Videnshop september Videnshop Program september 2015 Hotel Opus Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens"

Transkript

1 Videnshop Program september 2015 Hotel Opus Horsens 7. september Ankomst og kaffe, te og morgenbrød Spor 1, 2, 3, 4 og Frokost Spor 1, 2, 3, 4 og 5 forsat Pause Spor 6, 7, 8 og Middag 8. september Spor 10, 11, 12 og 12(spor 13 afgang med bus kl. 8.30) Frokost Spor 14, 15, 16, 17 og Frivilligt fællesarrangement (se side 21) Middag 9. september Spor 19, 20, 21 og 22 (spor 21 afgang med bus kl. 8.30, spor 22 afgang med bus kl. 8.00) Frokost Spor 23, 24, 25 og 26 (spor 24 afgang med bus kl ) Afrejse

2 Oversigt over spor 7. september 2015 kl og kl Spor 1: Tinglysning udfordringer og opgaver for retternes foged-, skifte- og retsafdelinger Spor 2: Gældssanering Spor 3: Videndeling Spor 4: Tegnsætning har du tjek på tegnene? Spor 5: Grib den digitale fremtid i retssekretariatet 7. september 2015 kl Spor 6: Tvangsfjernelsessager Spor 7: Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Spor 8: Word udvidet mere om effektiv udnyttelse af Word 2007 Spor 9: Nærværets kraft - og kunsten at lede sig selv 8. september 2015 kl Spor 10: Ram rigtigt på retsafgiften Spor 11: Nyheder i fogedretten og glemt fogedviden Spor 12: Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook 2007 Spor 13: Rundvisning i Statsfængslet Østjylland (afgang med bus kl. 8.30) 8. september 2015 kl Spor 14: Behandling af sager om forbud og påbud Spor 15: Lejeudsættelsessager Spor 16: Landsrettens spor del 1 Spor 17: Få styr på den indre dinosaurus Spor 18: Excel 2007 udvidet mere om effektiv udnyttelse af Excel september 2015 kl Fællesarrangement Gå gladere hjem fra arbejde end du kom 9. september 2015 kl Spor 19: Tvangsauktion over andelsboliger og skibe og det du gerne vil vide om auktioner Spor 20: Landsrettens spor del 2 Spor 21: Videoretsmøder Brug af videolink under retsmøder (afgang med bus kl. 8.30) Spor 22: Rundvisning i Statsfængslet Østjylland (afgang med bus kl. 8.00) 9. september 2015 kl Spor 23: Håndtering af forandringer og samarbejde Spor 24: Digitale retsmøder (afgang med bus kl ) Spor 25: Landsrettens spor del 3 Spor 26: Nævningesager 2

3 Spor 1 Tinglysning udfordringer og opgaver for retternes foged-, skifte- og retsafdelinger Kurset skal give fogedretterne, skifteretterne og retsafdelingerne konkret hjælp med forståelse af tingbogen, hvilke redskaber de kan finde i tingbogen, og den praktiske opgave med tinglysning af afgørelser. Formål Retterne bruger tingbogen til vidensøgning, og opslag i tingbogen kan i nogen tilfælde hjælpe videre til den rette afgørelse. Retterne tinglyser nogle af deres afgørelser og ankepåtegner andre. Kurset skal give redskaber til hurtig brug af tingbogen og de skærmbilleder, bruger møder på tinglysning.dk. Overordnede læringsmål Bedre kendskab til tingbogen og de oplysninger, der kan findes her til brug for sagsbehandling ved retterne samt praktisk hjælp til at lave anmeldelser til tingbogen. I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet, efter deltagernes ønsker. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl og kl Oplægsholder: Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten, 3

4 Spor 2 Gældssanering På dette spor vil vi drøfte de udfordringer, der praktisk opstår i forbindelse med gældssanering. Korte oplæg og herefter drøftelser i plenum. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl og kl Oplægsholder Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

5 Spor 3 Videndeling i hverdagen Kvalitet gennem videndeling er et af domstolenes store fokusområder i 2014 og Videnshop er i sig selv videndeling, men skal vi for alvor blive bedre til at dele viden, så er det noget, der skal finde sted hele tiden og året rundt. Derfor er Videndeling i hverdagen en vigtig del af fokusområdet. Vi har alle behov for nemt at kunne søge relevant og kvalificeret viden. Det sker på mange forskellige måder i det daglige arbejde. Med det nye Intranet har vi fået langt bedre mulighed for elektronisk at søge og dele viden. På dette spor får du en status for forløbet af selve videndelingsprojektet, og vi skal sammen arbejde videre med de ideer og forslag, der kom ud af Videndelingsdagen den 11. september Vi skal også se på, hvilke videndelingsinitiativer retterne aktuelt arbejder med. Alt sammen med henblik på udveksling af gode ideer og erfaringer. Der er som bekendt ingen grund til at opfinde den dybe tallerken mere end en gang. Hvor meget og til hvad bruger I det daglige Intra? Også her giver det god mening at dele viden og udveksle erfaringer, og vi viser jer eksempler på de nye muligheder, som Intra giver. Hvad savner du som ung eller som erfaren sagsbehandler i det daglige arbejde i form af kompetenceudvikling, arbejdsbeskrivelser, eksempelsamlinger eller hvad det nu måtte være? Og hvordan udnytter og formidler vi bedst den viden, som findes inden for de forskellige sagsområder? Undervisningen vil veksle mellem oplæg og diskussion, både i plenum og i grupper. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl og kl Oplægsholdere Projektleder Helle Bertung, Kontorfuldmægtig Ann Dorthe Nymann, Retten i Viborg, 5

6 Spor 4 Tegnsætning har du tjek på tegnene? I løbet af kurset får du en grundig orientering om kommaet. Desuden kommer vi nærmere ind på de øvrige tegn; det vil sige brugen af punktum, kolon, semikolon, bindestreg, tankestreg, udråbstegn og citationstegn. Vi tager afsæt i det grammatiske komma, som de fleste af os kender og bruger. Vi repeterer, hvad du har lært i skolen, og fortæller desuden om, hvad der er nyt. Du får også lejlighed til at afprøve dine kommafærdigheder i forskellige øvelser. Følgende emner vil blive behandlet: Det danske komma Punktum Tankestreg Semikolon Kolon Apostrof Bindestreg Udråbstegn Citationstegn. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl og kl Oplægsholdere Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag. og holder formidlingskurser i offentlige og private virksomheder, 6

7 Spor 5 Grib den digitale fremtid i retssekretariatet et med sporet er at introducere deltagerne til de digitale tiltag, der møder retssekretariaterne på civil- og straffeområdet i Der vil være fokus på det fremtidige digitale civile system og videreudviklingen af datafølgeseddel løsningen (Samson). På dette spor får du mulighed for at høre nærmere om det nye digitale system til behandling af digitale sager, der er under udvikling netop nu. Hvordan vil systemet, der danner rammen for fremtidens behandling af civile sager, påvirke hverdagen? Hvornår kommer det? Hvad arbejder vi med i projektet lige nu og i den kommende tid? Ligeledes vil deltagerne kunne få nye informationer med hjem om den igangværende opdatering af datafølgeseddel løsningen. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl og kl Undervisere Projektrepræsentanter fra Domstolsstyrelsen, Center for it. 7

8 Spor 6 Tvangsfjernelsessager Få et overblik over tvangsfjernelsessager fra behandlingen i børn og ungeudvalget til sagen ender i byretten. Gennemgang af tvangsfjernelsessager og de øvrige sagstyper, der behandles i børn- og ungeudvalget, samt sagens gang via Ankestyrelsen til byretten. Undervisningen vil ske via oplæg, diskussion og erfaringsudveksling omkring retternes behandling af sagerne. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl Oplægsholder Dommer Henriette Sartvin, Københavns Byret, telefon

9 Spor 7 Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Aktuelle emner indenfor dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl Oplægsholder Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

10 Spor 8 Word udvidet mere om effektiv udnyttelse af Word 2007 Det primære mål med sporet er at vise flere funktioner end de gængse. Således vil underviseren forklare og vise en række udvidede Word funktioner, som du mangler kendskab til eller viden om, således at du spare tid i det daglige. Underviseren har naturligvis en agenda som indeholder emner for de 3 timer, men vil i høj grad tage udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål du måtte have. og form Hurtige dele (tidligere Autotekster) Typografier Sidehoved/sidefod Sideopsætning/Udskrivning Spalter Sektioner Registrer ændringer. Undervisningen vil primært være i seminar form, men der vil naturligvis være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl Oplægsholder Peer Jørgensen, Microsoft Office Specialist Master fra 4D Konsulenterne A/S, 10

11 Spor 9 Nærværets kraft og kunsten at lede sig selv På dette spor vil du lære teknikker og værktøjer til at styrke dit nærvær på jobbet, så din adfærd, det du siger, og det du gør, matcher dine værdier. Nærværets kraft handler i høj grad også om at agere med ro, overskud og et personligt ansvar på trods af omstændighederne. Du vil med øvelser og selvrefleksion gennemgå flere af de vigtige principper i den anmelderroste bog Nærværets kraft og kunsten at lede sig selv. Uden nærvær er vi blot reaktive ledere og medarbejdere, der så at sige kører på autopilot, og hvis du vil opnå klarhed og fuldt overskud, bliver du nødt til at være nærværende. Du bliver nødt til at lære at være i nuet, lære at stoppe op, for ellers kan du ikke vide, om du er på rette vej. Tidspunkt: mandag den 7. september 2015, kl Oplægsholder Coach Ivan Fruergaard, 11

12 Spor 10 Ram rigtigt på retsafgiften I løbet af kurset gennemgås reglerne om retsafgifter. Du skal foretage beregning af retsafgifter i civile sager og skal gøre sig bekendt reglerne om tidsfrister for opkrævning af afgifter samt reglerne om tilbagebetaling af retsafgifter. Nyeste retspraksis indenfor området bliver gennemgået og diskuteret. Emner og form Følgende emner vil blive behandlet: Fastsættelse af sagsværdi Anerkendelsessøgsmål Prøvelse af myndighedsudøvelse Lejesager Tidsfrister for opkrævning Tilbagebetaling af retsafgifter. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholdere Sekretariatschef Anja Olsen, Retten i Roskilde, Dommerfuldmægtig Ann-Britt Belisario, Retten i Holbæk, 12

13 Spor 11 Nyheder i fogedretten & glemt fogedviden De seneste landsretsafgørelser og regelændringer af særlig betydning for kontorfogeder gennemgås. Det er velkendt at fogedretlig viden ruster, og at vigtige regler ikke anvendes eller ikke anvendes i deres fulde udstrækning i fogedretten, hvilket medfører fejl og uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen. Formålet med denne del af kurset er, ved gennemgang af forskellige praktisk anvendelige fogedregler, at genopfriske korrekt sagsbehandling og regelanvendelse, navnlig for de erfarne fogeder. På sporet gennemgås de seneste regelændringer og seneste afgørelser fra landsretterne af relevans for kontorfogederne. På sporet genopfriskes endvidere reglerne om fundamenter, udlæg mv. blandt andet i lyset af landsretsafgørelser og underviserens viden fra tidligere kurser om typiske faldgruber for kontorpersonalet. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2016, kl Oplægsholdere Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Retten i Aarhus, 13

14 Spor 12 Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook 2007 Det primære mål med sporet er at vise flere funktioner end de gængse. Således vil underviseren forklare og vise en række udvidede Outlook funktioner, som du mangler kendskab til eller viden om, således at der spares tid i det daglige. Underviseren har naturligvis en agenda, som indeholder emner for de 3 timer, men vil i høj grad tage udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål deltagerne måtte have. og form Der vil blandt andet blive set nærmere på emner som: Distributionslister Brevfletning Give adgang til egen kalender Åbne kollegas kalender Gruppetidsplaner Opgavestyring og Avanceret søgning. Undervisningen vil primært være i seminar form, men der vil naturligvis være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholder Peer Jørgensen, Microsoft Office Specialist Master fra 4D Konsulenterne A/S, 14

15 Spor 13 Rundvisning i Statsfængslet Østjylland Nu har du muligheden for at få en rundvisning i Statsfængslet Østjylland. Der er maksimalt plads til 25 personer på denne rundvisning. Det er først til mølleprincippet, der er gældende. Vi retter henvendelse til de deltagere, der ikke får en plads og beder dem om at tilmelde sig et af de øvrige spor. Kl.8.30 Kl Kl Kl Kl Busafgang fra Hotel Opus Horsens Velkomst og orientering v/fængselsinspektør Niels Kløve Larsen Rundvisning Afsluttende spørgerunde v/fængselsinspektør Niels Kløve Larsen Busafgang fra Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Østjylland er Danmarks mest sikre fængsel, hvorfor der er fastsat en adgangskontrol som gælder for alle, både ansatte, gæster, indsatte og deres besøgende. Ved ankomst skal man kunne forevise billedlegitimation og skal passere gennem en metaldetektor, som det i øvrigt er gældende i alle lufthavne. Overtøj, bagage og lignende køres ligeledes som i lufthavne gennem en bagagescanner. Mobiltelefoner må ikke medbringes, hvorfor man med fordel kan lade den blive liggende på hotellet. Der er dog aflåste skabe, hvor telefoner kan deponeres under besøget. Der må ikke fotograferes under besøget, hvorfor kameraer ligeledes ikke må medbringes. Adgangskontrollen må påregnes at tage lidt tid, da de kun ekspederer 3 personer ad gangen. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl

16 Spor 14 Behandling af sager om forbud og påbud Dette spor er fortrinsvis rettet mod medarbejdere, der beskæftiger sig med civile sager, men er også relevant for medarbejdere i fogedretten. Deltagerne vil få et overordnet kendskab til forbudsinstituttet og samspillet med bevissikringsreglerne samt de nye regler om påbud, men det primære fokus vil være på sagernes praktiske behandling. Undervisningen vil hovedsagelig være i seminarform, men der vil også være tid til praktiske eksempler, spørgsmål samt mulighed for fælles drøftelser af erfaringer og idéer. Du må derfor meget gerne på forhånd sende spørgsmål eller ønsker til emner, så det kan tages med i undervisningen. Det vil være en god idé at medbringe Drejebog vedrørende behandling af sager om forbud og påbud - find den her. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholder Funktionschef i fogedretten, Trine Nørhede, Retten i Hillerød, 16

17 Spor 15 Lejeudsættelsessager Formålet med dette spor er at sætte fokus på fogedretternes behandling af sager om lejeudsættelser. Baggrunden for kurset er dels, at disse sager gennem de senere år er flyttet fra behandling ved jurister til behandling ved kontorfogeder, og dels fogedretterne behandler disse sager meget forskelligt. Under kurset vil der både blive inddraget problemstillinger fra det daglige arbejde på fogedrettens kontor samt effektive udsættelser og med oplæg til drøftelse og erfaringsudveksling. Betingelserne for udsættelse af lejer, herunder: o Påkrav o Ophævelse o Pligtig pengeydelse i lejeforholdet o Betalingsmisligholdelse ctr. øvrige ophævelses/opsigelsesgrunde Praktisk behandling af sagerne, både effektive udsættelser og møder på fogedrettens kontor. Reglerne om værneting Fogedens rolle under udsættelsen. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholdere Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Retten i Aarhus, 17

18 Spor 16 Landsrettens spor Dette spor henvender sig alene til deltagere fra landsretterne. At opfriske forskellige relevante emner fra dagligdagen således at du efter deltagelse på Videnshop er blevet bedre til at tænke sagsforløbet igennem samt mere sikkert kan komme med forslag til yderligere sagsbehandlingsskridt. og form Følgende emner vil blive behandlet: Småsager Straffesager Familieretssager Adcitation, kumulation, konkurser, tvangsopløsning m.m. Syn- og skøn, Retslægerådet, civile kæremål der følger en ankesag EU-domstol, kære til Højesteret Prøvesager og proceduretilladelse Pengebilledet, omkostninger til statskassen, retsafgifter, forhøjelser, nedsættelser m.m. Oprejsningbevilling Nyheder og spørgsmål. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholdere Souschef Susanne Korsgaard, telefon Retssekretær Charlotte Koch, telefon Medundervisere Henrik Præstgaard, retsassessor, Vestre Landsret. Helle Nielsen, kasserer, Vestre Landsret. 18

19 Spor 17 Få styr på den indre dinosaurus og skab endnu bedre samarbejde Når vi skal arbejde sammen i en stadig mere kompleks og travl hverdag, er der heldigvis mange ting, der går godt og lykkes. Der er også en række gange, hvor der opstår misforståelser, irritation, tidsspild etc. Nu er det jo ret sjældent, at vi skaber den slags fejl og misforståelser med vilje. Det er ligesom bare noget "der sker af sig selv", på trods af vores gode vilje og intentioner i samarbejdet. På tre timer får du et godt indblik i en række af de mange ting, der netop ser ud som om "de bare sker af sig selv", og som kan gøre det lidt besværligt at arbejde sammen i hverdagen. Samtidig får du heldigvis også en række konkrete tips og værktøjer, der kan gøre det lettere og bedre - både for dig og for de mennesker du kommunikerer og løser opgaver med. Undervejs ser vi derfor på følgende emner: Hvordan vores hjerne desværre nogle gange snyder os til at opføre os irrationelt og uhensigtsmæssigt, og derved stresser os, og spilder vores tid/energi, fordi dele af vores hjerne faktisk er langt over 100 millioner år gamle og stammer fra øglerne. Betydningen af hurtigt at kunne skelne mellem problemer og vilkår, og en teknik til bedre at kunne leve med de forhold i hverdagen, der irriterer, men som ikke lige kan laves om. Forståelse af, hvorledes du med din helt konkrete måde at tale/spørge på kan hjælpe både dig selv og andre til at tænke (og handle) endnu mere løsningsorienteret. Et indblik i og konkrete værktøjer til, hvorledes du kan blive endnu bedre til at motivere dine omgivelser til reelt at "købe" dine budskaber - med afsæt i viden om to meget forskellige motivationstyper. De tre timer bliver en vekselvirkning mellem indlæg fra Erik Løgstrup og mulighed for at reflektere over idéerne og relatere dem til din praktiske hverdag. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholder Adm. direktør Erik Løgstrup, Performex Human Resources, telefon , 19

20 Spor 18 Excel 2007 udvidet mere om effektiv udnyttelse af Excel 2007 Det primære mål med sporet er at vise flere funktioner end de gængse. Således vil underviseren forklare og vise en række udvidede Excel funktioner, som du mangler kendskab til eller viden om, således at du sparer tid i det daglige. Underviseren har naturligvis en agenda som indeholder emner for de 3 timer, men vil i høj grad tage udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål du måtte have. og form Referencetyper Regnefunktioner (matematiske/statistiske/logiske/opslag) Flere ark Diagrammer Betinget format. Undervisningen vil primært være i seminar form, men der vil naturligvis være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholder Peer Jørgensen, Microsoft Office Specialist Master fra 4D Konsulenterne A/S, 20

21 Frivilligt fællesarrangement Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom et er at skabe refleksiv indsigt i eget bidrag til organisationsudvikling. Selektiv, positiv perception Psykologisk krydspres Forebyggende "surstråling" Empati-forstyrrelser Kropssprogsargumentation "Vil du med ud og se mig i spejlet?". Foredraget er uden opgaver, rollespil og tid til spørgsmål. Tidspunkt: tirsdag den 8. september 2015, kl Oplægsholder Freddy Meyer, telefon

22 Spor 19 Tvangsauktioner over andelsboliger og skibe og det du gerne vil vide om auktioner Sporet henvender sig til dig, der har et grundlæggende kendskab til tvangsauktioner og gerne vil vide lidt mere om nogle af de lidt mere specielle discipliner inden for området. et er, at du får lyst til at lære nyt og videndele med andre og at understøtte større ensartethed i sagsbehandling på tvangsauktionsområdet. og form Du er i høj grad med til at bestemme indholdet af kurset, da underviseren inden kurset vil opfordre dig og de andre deltagere til at komme med forslag til emner og gerne sende konkrete eksempler på sager eller problemstillinger til fælles diskussion. Undervisningen vil bestå af oplæg fra underviseren og efterfølgende fælles drøftelse og konklusion for hvert emne. Foreløbige emner er: Tvangssalg/-auktion af andelsboliger Tvangsauktion over skibe. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015 kl Oplægsholder Fogedretschef, retsassessor Trine Nørhede, Retten i Hillerød, telefon

23 Spor 20 Landsrettens spor Dette spor henvender sig alene til deltagere fra landsretterne. At opfriske forskellige relevante emner fra dagligdagen således, at du efter deltagelse på Videnshop er blevet bedre til at tænke sagsforløbet igennem samt mere sikkert kan komme med forslag til yderligere sagsbehandlingsskridt. og form Følgende emner vil blive behandlet: Småsager Straffesager Familieretssager Adcitation, kumulation, konkurser, tvangsopløsning m.m. Syn- og skøn, Retslægerådet, civile kæremål der følger en ankesag EU-domstol, kære til Højesteret Prøvesager og proceduretilladelse Pengebilledet, omkostninger til statskassen, retsafgifter, forhøjelser, nedsættelser m.m. Oprejsningbevilling Nyheder og spørgsmål. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015 kl Oplægsholdere Souschef Susanne Korsgaard, telefon Retssekretær Charlotte Koch, telefon Medundervisere Henrik Præstgaard, retsassessor, Vestre Landsret. Helle Nielsen, kasserer, Vestre Landsret. 23

24 Spor 21 Videoretsmøder - Brug af videolink under retsmøder I løbet af 2014/15 er der blevet opsat videoudstyr ved domstolene, hos anklagemyndigheden og i arresthusene. Det er nu muligt at afholde retsmøder, hvor en eller flere af aktørerne deltager via videolink, eksempelvis i fristforlængelsessager og ved afhøring af vidner. Vi bliver klogere på processer før, under og efter videoretsmødet. På sporet gennemgås, hvad det er for ændringer og udfordringer, der kan opstå i forbindelse med denne nye retsmødeform, og hvorfor videoretsmøder gør det særlig vigtigt, at der skabes ensartethed i sagsgangene på tværs af landet og mellem de enkelte myndigheder. Vi vil samtidig få rig mulighed for at afprøve udstyret. Du får indsigt i de praktiske arbejdsgange før, under og efter retsmødet. Vi vil særligt gå i dybden med processerne for booking af videolokaler og anvendelse af udstyret i praksis. Du får blandt andet kendskab til din egen rolle og dit eget ansvar i processen, og hvordan videoretsmøder adskiller sig fra almindelige retsmøder. Følgende emner vil blandt andet blive berørt: Hvorfor videoretsmøder og hvilke typer af sager? Fristforlængelsessager, vidneafhøringer mv. Processer for booking Øvrige praktiske retningslinjer, behovet for ensartethed. Videoudstyrets muligheder og kendskab til, hvordan systemet fungerer i praksis. Standardtekster. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og praktisk anvendelse. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015, kl (afgang med bus fra Hotel Opus Horsens kl. 8.15) Oplægsholdere Fuldmægtig Allan Eden, Domstolsstyrelsen, Retsbetjent Ole Hintze Kofoed, Retten på Bornholm. 24

25 Spor 22 Rundvisning i Statsfængslet Østjylland Nu har du muligheden for at få en rundvisning i Statsfængslet Østjylland. Der er maksimalt plads til 25 personer på denne rundvisning. Det er først til mølleprincippet, der er gældende. Vi retter henvendelse til de deltagere, der ikke får en plads og beder dem om at tilmelde sig et af de øvrige spor. Kl.8.00 Kl Kl Kl Kl Busafgang fra Hotel Opus Horsens Velkomst og orientering v/fængselsinspektør Niels Kløve Larsen Rundvisning Afsluttende spørgerunde v/fængselsinspektør Niels Kløve Larsen Busafgang fra Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Østjylland er Danmarks mest sikre fængsel, hvorfor der er fastsat en adgangskontrol som gælder for alle, både ansatte, gæster, indsatte og deres besøgende. Ved ankomst skal man kunne forevise billedlegitimation og skal passere gennem en metaldetektor, som det i øvrigt er gældende i alle lufthavne. Overtøj, bagage og lignende køres ligeledes som i lufthavne gennem en bagagescanner. Mobiltelefoner må ikke medbringes, hvorfor man med fordel kan lade den blive liggende på hotellet. Der er dog aflåste skabe, hvor telefoner kan deponeres under besøget. Der må ikke fotograferes under besøget, hvorfor kameraer ligeledes ikke må medbringes. Adgangskontrollen må påregnes at tage lidt tid, da de kun ekspederer 3 personer ad gangen. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015, kl

26 Spor 23 Håndtering af forandringer og samarbejde Det fleste moderne mennesker lever i en travl hverdag, hvor vi bliver trukket i fra flere retninger og skal holde mange bolde i luften. Desuden oplever flere af os løbende at få for eksempel nye arbejdsopgaver, nye kolleger eller chefer. Forandringer er kommet for at blive, som man siger. Det kan fra tid til anden presse os som mennesker, ryste vores spilleplade og vores evne til at jonglere de mange gøremål i løbet af arbejdsdagen. et med sporet er ved hjælp af blandt andet værktøjet Enneagrammet at gøre dig i stand til at blive mere bevidst omkring dine handlemønstre under forandringer, og hvad hver enkelt med fordel kan træne og være optaget af, så forandringer ikke føles så truende men mere som et vilkår, den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere. Der er noget vi som mennesker og kolleger skal kunne hver især, når forandringerne kommer, så vi kan få nogle flere gode arbejdsdage i kalenderen og blive bedre til at samarbejde. Sporet er sammensat af teori, gode historier og små gruppeøvelser for at gøre teorien så praktisk som mulig. Sporet kræver ikke et forudgående kendskab til Enneagrammet. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015, kl Oplægsholder Cand. jur. forandringsvejleder Anders Bjørk, telefon Uddannet fra blandt andet The Enneagram Institute of Denmark og som Integral Coach fra New Ventures West, San Francisco, Californien. 26

27 Spor 24 Digitale retsmøder Sporet giver dig et indblik i, hvordan tablets bruges til at afvikle digitale retssager og hvilke sagsbehandlingsopgaver, der er knyttet til afviklingen af digitale retssager. Vi fokuserer på en straffesag og følger den fra digitalisering af sagen ved politi eller anklagemyndighed til forberedelse i retten, afholdelse af retsmøde og afsigelse af dom. Følgende emner bliver behandlet: Digitalisering af sagen Forberedelse af digitale sager Det digitale retsmøde Brug af ipad/tablets Brug af Tabletlageret og Dokumentarkivet Kurset vil blive afviklet i en digital retssal ved retten i Horsens og vil være en blanding af oplæg, rollespil og drøftelser. Undervisningen foregår i Retten i Horsens. Vi har lånt deres ene videoretssal og tilhørende videomødelokale, så undervisningen og præsentationen af systemet bliver mere praktisk orienteret og fleksible i forhold til deltagernes interesse og spørgsmål. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015, kl (afgang med bus fra Hotel Opus Horsens kl ) Undervisere It-projektleder, Tue Michan, telefon Forretningsspecialist, Karen Laursen, tlf

28 Spor 25 Landsrettens spor Dette spor henvender sig alene til deltagere fra landsretterne. At opfriske forskellige relevante emner fra dagligdagen således at du efter deltagelse på Videnshop er blevet bedre til at tænke sagsforløbet igennem samt mere sikkert kan komme med forslag til yderligere sagsbehandlingsskridt og form Følgende emner vil blive behandlet: Småsager Straffesager Familieretssager Adcitation, kumulation, konkurser, tvangsopløsning m.m. Syn- og skøn, Retslægerådet, civile kæremål der følger en ankesag EU-domstol, kære til Højesteret Prøvesager og proceduretilladelse Pengebilledet, omkostninger til statskassen, retsafgifter, forhøjelser, nedsættelser m.m. Oprejsningbevilling Nyheder og spørgsmål. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015 kl Oplægsholdere Souschef Susanne Korsgaard, telefon Retssekretær Charlotte Koch, telefon Medundervisere Henrik Præstgaard, retsassessor, Vestre Landsret. Helle Nielsen, kasserer, Vestre Landsret. 28

29 Spor 26 Nævningesager Du får en grundig orientering om, hvilke sager der er nævningesager, og om hvordan sagsgangen i en nævningesag i byretten kan forløbe. Regler for hvilke sager, der er nævningesager. Særlige bestemmelser, der gælder for nævningesager. Sagens berammelse. Udtagelse af nævninge. Udskydningsretten. Sagens forløb efter berammelse. Hovedforhandlingen. Gennemgangen vil veksle mellem oplæg og dialog. Tidspunkt: onsdag den 9. september 2015, kl Oplægsholdere Dommer Ulla Ingerslev, Retten i Helsingør, telefon Kontorfuldmægtig Alice Hjort Mogensen, Retten i Glostrup, telefon

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Videnshop marts 2015. Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop marts 2015. Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens 10. marts 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3 og 4 forsat

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 27. til 29. oktober 2014

SEMINAR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 27. til 29. oktober 2014 SEMINAR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 27. til 29. oktober 2014 august 2014 Program: 1. dag Formiddag Sygedagpengereformen Socialrådgiver Line Moth Larsen har et oplæg om den nye sygedagpengereform, og de muligheder

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Sommeruniversitet 2016

Sommeruniversitet 2016 Sommeruniversitet 2016 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2016 I slutningen af august tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet for medarbejdere.

Læs mere

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet 2 dage der fremtidssikrer din funktion Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet Intensiv Komeptenceudvikling Øget status og anerkendelse i dit job styrk din position internt

Læs mere

Torsdag 31. oktober Fredag 1. november Workshop 1: Unge med ADHD og kriminalitet

Torsdag 31. oktober Fredag 1. november Workshop 1: Unge med ADHD og kriminalitet ADHD modul 4 Teenager Torsdag 31. oktober 17.00 18.00 Ankomst og indkvartering 18.00 18.45 let måltid herunder velkomst og præsentation af aftenens program 19.00 20.30 Foredrag om livet med ADHD og de

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

RUNE STRØM. Sjællandske Region byder velkommen til Pædagogisk dag på Midtsjællands Efterskole Mandag d. 3. nov. 2014 DEN GODE ARBEJDSPLADS

RUNE STRØM. Sjællandske Region byder velkommen til Pædagogisk dag på Midtsjællands Efterskole Mandag d. 3. nov. 2014 DEN GODE ARBEJDSPLADS Program. Kl. 9.15 Ankomst og kaffe Kl. 9.45 Velkomst Foredrag ved Rune Strøm Den gode arbejdsplads Kl. 11.30 Nyt fra sjællandske region samt sang ved forstander Christian Hougaard- Jacobsen Kl. 12.00 Frokost

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro AGILITY CONVENTION En lørdag sprængfyldt med inspiration til dig og din forening 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro DGI agility Kære nye som erfarne Agilityinstruktører, Rallyinstruktører og

Læs mere

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016 Fra fravær og stress til nærvær og trivsel Marts 2016 2 Vi vil nedbringe sygefravær og forebygge stress De sidste år har der været en stigning i sygefraværet og flere bliver henvist til psykologhjælp på

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk.

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. TEMAKURSUS Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. Det er med stor fornøjelse, at Uddannelsesforbundet udbyder: TEMAKURSUS

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer For alle med interesse for sundhed på- og uden for arbejdspladsen Lægen &Terapeuten Læge Claus Sønderskov og fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Søren

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt København 12. og 13. marts 2014 Aarhus 8. og 9. april 2014 Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt Lær at forstå, hvorfor andre reagerer og agerer anderledes end du gør

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor Kompetenceafklaring Hvordan og hvorfor Alice i eventyrland "Søde, lille filurkat," begyndte hun, meget forsigtigt hun vidste jo nemlig slet ikke, om den kunne lide at blive tiltalt på den måde! Men katten

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Plan i eget arbejde. 8.30 9.00 Morgenmad

Plan i eget arbejde. 8.30 9.00 Morgenmad Plan i eget arbejde 8.30 9.00 Morgenmad 9.00 9.15 Velkomst, formål og præsentation v/ SK og ledelse 9.15 10.15 Identifikation af egne strategier og forståelser af prioriteringer og tidsstyring. Effektivitet,

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser Anerkendende udviklingsprocesser Temadag den 18. maj, 2010 9.30 Ankomst, kaffe. v/ Lotte Lüscher 09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher 11.30 Metoder:

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 4. - 5. n o v e m b e r 2 0 0 8 o g 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi

Læs mere

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014 MED-konference FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL Program: Tid: Mandag den 22. september 2014 kl. 8.00 15.30 Sted: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Målgruppe: MED-repræsentanter

Læs mere

5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS

5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS 5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden 5 trin til forbedring af dit fokus. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 o g 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi og

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 2016 Tid: Lørdag den 16. januar 2016 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: Nyheder: Skolereformen Det gode partnerskab hvordan kommer vi

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Nævnet under overfladen

Nævnet under overfladen Nævnet under overfladen Procesbevillingsnævnet er ikke retsskabende og har derfor en naturlig rolle i baggrunden, mener nævnets nye formand. Men bag scenen er nævnets position i dag alt andet end usynlig.

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio KURSET: Teknik bliver til kunst når den udvider ens potentiale. På Hamsa Yoga Studio er det ultimative mål med teknik er at forøge effekten af yogaen, så som stress reduktion, forbedret søvnkvalitet og

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013 Munkebjerg Hotel, Vejle Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed 2013 Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed Anne-Mette Michaelsen, Berrit Kvorning og Anita Mac vil med godt humør og stor seriøsitet støtte dig i at udvikle

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016 Skriv din livshistorie 13.-19. november 2016 Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er samtidig

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET

Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET Er du ung? Har du kræft? Det er noget lort Du er ikke alene! Så er det tid til Landsmøde Ung kræft 2015 Og DU er inviteret! Kom og få inspiration,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE AKTUELLE TILBUD ALECTO A/S FEB 2016 METODE OPLÆG FASTE METODE - CV Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016 Sted: Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Kulturhuset, Frode Jakobsens Plads 4, 1., 2720 Vanløse Tid: kl. 18.30 til kl. 20.30

Læs mere

IT ved Danmark Domstole

IT ved Danmark Domstole Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr. 5798000161184 Version 1.0 /21. oktober 2008 IT ved Danmark

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES WORTH FOLLOWING INTENSIVE. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES WORTH FOLLOWING INTENSIVE. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES WORTH FOLLOWING I INTENSIVE en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 INTENSIVE STÅR DU OVER FOR ET MÅL - KARRIEREMÆSSIGT SÅVEL SOM PERSONLIGT -

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling.

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere