Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Peter Juul (Formand) Ole Svendsen (Næstformand) Jan Tonny Hansen Jørgen Kjær Torben Larsen Annemette Nyfos Anders Sørensen Ninna Hoegh Robert Olsen Nanna W. Gotfredsen Anja P. Bloch Christian Hviidt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Laura Rømer Weirsøe Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V

2 Dagsorden Supplerende bemærkninger Vejl. Tid. 1. Velkomst, sandwich Fast punkt på dagsordenen og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af Fast punkt på dagsordenen referat fra mødet 7/5 3. Dialogmøde med 3.1 Beskæftigelse og forsørgelse Socialudvalget - Rådet vil opfordre politikere til at sikre meningsfuld beskæftigelse og forsørgelse til udsatte hvordan? - Hvilke hovedpointer skal fremhæves for socialudvalget? - Forslag til konkrete initiativer til socialudvalget? 3.2 (u)lighed i sundhed - Hvordan sikres øget lighed i sundhed? - Hvilke udfordringer for udsatte borgere i København kender Rådet? - Hovedpointer og forslag til socialudvalget 3.3 Bolig og hjemløshed - Unge hjemløse - Forslag til initiativer eller opmærksomhedspunkter til socialudvalget? 3.4 Stofmisbrug og Legalisering - Fixerum - Legalisering af hash - Alkoholmisbrug Pause 4. Socialstrategi, grundlagspapir og Københavnerfortælling 3.5 Budget - Høringspart Kaffe og kage - Billeder af Udsatterådets medlemmer til hjemmesiden Laura fortæller om processerne og Rådets muligheder for at spille ind 5. Brugernes Bazar Maria fortæller om årets tema, diskussioner og nye ideer fra Bazaren 6. Hjemmeside og nye produkter 7. Drøftelse af misbrugsstrategi Status samt ideer til indhold på hjemmesiden fra medlemmer. Præsentation af nye produktideer: - Fx 10 ting du ikke skal gøre som sagsbehandler? - Hvad er næste skridt? Rådet er inviteret til workshop om udvikling af misbrugsområdet Side 2 af 12

3 8. Evt Afslutning Pause inden møde med Socialudvalget kl Referat Ad 1 Velkomst Peter Juul bød velkommen til Rådet. Praktiske beskeder: - Karen Reiff er desværre afgået ved døden, nyt medlem fra Reden afventes - Lænken er udtrådt af Rådet, da de ikke længere havde en indsats forankret i København. - Maria Annemone er ny praktikant indtil december. - Velkommen til Anders, som er vikar for Gitte Frydensbjerg fra Missionen for hjemløse Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 5. maj 2014 Begge dele blev godkendt uden ændringer. Ad 3. Møde med socialudvalget Under dette punkt på dagsordnen blev Udsatterådets oplæg til mødet med socialudvalget gennemgået. Peter Juul fortalte om formålet med mødet med Socialudvalget og hans spørgsmål til Socialudvalget angående Grundlagspapiret. Peter ønskede at understrege overfor Socialudvalget, at udsatte borgere skal behandles ordentligt og spørge om, 1) hvor mange udsatte borgere, der er i Københavns Kommune, 2) hvordan Socialudvalget i 2015 vil nedsætte antallet med 5 % og 3) hvilke konkrete initiativer socialudvalget har lavet for at sikre sektoransvarlighed. Samtidig understreges det af Nina Hoegh og Peter, at grundlagspapirerne hænger sammen med regeringens 2020 mål. Ad 3.a Beskæftigelse Peter Juul var tovholder på dette punkt. Hans oplæg til socialudvalget handlede om: o At der skal skabes flere rigtige job i stedet for som om job Side 3 af 12

4 o Besparelserne på kontanthjælpen presser udsatte yderligere, hvilket medfører at de ikke søger job. Udsatte borgere tilbydes en lav løn for det arbejde de udfører eksempelvis på væresteder. Der er tale om 7kr. i timen, fordi det modregnes deres kontanthjælp. Udsatterådet ønsker muligheden for en højere løn undersøgt. o Der skal tages udgangspunkt i, at alle der kan arbejde også vil arbejde. Udsatterådet ønsker i den forbindelse et princip som Housing first, men som hedder working first, som bygger på Individuel job med støtte (IPS). IPS tager udgangspunkt i at borgere med sindslidelse kan arbejde på det ordinære jobmarked med den rette støtte. o Der skal ske en graduering på arbejdsmarkedet, så der er plads til flere forskellige borgere. Dem der ikke kan arbejde, skal have tilbudt et alternativ til en meningsfuld hverdag. Debat om oplægget Rådet diskuterede vigtigheden af, at alle borgere får mulighed for at få en ordinær løn. Med job og løn vil nogle udsatte borgere blive hjulpet ud af en kriminel løbe bane. Samtidig blev der drøftet hvilke muligheder udsatte har for at modtage symbolsk løn, så som cigaretter eller gavekort til supermarkeder og nogen mente, at det var lige så vigtigt at undersøge muligheder for andre slags job så som at lave rygepakker på mændenes hjem. Rådet nåede til enighed omkring at Københavns Kommune burde stille krav til leverandører om sociale klausuler og vise sociale hensyn til udsatte borgere. Mia Bjørnø fortalte, at det bliver forhandlet netop nu. Til slut blev det besluttet, at working-peer var en effektiv metode, som udsatterådet ville nævne som en mulighed, over for socialudvalget. Ad 3b (U)lighed i sundhed Christian Hviidt var tovholder på dette punkt. Hans oplæg handlede om: o Udsatterådet mener, at alle bør have lige adgang til sundhedsydelser. Tiltag som gør det muligt for udsatte borgere at modtage også avanceret medicinsk behandling bør Side 4 af 12

5 styrkes. Erfaringer fra Sundhedsteamet viser at også udsatte borgere med fornøden hjælp kan modtage avanceret medicinsk behandling. o Fixesæt kan mindske smittespredning og kontaminering ved tilberedning af præparatet som injiceres, de bør derfor være mere tilgængelige. - Anonym rådgivning og vejledning til behandling af stofmisbrugere. - Der bør være let adgang til gratis kondomer og rådgivning/vejledning vedrørende muligheder for at undgå uønsket graviditet - Der skal holdes fast i Tuberkulosebussen. - Udsatte borgere bør positivt særbehandles og Regionens Sundhedstilbud skal være opmærksom på dette forhold. Der er rigt gode erfaringer med denne tilgang fra - VIP-ordningen på Bispebjerg hospital - Screeninger af alle udsatte. Screening tjener det formål at afdække smittestatus, vaccinations og/eller behandlingsbehov. Debat om oplægget Udsatterådet diskuterede deres holdning til sundhedsteamet. Rådet blev enigt om, at det er vigtigt, at der findes et tilbud som sundhedsteamet, da mange udsatte ikke kommer til lægen. Dette skyldtes bl.a. at praktiserende læger kun kan kontaktes i et bestemt tidsrum, at man ikke kan komme til lægen om aftenen og ofte skal tage langt for at komme hen til lægen. Rådet besluttede, at det skulle nævnes at man ønsker at sundhedsteamet fortsætter, men at Sundheds- og omsorgsforvaltningen har sektoransvaret. Dernæst diskuterede rådet deres målgruppe. Der er stor enighed i Rådet om, at personer med psykisk sygdom også er den del af deres målgruppe, hvilket de har orienteret Socialborgmester Jesper Christensen om. Rådet mener, at der er problemer i overgangene mellem sektorerne, og at der især er problemer ved udskrivelse fra hospitaler. Rådet var enige om at Udskrivning til Gaden ikke er forsvarligt. Regionens Sygehuse bør før planlagt udskrivning sikre sig at borgeren har et sted at opholde sig/sove Rådet besluttede at sige til Side 5 af 12

6 Socialudvalget at fixerum bør være døgnåbne. Til slut blev det besluttet, at Rådet skulle nævne vigtigheden af handleplaner, som følger borgeren på tværs af alle forvaltninger. Ad 3c Bolig og Hjemløshed Udsatterådet valgte at dele dette punkt i to emner: Hjemløse og hjemløse migranter. Ole Svendsen var tovholder på punktet om hjemløse. Hans oplæg handlede om: - Der kommer flere unge hjemløse. - De unge har svært ved selv at erkende, at de er hjemløse fordi de har et sted at sove og kun tager stoffer i weekenderne. - Alle hjemløse mangler hjælp til beskæftigelse og en fælles koordineret indsats. Det kunne måske være centre hvor de tilbydes beskæftigelse ligesom på Kofods skole. Det handler om menneskelige værdier. - Udsatterådet ønsker et samarbejde med boligforeninger og at komme ind på det private udlejningsmarked. Det behøver ikke være med lovgivning, man kan spørge om de vil være med. - Skæve boliger med sociale viceværter fungerer rigtig godt. Der hvor der bor hjemløse er der kun 10 % som er skæve boliger. Udsatterådet ønsker derfor mange flere af disse løsninger. - Vigtigt med handleplaner og opholdsplaner. Debat om oplægget Udsatterådet udviste en bekymring for, hvordan der kan komme nok boliger til socialt udsatte. Peter Juul nævnte Århus-modellen som en løsning, andre mener, at det handler om priser på boliger og manglende muligheder for hjælp til depositum. Mia Bjørnø understregede, at der ikke er nogen boliger til under kr., og derfor ingen boliger til borgere på kontanthjælp. Det blev besluttet at fortælle dette til Socialudvalget. Det blev pointeret at Københavns Kommunes forsøg på at hjælpe unge ved at nedsætte priser på herberger for unge, har gjort det attraktivt for dem at opholde sig her, hvilket ikke er en god ide, da de derfor forbliver en del af et uhensigtsmæssigt miljø. Side 6 af 12

7 Nina Hoegh var tovholder på hjemløse migranter. Hendes oplæg handlede om: - Der er pt. omkring migranter i Københavns Kommune. Dette tal er lavt når vi sammenligner os med andre europæiske lande. Om natten møder man som medarbejder på en nattevagt, som sover på gaden. - De har samme problemer som andre hjemløse og de har mangel på rettigheder og er set ned på i folkestemningen og politisk. - Man søger at løse det gennem politi og parkbetjente men det virker ikke og det skaber et utrygt miljø for alle andre borgere. - En bedre løsning ville formentlig være, at det var socialarbejdere, som lavede det opspørgende arbejde. - Udfordringerne er: et mix af nationale regler, europæiske regler, boformsledere der skal afvise borgerne, selvom de etisk og socialt passer ind i målgruppen og migranter der ikke ved hvor de skal henvende sig. - De lever alle deres timer på gaden. Det resulterer i afføring, tøj og mad i det offentlige. Det er en belastning for andre. Man kan vælge at gøre som i London og sætte pigge på gaden eller give dem mulighed for at få mad, og et sted at sove. - Nina Hoegh orslår at man forsøger ordninger med opbevaringsbokse. Debat om oplægget Rådet ønsker en mere grundig undersøgelse af problemets omfang. Det nævnes, at der er lavet undersøgelser af Kirkens Korshær, men dette finder Rådet ikke fyldets gørende. Man ønsker en grundig undersøgelse af: hvor mange der ønsker at komme hjem, hvor mange de ønsker at blive og hvor længe de har været i landet. Det besluttes, at rådet vil spørge Socialudvalget om, hvad de ønsker at gøre på dette område. Rådet mener, at der er meget man kan gøre mens man venter på svar fra Socialminister Manu Sareen. Ad3d Stofmisbrug og legalisering Nanna W. Gotfredsen var tovholder på dette punkt. Hendes oplæg handlede om: Side 7 af 12

8 - At Københavns Kommune kan være med til at afkriminalisere stofmisbrug til eget forbrug. Dette er vigtigt, fordi misbrugere i dag bliver overvåget af speciale politistyrker. Men det er ikke det, de har brug for - de har brug for menneskelig støtte. - Sundhedsordfører fra S vil have en høring om stofmisbrug i efteråret og det har været en del af Liberal Alliances politiske udspil efter deres sommergruppemøde. - Denne gruppe er kriminaliseret ved at de yder selvskadende adfærd. De skader ingen andre end dem selv. Debat om oplægget Der var enighed om at politiet ikke skal jagte misbrugere. Samtidig blev det besluttet at rådet skal nævne vigtigheden af et døgnåbent fixerum til Socialudvalget, og forklare udvalget at tilbuddet om lægeordineret heroin er utilgængelig og ikke bruges af særlig mange. Der var bred enighed om at også Valmuen bør være døgnåben. Ad3e Budget Peter Juul var tovholder på dette punkt. Han ville nævne at Udsatterådet ønskede at blive høringspart i budgetforhandlingerne lige som Handicaprådet. Han ønskede også at fremhæve for Socialudvalget at Handicaprådets budget er 9 gange større end Udsatterådets. Ad4 Socialstrategi og grundlagspapirer Mia Bjørnø præsenterede kort Socialforvaltningens nye socialstrategi og pejlemærker. Udsatterådet erklærede sig grundlæggende enige i den linje, Socialforvaltningen har lagt. Rådet gør opmærksom på, at udsatte borgere sjældent har den nødvendige kreditværdighed der kræves ved oprettelse af alm. prisbillige mobilabonnementer og derfor må bruge kostbare taletidskort. De løber ofte ud mens der ventes på kontakt - meldingen modtages ikke - og borgeren sanktioneres derfor efterfølgende, med den konsekvens at der nu heller ikke er midler til et nyt taletidskort - og således øges den sociale deroute - det foreslås derfor at udsatte udstyres med et særligt frikaldsnummer - en gratis ordning - til henvendelser til offentlige myndigheder. Side 8 af 12

9 Ad5 Brugernes Bazar i Odense Maria Annemone holdt et kort oplæg om dette års Bazar i Odense. Maria havde fået til opgave at finde 4 nye ideer til rådet. Hun kom med følgende forslag som Rådet kunne bruge fremadrettet: - Oprette flere deltidsjob til socialt udsatte og mentorstøtte til unge på kontanthjælp og i uddannelse. - Opret mentorstøtte af borgere som selv har været eller er udsat. - Oprette løsladelses- og udskrivningskoordinator. - Startboliger. - Efterværnsindsats til unge hjemløse (fastholdelse i bolig og uddannelse). - Implementere koordinerede sagsbehandler ved at indføre et loft på Sagsbehandleres caseload. - Oprette flexjob til socialt udsatte. Maria fandt 3 nye ideer ved at tale med 6 forskellige brugere: Samskabelsesprojekter: Aktiviteter som Omboldt i samarbejde med frivillige og kultur og fritidsforvaltningen. Svømning samarbejde med Team Bade. Træning på aktivitetscenter i samarbejde med SUF og frivillige. Ad 6 Hjemmeside og nye produkter Laura Weirsøe præsenterede layout og ideer til den nye hjemmeside. Rådet kom med følgende forslag: - læg et punkt på forsiden med aktiviteter (bazar, konferencer og topmøder mv.) - Kontakt Rådet, det inviterer til dialog. Uploade billeder fra aktiviteter. - Forsiden skal fremstå mere enkel. Maria Annemone præsenterede forskellige ideer til nye produkter - En mussemåtte med logo og en to do-liste til sagsbehandlerne Side 9 af 12

10 - Go-cards med socialpolitiske budskaber på baggrund af Rådets erfaringer, som kan deles ud på cafeer. Der er opbakning til at sekretariatet går videre med ideerne. Det overvejes om produkterne kan udarbejdes af en socialøkonomisk virksomhed, at der søges penge til det og/eller at der samarbejdes med Socialrådgiverforeningen om, hvad der skal stå på produkterne. Ad 7 Drøftelse af misbrugsstrategi Rådet har været inviteret til forskellige workshops i Socialforvaltningen vedr. udviklingen af misbrugsområdet. Rådet er meget positive overfor denne inddragelsesproces. Ad 8 Evt. Næste møde bliver tirsdag d. 25. Nov. Helle Walsted har tidligere nævnt, at hun gerne vil stå for det. Ideen er, at Rådets medlemmer skiftes til at lægge lokaler til. Socialforvaltningen inviterede rådet til at deltage i et møde om klagestatistikker. Ninna Hoegh, Nanna W. Gotfredsen, Anja P. Bloch, Ole Svendsen og Peter Juul ville gerne deltage. Tilføjelses referat for dialogmøde mellem Udsatterådet og socialudvalget Ad1 Velkomst Jesper Christensen bød velkommen til Udsatterådet og takkede Rådet for relevante punkter på dagsordnen. Peter Juul takkede for invitationen og lagde ud med at redegøre for Udsatterådets holdninger til Socialforvaltningens grundlagspapirer og sektoransvar mellem forvaltningerne. Derefter redegjorde han for at rådets medlemmer hver især havde forberedt et kort oplæg til hvert punkt på dagsordnen. Ad2 Beskæftigelse Peter Juul redegjorde for Udsatterådets holdninger til beskæftigelse. Side 10 af 12

11 Det blev diskuteret, hvad der kan forbedre sektorsamarbejde og der blev peget på brug af handleplaner. Der var enighed omkring vittigheden af at støtte socialøkonomiske virksomheder. Ad3 (U)lighed i sundhed Christian Hviidt redegjorde for Udsatterådets holdninger til udsatte borgere og sundhed i Københavns Kommune. Henrik Appel bad udsatterådet lave et notat til sundhedsudvalget om: Ideer til, hvordan misbrugsproblemer på tværs af forvaltningerne kan løses. Ideer til, hvordan praktiserende læger kan lokkes ud på gaden og få læger til at diskutere løsninger på problemet med at udsatte borgere ikke går til læge i samme tidsrum som andre borgere? Problemer på misbrugsområdet om behandling af borgere med dobbeltdiagnoser blev diskuteret. Udsatterådet nævnte ønsker om et døgnåbent fixerum, individuel behandling og afkriminalisering af misbrug til eget forbrug. Jørgen Kjær forklarede, at buprenorphin og metadon har uønskede bivirkninger for mange brugere og behandlingen med heroin bør derfor opgraderes og gøres lettere tilgængeligt, med flere indtagelsesformer (rygning og snifning) og til et betydeligt større antal brugere i substitutionsbehandling. Det blev besluttet, at dialogmødet i fremtiden bør ligge tidligere på året, sådan at Udsatterådets inputs kan inddrages i budgetforhandlingerne. Ad4 Boliger og hjemløshed Ole Svendsen fortalte om Udsatterådets holdninger til hjemløse, og hvordan de oplever problemer for unge hjemløse. Han fortalte at Rådet ønsker større samarbejde mellem Københavns Kommune og Almene boligforeninger, men også privat udlejning, samt flere skæve boliger. Side 11 af 12

12 REFERAT Socialborgmesteren fortalte, at det ved budgetforhandlingerne for 2015 er besluttet at finde 20 nye boliger til unge hjemløse, og der er et forslag om at unge hjemløse skal kunne visiteres til en delelejlighed. Det blev diskuteret, hvad der skal gøres over for hjemløse migranter. Der er opbakning til at der skal handles over denne gruppe. Men der ventes svar fra Socialministeren om hvad man må gøre over for denne gruppe. Yderligere diskuteres muligheden for frikaldsnummer. Budgettet for Udsatterådet diskuteres kort. Peter Juul nævnte at Handicaprådet i Københavns Kommune har et budget, som er 9 gange større end Udsatterådets. Socialborgmesteren nævnte at det kan være nemmere at få penge til konkrete projekter. Mødet afsluttes Punkterne 4) hjemløse migranter og 5) stofmisbrug og legalisering blev ikke drøftet grundigt på mødet grundet tidsmangel. Side 12 af 12

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte 21.-22. november 2013 FORORD Forord v. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte I september 2013 præsenterede regeringen sit udspil

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere