Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche"

Transkript

1 Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds Skole Erik Morten Jensen, Blå Kors Morten Aagaard, Kirkens Korshær Merete Graabæk, KFUMs Sociale arbejde Birthe Esgaard Christensen, KFUKs Sociale arbejde Kaffa, SAND Palle Eli Jensen, SIND Kent T. Jensen, Baglandet Jesper Schandorff, Brugerrepræsentant Mette Birk, Gadepræst Steffen Rasmussen, Fundamentet Tage Gøttsche, Den Mobile Retshjælp Susanne Corydon Harritsø, Socialforvaltningen (sekretær) Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Kommentarer til referat af møde den 4. november 2014 Bilag: referat af møde den 4. november 2014 Side 1 af 5 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Staben Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Telefax: Direkte Sag: 14/ Sagsbehandler: Susanne Corydon Harritsø Referatet blev godkendt. Der var disse opfølgende kommentarer: Lokalplaner: Palle Eli Jensen har i øjeblikket sat arbejdet med at afgive høringssvar på lokalplaner på stand by, da Udsatterådets sidste høringssvar ikke fremgår af den officielle liste over indkomne høringssvar. Lokalplanskontoret har oplyst, at Aarhus Kommune ikke har mulighed for at stille krav til private bygherrer om at skulle bygge et bestemt antal små og billige boliger. Palle Eli Jensen foreslår, at lederen af Lokalplanskontoret inviteres til dialog omkring Udsatterådets mulighed for at påvirke den kommende byplanlægning. Palle undersøger, hvem chefen er og sender navnet til Susanne C. Harritsø.

2 Morten Aagaard har været til møde med stadsarkitekten omkring socialt udsattes placering i byrummet. Det blev drøftet, om Aarhus status som kulturby 2017 kan udnyttes til at etablere nye byrum, der bidrager til at leve op til visionen om Aarhus en god by for alle. Morten Aagaard holder fast i kontakten til stadsarkitekten, og det blev foreslået at invitere ham til Udsatterådets møde i august. Side 2 af 5 Der var enighed om, at der hele tiden skal holdes fokus på boligspørgsmålet. 3. Drøftelse af vedtægter Herunder hvorvidt rådet kan behandle enkeltsager Bilag: vedtægter for Udsatterådet Rådet har i efteråret modtaget henvendelser fra enkeltpersoner, som udtrykker utilfredshed med bosteder, sagsbehandling, tilbud m.m. og ønsker at Udsatterådet tager sagerne op. Indtil videre er der svaret, at Udsatterådet i henhold til vedtægterne ikke kan behandle enkeltsager. Det blev foreslået, at Udsatterådet i et skriv til f.eks. Aarhus Stiftstidende formidler, hvad Udsatterådet er og hvad rådet beskæftiger sig med. Ellers var der ingen kommentarer til vedtægterne. 4. Opsamling på tidligere definition af socialt udsatte Behandlet sammen med pkt. 5. Forskellige definitioner af socialt udsatte blev drøftet. Kirkens Korshær holder fast i at bruge Socialministeriets og Servicestyrelsens definitioner, hvor der tales om nogen, en form for dem på den ene side og os på den anden side. Dette for at italesætte, at der findes et alternativ til den livsførelse, brugerne af Døgnvarmestuen har. Der ligger meget i retorikken, og historien viser, at det er muligt ved brug af retorikken at ændre vores opfattelse af bestemte grupper. Et godt eksempel på dette er skiftet fra betegnelsen sindssyge over psykisk syge til psykisk sårbar. Den gængse opfattelse af normalbegrebet bliver langsomt indsnævret og giver ikke plads til dem, som skiller sig ud. Mange udsatte har meget komplekse problemstillinger, f.eks. psykiske udfordringer, problemfyldte familierelationer og misbrug, hvilket kan føre til en adfærd, som ikke passer ind i den gængse normalitetsopfattelse. Det

3 blev drøftet, i hvor høj grad, det er i orden at holde fast i (nogle af) de normer, der hersker i den gængse opfattelse af, hvordan man opfører sig i normalsamfundet. Kirkens Korshær holder fast i, at der er forskel på, hvordan forskellige grupper opfører sig overfor hinanden, og at denne forskel gerne må italesættes, f.eks. når der stilles krav til brugerne på Det Døgnåbne Værested om at spise ordentligt, tale ordentligt til hinanden, opføre sig ordentligt etc. Side 3 af 5 Mange udsatte ser det offentlige som en modspiller frem for som en medspiller. Måske er der behov for en mere udbredt form for solidaritet som grundlag for den kommunale praksis, lovgivning osv. Palle Eli Jensen argumenterede for, at det handler mere om opførsel end om retorik. Der er brug for en anstændig adfærd og for at gøre det der skal til, for at man kan se sig selv i øjnene. Lovgivningen sætter nogle rammer for, hvad der (ikke) må gøres, men lovgivningen forhindrer ikke en anstændig adfærd. Kjeld Holm sluttede af med at sige, at trods behovet for ændringer i retorikken, er det hverken muligt eller ønskværdigt at ændre rådets navn eller stoppe med at tale om socialt udsatte, men der er behov for at differentiere og nuancere sproget, f.eks. ved at tale om folk med misbrug i stedet for misbrugere, folk med handicap i stedet for handicappede osv. 5. Udsatte i et etisk og folkeligt perspektiv Behandlet sammen med punkt Proces Udsathed Status på processen og det videre arbejde Byrådet har igangsat en proces, der skal afdække begrebet udsathed. Der er nedsat en initiativgruppe, hvor både Kjeld Holm og Michael Alber deltager, og som Susanne C. Harritsø er sekretær for. Første møde blev afholdt den 20. januar Der er kommet større politisk fokus på udsatteområdet, hvilket kan komme Udsatterådet til gode. Kjeld Holm fortalte om første møde i initiativgruppen og hvad der blev drøftet på mødet. Han har især hæftet sig ved lederen af Center for Akut og Opsøgende indsatsers udsagn om en diskrepans mellem hvad borgerne forventer af kommunen, og hvad kommunen rent faktisk kan tilbyde. Det var desuden interessant at høre Østjyllands Politis vinkel på udsathed, især at politiet gerne vil betragtes som medspiller frem for som modspiller/modstander. Niels Schwartz, søjlechef i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne nævnte, at den årlige tilgang til bostøtteforløb er større end det antal borgere, der afsluttes.

4 Derudover nævnte han Klostertorv som eksempel på et byrum, der har rigtig mange samtidige funktioner og dermed også står overfor mange udfordringer i forhold til de mange grupper, der dagligt færdes i området. Desuden faldt talen på normalitetsbegrebet, som i høj grad defineres af medierne, og på den store opmærksomhed omkring, hvem der falder udenfor dette til dels medieskabte normalitetsbegreb. Kjeld Holm selv bragte retorikken omkring socialt udsatte på bane, herunder ikke mindste mediernes omtale af socialt udsatte og hvad det betyder for vores fælles billede af gruppen. Side 4 af 5 Konklusion på initiativgruppens første møde blev, at gruppen mødes igen den 3. marts, og at der planlægges et arbejdsseminar den 16. marts. Formålet er at indsamle input til afdækningen af begrebet udsathed. Udsatterådets input til afdækningen: Byrum: Det er vigtigt, at der også andre steder end i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse skabes fokus på og tages ansvar for behovet for indretning af byrum, der kan rumme socialt udsatte. Den fremtidige byplanlægning skal tage hensyn til de mange forskellige grupper af borgere, der bruger byens forskellige rum og muligheder. Konkrete forslag: o Kultur og fritidsforvaltningen skal motiveres til at lave aktiviteter for socialt udsatte. o Det skal sikres, at alle har mulighed for at få en bolig, om nødvendigt med den støtte til at kunne fastholde boligen. Der kan med fordel ansættes flere sociale viceværter rundt omkring. o Oprettelse af mobile shelters, gerne udstyret med el og internetforbindelse. Beskæftigelse: der er meget stor fokus på at få folk i ordinær beskæftigelse, men der er behov for at se i øjnene og italesætte, at der findes borgere, som ikke har udsigt til at komme i ordinær beskæftigelse. Frivillige/private organisationers engagement: Det er vigtigt, at de private/frivillige organisationer som arbejder med socialt udsatte, fortsætter med at skabe opmærksomhed omkring problemstillingerne og fortsat deltager aktivt i arbejdet med at skabe rum for inklusion. Kirkens Korshær er f.eks. ved at etablere et udeareal, som skal fun-

5 gere som uderum og supplement til de offentlige pladser, når Døgnvarmestuen er lukket pga. rengøring. Side 5 af 5 Hjemløshed: Der mangler akutpladser til hjemløse, og der er behov for nye løsninger, gerne i Midtbyen, som kan være med til at lette presset på de eksisterende akutpladser hos f.eks. Kirkens Korshær. Der er især behov for pladser, hvor man kan overnatte uden at skulle lade sig indskrive. Udsathed i sundhed. 7. Evt. Det blev foreslået at besøge Storbylandsbyen, evt. holde næste møde der. Palle Eli Jensen sender kontaktinformationer til Allan Søstrøm til Susanne C. Harritsø, som kontakter Allan Søstrøm. Morten Aagaard fortalte, at TB er et stigende problem, og at fire medarbejdere i Kirkens Korshær er smittet med TB. Emnet sundhed sættes på dagsordenen til næste møde og kobles med oplæg om projekt med socialsygeplejersker.

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: 12-15.30 Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere:

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Når gode råd ikke er dyre. Erfaringer og historier om rådslagning En opsamling fra rådslagningskonference 26. november 2009

Når gode råd ikke er dyre. Erfaringer og historier om rådslagning En opsamling fra rådslagningskonference 26. november 2009 Når gode råd ikke er dyre Erfaringer og historier om rådslagning En opsamling fra rådslagningskonference 26. november 2009 Erfaringerne spreder sig Rådslagning som model Det kræver mod og vilje Når gode

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt...

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere