Vejledning til DILEMMA-spillet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til DILEMMA-spillet"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Indledning Globaliseringen har vendt op og ned på det globale arbejdsmarked: Arbejdspladser flytter rundt i verden, og det sætter løn- og arbejdsvilkår under pres. Vi køber flere og flere varer, der er produceret langt fra, hvor vi bor ofte i fattige lande, hvor arbejderne får en løn, de ikke kan leve af og arbejder under vilkår, der er skadelige for deres helbred. Regeringer, arbejdsgivere og arbejds tagere har gennem Den Internationale Arbejdsmarkedsorganisation, ILO, fastsat en række elementære principper og rettigheder, der er gældende på arbejdsmarkedet. Disse grundlæggende faglige rettigheder skal respekteres, uanset om man arbejder i Danmark eller i verdens fattigste lande. Fagbevægelsen kæmper for, at globaliseringen ikke bliver et redskab til at svække disse rettigheder og forværre menneskers arbejdsforhold. Dilemma på sporet af globale rettigheder giver et indblik i og en mulighed for at diskutere en række vigtige temaer såsom arbejdsmiljø, børnearbejde, retten til at organisere sig, kollektiv forhandling og ikke mindst fattigdom, og hvad det betyder for mennesker, når deres rettigheder krænkes. Eleverne bliver præsenteret for fem figurer fra hhv. Bangladesh, Danmark, Honduras, Rumænien og Zambia og skal hjælpe dem med at træffe valg, der bl.a. påvirker deres sundhed, arbejdsforhold og levevilkår. De fem figurer er fiktive, men deres situation og mange af de dilemmaer, de lander i, er baseret på reelle valg, som mennesker i hele leverandørkæden står over for hver dag. 2

3 Vejledning til DILEMMA-spillet Spillet er et online interaktivt dilemmaspil, hvor eleverne præsenteres for en af de fem figurer og følger den pågældende figur igennem en række dilemmaer, hvor det er op til den enkelte elev eller gruppe af elever at træffe de bedste, eller i flere tilfælde mindst dårlige valg. Når Mira fra Bangladesh f.eks. skal disponere sin ringe løn fra tøjfabrikken imellem sig selv og sin fattige familie derhjemme, kan det moralske valg ende med, at hun ikke selv får mad nok. På hver figurs identitetskort er det muligt at følge med i, hvordan figuren klarer sig på forskellige parametre, afhængigt af elevens/elevernes valg. Her er det samtidig muligt at sammenligne figurens udvikling (de kraftige farvebjælker) med det udgangspunkt, som figuren havde i starten af spillet (de lysere farvebjælker). Spillet har også en gaming-del, hvor eleverne selv skal være hurtige på tasterne, når de f.eks. hjælper Victor Gonzales med at plukke bananer i et urimeligt højt tempo, som afføder en svær nedslidning af kroppen. På denne måde leger eleverne sig ind i de situationer, som de fem figurer i spillet står i til hverdag. Eleverne bliver hele tiden guidet igennem spillet fra dilemma til dilemma, og undervejs støder de også på sider med cases og faktabokse, der præsenterer dem for en række virkelige historier, som kan være med til at uddybe deres forståelse af de forskellige figurtypers hverdag, rettigheder og vilkår. Umiddelbart vil det være let at lade almindelige elever fra klasse kaste sig over spillet og selv erfare dets logik og pointer. Det kræver ikke den store forberedelse fra lærerens side (selvom det er en god idé, hvis læreren selv har prøvet at spille spillet). Derimod vil spillet naturligvis lægge op til en efterbehandling og evt. viderebearbejdning i klassen. Derfor vil vi i det følgende give et bud på en måde at strukturere et undervisningsforløb på ud fra tre forskellige tidsrammer. Har du, som lærer, mulighed for at sætte 2-4, 4-8 eller 8+ timer af til forløbet? 3

4 Efterbehandling af spillet DILEMMA-spillet kan bruges på flere forskellige måder i undervisningen og er derfor en fleksibel medspiller for læreren. FORLØB PÅ 2-4 TIMER I et kort forløb på 2-4 timer foreslår vi følgende brug af DILEMMA-spillet: 1. Spil spillet Eleverne spiller DILEMMA-spillet og prøver minimum en og gerne flere af figurerne i spillet. Sæt god tid af til spillet og de case-historier, som eleverne støder på undervejs. 2. Debat på klassen Efter at eleverne har spillet DILEMMA, gjort sig nogle erfaringer og tilegnet sig viden fra spillet, afholdes en fælles debat på klassen. Herunder har vi lavet en række spørgsmål, der kan bruges til den fælles debat. Fremgangsmåde og spørgsmål til fælles debat: 1. Diskuter parvis Eleverne snakker sammen parvis. De fortæller, hvilke(n) figur(er) de har spillet, hvilke oplevelser de har fået, og hvad der overraskede dem mest i DILEMMA-spillet. 2. Fælles runde på klassen Alle par fortæller, hvad der har undret eller påvirket dem mest ved spillet. 3. Debat spørgsmål Herefter føres samtalen over i en mere generel samtale og diskussion. Brug spørgsmålene herunder, og tilføj gerne flere selv. 4

5 Hvis I kunne ændre nogle af jeres beslutninger nu, hvad ville I så gøre ander ledes? Hvem af figurerne vil I helst være? Hvem af figurerne har det største ansvar for at forbedre rettighederne på arbejdsmarkedet? Begrebet Den politiske forbruger bruges om mennesker, der tænker over, hvad de køber ind i forhold til deres politiske overbevisning, f.eks. økologiske produkter, Fairtrade osv. Tænker I over, hvordan eller under hvilke forhold de produkter, som I køber, er fremstillet? Har nogle af jer fritidsjobs? Hvis ja, har I så oplevet noget, I ikke syntes var fair ved jeres arbejde? Hvad gjorde I evt. ved det? Hvilke muligheder har vi i Danmark, hvis vi er utilfredse med vores løn, arbejds vilkår osv.? Fagforeninger er faglige fælleskaber, der skal sikre medlemmerne de bedst mulige arbejdsforhold. Kender I nogle fagforeninger? Hvad er fordelene ved at være organiserede i fagforeninger? Hvilke argumenter kan folk have for ikke at melde sig ind i en fagforening? Hvad, tror I, er fagforeningers største udfordringer? 5

6 FORLØB PÅ 4-8 TIMER I et mellemlangt forløb på 4-8 timer foreslår vi følgende brug af DILEMMA- spillet: 1. Spil spillet Eleverne spiller DILEMMA-spillet og prøver minimum en og gerne flere af figurerne i spillet. Sæt god tid af til spillet og de artikler, som eleverne støder på undervejs. 2. Gruppeopgave: Tænketank Efter en gennemgang af ILO s kernekonventioner på tavlen inddeles eleverne i grupper med 4-5 elever i hver gruppe. Overvej, om eleverne skal spille sig selv, eller om de skal påtage sig at være en af de figurer, de har mødt i spillet. Opgaven: I er blevet inddelt i grupper, der hver fungerer som en selvstændig tænketank. I er blevet kontaktet af organisationen Globalt Fællesråd, der arbejder med at forbedre de globale forhold. De har sat et større beløb af til en projektgruppe, der skal forbedre arbejdsmarkedets forhold. Over en 3-årig periode vil de sætte særlig fokus på 3 af ILO s kernekonventioner, som de vil forsøge at forbedre verden over. De har bedt jer om at udvælge de 3 af ILO s kernekonventioner, som I synes, at projektgruppen skal sætte særlig fokus på. Hvilke 3 kernekonventioner vælger I? Begrund jeres valg. 3. Debat på klassen Fremgangsmåde og spørgsmål til fælles debat: 1. Fællesrunde på klassen Hver tænketank (gruppe) fremlægger, hvilke af ILO s kernekonventioner, de vil anbefale at sætte særlig fokus på. De skal kunne begrunde deres valg. 2. Klassens rangliste af ILO s kernekonventioner Skriv alle 8 kernekonventioner op på tavlen. Bed eleverne om at rangere konventionerne efter, hvor vigtige, de synes, de er. Nr. 1 er vigtigst, og nr. 8 er mindst vigtig. Læreren kan være ordstyrer eller give opgaven videre til en elev. 3. Fællesdebat på klassen I kan herefter tage en fælles debat på klassen inspireret af spørgsmålene ovenfor. 6

7 FORLØB PÅ MERE END 8 TIMER I et længere forløb på mere end 8 timer foreslår vi følgende brug af DILEMMA-spillet: 1. Spil spillet (med fokus på at komme helt i dybden) Eleverne spiller DILEMMA-spillet, prøver samtlige figurer i spillet igennem og sørger undervejs for at sætte sig godt ind i de konsekvenser, deres forskellige valg får, samt sørger for at få tygget godt på de forskellige bokse med cases og fakta. 2. Lav et fordybelsesforløb i grupper Eleverne opdeles i fem arbejdsgrupper, hvor hver gruppe skal arbejde med en af figurerne og går i dybden med denne i et miniprojekt, som de slutter med at fremlægge for resten af klassen. Faglige idéer til det selvstændige arbejde (se i øvrigt nyttige links herunder): Forsøg at finde en virkelig udgave af jeres figur eller virksomhedens problemer. Hvad kan I f.eks. researche jer frem til om T-shirtfabrikker i Bangladesh og lignende lande. Undersøg de virkelige forhold for din type figur, og find eksemplificerende historier, som kan genfortælles på klassen. Find en dansk (eller måske endda lokal) pendant til jeres figur, som I kan interviewe m.h.p. at sammenligne deres vilkår og muligheder. Lav en case, der kan fungere som oplæg til debat på klassen. (OBS! Hvis eleverne har meget svært ved selv at finde relevant stof i de to første ovenstående punkter, kan de vælge at kontakte 3F, som kan sætte dem i kontakt med partnere i udlandet. Hvis dette virker for tidskrævende, kan eleverne evt. i stedet forsøge at arbejde mere generelt med emner som fagforeninger, ILO, fattigdom, arbejdsmiljø osv. Også her kan 3F være til hjælp med mere info om deres internationale arbejde) 7

8 3. Hvis der er plads til mere i skemaet: Inviter en 3F-medarbejder ud på skolen. 3F vil meget gerne sende en kvalificeret medarbejder ud for at holde et oplæg og fortælle mere om de forskellige dilemmaer og politiske perspektiver, der ligger i Dilemma-spillet. Kontakt 3F for at høre om mulighederne: 3F hovednummer: F s afdeling for International Solidaritet og Udvikling: Hvor kommer varerne i supermarkederne fra? Tag klassen med i det lokale supermarked og notér, hvor de forskellige varer stammer fra. I et efterbearbejdende researcharbejde i grupper kan eleverne bagefter forsøge at finde ud af, hvordan arbejdsvilkårene og handelsaftalerne er for netop denne type vare og/eller varens oprindelsesland. Dokumentarfilm Der findes naturligvis også filmmateriale, som behandler dette emne yderligere. Her kan f.eks. nævnes Ulandssekretariatets film Den gode vækst og Når tilbud dræber eller dokumentarserien Blod, sved og T-shirts fra DR1. 8

9 Folkeskolens Fælles Mål og DILEMMA-spillet Folkeskolens Fælles Mål er en række faghæfter, der beskriver fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er). Fælles Mål 2009 beskriver bl.a. fagenes fagformål, trinmål, slutmål. I det nedenstående vil vi belyse, hvilke trinmål og slutmål DILEMMA-spillet opfylder, og hvordan læreren derfor kan bruge spillet som en stærk medspiller i undervisningen. I DILEMMA-spillet arbejdes der med centrale områder af samfundsfag og geografi. Spillet handler om rettigheder på det globale arbejdsmarked og nogle af demokratiets grundprincipper såsom forhandling, retten til at danne foreninger osv. DILEMMA-spillet er med til at eksemplificere, hvilke udfordringer og problem er der er på det globale arbejdsmarked, herunder handlen mellem Ilande og Ulande, det globale økonomiske kredsløb og kulturforskelle verden over. Eleverne får erfaringer og tilegner sig viden, der kan give dem større indsigt i debatten om arbejderes rettigheder, fattigdom og globalisering. Udvalgte slutmål for samfundsfag: give eksempler på, hvordan forskellige former for magt og ressourcer har indflydelse på politisk deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt, nationalt og globalt. reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. redegøre for forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform. se sammenhænge mellem politiske synspunkter og økonomiske, sociale og kulturelle placeringer og interesser. Udvalgte slutmål for geografi: give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening. kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik. beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold. beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund. kende til de interkulturelle og mellemmenneskelige relationer. give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf. give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold. 9

10 Faglig viden til læreren GLOBAL FATTIGDOM Mere end en milliard mennesker lever i fattigdom i verden i dag. Fattigdom er mange ting det er mennesker, der sulter, børn, der ikke kan komme i skole, bønder, hvis høst bliver ødelagt pga. manglende regn, mennesker i krig. Og så er det helt almindelige mennesker, hvis løn er så dårlig, at de ikke kan leve af den. Deres arbejdsforhold er skadelige for deres sundhed eller er direkte farlige. Fattigdom og manglen på rettigheder hænger tæt sammen man skal kunne hævde sine rettigheder for at kunne påvirke sit eget liv. Derfor er formålet med dansk udviklingsbistand at bekæmpe fattigdom og indfri grundlæggende menneskerettigheder. HVORFOR ER INTERNATIONAL SOLIDARITET VIGTIG FOR DANSK FAGBEVÆGELSE? Ved stiftelsen af Den Internationale Arbejderforening for Danmark i 1871 af Luis Pio var industrien i fuld fremmarch i Danmark. Lønnen var lav og arbejdstiden lang op til timer i døgnet om sommeren. Hoved formålet for fagbevægelsen var derfor især at kæmpe for højere løn og kortere arbejds tid. I Danmark arbejder fagbevægelsen fortsat for at sikre ordentlige løn- og arbejds forhold på danske arbejdspladser samt at sikre, at arbejderes rettigheder ikke bliver krænket. Det er gennem overenskomsterne, der er en aftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, at løn og arbejdstid mm. fastsættes. En virksomhed bliver overenskomstdækket ved at tilslutte sig en overenskomst forpligtet arbejdsgiverforening eller ved selv at underskrive en overenskomst med en fagforening. Som arbejdstager indgås overenskomsterne kollektivt det vil sige, at man som arbejdstager kun er dækket af en overenskomst, hvis ens arbejdsplads er overenskomstdækket. Fagbevægelsen har altid haft et internationalt sigte, og det er ikke blevet mindre vigtigt i dag. Arbejdsgiverne bliver mere og mere internationale der kan være tale om store multinationale selskaber, men også om mindre virksom heder, der flytter hele eller dele af deres ordrer til fattige lande, hvor de kan få deres varer produceret billigt. Hvis ikke fagbevægelsen arbejder sammen på tværs af grænser, så bliver almindelige arbejdere, det være sig i Danmark eller Bangladesh, ofre for det såkaldte ræs mod bunden, hvor lønning er bliver lavere og lavere. Arbejdsmiljø og sikkerhed bliver ligeledes overset i kampen for at produktionsomkostningerne skal være så lave som muligt. Og så kan det blive svært at holde fast i vores aftalesystem og forhandle overenskomster, som er selve kernen i den danske arbejdsmarkedsmodel. 10

11 Dansk fagbevægelse arbejder tæt sammen med fagbevægelsen i andre lande gennem nordiske, europæiske og internationale branche organisationer det kan f.eks. være fødevarearbejdere og landarbejdere, bygnings- og træarbejdere, transportarbejdere eller offentlige ansatte. På samme måde er dansk fagbevægelse medlem af International Trade Union Confederation (ITUC), der bl.a. gennem globale kampagner og fortalervirksomhed over for globale institutioner arbejder for internationalt at fremme og beskytte arbejder es rettigheder og interesser. 11

12 ILO kernekonventioner Regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere har igennem Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) fastsat de elementære principper og rettigheder på arbejdsområdet. Disse rettigheder og principper har enten form af konventioner, som regeringer kan tilslutte sig og ratificere, hvorefter de forpligter sig til at implementere disse rettigheder og principper i national lov samt at rapportere tilbage til ILO. Der kan også være tale om anbefalinger, som er guidelines, der ikke er juridisk bindende. Otte konventioner er blevet identificeret som kernekonventioner, da de dækker de mest fundamentale principper og rettigheder, nemlig: Retten til at organisere sig, retten til kollektiv forhandling, afskaffelse af alle former for tvangsarbejde, afskaffelse af børnearbejde og afskaffelse af diskrimination på arbejdsmarkedet. De otte kernekonventioner er: C029, om tvangsarbejde: Tvangsarbejde og arbejde med fare for straf er ulovligt, undtagen i visse tilfælde, eksempelvis i militær eller som straf efter en lovlig retssag. Tvangsarbejde må aldrig være skadeligt, og aldrig indgå i produktionsvirksomheder eller i minearbejde. C087, om retten til at organisere sig: Arbejdstagere og arbejdsgivere har ret til at danne og blive medlem af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, samt i internationale netværk. Myndigheder må ikke blande sig i eller opløse fagforeninger/arbejdsgiverorganisationer. C098, om retten til at organisere sig og indgå i kollektiv forhandling: Arbejdsgivere må ikke nægte at ansætte fagforeningsmedlemmer, og de må ikke blande sig i fagforeningers arbejde. Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger har ret til at indgå i frivillig forhandling. C100, om ligeløn: Mænd og kvinder skal have lige løn for lige arbejde. C105, om afskaffelse af tvangsarbejde: Tvangsarbejde må aldrig bruges til at øge økonomisk vækst, for at disci plinere arbejdere, for at straffe folk, der har deltaget i strejker, for at diskriminere/straffe folk pga. race, nationalitet, religion eller social status. 12

13 C111, om afskaffelse af diskrimination: Alle har lige adgang til job og erhvervsuddannelse uanset køn, race, etnicitet, religion, seksualitet og politisk overbevisning. C138, om minimumsalder: Alle lande sætter selv en minimumsalder for arbejde. Denne må dog aldrig være lavere end alderen for at afslutte obligatorisk skolegang, og aldrig yngre end 15 år. I lande med dårlig økonomi og skolegang kan minimumsalderen sættes til 14 år. Ved farligt arbejde må minimumsalderen aldrig være lavere end 18 år. Minimumsalderen gælder ikke for arbejde udført i forbindelse med uddannelse og i nogle tilfælde i forbindelse med perfor mance (f.eks. ved medvirken i en film eller et teater). C182, om afskaffelse af de værste former for børnearbejde: Regeringer skal ved lov sørge for, at alle under 18 år fjernes fra værste form er for børnearbejde (f.eks. tvangsarbejde, børneprostitution, børneporno, drug trafficking, børnesoldater eller gældsslaveri). Man skal være opmærksom på særlige risici for piger. Regeringer har ansvar for, at disse børn reintegreres i samfundet og sikres adgang til elementær skolegang eller faglig uddannelse. 13

14 Nyttige links Herunder henvises til en række links, der kan være nyttige for lærere og elever i arbejdet med DILEMMA-spillet og den efterfølgende efterbehandling. 3F s historie: Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv: Beskæftigelsesministeriet: Danida: FAOS liste over arbejdsmarkedsbegreber: ILO s hjemmesiden om kernekonventioner: ITUC (International Trade Union Confederation): Leksikon over arbejdsmarkedsbegreber: Labour Start: LO: LO s historie: Ulandssekretariatet: The World Bank. Stor database med statistik om forhold i alle verdens lande: 14

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse Periode Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering/Opfølgning Uge 33-36 Individ Fællesskab. - beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. - give eksempler på, hvordan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009.

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009. Lærervej l edning Lærervejledning til Hallo Berlin med klassen på tur og Hi London med klassen på tur Peter Bejder, Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Fotos Forside: Omslag Hallo Berlin og Hi London

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om internationale regler og rammevilkår

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Fair trade-kriterier i Danmark

Fair trade-kriterier i Danmark Fair trade-kriterier i Danmark De følgende produktions- og handelskriterier udgør en fælles minimumsstandard for handel i Danmark med fair trade-varer fra ulande. Kriterierne er vedtaget i Fair Trade Danmark,

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag Idékatalog Børnekonventionens 24-års fødselsdag Til lærerne: Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. november 2013.

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 Cykelstatistik Før første branchemøde og nu! Metal hovedstaden havde 152 medlemmer fra branchen, det er nu

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Planen for samfundsfag i 9. klasse på Øse Efterskole i skoleåret 2013/14 er udarbejdet med udgangspunkt i skolens værdier, samt trinmål og slutmål for faget.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Forskellige skoler til forskellige børn

Forskellige skoler til forskellige børn Forskellige skoler til forskellige børn Bangladesh. Børn fra de fattigste familier i Bangladesh har hverken mulighed for at gå i en privat eller offentlig skole. På skoler, som er drevet af organisationer,

Læs mere

Ideer til opgaver og aktiviteter

Ideer til opgaver og aktiviteter 7 Ideer til opgaver og aktiviteter 1. Fælles definition af rammer for godt arbejde for børn Opdel klassen i mindre grupper, som kan kigge på MEGAFONEN på en PC eller evt. på et udskrift. Bed eleverne om

Læs mere

Bilagssamling. Høreforeningens støjkasser

Bilagssamling. Høreforeningens støjkasser Bilagssamling Høreforeningens støjkasser Bilagssamling side 1 af 15 Indhold Fakta 03 Tip en 13 er 04 Facitliste til Tip en 13 er 05 Find selv svaret 06 Støjdagbog 07 Støj og tidsfaktor Mp3 afspillere 08

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Sæt strøm på dit kvarter

Sæt strøm på dit kvarter Sæt strøm på dit kvarter Tværgående erfaringer Denne artikel går på tværs af de mange cases, der er blevet indsamlet under projektet: Sæt strøm på dit kvarter. Læs om borgernes og planlæggernes nye roller

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb Passet giver dig et overblik over CISV s tilgang til fredsuddannelse. Passet er en praktisk guide til, hvad vi arbejder med, og hvorfor vi gør det. det kan bruges som

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere