Temadag om modeldambrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om modeldambrug"

Transkript

1 Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro

2 Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus på: - Risikostyring - Forretningsplan - Budgettering af drift, investering og likviditet - Løbende opfølgning via perioderegnskaber - Effektiv regnskabssystem Sikkerheder og pantsætninger med fokus på virksomhedspant Slide 2

3 Behov for fremmed finansiering Illustration af kapitalbehov og balancesammensætning i erhvervet: Modeldambrug Havbrug Ålebrug Balancens sammensætning: tkr % tkr % tkr % Anlægsaktiver % % % Varebeholdninger % % % Tilgodehavender % % % Værdipapirer og likvider 528 4% % 751 0% Omsætningsaktiver % % % Aktiver i alt % % % Egenkapital % % % Hensættelser 223 2% % % Langfristet gæld % % % Kortfristet gæld % % % Passiver i alt % % % Kilde: Gennemsnitlig balance pr. anlæg jf. Regnskabsstatistik for akvakultur 2005 Slide 3

4 Behov for fremmed finansiering - Risikostyring Risikostyring I takt med øgede investeringer og fremmed finansiering i erhvervet er risikostyring vigtig. Risikostyring omfatter bl.a.: Løbende overvågning / registrering af bestanden Service af tekniske installationer alarm/log etc. Forsikring af værdierne og bestanden Husk at redegøre for de etablerede procedurer for risikostyring ved låneanmodninger. Slide 4

5 Behov for fremmed finansiering - Forretningsplan Forretningsplan Skal udarbejdes i f.m. låneanmodning Långiver kan have begrænset kendskab til erhvervet. Dette medfører usikkerhed og påvirker kreditvurdering samt lånemuligheder. Skal imødegås med øget informationsniveau i forretningsplan. Eksempel på hovedindhold: - 1. Sammendrag 6. Virksomhedens strategi - 2. Indledning 7. Organisation - 3. Beskrivelse af virksomheden 8. Økonomi (historik og - 4. Virksomhedens produkter forventninger) - 5. Beskrivelse af markedet 9. Lovgivning (særlovgivning og tilladelser) Slide 5

6 Behov for fremmed finansiering - Budgettering Budgettering: Indeholder input og output for virksomheden. Input (forudsætninger) Det forventede salg. Forventede prod.omk. (energi, løn mv.). Forventet køb af foder, yngel og æg. Driftsomkostninger i øvrigt. Investering i anlæg. Afskrivninger. Rente- og afdragsvilkår Output (hovedproduktet) Ledelsens kommentarer, Væsentlige nøgletal (*). Følsomhedsanalyser (*) Budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis. Resultatbudget. Balancebudget. Likviditetsbudget. Noter til budgettet. Ad. (*): Se næste sider Slide 6

7 Behov for fremmed finansiering - Budgettering Eksempler på væsentlige nøgletal for budgettet: Salgspris pr. kg. Bruttoavance i kroner, i procent af salg og/eller pr. kg Overskud i kroner, i procent af salg og/eller pr. kg Løn og gager i procent af salg og/eller pr. kg. Omkostninger i procent af salg og/eller pr. kg. Foderkoefficient. Likviditetsgrad. Tilvækst og dødelighed Energi- og ressourceforbrug pr. produktionsenhed og/eller pr. kg. Et godt og ærligt - budgetgrundlag giver basis for kvalitative opfølgninger og årsagsforklaringer til afvigelser. Slide 7

8 Behov for fremmed finansiering - Budgettering Følsomhedsanalyse i budgettet: Hvordan påvirkes drift og finansieringsbehov ved en række afvigelser i de væsentligste nøgletal, f.eks. et fald i salget senere udvikling af ynglen ændringer i vejrlig en højere rente højere indkøbspriser lavere salgspriser ændret foderkoefficient osv. Følsomhedsanalyser udgør en væsentlig faktor i pengeinstitutternes vurdering af usikkerheden i budgetterne Følsomhedsanalysen skal på en overskuelig måde fortælle noget om den risiko, der er knyttet til virksomheden, og om virksomhedens styrke og handlemuligheder for at imødegå udsving. Slide 8

9 Behov for fremmed finansiering - Budgettering Eksempel på opbygning af driftsbudget t.o.m. bruttofortjenesten: Realiseret Budget Budget Budget Budget Note Produktion, ton Nettoomsætning Ændring i beholdning af fisk Produktionsværdi Internt salg yngel x x x Bruttoudbytte Omk. yngel, foder og hjælpestoffer Internt køb yngel Andre eksterne omkostninger x x x Bruttofortjeneste Slide 9

10 Behov for fremmed finansiering - Budgettering Eksempel på likviditetsbudget: Realiseret Budget Budget Budget Budget Periodens resultat før afskrivninger Betalt skat Ændring i biomasse Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Penge strømme fra driften driftsaktivitet Investering i bygninger / anlæg Investeringstilskud Pengestrømme fra investeringer Afdrag lån Låneoptagelse Pengestrømme fra finansiering Årets forskydning i likvider Kassekredit primo Kassekredit ultimo Slide 10

11 Behov for fremmed finansiering Løbende opfølgning via perioderegnskaber omfatter f.eks.: Resultatopgørelse inkl. budgetsammenligning (perioden og år til dato). Balance inkl. budgetsammenligning. Pengestrømsopgørelse inkl. budgetsammenligning Opgørelse af biomasse (skal bl.a. anvendes til månedlig rapportering til forsikringsselskab). Nøgletal for produktionen. En løbende rapportering om økonomi, likviditet og driftsmæssige forhold kan også være med til at giver pengeinstitutter og andre långivere en større tryghed ved samarbejdet. Slide 11

12 Behov for fremmed finansiering Et effektivt regnskabssystem omfatter: en logisk kontoopbygning, således at det følger principper for: - nøgletal og budgetsammenholdelse - driftsrapportering til akvakulturens regnskabsstatistik - strukturen for det officielle regnskab inddata af både kroner og mængde på driftsposter data med budgettal og realiserede tal fra forrige regnskabsperiode specifikation af biomasse til indrapportering til forsikringen.. Slide 12

13 Sikkerheder og pantsætninger med fokus på Virksomhedspant Virksomhedspant en ny form for sikkerhed Ikrafttræden 1. januar 2006 Væsentlige ændringer i dansk panteret Er grundlæggende et svømmende pant velegnet til akvakultur.. Stor betydning for virksomheders finansieringsmulighed Måske billigere finansiering? Virksomhedspant kan være særlig relevant ved finansiering af: - generationsskifte - virksomhedsoverdragelser - vækst - store pengebindinger i lagre/debitorer og beholdninger. Virksomhedspant afløser evt. personlige eller holdingselskabs kautioner. Omkostning ved etablering: DKK ,5% af pantsikringen Slide 13

14 Sikkerheder og pantsætninger med fokus på Virksomhedspant Omfang af virksomhedspantet (tilvalg) Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser Varelagre (men ej brugte biler) NB Aldrig indregistrerede biler (alternativ til konsignation) Driftsinventar og driftsmateriel Drivmidler og andre hjælpestoffer Besætning (f.eks. mink, stam- og avlsbesætning, dambrug) NB Immaterielle rettigheder (f.eks. goodwill og domænenavne) NB Slide 14

15 Sikkerheder og pantsætninger med fokus på Virksomhedspant Andre aspekter ved virksomhedspant 1. Forventede belåningsprocenter 40 50% fordringer 20 30% lager 2. Belåning øges ved virksomhedspant med tilknyttet factoringordning for debitorer medfører dog større omkostninger til renter og administration 3. Ved virksomhedspant kan debitor fortsat indbetale til pantsætter 4. Ikke krav om løbende kontrol kan aftales, f.eks. alle fakturaer eller kun store fakturaer eller lageroptælling 5. Evt. revisorpåtegnede periode- og beholdningsopgørelser (afgøres af panthaver) 6. Fokus på cash flow opgørelser Slide 15

16

17 Finansiering og pantsætning af biomasse Spørgsmål??? Poul Spencer Poulsen statsautoriseret revisor, Holstebro Telefon , mobil Troels Wium-Andersen statsautoriseret revisor, Holstebro Telefon mobil Slide 17

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere