ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING"

Transkript

1 Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

2 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato Udarbejdet af KEH-Karl Erik Hansen, Rambøll Kontrolleret af Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Godkendt af Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 Billigere rørlægning INDHOLD 1. Indledning Baggrund for projektet Aktiviteter i projektperioden Projektmøder Præsentation af billigere rørlægning Rapportering til F&U udvalget Januar Maj Januar Hjemmesiden Forudsætninger for at få en hjemmeside med videndeling til at fungere Opbygning af hjemmesiden Barrierer Værktøjer Efter opbygningsfasen Hvordan gik det så 5 3. Ideer 6 4. Kundeforhold 7 5. Planlægning, bygherreforhold og rådgivning 8 6. Myndighedsforhold Anlægsarbejde Rørarbejde / materialer Resume 27

4 Billigere rørlægning 1 1. INDLEDNING Formålet med projektet er at dele viden om rørlægning med henblik på at fremme effektive løsninger ved etablering af fjernvarmeledninger. Det er endvidere et formål gennem projektet at skabe fokus på rørlægning, som er den største omkostning ved etablering af fjernvarmesystemer. 1.1 Baggrund for projektet Idéen til projektet opstod på workshoppen afholdt i juni 2011 som en del af projektet Roadmap for fjernvarmens udvikling, der var et projekt finansieret af EUDP (Projekter vedr. Energiteknologisk Udvikling og Demonstration). I januar 2012 afholdt det daværende Fjernvarmens Udviklingscenter en workshop om emnet billigere rørlægning. Denne havde deltagelse af entreprenører, leverandører, rådgivere og fjernvarmeselskaber. Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme har i 2011 og 2012 forestået en arbejdsgruppe, der har arbejdet med projektet Samlede omkostninger ved anlæg af fjernvarmeledninger. Gruppen var repræsenteret ved workshoppen i januar Gruppen bestod af fjernvarmeværker, entreprenører, rørleverandør og rådgiver. Formålet med gruppens arbejde var at søge at effektivisere ledningsarbejder med henblik på at opnå en bedre samfundsøkonomi og dermed bedre muligheder for at kunne konvertere fra naturgas til fjernvarme i villaområder. Formålet er således ikke at se på metoder for fjernvarmearbejder i tæt bebyggede områder, men at have fokus på områder med mere spredt bebyggelse, som det optræder i villaområder. Som en udløber af workshoppen i januar 2012 og dialog med Solrød Fjernvarme og Rambøll udarbejdede Fjernvarmens Udviklingscenter en ansøgning til Dansk Fjernvarmes F&U Konto med titlen: Billigere rørlægning. Projektet fik bevilget tilskud i januar Projektet er søgt af Fjernvarmens Udviklingscenter i samarbejde med Distributionsgruppen, men projektet er siden overtaget af Grøn Energi. 1.2 Aktiviteter i projektperioden Efter den oprindelige tidsplan skulle projektet have været gennemført i 2013 med afslutning i første kvartal Gennemførelsen af projektet har været præget af afbrydelser. Årsagen til dette har været manglende ressourcer allokeret til projektet. Det har i slutfasen medført, at Rambøll og Solrød Fjernvarme har påtaget sig opgaven med at få projektet afrapporteret Projektmøder Der er afholdt 4 projektmøder i projektperioden Præsentation af billigere rørlægning Projektet har været præsenteret ved følgende arrangementer Rørdage, december 2013 (Roskilde og Fredericia) ERFA-gruppe møde (Forum om rørlægningsmetoder), januar Rapportering til F&U udvalget Der er rapporteret til udvalget, som nævnt i det følgende Januar 2014 Status for Billigere rørlægning er at strukturen med hjemmesiden og mulighed for oprettelse af brugere er funktionsdygtig. Processen med at kontakte potentielle brugere er godt i gang. Det er fortsat os selv der lægger flest historier op målet er at brugerne selv lægger historier op. For at opnå dette arbejder vi fortsat på at udbrede kendskabet til projektet. Der var en præsentation på de årlige rørdage i december, der vil være en præsentation på erfa-mødet om rørlægning i januar, og projektet kan muligvis nævnes på regionalmøderne. På nuværende tidspunkt regner vi

5 Billigere rørlægning 2 med at tidsplanen holder, men det vil bl.a. afhænge af i hvor høj grad det lykkes at få brugere til at lægge historier op Maj 2014 Projektmøde er afholdt i februar og justeringer af hjemmesiden foretaget. Der planlægges arrangement i 2. halvår 2014, muligvis med projektafslutning i september 2014 eller senere i 2. halvår Forsinkelsen skyldes dels, at der er fokus på modningen af brugen af hjemmesiden, herunder hvordan hjemmesiden bedst supplerer erfa-gruppernes arbejde og dels mangel på ressourcer i Grøn Energi, idet en kernemedarbejder tilknyttet projektet forlod Grøn Energi Januar 2015 Det blev valgt, at lade Rambøll og Solrød Fjernvarme færdiggøre projektrapporten.

6 Billigere rørlægning 3 2. HJEMMESIDEN Formålet med projektet var at etablere et online forum, hvor medarbejdere indenfor branchen kunne dele viden om rørlægningsmetoder. Teksten i det følgende repræsenterer en generel beskrivelse af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå ved at oprette en hjemmeside. Beskrivelsen kan være nyttig at læse, hvis det senere overvejes at etablere en lignende ERFA-gruppe. Projektets nytteværdi: For grøn energi - Adgang til relevante erfaringer i et online register, der opdaterer sig selv. - Bedre mulighed for deling af viden og udbredelse af innovationsprojekter. - Synergi med husets andre videndelingsprojekter. For deltagerne / branchen - Bedre mulighed for at udvikle deres personlige viden. - Bedre muligheder for branchen for at dele viden - Anerkendelse i et fælles forum. - Mulighed for at få øje på besparelser, som de ellers ikke havde set. - Bedre samarbejde mellem rørlæggere, entreprenører og rådgivere. 2.1 Forudsætninger for at få en hjemmeside med videndeling til at fungere Generelt kan det anføres, at følgende forhold skal være opfyldt for at få en hjemmeside og videndeling til at fungere: 1. Et meget specifikt emne 2. En gruppe personer med professionel interesse for emnet 3. Viden om den potentielle målgruppe 4. Noget indhold til siden, man kan starte op med. 5. Noget indhold, man løbende kan ligge på siden 6. Et IT system med blog funktionalitet (wordpress eller lign.) 7. Arrangementer, afstemninger og konkurrencer sociale aktiviteter. 8. En ressource til at trække læsset i opstart 9. Markedsføring Opbygning af hjemmesiden Opbygningsfasens karakteristika Mellem 50 % og 100% af sidens indhold genereres af os selv. Der er ingen fornemmelse for tilhørsforhold Arbejdsopgaver i opbygningsfasen Læg materiale op på siden Inviter medlemmer til at deltage. Sikre feedback Opbyg forhold til medlemmerne

7 Billigere rørlægning 4 Opstartsfasen slutter når mere en 50 % af sidens indhold genereres af medlemmerne, og der er et antal opdateringer ugentligt. Fasen må vare HØJST 9 måneder. Hvis man ikke når ud af opstartsfasen før 9 måneder, vil det være vanskeligt at få siden til at fungere Barrierer Værktøjer 1. Mangel på tid blandt de potentielle deltagere 2. Manglende tro på, at projektet giver fordele for deltagerne / branchen 3. Manglende forståelse for, at det man har, er interessant viden for andre 4. Ønske om at holde på sin viden eller usikkerhed på, hvordan oplysninger vil blive modtaget og brugt af andre 5. Manglende belønning 6. Ikke selvforklarende IT set-up på hjemmesiden 7. Lille erfaring med professionel videndeling på nettet Brugerens motivation Mulighed for at drøfte noget interessant Muligheden for at få noget retur Muligheden for at profilere sig Fejre resultater internt i organisationen / branchen. Inspiratorer Fokus fra ledelsens side Ildsjæle i virksomheden Vores indsats Hjælpe brugeren med at identificere deres viden. Hjælpe brugeren til at tro på at de kan skrive Gøre en indsats for at brugeren får feedback Markedsføring Fortælle om tiltaget i mange forskellige fora: Distributionsgruppen, rørlægningserfa, fjernvarmen mv. Events Afstemninger, den årlige oplægning af rørtest, temadage, Efter opbygningsfasen Karakteristika for driftsfasen - Mellem 50 % og 90 % af indholdet genereres af medlemmer. - Nye medlemmer kommer automatisk - Der eksisterer en følelse af at høre til. Arbejdsopgaver i driftsfasen - Udgive nyheder om medlemmernes aktiviteter. - Organisering af events ol. - Udvikle strategi for videre udvikling af forum. - Fokus på dataindsamling. Herefter kan der tages stilling til det videre forløb - Lade siden køre af sig selv

8 Billigere rørlægning 5 - Vedblive at have hjemmesiden kørende som et forum for billigere rørlægning - Udvide med flere emner. 2.2 Hvordan gik det så Hjemmesiden blev etableret under navnet Hjemmesiden er lukket i forbindelse med afslutning af projektet. Der blev arbejdet på at få etableringsfasen overstået for hjemmesiden, men fakta blev, at siden ikke kom til at køre af sig selv. Der kom gode emner ind på siden, men det var for få og siden blev lukket i efteråret Alle input til siden er medtaget i nærværende rapport, som kan tilgås via Grøn Energis hjemmeside. Grøn Energi overvejer, om der kan skabes mulighed for en fortsat dialog vedr. billigere rørlægning. Dette spørgsmål er ikke afklaret for nærværende.

9 Billigere rørlægning 6 3. IDEER I det følgende gennemgås en række ideer, som er kommet ind på følgende måde: Via hjemmesiden i nærværende projekt Via workshop i januar 2012 Via arbejdsgruppe vedr. omkostninger ved anlæg af fjernvarmeledninger nedsat af Kaj Holm Rasmussen i i denne arbejdsgruppe, hvor arbejdet foregik som ad hoc arbejde, var følgende deltagere repræsenteret: - Nighat Kamal, Farum Fjernvarme - Charlotte R. Nielsen, PN Rørteknik Aps. (tidl. Roskilde Forsyning) - Kim Jensen, Vestforbrænding (tidl. Roskilde Forsyning) - Tom Jensen, Roskilde Forsyning - Erling B. Andersen, Rambøll - Peter Hermann, NCC - Niels Høg Klausen, Wicotec Kirkebjerg - Thomas Sandgren, Wicotec Kirkebjerg - Mogens Bidstrup, Wicotec Kirkebjerg - Jan Dommerby, Logstor - Karl Erik Hansen, Rambøll - Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme (tidl. Roskilde Forsyning) Ideerne opdeles i følgende 5 grupper: Gruppe 1: Kundeforhold Gruppe 2: Planlægning, bygherreforhold, rådgivning Gruppe3: Myndigheder (miljø og vej) Gruppe 4: Anlægsarbejder Gruppe 5: Rørarbejder / materialer Beskrivelsen i det følgende skal opfattes som et katalog af ideer, som ikke nødvendigvis er færdigbearbejdet. Beskrivelserne er således ikke udtømmende beskrevet, men skal betragtes som input til ideer, der eventuelt kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. De forskellige grupper er beskrevet i hver deres kapitel. Alle ideer har fået tildelt et løbenummer startende med nummeret på gruppen, nævnt overfor. For hver idè er der skrevet et nøgleord, som har til formål, at beskrive idèens indhold helt overordnet. Nøgleordene benyttes i forbindelse med resumeet, hvor det forsøges, at sammenfatte de mange ideer i nogle kortere overskrifter. Resumeet er anført i slutningen af rapporten.

10 Billigere rørlægning 7 4. KUNDEFORHOLD Kundeforhold, idè nummer 1.1 Titel: Stik til skel Nøgleord: Ændret forsyningsgrænse - Det kan overvejes at afslutte stik i et skab i skel eller ved husfacaden. - Formålet skulle være at undgå den ofte vanskelige koordinering med kunden, dels på grunden og dels inde i huset. - Antallet af klager efter udførelsen vil være begrænset - Kvaliteten af stikledningen kan blive reduceret, hvis kunden skal står for udførelsen. - Fjernvarmeværket skal stadig påregne at stå for varmetabet og vandtabet i stikledningen, hvilket kan være uheldigt, hvis denne er udført i dårlig kvalitet. Bør måler i givet faldflyttes til skel? - Princippet er kendt fra vandforsyning i DK og også fra fjernvarme i udlandet. Princippet med et skab ved skel passer ikke ind i fjernvarmetraditioner i DK. Princippet med et skab ved husfacaden er almindelig udbredt i DK. Kundeforhold, idè nummer 1.2 Titel: Indgå klare aftaler med nye kunder Nøgleord: Bedre arbejdsmetode - Aftaler med nye kunder bør være meget vel beskrevet og gerne illustreret med foto og figurer. Angiv på foto, hvor unit/anlæg skal placeres. - Brug en standardiseret aftaleformular. - Når anlægget skal installeres, er der ikke tvivl om, hvor anlægget skal placeres i huset og hvor stikledningen føres over grunden. - Der skal bruges fornøden tid hos kunden, således at alle detaljer bliver aftalt og nedskrevet inden arbejdet sættes i gang. Dette kan opdeles på flere møder med kunden, således at processen forekommer fornuftig for kunden. - Det kan overvejes at udarbejde et paradigma for aftaler med kunder vedr. installeringsarbejdet

11 Billigere rørlægning 8 5. PLANLÆGNING, BYGHERREFORHOLD OG RÅDGIVNING Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idè nummer 2.1 Titel: Krav til ledningsejere (LER) Nøgleord: Forbedret koordinering - Lave præplanlægning med vejmyndigheder, kommuner i forhold til andre ledningsarbejder osv. - Indføre årlige møder om anlægsarbejde i kommunen - Forankre koordineringsansvaret. - LER (ledningsregistreringsregistret): Forbedre ledningsplaner, hvor disse er mangelfulde, så andre ledningsejere får de bedst mulige oplysninger Der kommer færre uheld, hvor man rammer de eksisterende ledninger. Dyrt at samle mange mennesker til præplanlægningsmøder. Svært at få tid til præplanlægningsmøder. - Kommunen skal indkalde til myndighedsmøde (koordinering). - Dele erfaringer ved årlige møder om anlægsarbejder. - Forankre koordineringsansvaret i alle anlægssager. Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idè nummer 2.2 Titel: Udbyd flere entrepriser sammenhængende, kan flere værker gå sammen om at pulje projekter? Nøgleord: Fordele ved større udbud - Udbyde flere entrepriser sammen. - Idéen kræver at man faktisk kan opnå en effektivisering ved større udbud - Idéen kræver projekter af en vis størrelse -Fordel for både entreprenør og bygherre - Bedre samarbejde og rutiner når der er opbygget et godt team= økonomisk gevinst - Undgår at noget falder mellem to stole, når samarbejdet er etableret - Godt samarbejde er forankret hos personen ikke organisationen - Sårbart overfor at den centrale person skifter job. -Husk tilsyn også selvom der er opbygget et godt teamsamarbejde - Omkostning til professionel rådgiver der kan styre samarbejdet. - Man skal indhente nødvendige oplysninger - Man skal ansætte professionelle samarbejdspartnere/ rådgivere til at styre processen. - Kan flere værker gå sammen for at opnå et større udbud?

12 Billigere rørlægning 9 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.3 Titel: Totalentreprise - Samarbejde mellem entreprenører Nøgleord: Længevarende samarbejde faste teams - Længerevarende samarbejdsaftaler - Inddrage renoveringsplaner og få indsigt i kommende projekter - Evaluering skal ske løbende, samt flere opstartsmøder, hvor flere deltager - Bedre afklaring af ansvarsområder - Effektivt samarbejde = økonomisk gevinst - Løbende evaluering skal sikre at arbejdet udføres hensigtsmæssigt. - Afklaring af ansvarsområder skal sikre at intet falder mellem to stole og at arbejder kun udføres en gang (undgå dobbelt planlægning) - Afhængig af underentreprenørernes kvalitet -Stil krav til underentreprenørerne - Tid til koordinering af entreprenører. - Løbende tilsyn med aftalte leverancer/arbejder - Prækvalifikation/ordentlig udbudsmetoder, prissæt de enkelte opgaver! - Mangler med videre skal straks, når de opdages forelægges entreprenøren

13 Billigere rørlægning 10 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.4 Titel: Designmanual til mindre jorddækning Nøgleord: Ændret design - Designmanual til mindre jorddækning: Afhængige dimensioner, temperaturer, placering, afgrening, twinrør etc. -Koordinere med krav fra rørleverandør og krav i standarder - Afklaring ved vejmyndighederne omkring belægningstykkelser - Er udført i GL. Havdrup med 50 cm dybe render til DN 60/60. Besparelse på anlægsarbejder har været på 20 %. - Færre anlægsomkostninger - Det vil være muligt at lægge nye fjernvarmerør ovenpå gamle. - Billigere, mindre ressourceforbrug, hurtigere at gennemføre anlægsprojekter, større sikkerhed, bedre arbejdsmiljø, færre arkæologiske udfordringer, billigere at reparere rør. - Miljøbelastning, man bør tage de gamle rør op efter brug. - kun muligt ved twinrør? - Skadedyr i gamle rør, hvis de ikke fjernes - Større belastning på prærør samt mindre friktion - Vejmyndighed: Går det ud over vejens funktion? - Sammenstyrtning af rør over tid, hvis de ikke fjernes. - Krydsende kabler i samme niveau - Pas på med søjleudknækning ved koldforlagte ledninger med lille jorddækning. - Livscyklusberegning på miljøbelastning OK med at bibeholde gamle rør i jorden? - Umiddelbart nemt ved byggemodninger. - Muligt ved steder med let trafik. Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.5 Titel: Kortere stikledninger, placering af hovedledninger i private arealer Nøgleord: Ændret design - Hovedledningen lægges i private arealer, hvis det er mest hensigtsmæssigt. - Kortere hovedledninger samt kortere stik besparelser i anlæg og varmetab - Uvillighed fra ejere af private arealer. - Økonomisk kompensation til ejerene af de private arealer. - Behov for deklarationer - Erfaringsudveksling mellem fjernvarmeværker der praktiserer metoden i dag.

14 Billigere rørlægning 11 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.6 Titel: Kortere stikledninger, returledning anvendes Nøgleord: Ændret design - Returledning anvendes til forsyning af nyt område (30-10 C + varmepumpe til enten central eller individuel opvarmning af varmt brugsvand). - Gulvvarme = lavt temperaturbehov - Billigere - Det varme vand kræver supplerende opvarmning - Kan det forsvares samfundsøkonomisk/ selskabsøkonomisk? - Er der tilstrækkelig vand på returledningen ellers kan det ikke realiseres. - Overbevisende økonomiske beregninger - Gennemskuelighed vise teknisk-økonomisk løsning - Forudsætninger skal defineres lavere temperaturer evt. andre materialer, plastrør, isoleringstype, samlingsmetoder. Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.7 Titel: Differentierende kvalitetskrav, sikkerhedskrav, lægningsmetode. Nøgleord: Kvalitetskrav tilpasses risikoforholdene - Accept af mindre kvalitetskrav og sikkerhedskrav. - Graduere kvalitetskrav efter områder - Måske mere systemkontrol i stedet for tests. - Områder kunne være: Udenfor kategori, indre city, city, by og land. - Billigere - Dokumentation: Tilpasses til de respektive valgte klasser - Finde et fælles grundniveau. - Bedre projekttegninger, især når man kræver mere end lavt niveau - Ens regler for jordhåndtering i DK. - Fælles standard, hvor man fastlægger lavt, mellem og topniveau for kvalitetskrav.

15 Billigere rørlægning 12 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.8 Titel: Samarbejde om planlægning. Bygherrerådgivning, udbudsformer. Nøgleord: Inddrage projektteam i projekteringen - Minimere omkostninger til planlægning /projektering gennem samarbejde i projektgruppen. - Uddanne værkernes folk til at lave projektering, udbud og projektstyring - Indledende dialog (workshop) mellem parterne, hvor opgaven specificeres. - Inddrage kundens ønsker og forventninger - Rammeaftale, partneringsmodel. - Man kunne lade entreprenøren udføre projekteringen - Udfør relevante prøvegravninger - Bedre projektering ved at få entreprenørens mening med fra start. - Ved at have alle parter med fra start vil man kunne undgå fejl og man vil kunne få de gode idéer frem (fra start). - Man vil kunne tilføre projektet holdånd omkring at løse opgaven bedst og billigst muligt. - Man vil få bedre erfaringsudveksling. - Man vil kunne minimere opgravningstiden, hvis man kommer i en god dialog med kunderne. - Det vil kræve god koordinering - Lokale udbydere vil have præference. - Det vil være en fordel at have kompetencerne i huset i stedet for at skulle have nogen udefra. - Det vil være lettest at gøre for større værker. - Det kræver tid. - Der skal være accept af, at det koster penge at samle folk til møder. - Det kræver, at man giver plads til at lave fejl og en åben dialog om problemstillinger ( Har du husket? ). - Lave en standard for hvad man skal gennemgå ved opstart af et projekt. - Det vil være fordelagtigt at lave længerevarende aftaler/rammeaftaler, hvor parterne får et godt kendskab til hinanden. Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.9 Titel: Undgå projektændringer under udførelsen Nøgleord: Forbedret projektgrundlag - Undgå projektændringer under udførelsen - Projektændringer er fordyrende og forlænger projektperioden - Undgå at stå med returvarer - Undgå at indkøbe nye varer, som ikke var planlagt - Forundersøgelser vil være mere omfattende og dermed dyrere - Overvej prøvegravninger hvor der er tvivl om pladsforhold

16 Billigere rørlægning 13 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.10 Titel: Nedsæt entreprenørens risici ved tilbudsafgivelse Nøgleord: Forbedret projekt- og afregningsgrundlag - Hvis et projekt er udformet, så entreprenørens risici er reduceret, vil der på sigt opnås lavere priser. - Entreprenøren behøver ikke at indregne et risikotillæg - Projektet skal være relativt velbeskrevet, hvilket kan være fordyrene for projekteringen - Det er en bygherrebeslutning, hvordan udbuddet skal udformes. - Kan der udarbejdes fælles arbejdsbeskrivelser mv. for flere værker i samarbejde, således at entreprenørerne slipper for at sætte sig ind i et nyt sæt betingelser ved hvert udbud? Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.11 Titel: Opstarts- og afleveringsforretning giver gode kunderelationer, kombiner renovering med øvrige parter i vejen Nøgleord: Koordinerede ledningsarbejder - Start og afslut ledningsarbejder i samarbejde med vejejeren. - Kombiner ledningsrenovering med vejejer og andre ledningsejere - Der bliver flere til at deles om omkostninger, hvis flere parter går sammen om renovering på en givet strækning -Slutresultatet bliver bedre, hvis flere går sammen og vejen skal ikke graves op igen foreløbig. - Der skal aftales en økonomisk model for at dele omkostninger - Få kommunen til at arrangere koordineringsmøder for ledningsejere og vejafdelingen.

17 Billigere rørlægning 14 Planlægning, bygherreforhold og rådgivning, idé nummer: 2.12 Titel: Lad kommunen deltage i byggemøder Nøgleord: Forbedret samarbejde med myndigheder - Lad kommunen deltage i byggemøder. Herved har kommunen mulighed for at gøre indsigelser mod et bestemt anlægsarbejde. Hvis kommunen også står for asfaltretablering, får kommunen via byggemøderne en løbende opdatering af projektforløbet. - Kommunen bliver løbende informeret om værkets anlægsarbejder - Kommunen har mulighed for at gøre indsigelser. - Hvis kommunen skal stå for asfalt retablering, bliver de inddraget i planlægningen via byggemøderne. - Det er svært at se ulemper ved denne ordning - Kan overvejes af andre værker

18 Billigere rørlægning MYNDIGHEDSFORHOLD Myndighedsforhold, idé nummer: 3.1 Titel: Differentierede afspærringskrav fra vejmyndighederne Nøgleord: Bedre arbejdspladsforhold - Hvis myndighederne vil give accept til at arbejde på et større område, vil det sikre større fleksibilitet og dermed mindre omkostninger - Fleksibilitet - Billigere - Det er ikke sikkert at man må genbruge jorden i hele området. - Trafikgener - Genopgravede materialer kan være svære at genindbygge. - Risiko for klager fra beboere/erhvervsdrivende - Beskrive besparelser i tid og penge - Dialog med myndighederne. Myndighedsforhold, idé nummer: 3.2 Titel: Luk vej (for gennemgående trafik) Nøgleord: Bedre arbejdspladsforhold - For at kunne argumentere for at lukke en vej skal produktionen til gengæld optimeres - Øge arbejdsarealet - Vejen skal i rimeligt omfang være tilgængelig for vejens beboere samt tilgængelig for post, affald, udrykning mv. - Formålet er at opnå større frihedsgrader ved udførelse af ledningsprojektet - Åbner for andre produktionsmetoder (genbrug) - Større sikkerhed for arbejdere og beboere. - Forbedrer arbejdsmiljøet - Forkorter anlægsperioden. - Der vil ikke være larm om natten. - Det vil være billigere. - der kan udføres en bedre kvalitet. - Det er svært at få beboernes, de erhvervsdrivende og myndighedernes forståelse til at lukke vejen. - Der vil blive udfordringer for den kollektive trafik, hjemmehjælp, affaldsordninger - Der er risiko for at fjernvarmebranchen vil få dårligt ry. - Der vil være brugt for højt informationsniveau. - Der er ingen personlige gevinster. - Risiko for klager fra beboere og erhvervsdrivende - Udarbejde en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenser ved at lukke veje i anlægsperioden.

19 Billigere rørlægning 16 Myndighedsforhold, idé nummer: 3.3 Titel: Slæk på myndighedskrav for at opnå samlede miljøfordele Nøgleord: Slæk på myndighedskrav for at spare CO2 - Er kravene i standarder overvejet ift. CO2 udledning. Kan der slækkes på kravene set i dette lys uden at samfundsøkonomien bliver dårligere? - Hvis der kan slækkes på krav til udførelsen, bør det indskrives i standarder, således at ansvaret er placeret - Billigere projekter, sparet CO2, mindre trafik - Hvert projekt skal vurderes ift. kvalitetskrav og risikoprofil. - Ved at slække på krav vil der være større risiko for fejl i udførte projekter - Find eksempler, hvor standarden bør ændres og kontakt myndigheder vedr. dette. Myndighedsforhold, idé nummer: 3.4 Titel: Kan kravet til effekt til varmt brugsvand reduceres Nøgleord: Ændret standard - Nedsættelse af krav til effekt til vamt brugsvand, hvorved dimensioner på stikledninger til gennemstrømningsvandvarmere kan reduceres - Er kravet for højt i dag, hvor mange bruger en energisparebruser, hvor forbruget af varmt vand er reduceret med op til 50 %. -Stikledninger kan reduceres i dimension - Der kan i særlige tilfælde blive problemer med temperaturen, hvis der tappes for meget vand ift. den kapacitet, som systemet er udlagt for. - Spørgsmålet bør forelægges for standardiseringsudvalget, DS 469.

20 Billigere rørlægning 17 Myndighedsforhold, idé nummer: 3.5 Titel: Materiel genbrug (jord og asfalt) Nøgleord: Genbrug materialer - Fokus på krav til jordhåndtering er sund fornuft. - Klassificering af jord inden projektering. - Kræver forståelse fra vejmyndighederne - Genbrug af asfalt bliver tilladt i flere kommuner. - CO2-besparelser, da det indebærer mindre transport af jord. - Det er teknisk forsvarligt. - Bedre vejbygning (DS475). - Mængden er for lille der er for lidt potentiale for besparelser - Der er for meget uegnet jord. - Det er vanskeligt at komprimere - Hvis der er lang transport til midlertidige deponier reduceres fordelen - Svært at opnå tilladelse til midlertidige deponier - Bygherre skal accepterer metoden. - Genbrugsjord med asfalt kan brænde sammen og give tunneleffekt (lille friktion). Den skal helst bruges lige under den ny asfalt. - Økonomisk dokumentation til politikere - Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser - Myndighedsaccept. - Det skal indarbejdes i projektmaterialet. - For at det skal være realistisk nu og her, skal det indarbejdet i forprojekter.

21 Billigere rørlægning ANLÆGSARBEJDE Anlægsarbejde, idé nummer: 4.1 Titel: Asfalt-retablering(GAB til top) Nøgleord: Ændret arbejdsmetode - Asfalt-retablering. - Indføre en sætningsperiode så topslidlaget først udlægges året efter eller 2 år efter. - Retablering kan gennemføres hele året. - Bedre slutprodukt - Mindre risiko for blivende mangler ved mangelfuld komprimering - Revner lukkes ved senere udførsel af slidlaget - Revnedannelse. - Nedgraderet holdning til god komprimering. - Problemer med godkendelse. - Standardproblem, frostskader. - Udførelses bliver umiddelbart dyrere, idet toplaget skal fræses af. - Etablere samarbejde med kommunen. - Idéen bruges allerede nogle steder, så den kan udbredes til at bruges i flere områder? - Indfør slækkede krav, men der er stadig krav til komprimering. Anlægsarbejde, idé nummer: 4.2 Titel: Billig retablering af asfalt ved samarbejde med kommunen Nøgleord: Få anden part til at forestå asfaltudlægningen - Med en god dialog og et godt samarbejde kan omkostninger til asfalt reduceres med %. Kommuner bruger ofte mere asfalt end fjernvarmeværker og har derfor lavere priser end værkerne. - Lavere pris - Udførelsen kan blive tidsmæssigt forskudt til det passer med vejafdelingens asfaltarbejder i øvrigt -Undersøg ved kommunen, om der er en fordel ved et samarbejde.

22 Billigere rørlægning 19 Anlægsarbejde, idé nummer: 4.3 Titel: Øget kommunikation med beboerne Nøgleord: Bedre arbejdspladsforhold - Kommunikere besparelser mod at genere beboere i en periode. Det er muligt at lave besparelser ved jordhåndteringen pga. hurtigere ekspedering. Hvis kunden kender til besparelsesmulighederne klager han ikke herved kan entreprenørerne udføreprojekterne billigere. - Det er vigtigt, at kommunikationen foregår på forkant - Billigere. - Hurtigere. - Beboere generes mere. - Det bliver vigtigere at beboere følger anvisninger, men erfaringen siger, at anvisninger ikke altid bliver fulgt. - Indføre personlig løbende henvendelser f.eks. i form af vejmøder. - Kunne man indføre en asfaltbonus /økonomisk gevinst, hvis anvisningerne bliver overholdt? - Kunne man indføre incitament til totalrenoveringsprojekter i stedet for at der bliver gravet op mange gange samme sted. - Hvis entreprenørerne har høj troværdighed bliver anvisningerne fulgt derfor skal der arbejdes på troværdigheden. - Bruge sms som kommunikationsmiddel. Anlægsarbejde, idé nummer: 4.4 Titel: Styret underboring med og uden foringsrør Nøgleord: Anvendelse af no dig - Beskrivelse af de enkelte no-digmetoders teknik, anlægsteknik, muligheder og økonomi. Afklaring af hvornår man kan bruge nodig-metoder set ud fra hvilke krav bygherre og rørleverandører stiller. Mindre indvirkning på det omgivende miljø (beboerne generes mindre, mindre opgravning er en fordel ved forurenet jord) - Der skal anvendes foringer og glidesko (dyrt?) - Bliver man nødt til at trække røret ud ved fejlalarm? - Sikkerhed, sten, tolerancer. - Dårlige rørstatiske forhold (friktion mangler). - Geotekniske boringer skal inddrages i prissammenligningen. - Lave et skrift om hvornår det er godt at bruge styret underboring og hvilke fordele og ulemper de forskellige metoder for styret underboring har. - Det er f.eks. ikke nødvendigt at lave foringer alle steder det afhænger af geografien.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning MEMO TITEL Brøndby Fjernvarme - Vesterled, projektforslag Beskrivelse af konverteringsarbejdet DATO 21. april 2015 TIL Brøndby Kommune, att.: Ellen Hvidt Thelle, Malene Fløystrup Borgny KOPI Brøndby Fjernvarme,

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Elleparken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst/Der serveres kaffe Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere