Videnshop september Videnshop Program september 2014 Hotel Opus Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens"

Transkript

1 Videnshop Program september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september Ankomst og kaffe, te og morgenbrød Spor 1, 2, 3 og Frokost Spor 1, 2, 3 og 4 forsat Pause Spor 5, 6, 7 og Middag 25. september Spor 9, 10, 11 og Frokost Spor 13, 14, 15 og 16 (spor 16 busafgang kl ) Networking Middag Frivilligt fællesarrangement (se side 19) 26. september Spor 17, 18, 19 og Frokost Spor 21, 22, 23 og Afrejse

2 Oversigt over spor 24. september 2014 kl og kl Spor 1: Nævningesager Spor 2: Gældssanering Spor 3: Videndeling i hverdagen Spor 4: Tegnsætning har du tjek på tegnene? 24. september 2014 kl Spor 5: Tvangsfjernelsessager Spor 6: Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Spor 7: Word tips og tricks Spor 8: Hvad er det du siger? 25. september 2014 kl Spor 9: Behandling af sager om forbud og påbud Spor 10: Nyheder i fogedretten og glemt fogedviden Spor 11: Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook Spor 12: Få styr på den indre dinosaurus og skab endnu bedre samarbejde 25. september 2014 kl Spor 13: Personlig Workflow Spor 14: Det gode fogedmøde Spor 15: Notarialforretninger for øvede notarer Spor 16: Rundvisning i Statsfængslet Østjylland (busafgang kl ) 26. september 2014 kl Spor 17: Civilretlige emner Spor 18: 20 for Tinglysningsrettens personale Spor 19: Video 3 Spor 20: Håndtering af forandringer og samarbejde 26. september 2014 kl Spor 21: Forkyndelser i udlandet civile sager Spor 22: Digitale retssager med brug af tablets Spor 23: Tingbogsopdateringer for Tinglysningsrettens personale Spor 24: Konflikthåndtering 2

3 Spor 1 Nævningesager Du får en grundig orientering om, hvilke sager, der er nævningesager, og om hvordan sagsgangen i en nævningesag i byretten kan forløbe. Regler for hvilke sager, der er nævningesager. Særlige bestemmelser, der gælder for nævningesager. Sagens berammelse. Udtagelse af nævninge. Udskydningsretten. Sagens forløb efter berammelse. Hovedforhandlingen. Gennemgangen vil veksle mellem oplæg og dialog. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl e Dommer Ulla Ingerslev, Retten i Helsingør, telefon Kontorfuldmægtig Alice Hjort Mogensen, Retten i Glostrup, telefon

4 Spor 2 Gældssanering På dette spor vil vi drøfte de udfordringer, der praktisk opstår i forbindelse med gældssanering. Korte oplæg og herefter drøftelser i plenum. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

5 Spor 3 Videndeling i hverdagen Vi har alle behov for nemt at kunne søge relevant og kvalificeret viden. Det sker på mange forskellige måder i det daglige arbejde. Med det nye Intranet har vi fået langt bedre mulighed for elektronisk at søge og dele viden. Kvalitet gennem videndeling er et af domstolenes store fokusområder i 2014 og 2015, og den 11. september 2014 holdes en fælles Domstolenens videndelingsdag, hvor repræsentanter fra alle retter inviteres til en dag, der sætter videndeling på dagsordenen med idegenerering og opsamling af gode ideer til initiativer, der både centralt og lokalt kan understøtte udviklingen af den faglige videndeling. På dette spor får du en status for forløbet af selve videndelingsprojektet, og vi skal sammen arbejde videre med konklusionerne fra Videndelingsdagen. Du vil få mulighed for indflydelse på, hvilke initiativer og indsatser, domstolene særligt skal bruge kræfter på de næste år. Hvad savner du som ung eller erfaren sagsbehandler i det daglige arbejde i form af kompetenceudvikling, arbejdsbeskrivelser, eksempelsamlinger eller hvad det nu måtte være? Og hvordan udnytter og formidler vi bedst den viden, som findes inden for de forskellige sagsområder? Hvad vil du (og dine kolleger) kunne bidrage med? Enten i form af allerede eksisterende materiale, som I bruger lokalt, og som flere kunne have glæde af, eller i form af nyt materiale inden for et felt, som du/i har særlig viden om. Form Undervisningen vil veksle mellem oplæg og diskussion, både i plenum og i grupper. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen, 5

6 Spor 4 Tegnsætning har du tjek på tegnene? I løbet af kurset får du en grundig orientering om kommaet. Desuden kommer vi nærmere ind på de øvrige tegn; det vil sige brugen af punktum, kolon, semikolon, bindestreg, tankestreg, udråbstegn og citationstegn. Vi tager afsæt i det grammatiske komma, som de fleste af os kender og bruger. Vi repeterer, hvad du har lært i skolen, og fortæller desuden om, hvad der er nyt. Du får også lejlighed til at afprøve dine kommafærdigheder i forskellige øvelser. Følgende emner vil blive behandlet: Det danske komma Punktum Tankestreg Semikolon Kolon Apostrof Bindestreg Udråbstegn Citationstegn. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl og kl e Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag.er og holder formidlingskurser i offentlige og private virksomheder. 6

7 Spor 5 Tvangsfjernelsessager Få et overblik over tvangsfjernelsessager fra behandlingen i børn og ungeudvalget til sagen ender i byretten. Gennemgang af tvangsfjernelsessager og de øvrige sagstyper, der behandles i børnog ungeudvalget, samt sagens gang via Ankestyrelsen til byretten. Undervisningen vil ske via oplæg, diskussion og erfaringsudveksling omkring retternes behandling af sagerne. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl Henriette Sartvin, telefon , 7

8 Spor 6 Dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald Aktuelle emner indenfor dødsboskifteret, herunder skifteværger og arveafkald. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, telefon

9 Spor 7 Word tips og tricks Det primære mål med seminaret er at forklare de grundlæggende principper for og inspirere til brugen af en udvalgt vifte af Word funktioner, som brugere ofte mangler kendskab til eller viden om, således at det daglige arbejde bliver lettet. I undervisningen vil der i høj grad blive taget udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål, deltagerne måtte have. Der vil være tips, tricks og genvejstaster til emner som: tabeller, tabulatorer, grafik/illustrationer, punktopstillinger, brug af autokorrektur, registrer ændringer. Undervisningen vil primært være i seminarform, men der vil være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Der vil naturligvis være rig mulighed for at spørge ind til Word, og er der specifikke udfordringer, som brugerne oplever, kan det anbefales at tage eksempler med, da det så oftere er lettere at finde en eventuel løsning og et par gode råd, tips og tricks. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl It-konsulent Peer Jørgensen, 4D Konsulenterne A/S, telefon

10 Spor 8 Hvad er det du siger? På kurset vil deltagerne tilegne sig viden i den nonverbale kommunikation. Der vil være fokus på at skabe forståelse for brug af krop, stemme og intuition som kommunikativt værktøj, samt lægge fokus på de ordløse signaler vi giver hinanden. Kurset vil tage udgangspunkt i metoder af teaterpædagogerne Keith Johnstone og Sanford Meisner, som begge repræsenterer et væsentligt felt på skuespilleruddannelsen i formidling og kommunikation. Følgende emner vil blive behandlet: Kropssprog Intuition Nærvær Signaler i stemmen Sanser. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og øvelser. Tidspunkt: onsdag den 24. september 2014, kl e Skuespiller Marc Harpsøe, telefon Skuespiller Christian Bergman, telefon

11 Spor 9 Behandling af sager om forbud og påbud Dette spor er fortrinsvis rettet mod medarbejdere, der beskæftiger sig med civile sager, men er også relevant for medarbejdere i fogedretten. Deltagerne vil få et overordnet kendskab til forbudsinstituttet og samspillet med bevissikringsreglerne samt de nye regler om påbud, men det primære fokus vil være på sagernes praktiske behandling. Undervisningen vil hovedsagelig være i seminarform, men der vil også være tid til praktiske eksempler, spørgsmål samt mulighed for fælles drøftelser af erfaringer og idéer. Du må derfor meget gerne på forhånd sende spørgsmål eller ønsker til emner, så det kan tages med i undervisningen. Det vil være en god idé at medbringe Drejebog vedrørende behandling af sager om forbud og påbud - find den her. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Funktionschef i fogedretten, Trine Nørhede, Retten i Hillerød, 11

12 Spor 10 Nyheder i fogedretten & glemt fogedviden. De seneste landsretsafgørelser og regelændringer af særlig betydning for kontorfogeder gennemgås. Det er velkendt at fogedretlig viden ruster, og at vigtige regler ikke anvendes eller ikke anvendes i deres fulde udstrækning i fogedretten, hvilket medfører fejl og uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen. Formålet med denne del af kurset, er ved gennemgang af forskellige praktisk anvendelige fogedregler, at genopfriske korrekt sagsbehandling og regelanvendelse, navnlig for de erfarne fogeder. På sporet gennemgås de seneste regelændringer og seneste afgørelser fra landsretterne af relevans for kontorfogederne. På sporet genopfriskes endvidere reglerne om fundamenter, udlæg mv. blandt andet i lyset af landsretsafgørelser og underviserens viden fra tidligere kurser om typiske faldgruber for kontorpersonalet. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, 12

13 Spor 11 Outlook udvidet mere om effektiv udnyttelse af Outlook 2007 Det primære mål med undervisningen er at vise flere funktioner end de gængse. Således vil underviseren forklare og vise en række udvidede Outlook funktioner, som deltagerne mangler kendskab til eller viden om, så der spares tid i det daglige. Instruktøren har naturligvis en agenda som indeholder emner for de 3 timer, men vil i høj grad tage udgangspunkt i de interessefelter og spørgsmål deltagerne måtte have. Der vil blandt andet blive set nærmere på emner som: distributionslister, brevfletning, give adgang til egen kalender, åbne kollegas kalender, gruppetidsplaner, opgavestyring og avanceret søgning. Undervisningen vil primært være i seminarform, men der vil naturligvis være mulighed for at afprøve nogle af de ting, som præsenteres. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl It-konsulent Peer Jørgensen, 4D Konsulenterne A/S, telefon

14 Spor 12 Få styr på den indre dinosaurus og skab endnu bedre samarbejde Når vi skal arbejde sammen i en stadig mere kompleks og travl hverdag, er der heldigvis mange ting, der går godt og lykkes. Der er også en række gange, hvor der opstår misforståelser, irritation, tidsspild etc. Nu er det jo ret sjældent, at vi skaber den slags fejl og misforståelser med vilje det er ligesom bare noget "der sker af sig selv", på trods af vores gode vilje og intentioner i samarbejdet. På tre timer får du et godt indblik i en række af de mange ting, der netop ser ud som om "de bare sker af sig selv" - og som kan gøre det lidt besværligt at arbejde sammen i hverdagen. Samtidig får du heldigvis også en række konkrete tips og værktøjer, der kan gøre det lettere og bedre - både for dig, og for de mennesker du kommunikerer og løser opgaver med. Undervejs ser vi derfor på følgende emner: Hvordan vores hjerne desværre nogle gange snyder os til at opføre os irrationelt og uhensigtsmæssigt - og derved stresser os, og spilder vores tid/energi - fordi dele af vores hjerne faktisk er langt over 100 millioner år gamle og stammer fra øglerne. Betydningen af hurtigt at kunne skelne mellem problemer og vilkår - og en teknik til bedre at kunne leve med de forhold i hverdagen, der irriterer, men som ikke lige kan laves om. Forståelse af hvorledes du - med din helt konkrete måde at tale/spørge på - kan hjælpe både dig selv og andre til at tænke (og handle) endnu mere løsningsorienteret. Et indblik i - og konkrete værktøjer til - hvorledes du kan blive endnu bedre til at motivere dine omgivelser til reelt at "købe" dine budskaber - med afsæt i viden om to meget forskellige motivations-typer. De tre timer bliver en vekselvirkning mellem indlæg fra Erik Løgstrup og mulighed for at reflektere over idéerne og relatere dem til din praktiske hverdag. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Adm. direktør Erik Løgstrup, Performex Human Resources, telefon , 14

15 Spor 13 Personlig Workflow Fjern din dårlige samvittighed og bliv bedre til at prioritere. Skab luft og overblik, så du kan nå flere opgaver. Få styr på de løse ender, så du kan gå på weekend med god samvittighed. et med forløbet er at ruste dig til at have mange bolde i luften og blive god til at prioritere. Det er for dig, der har meget travlt, men som har svært ved at finde tiden til at nå det hele. Du vil lære at bruge færre ressourcer og nå flere opgaver med Personlig Workflow metoden. Følgende emner vil blive gennemgået i forløbet: Håndtering af kalender- og opgavestyring. Hvordan man skaber overskud og en god fornemmelse i maven. Hvordan man skaber ro og overblik i en hverdag med hurtig skiftende dagsorden. Hjælp til at fokusere på det, som er vigtigst her og nu. Undervisningen vil veksle mellem opgaver og dialog i plenum. Forløbet vil være meget interaktivt og inspirerende. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Mark Mayland, Personlig Workflow, telefon

16 Spor 14 Det gode fogedmøde Formålet med kurset er at sætte fokus på indholdet af Det gode fogedmøde, herunder både de faglige aspekter samt fogedens rolle, før, under og efter mødet. Under kurset vil der blive inddraget problemstillinger fra det daglige arbejder i fogedretten og med oplæg til erfaringsudveksling og drøftelse. Fogedens rolle under mødet. Rekvirentens rolle under mødet. Forløbet af Det gode fogedmøde. Udfordringer, herunder telefoniske retsmøder. Det faglige indhold af møderne, herunder blandt andet: o Vejledningspligt. o Afdragsordninger og påvisningsret. o Udlægsegnede aktiver. o Hvem kan møde i fogedretten. o Insolvenserklæringer. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl e Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Retten i Aarhus, 16

17 Spor 15 Notarialforretninger for øvede notarer Et spor for notarer. Sporet vil koncentrere sig om erfaringsudveksling mellem deltagerne og fokus på besværlige emner. Deltagerne skal senest en uge inden Videnshop fremsætte to ønsker til emner, der skal behandles: En ting, der er smart og en ting, der er træls. Emnerne skal sendes på mail til underviseren på Underviseren vil også have en række emner i posen. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Skifteretschef Claes Dall Hersland, Retten i Kolding, 17

18 Spor 16 Rundvisning i Statsfængslet Østjylland Nu har du muligheden for at få en rundvisning i Statsfængslet Østjylland. Der maksimalt er plads til 25 personer på denne rundvisning. Det er først til mølleprincippet, der er gældende. Vi retter henvendelse til de deltagere, der ikke får en plads og beder dem om at tilmelde sig et af de øvrige spor. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Busafgang fra Hotel Opus Horsens Velkomst og orientering v/fængselsinspektør Jørgen Bang Rundvisning Afsluttende spørgerunde v/fængselsinspektør Jørgen Bang Busafgang fra Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Østjylland er Danmarks mest sikre fængsel, hvorfor der er fastsat en adgangskontrol som gælder for alle, både ansatte og gæster, indsatte og deres besøgende. Ved ankomst skal man kunne forevise billedlegitimation og skal passere gennem en metaldetektor, som det i øvrigt er gældende i alle lufthavne. Overtøj, bagage og lignende køres ligeledes som i lufthavne gennem en bagagescanner. Mobiltelefoner må ikke medbringes, hvorfor man med fordel kan lade den blive liggende på hotellet. Der er dog aflåste skabe, hvor telefoner kan deponeres under besøget. Der må ikke fotograferes under besøget, hvorfor kameraer ligeledes ikke må medbringes. Adgangskontrollen må påregnes at tage lidt tid, da de kun ekspederer 3 personer ad gangen. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl

19 Frivilligt fællesarrangement DJØF med løg(n) Per Helge Sørensen er uddannet ingeniør med en baggrund fra ansættelser i blandt andet Forskningsministeriet. Han har skrevet flere romaner og i de seneste år arbejdet sig frem til en position som en af Nordens fremmeste historiefortællere. Senest har han opnået stor ros og succes med sit show Djøf med Løg(n), hvor han spidder det absurde, djøficerede bureaukrati, som hersker i toppen af stort set alle store private og offentlig organisationer. Det er et show om endeløse omstruktureringer, virkelighedsfjerne strategiplaner, uendelige møder uden dagsorden og power points med alt for mange bullits. Om en hverdag så absurd, at den vil få Becket til at græde og Kafka til at le. Tidspunkt: torsdag den 25. september 2014, kl Per Helge Sørensen 19

20 Spor 17 Civilretlige emner På dette spor, vil der blive drøftet/gennemgået aktuelle civilretlige emner. Deltagerne opfordres til at sende forslag til emner på mail til underviseren, der kan drøftes på dette spor. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Retsassessor Peter Toftager, Retten i Kolding, telefon

21 Spor for Tinglysningsrettens personale Deltagerne opnår større kendskab til 20 anmeldelser og bliver i stand til at kunne behandle de mest almindelige. Regler og praksis i forhold til sletning af rettigheder i tingbogen i medfør af tinglysningsloven 20 og praktisk håndtering af dokumenttype 20 på tinglysningssystemets sagsportal. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl e Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten, og afdelingsleder Jeannette Sørensen, Tinglysningsretten, 21

22 Spor 19 Videoretsmøder Brug af videolink under retsmøder I løbet af 2014/15 bliver der opsat videoudstyr ved domstolene, hos anklagemyndigheden og i arresthusene. Herved bliver det teknisk muligt at afholde retsmøder, hvor én eller flere af aktørerne deltager via videolink, eksempelvis i fristforlængelsessager og ved afhøring af vidner. På sporet vil vi drøfte, hvad det er for ændringer og udfordringer, der kan opstå i forbindelse med denne nye retsmødeform, og hvorfor videoretsmøder gør det særlig vigtigt, at der skabes ensartethed i sagsgangene på tværs af landet og mellem de enkelte myndigheder. Du får indsigt i de praktiske arbejdsgange og de juridiske rammer for brugen af videolink i retsmøder. Du får bl.a. kendskab til din egen rolle og dit eget ansvar i processen, viden om hvad udstyret kan bruges til og hvornår, samt hvordan videoretsmøder adskiller sig fra almindelige retsmøder. Følgende emner vil blandt andet blive berørt: Hvorfor videoretsmøder og hvilke typer af sager? Fristforlængelsessager, vidneafhøringer mv. Videoudstyrets muligheder og kendskab til, hvordan systemet fungerer i praksis. De juridiske rammer for videoretsmøder. De praktiske retningslinjer - rammerne for samarbejdet mellem myndighederne. Behovet for ensartethed. Standardtekster. Booking af videolokalerne. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl : Ansatte med tilknytning til Video3-projektet og praktisk erfaring med videoretsmøder. 22

23 Spor 20 Håndtering af forandringer og samarbejde Det fleste moderne mennesker lever i en travl hverdag, hvor vi bliver trukket i fra flere retninger og skal holde mange bolde i luften. Desuden oplever flere af os løbende at få for eksempel nye arbejdsopgaver, nye kolleger eller chefer. Forandringer er kommet for at blive, som man siger. Det kan fra tid til anden presse os som mennesker, ryste vores spilleplade og vores evne til at jonglere de mange gøremål i løbet af arbejdsdagen. et med minikurset er ved hjælp af blandt andet værktøjet Enneagrammet at sætte deltagerne i stand til at blive mere bevidste omkring deres handlemønstre under forandringer, og hvad hver enkelt med fordel kan træne og være optaget af, så forandringer ikke føles så truende men mere som et vilkår, den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere. Der er noget vi som mennesker og kolleger skal kunne hver især, når forandringerne kommer, så vi kan få nogle flere gode arbejdsdage i kalenderen og blive bedre til at samarbejde. Sporet er sammensat af teori, gode historier og små gruppeøvelser for at gøre teorien så praktisk som mulig. Sporet kræver ikke et forudkendskab til Enneagrammet. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Cand. jur. forandringsvejleder Anders Bjørk, tlf Uddannet fra bl.a. The Enneagram Institute of Denmark og som Integral Coach fra New Ventures West, San Fransisco, Californien. 23

24 Spor 21 Forkyndelser i udlandet civile sager På sporet vil der blive gennemgået forkyndelsesmetoder i udlandet med vægt på forkyndelse af civile sager efter Haagerkonventionen og EU-forkyndelsesforordningen. Der vil være en gennemgang af de gældende regler. Der vil endvidere blive vist praktiske eksempler via opslag på internettet. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Dommer Knud Erik Schmidt, Københavns Byret, tlf

25 Spor 22 Digitale retssager med brug af tablets Kurset giver dig et indblik i, hvordan tablets bruges til at afvikle digitale retssager og hvilke sagsbehandlingsopgaver, der er knyttet til afviklingen af retssagerne. Understøttelsen af dommernes arbejde i retten med digitale sager er både af teknisk karakter, fx ved at hjælpe med at få gjort sagsmaterialet tilgængeligt på dommerens ipad, men der er også en række opgaver i at administrere den digitale sag. Følgende emner bliver behandlet: Brug af ipad Det digitale retsmøde Håndtering af elektronisk sagsmateriale herunder: o Scanning o Formater o Tekstgenkendelse o Billeder o iannotate o PDF converter o Brug af Tabletlageret og Dokumentarkivet Undervisningen vil veksle mellem oplæg, drøftelse og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Ansatte fra Center for It, Domstolsstyrelsen. 25

26 Spor 23 Tingbogsopdateringer for Tinglysningsrettens personale Deltagerne skal efter kurset kunne identificere og udføre opdateringer, der skal laves af sagsbehandler. Deltagerne får desuden kendskab til de opdateringer, der kan laves uden forudgående anmeldelser. Følgende områder vil blive behandlet: Stamdata Dokumentdata Tekniske data. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion og øvelser. Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl e Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten, og afdelingsleder Jeannette Sørensen, Tinglysningsretten, 26

27 Spor 24 Konflikthåndtering Lær at tackle domstolenes brugere, der er vrede eller på anden måde er følelsesmæssigt påvirkede. Hvorfor bliver vi vrede, bange eller kede af det og hvordan hjælper vi andre, men også os selv, når disse følelser opstår? Hvordan undgår vi at tage andres følelser til os og formå at holde en hensigtsmæssig professionel afstand? Hvordan passer vi på os selv i en hverdag med stort pres og borgere, der er både vrede og kede af det? Tidspunkt: fredag den 26. september 2014, kl Psykolog Kim K. Jensen, 27

28 28

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens 7. september 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3, 4 og 5 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3,

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

Videnshop marts 2015. Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop marts 2015. Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 10. 11. marts 2015 Hotel Opus Horsens 10. marts 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3 og 4 forsat

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten.

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledningen beskæftiger sig med telefonretsmøder i udlægssager

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Projektstyring for projektkoordinatorer

Projektstyring for projektkoordinatorer Konference 23.-24. april 2014 på i Taastrup 16.-17. september 2014 på i Aarhus Projektstyring for projektkoordinatorer Projektstyring for projektkoordinatorer For dig, der er projektlederens højre hånd

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, LEAN og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder To kompetenceopbyggende dage til: Den professionelle receptionist og frontmedarbejder Disse kompetencer bør du satse på at styrke fremadrettet Styrk din position internt og øg din status Selvsikker og

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 Af journalist Dorthe Studsgarth / Foto: Lars Skov, Blackbird Ret for ret begynder Danmarks Domstole nu ibrugtagningen af minretssag.dk og Civilsystemet. Men to af

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber.

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

tag ordet i din magt!

tag ordet i din magt! Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2009 tag ordet i din magt! 3 intensive moduler med personlig rådgivning og nye værktøjer til din retorik som leder. Begrænset deltagerantal sikrer, at forløbet bliver

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet 2 dage der fremtidssikrer din funktion Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet Intensiv Komeptenceudvikling Øget status og anerkendelse i dit job styrk din position internt

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere