Videnshop september Videnshop Program september 2014 Hotel Opus Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens"

Transkript

1 Videnshop Program september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september Ankomst og kaffe, te og morgenbrød Spor 1, 2, 3 og Frokost Spor 1, 2, 3 og 4 forsat Pause Spor 5, 6, 7 og Middag 25. september Spor 9, 10, 11 og Frokost Spor 13, 14, 15 og 16 (spor 16 busafgang kl ) Networking Middag Frivilligt fællesarrangement (se side 19) 26. september Spor 17, 18, 19 og Frokost Spor 21, 22, 23 og Afrejse

2 Oversigt over spor 24. september 2014 kl og kl Spor 1: Nævningesager Spor 2: Gældssanering Spor 3: Videndeling i hverdagen Spor 4: Tegnsætning har du tjek på tegnene? 24. september 2014 kl Spor 5: Tvangsfjernelsessager Spor 6: Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Spor 7: Word tips og tricks Spor 8: Hvad er det du siger? 25. september 2014 kl Spor 9: Behandling af sager om forbud og påbud Spor 10: Nyheder i fogedretten og glemt fogedviden Spor 11: Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook Spor 12: Få styr på den indre dinosaurus og skab endnu bedre samarbejde 25. september 2014 kl Spor 13: Personlig Workflow Spor 14: Det gode fogedmøde Spor 15: Notarialforretninger for øvede notarer Spor 16: Rundvisning i Statsfængslet Østjylland (busafgang kl ) 26. september 2014 kl Spor 17: Civilretlige emner Spor 18: 20 for Tinglysningsrettens personale Spor 19: Video 3 Spor 20: Håndtering af forandringer og samarbejde 26. september 2014 kl Spor 21: Forkyndelser i udlandet civile sager Spor 22: Digitale retssager med brug af tablets Spor 23: Tingbogsopdateringer for Tinglysningsrettens personale Spor 24: Konflikthåndtering 2

3 Spor 1 Nævningesager Du får en grundig orientering om, hvilke sager, der er nævningesager, og om hvordan sagsgangen i en nævningesag i byretten kan forløbe. Regler for hvilke sager, der er nævningesager. Særlige bestemmelser, der gælder for nævningesager. Sagens berammelse. Udtagelse af nævninge. Udskydningsretten. Sagens forløb efter berammelse. Hovedforhandlingen. Gennemgangen vil veksle mellem oplæg og dialog. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl e Dommer Ulla Ingerslev, Retten i Helsingør, telefon Kontorfuldmægtig Alice Hjort Mogensen, Retten i Glostrup, telefon

4 Spor 2 Gældssanering På dette spor vil vi drøfte de udfordringer, der praktisk opstår i forbindelse med gældssanering. Korte oplæg og herefter drøftelser i plenum. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

5 Spor 3 Videndeling i hverdagen Vi har alle behov for nemt at kunne søge relevant og kvalificeret viden. Det sker på mange forskellige måder i det daglige arbejde. Med det nye Intranet har vi fået langt bedre mulighed for elektronisk at søge og dele viden. Kvalitet gennem videndeling er et af domstolenes store fokusområder i 2014 og 2015, og den 11. september 2014 holdes en fælles Domstolenens videndelingsdag, hvor repræsentanter fra alle retter inviteres til en dag, der sætter videndeling på dagsordenen med idegenerering og opsamling af gode ideer til initiativer, der både centralt og lokalt kan understøtte udviklingen af den faglige videndeling. På dette spor får du en status for forløbet af selve videndelingsprojektet, og vi skal sammen arbejde videre med konklusionerne fra Videndelingsdagen. Du vil få mulighed for indflydelse på, hvilke initiativer og indsatser, domstolene særligt skal bruge kræfter på de næste år. Hvad savner du som ung eller erfaren sagsbehandler i det daglige arbejde i form af kompetenceudvikling, arbejdsbeskrivelser, eksempelsamlinger eller hvad det nu måtte være? Og hvordan udnytter og formidler vi bedst den viden, som findes inden for de forskellige sagsområder? Hvad vil du (og dine kolleger) kunne bidrage med? Enten i form af allerede eksisterende materiale, som I bruger lokalt, og som flere kunne have glæde af, eller i form af nyt materiale inden for et felt, som du/i har særlig viden om. Form Undervisningen vil veksle mellem oplæg og diskussion, både i plenum og i grupper. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen, 5

6 Spor 4 Tegnsætning har du tjek på tegnene? I løbet af kurset får du en grundig orientering om kommaet. Desuden kommer vi nærmere ind på de øvrige tegn; det vil sige brugen af punktum, kolon, semikolon, bindestreg, tankestreg, udråbstegn og citationstegn. Vi tager afsæt i det grammatiske komma, som de fleste af os kender og bruger. Vi repeterer, hvad du har lært i skolen, og fortæller desuden om, hvad der er nyt. Du får også lejlighed til at afprøve dine kommafærdigheder i forskellige øvelser. Følgende emner vil blive behandlet: Det danske komma Punktum Tankestreg Semikolon Kolon Apostrof Bindestreg Udråbstegn Citationstegn. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl e Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag.er og holder formidlingskurser i offentlige og private virksomheder. 6

7 Spor 5 Tvangsfjernelsessager Få et overblik over tvangsfjernelsessager fra behandlingen i børn og ungeudvalget til sagen ender i byretten. Gennemgang af tvangsfjernelsessager og de øvrige sagstyper, der behandles i børnog ungeudvalget, samt sagens gang via Ankestyrelsen til byretten. Undervisningen vil ske via oplæg, diskussion og erfaringsudveksling omkring retternes behandling af sagerne. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl Henriette Sartvin, telefon , 7

8 Spor 6 Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Aktuelle emner indenfor dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

9 Spor 7 Word tips og tricks Det primære mål med seminaret er at forklare de grundlæggende principper for og inspirere til brugen af en udvalgt vifte af Word funktioner, som brugere ofte mangler kendskab til eller viden om, således at det daglige arbejde bliver lettet. I undervisningen vil der i høj grad blive taget udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål, deltagerne måtte have. Der vil være tips, tricks og genvejstaster til emner som: tabeller, tabulatorer, grafik/illustrationer, punktopstillinger, brug af autokorrektur, registrer ændringer. Undervisningen vil primært være i seminarform, men der vil være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Der vil naturligvis være rig mulighed for at spørge ind til Word, og er der specifikke udfordringer, som brugerne oplever, kan det anbefales at tage eksempler med, da det så oftere er lettere at finde en eventuel løsning og et par gode råd, tips og tricks. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl It-konsulent Peer Jørgensen, 4D Konsulenterne A/S, telefon

10 Spor 8 Hvad er det du siger? På kurset vil deltagerne tilegne sig viden i den nonverbale kommunikation. Der vil være fokus på at skabe forståelse for brug af krop, stemme og intuition som kommunikativt værktøj, samt lægge fokus på de ordløse signaler vi giver hinanden. Kurset vil tage udgangspunkt i metoder af teaterpædagogerne Keith Johnstone og Sanford Meisner, som begge repræsenterer et væsentligt felt på skuespilleruddannelsen i formidling og kommunikation. Følgende emner vil blive behandlet: Kropssprog Intuition Nærvær Signaler i stemmen Sanser. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl e Skuespiller Marc Harpsøe, telefon Skuespiller Christian Bergman, telefon

11 Spor 9 Behandling af sager om forbud og påbud Dette spor er fortrinsvis rettet mod medarbejdere, der beskæftiger sig med civile sager, men er også relevant for medarbejdere i fogedretten. Deltagerne vil få et overordnet kendskab til forbudsinstituttet og samspillet med bevissikringsreglerne samt de nye regler om påbud, men det primære fokus vil være på sagernes praktiske behandling. Undervisningen vil hovedsagelig være i seminarform, men der vil også være tid til praktiske eksempler, spørgsmål samt mulighed for fælles drøftelser af erfaringer og idéer. Du må derfor meget gerne på forhånd sende spørgsmål eller ønsker til emner, så det kan tages med i undervisningen. Det vil være en god idé at medbringe Drejebog vedrørende behandling af sager om forbud og påbud - find den her. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Funktionschef i fogedretten, Trine Nørhede, Retten i Hillerød, 11

12 Spor 10 Nyheder i fogedretten & glemt fogedviden. De seneste landsretsafgørelser og regelændringer af særlig betydning for kontorfogeder gennemgås. Det er velkendt at fogedretlig viden ruster, og at vigtige regler ikke anvendes eller ikke anvendes i deres fulde udstrækning i fogedretten, hvilket medfører fejl og uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen. Formålet med denne del af kurset, er ved gennemgang af forskellige praktisk anvendelige fogedregler, at genopfriske korrekt sagsbehandling og regelanvendelse, navnlig for de erfarne fogeder. På sporet gennemgås de seneste regelændringer og seneste afgørelser fra landsretterne af relevans for kontorfogederne. På sporet genopfriskes endvidere reglerne om fundamenter, udlæg mv. blandt andet i lyset af landsretsafgørelser og underviserens viden fra tidligere kurser om typiske faldgruber for kontorpersonalet. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, 12

13 Spor 11 Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook 2007 Det primære mål med undervisningen er at vise flere funktioner end de gængse. Således vil underviseren forklare og vise en række udvidede Outlook funktioner, som deltagerne mangler kendskab til eller viden om, så der spares tid i det daglige. Instruktøren har naturligvis en agenda som indeholder emner for de 3 timer, men vil i høj grad tage udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål deltagerne måtte have. Der vil blandt andet blive set nærmere på emner som: distributionslister, brevfletning, give adgang til egen kalender, åbne kollegas kalender, gruppetidsplaner, opgavestyring og avanceret søgning. Undervisningen vil primært være i seminarform, men der vil naturligvis være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl It-konsulent Peer Jørgensen, 4D Konsulenterne A/S, telefon

14 Spor 12 Få styr på den indre dinosaurus og skab endnu bedre samarbejde Når vi skal arbejde sammen i en stadig mere kompleks og travl hverdag, er der heldigvis mange ting, der går godt og lykkes. Der er også en række gange, hvor der opstår misforståelser, irritation, tidsspild etc. Nu er det jo ret sjældent, at vi skaber den slags fejl og misforståelser med vilje det er ligesom bare noget "der sker af sig selv", på trods af vores gode vilje og intentioner i samarbejdet. På tre timer får du et godt indblik i en række af de mange ting, der netop ser ud som om "de bare sker af sig selv" - og som kan gøre det lidt besværligt at arbejde sammen i hverdagen. Samtidig får du heldigvis også en række konkrete tips og værktøjer, der kan gøre det lettere og bedre - både for dig, og for de mennesker du kommunikerer og løser opgaver med. Undervejs ser vi derfor på følgende emner: Hvordan vores hjerne desværre nogle gange snyder os til at opføre os irrationelt og uhensigtsmæssigt - og derved stresser os, og spilder vores tid/energi - fordi dele af vores hjerne faktisk er langt over 100 millioner år gamle og stammer fra øglerne. Betydningen af hurtigt at kunne skelne mellem problemer og vilkår - og en teknik til bedre at kunne leve med de forhold i hverdagen, der irriterer, men som ikke lige kan laves om. Forståelse af hvorledes du - med din helt konkrete måde at tale/spørge på - kan hjælpe både dig selv og andre til at tænke (og handle) endnu mere løsningsorienteret. Et indblik i - og konkrete værktøjer til - hvorledes du kan blive endnu bedre til at motivere dine omgivelser til reelt at "købe" dine budskaber - med afsæt i viden om to meget forskellige motivations-typer. De tre timer bliver en vekselvirkning mellem indlæg fra Erik Løgstrup og mulighed for at reflektere over idéerne og relatere dem til din praktiske hverdag. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Adm. direktør Erik Løgstrup, Performex Human Resources, telefon , 14

15 Spor 13 Personlig Workflow Fjern din dårlige samvittighed og bliv bedre til at prioritere. Skab luft og overblik, så du kan nå flere opgaver. Få styr på de løse ender, så du kan gå på weekend med god samvittighed. et med forløbet er at ruste dig til at have mange bolde i luften og blive god til at prioritere. Det er for dig, der har meget travlt, men som har svært ved at finde tiden til at nå det hele. Du vil lære at bruge færre ressourcer og nå flere opgaver med Personlig Workflow metoden. Følgende emner vil blive gennemgået i forløbet: Håndtering af kalender- og opgavestyring. Hvordan man skaber overskud og en god fornemmelse i maven. Hvordan man skaber ro og overblik i en hverdag med hurtig skiftende dagsorden. Hjælp til at fokusere på det, som er vigtigst her og nu. Undervisningen vil veksle mellem opgaver og dialog i plenum. Forløbet vil være meget interaktivt og inspirerende. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Mark Mayland, Personlig Workflow, telefon

16 Spor 14 Det gode fogedmøde Formålet med kurset er at sætte fokus på indholdet af Det gode fogedmøde, herunder både de faglige aspekter samt fogedens rolle, før, under og efter mødet. Under kurset vil der blive inddraget problemstillinger fra det daglige arbejder i fogedretten og med oplæg til erfaringsudveksling og drøftelse. Fogedens rolle under mødet. Rekvirentens rolle under mødet. Forløbet af Det gode fogedmøde. Udfordringer, herunder telefoniske retsmøder. Det faglige indhold af møderne, herunder blandt andet: o Vejledningspligt. o Afdragsordninger og påvisningsret. o Udlægsegnede aktiver. o Hvem kan møde i fogedretten. o Insolvenserklæringer. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl e Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Retten i Aarhus, 16

17 Spor 15 Notarialforretninger for øvede notarer Et spor for notarer. Sporet vil koncentrere sig om erfaringsudveksling mellem deltagerne og fokus på besværlige emner. Deltagerne skal senest en uge inden Videnshop fremsætte to ønsker til emner, der skal behandles: En ting, der er smart og en ting, der er træls. Emnerne skal sendes på mail til underviseren på Underviseren vil også have en række emner i posen. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Skifteretschef Claes Dall Hersland, Retten i Kolding, 17

18 Spor 16 Rundvisning i Statsfængslet Østjylland Nu har du muligheden for at få en rundvisning i Statsfængslet Østjylland. Der maksimalt er plads til 25 personer på denne rundvisning. Det er først til mølleprincippet, der er gældende. Vi retter henvendelse til de deltagere, der ikke får en plads og beder dem om at tilmelde sig et af de øvrige spor. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Busafgang fra Hotel Opus Horsens Velkomst og orientering v/fængselsinspektør Jørgen Bang Rundvisning Afsluttende spørgerunde v/fængselsinspektør Jørgen Bang Busafgang fra Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Østjylland er Danmarks mest sikre fængsel, hvorfor der er fastsat en adgangskontrol som gælder for alle, både ansatte og gæster, indsatte og deres besøgende. Ved ankomst skal man kunne forevise billedlegitimation og skal passere gennem en metaldetektor, som det i øvrigt er gældende i alle lufthavne. Overtøj, bagage og lignende køres ligeledes som i lufthavne gennem en bagagescanner. Mobiltelefoner må ikke medbringes, hvorfor man med fordel kan lade den blive liggende på hotellet. Der er dog aflåste skabe, hvor telefoner kan deponeres under besøget. Der må ikke fotograferes under besøget, hvorfor kameraer ligeledes ikke må medbringes. Adgangskontrollen må påregnes at tage lidt tid, da de kun ekspederer 3 personer ad gangen. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl

19 Frivilligt fællesarrangement DJØF med løg(n) Per Helge Sørensen er uddannet ingeniør med en baggrund fra ansættelser i blandt andet Forskningsministeriet. Han har skrevet flere romaner og i de seneste år arbejdet sig frem til en position som en af Nordens fremmeste historiefortællere. Senest har han opnået stor ros og succes med sit show Djøf med Løg(n), hvor han spidder det absurde, djøficerede bureaukrati, som hersker i toppen af stort set alle store private og offentlig organisationer. Det er et show om endeløse omstruktureringer, virkelighedsfjerne strategiplaner, uendelige møder uden dagsorden og power points med alt for mange bullits. Om en hverdag så absurd, at den vil få Becket til at græde og Kafka til at le. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Per Helge Sørensen 19

20 Spor 17 Civilretlige emner På dette spor, vil der blive drøftet/gennemgået aktuelle civilretlige emner. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Retsassessor Peter Toftager, Retten i Kolding, telefon

21 Spor for Tinglysningsrettens personale Deltagerne opnår større kendskab til 20 anmeldelser og bliver i stand til at kunne behandle de mest almindelige. Regler og praksis i forhold til sletning af rettigheder i tingbogen i medfør af tinglysningsloven 20 og praktisk håndtering af dokumenttype 20 på tinglysningssystemets sagsportal. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl e Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten, og afdelingsleder Jeannette Sørensen, Tinglysningsretten, 21

22 Spor 19 Videoretsmøder Brug af videolink under retsmøder I løbet af 2014/15 bliver der opsat videoudstyr ved domstolene, hos anklagemyndigheden og i arresthusene. Herved bliver det teknisk muligt at afholde retsmøder, hvor én eller flere af aktørerne deltager via videolink, eksempelvis i fristforlængelsessager og ved afhøring af vidner. På sporet vil vi drøfte, hvad det er for ændringer og udfordringer, der kan opstå i forbindelse med denne nye retsmødeform, og hvorfor videoretsmøder gør det særlig vigtigt, at der skabes ensartethed i sagsgangene på tværs af landet og mellem de enkelte myndigheder. Du får indsigt i de praktiske arbejdsgange og de juridiske rammer for brugen af videolink i retsmøder. Du får bl.a. kendskab til din egen rolle og dit eget ansvar i processen, viden om hvad udstyret kan bruges til og hvornår, samt hvordan videoretsmøder adskiller sig fra almindelige retsmøder. Følgende emner vil blandt andet blive berørt: Hvorfor videoretsmøder og hvilke typer af sager? Fristforlængelsessager, vidneafhøringer mv. Videoudstyrets muligheder og kendskab til, hvordan systemet fungerer i praksis. De juridiske rammer for videoretsmøder. De praktiske retningslinjer - rammerne for samarbejdet mellem myndighederne. Behovet for ensartethed. Standardtekster. Booking af videolokalerne. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl : Ansatte med tilknytning til Video3-projektet og praktisk erfaring med videoretsmøder. 22

23 Spor 20 Håndtering af forandringer og samarbejde Det fleste moderne mennesker lever i en travl hverdag, hvor vi bliver trukket i fra flere retninger og skal holde mange bolde i luften. Desuden oplever flere af os løbende at få for eksempel nye arbejdsopgaver, nye kolleger eller chefer. Forandringer er kommet for at blive, som man siger. Det kan fra tid til anden presse os som mennesker, ryste vores spilleplade og vores evne til at jonglere de mange gøremål i løbet af arbejdsdagen. et med minikurset er ved hjælp af blandt andet værktøjet Enneagrammet at sætte deltagerne i stand til at blive mere bevidste omkring deres handlemønstre under forandringer, og hvad hver enkelt med fordel kan træne og være optaget af, så forandringer ikke føles så truende men mere som et vilkår, den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere. Der er noget vi som mennesker og kolleger skal kunne hver især, når forandringerne kommer, så vi kan få nogle flere gode arbejdsdage i kalenderen og blive bedre til at samarbejde. Sporet er sammensat af teori, gode historier og små gruppeøvelser for at gøre teorien så praktisk som mulig. Sporet kræver ikke et forudkendskab til Enneagrammet. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Cand. jur. forandringsvejleder Anders Bjørk, tlf Uddannet fra bl.a. The Enneagram Institute of Denmark og som Integral Coach fra New Ventures West, San Fransisco, Californien. 23

24 Spor 21 Forkyndelser i udlandet civile sager På sporet vil der blive gennemgået forkyndelsesmetoder i udlandet med vægt på forkyndelse af civile sager efter Haagerkonventionen og EU-forkyndelsesforordningen. Der vil være en gennemgang af de gældende regler. Der vil endvidere blive vist praktiske eksempler via opslag på internettet. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Dommer Knud Erik Schmidt, Københavns Byret, tlf

25 Spor 22 Digitale retssager med brug af tablets Kurset giver dig et indblik i, hvordan tablets bruges til at afvikle digitale retssager og hvilke sagsbehandlingsopgaver, der er knyttet til afviklingen af retssagerne. Understøttelsen af dommernes arbejde i retten med digitale sager er både af teknisk karakter, fx ved at hjælpe med at få gjort sagsmaterialet tilgængeligt på dommerens ipad, men der er også en række opgaver i at administrere den digitale sag. Følgende emner bliver behandlet: Brug af ipad Det digitale retsmøde Håndtering af elektronisk sagsmateriale herunder: o Scanning o Formater o Tekstgenkendelse o Billeder o iannotate o PDF converter o Brug af Tabletlageret og Dokumentarkivet Undervisningen vil veksle mellem oplæg, drøftelse og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Ansatte fra Center for It, Domstolsstyrelsen. 25

26 Spor 23 Tingbogsopdateringer for Tinglysningsrettens personale Deltagerne skal efter kurset kunne identificere og udføre opdateringer, der skal laves af sagsbehandler. Deltagerne får desuden kendskab til de opdateringer, der kan laves uden forudgående anmeldelser. Følgende områder vil blive behandlet: Stamdata Dokumentdata Tekniske data. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl e Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten, og afdelingsleder Jeannette Sørensen, Tinglysningsretten, 26

27 Spor 24 Konflikthåndtering Lær at tackle domstolenes brugere, der er vrede eller på anden måde er følelsesmæssigt påvirkede. Hvorfor bliver vi vrede, bange eller kede af det og hvordan hjælper vi andre, men også os selv, når disse følelser opstår? Hvordan undgår vi at tage andres følelser til os og formå at holde en hensigtsmæssig professionel afstand? Hvordan passer vi på os selv i en hverdag med stort pres og borgere, der er både vrede og kede af det? Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Psykolog Kim K. Jensen, 27

28 28

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere