleplaner. Der var enighed omkring vittigheden af at støtte socialøkonomiske virksomheder. Ad3 (U)lighed i sundhed Christian Hviidt redegjorde for Udsatterådets holdninger til udsatte borgere og sundhed i Københavns Kommune. Henrik Appel bad udsatterådet lave et notat til sundhedsudvalget om: Ideer til, hvordan misbrugsproblemer på tværs af forvaltningerne kan løses. Ideer til, hvordan praktiserende læger kan lokkes ud på gaden og få læger til at diskutere løsninger på problemet med at udsatte borgere ikke går til læge i samme tidsrum som andre borgere? Problemer på misbrugsområdet om behandling af borgere med dobbeltdiagnoser blev diskuteret. Udsatterådet nævnte ønsker om et døgnåbent fixerum, individuel behandling og afkriminalisering af misbrug til eget forbrug. Jørgen Kjær forklarede, at buprenorphin og metadon har uønskede bivirkninger for mange brugere og behandlingen med heroin bør derfor opgraderes og gøres lettere tilgængeligt, med flere indtagelsesformer (rygning og snifning) og til et betydeligt større antal brugere i substitutionsbehandling. Det blev besluttet, at dialogmødet i fremtiden bør ligge tidligere på året, sådan at Udsatterådets inputs kan inddrages i budgetforhandlingerne. Ad4 Boliger og hjemløshed Ole Svendsen fortalte om Udsatterådets holdninger til hjemløse, og hvordan de oplever problemer for unge hjemløse. Han fortalte at Rådet ønsker større samarbejde mellem Københavns Kommune og Almene boligforeninger, men også privat udlejning, samt flere skæve boliger. Side 11 af 12

12 REFERAT Socialborgmesteren fortalte, at det ved budgetforhandlingerne for 2015 er besluttet at finde 20 nye boliger til unge hjemløse, og der er et forslag om at unge hjemløse skal kunne visiteres til en delelejlighed. Det blev diskuteret, hvad der skal gøres over for hjemløse migranter. Der er opbakning til at der skal handles over denne gruppe. Men der ventes svar fra Socialministeren om hvad man må gøre over for denne gruppe. Yderligere diskuteres muligheden for frikaldsnummer. Budgettet for Udsatterådet diskuteres kort. Peter Juul nævnte at Handicaprådet i Københavns Kommune har et budget, som er 9 gange større end Udsatterådets. Socialborgmesteren nævnte at det kan være nemmere at få penge til konkrete projekter. Mødet afsluttes Punkterne 4) hjemløse migranter og 5) stofmisbrug og legalisering blev ikke drøftet grundigt på mødet grundet tidsmangel. Side 12 af 12

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Udsatterådsmøde 29.09.16 Møde nr. Dato 29. september 2016 Sagsnr. 15/5488 Løbenr. 186543/16 Referent Lene Kristin Kamp Direkte

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Inviterede deltagere: Susan Fiil Præstegaard, koordinator for boliganvisningen Socialforvaltningen KK Lone Skriver, Områdechef KAB

Inviterede deltagere: Susan Fiil Præstegaard, koordinator for boliganvisningen Socialforvaltningen KK Lone Skriver, Områdechef KAB KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Referat af fjerde møde i Udsatterådet den 3. maj 2011 Dato: Tirsdag d. 3. maj 2011 Tid: 12.00-16.00 Sted: Tingbjerg Forum, mødelokale 2, Midtfløjene 16, 2700 Brønshøj Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 17.01.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Udbud af læge- og speciallægekørsel jfr. sundhedslovens 170... 4 3 Udsatteråd. Indstilling

Læs mere

DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN

DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN Til September 2016 Socialudvalget, Københavns Kommune Invitation til dialog og vidensudveksling DOK Diakonale Organisationer i København, er et fællesforum for

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer

Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer Susannah L. Sønderlund, Kirkens Korshær, Kompasset Worsaaesvej 15B,

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Referat Der indkaldes til møde om Møde nr. Dato 18.06. 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Kolding Kommunes Udsatteråd Mødedato Mødested Møde start/slut

Læs mere

Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015

Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015 02-09-2015 Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015 Dato: 24. september 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: I BrugerForeningens lokaler Korsgade 30.3. 2200 København N Mødedeltagere: Peter Juul

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Der indkaldes til møde om. Mødedato Mødested Møde start/slut. 17. september Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Der indkaldes til møde om. Mødedato Mødested Møde start/slut. 17. september Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Dato 02.09.maj 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Afbud til Lene Kristin Kamp Direkte telefon 92802 E-mail lekam@kolding.dk Mødeindkaldelse Der indkaldes

Læs mere

Afbud fra: Hanne Olesen (sekretær) Ninna Høegh (Projekt Udenfor)

Afbud fra: Hanne Olesen (sekretær) Ninna Høegh (Projekt Udenfor) Dato: Den 6. april 2016 Tid: Kl. 10.00 13.30 Sted: Arbejde Adlers Hus Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Jørgen Kjær (Brugerforeningen) Nanna W. Gottfredsen (Gadejuristen) Anne-Mette Nyfos (Kirkens Korshær)

Læs mere

Janne byder velkommen og sætter rammen for dagens møde. 3. Oplæg v/ administrerende direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen

Janne byder velkommen og sætter rammen for dagens møde. 3. Oplæg v/ administrerende direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af 4. Rådsmøde - Handicaprådets virke Dato: 19. maj 2016 Tid: 19.15 21.15 Sted: Stuen, værelse 8, Rådhuset Mødedeltagere: Elin Johansson,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 63755725 E-mail hbk@odense.dk Referat af møde i Rådet for

Læs mere

Sag nr. 28. Godkendelse af referater fra Handicaprådets møder 4. maj 2011 og 16. maj 2011 Referaterne blev godkendt

Sag nr. 28. Godkendelse af referater fra Handicaprådets møder 4. maj 2011 og 16. maj 2011 Referaterne blev godkendt GLADSAXE KOMMUNE Psykiatri- og Handicapafdelingen Referat fra Handicaprådsmøde 7.9.2011 NOTAT Dato: 5. september 2011 Af: Nanna Julie Jørgensen Mødedeltagere: Hanne Colding Birthe Klamer Leif Holzmann

Læs mere

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen.

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. maj 2016 Dato: 18. maj 2016 Tid: Kl. 14.00-15.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 Deltagere: Trine, Kirsten M., John, Kurt, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af AA`s formålserklæring

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet den 25.februar Støberiet. Blågårds Plads 5. Kl

Referat fra Kontaktudvalgsmødet den 25.februar Støberiet. Blågårds Plads 5. Kl Referat fra Kontaktudvalgsmødet den 25.februar 2014. Støberiet. Blågårds Plads 5. Kl.16.30-19.00 Til stede: Anders Sejerøe, Laura Rømer Weirsøe, Signe, Helmer Støvelbæk, Bent Johansen, Johs. Bertelsen,

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

Referat af formøde i Dialogforum d

Referat af formøde i Dialogforum d KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af formøde i Dialogforum d.12.11.2014 Dato: 12.11.2014 Tid: 14-15 Sted: Udvalgsværelse D, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Gitte Bylov

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Orange 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen "Junior"

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F)

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d.

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. 8 juni 2017 Velkomst v/ Pernille Høxbro Eksperternes råd til oprettelsen af

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

REFERAT UDSATTERÅDET. Side 1 / Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)

REFERAT UDSATTERÅDET. Side 1 / Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) REFERAT MØDE DEN 4. FEBRUAR 2016 UDSATTERÅDET Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi 4. februar 2016 2012-26484-92 Deltagelse Morten, Inge, Pia M, Pia B, Winnie, Jorry, Mikhael Sax,

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Referat fra møde i rådet for Socialt udsatte den 17. juni 2013 kl på Tolderlundsvej 3A, 1. sal Odense C

Referat fra møde i rådet for Socialt udsatte den 17. juni 2013 kl på Tolderlundsvej 3A, 1. sal Odense C Sagen Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 63755624 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat fra møde i rådet for Socialt

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde.

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde. Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 9. maj 2011 Dato: 09.05.2011 Tid: 15:00-17:00 Sted: Københavns Rådhus, Stuens udvalgsværelse 8 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Henrik Appel

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup.

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Referat Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget Orienteringsnotat om samarbejdet mellem Beskæftigelses- og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen Notat Projekt nr. 10 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.december 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 23-02-2015 Sagsnr. 2014-0051152 Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 Dokumentnr. 2014-0051152-7 Dato: 20.2.2015 Tid: 10.10-11.00

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden)

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Afholdt tirsdag d. 8. september 2008 kl. 12-14 på Handicapcenter København. Referent: Katrine

Læs mere

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23.6.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 28. maj 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (formand), Kirsten Christensen (næstformand PTU), Merete Lefeldt

Læs mere

Borgercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 København NV, Mødelokale:

Borgercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 København NV, Mødelokale: Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Forældrerådsmøde den 4. februar 2016 kl. 18.00-20.00 Borgercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 København NV, Mødelokale: Anerkendelse 11. februar 2016 /Thomas

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården.

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. august 2016 Dato: 18. august 2016 Tid: 15.00-17.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse F Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

REFERAT. Køge Udsatteråd. Sekretariat og Udvikling. Mikael Franck

REFERAT. Køge Udsatteråd. Sekretariat og Udvikling. Mikael Franck REFERAT MØDE DEN 18. SEPTEMBER 2014 Køge Udsatteråd Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Sekretariat og Udvikling Deltagere Navn Formand Lissie Kirk Anja Wickelgreen Jorry Højer

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere