Strategi for udvikling af Smarter Community i Syddjurs Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling af Smarter Community i Syddjurs Kommune."

Transkript

1 Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Specificering af Ansøgning om deltagelse i kampagnen Yderkommuner på Forkant Strategi for udvikling af Smarter Community i Syddjurs Kommune. Der ansøges hermed om ,- kr. til at gennemføre en analyse- og strategiproces, der fokuserer på styrkelse af iværksætteri og bosætning. Processen leder frem til en ny strategiplan, der bygger videre på Syddjurs Kommunes vision om at blive Smarter Community i samspil med borgere og erhvervsliv. Indhold Indledning Fra digital rygrad til Smarter Community...1 Projektbeskrivelse...2 FASE 1: Analyse...3 FASE 2: Strategiudvikling...4 FASE 3: Beslutning...5 Fase 4: Forankring...6 Sydddjurs Kommunes udfordringer...6 Erhvervsudvikling...6 Befolkningssammensætning...7 Digital modenhed...7 Er der potentialer?...8 Organisering...8 Tidsplan...9 Økonomi...9 Øvrige strategi- og planlægningsprocesser...10 Afslutning...10 Projektets ansvarlige og kontaktperson:

2 Indledning Fra digital rygrad til Smarter Community Syddjurs Kommunes placering på Danmarks- og verdenskortet gør, at kommunen både er udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen fortsætter med fuld styrke og efterhånden sætter alle landdistrikter under pres. Men på den anden side er kommunen placeret tæt Aarhus og dermed på en af Danmarks største vækstregioner og kommunen har med Mols Bjerge enestående landskabelige kvaliteter, som øger kommunens konkurrenceevne. I Syddjurs Kommune kan udviklingen være negativ, som den er det i kommunens østlige dele eller den kan være meget positiv, som den er det i kommunens vestlige dele. Og fra politisk side vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at så stor en del af kommunen som overhovedet muligt kommer ind i en positiv udvikling og det gælder både vores nuværende og kommende borgere, vores erhvervsliv og iværksætteri, og vores kommunale virksomhed. Vi tror på, at adgang til digital netværk og højhastighedsinternet er en hjørnesten i en fremtidssikring af kommunens samlede konkurrenceevne, og Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog derfor i 2013, at der i årene 2014 til 17 etableres en digital fiberinfrastruktur i hele Syddjurs Kommune. Vi bliver dermed løftet op på et niveau, som dels tilgodeser udvikling af kommunens virksomhed og produktivitet, og dels erhvervslivets, borgernes og turisternes behov for adgang til fremtidssikret højhastighedsnet og kommunikationsnetværk. Vi tror også på, at en solid digital rygrad forbedrer rammevilkårene for alle aktører i Syddjurs Kommune, men vi ved også, at en samlet strategisk udvikling mod at blive et Smarter Community kræver, at vi tænker bredere, at vi nedbryder traditionelle kommunale siloer, og at får skabt en tættere dialog til vores borgere og erhvervsliv. Som Smarter Community vil vi udvikle vores kommune sammen med borgerne og erhvervslivet og sikre opbakning til de store linjer for det kræver både beslutninger, der skaber glæde, men også beslutninger, der vil gøre ondt. Men svære beslutninger er nødvendige, og vores erfaring er, at svære beslutninger forankres bredere, hvis de sker på et oplyst grundlag. Med dette projekt vil vi derfor skabe et oplyst beslutningsgrundlag for vores politikere, borgere og erhvervsliv. Vi vil skabe klarhed over, hvilke udfordringer vores landdistrikter står over for. Vi vil skabe så præcise nøgletal som overhovedet muligt på, hvilken effekt en udrulning af digital infrastruktur har for produktiviteten i erhvervslivet og i kommunen som virksomhed, for graden af iværksætteri i vores kommune og for vores evne til at tiltrække og fastholde borgere i kommunen. 1

3 På et oplyst grundlag vil vi derefter arbejde med, hvordan vi kan udvikle vores kommune igennem ambitionen om at blive Smarter Community. Vi ved, at den digitale infrastruktur bliver en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale velfærdstjenester, optimere kommunikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller altså et særdeles godt udgangspunkt for at blive smartere! Men vi ved også, at vi skal tænke bredere, hvis vi skal nå målet om at blive Smarter Community. Vi vil derfor tage udgangspunkt i en meget bred forståelse af, hvilke områder vi som kommune kan optimere på vores rejse mod at blive Smarter Community: Økonomi og vækst Velfærd og sundhed Kultur, læring og uddannelse Mennesker og potentialer Digital Infrastruktur Mobillitet Energi og omgivelser Governance Syddjurs Kommune Smarter Community Ovenstående model viser, hvordan vi med den kommende digitale infrastruktur som det bærende element kan udvikle vores kommune til at blive et Smarter Community. Modellen illustrerer den bredde, og den nedrydning af eksisterende forvaltningsmæssige logikker, som vi finder helt nødvendige, hvis vi skal blive en yderkommune på forkant. Vi tror på, at hvis vi tænker smartere, når vi udvikler fremtidens lokalsamfund, så kan vi sikre vores kommunes konkurrenceevne og udnytte de potentialer og kvaliteter, som vores placering på verdens- og Danmarkskortet giver os. Projektbeskrivelse Med dette projekt ønsker vi at gennemføre et analyse- og strategiforløb, som i sidste ende skal munde ud i en strategiplan, der bliver vores styringsværkstøj, når vi frem mod 2030 arbejder mod at blive et Smarter Community. Projektet består af fire faser: Fase 1: Analyse Fase 2: Strategiudvikling Fase 3: Beslutning Fase 4: Forankring 2

4 FASE 1: Analyse I erkendelse af at svære beslutninger træffes bedst på så oplyst et grundlag som overhovedet muligt, så er det naturligt, at dette projekt indledes med opbygningen af en solid viden om, hvilken udvikling Syddjurs kommune står midt i, og på hvilken måde vi kan forvente at påvirke denne udvikling. -Vi er ikke i tvivl om, at Syddjurs Kommunes meget ambitiøse udrulning af digital infrastruktur vil bidrage til at forbedre produktiviteten i erhvervslivet og hos kommunen som virksomhed men vi kan ikke dokumentere det. -Vi er også sikre på, at adgangen til højhastighedsinternet via fiber vil gøre Syddjurs Kommune til et mere attraktivt sted at bosætte sig men vi kan ikke dokumentere det. -Og så tror vi på på, at rammevilkårene for iværksætteri bliver langt bedre, når muligheden for at koble sig på den digitale infrastruktur er til stede men heller ikke dette kan vi dokumentere. For at imødekomme vores udfordringer og for at tydeliggøre værdien af vores arbejde mod at blive et Smarter Community, vil vi skabe et kvalificeret overblik over, hvordan udviklingen i vores forskelige dele af kommunen har været. Vi vil også arbejde bredt med de udfordringer, som er kendte for kommuner, der som vores, har en eller flere af de udfordringer, som er typisk for danske landkommuner. Vi vil analysere befolkningsudviklingen og ikke mindst fokusere på udviklingen i alderssammensætningen. Vi vil gå i dybden med flyttemønstrene internt og eksternt i kommunen. Vi vil analysere erhvervsudviklingen og graden af iværksætteri for virksomheder i vores kommune, og vi vil se nærmere på udviklingen i beskæftigelsen for vores borgere i forskellige dele af kommunen. Vi vil se nærmere på boligudbuddet og boligmarkedet i vores byer og landdistrikter, og vi vil skabe overblik over vores kommunale servicefunktioner og vurdere, hvilke der er under pres. Alt sammen en helt klassisk tilgang til strategisk landdistriktsudvikling. MEN vi vil gerne kunne dokumentere værdien af at arbejde mod at blive smart community, og vil, igennem hele undersøgelsen, have fokus på at analysere, - Hvilke effekt vi har eller kan forvente at få af de smart community-initiativer, som vi ønsker at implementere. Her skal værdien af vores basisprojekt, den digitale rygrad, selvfølgelig være det mest centrale. Vi vil derfor arbejde med før-efter-analyser af de områder, hvor den digitale rygrad er udrullet. Og vi vil, vha. erfaringstal fra ind- og udland, søge at opbygge økonomiske modeller, der giver os en velbegrundet formodning om, hvilke produktivitetsforbedringer vi kan forvente af vores udrulning. Vi tror på værdien af den digitale rygrad, og vi meget gerne lader det komme an på en prøve. Med disse analyser vil vi stå med et stærkt udgangspunkt for at indlede en politisk proces, som kan belyse om behover for politiske valg. Vi vil 3

5 da have den nødvendige dokumentation af, hvor udfordringerne er størst, men vi vil også have en nøgtern vurdering af, hvilke potentialer vi har for at modarbejde den negative udvikling. Vi er dog indstillede på, at der måske viser sig at være dele af kommunen, hvor vi måske ikke kan skabe en positiv udvikling og så er det måske smartere at prioritere vores hjælp andre steder. FASE 2: Strategiudvikling Med udgangspunkt i det oplyste beslutningsgrundlag, der blev opbygget i Fase 1, vil vi her i Fase 2 tage arbejdstøjet på og finde ud af, hvordan vi kan udvikle Syddjurs Kommune til at blive Smarter Community frem mod For vi ved, at Smart Community er vores mål, vi ved at vi får en digital infrastruktur i hele kommunen, og vi tror på, at vi ved at tænke smartere og arbejde bredere kan forbedre vores kommunes konkurrenceevne og vende vores placering på verdens- og Danmarkskortet til en fordel frem for en ulempe. MEN vi ved ikke endnu, hvad det præcis er for områder, vi vil prioritere i vores udvikling. Og derfor vil vi igennem en politisk strategiproces arbejde med at finde de indsatsområder, vi ønsker at sætte forrest i vores udvikling frem mod Vi ønsker en strategiproces, hvor vi kommer i dybden med alle de meget forskellige potentialer, der findes i Syddjurs Kommune. Vi vil derfor skabe en proces, hvor vores politikere fysisk møder vores borgere og erhvervsliv forskellige steder i kommunen altså reelle fysiske møder. Disse møder skal følges op af en åben debat igennem nyskabende inddragelsesværktøjer altså digitale møder. Her vil vi igennem en aktiv deltagelse fra kommunens side få borgere og virksomhederes hjælp til at finde de rigtige indsatsområder, som kan hjælpe vores kommune med at blive Smarter Community. Helt konkret kunne denne platform være tagdel.dk, hvor vi som kommune kunne udfordringer til vores borgere, og hvor vi måske ligefremt frit og uforpligtende som embedsmænd og politikere kunne bidrage til at løse udfordringer stillet af os selv, vores borgere eller vores erhvervsliv. Mulighederne er mange, men det kræver, at vi som kommune har modet til at slippe kontrollen med debatten og det mod har vi! Strategiudviklingen spænder altså over fysiske og digitale møder imellem kommunens politikere, kommunens borgere, erhvervslivet og lokale initiativgrupper. Med denne bredde i debatten er det vigtigt, at det gøres klart fra starten, hvilken reel indflydelse det er muligt at få igennem de fysiske og digitale møder. Og netop derfor er det vigtigt, at strategiudviklingen indledes med et politisk visionsseminar, hvor den overordnede idé om Smarter Community konkretiseres, og hvor de politiske rammer omkring strategien fastlægges. Derved skabes de rammer, som de øvrige parter har mulighed for at udfylde. At 4

6 kende rammerne styrker ejerskabet og minimerer antallet af skuffelser. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at der fra politisk side er villighed til at lade borgerne og erhvervslivet udfylde de rammer, der bliver givet, selvom de måske ikke udfyldes som politikerne ville have gjort det. Og denne villighed har vi. At tænke smart dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en by- og landdistriktsudvikling præget af bæredygtighed. De mindste byer, landsbyer og landdistrikter er også påvirket af den nye digitale virkelighed og med den kommende digitale rygrad bliver de i stand til at omstille sig hurtigere. De lokale vilkår og løsninger er forskellige, men alle steder er der potentialer, som bør indgå i en samlet strategi for smart planlægning. Strategierne skal bidrage til værditilvækst for at skabe råderum for nye indsatser, og en yderkommune som vores har brug for en planlægning med optimal nytteværdi og Som gir mening, der kan betale sig, og som gør godt for fremtiden! Det betyder at strategien og implementeringen skal: give os nye redskaber til at fremme en bæredygtig udvikling med begrænsede ressourcer gøre os i stand til at få mere ud af mindre ved at tænke i løsninger på tværs af tidligere tankesæt skabe værditilvækst gennem identificering af nye muligheder med optimal nytteværdi optimere erhvervsmuligheder, vækst- og udviklingspotentialer og styrke iværksætteri. og sikre at der skabes synergi og helhedsorienterede løsninger der samlet inddrager: økonomi, miljø, klimatilpasning, trafik, social- og sundhedsforhold, uddannelser og kulturliv. Ved at gennemføre en strategiproces, hvor rammerne for debatten skabes på et politisk seminar, og hvor rammerne udfyldes igennem uformelle fysiske og digitale møder, tror vi på, at vi etableret et tilstrækkeligt fundament af inddragelse til, at der senere kan skabes strategiske beslutninger, som er solidt forankret hos borgerne, i erhvervslivet og i kommunens politiske og administrative lag. FASE 3: Beslutning Med det oplyste beslutningsgrundlag fra Fase 1 og den brede debat mellem politikere, borgere, erhvervsliv og lokalområder fra fase 2, er det dermed skabt en robust platform for at træffe politiske beslutninger om den langsigtede strategiske udvikling af kommunen. Næste element i processen er derfor et politisk beslutningsseminar, hvor politikerne i Syddjurs Kommune træffer de vigtige strategiske valg, som skal sikre, at Syddjurs Kommune kan udvikle sig til at blive Smarter Community i

7 På baggrund af seminaret udarbejdes den endelige strategi. Om det reelt bliver med Smarter Community som overskrift er selvfølgelig afhængig af den samlede udviklingen i processen, og det samme gælder for indholdet i den endelige strategi. Men af konkrete indsatsområder, der kunne prioriteres har vi foreløbig følgende i tankerne, hvis overskriften bliver Smarter Communities 2030: Strategiplanens hovedområder kunne være: Erhvervsudvikling (nye virksomhedsmodeller, iværksætteri og beskæftigelse) Civilsamfund (samskabelse via netværk og alliancer) Digitalisering (Smarter Community) Strategiplanens sekundære områder kunne være: Udvikling af Business Region Aarhus Landsbyudvikling (med udgangspunkt i Smarter Community) Mobilitet Velfærdsteknologi Turisme (erhvervspotentialet / digitale muligheder) Fase 4: Forankring Projektet sidste fase handler om at få den udarbejdede og vedtagne strategi forankret blandt borgere og erhvervsliv. En væsentlig del af forankringsprocessen har fundet sted, da borgere og erhvervsliv blev inddraget, men det er vigtigt at politikerne tør stå ved deres strategiplan, da den skal fungere som styringsværktøj frem mod Ved at etablere fysiske møder med borgerne, hvor politikerne præsenterer resultatet af det omfattende arbejde fra projektet sikres det, at borgerne og erhvervslivet får mulighederne for at se politikerne i øjnene, mens de får forklaret, hvorfor de svære beslutninger er blevet truffet. Dette skaber ejerskab hos borgere og erhvervsliv, hvilket selvfølgelig er vigtigt. MEN hvad der er mindst lige så vigtigt er, at det samtidig skaber politisk ejerskab at borgerne og erhvervslivet i øjnene. Og det politiske ejerskab er helt afgørende for, at strategien bliver ved med at være ledestjerne for den generelle udvikling af kommunen helt frem mod For en strategi har kun værdi, når den anvendes. Og en langvarig anvendelse kræver bred politisk enighed og stort politiks mod og i Syddjurs Kommune kan vi levere begge dele! Sydddjurs Kommunes udfordringer Erhvervsudvikling Trods positive bosætningstal, stort turismepotentiale og massiv udbygning af den digitale infrastruktur frem mod 2017 er Syddjurs Kommunens erhvervsudvikling under pres og antallet beskæftigede med 6

8 arbejdssted i Syddjurs har siden 2009 været faldende. Kommunen har svært ved at opretholde beskæftigelse i de traditionelle erhverv og der er således brug for en strategisk indsats, der kan understøtte erhvervsudvikling i en bredere forstand, hvor iværksætteri og udvikling af de kreative erhverv spiller en større rolle. Kilde Danmarks statistik Befolkningssammensætning Aldersfordelingen i Syddjurs Kommunes befolkningen er skæv og tilvæksten af ældre og plejekrævende borgere presser økonomien selvom kommunen set i forhold til landsgennemsnittet har et stort antal efterlønsmodtagere, der som gruppe potentielt indeholder et stort civilsamfundspotentiale. Der er således brug for en strategi der kan identificere og udfolde civilsamfundets potentialer og og iværksættertrang. Kilde: Geomatic geodemografisk rapport jan 2015 Digital modenhed Den digitale modenhed hos borgerne i Syddjurs Kommune ligger under landsgennemsnittet, og uden en strategisk indsats vil den overordnede digitale infrastruktur, der udrulles frem mod 2017, ikke kunne udnyttes. Det vil være strategiens opgave at styrke og samordne erhvervsudvikling, handel, velfærd, turisme og civilsamfundsengagement, og samtidig erkende en realistisk udviklingsstrategi. 7

9 Kilde: Geomatic geodemografisk rapport jan 2015 Er der potentialer? Syddjurs Kommune er beliggende på den sydlige del af Djursland og karakteriseres ved en meget smuk natur med Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft og adskillige kilometer kyststrækning med mange rekreative muligheder, og er kendt som et af de bedste feriesteder i Danmark, med en forholdsvis stor del af boligmassen som sommerhuse. Og med knap 22 km til Danmarks næststørste by og kraftcenter, der som vækstcenter, med universitets- læreanstalter og hospitaler, bør der ligge store potentialer i Syddjurs kommune for vækst og udvikling inden for erhverv, handel og iværksætteri som skal afdækkes og understøttes i strategien. Organisering Strategiudviklingen forankres i et Smarter Community Lab der vil virke som omdrejningspunkt og sekretariat for den samlede proces, og projektorganisationen bygges op som en tostrenget organisation. Den ene streng forankrer strategien i kommunens administration og i det politiske system. Denne projektorganisation er hierarkisk opbygget og tilpasset kommunes beslutningsstruktur. Den formelle projektorganisation 8

10 Den uformelle projektorganisation Den anden streng i projektorganisationen er den mere operative del, der arbejde med selve strategiudviklingen. Denne organisation er en cirkulær organisation, der sikrer en samskabende procesmodel. Projektets styregruppe er til stede i begge dele af projektorganisationen og sikrer, at organisationerne fungerer optimalt parallelt ligesom den strategiansvarlige går igen i begge strenge af projektorganisationen. Tidsplan Projektet forventes at følge flg. overordnede tidsplan: Planstrategiarbejde Udvikling af Smarter Community Etablering af internt team Udpegning af strategisk rådgiver Fase 1: Analyse Fase 2: Strategiudvikling Fase 3: Beslutning Fase 4: Forankring Bemærk venligst, at strategiudviklingen er delt i to faser. Dette skyldes, at der skal være tid til at afslutte planstrategiarbejdet i kommunen. Økonomi mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Udgifterne i forbindelse med strategiarbejdet forventes at omfatte: Kortlægning, strategiudvikling, processtyrring, regnskab Rådgivning: Kortlægning, strategiudvikling og kommunikation Markedsføring, Roadshow, PopUp shops og PR/portaler Medarbejderressource hos Syddjurs kommune (kapitaliseret) Samlede omkostninger: Ansøgt beløb Egenfinanciering Balance 0 9

11 Økonomiudvalgsbeslutning om fiberkommune Syddjurs og højhastighedsnet omfatter økonomi til realisering af relevante initiativer med relation til udrulningen og strategiplanen ses som et yderst relevant initiativ. Fra tilknyttede bevilling prioriteres ,- kr.. og Øvrige strategi- og planlægningsprocesser Smart Community strategien relaterer sig til følgende af kommunens øvrige strategier og planer: Erhvervshandlingsplan Civilsamfundsstrategi Planstrategi 2015 Sag om udbygning af digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune op til et fremtidssikret niveau. Afslutning Strategien vil bidrage til en større forståelse af digitalisering, erhvervsliv og civilsamfunds indvirkninger på hinanden og mulighederne for at samskabe på tværs med hinanden og herigennem sikre den vækst, beskæftigelse og udvikling, der skal bringe Syddjurs Kommune ind i fremtiden. Projektets ansvarlige og kontaktperson: Henrik Friis, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, mobil: Med venlig hilsen Henrik Friis Mob

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014.

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. Forslag Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. I forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan for Ærøskøbing, besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Brundtlandrapporten, 1987

Brundtlandrapporten, 1987 Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Brundtlandrapporten, 1987 Politisk

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13 1 Sæt fokus på produktiviteten med et nyt lønsystem Konsulent Otto Aagaard Konsulent Indledning - Løn som ledelsesværktøj - Fem gode råd til vækst - Produktivitet og ledelse 3 Fokus på produktiviteten

Læs mere

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

nytårsaften holder optimister sig vågne for at tage hul på det nye år. Medens pessimister holder sig vågne for at sikre, at det gamle år slutter.

nytårsaften holder optimister sig vågne for at tage hul på det nye år. Medens pessimister holder sig vågne for at sikre, at det gamle år slutter. Elvin J. Hansens tale til nytårskur med Erhvervs- og udviklingsrådet den 11.01.2012 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er godt at se, at så mange igen i år har fundet tid til at deltage i vores fælles

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere