BPSD. Definitionen lægger op til, at BPSD kun omfatter symptomer, der skyldes demens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPSD. Definitionen lægger op til, at BPSD kun omfatter symptomer, der skyldes demens"

Transkript

1 BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved konsensuskonference i 1999 (IPA) Definition: Symptomer på forstyrret sansning, tankeindhold, humør og adfærd, der hyppigt opstår ved demens Symptomer ikke årsag eller diagnose (ikke udtømmende)

2 BPSD Integrerede og meget hyppigt forekommende non-kognitive symptomer ved demens Handlemønstre, der er uhensigtsmæssige, socialt uacceptable og/eller belastende Psykiske symptomer, som også forekommer ved andre tilstande end demens Definitionen lægger op til, at BPSD kun omfatter symptomer, der skyldes demens

3 Adfærdsforstyrrelser Aktivitetsforstyrrelser Apati Vandren (følgen efter, ambulering) Handlen (gentagelser, pille/samle/gemme) Råben Fjendtlighed/aggressivitet Grovmundethed Verbal aggressivitet Fysisk aggressivitet (evt. uforudsigelig vold) Hæmningsløshed Afklædning, urenlighed eller anden ukritisk opførsel Seksualisering Søvnforstyrrelser Særlige tilstande Agitation (definition: upassende verbal, vokal og motorisk aktivitet) Solnedgangssyndrom Katastrofereaktion

4 Psykiske symptomer Følelsesmæssige angst, irritabilitet/vrede, labilitet Humørmæssige depressive symptomer, eufori Illusionære (agnotisk misidentifikation/-tolkning) fordoblingsfænomer, fantomgæstsyndrom, spejlingsagnosi, billed-/fjernsynsagnosi Psykotiske vrangforestillinger (bestjæling, sammensværgelse, utroskab, forladthed, Capgras syndrom) hallucinationer (især på synet) Konfabulatoriske (opdigtet tankeindhold)

5 NPI (NeuroPsychiatric Inventory) BPSD vurderingsskala (alle demensformer) 12 items: vrangforestillinger hallucinationer agitation/aggression depression/dysfori angst eufori/opstemthed apati/ligegyldighed manglende hæmning irritabilitet/labilitet afvigende motorisk adfærd søvn appetit Symptomerne identificeres og gradueres efter hyppighed, sværhedsgrad og belastning ud fra interview af pleje-/omsorgspersoner

6 Prævalens NPI Ved baseline Over 5 år (%) Vrangforestillinger Hallucinationer Agitation/aggression Depression/dysfori Apati/ligegyldighed Eufori/opstemthed 1 6 Angst Manglende hæmning 7 31 Irritabilitet/labilitet Afvigende motorisk adfærd 7 52 Mindst et item Cache County Study: 408 incidente, hjemmeboende demente (Steinberg et al, 2008)

7 Forekomst Ved LBD og FTD indgår BPSD som en del af diagnosekriterierne BPSD er ofte fasespecifik og forbigående, men kan også være debutsymptom Tidlige faser Følelses-/humørmæssige symptomer Senere faser Illusionære/psykotiske symptomer og adfærdsforstyrrelser Ofte flere symptomer samtidigt, der være relaterede

8 Konsekvenser Patienten fungerer endnu dårligere Belastning og nedsat livskvalitet for pleje- /omsorgspersoner (og patienten) Hyppigste årsag til indlæggelse og indflytning i plejebolig Udgør en betydelig del af de samlede omkostninger til pleje og behandling af demente

9 Årsager til og forhold af betydning for udvikling af BPSD Demensfaktorer Demenstype, dysfunktion, sværhedsgrad Helbredsfaktorer Bestående/tilstødende somatisk eller psykisk lidelse evt. i form af delir, smerter, træthed, andet ubehag, svækket syn/hørelse, basale behov, dehydrering, medicinbivirkninger, skadeligt brug af alkohol Tilpasningsfaktorer intelligens, præmorbid personlighed, mestringsstrategier, socialt netværk, livshistorie Samspilsfaktorer forholdet til pleje-/omsorgspersoner, fysiske rammer, struktur

10 Generel udredning af BPSD Oplysninger om livsforløb, interesser, præmorbid personlighed, særlige reaktionsmåder, sårbarheder og psykiatrisk/psykosocial anamnese Identifikation af symptomer (evt. vurderingsskala) Registrering (frekvens, tidspunkt, intensitet, relation) Diagnosticere tilstødende somatisk eller psykisk lidelse (infektion, dehydrering, organpåvirkning, smerter og andet ubehag, depression, psykose) Afdække medicinbivirkninger og skadeligt brug af alkohol Sikre tilfredsstillelse af basale behov (ernæring, væske, hvile, frisk luft, motion, hygiejne, toiletbesøg) Ofte forekommende årsager overstimulation utilstrækkelig kontakt til pleje-/omsorgspersoner urealistiske krav og ufleksibel/intolerant holdning til pt. (dårlig atmosfære) manglende meningsfyldte aktiviteter rutineafvigelser uhensigtsmæssige fysiske forhold (rum, lys, lyd)

11 Udredning af adfærdsforstyrrelser Identifikation og registrering af problemadfærd=målsymptom(er) Analyse af situation(-er), der udløser problemadfærd Opstilling af hypotese om årsagssammenhæng Ændring af pleje-/omsorgsstrategier ud fra hypotese Efterprøvning Effekt dokumenteres Ellers opstilling af ny hypotese osv. Vær altid opmærksom på faldgruber Symptomoverdrivelse, fejlfortolkninger og projektioner

12 Behandling af BPSD Usikker evidens for virkning af psykofarmakologisk behandling ved BPSD (også depression og psykose) Potentielt alvorlige bivirkninger især ved antipsykotisk behandling Udgangspunktet er non-medicinsk behandling under watchful waiting Mere hensigtsmæssige plejestrategier (afledning/skærmning) og fysiske rammer Terapier (sansning, reminicens, motion) Specielt reserveres antipsykotisk behandling til særlige tilfælde (forpinthed, fare) forudgået af risk-benefit vurdering ud fra eksisterende kardiovaskulær risiko Identificere målsymptom(er) - monitorere for virkning og bivirkninger (også kognitive og forlængelse af QTc) Undgå antikolinerge midler (og så vidt muligt også benzodiazepin) Lavere dosis til ældre Start low go slow Planlæg revurdering/seponering Psykiatrisk speciallistopgave, hvis antipsykotisk behandling varer længere end blot nogle uger

13 Psykofarmakologisk behandling af BPSD Visse symptomer lader sig sjældent/aldrig behandle medicinsk (apati, vandren, hæmingsløshed, råben, agnostiske illusioner, konfabulationer, delir) Følelsesmæssige symptomer og adfærdsforstyrrelser ved Alzheimers sygdom og parkinsonistiske demensformer) Antidementika (måske forebyggende virkning) donepezil /Aricept, memantin/ebixa Følelses-/humørmæssige symptomer Serotonerge antidepressiva sertralin/zoloft, citalopram/cipramil Evt. benzodiazepin i en kortere periode oxazepam Psykose Ved parkisonistiske demenformer Obs. bivirkning til dopaminerg behandling Kolinerge antidementika (især LBD) rivastigmin/exelon Hvis pt. er forpint andengenerations antipsykotika uden ekstrapyramidale bivirkninger quetiapin/seroquel, clozapin/leponex, aripiprazol/abilify Ved andre demensformer Hvis pt. er forpint andengenerations antipsykotika risperidon/risperdal, olanzapin/zyprexa Adfærdsforstyrrelser, hvor pt. udgør en fare (uforudsigelig vold) Ved parkinsonistiske demensformer andengenerations antipsykotika uden ekstrapyramidale bivirkninger quetiapin/seroquel,clozapin/ Leponex, aripiprazol/abilify Ved andre demensformer andengenerations antipsykotika risperdion/risperdal, olanzapin/zyprexa Søvnforstyrrelser: Døgnrytmestabilsator melatonin/circadin Evt. hypnotika i en kortere periode zolpidem, zopiclon

14 Behandling af BPSD (Nationale retningslinjer) 1. valg: Ikke-farmakologisk behandling 1. valg til farmakologisk behandling: Antidementika Evt. SSRI ved andre BPSD-symptomer end depression Evt. benzodiazepin med kort halveringstid i enkeltstående situationer til behandlings af BPSD, herunder angst og uro, hvis andre lægemidler har været forsøgt Evt. andengenerations antipsykotika, hvis pt. på trods af anden behandling er forpint eller til betydelig gene eller fare for sig selv eller andre

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Hvad siger patienter og pårørende? To fokusgruppeinterviews

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forfattere... 11 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13 Oversigt... 13 Den akutte situation... 14 Akut psykiatrisk undersøgelse... 17 Akut almen psykopatologi... 23 2

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer 2012 Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer 1 Vejledning

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere