Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer"

Transkript

1 Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF Marketing) Fjernvarmens Hus d. 2. september 2014

2 Planlægningsfasen

3 Forudgående overvejelser Brugerøkonomi Fornuftig gevinst ved konvertering Selskabsøkonomi Gevinst indenfor en fornuftig tidshorisont Samfundsøkonomi Positiv for kommunal godkendelse Konverteringsområder indenfor værkets mulige forsyningsområde udpeges antal potentielle kunder Hvad er den nuværende varmekilde i de områder der er interessante. Er det nuværende brændsel naturgas, olie, el, træpiller eller andet. Er der kapacitet i det eksisterende produktionsanlæg til at forsyne nye områder. Skal udvidelsen bruges til at snige et alternativt brændsel ind på værket. Er mest aktuelt ved naturgasfyrede værker. 3

4 Markedsføringsstrategi Hvem er vores målgruppe? Hvor mange potentielle kunder har vi? Og hvor mange skal vi nå? (selskabsøkonomi) DEFINITION AF MÅLGRUPPE Hvilken opvarmningsform har de nu? Kender vi evt. alder på oliekedel, naturgaskedel, pillefyr eller andet? Økonomi/alder på de potentielle kunder. Hvilken type huse bor de i? Kender vi deres nuværende forbrug? Dette har stor betydning for markedsføringsstrategi og tidsplan! Beliggenhed for konverteringsområde Afgrænset område / spredt ud over byen / langt væk /svært fremkommeligt / tæt på hvordan ligger der evt. ledninger i dag? Formål med aktiviteten At skaffe så mange tilmeldinger som muligt inden for en given tidsramme. Hvad er det minimumskravet, og hvad er det realistiske mål?

5 Markedsføringsstrategi Hvad sælger vi? Vi sælger nem varme, komfort, magelighed, tryghed, sikkerhed Kan vi være konkurrencedygtige? (brugerøkonomi) Hvad er vores tilbud -medregnet installationspriser? Investeringen skal helst være tjent hjem inden for 5 år! Er der evt. en god grøn historie, f.eks. Fra fossile brændsler til ikke-fossile, biomasse, solvarme mv.. MEN økonomien er det vigtigste. Har vi en konkret tidsfrist? HUSK ingen kampagner i sommerperioden!!! Det SKAL kunne betale sig at skifte til fjernvarme for forbrugeren!

6 Kernen i kommunikationen Det skal kunden have at vide: Tilbud KUNDEN BESPARELSE - Hvad kan kunden spare? PRIS -Hvad koster det? ANDRE FORDELE - Hvad er kundens fordele? KONTAKT -Hvem kan kunden kontakte, hvordan og hvornår Information, information, information Service

7 Handlingsplan(STEP I) Internet Hjemmeside Nyhedsbrev Pressse Artikler Annoncer Outdoor Skurvogn Vejskilt Bilreklame Direct mail Spørgeskema Informationsfolder Face-to-face Borgermøde Telemarketing Telefonsalg

8 Dørsalgsloven Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligteller telefoniskmed henblik på at sælge varer. Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer, samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester.

9 Tidsplan for markedsføring Fiktivt forløb 1. Brev/folder, presseomtale, hjemmeside Evt. event, annonce Outdoor-reklame (synlighed)

10 Myndighedsfasen

11 Projektansøgningen Projektforslaget skal udarbejdes i henhold til Lov om Varmeforsyning, af 14. september 2011 samt Bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning af 15. april Energistyrelsens nyeste beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger dateret september 2012skal anvendes. Projektforslaget skal belyse selskabsøkonomi, brugerøkonomi og projektet skal belyse samfundsøkonomi for relevante scenarier. 17 stk. 4: Kommunalbestyrelsen kan ved udvidet produktions-kapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af biomasse som brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov. Man kan ikke etablere et biomasseanlæg på grundlag af, at der de sidste X år er sket en udvidelse af varmebehovet, da dette varmebehov har kunnet dækkes af den eksisterende kapacitet. 11

12 Dialogen med kommune og naturgasselskab Sørg for at få en god dialog med kommunen. Alle kommune elsker den grønne profil Dialogen med naturgasselskabet kan være meget vanskelig, hvilket afspejler sig løbende i dagspressen. Eksempelvis er Fjernvarmekrigen på Fyn brudt ud. Sørg for at alle beregninger er korrekte. Naturgasselskaberne går dem igennem med en tættekam. Der stilles spørgsmål ved de fleste forudsætninger. 12

13 Opfølgning-kommunikation

14 Handlingsplan(STEP II) Internet Hjemmeside Nyhedsbrev Pressse Artikler Annoncer Outdoor Skurvogn Vejskilt Bilreklame Direct mail SpørgesSpørgeskema Informationsfolder NABO-KORT Face-to-face Borgermøde AMBASSADØRER Telemarketing Telefonsalg

15 Tidsplan for markedsføring Fiktivt forløb Brev/folder, presseomtale, hjemmeside Evt. event, annonce Outdoor-reklame(synlighed) Opfølgning på interessetilkendegivelser Reminder, annonce Resultatopgørelse / evaluering

16 Udførelsesfasen 16

17 Tilbudsloven I tilbudsloven står der følgende: 1.Lovens afsnit I gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren. Stk. 2. Lovens afsnit I gælder for følgende udbydere: 1) Statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer, 2) andre udbydere, når de udbyder bygge-og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, og 3) tilbudsgivere, når de indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for udførelse af en bygge-og anlægsopgave omfattet af lovens afsnit I for en bygherre omfattet af nr. 1 eller 2. Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma 17

18 Tilbudsloven Såfremt I ønsker at optage kommunegaranteret lån til projektet, gælder reglerne i Tilbudsloven jvf. stk. 2.2 ovenfor. Såfremt varmeværket ikke skal optage et kommunegaranteret lån bliver reglerne lidt mere uskarpe. Ved anlægsudgift større end ,-skal der indhentes min. 2 underhåndsbud. Indkøb af varer og tjenesteydelser (rådgivning) er ikke omfattet af tilbudsloven uanset om der ydes støtte hertil. Tilbudsloven stiller færre krav end forsyningsvirksomhedsdirektivet, og åbner op for mindre formelle procedurer. 18

19 Projekt for distributionsnet 19

20 Gennemførelse Sørg for en systematisk arbejdsgang med færdiggørelse af de enkelte veje. Så få kanalmeter som muligt skal være opgravet på en gang. Ved gennemførelse af projekterne er vigtigt med et højt informationsniveau i forhold til beboerne i områderne. Også her er hjemmesiden et rigtig godt redskab. Upload kortmateriale eller oversigttegninger der viser hvornår og hvor man arbejder i de forskellige områder. Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma 20

21 1. Planlægningsfasen Forudgående overvejelser Markedsføringsstrategi Tid- og handlingsplan ift. kommunikation 2. Myndighedsfasen Projektansøgning Dialog med berørte parter 3. Opfølgning med kommunikation/salg Tid- og handlingsplan ift. kommunikation 4. Udførelsesfasen Tilbudsdel Projektdel Information

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere